a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO."

Transkript

1 D1 B B B Bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu vyjadřuje návěst: a) SKUPINOVÉ NÁVĚSTIDLO. b) STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA. c) STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI. Bílá čtvercová, na vrcholu postavená deska se dvěma černými kruhy vyjadřuje návěst: a) POSUN ZA OZNAČNÍK. b) POSUN ZA NÁMEZNÍK. c) POSUN ZA PŘEJEZDNÍK. Bílá obdélníková na kratší straně umístěná deska, černě orámována a na ní značka "vykřičník" vyjadřuje návěst: a) KOLEJIŠTĚ SE SEŘAĎOVACÍM NÁVĚSTIDLEM. b) KOLEJIŠTĚ S VLOŽENÝM NÁVĚSTIDLEM. c) KOLEJIŠTĚ S NEPLATNÝM NÁVĚSTIDLEM. Bílé světlo v kombinaci s červeným světlem na vloženém návěstidle vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POSUN DOVOLEN. c) pochybnou. Č Č Č Červená, na delší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem nebo červený terč s bílým okrajem vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POMALU. c) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. Čtvercová, do vodorovné polohy sklopená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) POSUN DOVOLEN. c) SOUHLAS K POSUNU. Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) SOUHLAS K POSUNU. c) POSUN DOVOLEN. Čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s bílým okrajem vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) KUSÁ KOLEJ. c) POSUN POVOLEN. D D D Dává-li návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT strojvedoucí, musí: a) v příští stanici zastavit. b) v příští stanici projet. c) zastavit před vjezdovým návěstidlem sousední stanice a souhlas k vjezdu si vyžádat telefonicky. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno: a) všem zaměstnancům, kteří jsou ve službě. Tito zaměstnanci nemusí být odborně způsobilí. b) jen výpravčímu. c) jen zaměstnanci, který je pro tuto činnost odborně způsobilý. Dávat slyšitelnou návěst SOUHLAS K POSUNU je výhybkáři: a) zakázáno dávat v případě, když je v jeho obvodu více jak jeden posunový díl a mohlo by dojít k záměně. b) vždy zakázáno. c) vždy dovoleno. Denní návěst je návěst používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost: a) 50 m. b) 10 m. c) 100 m. Dočasná pomalá jízda je: a) trvalé omezení traťové rychlosti. b) přechodné omezení konstrukční rychlosti. c) přechodné omezení traťové rychlosti, s časově vymezenou platností. Dovoluje-li hlavní návěstidlo jízdu posunového dílu a toto hlavní návěstidlo platí jen pro jednu kolej: a) není v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. b) je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu a rozkazem k odjezdu vlaku. c) je v tomto případě návěst dovolující jízdu posunového dílu souhlasem k posunu. H H H Hlavní návěstidla platná jen pro jízdu vlaku (s výjimkou oddílových návěstidel automatického bloku) mají značení označovacími pásy nebo nátěry stožárů: a) s červenými a bílými pruhy. Bílé pruhy jsou kratší délky než červené. b) s bílým pruhem. c) s červenými a bílými pruhy stejné délky. I I I Indikátorová tabulka je pomůcka k stanovení: a) neplatnosti návěstidla. b) platnosti návěstidla pro sousední kolej (tzv. indikátorová tabulka se šipkou). c) traťové rychlosti. 1

2 Indikátorová tabulka je pomůcka k značení: a) hlavních návěstidel, od kterých při návěstění rychlosti 40 km/h je stanovena jiná než návěstěná rychlost (např. indikátorová tabulka s číslicí 5). b) stanoviště neplatného návěstidla. c) stanovené traťové rychlosti. J J J Jako dočasná náhrada za zničené hlavní návěstidlo: a) se může použít přenosné návěstidlo s návěstí RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. b) se přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ nemůže použít ve spojení s návěstí PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) se může použít přenosné návěstidlo s návěstí STŮJ i ve spojení s návěstí PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je rozdíl při dávání ruční návěsti STŮJ a ruční návěsti STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY? a) Jen u noční návěsti. b) Není mezi nimi žádný rozdíl. c) Ano. Jednalo-li by se o druhé pracovní místo, před kterým je umístěn výstražný terč (vyjma světelného výstražného terče), je výpravčí povinen: a) tuto skutečnost ohlásit provoznímu dispečerovi a ten o umístění výstražného terče rozhodne. b) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče zakázat. c) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče povolit. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 a pod ním jedno vodorovné žlutobílé r ameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) VÝSTRAHA. b) RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. c) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 na mechanickém návěstidle vyjadřuje návěst: a) VOLNO. b) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek nebo zelené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) RYCHLOST 40 KM/H. b) VOLNO. Jedno červenobílé rameno vpravo šikmo vzhůru v úhlu 45 z odrazek a pod ním jedno vodorovné ž lutobílé rameno z odrazek nebo jedno žluté světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) RYCHLOST 40 KM/H A VÝSTRAHA. b) RYCHLOST 40 KM/H. c) VÝSTRAHA. Jedno vodorovné červenobílé rameno na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) VOLNO. b) RYCHLOST 40 KM/H. Jedno vodorovné červenobílé rameno z odrazek nebo červené světlo [noční návěst] na mechanickém hlavním návěstidle vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) VOLNO. c) RYCHLOST 40 KM/H. Je-li dávána ruční návěst VÝSTRAHA, musí být dávána do doby: a) dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POZOR. b) dokud není převzetí návěsti potvrzeno návěstí POVOLTE BRZDY ÚPLNĚ. c) než ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku. Je-li hlavní návěstidlo zničeno, umístí se na jeho místě přenosné návěstidlo s návěstí: a) MÍSTO ZASTAVENÍ. b) RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST, strojvedoucí vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího, zpraveného o vjezdu na obsazenou kolej. b) pravidelně projíždějícího. c) pravidelně zastavujícího. Na tuto návěst nelze nikdy uskutečňovat vjezdy na obsazenou kolej. Je-li na vjezdovém (cestovém) návěstidle návěst VÝSTRAHA, strojvedoucí projíždějícího vlaku jedná za vjezdu do stanice jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího a musí ve stanici s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. b) pravidelně projíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. c) odjíždějícího a nemusí ve stanici s vlakem zastavit. Je-li návěstidlo poškozené, zhaslé nebo je-li jeho návěst pochybná a není-li označeno jako neplatné, musí se zaměstnanec řídit tou návěstí, která: a) je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí STŮJ, u samostatné předvěsti návěstí VÝSTRAHA a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. b) povoluje jízdu za toto návěstidlo, u hlavního návěstidla a u samostatné předvěsti návěstí VOLNO a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí POSUN DOVOLEN. c) je nejzávažnější, u hlavního návěstidla návěstí VOLNO, u samostatné předvěsti návěstí STŮJ a u seřaďovacích a spádovištních návěstidel návěstí zakazující pohyb posunového dílu. Je-li poškozeno odjezdové návěstidlo spolu s uzávěrou koleje, RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: a) je dovoleno dávat jen u odjezdového návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. b) je dovoleno dávat jen u uzávěry koleje a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. c) se musí dávat u obou návěstidel. 2

