Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihočeská hospodářská komora Husova 9, České Budějovice Tel.: (sekretariát úřadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:... 2 NOVINKY:... 2 PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ O MONITORINGU DOTAČNÍCH TITULŮ A PROGRAMOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Novinky: INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva prodloužení Ukončení možnosti kumulace dotačních programů operačního programu Podnikání a inovace s programem ZÁRUKA s účinností od se v aktuálních či nově vyhlašovaných výzvách programů ROZVOJ, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, EKO- ENERGIE, INOVACE Projekt, POTENCIÁL, PROSPERITA, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA a NEMOVITOSTI mění text ustanovení Účast v dalších programech podpory následovně: Na stejné způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu není možné získat jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Připravované výzvy: Září 2011 program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY rozvoje venkova III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Listopad 2011 program ICT V PODNICÍCH, program SPOLUPRÁCE - KLASTRY

3 1. Cestovní ruch Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Integrované plány rozvoje území cíl Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch Regionální operační program NUTS II Jihozápad 17. výzva Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad do 12:00 hodin Projekty je možno realizovat ve čtyřech vymezených turistických oblastech regionu NUTS II Jihozápad: - Blatensko - Česko-rakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor - Český les - Kralovicko a Bezdružicko (blíže specifikováno ve Výzvě k předkládání žádostí a Příručce pro žadatele) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace), malé a střední podniky podnikající min. 2 roky, zájmová sdružení právnických osob podnikající min. 2 roky Podporované aktivity: Aktivity směřující k výstavbě a rekonstrukci sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (víceúčelové areály sportu a volného času, poznávací a zábavní prostory a parky atd. s důrazem na zlepšení turistické nabídky v případě špatného počasí) s přihlédnutím k hospodářsky slabým oblastem s potenciálem rozvoje cestovního ruchu Konkrétně se podpora zaměřuje na aktivitu vymezenou Příručkou pro žadatele pro oblast podpory 3.1 verze 5.0 ke dni výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (např. koupaliště, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.). Dotace Min. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt ,- Kč Max. přípustná výše dotace na 1 projekt není stanovena Projekty nezakládající veřejnou podporu: - projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO max. 85 % způsobilých výdajů projektu - projekty soukromoprávních NNO a malých a středních podniků max. 87 % způsobilých výdajů projektu Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory: - projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO max. 30 % způsobilých výdajů projektu - projekty středních podniků max. 40 % způsobilých výdajů projektu - projekty malých podniků max. 50 % způsobilých výdajů projektu Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu podpory de minimis: - projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, 3 z 43

4 dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO max. 85 % způsobilých výdajů projektu - projekty soukromoprávních NNO max. 87 % způsobilých výdajů projektu - projekty středních podniků max. 46 % způsobilých výdajů projektu - projekty malých podniků max. 56 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace výzvy ,- Kč Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Integrované plány rozvoje území cíl Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu Regionální operační program NUTS II Jihozápad 17. výzva Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad do 12:00 hodin Oblasti: - Blatensko - Česko-rakouské pohraničí České Kanady, jižního Třeboňska a Novohradských hor - Český les - Kralovicko a Bezdružicko (blíže specifikováno ve Výzvě k předkládání žádostí a Příručce pro žadatele) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace), malé a střední podniky podnikající min. 2 roky, zájmová sdružení právnických osob podnikající min. 2 roky Podporované aktivity: Podpora vodácké turistiky (přístaviště, kotviště, vaziště, sociální zařízení, doplňková sportovně-rekreační infrastruktura atd.) orientovaná na nejatraktivnější vodní toky (vodní toky nezahrnují vodní nádrže na nich umístěné) kromě ubytovacích kapacit: - řeky Vltava, Otava, Lužnice, Nežárka, Berounka Podpora výstavby cyklostezek: - postupné budování páteřních koridorů dálkových cyklotras, které propojují území se sousedními kraji a státy. Konkrétně jde o následující cyklotrasy, resp. obce, jimiž tyto trasy procházejí: Vltavská cyklostezka; Otavská cyklostezka; Česko-rakouská příhraniční cyklostezka (cyklotrasy č. 34 a 341); cyklotrasa č. 32 Greenways Praha Wien; cyklotrasa č. 3 Praha Plzeň Regensburg; cyklotrasa č. 37 (Panevropská cyklotrasa): Plzeň Stříbro Bělá n. R. Železná/Tilischanz; cyklotrasa č. 36 (Iron Curtain Greenway, Magistrála Český les); cyklotrasa č. 33 (Šumavská magistrála) - budování sítě místních a regionálních cyklostezek a budování specifických produktů pro terénní cykloturistiku, tzv. singltracks Konkrétně se podpora zaměřuje na aktivitu vymezenou Příručkou pro žadatele pro oblast podpory 3.1 verze 5.0 ke dni výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (např. odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, 4 z 43

