REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10.Silniční daň 11.Spotřební daně, Ekologické daně 12.Správa daní a poplatků 13.Účetnictví 14.Další aktuální informace 15.Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu x/xx-xx-xx 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Statě k vybraným otázkám Zdanění bezúplatného a úplatného převodu nebo přechodu majetku majetkovými daněmi v ČR ve srovnání s jinými státy 2/10-31 Tabulka č. 1 2/10-32 Tabulky č. 2, 3, 4 2/10-33 Novela zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí v souvislosti s daňovým řádem 3/ Dotazy a odpovědi Daň dědická - vypořádací podíl (+ DP) 4/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona o DPH k provedená zákonem č. 489/2009 Sb. 1/10-2 Úvod 1/10-2 Zdanitelná plnění v tuzemsku 1/10-3 Sazby daně 1/10-4 Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 1/10-4 Vracení daně 1/10-4

2 Uplatňování daně u přeshraničních služeb 1/10-4 Správa daně v tuzemsku 1/10-5 Závěr 1/10-5 Změny ve zdaňování služeb v r /10-2 Úvod 2/10-2 Místo plnění u služeb v roce /10-2 Povinnost přiznat daň plátcem jako příjemcem služby 2/10-3 Vznik povinnosti přiznat daň 2/10-3 Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 2/10-3 Registrace osob povinných k dani jako plátců daně 2/10-4 Příklady uvnitř textu Informace k novele zákona o DPH provedené zákonem č. 120/2010 Sb. 2/10-4 DPH při bezúplatném poskytnutí zboží nebo služby 3/10-2 Úvod 3/10-2 Obecná pravidla 3/10-2 Bezplatné poskytnutí zboží 3/10-2 Poskytnutí zboží jako věcné odměny 3/10-2 Vyřazení majetku pro osobní potřebu 3/10-3 Poskytnutí zboží jako daru 3/10-3 Poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti 3/10-3 Příklad - poskytnutí reklamního předmětu 3/10-3 Příklad - poskytnutí šumivého vína jako dárku v rámci ekonomické činnosti 3/10-3 Poskytnutí obchodního vzorku 3/10-4 Bezúplatné poskytnutí služby 3/10-4 Použití osobního automobilu pro osobní potřebu 3/10-4 Bezplatné poskytnutí služby pro osobní potřebu zaměstnanců 3/10-5 Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet DPH a připravované změny 4/10-2 Úvod 4/10-2 Základní podmínky pro uplatňování odpočtu daně 4/10-2 Prokazování nároku na odpočet daně 4/10-3 Náležitosti daňového dokladu 4/10-4 Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně 4/10-4 Uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné výši 4/10-5 Přechodná ustanovení 4/10-5 Informace ke změnám zákona o DPH k / Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - posouzení textů při fakturaci zákazníkům mimo ČR 2/ souhrnný při několika samostat. plněních 1/ Obchodní majetek - pro účely DPH 4/ Obrat - registrace k DPH - autorské odměny ze zděděných autor. práv 2/ staveb. dozor FO na stavbách ve třetích zemích 2/10-7-7

3 Odpočet daně - prodej a trvalé vyřazení majetku k soukr. Účelům při jehož poříz. Byl odpočet uplatněn poměrně 1/ pronájem bytu v nemovit. vložené do podnikání 2/ při uplatnění paušální částky podle ZDP 1/ , 2/ u osobních aut používaných i pro soukr. účely (DPH a DP) 3/ za období před datem registrace (drob. majetek) 3/ zřizovací náklady při vzniku dceřiné společnosti 1/ Osvobození od DPH - služby cestovního ruchu 4/ Místo plnění - přeprava zboží českému plátci se sídlem v tuzemsku z Polska do Norska 4/ Pronájem/nájem - viz též Přefakturace - nemovitosti podle 9 ZDP 1/ Předmět daně - stravenkové poukázky zaměstnancům nejsou předmětem daně 1/ úhrada služebních hovorů zaměstnanci (řidiči) z jeho vlastního telefonu, (DPH a DP) 2/ Registrace - ukončení a neodepsaná stolařská dílna 4/ Sazba daně - opravy nebytových částí rod. Domu používaných k podnikání 4/ dodávka a instalace satelitních přijímačů do bytů 1/ služby realitní kanceláře při zprostředkování prodeje - bydlení pro FO 1/ vyúčtování záloh po změně sazby 1/10-6-3, 2/ Uplatnění daně - cestovní agentura 4/ česká přepravní firma dopravuje pro českou firmu zařízení veletržních stánků z ČR do Švýcarska a zpět 2/ český plátce se zaregistroval na Slovensku 2/ DPH v EU a třetí země 3/ drobný majetek před registrací a po zrušení registrace 1/ finanční bonus bez dopadu na daňovou povinnost 2/ FVE - poskytnutí pozemků 3/ hospodaření v lese a dřevovýroba (DPH a DP) 4/ obec zřídila s.r.o. pro správu majetku a údržbu komunikací 3/ odstupné při předčasném ukončení nájmu 1/10-7-6, 2/ prodej přístroje na splátky firmě na Slovensko, *která se stala plátcem DPH 4/ *která se stala neplátcem DPH 4/ přeshraniční služba 4/ přeprava zboží z DE do FR pro švýc. firmu 4/ Slovenský subjekt má registraci i jako český plátce 3/ služba z EU na nemovitosti 4/ společnost odkoupila nestavební pozemky, přivedla k nim sítě a prodává je 4/ stavební firma nakupuje bez DPH pozemky a po dokončení stavby prodává byty nebo domky za fixní cenu vč. pozemků 3/ smlouvy o opravě dodaného zboží do SR 1/ poskytování automobilu zaměstnancům k soukromým účelům 3/ poškození zboží při přepravě do SR 1/10-5-1

