FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE"

Transkript

1 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu). Copyright ECONTINUITY, a.s., 2011

2 Find-Apply-Get DOTACE - OBSAH 1 FIND-APPLY-GET DOTACE ÚVOD: ZÁKLADNÍ INFORMACE STRUKTURA NEWSLETTERU FIND-APPLY-GET DOTACE (FAG) DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI SHRNUTÍ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODROBNÉ INFORMACE ČLENOVÉ GRANTOVÉHO TÝMU ECONTINUITY, A.S Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

3 1 FIND-APPLY-GET DOTACE ÚVOD: ZÁKLADNÍ INFORMACE Newsletter Find-Apply-Get DOTACE je sestavován grantovým týmem ECONTINUITY, a.s. Složení Grantového týmu je uvedeno včetně kontaktů a popisu specializace jeho členů v závěru newsletteru. Cílem newsletteru je přinášet SROZUMITELNOU, PŘEHLEDNOU a VČASNOU informaci o možnostech získat dotaci. Cílovou skupinou Find-Apply-Get DOTACE jsou PARTNEŘI společností Econtinuity Group, POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍCI a ZAMĚSTNANCI společností Econtinuity Group. 1.1 STRUKTURA NEWSLETTERU FIND-APPLY-GET DOTACE (FAG) Jelikož je cílem FAGu přinášet SROZUMITELNOU a PŘEHLEDNOU informaci, věnujeme v úvodu pozornost popisu struktury Newsletteru. STRUKTURA NEWSLETTERU FAG DOTACE Část Cíl části FAG Dotace Obsah části FAG Dotace ÚVOD SHRNUTÍ DETAIL Informovat o struktuře Newsletteru Informovat o aktuálních a plánovaných dotačních příležitostech Detailní přehled dostupných informací o konkrétních dotačních příležitostech a kontaktech na specialisty Informace o struktuře Newsletteru Hlavní podporované aktivity Aktuální a plánované termíny, kdy je možné žádosti o dotaci podávat Způsob a výše poskytované Informace o tom, kdo může o dotaci žádat Kontakty na specialisty v oblasti dotací Odkaz na web ECONTINUITY, a.s., kde v sekci AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI najdete další informace ke grantovým titulům. 3 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

4 2 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI SHRNUTÍ Tato část je rozdělena na PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ (Výzev k podávání žádostí o dotaci) a na PŘEHLED PLÁNOVANÝCH DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ. Pro snazší orientaci jsou obě části rozděleny dle témat, na která se uvedené dotační příležitosti vztahují. Jedná se o: 1. INVESTIČNÍ PROJEKTY: projekty, jejichž obsahem je výstavba, rekonstrukce, modernizace, vývoj software, výzkum a vývoj, inovace, uvádění inovací na trh, úspory energie, opatření snižující znečištění životního prostředí, pořizování IT/ICT vybavení, infrastruktura cestovního ruchu, apod. 2. MĚKKÉ PROJEKTY: projekty, jejichž obsahem je vzdělávání vlastních zaměstnanců, vzdělávání v rámci systému základního, středního a vysokého školství, vzdělávání dospělých, rekvalifikace, integrační a klastrové iniciativy, sociální služby, mezinárodní spolupráce, tvorba marketingových strategií, strategií a koncepcí v oblasti cestovního ruchu a podobné. 3. ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY: projekty, jejichž obsahem je podpora zdravotnických nebo sociálních služeb včetně zlepšení jejich infrastruktury a technického zařízení, zdravotní a následná péče, podpora a péče o osoby s postižením a seniory, prevence, osvěta a další projekty reagující na aktuální potřeby ve společnosti. 4 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

5 2.1 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Marketing Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, tvorba propagačních materiálů, doprava výstavních exponátů od do % Malý a střední podnik (fyzická i právnická osoba) Prosperita Zakládání, rozvoj nových a provozování stávajících vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů od do až 75% Veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, kraj, obec a její společnost s ručním omezeným, akciová společnost, obecně prospěšná společnost či její sdružení právnických osob, a dále svazek obcí a příspěvková organizace Zakládání, rozvoj nových a provozování stávajících vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů, zakládání a rozvoj sítí Business Angels Obchodní společnost, družstvo, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, svazek obcí, obec, kraj, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost a evropská družstevní společnost Průmyslový výzkum a vývoj Vznik/rozšíření vývojového centra (oddělení) od do Podnikatel Poradenství Poradenské služby poskytované externími poradci od do Malý a střední podnik Odstraňování starých ekologických zátěží Sanace vážně kontaminovaných lokalit od do až 90 % 1 Fyzická osoba podnikatel i nepodnikatel, obchodní společnost, obec, město, kraj, subjekty veřejné správy 1 Konkrétní procentní výše finanční podpory bude vypočítána v průběhu sestavování žádosti o finanční podporu. 5 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