3 Je-li poškozeno odjezdové návěstidlo spolu s vloženým návěstidlem, RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: a) je dovoleno dávat jen u odjezdového návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. b) je dovoleno dávat jen u vloženého návěstidla a RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST tak dovoluje strojvedoucímu vlaku jízdu kolem obou návěstidel. c) se musí dávat u obou návěstidel. Je-li projíždějící vlak zastaven u vjezdového mechanického návěstidla, které není závislé hlavní návěstidlo, a vjezd je dovolován návěstí VOLNO, musí strojvedoucí projíždějícího vlaku jednat za vjezdu do ŽST jako u vlaku: a) pravidelně zastavujícího a musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky předpisu SŽDC (ČD) D2 pro projetí vlaku. b) pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST nemusí. c) pravidelně projíždějícího a zastavit v ŽST musí jen je-li o zastavení zpraven písemným rozkazem. Je-li první vozidlo sunutého vlaku vybaveno na přední straně bílými světly,musí být vždy označeno návěstí: a) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍ PO ČÁSTECH. b) ZAČÁTEK VLAKU. c) KONEC VLAKU. Je-li před seřaďovacím návěstidlem platným jen pro jednu kolej několik posunových dílů, platí návěst POSUN DOVOLEN: a) pro všechny tyto posunové díly. O platnosti návěstidla musí být všechny posunové díly zpraveni rozkazem Op část C. b) jen pro první posunový díl. Další posunový díl musí vyčkat, až se po návěsti POSUN ZAKÁZÁN tato znovu změní na návěst POSUN DOVOLEN. c) jen pro první posunový díl. Ostatní posunové díly musí být o posunu zpraveny vždy písemným rozkazem V, který sepíše signalista a zaměstnanec řídící posun mu tento rozkaz podepíše. Je-li vložené návěstidlo zhaslé, strojvedoucí jedná jako u návěsti: a) STŮJ. b) VOLNO. c) PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. Je-li za snížené viditelnosti mechanické návěstidlo zhaslé a není-li označeno jako neplatné, ale denní návěst je naprosto nepochybná: a) platí návěst denní. b) platí návěst noční. c) musí být návěstidlo kryto přenosnou návěstí STŮJ a jízda kolem něj musí být povolena jen na písemný rozkaz. K K K K trojznakovému a k čtyřznakovému automatickému bloku patří návěstidla: a) oddílová a vjezdová. b) odjezdová a oddílová. c) odjezdová, oddílová a vjezdová. Každé návěstidlo musí být vyrobeno podle: a) návrhu provozovatele dráhy. b) návrhu přednosty PO. c) zaváděcích nebo vzorových listů. Každý zaměstnanec musí znát návěst: a) ODJEZD. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) POPOTÁHNOUT. Kde není přímo u koleje hlavní návěstidlo platné pro jízdu vlaku i posun: a) musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. b) musí čelo posunového dílu zastavit před označníkem. c) nesmí být na této koleji povolen posun. Kolík se střídavě červenými a bílými pruhy z odrazek; na vrcholu kolíku žlutá deska, uprostřed s černými čísly, které uvádějí kilometrickou polohu přejezdu vyjadřuje návěst: a) PÍSKEJTE. b) VÝSTRAHA. c) VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDU. Konec části vlaku je označen na zadní straně vpravo posledního vozidla části vlaku: a) obdélníkovou, na kratší straně postavenou deskou žluté barvy. b) žlutým praporkem nebo žlutým světlem. c) červeným praporkem nebo červeným světlem. Kroužení praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou vyjadřuje návěst: a) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. b) PŘIBLÍŽIT. Kroužení svítilnou se světlem jakékoli barvy kromě zelené vyjadřuje návěst: a) VZDÁLIT. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) POMALU. Krytí nesjízdných míst ve stanici přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ: a) není nařízeno, pokud je zabezpečovacím zařízením nebo zajištěním výhybky či výkolejky (kolejové zábrany) znemožněno náhodné postavení všech možných jízdních cest na kryté místo. b) je nařízeno rozkazem ředitele SŽDC. c) je nařízeno vždy. Krytí nesjízdných míst ve stanici se provádí ze strany možné jízdy vozidel přenosným návěstidlem s návěstí : a) MÍSTO ZASTAVENÍ. b) STŮJ. c) POSUN ZAKÁZÁN. 3

