BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí Petr Sommer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí. 2011 Petr Sommer"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí 2011 Petr Sommer

2 Anotace Mezinárodní konference potřebují pro svou organizaci a propagaci webové stránky. Webová aplikace, výstup této bakalářské práce, dává organizátorům konference jednoduché prostředí, ve kterém lze vytvářet a aktualizovat webové stránky, evidovat příspěvky a sestavovat z nich program konference. Informace je možné prezentovat ve více jazykových verzích. Aplikace je modulární a lze ji v případě potřeby rozšiřovat o další funkce. Pro vývoj byl použit programovací jazyk PHP a databázový systém MySQL.

3 Velice děkuji vedoucímu práce panu RNDr. Miroslavu Kolaříkovi, Ph.D. za jeho odborné rady, trpělivost a připomínky při tvorbě této bakalářské práce.

4 Obsah 1. Úvod Zadání bakalářské práce Požadavky 9 3. Uživatelská příručka Instalace Úprava konfiguračních souborů Vytvoření FTP připojení Kopírování aplikace na server Nastavení práv k adresářům Import databáze Registrace Účet administrátora Přihlášení Moduly Rozcestník Uživatelé Skupiny y Šablony ů Organizátoři Organizační pozice Pozvaní přednášející Program konference Mezičasy Příspěvky Pořadatelské organizace Budovy Místnosti Termíny Ceník Dokumenty Novinky Galerie Stránky Šablony Jazyky Slovník Správce souborů Záznamník událostí

5 Konfigurace Správa databáze Programátorská příručka Adresářová struktura Architektura aplikace Třídy Databáze Šablony Výstupy aplikace do šablony Kaskádové styly CSS Použité technologie a aplikace Závěr 42 Conclusions 43 Reference 44 A. Ukázky šablon vzhledu 46 B. Obsah přiloženého DVD 48 5

6 Seznam obrázků 1. Přepnutí do FTP módu Vyplnění přístupových údajů a připojení Nastavení práv k adresáři Přihlášení do aplikace Adminer Import tabulek a záznamů Strom adresářové struktury Diagram tříd Schéma databáze Šablona Light Purple Šablona Dark Gray

7 Seznam tabulek 1. Výstupy z modulů Formátování datumů a časů Data o uživateli dostupná v šabloně URL dostupné v šabloně Funkce aplikace dostupné v šabloně Ostatní výstupy aplikace dostupné v šabloně CSS identifikátory použité v aplikaci a výstupech modulů

8 1. Úvod Vedení mezinárodní konference se musí zabývat vedle řešení běžných organizačních záležitostí také formou komunikace s potencionálními účastníky své připravované akce. Klíčovou roli v propagaci hrají v dnešní době informačních technologií zejména webové stránky. Vytvoření a následné spravování stránek však není jednoduchá záležitost a jsou k tomu potřeba mezi organizátory odborníci z oblasti tvorby webových prezentací. Další možností je nechat si prezentaci vytvořit externí firmou. Cena takových řešení však bývá v některých případech poměrně vysoká. Webová aplikace, která vznikla na základě této práce, přináší organizátorům konference možnost, jak spravovat své webové stránky bez potřeby speciálních znalostí. Její název je econf. Kromě zveřejňování informací aplikace zjednodušuje organizátorům práci ve více oblastech. Do aplikace se mohou např. registrovat jednotliví zájemci o přednesení příspěvku a sami do ní svůj příspěvek přidat. Organizátoři poté rozhodnou, které příspěvky přijmou a které ne. Příspěvky lze dále rozdělovat do jednotlivých časových bloků a postupně tak tvořit a zveřejňovat program konference. Vše probíhá v přehledném rozhraní, kam se registrovaní uživatelé přihlašují. Aplikace obsahuje mnoho dalších funkcí pro určování výsledné podoby a obsahu webových stránek. K dispozici jsou dva připravené vzhledy stránek, ze kterých si mohou organizátoři vybrat. Aplikace však umožňuje přidávání dalších vzhledů. Protože konference bývají často mezinárodní, další výhodou je vícejazyčnost webových stránek i celého aplikačního rozhraní Zadání bakalářské práce Téma česky: Aplikace pro jednoduchou tvorbu webových stránek mezinárodních konferencí Téma anglicky: Application for simple creation of web sites for international conferences Zásady pro vypracování: Diplomant vytvoří aplikaci pro jednoduché vytváření webových stránek mezinárodních konferencí. Uživatel si bude moci nejrůznějším způsobem určit výslednou podobu a obsáhlost webu mezinárodní konference, který bude fungovat na základě této aplikace. 8

