BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí Petr Sommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí. 2011 Petr Sommer"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí 2011 Petr Sommer

2 Anotace Mezinárodní konference potřebují pro svou organizaci a propagaci webové stránky. Webová aplikace, výstup této bakalářské práce, dává organizátorům konference jednoduché prostředí, ve kterém lze vytvářet a aktualizovat webové stránky, evidovat příspěvky a sestavovat z nich program konference. Informace je možné prezentovat ve více jazykových verzích. Aplikace je modulární a lze ji v případě potřeby rozšiřovat o další funkce. Pro vývoj byl použit programovací jazyk PHP a databázový systém MySQL.

3 Velice děkuji vedoucímu práce panu RNDr. Miroslavu Kolaříkovi, Ph.D. za jeho odborné rady, trpělivost a připomínky při tvorbě této bakalářské práce.

4 Obsah 1. Úvod Zadání bakalářské práce Požadavky 9 3. Uživatelská příručka Instalace Úprava konfiguračních souborů Vytvoření FTP připojení Kopírování aplikace na server Nastavení práv k adresářům Import databáze Registrace Účet administrátora Přihlášení Moduly Rozcestník Uživatelé Skupiny y Šablony ů Organizátoři Organizační pozice Pozvaní přednášející Program konference Mezičasy Příspěvky Pořadatelské organizace Budovy Místnosti Termíny Ceník Dokumenty Novinky Galerie Stránky Šablony Jazyky Slovník Správce souborů Záznamník událostí

5 Konfigurace Správa databáze Programátorská příručka Adresářová struktura Architektura aplikace Třídy Databáze Šablony Výstupy aplikace do šablony Kaskádové styly CSS Použité technologie a aplikace Závěr 42 Conclusions 43 Reference 44 A. Ukázky šablon vzhledu 46 B. Obsah přiloženého DVD 48 5

6 Seznam obrázků 1. Přepnutí do FTP módu Vyplnění přístupových údajů a připojení Nastavení práv k adresáři Přihlášení do aplikace Adminer Import tabulek a záznamů Strom adresářové struktury Diagram tříd Schéma databáze Šablona Light Purple Šablona Dark Gray

7 Seznam tabulek 1. Výstupy z modulů Formátování datumů a časů Data o uživateli dostupná v šabloně URL dostupné v šabloně Funkce aplikace dostupné v šabloně Ostatní výstupy aplikace dostupné v šabloně CSS identifikátory použité v aplikaci a výstupech modulů

8 1. Úvod Vedení mezinárodní konference se musí zabývat vedle řešení běžných organizačních záležitostí také formou komunikace s potencionálními účastníky své připravované akce. Klíčovou roli v propagaci hrají v dnešní době informačních technologií zejména webové stránky. Vytvoření a následné spravování stránek však není jednoduchá záležitost a jsou k tomu potřeba mezi organizátory odborníci z oblasti tvorby webových prezentací. Další možností je nechat si prezentaci vytvořit externí firmou. Cena takových řešení však bývá v některých případech poměrně vysoká. Webová aplikace, která vznikla na základě této práce, přináší organizátorům konference možnost, jak spravovat své webové stránky bez potřeby speciálních znalostí. Její název je econf. Kromě zveřejňování informací aplikace zjednodušuje organizátorům práci ve více oblastech. Do aplikace se mohou např. registrovat jednotliví zájemci o přednesení příspěvku a sami do ní svůj příspěvek přidat. Organizátoři poté rozhodnou, které příspěvky přijmou a které ne. Příspěvky lze dále rozdělovat do jednotlivých časových bloků a postupně tak tvořit a zveřejňovat program konference. Vše probíhá v přehledném rozhraní, kam se registrovaní uživatelé přihlašují. Aplikace obsahuje mnoho dalších funkcí pro určování výsledné podoby a obsahu webových stránek. K dispozici jsou dva připravené vzhledy stránek, ze kterých si mohou organizátoři vybrat. Aplikace však umožňuje přidávání dalších vzhledů. Protože konference bývají často mezinárodní, další výhodou je vícejazyčnost webových stránek i celého aplikačního rozhraní Zadání bakalářské práce Téma česky: Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí Téma anglicky: Application for simple creation of web sites for international conferences Zásady pro vypracování: Diplomant vytvoří aplikaci pro jednoduché vytváření webových stránek mezinárodních konferencí. Uživatel si bude moci nejrůznějším způsobem určit výslednou podobu a obsáhlost webu mezinárodní konference, který bude fungovat na základě této aplikace. 8