6 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v České republice mimo Moravskoslezský kraj Zlepšení kvality ovzduší a omezování emisí v Moravskoslezském kraji Progres Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven ICT a strategické služby Omezování emisí, snížení, sledování a hodnocení imisní zátěže, omezení prašnosti z plošných zdrojů, doplnění a inovace systémů, rekonstrukce zdrojů, záměna technologií a technická opatření na zdrojích Podpora ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení malého a středního podnikatele 3 Pořízení elektronických informačních zdrojů (EIZ) a listinných zdrojů, vzdálených přístupů k EIZ, hardware, software a sítí, vybavení knihoven a studoven; rekonstrukce do úrovně povinnosti ohlášení stavby; zabezpečení vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury Vývoj software, zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením, centrum oprav high-tech výrobků a technologií od do od do od do od do od do až 90 % 2 40 % - Malý, střední a průmyslový podnik, jiná právnická osoba, nestátní nezisková organizace, územní samosprávný celek, svazek územního samosprávného celku, veřejná výzkumná instituce, další vybrané veřejnoprávní subjekty Malý a střední podnikatel Odborná /vědecká knihovna s minimálně krajskou působností, vysoká škola provádějící výzkum a vývoj, veřejná výzkumná instituce, výzkumná organizace splňující podmínky definice výzkumné organizace Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, evropská společnost a družstvo Školicí střediska Výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností od do Podnikatelský subjekt, sdružení podnikatelů, podnikatelské seskupení, obecně prospěšná společnost, občanské sdružení 2 Konkrétní procentní výše finanční podpory bude vypočítána v průběhu sestavování žádosti o finanční podporu. 3 Podřízené úvěry jsou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s až do výše 20 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3% p. a. a dobou splatnosti je max. 9 let. 6 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

7 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Investiční podpora sociální ekonomiky Inovace Patent Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch v regionu Blatensko, Českorakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor, Český les, Kralovicko a Bezdružicko Nové podnikatelské aktivity naplňující principy sociálního podnikání Získání patentů a užitných vzorů (v zahraničí a v ČR), získání průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí) Výstavba a rekonstrukce cyklotras, turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení a sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch od do od do od do až 80 % Fyzická a právnická osoba podnikatel, obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba 45 % - 75 % 87 % Malý a střední podnik, fyzická osoba, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola Malý a střední podnik s alespoň dvouletou historií, zájmové sdružení právnických osob s alespoň dvouletou historií, nestátní nezisková organizace, obec i kraj a jimi zřizovaná/ zakládaná organizace Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v regionu Jesenicko Zřízení vodní plochy s celoročním využitím s vazbou na lázeňství a relaxaci či s vazbou na letní sporty a rekreaci na horách od do % - 85 % Zájmové sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace, obce a jejich dobrovolné svazky, organizace zřizovaná/ zakládaná krajem a obcí Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v regionu Luhačovicko Rozvoj a obnova doplňkové infrastruktury cestovního ruchu od do % - 85 % Zájmové sdružení právnických osob, nestátní nezisková organizace, obce a jejich dobrovolné svazky, organizace zřizovaná/ zakládaná krajem a obcí Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 4 v regionu Severozápad Modernizace/fyzická obnova středních škol, stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání, úpravy vzdělávací infrastruktury; výstavba, modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií a infrastruktury pro poskytování sociálních služeb od do % - Nestátní nezisková organizace, kraj a jimi zřízená a založená organizace 4 Projekt je nutné realizovat na území města či obce s alespoň obyvateli. 7 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