9 2. Požadavky Pro běh aplikace je nutný webový a databázový server s několika základními požadavky: PHP, verze 5.2. MySQL, verze 5. Vytváření vlastních konfiguračních souborů.htaccess a povolený přepisovací modul mod_rewrite. Vypnuté konfigurační direktivy safe_mode, register_globals, magic_quotes_gpc a session.auto_start. Aktivovaná rozšíření GD, ICONV, SESSIONS a pro odesílání ů řádně nastavený SMTP server. Povolené funkce ini_set a error_reporting. 9

10 3. Uživatelská příručka 3.1. Instalace Pro instalaci je nutné získat od administrátora webového serveru přístupové údaje k FTP účtu (URL serveru, uživatelské jméno a heslo) a přístupové údaje k databázovému serveru (systém, název serveru, uživatelské jméno a heslo). Aplikace potřebuje pro svou instalaci 1 prázdnou databázi, která musí být od administrátora serveru předem vytvořena Úprava konfiguračních souborů Soubory aplikace určené ke zkopírování jsou umístěny na přiloženém DVD v adresáři bin/app/. Ty si nejprve zkopírujeme do nějaké lokální složky, protože musíme upravit konfigurační soubory config.php a.htaccess (oba jsou umístěné v kořenové složce aplikace a uložené v kódování UTF-8). V souboru config.php nastavíme přístupové údaje k databázi, administrátora a časovou zónu [3] serveru. Položka DRIVER zůstane nezměněná. Příklad: // Připojení k databázi define("driver", "mysql"); define("host", "mysql5"); define("username", "konference"); define("password", "heslo"); define("database", "konference"); // Kontakt na administrátora define("admin_ ", // Časová zóna define("timezone", "Europe/Prague"); Soubor.htaccess je třeba upravovat pouze v případě, že aplikace nebude přímo v kořenové složce přiděleného serveru, ale v podadresáři. Pokud je URL webových stránek konference např. musíme upravit 3. řádek souboru: RewriteBase / do tvaru RewriteBase /adresar 10

11 Vytvoření FTP připojení Postup připojení k FTP je ukázán pomocí programu FreeCommander [1], verze b. Je možné použít jakýkoli jiný podobný souborový manažer s přístupem k FTP a nastavováním práv k adresářům. U některých serverů může být připojení k FTP díky šifrovacím protokolům poměrně složité a je třeba se v případě neúspěchu informovat u administrátora serveru, jaké další detailnější údaje je třeba nastavit. Po spuštění FreeCommanderu přepneme jednu ze stran okna do FTP módu (viz obrázek 1.). Obrázek 1. Přepnutí do FTP módu Dále pak klikneme na řádek Přidat FTP připojení a vyplníme přihlašovací údaje (viz obrázek 2.). Po kliknutí na Připojit se v manažeru zobrazí v levé či pravé polovině okna adresářová struktura serveru. Obrázek 2. Vyplnění přístupových údajů a připojení 11

12 Kopírování aplikace na server V jedné straně okna manažera si zobrazíme lokální složku s aplikací, v druhé aktivní FTP připojení k serveru. Všechny soubory a adresáře aplikace pomocí klávesy F5 na server nakopírujeme Nastavení práv k adresářům U některých adresářů, které již nyní máme na serveru, musíme zvýšit práva přístupu. Jedná se o adresáře files/ (a všechny jeho podadresáře) a temp/ (a všechny jeho podadresáře). U každého z nich po stisknutí kláves ALT+ENTER nastavíme všechna práva (viz obrázek 3.). Obrázek 3. Nastavení práv k adresáři Import databáze Instalaci dokončíme vytvořením tabulek v přidělené databázi. To provedeme importem souboru s příslušnými příkazy. Webovou aplikaci Adminer [5], kterou pro import použijeme, nalezneme v adresářové struktuře aplikace. V prohlížeči si zobrazíme URL (použitá doména je uvedena pouze jako příklad): Po spuštění Admineru vyplníme přihlašovací údaje k databázovému serveru (viz obrázek 4.). Systém (často MySQL nebo MySQL 5 ), název serveru (často localhost), uživatelské jméno a heslo. 12

