ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP"

Transkript

1 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: Pslední aktualizace: Verze: 1.3 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání a právní základ pr zpracvání... 2 Kategrie sbních údajů... 3 Kategrie příjemců, kterým byly neb budu sbní údaje zpřístupněny... 4 Infrmace mezinárdním předávání sbních údajů... 4 Lhůty pr vymazání jedntlivých kategrií údajů... 5 Ppis technických a rganizačních patření... 5 Práva... 5 Přílha č. 1 Účel a záknnst zpracvání... 7 Přílha č. 2 Rzsah zpracvávaných údajů a účel zpracvání... 8 Přehled pužitých zkratek a pjmů GDPR, Nařízení Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (becné nařízení chraně sbních údajů) ISPOP Integrvaný systém plnění hlašvacích pvinnstí ( zřízen a veden v suladu se záknem č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP. SEPNO Systém evidence přepravy nebezpečných dpadů ( zřízen a veden v suladu se záknem č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP, a záknem č. 185/2001 Sb., dpadech. Nezávislý mdul systému ISPOP. HNVO Systém Hdncení nebezpečných vlastnstí dpadů ( zřízen a veden v suladu se záknem č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP, a záknem č. 185/2001 Sb., dpadech. Nezávislý mdul systému ISPOP. EnviHELP Envirnmentální helpdesk (EnviHELP) je infrmační systém služící pr pskytvání infrmací z vybraných blastí živtníh prstředí. Pvinná sba Osba (Právnická, Fyzická pdnikající, Fyzická, Zahraniční), které vzniká hlašvací pvinnst na základě slžkvých záknů. Subjekt údajů Identifikvatelná fyzická sba, kteru lze přím či nepřím identifikvat, zejména dkazem na určitý identifikátr, například jmén, identifikační čísl, CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 1

2 lkační údaje, síťvý identifikátr neb na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyzilgické, genetické, psychické, eknmické, kulturní neb splečenské identity tét fyzické sby. Úvd CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, zpracvává v suvislsti s prvzem a rzvjem Infrmačníh systému plnění hlašvacích pvinnstí (ISPOP) a jeh mdulů Hdncení nebezpečných vlastnstí dpadů (HNVO), Systému evidence přepravy nebezpečných dpadů (SEPNO) a systému pdpry Envirmentální helpdesk (EnviHELP) sbní údaje a další infrmace týkající se subjektů sbních údajů (bčanů). Osbní údaje jsu v těcht systémech zpracvávány při výknu veřejné mci na základě pvinnstí ulžených legislativu, na základě právněnéh zájmu CENIA jak prvzvatele systému či na základě suhlasu. Pvinnst získat suhlas dtčených sb se nevztahuje na zpracvání sbních údajů subjektech údajů, které se získávají na základě legislativní pvinnsti. Pkud jsu některé sbní údaje zpracvávány mim záknnu pvinnst, pak takvá zpracvání pdléhají suhlasu subjektu údajů. CENIA zpracvává sbní údaje pdle účelů zpracvání v suladu s platnu legislativu pr chranu sbních údajů, především s Nařízením EU 2016/679 (Obecné nařízení chraně sbních údajů GDPR) Správcem ve významu uvedeném v čl. 4 bdě 7 GDPR je Ministerstv živtníh prstředí, Zpracvatelem ve významu uvedeném v čl. 4 bdě 8 GDPR je CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí. Systémy ISPOP, SEPNO a HNVO jsu infrmační systémy veřejné správy, správcem dtčených systému ve smyslu ustanvení 2 písm. c) zákna č. 365/2000 Sb. je Ministerstv živtníh prstředí, které přenáší část činnstí spjených se správu ISPOP na prvzvatele, kterým je ve smyslu ustanvení 2 písm. d) zákna č. 365/2000 Sb. CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí. Kntakty Zpracvatelem sbních údajů z pvěření Ministerstva živtníh prstředí České republiky je CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, IČO , se sídlem Vršvická 1442/65, Praha 10, Kntaktní údaje telefn na sekretariát ředitele: , Správcem sbních údajů je Ministerstv živtníh prstředí České republiky, IČO , se sídlem Vršvická 1442/65, Praha 10, Kntaktní údaje telefn na ústřednu: , V záležitsti chrany sbních údajů je mžné kntaktvat pvěřence pr chranu sbních údajů, jimž je za Ministerstv živtníh prstředí Mgr. Renáta Alexejevvá, sídl: Vršvická 1442/65, Praha 10, , telefnní čísl: , za CENIA Bc. Tmáš Ktrč, sídl: Vršvická 1442/65, Praha 10, , telefnní čísl: , Účely zpracvání Ke zpracvání sbních údajů dchází na základě plnění pvinnstí stanvených v becně závazných právních předpisech upravujících existenci, prvz a využití infrmačních systémů uvedených výše. Osbní údaje se zpracvávají puze za účelem identifikace subjektu, identifikace zpracvatele hlášení/žádsti/pdání, zajištění prcesů registrace a řízení přístupu, pskytvání pdpry a s ní spjené přímé kmunikace, neb kmunikace prstřednictvím ntifikací. CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 2