4 - třístranný obchod ČR, Norsko, Finsko 2/ tzv. reklamní automobily 1/ vypořádání daně při používání auta pro osobní potřebu 4/10-7-4, 4/ vyřazený zastaralý drobný majetek 3/ Základ daně - nákup a poskytnutí obědů s příspěvkem pro zaměstnance - společníky 4/ Zdanitelné plnění - převod dodávkového auta z OM do osobního užívání 4/ DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám Rekapitulace hlavních změn ZDP schválených v průběhu roku 2009 pro správné zjištění základu daně právnických osob 1/ Zákon č. 2/2009 Sb. 1/ Zákon č. 87/2009 Sb. 1/ Zákon č. 216/2009 Sb. 1/ Zákon č. 304/2009 Sb. 1/10-20 Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů 1/10-21 Obecně k leasingu 1/10-21 Operativní leasing z pohledu ZDP 1/10-21 Finanční leasing z pohledu ZDP 1/10-22 Finanční leasing movitých věcí 1/10-22 Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů 2. část 2/10-15 Podmínky pro uznání splátek v základu daně z příjmů u příjemce leasingu 2/10-15 Minimální doba trvání finančního leasingu 2/10-15 Prodloužení nebo zkrácení doby trvání leasingové smlouvy 2/10-16 Finanční leasing nemovitostí 2/10-16 Bezprostřední odkoupení předmětu leasingu po jeho skončení 2/10-17 Výše kupní ceny po ukončení fin. leasingu 2/10-17 Zahrnutí majetku odkoupeného fyzickou osobou do obchodního majetku 2/10-17 Limitování výše leasingu v letech /10-17 Příklad č. 1 2/10-17 Příklad č. 2 2/10-18 Mimořádný finanční leasing 2/10-18 Leasing z pohledu zákona o daních z příjmů 3. část 3/10-27 Náklady vynaložené na předmět leasingu v průběhu trvání finančního leasingu 3/10-27 Poplatky za uzavření leasingové smlouvy 3/10-27 Záloha na splátky hrazená poplatníkem 3/10-27 Akontace 3/10-27 Leasingové splátky 3/10-27 Výdaje (náklady) na opravy a údržbu 3/10-27 Pojistné související s pojištěním předmětu leasingu 3/10-27Odpisy u příjemce finančního leasingu 3/10-28 Technické zhodnocení /Příklady/ 3/10-29 Odpisy u poskytovatele leasingu 3/10-30

5 Další leasingové vztahy a jejich řešení z pohledu zákona o daních z příjmů 4. část 4/10-15 Leasing pozemků 4/10-15 Předčasné ukončení smlouvy o finančním leasingu 4/10-15 Cese příjemce leasingu 4/10-16 Leasingový podnájem 4/10-17 Náhradní plnění z důvodu vady na předmětu leasingu 4/10-17 Zpětný leasing 4/10-17 Výpůjčka leasované věci 4/10-18 Přeshraniční leasing 4/10-18 Vklad majetku najatého na finanční leasing do obchodní společnosti 4/10-18 Fúze leasingové společnosti s příjemcem leasingu 4/10-18 Finanční leasing u sdružení bez právní subjektivity 4/10-18 Ověřování splnění podmínek finančního leasingu 4/10-18 Finanční leasing nehmotného majetku 4/10-18 Závěr 4/10-18 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce /10-23 Úvodem 1/ Novely ZDP a ZoR, provedené v r / Změny v tiskopisech daňového přiznání 1/10-24 WWW verze přiznání 1/10-27 Závěrem 1/10-28 Daňová evidence a základ daně z příjmů (2. část) 1/10-29 Vstupní přehled již publikovaných kapitol v č.iv/09 1/ Obsahové vymezení a ocenění majetku a závazků v daňové evidenci 1/10-29 Příklady č. 3.1 až Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví 1/10-31 Příklady č. 4.1 až Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci 1/10-34 Příklady č. 5.1 až 5.10 Daňová evidence a základ daně z příjmů (3. část) 2/ Základ daně z příjmů poplatníků fyzických osob 2/10-26 Příklad Úpravy základu daně 2/ Úprava základu daně při ukončení a přerušení činnosti poplatníka 2/10-26 Příklady č , až Úprava základu daně při změně způsobu uplatňování daňových výdajů 2/10-27 Příklady č a Úprava základu daně o právně zaniklé závazky 2/10-28 Příklady č až Úprava základu daně o uhrazené zálohy 2/10-28 Příklady č až Úprava základu daně o neuhrazené závazky 2/ Prodej a nákup podniku v daňové evidenci 2/10-29 Prodej podniku 2/10-29 Příklad č. 8.1 Nákup podniku 2/10-29 Příklad č. 8.2 až Inventarizace v daňové evidenci 2/10-30 Příklady č. 9.1 a Archivace daňové evidence 2/10-30 Závěrem 2/10-30