5 mimo výše uvedené také značení a doprovodná infrastruktura cyklostezek, běžeckých tras a naučných stezek atd.); výstavba, rekonstrukce a úprava cyklotras. Dotace Min. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt ,- Kč Max. přípustná výše dotace na 1 projekt není stanovena Projekty nezakládající veřejnou podporu: - projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO max. 85 % způsobilých výdajů projektu - projekty soukromoprávních NNO a malých a středních podniků max. 87 % způsobilých výdajů projektu Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory: - projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO max. 30 % způsobilých výdajů projektu - projekty středních podniků max. 40 % způsobilých výdajů projektu - projekty malých podniků max. 50 % způsobilých výdajů projektu Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu podpory de minimis: - projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO max. 85 % způsobilých výdajů projektu - projekty soukromoprávních NNO max. 87 % způsobilých výdajů projektu - projekty středních podniků max. 46 % způsobilých výdajů projektu - projekty malých podniků max. 56 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace výzvy ,- Kč Zpět na obsah 5 z 43

6 Operační program Doprava 2. Infrastruktura Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. července 2007 první výzvy pro předkládání projektů pro čerpání prostředků z Operačního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají těchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů Typy podporovaných projektů: modernizace tranzitních koridorů pokračování výstavby dalších úseků sítě TEN-T modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zavádění technologií pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a řízení dopravy projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu novými dokonalejšími technologickými zařízeními projekty zaměřené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpečnosti cestování projekty zaměřené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě : vlastníci / správci dotčené infrastruktury, či státní investorská org. zřízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T Typy podporovaných projektů: pokračování ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví a ke zvýšení bezpečnosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu. : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T Typy podporovaných projektů: modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability a budování přeložek rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků (na území ČR) postupná elektrizace dalších železničních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně navázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví : vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD 6 z 43

7 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na zajištění kvalitní sítě silnic I. třídy projekty zaměřené na modernizaci a odstraňování závad na silnicích I. třídy projekty zaměřené na postupnou implementaci telematických systémů na silnicích I. třídy projekty zaměřené na budování obchvatů a zklidňování dopravy v obydlené zástavbě projekty zaměřené na zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech projekty zaměřené na realizaci technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu silnic I. třídy : vlastníci / správci dotčené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projektů: projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objektů na stávající vodní cestě projekty zaměřené na rozvoj vodních částí přístavů projekty zaměřené na vybavenost stávajících vodních cest chybějícími objekty pro vyšší a bezpečnější využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreační i sportovní projekty zaměřené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách : vlastníci / správci dotčené infrastruktury a Ředitelství vodních cest ČR u všech oblastí je max. 85 % uznatelných nákladů projektu. Více informací na Zpět na obsah 7 z 43