3 Se suhlasem zpracváváme výhradně sbní údaje pr účely registrace a následné kmunikace v systému pdpry Envirnmentálním helpdesku EnviHELP. Účely zpracvání včetně legislativníh zmcnění jsu uvedeny v přílze č. 1 tht dkumentu. Právní základ pr zpracvání Systém ISPOP je zřízen a veden v suladu se záknem č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP, zpracvání sbních údajů je nezbytné pr splnění legislativní pvinnsti zřízení a prvzu ISPOP, která se na Správce vztahuje na základě 4 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP. Zpracvání sbních dat ukládá 4 dst. 9 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP a pvinnst registrace ukládá 4 dst. 6 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP. SEPNO a HNVO jsu nezávislé mduly systému ISPOP, které se systémem ISPOP sdílí registr uživatelů a systém jedntnéh přihlášení, tzv. Registr ISPOP. SEPNO je zřízen a veden v suladu se záknem č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP, a 40 zákna č. 185/2001 Sb., dpadech. Systém HNVO je zřízen a veden v suladu se záknem č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP, a 9 zákna č. 185/2001 Sb., dpadech. Registr Odbrně způsbilých sb jak část Databáze dbrně způsbilých sb je veden dle 17a zákna č. 201/2012 Sb., chraně vzduší. Kategrie sbních údajů V systémech ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP jsu zpracvávány údaje puze v nutném rzsahu k plnění pvinnstí z pzice Správce a Prvzvatele dtčených systémů a v rzsahu daném legislativu. V systémech jsu zpracvávány sbní údaje u různých kategrií subjektů údajů, kterými jsu: subjekty pvinné k hlašvací pvinnsti či jiné záknem dané pvinnsti či k výknu státní a veřejné správy, uživatelé systému dle prvzních řádů, údaje jiných subjektech, které jsu pžadvány v jedntlivých hlašvacích či legislativních pvinnstech dle příslušnéh zákna. Údaje se zpracvávají ve frmě listinné i ve frmě elektrnické v závislsti na pdbě vstupu d subjektu údajů. Zdrjem sbních údajů jsu data pskytnutá subjekty údajů v případě, že subjekt údajů vystupuje v rli uživatele systémů. V případě, že subjektu údajů vzniká hlašvací pvinnst v suladu se záknem a vztahuje se tak na něj pvinnst registrace, je zdrjem údajů Infrmační systém základních registrů v suladu se záknem č. 111/2009 Sb., základních registrech, na základě zadanéh identifikátru (čísla OP/pasu) zadanéh subjektem údajů. Kmpletní výčet zpracvávaných sbních údajů pr jedntlivé systémy je uveden v přílze č. 2 tht dkumentu. Identifikační údaje CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 3

