a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO."

Transkript

1 D1 B B B Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: a) SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. b) STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA. c) STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI. Bílá čtvercová, na vrcholu postavená deska se dvěma černými kruhy vyjadřuje návěst: a) POSUN ZA OZNAČNÍK. b) POSUN ZA NÁMEZNÍK. c) POSUN ZA PŘEJEZDNÍK. Bílá obdélníková na kratší straně umístěná deska, černě orámována a na ní značka "vykřičník" vyjadřuje návěst: a) KOLEJIŠTĚ SE SEŘAĎOVACÍM NÁVĚSTIDLEM. b) KOLEJIŠTĚ S VLOŽENÝM NÁVĚSTIDLEM. c) KOLEJIŠTĚ S NEPLATNÝM NÁVĚSTIDLEM. Bílé světlo v kombinaci s červeným světlem na vloženém návěstidle vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POSUN DOVOLEN. c) pochybnou. Č Č Č Červená, na delší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POMALU. c) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. Čtvercová, do vodorovné polohy sklopená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) POSUN DOVOLEN. c) SOUHLAS K POSUNU. Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) SOUHLAS K POSUNU. c) POSUN DOVOLEN. Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) KUSÁ KOLEJ. c) POSUN POVOLEN. D D D Dává-li návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT strojvedoucí, musí: a) v příští stanici zastavit. b) v příští stanici projet. c) zastavit před vjezdovým návěstidlem sousední stanice a souhlas k vjezdu si vyžádat telefonicky. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno: a) všem zaměstnancům, kteří jsou ve službě. Tito zaměstnanci nemusí být odborně způsobilí. b) jen výpravčímu. c) jen zaměstnanci, který je pro tuto činnost odborně způsobilý. Dávat slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU je výhybkáři: a) zakázáno dávat v případě, když je v jeho obvodu více jak jeden posunový díl a mohlo by dojít k záměně. b) vždy zakázáno. c) vždy dovoleno. Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost: a) 50 m. b) 10 m. c) 100 m. Dočasná pomalá jízda je: a) trvalé omezení traťové rychlosti. b) přechodné omezení konstrukční rychlosti. c) přechodné omezení traťové rychlosti, s časově vymezenou platností. Dovoluje-li hlavní návěstidlo jízdu posunového dílu a toto hlavní návěstidlo platí jen pro jednu kolej: a) není v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. b) je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu a rozkazem k odjezdu vlaku. c) je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. H H H Hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel automatického bloku) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: a) s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. b) s bílým pruhem. c) s červenými a bílými pruhy stejné délky. I I I Indikátorová tabulka je pomůcka k stanovení: a) neplatnosti návěstidla. b) platnosti návěstidla pro sousední kolej (tzv. indikátorová tabulka se šipkou). c) traťové rychlosti. 1

2 Indikátorová tabulka je pomůcka k značení: a) hlavních návěstidel, od kterých při návěstění rychlosti 40 km/h je stanovena jiná než návěstěná rychlost (např. indikátorová tabulka s číslicí 5). b) stanoviště neplatného návěstidla. c) stanovené traťové rychlosti. J J J Jako dočasná náhrada za zničené hlavní návěstidlo: a) se může použít přenosné návěstidlo s návěstí RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. b) se přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ nemůže použít ve spojení s návěstí PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) se může použít přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ i ve spojení s návěstí PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je rozdíl při dávání ruční návěsti STŮJ a ruční návěsti STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY? a) Jen u noční návěsti. b) Není mezi nimi žádný rozdíl. c) Ano. Jednalo-li by se o druhé pracovní místo, před kterým je umístěn výstražný terč (vyjma světelného výstražného terče), je výpravčí povinen: a) tuto skutečnost ohlásit provoznímu dispečerovi a ten o umístění výstražného terče rozhodne. b) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče zakázat. c) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče povolit. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 a pod ním jedno vodorovné žlutobílé r ameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) VÝSTRAHA. b) RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. c) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: a) VOLNO. b) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek a pod ním jedno vodorovné ž lutobílé rameno z odrazek nebo jedno žluté světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. b) RYCHLOST 40 KM/H. c) VÝSTRAHA. Jedno vodorovné červenobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) VOLNO. b) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno vodorovné červenobílé rameno z odrazek nebo červené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) VOLNO. c) RYCHLOST 40 KM/H. Je-li dávána ruční návěst VÝSTRAHA, musí být dávána do doby: a) dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POZOR. b) dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POVOLTE BRZDY ÚPLNĚ. c) než ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku. Je-li hlavní návěstidlo zničeno, umístí se na jeho místě přenosné návěstidlo s návěstí: a) MÍSTO ZASTAVENÍ. b) RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST, strojvedoucí vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího, zpraveného o vjezdu na obsazenou kolej. b) pravidelně projíždějícího. c) pravidelně zastavujícího. Na tuto návěst nelze nikdy uskutečňovat vjezdy na obsazenou kolej. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst VÝSTRAHA, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. b) pravidelně projíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. c) odjíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. Je-li návěstidlo poškozené, zhaslé nebo je-li jeho návěst pochybná a není-li označeno jako neplatné, musí se zaměstnanec řídit tou návěstí, která: a) je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí STŮJ, u samostatné předvěsti návěstí VÝSTRAHA a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. b) povoluje jízdu za toto návěstidlo, u hlavního návěstidla a u samostatné předvěsti návěstí VOLNO a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí POSUN DOVOLEN. c) je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí VOLNO, u samostatné předvěsti návěstí STŮJ a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. Je-li poškozeno odjezdové návěstidlo spolu s uzávěrou koleje, RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: a) je dovoleno dávat jen u odjezdového návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. b) je dovoleno dávat jen u uzávěry koleje a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. c) se musí dávat u obou návěstidel. 2