13 Obrázek 4. Přihlášení do aplikace Adminer Jakmile dojde k přihlášení, tak vybereme v úvodní tabulce přidělenou databázi. Kliknutím na odkaz SQL příkaz lze následně ve spodní části stránky vybrat k importu soubor s příkazy (viz obrázek 5.). Soubor import.sql.gz je umístěn na přiloženém DVD v adresáři bin/dtb/. Import provedeme stisknutím tlačítka Provést. Obrázek 5. Import tabulek a záznamů Naplněním databáze je instalace aplikace dokončena. Po zadání webové adresy konference do prohlížeče se zobrazí webové stránky, které je možné následně aplikací upravovat, viz dále. 13

14 3.2. Registrace Všichni lidé, kteří budou aplikaci obsluhovat, se musí nejprve registrovat. Po vyplnění všech potřebných údajů dojde k vytvoření nového uživatelského účtu. Vytvoření účtu je podmíněno tím, že zvolené přihlašovací jméno nepoužívá jiný registrovaný uživatel. Po vytvoření není účet ihned aktivní. Je třeba, aby registraci schválili a účet aktivovali k tomu oprávnění uživatelé Účet administrátora Aplikace má jeden skrytý administrátorský účet, který slouží k prvotnímu přihlášení. Účet není uveden v žádném výpisu uživatelů a lze jej pouze editovat. Uživatelské jméno: administrator Heslo: admin (nutné po prvním přihlášení změnit) 3.3. Přihlášení Pokud má uživatel úspěšně vytvořený a aktivovaný účet, může se po zadání svého uživatelského jména a hesla přihlásit. Uživatelské jméno i heslo jsou při přihlašování citlivé na velikosti písmen, proto je nutné v případě neúspěchu zkontrolovat, jestli nemá uživatel omylem aktivní klávesu CAPS LOCK. Jestli uživatel zapomněl ke svému účtu heslo, může si nechat vygenerovat nové přes odkaz Zapomenuté heslo. Tam vyplní své uživatelské jméno a nové heslo mu bude zasláno na uvedený u jeho účtu. Přihlášení uživatele je aplikací uchováváno po dobu 8 hodin. Pokud se během té doby uživatel sám neodhlásí přes odkaz Odhlásit, nebo nezavře prohlížeč, dojde k odhlášení z bezpečnostích důvodů automaticky. V takovém případě však bude uživatel po novém přihlášení přesměrován na původní část aplikace, ve které byl před odhlášením. Po přihlášení se aplikace přepne do jazyka, který má uživatel nastaven ve svém účtu Moduly Celá aplikace se dělí na jednotlivé menší části moduly. Každý z modulů se týká jedné určité oblasti správy aplikace. Moduly dále uživateli zpřístupňují své elementární akce, např. přehledy záznamů, přidávání a odebírání záznamů atd. Následující popis jednotlivých modulů zahrnuje všechny definované akce, některé z nich však nemusí být jednotlivým uživatelům kvůli omezeným oprávněním přístupné. 14

15 Rozcestník Rozcestník slouží jako přehled všech hlavních modulů. Dělí se do tří oblastí Lidé, Konference a Aplikace. Rozcestník je hlavní modul, na který je uživatel přesměrován po přihlášení a je přístupný odkazem ze všech částí aplikace Uživatelé Modul Uživatelé tvoří jeden ze základů celé aplikace. Můžeme zde provádět kompletní správu uživatelských účtů. Aby se mohl uživatel po registraci přihlásit, je nutné jeho účet aktivovat. Informační o registraci nového uživatele je organizátorům zaslán na defaultní nastavený v modulu Konfigurace. U každého účtu je evidováno, jestli uživatel za svou účast na konferenci zaplatil. Tuto položku lze měnit příslušným odkazem u každého účtu. Akce modulu: Přehled uživatelů Uživatele je možné filtrovat podle jména, příjmení, aktivovaného účtu a zaplacené platby. Můj účet Přesměrování na detail aktuálního přihlášeného uživatele. Detail uživatele Bližší informace o účtu. Dále je možné uživateli přímo z detailu poslat . Oprávnění Nastavení oprávnění uživateli. Dochází ke sjednocení s oprávněními skupin, kterých je uživatel členem. Při nastavování oprávnění je třeba brát zřetel na to, že některé moduly jsou podřízené jiným a že modul je vždy přístupný z rozcestníku pouze skrz svou hlavní akci, např. přehled záznamů. Aktivace/Deaktivace účtu Zaplatil/Nezaplatil Nový uživatel Po vytvoření nového uživatele nedochází k odeslání registračního u. Účet je také ihned aktivován. Smazání uživatele Smazání uživatele nemá za následek smazání jeho příspěvků. Dojde k odebrání uživatele z autorů příspěvku, organizátorů, pozvaných přednášejících a členů skupin. 15

