REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10.Silniční daň 11.Spotřební daně, Ekologické daně 12.Správa daní a poplatků 13.Účetnictví 14.Další aktuální informace 15.Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Zdanění bezúplatného a úplatného převodu nebo přechodu majetku majetkovými daněmi v ČR ve srovnání s jinými státy 2/10-31 Tabulka č. 1 2/10-32 Tabulky č. 2, 3, 4 2/10-33 Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v souvislosti s daňovým řádem 3/ Dotazy a odpovědi Daň dědická - vypořádací podíl (+ DP) 4/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o DPH k provedená zákonem č. 489/2009 Sb. 1/10-2 Úvod 1/10-2 Zdanitelná plnění v tuzemsku 1/10-3 Sazby daně 1/10-4 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 1/10-4 Vracení daně 1/10-4

2 Uplatňování daně u přeshraničních služeb 1/10-4 Správa daně v tuzemsku 1/10-5 Závěr 1/10-5 Změny ve zdaňování služeb v r /10-2 Úvod 2/10-2 Místo plnění u služeb v roce /10-2 Povinnost přiznat daň plátcem jako příjemcem služby 2/10-3 Vznik povinnosti přiznat daň 2/10-3 Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 2/10-3 Registrace osob povinných k dani jako plátců daně 2/10-4 Příklady uvnitř textu Informace k novele zákona o DPH provedené zákonem č. 120/2010 Sb. 2/10-4 DPH při bezúplatném poskytnutí zboží nebo služby 3/10-2 Úvod 3/10-2 Obecná pravidla 3/10-2 Bezplatné poskytnutí zboží 3/10-2 Poskytnutí zboží jako věcné odměny 3/10-2 Vyřazení majetku pro osobní potřebu 3/10-3 Poskytnutí zboží jako daru 3/10-3 Poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti 3/10-3 Příklad - poskytnutí reklamního předmětu 3/10-3 Příklad - poskytnutí šumivého vína jako dárku v rámci ekonomické činnosti 3/10-3 Poskytnutí obchodního vzorku 3/10-4 Bezúplatné poskytnutí služby 3/10-4 Použití osobního automobilu pro osobní potřebu 3/10-4 Bezplatné poskytnutí služby pro osobní potřebu zaměstnanců 3/10-5 Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet DPH a připravované změny 4/10-2 Úvod 4/10-2 Základní podmínky pro uplatňování odpočtu daně 4/10-2 Prokazování nároku na odpočet daně 4/10-3 Náležitosti daňového dokladu 4/10-4 Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně 4/10-4 Uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné výši 4/10-5 Přechodná ustanovení 4/10-5 Informace ke změnám zákona o DPH k / Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - posouzení textů při fakturaci zákazníkům mimo ČR 2/ souhrnný při několika samostat. plněních 1/ Obchodní majetek - pro účely DPH 4/ Obrat - registrace k DPH - autorské odměny ze zděděných autor. práv 2/ staveb. dozor FO na stavbách ve třetích zemích 2/10-7-7

3 Odpočet daně - prodej a trvalé vyřazení majetku k soukr. Účelům při jehož poříz. Byl odpočet uplatněn poměrně 1/ pronájem bytu v nemovit. vložené do podnikání 2/ při uplatnění paušální částky podle ZDP 1/ , 2/ u osobních aut používaných i pro soukr. účely (DPH a DP) 3/ za období před datem registrace (drob. majetek) 3/ zřizovací náklady při vzniku dceřiné společnosti 1/ Osvobození od DPH - služby cestovního ruchu 4/ Místo plnění - přeprava zboží českému plátci se sídlem v tuzemsku z Polska do Norska 4/ Pronájem/nájem - viz též Přefakturace - nemovitosti podle 9 ZDP 1/ Předmět daně - stravenkové poukázky zaměstnancům nejsou předmětem daně 1/ úhrada služebních hovorů zaměstnanci (řidiči) z jeho vlastního telefonu, (DPH a DP) 2/ Registrace - ukončení a neodepsaná stolařská dílna 4/ Sazba daně - opravy nebytových částí