PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ"

Transkript

1

2 PRACOVNÍ LISTY MINIPODNIKÁNÍ 2015

3 OBSAH OBSAH CHCEME ZAČÍT PODNIKAT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY MARKETING MARKETING PROPAGACE ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET OBCHODOVÁNÍ A PRODEJNÍ ČINNOST ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI DAŇOVÁ SOUSTAVA VÝUKOVÁ HODINA, SEMINÁŘ S ODBORNÍKEM Z PRAXE VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU ZALOŽENÍ MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Obsah 2

4 16 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Obsah 3

5 1 CHCEME ZAČÍT PODNIKAT Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to podnikání, podnikatelský záměr a finanční zdroje. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Vypište si osobní důvody, proč byste chtěli začít podnikat? Úkol č. 2 Co je to živnost? Úkol č. 3 Co je to podnikatelský plán? 1. Chceme začít podnikat 4

6 Úkol č. 4 Stanovte postup tvorby podnikatelského plánu. Jednotlivé kroky, které je nutné udělat před začátkem podnikání. Můžete vybírat z nápovědy. Pořadí Podnikatelský plán Nápověda: Informace o podniku, právní stránka založení firmy, organizační struktura, SWOT analýza, průzkum trhu, průzkum konkurence, ekonomická analýza, zakladatelský rozpočet, propagace a firemní kultura (leták, katalog, ceník), finanční plány. Úkol č. 5 Vypište, odkud vezmete finanční prostředky na rozjezd podnikání, a uveďte důvody proč. 1. Chceme začít podnikat 5

7 2 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to podnikatelský záměr. Úkol č. 1 Přemýšlejte o podnikatelském záměru pro Váš minipodnik. Napište si k jednotlivým krokům podnikatelského záměru poznámky, myšlenku, nápad. První list... Nápověda: Název podnikatelského plánu, jména osob spojených s podnikatelským plánem, obchodní název, logo, slogan, datum vytvoření. Úvod... Nápověda: V úvodní části představte podnikatelský plán, který má zaujmout soukromého investora, obchodního partnera, banku nebo obchodního partnera. Můžete také napsat, jaká je Vaše podnikatelská představa a představa podnikání. 2. Podnikatelský záměr 6

8 Údaje o podnikateli nebo společnosti... Nápověda: Osobní a profesní údaje (kvalifikační předpoklady, přehled dosavadních zaměstnání, zkušenostní předpoklady, motivace k založení minipodnky). Právní stránka založení minipodniku... Nápověda: V této části uvedete právní stránku založení minipodniku. Charakteristika podnikatelského plánu... Nápověda: Stručná charakteristika podnikatelského plánu popis činnosti, místo podnikání, údaje o provozovně, organizační struktura. Popis výrobku nebo poskytované služby Nápověda: Popis výrobku nebo poskytované služby, ukázky fotografie. 2. Podnikatelský záměr 7

9 SWOT analýza... Nápověda: Analýza trhu, silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Prodejní a marketingová strategie zakladatelský rozpočet... Nápověda: Zakladatelský rozpočet, dodavatelé, odběratelé, potencionální zákazníci, propagace, cena výrobků nebo služeb, za co utratíme peníze od investora. Shrnutí... Nápověda: Proč investovat právě do tohoto plánu. 2. Podnikatelský záměr 8

10 3 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, jak založit firmu v souladu se všemi zákony. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Vypište, které zákony určují vztahy mezi podnikateli a občany? Úkol č. 2 Kdo je to fyzická osoba? Úkol č. 3 Kdo je to právnická osoba? 3. Právní stránka založení firmy 9

11 Úkol č. 4 Ve kterém zákoně najdete členění živností? Úkol č. 5 Zjistěte si ze zákona informace o živnostenském podnikání podle živnosti, kterou budete provozovat, jaké podmínky musíte splňovat. Úkol č. 6 Z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu si stáhněte jednotný registrační formulář pro fyzickou nebo právnickou osobu a podle toho, jakou formu podnikání jste si zvolili, vypište ten správný. Úkol č. 7 Zjistěte si, kde se ve Vašem blízkém okolí nachází živnostenský úřad, a můžete si zajít ověřit, zda jste svůj jednotný registrační formulář vyplnili správně. 3. Právní stránka založení firmy 10

