SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů"

Transkript

1 SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych

2 Obsah 1 Neinvazivní monitoring u pacienta v kritickém stavu Invazivní monitoring u pacienta v kritickém stavu Diagnostické procedury a testy u kriticky nemocných Laboratorní monitoring pacienta v kritickém stavu (poruchy ABR, hospodaření s vodou, iontová disbalance) Přístupy do krevního řečiště u kritického pacienta, ošetřovatelský proces Infúzní terapie v IP, výživa kritických pacientů Účelná hemoterapie u pacienta v kritickém stavu (DIC) Zajištění průchodnosti DC u kritického pacienta, ošetřovatelský proces u nemocného s tracheostomií Ošetřovatelský proces u pacienta s UPV Akutní eliminační metody, oš proces u pacientů v chronickém dialyzačním programu Analgosedace kritického pacienta, verbální a nonverbální komunikace Prevence nozokomiálních nákaz u kritického pacienta, oš postupy z hlediska prevence sepse na pracovištích IP Specifika oš procesu u kritických pediatrických pacientů Časná pooperační péče o kriticky nemocného Pacient v bezvědomí oš. proces, bazální stimulace Pacient s ALI, ARDS oš proces Pacient s astma bronchiale, specifikace péče u status astmatikus, oš proces Děti s akutní respirační insuficiencí, oš proces Pacient s kardiogenním šokem, srdečním selháním, oš proces Pacient s AIM, NAP, oš proces Pacient s hypertenzní krizí, oš proces Pacient s hemoragickým šokem, oš proces Hypo/hyperglikemické kóma, oš proces Pacient s kraniotraumatem, oš proces Pacient s polytraumatem, oš proces Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Pacient s popáleninovým traumatem, oš proces Pacient s akutní intoxikací, oš proces Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces KPR, hodnocení účinnosti a úspěšnosti, DNR Transplantační program, péče o dárce orgánů Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces Drogová závislost v intenzivní péči Některé části otázek odkazují na text SZZ z urgentní medicíny a nejsou zde zpracované

3 20 Pacient s AIM, NAP, oš proces 20 Pacient s AIM, NAP, oš proces Viz SZZ UM str. 136, kap Pacient s hypertenzní krizí, oš proces Viz SZZ UM str. 145, kap. 18,5 22 Pacient s hemoragickým šokem, oš proces Viz SZZ z UM str. 32, kap Patofyziologie šoku Sympatoadrenální reakce Hypotenze vyhodnocení baroreceptory zvýšení aktivity sympatiku uvolnění adrenalinu (katecholaminů) vazoknstrikce a pozitivní ionotropní a chronotropní účinek zvýšení TK a srdečního výdeje hypoperfuze ledvin uvolnění reninu produkce angiotenzinu II vazokonstrikce sekrece aldosteronu resorpce Na v ledvinách (a tím i H 2 O) a zvýšení cirkulujícího objemu Neuroendokrinní reakce Uvolnění ACTH z hypofýzy uvolnění Kortizolu (hlavní stresový hormon) glukogeneze lipolýza šetří glukózu pro mozek (snižuje vychytávání ve svalech) stimuluje CNS při zánětech snižuje permeabilitu kapilár Mediátory zánětu Těžká traumata a infekce, rozsáhlé chirurgické výkony, dlouhé stavy hypoperfúze SIRS aktivace makrofágů a neutrofilů. Zánětlivá reakce přínosná pouze lokálně v místě zánětu, nebo nekrúozy. Generalizace vazodilatace deprese myokardu

4 22 Pacient s hemoragickým šokem, oš proces redistribuce krve změny mikrocirkulace - postižení endotelu, A-V zkraty Vše může vústit do MODS Mikroorganismy a jejich toxiny Zánětlivou odpověď spouští mikroorganismy, nebo jejich toxiny. Nebo ischemie střev a následně endotoxemie, nebo bakterinémie septický šok MODS Komplementový systém Aktivace leukocytů jejich adheze k endotelu (pomocí adhezivních molekul na povrchu leukocytů a endotelu, jejich aktivace prozánětlivými cytokiny a endotoxiny) přestup do extravaskulárního prostoru stěnou cévy (diapedéza) uvolnění zánětových mediátorů ty poškozují tkáně, zvyšují permeabilitu kapilár Cytokiny Polypeptidy aktivované uvolňovanými leukocyty. Důležité mediátory SIRS. Jsou to především: TNF faktor nekrotizující tumor, vůdčí mediátor v odpovědi na infekci IL-1 objevuje se hned po TNF, působí spolu synergicky následně se objeví IL-6 a IL-8 tyto cytokiny jsou prozánětové Vazoaktivní mediátory uvolňované endotelem Endotel uvolňuje řadu vazoaktivních mediátorů: NO vazodilatace, zabraňuje agregaci a adhezi trombocytů Endotelin silná vazokonstrikce (kardiogenní šok, traumata), pomáhá zvýšit SVR zlepšení perfúzního tlaku Hemodynamické změny Kardiogenní šok bludný kruh snížený CI na 1,8 zvýšení frekvence a SVR zvýšená spotřeba O 2 zvýšení ischemie myokardu další snížení CO. Obstruktivní šok tamponáda srdce zvýšený tlak v perikardu omezení plnění komor snížení komorového systolického tlaku snížení CO kompenzace tachykardie a vazokonstrikce PE masivní PE klesá srdeční výdej zvýšení plicní i systémová CR, tachykardie rozšíření PK stoupá CVP bradykardie je špatným znamením Hypovolemický šok snížený žilní návrat snížení preloadu snížení CO zvýšení

