SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů"

Transkript

1 SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych

2 Obsah 1 Neinvazivní monitoring u pacienta v kritickém stavu Invazivní monitoring u pacienta v kritickém stavu Diagnostické procedury a testy u kriticky nemocných Laboratorní monitoring pacienta v kritickém stavu (poruchy ABR, hospodaření s vodou, iontová disbalance) Přístupy do krevního řečiště u kritického pacienta, ošetřovatelský proces Infúzní terapie v IP, výživa kritických pacientů Účelná hemoterapie u pacienta v kritickém stavu (DIC) Zajištění průchodnosti DC u kritického pacienta, ošetřovatelský proces u nemocného s tracheostomií Ošetřovatelský proces u pacienta s UPV Akutní eliminační metody, oš proces u pacientů v chronickém dialyzačním programu Analgosedace kritického pacienta, verbální a nonverbální komunikace Prevence nozokomiálních nákaz u kritického pacienta, oš postupy z hlediska prevence sepse na pracovištích IP Specifika oš procesu u kritických pediatrických pacientů Časná pooperační péče o kriticky nemocného Pacient v bezvědomí oš. proces, bazální stimulace Pacient s ALI, ARDS oš proces Pacient s astma bronchiale, specifikace péče u status astmatikus, oš proces Děti s akutní respirační insuficiencí, oš proces Pacient s kardiogenním šokem, srdečním selháním, oš proces Pacient s AIM, NAP, oš proces Pacient s hypertenzní krizí, oš proces Pacient s hemoragickým šokem, oš proces Hypo/hyperglikemické kóma, oš proces Pacient s kraniotraumatem, oš proces Pacient s polytraumatem, oš proces Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Pacient s popáleninovým traumatem, oš proces Pacient s akutní intoxikací, oš proces Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces KPR, hodnocení účinnosti a úspěšnosti, DNR Transplantační program, péče o dárce orgánů Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces Drogová závislost v intenzivní péči Některé části otázek odkazují na text SZZ z urgentní medicíny a nejsou zde zpracované

3 20 Pacient s AIM, NAP, oš proces 20 Pacient s AIM, NAP, oš proces Viz SZZ UM str. 136, kap Pacient s hypertenzní krizí, oš proces Viz SZZ UM str. 145, kap. 18,5 22 Pacient s hemoragickým šokem, oš proces Viz SZZ z UM str. 32, kap Patofyziologie šoku Sympatoadrenální reakce Hypotenze vyhodnocení baroreceptory zvýšení aktivity sympatiku uvolnění adrenalinu (katecholaminů) vazoknstrikce a pozitivní ionotropní a chronotropní účinek zvýšení TK a srdečního výdeje hypoperfuze ledvin uvolnění reninu produkce angiotenzinu II vazokonstrikce sekrece aldosteronu resorpce Na v ledvinách (a tím i H 2 O) a zvýšení cirkulujícího objemu Neuroendokrinní reakce Uvolnění ACTH z hypofýzy uvolnění Kortizolu (hlavní stresový hormon) glukogeneze lipolýza šetří glukózu pro mozek (snižuje vychytávání ve svalech) stimuluje CNS při zánětech snižuje permeabilitu kapilár Mediátory zánětu Těžká traumata a infekce, rozsáhlé chirurgické výkony, dlouhé stavy hypoperfúze SIRS aktivace makrofágů a neutrofilů. Zánětlivá reakce přínosná pouze lokálně v místě zánětu, nebo nekrúozy. Generalizace vazodilatace deprese myokardu

4 22 Pacient s hemoragickým šokem, oš proces redistribuce krve změny mikrocirkulace - postižení endotelu, A-V zkraty Vše může vústit do MODS Mikroorganismy a jejich toxiny Zánětlivou odpověď spouští mikroorganismy, nebo jejich toxiny. Nebo ischemie střev a následně endotoxemie, nebo bakterinémie septický šok MODS Komplementový systém Aktivace leukocytů jejich adheze k endotelu (pomocí adhezivních molekul na povrchu leukocytů a endotelu, jejich aktivace prozánětlivými cytokiny a endotoxiny) přestup do extravaskulárního prostoru stěnou cévy (diapedéza) uvolnění zánětových mediátorů ty poškozují tkáně, zvyšují permeabilitu kapilár Cytokiny Polypeptidy aktivované uvolňovanými leukocyty. Důležité mediátory SIRS. Jsou to především: TNF faktor nekrotizující tumor, vůdčí mediátor v odpovědi na infekci IL-1 objevuje se hned po TNF, působí spolu synergicky následně se objeví IL-6 a IL-8 tyto cytokiny jsou prozánětové Vazoaktivní mediátory uvolňované endotelem Endotel uvolňuje řadu vazoaktivních mediátorů: NO vazodilatace, zabraňuje agregaci a adhezi trombocytů Endotelin silná vazokonstrikce (kardiogenní šok, traumata), pomáhá zvýšit SVR zlepšení perfúzního tlaku Hemodynamické změny Kardiogenní šok bludný kruh snížený CI na 1,8 zvýšení frekvence a SVR zvýšená spotřeba O 2 zvýšení ischemie myokardu další snížení CO. Obstruktivní šok tamponáda srdce zvýšený tlak v perikardu omezení plnění komor snížení komorového systolického tlaku snížení CO kompenzace tachykardie a vazokonstrikce PE masivní PE klesá srdeční výdej zvýšení plicní i systémová CR, tachykardie rozšíření PK stoupá CVP bradykardie je špatným znamením Hypovolemický šok snížený žilní návrat snížení preloadu snížení CO zvýšení