3 Je-li poškozeno odjezdové návěstidlo spolu s vloženým návěstidlem, RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: a) je dovoleno dávat jen u odjezdového návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. b) je dovoleno dávat jen u vloženého návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. c) se musí dávat u obou návěstidel. Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového mechanického návěstidla, které není závislé hlavní návěstidlo, a vjezd je dovolován návěstí VOLNO, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. b) pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. c) pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem. Je-li první vozidlo sunutého vlaku vybaveno na přední straně bílými světly,musí být vždy označeno návěstí: a) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍ PO ČÁSTECH. b) ZAČÁTEK VLAKU. c) KONEC VLAKU. Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, platí návěst POSUN DOVOLEN: a) pro všechny tyto posunové díly. O platnosti návěstidla musí být všechny posunové díly zpraveni rozkazem Op část C. b) jen pro první posunový díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUN DOVOLEN. c) jen pro první posunový díl. Ostatní posunové díly musí být o posunu zpraveny vždy písemným rozkazem V, který sepíše signalista a zaměstnanec řídící posun mu tento rozkaz podepíše. Je-li vložené návěstidlo zhaslé, strojvedoucí jedná jako u návěsti: a) STŮJ. b) VOLNO. c) PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je-li za snížené viditelnosti mechanické návěstidlo zhaslé a není-li označeno jako neplatné, ale denní návěst je naprosto nepochybná: a) platí návěst denní. b) platí návěst noční. c) musí být návěstidlo kryto přenosnou návěstí STŮJ a jízda kolem něj musí být povolena jen na písemný rozkaz. K K K K trojznakovému a k čtyřznakovému automatickému bloku patří návěstidla: a) oddílová a vjezdová. b) odjezdová a oddílová. c) odjezdová, oddílová a vjezdová. Každé návěstidlo musí být vyrobeno podle: a) návrhu provozovatele dráhy. b) návrhu přednosty PO. c) zaváděcích nebo vzorových listů. Každý zaměstnanec musí znát návěst: a) ODJEZD. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) POPOTÁHNOUT. Kde není přímo u koleje hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun: a) musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. b) musí čelo posunového dílu zastavit před označníkem. c) nesmí být na této koleji povolen posun. Kolík se střídavě červenými a bílými pruhy z odrazek; na vrcholu kolíku žlutá deska, uprostřed s černými čísly, které uvádějí kilometrickou polohu přejezdu vyjadřuje návěst: a) PÍSKEJTE. b) VÝSTRAHA. c) VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDU. Konec části vlaku je označen na zadní straně vpravo posledního vozidla části vlaku: a) obdélníkovou, na kratší straně postavenou deskou žluté barvy. b) žlutým praporkem nebo žlutým světlem. c) červeným praporkem nebo červeným světlem. Kroužení praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou vyjadřuje návěst: a) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. b) PŘIBLÍŽIT. Kroužení svítilnou se světlem jakékoli barvy kromě zelené vyjadřuje návěst: a) VZDÁLIT. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) POMALU. Krytí nesjízdných míst ve stanici přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ: a) není nařízeno, pokud je zabezpečovacím zařízením nebo zajištěním výhybky či výkolejky (kolejové zábrany) znemožněno náhodné postavení všech možných jízdních cest na kryté místo. b) je nařízeno rozkazem ředitele SŽDC. c) je nařízeno vždy. Krytí nesjízdných míst ve stanici se provádí ze strany možné jízdy vozidel přenosným návěstidlem s návěstí : a) MÍSTO ZASTAVENÍ. b) STŮJ. c) POSUN ZAKÁZÁN. 3

4 M M M Malý červený terč s bílým okrajem držený zaměstnancem přímo u koleje a kolmo k této koleji nebo malý červený terč s bílým okrajem z odrazek vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POMALU. c) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. Malý červený terč z odrazek smí být za snížené viditelnosti použit: a) vždy. b) jen jako přenosné návěstidlo ke krytí vozidel. c) nikdy. Modrá čtvercová deska postavená na vrcholu, uprostřed bílé písmeno "S", dávaná strojvedoucím všech činných elektrických hnacích vozidel, vyjadřuje návěst: a) JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ. b) JEĎTE NA SDRUŽENÉ SPOJENÍ. c) JEĎTE NA PARALELNÍ SPOJENÍ. Modré písmeno "V" s bílým okrajem na seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN DOVOLEN. b) SOUHLAS K POSUNU. c) POSUN ZAKÁZÁN. Modré světlo a nad ním červené světlo na vloženém návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) pochybnou. N N N Na návěstidle dvě zkřížené bílé latě umístěné jako znak "X" vyjadřují návěst: a) POROUCHANÉ NÁVĚSTIDLO. b) NEOBSLUHOVANÉ NÁVĚSTIDLO. c) NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO. Na návěstidle svítící bílý znak "X" nebo černá deska s bílým znakem "X" vyjadřuje návěst: a) POROUCHANÉ NÁVĚSTIDLO. b) NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO. c) NEOBSLUHOVANÉ NÁVĚSTIDLO. Na podélné straně vozidla modré přerušované světlo vyjadřuje návěst: a) OTEVŘENÉ DVEŘE. b) ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ V ČINNOSTI. c) POSUN ZAKÁZÁN. Na přední i zadní straně hnacího vozidla jedno bílé světlo [noční návěst] vyjadřuje návěst: a) OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO. b) ODSTAVENÉ HNACÍ VOZIDLO. c) HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU. Na přední i zadní straně hnacího vozidla rozsvícená dvě bílá světla ve stejné výši vyjadřují návěst: a) ODSTAVENÉ HNACÍ VOZIDLO. b) HNACÍ VOZIDLO PŘI JÍZDĚ PODLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ. c) HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU. Na přední straně hnacího vozidla v čele vlaku dvě rozsvícená bílá světla ve stejné výši nebo dvě bílá světla doplněná nad nimi o jedno bílé světlo do tvaru rovnoramenného trojúhelníku, je-li tímto světlem vozidlo vybaveno, vyjadřuje návěst: a) ZAČÁTEK VLAKU. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍHO ZA NEMOŽNÉHO DOROZUMĚNÍ. Na přední straně prvního vozidla vlaku nad pravým nárazníkem obdélníková, na kratší straně postavená deska žluté barvy, vyjadřuje návěst: a) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍHO ZA NEMOŽNÉHO DOROZUMĚNÍ. b) ZAČÁTEK ČÁSTI VLAKU. c) ZAČÁTEK VLAKU. Na širé trati návěst MÍSTO ZASTAVENÍ: a) se neumisťuje. b) přikazuje strojvedoucímu nezavěšeného postrku, ukončujícího v tomto místě jízdu, nebo strojvedoucímu vlaku a PMD (zastavujících v tomto místě) zastavení před touto návěstí. c) přikazuje strojvedoucímu nezavěšeného postrku, strojvedoucímu vlaku nebo PMD zastavení všemi vozidly za touto návěstí. Na tratích se čtyřznakovým automatickým blokem jsou oddílová návěstidla od sebe umístěna: a) vždy na zábrzdnou vzdálenost. b) na vzdálenost delší než je zábrzdná vzdálenost, ale nejméně na třetinu zábrzdné vzdálenosti. c) na vzdálenost kratší než je zábrzdná vzdálenost, ale nejméně na polovinu zábrzdné vzdálenosti. Na vrcholu postavený žlutý trojúhelníkový štít s černým písmenem "P", dávaný k vedoucímu hnacímu vozidlu, vyjadřuje návěst: a) ZMĚNA TRASY. b) KRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. c) NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. Na zadní straně posledního vozidla vlaku, ve stejné výši dvě červená světla nebo dvě obdélníkové, na kratší straně postavené desky, které jsou tvořeny dvěma vstřícnými červenými a bílými trojúhelníky, vyjadřují návěst: a) KONEC VLAKU. b) ZAČÁTEK VLAKU. c) KONEC ČÁSTI VLAKU. 4

