PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ"

Transkript

1

2 PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ 2015

3 OBSAH OBSAH CHCEME ZAČÍT PODNIKAT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY MARKETING MARKETING PROPAGACE ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET OBCHODOVÁNÍ A PRODEJNÍ ČINNOST ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI DAŇOVÁ SOUSTAVA VÝUKOVÁ HODINA, SEMINÁŘ S ODBORNÍKEM Z PRAXE VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU ZALOŽENÍ MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Obsah 2

4 16 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Obsah 3

5 1 CHCEME ZAČÍT PODNIKAT Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to podnikání, podnikatelský záměr a finanční zdroje. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Vypište si osobní důvody, proč byste chtěli začít podnikat? Úkol č. 2 Co je to živnost? Úkol č. 3 Co je to podnikatelský plán? 1. Chceme začít podnikat 4

6 Úkol č. 4 Stanovte postup tvorby podnikatelského plánu. Jednotlivé kroky, které je nutné udělat před začátkem podnikání. Můžete vybírat z nápovědy. Pořadí Podnikatelský plán Nápověda: Informace o podniku, právní stránka založení firmy, organizační struktura, SWOT analýza, průzkum trhu, průzkum konkurence, ekonomická analýza, zakladatelský rozpočet, propagace a firemní kultura (leták, katalog, ceník), finanční plány. Úkol č. 5 Vypište, odkud vezmete finanční prostředky na rozjezd podnikání, a uveďte důvody proč. 1. Chceme začít podnikat 5

7 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to podnikatelský záměr. Úkol č. 1 Přemýšlejte o podnikatelském záměru pro Váš minipodnik. Napište si k jednotlivým krokům podnikatelského záměru poznámky, myšlenku, nápad. První list... Nápověda: Název podnikatelského plánu, jména osob spojených s podnikatelským plánem, obchodní název, logo, slogan, datum vytvoření. Úvod... Nápověda: V úvodní části představte podnikatelský plán, který má zaujmout soukromého investora, obchodního partnera, banku nebo obchodního partnera. Můžete také napsat, jaká je Vaše podnikatelská představa a představa podnikání. 2. Podnikatelský záměr 6

8 Údaje o podnikateli nebo společnosti... Nápověda: Osobní a profesní údaje (kvalifikační předpoklady, přehled dosavadních zaměstnání, zkušenostní předpoklady, motivace k založení minipodnky). Právní stránka založení minipodniku... Nápověda: V této části uvedete právní stránku založení minipodniku. Charakteristika podnikatelského plánu... Nápověda: Stručná charakteristika podnikatelského plánu popis činnosti, místo podnikání, údaje o provozovně, organizační struktura. Popis výrobku nebo poskytované služby Nápověda: Popis výrobku nebo poskytované služby, ukázky fotografie. 2. Podnikatelský záměr 7

9 SWOT analýza... Nápověda: Analýza trhu, silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Prodejní a marketingová strategie zakladatelský rozpočet... Nápověda: Zakladatelský rozpočet, dodavatelé, odběratelé, potencionální zákazníci, propagace, cena výrobků nebo služeb, za co utratíme peníze od investora. Shrnutí... Nápověda: Proč investovat právě do tohoto plánu. 2. Podnikatelský záměr 8

10 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, jak založit firmu v souladu se všemi zákony. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Vypište, které zákony určují vztahy mezi podnikateli a občany? Úkol č. 2 Kdo je to fyzická osoba? Úkol č. 3 Kdo je to právnická osoba? 3. Právní stránka založení firmy 9

11 Úkol č. 4 Ve kterém zákoně najdete členění živností? Úkol č. 5 Zjistěte si ze zákona informace o živnostenském podnikání podle živnosti, kterou budete provozovat, jaké podmínky musíte splňovat. Úkol č. 6 Z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu si stáhněte jednotný registrační formulář pro fyzickou nebo právnickou osobu a podle toho, jakou formu podnikání jste si zvolili, vypište ten správný. Úkol č. 7 Zjistěte si, kde se ve Vašem blízkém okolí nachází živnostenský úřad, a můžete si zajít ověřit, zda jste svůj jednotný registrační formulář vyplnili správně. 3. Právní stránka založení firmy 10