5 22 Pacient s hemoragickým šokem, oš proces SVR a tachykardie centralizace oběhu (mozek, myokard) CVP nízké pozdější stadia bradykardie Distribuční šok septický šok perzistentní vazodilatace refrakterní na vazokonstrikční terapii přítomnost sepse, acidózy, hypoxémie deprese myokardu Mikrocirkulační změny Charakteristické pro septický šok: vazodilatace, AV zkraty, zvýšená kapilární permeabilita predispozice k prokoagulaci mikrotromby poškození endotelových buněk uvolnění tromboplastinu rozvoj kaskády intravaskulárního srážení konzupční koagulopatie, DIC mikrocirkulace dále zhoršována edémem intersticia hypoxie šok Orgánové změny Srdce při kardiogenním šoku postižení primární, při jiných šokových stavech ischemie arytmie, zhoršení fce myokardu plíce omezení průtoku a nepoměru ventilace/perfúze metabolická acidóza tachypnoe (kompenzačně) snížená perfúze plic oslabení dýchacího svalstva v protrahovaném šoku během hod ARDS (v šoku spojen se sepsí) ledviny oligurie (prerenální oligurie dobrá reakce na doplnění objemu) játra jaterní hypoxie zvýšená produkce laktátu, těžký šok jaterní selhání splachnická oblast při hypovolesmie vazokonstrikce splachniku déletrvající hypoperfúze poškození střevní stěny přestup endotoxinů do portální krve sepse, SIRS, MODS ischemie žaludeční sliznice kyselá sekrece slizniční krvácení CNS - snížená perfúze mozku, metabolické změny ABR, glykemie šoková encefalopatie neklid, podrážděnost, agitovanost, dezorientace, zmatenost Metabolické změny hyperglykémie 23 Hypo/hyperglikemické kóma, oš proces Viz SZZ UM str. 147, kap

6 24 Pacient s kraniotraumatem, oš proces 24 Pacient s kraniotraumatem, oš proces Viz SZZ str. 37, kap Pacient s polytraumatem, oš proces Viz SZZ str. 56, kap Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces 26.1 SIRS (Systemic, inflammatory response) Definice, rozdělení Generalizovaná akutní zánětová reakce rozšiřující se na celý organismus. Nevyvážená a akutní imunitní odpověď na primární lokální poškození. (mechanické, radiační, termické, chemické, či biologické) Hlavní charakteristika ztráta kontroly původně obranný charakter se mění na delokalizovaný a deregulovaný autoagresivní proces. Intenzita úměrná rozsahu poškození a senzitivitě pacienta a přidružují se i genetické dispozice Formy SIRS neseptický poškození tkání není spojeno s infekcí trauma, hypoxie, popáleniny, intoxikace, nekompatibilní transfúze.. septický septický SIRS provázený diseminovanou (rozsetou) mikrobiální infekcí primární sepse průnik agens přímo do těla sekundární sepse šíření agens do těla z primárního ložiska (operační rána)

7 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Patofyziologie Kooperace hlavních systémů zánětové odpovědi Zánětovou odpověď organizmu zprostředkuje kooperace 5 základních systémů, které disponují řadou mediátorů různé povahy k naplnění cílů zánětové odpovědi. Patří sem endotel, krevní destičky, leukocyty, plazmatický koagulační systém a komplement Mediátory zánětu Těžká traumata a infekce, rozsáhlé chirurgické výkony, dlouhé stavy hypoperfúze SIRS aktivace makrofágů a neutrofilů. Zánětlivá reakce přínosná pouze lokálně v místě zánětu, nebo nekrózy. Generalizace vazodilatace deprese myokardu redistribuce krve změny mikrocirkulace - postižení endotelu, A-V zkraty Vše může vyústit do MODS Mikroorganismy a jejich toxiny Zánětlivou odpověď spouští mikroorganismy, nebo jejich toxiny. Nebo ischemie střev a následně endotoxemie, nebo bakterinémie septický šok MODS Komplementový systém Aktivace leukocytů jejich adheze k endotelu (pomocí adhezivních molekul na povrchu leukocytů a endotelu, jejich aktivace prozánětlivými cytokiny a endotoxiny) přestup do extravaskulárního prostoru stěnou cévy (diapedéza) uvolnění zánětových mediátorů ty poškozují tkáně, zvyšují

8 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces permeabilitu kapilár Cytokiny Polypeptidy aktivované uvolňovanými leukocyty. Důležité mediátory SIRS. Jsou to především: TNF faktor nekrotizující tumor, vůdčí mediátor v odpovědi na infekci IL-1 objevuje se hned po TNF, působí spolu synergicky následně se objeví IL-6 a IL-8 tyto cytokiny jsou prozánětové Vazoaktivní mediátory uvolňované endotelem Endotel uvolňuje řadu vazoaktivních mediátorů: NO vazodilatace, zabraňuje agregaci a adhezi trombocytů Endotelin silná vazokonstrikce (kardiogenní šok, traumata), pomáhá zvýšit SVR zlepšení perfúzního tlaku Trombocyty mění svůj diskovitý tvar na kulovitý vytvářejí pseudopodia (panožky) adherují a agregují navzájem uvolňují mediátory Zánětlivá a protizánětlivá odpověď Uvolňují se mediátory pro zánětlivou a protizánětlivou odpověď, jejich poměr udržují zpětná vazba regulačních smyček selhání regulace SIRS imunosuprese nadměrná zánětová odpověď (převaha SIRS) generalizovaný systémový zánět a následně MODS