4 M M M Malý červený terč s bílým okrajem držený zaměstnancem přímo u koleje a kolmo k této koleji nebo malý červený terč s bílým okrajem z odrazek vyjadřuje návěst: a) STŮJ. b) POMALU. c) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. Malý červený terč z odrazek smí být za snížené viditelnosti použit: a) vždy. b) jen jako přenosné návěstidlo ke krytí vozidel. c) nikdy. Modrá čtvercová deska postavená na vrcholu, uprostřed bílé písmeno "S", dávaná strojvedoucím všech činných elektrických hnacích vozidel, vyjadřuje návěst: a) JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ. b) JEĎTE NA SDRUŽENÉ SPOJENÍ. c) JEĎTE NA PARALELNÍ SPOJENÍ. Modré písmeno "V" s bílým okrajem na seřaďovacím návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN DOVOLEN. b) SOUHLAS K POSUNU. c) POSUN ZAKÁZÁN. Modré světlo a nad ním červené světlo na vloženém návěstidle vyjadřuje návěst: a) POSUN ZAKÁZÁN. b) pochybnou. N N N Na návěstidle dvě zkřížené bílé latě umístěné jako znak "X" vyjadřují návěst: a) POROUCHANÉ NÁVĚSTIDLO. b) NEOBSLUHOVANÉ NÁVĚSTIDLO. c) NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO. Na návěstidle svítící bílý znak "X" nebo černá deska s bílým znakem "X" vyjadřuje návěst: a) POROUCHANÉ NÁVĚSTIDLO. b) NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO. c) NEOBSLUHOVANÉ NÁVĚSTIDLO. Na podélné straně vozidla modré přerušované světlo vyjadřuje návěst: a) OTEVŘENÉ DVEŘE. b) ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ V ČINNOSTI. c) POSUN ZAKÁZÁN. Na přední i zadní straně hnacího vozidla jedno bílé světlo [noční návěst] vyjadřuje návěst: a) OBSAZENÉ HNACÍ VOZIDLO. b) ODSTAVENÉ HNACÍ VOZIDLO. c) HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU. Na přední i zadní straně hnacího vozidla rozsvícená dvě bílá světla ve stejné výši vyjadřují návěst: a) ODSTAVENÉ HNACÍ VOZIDLO. b) HNACÍ VOZIDLO PŘI JÍZDĚ PODLE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ. c) HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU. Na přední straně hnacího vozidla v čele vlaku dvě rozsvícená bílá světla ve stejné výši nebo dvě bílá světla doplněná nad nimi o jedno bílé světlo do tvaru rovnoramenného trojúhelníku, je-li tímto světlem vozidlo vybaveno, vyjadřuje návěst: a) ZAČÁTEK VLAKU. b) STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY. c) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍHO ZA NEMOŽNÉHO DOROZUMĚNÍ. Na přední straně prvního vozidla vlaku nad pravým nárazníkem obdélníková, na kratší straně postavená deska žluté barvy, vyjadřuje návěst: a) ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍHO ZA NEMOŽNÉHO DOROZUMĚNÍ. b) ZAČÁTEK ČÁSTI VLAKU. c) ZAČÁTEK VLAKU. Na širé trati návěst MÍSTO ZASTAVENÍ: a) se neumisťuje. b) přikazuje strojvedoucímu nezavěšeného postrku, ukončujícího v tomto místě jízdu, nebo strojvedoucímu vlaku a PMD (zastavujících v tomto místě) zastavení před touto návěstí. c) přikazuje strojvedoucímu nezavěšeného postrku, strojvedoucímu vlaku nebo PMD zastavení všemi vozidly za touto návěstí. Na tratích se čtyřznakovým automatickým blokem jsou oddílová návěstidla od sebe umístěna: a) vždy na zábrzdnou vzdálenost. b) na vzdálenost delší než je zábrzdná vzdálenost, ale nejméně na třetinu zábrzdné vzdálenosti. c) na vzdálenost kratší než je zábrzdná vzdálenost, ale nejméně na polovinu zábrzdné vzdálenosti. Na vrcholu postavený žlutý trojúhelníkový štít s černým písmenem "P", dávaný k vedoucímu hnacímu vozidlu, vyjadřuje návěst: a) ZMĚNA TRASY. b) KRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. c) NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU. Na zadní straně posledního vozidla vlaku, ve stejné výši dvě červená světla nebo dvě obdélníkové, na kratší straně postavené desky, které jsou tvořeny dvěma vstřícnými červenými a bílými trojúhelníky, vyjadřují návěst: a) KONEC VLAKU. b) ZAČÁTEK VLAKU. c) KONEC ČÁSTI VLAKU. 4

5 Návěst dávaná hlavním návěstidlem: a) buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku zakazuje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku povolují. b) jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. c) buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. Návěst STŮJ jízdu vlaku povoluje, ostatní návěsti (mimo návěst POSUN DOVOLEN) jízdu vlaku zakazují. Návěst dávaná samostatnou předvěstí: a) buď jízdu vlaku zakazuje, nebo dovoluje. b) jen předvěstí návěst následujícího hlavního návěstidla. c) jízdu vlaku zakazuje. Návěst HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ upozorňuje na mimořádné umístění hlavního návěstidla a je-li umístěna u cestového nebo odjezdového návěstidla: a) stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. b) nestanovuje konec vlakové cesty. c) nestanovuje začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. Návěst HRANICE IZOLOVANÉHO ÚSEKU upozorňuje na místo, kde je: a) povoleno odstavit vozidla nebo kde je dovoleno zastavit jen výjimečně, a to jen na dobu nezbytně nutnou. b) zakázáno odstavit vozidla nebo kde je dovoleno zastavit jen výjimečně, a to jen na dobu nezbytně nutnou. c) povoleno odstavit pouze hnací vozidla minimálně na 60 minut. Návěst HRANICE IZOLOVANÉHO ÚSEKU upozorňuje: a) na hranici u sbíhajících se kolejí. b) na začátek a konec místa, za které musí vlak nebo posunový díl zajet při úvraťové jízdě. c) pouze na konec místa, za které musí vlak nebo posunový díl zajet při úvraťové jízdě. Návěst HRANICE KOLEJE upozorňuje: a) na hranici u sbíhajících se nebo křížících se kolejí, za kterou je zakázáno, aby přesahovalo vozidlo stojící na jedné z kolejí. b) na konec vlakové cesty. c) na místo, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor. Návěst je: a) viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. Znak, provedení, tvar, barva a zvukové vyjádření je uvedeno v předpise SŽDC (ČD) D1. b) pomůcka sloužící k dávání návěstí. c) neviditelné vyjádření pokynu a zprávy. Návěst JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ může dát: a) výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. b) pouze pomocník strojvedoucího. c) pouze výpravčí. Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu vedlejším směrem doleva. b) po hrotu přímým směrem. c) proti hrotu přímým směrem doleva. Návěst JÍZDA DOLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) po hrotu vedlejším směrem doleva. b) proti hrotu přímým směrem doleva. c) proti hrotu vedlejším směrem doleva. Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) po hrotu vedlejším směrem doprava. b) proti hrotu přímým směrem doprava. c) proti hrotu vedlejším směrem doprava. Návěst JÍZDA DOPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu vedlejším směrem doprava. b) po hrotu vedlejším směrem doprava. c) proti hrotu přímým směrem doprava. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) přímým směrem proti hrotu i po hrotu. b) vedlejším směrem jen proti hrotu. c) přímým směrem jen po hrotu doleva. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZLEVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) vedlejším směrem zleva doprava. b) přímým směrem zleva doprava. c) přímým směrem zprava doleva. Návěst JÍZDA PŘÍMÝM SMĚREM ZPRAVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) vedlejším směrem zprava doleva. b) přímým směrem zprava doleva. c) přímým směrem zleva doprava. Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZLEVA DOLEVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) přímým směrem zprava doprava. b) přímým směrem zleva doleva. c) pro směr zleva doleva. 5