5 Návěst dávaná hlavním návěstidlem: a) buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku zakazuje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku povolují. b) jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. c) buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku povoluje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku zakazují. Návěst dávaná samostatnou předvěstí: a) buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. b) jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. c) jízdu vlaku zakazuje. Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ upozorňuje na mimořádné umístění hlavního návěstidla a je-li umístěna u cestového nebo odjezdového návěstidla: a) stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. b) nestanovuje konec vlakové cesty. c) nestanovuje začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. Návěst HRANICE IZOLOVANÉHO ÚSEKU upozorňuje na místo, kde je: a) povoleno odstavit vozidla nebo kde je dovoleno zastavit jen výjimečně, a to jen na dobu nezbytně nutnou. b) zakázáno odstavit vozidla nebo kde je dovoleno zastavit jen výjimečně, a to jen na dobu nezbytně nutnou. c) povoleno odstavit pouze hnací vozidla minimálně na 60 minut. Návěst HRANICE IZOLOVANÉHO ÚSEKU upozorňuje: a) na hranici u sbíhajících se kolejí. b) na začátek a konec místa, za které musí vlak nebo posunový díl zajet při úvraťové jízdě. c) pouze na konec místa, za které musí vlak nebo posunový díl zajet při úvraťové jízdě. Návěst HRANICE KOLEJE upozorňuje: a) na hranici u sbíhajících se nebo křížících se kolejí, za kterou je zakázáno, aby přesahovalo vozidlo stojící na jedné z kolejí. b) na konec vlakové cesty. c) na místo, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor. Návěst je: a) viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Znak, provedení, tvar, barva a zvukové vyjádření je uvedeno v předpise SŽDC (ČD) D1. b) pomůcka sloužící k dávání návěstí. c) neviditelné vyjádření pokynu a zprávy. Návěst JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ může dát: a) výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. b) pouze pomocník strojvedoucího. c) pouze výpravčí. Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu vedlejším směrem doleva. b) po hrotu přímým směrem. c) proti hrotu přímým směrem doleva. Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) po hrotu vedlejším směrem doleva. b) proti hrotu přímým směrem doleva. c) proti hrotu vedlejším směrem doleva. Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) po hrotu vedlejším směrem doprava. b) proti hrotu přímým směrem doprava. c) proti hrotu vedlejším směrem doprava. Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu vedlejším směrem doprava. b) po hrotu vedlejším směrem doprava. c) proti hrotu přímým směrem doprava. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) přímým směrem proti hrotu i po hrotu. b) vedlejším směrem jen proti hrotu. c) přímým směrem jen po hrotu doleva. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZLEVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) vedlejším směrem zleva doprava. b) přímým směrem zleva doprava. c) přímým směrem zprava doleva. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZPRAVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) vedlejším směrem zprava doleva. b) přímým směrem zprava doleva. c) přímým směrem zleva doprava. Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZLEVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) přímým směrem zprava doprava. b) přímým směrem zleva doleva. c) pro směr zleva doleva. 5

6 Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZPRAVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) pro směr zleva doleva. b) pro směr zprava doprava. c) přímým směrem zleva doprava. Návěst JÍZDA ZAJIŠTĚNA (bílé zábleskové světlo) světelného návěstidla výhybky se samovratným přestavníkem informuje o správném přestavení do: a) přednostní polohy výhybky. b) vedlejší polohy výhybky. c) přímé polohy výhybky. Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu z vedlejšího pravého směru. b) po hrotu z vedlejšího levého směru. c) po hrotu z přímého levého směru. Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: a) proti hrotu z vedlejšího levého směru. b) po hrotu z přímého levého směru. c) po hrotu z vedlejšího levého směru. Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu z přímého pravého směru. b) po hrotu z vedlejšího pravého směru. c) po hrotu z vedlejšího levého směru. Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: a) proti hrotu z vedlejšího pravého směru. b) po hrotu z vedlejšího pravého směru. c) po hrotu z přímého pravého směru. Návěst KONEC ČÁSTI VLAKU upozorňuje zaměstnance na: a) na první vozidlo části vlaku, který je odvážen z trati po částech. b) poslední vozidlo vlaku. c) poslední vozidlo části vlaku, který je odvážen z trati po částech. Návěst KONEC PRACOVNÍHO MÍSTA (na vrcholu šedého kolíku žlutá deska, uprostřed desky černé písmeno "D") je návěst: a) s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o konci pracovního místa. b) s trvalou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. c) s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. Návěst KONEC VLAKOVÉ CESTY (koncovník) stanovuje: a) začátek vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. b) konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. c) konec vlakové cesty a (nebo) konec obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. Návěst KONEC VLAKOVÉ CESTY na námezníku upozorňuje: a) na hranici u sbíhajících se nebo křížících se kolejí, za kterou je zakázáno, aby přesahovalo vozidlo stojící na jedné z kolejí, stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. b) pouze na hranici mezi kolejemi. c) na začátek záhlaví. Návěst KONEC VLAKU upozorňuje zaměstnance na: a) první vozidlo vlaku. b) poslední vozidlo vlaku. c) předposlední vozidlo vlaku. Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ má platnost: a) pro obě koleje mezi kterými je dávána. b) pouze pro kolej, u které je tato návěst umístěna vpravo. Pro kolej, u které je vlevo, neplatí. c) pouze pro kolej, u které je tato návěst umístěna vlevo. Pro kolej, u které je vpravo, neplatí. Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ přikazuje strojvedoucímu zastavit: a) za touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny s kolejovým rozvětvením. b) za touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny bez kolejového rozvětvení. c) před touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny s kolejovým rozvětvením. Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ přikazuje strojvedoucímu: a) vlaku s přepravou cestujících zastavit čelo zastavujícího vlaku co nejblíže před touto návěstí. b) zastavit čelo vlaku nebo PMD 10 m před touto návěstí. c) zastavit čelo vlaku nebo PMD co nejblíže před touto návěstí. Návěst NA SVÁŽNÝ PAHRBEK POSTAVENO (svítící bílý symbol svážného pahrbku) na indikátoru: a) upozorňuje na postavenou vlakovou cestu k svážnému pahrbku. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. c) upozorňuje na postavenou posunovou cestu k svážnému pahrbku. Návěst NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU dává strojvedoucímu za jízdy vlaku: a) pomocník strojvedoucího. b) výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. c) vlakvedoucí osobního vlaku nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. Návěst NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO (svítící bílý znak "X") upozorňuje na: a) skupinové návěstidlo. b) vložené návěstidlo. c) neplatnost návěstidla. Návěst OBSAZENO OSOBAMI upozorňuje na odstavená vozidla: a) obsazená osobami. b) obsazená osobami nebo vozidla speciálního vybavení. c) obsazená osobami nebo vozidla speciálního vybavení. Tato odstavená vozidla není dovoleno krýt přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. 6