8 3. Financování podnikání Datum vyhlášení Financování sociálního podnikání Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Uzávěrka Místo realizace Území České republiky Sociální podnik právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v jeho zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. Cílem projektu Financování sociálních podniků je poskytování sociálním podnikatelům a podnikům v ČR odpovídající financování jejich aktivit. Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Úvěr Datum vyhlášení ZÁRUKA (záruky za úvěry pro začínající podnikatele) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Uzávěrka Místo realizace Území České republiky Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Drobný podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Cílem programu je pomocí zvýhodněných 8 z 43 záruk umožnit realizaci podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Záruka může být poskytnuta k získání úvěru na úhradu výdajů projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru (způsobilé výdaje projektu), a to na: - pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek - pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. Zvýhodněná záruka

9 zvýhodněných regionálních úvěrů v Jihočeském kraji zvýhodněných regionálních úvěrů pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji Jihočeský kraj Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Jihočeský kraj Malý podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Způsobilé výdaje: - pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pořízení zásob, vč. drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek - pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje pro financování z poskytnutého úvěru. Zvýhodněný regionální úvěr Max. 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč. hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Výše úvěru až 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. Doba splatnosti úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 5 let. Úvěr je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou další fyzickou nebo právnickou osobou. PROGRES III. výzva Operační program Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace Území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy Malý a střední podnikatel musí být oprávněn k podnikání na území České 9 z 43

10 republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Pro žádosti podané od 3. ledna 2011 rozšíření okruhu podporovaných ekonomických činností, a to o následující obory: - Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (s výjimkou spalování odpadů), CZ-NACE 38 - Ubytování, CZ-NACE 55 - Stravování a pohostinství, CZ-NACE 56. Způsobilé výdaje uhrazené z podřízeného úvěru: - musí být vynaloženy pouze na pořízení a/nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího se vznikem či rozvojem podnikání v rámci projektu - DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje Podřízený úvěr Poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je max. 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je max. 3 roky (období podřízenosti). Intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout úroveň: max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik). Podřízený úvěr je zajišťován min. směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Celková alokace 600 mil. Kč Zpět na obsah 10 z 43

11 Datum vyhlášení Oblast investice, technologie Výzva oblast intervence 3.1, aktivita c) Investiční podpora sociální ekonomiky Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Uzávěrka (datum konání první výběrové komise: ) Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Místo realizace Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. - fyzické osoby (OSVČ) - podnikatelské právnické osoby: s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s. a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních předpisů - nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a registrovaná (církevní) právnická osoba Žadatel musí mít sídlo v ČR mimo hlavní město Prahy. Podporované druhy činností: - nové podnikatelské aktivity, jejichž cílem je zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin za předpokladu, že v rámci projektu bude zaměstnáno alespoň 30% osob (zaměstnanců) z těchto cílových skupin - nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných, které jsou zároveň sociálně znevýhodněnou skupinou - nové podnikatelské aktivity směřující k zajištění veřejných služeb v rámci regionu, u kterých je minimálně 75% uživatelů veřejné služby tvořeno cílovou skupinou znevýhodněných osob Způsobilé výdaje: - pořízení dlouhodobého hmotného majetku - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku - výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků - náklady na nezbytnou publicitu projektu do výše ,- Kč - mzda projektového manažera koordinátora projektu (maximální rozsah pracovního úvazku 0,5, maximální výše mzdy ,- Kč včetně povinných odvodů na daně a pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele; pozn. v případě nižšího úvazku se uvedená maximální částka mzdy poměrně krátí) - daň z přidané hodnoty u neplátců DPH - DPH, pokud příjemce neuplatňuje nárok na odpočet na vstupu Nevratná přímá pomoc (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante. Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 11 z 43

12 Max. 90 % způsobilých výdajů projektu. Max. výše podpory je vymezená limitem de minimis ( EUR) Min. přípustná výše podpory na jeden projekt: ,- Kč Max. přípustná výše podpory na jeden projekt: ,- Kč Celková alokace ,- Kč Max. doba realizace projektu 2 roky (24 měsíců), nejpozději do Kontaktní osoba: Bc. Taťána Smolíková, oddělení implementace ESF a IOP, tel.: , Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace na podporu rozvoje průmyslových zón MPO ČR CzechInvest 15. dubna, 15. června, 15. září Průběžně (do vyčerpání prostředků státního rozpočtu) Česká republika Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové společnosti, významní investoři. Školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů průmyslových zón. Dotace Max Kč na úhradu až 80 % účelně vynaložených nákladů. 9FE11131D C1256EC200299A41?OpenDocument Zpět na obsah 12 z 43