12 4 PRÁVNÍ STRÁNKA ZALOŽENÍ FIRMY 2 Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, jak založit firmu v souladu se všemi zákony. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Vypište důvody, proč začít podnikat jako fyzická osoba osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). PROČ ANO PROČ NE Úkol č. 2 Vypište důvody, proč si založit společnost s ručením omezeným. PROČ ANO PROČ NE Úkol č. 3 Vyberte vhodný název svého podniku (obchodní jméno). 4. Právní stránka založení firmy 2 11

13 Úkol č. 4 Popište všechny kroky, které musíte podniknout k založení svého podniku. Úkol č. 5 Který úřad Vám přidělí identifikační číslo IČ a k čemu slouží? Úkol č. 6 Popište, proč je nutné se zaregistrovat k placení sociálního a zdravotního pojištění a kde? Úkol č. 7 Zjistěte si, kde se ve Vašem blízkém okolí nachází Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna. Můžete některou z institucí navštívit za účelem registrace. 4. Právní stránka založení firmy 2 12

14 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, jak je důležité řízení a organizování práce. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Zvolte si anonymně ředitele svého minipodniku. A nezapomeňte při jeho výběru, že ředitel by měl být spravedlivý, pracovitý, měl by mít dobré teoretické všeobecné znalosti. Zapište, koho jste si vybrali. Úkol č. 2 Vypište, v jakých pozicích budete v minipodniku pracovat. ředitel a jednatel právní a ekonomické oddělení vedoucí oddělení referent účetní zásobovací a odbytové oddělení vedoucí oddělení referent oddělení marketingu vedoucí oddělení rererent 5. Organizační struktura firmy 13

15 Úkol č. 3 Podle ukázky navrhněte organizační strukturu svého podniku. Úkol č. 4 Vymezte náplň práce v jednotlivých odděleních a na jednotlivých pracovních pozicích. 5. Organizační struktura firmy 14

16 6 MARKETING Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to marketing, podnikatelská koncepce. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Co je to marketing? Úkol č. 2 Zamyslete se, jaký výrobek nebo službu budete nabízet, a podle něho si vyberte nějakou skupinu potenciálních zákazníků. Popište, jakou marketingovou koncepci byste pro tuto výrobu a tuto potenciální skupinu zvolili a proč. 6. Marketing 15

17 Úkol č. 3 Popište jednotlivé kroky marketingového plánu, který si zvolíte pro svůj podnik. Úkol č. 4 Popište, jakou zvolíte strategii nabídky pro svůj výrobek nebo službu? Vybírejte z možností hromadný marketing, diferencovaný marketing nebo cílený marketing. 6. Marketing 16

18 7 MARKETING 2 Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to marketing, podnikatelská koncepce. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Použijte pro stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Vašeho minipodniku jednoduchou metodu SWOT analýzu. Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Úkol č. 2 Navrhněte, jaký zvolíte průzkum trhu jaký bude zájem o Vaše výrobky, a popište jednotlivé kroky. 7. Marketing 2 17

19 Úkol č. 3 Navrhněte jednoduchý dotazník, abyste se dozvěděli, o jaké výrobky, nebo služby budou mít Vaši potencionální zákazníci zájem. Dotazník vypracujte a požádejte své spolužáky nebo kamarády o jeho vyplnění. Nápověda: Musíte klást takové otázky, abyste zjistili počet potencionálních zákazníků, jak často budou vyhledávat Vaše služby nebo budou mít zájem o Vaše produkty, jakou preferují cenu, kolik jsou ochotni utratit peněz ve Vašem podniku, jestli již podobný podnik navštěvovali, a pokud ano, co jim u konkurence scházelo Ukázka Dotazník Vážení respondenti, jsme nově vzniklá firma na trhu a rádi bychom Vás poprosili o chvíli Vašeho času k vyplnění dotazníku, který je součástí našeho marketingového plánu. Vaše ochota nám pomůže poskytnout kvalitní službu. Dotazník je anonymní a veškeré odpovědi budou použity jen pro naše účely. Vyplňte vždy prosím pouze JEDNU odpověď zakroužkováním. 1. Vaše pohlaví? žena muž 2. Do jaké věkové kategorie patříte? a více Úkol č. 4 Můžeme si vybrat různé metody stanovení ceny, a to buď podle nákladů, nebo podle konkurence, nebo podle hodnoty vnímané zákazníkem. Pro jakou metodu stanovení ceny se rozhodnete u svého produktu nebo služby a proč? 7. Marketing 2 18