12 4 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY 2 Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, jak založit firmu v souladu se všemi zákony. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Vypište důvody, proč začít podnikat jako fyzická osoba osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). PROČ ANO PROČ NE Úkol č. 2 Vypište důvody, proč si založit společnost s ručením omezeným. PROČ ANO PROČ NE Úkol č. 3 Vyberte vhodný název svého podniku (obchodní jméno). 4. Právní stránka založení firmy 2 11

13 Úkol č. 4 Popište všechny kroky, které musíte podniknout k založení svého podniku. Úkol č. 5 Který úřad Vám přidělí identifikační číslo IČ a k čemu slouží? Úkol č. 6 Popište, proč je nutné se zaregistrovat k placení sociálního a zdravotního pojištění a kde? Úkol č. 7 Zjistěte si, kde se ve Vašem blízkém okolí nachází Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna. Můžete některou z institucí navštívit za účelem registrace. 4. Právní stránka založení firmy 2 12

14 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, jak je důležité řízení a organizování práce. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Zvolte si anonymně ředitele svého minipodniku. A nezapomeňte při jeho výběru, že ředitel by měl být spravedlivý, pracovitý, měl by mít dobré teoretické všeobecné znalosti. Zapište, koho jste si vybrali. Úkol č. 2 Vypište, v jakých pozicích budete v minipodniku pracovat. ředitel a jednatel právní a ekonomické oddělení vedoucí oddělení referent účetní zásobovací a odbytové oddělení vedoucí oddělení referent oddělení marketingu vedoucí oddělení rererent 5. Organizační struktura firmy 13

15 Úkol č. 3 Podle ukázky navrhněte organizační strukturu svého podniku. Úkol č. 4 Vymezte náplň práce v jednotlivých odděleních a na jednotlivých pracovních pozicích. 5. Organizační struktura firmy 14

16 6 MARKETING Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to marketing, podnikatelská koncepce. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Co je to marketing? Úkol č. 2 Zamyslete se, jaký výrobek nebo službu budete nabízet, a podle něho si vyberte nějakou skupinu potenciálních zákazníků. Popište, jakou marketingovou koncepci byste pro tuto výrobu a tuto potenciální skupinu zvolili a proč. 6. Marketing 15

17 Úkol č. 3 Popište jednotlivé kroky marketingového plánu, který si zvolíte pro svůj podnik. Úkol č. 4 Popište, jakou zvolíte strategii nabídky pro svůj výrobek nebo službu? Vybírejte z možností hromadný marketing, diferencovaný marketing nebo cílený marketing. 6. Marketing 16

18 7 MARKETING 2 Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to marketing, podnikatelská koncepce. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Použijte pro stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Vašeho minipodniku jednoduchou metodu SWOT analýzu. Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Úkol č. 2 Navrhněte, jaký zvolíte průzkum trhu jaký bude zájem o Vaše výrobky, a popište jednotlivé kroky. 7. Marketing 2 17

19 Úkol č. 3 Navrhněte jednoduchý dotazník, abyste se dozvěděli, o jaké výrobky, nebo služby budou mít Vaši potencionální zákazníci zájem. Dotazník vypracujte a požádejte své spolužáky nebo kamarády o jeho vyplnění. Nápověda: Musíte klást takové otázky, abyste zjistili počet potencionálních zákazníků, jak často budou vyhledávat Vaše služby nebo budou mít zájem o Vaše produkty, jakou preferují cenu, kolik jsou ochotni utratit peněz ve Vašem podniku, jestli již podobný podnik navštěvovali, a pokud ano, co jim u konkurence scházelo Ukázka Dotazník Vážení respondenti, jsme nově vzniklá firma na trhu a rádi bychom Vás poprosili o chvíli Vašeho času k vyplnění dotazníku, který je součástí našeho marketingového plánu. Vaše ochota nám pomůže poskytnout kvalitní službu. Dotazník je anonymní a veškeré odpovědi budou použity jen pro naše účely. Vyplňte vždy prosím pouze JEDNU odpověď zakroužkováním. 1. Vaše pohlaví? žena muž 2. Do jaké věkové kategorie patříte? a více Úkol č. 4 Můžeme si vybrat různé metody stanovení ceny, a to buď podle nákladů, nebo podle konkurence, nebo podle hodnoty vnímané zákazníkem. Pro jakou metodu stanovení ceny se rozhodnete u svého produktu nebo služby a proč? 7. Marketing 2 18