13 5. Inovace, podpora VaV INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II. výzva - prodloužení Operační program Podnikání a inovace, prioritní osa 4 Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy. Pro určení území realizace projektu je rozhodující sídlo nebo bydliště příjemce podpory, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. - malý a střední podnik - veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění - vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění - fyzická osoba dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, plně způsobilá k právním úkonům, která je občanem ČR Podporované aktivity: a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR. b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí. Způsobilé výdaje: - služby oprávněných zástupců spojené s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky - překlady dokumentace pro účely řízení o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky v zahraničí - správní poplatky hrazené příslunímu úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva Dotace Výše dotace ,- Kč Max. 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby Max. 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi Max. 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce Podpora je poskytována podle pravidla de minimis. Tuto podporu lze příjemci poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou příjemci za období tří let nepřesáhne částku EUR. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum Celková alokace: 0,05 mld. Kč 13 z 43

14 VES12 Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro rok 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na vybrané programové projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v rámci programů COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), INGO II (LG) a KONTAKT II (LH). Tyto programy jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Uzávěrka příjímání návrhů projektů do VES12: 16. září 2011 ve 14:00 hodin Více na Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace ALFA druhá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA Technologická agentura České republiky Technologická agentura České republiky do 16:30 hodin Území České republiky Podniky právnické i fyzické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků Výzkumné organizace právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Podprogramy: - Progresivní technologie, materiály a systémy - Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí - Udržitelný rozvoj dopravy Dotace Max. výše podpory na jeden projekt 3 mil. EUR Max. 80 % celkových uznaných nákladů (bude vypočtena pro každý programový projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně podle Rámce) OMEGA první veřejná soutěž na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Technologická agentura České republiky Technologická agentura České republiky Datum vyhlášení Uzávěrka do 16:30 hodin Místo realizace Území České republiky 14 z 43

15 Výzkumné organizace právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a Zákona a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných i veřejných prostředků institucionální povahy Podniky právnické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejich výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje (např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulaci ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.) Dotace Max. částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt 3 mil. Kč Max. 80 % celkových uznaných nákladů (bude vypočtena pro každý programový projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně podle Rámce) Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Kohlíčková, tel.: , PROSPERITA pokračování Výzvy II část I. Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Datum vyhlášení Příjem registračních žádostí: Uzávěrka Příjem plných žádostí: Místo realizace Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Právnická osoba založená před veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, kraj, obec, svazek obcí, příspěvková organizace - společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost, jejímž zakladatelem a vlastníkem je veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce či jednotka územní samosprávy - obecně prospěšná společnost, jíž zakladatelem jsou veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné organizace nebo jednotky územní samosprávy a současně jsou v její správní radě zástupci pouze veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce či jednotky územní samosprávy - sdružení právnických osob, jehož zakladateli a členy jsou pouze veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce či jednotky územní samosprávy pro aktivitu d) musí splnit dále jednu z podmínek: byl příjemcem podpory ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt podpořený v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), 1. priorita - Rozvoj podnikatelského prostředí, opatření Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, program PROSPERITA, je provozovatelem objektu VTP/PI/CTT, na který byla udělena dotace v rámci OPPP, program PROSPERITA. 15 z 43