rod. Domu používaných k podnikání 4/ dodávka a instalace satelitních přijímačů do bytů 1/ služby realitní kanceláře při zprostředkování prodeje - bydlení pro FO 1/ vyúčtování záloh po změně sazby 1/10-6-3, 2/ Uplatnění daně - cestovní agentura 4/ česká přepravní firma dopravuje pro českou firmu zařízení veletržních stánků z ČR do Švýcarska a zpět 2/ český plátce se zaregistroval na Slovensku 2/ DPH v EU a třetí země 3/ drobný majetek před registrací a po zrušení registrace 1/ finanční bonus bez dopadu na daňovou povinnost 2/ FVE - poskytnutí pozemků 3/ hospodaření v lese a dřevovýroba (DPH a DP) 4/ obec zřídila s.r.o. pro správu majetku a údržbu komunikací 3/ odstupné při předčasném ukončení nájmu 1/10-7-6, 2/ prodej přístroje na splátky firmě na Slovensko, *která se stala plátcem DPH 4/ *která se stala neplátcem DPH 4/ přeshraniční služba 4/ přeprava zboží z DE do FR pro švýc. firmu 4/ Slovenský subjekt má registraci i jako český plátce 3/ služba z EU na nemovitosti 4/ společnost odkoupila nestavební pozemky, přivedla k nim sítě a prodává je 4/ stavební firma nakupuje bez DPH pozemky a po dokončení stavby prodává byty nebo domky za fixní cenu vč. pozemků 3/ smlouvy o opravě dodaného zboží do SR 1/ poskytování automobilu zaměstnancům k soukromým účelům 3/ poškození zboží při přepravě do SR 1/10-5-1

4 - třístranný obchod ČR, Norsko, Finsko 2/ tzv. reklamní automobily 1/ vypořádání daně při používání auta pro osobní potřebu 4/10-7-4, 4/ vyřazený zastaralý drobný majetek 3/ Základ daně - nákup a poskytnutí obědů s příspěvkem pro zaměstnance - společníky 4/ Zdanitelné plnění - převod dodávkového auta z OM do osobního užívání 4/ DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám Rekapitulace hlavních změn ZDP schválených v průběhu roku 2009 pro správné zjištění základu daně právnických osob 1/ Zákon č. 2/2009 Sb. 1/ Zákon č. 87/2009 Sb. 1/ Zákon č. 216/2009 Sb. 1/ Zákon č. 304/2009 Sb. 1/10-20 Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů 1/10-21 Obecně k leasingu 1/10-21 Operativní leasing z pohledu ZDP 1/10-21 Finanční leasing z pohledu ZDP 1/10-22 Finanční leasing movitých věcí 1/10-22 Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů 2. část 2/10-15 Podmínky pro uznání splátek v základu daně z příjmů u příjemce leasingu 2/10-15 Minimální doba trvání finančního leasingu 2/10-15 Prodloužení nebo zkrácení doby trvání leasingové smlouvy 2/10-16 Finanční leasing nemovitostí 2/10-16 Bezprostřední odkoupení předmětu leasingu po jeho skončení 2/10-17 Výše kupní ceny po ukončení fin. leasingu 2/10-17 Zahrnutí majetku odkoupeného fyzickou osobou do obchodního majetku 2/10-17 Limitování výše leasingu v letech /10-17 Příklad č. 1 2/10-17 Příklad č. 2 2/10-18 Mimořádný finanční leasing 2/10-18 Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů 3. část 3/10-27 Náklady vynaložené na předmět leasingu v průběhu trvání finančního leasingu 3/10-27 Poplatky za uzavření leasingové smlouvy 3/10-27 Záloha na splátky hrazená poplatníkem 3/10-27 Akontace 3/10-27 Leasingové splátky 3/10-27 Výdaje (náklady) na opravy a údržbu 3/10-27 Pojistné související s pojištěním předmětu leasingu 3/10-27Odpisy u příjemce finančního leasingu 3/10-28 Technické zhodnocení /Příklady/ 3/10-29 Odpisy u poskytovatele leasingu 3/10-30