9 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces nadměrná protizánětová odpověď (převaha CARS) imunosuprese s nadměrným množením mikroorganismů a následně MODSsmíšené odpovědi (MARS) Klinika Symptomy jsou nespecifiké, chybí spolehlivé a rychlé markery (nutná terapie už v časných stadiích) diagnostika se opírá alespoň o 2 ze 4 kritérií: 1. TT > 38 nebo < 36 C 2. HR > 90/min 3. RR > 20/min, nebo hyperventilace s PaCO 2 < 32 mmhg 4. leukocyty > nebo < , nebo přítomnost >10% nezralých forem leukocytů

10 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Pokud navíc kultivačně bakteriální infekce v krvi, jde o sepsi PIRO snaha o podrobnější klasifikaci založeno na zvážení hledisek: P predispozice I infection R responze O organ dysfunction Diagnostika a terapie Léčba musí být komplexní a včasná nejsou markery k časnému určení dg se opírá pouze o klinicky z protizánětlivá léčba neúčinná výjimka rekombinantní lidský protein C (antikoagulační, protizánětlivé účinky) 26.2 MODS syndrom mnohočetné orgánové dysfunkce Stav dysfunkce dvou a více životně důležitých orgánů u akutně nemocného, přičemž homeostázu nelze bez lékařského zásahu zajistit začátek primárním poškození dvou a více orgánů sekundárně z jednoho místa v těle rozvoj několik dnů až týdnů po primárním poškození nejčastěji plíce (ARDS), játra, GIT (stresový vřed), ledviny. Naposled krevní změny (DIC) a cirkulační selhání Klinika hyperkinetická cirkulace - stav, kdy srdce za tělesného klidu vypuzuje zvýšený objem krve (stoupá klidový srdeční výdej). Příč.: horečka, anemie, hypertyreóza, cirhóza, Pagetova nemoc (kostní), výrazné arteriovenózní zkraty, časná fáze septického šoku aj. Při delším trvání může srdce značně zatěžovat a vyčerpávat; může vzniknout srdeční selhání zvýšený metabolismus hyperventilace perzistentní sepse s horečkami, ev. septický šok rozvoj ARDS, selhávání GIT, jaterní selhání, rozvoj DIC, selhávání ledvin, oběhu, Scórování definice orgánových poruch (nejpoužívanější) SOFA sepsis related organ failure assesment

11 26 Pacient s multiorgánovým selháním (SIRS, MODS, MOF), oš proces Ilustrace 26.1: Měřítka orgánových postižení v systému SOFA terapie podpůrná, podpora systémůa orgánů(kvs, respirační, jaterní, ledvinová, hematologická), zajištění výživy, agresivní léčba šoku, ochrana střevní bariéry podpora splachnické perfuze, časná enterální výživa doplňující kortikosteroidy 27 Pacient s popáleninovým traumatem, oš proces Viz SZZ UM str. 92, kap Pacient s akutní intoxikací, oš proces Viz SZZ UM str. 155 kap

12 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces Rozdělení, obecné poznámky Záněty mozkových plen (meningitidy) Záněty mozku (encefalitidy) Záněty míchy (myelitidy) Etiologicky bakteriální virové, fungální parazitární Purulentní - hnisavé Nehnisavé aseptické specifické - tuberkulozní Purulentní E coli, salmonely, streptokoky, pneumokoky Patogeneze hemetogenní cestou z žilních splavů přes duru do subarachnoideálního prostoru zde uvolnění zánětlivých mediátorů vaskulitidy, drobné infarkty, vazogenní edém, zvýšení permebilitity hematoencefalické bariéry, stoupá ICP, klesá průtok mozkem klinika nástup rychlý trias horečka, bolest hlavy, ztuhlost šíje poruchy vědomí kvantitativně i kvalitativně ložiskové příznaky parézy hlavových nervů systémové projevy kožní hemoragie, petechie až sufuze (rozsáhlejší, splývající krvácení do kůže. Provází různé krvácivé stavy) těžká sepde, septický šok, ARDS, DIC

13 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces DG lumbální punkce cytologicky a biochemicky předchází vyšetření očního pozadí nebezpečí mozkové herniace u purulentních m je liquor zkalený, někdy vztéká tlakem CT v případě ložiskových projevů hemokultura pro častý hematogenní rozsev Terapie do 30 min po přijetí určit zda jde o HM, odhadnout původce, zahájit mikrobiální léčbu včasná dg a terapie nitrolební hypertenze, šoku, DIC ATB v současnosti cefalosporiny 3. generace v počátku vždy iv kortikosteroidy účinek nejasný, snad mohou inhibovat zánětlivou reakci antikonvulziva Apaurin iv antiedematozní manitol, hyperventilace, drenáž, udržení CPP zabránit hypotenzi a hypovolemii podpůrná péče DC toaleta, dobré zajištění, sympatomimetika, bilance tekutin, nutriční podpora prognoza vážná, jde často o smrtelné onemocnění, nejvážnější je pneumokoková meningitis časté komplikace hluchota, paréry, hydrocefalus, mentální retardace, parestezie, poruchy vis Serózní, aseptické záněty CNS Akutní virová infekce CNS, často současně meningitis, encefalitis, myelitis stejný obraz u spirochetové infekce (ačkoliv zde jde o bakteriální infekci etiologie - původci enteroviry, arboviry (u nás virus klíšťové encefalitidy) Klinika DG horečka, bolesti hlavy, ztuhlá šíje, retrobulbální bolest, fotofobie, vertigo, nauzea, zvracení je li v popředí poškození mozku zmatenost, křeče, koma, obrny hlavových nervů, dechový útlum, parézy liquor je čirý, zvýšena glukoza a Cl serologicky průkazem protilátek