7 Návěst ODJEZD (výpravčí drží denní výpravku obrácenou zeleným terčem, rozděleným bílým křížem, a s bílým okrajem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla a popřípadě jím provádí kratší svislé nebo vodorovné pohyby) je rozkazem: a) k posunu za námezník. b) strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. c) vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. Návěst ODJEZD (výpravčí pohybuje svisle noční výpravkou obrácenou zeleným světlem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla) je rozkazem: a) vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. b) strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. c) k posunu za námezník. Návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VOLNO předvěstí na následujícím hlavním návěstidle jednosvětlovou návěst, mimo návěsti: a) STŮJ nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. b) VÝSTRAHA nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) STŮJ nebo VÝSTRAHA. Návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA předvěstí na následujícím hlavním návěstidle návěst: a) VOLNO. b) STŮJ. c) VÝSTRAHA. Návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA předvěstí návěst STŮJ na hlavním návěstidle umístěném na: a) zkrácenou zábrzdnou vzdálenost. b) nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost. c) zábrzdnou vzdálenost. Návěst OTEVŘENÉ DVEŘE upozorňuje: a) na nakládání a vykládání do vozidel nebo na otevřené dveře vozidla. b) jen na otevřené dveře. c) na zdvíhací zařízení v činnosti. Návěst PÍSKEJTE (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek) přikazuje: a) strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst POZOR. b) strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) pískat. c) výpravčímu dávat návěst POZOR. Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby předloktím vzpažené ruky): a) dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby ruční svítilnou s bílým světlem): a) dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst POPOTÁHNOUT přikazuje strojvedoucímu kratší pohyb vozidel. V případě stojících vozidel se viditelná návěst musí vždy doplnit: a) viditelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. b) slyšitelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. c) slyšitelnou návěstí POMALU nebo STLAČIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: a) zakazuje posun. b) dovoluje posun. c) přikazuje posun. Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: a) vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. b) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje. c) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje. Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: a) zakazuje posun. b) přikazuje posun. c) dovoluje posun. Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, které platí jen pro jednu kolej, informuje o postavené: a) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje. b) vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. c) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje. Návěst POSUN DOVOLEN na seřaďovacím návěstidle dovoluje posun a je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: a) vlakové cestě a je souhlasem k posunu. b) posunové cestě a je souhlasem k posunu. c) posunové cestě a není souhlasem k posunu. Návěst POSUN DOVOLEN na skupinovém seřaďovacím návěstidle: a) je souhlasem k posunu. b) dovoluje posun, ale není souhlasem k posunu. c) je souhlasem k posunu, je-li návěstidlo doplněno indikátorem s číslem koleje, ze které je postavená posunová cesta. Návěst POSUN ZA NÁMEZNÍK informuje strojvedoucího o posunu vlaku za: a) označník. b) vjezdové návěstidlo z opačné strany. c) návěstidlo (místo) ukončující vlakovou cestu. Návěst POSUN ZAKÁZÁN (bílý sloupek s modrou hlavicí) zakazuje posunovat za: a) námezník. b) hranici koleje. c) hranici, kterou vytváří označník; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před ní. 7

8 Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle zakazuje posun a čelo posunového dílu musí zastavit: a) ještě před návěstidlem. Kde takové návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. b) před tímto návěstidlem na vzdálenost nejméně 10 m. c) nejdále v úrovni zadního námezníku. Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle, které není přímo u koleje, přikazuje zastavit čelo posunového dílu před: a) označníkem. b) tímto seřaďovacím návěstidlem. c) námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. Návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT dává: a) výpravčí. b) zaměstnanec doprovodu vlaku. c) cestující. Návěst PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE (výstražný terč) je dovoleno umístit: a) jen na odjezdovém zhlaví ŽST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi s výpravčími, vypravujícími vlaky návěstí ODJEZD. b) jen na širé trati, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi s výpravčími, nevypravujícími vlaky návěstí ODJEZD. c) jen na širé trati nebo na odjezdové záhlaví ŽST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi s výpravčími, vypravujícími vlaky návěstí ODJEZD. Návěst PŘÍSUN SOUPRAVY VOZIDEL KE SPÁDOVIŠTI na spádovištním návěstidle informuje o postavené přísunové posunové cestě ke spádovišti a: a) přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel ke spádovišti. b) přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel od spádoviště. c) přikazuje strojvedoucímu zahájit posun soupravy vozidel na seřadišti. Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST dovoluje jízdu kolem: a) hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti VÝSTRAHA. b) hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti STŮJ. c) seřaďovacího návěstidla s návěstí POSUN ZAKÁZÁN, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti POSUN ZAKÁZÁN. Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST jízdu podle rozhledových poměrů na oddílových návěstidlech hradel nebo hlásek: a) přikazuje. b) nepřikazuje. c) povoluje. Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST předvěstí návěst: a) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a nikdy nepřikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. b) VOLNO na následujícím hlavním návěstidle a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. c) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů (vyjma oddílových návěstidel hradel a hlásek). Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" ruční svítilnou s bílým světlem) dává: a) vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" rukou) dává: a) vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst SOUHLAS K POSUNU dává: a) pouze výpravčí a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. b) pouze posunovač a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. c) výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun. Návěst SOUHLAS K POSUNU může dávat: a) zaměstnanec střežící samostatnou předvěst. b) zaměstnanec střežící přejezd k jízdě posunového dílu přes přejezd. c) zaměstnanec střežící přejezdník. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na ní černý kruh s bílým mezikružím) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: a) oddílového a krycího návěstidla. b) automatického bloku, které předvěstí návěsti vjezdového návěstidla ŽST (odbočky). c) vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: a) vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. b) oddílového a krycího návěstidla. c) seřaďovacího návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní černý kříž) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: a) vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. b) oddílového a krycího návěstidla. c) seřaďovacího návěstidla. Návěst STŮJ na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: a) povoluje posun. b) zakazuje posun. c) přikazuje posun. Návěst STŮJ, KOLEJ UZAVŘENA na hlavním návěstidle: a) dovoluje jízdu vozidel. b) zakazuje pouze jízdu vlaku. c) zakazuje jízdu vozidel. 8