5 22 Pacient s hemoragickým šokem, oš proces SVR a tachykardie centralizace oběhu (mozek, myokard) CVP nízké pozdější stadia bradykardie Distribuční šok septický šok perzistentní vazodilatace refrakterní na vazokonstrikční terapii přítomnost sepse, acidózy, hypoxémie deprese myokardu Mikrocirkulační změny Charakteristické pro septický šok: vazodilatace, AV zkraty, zvýšená kapilární permeabilita predispozice k prokoagulaci mikrotromby poškození endotelových buněk uvolnění tromboplastinu rozvoj kaskády intravaskulárního srážení konzupční koagulopatie, DIC mikrocirkulace dále zhoršována edémem intersticia hypoxie šok Orgánové změny Srdce při kardiogenním šoku postižení primární, při jiných šokových stavech ischemie arytmie, zhoršení fce myokardu plíce omezení průtoku a nepoměru ventilace/perfúze metabolická acidóza tachypnoe (kompenzačně) snížená perfúze plic oslabení dýchacího svalstva v protrahovaném šoku během hod ARDS (v šoku spojen se sepsí) ledviny oligurie (prerenální oligurie dobrá reakce na doplnění objemu) játra jaterní hypoxie zvýšená produkce laktátu, těžký šok jaterní selhání splachnická oblast při hypovolesmie vazokonstrikce splachniku déletrvající hypoperfúze poškození střevní stěny přestup endotoxinů do portální krve sepse, SIRS, MODS ischemie žaludeční sliznice kyselá sekrece slizniční krvácení CNS - snížená perfúze mozku, metabolické změny ABR, glykemie šoková encefalopatie neklid, podrážděnost, agitovanost, dezorientace, zmatenost Metabolické změny hyperglykémie 23 Hypo/hyperglikemické kóma, oš proces Viz SZZ UM str. 147, kap

6 24 Pacient s kraniotraumatem, oš proces 24 Pacient s kraniotraumatem, oš proces Viz SZZ str. 37, kap Pacient s polytraumatem, oš proces Viz SZZ str. 56, kap Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces 26.1 SIRS (Systemic, inflammatory response) Definice, rozdělení Generalizovaná akutní zánětová reakce rozšiřující se na celý organismus. Nevyvážená a akutní imunitní odpověď na primární lokální poškození. (mechanické, radiační, termické, chemické, či biologické) Hlavní charakteristika ztráta kontroly původně obranný charakter se mění na delokalizovaný a deregulovaný autoagresivní proces. Intenzita úměrná rozsahu poškození a senzitivitě pacienta a přidružují se i genetické dispozice Formy SIRS neseptický poškození tkání není spojeno s infekcí trauma, hypoxie, popáleniny, intoxikace, nekompatibilní transfúze.. septický septický SIRS provázený diseminovanou (rozsetou) mikrobiální infekcí primární sepse průnik agens přímo do těla sekundární sepse šíření agens do těla z primárního ložiska (operační rána)

7 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Patofyziologie Kooperace hlavních systémů zánětové odpovědi Zánětovou odpověď organizmu zprostředkuje kooperace 5 základních systémů, které disponují řadou mediátorů různé povahy k naplnění cílů zánětové odpovědi. Patří sem endotel, krevní destičky, leukocyty, plazmatický koagulační systém a komplement Mediátory zánětu Těžká traumata a infekce, rozsáhlé chirurgické výkony, dlouhé stavy hypoperfúze SIRS aktivace makrofágů a neutrofilů. Zánětlivá reakce přínosná pouze lokálně v místě zánětu, nebo nekrózy. Generalizace vazodilatace deprese myokardu redistribuce krve změny mikrocirkulace - postižení endotelu, A-V zkraty Vše může vyústit do MODS Mikroorganismy a jejich toxiny Zánětlivou odpověď spouští mikroorganismy, nebo jejich toxiny. Nebo ischemie střev a následně endotoxemie, nebo bakterinémie septický šok MODS Komplementový systém Aktivace leukocytů jejich adheze k endotelu (pomocí adhezivních molekul na povrchu leukocytů a endotelu, jejich aktivace prozánětlivými cytokiny a endotoxiny) přestup do extravaskulárního prostoru stěnou cévy (diapedéza) uvolnění zánětových mediátorů ty poškozují tkáně, zvyšují