16 Podporované aktivity: c) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků d) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií e) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů f) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií (pouze v režimu de minimis) Podporovaná aktivita uvedená pod písm. b) má doplňkový charakter k výše zmíněným aktivitám a), c), tj. k této aktivitě nelze podat samostatný projekt. Dotace Podpora na provozní (neinvestiční) způsobilé výdaje je poskytována v rámci Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. V případě projektů obsahujících stavební práce může dotace činit mil. Kč. V případě projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 30 mil. Kč. Dotace na aktivity a), b), c) a d) činí až 75 % způsobilých investičních i neinvestičních výdajů projektu. Celková alokace: 4 mld. Kč Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace PROSPERITA pokračování Výzvy II část II. Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice - CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy - společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo, příspěvková organizace, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, svazek obcí, obec, kraj, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost a evropská družstevní společnost pro aktivitu i) musí splnit dále jednu z podmínek: byl příjemcem podpory ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt podpořený v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), 1. priorita - Rozvoj podnikatelského prostředí, opatření 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, program PROSPERITA, je provozovatelem objektu VTP/PI/CTT, na který byla udělena dotace v rámci OPPP, program PROSPERITA. Podporované aktivity: g) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků h) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií i) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů j) Zakládání a rozvoj sítí Business Angels k) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií Podporovaná aktivita uvedená pod písm. f) má doplňkový charakter k výše zmíněným aktivitám e), g), tj. k této aktivitě nelze podat samostatný projekt. 16 z 43

17 Dotace Podpora na investiční způsobilé výdaje je poskytována v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008. Podpora na provozní (neinvestiční) způsobilé výdaje je poskytována v rámci Nařízení (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. V případě projektů obsahujících stavební práce může dotace činit mil. Kč. V případě projektů neobsahujících stavební práce může dotace činit 1 30 mil. Kč. Dotace max. 50 % (malý podnik), 40 % (střední podnik) a 30 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu. Celková alokace: 4 mld. Kč Partnerství a sítě Datum vyhlášení Uzávěrka Místo realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do 13:00 hodin Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 13:00 hodin v den ukončení příjmu žádostí: Regiony České republiky mimo území NUTS II hl. města Prahy vysoké školy vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku) veřejné výzkumné instituce výzkumné organizace nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy) Podporované aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem Doplňkové aktivity: - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelských a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem - podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem - příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem, technologicky orientovaných klastrů apod. - vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a VaV institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor Nevratná finanční pomoc (dotace) Min. výše finanční podpory na 1 projekt Kč Max. výše finanční podpory na 1 projekt Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu 17 z 43

18 Celková alokace pro výzvu Kč Kontaktní osoba: Mgr. Martina Černíková, tel.: , Datum vyhlášení Příjem žádostí Místo realizace POTENCIÁL III. výzva Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 4 Inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Území České republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR zapsanou v obchodním rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Podporované aktivity: a) založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra Dotace Výše dotace mil. Kč Max. 56 % (malý podnik), 46 % (střední podnik), 36 % (velký podnik) způsobilých výdajů projektu Celková alokace 3 mld. Kč Doba realizace projektu max. 3 roky od data přijatelnosti projektu, nejpozději do Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. y: Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Euratom y Evropského společenství Spolupráce Zdraví Potraviny, zemědělství a rybolov, biotechnologie Informační a komunikační technologie 50,521 mld. EUR 32,413 mld.eur 6,1 mld. EUR 1,935 mld. EUR 9,05 mld. EUR 18 z 43

19 Myšlenky Lidé Kapacity Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostředí (včetně změny klimatu) Doprava (včetně letectví) Sociálně-ekonomické a humanitní vědy Vesmír Bezpečnost Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospěch malých a středních podniků Regiony znalostí Výzkumný potenciál Věda ve společnosti Soudržný vývoj politik výzkumu Činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce Nejaderné akce Společného výzkumného střediska Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) EURATOM 3,475 mld. EUR 2,35 mld. EUR 1,89 mld. EUR 4,16 mld. EUR 0,623 mld. EUR 1,43 mld. EUR 1,4 mld. EUR 7,51 mld. EUR 4,75 mld. EUR 4,097 mld. EUR 1,715 mld. EUR 1,336 mld. EUR 0,126 mld. EUR 0,34 mld. EUR 0,33 mld. EUR 0,07 mld. EUR 0,18 mld. EUR 1,751 mld. EUR 2,751 mld. EUR 1,31 mld. EUR Více informací na Zpět na obsah 19 z 43

