Dividendy. Investujte do světa, který se mění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dividendy. Investujte do světa, který se mění"

Transkript

1 Dividendy Investujte do světa, který se mění

2 Rozpoznejte přidanou hodnotu Když investoři přemýšlejí nad akciemi, dívají se obvykle nejvíce na vývoj kurzů. Všímají si pouze jejich růstu podle hesla pokud kurzy stoupají, je to dobrá investice. Mnozí přitom zapomínají na výplatu výnosů společností, na dividendy. Dividendy jsou částí zisku, kterou akciová společnost vyplácí svým akcionářům. Právě tyto pravidelné výplaty zajišťují dodatečnou výnosnost a v konečném důsledku dělají investici ještě úspěšnější. Zkusme se na to podívat ještě přesněji mnohé velké, celosvětově úspěšné společnosti se odpoutaly od ekonomického vývoje ve svých domovských zemích. Ozdravily své bilance, odbouraly dluhy a zvýšily zisky. Jejich strategie se stala trvale udržitelnou, což potvrzuje i vyplácení dividend. Investoři z toho mohou těžit. V této brožuře se dozvíte, jaké výhody dividendy přináší a jak je můžete využít ve své individuální investiční strategii. n Součást investování do akcií Jakou roli hrají dividendy při investování do akcií str. 3 n Pravidelný příjem Jak lze využít dividendy jako dodatečný zdroj příjmu str. 6 n Efekt reinvestování Jaký podíl mohou mít dividendy na celkovém výnosu z investice do akcií str. 8 n Vhodný časový okamžik Proč jsou dividendy v současnosti tak zajímavé str. 10 2

3 Součást investice do akcií Dividendy jsou od nepaměti důležitou součástí akcií. Když však burzy stoupají vzhůru, stávají se vedlejší záležitostí, protože se do popředí dostává většinou jen kurzový nárůst. V současném investičním prostředí, které charakterizují nízké úrokové sazby a nejistota na trzích, však dividendy opět získávají původní význam a dostávají se zpět do zorného pole investorů. Nabízejí totiž nejen určitou míru stability, ale jsou i dlouhodobě rozhodujícím příspěvkem k celkové výši výnosu finanční investice. Faktor stability V prostředí, pro které je typická nejistota, jsou důležité pravidelné, spolehlivé výnosy. Dividendové tituly se přitom stávají atraktivní alternativou pro investory. Vždyť výplata dividend je lépe předvídatelná než vývoj kurzů. Vždyť společnost zpravidla i nadále vyplácí své zisky formou dividend i v případě, že její kurz krátkodobě klesá. Jak ukazuje graf, ročně vyplácená částka na dividendy se vyvíjela především v posledních šesti letech poměrně konstantně. Výplata dividend tedy zajišťuje pravidelné výnosy i v dobách krize. Výše dividend indexu DAX od obchodního roku ,6 28,1 23,0 26,0 27,1 27, ,6 20, ,8 11,6 10,2 10,6 14, Zdroj: boerse.de, , v mld. eur. 3

4 Společnosti a dividendy Investoři, kteří chtějí těžit z dividend, si musí do svého portfolia nakoupit takzvané dividendové tituly. Pro společnosti, jež spolehlivě vyplácejí dividendy, jsou typické zdravé bilance, přehledné toky financí a dostatek vlastního kapitálu. Takové společnosti plánují své investice dlouhodobě a soustřeďují se na nejziskovější projekty. Faktor úspěchu dividend Dividendy jsou celkově považovány za znak síly. Mnohé podniky hrdě poukazují na to, že ještě nikdy ve své historii nemusely snižovat dividendy. Takové společnosti zpravidla reprezentují silné značky. A právě ty jsou známé tím, že jsou méně náchylné ke kurzovým výkyvům a zpravidla se vyvíjejí lépe než celkový trh. Lépe se jim tak daří vzdorovat těžkým časům. Kromě toho je cílem aktivní dividendové politiky dlouhodobě zajišťovat a zvyšovat dividendy. Investoři tak mohou z dlouhodobějšího hlediska počítat se stabilními, pravidelnými výnosy. Dividendové tituly jsou úspěšnější než zbytek trhu Dividendové tituly Výnosy Rozsah kolísání Celkový trh 168% 121% Dividendové tituly Celkový trh 12% 27% Analýza v průběhu deseti let ukázala, že dividendové tituly (společnosti, které dokázaly zvyšovat své dividendy během posledních deseti let) dosáhly vyšších výnosů než celkový trh (všechny společnosti v indexu) a zároveň vykazují i menší rozsah kolísání. Zdroj: Citigroup, , celosvětové akcie (MSCI All Country World Index v amerických dolarech). 4