6 Návěst JÍZDA VEDLEJŠÍM SMĚREM ZPRAVA DOPRAVA informuje u křižovatkových výhybek, po kontrole správného přestavení výhybky, o směru jízdy přes výhybku: a) pro směr zleva doleva. b) pro směr zprava doprava. c) přímým směrem zleva doprava. Návěst JÍZDA ZAJIŠTĚNA (bílé zábleskové světlo) světelného návěstidla výhybky se samovratným přestavníkem informuje o správném přestavení do: a) přednostní polohy výhybky. b) vedlejší polohy výhybky. c) přímé polohy výhybky. Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu z vedlejšího pravého směru. b) po hrotu z vedlejšího levého směru. c) po hrotu z přímého levého směru. Návěst JÍZDA ZLEVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: a) proti hrotu z vedlejšího levého směru. b) po hrotu z přímého levého směru. c) po hrotu z vedlejšího levého směru. Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduché výhybce informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku: a) proti hrotu z přímého pravého směru. b) po hrotu z vedlejšího pravého směru. c) po hrotu z vedlejšího levého směru. Návěst JÍZDA ZPRAVA na jednoduchých obloukových a oboustranných výhybkách informuje po kontrole správného přestavení výhybky o směru jízdy přes výhybku při jízdě: a) proti hrotu z vedlejšího pravého směru. b) po hrotu z vedlejšího pravého směru. c) po hrotu z přímého pravého směru. Návěst KONEC ČÁSTI VLAKU upozorňuje zaměstnance na: a) na první vozidlo části vlaku, který je odvážen z trati po částech. b) poslední vozidlo vlaku. c) poslední vozidlo části vlaku, který je odvážen z trati po částech. Návěst KONEC PRACOVNÍHO MÍSTA (na vrcholu šedého kolíku žlutá deska, uprostřed desky černé písmeno "D") je návěst: a) s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o konci pracovního místa. b) s trvalou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. c) s dočasnou platností pro pracovní místa, která informuje o začátku pracovního místa. Návěst KONEC VLAKOVÉ CESTY (koncovník) stanovuje: a) začátek vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. b) konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. c) konec vlakové cesty a (nebo) konec obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. Návěst KONEC VLAKOVÉ CESTY na námezníku upozorňuje: a) na hranici u sbíhajících se nebo křížících se kolejí, za kterou je zakázáno, aby přesahovalo vozidlo stojící na jedné z kolejí, stanovuje konec vlakové cesty a (nebo) začátek obvodu výhybek přilehlých ke skupinovému hlavnímu návěstidlu. b) pouze na hranici mezi kolejemi. c) na začátek záhlaví. Návěst KONEC VLAKU upozorňuje zaměstnance na: a) první vozidlo vlaku. b) poslední vozidlo vlaku. c) předposlední vozidlo vlaku. Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ má platnost: a) pro obě koleje mezi kterými je dávána. b) pouze pro kolej, u které je tato návěst umístěna vpravo. Pro kolej, u které je vlevo, neplatí. c) pouze pro kolej, u které je tato návěst umístěna vlevo. Pro kolej, u které je vpravo, neplatí. Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ přikazuje strojvedoucímu zastavit: a) za touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny s kolejovým rozvětvením. b) za touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny bez kolejového rozvětvení. c) před touto návěstí čelo zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do dopravny s kolejovým rozvětvením. Návěst MÍSTO ZASTAVENÍ přikazuje strojvedoucímu: a) vlaku s přepravou cestujících zastavit čelo zastavujícího vlaku co nejblíže před touto návěstí. b) zastavit čelo vlaku nebo PMD 10 m před touto návěstí. c) zastavit čelo vlaku nebo PMD co nejblíže před touto návěstí. Návěst NA SVÁŽNÝ PAHRBEK POSTAVENO (svítící bílý symbol svážného pahrbku) na indikátoru: a) upozorňuje na postavenou vlakovou cestu k svážnému pahrbku. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. c) upozorňuje na postavenou posunovou cestu k svážnému pahrbku. Návěst NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU dává strojvedoucímu za jízdy vlaku: a) pomocník strojvedoucího. b) výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. c) vlakvedoucí osobního vlaku nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec. Návěst NEPLATNÉ NÁVĚSTIDLO (svítící bílý znak "X") upozorňuje na: a) skupinové návěstidlo. b) vložené návěstidlo. c) neplatnost návěstidla. Návěst OBSAZENO OSOBAMI upozorňuje na odstavená vozidla: a) obsazená osobami. b) obsazená osobami nebo vozidla speciálního vybavení. c) obsazená osobami nebo vozidla speciálního vybavení. Tato odstavená vozidla není dovoleno krýt přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. 6

7 Návěst ODJEZD (výpravčí drží denní výpravku obrácenou zeleným terčem, rozděleným bílým křížem, a s bílým okrajem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla a popřípadě jím provádí kratší svislé nebo vodorovné pohyby) je rozkazem: a) k posunu za námezník. b) strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. c) vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. Návěst ODJEZD (výpravčí pohybuje svisle noční výpravkou obrácenou zeleným světlem ke strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla) je rozkazem: a) vlakvedoucímu osobního vlaku k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. b) strojvedoucímu k odjezdu vlaku nebo k projetí vlaku. c) k posunu za námezník. Návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VOLNO předvěstí na následujícím hlavním návěstidle jednosvětlovou návěst, mimo návěsti: a) STŮJ nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. b) VÝSTRAHA nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) STŮJ nebo VÝSTRAHA. Návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA předvěstí na následujícím hlavním návěstidle návěst: a) VOLNO. b) STŮJ. c) VÝSTRAHA. Návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA předvěstí návěst STŮJ na hlavním návěstidle umístěném na: a) zkrácenou zábrzdnou vzdálenost. b) nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost. c) zábrzdnou vzdálenost. Návěst OTEVŘENÉ DVEŘE upozorňuje: a) na nakládání a vykládání do vozidel nebo na otevřené dveře vozidla. b) jen na otevřené dveře. c) na zdvíhací zařízení v činnosti. Návěst PÍSKEJTE (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek) přikazuje: a) strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst POZOR. b) strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) pískat. c) výpravčímu dávat návěst POZOR. Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby předloktím vzpažené ruky): a) dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst POHOTOVI K ODJEZDU (kratší pohyby ruční svítilnou s bílým světlem): a) dává výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) dávají výhybkáři a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) dávají členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst POPOTÁHNOUT přikazuje strojvedoucímu kratší pohyb vozidel. V případě stojících vozidel se viditelná návěst musí vždy doplnit: a) viditelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. b) slyšitelnou návěstí VZDÁLIT nebo PŘIBLÍŽIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. c) slyšitelnou návěstí POMALU nebo STLAČIT podle požadovaného směru pohybu vozidel. Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: a) zakazuje posun. b) dovoluje posun. c) přikazuje posun. Návěst POSUN DOVOLEN (bílé světlo v kombinaci s červeným světlem) na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: a) vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. b) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje. c) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje. Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: a) zakazuje posun. b) přikazuje posun. c) dovoluje posun. Návěst POSUN DOVOLEN na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun, které platí jen pro jednu kolej, informuje o postavené: a) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku nedovoluje. b) vlakové cestě a je souhlasem k odjezdu. c) posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato návěst jízdu vlaku dovoluje. Návěst POSUN DOVOLEN na seřaďovacím návěstidle dovoluje posun a je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, informuje o postavené: a) vlakové cestě a je souhlasem k posunu. b) posunové cestě a je souhlasem k posunu. c) posunové cestě a není souhlasem k posunu. Návěst POSUN DOVOLEN na skupinovém seřaďovacím návěstidle: a) je souhlasem k posunu. b) dovoluje posun, ale není souhlasem k posunu. c) je souhlasem k posunu, je-li návěstidlo doplněno indikátorem s číslem koleje, ze které je postavená posunová cesta. Návěst POSUN ZA NÁMEZNÍK informuje strojvedoucího o posunu vlaku za: a) označník. b) vjezdové návěstidlo z opačné strany. c) návěstidlo (místo) ukončující vlakovou cestu. Návěst POSUN ZAKÁZÁN (bílý sloupek s modrou hlavicí) zakazuje posunovat za: a) námezník. b) hranici koleje. c) hranici, kterou vytváří označník; čelo posunového dílu musí zastavit ještě před ní. 7