20 8 PROPAGACE Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Každý podnik chce zvýšit prodej svých výrobků nebo služeb a tak zvýšit zisk. Ale jak toho dosáhnout? Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Popište jednotlivé druhy propagace a označte, kterou byste nejvhodněji využili ve svém minipodniku. Propagace Podpora prodeje Reklama Prodejní personál Public relation Přímý marketing Popis Úkol č. 2 Patří mezi reklamní strategii slogan? Zkuste vymyslet vhodný slogan pro Váš minipodnik. 8. Propagace 19

21 Úkol č. 3 Zjistěte, (telefonicky, v novinách, osobním jednáním, apod.) kolik budou v dnešní době a ve Vašem městě činit náklady na propagaci. Úkol č. 4 Co je to publicita? Může mít vliv na velikost prodeje? Uveďte příklady. Úkol č. 5 Už víte, jakou propagaci svých výrobků (služeb) byste si zvolili ve svém minipodniku pro zvýšení prodeje? Zdůvodněte proč. 8. Propagace 20

22 9 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Sestavení zakladatelského rozpočtu patří mezi první kroky před tím, než začneme skutečně podnikat, a je součástí podnikatelského plánu. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Napište, ze kterých částí se zakladatelský rozpočet skládá. Úkol č. 2 Napište, co jsou to variabilní a fixní náklady. 9. Zakladatelský rozpočet 21

23 Úkol č. 3 Zkuste podle příkladu sestavit zakladatelský rozpočet. Paní Marie Kudláčková bude opravovat a šít oděvy na zakázku. Za měsíc bude pracovat 20 dnů a další dny se bude věnovat administrativě a nákupu materiálu. Koupí si drobný hmotný majetek šicí stroj za Kč, žehlicí prkno za 900 Kč, žehličku za Kč, krejčovské nůžky za Kč. Nakoupí si do začátku podnikání nitě, látky, jehly za Kč to jsou variabilní náklady a počítá s náklady na telefon, kancelářské potřeby, nájem a elektřinu Kč fixní náklady. Paní Marie si zvolila na začátek podnikání cenu podle konkurence. Protože v jejím okolí je vysoká konkurence a potřebuje si vybudovat značku a přilákat zákazníky, zvolila cenu nižší než konkurence. Na začátku bude šít kalhoty za Kč, šaty za 800 Kč, sako za Kč a drobné opravy 100 Kč. Do svého podnikání vložila své vlastní naspořené finanční prostředky. Výpočet příjmů a výdajů Příjmy odhad příjmů Výdaje PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Nápověda: Cena nižší než konkurence se podbízí zákazníkovi, který požaduje co nejlevnější výrobek. Cena stejná s konkurencí by měla nabízet něco navíc malý dárek, slevový kupón, atp. Cena vyšší než konkurenční by měla přesvědčit zákazníky, kteří vyžadují vyšší kvalitu. 9. Zakladatelský rozpočet 22

24 Úkol č. 4 Zamyslete se, jestli je možné, aby paní Marie mohla uspět se svým podnikáním na trhu. 9. Zakladatelský rozpočet 23

25 10 OBCHODOVÁNÍ A PRODEJNÍ ČINNOST Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Obchodování je nejdůležitější činností v každé firmě a zároveň je to velmi rozsáhlý a náročný proces. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Jednou z nejdůležitějších dovedností podnikatele je dosáhnout při obchodním jednání úspěšného výsledku. Napište, co patří k jednotlivým krokům obchodního jednání. Příprava na obchodní jednání: Průběh obchodního jednání: Uzavření smlouvy objednávka: Nápověda: Vybírejte z těchto možností a přiřaďte k jednotlivým krokům obchodního jednání. Musíme si prostudovat všechny dostupné informace o obchodním partnerovi a jeho finanční situaci. Na průběhu obchodního jednání je vhodné se předem s obchodním partnerem domluvit a zaslat poptávku nebo nabídku. Osobní jednání je velmi důležité pro uzavření dlouhotrvajícího obchodu. Na obchodním jednání je vhodné projednat nejdříve zaslané písemné poptávky nebo nabídky. Při obchodním jednání je velmi důležité umět také naslouchat. Uzavřít smlouvu je vhodné, jestliže jsou všechny rozdílné názory vyřešeny. Po vzájemné dohodě a symbolickém podání ruky následuje podpis kupní smlouvy nebo písemné objednávky. 10. Obchodování a prodejní činnost 24