9 Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se musí dát: a) vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy nebo lidské životy. b) vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy. Jsou-li ohroženy lidské životy se tato návěst nesmí použít. c) jen uzná-li zaměstnanec za vhodné. Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se podle možnosti a potřeby dává: a) současně jako viditelná a slyšitelná, avšak i každá z nich sama o sobě je platná. b) pouze jako viditelná, je-li dávána současně i slyšitelná je tato návěst pochybná. c) pouze jako slyšitelná, je-li dávána současně i viditelná je tato návěst pochybná. Návěst STŮJ: a) povoluje jízdu vlaku. b) zakazuje jízdu vlaku. c) přikazuje jízdu vlaku. Návěst SUNOUT POMALU na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: a) 15 km/h. b) 5 km/h. c) 30 km/h. Návěst SUNOUT RYCHLEJI na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: a) 30 km/h. b) 20 km/h. c) 5 km/h. Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (červené světlo) je základní návěst kmenového spádovištního návěstidla a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. b) přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (modré světlo) je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. c) přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. Návěst UZAVŘENÍ KOLEJE ZRUŠENO hlavního návěstidla dovoluje: a) jízdu vlaku a posun. b) pouze jízdu vlaku, jízdu posunového dílu zakazuje. c) pouze posun, zakazuje jízdu vlaku. Návěst VOLNO na závislém hlavním návěstidle předvěstí: a) návěst VOLNO nebo VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle. b) návěst STŮJ nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST na následujícím hlavním návěstidle. c) pouze návěst VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle. Návěst VOZIDLA PŘIPOJENA K ELEKTRICKÉMU PŘEDTÁPĚCÍMU STOJANU upozorňuje na: a) napojení vozidel na stabilní zdroj elektrické energie. Návěstidlo musí být umístěno vedle začátku i konce vozidla nebo skupiny vozidel, mimo jejich obrys. b) odstavená vozidla obsazená osobami nebo vozidla speciálního vybavení. c) napojení vozidel na nestabilní zdroj motorové energie. Návěstidlo musí být umístěno vedle začátku i konce vozidla nebo skupiny vozidel, mimo jejich obrys. Návěst VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY informuje zaměstnance, který nařídil přestavení výhybek pro vlakovou cestu, že stanovené výhybky (které není nutno uzamykat) jsou pro jízdu vlaku: a) správně střeženy. b) správně přestaveny a střeženy. c) správně přestaveny. Návěst VÝSTRAHA (tabulka s křížem) předvěstí návěst: a) VOLNO na následujícím hlavním návěstidle nebo návěst HRANICE DOPRAVNY. b) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle nebo návěst KONEC NÁSTUPIŠTĚ. c) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle nebo návěst HRANICE DOPRAVNY. Návěst VÝSTRAHA na mechanickém hlavním návěstidle: a) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku; dále tato návěst předvěstí návěst STŮJ na následujícím hlavním návěstidle. b) zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku. c) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku a zároveň předvěstí návěst VOLNO na následujícím hlavním návěstidle. Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (denní výpravka ve výši pasu, vodorovně kolmo ke koleji, pro kterou platí, obrácenou návěstním znakem k zemi) je ruční návěstí a: a) dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) vyzývá členy doprovodu vlaku, aby přišli k výpravčímu. c) vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (jeden krátký a jeden dlouhý zvuk píšťalkou nebo k tomu určenou lokomotivní houkačkou) je: a) slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. b) ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. c) ruční návěstí, dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (vodorovné dlouhé pohyby noční výpravkou se zeleným světlem k doprovodu vlaku): a) je ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. b) je ruční návěstí a dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍHO ZA NEMOŽNÉHO DOROZUMĚNÍ upozorňuje zaměstnance na jízdu vlaku: a) podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění. b) po částech. c) podle rozhledových poměrů pouze za snížené viditelnosti. Návěst ZAČÁTEK VLAKU upozorňuje zaměstnance na: a) začátek vlaku. b) jízdu vlaku jedoucího za nemožného dorozumění. c) vlak jedoucí po částech. 9