4 Jedná se údaje, které služí k nezaměnitelné identifikaci uživatele systému jmén, příjmení, čísl OP/čísl pasu/ičo (puze pr fyzické sby pdnikající) a elektrnický pdpis. Kntaktní údaje Pr účely pdpry při hlašvací pvinnsti jsu ptřebné kntaktní údaje, tj. vá adresa a telefnní čísl. Zvláštní kategrie sbních údajů D zvláštní kategrie sbních údajů patří pdpis. Tent sbní údaj zpracváváme v případě listinné autrizace registrace neb v případě listinnéh pdání. Kategrie příjemců, kterým byly neb budu sbní údaje zpřístupněny Subjektům státní a veřejné správy, kteří mají přístup buď na základě příslušných záknů (zákn dpadech, č. 477/2001 Sb., balech, č. 254/2001 Sb., vdách, č. 201/2012 Sb., chraně vzduší a č. 73/2012 Sb., látkách, které pškzují znvu vrstvu, a flurvaných skleníkvých plynech) neb na základě rzhdnutí MŽP: bce s rzšířenu půsbnstí, krajské úřady, Česká inspekce živtníh prstředí, Státní fnd živtníh prstředí, Ministerstv zemědělství, státní pdniky Pvdí, Český hydrmeterlgický ústav, Výzkumný ústav vdhspdářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, Český statistický úřad, Ústřední kntrlní a zkušební ústav zemědělský, újezdní úřady. Zaměstnanci Správce a Prvzvatele či sby v bdbném vztahu za účelem správy a prvzu systému. Přístup k sbním údajům mají zaměstnanci pvěření knkrétními úkly, vážícími se k účelu zpracvání sbních údajů. Další zpracvatelé Osbní údaje k právněným účelům jsu zpřístupněny třetím stranám ddavatelům infrastruktury neb částí systému na základě smluv. Seznam třetích stran: Dain, s.r.., IČO , Inisft, s.r.., IČO , O2 Czech Republic, a.s., IČO , Rentel a.s., IČO: Sysnet, s.r.., IČO Infrmace mezinárdním předávání sbních údajů Ze systémů ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP nejsu žádné sbní údaje předávané d třetí země neb mezinárdní rganizaci. Zpracvání sbních údajů prbíhá jenm na území České republiky. CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 4

5 Lhůty pr vymazání jedntlivých kategrií údajů Osbní údaje jsu uchvávány p nezbytnu dbu a archivvány dle záknných lhůt, které ukládají právní předpisy na základě interních směrnic. Ppis technických a rganizačních patření Osbní údaje jsu uchvávány v elektrnické a fyzické pdbě (listinné autrizace registrací a další listinné dkumenty suvisející s pdáním d ISPOP). Dkumenty v elektrnické pdbě a záznamy z registru uživatelů bsahující sbní údaje jsu v datvém centru zabezpečeny p elektrnické a fyzické stránce standardním způsbem v suladu se schválenu bezpečnstní dkumentací jedntlivých systémů. Na zabezpečení se vztahují interní směrnice kybernetické bezpečnsti. Fyzické dkumenty bsahující sbní údaje (pdání v listinné pdbě neb papírvá registrace) jsu ulženy na zabezpečeném místě s přístupem jenm pr právněné sby. Práva Práv na přístup k sbním údajům Subjekt údajů má práv získat d Správce ptvrzení, zda sbní údaje, které se h týkají, jsu či nejsu zpracvávány. Pkud an, tak má práv získat přístup k těmt sbním údajům. Práv na pravu Subjekt údajů má práv na t, aby Správce bez zbytečnéh dkladu pravil nepřesné sbní údaje, které se h týkají, pkud je tent pžadavek v suladu s příslušnu legislativu. S přihlédnutím k účelům zpracvání má subjekt údajů práv na dplnění neúplných sbních údajů, a t i pskytnutím ddatečnéh prhlášení. Práv na vymazání Subjekt údajů má práv na t, aby Správce bez zbytečnéh dkladu vymazal sbní údaje, které se danéh subjektu údajů týkají, a Správce má pvinnst sbní údaje bez zbytečnéh dkladu vymazat, pkud je udán jeden z důvdů, které jsu definvány v čl. 17 Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů. Práv na mezení zpracvání Subjekt údajů má práv na t, aby Správce mezil zpracvání v případě, že subjekt údajů ppírá přesnst sbních údajů, a t na dbu ptřebnu k tmu, aby Správce mhl přesnst sbních údajů věřit, neb zpracvání je prtiprávní a subjekt údajů dmítá výmaz sbních údajů a žádá míst th mezení jejich pužití, neb Správce již sbní údaje neptřebuje pr účely zpracvání, ale subjekt údajů je pžaduje pr určení, výkn neb bhajbu právních nárků, neb subjekt údajů vznesl námitku prti zpracvání pdle čl. 21 dst. 1 Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů, dkud nebude věřen, zda právněné důvdy Správce převažují nad právněnými důvdy subjektu údajů. Práv na přensitelnst údajů Subjekt údajů má práv získat sbní údaje, které se h týkají, jež pskytl Správci, ve strukturvaném, běžně pužívaném a strjvě čitelném frmátu, a práv předat tyt údaje jinému Správci, aniž by tmu Správce, kterému byly sbní údaje pskytnuty, bránil, a t v případě, že zpracvání je zalžen na CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 5