8 2.2 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Individuální další vzdělávání Partnerství a sítě Sociální ekonomika Podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, stimulace poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubení obecné informovanosti o významu a možnostech dalšího vzdělávání Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem, podpora vzdělávacích a školících aktivit, příprava lidských zdrojů, vznik a podpora kontaktních míst Nové podnikatelské aktivity vedoucí k zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin 6, podpora nových podnikatelských aktivit těchto osob od do od do od do % Vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, organizace a jejich sdružení působící ve vzdělávání 5, vysoké školy, hospodářská komora, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, města, obce a svazky obcí, 100 % Nestátní nezisková organizace, vysoká škola, vyšší odborná škola, veřejná výzkumná instituce, výzkumná organizace Podnikatelé 7, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Další profesní vzdělávání zaměstnanců, pracovněprofesní poradenství, mzdové příspěvky, pružné formy organizace práce, podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů od do Profesní oborová a podnikatelská sdružení, sociální partneři 5 Tyto subjekty musí mít zkušenost se stimulací poptávky po dalším vzdělávání. 6 Jako příklad osob ze znevýhodněných skupin lze uvést mládež a mladé dospělé, národnostní menšiny či cizince. 7 Podnikateli se zde rozumí osoby samostatně výdělečně činné, s.r.o., a.s., v.o.s., k. s. a družstva. 8 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

9 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Vzdělávejte se pro růst! Vzdělávání či rekvalifikace zaměstnanců od do Zaměstnavatel 8 Mezinárodní spolupráce Výměna zkušeností se zahraničím, zavádění inovativních nástrojů k řešení problémů cílových skupin Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na trhu práce, podpora místních partnerství a výměny zkušeností mezi nimi od do Nestátní nezisková organizace, obec, kraj, organizace zřizovaná obcí či krajem, výzkumná a vzdělávací instituce Počáteční vzdělávání 1. OP v Jihočeském kraji Zvyšování kvality ve vzdělávání od do Právnická osoba působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, zaměstnavatel, nestátní nezisková organizace, oborová organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborové sdružení, škola a školské zařízení, vysoká škola, sdružení a asociace škol, město, obec, svazek obcí, hospodářská komora Počáteční vzdělávání 2. OP v Jihočeském kraji Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od do Právnická osoba působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizace působící ve volném čase dětí a mládeže, nestátní nezisková organizace, škola a školské zařízení, vysoká škola, sdružení a asociace škol, město, obec a svazek obcí 8 Podat žádost mohou pouze ti zaměstnavatelé, kteří podnikají ve strojírenství, stavebnictví, nezávislém maloobchodě, pohostinství, gastronomii, terénních sociálních službách a odpadovém hospodářství. 9 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

10 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Počáteční vzdělávání 3. OP v Jihočeském kraji Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Další profesní vzdělávání v regionu Praha Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol, poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod, podpora provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání vytvářením vzdělávacích modulů Realizace programů a kurzů dalšího profesního vzdělávání, včetně realizace odborných stáží, rozvoj systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, školení a odborná příprava poskytovatelů dalšího profesního vzdělávání od do od do od do Vzdělávací instituce, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborové sdružení, nestátní nezisková organizace, škola a školské zařízení, vysoká škola, sdružení a asociace škol, město, obec a svazek obcí, hospodářská a agrární komora 100 % Vzdělávací instituce, vysoká škola, nestátní nezisková organizace, hospodářská komora, město, obec a svazek obcí Podnikatelský subjekt, nestátní nezisková organizace, veřejná instituce 10 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

11 2.3 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Poradenství Poradenské služby poskytované externími poradci od do Malý a střední podnik Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Investiční podpora sociální ekonomiky Pořízení elektronických informačních zdrojů (EIZ) a listinných zdrojů, vzdálených přístupů k EIZ, hardware, software a sítí, vybavení knihoven a studoven; rekonstrukce do úrovně povinnosti ohlášení stavby; zabezpečení vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury Nové podnikatelské aktivity naplňující principy sociálního podnikání od do od do Odborná /vědecká knihovna s minimálně krajskou působností, vysoká škola provádějící výzkum a vývoj, veřejná výzkumná instituce, výzkumná organizace splňující podmínky definice výzkumné organizace až 80 % Fyzická a právnická osoba podnikatel, obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba Inovace - Patent Získání patentů a užitných vzorů (v zahraničí a v ČR), získání průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí) od do % - 75 % Malý a střední podnik, fyzická osoba, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola Sociální ekonomika Nové podnikatelské aktivity vedoucí k zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin 9, podpora nových podnikatelských aktivit těchto osob od do Podnikatel 10, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba 9 Jako příklad osob ze znevýhodněných skupin lze uvést mládež a mladé dospělé, národnostní menšiny či cizince. 10 Podnikateli se zde rozumí osoby samostatně výdělečně činné, s.r.o., a.s., v.o.s., k. s. a družstva. 11 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