9 2. Požadavky Pro běh aplikace je nutný webový a databázový server s několika základními požadavky: PHP, verze 5.2. MySQL, verze 5. Vytváření vlastních konfiguračních souborů.htaccess a povolený přepisovací modul mod_rewrite. Vypnuté konfigurační direktivy safe_mode, register_globals, magic_quotes_gpc a session.auto_start. Aktivovaná rozšíření GD, ICONV, SESSIONS a pro odesílání ů řádně nastavený SMTP server. Povolené funkce ini_set a error_reporting. 9

10 3. Uživatelská příručka 3.1. Instalace Pro instalaci je nutné získat od administrátora webového serveru přístupové údaje k FTP účtu (URL serveru, uživatelské jméno a heslo) a přístupové údaje k databázovému serveru (systém, název serveru, uživatelské jméno a heslo). Aplikace potřebuje pro svou instalaci 1 prázdnou databázi, která musí být od administrátora serveru předem vytvořena Úprava konfiguračních souborů Soubory aplikace určené ke zkopírování jsou umístěny na přiloženém DVD v adresáři bin/app/. Ty si nejprve zkopírujeme do nějaké lokální složky, protože musíme upravit konfigurační soubory config.php a.htaccess (oba jsou umístěné v kořenové složce aplikace a uložené v kódování UTF-8). V souboru config.php nastavíme přístupové údaje k databázi, administrátora a časovou zónu [3] serveru. Položka DRIVER zůstane nezměněná. Příklad: // Připojení k databázi define("driver", "mysql"); define("host", "mysql5"); define("username", "konference"); define("password", "heslo"); define("database", "konference"); // Kontakt na administrátora define("admin_ ", // Časová zóna define("timezone", "Europe/Prague"); Soubor.htaccess je třeba upravovat pouze v případě, že aplikace nebude přímo v kořenové složce přiděleného serveru, ale v podadresáři. Pokud je URL webových stránek konference např. musíme upravit 3. řádek souboru: RewriteBase / do tvaru RewriteBase /adresar 10

11 Vytvoření FTP připojení Postup připojení k FTP je ukázán pomocí programu FreeCommander [1], verze b. Je možné použít jakýkoli jiný podobný souborový manažer s přístupem k FTP a nastavováním práv k adresářům. U některých serverů může být připojení k FTP díky šifrovacím protokolům poměrně složité a je třeba se v případě neúspěchu informovat u administrátora serveru, jaké další detailnější údaje je třeba nastavit. Po spuštění FreeCommanderu přepneme jednu ze stran okna do FTP módu (viz obrázek 1.). Obrázek 1. Přepnutí do FTP módu Dále pak klikneme na řádek Přidat FTP připojení a vyplníme přihlašovací údaje (viz obrázek 2.). Po kliknutí na Připojit se v manažeru zobrazí v levé či pravé polovině okna adresářová struktura serveru. Obrázek 2. Vyplnění přístupových údajů a připojení 11

12 Kopírování aplikace na server V jedné straně okna manažera si zobrazíme lokální složku s aplikací, v druhé aktivní FTP připojení k serveru. Všechny soubory a adresáře aplikace pomocí klávesy F5 na server nakopírujeme Nastavení práv k adresářům U některých adresářů, které již nyní máme na serveru, musíme zvýšit práva přístupu. Jedná se o adresáře files/ (a všechny jeho podadresáře) a temp/ (a všechny jeho podadresáře). U každého z nich po stisknutí kláves ALT+ENTER nastavíme všechna práva (viz obrázek 3.). Obrázek 3. Nastavení práv k adresáři Import databáze Instalaci dokončíme vytvořením tabulek v přidělené databázi. To provedeme importem souboru s příslušnými příkazy. Webovou aplikaci Adminer [5], kterou pro import použijeme, nalezneme v adresářové struktuře aplikace. V prohlížeči si zobrazíme URL (použitá doména je uvedena pouze jako příklad): Po spuštění Admineru vyplníme přihlašovací údaje k databázovému serveru (viz obrázek 4.). Systém (často MySQL nebo MySQL 5 ), název serveru (často localhost), uživatelské jméno a heslo. 12