6 suhlasu pdle čl. 6 dst. 1 písm. a) neb čl. 9 dst. 2 písm. a) neb na smluvě pdle čl. 6 dst. 1 písm. b) Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zpracvání se prvádí autmatizvaně. Práv vznést námitku Subjekt údajů má z důvdů týkajících se jeh knkrétní situace práv kdykli vznést námitku prti zpracvání sbních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 dst. 1 písm. e) neb f) Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů, včetně prfilvání zalženéh na těcht ustanveních. Správce sbní údaje dále nezpracvává, pkud neprkáže závažné právněné důvdy pr zpracvání, které převažují nad zájmy neb právy a svbdami subjektu údajů, neb pr určení, výkn neb bhajbu právních nárků. Práv pdat stížnst u dzrvéh úřadu Subjekt údajů má práv, jestliže se dmnívá, že byla prušena jeh práva pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů, pdat stížnst u dzrvéh úřadu v členském státě EU, kde má svje bvyklé bydliště. V České republice t je Úřad pr chranu sbních údajů se sídlem Pplk. Schra 27, Praha 7, telefnní čísl: , CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 6

7 Přílha č. 1 Účel a záknnst zpracvání Účel Záknnst zpracvání Odůvdnění 1. Identifikace subjektů pvinných k hlašvací pvinnsti či jiné záknem dané pvinnsti či k výknu státní a veřejné správy. Článek 6 dst. 1 písm. e) nařízení 2016/679 (GDPR) - zpracvání je nezbytné pr splnění úklu prváděnéh ve veřejném zájmu neb při výknu veřejné mci, kterým je pvěřen Správce. Zpracvání sbních údajů je nezbytné pr splnění právní pvinnsti při výknu veřejné mci na základě 7 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP. 2. Identifikace zpracvatele hlášení/žádsti/pdání d systému ISPOP, SEPNO, HNVO. 3. Řízení přístupu d systému ISPOP, SEPNO, HNVO, identifikace sb právněných přistupvat d ISPOP, SEPNO, HNVO. 4. Splnění hlašvací pvinnsti ze strany pvinnéh subjektu v rzsahu, jak jej pžaduje legislativa. 5. Ntifikace rganizačních, technických a prcesních záležitstech spjených s pdáním d systému ISPOP. 6. Pskytvání pdpry ze strany prvzvatele systému při plnění hlašvacích pvinnstí Pvinnu sbu. Plžení dtazu prstřednictvím systému EnviHELP. Článek 6 dst. 1 písm. e) nařízení 2016/679 (GDPR) - zpracvání je nezbytné pr splnění úklu prváděnéh ve veřejném zájmu neb při výknu veřejné mci, kterým je pvěřen Správce. Článek 6 dst. 1 písm. e) směrnice 2016/679 (GDPR) - zpracvání je nezbytné pr splnění úklu prváděnéh ve veřejném zájmu neb při výknu veřejné mci, kterým je pvěřen Správce. Článek 6 dst. 1 písm. e) směrnice 2016/679 (GDPR) - zpracvání je nezbytné pr splnění úklu prváděnéh ve veřejném zájmu neb při výknu veřejné mci, kterým je pvěřen Správce. Článek 6 dst. 1 písm. f) směrnice 2016/679 (GDPR) - zpracvání je nezbytné pr účely právněných zájmů příslušnéh Správce či třetí strany. Článek 6 dst. 1 písm. f) směrnice 2016/679 (GDPR) - zpracvání je nezbytné pr účely právněných zájmů příslušnéh Správce či třetí strany. Článek 6 dst. 1 písm. a) směrnice 2016/679 (GDPR) - zpracvání je na základě suhlasu subjektu údajů. Zpracvání sbních údajů je nezbytné pr splnění právní pvinnsti při výknu veřejné mci na základě 7 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP. Zpracvání sbních údajů je dán pvinnstí ulženu v 4 dst. 6 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP, která ukládá pvinnst registrace. Zpracvání sbních údajů je nezbytné pr splnění právní pvinnsti zřízení a prvzu ISPOP, kteru se na správce vztahuje na základě 4 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP. Identifikace dalších sb uvedených v legislativních předlhách, které mají být uvedeny ve frmulářích jedntlivých hlašvacích pvinnstí. Uvedení je nezbytné pr splnění hlašvací pvinnsti, rzsah údajů je dán legislativním vzrem. Zajištění prvzu systému ISPOP infrmace stavu pdávání d ISPOP a rganizačních, technických a prcesních záležitstech, které mají vliv na plnění hlašvací pvinnsti ze strany Pvinnéh subjektu. Zajištění prvzu systému ISPOP infrmace stavu pdávání d ISPOP a rganizačních, technických a prcesních záležitstech, které mají vliv na plnění hlašvací pvinnsti ze strany Pvinnéh subjektu. Zdpvězení dtazu je mžné puze v případě identifikace tazatele. CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 7

