Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Národní ústav odborného vzdělávání Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA...6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...7 ORGANIZACE VÝUKY...7 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY...8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY...8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ...21 PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY...22 PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia ul. Pražská 1222, Rakovník Středočeský kraj Mediální výchova Rozšiřující Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Bez zdravotních omezení Prezenční 125 hodin způsob ukončení Započtení absolvovaných modulů (nutno splnit nejméně 80% účasti na výuce programu a úspěšně splnit požadavky na ukončení dle jednotlivých modulů) získaná kvalifikace certifikát Osvědčení o absolvování kurzu. 5

6 2. Profil absolventa Vzdělávací program Mediální výchova je určen pro zájemce, kteří chtějí zvládnout základy mediální výchovy a praktické činnosti ve sdělovacích prostředcích. Získané znalosti zvýší možnost uplatnění absolventa na trhu práce. Mohou je uplatnit při vlastní podnikatelské činnosti, ale podpoří absolventy programu i při úspěšné účasti v případných výběrových řízeních při získávání práce v širokém spektru organizací (soukromé firmy, organizace státní správy ap.). Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: provádět praktické činnosti v reklamní agentuře, vytvářet nabídky a průzkum trhu, vytvářet vybrané útvary pro sdělovací prostředky, orientovat se v jejich obsahu a formě, vyhledávat a pracovat s informacemi ve sdělovacích prostředcích, třídit je a kriticky hodnotit, pochopit fungování a společenskou roli médií v historickém kontextu i v současnosti, používat základní techniku mediální činnosti (video, fotografie, grafika). Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu se uplatní v reklamních agenturách, v cestovních kancelářích, v regionálních redakcích tištěných periodik nebo jako PR pracovník organizací. 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Lektoři jednotlivých modulů mají za cíl, aby absolventi kurzu na základě získaných znalostí a dovedností v rámci vzdělávacího programu Mediální výchova našli uplatnění při vlastní podnikatelské činnosti, získali lepší možnost uplatnění na trhu práce a přehled o historii, současnosti a možnostech využití sdělovacích prostředků. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je tvořen 5 povinnými moduly. 1. modul DV2-M1 Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Cílem modulu je naučit účastníky provádět marketingový průzkum. Seznámit je s metodami sběru primárních dat a jejich praktické využití při sestavení dotazníku. Analyzovat jednotlivé formy marketingové komunikace s důrazem na reklamu. Historický vývoj reklamy, její společenský vliv a dopad. A zejména praktické uplatnění při zpracování reklamního sloganu a natočení reklamního spotu na zvolené téma. 2. modul DV2-M2 Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků Cílem modulu je, aby účastník uměl vytvořit písemný příspěvek (rozhovor, fejeton, článek, zprávu a oznámení, reportáž) do regionálních médií. 3. modul DV2-M3 Člověk a média Cílem modulu je seznámit účastníky s individuálním a skupinovým vytvářením sdělení určených pro média. Naučit je vytvářet vlastní mediální produkt a zpětně získat schopnost vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa i z médií. Seznámit účastníky s právním prostředím týkajícím se médií. 4. modul DV2-M4 Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Cílem modulu je získávání poznatků o vzniku, fungování a společenské roli médií v minulosti. Účastník získá informace o postavení médií ve společnosti a způsobech jejich financování včetně dopadů na vlastní mediální vývoj. Získá informace o vlivu médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy. Cílem modulu je i interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru jak z hlediska minulosti, tak i současnosti 5. modul DV2-M5 Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích Cílem modulu je naučit účastníky základní pravidla mluveného veřejného vystoupení. Seznámit je s historií rétoriky. Připravit a uskutečnit mluvený projev na zadané téma. Organizace výuky Výuka bude organizována prezenční formou v 5 výukových blocích 3x týdně v odpoledních hodinách (pondělí, středa, pátek) v prostorách Masarykovy obchodní akademie, Rakovník, Pražská Zde budou mít účastníci k disposici zařízení odborných učeben školy, které jsou vybaveny výpočetní a presenční technikou (internet, interaktivní tabule, počítače s příslušným SW, digitální fotoaparát, videokamera). Doporučenou literaturu uvedenou v jednotlivých modulech si musí účastníci obstarat individuálně. 7

8 Při výuce vzdělávacího programu budou uplatňována všechna pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, která jsou stanovena pro výuku studentů školy. Metodické postupy výuky Při výuce budou uplatňovány metodické postupy: výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, samostatné vypracování zadané písemnosti. Postupy hodnocení výuky Výuka bude hodnocena praktickým ověřením znalostí a dovedností formou zápočtu, samostatné práce v jednotlivých modulech. Bližší postupy hodnocení jsou uvedeny u jednotlivých modulů. Ve všech modulech budou účastníci programu DV hodnoceni na základě požadavků stanovených pro ukončení jednotlivých modulů. Pro ukončení celého kurzu musí účastníci úspěšně absolvovat všech 5 modulů. Pro splnění požadavků na ukončení jednotlivých modulů a celého kurzu budou moci účastníci programu DV využít konzultací a porad jednotlivých lektorů včetně předpokládaných nároků závěrečného hodnocení. Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). 8