8 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces permeabilitu kapilár Cytokiny Polypeptidy aktivované uvolňovanými leukocyty. Důležité mediátory SIRS. Jsou to především: TNF faktor nekrotizující tumor, vůdčí mediátor v odpovědi na infekci IL-1 objevuje se hned po TNF, působí spolu synergicky následně se objeví IL-6 a IL-8 tyto cytokiny jsou prozánětové Vazoaktivní mediátory uvolňované endotelem Endotel uvolňuje řadu vazoaktivních mediátorů: NO vazodilatace, zabraňuje agregaci a adhezi trombocytů Endotelin silná vazokonstrikce (kardiogenní šok, traumata), pomáhá zvýšit SVR zlepšení perfúzního tlaku Trombocyty mění svůj diskovitý tvar na kulovitý vytvářejí pseudopodia (panožky) adherují a agregují navzájem uvolňují mediátory Zánětlivá a protizánětlivá odpověď Uvolňují se mediátory pro zánětlivou a protizánětlivou odpověď, jejich poměr udržují zpětná vazba regulačních smyček selhání regulace SIRS imunosuprese nadměrná zánětová odpověď (převaha SIRS) generalizovaný systémový zánět a následně MODS

9 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces nadměrná protizánětová odpověď (převaha CARS) imunosuprese s nadměrným množením mikroorganismů a následně MODSsmíšené odpovědi (MARS) Klinika Symptomy jsou nespecifiké, chybí spolehlivé a rychlé markery (nutná terapie už v časných stadiích) diagnostika se opírá alespoň o 2 ze 4 kritérií: 1. TT > 38 nebo < 36 C 2. HR > 90/min 3. RR > 20/min, nebo hyperventilace s PaCO 2 < 32 mmhg 4. leukocyty > nebo < , nebo přítomnost >10% nezralých forem leukocytů

10 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Pokud navíc kultivačně bakteriální infekce v krvi, jde o sepsi PIRO snaha o podrobnější klasifikaci založeno na zvážení hledisek: P predispozice I infection R responze O organ dysfunction Diagnostika a terapie Léčba musí být komplexní a včasná nejsou markery k časnému určení dg se opírá pouze o klinicky z protizánětlivá léčba neúčinná výjimka rekombinantní lidský protein C (antikoagulační, protizánětlivé účinky) 26.2 MODS syndrom mnohočetné orgánové dysfunkce Stav dysfunkce dvou a více životně důležitých orgánů u akutně nemocného, přičemž homeostázu nelze bez lékařského zásahu zajistit začátek primárním poškození dvou a více orgánů sekundárně z jednoho místa v těle rozvoj několik dnů až týdnů po primárním poškození nejčastěji plíce (ARDS), játra, GIT (stresový vřed), ledviny. Naposled krevní změny (DIC) a cirkulační selhání Klinika hyperkinetická cirkulace - stav, kdy srdce za tělesného klidu vypuzuje zvýšený objem krve (stoupá klidový srdeční výdej). Příč.: horečka, anemie, hypertyreóza, cirhóza, Pagetova nemoc (kostní), výrazné arteriovenózní zkraty, časná fáze septického šoku aj. Při delším trvání může srdce značně zatěžovat a vyčerpávat; může vzniknout srdeční selhání zvýšený metabolismus hyperventilace perzistentní sepse s horečkami, ev. septický šok rozvoj ARDS, selhávání GIT, jaterní selhání, rozvoj DIC, selhávání ledvin, oběhu, Scórování definice orgánových poruch (nejpoužívanější) SOFA sepsis related organ failure assesment

11 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Ilustrace 26.1: Měřítka orgánových postižení v systému SOFA terapie podpůrná, podpora systémůa orgánů(kvs, respirační, jaterní, ledvinová, hematologická), zajištění výživy, agresivní léčba šoku, ochrana střevní bariéry podpora splachnické perfuze, časná enterální výživa doplňující kortikosteroidy 27 Pacient s popáleninovým traumatem, oš proces Viz SZZ UM str. 92, kap Pacient s akutní intoxikací, oš proces Viz SZZ UM str. 155 kap

12 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces Rozdělení, obecné poznámky Záněty mozkových plen (meningitidy) Záněty mozku (encefalitidy) Záněty míchy (myelitidy) Etiologicky bakteriální virové, fungální parazitární Purulentní - hnisavé Nehnisavé aseptické specifické - tuberkulozní Purulentní E coli, salmonely, streptokoky, pneumokoky Patogeneze hemetogenní cestou z žilních splavů přes duru do subarachnoideálního prostoru zde uvolnění zánětlivých mediátorů vaskulitidy, drobné infarkty, vazogenní edém, zvýšení permebilitity hematoencefalické bariéry, stoupá ICP, klesá průtok mozkem klinika nástup rychlý trias horečka, bolest hlavy, ztuhlost šíje poruchy vědomí kvantitativně i kvalitativně ložiskové příznaky parézy hlavových nervů systémové projevy kožní hemoragie, petechie až sufuze (rozsáhlejší, splývající krvácení do kůže. Provází různé krvácivé stavy) těžká sepde, septický šok, ARDS, DIC