8 Přílha č. 2 Rzsah zpracvávaných údajů a účel zpracvání Systém Rzsah zpracvávaných údajů Účel zpracvávání 1. ISPOP Jmén, příjmení a titul, IČO (je-li subjekt údajů fyzicku sbu pdnikající), Čísl OP neb pasu (je-li subjekt údajů fyzicku sbu), datum narzení (je-li subjekt údajů fyzicku Zpracvání sbních údajů je nezbytné pr splnění právní pvinnsti zřízení a prvzu ISPOP, kteru se na sbu), adresa/adresy, vá adresa, telefnní čísl, pdpis, čísl právnění Odbrně Správce vztahuje na základě 3 zákna č. 25/2008 Sb., IRZ a ISPOP a pdle dalších zvláštních právních předpisů, způsbilé sby, údaje bankvním spjení (vyžaduje-li je příslušná legislativa). či k výknu státní a veřejné správy. V rámci systému se pak zpracvávají následující sbní údaje: Lgin ISPOP, vazba na subjekt, rle uživatele, IČO subjektu neb ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel vazbu. 2. HNVO Rzsah zpracvávaných údajů subjektů údajů: Jmén, příjmení a titul, vá adresa, telefnní čísl, lgin ISPOP, vazba na subjekt, rle uživatele, IČO subjektu, ke kterému má uživatel vazbu. Rzsah zpracvávaných údajů Pvěřených sb: Jmén, příjmení a titul, vá adresa, telefnní čísl, lgin ISPOP, vazba na subjekt, rle uživatele, IČO subjektu neb ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel vazbu, adresa. 3. SEPNO Jmén, příjmení a titul, IČO (je-li subjekt údajů fyzicku sbu pdnikající), Čísl OP neb pasu (je-li subjekt údajů fyzicku sbu), datum narzení (je-li subjekt údajů fyzicku sbu), adresa, vá adresa, telefnní čísl. V rámci systému se pak zpracvávají následující sbní údaje: Lgin ISPOP, vazba na subjekt, rle uživatele, IČO subjektu neb ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel vazbu. 4. EnviHELP Rzsah zpracvávaných údajů subjektů údajů: Jmén, příjmení a titul, vá adresa, telefnní čísl, lgin ISPOP, existuje-li, vazba na subjekt, existuje-li, IČO neb ID_ISPOP subjektu, ke kterému má uživatel vazbu, existuje-li. Rzsah zpracvávaných údajů expertů: Jmén, příjmení a titul, vá adresa, telefnní čísl, lgin ISPOP, vazba na subjekt, kmpetence, IČO subjektu, ke kterému má uživatel vazbu, útvar. Účelem zpracvání Osbních údajů je plnění pvinnstí stanvených becně závaznými právními předpisy zejména záknem č. 25/2008 Sb., integrvaném registru znečišťvání živtníh prstředí a integrvaném systému plnění hlašvacích pvinnstí v blasti živtníh prstředí, 9 zákna č. 185/2001 Sb. a dalších platných právních předpisů. Osbní údaje subjektů údajů, které jsu pvinnými sbami při plnění hlašvacích pvinnstí dle 40 zákna č. 185/2001 Sb. a pdle zvláštních právních předpisů, či k výknu státní a veřejné správy. Účelem zpracvání Osbních údajů je plnění pvinnstí stanvených becně závaznými právními předpisy upravujících chranu živtníh prstředí, zejména záknem č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, a dalších platných právních předpisů. CENIA, česká infrmační agentura živtníh prstředí, Vršvická 1442/65, Praha 10 8