13 Obrázek 4. Přihlášení do aplikace Adminer Jakmile dojde k přihlášení, tak vybereme v úvodní tabulce přidělenou databázi. Kliknutím na odkaz SQL příkaz lze následně ve spodní části stránky vybrat k importu soubor s příkazy (viz obrázek 5.). Soubor import.sql.gz je umístěn na přiloženém DVD v adresáři bin/dtb/. Import provedeme stisknutím tlačítka Provést. Obrázek 5. Import tabulek a záznamů Naplněním databáze je instalace aplikace dokončena. Po zadání webové adresy konference do prohlížeče se zobrazí webové stránky, které je možné následně aplikací upravovat, viz dále. 13

14 3.2. Registrace Všichni lidé, kteří budou aplikaci obsluhovat, se musí nejprve registrovat. Po vyplnění všech potřebných údajů dojde k vytvoření nového uživatelského účtu. Vytvoření účtu je podmíněno tím, že zvolené přihlašovací jméno nepoužívá jiný registrovaný uživatel. Po vytvoření není účet ihned aktivní. Je třeba, aby registraci schválili a účet aktivovali k tomu oprávnění uživatelé Účet administrátora Aplikace má jeden skrytý administrátorský účet, který slouží k prvotnímu přihlášení. Účet není uveden v žádném výpisu uživatelů a lze jej pouze editovat. Uživatelské jméno: administrator Heslo: admin (nutné po prvním přihlášení změnit) 3.3. Přihlášení Pokud má uživatel úspěšně vytvořený a aktivovaný účet, může se po zadání svého uživatelského jména a hesla přihlásit. Uživatelské jméno i heslo jsou při přihlašování citlivé na velikosti písmen, proto je nutné v případě neúspěchu zkontrolovat, jestli nemá uživatel omylem aktivní klávesu CAPS LOCK. Jestli uživatel zapomněl ke svému účtu heslo, může si nechat vygenerovat nové přes odkaz Zapomenuté heslo. Tam vyplní své uživatelské jméno a nové heslo mu bude zasláno na uvedený u jeho účtu. Přihlášení uživatele je aplikací uchováváno po dobu 8 hodin. Pokud se během té doby uživatel sám neodhlásí přes odkaz Odhlásit, nebo nezavře prohlížeč, dojde k odhlášení z bezpečnostích důvodů automaticky. V takovém případě však bude uživatel po novém přihlášení přesměrován na původní část aplikace, ve které byl před odhlášením. Po přihlášení se aplikace přepne do jazyka, který má uživatel nastaven ve svém účtu Moduly Celá aplikace se dělí na jednotlivé menší části moduly. Každý z modulů se týká jedné určité oblasti správy aplikace. Moduly dále uživateli zpřístupňují své elementární akce, např. přehledy záznamů, přidávání a odebírání záznamů atd. Následující popis jednotlivých modulů zahrnuje všechny definované akce, některé z nich však nemusí být jednotlivým uživatelům kvůli omezeným oprávněním přístupné. 14

15 Rozcestník Rozcestník slouží jako přehled všech hlavních modulů. Dělí se do tří oblastí Lidé, Konference a Aplikace. Rozcestník je hlavní modul, na který je uživatel přesměrován po přihlášení a je přístupný odkazem ze všech částí aplikace Uživatelé Modul Uživatelé tvoří jeden ze základů celé aplikace. Můžeme zde provádět kompletní správu uživatelských účtů. Aby se mohl uživatel po registraci přihlásit, je nutné jeho účet aktivovat. Informační o registraci nového uživatele je organizátorům zaslán na defaultní nastavený v modulu Konfigurace. U každého účtu je evidováno, jestli uživatel za svou účast na konferenci zaplatil. Tuto položku lze měnit příslušným odkazem u každého účtu. Akce modulu: Přehled uživatelů Uživatele je možné filtrovat podle jména, příjmení, aktivovaného účtu a zaplacené platby. Můj účet Přesměrování na detail aktuálního přihlášeného uživatele. Detail uživatele Bližší informace o účtu. Dále je možné uživateli přímo z detailu poslat . Oprávnění Nastavení oprávnění uživateli. Dochází ke sjednocení s oprávněními skupin, kterých je uživatel členem. Při nastavování oprávnění je třeba brát zřetel na to, že některé moduly jsou podřízené jiným a že modul je vždy přístupný z rozcestníku pouze skrz svou hlavní akci, např. přehled záznamů. Aktivace/Deaktivace účtu Zaplatil/Nezaplatil Nový uživatel Po vytvoření nového uživatele nedochází k odeslání registračního u. Účet je také ihned aktivován. Smazání uživatele Smazání uživatele nemá za následek smazání jeho příspěvků. Dojde k odebrání uživatele z autorů příspěvku, organizátorů, pozvaných přednášejících a členů skupin. 15