13 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces DG lumbální punkce cytologicky a biochemicky předchází vyšetření očního pozadí nebezpečí mozkové herniace u purulentních m je liquor zkalený, někdy vztéká tlakem CT v případě ložiskových projevů hemokultura pro častý hematogenní rozsev Terapie do 30 min po přijetí určit zda jde o HM, odhadnout původce, zahájit mikrobiální léčbu včasná dg a terapie nitrolební hypertenze, šoku, DIC ATB v současnosti cefalosporiny 3. generace v počátku vždy iv kortikosteroidy účinek nejasný, snad mohou inhibovat zánětlivou reakci antikonvulziva Apaurin iv antiedematozní manitol, hyperventilace, drenáž, udržení CPP zabránit hypotenzi a hypovolemii podpůrná péče DC toaleta, dobré zajištění, sympatomimetika, bilance tekutin, nutriční podpora prognoza vážná, jde často o smrtelné onemocnění, nejvážnější je pneumokoková meningitis časté komplikace hluchota, paréry, hydrocefalus, mentální retardace, parestezie, poruchy vis Serózní, aseptické záněty CNS Akutní virová infekce CNS, často současně meningitis, encefalitis, myelitis stejný obraz u spirochetové infekce (ačkoliv zde jde o bakteriální infekci etiologie - původci enteroviry, arboviry (u nás virus klíšťové encefalitidy) Klinika DG horečka, bolesti hlavy, ztuhlá šíje, retrobulbální bolest, fotofobie, vertigo, nauzea, zvracení je li v popředí poškození mozku zmatenost, křeče, koma, obrny hlavových nervů, dechový útlum, parézy liquor je čirý, zvýšena glukoza a Cl serologicky průkazem protilátek

14 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces Terapie symtomatická antiedematozní, analgetika, antipyretika, vitamíny, antiherpetika u herpetických encefalitid, kortikosteroidy prognoza u encefalitid různé od uzdravení po neurologické postižení a smrt. Nejhorší prognozy herpetické encefalitidy Polyradikuloneuritis, sy Guillain-Barrého Patofyziologie vznik sekundární, často po virovém onemocnění, které chorobu iniciuje autoimunní onemocnění zvýšené titry protilátek proti myelinu přítomen určitý stupeň demyelinizace periferních nervů zánětlivý proces na nervových kořenech, motorických nervech Klinika DG svalová slabost, může být asymetrická dochází k vzestupné obrně postiženy dýchací svaly zachována funkce sfinkterů vegetativní neuropatie sinusová tachykardie je střídána bradykardií až asystolie )často při stimulaci odsávání z DC) TK nestabilní periody hypertenze způsobené vazokonstrikcí EKG oploštění T, deprese ST, zvýšení voltáže QRS, prodloužení QT liquor bílkoviny, normální leukocyty, EMG vyšetření Terapie Plazmaferéza odstranění faktoru způsobující demyelinizaci. Zkracuje dobu na UPV imunoglobulíny pozitivní vliv Intenzivní péče UPV ještě před zhoršením plicních funkcí měřit usilovnou vitální kapacitu nasotracheální intubace lépe tolerována, případně tracheostomie sledování bulbárních funkcí polykání, poruchy artikulace, dávivý reflex

15 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces péče o vegetativní symptomatologii udržení optimálního objemu kolující krve oxygenace, sedace při intubaci ne SCHJ ( K nečinný sval vyplaví vlivem katabolismu kalium, poruchy rytmu) při hypertenzi urapidil, při bradykardii kardiostimulace léčba bolesti obvyklé silné bolesti končetin: NSA, tricyklická antidepresiva, opioidy prognoza mortalita cca 5%, 60% se zotaví do 1 roku Tetanus U nás jednotky případů za rok díky očkování Patofyziologie clostridium tetani nachází se v půdě i dolním GITu, produkuje tetanospasmin, ten postupuje perineuriem zejména motorických nervů, usadí se v předních rozích a blokuje inhibiční transmitery GABA a glycinu. Perineurium je ochranný plášť svazku několika nervových vláken, která jsou jednotlivě obalena ve svém vlastním pouzdře zvanémendoneurium. Více svazků perineuriích je pak obaleno dalším pláštěm nazvaném epineurium. Současně probíhají charakteristické spasmy- kontrakce antagonistických a agonistických skupin svalů Klinika inkubace 4-15 dnů trismus až risus sardonikus spasmy postupně více v oblasti krku až do opistotonu terapie incize rány, vyčištění ponechané otevřené ATB PNC, u alergií TTC neutralizace toxinu profylaxe imunizovaní pacienti po poranění 1 dávka - tetanický anatoxin neimunizovaní pasivní imunizace humánním protitetanovým imunoglobulínem a první dávku tetanického anatoxinu intenzivní péče OTI, klid, sedace, UPV, relaxace, blokáda sympatiku β-blokátory, výživa parenterální mortalita kolem 10%, příčinou srdeční zástava

