Dividendy. Investujte do světa, který se mění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dividendy. Investujte do světa, který se mění"

Transkript

1 Dividendy Investujte do světa, který se mění

2 Rozpoznejte přidanou hodnotu Když investoři přemýšlejí nad akciemi, dívají se obvykle nejvíce na vývoj kurzů. Všímají si pouze jejich růstu podle hesla pokud kurzy stoupají, je to dobrá investice. Mnozí přitom zapomínají na výplatu výnosů společností, na dividendy. Dividendy jsou částí zisku, kterou akciová společnost vyplácí svým akcionářům. Právě tyto pravidelné výplaty zajišťují dodatečnou výnosnost a v konečném důsledku dělají investici ještě úspěšnější. Zkusme se na to podívat ještě přesněji mnohé velké, celosvětově úspěšné společnosti se odpoutaly od ekonomického vývoje ve svých domovských zemích. Ozdravily své bilance, odbouraly dluhy a zvýšily zisky. Jejich strategie se stala trvale udržitelnou, což potvrzuje i vyplácení dividend. Investoři z toho mohou těžit. V této brožuře se dozvíte, jaké výhody dividendy přináší a jak je můžete využít ve své individuální investiční strategii. n Součást investování do akcií Jakou roli hrají dividendy při investování do akcií str. 3 n Pravidelný příjem Jak lze využít dividendy jako dodatečný zdroj příjmu str. 6 n Efekt reinvestování Jaký podíl mohou mít dividendy na celkovém výnosu z investice do akcií str. 8 n Vhodný časový okamžik Proč jsou dividendy v současnosti tak zajímavé str. 10 2

3 Součást investice do akcií Dividendy jsou od nepaměti důležitou součástí akcií. Když však burzy stoupají vzhůru, stávají se vedlejší záležitostí, protože se do popředí dostává většinou jen kurzový nárůst. V současném investičním prostředí, které charakterizují nízké úrokové sazby a nejistota na trzích, však dividendy opět získávají původní význam a dostávají se zpět do zorného pole investorů. Nabízejí totiž nejen určitou míru stability, ale jsou i dlouhodobě rozhodujícím příspěvkem k celkové výši výnosu finanční investice. Faktor stability V prostředí, pro které je typická nejistota, jsou důležité pravidelné, spolehlivé výnosy. Dividendové tituly se přitom stávají atraktivní alternativou pro investory. Vždyť výplata dividend je lépe předvídatelná než vývoj kurzů. Vždyť společnost zpravidla i nadále vyplácí své zisky formou dividend i v případě, že její kurz krátkodobě klesá. Jak ukazuje graf, ročně vyplácená částka na dividendy se vyvíjela především v posledních šesti letech poměrně konstantně. Výplata dividend tedy zajišťuje pravidelné výnosy i v dobách krize. Výše dividend indexu DAX od obchodního roku ,6 28,1 23,0 26,0 27,1 27, ,6 20, ,8 11,6 10,2 10,6 14, Zdroj: boerse.de, , v mld. eur. 3

4 Společnosti a dividendy Investoři, kteří chtějí těžit z dividend, si musí do svého portfolia nakoupit takzvané dividendové tituly. Pro společnosti, jež spolehlivě vyplácejí dividendy, jsou typické zdravé bilance, přehledné toky financí a dostatek vlastního kapitálu. Takové společnosti plánují své investice dlouhodobě a soustřeďují se na nejziskovější projekty. Faktor úspěchu dividend Dividendy jsou celkově považovány za znak síly. Mnohé podniky hrdě poukazují na to, že ještě nikdy ve své historii nemusely snižovat dividendy. Takové společnosti zpravidla reprezentují silné značky. A právě ty jsou známé tím, že jsou méně náchylné ke kurzovým výkyvům a zpravidla se vyvíjejí lépe než celkový trh. Lépe se jim tak daří vzdorovat těžkým časům. Kromě toho je cílem aktivní dividendové politiky dlouhodobě zajišťovat a zvyšovat dividendy. Investoři tak mohou z dlouhodobějšího hlediska počítat se stabilními, pravidelnými výnosy. Dividendové tituly jsou úspěšnější než zbytek trhu Dividendové tituly Výnosy Rozsah kolísání Celkový trh 168% 121% Dividendové tituly Celkový trh 12% 27% Analýza v průběhu deseti let ukázala, že dividendové tituly (společnosti, které dokázaly zvyšovat své dividendy během posledních deseti let) dosáhly vyšších výnosů než celkový trh (všechny společnosti v indexu) a zároveň vykazují i menší rozsah kolísání. Zdroj: Citigroup, , celosvětové akcie (MSCI All Country World Index v amerických dolarech). 4