5 Další leasingové vztahy a jejich řešení z pohledu zákona o daních z příjmů 4. část 4/10-15 Leasing pozemků 4/10-15 Předčasné ukončení smlouvy o finančním leasingu 4/10-15 Cese příjemce leasingu 4/10-16 Leasingový podnájem 4/10-17 Náhradní plnění z důvodu vady na předmětu leasingu 4/10-17 Zpětný leasing 4/10-17 Výpůjčka leasované věci 4/10-18 Přeshraniční leasing 4/10-18 Vklad majetku najatého na finanční leasing do obchodní společnosti 4/10-18 Fúze leasingové společnosti s příjemcem leasingu 4/10-18 Finanční leasing u sdružení bez právní subjektivity 4/10-18 Ověřování splnění podmínek finančního leasingu 4/10-18 Finanční leasing nehmotného majetku 4/10-18 Závěr 4/10-18 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /10-23 Úvodem 1/ Novely ZDP a ZoR, provedené v r / Změny v tiskopisech daňového přiznání 1/10-24 WWW verze přiznání 1/10-27 Závěrem 1/10-28 Daňová evidence a základ daně z příjmů (2. část) 1/10-29 Vstupní přehled již publikovaných kapitol v č.iv/09 1/ Obsahové vymezení a ocenění majetku a závazků v daňové evidenci 1/10-29 Příklady č. 3.1 až Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví 1/10-31 Příklady č. 4.1 až Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci 1/10-34 Příklady č. 5.1 až 5.10 Daňová evidence a základ daně z příjmů (3. část) 2/ Základ daně z příjmů poplatníků fyzických osob 2/10-26 Příklad Úpravy základu daně 2/ Úprava základu daně při ukončení a přerušení činnosti poplatníka 2/10-26 Příklady č , až Úprava základu daně při změně způsobu uplatňování daňových výdajů 2/10-27 Příklady č a Úprava základu daně o právně zaniklé závazky 2/10-28 Příklady č až Úprava základu daně o uhrazené zálohy 2/10-28 Příklady č až Úprava základu daně o neuhrazené závazky 2/ Prodej a nákup podniku v daňové evidenci 2/10-29 Prodej podniku 2/10-29 Příklad č. 8.1 Nákup podniku 2/10-29 Příklad č. 8.2 až Inventarizace v daňové evidenci 2/10-30 Příklady č. 9.1 a Archivace daňové evidence 2/10-30 Závěrem 2/10-30

6 Dvě zásadní úpravy uplatňování výdajů (nákladů) na pohonné hmoty od roku / Průměrná (paušální) cena PHM při použití auta nezahrnut. do obch. Maj. poplat. (jen u FO) 1/ Nový paušál na PHM a parkovné ve výši Kč na auto a měsíc (u FO i PO) 1/10-38 K otázkám tzv. superhrubé mzdy v r (2. část) 1/10-40 Vstupní přehled již publikovaných kapitol v č.iv/09 1/ Stanovení základu daně u tzv. zahraničního zaměstnance 1/ Zaměstnanci účastni v zahraničním systému zákonného pojištění 1/ Zaměstnanec s příjmy přesahujícími maximální vyměř. základ, který spadal po část roku 2009 do zahraničního a po část roku do čes. Systému povinného pojištění 1/ Základ daně u zaměstnance při poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmů nebo při překážkách v práci ze strany zaměstnavatele 1/ Základ daně u zaměstnanců tzv. malých zaměstnavatelů 1/ Základ daně u zaměstnanců se zdravotním postižením u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% takových osob v roce /10-42 Příklady 14. Navýšení příjmů při vzniku dvou daňových základů dojde-li současně k dosažení stropu pojistného 1/10-43 Tabulka k části 14 1/ Zaměstnanci spadající do systému tuzem. pojištění s příjmy od třetí osoby, jestliže se z nich povinné pojistné neplatí 1/ K přetrvávajícím pochybnostem o stávající právní úpravě v ustanovení 6 odst. 13 ZDP z hlediska případné daňové diskriminace 1/10-44 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /10-45 I. Úvod 1/10-45 II. Struktura DAP /10-45 III. Závěr 1/10-46 IV. Příklad k výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok /10-46 Komentář ke sdělení k Pokynu MF č. D-288 3/10-31 K definici pojmu výzkum a vývoj 3/10-31 K vymezení pomocných kritérií pro zjištění přítomnosti ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty 3/10-31 Příloha: Sdělení k Pokynu č. D-288 3/10-32 Novela zákona o daních z příjmů přijatá v květnu /10-33 Nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů /1. část/ 3/ Pořízení hmotného a nehmotného majetku 3/10-37 Příklad 1.1 a Zvýšení základního kapitálu 3/10-37 Příklad Pořízení cenných papírů 3/10-38 Příklad Odměny a pojistné členů statutárních orgánů 3/10-38 Příklad Podíl na zisku 3/10-38 Příklad Penále, úroky z prodlení a pokuty 3/10-38 Příklad 6.1 a Sociální a zdravotní pojištění 3/10-39 Příklady 7.1 až Nepeněžní plnění zaměstnanci 3/10-39 Příklad 8.1

7 9. Výdaje na příjmy osvobozené nebo nezahrnované do základu daně 3/10-40 Příklad 9.1 a Nadlimitní výdaje 3/10-40 Příklad Výdaje v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob 3/10-40 Příklad Výdaje na tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů 3/ Plnění ve prospěch vlastního kapitálu 3/ Škoda jako daňový výdaj 3/10-41 Příklad 14.1 až Zůstatková cena 3/10-42 Příklad Technické zhodnocení 3/10-43 Příklad 16.1 a Daně 3/10-43 Příklad Reprezentace a osobní potřeba 3/10-43 Příklad 18.1 a Opravné položky podle účetních předpisů a hodnota pohledávky 3/10-44 Příklad 19.1 a 19.2 Nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů /2. část/ 4/ Finanční výdaje (náklady) 4/ Úroky poskytované zaměstnavatelem 4/ Úroky za dobu posečkání daně a cla, výdaje na exekuce 4/ Nájemné za umělecká díla a výdaje za restaurování 4/10-24 Příklad č Pořízení uměleckých děl 4/10-24 Příklad č Odpis pohledávky nabyté vkladem 4/10-25 Příklad č Úhrada závazku 4/10-25 Příklad č Nájemné při postoupení leasingové smlouvy 4/10-25 Příklad č Plnění zahraničnímu státnímu úředníkovi 4/ Oceňovací rozdíl, goodwill 4/10-26 Příklad č Nákup vlastních akcií 4/ Výdaje mateřské společnosti 4/ Výdaje související s příjmy nad rámec všech vsazených částek 4/ Nealkoholické nápoje 4/10-27 Příklad č a Pojistné ze smlouvy uzavřené zaměstnavatelem 4/ Paušální výdaj na dopravu 4/10-28 Příklad č a 35.2 Závěrem 4/10-28 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů pro rok /10-45 Vymezení rozsahu tematu 3/ Předmět daně ( 3, 6, 7) 3/10-46 Příklady 1.1 až 1.3

8 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů pro rok 2010 /část 2. Osvobození od daně/ 4/ Osvobození od daně ( 4) 4/10-29 Příklady 2.1 až 2.11 Závěrečné upozornění k následujícímu pokračování 4/10-35 Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s přijetím daňového řádu 3/10-55 Ke změnám zákona o daních z příjmů vyplývajícím z části devatenácté, čl. XXI zákona č. 281/2009 Sb. 3/10-55 Aktuální změny týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a změny v tiskopisech za zdaňovací období / DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - vypořádání nedok. rostlinnou výrobu při předčasném ukončení činnosti zemědělce 3/ Daňové zvýhodnění - prokazování nároku, manželka je na mateřské dovolené 1/ matka hodlá uplatnit d.z. na dceru studující na gymnáziu 2/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - FVE na střeše RD, zatřídění a odpisování 4/ prodej automobilu zahrnutého v OM 3/ odpisy evidenční při přechodu na paušální výdaje 4/ Nájem - Pronájem - prodej stroje z nájemce na podnájemce 1/ pronájem družstevního bytu = otázka příspěvku do fondu oprav 2/ = výdaje a základ daně 3/ příjmy nezletilé dcery z pronájmu zděděné nemovitosti 2/ spoluvlastník odmítá do nemovitosti investovat 1/ technické zhodnocení domku provedené nájemcem (s.r.o) 2/ Nezdanitelná