16 Skupiny Z důvodu efektivní správy celé aplikace je nutné, aby bylo možné uživatele rozdělit do více skupin. Zjednoduší se tak nastavování společných oprávnění přístupu k jednotlivým částem aplikace a umožní to posílání hromadných ů členům skupiny. Modul obsahuje dvě defaultní skupiny, které nelze odstranit. Lze jim však změnit jejich název. První defaultní skupinou je Administrators. Její členové mají veškerá možná oprávnění. Oprávnění této skupiny nelze měnit. Druhou defaultní skupinou je Everyone. Jejími členy jsou vždy všichni uživatelé a nelze je tedy odebírat či přidávat. Akce modulu: Přehled skupin Přidání člena Pokud byl použit odkaz u konkrétní skupiny, je příslušná skupina předvyplněna. Při držení klávesy CTRL je možný výběr více uživatelů naráz. Detail skupiny Detail skupiny obsahuje výpis jejích členů. Ty je možné vybírat a hromadně je ze skupiny odebírat nebo jim poslat hromadný . Oprávnění Nastavení oprávnění k jednotlivým modulům a jejich akcím. Oprávnění přebírají všichni členové skupiny. Dochází ke sjednocení s oprávněními, která mají nastavena přímo jednotliví uživatelé. Nová skupina Editace skupiny Smazání skupiny Smazání skupiny nemá za následek smazání jednotlivých uživatelů y Modul umožňuje poslání u jednomu uživateli i více uživatelům naráz. Odesílatel u je vždy předvyplněn em aktuálně přihlášeného uživatele a nelze jej z bezpečnostních důvodů měnit. Při odeslání dochází k překladu předmětu zprávy do příslušného jazyka každého adresáta. Způsob a průběh překladu je popsán dále v textu u modulu Slovník. obsahuje více druhů zpráv. Defaultní zprávu a zprávy pro každou jazykovou verzi. Pokud není některá z jazykových verzí zprávy vyplněna, je nutné, aby byla vyplněna zpráva defaultní. Ta je odeslána uživatelům, kteří by měli svou 16

17 jazykovou verzi zprávy prázdnou. Pokud je vyplněna pouze defaultní zpráva, bude odeslána všem vybraným adresátům. Akce modulu: Poslat Šablony ů Některé y se často opakují. Aby se odesílateli tato činnost usnadnila, je možné si zde texty ů zaznamenat pro pozdější použití. Také se zde vytváří šablony ů, které se odesílají uživateli po registraci a po aktivaci jeho účtu. Při vybrání šablony k odeslání dojde k přesměrování do modulu y a předvyplnění předmětu a příslušných jazykových verzí zpráv. Tento modul náleží pod modul y a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Poslat rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled šablon ů Je zobrazena vždy pouze jazyková verze zprávy odpovídající aktuálnímu zvolenému jazyku aplikace. Detail šablony u Nová šablona u Editace šablony u Smazání šablony u Organizátoři Organizátoři konference se ve většině případů dělí do více pozic podle oblastí, které mají ve své kompetenci. Souhrnně jsou v aplikaci označení jako Organizátoři. Dělí se na jednotlivé pozice, např. programový výbor, technické zabezpečení atd. Každé pozici zde lze přiřadit uživatele, který pozici vykonává. Jednu pozici může vykonávat více uživatelů. U každého lze dále jeho pozici specifikovat, např. pokud zastává funkci předsedy, místopředsedy atp. Organizátory lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Členové jsou ve výstupu na webovou stránku vypisováni u příslušné pozice abecedně dle příjmení vzestupně. Akce modulu: Přehled organizátorů 17