5 Příklad dividendového titulu: Procter & Gamble Procter & Gamble je příkladem společnosti s aktivní dividendovou politikou. Koncern z USA je považován za defenzivní titul, který se specializuje na značky spotřebního zboží. Společnost Procter & Gamble stabilně zvyšovala své dividendy během posledních 54 let. Pokud by investor 31. ledna 1973 investoval amerických dolarů do této společnosti, získal by za tuto dobu na vyplacených dividendách celkem přes USD a v současnosti by jeho investice měla hodnotu USD. Pokud by své dividendy, které mu tato společnost vyplatila, do ní opět reinvestoval, jeho investice by od té doby zvýšila svou hodnotu na USD. Dividendy by tedy celkový výsledek investování zvýšily na více než trojnásobek. To ukazuje, že dividendy mohou být enormním příspěvkem k výnosu. Uvědomte si prosím, že tato společnost slouží pouze jako příklad investování a nepředstavuje investiční doporučení. Vývoj cen společnosti Procter & Gamble$ $ Při reinvestování dividend $ $ $ $ Na příkladu dividendového titulu, jakým je společnost Procter & Gamble, lze vidět, že se výnos může během času extrémně zvyšovat díky dividendám. Zdroj: Datastream, , kumulovaný růst s reinvestováním a bez reinvestování dividend. $ Bez zohlednění vyplácení dividend v celkové výši USD 5

6 Pravidelný příjem Mnozí investoři plánují využít výnosy své finanční investice k tomu, aby si zajistili pravidelný a stabilní příjem například jako přilepšení k důchodu ve stáří. Jejich kapitál by přitom měl zůstat zachován, v ideálním případě by měl ještě růst. Takové možnosti nabízejí dividendové akcie. Atraktivní zdroj příjmu Walter H. dostal ze své životní pojistky vyplaceno eur. Kapitál by chtěl zanechat svým dětem a vnoučatům a běžnými výnosy by chtěl pravidelně vylepšovat svůj důchodový příjem. Dosud se mu na to zdály být nejlepším řešením státní dluhopisy rozvinutých průmyslových zemí. Současné velmi nízké úroky a dluhová krize jej však donutily hledat alternativu. Dividendy stoupají z dlouhodobého hlediska Měsíční hodnota kapitálu v akciích v Měsíční výplata dividendových výnosů v Protože jeho investiční horizont překračuje dobu deseti let, rozhodne se pro dividendové tituly. Vždyť kromě pravidelného příjmu má ještě i možnost kurzových zisků. Jejich výnosy se nyní nacházejí nad úrovní státních dluhopisů a vyhlídky na další růst dividend jsou dobré Na příkladu celosvětového vývoje akciových trhů je vidět, jak se během posledních deseti let vyvíjel akciový kapitál a dividendy. Uvědomte si prosím, že nelze investovat do burzovního indexu a že tento příklad slouží pouze pro ilustraci. Zdroj: Datastream, , Vývoj jednorázové investice eur během 10 let a měsíční výplaty dividend na základě akcií z celého světa (MSCI AC World Index v eurech). 6