20 6. Lidské zdroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Podporované aktivity: - aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost - podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s V a V - doplňková aktivita - další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje Oprávněnými žadateli jsou vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné organizace. Výše podpory: max. 100 % způsobilých výdajů projektu, min. výše finanční podpory na 1 projekt 10 mil. Kč, max. výše finanční podpory na 1 projekt 50 mil. Kč. Uzávěrka: do 13:00 hodin. Více na Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Datum vyhlášení Příjem žádostí do 13:00 hodin Regiony spadající do cíle Konvergence, tj. regiony na celém území České Místo realizace republiky vyjma NUTS II hl. m. Prahy - organizace (právnická) nebo sdružení organizací působících v oblasti dalšího vzdělávání se zkušeností se stimulací poptávky po dalším vzdělávání - vysoké školy - Hospodářská komora - nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy) - školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) - vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku) - sdružení a asociace škol (tj. např. občanská sdružení) - města, obce a svazky obcí Podporované aktivity: A. Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí B. Stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubit obecnou informovanost o významu a možnostech dalšího vzdělávání C. Akce na podporu propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí Nevratná finanční pomoc (dotace) 20 z 43

21 Min. výše finanční podpory na 1 projekt ,- Kč Max. výše finanční podpory na 1 projekt ,- Kč Max. 100 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace pro tuto výzvu ,- Kč Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Skořepa, tel.: , Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky 8. výzva Integrovaný operační program Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Datum vyhlášení Příjem žádostí Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Místo realizace Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, družstvo, veřejná obchodní společnost a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to obecně prospěšná společnost a evidovaná (církevní) právnická osoba) Podporované druhy činností: I. Nové podnikatelské aktivity/rozšíření kapacity podniku naplňující současně tyto principy sociálního podnikání: 1. Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. Min. 40 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin započítávají se úvazky, přičemž minimální výše úvazku (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti) na 1 zaměstnance je 0,4. Žadatel musí písemně uzavřít se zaměstnanci pracovně právní vztah (akceptována je pracovní smlouva, nebo dohoda o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nejsou v této výzvě přípustné). Tento minimální podíl (40% úvazků) musí být zachován pod celou dobu udržitelnosti projektu. 2. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. 3. Případný zisk z účasti na trhu je převážně použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování jeho obecně prospěšných cílů, nikoli pro přerozdělování zakladatelům/ podílníkům/ společníkům/ akcionářům, (přičemž MPSV doporučuje, aby sociální podnik deklaroval ve svých dokumentech, že k rozdělení mezi akcionáře, společníky, členy či zakladatele nebude použito více než 49 % zisku; přesný procentní podíl si vydefinuje žadatel sám ve svých dokladech o právní subjektivitě).* 4. Sociální podnik je zpravidla orientován lokálně, nebo regionálně tzn. uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. 21 z 43

22 * Reinvesticí do rozvoje sociálního podniku se myslí zejména zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákup nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů firmy, do plnění obecně prospěšného cíle organizace, do vytvoření zázemí pro nové zaměstnance. Před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace úspěšný žadatel předloží čestné prohlášení, že: zaměstná 40% osob z cílových skupin, a že tyto osoby jsou příslušníci cílových skupin II. Nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách a současně naplňují principy sociálního podnikání (jejich podnikání má sociální, environmentální a ekonomický přínos). Zvolený druh činnosti uvede žadatel do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu. Sociální podnik by měl splňovat následující kritéria: Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě vykonáváním soustavné ekonomické aktivity = zajištění veřejně prospěšných služeb Podnik podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni (tzn. např. zajištěním zdrojů spolufinancování). Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. Projekt je inovativní. Inovace je chápana jako: o zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit; o zavádění nových metod práce; o otvírání nového trhu; o zajištění nových zdrojů surovin; o reorganizace oblasti aktivit. Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí. Sociální podnik nese ekonomická rizika. Je nezávislý na veřejných či soukromých institucích. Využívá kombinaci tržních i netržních a nepeněžních zdrojů (např. dobrovolnictví). Nevratná přímá pomoc (dotace) Min. výše podpory na jeden projekt ,- Kč Max. výše podpory na jeden projekt ,- Kč, resp EUR na jednoho příjemce Max. 80 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace ,- Kč Kontaktní osoba pro danou výzvu: Ing. Veronika Tůmová, finanční manažerka, tel.: , , PORADENSTVÍ Dotované poradenské služby poskytované externími poradci I. výzva 2. pokračování Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Datum vyhlášení Příjem žádostí Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: z 43