6 Dvě zásadní úpravy uplatňování výdajů (nákladů) na pohonné hmoty od roku / Průměrná (paušální) cena PHM při použití auta nezahrnut. do obch. Maj. poplat. (jen u FO) 1/ Nový paušál na PHM a parkovné ve výši Kč na auto a měsíc (u FO i PO) 1/10-38 K otázkám tzv. superhrubé mzdy v r (2. část) 1/10-40 Vstupní přehled již publikovaných kapitol v č.iv/09 1/ Stanovení základu daně u tzv. zahraničního zaměstnance 1/ Zaměstnanci účastni v zahraničním systému zákonného pojištění 1/ Zaměstnanec s příjmy přesahujícími maximální vyměř. základ, který spadal po část roku 2009 do zahraničního a po část roku do čes. Systému povinného pojištění 1/ Základ daně u zaměstnance při poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmů nebo při překážkách v práci ze strany zaměstnavatele 1/ Základ daně u zaměstnanců tzv. malých zaměstnavatelů 1/ Základ daně u zaměstnanců se zdravotním postižením u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% takových osob v roce /10-42 Příklady 14. Navýšení příjmů při vzniku dvou daňových základů dojde-li současně k dosažení stropu pojistného 1/10-43 Tabulka k části 14 1/ Zaměstnanci spadající do systému tuzem. pojištění s příjmy od třetí osoby, jestliže se z nich povinné pojistné neplatí 1/ K přetrvávajícím pochybnostem o stávající právní úpravě v ustanovení 6 odst. 13 ZDP z hlediska případné daňové diskriminace 1/10-44 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období /10-45 I. Úvod 1/10-45 II. Struktura DAP /10-45 III. Závěr 1/10-46 IV. Příklad k výpočtu daně z příjmů fyzických osob za rok /10-46 Komentář ke sdělení k Pokynu MF č. D-288 3/10-31 K definici pojmu výzkum a vývoj 3/10-31 K vymezení pomocných kritérií pro zjištění přítomnosti ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty 3/10-31 Příloha: Sdělení k Pokynu č. D-288 3/10-32 Novela zákona o daních z příjmů přijatá v květnu /10-33 Nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů /1. část/ 3/ Pořízení hmotného a nehmotného majetku 3/10-37 Příklad 1.1 a Zvýšení základního kapitálu 3/10-37 Příklad Pořízení cenných papírů 3/10-38 Příklad Odměny a pojistné členů statutárních orgánů 3/10-38 Příklad Podíl na zisku 3/10-38 Příklad Penále, úroky z prodlení a pokuty 3/10-38 Příklad 6.1 a Sociální a zdravotní pojištění 3/10-39 Příklady 7.1 až Nepeněžní plnění zaměstnanci 3/10-39 Příklad 8.1