8 Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle zakazuje posun a čelo posunového dílu musí zastavit: a) ještě před návěstidlem. Kde takové návěstidlo není přímo u koleje, musí čelo posunového dílu zastavit před námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. b) před tímto návěstidlem na vzdálenost nejméně 10 m. c) nejdále v úrovni zadního námezníku. Návěst POSUN ZAKÁZÁN na seřaďovacím návěstidle, které není přímo u koleje, přikazuje zastavit čelo posunového dílu před: a) označníkem. b) tímto seřaďovacím návěstidlem. c) námezníkem (hrotem jazyka výhybky, výkolejkou) na konci příslušné koleje. Návěst POTŘEBUJEME ZASTAVIT dává: a) výpravčí. b) zaměstnanec doprovodu vlaku. c) cestující. Návěst PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE (výstražný terč) je dovoleno umístit: a) jen na odjezdovém zhlaví ŽST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi s výpravčími, vypravujícími vlaky návěstí ODJEZD. b) jen na širé trati, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi s výpravčími, nevypravujícími vlaky návěstí ODJEZD. c) jen na širé trati nebo na odjezdové záhlaví ŽST, a to jen tam, kde pracovní místo sousedí se stanicemi s výpravčími, vypravujícími vlaky návěstí ODJEZD. Návěst PŘÍSUN SOUPRAVY VOZIDEL KE SPÁDOVIŠTI na spádovištním návěstidle informuje o postavené přísunové posunové cestě ke spádovišti a: a) přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel ke spádovišti. b) přikazuje strojvedoucímu zahájit přísun soupravy vozidel od spádoviště. c) přikazuje strojvedoucímu zahájit posun soupravy vozidel na seřadišti. Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST dovoluje jízdu kolem: a) hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti VÝSTRAHA. b) hlavního návěstidla s návěstí STŮJ, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti STŮJ. c) seřaďovacího návěstidla s návěstí POSUN ZAKÁZÁN, které je zhaslé či má pochybnou návěst nebo dovoluje jízdu kolem přenosné návěsti POSUN ZAKÁZÁN. Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST jízdu podle rozhledových poměrů na oddílových návěstidlech hradel nebo hlásek: a) přikazuje. b) nepřikazuje. c) povoluje. Návěst PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST předvěstí návěst: a) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a nikdy nepřikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. b) VOLNO na následujícím hlavním návěstidle a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů. c) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle (bez samostatné předvěsti) a přikazuje strojvedoucímu vlaku jízdu podle rozhledových poměrů (vyjma oddílových návěstidel hradel a hlásek). Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" ruční svítilnou s bílým světlem) dává: a) vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst SOUHLAS K ODJEZDU (opisování písmena "T" rukou) dává: a) vždy výpravčí a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) člen doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) vždy výhybkář a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst SOUHLAS K POSUNU dává: a) pouze výpravčí a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. b) pouze posunovač a přikazuje zaměstnanci řídícího posun zahájit posun. c) výhybkář a informuje zaměstnance řídícího posun o postavené posunové cestě a dovoluje zahájit posun. Návěst SOUHLAS K POSUNU může dávat: a) zaměstnanec střežící samostatnou předvěst. b) zaměstnanec střežící přejezd k jízdě posunového dílu přes přejezd. c) zaměstnanec střežící přejezdník. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová deska s černým orámováním, na ní černý kruh s bílým mezikružím) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: a) oddílového a krycího návěstidla. b) automatického bloku, které předvěstí návěsti vjezdového návěstidla ŽST (odbočky). c) vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: a) vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. b) oddílového a krycího návěstidla. c) seřaďovacího návěstidla. Návěst STANOVIŠTĚ SAMOSTATNÉ PŘEDVĚSTI (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní černý kříž) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti: a) vjezdového, cestového, odjezdového návěstidla. b) oddílového a krycího návěstidla. c) seřaďovacího návěstidla. Návěst STŮJ na hlavním návěstidle platném pro jízdu vlaku i posun: a) povoluje posun. b) zakazuje posun. c) přikazuje posun. Návěst STŮJ, KOLEJ UZAVŘENA na hlavním návěstidle: a) dovoluje jízdu vozidel. b) zakazuje pouze jízdu vlaku. c) zakazuje jízdu vozidel. 8