16 Skupiny Z důvodu efektivní správy celé aplikace je nutné, aby bylo možné uživatele rozdělit do více skupin. Zjednoduší se tak nastavování společných oprávnění přístupu k jednotlivým částem aplikace a umožní to posílání hromadných ů členům skupiny. Modul obsahuje dvě defaultní skupiny, které nelze odstranit. Lze jim však změnit jejich název. První defaultní skupinou je Administrators. Její členové mají veškerá možná oprávnění. Oprávnění této skupiny nelze měnit. Druhou defaultní skupinou je Everyone. Jejími členy jsou vždy všichni uživatelé a nelze je tedy odebírat či přidávat. Akce modulu: Přehled skupin Přidání člena Pokud byl použit odkaz u konkrétní skupiny, je příslušná skupina předvyplněna. Při držení klávesy CTRL je možný výběr více uživatelů naráz. Detail skupiny Detail skupiny obsahuje výpis jejích členů. Ty je možné vybírat a hromadně je ze skupiny odebírat nebo jim poslat hromadný . Oprávnění Nastavení oprávnění k jednotlivým modulům a jejich akcím. Oprávnění přebírají všichni členové skupiny. Dochází ke sjednocení s oprávněními, která mají nastavena přímo jednotliví uživatelé. Nová skupina Editace skupiny Smazání skupiny Smazání skupiny nemá za následek smazání jednotlivých uživatelů y Modul umožňuje poslání u jednomu uživateli i více uživatelům naráz. Odesílatel u je vždy předvyplněn em aktuálně přihlášeného uživatele a nelze jej z bezpečnostních důvodů měnit. Při odeslání dochází k překladu předmětu zprávy do příslušného jazyka každého adresáta. Způsob a průběh překladu je popsán dále v textu u modulu Slovník. obsahuje více druhů zpráv. Defaultní zprávu a zprávy pro každou jazykovou verzi. Pokud není některá z jazykových verzí zprávy vyplněna, je nutné, aby byla vyplněna zpráva defaultní. Ta je odeslána uživatelům, kteří by měli svou 16

17 jazykovou verzi zprávy prázdnou. Pokud je vyplněna pouze defaultní zpráva, bude odeslána všem vybraným adresátům. Akce modulu: Poslat Šablony ů Některé y se často opakují. Aby se odesílateli tato činnost usnadnila, je možné si zde texty ů zaznamenat pro pozdější použití. Také se zde vytváří šablony ů, které se odesílají uživateli po registraci a po aktivaci jeho účtu. Při vybrání šablony k odeslání dojde k přesměrování do modulu y a předvyplnění předmětu a příslušných jazykových verzí zpráv. Tento modul náleží pod modul y a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Poslat rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled šablon ů Je zobrazena vždy pouze jazyková verze zprávy odpovídající aktuálnímu zvolenému jazyku aplikace. Detail šablony u Nová šablona u Editace šablony u Smazání šablony u Organizátoři Organizátoři konference se ve většině případů dělí do více pozic podle oblastí, které mají ve své kompetenci. Souhrnně jsou v aplikaci označení jako Organizátoři. Dělí se na jednotlivé pozice, např. programový výbor, technické zabezpečení atd. Každé pozici zde lze přiřadit uživatele, který pozici vykonává. Jednu pozici může vykonávat více uživatelů. U každého lze dále jeho pozici specifikovat, např. pokud zastává funkci předsedy, místopředsedy atp. Organizátory lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Členové jsou ve výstupu na webovou stránku vypisováni u příslušné pozice abecedně dle příjmení vzestupně. Akce modulu: Přehled organizátorů 17