7 9. Výdaje na příjmy osvobozené nebo nezahrnované do základu daně 3/10-40 Příklad 9.1 a Nadlimitní výdaje 3/10-40 Příklad Výdaje v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných osob 3/10-40 Příklad Výdaje na tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů 3/ Plnění ve prospěch vlastního kapitálu 3/ Škoda jako daňový výdaj 3/10-41 Příklad 14.1 až Zůstatková cena 3/10-42 Příklad Technické zhodnocení 3/10-43 Příklad 16.1 a Daně 3/10-43 Příklad Reprezentace a osobní potřeba 3/10-43 Příklad 18.1 a Opravné položky podle účetních předpisů a hodnota pohledávky 3/10-44 Příklad 19.1 a 19.2 Nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů /2. část/ 4/ Finanční výdaje (náklady) 4/ Úroky poskytované zaměstnavatelem 4/ Úroky za dobu posečkání daně a cla, výdaje na exekuce 4/ Nájemné za umělecká díla a výdaje za restaurování 4/10-24 Příklad č Pořízení uměleckých děl 4/10-24 Příklad č Odpis pohledávky nabyté vkladem 4/10-25 Příklad č Úhrada závazku 4/10-25 Příklad č Nájemné při postoupení leasingové smlouvy 4/10-25 Příklad č Plnění zahraničnímu státnímu úředníkovi 4/ Oceňovací rozdíl, goodwill 4/10-26 Příklad č Nákup vlastních akcií 4/ Výdaje mateřské společnosti 4/ Výdaje související s příjmy nad rámec všech vsazených částek 4/ Nealkoholické nápoje 4/10-27 Příklad č a Pojistné ze smlouvy uzavřené zaměstnavatelem 4/ Paušální výdaj na dopravu 4/10-28 Příklad č a 35.2 Závěrem 4/10-28 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů pro rok /10-45 Vymezení rozsahu tematu 3/ Předmět daně ( 3, 6, 7) 3/10-46 Příklady 1.1 až 1.3

8 Daňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů pro rok 2010 /část 2. Osvobození od daně/ 4/ Osvobození od daně ( 4) 4/10-29 Příklady 2.1 až 2.11 Závěrečné upozornění k následujícímu pokračování 4/10-35 Změna zákona o daních z příjmů v souvislosti s přijetím daňového řádu 3/10-55 Ke změnám zákona o daních z příjmů vyplývajícím z části devatenácté, čl. XXI zákona č. 281/2009 Sb. 3/10-55 Aktuální změny týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a změny v tiskopisech za zdaňovací období / DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - vypořádání nedok. rostlinnou výrobu při předčasném ukončení činnosti zemědělce 3/ Daňové zvýhodnění - prokazování nároku, manželka je na mateřské dovolené 1/ matka hodlá uplatnit d.z. na dceru studující na gymnáziu 2/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - FVE na střeše RD, zatřídění a odpisování 4/ prodej automobilu zahrnutého v OM 3/ odpisy evidenční při přechodu na paušální výdaje 4/ Nájem - Pronájem - prodej stroje z nájemce na podnájemce 1/ pronájem družstevního bytu = otázka příspěvku do fondu oprav 2/ = výdaje a základ daně 3/ příjmy nezletilé dcery z pronájmu zděděné nemovitosti 2/ spoluvlastník odmítá do nemovitosti investovat 1/ technické zhodnocení domku provedené nájemcem (s.r.o) 2/ Nezdanitelná část základu daně - dárcovství krve a krevní plasmy 2/ odpočet úroků z úvěru na koupi stavebního pozemku (nedodržení lhůty zahájení výstavby) 4/ uplatnění úroků z hypotečního úvěru manželky na mateřské dovolené manželem (neuznané) 4/ Osvobození od daně - náhrada škody způsobené vydávající organizací na nemovitosti před jejím vydáním (DP, daň dar.), avšak úrok z prodlení je příjmem dle 8 ZDP 3/ Podnikání a jiná SVČ - FVE /DP, Úč. a DPH/ 1/ , 2/ , 2/ opakovaně nákup a prodej nemovitostí podnikatelem v oboru Údržba motorových vozidel 3/ tři podnikající bratři zakládají s.r.o. (účetnictví a DP) 1/ vklad nemovitosti do s.r.o. mimo zákl. kapitál 1/