14 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces Terapie symtomatická antiedematozní, analgetika, antipyretika, vitamíny, antiherpetika u herpetických encefalitid, kortikosteroidy prognoza u encefalitid různé od uzdravení po neurologické postižení a smrt. Nejhorší prognozy herpetické encefalitidy Polyradikuloneuritis, sy Guillain-Barrého Patofyziologie vznik sekundární, často po virovém onemocnění, které chorobu iniciuje autoimunní onemocnění zvýšené titry protilátek proti myelinu přítomen určitý stupeň demyelinizace periferních nervů zánětlivý proces na nervových kořenech, motorických nervech Klinika DG svalová slabost, může být asymetrická dochází k vzestupné obrně postiženy dýchací svaly zachována funkce sfinkterů vegetativní neuropatie sinusová tachykardie je střídána bradykardií až asystolie )často při stimulaci odsávání z DC) TK nestabilní periody hypertenze způsobené vazokonstrikcí EKG oploštění T, deprese ST, zvýšení voltáže QRS, prodloužení QT liquor bílkoviny, normální leukocyty, EMG vyšetření Terapie Plazmaferéza odstranění faktoru způsobující demyelinizaci. Zkracuje dobu na UPV imunoglobulíny pozitivní vliv Intenzivní péče UPV ještě před zhoršením plicních funkcí měřit usilovnou vitální kapacitu nasotracheální intubace lépe tolerována, případně tracheostomie sledování bulbárních funkcí polykání, poruchy artikulace, dávivý reflex

15 29 Pacient s neuroinfekcí (meningitis, encefalitis, polyradikuloneuritis, tetanus, oš proces péče o vegetativní symptomatologii udržení optimálního objemu kolující krve oxygenace, sedace při intubaci ne SCHJ ( K nečinný sval vyplaví vlivem katabolismu kalium, poruchy rytmu) při hypertenzi urapidil, při bradykardii kardiostimulace léčba bolesti obvyklé silné bolesti končetin: NSA, tricyklická antidepresiva, opioidy prognoza mortalita cca 5%, 60% se zotaví do 1 roku Tetanus U nás jednotky případů za rok díky očkování Patofyziologie clostridium tetani nachází se v půdě i dolním GITu, produkuje tetanospasmin, ten postupuje perineuriem zejména motorických nervů, usadí se v předních rozích a blokuje inhibiční transmitery GABA a glycinu. Perineurium je ochranný plášť svazku několika nervových vláken, která jsou jednotlivě obalena ve svém vlastním pouzdře zvanémendoneurium. Více svazků perineuriích je pak obaleno dalším pláštěm nazvaném epineurium. Současně probíhají charakteristické spasmy- kontrakce antagonistických a agonistických skupin svalů Klinika inkubace 4-15 dnů trismus až risus sardonikus spasmy postupně více v oblasti krku až do opistotonu terapie incize rány, vyčištění ponechané otevřené ATB PNC, u alergií TTC neutralizace toxinu profylaxe imunizovaní pacienti po poranění 1 dávka - tetanický anatoxin neimunizovaní pasivní imunizace humánním protitetanovým imunoglobulínem a první dávku tetanického anatoxinu intenzivní péče OTI, klid, sedace, UPV, relaxace, blokáda sympatiku β-blokátory, výživa parenterální mortalita kolem 10%, příčinou srdeční zástava

16 30 KPR, hodnocení účinnosti a úspěšnosti, DNR 30 KPR, hodnocení účinnosti a úspěšnosti, DNR Viz SZZ UM - KPR děti str. 21 kap. 3 a KPR dospělí str.25 kap Hodnocení úspěšnosti Monitorace EtCO2 je bez ohledu na způsob zajištění dýchacích cest doporučena rovněž při každé kardiopulmonální resuscitaci: z důvodu možnosti hodnocení kvality prováděné srdeční masáže(přežití pouze při EtCO2 nad 10 mmhg při KPR) ke kontinuálnímu sledování správné polohy tracheální rourky nebo supraglotické pomůcky pro kontrolu integrity dýchacího okruhu pro včasné rozpoznání obnovení spontánního oběhu (náhlý vzestup EtCO2 viz obrázek) k dosažení normoventilace u nemocných po obnovení spontánního oběhu (hyperventilace i hypoventilace je škodlivá) Hodnocení křivky EKG Return Of Spontaneous Circulation) znamená, že v průběhu KPR došlo k obnovení známek návratu spontánního oběhu. Pro zdravotnický personál to znamená přítomnost hmatného pulsu nebo měřitelného krevního tlaku resp. obnova spontánního perfuzního rytmu Vymizení midriázy, zornice začnou reagovat na osvit Apalický syndrom Decerebrace, nezvratné poškození mozku při době bez KPR delší jak 5 min