26 Úkol č. 2 Při prodeji nabízíme své výrobky nebo služby. Uveďte, jaké doklady vystavíte při hotovostním prodeji a jaké při prodeji bezhotovostním. Úkol č. 3 Ve firmě se setkáme s písemnostmi při nákupu a prodeji (poptávka, nabídka). Popište, co je to poptávka a nabídka. Co je to poptávka?... Jak můžeme oslovit vhodného dodavatele s poptávkou?... Co je to nabídka?... Jakou formu může mít nabídka?... Úkol č. 4 Uveďte všechny možnosti, jak můžeme uzavřít kupní smlouvu (objednávku). 10. Obchodování a prodejní činnost 25

27 11 ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Výsledky z evidence podnikatelské činnosti využíváme pro další rozhodování a řízení firmy a také pro zjištění základu daně a stavu majetku a závazků. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 V současné době můžeme evidovat podnikatelskou činnosti dvěma způsoby. Napište, co je to daňová evidence a co je to účetnictví. Co je to daňová evidence?... Kdo vede daňovou evidenci?... Co je to účetnictví?... Kdo vede účetnictví?... D ů l e ž i t é! Osoby samostatně výdělečně činné mají také další možnost, jak evidovat podnikatelskou činnost a to evidencí pouze příjmů, výdaje může uplatnit tzv. procentem z příjmu. Úkol č. 2 Správnou odpověď podtrhněte. Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích. Daňová evidence obsahuje údaje o nákladech a výnosech. Příjmy a výdaje se zapisují do deníku příjmů a výdajů. 11. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 26

28 Úkol č. 3 Zkuste si zapsat do zjednodušeného deníku příjmů a výdajů účetní doklady od paní Marie Kudláčkové. Paní Marie Kudláčková měla na začátku podnikání tyto položky. 1) poskytnutí nenávratné dotace z projektu Kč (příjmový pokladní doklad) 1) uhradila fakturu za nákup látek v hotovosti (výdajový pokladní doklad) ve výši Kč. 2) úhrada nájemného za měsíc březen Kč v hotovosti (výdajový pokladní doklad) 3) uhradila fakturu za propagaci inzerce v novinách Kč v hotovosti (výdajový pokladní doklad) 4) tržby z prodeje Kč (příjmový pokladní doklad) Zjednodušený deník příjmů a výdajů Číslo Datum Doklad Text Příjmy v Kč Výdaje v Kč Nápověda: Příjmy Výdaje Číslo Datum Doklad Text v Kč v Kč PPD 1 Poskytnutí dotace VPD 1 Nákup materiálu látky Celkem Úkol č. 4 Napište, k čemu slouží daňová evidence? 11. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti 27

29 12 DAŇOVÁ SOUSTAVA Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Zopakujeme si, co je to daňová soustava a jaké máme daně. Odpovězte na všechny otázky, vypracujte zadané úkoly a odpovědi si zaznamenejte: Úkol č. 1 Napište, co je smyslem daňové soustavy. Úkol č. 2 Vyplňte správně tabulku napište, které daně patří mezi přímé a které mezi nepřímé daně. Položka Daň Přímá nebo nepřímá daň 1. daň z nemovitých věci 2. spotřební daň 3. daň z nabytí nemovitých věcí 4. daň silniční 5. daň z příjmů fyzických osob a právnických osob 6. daň z přidané hodnoty 7. ekologické daně 12. Daňová soustava 28

30 Úkol č. 3 Daně vybírá správce daně. Napište, kdo je správce daně. Úkol č. 4 Určete daň z přidané hodnoty dětské kojenecké výživy a napište celkovou prodejní cenu. Výpočet ceny dětské kojenecké výživy Kč Úplné vlastní náklady na výrobu 150,00 Zisk 10 % 15,00 Prodejní cena bez DPH 165,00 DPH (daň z přidané hodnoty) Prodejní cena s DPH 12. Daňová soustava 29