16 30 KPR, hodnocení účinnosti a úspěšnosti, DNR 30 KPR, hodnocení účinnosti a úspěšnosti, DNR Viz SZZ UM - KPR děti str. 21 kap. 3 a KPR dospělí str.25 kap Hodnocení úspěšnosti Monitorace EtCO2 je bez ohledu na způsob zajištění dýchacích cest doporučena rovněž při každé kardiopulmonální resuscitaci: z důvodu možnosti hodnocení kvality prováděné srdeční masáže(přežití pouze při EtCO2 nad 10 mmhg při KPR) ke kontinuálnímu sledování správné polohy tracheální rourky nebo supraglotické pomůcky pro kontrolu integrity dýchacího okruhu pro včasné rozpoznání obnovení spontánního oběhu (náhlý vzestup EtCO2 viz obrázek) k dosažení normoventilace u nemocných po obnovení spontánního oběhu (hyperventilace i hypoventilace je škodlivá) Hodnocení křivky EKG Return Of Spontaneous Circulation) znamená, že v průběhu KPR došlo k obnovení známek návratu spontánního oběhu. Pro zdravotnický personál to znamená přítomnost hmatného pulsu nebo měřitelného krevního tlaku resp. obnova spontánního perfuzního rytmu Vymizení midriázy, zornice začnou reagovat na osvit Apalický syndrom Decerebrace, nezvratné poškození mozku při době bez KPR delší jak 5 min

17 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů 31.1 Transplantační program Jeho cíl je zlepšit kvalitu života nemocného tím že nahradí funkci selhávajícího orgánu součásti programu dárci příjemci/čekatelé transplantační týmy koordinátoři tkáňových a orgánových transplantací transplantujeme orgány tkáně krvetvorné buňky Rozdělení transplantací Autotransplantace přenesení tkáně z jednoho místa na jiné u téhož jedince Izotransplantace přenos mezi jednovaječnými, imunologicky shodnými dvojčaty Alotransplantace - Transplantace, při níž transplantovaná tkáň (orgán) pochází od jedince téhož druhu, ale s rozdílnou (byť co možná nejbližší) genetickou výbavou (alotransplantát). Xenotransplantace - Přenos tkáně nebo orgánu mezi jedinci různých druhů. Může být konkordantní (tj. mezi primáty např. opice/člověk) a diskordantní (mezi různými živočišnými druhy např. prase/člověk). 7 transplantačních center IKEM Praha srdce, játra, ledviny, slinivka břišní Brno srdce, játra, ledviny Praha Motol plíce, ledviny dětem Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava ledviny Waiting list čekací listina národní registr osob čekajících na transplantaci obsahuje základní údaje o čekatelích lze provést transplantaci jen u osoby zařazené v seznamu výběr prováděn programem v počítači podle medicínské naléhavosti a shodnosti databáze denně aktualizovaná

18 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů Koordinátor Koordinátoři KST (koordinační středisko transplantací), kteří mají nepřetržitou službu přijímají informace o potencionálních dárcích z regionálních transplantačních center. Přijímané výzvy jsou posléze zpracovány. Orgány jsou dle národní čekací listiny a alokačních algoritmů nabídnuty do příslušných transplantačních center konkrétním čekatelům. (Z důvodu většího počtu čekatelů na ledviny, než v případě ostatních orgánů, je alokace ledvin prováděna pomocí počítačového programu, který pracuje s přesně definovanými algoritmy.) funkce koordinátora od roku 1993 organizace vyslovení dg mozku a odběru orgánu Legislativa zákon 285/2002 opting out (předpokládaný souhlas orgán může být odebrán pro účely transplantace, byla li zjištěna smrt: nezvratné zástavy oběhu prokázáním smrti mozku nevratná ztráta funkce mozku včetně mozkového kmene odběr nelze provést v případě: 31.2 Dárce orgánu zemřelý/zákonný zástupce prokazatelně vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem (před lékařem a svědkem) záznam ve zdravotnické dokumentaci a v národním registru nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů nelze vyloučit stav dárce, který by ohrozil příjemce nelze zemřelého identifikovat zemřelý je ve výkonu trestu OS Cross-match křížová zkouška, reakce mezi lymfocyty dárce a sérem příjemce. Je li pozitvní nelze provést transplantaci. 1. Živý dárce 2-4% osoba blízká nutný písemný souhlas neblízká písemný souhlas + vyjádření etické komise (orgán nelze darovat za úplatu) dárce může souhlas odvolat a kromě osoby blízké nesmí být ve výkonu trestu OS nutná shoda v KS, dobrá funkce orgánu, nelze při infekčním nebo nádorovém onemocnění 2. mrtvý dárce (kadaverózní) 96-98% až po roce 1968 (změna definice mozku smrt ne zástava srdce a dýchání ale smrt mozku) kadaver - Dárce s prokázanou smrtí mozku nebo nezvratnou zástavou krevního oběhu