5 Příklad dividendového titulu: Procter & Gamble Procter & Gamble je příkladem společnosti s aktivní dividendovou politikou. Koncern z USA je považován za defenzivní titul, který se specializuje na značky spotřebního zboží. Společnost Procter & Gamble stabilně zvyšovala své dividendy během posledních 54 let. Pokud by investor 31. ledna 1973 investoval amerických dolarů do této společnosti, získal by za tuto dobu na vyplacených dividendách celkem přes USD a v současnosti by jeho investice měla hodnotu USD. Pokud by své dividendy, které mu tato společnost vyplatila, do ní opět reinvestoval, jeho investice by od té doby zvýšila svou hodnotu na USD. Dividendy by tedy celkový výsledek investování zvýšily na více než trojnásobek. To ukazuje, že dividendy mohou být enormním příspěvkem k výnosu. Uvědomte si prosím, že tato společnost slouží pouze jako příklad investování a nepředstavuje investiční doporučení. Vývoj cen společnosti Procter & Gamble$ $ Při reinvestování dividend $ $ $ $ Na příkladu dividendového titulu, jakým je společnost Procter & Gamble, lze vidět, že se výnos může během času extrémně zvyšovat díky dividendám. Zdroj: Datastream, , kumulovaný růst s reinvestováním a bez reinvestování dividend. $ Bez zohlednění vyplácení dividend v celkové výši USD 5

6 Pravidelný příjem Mnozí investoři plánují využít výnosy své finanční investice k tomu, aby si zajistili pravidelný a stabilní příjem například jako přilepšení k důchodu ve stáří. Jejich kapitál by přitom měl zůstat zachován, v ideálním případě by měl ještě růst. Takové možnosti nabízejí dividendové akcie. Atraktivní zdroj příjmu Walter H. dostal ze své životní pojistky vyplaceno eur. Kapitál by chtěl zanechat svým dětem a vnoučatům a běžnými výnosy by chtěl pravidelně vylepšovat svůj důchodový příjem. Dosud se mu na to zdály být nejlepším řešením státní dluhopisy rozvinutých průmyslových zemí. Současné velmi nízké úroky a dluhová krize jej však donutily hledat alternativu. Dividendy stoupají z dlouhodobého hlediska Měsíční hodnota kapitálu v akciích v Měsíční výplata dividendových výnosů v Protože jeho investiční horizont překračuje dobu deseti let, rozhodne se pro dividendové tituly. Vždyť kromě pravidelného příjmu má ještě i možnost kurzových zisků. Jejich výnosy se nyní nacházejí nad úrovní státních dluhopisů a vyhlídky na další růst dividend jsou dobré Na příkladu celosvětového vývoje akciových trhů je vidět, jak se během posledních deseti let vyvíjel akciový kapitál a dividendy. Uvědomte si prosím, že nelze investovat do burzovního indexu a že tento příklad slouží pouze pro ilustraci. Zdroj: Datastream, , Vývoj jednorázové investice eur během 10 let a měsíční výplaty dividend na základě akcií z celého světa (MSCI AC World Index v eurech). 6