31 Úkol č. 5 Vypočítejte mzdu zaměstnance (hrubá mzda Kč, má pouze slevu na poplatníka) a napište, kolik budeme odvádět státu a kolik tvoří náklady podniku na tohoto zaměstnance. Hrubá mzda Sociální pojištění zaměstnavatel (25 %) Kč Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9 %) Zdanitelná mzda (superhrubá) Daň ze mzdy před slevami (15 %) Slevy na dani na poplatníka (2.070 Kč) Daň po slevách Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %) Zdravotní pojištění zaměstnanec (4 %) Čistá mzda Nápověda: Čistá mzda = Hrubá mzda daň po slevách sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec Kolik odvedeme celkem státu?... Kolik odvede státu podnik?... Kolik odvede státu zaměstnanec?... Kolik jsou celkové náklady podniku na zaměstnance? Daňová soustava 30

32 13 VÝUKOVÁ HODINA, SEMINÁŘ S ODBORNÍKEM Z PRAXE Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Seminář s odborníkem z praxe Vám pomůže pochopit, jak taková skutečná firma funguje. Na základě získaných znalostí budete klást otázky odborníkovi z praxe. Úkol č. 1 Zapište si, jaký odborník Vás navštívil. Nebo jste navštívili jeho provozovnu osobně? Poznamenejte si všechny informace o firmě. Obchodní jméno skutečné firmy (fyzická osoba nebo právnická osoba) Adresa (sídlo) Majitel, jednatel, ředitel Předmět podnikání Druh živnosti Vznik živnostenského oprávnění nebo vznik společnosti s ručením omezeným Nabízené výrobky nebo služby skutečné firmy IČO Telefon Webové stránky 13. Seminář s odborníkem z praxe 31

33 Úkol č. 2 Popište výrobky nebo službu, kterou skutečná firma nabízí. Úkol č. 3 Vypište si všechny informace, které Vás zaujaly, případně odpovědi na Vaše otázky. Úkol č. 4 Líbila se Vám prezentace odborníka z praxe? Úkol č. 5 Napište, které informace Vám byly povědomé, které jste se naučili z předchozích hodin s Vaším učitelem. 13. Seminář s odborníkem z praxe 32

34 14 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU ZALOŽENÍ MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Vypište si všechny potřebné údaje pro vznik Vašeho minipodniku V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Kolik bude mít Vaše firma společníků a kolik zaměstnanců? Úkol č. 2 Už víte, kde vzít finanční zdroje na začátek podnikání, na rozjezd firmy. Kdo Vám v začátku podnikání pomůže, přemýšlejte o všech možnostech. Zapište si ten finanční zdroj, pro který jste se ve svém minipodniku rozhodli, a zdůvodněte. Úkol č. 3 Vymyslete logo a slogan pro Váš minipodnik. Pracujte v týmu. 14. Vlastní činnost minipodniku založení 33

35 Úkol č. 3 Vypište si všechny důležité údaje pro začátek podnikání. Informace o minipodniku jsou součástí podnikatelského plánu. Obchodní jméno minipodniku (fyzická osoba nebo právnická osoba) Adresa (sídlo) (adresa školy) Karta minipodniku Ředitel (ka) Předmět podnikání Druh živnosti Vznik živnostenského oprávnění nebo vznik společnosti s ručením omezeným Stručná nabídka minipodniku IČO Telefon Webové stránky 14. Vlastní činnost minipodniku založení 34

36 15 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o propagačních materiálech (vizitky, jmenovky, letáky, katalog)? Je čas, abyste si vytvořili vlastní propagační materiály. Vytvořte si portfolio. Poznámky:... Nápověda: Informace na vizitku: jméno firmy a její činnost, logo, adresa (sídlo) firmy, telefonní číslo, , web údaje o osobě (jméno, příjmení, titul, funkce) Informace na leták: jméno firmy a její činnost, logo, adresa (sídlo), nabídka výrobků a služeb, kontaktní údaje 15. Vlastní činnost minipodniku 35