10 Návěst ZMĚNA TRASY informuje strojvedoucího o jízdě vlaku po: a) odklonové trase z této stanice (odbočky). b) objízdné trase z této stanice (odbočky). c) objízdné trase z následující stanice (odbočky). Návěst ZPĚT (červené světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst kmenového spádovištního návěstidla a indikátoru a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. Návěst ZPĚT (modré světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a indikátoru a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. b) zakazuje sunutí, pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") je návěst indikátoru na spádovištním návěstidle a: a) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. b) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") na indikátoru: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. c) zakazuje jízdu vlaku a přikazuje strojvedoucímu, aby se vrátil do ŽST, ze které přijel. Návěstění je: a) natírání stožárů hlavních návěstidel a samostatných předvěstí. b) dávání návěstí pískáním ústy. c) činnost, při které je pokyn k organizování a provozování drážní dopravy dáván návěstí. Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u jedoucích vlaků převzetí: a) návěsti VÝSTRAHA nebo návěsti STŮJ. b) návěsti PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST nebo RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) návěsti NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU, návěsti JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ, návěsti OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, návěsti POSUN ZA NÁMEZNÍK, návěsti MOŽNO PROJET nebo návěsti ZMĚNA TRASY. Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u vlaků a posunových dílů převzetí návěsti: a) SVOLENÍ K POSUNU. b) SOUHLAS K POSUNU. c) VÝSTRAHA. Návěstí PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE (výstražný terč) je dovoleno označit v mezistaničním úseku: a) jen dva úseky na trati, kde jsou pracovní místa. b) neomezený počet pracovních míst na trati. c) jen jeden úsek na trati, kde jsou pracovní místa. Návěsti světelných návěstidel výhybek se samovratným přestavníkem návěstí jen správné přestavení výhybky do: a) přednostní polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. b) přednostní polohy pro směr jízdy po hrotu výhybky. c) vedlejší polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. Návěstidlo je: a) viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. b) technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. c) pouze technické zařízení, kterým se dává návěst. Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží denní výpravku: a) pod paží návěstním znakem k tělu. b) volně u nohy návěstním znakem k tělu. c) volně za zády. Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží noční výpravku: a) se zapnutým červeným světlem. b) se zhasnutým zeleným světlem. c) se zapnutým žlutým světlem. Nedostatečná zábrzdná vzdálenost je vzdálenost mezi: a) hlavními návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí POSUN ZAKÁZÁN. b) hlavními návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. c) seřaďovacími návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí STŮJ. Nelze-li zajistit zpravování strojvedoucího (zaměstnance v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) o umístění výstražného terče (vyjma světelného výstražného terče) je výpravčí povinen: a) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče povolit. b) tuto skutečnost ohlásit provoznímu dispečerovi a ten o umístění výstražného terče rozhodne. c) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče zakázat. Není-li možno přestavit poškozené mechanické seřaďovací návěstidlo na návěst POSUN ZAKÁZÁN: a) nedělají se žádná opatření. b) nesmí návěstit noční návěst dovolující posun a musí být zneplatněno. c) smí návěstit noční návěst dovolující posun a nemusí být zneplatněno. Neplatné návěstidlo je: a) návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo o jehož neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni. b) porouchané hlavní návěstidlo, kryté předepsanou návěstí VÝSTRAHA. c) návěstidlo s pochybnou návěstí. Noční návěst je návěst: a) používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost 100 m. b) návěstidla používaná za snížené viditelnosti. c) používaná pouze za úplňku měsíce. 10

11 Noční návěsti se dávají: a) bez zřetele na měsíční nebo jiné světlo dle přílohy č.1 předpisu SŽDC (ČD) D1 - Kalendář pro používání nočních návěstí a za snížené viditelnosti. b) jak uzná zaměstnanec za vhodné. c) jen když je úplná tma. O O O O náhle vzniklé nesjízdnosti místa na trati musí co nejrychleji zpravit zaměstnanec, který toto zjistil: a) vždy zaměstnance SDC. b) alespoň jednoho výpravčího některé sousední stanice (odbočky). c) pouze strojvedoucího. O zničení hlavního návěstidla a umístění přenosného návěstidla s návěstí STŮJ: a) musí být zpraven strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) písemným rozkazem. b) nemusí být zpraven strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) písemným rozkazem, musí být informován pouze ústně. c) musí být zpraven pouze vlakvedoucí osobního vlaku písemným rozkazem Pv. Obdélníková, na delší straně postavená bílá deska s černou šipkou, dávaná ve vodorovné poloze kolmo ke koleji, pro kterou platí, vyjadřuje návěst: a) POTŘEBUJEME ZASTAVIT. b) POTŘEBUJEME PROJET. c) MOŽNO PROJET. Obě vzpažené ruce svisle vzhůru vyjadřují ruční návěst: a) BRZDA V POŘÁDKU. b) ZABRZDĚTE. c) ODBRZDĚTE. Obsluha hlavních návěstidel a samostatných předvěstí musí být vždy provedena tak včas: a) aby došlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. b) aby nedošlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. c) aby vždy došlo k zastavení vlaku u samostatné předvěsti. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: a) od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od koncovníku, námezníku s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. c) od skupinového návěstidla, až za poslední pojížděnou výhybku. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: a) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. b) od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. c) v obvodu stanice nebo odbočky od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u vjezdového návěstidla správné koleje, které platí za jízdy po nesprávné koleji, je úsek koleje: a) v obvodu stanice nebo odbočky, od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ nebo od úrovně vjezdového návěstidla (není-li návěstní upozorňovadlo umístěno) až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. b) od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. c) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: a) v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. c) od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: a) od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. c) v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: a) od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před návěstním upozorňovadlem s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje. c) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. Obvyklé místo zastavení je místo, kde strojvedoucí: a) je zvyklý zastavovat vlak. U každého vlaku je to na jeho uvážení a neřídí se žádnými návěstidly pro označení místa zastavení. b) musí zastavit vlak před vjezdovým návěstidlem. c) musí zastavit vlak. Může být označeno nepřenosným návěstidlem s návěstí STŮJ, návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ nebo návěstí KONEC NÁSTUPIŠTĚ. Oddílová návěstidla na čtyřznakovém automatickém bloku návěstí: a) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA, návěst STŮJ a návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VOLNO. b) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA, návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ. c) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA, návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ, KOLEJ UZAVŘENA. Oddílová návěstidla na trojznakovém automatickém bloku návěstí: a) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ. Poslední oddílová návěstidla návěstí navíc návěsti samostatných světelných předvěstí. b) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ, KOLEJ UZAVŘENA. Poslední oddílová návěstidla návěstí navíc návěsti samostatných světelných předvěstí. c) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ. První oddílová návěstidla návěstí navíc návěsti samostatných světelných předvěstí. 11