9 Pohledávky - přechod na paušální výdaje (pohledávky a závazky) 4/ zpřesnění příkladu na str. 25 FDUB č. II/09 3/ podnikatele (vede úč.) za sklárnami 1,5 mil. Kč (DP a DPH) 1/ při ukončení činnosti (DP, SP a ZP) 2/ Přiznání k DP - číselné kódy při podávání přiznání právním nástupcem za zemřelého poplatníka 2/ Příjmy (výdaje) - architekta 2/ fyzických osob ze závislé činnosti a vyúčtování v případě fúze 4/ hudebního producenta za skladby od zahraničních hudebních vydavatelství 1/ půjčky fyzické osoby právnickým společnostem 1/ rozdělení na spolupracující osobu, také podnikatele 2/ sdružení FO a možnost uplatnění paušálních výdajů 2/ Sleva na dani - na manželku a související otázky 1/ , 4/ syn je držitelem průkazu ZTP a matka o něj pečuje 1/ zaměstnanci byl v září 2009 zpětně přiznán plný ID od července / základní sleva daňovému nerezidentovi SR 1/ Vozidlo - postup při výpočtu částky za spotřebované PHM zaměstnancem při použití služebního vozidla k soukr. účelům 4/ Výdaje (náklady) - paušál Kč na vozidlo, = jeho majitelem dle TP je manželka 1/ = používá na pracovní cesty pouze manželka jako spolupracující osoba 1/ = použití kráceného paušálního výdaje 1/ = dtto (DP a DPH) 2/ = dtto (silniční daň) 3/ paušální výdaje, platba dodavateli předem a její vrácení v příštím roce 4/ poštovné a jízdné při úhradě sociálního a zdravotního pojistného 1/ přechod z DE na uplatňování výdajů procentem (DP, SO a ZP) 2/ vynaložené před začátkem podnikání 3/ Základ daně - nespotřebované zásoby při přechodu na uplatnění výdajů paušálem 3/ přerušení činnosti OSVČ a otázka termínu zahájení činnosti po přerušení 1/ Zálohy na daň - nezahrnutí daně z přijatých dividend v roce 2008 do poslední známé daňové povinnosti pro zálohy v roce 2009 a doměření daně 3/ Zdanění - dotace na pořízení zemědělské půdy 2/ odměn za práci samosprávě SVJ 1/ příspěvek na stravování zdravotní sestře 2/ ukončení podnikání SHR a příjmy od SZIF 2/ ukončení podnikání SHR a zahájení pronájmu majetku 2/ výběr peněz z penzijního připojištění 3/ Zásoby - kontrola korunou jako náhradní evidence 1/

10 3.3 DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - nepeněžitý vklad do běloruské společnosti (Úč., DPP, DPH) 4/ odpisy příspěvkové organizace 4/ mimořádné odpisy strojů vlastní výroby a strojů aktivovaných z tech. rozvoje 4/ prodej výherního hracího automatu 1/ , 2/ pozemky poskytnuté provozovatelům FVE (DP, DPH) 4/ techn. zhodnocení budovy, instalace FVE 4/ Nájem - Pronájem - předčasné ukončení fin. Leasingu a odkoupení najatého automobilu (DP a DPH) 2/ totální likvidace vozu ještě před uplynutím doby leasingu (hledisko daňové i účetní) 1/ Náklady - FVE od koupě pozemku a zařízení až po zahájení provozu 3/ nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci jako daňově neuznatelný náklad a na straně zaměstnance příjem osvobozený od daně 4/ školné na rozšíření znalostí v oboru (hledisko zaměstnavatele i zaměstnance) 1/ Pohledávky - uhrazená záloha na dodávku a montáž dveří, ke které nedošlo, kroky k jejímu odpisu 3/ tvorba opravných položek a odpis pohledávek 2/ , 4/ Rezervy (ZoR) - nebyla vytvořena opravná položka podle 8 ZoR 1/ ztráty z celních záruk 1/ Základ daně - a.s. ručí nemovitostmi za provoz. úvěr ovládané s.r.o. a řeší cenu obvyklou za toto ručení 3/ Zisk - příspěvková org. poskytuje benefity 4/ Závazky - zem. družstva vůči oprávněným osobám (DPP a DPF) 4/ K ODPISŮM A MAJETKU - viz daně z příjmů a úč. Odpisová skupina - zatřídění = chovného psa, který pro OSVČ vydělává 1/ = speciálního čistícího stroje 1/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz daně z příjmů

11 6. DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Dotazy a odpovědi Osvobození od daně - církevní budova (modlitebna) se služebním bytem pro faráře 2/ Sazba - zastavěné plochy a nádvoří, chodníky a parkoviště uvnitř areálu stavební firmy 1/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Statě k vybraným otázkám Kdy (stálá provozovna) není stálá provozovna 4/10-19 Vztah činnosti podniku k výjimkám ze stálé provozovny 4/10-19 Absence ustanovení o kombinaci činností nezakládajících existenci stálé provozovny v daňové soustavě 4/ Dotazy a odpovědi Podnikání zahraniční osoby v ČR - česká firma bude pracovat na zakázkách v Polsku s najatým stavebním strojem z Německa 2/ Zdanění - firma A se sídlem v UK posílá své zaměstnance do firmy B v ČR jako konzultanty a fakturuje poskytování služeb 1/ možnost uplatnění osvobození od srážkové daně z výplaty podílu na zisku v případě transparentní entity 2/ možnost osvobození prodeje podílu na s.r.o. německé GmbH 3/ penze z Norska českého rezidenta 1/ příjmů svobodné Češky za pečovatelské služby v Rakousku 4/ příjmů ze zaměstnání v Nizozemí 2/ vyplacené životní pojistky zemřelého otce ze Švédska 4/ vypořádacího podílu v nepeněžní formě nerezidentovi (SRN) při ukončení účasti v české společnosti s r.o. 3/ výhodnější způsob vyloučení dvojího zdanění 3/ sražená daň českým obch. partnerem z úhrady za postoupenou licenci neodpovídá smlouvě 3/