37 Úkol č. 2 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o SWOT analýze? Je čas, abyste si vytvořili SWOT analýzu vlastního minipodniku. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Úkol č. 3 Pamatujete si, co jste se dověděli o stanovení ceny? Určete cenu vlastních výrobků nebo služeb. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 36

38 16 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o obchodování? Jedná se o uzavírání obchodních smluv, o zasílání poptávek, nabídek. Vypracujte nabídku pro spolupracující minipodnik a zašlete ji em. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Nápověda: Osnova poptávky: Způsob získání informací o dodavateli, druh zájmu, popis případné dodávky, návrh dodacích podmínek a výzva k nabídce. Osnova nabídky: Poděkování za poptávku pouze u vyžádané nabídky, popis nabízeného zboží, stanovení dodacích podmínek, jako je cena, místo dodání, doprava, lhůta apod., výzva k objednávce. 16. Vlastní činnost minipodniku 37

39 Úkol č. 2 Chcete si vybavit kancelář? Vypracujte poptávku a na internetu vyhledejte vhodné dodavatele. Vytvořte si vlastní portfolio. Ukázka: Datum: Od: Komu: Předmět: Vážení obchodní přátelé, text S přátelským pozdravem Jméno a příjmení funkce Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 38

40 17 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o kupní smlouvě? Vyzkoušejte si všechny možnosti, jak uzavřít kupní smlouvu. Dělejte si poznámky. Vytvořte si vlastní portfolio. Ústně Písemně Elektronicky Vlastní činnost minipodniku 39

41 Nákupem v obchodě Nápověda: Osnova objednávky: Poděkování za nabídku, přesný popis objednaného zboží, ostatní dodací podmínky např. množství, jakost, cena, způsob dodání a placení, možné termíny dodávky, ujištění o navázání dobré obchodní spolupráce. Úkol č. 2 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 40

42 18 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o deníku příjmů a výdajů? Určitě jste si schovali všechny paragony, faktury, které máte za nákup materiálu pro svůj minipodnik. Všechny doklady si seřaďte podle data a můžete se pustit do práce. Vypracujte zjednodušený peněžní deník. Vytvořte si vlastní portfolio. Zjednodušený deník příjmů a výdajů Číslo Datum Doklad Text Příjmy v Kč Výdaje v Kč 18. Vlastní činnost minipodniku 41

43 Úkol č. 2 Vystavte doklady při obchodování, faktury a paragony. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky:... Nápověda: Co je to faktura? Je daňový doklad. Odesílá se spolu s odesláním zásilky. Formulář faktury je možné zakoupit, někdy bývá součástí programu o skladové evidenci nebo účetního programu. Formulář faktury si může každá firma vyhotovit podle svých potřeb jako vlastní originál. Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 42

44 19 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. V dalších hodinách budete pracovat ve svém minipodniku. Můžete se věnovat činnosti ve svých odděleních, můžete vyrábět, tvořit. Nezapomeňte, že učitel koordinuje Vaši práci. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Pamatujete si, co jste se dozvěděli o daních? S daněmi se setkáváme nejen při podnikání, ale v každodenním životě. Musíme platit daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění ze mzdy. Vypočítejte si svoji mzdu v minipodniku. Vytvořte si vlastní portfolio. Hrubá mzda Sociální pojištění zaměstnavatel (25 %) Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9 %) Zdanitelná mzda (superhrubá) Daň ze mzdy před slevami (15 %) Slevy na dani na poplatníka (2.070 Kč) Daň po slevách Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %) Zdravotní pojištění zaměstnanec (4 %) Čistá mzda Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 43

45 Úkol č. 2 Napište, kolik budeme odvádět státu a kolik tvoří náklady podniku na Vaši mzdu. Vytvořte si vlastní portfolio. Nápověda: Čistá mzda = Hrubá mzda daň po slevách sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec Kolik odvedeme celkem státu?... Kolik odvede státu podnik?... Kolik odvede státu zaměstnanec?... Kolik jsou celkové náklady podniku na zaměstnance?... Poznámky:... Úkol č. 3 Pokud tvoříte, vyrábíte, pak nezapomeňte na portfolio a fotodokumentaci s komentářem. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 44