7 I dividendové akcie sice zažívají kurzové výkyvy, ale Walterův počet akcií se přitom nemění. Kromě toho kurzy dividendových titulů zpravidla nekolísají tak výrazně. Walter si vybral na investování fond s výplatou výnosů. Ten mu umožňuje, aby si výnosy z dividend pravidelně nechal vyplácet v pevných termínech. Ochrana před znehodnocením peněz V současné fázi nízkých úrokových sazeb mohou být dividendy atraktivní alternativou k úrokovým výnosům z dluhopisů nebo bankovních vkladů. Právě při dlouhodobějším investování může prostředí nízkých úrokových sazeb v kombinaci se stoupající inflací vést k tomu, že vaše peníze budou mít stále nižší hodnotu. V takovém případě se hovoří o negativních reálných úrokových sazbách. Ani akcie sice nenabízejí záruku udržitelné stability v případě inflace, ve srovnání s jinými investičními příležitostmi však právě dividendové tituly s pravidelnou výplatou umožňují určité vyrovnání vlivu inflace. Zatímco pevně úročené cenné papíry většinou nemění výši vypláceného výnosu, při růstu zisku společnosti zpravidla roste i výše dividend. Investoři by si však měli být přitom stále vědomi toho, že akciové kurzy mohou výrazněji kolísat. Dividendové výnosy míří vzhůru 8% 7% 6% 5% Výnos 4% 3% 2% Výnos z dividend Celosvětové akcie v % Výnos z dluhopisů zemí G7 v % 1% Výnosy z amerických státních dluhopisů v % 0% Zatímco výnosy z dluhopisů v posledních letech klesaly stále více, akcie mezitím nabízejí vyšší výnosy z dividend. Protože pozorovatelé trhu počítají, že fáze nízkých úrokových sazeb potrvá déle, tento vývoj by měl přetrvat. Zdroj: Datastream, , celosvětové akcie (MSCI World Dividend Yield Index v USD), státní dluhopisy států skupiny G7 (BofA ML Global Government G7 Index v USD), státní dluhopisy USA (BofA ML US Treasury Master II Index v USD). 7

8 Efekt reinvestování Už Albert Einstein nazval největším matematickým objevem všech dob efekt úroků z úroků, u dividend známý jako efekt reinvestování. Pro úspěch dlouhodobého investování kapitálu je reinvestování výnosů rozhodujícím příspěvkem. Platí to i pro dividendy. Vždyť už dlouhé roky tvoří dividendy a výnosy z reinvestovaných dividend často podstatný podíl na celkovém výnosu. Růst a trvalá udržitelnost Júlia P. si už léta pravidelně odkládá peníze na své soukromé důchodové spoření. Od začátku bylo cílem co nejvyšší zhodnocení. Proto si už tehdy vybrala dividendové tituly. Protože se již na začátku rozhodla, že bude znovu investovat i vyplácené dividendy, během let se jí díky efektu reinvestování podařilo shromáždit slušnou částku. Na příkladu indexu MSCI All Country World v grafu dole vidíte, jak odlišně se plán spoření v měsíční výši 250 eur v tomto indexu vyvíjel během posledních 20 let. Při reinvestování dividend by měl investor nyní přibližně o 30 procent více než při vyplácení dividend. Rozdíl v celkové částce Při reinvestování dividend Bez zohlednění vyplácení dividend v celkové výši V tomto hypotetickém scénáři investorka investuje měsíčně 250 eur do celosvětového akciového indexu, přičemž vkládat začne Graf ukazuje rozdíl mezi reinvestováním a vyplácením dividend. Uvědomte si prosím, že nelze investovat přímo do indexu a tento příklad slouží pouze pro ilustraci. Zdroj: Datastream, , investice do akcií celosvětově (MSCI All Country World Index v eurech), kumulovaný růst s reinvestováním a bez reinvestování dividend. 8

9 Růst dividend Jak ukazuje příklad vlevo, investor může výrazně zvýšit svůj výnos, když reinvestuje své dividendy. Pokud ještě navíc každý rok stoupá i výše dividendy, znamená to ještě další výrazný nárůst výnosů. Ve zjednodušeném schématu dole je vidět v červeném poli, jak se jeho investice vyvíjí, když ročně přináší neměnnou pětiprocentní dividendu. Modré pole zase ukazuje vývoj za předpokladu. že se dividendové výnosy ročně ještě zvyšují o dalších pět procent. Jako příklad si vezměme investici ve výši sto eur, jejíž hodnota během investičního období zůstane nezměněna. Proto je důležité vybrat si takové společnosti, od nichž lze očekávat, že v budoucnu budou zvyšovat své dividendy. Tedy společnosti, které mají dobrou pozici a mohou se pochlubit zdravými bilancemi hospodaření. Výhoda rostoucích dividend Investice s dividendovým výnosem, který ročně stoupá o 5 % Investice se stabilní dividendou 5 % ročně Investice 100 bez růstu kapitálu Zdroj: Fidelity. 9