9 Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se musí dát: a) vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy nebo lidské životy. b) vždy, když je ohrožena bezpečnost drážní dopravy. Jsou-li ohroženy lidské životy se tato návěst nesmí použít. c) jen uzná-li zaměstnanec za vhodné. Návěst STŮJ, ZASTAVTE VŠEMI PROSTŘEDKY se podle možnosti a potřeby dává: a) současně jako viditelná a slyšitelná, avšak i každá z nich sama o sobě je platná. b) pouze jako viditelná, je-li dávána současně i slyšitelná je tato návěst pochybná. c) pouze jako slyšitelná, je-li dávána současně i viditelná je tato návěst pochybná. Návěst STŮJ: a) povoluje jízdu vlaku. b) zakazuje jízdu vlaku. c) přikazuje jízdu vlaku. Návěst SUNOUT POMALU na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: a) 15 km/h. b) 5 km/h. c) 30 km/h. Návěst SUNOUT RYCHLEJI na spádovištním návěstidle přikazuje rychlost posunu vozidel nejvýše: a) 30 km/h. b) 20 km/h. c) 5 km/h. Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (červené světlo) je základní návěst kmenového spádovištního návěstidla a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. b) přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. Návěst SUNOUT ZAKÁZÁNO (modré světlo) je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. c) přikazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku. Návěst UZAVŘENÍ KOLEJE ZRUŠENO hlavního návěstidla dovoluje: a) jízdu vlaku a posun. b) pouze jízdu vlaku, jízdu posunového dílu zakazuje. c) pouze posun, zakazuje jízdu vlaku. Návěst VOLNO na závislém hlavním návěstidle předvěstí: a) návěst VOLNO nebo VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle. b) návěst STŮJ nebo PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST na následujícím hlavním návěstidle. c) pouze návěst VÝSTRAHA na následujícím hlavním návěstidle. Návěst VOZIDLA PŘIPOJENA K ELEKTRICKÉMU PŘEDTÁPĚCÍMU STOJANU upozorňuje na: a) napojení vozidel na stabilní zdroj elektrické energie. Návěstidlo musí být umístěno vedle začátku i konce vozidla nebo skupiny vozidel, mimo jejich obrys. b) odstavená vozidla obsazená osobami nebo vozidla speciálního vybavení. c) napojení vozidel na nestabilní zdroj motorové energie. Návěstidlo musí být umístěno vedle začátku i konce vozidla nebo skupiny vozidel, mimo jejich obrys. Návěst VÝMĚNY JSOU PŘESTAVENY informuje zaměstnance, který nařídil přestavení výhybek pro vlakovou cestu, že stanovené výhybky (které není nutno uzamykat) jsou pro jízdu vlaku: a) správně střeženy. b) správně přestaveny a střeženy. c) správně přestaveny. Návěst VÝSTRAHA (tabulka s křížem) předvěstí návěst: a) VOLNO na následujícím hlavním návěstidle nebo návěst HRANICE DOPRAVNY. b) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle nebo návěst KONEC NÁSTUPIŠTĚ. c) STŮJ na následujícím hlavním návěstidle nebo návěst HRANICE DOPRAVNY. Návěst VÝSTRAHA na mechanickém hlavním návěstidle: a) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku; dále tato návěst předvěstí návěst STŮJ na následujícím hlavním návěstidle. b) zakazuje jízdu strojvedoucímu vlaku. c) dovoluje jízdu strojvedoucímu vlaku a zároveň předvěstí návěst VOLNO na následujícím hlavním návěstidle. Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (denní výpravka ve výši pasu, vodorovně kolmo ke koleji, pro kterou platí, obrácenou návěstním znakem k zemi) je ruční návěstí a: a) dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. b) vyzývá členy doprovodu vlaku, aby přišli k výpravčímu. c) vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (jeden krátký a jeden dlouhý zvuk píšťalkou nebo k tomu určenou lokomotivní houkačkou) je: a) slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. b) ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. c) ruční návěstí, dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst VÝZVA K POHOTOVOSTI (vodorovné dlouhé pohyby noční výpravkou se zeleným světlem k doprovodu vlaku): a) je ruční návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. b) je ruční návěstí a dávají ji pouze členové doprovodu vlaku a informuje o připravenosti vlaku k odjezdu. c) slyšitelnou návěstí a vyzývá členy doprovodu vlaku k oznámení připravenosti vlaku k odjezdu. Návěst ZAČÁTEK VLAKU JEDOUCÍHO ZA NEMOŽNÉHO DOROZUMĚNÍ upozorňuje zaměstnance na jízdu vlaku: a) podle rozhledových poměrů za nemožného dorozumění. b) po částech. c) podle rozhledových poměrů pouze za snížené viditelnosti. Návěst ZAČÁTEK VLAKU upozorňuje zaměstnance na: a) začátek vlaku. b) jízdu vlaku jedoucího za nemožného dorozumění. c) vlak jedoucí po částech. 9

10 Návěst ZMĚNA TRASY informuje strojvedoucího o jízdě vlaku po: a) odklonové trase z této stanice (odbočky). b) objízdné trase z této stanice (odbočky). c) objízdné trase z následující stanice (odbočky). Návěst ZPĚT (červené světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst kmenového spádovištního návěstidla a indikátoru a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. Návěst ZPĚT (modré světlo a svítící bílé písmeno "Z") je návěst samostatného opakovacího spádovištního návěstidla a indikátoru a: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. b) zakazuje sunutí, pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") je návěst indikátoru na spádovištním návěstidle a: a) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem od svážného pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. b) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun ke svážnému pahrbku. c) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. Návěst ZPĚT (svítící bílé písmeno "Z") na indikátoru: a) povoluje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun na svážný pahrbek. b) zakazuje sunutí a pohyb vozidel směrem k svážnému pahrbku a přikazuje strojvedoucímu provést posun od svážného pahrbku. c) zakazuje jízdu vlaku a přikazuje strojvedoucímu, aby se vrátil do ŽST, ze které přijel. Návěstění je: a) natírání stožárů hlavních návěstidel a samostatných předvěstí. b) dávání návěstí pískáním ústy. c) činnost, při které je pokyn k organizování a provozování drážní dopravy dáván návěstí. Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u jedoucích vlaků převzetí: a) návěsti VÝSTRAHA nebo návěsti STŮJ. b) návěsti PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST nebo RUČNÍ PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST. c) návěsti NEKRAŤTE PRAVIDELNOU JÍZDNÍ DOBU, návěsti JEĎTE NA SÉRIOVÉ SPOJENÍ, návěsti OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, návěsti POSUN ZA NÁMEZNÍK, návěsti MOŽNO PROJET nebo návěsti ZMĚNA TRASY. Návěstí POZOR lokomotivní houkačkou strojvedoucí potvrdí u vlaků a posunových dílů převzetí návěsti: a) SVOLENÍ K POSUNU. b) SOUHLAS K POSUNU. c) VÝSTRAHA. Návěstí PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE (výstražný terč) je dovoleno označit v mezistaničním úseku: a) jen dva úseky na trati, kde jsou pracovní místa. b) neomezený počet pracovních míst na trati. c) jen jeden úsek na trati, kde jsou pracovní místa. Návěsti světelných návěstidel výhybek se samovratným přestavníkem návěstí jen správné přestavení výhybky do: a) přednostní polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. b) přednostní polohy pro směr jízdy po hrotu výhybky. c) vedlejší polohy pro směr jízdy proti hrotu výhybky. Návěstidlo je: a) viditelné nebo slyšitelné vyjádření pokynu stanoveným způsobem. b) technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst. c) pouze technické zařízení, kterým se dává návěst. Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží denní výpravku: a) pod paží návěstním znakem k tělu. b) volně u nohy návěstním znakem k tělu. c) volně za zády. Nedává-li výpravčí návěsti pro výpravu vlaku, drží noční výpravku: a) se zapnutým červeným světlem. b) se zhasnutým zeleným světlem. c) se zapnutým žlutým světlem. Nedostatečná zábrzdná vzdálenost je vzdálenost mezi: a) hlavními návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí POSUN ZAKÁZÁN. b) hlavními návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku jet. c) seřaďovacími návěstidly, která nezaručuje, že vlak bezpečně zastaví před návěstí STŮJ. Nelze-li zajistit zpravování strojvedoucího (zaměstnance v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) o umístění výstražného terče (vyjma světelného výstražného terče) je výpravčí povinen: a) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče povolit. b) tuto skutečnost ohlásit provoznímu dispečerovi a ten o umístění výstražného terče rozhodne. c) zaměstnanci odpovědnému za bezpečnost na pracovním místě umístění výstražného terče zakázat. Není-li možno přestavit poškozené mechanické seřaďovací návěstidlo na návěst POSUN ZAKÁZÁN: a) nedělají se žádná opatření. b) nesmí návěstit noční návěst dovolující posun a musí být zneplatněno. c) smí návěstit noční návěst dovolující posun a nemusí být zneplatněno. Neplatné návěstidlo je: a) návěstidlo, které je označené předepsanou návěstí neplatnosti nebo návěstidlo o jehož neplatnosti jsou zaměstnanci zpraveni. b) porouchané hlavní návěstidlo, kryté předepsanou návěstí VÝSTRAHA. c) návěstidlo s pochybnou návěstí. Noční návěst je návěst: a) používaná za viditelnosti alespoň na vzdálenost 100 m. b) návěstidla používaná za snížené viditelnosti. c) používaná pouze za úplňku měsíce. 10