12 8. K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Osoby samostatně výdělečné činné /Některé povinnosti a postupy při podávání Přehledu za rok 2009 a při placení záloh na pojistné na sociální zabezpečení v roce 2010/ 1/ Kdo musí nově podávat Přehled 1/ OSVČ neplatí pojistné na sociální pojištění z příjmu... 1/ Podání Přehledu za rok / Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 1/ Oznamování vedlejší činnosti pro účely placení záloh 1/10-55 Příklady k části 1, 4 a 5 Rozsudek nejvyššího soudu ČR a pracovní poměry na dobu určitou u pracujících důchodců 1/10-56 Změny od v sociálním pojištění 4/ Nárok na náhradu mzdy a na nemocenské 4/ Pojistné na sociální zabezpečení 4/ Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných 4/ Další informace 4/10-62 /Ve věci účinnosti - zrušení zákona č. 347/2010 Sb. uplynutím dne 31. prosince se doporučuje k seznámení Nález ústavního soudu ze dne 1. března 2011 publikovaný pod č. 80/2011 Sb./ 8.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Dohoda o pracovní činnosti - starobní důchodce DPČ na tři roky? 2/ Dovolená - u pracovní doby na dobu určitou a na dobu neurčitou 4/ Pracovní cesta - stravné krácené při obdržení oběda, na které zaměstnanec finančně nepřispívá 1/ Pracovní vztahy a podmínky - archivace osobního spisu 1/ dohoda o provedení práce, dohoda z příležitostné činnosti, smlouva o dílo (ZP, ZDP, soc. poj.) 1/ lékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noci 1/ neplacené volno z důvodu péče o dítě 1/ potvrzení o zaměstnání 4/ pracovní doba pružná 4/ pracovní poměr = na dvě různé činnosti 4/ = starobního důchodce 1/ = ukončení u st. důchodce, který má smlouvu na dobu neurčitou 4/ pracovní smlouva - inf. o odměňování 1/ pracovní volno při doprovodu dcery k soudně znaleckému vyšetření 4/ pravděpodobný výdělek, stanovení po návratu z mateř.nebo rodič. dovolené, neplac. volna 4/ přijetí pracovnice na pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské dovolené a rodičovského příspěvku paní X.Y. 3/ příplatek za svátek 1/

13 - ukončení pracovního poměru se zaměstnancem přijatým v roce 1997 na dobu neurčitou 2/ výplata mzdy bezhotovostní 1/ zaměstnávání důchodců 1/ zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ale při trvání dočasné pracovní neschopnosti 3/ zvláštní prémie za výkon - kvalitu práce a odprac. plán. směny, při nemoci zaměstnanec neobdrží - námitka diskriminace 4/ Předčasný starobní důchod - podnikatel požádal o přiznání p.s.d. a řeší možnost příjmů do určité výše 1/ Sociální a zdravotní pojištění - FVE osvobozené od DP - platby pojištění 1/ , 2/ doplňkový dotaz 3/ , 2/ s.r.o. přispívá jednateli (společníkovi) na investiční životní pojištění a doplňkové životní pojištění 3/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Statě k vybraným otázkám Současná praktická činnost podnikatelů živnostníků v dotazech a odpovědích 1/10-49 Úvod 1/ Centrální registrační místa 1/ Diagnostika silničních vozidel 1/ Reklama a nabídka prodeje nemovitosti 1/ Forma reklamy a doplňky stravy 1/ Používání speciálních přístrojů 1/ Reklama a tabákové výrobky 1/ Podnikání v oblasti předškolní výchovy 1/ Chybějící údaj v označení účastníka správního řízení 1/ Reklama a zdravotní tvrzení 1/ Údaje v živnostenském rejstříku 1/ Darování lidských tkání a reklama 1/ Správní poplatky a úkony spojené se vstupem do živnostenského podnikání 1/ Nadsázka v reklamě 1/ Odborná způsobilost zaměstnanců podnikatele 1/ Televizní reklama 1/ Reklama srovnávací 1/ Použití osobních údajů 1/ Veřejné dražby nedobrovolné 1/ Pořádání cateringových akcí 1/ Sdružení obrany spotřebitelů a dozorová činnost v oblasti regulace reklamy 1/ Rozlišení některých živností 1/ Odborné studie a živnostenské podnikání 1/ Zajištění bezpečnosti při přepravě finančních prostředků 1/ Nesplnění bezúhonnosti a čestné prohlášení 1/ Překlady děl autorů 1/ Reklama na webových stránkách 1/10-53 Další otázky související s aplikací živnostenského zákona v praxi podnikatelů 2/ Poskytování služeb spojených s výzdobou výloh obchodů 2/ Odmítnutí návrhu na zápis do obchodního rejstříku 2/ Zdravotní tvrzení a reklama 2/ Podnikání v oblasti audiovize 2/10-20