10 Vhodný okamžik Historicky nízké úrokové sazby v několika bonitních průmyslových zemích tlačí výnosy z dluhopisů a peněžních vkladů dolů. Jinak jsou na tom akciové podíly v etablovaných koncernech mnohé z nich poskytují investorům díky výplatám dividend možnost podílet se na jejich trvalém úspěchu. Dividendy se pak stávají atraktivní alternativou. Očekává se pokračování růstu Dlouhá léta se výnosy z dluhopisů pohybovaly nad úrovní výnosů z dividend. Teď se to obrátilo. Pokud si porovnáme výnosy z dividend v roce 2013 s průměrem za posledních 15 let, jsou výnosy v roce 2013 ve všech regionech stejné nebo vyšší než tento průměr. Vyhlídky do budoucna přitom zůstávají příznivé, dividendy by měly dále růst i v budoucích letech. Využijte dividendy z celého světa Společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy, působí celosvětově. Na výběr je celkem 393 podniků z celého světa.1 Čím širší záběr si vezmeme, tím více možností se nabízí, což platí i pro dividendové tituly. 1 Zdroj: Datastream, , na základě MSCI AC World Index. Aktuální výnosy z dividend Průměrný měsíční výnos během 15 let v % Průměrný měsíční výnos v dubnu 2013 v % 2,1% 1,8% 1,7% 1,4% 2,4% 2,4% USA Japonsko Asie Tichomoří bez Japonska Zdroj: Datastream, , S&P 500, MSCI Japan, MSCI Asia ex Japan, MSCI Europe ex UK v USD. 3,5% 2,9% Evropa bez VB Dividendové tituly lze nalézt po celém světě Anteil Dividendentitel 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Zdroj: Datastream, , podíl společností s dividendovým výnosem > 3 %, na základě MSCI AC World Index v USD. Severní Amerika Asie Tichomoří Evropa Ostatní 10

11 Profitujte z dividend díky investičním fondům Různé typy investování Máte na výběr mezi fondy s vyplácením výnosů nebo s reinvestováním výnosů. Dividendy jako příjem V tomto případě je vhodný typ investování s výplatou výnosů například s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou. Budete pak mít pevně určené termíny, ve kterých vám fond vyplatí výnosy. Dividendy jako růst kapitálu V tomto případě je vhodný typ investování s reinvestováním výnosů. Výnosy z dividend se automaticky znovu investují a pomohou vašemu majetku k výrazně rychlejšímu růstu. Široký záběr Rozložte svou investici na více společností, a tím snížíte své riziko. Celosvětové možnosti Získáte přístup k trhům a společnostem, ke kterým by se investor sám jinak jen těžko dostal. Výběr díky odborníkům Finanční experti analyzují společnosti po celém světě a trhy, na kterých působí. Znají jejich strategii, podnikatelské modely a také jejich vedení až do nejmenšího detailu. Díky tomu dokáží zhodnotit vyhlídky jednotlivých společností a najít pro fond ty nejlepší tituly. 11