7 I dividendové akcie sice zažívají kurzové výkyvy, ale Walterův počet akcií se přitom nemění. Kromě toho kurzy dividendových titulů zpravidla nekolísají tak výrazně. Walter si vybral na investování fond s výplatou výnosů. Ten mu umožňuje, aby si výnosy z dividend pravidelně nechal vyplácet v pevných termínech. Ochrana před znehodnocením peněz V současné fázi nízkých úrokových sazeb mohou být dividendy atraktivní alternativou k úrokovým výnosům z dluhopisů nebo bankovních vkladů. Právě při dlouhodobějším investování může prostředí nízkých úrokových sazeb v kombinaci se stoupající inflací vést k tomu, že vaše peníze budou mít stále nižší hodnotu. V takovém případě se hovoří o negativních reálných úrokových sazbách. Ani akcie sice nenabízejí záruku udržitelné stability v případě inflace, ve srovnání s jinými investičními příležitostmi však právě dividendové tituly s pravidelnou výplatou umožňují určité vyrovnání vlivu inflace. Zatímco pevně úročené cenné papíry většinou nemění výši vypláceného výnosu, při růstu zisku společnosti zpravidla roste i výše dividend. Investoři by si však měli být přitom stále vědomi toho, že akciové kurzy mohou výrazněji kolísat. Dividendové výnosy míří vzhůru 8% 7% 6% 5% Výnos 4% 3% 2% Výnos z dividend Celosvětové akcie v % Výnos z dluhopisů zemí G7 v % 1% Výnosy z amerických státních dluhopisů v % 0% Zatímco výnosy z dluhopisů v posledních letech klesaly stále více, akcie mezitím nabízejí vyšší výnosy z dividend. Protože pozorovatelé trhu počítají, že fáze nízkých úrokových sazeb potrvá déle, tento vývoj by měl přetrvat. Zdroj: Datastream, , celosvětové akcie (MSCI World Dividend Yield Index v USD), státní dluhopisy států skupiny G7 (BofA ML Global Government G7 Index v USD), státní dluhopisy USA (BofA ML US Treasury Master II Index v USD). 7

8 Efekt reinvestování Už Albert Einstein nazval největším matematickým objevem všech dob efekt úroků z úroků, u dividend známý jako efekt reinvestování. Pro úspěch dlouhodobého investování kapitálu je reinvestování výnosů rozhodujícím příspěvkem. Platí to i pro dividendy. Vždyť už dlouhé roky tvoří dividendy a výnosy z reinvestovaných dividend často podstatný podíl na celkovém výnosu. Růst a trvalá udržitelnost Júlia P. si už léta pravidelně odkládá peníze na své soukromé důchodové spoření. Od začátku bylo cílem co nejvyšší zhodnocení. Proto si už tehdy vybrala dividendové tituly. Protože se již na začátku rozhodla, že bude znovu investovat i vyplácené dividendy, během let se jí díky efektu reinvestování podařilo shromáždit slušnou částku. Na příkladu indexu MSCI All Country World v grafu dole vidíte, jak odlišně se plán spoření v měsíční výši 250 eur v tomto indexu vyvíjel během posledních 20 let. Při reinvestování dividend by měl investor nyní přibližně o 30 procent více než při vyplácení dividend. Rozdíl v celkové částce Při reinvestování dividend Bez zohlednění vyplácení dividend v celkové výši V tomto hypotetickém scénáři investorka investuje měsíčně 250 eur do celosvětového akciového indexu, přičemž vkládat začne Graf ukazuje rozdíl mezi reinvestováním a vyplácením dividend. Uvědomte si prosím, že nelze investovat přímo do indexu a tento příklad slouží pouze pro ilustraci. Zdroj: Datastream, , investice do akcií celosvětově (MSCI All Country World Index v eurech), kumulovaný růst s reinvestováním a bez reinvestování dividend. 8

9 Růst dividend Jak ukazuje příklad vlevo, investor může výrazně zvýšit svůj výnos, když reinvestuje své dividendy. Pokud ještě navíc každý rok stoupá i výše dividendy, znamená to ještě další výrazný nárůst výnosů. Ve zjednodušeném schématu dole je vidět v červeném poli, jak se jeho investice vyvíjí, když ročně přináší neměnnou pětiprocentní dividendu. Modré pole zase ukazuje vývoj za předpokladu. že se dividendové výnosy ročně ještě zvyšují o dalších pět procent. Jako příklad si vezměme investici ve výši sto eur, jejíž hodnota během investičního období zůstane nezměněna. Proto je důležité vybrat si takové společnosti, od nichž lze očekávat, že v budoucnu budou zvyšovat své dividendy. Tedy společnosti, které mají dobrou pozici a mohou se pochlubit zdravými bilancemi hospodaření. Výhoda rostoucích dividend Investice s dividendovým výnosem, který ročně stoupá o 5 % Investice se stabilní dividendou 5 % ročně Investice 100 bez růstu kapitálu Zdroj: Fidelity. 9