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Statutární měst Ostrava-městský bvd Lhtka, IČ 00845451, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava Lhtka, jak správce sbních údajů (dále jen jak správce neb

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií:

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií: Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Technický dvůr Ostrava Svinv, příspěvkvá rganizace městskéh bvdu Svinv, Nad Prubku 838, 721 00 Ostrava Svinv, IČ 71174231, jak správce sbních údajů

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení, Základní škla, Ostrava-Pruba, Bulharská 1532, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, vážení klienti, vážení zaměstnanci, Základní škla a mateřská škla Ostrava, Ostrčilva 10, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů,

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče Mateřská škla Slezská Ostrava, Pžární 8, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Dmv Čujkvva, Ostrava-Zábřeh, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů Vážení uživatelé, rdinní příslušníci a zaměstnanci, Dmv Čujkvva, Ostrava-Zábřeh, příspěvkvá rganizace (dále jen Dmv Čujkvva),

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče/záknní zástupci dětí/zaměstnanci Mateřská škla, Ostrava Pruba, Nezvalv nám. 856, příspěvkvá rganizace jak správce sbních údajů, si Vás tímt

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Základní škla a Mateřská škla Ostrava-Krásné Ple, Družební 336, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů pr záknné zástupce, žáky a zaměstnance Úvdní infrmace Základní škla a Mateřská škla

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, zaměstnanci, klienti Mateřská škla Ostrava, Pděbradva 19, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

GDPR ochrana osobních údajů

GDPR ochrana osobních údajů GDPR chrana sbních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, Mateřská škla Ostrava- Pruba, Dvrní 763, příspěvkvá rganizace jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro účely plnění povinností organizace dle:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro účely plnění povinností organizace dle: Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení záknní zástupci, rdiče Mateřská škla Ostrava- Petřkvice, U Kaple 670, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení klienti, zaměstnanci a návštěvníci stránek, Dmv Magnlie, Ostrava Vítkvice, p.., (dále jen rganizace) jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Úvdní infrmace Základní škla lgpedická s.r.., Paskvská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabvá jak zpracvatel sbních údajů, tímt infrmuje naplňvání Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady

Více

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace Mateřská škla Ostrava, Hrnická 43A, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení záknní zástupci šklu vzdělávaných dětí, zaměstnanci, zástupci splupracujících rganizací,

Více

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Školský zákon ) a souvisejících právních předpisů;

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Školský zákon ) a souvisejících právních předpisů; Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Základní škla, Ostrava-Hrabvá, Paskvská 46, příspěvkvé rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti ve smyslu

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče a zaměstnanci Mateřská škla Ostrava Nvá Bělá, příspěvkvá rganizace, Na Pláni 2/609, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ STIPENDIA NADAČNÍ FOND PRO PODPORU MĚSTSKÉ NEMOCNICE, A.S. VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ STIPENDIA NADAČNÍ FOND PRO PODPORU MĚSTSKÉ NEMOCNICE, A.S. VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ STIPENDIA NADAČNÍ FOND PRO PODPORU MĚSTSKÉ NEMOCNICE, A.S. E DOŘE KRÁLOÉ NAD LABEM Žádám stipendium v akademickém/šklním rce 08/09 Čísl účtu: Míst narzení: Kntaktní adresa: Telefn:

Více

Informace o zpracování osobních údajů. pro uživatele sociálních služeb

Informace o zpracování osobních údajů. pro uživatele sociálních služeb Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení klienti, pr uživatele sciálních služeb Dmv Krýtk, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt, za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Infrmace zpracvání sbních údajů Vážení rdiče, záknní zástupci dětí, Mateřská škla, Ostrava-Pruba, Sklvská 1168, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsané v bchdním rejstříku

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvkvá rganizace Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení záknní zástupci dětí naší mateřské škly, Mateřská škla Ostrava - Dubina, F. Frmana

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Kosmonautů 2218/13, Ostrava - Zábřeh

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Kosmonautů 2218/13, Ostrava - Zábřeh Základní škla a mateřská škla Ostrava Zábřeh, Ksmnautů 13, příspěvkvá rganizace Ksmnautů 2218/13, 700 30 Ostrava - Zábřeh Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážená paní, vážený pane, naše