18 Přidání člena Je možné přidat stejného uživatele vícekrát, nikoli však na stejnou pozici. Editace člena Odebrání člena Odebrání člena nemá za následek smazání daného uživatele Organizační pozice Organizátoři se dělí na jednotlivé pozice zastávané uživateli. Tento modul náleží pod modul Organizátoři a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Přehled organizátorů rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled organizačních pozic Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu pozic ve výstupu modulu Organizátoři na webovou stránku. Nová pozice Dochází k překladu názvu pozice při výstupu na webové stránky. Editace pozice Smazání pozice Pozvaní přednášející Vedle přednášejících, kteří se na konferenci přihlašují sami, bývají někteří na konferenci na pozvání organizátorů. I tito přednášející musí mít v aplikaci vytvořený účet buď se sami registrují anebo jim účet organizátoři vytvoří. Tito uživatelé mohou vytvářet své příspěvky stejným způsobem jako běžní uživatelé. Pozvané přednášející lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Zveřejňují se informace o zaměstnavateli, zemi původu, o autorovi a výpis příspěvků autora. Akce modulu: Přehled pozvaných přednášejících Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu pozvaných přednášejících ve výstupu modulu na webovou stránku. Přidání přednášejícího Nelze přidat uživatele, který je již jako pozvaný přednášející evidován. Odebrání přednášejícího Smazání záznamu nemá za následek smazání daného uživatele. 18

19 Program konference Program konference se skládá z časových bloků, do kterých jsou přiřazeny jednotlivé příspěvky nebo jiné události, tzv. mezičasy. Program konference lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Příspěvky se statusem Zrušeno mají tento svůj status v programu konference zobrazen. Sloty jsou ve výpisu řazeny podle datumu a času vzestupně. Je vypsán datum a pod ním všechny bloky daného dne s uvedením času konání. Akce modulu: Program konference Detail slotu Nový slot Datum slotu musí být v uvedeném tvaru. Při výběru datumu pomáhá po kliknutí na položku názorný kalendář. Čas od musí předcházet nebo být roven času do. Výběr místnosti konání není povinný. Jako obsah slotu je třeba vybrat některý z příspěvků nebo mezičasů. Nelze vybrat oboje. Pokud je vyplněná poznámka, tak se zobrazuje v programu konference u příslušného slotu. Organizátoři mohou skrz ní informovat o důležitých změnách týkající se daného příspěvku či mezičasu. Editace slotu Smazání slotu Smazání slotu nemá za následek smazání přiřazeného příspěvku nebo mezičasu Mezičasy Vedle příspěvků se v programu konference objevují i jiné události, zde souhrnně nazvané mezičasy. Jedná se např. o přestávky, snídaně, obědy, přivítání atp. Tento modul náleží pod modul Program konference a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Přehled slotů rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled mezičasů Nový mezičas Dochází k překladu popisu mezičasu při výstupu na webové stránky. 19

20 Editace mezičasu Smazání mezičasu Příspěvky Příspěvky jsou klíčovou oblastí celé konference. Registrovaní uživatelé mohou vytvářet své příspěvky, o kterých následně organizátoři rozhodnou, jestli je pro svou konferenci přijmou či je odmítnou. K tomu slouží položka Status. Vytváření nových příspěvků a jejich editace je omezena nastavením příslušných termínů v modulu Konfigurace. Uživatel, který příspěvek vytvořil, je u něj automaticky uveden jako jeho autor. K příspěvku mohou jeho autoři z ostatních registrovaných uživatelů přidávat další autory. Všichni autoři mají k příspěvku úplný přístup a mohou jej editovat měnit název, abstract, přidávat a odebírat ostatní autory, přidávat a odebírat dokumenty. Pro dané akce není potřeba účtům uživatelů nastavovat žádná další speciální oprávnění. Autoři příspěvku nemají defaultně právo ke smazání svých příspěvků. Autory lze hromadně odebírat nebo jim hromadně poslat . Jak přesně chápat termín Autoři záleží na organizátorech konference a na tom, jak to v pokynech pro vytváření nových příspěvků vysvětlí. Ve většině případů se však bude jednat pouze o přednášející autory. Pro další autory příspěvku, kteří však nejsou registrovaní nebo se konference nebudou účastnit, slouží při vytváření nebo editaci textová položka Spoluautoři. U dokumentů přidaných k příspěvku je možné rozhodnout, jestli budou zveřejněny ve výpisech na webové stránce. To je však podmíněno nadřazeným povolením Zveřejnění dokumentů příspěvku v modulu Konfigurace. Různé přehledy příspěvků lze pomocí klíčových slov zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). V detailech uživatelů ve všech výstupech se zveřejňují pouze jejich přijaté příspěvky. Akce modulu: Přehled příspěvků Příspěvky je možné filtrovat podle názvu, statusu a autorů. Moje příspěvky Výpis příspěvků, u kterých je přihlášený uživatel uvedený jako autor. Detail příspěvku Přidání autora Přidání dokumentu Nový příspěvek 20