10 Vhodný okamžik Historicky nízké úrokové sazby v několika bonitních průmyslových zemích tlačí výnosy z dluhopisů a peněžních vkladů dolů. Jinak jsou na tom akciové podíly v etablovaných koncernech mnohé z nich poskytují investorům díky výplatám dividend možnost podílet se na jejich trvalém úspěchu. Dividendy se pak stávají atraktivní alternativou. Očekává se pokračování růstu Dlouhá léta se výnosy z dluhopisů pohybovaly nad úrovní výnosů z dividend. Teď se to obrátilo. Pokud si porovnáme výnosy z dividend v roce 2013 s průměrem za posledních 15 let, jsou výnosy v roce 2013 ve všech regionech stejné nebo vyšší než tento průměr. Vyhlídky do budoucna přitom zůstávají příznivé, dividendy by měly dále růst i v budoucích letech. Využijte dividendy z celého světa Společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy, působí celosvětově. Na výběr je celkem 393 podniků z celého světa.1 Čím širší záběr si vezmeme, tím více možností se nabízí, což platí i pro dividendové tituly. 1 Zdroj: Datastream, , na základě MSCI AC World Index. Aktuální výnosy z dividend Průměrný měsíční výnos během 15 let v % Průměrný měsíční výnos v dubnu 2013 v % 2,1% 1,8% 1,7% 1,4% 2,4% 2,4% USA Japonsko Asie Tichomoří bez Japonska Zdroj: Datastream, , S&P 500, MSCI Japan, MSCI Asia ex Japan, MSCI Europe ex UK v USD. 3,5% 2,9% Evropa bez VB Dividendové tituly lze nalézt po celém světě Anteil Dividendentitel 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Zdroj: Datastream, , podíl společností s dividendovým výnosem > 3 %, na základě MSCI AC World Index v USD. Severní Amerika Asie Tichomoří Evropa Ostatní 10

11 Profitujte z dividend díky investičním fondům Různé typy investování Máte na výběr mezi fondy s vyplácením výnosů nebo s reinvestováním výnosů. Dividendy jako příjem V tomto případě je vhodný typ investování s výplatou výnosů například s měsíční nebo čtvrtletní periodicitou. Budete pak mít pevně určené termíny, ve kterých vám fond vyplatí výnosy. Dividendy jako růst kapitálu V tomto případě je vhodný typ investování s reinvestováním výnosů. Výnosy z dividend se automaticky znovu investují a pomohou vašemu majetku k výrazně rychlejšímu růstu. Široký záběr Rozložte svou investici na více společností, a tím snížíte své riziko. Celosvětové možnosti Získáte přístup k trhům a společnostem, ke kterým by se investor sám jinak jen těžko dostal. Výběr díky odborníkům Finanční experti analyzují společnosti po celém světě a trhy, na kterých působí. Znají jejich strategii, podnikatelské modely a také jejich vedení až do nejmenšího detailu. Díky tomu dokáží zhodnotit vyhlídky jednotlivých společností a najít pro fond ty nejlepší tituly. 11

12 Tento dokument slouží jako marketingový informační leták. Investiční rozhodnutí se musí v každém případě uskutečnit na základě dokumentu Key Investor Information Document (Hlavní investiční dokument KIID), prodejní brožury, poslední obchodní zprávy a nejnovější půlroční zprávy (pokud byla následně zveřejněna). Kromě dokumentu KIID jsou tyto dokumenty vyhotoveny v anglickém jazyce a představují jediný závazný základ nákupu. Můžete si je zdarma vyžádat u svého investičního konzultanta, v Evropském servisním centru v Lucemburku: FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Borschette, 1021 Lucemburk nebo v českém platebním centru UniCredit UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle, případně na webové adrese Uvedené dokumenty zahrnují pravidla fondů a další informace týkající se začlenění SKIPCP. Společnost Fidelity nabízí pouze informace o svých vlastních produktech a službách a neposkytuje investiční poradenství pro konkrétní případy. Další informace týkající se povahy rizika pro tento fond jsou k dispozici na webové stránce delity.cz. Výkon v minulosti není ukazatelem budoucích zisků. Hodnota akcií může kolísat a není zaručena. Na dluhopisy v zahraniční měně se vztahují změny směnného kurzu. Z důvodu nízké likvidity na mnoha menších akciových trzích mohou být některé fondy na rozvíjejících se trzích vystaveny velké volatilitě, a prodejní práva jsou proto v mimořádných situacích omezena. Zmínka o jednotlivých cenných papírech slouží pouze jako ilustrace a nesmí být pokládána za doporučení k nákupu nebo prodeji. Upozorňujeme, že uvedená stanoviska nemusí být momentálně platná a společnost Fidelity již mohla zareagovat. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, logo Fidelity Worldwide Investment a symbol F jsou registrované ochranné známky společnosti FIL Limited. Všechny informace jsou uvedeny bez záruky. Nemáte-li dále zájem o doručování našich marketingových dokumentů, informujte písemně vydavatele tohoto dokumentu. Vydavatel: FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Lucemburk, Lucembursko. Autorizováno a regulováno v Lucemburku komisí Commission de Surveillance du secteur financier (CSSF). K datu: duben MKAT2831 (CZ)