19 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů Rozlišujeme dárce s bijícím a nebijícím srdcem. 1. Dárce s bijícím srdce - (HBD heart beating donor) zemřelý dárce s prokázanou smrtí mozku a fungujícím bijícím srdcem. 2. dárce s nebijícím srdcem - (NHBD non heart beating donor) zemřelý dárce s nezvratnou zástavou krevního oběhu. zde důležitá doba studené ischemie - Doba od počátku promývání orgánu konzervačním roztokem do doby obnovení průtoku krve v orgánu po transplantaci (např. doporučovaná doba srdce, plíce do 4 hodin). Teplá ischemie - Doba, která uplyne od zástavy oběhu dárce do zahájení promývaní orgánu konzervačním roztokem. Cílem je nulová teplá ischemie. Neplatí pro kadavery Smrt mozku Nezvratné vymizení všech mozkových funkcí, včetně funkcí mozkového kmene, bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných orgánů je nutno stanovit dvěma odborně způsobilými lékaři, kteří ji stanoví nezávisle na sobě nesmí být u odběru a nesmí být ošetřujícími lékaři příjemce vystaví protokol o zjištění smrti mozku část A stav na jehož základě lze uvažovat o smrti mozku dg základního mozkového postižení vedlejší dg datum a čas úrazu (postižení) je nutné vyvrátit reverzibilní příčiny kómatu (intoxikace, metabolický rozvrat, účinky léků, hypotermie) část B klinické známky smrti mozku provádíme 2x po sobě po nejméně 4 hod, u dětí po 48 hod Neurologický protokol pupilární reflex reakce zornic na osvit - midriáza motorická reakce na algický podnět v oblasti inervace hlavových nervů korneální reflex samovolné sevření při podráždění rohovky vestibulo-okulární reflex normální odpověď: při rychlém pootočení hlavy na stranu dochází ke kontralaterálnímu pohybu bulbů. U mozkově mrtvých nedochází k pohybu bulbů, oční koule zůstávají fixovány ve stejném postavení v orbitě. kašlací reflex jako reakce při hlubokém odsávání Faryngeální (dávivý) reflex - Norrnální odpověď: při dráždění orofaryngu dochází k dávení. U mozkově mrtvých není žádná reakce. apnoický test (provádí se při druhém vyšetření po 4 hod.)pacient na

20 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů řízené plicní ventilaci je po dobu 10 minut okysličován 100% O2(FiO2=1,0; normální hodnota ve vzduchu je 0,2) při zachování dosavadního minutového objemu a je proveden odběr krve z tepny na vyšetření krevních plynů. Poté se pacient odpojí od ventilátoru a katetrem zavedeným do průdušnice se aplikuje 6-7 litrů zvlhčeného O2/min. Následuje kontrolní odběr krevních plynů. Při zachovalé oxygenaci testovaného difúzí má stoupnout parciální tlak CO2 v arteriální krvi nad 50 mm Hg (6,65 kpa) a dojít tak ke stimulaci dechového centra v mozkovém kmeni s následnými dýchacími pohyby. Absence dechových pohybů na konci okysličování cévkou je známkou smrti mozkového kmene. Test není platný u pacientů se známou chronickou respirační insuficiencí, adaptovaných na zvýšené množství CO2 (např. u chronické obstrukční choroby bronchopulmonální). Trvalá apnoe, GCS 3, míšní automatizmy mohou být zachovány Atropinový test - Atropin působí vagolyticky centrálním mechanismem. V případě mozkové smrti nezpůsobí podání atropinu tachykardii. Test není nezbytnou součástí protokolu diagnózy smrti mozku. (dávka 0,3 mg/10 kg) část C vyšetření potvrzující nezvratnost smrti mozku mozková panangiografie 2x za 30 min, plnění pod bazí lební mozková perfuzní scintigrafie transkraniální dopplerovská sonografie sluchová kmenové evokované potenciály BAEP (ztrátová poranění hlavy) Vyšetření a péče o dárce Laboratoř KO + diff, koagulace biochemicky krev i moč, renální funkce virologie, serologie KS, HIV, hepatitidy, HBSAg, CMV (cytomegalovirus lidský herpesvirus), EBV (Virus Epstein-Barrové (EBV) je jeden z osmi známých lidských herpetických virů. EBV je lymfocytotropní, patří mezi gama herpes viry běžně rozšířené v lidské populaci. Je nejčastějším původcem infekční mononukleózy.) RTG S+P, EKG Péče od okamžiku stanovení smrti mozku s cílem zachovat co nejlepší funkci orgánu pro příjemce hemodynamická stabilita a zachování dobré perfúze orgánů (bilance tekutin, krevní náhrady, katecholaminy) renální funkce adiuretin při diuréze > 300ml/hod při oligurii, anurii HD

21 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů Pravidlo 100 stk > 100 diuréza > 100ml/hod PaO 2 > 100mmHg Hb > 100 homeostáza vnitřního prostředí (iontová balance K, Na, parenterální výživa), udržení hemokagulační normy UPV udržení saturace >95% TT > 35 C monitorace EKG, oxymetrie, TK, CVP, BT, TT, laboratorní kontroly Transplantované orgány Plíce Srdce Játra USA 1963 rozvoj s objevem cyklosporinu (imunosupresivum) blok srdce 1980 Stanford, USA nutná shoda ve skupině (ABO), shodná velikost dle snímku RTG (ze vzdálenosti 1m) 1967 Kapské Město ČSSR 1968 prof. Šiška provádí se EKG, RTG S+P, koronarografie u starších muž >50, žena > 55 let váhová srovnatelnost 1967 Denver ČSSR 1983 Brno rozšíření výkonů možné rozdělení na více štěpů a a odběr laloku od žijících dárců Ledviny 1952 první u dítěte 1954 první úspěšná v Bostnu mezi jednovaječnými dvojčaty ČSSR 1961 Hradec Králové 1966 zahájen transplantační program v IKEM v Praze syn dostal ledvinu své matky