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Základní škla Ostrava-Michálkvice, U Kříže 28, příspěvkvá rganizace, 715 00 Ostrava-Michálkvice 596 231 614, mbil: 731 152 578, IDDS: t8gy4tc, e-mail: sekretariat@zsmichalkvice.cz Infrmace zpracvání sbních

Více

Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, PSČ , tel

Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, PSČ , tel Základní škla Ostrava Mariánské Hry, Gen. Janka 1208, příspěvkvá rganizace, PSČ 709 00, tel. 596 622 284 Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, žáci, zaměstnanci, bchdní partneři,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škla, Ostrava-Pruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkvá rganizace Ivana Sekaniny 1804/15, Pruba, 708 00 Ostrava vedená v bchdním rejstříku u Krajskéh sudu v Ostravě v ddílu Pr, vlžce čísl 727 Infrmace

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení návštěvníci, vážení zaměstnanci Zlgická zahrada Ostrava, příspěvkvá rganizace ( z ), jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady

Více

Informace o zpracování osobních údajů. pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů. pro zaměstnance Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení zaměstnanci, pr zaměstnance Dmv Krýtk, příspěvkvá rganizace jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti ve smyslu

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Informace o zpracování osobních údajů. pro zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů. pro zaměstnance Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení zaměstnanci, pr zaměstnance Dmv Krýtk, příspěvkvá rganizace jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti ve smyslu

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? Zásady chrany sbních údajů Tyt zásady chrany sbních údajů (dále jen Zásady ) ppisují způsb získávání, pužívání a dalšíh nakládání s sbními údaji získanými prstřednictvím webvéh rzhraní www.drinkvna.cz

Více

Zpracování údajů je založeno na souhlasu subjektu pro následující účely:

Zpracování údajů je založeno na souhlasu subjektu pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů klientů 1. Úvdní infrmace Dmv pr seniry Iris, Ostrava Mariánské Hry, příspěvkvá rganizace, jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění zásady transparentnsti

Více

UNNI Trading, s.r.o.

UNNI Trading, s.r.o. Infrmace zpracvání klientských sbních údajů Tat infrmace ppisuje základní principy, pdle kterých splečnst, IČ 27802221, se sídlem: Na Letné 57, - Lazce, zapsaná v bchdním rejstříku u Krajskéh sudu v Ostravě,

Více

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (pro subdodavatele a zákazníky)

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (pro subdodavatele a zákazníky) I. Úvd Tyt zásady a pstup při zpracvání bsahují základní infrmace, jak naše splečnst LM Cnstructin s.r.., se sídlem Křižíkva 506/62, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24820831, zapsaná v Obchdním rejstříku

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tyt zásady chrany sbních údajů (dále jen Zásady ) ppisují způsb získávání, pužívání a dalšíh nakládání s sbními údaji získanými prstřednictvím webvéh rzhraní http://www.chladicirucnik.cz

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, žáci, zaměstnanci a přátelé škly, Základní škla Slezská Ostrava, Bhumínská 72, p.., jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely:

V rámci činnosti organizace dochází ke zpracování osobních údajů především pro následující účely: Infrmace zpracvání sbních údajů 1. Úvdní infrmace Vážení rdiče, žáci, zaměstnanci a přátelé škly, Základní škla Slezská Ostrava, Bhumínská 72, p.., jak správce sbních údajů, si Vás tímt za účelem naplnění

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? Zásady chrany sbních údajů Tyt zásady chrany sbních údajů (dále jen Zásady ) ppisují způsb získávání, pužívání a dalšíh nakládání s sbními údaji získanými prstřednictvím webvéh rzhraní www.pravprpdnikatele.cz

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK Ve splečnsti Diadema Internet s.r.. se sídlem Mrseva 1126/5, 301 00 Plzeň,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK Ve splečnsti Sien slutin a.s., se sídlem Na Kpci 340/3e Havířv-Suchá, 735

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie Zásady chrany sbních údajů a subrů ckie VŠEOBECNÉ INFORMACE Tyt Zásady chrany sbních údajů infrmují Uživatele tm, jaké sbní údaje mhu být shrmažďvány při pužívání webvých stránek www.sabaparking.cm (dále

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? Zásady chrany sbních údajů Tyt zásady chrany sbních údajů (dále jen Zásady ) ppisují způsb získávání, pužívání a dalšíh nakládání s sbními údaji získanými prstřednictvím webvéh rzhraní https://www.veselyprimestak.cz/