12 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termín pro (od-do) Mezinárodní spolupráce Výměna zkušeností se zahraničím, zavádění inovativních nástrojů k řešení problémů cílových skupin Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na trhu práce, podpora místních partnerství a výměny zkušeností mezi nimi od do Nestátní nezisková organizace, obec, kraj, organizace zřizovaná obcí či krajem, výzkumná a vzdělávací instituce Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 11 v regionu Severozápad Výstavba, modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií a infrastruktury pro poskytování sociálních služeb od do % - Nestátní nezisková organizace, kraj a jimi zřízená/ založená organizace 11 Projekt je nutné realizovat na území města či obce s alespoň obyvateli. 12 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

13 2.4 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: INVESTIČNÍ PROJEKTY Údaje, které jsou obsažené v tabulce Plánované dotační možnosti, jsou indikativní a mohou se do doby oficiálního vyhlášení příslušného dotačního titulu změnit. PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Zakládání a rozvoj mikropodniku v obcích do obyvatel Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu ICT v podnicích Výstavba nebo rekonstrukce provozovny, úprava povrchů v areálu provozovny, nákup vybavení, výpočetní techniky, strojů, technologií a dalších zařízení, montáž a zkoušky pořizovaného majetku Vytvoření center nejlepší dostupné techniky a technologie, monitoring průmyslového znečištění, informační systémy prevence závažných havárií, výuková a expertní centra a centra prevence rizik, prevence a omezování následků závažných havárií Technické vybavení center a poraden, tvorba materiálů a pomůcek Zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity a při vývoji nových nebo při inovaci stávajících výrobků a technologií, rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení, zavádění a rozšiřování outsourcingu inf. systémů od do od do od do od do % - až 90 % až 90 % Mikropodnikatel 12 nepodnikající v zemědělství Podnikatel, nestátní nezisková organizace, veřejná vysoká škola, příspěvková organizace a další vybrané veřejnoprávní subjekty Obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, vysoká škola, příspěvková organizace, kraj, obec, město, svazek obcí, další vybrané veřejnoprávní subjekty Malý a střední podnik s alespoň dvouletou účetní historií 12 Podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat a roční bilanční úhrn nepřekročí 2 mil. eur. 13 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

14 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO INVESTIČNÍ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Spolupráce-Klastry Nemovitosti Rozvoj regionálních středisek v regionu Jihovýchod Rozvoj a stabilizace venkovských sídel v regionu Jihovýchod Společné projekty klastru v oblasti inovací a technické infrastruktury inovačního charakteru, projekty z oblasti podpory lidských zdrojů, networking, sdílení know-how, sdílení kapacit, propagace a provoz klastru Výstavba nové podnikatelské zóny či zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny, rekonstrukce objektu 13, vyhotovení projektové dokumentace Regenerace, revitalizace a konverze brownfields 14 a s tím souvisejících zanedbaných území Revitalizace brownfields, nové využití objektů a ploch, co pozbyly svou původní funkci od do od do od do od do % - 50 % - Klastr Podnikatel (FO i PO), zapsaný do obchodního rejstříku, obec, kraj Malý a střední podnikatel, město, nestátní nezisková organizace, vzdělávací instituce, obec a obcí zřizovaná organizace Malý a střední podnikatel, vzdělávací instituce, nestátní nezisková organizace, obec, svazek obcí a obcí zřizovaná organizace 13 Velikost objektu musí být min. 500 m 2 podlahové plochy po realizaci projektu. 14 Pojmem brownfields se rozumí opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. 14 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