20 8 PROPAGACE Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Každý podnik chce zvýšit prodej svých výrobků nebo služeb a tak zvýšit zisk. Ale jak toho dosáhnout? Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Popište jednotlivé druhy propagace a označte, kterou byste nejvhodněji využili ve svém minipodniku. Propagace Podpora prodeje Reklama Prodejní personál Public relation Přímý marketing Popis Úkol č. 2 Patří mezi reklamní strategii slogan? Zkuste vymyslet vhodný slogan pro Váš minipodnik. 8. Propagace 19

21 Úkol č. 3 Zjistěte, (telefonicky, v novinách, osobním jednáním, apod.) kolik budou v dnešní době a ve Vašem městě činit náklady na propagaci. Úkol č. 4 Co je to publicita? Může mít vliv na velikost prodeje? Uveďte příklady. Úkol č. 5 Už víte, jakou propagaci svých výrobků (služeb) byste si zvolili ve svém minipodniku pro zvýšení prodeje? Zdůvodněte proč. 8. Propagace 20

22 9 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Sestavení zakladatelského rozpočtu patří mezi první kroky před tím, než začneme skutečně podnikat, a je součástí podnikatelského plánu. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Napište, ze kterých částí se zakladatelský rozpočet skládá. Úkol č. 2 Napište, co jsou to variabilní a fixní náklady. 9. Zakladatelský rozpočet 21

23 Úkol č. 3 Zkuste podle příkladu sestavit zakladatelský rozpočet. Paní Marie Kudláčková bude opravovat a šít oděvy na zakázku. Za měsíc bude pracovat 20 dnů a další dny se bude věnovat administrativě a nákupu materiálu. Koupí si drobný hmotný majetek šicí stroj za Kč, žehlicí prkno za 900 Kč, žehličku za Kč, krejčovské nůžky za Kč. Nakoupí si do začátku podnikání nitě, látky, jehly za Kč to jsou variabilní náklady a počítá s náklady na telefon, kancelářské potřeby, nájem a elektřinu Kč fixní náklady. Paní Marie si zvolila na začátek podnikání cenu podle konkurence. Protože v jejím okolí je vysoká konkurence a potřebuje si vybudovat značku a přilákat zákazníky, zvolila cenu nižší než konkurence. Na začátku bude šít kalhoty za Kč, šaty za 800 Kč, sako za Kč a drobné opravy 100 Kč. Do svého podnikání vložila své vlastní naspořené finanční prostředky. Výpočet příjmů a výdajů Příjmy odhad příjmů Výdaje PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Nápověda: Cena nižší než konkurence se podbízí zákazníkovi, který požaduje co nejlevnější výrobek. Cena stejná s konkurencí by měla nabízet něco navíc malý dárek, slevový kupón, atp. Cena vyšší než konkurenční by měla přesvědčit zákazníky, kteří vyžadují vyšší kvalitu. 9. Zakladatelský rozpočet 22

24 Úkol č. 4 Zamyslete se, jestli je možné, aby paní Marie mohla uspět se svým podnikáním na trhu. 9. Zakladatelský rozpočet 23

25 10 OBCHODOVÁNÍ A PRODEJNÍ ČINNOST Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Obchodování je nejdůležitější činností v každé firmě a zároveň je to velmi rozsáhlý a náročný proces. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Jednou z nejdůležitějších dovedností podnikatele je dosáhnout při obchodním jednání úspěšného výsledku. Napište, co patří k jednotlivým krokům obchodního jednání. Příprava na obchodní jednání: Průběh obchodního jednání: Uzavření smlouvy objednávka: Nápověda: Vybírejte z těchto možností a přiřaďte k jednotlivým krokům obchodního jednání. Musíme si prostudovat všechny dostupné informace o obchodním partnerovi a jeho finanční situaci. Na průběhu obchodního jednání je vhodné se předem s obchodním partnerem domluvit a zaslat poptávku nebo nabídku. Osobní jednání je velmi důležité pro uzavření dlouhotrvajícího obchodu. Na obchodním jednání je vhodné projednat nejdříve zaslané písemné poptávky nebo nabídky. Při obchodním jednání je velmi důležité umět také naslouchat. Uzavřít smlouvu je vhodné, jestliže jsou všechny rozdílné názory vyřešeny. Po vzájemné dohodě a symbolickém podání ruky následuje podpis kupní smlouvy nebo písemné objednávky. 10. Obchodování a prodejní činnost 24