18 Přidání člena Je možné přidat stejného uživatele vícekrát, nikoli však na stejnou pozici. Editace člena Odebrání člena Odebrání člena nemá za následek smazání daného uživatele Organizační pozice Organizátoři se dělí na jednotlivé pozice zastávané uživateli. Tento modul náleží pod modul Organizátoři a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Přehled organizátorů rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled organizačních pozic Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu pozic ve výstupu modulu Organizátoři na webovou stránku. Nová pozice Dochází k překladu názvu pozice při výstupu na webové stránky. Editace pozice Smazání pozice Pozvaní přednášející Vedle přednášejících, kteří se na konferenci přihlašují sami, bývají někteří na konferenci na pozvání organizátorů. I tito přednášející musí mít v aplikaci vytvořený účet buď se sami registrují anebo jim účet organizátoři vytvoří. Tito uživatelé mohou vytvářet své příspěvky stejným způsobem jako běžní uživatelé. Pozvané přednášející lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Zveřejňují se informace o zaměstnavateli, zemi původu, o autorovi a výpis příspěvků autora. Akce modulu: Přehled pozvaných přednášejících Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu pozvaných přednášejících ve výstupu modulu na webovou stránku. Přidání přednášejícího Nelze přidat uživatele, který je již jako pozvaný přednášející evidován. Odebrání přednášejícího Smazání záznamu nemá za následek smazání daného uživatele. 18

19 Program konference Program konference se skládá z časových bloků, do kterých jsou přiřazeny jednotlivé příspěvky nebo jiné události, tzv. mezičasy. Program konference lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Příspěvky se statusem Zrušeno mají tento svůj status v programu konference zobrazen. Sloty jsou ve výpisu řazeny podle datumu a času vzestupně. Je vypsán datum a pod ním všechny bloky daného dne s uvedením času konání. Akce modulu: Program konference Detail slotu Nový slot Datum slotu musí být v uvedeném tvaru. Při výběru datumu pomáhá po kliknutí na položku názorný kalendář. Čas od musí předcházet nebo být roven času do. Výběr místnosti konání není povinný. Jako obsah slotu je třeba vybrat některý z příspěvků nebo mezičasů. Nelze vybrat oboje. Pokud je vyplněná poznámka, tak se zobrazuje v programu konference u příslušného slotu. Organizátoři mohou skrz ní informovat o důležitých změnách týkající se daného příspěvku či mezičasu. Editace slotu Smazání slotu Smazání slotu nemá za následek smazání přiřazeného příspěvku nebo mezičasu Mezičasy Vedle příspěvků se v programu konference objevují i jiné události, zde souhrnně nazvané mezičasy. Jedná se např. o přestávky, snídaně, obědy, přivítání atp. Tento modul náleží pod modul Program konference a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Přehled slotů rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled mezičasů Nový mezičas Dochází k překladu popisu mezičasu při výstupu na webové stránky. 19

20 Editace mezičasu Smazání mezičasu Příspěvky Příspěvky jsou klíčovou oblastí celé konference. Registrovaní uživatelé mohou vytvářet své příspěvky, o kterých následně organizátoři rozhodnou, jestli je pro svou konferenci přijmou či je odmítnou. K tomu slouží položka Status. Vytváření nových příspěvků a jejich editace je omezena nastavením příslušných termínů v modulu Konfigurace. Uživatel, který příspěvek vytvořil, je u něj automaticky uveden jako jeho autor. K příspěvku mohou jeho autoři z ostatních registrovaných uživatelů přidávat další autory. Všichni autoři mají k příspěvku úplný přístup a mohou jej editovat měnit název, abstract, přidávat a odebírat ostatní autory, přidávat a odebírat dokumenty. Pro dané akce není potřeba účtům uživatelů nastavovat žádná další speciální oprávnění. Autoři příspěvku nemají defaultně právo ke smazání svých příspěvků. Autory lze hromadně odebírat nebo jim hromadně poslat . Jak přesně chápat termín Autoři záleží na organizátorech konference a na tom, jak to v pokynech pro vytváření nových příspěvků vysvětlí. Ve většině případů se však bude jednat pouze o přednášející autory. Pro další autory příspěvku, kteří však nejsou registrovaní nebo se konference nebudou účastnit, slouží při vytváření nebo editaci textová položka Spoluautoři. U dokumentů přidaných k příspěvku je možné rozhodnout, jestli budou zveřejněny ve výpisech na webové stránce. To je však podmíněno nadřazeným povolením Zveřejnění dokumentů příspěvku v modulu Konfigurace. Různé přehledy příspěvků lze pomocí klíčových slov zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). V detailech uživatelů ve všech výstupech se zveřejňují pouze jejich přijaté příspěvky. Akce modulu: Přehled příspěvků Příspěvky je možné filtrovat podle názvu, statusu a autorů. Moje příspěvky Výpis příspěvků, u kterých je přihlášený uživatel uvedený jako autor. Detail příspěvku Přidání autora Přidání dokumentu Nový příspěvek 20