22 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces Viz SZZ UM Křečové stavy str.178 kap. 26, CMP str. 188, kap

23 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces 32.1 Základní neurologické vyšetření 1. STAV VĚDOMÍ vědomí (kvalita+kvantita) řečové schopnosti (afázie, dysartrie) kognitivní schopnosti (fatické funkce, lexie, kalkulie, praxie, grafie, gnózie..) 2. HLAVOVÉ NERVY OKOHYBNÉ FUNKCE (III, IV, VI) oční štěrbiny (ptóza, lagoftalmus) postavení bulbů (strabizmus, deviace) pohyblivost bulbů (vertikální, horizontální) nystagmus zornice (1. tvar, 2. velikost, 3. symetrie, 4. fotoreakce) ČITÍ NA OBLIČEJI (V) výstupy n. V taktilní čití pro každou větev trigeminu zvlášť HYBNOST V OBLIČEJI (VII) horní a dolní větev zvlášť: klidová inervace volní hybnost BULBÁRNÍ FUNKCE IX, X, XI : obtížné polykání (dysfágie) či porušené artikulace (dysartrie) měkké patro (v klidu, zvedání během fonace) dávivý reflex jazyk (XII) pohled (atrofie, fascikulace) hybnost 3. VYŠETŘENÍ KRKU krční páteř (flexe meningeální příznak, extenze, dukce=inklinace, rotace) karotidy (šelest) 4. VYŠETŘENÍ KONČETIN pohled : svalový objem mimovolní pohyby fascikulace palpace - svalový tonus Hybnost - svalová síla HK : Mingazzini + ruka: jemná motorika (špetka, test palec-prsty), hrubá síla (stisk, abdukce prstů

24 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces proti odporu) DK : Mingazzini + flexe/extenze palce/nohy Reflexy HK DK bicipitový (C5) patelární (L2-4) styloradiální (C6) rr Achillovy šlachy (L5-S2) tricipitový (C7) medioplantární (L5-S2) rr flexorů prstů (C8) Pyramidové jevy iritační: Babinski na DKK zánikové: Mingazzini na HKK a DKK, (fenomén retardace HKK) Taxe HK (ukazovák - nos) DK (pata - koleno) Čití HK, DK : taktilní + hluboké (vibrační, porucha polohocitu a pohybocitu) Lasségueův manévr 5. TRUP hranice poruchy taktilního čití (bradavky Th5, pupek Th10, třísla L1) stoj I, II, III (Rombergův postoj) 6. STOJ A CHŮZE Obecné neurologické principy při vyšetřování pacienta: vyšetřujeme především hybnost, neb je pro pacienta nejdůležitější motorickou funkci posuzujeme nejdříve a) v klidu pohledem, pak b) při volním úsilí nemocného nezapomínat na posuzování hybnosti distálních částí končetin, kde bývá postižení největší a někdy dokonce jen izolované motorické funkce korelovat s čitím v daném regionu těla (obličej, končetiny) vyšetřovat současně na pravé i levé straně začínáme vždy vyšetřováním nepostižené strany mozečkové vyšetřování a zánikové jevy vždy při zavřených očích

25 33 Drogová závislost v intenzivní péči 33 Drogová závislost v intenzivní péči Drogová závislost a s ní spojená intoxikace a nutnost intenzivní péče se stává stále častější. Znalost základních druhů drog, jejich účinků a symptomů předávkování je tedy více než potřebné Definice a základní pojmy Droga jakákoliv omamná látka (přírodní, nebo syntetická), která se používá k jiným účelům než léčebným a také: má psychotropní efekt ovlivňuje prožívání reality, mění náladu vyvolává závislost Každá psychotropní látka může způsobit akutní intoxikaci po aplikaci dostatečného množství poruchy vědomí, kognitivních funkcí, emocí souvisí s okamžitým farmakologickým účinkem po určitém čase odeznívají průběh závislý na typu drogy, dávce, toleranci, čistotě drogy, způsob aplikace problémové užívání (škodlivé) fyzické hepatitidy, HIV, cirhozy, tromboflebitidy duševní deprese, psychozy syndrom závislosti patologický stav vyplývající ze vzájemného působení mezi látkou a organizmem tendence ke zvyšování dávky fyzická (zvyšování tolerance), duševní (přání drogu opět užít), psychologická (závislost na formě drogy, ne obsahu) odvykací stav abstinenční syndrom, syndrom z odnětí u závislého v okamžiku odnětí drogy opětovné podání odstraní potíže a může být i život zachraňující proto substituční terapie agonisty opiátů (Subutex) psychotickou poruchu amnestický syndrom reziduální stav psychotická porucha s pozdním začátkem (flashback, alkoholová demence)