17 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů 31.1 Transplantační program Jeho cíl je zlepšit kvalitu života nemocného tím že nahradí funkci selhávajícího orgánu součásti programu dárci příjemci/čekatelé transplantační týmy koordinátoři tkáňových a orgánových transplantací transplantujeme orgány tkáně krvetvorné buňky Rozdělení transplantací Autotransplantace přenesení tkáně z jednoho místa na jiné u téhož jedince Izotransplantace přenos mezi jednovaječnými, imunologicky shodnými dvojčaty Alotransplantace - Transplantace, při níž transplantovaná tkáň (orgán) pochází od jedince téhož druhu, ale s rozdílnou (byť co možná nejbližší) genetickou výbavou (alotransplantát). Xenotransplantace - Přenos tkáně nebo orgánu mezi jedinci různých druhů. Může být konkordantní (tj. mezi primáty např. opice/člověk) a diskordantní (mezi různými živočišnými druhy např. prase/člověk). 7 transplantačních center IKEM Praha srdce, játra, ledviny, slinivka břišní Brno srdce, játra, ledviny Praha Motol plíce, ledviny dětem Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava ledviny Waiting list čekací listina národní registr osob čekajících na transplantaci obsahuje základní údaje o čekatelích lze provést transplantaci jen u osoby zařazené v seznamu výběr prováděn programem v počítači podle medicínské naléhavosti a shodnosti databáze denně aktualizovaná

18 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů Koordinátor Koordinátoři KST (koordinační středisko transplantací), kteří mají nepřetržitou službu přijímají informace o potencionálních dárcích z regionálních transplantačních center. Přijímané výzvy jsou posléze zpracovány. Orgány jsou dle národní čekací listiny a alokačních algoritmů nabídnuty do příslušných transplantačních center konkrétním čekatelům. (Z důvodu většího počtu čekatelů na ledviny, než v případě ostatních orgánů, je alokace ledvin prováděna pomocí počítačového programu, který pracuje s přesně definovanými algoritmy.) funkce koordinátora od roku 1993 organizace vyslovení dg mozku a odběru orgánu Legislativa zákon 285/2002 opting out (předpokládaný souhlas orgán může být odebrán pro účely transplantace, byla li zjištěna smrt: nezvratné zástavy oběhu prokázáním smrti mozku nevratná ztráta funkce mozku včetně mozkového kmene odběr nelze provést v případě: 31.2 Dárce orgánu zemřelý/zákonný zástupce prokazatelně vyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem (před lékařem a svědkem) záznam ve zdravotnické dokumentaci a v národním registru nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů nelze vyloučit stav dárce, který by ohrozil příjemce nelze zemřelého identifikovat zemřelý je ve výkonu trestu OS Cross-match křížová zkouška, reakce mezi lymfocyty dárce a sérem příjemce. Je li pozitvní nelze provést transplantaci. 1. Živý dárce 2-4% osoba blízká nutný písemný souhlas neblízká písemný souhlas + vyjádření etické komise (orgán nelze darovat za úplatu) dárce může souhlas odvolat a kromě osoby blízké nesmí být ve výkonu trestu OS nutná shoda v KS, dobrá funkce orgánu, nelze při infekčním nebo nádorovém onemocnění 2. mrtvý dárce (kadaverózní) 96-98% až po roce 1968 (změna definice mozku smrt ne zástava srdce a dýchání ale smrt mozku) kadaver - Dárce s prokázanou smrtí mozku nebo nezvratnou zástavou krevního oběhu

19 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů Rozlišujeme dárce s bijícím a nebijícím srdcem. 1. Dárce s bijícím srdce - (HBD heart beating donor) zemřelý dárce s prokázanou smrtí mozku a fungujícím bijícím srdcem. 2. dárce s nebijícím srdcem - (NHBD non heart beating donor) zemřelý dárce s nezvratnou zástavou krevního oběhu. zde důležitá doba studené ischemie - Doba od počátku promývání orgánu konzervačním roztokem do doby obnovení průtoku krve v orgánu po transplantaci (např. doporučovaná doba srdce, plíce do 4 hodin). Teplá ischemie - Doba, která uplyne od zástavy oběhu dárce do zahájení promývaní orgánu konzervačním roztokem. Cílem je nulová teplá ischemie. Neplatí pro kadavery Smrt mozku Nezvratné vymizení všech mozkových funkcí, včetně funkcí mozkového kmene, bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných orgánů je nutno stanovit dvěma odborně způsobilými lékaři, kteří ji stanoví nezávisle na sobě nesmí být u odběru a nesmí být ošetřujícími lékaři příjemce vystaví protokol o zjištění smrti mozku část A stav na jehož základě lze uvažovat o smrti mozku dg základního mozkového postižení vedlejší dg datum a čas úrazu (postižení) je nutné vyvrátit reverzibilní příčiny kómatu (intoxikace, metabolický rozvrat, účinky léků, hypotermie) část B klinické známky smrti mozku provádíme 2x po sobě po nejméně 4 hod, u dětí po 48 hod Neurologický protokol pupilární reflex reakce zornic na osvit - midriáza motorická reakce na algický podnět v oblasti inervace hlavových nervů korneální reflex samovolné sevření při podráždění rohovky vestibulo-okulární reflex normální odpověď: při rychlém pootočení hlavy na stranu dochází ke kontralaterálnímu pohybu bulbů. U mozkově mrtvých nedochází k pohybu bulbů, oční koule zůstávají fixovány ve stejném postavení v orbitě. kašlací reflex jako reakce při hlubokém odsávání Faryngeální (dávivý) reflex - Norrnální odpověď: při dráždění orofaryngu dochází k dávení. U mozkově mrtvých není žádná reakce. apnoický test (provádí se při druhém vyšetření po 4 hod.)pacient na