21 Editace příspěvku Změna statusu U příspěvků je možné nastavit status Nerozhodnutý (defaultní po vytvoření příspěvku), Přijatý, Odmítnutý nebo Zrušený. Smazání příspěvku Při smazání příspěvku dojde ke smazání všech jeho dokumentů Pořadatelské organizace Modul eviduje pořadatelské organizace konference včetně bližších kontaktních informací. Přehled organizací lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Přehled pořadatelských organizací Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu organizací ve výstupu modulu na webovou stránku. Detail organizace Nová organizace Editace organizace Smazání organizace Budovy O budově nebo budovách, ve kterých se konference koná, aplikace eviduje jejich adresu, ale také místnosti, které jsou pro konferenci určeny. Budovy lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Přehled budov Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu budov ve výstupu modulu na webovou stránku. Detail budovy Detail obsahuje výpis místností budovy. Nová budova 21

22 Zobrazení na mapě Zobrazení adresy budovy na mapě. Editace budovy Smazání budovy Při smazání budovy dojde ke smazání také všech místností budovy Místnosti Každá z místností se nachází v určité budově, kterou specifikujeme při vytváření. U místnosti můžeme zaznamenat také její vybavení a kapacitu. Organizátoři pak budou moci při sestavování programu konference vybrat dle odhadované návštěvnosti a potřeb autora přednášky přiměřeně velkou a vybavenou místnost. Tento modul náleží pod modul Budovy a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Přehled budov rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled místností Detail místnosti Nová místnost Editace místnosti Smazání místnosti Termíny Při organizaci konference je nutné splnění jisté posloupnosti kroků. Od registrace účastníků, přes ukončení přijímání nových příspěvků až po samotné konání konference. Každý termín je dán svým popisem a datem vypršení. Záznamy v tomto modulu nemají nic společného s několika klíčovými termíny v modulu Konfigurace. Tam se jedná o skutečné provedení omezení spojených s danými termíny, zde pouze o evidenci a výpis termínů. Termíny lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Prošlé termíny jsou značeny přeškrtnutím. Termíny jsou ve výpisu řazeny podle datumu vzestupně. Akce modulu: Přehled termínů 22

23 Nový termín Dochází k překladu popisu termínu při výstupu na webové stránky. Datum vypršení termínu musí být v uvedeném tvaru. Při výběru datumu pomáhá po kliknutí na položku názorný kalendář. Editace termínu Smazání termínu Ceník Zájemci o účast na konferenci musí zaplatit různé poplatky. Poplatek je dán svým popisem a částkou. Měna poplatku musí být uvedena spolu s částkou, protože různé měny mají různé způsoby zápisu. Ceník lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Ceník Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu položek ceníku ve výstupu modulu na webovou stránku. Nová cena Dochází k překladu popisu ceny při výstupu na webové stránky. Editace ceny Smazání ceny Dokumenty Dokumenty se vybírají z adresářové struktury, která je přístupná z modulu Správce souborů. Při vytváření nového dokumentu se po kliknutí na položku Vyberte soubor v novém okně zobrazí tento modul a je možné vybrat existující soubor nebo do některého z adresářů nahrát nový. Dvojklikem na soubor dojde k zavření okna a vyplnění cesty k vybranému souboru. Pokud dojde v modulu Správce souborů ke smazání souboru, který je zde vybrán ke zveřejnění, bude záznam modulu Dokumenty odkazující na tento soubor odstraněn. Dokumenty lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Přehled dokumentů Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu dokumentů ve výstupu modulu na webovou stránku. 23