26 Úkol č. 2 Při prodeji nabízíme své výrobky nebo služby. Uveďte, jaké doklady vystavíte při hotovostním prodeji a jaké při prodeji bezhotovostním. Úkol č. 3 Ve firmě se setkáme s písemnostmi při nákupu a prodeji (poptávka, nabídka). Popište, co je to poptávka a nabídka. Co je to poptávka?... Jak můžeme oslovit vhodného dodavatele s poptávkou?... Co je to nabídka?... Jakou formu může mít nabídka?... Úkol č. 4 Uveďte všechny možnosti, jak můžeme uzavřít kupní smlouvu (objednávku). 10. Obchodování a prodejní činnost 25

27 11 ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Výsledky z evidence podnikatelské činnosti využíváme pro další rozhodování a řízení firmy a také pro zjištění základu daně a stavu majetku a závazků. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 V současné době můžeme evidovat podnikatelskou činnosti dvěma způsoby. Napište, co je to daňová evidence a co je to účetnictví. Co je to daňová evidence?... Kdo vede daňovou evidenci?... Co je to účetnictví?... Kdo vede účetnictví?... D ů l e ž i t é! Osoby samostatně výdělečně činné mají také další možnost, jak evidovat podnikatelskou činnost a to evidencí pouze příjmů, výdaje může uplatnit tzv. procentem z příjmu. Úkol č. 2 Správnou odpověď podtrhněte. Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích. Daňová evidence obsahuje údaje o nákladech a výnosech. Příjmy a výdaje se zapisují do deníku příjmů a výdajů. 11. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 26

28 Úkol č. 3 Zkuste si zapsat do zjednodušeného deníku příjmů a výdajů účetní doklady od paní Marie Kudláčkové. Paní Marie Kudláčková měla na začátku podnikání tyto položky. 1) poskytnutí nenávratné dotace z projektu Kč (příjmový pokladní doklad) 1) uhradila fakturu za nákup látek v hotovosti (výdajový pokladní doklad) ve výši Kč. 2) úhrada nájemného za měsíc březen Kč v hotovosti (výdajový pokladní doklad) 3) uhradila fakturu za propagaci inzerce v novinách Kč v hotovosti (výdajový pokladní doklad) 4) tržby z prodeje Kč (příjmový pokladní doklad) Zjednodušený deník příjmů a výdajů Číslo Datum Doklad Text Příjmy v Kč Výdaje v Kč Nápověda: Příjmy Výdaje Číslo Datum Doklad Text v Kč v Kč PPD 1 Poskytnutí dotace VPD 1 Nákup materiálu látky Celkem Úkol č. 4 Napište, k čemu slouží daňová evidence? 11. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 27

29 12 DAŇOVÁ SOUSTAVA Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to daňová soustava a jaké máme daně. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Napište, co je smyslem daňové soustavy. Úkol č. 2 Vyplňte správně tabulku napište, které daně patří mezi přímé a které mezi nepřímé daně. Položka Daň Přímá nebo nepřímá daň 1. daň z nemovitých věci 2. spotřební daň 3. daň z nabytí nemovitých věcí 4. daň silniční 5. daň z příjmů fyzických osob a právnických osob 6. daň z přidané hodnoty 7. ekologické daně 12. Daňová soustava 28

30 Úkol č. 3 Daně vybírá správce daně. Napište, kdo je správce daně. Úkol č. 4 Určete daň z přidané hodnoty dětské kojenecké výživy a napište celkovou prodejní cenu. Výpočet ceny dětské kojenecké výživy Kč Úplné vlastní náklady na výrobu 150,00 Zisk 10 % 15,00 Prodejní cena bez DPH 165,00 DPH (daň z přidané hodnoty) Prodejní cena s DPH 12. Daňová soustava 29