část základu daně - dárcovství krve a krevní plasmy 2/ odpočet úroků z úvěru na koupi stavebního pozemku (nedodržení lhůty zahájení výstavby) 4/ uplatnění úroků z hypotečního úvěru manželky na mateřské dovolené manželem (neuznané) 4/ Osvobození od daně - náhrada škody způsobené vydávající organizací na nemovitosti před jejím vydáním (DP, daň dar.), avšak úrok z prodlení je příjmem dle 8 ZDP 3/ Podnikání a jiná SVČ - FVE /DP, Úč. a DPH/ 1/ , 2/ , 2/ opakovaně nákup a prodej nemovitostí podnikatelem v oboru Údržba motorových vozidel 3/ tři podnikající bratři zakládají s.r.o. (účetnictví a DP) 1/ vklad nemovitosti do s.r.o. mimo zákl. kapitál 1/

9 Pohledávky - přechod na paušální výdaje (pohledávky a závazky) 4/ zpřesnění příkladu na str. 25 FDUB č. II/09 3/ podnikatele (vede úč.) za sklárnami 1,5 mil. Kč (DP a DPH) 1/ při ukončení činnosti (DP, SP a ZP) 2/ Přiznání k DP - číselné kódy při podávání přiznání právním nástupcem za zemřelého poplatníka 2/ Příjmy (výdaje) - architekta 2/ fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování v případě fúze 4/ hudebního producenta za skladby od zahraničních hudebních vydavatelství 1/ půjčky fyzické osoby právnickým společnostem 1/ rozdělení na spolupracující osobu, také podnikatele 2/ sdružení FO a možnost uplatnění paušálních výdajů 2/ Sleva na dani - na manželku a související otázky 1/ , 4/ syn je držitelem průkazu ZTP a matka o něj pečuje 1/ zaměstnanci byl v září 2009 zpětně přiznán plný ID od července / základní sleva daňovému nerezidentovi SR 1/ Vozidlo - postup při výpočtu částky za spotřebované PHM zaměstnancem při použití služebního vozidla k soukr. účelům 4/ Výdaje (náklady) - paušál Kč na vozidlo, = jeho majitelem dle TP je manželka 1/ = používá na pracovní cesty pouze manželka jako spolupracující osoba 1/ = použití kráceného paušálního výdaje 1/ = dtto (DP a DPH) 2/ = dtto (silniční daň) 3/ paušální výdaje, platba dodavateli předem a její vrácení v příštím roce 4/ poštovné a jízdné při úhradě sociálního a zdravotního pojistného 1/ přechod z DE na uplatňování výdajů procentem (DP, SO a ZP) 2/ vynaložené před začátkem podnikání 3/ Základ daně - nespotřebované zásoby při přechodu na uplatnění výdajů paušálem 3/ přerušení činnosti OSVČ a otázka termínu zahájení činnosti po přerušení 1/ Zálohy na daň - nezahrnutí daně z přijatých dividend v roce 2008 do poslední známé daňové povinnosti pro zálohy v roce 2009 a doměření daně 3/ Zdanění - dotace na pořízení zemědělské půdy 2/ odměn za práci samosprávě SVJ 1/ příspěvek na stravování zdravotní sestře 2/ ukončení podnikání SHR a příjmy od SZIF 2/ ukončení podnikání SHR a zahájení pronájmu majetku 2/ výběr peněz z penzijního připojištění 3/ Zásoby - kontrola korunou jako náhradní evidence 1/

10 3.3 DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - nepeněžitý vklad do běloruské společnosti (Úč., DPP, DPH) 4/ odpisy příspěvkové organizace 4/ mimořádné odpisy strojů vlastní výroby a strojů aktivovaných z tech. rozvoje 4/ prodej výherního hracího automatu 1/ , 2/ pozemky poskytnuté provozovatelům FVE (DP, DPH) 4/ techn. zhodnocení budovy, instalace FVE 4/ Nájem - Pronájem - předčasné ukončení fin. Leasingu a odkoupení najatého automobilu (DP a DPH) 2/ totální likvidace vozu ještě před uplynutím doby leasingu (hledisko daňové i účetní) 1/ Náklady - FVE od koupě pozemku a zařízení až po zahájení provozu 3/ nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci jako daňově neuznatelný náklad a na straně zaměstnance