12 Oddílové návěstidlo je: a) seřaďovací návěstidlo na trati. b) hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do železniční stanice. c) hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do traťového oddílu. Odpovědnost za zneplatnění hlavního návěstidla při výluce služby dopravních zaměstnanců a způsob zneplatnění musí řešit: a) rozkaz ředitele O11. b) rozkaz o výluce služby dopravních zaměstnanců. c) rozkaz ředitele SŽDC. Opisování písmene "D" ruční svítilnou s bílým světlem vyjadřuje ruční návěst: a) ODBRZDĚTE. b) BRZDA V POŘÁDKU. c) ZABRZDĚTE. P P P Platné návěstidlo je takové návěstidlo: a) které je označené předepsanou návěstí neplatnosti a ovlivňuje jízdu vozidel. b) jehož návěsti ovlivňují chování cestujících. c) jehož návěsti ovlivňují jízdu vozidel. Pochybná návěst je: b) každá návěst, která bliká bílým světlem. c) každá návěst, která je doplněna bílým světlem. d) taková návěst, která je nejasná, sporná, nejistá, návěstěná v rozporu s předpisem SŽDC (ČD) D1. Pokud je mechanická předvěst poškozena tak, že návěstí pouze návěst VOLNO nebo pochybnou návěst a je nutné provozování drážní dopravy: a) nemusí být strojvedoucí písemně zpraven o její poruše a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. b) musí být strojvedoucí písemně zpraven o její poruše a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí VOLNO. c) musí být strojvedoucí písemně zpraven o její poruše a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. Pokud je mechanické hlavní návěstidlo poškozeno tak, že návěstí návěst dovolující jízdu nebo pochybnou návěst,: a) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí VÝSTRAHA. b) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. c) nemusí být kryto. Pokud je některá kolej odstraněna a hlavní návěstidlo platné pro tuto kolej se tímto stalo návěstidlem přímo u koleje provozované musí být označeno jako: a) neplatné. b) poškozené. c) seřaďovací. Pokud je seřaďovací (spádovištní) návěstidlo poškozeno a návěstí zákaz posunu nebo je zhaslé: a) nekryje se žádnou návěstí. b) kryje se přenosným návěstidlem s návěstí POSUN ZAKÁZÁN. c) kryje se přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. Pokud je světelné oddílové návěstidlo automatického bloku nebo automatického hradla poškozeno tak, že na něm nesvítí návěst STŮJ: a) tato návěstidla se přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ nekryjí. b) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. c) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ. Pokud má ŽST (odbočka) závislá světelná vjezdová a cestová návěstidla bez rychlostní návěstní soustavy, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: a) S b) P c) Z Pokud má ŽST (odbočka) závislá vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: a) K b) P c) A Pokud výpravčí poslední stanice před pracovním místem nedostal zprávu o tom, že projíždějící vlak bude nebo byl zpraven o umístění výstražného terče (vyjma světelného výstražného terče), musí upozornit strojvedoucího (zaměstnance v čele sunutého vlaku) na umístění výstražného terče návěstí: a) OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se musí sepsat) nebo písemným rozkazem. b) PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE, telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se nesepisuje) nebo písemným rozkazem. c) OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se nesepisuje) nebo písemným rozkazem. Pomalá jízda je: a) přechodné omezení traťové rychlosti. b) přechodné omezení konstrukční rychlosti. c) trvalé omezení traťové rychlosti. Poslední odvážená část vlaku musí být označena návěstmi: a) ZAČÁTEK VLAKU a KONEC ČÁSTI VLAKU. b) HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU. c) ZAČÁTEK VLAKU a KONEC VLAKU. Poškozené návěstidlo, ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D1, je: a) návěstidlo, které má oprýskaný nátěr. b) hlavní návěstidlo kryté předepsanou návěsti VÝSTRAHA. c) návěstidlo, které nemůže plnit svou funkci. Pracovní místo je místo: a) na trati, kde je postaveno stavědlo. b) ve stanici, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro naložení nákladního vozu. c) na trati, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro provozování dráhy, v jejichž důsledku dochází k ovlivňování provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy. Pro jedoucí vlak dává výpravčí pokyn k průjezdu návěstí ODJEZD do doby, než: a) vlak mine odjezdové návěstidlo. b) vlak mine vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy. c) ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku, pokud strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku nepotvrdil převzetí této návěsti. 12

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 15. dubna 1997 č.j. 55216/97-O11 Účinnost od 28. 12. 1997

Více

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D1. Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AB = automatický blok AH = automatické hradlo CDP = Centrální dispečerské pracoviště DI = Drážní inspekce DOZ = dálkové ovládání zabezpečovacích

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC D1 0001_6 V předpisu SŽDC D1 jsou textem psaným "kurzívou v uvozovkách" uvedeny: závazná slovní znění pokynů, která mají zásadní význam pro

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : 19899/11-OŘ : Výnos č. 4 k předpisům

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 (normativní) OBRAZOVÁ PŘÍLOHA OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Obrazová příloha je normativní ve smyslu ustanovení článků textové části normy. Rozměrové a jiné odchylky jsou možné. Podrobnosti stanoví dokumentace zavedeného

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 2 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽD dne: 27. srpna 2014 č.j.:

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka vlaků R 940 a Pn 1. nsl. 64439 v železniční

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ELIŠKA DLOUHÁ

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ELIŠKA DLOUHÁ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ELIŠKA DLOUHÁ Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Výprava vlaku v železničních stanicích Eliška Dlouhá Bakalářská

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 315/326 osobní pro tratě Nezamyslice Blažovice (Brno) Holubice Brno (Brno) Odb Brno-Židenice Svitavy Platí od 14. prosince 2014 Schváleno

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

ČÁST PRVNÍ. 1 Výklad některých pojmů

ČÁST PRVNÍ. 1 Výklad některých pojmů 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb. a vyhlášky č. 57/2013 Sb. Ministerstvo

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov)

Manuál pro odvětví budov (budovy, inženýrské sítě, technické zařízení budov) Související vnitřní předpisy a dokumenty SŽDC, služební rukověti a normy. D D Dp7 Op6 Předpis o bezpečnosti s ochraně zdraví při práci Ob S Železniční svršek S Železniční spodek TNŽ 0 00 Názvosloví pro

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH SITUACÍ

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH SITUACÍ ČESKÉ DRÁHY ČD D2/2 VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ A ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH DOPRAVNÍCH SITUACÍ Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne 15. 11. 2002 č.j. 59 700/2002-O11 Účinnost od 15. 12. 2002 2 OBSAH Záznam