20 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů řízené plicní ventilaci je po dobu 10 minut okysličován 100% O2(FiO2=1,0; normální hodnota ve vzduchu je 0,2) při zachování dosavadního minutového objemu a je proveden odběr krve z tepny na vyšetření krevních plynů. Poté se pacient odpojí od ventilátoru a katetrem zavedeným do průdušnice se aplikuje 6-7 litrů zvlhčeného O2/min. Následuje kontrolní odběr krevních plynů. Při zachovalé oxygenaci testovaného difúzí má stoupnout parciální tlak CO2 v arteriální krvi nad 50 mm Hg (6,65 kpa) a dojít tak ke stimulaci dechového centra v mozkovém kmeni s následnými dýchacími pohyby. Absence dechových pohybů na konci okysličování cévkou je známkou smrti mozkového kmene. Test není platný u pacientů se známou chronickou respirační insuficiencí, adaptovaných na zvýšené množství CO2 (např. u chronické obstrukční choroby bronchopulmonální). Trvalá apnoe, GCS 3, míšní automatizmy mohou být zachovány Atropinový test - Atropin působí vagolyticky centrálním mechanismem. V případě mozkové smrti nezpůsobí podání atropinu tachykardii. Test není nezbytnou součástí protokolu diagnózy smrti mozku. (dávka 0,3 mg/10 kg) část C vyšetření potvrzující nezvratnost smrti mozku mozková panangiografie 2x za 30 min, plnění pod bazí lební mozková perfuzní scintigrafie transkraniální dopplerovská sonografie sluchová kmenové evokované potenciály BAEP (ztrátová poranění hlavy) Vyšetření a péče o dárce Laboratoř KO + diff, koagulace biochemicky krev i moč, renální funkce virologie, serologie KS, HIV, hepatitidy, HBSAg, CMV (cytomegalovirus lidský herpesvirus), EBV (Virus Epstein-Barrové (EBV) je jeden z osmi známých lidských herpetických virů. EBV je lymfocytotropní, patří mezi gama herpes viry běžně rozšířené v lidské populaci. Je nejčastějším původcem infekční mononukleózy.) RTG S+P, EKG Péče od okamžiku stanovení smrti mozku s cílem zachovat co nejlepší funkci orgánu pro příjemce hemodynamická stabilita a zachování dobré perfúze orgánů (bilance tekutin, krevní náhrady, katecholaminy) renální funkce adiuretin při diuréze > 300ml/hod při oligurii, anurii HD

21 31 Transplantační program, péče o dárce orgánů Pravidlo 100 stk > 100 diuréza > 100ml/hod PaO 2 > 100mmHg Hb > 100 homeostáza vnitřního prostředí (iontová balance K, Na, parenterální výživa), udržení hemokagulační normy UPV udržení saturace >95% TT > 35 C monitorace EKG, oxymetrie, TK, CVP, BT, TT, laboratorní kontroly Transplantované orgány Plíce Srdce Játra USA 1963 rozvoj s objevem cyklosporinu (imunosupresivum) blok srdce 1980 Stanford, USA nutná shoda ve skupině (ABO), shodná velikost dle snímku RTG (ze vzdálenosti 1m) 1967 Kapské Město ČSSR 1968 prof. Šiška provádí se EKG, RTG S+P, koronarografie u starších muž >50, žena > 55 let váhová srovnatelnost 1967 Denver ČSSR 1983 Brno rozšíření výkonů možné rozdělení na více štěpů a a odběr laloku od žijících dárců Ledviny 1952 první u dítěte 1954 první úspěšná v Bostnu mezi jednovaječnými dvojčaty ČSSR 1961 Hradec Králové 1966 zahájen transplantační program v IKEM v Praze syn dostal ledvinu své matky

22 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces Viz SZZ UM Křečové stavy str.178 kap. 26, CMP str. 188, kap

23 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces 32.1 Základní neurologické vyšetření 1. STAV VĚDOMÍ vědomí (kvalita+kvantita) řečové schopnosti (afázie, dysartrie) kognitivní schopnosti (fatické funkce, lexie, kalkulie, praxie, grafie, gnózie..) 2. HLAVOVÉ NERVY OKOHYBNÉ FUNKCE (III, IV, VI) oční štěrbiny (ptóza, lagoftalmus) postavení bulbů (strabizmus, deviace) pohyblivost bulbů (vertikální, horizontální) nystagmus zornice (1. tvar, 2. velikost, 3. symetrie, 4. fotoreakce) ČITÍ NA OBLIČEJI (V) výstupy n. V taktilní čití pro každou větev trigeminu zvlášť HYBNOST V OBLIČEJI (VII) horní a dolní větev zvlášť: klidová inervace volní hybnost BULBÁRNÍ FUNKCE IX, X, XI : obtížné polykání (dysfágie) či porušené artikulace (dysartrie) měkké patro (v klidu, zvedání během fonace) dávivý reflex jazyk (XII) pohled (atrofie, fascikulace) hybnost 3. VYŠETŘENÍ KRKU krční páteř (flexe meningeální příznak, extenze, dukce=inklinace, rotace) karotidy (šelest) 4. VYŠETŘENÍ KONČETIN pohled : svalový objem mimovolní pohyby fascikulace palpace - svalový tonus Hybnost - svalová síla HK : Mingazzini + ruka: jemná motorika (špetka, test palec-prsty), hrubá síla (stisk, abdukce prstů