11 Noční návěsti se dávají: a) bez zřetele na měsíční nebo jiné světlo dle přílohy č.1 předpisu SŽDC (ČD) D1 - Kalendář pro používání nočních návěstí a za snížené viditelnosti. b) jak uzná zaměstnanec za vhodné. c) jen když je úplná tma. O O O O náhle vzniklé nesjízdnosti místa na trati musí co nejrychleji zpravit zaměstnanec, který toto zjistil: a) vždy zaměstnance SDC. b) alespoň jednoho výpravčího některé sousední stanice (odbočky). c) pouze strojvedoucího. O zničení hlavního návěstidla a umístění přenosného návěstidla s návěstí STŮJ: a) musí být zpraven strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) písemným rozkazem. b) nemusí být zpraven strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo posunového dílu) písemným rozkazem, musí být informován pouze ústně. c) musí být zpraven pouze vlakvedoucí osobního vlaku písemným rozkazem Pv. Obdélníková, na delší straně postavená bílá deska s černou šipkou, dávaná ve vodorovné poloze kolmo ke koleji, pro kterou platí, vyjadřuje návěst: a) POTŘEBUJEME ZASTAVIT. b) POTŘEBUJEME PROJET. c) MOŽNO PROJET. Obě vzpažené ruce svisle vzhůru vyjadřují ruční návěst: a) BRZDA V POŘÁDKU. b) ZABRZDĚTE. c) ODBRZDĚTE. Obsluha hlavních návěstidel a samostatných předvěstí musí být vždy provedena tak včas: a) aby došlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. b) aby nedošlo ke snížení rychlosti vlaku nebo jeho zastavení. c) aby vždy došlo k zastavení vlaku u samostatné předvěsti. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: a) od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od koncovníku, námezníku s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. c) od skupinového návěstidla, až za poslední pojížděnou výhybku. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u hlavního návěstidla, které není umístěno přímo u koleje, je úsek koleje: a) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. b) od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. c) v obvodu stanice nebo odbočky od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje, až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu u vjezdového návěstidla správné koleje, které platí za jízdy po nesprávné koleji, je úsek koleje: a) v obvodu stanice nebo odbočky, od návěstního upozorňovadla s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ nebo od úrovně vjezdového návěstidla (není-li návěstní upozorňovadlo umístěno) až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. b) od čela vlaku, až za poslední pojížděnou výhybku před označníkem. c) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: a) v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím hlavním návěstidlem. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. c) od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: a) od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. c) v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před následujícím koncovníkem, námezníkem s návěstí KONEC VLAKOVÉ CESTY. Obvod výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu, které je přímo u koleje, je úsek koleje: a) od označníku na vjezdové straně k označníku na odjezdové straně. b) v obvodu stanice nebo odbočky, od hlavního návěstidla až za poslední pojížděnou výhybku před návěstním upozorňovadlem s návěstí HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO JE NA OPAČNÉ STRANĚ, umístěným přímo u koleje. c) v obvodu stanice nebo odbočky, od první pojížděné výhybky po poslední pojížděnou výhybku ve stanici. Obvyklé místo zastavení je místo, kde strojvedoucí: a) je zvyklý zastavovat vlak. U každého vlaku je to na jeho uvážení a neřídí se žádnými návěstidly pro označení místa zastavení. b) musí zastavit vlak před vjezdovým návěstidlem. c) musí zastavit vlak. Může být označeno nepřenosným návěstidlem s návěstí STŮJ, návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ nebo návěstí KONEC NÁSTUPIŠTĚ. Oddílová návěstidla na čtyřznakovém automatickém bloku návěstí: a) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA, návěst STŮJ a návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VOLNO. b) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA, návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ. c) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA, návěst OPAKOVÁNÍ NÁVĚSTI VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ, KOLEJ UZAVŘENA. Oddílová návěstidla na trojznakovém automatickém bloku návěstí: a) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ. Poslední oddílová návěstidla návěstí navíc návěsti samostatných světelných předvěstí. b) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ, KOLEJ UZAVŘENA. Poslední oddílová návěstidla návěstí navíc návěsti samostatných světelných předvěstí. c) návěst VOLNO, návěst VÝSTRAHA nebo návěst STŮJ. První oddílová návěstidla návěstí navíc návěsti samostatných světelných předvěstí. 11