14 5. Odborná způsobilost pro podnikatele vodoinstalatéra a topenáře 2/ Správní poplatek za fotokopii dokladu 2/ Institut odložení věci 2/ Specifikace sídla a místa podnikání 2/ Postup při úmrtí účastníka správního řízení 2/ Použití datové schránky a určení okamžiku podání podnikatele 2/ Tabákové výrobky a film 2/ Osoby samostatně výdělečně činné a právní úprava důchodového a nemocenského pojištění 2/ Úhrada nákladů řízení 2/ Živnostenské podnikání a stavby 2/ Činnost prodlužování vlasů 2/ Dopékání pečiva 2/ Pobyt v solné jeskyni 2/ Používání přístrojů při živnost. podnikání 2/ Reklama v pohřebnictví 2/ Reklama a doplňky stravy 2/ Charakteristika nákladů řízení 2/ Uložení pořádkové pokuty a náklady řízení 2/ Úhrada nákladů řízení a typy sankčních řízení 2/ Zastavení řízení 2/ Nečinnost správního orgánu 2/ Plná moc k zastupování účastníka řízení 2/ Ústní jednání před vydáním rozhodnutí 2/ Náležitosti podnětu 2/ Živnostenské podnikání a oblast psychoterapie 2/ Platební styk a živnostenské podnikání 2/ Odborná kvalifikace pro činnosti ostrahy a služeb soukromého detektiva 2/10-25 Právní úprava živnostenského podnikání v roce 2010, stav po novelách přijatých v posledních dvou letech 4/10-52 Přehled přijatých 10 zákonů od do / Psychoterapie v podnikání a v reklamě 4/ Negativní vyřízení podání 4/ Služby centrálních registračních míst a jejich využívání podnikatelskými subjekty 4/ Ohlášení živnosti občanem členského státu Evropské unie 4/ Poskytování služeb prostřednictvím různých typů přístrojů, kontrolní činnost v této oblasti 4/ Některé povinnosti spojené s prostorami sídla nebo místa podnikání a postih za jejich nesplnění 4/ Obchodování s elektřinou a plynem 4/ Pojem zahraniční osoba 4/ Odborná způsobilost pro živnost Ostraha majetku a osob a Služby soukromých detektivů 4/ Živnost ohlašovací volná a bezúhonnost 4/ Doklady k ohlášení živnosti 4/ Oznamovací povinnost podnikatele o změnách žádosti o koncesi 4/ Údaje zapisované do živnostenského rejstříku 4/ Spáchání několika správních deliktů 4/ Povinnosti podnikatele 4/ Změny u živností řemeslných a vázaných 4/ Reklama a doplňky stravy 4/ Koncesované živnosti a jejich změny 4/ Změna právní kvalifikace 4/10-60 Závěrem 4/10-60

15 9.2 Dotazy a odpovědi - viz též spoluautorské odpovědi k daním - OSVČ chce podnikat jako kadeřnice a vizážistka a k tomu potřebuje dvě živnostenská oprávnění, výdaje spojené se zahájením činnosti dle ZDP 3/ SILNIČNÍ DAŇ - viz též daně z příjmů 10.1 Dotazy a odpovědi - daňové přiznání v případě fúze formou sloučení 3/ vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie a sborů dobrovolných hasičů a hasičského sboru podniků 3/ SPOTŘEBNÍ DANĚ, EKOLOGICKÉ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o spotřebních daních 2/10-9 I. Úvod II. Shrnutí hlavních změn 2/10-9 III. K jednotlivým ustanovením 2/10-10 K novele zákona o spotřebních daních /2. část/ 3/10-8 III. K jednotlivým ustanovením od 27a 3/10-8 K přechodným ustanovením 3/10-14 K článku III - Účinnost 3/10-15 Změny zákona o spotřebních daních v souvislosti s nabytím účinnosti daňového řádu 4/10-12 Úvod 4/10-12 Změny obsažené v zákoně č. 281/2009 Sb. 4/10-12 Změny obsažené ve sněmovním tisku č /10-12 Závěr 4/ SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Daňový řád - nový zákon v právním řádu ČR 3/10-49 Co lze tedy od nového daňového řádu například očekávat 3/10-49 * podporu elektronizaci daňové správy 3/10-49 * jasná pravidla pro doručování 3/10-50 * stanovená pravidla pro vedení daňového spisu a nahlížení do něj 3/10-50 * možnost odpustit úrok z posečkání již při vydání rozhodnutí o posečkání 3/10-50 * možnost dokončení zahájeného úkonu při správě daní původním správcem daně i po změně místní příslušnosti 3/10-51 * rozšíření možnosti podání dodatečných daňových přiznání na nižší daň na úkor obnovy řízení 3/10-51 * posunutí splatnosti daně ve výši, která byla stanovena nad rámec tvrzení daňového subjektu, až po rozhodnutí o odvolání, pokud bude podáno 3/10-51 * omezení pravomoci ministra financí prominout daň 3/10-51 * zavedení požadavku odůvodňovat každé rozhodnutí 3/10-52 * předřazení priority úhrady daně před její příslušenství 3/10-52