15 2.5 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: MĚKKÉ PROJEKTY Údaje, které jsou obsažené v tabulce Plánované dotační možnosti, jsou indikativní a mohou se do doby oficiálního vyhlášení příslušného dotačního titulu změnit. PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO MĚKKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Transformace pobytových zařízení Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a sladění rodinného a pracovního života Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství v regionu Jihozápad Organizace a kooperace v cestovním ruchu v regionu Moravskoslezsko Další profesní vzdělávání zaměstnanců Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby ZP (včetně vzdělávání) Uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života (včetně mzdových příspěvků na pracovní místa a služeb péče o děti), komplexní programy na podporu samostatné výdělečné činnosti pro ženy, místní partnerství a tematické sítě Výstavba, rekonstrukce, modernizace objektů i vybavení a pořízení vybavení škol a školských zařízení, vedoucí k vyšší efektivitě výuky Podpora institucí, koordinujících aktivity jednotlivých turistických oblastí, koordinace, podpora a realizace prezentačních a propagačních aktivit turistického regionu Severní Moravy a Slezska od do od do od do od do od do % až 85 % Zaměstnavatel, vzdělávací a poradenská instituce, profesní a podnikatelské sdružení, organizace sociálních partnerů Nestátní nezisková organizace, obec nebo svazek obcí, organizace zřizovaná obcí Podnikatel, nestátní nezisková organizace, územně správní celek, škola, sociální partner, Hospodářská komora Škola a školské zařízení, školská právnická osoba, obec, kraj Společnost poskytující veřejné služby, nestátní nezisková organizace, zájmové sdružení právnických osob, zřízené pouze k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje, obec, dobrovolný svazek obcí a obcí zřízené organizace 15 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

16 2.6 PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI: ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Údaje, které jsou obsažené v tabulce Plánované dotační možnosti, jsou indikativní a mohou se do doby oficiálního vyhlášení příslušného dotačního titulu změnit. PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO ZDRAVOTNICKÉ PROJEKTY Název Podporované aktivity Termíny pro Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, rozvoj regionálních středisek v regionu Jihovýchod Technické zhodnocení zdravotnických zařízení, vybavení informačními a přístrojovými technologiemi od do % - 92,5 % Kraj, obec, svazek obcí a jimi zřizovaná organizace, nestátní nezisková organizace, vzdělávací instituce 16 Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

17 3 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PODROBNÉ INFORMACE Podrobné informace k AKTUÁLNÍM DOTAČNÍM PŘÍLEŽITOSTEM jsou k dispozici na webu ECONTINUITY, a.s. v části AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI ( Podrobné informace k AKTUÁLNÍM DOTAČNÍM PŘÍLEŽITOSTEM jsou k dispozici také na intranetu Econtinuity Group. 3.1 ČLENOVÉ GRANTOVÉHO TÝMU ECONTINUITY, A.S. Máte-li zájem získat podrobnější informace o kterékoliv z dotačních příležitostí či o dotačním managementu, neváhejte se obrátit na kteréhokoliv z členů grantového týmu. GRANTOVÝ TÝM ECONTINUITY, a.s. složení, popis specializace a kontakty Jméno, Pozice Specializace Kontakt Šárka Beránková Senior Consultant Michal Šmíd Senior Consultant Daniela Bartáková Consultant Řízení administrace projektu Administrace projektů Komunikace s poskytovateli Poradenství při sestavování zpráv z realizace projektu Žádosti o platbu Analýza dotačních možností Monitoring dotačních příležitostí Tvorba žádosti o dotaci Komunikace s poskytovateli Projektový management Administrace projektů Komunikace s poskytovateli Monitoring dotačních příležitostí Poradenství při sestavování zpráv z realizace projektu Žádosti o platbu Find-Apply-Get DOTACE č. 4/2011

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OP PIK

Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OP PIK Seznam právních forem přípustných pro aktuální výzvy programů podpory v OP PIK Aplikace Výzva I 141 Obecně prospěšná společnost 161 Ústav 301 Státní podnik 302 Národní podnik 325 Organizační složka státu

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Vzdělávání sester s EU

Vzdělávání sester s EU Vzdělávání sester s EU Luděk Hajský, B. Braun Avitum Praha, 3 December 2009 Obsah sdělení fondy EU projekt B. Braun Avitum Bridge2Comm další možnosti podpory z fondů EU B. Braun Avitum Luděk Hajský Vzdělávání

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více