26 33 Drogová závislost v intenzivní péči 33.2 Klinika, TOXIDROM Primární vyšetření - zhodnocení dle ABCD sekundární vyšetření od hlavy k patě a toxidrom (syndrom vyvolaný působením toxické látky) cholinergní organofosfáty, karbamáty (insekcitidy), fysostigmin, jedovaté houby zmatenost, poruchy vědomí, svalová slabost, slinění, slzení, pocení, zvracení, bronchospasmus, mioza, poruchy srdeční akce plicní edém anticholinergní atropin, scopolamin, antihistaminika, spasmolytika, rulík, durman, lilek tachykardie, zvýšená TT, suchá, zarudlá kůže, mydriáza, svalové záškuby, retence moči sedativní/hypnotický opioidní alkohol, benzodiazepiny, barbituráty, antikonvulziva, GABA, opiáty, tricyklická antidepresiva, antipsychotika ataxie (porucha koordinace pohybů), rozmazané vidění, diplopie, nystagmus, delirium, porucha vidění, diplopie, nystagmus, delirium, porucha vědomí, dysestezie (porucha čití dotek jako pálení), parestézie, setřelá řeč opiáty triáda porucha vědomí, mioza, respirační útlum ( RR Vt), bradykardie, hypotenze, hypotermie, šok, kóma, plicní edém sympatomimetický amfetamin, metamfetamin, kokain, efedrin, kofein, theofylin tachykardie, hypertenze, hypertermie, pocení, hyperreflexie, midriáza, třes, křeče AIM, CMP, plicní edém, rabdomyolýza halucinogenní kokain, amfetamin, fenkcyklidin (PCP, andělský prach), THC desorientace, halucinace, zvýšená peristaltika, panické stavy, tachykardie, tachypnoe, hypertenze, křeče

27 33 Drogová závislost v intenzivní péči Ilustrace 33.1: Intoxikace dětí 33.3 Dělení drog (podle působení na organismus) 1. Halucinogenní a) Psychedelika přírodní houby (lysohlávky, límcovky), šalvěj divotvorná, středoamerické kaktusy semi/syntetické LSD, 2C-B, DOM agonisté serotoninu a dopaminu b) disociační drogy přírodní muchomůrka červená (muscimol)

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika

Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika Otrava tisem červeným v rámci suicidálního pokusu-kazuistika J.Bala 1, D.Rábová 1,J.Švehla 1 1 ARO Nemocnice na Františku, Praha, Česká republika Historie Toxické účinky známé již ve starověku-odvar používán

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Základní přístupy k intoxikovaným pacientům, diferenciální diagnoza otrav Igor Sas KARIM FN Brno Definice otravy/intoxikace - - - škodlivé působení chemických látek nebo xenobiotik vyplývající z jejich

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

cena lékaře RLP a jeho skutečná cena a potřeba pro indikovanější výjezdy Expanze RZP (tzv. paramedických) posádek

cena lékaře RLP a jeho skutečná cena a potřeba pro indikovanější výjezdy Expanze RZP (tzv. paramedických) posádek EPILEPSIE A RZP Autor: Oldřich Škorňák, zdravotnický záchranář ZZS Zlínského kraje, oblast Vsetín 3. ročník celostátní konference Olomoucký den urgentní medicíny ÚVOD Tísňové volání na linku 155 a následně

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

American College of Chest Physician a Society of Critical Care definovali )

American College of Chest Physician a Society of Critical Care definovali ) Sepse a septický šok Je třeba se orientovat Bc. Jindřiška Kavalcová Dis. Sepse (gr. sepsis ze slova sepo =hnít) je celková reakce organismu na infekci infekci.. Tato se může rozvinout do těžké sepse a

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ TRUHLÁŘ A. 1,2, ŠKULEC R. 2,3, ŠEBLOVÁ J. 3, ŢABKA L. 1, ČERNÝ V.

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Magda Kovářová Vojtěch Outlý

Magda Kovářová Vojtěch Outlý Magda Kovářová Vojtěch Outlý Neuromonitoring Nejčastější diagnózy v neurochirurgii Nádory mozku Cévní onemocnění Záněty mozku Poranění hlavy a mozku Onemocnění páteře a míchy Hydrocefalus Postižení periferních

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Polytrauma v dětském věku Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Olomoucký den urgentní medicíny 15.5.2008 Definice polytraumatu Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011

PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu. 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 PSYCHOTICKÉ? PROJEVY po baklofenu 1. kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7-8.říjen 2011 deliria na onkologickém oddělení změny vnitřního prostředí - hyperkalcemie nádory mozku hypoxie alkoholismus vysoké dávky

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA?

MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? MĚLI BY BÝT VŠICHNI NEMOCNÍ PO KPR SMĚŘOVÁNI DO KARDIOCENTRA? NE Škulec R Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, UK v Praze, Lékařská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více