12 Tento dokument slouží jako marketingový informační leták. Investiční rozhodnutí se musí v každém případě uskutečnit na základě dokumentu Key Investor Information Document (Hlavní investiční dokument KIID), prodejní brožury, poslední obchodní zprávy a nejnovější půlroční zprávy (pokud byla následně zveřejněna). Kromě dokumentu KIID jsou tyto dokumenty vyhotoveny v anglickém jazyce a představují jediný závazný základ nákupu. Můžete si je zdarma vyžádat u svého investičního konzultanta, v Evropském servisním centru v Lucemburku: FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Borschette, 1021 Lucemburk nebo v českém platebním centru UniCredit UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle, případně na webové adrese Uvedené dokumenty zahrnují pravidla fondů a další informace týkající se začlenění SKIPCP. Společnost Fidelity nabízí pouze informace o svých vlastních produktech a službách a neposkytuje investiční poradenství pro konkrétní případy. Další informace týkající se povahy rizika pro tento fond jsou k dispozici na webové stránce delity.cz. Výkon v minulosti není ukazatelem budoucích zisků. Hodnota akcií může kolísat a není zaručena. Na dluhopisy v zahraniční měně se vztahují změny směnného kurzu. Z důvodu nízké likvidity na mnoha menších akciových trzích mohou být některé fondy na rozvíjejících se trzích vystaveny velké volatilitě, a prodejní práva jsou proto v mimořádných situacích omezena. Zmínka o jednotlivých cenných papírech slouží pouze jako ilustrace a nesmí být pokládána za doporučení k nákupu nebo prodeji. Upozorňujeme, že uvedená stanoviska nemusí být momentálně platná a společnost Fidelity již mohla zareagovat. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, logo Fidelity Worldwide Investment a symbol F jsou registrované ochranné známky společnosti FIL Limited. Všechny informace jsou uvedeny bez záruky. Nemáte-li dále zájem o doručování našich marketingových dokumentů, informujte písemně vydavatele tohoto dokumentu. Vydavatel: FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Lucemburk, Lucembursko. Autorizováno a regulováno v Lucemburku komisí Commission de Surveillance du secteur financier (CSSF). K datu: duben MKAT2831 (CZ)

GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND A-ACC-CZK(HDG) 31. ČERVENEC 2015

GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND A-ACC-CZK(HDG) 31. ČERVENEC 2015 GLOBAL DIVIDEND FUND SVETOVYCH DIVIDEND AACCCZK(HDG) Přístup a styl Daniel Roberts uplatňuje bottomup přístup při investování do společností, které nabízejí zdravý výnos podpořený rostoucí úrovní příjmů

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Investujte chytře. Profitujte z našich zkušeností.

Investujte chytře. Profitujte z našich zkušeností. Investujte chytře Profitujte z našich zkušeností. E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S ) Váš specialista na věcné hodnoty. Každý z nás má své sny a cíle. Mnohé z nich je asi možné uskutečnit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

speciál Partneři konference

speciál Partneři konference speciál Partneři konference Investiční průvodce 2015 II/III investiční průvodce 2015 speciál Středoevropský region čeká růst Co mohou investoři očekávat od Česka a středoevropského regionu a jaké příležitosti

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula

Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta. Bc. Jiří Zezula Návrh investičních příležitostí na finančním trhu pro konkrétního klienta Bc. Jiří Zezula Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce se zabývá sestavení finančního portfolia pro konkrétního klienta. Cílem

Více

Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy

Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S ) Váš specialista na věcné hodnoty. Každý z nás

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB

KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Revidovaná výroční zpráva k 31. prosinci 2013 KBC Multi Track Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Na základě

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

4 /2014. NOVÉ PRIVÁTNÍ FONDY Daňově výhodné řešení exkluzivně pro klienty EPB

4 /2014. NOVÉ PRIVÁTNÍ FONDY Daňově výhodné řešení exkluzivně pro klienty EPB 4 /2014 NOVÉ PRIVÁTNÍ FONDY Daňově výhodné řešení exkluzivně pro klienty EPB EDITORIAL Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vítám vás při čtení letos již čtvrtého čísla investičního magazínu Reportér určeného

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL INTELIGENTNÍ INVESTICE

ZERTIFIKATEJOURNAL INTELIGENTNÍ INVESTICE INTELIGENTNÍ INVESTICE ZERTIFIKATEJOURNAL Martin Svoboda Čína zpomaluje Na velmi vysoké úrovni Čína je již mnoho let pokládána za motor světové ekonomiky. Ale ještě dlouho potrvá, než Čína dožena vyspělé

Více