31 Úkol č. 5 Vypočítejte mzdu zaměstnance (hrubá mzda Kč, má pouze slevu na poplatníka) a napište, kolik budeme odvádět státu a kolik tvoří náklady podniku na tohoto zaměstnance. Hrubá mzda Sociální pojištění zaměstnavatel (25 %) Kč Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9 %) Zdanitelná mzda (superhrubá) Daň ze mzdy před slevami (15 %) Slevy na dani na poplatníka (2.070 Kč) Daň po slevách Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %) Zdravotní pojištění zaměstnanec (4 %) Čistá mzda Nápověda: Čistá mzda = Hrubá mzda daň po slevách sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec Kolik odvedeme celkem státu?... Kolik odvede státu podnik?... Kolik odvede státu zaměstnanec?... Kolik jsou celkové náklady podniku na zaměstnance? Daňová soustava 30

32 13 VÝUKOVÁ HODINA, SEMINÁŘ S ODBORNÍKEM Z PRAXE Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Seminář s odborníkem z praxe Vám pomůže pochopit, jak taková skutečná firma funguje. Na základě získaných znalostí budete klást otázky odborníkovi z praxe. Úkol č. 1 Zapište si, jaký odborník Vás navštívil. Nebo jste navštívili jeho provozovnu osobně? Poznamenejte si všechny informace o firmě. Obchodní jméno skutečné firmy (fyzická osoba nebo právnická osoba) Adresa (sídlo) Majitel, jednatel, ředitel Předmět podnikání Druh živnosti Vznik živnostenského oprávnění nebo vznik společnosti s ručením omezeným Nabízené výrobky nebo služby skutečné firmy IČO Telefon Webové stránky 13. Seminář s odborníkem z praxe 31

33 Úkol č. 2 Popište výrobky nebo službu, kterou skutečná firma nabízí. Úkol č. 3 Vypište si všechny informace, které Vás zaujaly, případně odpovědi na Vaše otázky. Úkol č. 4 Líbila se Vám prezentace odborníka z praxe? Úkol č. 5 Napište, které informace Vám byly povědomé, které jste se naučili z předchozích hodin s Vaším učitelem. 13. Seminář s odborníkem z praxe 32

34 14 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU ZALOŽENÍ MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Vypište si všechny potřebné údaje pro vznik Vašeho minipodniku V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Kolik bude mít Vaše firma společníků a kolik zaměstnanců? Úkol č. 2 Už víte, kde vzít finanční zdroje na začátek podnikání, na rozjezd firmy. Kdo Vám v začátku podnikání pomůže, přemýšlejte o všech možnostech. Zapište si ten finanční zdroj, pro který jste se ve svém minipodniku rozhodli, a zdůvodněte. Úkol č. 3 Vymyslete logo a slogan pro Váš minipodnik. Pracujte v týmu. 14. Vlastní činnost minipodniku založení 33

35 Úkol č. 3 Vypište si všechny důležité údaje pro začátek podnikání. Informace o minipodniku jsou součástí podnikatelského plánu. Obchodní jméno minipodniku (fyzická osoba nebo právnická osoba) Adresa (sídlo) (adresa školy) Karta minipodniku Ředitel (ka) Předmět podnikání Druh živnosti Vznik živnostenského oprávnění nebo vznik společnosti s ručením omezeným Stručná nabídka minipodniku IČO Telefon Webové stránky 14. Vlastní činnost minipodniku založení 34

36 15 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o propagačních materiálech (vizitky, jmenovky, letáky, katalog)? Je čas, abyste si vytvořili vlastní propagační materiály. Vytvořte si portfolio. Poznámky:... Nápověda: Informace na vizitku: jméno firmy a její činnost, logo, adresa (sídlo) firmy, telefonní číslo, , web údaje o osobě (jméno, příjmení, titul, funkce) Informace na leták: jméno firmy a její činnost, logo, adresa (sídlo), nabídka výrobků a služeb, kontaktní údaje 15. Vlastní činnost minipodniku 35