21 Editace příspěvku Změna statusu U příspěvků je možné nastavit status Nerozhodnutý (defaultní po vytvoření příspěvku), Přijatý, Odmítnutý nebo Zrušený. Smazání příspěvku Při smazání příspěvku dojde ke smazání všech jeho dokumentů Pořadatelské organizace Modul eviduje pořadatelské organizace konference včetně bližších kontaktních informací. Přehled organizací lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Přehled pořadatelských organizací Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu organizací ve výstupu modulu na webovou stránku. Detail organizace Nová organizace Editace organizace Smazání organizace Budovy O budově nebo budovách, ve kterých se konference koná, aplikace eviduje jejich adresu, ale také místnosti, které jsou pro konferenci určeny. Budovy lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Přehled budov Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu budov ve výstupu modulu na webovou stránku. Detail budovy Detail obsahuje výpis místností budovy. Nová budova 21

22 Zobrazení na mapě Zobrazení adresy budovy na mapě. Editace budovy Smazání budovy Při smazání budovy dojde ke smazání také všech místností budovy Místnosti Každá z místností se nachází v určité budově, kterou specifikujeme při vytváření. U místnosti můžeme zaznamenat také její vybavení a kapacitu. Organizátoři pak budou moci při sestavování programu konference vybrat dle odhadované návštěvnosti a potřeb autora přednášky přiměřeně velkou a vybavenou místnost. Tento modul náleží pod modul Budovy a není pro uživatele přístupný přímo z Rozcestníku. Přístup je tak podmíněn držením oprávnění k akci Přehled budov rodičovského modulu. Akce modulu: Přehled místností Detail místnosti Nová místnost Editace místnosti Smazání místnosti Termíny Při organizaci konference je nutné splnění jisté posloupnosti kroků. Od registrace účastníků, přes ukončení přijímání nových příspěvků až po samotné konání konference. Každý termín je dán svým popisem a datem vypršení. Záznamy v tomto modulu nemají nic společného s několika klíčovými termíny v modulu Konfigurace. Tam se jedná o skutečné provedení omezení spojených s danými termíny, zde pouze o evidenci a výpis termínů. Termíny lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Prošlé termíny jsou značeny přeškrtnutím. Termíny jsou ve výpisu řazeny podle datumu vzestupně. Akce modulu: Přehled termínů 22

23 Nový termín Dochází k překladu popisu termínu při výstupu na webové stránky. Datum vypršení termínu musí být v uvedeném tvaru. Při výběru datumu pomáhá po kliknutí na položku názorný kalendář. Editace termínu Smazání termínu Ceník Zájemci o účast na konferenci musí zaplatit různé poplatky. Poplatek je dán svým popisem a částkou. Měna poplatku musí být uvedena spolu s částkou, protože různé měny mají různé způsoby zápisu. Ceník lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Ceník Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu položek ceníku ve výstupu modulu na webovou stránku. Nová cena Dochází k překladu popisu ceny při výstupu na webové stránky. Editace ceny Smazání ceny Dokumenty Dokumenty se vybírají z adresářové struktury, která je přístupná z modulu Správce souborů. Při vytváření nového dokumentu se po kliknutí na položku Vyberte soubor v novém okně zobrazí tento modul a je možné vybrat existující soubor nebo do některého z adresářů nahrát nový. Dvojklikem na soubor dojde k zavření okna a vyplnění cesty k vybranému souboru. Pokud dojde v modulu Správce souborů ke smazání souboru, který je zde vybrán ke zveřejnění, bude záznam modulu Dokumenty odkazující na tento soubor odstraněn. Dokumenty lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Akce modulu: Přehled dokumentů Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu dokumentů ve výstupu modulu na webovou stránku. 23