příjem osvobozený od daně 4/ školné na rozšíření znalostí v oboru (hledisko zaměstnavatele i zaměstnance) 1/ Pohledávky - uhrazená záloha na dodávku a montáž dveří, ke které nedošlo, kroky k jejímu odpisu 3/ tvorba opravných položek a odpis pohledávek 2/ , 4/ Rezervy (ZoR) - nebyla vytvořena opravná položka podle 8 ZoR 1/ ztráty z celních záruk 1/ Základ daně - a.s. ručí nemovitostmi za provoz. úvěr ovládané s.r.o. a řeší cenu obvyklou za toto ručení 3/ Zisk - příspěvková org. poskytuje benefity 4/ Závazky - zem. družstva vůči oprávněným osobám (DPP a DPF) 4/ K ODPISŮM A MAJETKU - viz daně z příjmů a úč. Odpisová skupina - zatřídění = chovného psa, který pro OSVČ vydělává 1/ = speciálního čistícího stroje 1/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz daně z příjmů

11 6. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - církevní budova (modlitebna) se služebním bytem pro faráře 2/ Sazba - zastavěné plochy a nádvoří, chodníky a parkoviště uvnitř areálu stavební firmy 1/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Kdy (stálá provozovna) není stálá provozovna 4/10-19 Vztah činnosti podniku k výjimkám ze stálé provozovny 4/10-19 Absence ustanovení o kombinaci činností nezakládajících existenci stálé provozovny v daňové soustavě 4/ Dotazy a odpovědi Podnikání zahraniční osoby v ČR - česká firma bude pracovat na zakázkách v Polsku s najatým stavebním strojem z Německa 2/ Zdanění - firma A se sídlem v UK posílá své zaměstnance do firmy B v ČR jako konzultanty a fakturuje poskytování služeb 1/ možnost uplatnění osvobození od srážkové daně z výplaty podílu na zisku v případě transparentní entity 2/ možnost osvobození prodeje podílu na s.r.o. německé GmbH 3/ penze z Norska českého rezidenta 1/ příjmů svobodné Češky za pečovatelské služby v Rakousku 4/ příjmů ze zaměstnání v Nizozemí 2/ vyplacené životní pojistky zemřelého otce ze Švédska 4/ vypořádacího podílu v nepeněžní formě nerezidentovi (SRN) při ukončení účasti v české společnosti s r.o. 3/ výhodnější způsob vyloučení dvojího zdanění 3/ sražená daň českým obch. partnerem z úhrady za postoupenou licenci neodpovídá smlouvě 3/

12 8. K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Osoby samostatně výdělečné činné /Některé povinnosti a postupy při podávání Přehledu za rok 2009 a při placení záloh na pojistné na sociální zabezpečení v roce 2010/ 1/ Kdo musí nově podávat Přehled 1/ OSVČ neplatí pojistné na sociální pojištění z příjmu... 1/ Podání Přehledu za rok / Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 1/ Oznamování vedlejší činnosti pro účely placení záloh 1/10-55 Příklady k části 1, 4 a 5 Rozsudek nejvyššího soudu ČR a pracovní poměry na dobu určitou u pracujících důchodců 1/10-56 Změny od v sociálním pojištění 4/ Nárok na náhradu mzdy a na nemocenské 4/ Pojistné na sociální zabezpečení 4/ Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných 4/ Další informace 4/10-62 /Ve věci účinnosti - zrušení zákona č. 347/2010 Sb. uplynutím dne 31. prosince se doporučuje k seznámení Nález ústavního soudu ze dne 1. března 2011 publikovaný pod č. 80/2011 Sb./ 8.