37 Úkol č. 2 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o SWOT analýze? Je čas, abyste si vytvořili SWOT analýzu vlastního minipodniku. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Úkol č. 3 Pamatujete si, co jste se dověděli o stanovení ceny? Určete cenu vlastních výrobků nebo služeb. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 36

38 16 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o obchodování? Jedná se o uzavírání obchodních smluv, o zasílání poptávek, nabídek. Vypracujte nabídku pro spolupracující minipodnik a zašlete ji em. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Nápověda: Osnova poptávky: Způsob získání informací o dodavateli, druh zájmu, popis případné dodávky, návrh dodacích podmínek a výzva k nabídce. Osnova nabídky: Poděkování za poptávku pouze u vyžádané nabídky, popis nabízeného zboží, stanovení dodacích podmínek, jako je cena, místo dodání, doprava, lhůta apod., výzva k objednávce. 16. Vlastní činnost minipodniku 37

39 Úkol č. 2 Chcete si vybavit kancelář? Vypracujte poptávku a na internetu vyhledejte vhodné dodavatele. Vytvořte si vlastní portfolio. Ukázka: Datum: Od: Komu: Předmět: Vážení obchodní přátelé, text S přátelským pozdravem Jméno a příjmení funkce Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 38

40 17 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o kupní smlouvě? Vyzkoušejte si všechny možnosti, jak uzavřít kupní smlouvu. Dělejte si poznámky. Vytvořte si vlastní portfolio. Ústně Písemně Elektronicky Vlastní činnost minipodniku 39

41 Nákupem v obchodě Nápověda: Osnova objednávky: Poděkování za nabídku, přesný popis objednaného zboží, ostatní dodací podmínky např. množství, jakost, cena, způsob dodání a placení, možné termíny dodávky, ujištění o navázání dobré obchodní spolupráce. Úkol č. 2 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 40

42 18 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o deníku příjmů a výdajů? Určitě jste si schovali všechny paragony, faktury, které máte za nákup materiálu pro svůj minipodnik. Všechny doklady si seřaďte podle data a můžete se pustit do práce. Vypracujte zjednodušený peněžní deník. Vytvořte si vlastní portfolio. Zjednodušený deník příjmů a výdajů Číslo Datum Doklad Text Příjmy v Kč Výdaje v Kč 18. Vlastní činnost minipodniku 41

43 Úkol č. 2 Vystavte doklady při obchodování, faktury a paragony. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Nápověda: Co je to faktura? Je daňový doklad. Odesílá se spolu s odesláním zásilky. Formulář faktury je možné zakoupit, někdy bývá součástí programu o skladové evidenci nebo účetního programu. Formulář faktury si může každá firma vyhotovit podle svých potřeb jako vlastní originál. Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 42

44 19 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o daních? S daněmi se setkáváme nejen při podnikání, ale v každodenním životě. Musíme platit daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění ze mzdy. Vypočítejte si svoji mzdu v minipodniku. Vytvořte si vlastní portfolio. Hrubá mzda Sociální pojištění zaměstnavatel (25 %) Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9 %) Zdanitelná mzda (superhrubá) Daň ze mzdy před slevami (15 %) Slevy na dani na poplatníka (2.070 Kč) Daň po slevách Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %) Zdravotní pojištění zaměstnanec (4 %) Čistá mzda Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 43

45 Úkol č. 2 Napište, kolik budeme odvádět státu a kolik tvoří náklady podniku na Vaši mzdu. Vytvořte si vlastní portfolio. Nápověda: Čistá mzda = Hrubá mzda daň po slevách sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec Kolik odvedeme celkem státu?... Kolik odvede státu podnik?... Kolik odvede státu zaměstnanec?... Kolik jsou celkové náklady podniku na zaměstnance?... Poznámky:... Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 44

46 20 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Protože jsme v závěru našeho minipodnikání, je čas vyhodnotit výsledky, příčiny úspěchu, neúspěchu a vyvodit závěry. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Můžete si udělat poradu Vašeho minipodniku. Každý má právo vyjádřit se k jednotlivým bodům programu jednání. Vytvořte si vlastní portfolio. Nápověda: Na poradách se všichni zaměstnanci dovídají důležité informace o chodu firmy, organizační záležitosti, pracovní záležitosti a plány. Poradu vede ředitel podniku a určí, kdo bude dělat zápis. Program jednání: 1. Výsledky činnosti minipodniku 2. Jaké byly příčiny úspěchu 3. Jaké byly příčiny neúspěchu 4. Pokud se vyskytly neúspěchy, jaké vyvodíme závěry 5. Zjištění výsledku hospodaření 20. Vlastní činnost minipodniku - založení 45