24 32 Pacient v neurointenzivní péči u netraumatických postižení CNS (CMP, křečové stavy, status epileptikus), oš proces proti odporu) DK : Mingazzini + flexe/extenze palce/nohy Reflexy HK DK bicipitový (C5) patelární (L2-4) styloradiální (C6) rr Achillovy šlachy (L5-S2) tricipitový (C7) medioplantární (L5-S2) rr flexorů prstů (C8) Pyramidové jevy iritační: Babinski na DKK zánikové: Mingazzini na HKK a DKK, (fenomén retardace HKK) Taxe HK (ukazovák - nos) DK (pata - koleno) Čití HK, DK : taktilní + hluboké (vibrační, porucha polohocitu a pohybocitu) Lasségueův manévr 5. TRUP hranice poruchy taktilního čití (bradavky Th5, pupek Th10, třísla L1) stoj I, II, III (Rombergův postoj) 6. STOJ A CHŮZE Obecné neurologické principy při vyšetřování pacienta: vyšetřujeme především hybnost, neb je pro pacienta nejdůležitější motorickou funkci posuzujeme nejdříve a) v klidu pohledem, pak b) při volním úsilí nemocného nezapomínat na posuzování hybnosti distálních částí končetin, kde bývá postižení největší a někdy dokonce jen izolované motorické funkce korelovat s čitím v daném regionu těla (obličej, končetiny) vyšetřovat současně na pravé i levé straně začínáme vždy vyšetřováním nepostižené strany mozečkové vyšetřování a zánikové jevy vždy při zavřených očích

25 33 Drogová závislost v intenzivní péči 33 Drogová závislost v intenzivní péči Drogová závislost a s ní spojená intoxikace a nutnost intenzivní péče se stává stále častější. Znalost základních druhů drog, jejich účinků a symptomů předávkování je tedy více než potřebné Definice a základní pojmy Droga jakákoliv omamná látka (přírodní, nebo syntetická), která se používá k jiným účelům než léčebným a také: má psychotropní efekt ovlivňuje prožívání reality, mění náladu vyvolává závislost Každá psychotropní látka může způsobit akutní intoxikaci po aplikaci dostatečného množství poruchy vědomí, kognitivních funkcí, emocí souvisí s okamžitým farmakologickým účinkem po určitém čase odeznívají průběh závislý na typu drogy, dávce, toleranci, čistotě drogy, způsob aplikace problémové užívání (škodlivé) fyzické hepatitidy, HIV, cirhozy, tromboflebitidy duševní deprese, psychozy syndrom závislosti patologický stav vyplývající ze vzájemného působení mezi látkou a organizmem tendence ke zvyšování dávky fyzická (zvyšování tolerance), duševní (přání drogu opět užít), psychologická (závislost na formě drogy, ne obsahu) odvykací stav abstinenční syndrom, syndrom z odnětí u závislého v okamžiku odnětí drogy opětovné podání odstraní potíže a může být i život zachraňující proto substituční terapie agonisty opiátů (Subutex) psychotickou poruchu amnestický syndrom reziduální stav psychotická porucha s pozdním začátkem (flashback, alkoholová demence)

26 33 Drogová závislost v intenzivní péči 33.2 Klinika, TOXIDROM Primární vyšetření - zhodnocení dle ABCD sekundární vyšetření od hlavy k patě a toxidrom (syndrom vyvolaný působením toxické látky) cholinergní organofosfáty, karbamáty (insekcitidy), fysostigmin, jedovaté houby zmatenost, poruchy vědomí, svalová slabost, slinění, slzení, pocení, zvracení, bronchospasmus, mioza, poruchy srdeční akce plicní edém anticholinergní atropin, scopolamin, antihistaminika, spasmolytika, rulík, durman, lilek tachykardie, zvýšená TT, suchá, zarudlá kůže, mydriáza, svalové záškuby, retence moči sedativní/hypnotický opioidní alkohol, benzodiazepiny, barbituráty, antikonvulziva, GABA, opiáty, tricyklická antidepresiva, antipsychotika ataxie (porucha koordinace pohybů), rozmazané vidění, diplopie, nystagmus, delirium, porucha vidění, diplopie, nystagmus, delirium, porucha vědomí, dysestezie (porucha čití dotek jako pálení), parestézie, setřelá řeč opiáty triáda porucha vědomí, mioza, respirační útlum ( RR Vt), bradykardie, hypotenze, hypotermie, šok, kóma, plicní edém sympatomimetický amfetamin, metamfetamin, kokain, efedrin, kofein, theofylin tachykardie, hypertenze, hypertermie, pocení, hyperreflexie, midriáza, třes, křeče AIM, CMP, plicní edém, rabdomyolýza halucinogenní kokain, amfetamin, fenkcyklidin (PCP, andělský prach), THC desorientace, halucinace, zvýšená peristaltika, panické stavy, tachykardie, tachypnoe, hypertenze, křeče

27 33 Drogová závislost v intenzivní péči Ilustrace 33.1: Intoxikace dětí 33.3 Dělení drog (podle působení na organismus) 1. Halucinogenní a) Psychedelika přírodní houby (lysohlávky, límcovky), šalvěj divotvorná, středoamerické kaktusy semi/syntetické LSD, 2C-B, DOM agonisté serotoninu a dopaminu b) disociační drogy přírodní muchomůrka červená (muscimol)