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Dohoda o pracovní činnosti - starobní důchodce DPČ na tři roky? 2/ Dovolená - u pracovní doby na dobu určitou a na dobu neurčitou 4/ Pracovní cesta - stravné krácené při obdržení oběda, na které zaměstnanec finančně nepřispívá 1/ Pracovní vztahy a podmínky - archivace osobního spisu 1/ dohoda o provedení práce, dohoda z příležitostné činnosti, smlouva o dílo (ZP, ZDP, soc. poj.) 1/ lékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci 1/ neplacené volno z důvodu péče o dítě 1/ potvrzení o zaměstnání 4/ pracovní doba pružná 4/ pracovní poměr = na dvě různé činnosti 4/ = starobního důchodce 1/ = ukončení u st. důchodce, který má smlouvu na dobu neurčitou 4/ pracovní smlouva - inf. o odměňování 1/ pracovní volno při doprovodu dcery k soudně znaleckému vyšetření 4/ pravděpodobný výdělek, stanovení po návratu z mateř.nebo rodič. dovolené, neplac. volna 4/ přijetí pracovnice na pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské dovolené a rodičovského příspěvku paní X.Y. 3/ příplatek za svátek 1/

13 - ukončení pracovního poměru se zaměstnancem přijatým v roce 1997 na dobu neurčitou 2/ výplata mzdy bezhotovostní 1/ zaměstnávání důchodců 1/ zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ale při trvání dočasné pracovní neschopnosti 3/ zvláštní prémie za výkon - kvalitu práce a odprac. plán. směny, při nemoci zaměstnanec neobdrží - námitka diskriminace 4/ Předčasný starobní důchod - podnikatel požádal o přiznání p.s.d. a řeší možnost příjmů do určité výše 1/ Sociální a zdravotní pojištění - FVE osvobozené od DP - platby pojištění 1/ , 2/ doplňkový dotaz 3/ , 2/ s.r.o. přispívá jednateli (společníkovi) na investiční životní pojištění a doplňkové životní pojištění 3/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Statě k vybraným otázkám Současná praktická činnost podnikatelů živnostníků v dotazech a odpovědích 1/10-49 Úvod 1/ Centrální registrační místa 1/ Diagnostika silničních vozidel 1/ Reklama a nabídka prodeje nemovitosti 1/ Forma reklamy a doplňky stravy 1/ Používání speciálních přístrojů 1/ Reklama a tabákové výrobky 1/ Podnikání v oblasti předškolní výchovy 1/ Chybějící údaj v označení účastníka správního řízení 1/ Reklama a zdravotní tvrzení 1/ Údaje v živnostenském rejstříku 1/ Darování lidských tkání a reklama 1/ Správní poplatky a úkony spojené se vstupem do živnostenského podnikání 1/ Nadsázka v reklamě 1/ Odborná způsobilost zaměstnanců podnikatele 1/ Televizní reklama 1/ Reklama srovnávací 1/ Použití osobních údajů 1/ Veřejné dražby nedobrovolné 1/ Pořádání cateringových akcí 1/ Sdružení obrany spotřebitelů a dozorová činnost v oblasti regulace reklamy 1/ Rozlišení některých živností 1/ Odborné studie a živnostenské podnikání 1/ Zajištění bezpečnosti při přepravě finančních prostředků 1/ Nesplnění bezúhonnosti a čestné prohlášení 1/ Překlady děl autorů 1/ Reklama na webových stránkách 1/10-53 Další otázky související s aplikací živnostenského zákona v praxi podnikatelů 2/ Poskytování služeb spojených s výzdobou výloh obchodů 2/ Odmítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku 2/ Zdravotní tvrzení a reklama 2/ Podnikání v oblasti audiovize 2/10-20

14 5. Odborná způsobilost pro podnikatele vodoinstalatéra a topenáře 2/ Správní poplatek za fotokopii dokladu 2/ Institut odložení věci 2/ Specifikace sídla a místa podnikání 2/ Postup při úmrtí účastníka správního řízení 2/ Použití datové schránky a určení okamžiku podání podnikatele 2/ Tabákové výrobky a film 2/ Osoby samostatně výdělečně činné a právní úprava důchodového a nemocenského pojištění 2/ Úhrada nákladů řízení 2/ Živnostenské podnikání a stavby 2/ Činnost prodlužování vlasů 2/ Dopékání pečiva 2/ Pobyt v solné jeskyni 2/ Používání přístrojů při živnost. podnikání 2/ Reklama v pohřebnictví 2/ Reklama a doplňky stravy 2/ Charakteristika nákladů řízení 