46 20 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Protože jsme v závěru našeho minipodnikání, je čas vyhodnotit výsledky, příčiny úspěchu, neúspěchu a vyvodit závěry. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Můžete si udělat poradu Vašeho minipodniku. Každý má právo vyjádřit se k jednotlivým bodům programu jednání. Vytvořte si vlastní portfolio. Nápověda: Na poradách se všichni zaměstnanci dovídají důležité informace o chodu firmy, organizační záležitosti, pracovní záležitosti a plány. Poradu vede ředitel podniku a určí, kdo bude dělat zápis. Program jednání: 1. Výsledky činnosti minipodniku 2. Jaké byly příčiny úspěchu 3. Jaké byly příčiny neúspěchu 4. Pokud se vyskytly neúspěchy, jaké vyvodíme závěry 5. Zjištění výsledku hospodaření 20. Vlastní činnost minipodniku - založení 45

47 Zápis z jednání vyhotoví:... Poznámky:... Ukázka Kvalita, s. r. o., Polníčkova 15, Praha z porady pracovníků. Zápis č. 1/2015 Poradu řídil: Program jednání: 1. Organizační záležitosti 2. Úkoly Průběh porady: 1. Organizační záležitosti x 2. Úkoly x Místo a datum Zapsala: Schválila: 20. Vlastní činnost minipodniku - založení 46

48 21 VLASTNÍ ČINNOST MINIPODNIKU Průvodce popis situace, kterou budeme řešit. Blíží se veletrh minipodniků, a proto nepodceňujte přípravu. V průběhu vlastní činnosti pracujte ve svém minipodniku, důležitá je týmová práce. Úkol č. 1 Vytvořte si vlastní prezentaci, abyste mohli úspěšně reprezentovat svůj minipodnik na veletrhu. Poznámky: Úkol č. 2 Napište, kdy a kde se veletrh koná. Datum:... Místo konání: Vlastní činnost minipodniku 47

49 Úkol č. 3 Uzavřete alespoň: - 2 nákupy za minipodnik u 2 různých minipodniků - 2 osobní nákupy u 2 různých minipodniků Všechny doklady si uchovejte a zapište si do tabulky důležité údaje. Firma Kontaktní údaje Doklad Úkol č. 4 Můžete si zahrát na porotu. Budete hodnotit ostatní minipodniky. Hodnotíte jako ve škole (1 nejlepší hodnocení). Vše zapište do tabulky. Název minipodniku Stánek Písemnosti Zástupci minipodniku Hodnocení Nápověda: U stánku hodnotíte vzhled, vybavení, oblečení. U písemností vzhled katalogu, letáku, vizitek. U zástupců minipodniku vystupování, odborné a jazykové dovednosti. 21. Vlastní činnost minipodniku 48

50 Úkol č. 5 Nezapomeňte na fotodokumentaci s komentářem. Vytvořte si vlastní portfolio. Poznámky: Vlastní činnost minipodniku 49

51

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3

Vydala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod

Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod Computer Press Brno 2015 Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod Petra Mikulášková, Miroslav Sedlák Obálka:

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

I. Činnosti související se založením firmy

I. Činnosti související se založením firmy I. Činnosti související se založením firmy Studenti kromě teoretického ekonomického vzdělání mají možnost vyzkoušet si činnost ve skutečné firmě již během studia. Již dlouhá léta existuje nezisková organizace

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Metodická pomoc k výukovému programu Podnikatelský plán

Metodická pomoc k výukovému programu Podnikatelský plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

Zřízení zubní laboratoře

Zřízení zubní laboratoře ZŘÍZENÍ LABORATOŘE Zřízení zubní laboratoře Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Abeceda ve smlouvách. Doporuceny obsah písemnych smluv: Co zjistujeme pred podpisem smlouvy? www.abecedarodinnychfinanci.cz

Abeceda ve smlouvách. Doporuceny obsah písemnych smluv: Co zjistujeme pred podpisem smlouvy? www.abecedarodinnychfinanci.cz Abeceda ve smlouvách Co zjistujeme pred podpisem smlouvy? Prověřujeme si toho, s kým uzavíráme smlouvu, ujišťujeme se, že smlouva není zjevně podvodná, snažíme se získat reference dřívějších zákazníků

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více