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zvládat výkyvy na trzích. Investovat ve světě změn

Zvládat výkyvy na trzích. Investovat ve světě změn Zvládat výkyvy na trzích Investovat ve světě změn Chápat, co se děje Růst a pokles kurzů je nevyhnutelnou součástí investování na burzách. V případě, že tyto výkyvy přetrvávají delší dobu, mohou se mnozí

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků

Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 1 Fidelity disponuje jedním z největších investičních týmů na světě Naše síla je založena na globální síti analytiků 121 Portfolio Managerů 192 Profesionálů ve výzkumu 37 Lidí v podpoře výzkumu akcií

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Investujte chytře. Profitujte z našich zkušeností.

Investujte chytře. Profitujte z našich zkušeností. Investujte chytře Profitujte z našich zkušeností. E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S ) Váš specialista na věcné hodnoty. Každý z nás má své sny a cíle. Mnohé z nich je asi možné uskutečnit

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy

Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy Postupnými kroky k dosažení velkých cílů. Investování a zabezpečení do budoucnosti s podílovými fondy E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S ) Váš specialista na věcné hodnoty. Každý z nás

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD 31. PROSINEC 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AACCUSD 31. PROSINEC 2015 Přístup a styl Fond investuje primárně do vysoce výkonných firemních dluhopisů emitentů se sídlem v Asii, diverzifikovaných napříč několika zeměmi a sektory.

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Příležitost desetiletí

Příležitost desetiletí Příležitost desetiletí Michael Hasenstab, PhD, CIO, Templeton Global Macro Pouze profesionálním investorům. Není určeno k distribuci drobným investorům. Tři důvody proč věříme, že Templeton Global Bond

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015

Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Aktua lnı valuace akciı 7. 9. 2015 Vývoj akcií od začátku roku 2015 - Díky propadům akcií v týdnu od 15. do 24.8. světové akcie od začátku roku 2015 v koruně ztratily 0,99 %. Přitom USA rostly o 0,13 %

Více

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016

FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016 Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015 pro.cs.xx.01511.lu051116.pdf TARGET 015 (EURO) FUND AACCEURO 1. PROSINEC 015 Přístup a styl Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout optimalizovaný a dynamický výběr třídy aktiv v rámci

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s. Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

www.wwicorporation.com

www.wwicorporation.com WWI Group Corporation Panama Jsme společnost, která se specializuje na správu soukromého kapitálu a jeho zhodnocení cestou investování na forexových trzích. FOREX zaujímá jeden z největších podílů zaujímá

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 29. květen 214 Připravil: Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 625 Brno Kontakt: telefon: 63383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU

C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU C-QUADRAT ARTS FONDY FONDU Výnosy nechat běžet ztráty omezit Trendkopírující fondy fondů a trendkopírující Total Return fondy fondů Trendkopírující fondy Řízeno podle úspěšné koncepce ARTS Trendkopírující

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. QUADRAT Strategie AMI (T) CZK OBSAH. Všeobecné produktové informace. 2 Vývoj fondu a ukazatele.

C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. QUADRAT Strategie AMI (T) CZK OBSAH. Všeobecné produktové informace. 2 Vývoj fondu a ukazatele. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2015 C-QUADRAT QUADRAT OBSAH C-QUADRAT Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele / Vývoj pravidelné investice 4 Analýza

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více