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité infekční nemoci v intenzivní péči bakteriální meningitida Infekční nemoci v intenzivní péči těžká sepse a septický šok invazivní meningokokové

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM Péče o dárce orgánů Martina Illková Magda Kovářová FN Brno KARIM FN Brno Od roku 2008 spádové traumacentrum pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina nárůst dárců orgánů dg. smrti mozku FN USA Září 2011 dg.smrti

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Kóma Z. Rozkydal Kóma je stav hlubokého bezvědomí Příčiny intrakraniální: Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Tumory Epilepsie Příčiny extrakraniální:

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

Toxikománie. Z. Rozkydal

Toxikománie. Z. Rozkydal Toxikománie Z. Rozkydal Toxikománie Drogová závislost, závislost na psychotropních látkách Přírodní drogy: marihuana, hašiš Syntetické drogy: pervitin, extáze, kokain alkohol, benzodiazepiny toluen, trichloretylén

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Neurologické vyšetření. Martina Hoskovcová, Jiří Klempíř

Neurologické vyšetření. Martina Hoskovcová, Jiří Klempíř Neurologické vyšetření Martina Hoskovcová, Jiří Klempíř Diagnostický postup 1. Anamnéza (celkový dojem, neverbální projevy, vědomí, řeč, poruchy vnímání a myšlení, emoce) 2. Neurologické vyšetření 3. Interpretace

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb. Protokol o zjištění smrti (k 10 zákona č. 285/2002 Sb.) u dětí do 1 roku života Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... /... Nebylo-li přiděleno RČ datum narození:...

Více

Nitrolební hypertenze kazuistika

Nitrolební hypertenze kazuistika Nitrolební hypertenze kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

BOLEST HLAVY ANAMNÉZA

BOLEST HLAVY ANAMNÉZA BOLEST HLAVY ANAMNÉZA Co nejlépe popsat bolest (viz výše) Co jí předcházelo, resp. co ji vyvolalo? Začátek po námaze? (aneuryzma, krvácení) Úraz v posledních týdnech? Mechanismus? Nevolnost, zvracení?

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona

Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona XX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, Brno 19. - 21. 9. 2013 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová Bc.

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Miroslav Solař I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Arytmie v anestezii Poruchy srdečního

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient 19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient Cílem kapitoly je popsat některé důležité komplikace, které se mohou po úrazu objevit, zdůraznit vyšetření, která by se měla zvážit u

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 14, dušnost, srdeční selhání M.B. žena, 76 let 1. Popis případu a základní anamnesa 76 letá pacientka s diagnózou dilatační kardiomyopatie, dle koronarografie s normálním nálezem na koronárních

Více

Princip vyšetření A, B, C, D, E. MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK

Princip vyšetření A, B, C, D, E. MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK Princip vyšetření A, B, C, D, E MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK Postup ADCDE A = AIRWAY DÝCHACÍ CESTY B = BREATHING DÝCHÁNÍ C = CIRCULATION KREVNÍ OBĚH D = DISABILITY

Více

Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření?

Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? Jak získat maximum z klinického neurologického vyšetření? LUBOMÍR VEČEŘA ARO KNTB ZLÍN NEUROLOGICKÉ ODD. KNTB ZLÍN ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE O čem se bude přednáška? 1. Příčiny neurologického deficitu u pacienta

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls192364/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HEMINEVRIN 300 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: clomethiazolum

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Intoxikace Anesteziologie, urgentní a

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-20 Metodický list Transplantace práce s textem Metodický list

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP Eva Smržová Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. KAPIM, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KZ a.s. Kongres ČSIM Hradec Králové 27.5.-29.5.2015

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Vliv prostředí na výkonnost II

Vliv prostředí na výkonnost II Vliv prostředí na výkonnost II MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Termoregulace Člověk teplokrevný teplota jádra u člověka bez horečky

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Sviták R. 1,2, BosmanR. 2, Ondra V. 1 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Charakteristika standardu PNP úvodní

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Diabetická ketoacidóza a edém mozku

Diabetická ketoacidóza a edém mozku Diabetická ketoacidóza a edém mozku Michal Šitina, Jan Maňák Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové Interní JIP Kazuistika muž 40 let, DM 1. typu nalezen v motelu soporozní, výrazná dehydatace,

Více

Teplotní monitoring pacienta

Teplotní monitoring pacienta Teplotní monitoring pacienta MVDr. Petr Raušer, Ph.D. Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno 2 Fyziologie Hypotalamus Termosenzitivní neurony vasomotorika dýchání pocení metabolické pochody (játra) Nedostatečnost

Více

Anestezie u intrakraniálních výkonů

Anestezie u intrakraniálních výkonů Intenzivní medicína Anestezie u intrakraniálních MUDr. Jan Mašek Neuroanestezie Málo populární ve světě Dlouhé výkony Nejisté výsledky Nezvyklé polohy Pacienti s postižením CNS Mozek jako cílový orgán

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií

Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Problematika edému u intracerebrálních hemoragií Vítková E., Krajíčková D. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Epidemiologie ICH Ø 15% všech CMP Ø 30% u asiatů

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku

Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku Problematika zneužívání dextromethorfanu v ČR a na Slovensku PharmDr. Eliška Lacinová Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN Spoluautor: PharmDr. Blažena Cagáňová, Ph.D. Národné

Více