47 Zápis z jednání vyhotoví:... Poznámky:... Ukázka Kvalita, s. r. o., Polníčkova 15, Praha z porady pracovníků. Zápis č. 1/2015 Poradu řídil: Program jednání: 1. Organizační záležitosti 2. Úkoly Průběh porady: 1. Organizační záležitosti x 2. Úkoly x Místo a datum Zapsala: Schválila: 20. Vlastní činnost minipodniku - založení 46

48 21 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Blíží se veletrh minipodniků, a proto nepodceňujte přípravu. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Vytvořte si vlastní prezentaci, abyste mohli úspěšně reprezentovat svůj minipodnik na veletrhu. Poznámky: Úkol č. 2 Napište, kdy a kde se veletrh koná. Datum:... Místo konání: Vlastní činnost minipodniku 47

49 Úkol č. 3 Uzavřete alespoň: - 2 nákupy za minipodnik u 2 různých minipodniků - 2 osobní nákupy u 2 různých minipodniků Všechny doklady si uchovejte a zapište si do tabulky důležité údaje. Firma Kontaktní údaje Doklad Úkol č. 4 Můžete si zahrát na porotu. Budete hodnotit ostatní minipodniky. Hodnotíte jako ve škole (1 nejlepší hodnocení). Vše zapište do tabulky. Název minipodniku Stánek Písemnosti Zástupci minipodniku Hodnocení Nápověda: U stánku hodnotíte vzhled, vybavení, oblečení. U písemností vzhled katalogu, letáku, vizitek. U zástupců minipodniku vystupování, odborné a jazykové dovednosti. 21. Vlastní činnost minipodniku 48

50 Úkol č. 5 Nezapomeňte na fotodokumentaci s komentářem. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 49

51

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 4. PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIKTIVNÍ FIRMY Klíčová slova Živnost Živnostenský zákon Typy obchodních společností

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Obchodní podmínky zakázkové výroby Platnost od 01.04.2015 (dále jen podmínky) Dodavatel: Jan Pávek Žamberk 564 01 CZ IČ: 00962244 Zapsán v registru Městského úřadu Žamberk, Odbor právní, oddělení obecní

Více

Monitorovací zpráva účastníka měsíční

Monitorovací zpráva účastníka měsíční POKYNY PRO ÚČASTNÍKA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM K ADMINISTRACI MONITORINGU Pokyny pro účastníka k průběžné měsíční monitorovací zprávě: Cílem monitorovací zprávy je zhodnocení průběhu uplynulého období a

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část. Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část. Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná 1. Poptávka (Dotaz) Poptávka (Dotaz) je zpravidla kratší dopis, kterým budoucí odběratel hledá nevhodnějšího dodavatele

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Podnikatelský plán Minipodniku

Podnikatelský plán Minipodniku Název projektu Registrační číslo Realizátor Název školy Jméno konzultanta Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ CZ.1.07/1.1.00/54.0030 Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje Podnikatelský plán

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 6. MZDA Klíčová slova Hrubá a čistá mzda Dohoda o provedení práce Pracovní smlouva Pracovní poměr Budete umět

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Úspěch se dá naplánovat

Úspěch se dá naplánovat Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se odvážil udělat krok k vaší profesní samostatnosti. Pečlivou přípravou můžete ovlivnit velké množství rozhodujících faktorů, které pro Vás mají existenciální význam.

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info

Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info Reklama na serveru Říčansko.info www.ricansko.info Znázornění reklamních pozic na zmenšeném modelu stránky: Rozměry dané reklamní pozice jsou uvedeny v pixelech. Ceny jsou uvedeny na další stránce tohoto

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Písemnosti při uzavírání kupních smluv Písemnosti při uzavírání kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti před uzavíráním obchodních smluv jsou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více