23 Místo realizace Území České republiky mimo územ hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků, a to podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba. Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. Podporované aktivity: Poradenské služby v rámci individuálních projektů malých a středních podniků související se zaváděním inovací pro malé a střední podniky a poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů. Způsobilé výdaje: Náklady na poradenské služby poskytované externími poradci. Uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama. Poradenské služby poskytované externími poradci se musí vztahovat na oblast a) inovace produktu: - inovace výrobku - inovace služby - inovace výrobku i služby b) inovace procesu: - inovace metod výroby nebo zpracování výrobků nebo služeb - inovace metod logistiky nebo distribuce výrobků nebo služeb - inovace podpůrných činností c) organizační inovace: - zavedení inovovaného systému řízení v rámci podniku - změna organizace práce - významné změny ve vztahu k jiným firmám d) marketingové inovace: - významné změny u designu výrobků nebo služeb - podstatné změny metod prodeje nebo distribuce výrobků nebo služeb. Doba realizace projektu může být max. 1 rok, ukončení realizace nejpozději do Dotace Min. výše podpory na realizaci projektu 0,1 mil. Kč Max. výše podpory na realizaci projektu 0,5 mil. Kč Max. 50 % způsobilých výdajů projektu Celková alokace 50 mil. Kč Projekt Vzdělávejte se pro růst Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Úřad práce ČR Datum vyhlášení Příjem žádostí Průběžně Místo realizace Území České republiky mimo hl. m. Prahy Zaměstnavatelé, kteří realizují svoji činnost v násl. odvětvích strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod, pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. Žadatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba (OSVČ), pokud má zaměstnance. Rozhodujících faktorem je vlastnictví IČO a právní subjektivita. 23 z 43

24 Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci) Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické. Příspěvek lze poskytnout na úhradu: nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění vzdělávání jeho zaměstnanců, které musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti: - další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu: a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, normy a předpisy pro oblast svařování a další) d) školou v rámci oboru vzdělávání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem - odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání Projekt potrvá do , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k Finanční příspěvek Příspěvek v případě poskytnutí veřejné podpory s využitím tzv. blokové výjimky: - max. 25 % způsobilých nákladů u specifického vzdělávání a 60 % způsobilých nákladů u obecného vzdělávání - intenzitu podpory lze zvýšit o 10 procentních bodů, je-li vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníků - dále lze intenzitu zvýšit o 10 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta středním podnikům, a o 20 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta malým podnikům - max. výše podpory může činit 80 % způsobilých výdajů V případě využití režimu podpory de minimis max. 100 % vynaložených nákladů, a to pokud v posledních třech účetních obdobích nevyčerpal finanční podporu v režimu de minimis. Příspěvek bude poskytován max. za dobu 18 měsíců. Žadatel může čerpat max Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). Max. výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje max Kč měsíčně. Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně. Celková alokace Kč pro_rust~ 24 z 43

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 7. 2012 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 1. 2013 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9.

Financování rekonstrukce. v České republice (dotační tituly v ČR) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. Financování rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení v České republice (dotační tituly v ČR) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Zlín, 18. 9. 2012 1 Obsah prezentace

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 1. výzva

Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 1. výzva Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 1. výzva 24. 1. 2008 Struktura semináře Obecné informace o programu OPPK a 1. výzva Oblasti podpory podporované aktivity, žadatelé/příjemci, atd. Přílohy Způsobilé výdaje

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více