24 Nový dokument Dochází k překladu názvu dokumentu při výstupu na webové stránky. Editace dokumentu Smazání dokumentu Při smazání záznamu nedojde k fyzickému odstranění dokumentu z adresářové struktury Novinky Novinky slouží ke zveřejňování aktuálních zpráv o konferenci pro návštěvníky. Jsou zpřístupněny ve více jazykových verzích. Pokud nějaká novinka nemá pro některou jazykovou verzi určen žádný text, není ve výpisu dané verze vůbec zobrazena. Novinky jsou návštěvníkům dostupné i ve formě RSS kanálu. Ten je opět odlišný pro každý z jazyků verze je dána zkratkou jazyka v URL adrese RSS kanálu. Novinky lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Novinky jsou ve výstupu řazeny podle datumu sestupně. Akce modulu: Přehled novinek Ve výpisu je zobrazena vždy pouze jazyková verze odpovídající aktuálnímu zvolenému jazyku aplikace. RSS Detail novinky Nová novinka Datum novinky musí být v uvedeném tvaru. Při výběru datumu pomáhá po kliknutí na položku názorný kalendář. Editace novinky Smazání novinky Galerie Webové stránky mají možnost zpřístupnit fotografie z konference nebo místa konání. V modulu se fotografie dělí na jednotlivá alba a do nich je možné přidávat fotografie ve formátu *.jpg. Max. velikost 1 fotografie je 2 MB. Při ukládání fotografií dochází automaticky při zachování poměru stran ke zmenšení rozměrů. U širokých fotografií bude max. šířka 640 px, u vysokých výška max. 500 px. Alba galerie lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). 24

25 U alb lze nastavit, jestli jsou veřejná nebo ne. Pouze veřejná alba se zobrazují ve výstupu na webové stránce. Akce modulu: Přehled alb Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu alb ve výstupu modulu na webovou stránku. Detail alba Jednotlivé fotografie je možné smazat malým křížkem umístěným vedle náhledu fotografie. Přidat fotografie Při vybírání fotografií k nahrání je možné vybrat více fotografií naráz při držení klávesy CTRL. Nové album Dochází k překladu názvu alba při výstupu na webové stránky. Editace alba Smazání alba Při smazání alba dojde ke smazání všech jeho fotografií Stránky Webové stránky konference jsou tvořeny jednotlivými stránkami záznamy tohoto modulu. Jsou uvedené v hlavním menu, jejich obsah lze editovat, přidávat na ně obrázky, odkazy i výstupy z jednotlivých modulů. Obsah stránek je evidován ve více jazykových verzích. Při editaci konkrétní stránky je třeba nejprve vybrat, která jazyková verze se má zobrazit pro editaci. Editace obsahu stránky probíhá jednoduše přes editor, který je velmi podobný běžným aplikacím na tvorbu dokumentů. Podporuje známé funkce jako jsou změna velikosti a barvy písma, vracení provedených změn atp. Zdrojem souborů pro vkládání obrázků je modul Správce souborů, který se zobrazí v novém okně. Vkládaným obrázkům je možné nastavovat atributy, např. měnit velikost obrázku nebo určit způsob obtékání textem. Pro vložení výstupu některého z modulů slouží nabídka Výstup modulu umístěná pod editorem. Po vybrání příslušného výstupu je do editoru za aktuální místo kurzoru vloženo klíčové slovo (viz tabulka 1.), které daný výstup reprezentuje. Klíčové slovo je možné obklopit jiným obsahem. Skutečný výstup bude na stránce zobrazen až při běžném načtení stránky. U stránek lze určit, jestli má být odkaz na ně uveden v hlavním menu. Dále pak, jestli má být název stránky zobrazen automaticky jako hlavní nadpis stránky nebo jestli se o uvedení nadpisu postará autor stránky při editaci sám. 25

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 / Outdoor Expert Uživatelský manuál Verze aplikace: 1.0 28. 12. 2014 OutdoorExpert_Manual.docx 1 / 35 2015-01-01 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 POPIS FUNKČNOSTÍ APLIKACE... 3 2.1 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 3 2.2 ZALOŽENÍ

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Uživatelská příručka Vzdělávací infoportál MSK IT Academy Regionální vzdělávací partnerství pro ICT Projekt

Více

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz

CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS manuál k použití http://www.mezulanik.cz CMSSS je redakční systém napsaný v jazycích PHP a MySQL. Vše je navrženo tak, aby weby postavené na tomto systému mohli spravovat i nezkušení uživatelé. Největší

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

Semestrální práce 2 znakový strom

Semestrální práce 2 znakový strom Semestrální práce 2 znakový strom Ondřej Petržilka Datový model BlockFileRecord Bázová abstraktní třída pro záznam ukládaný do blokového souboru RhymeRecord Konkrétní třída záznamu ukládaného do blokového

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více