24 Nový dokument Dochází k překladu názvu dokumentu při výstupu na webové stránky. Editace dokumentu Smazání dokumentu Při smazání záznamu nedojde k fyzickému odstranění dokumentu z adresářové struktury Novinky Novinky slouží ke zveřejňování aktuálních zpráv o konferenci pro návštěvníky. Jsou zpřístupněny ve více jazykových verzích. Pokud nějaká novinka nemá pro některou jazykovou verzi určen žádný text, není ve výpisu dané verze vůbec zobrazena. Novinky jsou návštěvníkům dostupné i ve formě RSS kanálu. Ten je opět odlišný pro každý z jazyků verze je dána zkratkou jazyka v URL adrese RSS kanálu. Novinky lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). Novinky jsou ve výstupu řazeny podle datumu sestupně. Akce modulu: Přehled novinek Ve výpisu je zobrazena vždy pouze jazyková verze odpovídající aktuálnímu zvolenému jazyku aplikace. RSS Detail novinky Nová novinka Datum novinky musí být v uvedeném tvaru. Při výběru datumu pomáhá po kliknutí na položku názorný kalendář. Editace novinky Smazání novinky Galerie Webové stránky mají možnost zpřístupnit fotografie z konference nebo místa konání. V modulu se fotografie dělí na jednotlivá alba a do nich je možné přidávat fotografie ve formátu *.jpg. Max. velikost 1 fotografie je 2 MB. Při ukládání fotografií dochází automaticky při zachování poměru stran ke zmenšení rozměrů. U širokých fotografií bude max. šířka 640 px, u vysokých výška max. 500 px. Alba galerie lze pomocí klíčového slova zveřejnit na webové stránce konference (viz tabulka 1.). 24

25 U alb lze nastavit, jestli jsou veřejná nebo ne. Pouze veřejná alba se zobrazují ve výstupu na webové stránce. Akce modulu: Přehled alb Ikonami šipek lze měnit pořadí výpisu alb ve výstupu modulu na webovou stránku. Detail alba Jednotlivé fotografie je možné smazat malým křížkem umístěným vedle náhledu fotografie. Přidat fotografie Při vybírání fotografií k nahrání je možné vybrat více fotografií naráz při držení klávesy CTRL. Nové album Dochází k překladu názvu alba při výstupu na webové stránky. Editace alba Smazání alba Při smazání alba dojde ke smazání všech jeho fotografií Stránky Webové stránky konference jsou tvořeny jednotlivými stránkami záznamy tohoto modulu. Jsou uvedené v hlavním menu, jejich obsah lze editovat, přidávat na ně obrázky, odkazy i výstupy z jednotlivých modulů. Obsah stránek je evidován ve více jazykových verzích. Při editaci konkrétní stránky je třeba nejprve vybrat, která jazyková verze se má zobrazit pro editaci. Editace obsahu stránky probíhá jednoduše přes editor, který je velmi podobný běžným aplikacím na tvorbu dokumentů. Podporuje známé funkce jako jsou změna velikosti a barvy písma, vracení provedených změn atp. Zdrojem souborů pro vkládání obrázků je modul Správce souborů, který se zobrazí v novém okně. Vkládaným obrázkům je možné nastavovat atributy, např. měnit velikost obrázku nebo určit způsob obtékání textem. Pro vložení výstupu některého z modulů slouží nabídka Výstup modulu umístěná pod editorem. Po vybrání příslušného výstupu je do editoru za aktuální místo kurzoru vloženo klíčové slovo (viz tabulka 1.), které daný výstup reprezentuje. Klíčové slovo je možné obklopit jiným obsahem. Skutečný výstup bude na stránce zobrazen až při běžném načtení stránky. U stránek lze určit, jestli má být odkaz na ně uveden v hlavním menu. Dále pak, jestli má být název stránky zobrazen automaticky jako hlavní nadpis stránky nebo jestli se o uvedení nadpisu postará autor stránky při editaci sám. 25

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Administrace aplikace

Administrace aplikace autor: Solen Software abstract: Manuál je určen administrátorům, kteří se s redakčním systémem Actavia setkávají poprvé. Snímky jsou nafocené nad fiktivním časopisem Exemplis Discimus, některé obrazovky

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Jan Hybš TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu.

Maturitní práce. Střední průmyslová škola Ostrov. Nejdek 2012 A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ. CMS nástroj pro správu obsahu. Střední průmyslová škola Ostrov Maturitní práce A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ CMS nástroj pro správu obsahu CMS tool for content management Autor: Třída: Konzultant: Studijní obor: Dušan Jenčík

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Visual PHP Developer Guide

Visual PHP Developer Guide Visual PHP Developer Guide Verze jádra: 1.7.6.762 Visual PHP Developer Guide Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt Visual PHP. Pevně věříme, že s ním budete spokojeni natolik, že si pozdější tvorbu

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více