2/ Uložení pořádkové pokuty a náklady řízení 2/ Úhrada nákladů řízení a typy sankčních řízení 2/ Zastavení řízení 2/ Nečinnost správního orgánu 2/ Plná moc k zastupování účastníka řízení 2/ Ústní jednání před vydáním rozhodnutí 2/ Náležitosti podnětu 2/ Živnostenské podnikání a oblast psychoterapie 2/ Platební styk a živnostenské podnikání 2/ Odborná kvalifikace pro činnosti ostrahy a služeb soukromého detektiva 2/10-25 Právní úprava živnostenského podnikání v roce 2010, stav po novelách přijatých v posledních dvou letech 4/10-52 Přehled přijatých 10 zákonů od do / Psychoterapie v podnikání a v reklamě 4/ Negativní vyřízení podání 4/ Služby centrálních registračních míst a jejich využívání podnikatelskými subjekty 4/ Ohlášení živnosti občanem členského státu Evropské unie 4/ Poskytování služeb prostřednictvím různých typů přístrojů, kontrolní činnost v této oblasti 4/ Některé povinnosti spojené s prostorami sídla nebo místa podnikání a postih za jejich nesplnění 4/ Obchodování s elektřinou a plynem 4/ Pojem zahraniční osoba 4/ Odborná způsobilost pro živnost Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů 4/ Živnost ohlašovací volná a bezúhonnost 4/ Doklady k ohlášení živnosti 4/ Oznamovací povinnost podnikatele o změnách žádosti o koncesi 4/ Údaje zapisované do živnostenského rejstříku 4/ Spáchání několika správních deliktů 4/ Povinnosti podnikatele 4/ Změny u živností řemeslných a vázaných 4/ Reklama a doplňky stravy 4/ Koncesované živnosti a jejich změny 4/ Změna právní kvalifikace 4/10-60 Závěrem 4/10-60

15 9.2 Dotazy a odpovědi - viz též spoluautorské odpovědi k daním - OSVČ chce podnikat jako kadeřnice a vizážistka a k tomu potřebuje dvě živnostenská oprávnění, výdaje spojené se zahájením činnosti dle ZDP 3/ SILNIČNÍ DAŇ - viz též daně z příjmů 10.1 Dotazy a odpovědi - daňové přiznání v případě fúze formou sloučení 3/ vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie a sborů dobrovolných hasičů a hasičského sboru podniků 3/ SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÉ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o spotřebních daních 2/10-9 I. Úvod II. Shrnutí hlavních změn 2/10-9 III. K jednotlivým ustanovením 2/10-10 K novele zákona o spotřebních daních /2. část/ 3/10-8 III. K jednotlivým ustanovením od 27a 3/10-8 K přechodným ustanovením 3/10-14 K článku III - Účinnost 3/10-15 Změny zákona o spotřebních daních v souvislosti s nabytím účinnosti daňového řádu 4/10-12 Úvod 4/10-12 Změny obsažené v zákoně č. 281/2009 Sb. 4/10-12 Změny obsažené ve sněmovním tisku č /10-12 Závěr 4/ SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Daňový řád - nový zákon v právním řádu ČR 3/10-49 Co lze tedy od nového daňového řádu například očekávat 3/10-49 * podporu elektronizaci daňové správy 3/10-49 * jasná pravidla pro doručování 3/10-50 * stanovená pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj 3/10-50 * možnost odpustit úrok z posečkání již při vydání rozhodnutí o posečkání 3/10-50 * možnost dokončení zahájeného úkonu při správě daní původním správcem daně i po změně místní příslušnosti 3/10-51 * rozšíření možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň na úkor obnovy řízení 3/10-51 * posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až po rozhodnutí o odvolání, pokud bude podáno 3/10-51 * omezení pravomoci ministra financí prominout daň 3/10-51 * zavedení požadavku odůvodňovat každé rozhodnutí 3/10-52 * předřazení priority úhrady daně před její příslušenství 3/10-52