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK Ve splečnsti ELEMAN spl. s r.., se sídlem Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5,

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK Ve splečnsti RESTYL s.r.., se sídlem Hdkvická 669, 463 12 Liberec 23, IČO:

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ, OSOB KONAJÍCÍCH PRÁCI MIMO PRACOVNÍ POMĚR A ZÁSTUPCŮ Ve splečnsti Mramis s.r.. se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Mravská Ostrava, IČO: 26090881,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Změny: 1. Působnost. 2. Vymezení odpovědnosti

Změny: 1. Působnost. 2. Vymezení odpovědnosti Škla Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25 Směrnice k nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ, NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU Ve splečnsti Mramis s.r..se sídlem Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava -

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK V družstvu ZLATNÍK, družstv umělecké výrby, se sídlem Lešetínská 16, 719

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE, MARKETING A NÁVŠTĚVNÍKY WEBOVÝCH STRÁNEK Ve splečnsti KOŘAN NÁBYTEK s.r.., se sídlem Pěnkavva 277/16, 326 00 Plzeň,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana sbních údajů Tímt prhlašujeme, že veškeré sbní údaje (dále také údaje ) jsu pvažvány za přísně důvěrné a je s nimi nakládán v suladu s platnými záknnými ustanveními České Republiky v blasti chrany

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

OBEC OSTRAVICE, č. p. 577, Ostravice

OBEC OSTRAVICE, č. p. 577, Ostravice OBEC OSTRAVICE, č. p. 577, 739 14 Ostravice ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obecní úřad Ostravice (dále jen úřad ) v rámci samstatné půsbnsti a přenesené půsbnsti dle zákna č. 128/2000 Sb., bcích, zpracvává

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI pr zákazníky, ddavatele, uchazeče zaměstnání, návštěvníky areálu Ve splečnsti BONATRANS GROUP a.s. se sídlem: Revluční 1234, 735 94 Bhumín, Česká

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk,. p. s., se sídlem Kzinva 35/5, 787 01 Šumperk, IČ: 25852957, zpracvává sbní údaje při pskytvání sciálních služeb sbám s kmbinvaným ps?žením, především

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

(dále jen Zásady ) ÚVOD

(dále jen Zásady ) ÚVOD Zásady zpracvání sbních údajů ve splečnsti Travel Service, a.s. (dále jen Zásady ) Správce sbních údajů: Travel Service, a.s., IČ: 256 63 135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ: 160 08 (dále jen

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Ochrana osobních údajů v e-shopu

Ochrana osobních údajů v e-shopu Ochrana sbních údajů v e-shpu Ochrana sbních údajů v e-shpu VitalSupprt I. Úvd 1. Účelem tht dkumentu Ochrana sbních údajů v e-shpu VitalSupprt (dále jen zásady ) je pdrbné vysvětlení pdmínek zpracvání

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Řád: 15/2018 Účinnost od: Číslo jednací: ZS_Curie 435/2018 Datum zpracování: Vypracoval:

Řád: 15/2018 Účinnost od: Číslo jednací: ZS_Curie 435/2018 Datum zpracování: Vypracoval: Základní škla nám. Curievých POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Řád: 15/2018 Účinnst d: 25.5.2018 Čísl jednací: ZS_Curie 435/2018 Datum zpracvání: 26.4.2018 Vypracval: Ing. Tmáš Kubínek, I3 Cnsultants s.r..,

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI pr zákazníky, ddavatele, uchazeče zaměstnání, návštěvníky areálu a další sby Ve splečnsti MS UTILITIES & SERVICES a.s., se sídlem Bezručva 1200,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Ochrana vašich osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů GDPR Ochrana vašich sbních údajů Pkud jste mým klientem na základě bjednanéh prduktu či služby, dběratelem článků neb návštěvníkem webu, svěřujete mi své sbní údaje. Já zdpvídám za jejich chranu a zabezpečení.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

INFORMAČNÍ DOKUMENT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY INFORMAČNÍ DOKUMENT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY Tt infrmační memrandum zpracvání sbních údajů ppisuje zejména jakým způsbem, za jakým účelem a v jakém rzsahu zpracváváme Vaše sbní údaje.

Více

Postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji

Postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji Ředitel Základní škly Český Dub, kres Liberec, příspěvkvá rganizace (dále škla) vydává v suladu s nařízením Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více