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 19.02.2003 NÁVĚSTNÍ NÁTĚRY A BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ NA ŽELEZNIČNÍCH SDĚLOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 19.02.2003 NÁVĚSTNÍ NÁTĚRY A BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ NA ŽELEZNIČNÍCH SDĚLOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 19.02.2003 TNŽ 34 2605 Generální ředitelství Českých drah NÁVĚSTNÍ NÁTĚRY A BEZPEČNOSTNÍ SDĚLENÍ NA ŽELEZNIČNÍCH SDĚLOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH TNŽ 34 2605

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPIS. Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0

DOPRAVNÍ PŘEDPIS. Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0 DOPRAVNÍ PŘEDPIS Soubor pravidel pro provoz na modulišti H0 Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Většina textu převzata

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES Poruchy, které vznikají na řídicím a výhybkářském přístroji při stavění vlakové cesty: 1.1 Nelze

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE Účinnost od 1.11.2005... Dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne.... Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 11 ZÁZNAM O

Více

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz

VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VZORY PÍSEMNÝCH ROZKAZŮ SŽDC POUŽÍVANÝCH NA POHRANIČNÍ TRATI A V POHRANIČNÍCH STANICÍCH LANŽHOT (ČR) KÚTY (SR) Všeobecný rozkaz VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo... V... dne... 20......... * 415 758 1/5

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE BROUMOV Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 017/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:22 ZÁZNAM

Více

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 20.9.2006. TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení Závěrové tabulky ÚVODNÍ USTANOVENÍ

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 20.9.2006. TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení Závěrové tabulky ÚVODNÍ USTANOVENÍ TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 20.9.2006 TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení Závěrové tabulky TNŽ 34 2604 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato norma stanovuje zásady pro grafické vyjádření elektrických

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012

Více

Přípojový provozní řád dráhy - vlečky Vlečka Škoda hlavní závod

Přípojový provozní řád dráhy - vlečky Vlečka Škoda hlavní závod Přípojový provozní řád dráhy - vlečky Vlečka Škoda hlavní závod České dráhy a. s. Přípojový provozní řád OPŘ Plzeň č. j. 24 / 03 11 / 1 pro dráhu - vlečku Vlečka ŠKODA hlavní závod Účinnost od 01. 11.

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností.

22. V případě potřeby hlavní operátor určí odpovědného operátora a stanoví i rozsah jeho povinností. 21. Hlavní operátor je povinen zajistit: vedení evidence odpovědných a provozních operátorů, jednou ročně školení odpovědných a provozních operátorů, provedení zkoušky praktické způsobilosti provozních

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

ATE, s.r.o. Cheb Wolkerova 14, 350 02 CHEB Platnost od 1.1.2014 SORTIMENT VÝROBKŮ firmy ATE, s.r.o. CHEB

ATE, s.r.o. Cheb Wolkerova 14, 350 02 CHEB Platnost od 1.1.2014 SORTIMENT VÝROBKŮ firmy ATE, s.r.o. CHEB ATE, s.r.o. Cheb Wolkerova 14, 350 02 CHEB Platnost od 1.1.2014 č.v. ATE ( : 354 435 070 ( ČD : 972 443 321 fax/2 JTS: 354 438 402 e-mail: ate@atecheb.cz SORTIMENT VÝROBKŮ firmy ATE, s.r.o. CHEB N Á Z

Více

Staniční řád žst. Vráž u Berouna účinnost od 1.12.2004

Staniční řád žst. Vráž u Berouna účinnost od 1.12.2004 1 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD Katalog 2 (D) DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

ŽD D3. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy. Vnitřní předpis provozovatele dráhy. Účinnost od 1.7.2012

ŽD D3. Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy. Vnitřní předpis provozovatele dráhy. Účinnost od 1.7.2012 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 507 nákladní pro tratě Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem (Pardubice hl.n.) Svitavy Žďárec u Skutče Platí od 14. prosince

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD N E M O T I C E. Změna čís. 2

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD N E M O T I C E. Změna čís. 2 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE N E M O T I C E Změna čís. 2 Účinnost od 1.9.2003 Grufík Pavel v.r. Filipi Pavel v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor N1/101

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Č E S K É D R Á H Y. P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách

Č E S K É D R Á H Y. P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách Č E S K É D R Á H Y P R O V Á D Ě C Í N A Ř Í Z E N Í k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať: Aš - Hranice v Čechách Účinnost od 1.12.2002...... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PN D3 uloženo. Číslo změny Č.j.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PN D3 uloženo. Číslo změny Č.j. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PN D3 uloženo. Číslo změny Č.j. 1 č.j13/03-11/1 č.3 1 č.j13/04-11/1 č.3 Účinnost od Týká se ustanovení

Více

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM České dráhy, a.s. UŽST ČESKÝ TĚŠÍN ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z důvodu zavedení APM DK Dopravní deník, změn některých

Více

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo Zastavení a stání Problematiku zastavení a stání upravuje zákon o silničním provozu v 25 až 27. Obecnou úpravu zákona doplňuje místní úprava prostřednictvím svislých a vodorovných dopravních značek. Místní

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Plzeň č. j. 65/03-11/1

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Plzeň č. j. 65/03-11/1 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.j. : 44/2003-O11/2 Č E S K É D R Á H Y PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Plzeň č. j. 65/03-11/1 pro dráhu - vlečku Tagrea Čekanice odbočující ve výhybně Čekanice.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Olomouc Řepčín. Změna č. 1. Účinnost od 1. 7. 2005

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Olomouc Řepčín. Změna č. 1. Účinnost od 1. 7. 2005 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Olomouc Řepčín Změna č. 1 Účinnost od 1. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... vrchní přednosta UŽST Ing.

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Dopravní značení. Silniční stavby 3

Dopravní značení. Silniční stavby 3 Dopravní značení Silniční stavby 3 Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Svislé dopravní značení Obecně Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

SŘ Zlín-Malenovice Účinnost od 10.12.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ŽELEZNIČNÍ STANICE. Zlín Malenovice. Účinnost od 10.12.

SŘ Zlín-Malenovice Účinnost od 10.12.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ŽELEZNIČNÍ STANICE. Zlín Malenovice. Účinnost od 10.12. SŘ Zlín-Malenovice Účinnost od 0..006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Zlín Malenovice Účinnost od 0..006 dopravní kontrolor Schválil : č.j.: 06/ 06 dne 0..006 vrchní

Více