Text roku 2008 na rok Daové píjmy celkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000"

Transkript

1 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem Da z píjmu FO záv.innost Da z píjmu FO samost.výdlená innost Da z píjmu FO z kapitálových výnos Zrušené dan Da z píjmu PO Da z pídané hodnoty Odvod za odntí zemdlské pdy Poplatky za odntí lesní púdy Da z nemovitostí Da za obec Správní poplatky Místní poplatky z VHP Odvod ze zisku VHP Poplatky ze ps Poplatky z veejného prostranství Poplatky ubytovací Poplatky ze vstupného Píjmy z reklam Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Nedaové píjmy Píjmy z pronájmu majetku Z pronájmu hrobových míst Píjmy z pronájmu pozemk Náhodilé píjmy Zatiší ostatní píjmy Tídný odpad Sankní platby a pokuty Píjmy z úrok a divident Píjmy z pouti Úroky FRB Knihovna -píjmy Splátky pjek FRB Kapitálové píjmy Píjmy z prodeje nemovitostí Píjmy z prodeje ost.majetku Píjmy z prodeje pozemk Prodej kabelové televize Píjmy z prodeje pozemk-letišt Odvod z H Sedab Pestanov na MP

2 Pestanov-MŠ hygiena C e l k e m p í j my K K Píjmy financování- úvr na víceú.hišt Píjmy vetn financování K Píjmy z pronájmu majetku Budova PORS rok 2008 rok 2009 Garáže Elzako Koupališt Areál teplická- Sedab Stará radnice Pronájem služebních byt Kulturní dm Roudníky Stánek Metropol Víceúelové hišt BaF Zem- areál Sedab Cukrárna Husovo nám ZŠ EURO Tel Nájem prostor -Martia Zátiší Aligátor Truhláství Husovo nám C e l k e m K K

3 3. Návrh rozpotu na rok 2009 V Ý D A J E schválený rozpoet návrh rozpotu Text rok 2008 na rok 2009 Doprava-územní dopr.obslužnost Pozemní komunikace z toho Roudníky V Aleji,U Haly,Radniní,Libušin nám.9.kvtna/ álej/ chodníky po mst dokonení silnice Na Bhání Komunikace Bezová Komunikace Haškova Teplická zpomalovací prvky,pechod Vodní toky Mateská škola- píspvek Základní škola-píspvek z toho- energie provoz ZŠ - šatní skínky stavební úpravy šaten,opravy ZŠ - oprava stechy,soc.zaízení okna Základní škola praktická-píspvek Hygiena-opravy Budova ZŠP Základní umlecká škola-píspvek Školní jídelna - píspvek projekt jídelny MŠ rekonsrtukce kuchyn MŠ Metropol Kulturní dm Roudníky kompenzace nájmu Knihovna z toho -mzdy odvody nákup knih drobný majetek materiál

4 el.energie plyn tel.poplatky služby opravy Stará radnice z toho -el.energie vodné plyn služby materiál opravy,záivky,záclony Kultura-kulturní poady Chabaovické noviny Pomník Na Bhání-el.energie Píspvky neziskovým organiza Pou Sportovní hala TJ Slovan FK soc.zaízení-oprava FK TJ Slovan VK,florbal sociální zaízení VK Koupališt- kompenzace Víceúelové hišt Bytové hospodáství Sedab-píspvek na byt.hosp PORS Veejné osvtlení z toho -opravy el.energie Údržba hbitov Hbitov-opravy márnice okna,fasáda Hbitov- chodníky Údržba zelen msta Výsadba a kácení strom Úklid msta Ostatní práce ve mst Ostatní- hromosvody,elektroistalace Dtská hišt dokonení,roudníky a nov za školou Nakládání s odpady z toho -domovní odpad kontejnerový dvr tídný odpad

5 nebezpený odpad Oprava kontejn.dvora Kon.dvr Roudníky dovybavení Sociální dávky z toho peovatelská služba sociální podpora Veejn prospšní pracovníci 1-3/ osob 8.x píspvek od ÚP na 3.msíce,1.prac.jen z prostedk msta z toho -vlastní prostedky na mzdy vlastní prostedky na odvody odv.obuv materiál pohonné hmoty služby vodné el.energie plyn opravy drobný majetek oberstvení cestovné telefonní poplatky nákup traktoru Mstská policie z toho platy odvody z mezd odv,obuv knihy,tisk drobný dlouhodobý majetek materiál pohonné hmoty služby pošt telefonní poplatky nájem stelnice školení,vzdlávání služby opravy cestovné pohoštní leasing Fábie pojištní vozu Mstská policie-pestanov Požární ochrana dobrovolná z toho -odv,obuv drobný dlouhodobý majetek materiál služby opravy a údržba zbrojnice x pohonné hmoty el.energie

6 vodné plyn tel.poplatky školení pojištní pohoštní,ostatní x oprava fasády,vnitní opravy stn,podlah Odkoupení staré hasiárny s 1/2pozemku Místní zastupitelské orgány z toho plat starosty odvody z mezd odmny zastupitel odmny komisím,obanm,dohody telefonní poplatky cestovné Místní správa z toho mzdy odvody z mezd náklady soc.fondu ostatní pojistné nájem Pošt právní pomoc el.energie vodné náklady na cestovné pohonné hmoty telefonní poplatky opravy nákup kolk knihy,tisk,zákony,vyhlášky drobný majetek materiál poštovní poplatky školení,vzdlávání služby vcné dary fond starosty-pohoštní leasing-gaz leasing Fábie Nákup pozemk k.ú. Vyklice Rezerva Platba daní za msto Služby penžních ústav Pojištní majetku msta Píspvky Mikroregionu,Milada,SESO Pjky FRB obyvatelé Úroky z úvr FRB SFŽP-fin.vypoádání-splátky

7 Územní plánování projekty Vánoní výzdoba námstí Zátiší -údržba HB Teplice- úvr z toho splátky - financování úroky HB Teplice - úvr z toho splátky- financování úroky HB Teplice- úvr z toho splátky - financování úroky HB Teplice - úvr z toho splátky- financování úroky Výdaje Víceúelové hišt u ZŠ z úvru Výdaje celkem Financování-splátky úvr Výdaje vetn financování