12 Oddílové návěstidlo je: a) seřaďovací návěstidlo na trati. b) hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do železniční stanice. c) hlavní návěstidlo pro vjezd vlaku do traťového oddílu. Odpovědnost za zneplatnění hlavního návěstidla při výluce služby dopravních zaměstnanců a způsob zneplatnění musí řešit: a) rozkaz ředitele O11. b) rozkaz o výluce služby dopravních zaměstnanců. c) rozkaz ředitele SŽDC. Opisování písmene "D" ruční svítilnou s bílým světlem vyjadřuje ruční návěst: a) ODBRZDĚTE. b) BRZDA V POŘÁDKU. c) ZABRZDĚTE. P P P Platné návěstidlo je takové návěstidlo: a) které je označené předepsanou návěstí neplatnosti a ovlivňuje jízdu vozidel. b) jehož návěsti ovlivňují chování cestujících. c) jehož návěsti ovlivňují jízdu vozidel. Pochybná návěst je: b) každá návěst, která bliká bílým světlem. c) každá návěst, která je doplněna bílým světlem. d) taková návěst, která je nejasná, sporná, nejistá, návěstěná v rozporu s předpisem SŽDC (ČD) D1. Pokud je mechanická předvěst poškozena tak, že návěstí pouze návěst VOLNO nebo pochybnou návěst a je nutné provozování drážní dopravy: a) nemusí být strojvedoucí písemně zpraven o její poruše a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. b) musí být strojvedoucí písemně zpraven o její poruše a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí VOLNO. c) musí být strojvedoucí písemně zpraven o její poruše a o povinnosti jednat u ní jako u předvěsti s návěstí VÝSTRAHA. Pokud je mechanické hlavní návěstidlo poškozeno tak, že návěstí návěst dovolující jízdu nebo pochybnou návěst,: a) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí VÝSTRAHA. b) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. c) nemusí být kryto. Pokud je některá kolej odstraněna a hlavní návěstidlo platné pro tuto kolej se tímto stalo návěstidlem přímo u koleje provozované musí být označeno jako: a) neplatné. b) poškozené. c) seřaďovací. Pokud je seřaďovací (spádovištní) návěstidlo poškozeno a návěstí zákaz posunu nebo je zhaslé: a) nekryje se žádnou návěstí. b) kryje se přenosným návěstidlem s návěstí POSUN ZAKÁZÁN. c) kryje se přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. Pokud je světelné oddílové návěstidlo automatického bloku nebo automatického hradla poškozeno tak, že na něm nesvítí návěst STŮJ: a) tato návěstidla se přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ nekryjí. b) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí STŮJ. c) musí být kryto přenosným návěstidlem s návěstí MÍSTO ZASTAVENÍ. Pokud má ŽST (odbočka) závislá světelná vjezdová a cestová návěstidla bez rychlostní návěstní soustavy, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: a) S b) P c) Z Pokud má ŽST (odbočka) závislá vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou, musí být v tabelárním jízdním řádu uvedena značka: a) K b) P c) A Pokud výpravčí poslední stanice před pracovním místem nedostal zprávu o tom, že projíždějící vlak bude nebo byl zpraven o umístění výstražného terče (vyjma světelného výstražného terče), musí upozornit strojvedoucího (zaměstnance v čele sunutého vlaku) na umístění výstražného terče návěstí: a) OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se musí sepsat) nebo písemným rozkazem. b) PRACOVNÍ MÍSTO, PÍSKEJTE, telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se nesepisuje) nebo písemným rozkazem. c) OČEKÁVEJTE VÝSTRAŽNÝ TERČ, telekomunikačním zařízením (rozkaz Pv se nesepisuje) nebo písemným rozkazem. Pomalá jízda je: a) přechodné omezení traťové rychlosti. b) přechodné omezení konstrukční rychlosti. c) trvalé omezení traťové rychlosti. Poslední odvážená část vlaku musí být označena návěstmi: a) ZAČÁTEK VLAKU a KONEC ČÁSTI VLAKU. b) HNACÍ VOZIDLO PŘI POSUNU. c) ZAČÁTEK VLAKU a KONEC VLAKU. Poškozené návěstidlo, ve smyslu předpisu SŽDC (ČD) D1, je: a) návěstidlo, které má oprýskaný nátěr. b) hlavní návěstidlo kryté předepsanou návěsti VÝSTRAHA. c) návěstidlo, které nemůže plnit svou funkci. Pracovní místo je místo: a) na trati, kde je postaveno stavědlo. b) ve stanici, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro naložení nákladního vozu. c) na trati, kde ve volném schůdném a manipulačním prostoru vykonávají osoby činnost potřebnou pro provozování dráhy, v jejichž důsledku dochází k ovlivňování provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy. Pro jedoucí vlak dává výpravčí pokyn k průjezdu návěstí ODJEZD do doby, než: a) vlak mine odjezdové návěstidlo. b) vlak mine vjezdové návěstidlo pro opačný směr jízdy. c) ji mine vedoucí hnací vozidlo vlaku, pokud strojvedoucí vedoucího hnacího vozidla vlaku nepotvrdil převzetí této návěsti. 12

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-006 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD NÁVĚSTNÍ SOUSTAVA Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně způsobilá

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212

POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 1/29 POSUN DRÁŽNÍMI VOZIDLY VE VÝKLOPNÍKOVÝCH HALÁCH, STAVBÁCH 1211 A 1212 Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov

Vnitřní předpis Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov VNITŘNÍ PŘEDPIS. k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce Vlečka RSM Olomouc, ŽST Krnov Strana 1 / 31 VNITŘNÍ PŘEDPIS k provozování dráhy a drážní dopravy na dráze-vlečce seznam příloh: Příloha č. 1 - Plán vlečky Příloha č. 2 - Bezpečnost práce Příloha č. 3 - Obsluha vlečky organizace dopravního

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6 Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] "Řidič" je: a) ten, kdo řídí pouze motorové vozidlo a trolejbus. b) ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, ne však tramvaj nebo trolejbus. c) ten,

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka posunu mezi dopravnami s uvázlým vlakem

Více

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ...

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. CHOMUTOV osobní nádraží. Účinnost od 1. 7. 2002 ... České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE CHOMUTOV osobní nádraží Účinnost od 1. 7. 2002 Rudolf Galbavý v.r. Tomáš Fryč v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla. Věstník dopravy Znění k datu 19.6.2006 06050398 Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích

HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH. Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích HLAVA II PROVOZ NA POZEMNĺCH KOMUNIKACĺCH Díl 1 Účastníci provozu na pozemních komunikacích 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích (1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Zastavit" znamená: a) uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vlečení zaměstnance dopravce, nedovoleně se nacházejícího mezi

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín.

České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín. České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v obvodu Moravskoslezského,

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Nedovolená jízda vlaku Os 8663 kolem hlavního (odjezdového)

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Železniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma:

Více

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích

Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Řízení provozu na vedlejší železničních tratích Ing. Petr Kolář 21. 5. 2014 ZČU Plzeň Fakulta elektrotechnická Obsah Úvod Železniční doprava v současnosti Regionální tratě o Mimořádné události o Technické

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7.

ŽD M2. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy. Účinnost od 1.7. Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více