16 * stanovení jednoznačných pravidel pro opakování daňových kontrol a jejich omezení 3/10-52 * zkrácení obecné lhůty, po jejímž uplynutí je možné se bránit před nečinností správce daně z 6 na 3 měsíce 3/10-52 * jednoznačné nastavení lhůt pro stanovení a placení daně 3/10-53 * v řízení o mimořádném opravném či dozorčím prostředku nebude vznikat úrok z prodlení 3/10-53 * veškeré pravomoci správce daně vystupujícího v pozici soudu jsou zakotveny v daňovém řádu, tudíž nebude do budoucna nutné, aby se správce daně přiměřenou aplikací o.s.ř. do role soudu dosazoval, když je zároveň ještě v pozici oprávněného 3/10-53 * zavedení pravidla, podle něhož je nutné při volbě způsobu vymáhání dbát toho, aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúměrné k výši vymáhaného nedoplatku 3/10-53 * přehledná úprava dražeb věcí movitých i nemovitých a s tím souvisejícího rozvrhového řízení 3/10-54 Co přináší daňový řád daňovému subjektu v oblasti prostředků jeho ochrany před úkony správce daně při správě daní 4/10-46 * Stížnost 4/10-46 * Námitka 4/10-46 * Prominutí daně 4/10-46 * Oprava zřejmých omylů a nesprávností 4/10-47 * Opravné a dozorčí prostředky 4/10-47 * Řádné opravné prostředky 4/10-47 * Odvolání 4/10-47 * Rozklad 4/10-50 * Mimořádné opravné prostředky 4/10-50 * Obnova řízení 4/10-50 * Dozorčí prostředky 4/10-51 * Přezkoumání rozhodnutí 4/10-51 * Žaloba ve správním soudnictví 4/10-51 Lhůta pro vyměření a doměření daně - po daňové kontrole ukončené v roce 2009 nebyl doručen platební výměr na doměřenou daň za r / ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Účetní reforma v oblasti veřejných financí 3/10-16 Odpisy v účetnictví 4/ Dotazy a odpovědi Majetek - vklad OM fyzické osoby do s.r.o. (úč. a DP) 2/ Nájem - pronájem - pořízení dlouhodobého hmot. Majetku od leasingové společnosti na úvěr 1/ v leasingové splátce zahrnuto i pojištění vozu (hledisko účetní a daňové) 1/

17 Náklady - pojištění rizik plynoucí z poškození drahého zařízení při opravě - výrobní režie 3/ Povinnost vedení účetnictví - FVE od okamžiku zahájení provozu, povinnosti odvodu pojistného (SP a ZP) 3/ založení s.r.o. (tři bratři, Úč. a DP) 1/ Účtování - dotace z úřadu práce na mzdu 2/ dotací na pořízení majetku (hledisko účetní a daňové) 1/ inženýrské sítě na zakoupených pozemcích určených ke zřízení stavebních parcel a jejich prodeji občanům a převod sítí na město (+ DP + DDPN) 3/ kogenerační jednotka a DP 4/ likvidačního podílu 1/ neuhrazení části faktur dodavateli na pořízení nemovitosti (práce nebyly řádně provedeny) a dokončení zbylých prací odběratelem (Úč. a DP) 4/ průběh plnění smlouvy o dílo na etapy, dodavatel a subdodavatel 3/ s.r.o. má 100% podíl ve slovenské společnosti 2/ v cizí měně mezi českými dodavateli z pohledu odběratele 1/ vklad podniku fyzické osoby do s.r.o. (úč. a DPH) 2/ rozúčtování služeb SVJ 2/ zřizovací výdaje před zapsáním družstva do obchodního rejstříku 1/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby České národní banky (pro daňové účely) 2/10-75 Retrospektiva změn repo sazby České národní banky /od / (pro daňové účely) 1/10-20, 2/10-75 Daňové judikáty 2/ Ostatní příjmy 2/ Daňové výdaje (1) 2/ Daňové výdaje (2) 2/ Daňové výdaje (3) 2/ Daňové výdaje (4) 2/ Příjmy ze závislé činnosti 2/10-45 Daňové judikáty 4/ Ochrana před nezákonným zásahem 4/ Výše penále a jeho prominutí 4/10-43

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více