9 4. Učební plán Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Masarykova obchodní akademie, ul. Pražská 1222, Rakovník Mediální výchova Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků DV2-M zápočet DV2-M zápočet Člověk a média DV2-M zápočet Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích DV2-M zápočet DV2-M zápočet Součty 125 CELKEM 9

10 Optimální trajektorie: M1 / M2 / M3 / M4 / M5 Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů ( ) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 10

11 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Marketingová komunikace pravidla správného prodeje Kód DV2-M1 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky provádět marketingový průzkum. Seznámit je s metodami sběru primárních dat a jejich praktického využití při sestavení dotazníku. Analyzovat jednotlivé formy marketingové komunikace s důrazem na reklamu. Historický vývoj reklamy, její společenský vliv a dopad. Praktické uplatnění při zpracování reklamního sloganu a natočení reklamního spotu na zvolené téma. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) sestavit dotazník na průzkum trhu, b) rozlišovat jednotlivé typy otázek využívaných při dotazování, c) aplikovat jednoduché metody sběru dat v praxi, d) vymyslet reklamní slogan, e) natočit reklamní spot, f) pracovat s mediální technikou (digitální fotoaparát, videokamera). Učivo / obsah výuky h - marketing pojem, historický vývoj, marketing poprvé v ČR h - marketingový průzkum metody sběru primárních dat, využívání dat sekundárních h - metody dotazování h - jak vytvořit dotazník, otázky otevřené, uzavřené, tvorba dotazníku na zvolené téma, oslovení respondentů, vyhodnocení získaných informací h - marketingová komunikace a její jednotlivé formy h - reklama a její postavení v marketingové komunikaci, historický vývoj, kontroverzní reklama, odlišnosti reklamy v jednotlivých zemích h - tvorba reklamního sloganu a reklamního spotu s využitím multimediální techniky Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, samostatná práce pod vedením lektora, týmová spolupráce. Způsob ukončení modulu Zápočet zpracování dotazníku, reklamního sloganu a reklamního spotu. Účastník během výuky zpracuje dotazník na průzkum trhu podle zadání lektora. Při 21. hodině si pak vylosuje 1 téma (z 10 nabízených možností), na které zpracuje reklamní slogan a následně i reklamní spot s využitím multimediální techniky v délce 1 2 minuty. Úroveň zpracování sloganu i spotu bude hodnoceno podle níže uvedených kriterií stupněm splnil x nesplnil (z jednotlivých 6 níže uvedených kriterií musí účastník splnit minimálně 4). 11

12 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Vhodnost použitých otázek, obsahová úroveň, použití technických prostředků v dotazníku. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. Obsahové zpracování a formální úprava, účinnost, technická úroveň. doporučená literatura a informační zdroje Sedláček, O.: Reklama Triky, které vás dostanou. Jalna, Praha, 2009, ISBN Foret, M.: Marketingový průzkum. Computer Press, Brno, 2011, ISBN Foret, M.:Marketingová komunikace. Computer Press, Brno, 2011, ISBN

13 Název modulu Jednotlivé útvary sdělovacích prostředků Kód DV2-M2 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je, aby účastník uměl vytvořit písemný příspěvek (rozhovor, fejeton, článek, zprávu a oznámení, reportáž) do regionálních médií. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) vytvořit rozhovor, b) napsat fejeton, c) napsat článek, d) vytvořit zprávu a oznámení, e) napsat reportáž. Učivo / obsah výuky h charakteristika rozhovoru, typy rozhovoru a zásady při jeho vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich přímý rozbor v hodině h charakteristika fejetonu, typy fejetonu a zásady při jeho vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek v časopisech i v novinách, na stránkách internetu a jejich rozbor v hodině h charakteristika článku, typy článků a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h samostatná práce, vyhledávání článků a jejich rozbor v hodině h charakteristika zprávy a oznámení, jejich typy a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich přímý rozbor v hodině h charakteristika reportáže, typy reportáže a zásady při jejich vytváření s praktickými ukázkami h vyhledávání ukázek a jejich rozbor v hodině h závěrečná práce s útvarem podle vlastního výběru dle zadání Doporučené postupy výuky Výklad, praktická cvičení, výuka ve dvojicích a větších skupinách, zhodnocení samostatné práce. 13

14 Způsob ukončení modulu Zápočet-účastník si z 5 navržených zadání 1 vybere a zpracuje ho jím vybraným útvarem. Jeho práce nesmí být v žádném kritériu hodnocena klasifikací 5 (nedostatečně). Hodnocení klasifikací 1 (výborně) 5 (nedostatečně). Čas vymezený na zpracování je 60 min. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. Gramatická a slohová správnost, formální úprava, obsahové zpracování. doporučená literatura a informační zdroje Martínková, V.: Český jazyk vyd.,trizonia, Praha, 1991, ISBN

15 Název modulu Člověk a média Kód DV2-M3 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky s individuálním a skupinovým vytvářením sdělení určených pro média. Naučit je vytvářet vlastní mediální produkt a zpětně získat schopnost vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa i z médií. Seznámit účastníky s právním prostředím týkajícím se médií. Předpokládané výsledky výuky. Absolvent modulu bude schopen: a) vysvětlit a popsat základní roli, funkci a využití médií, b) využívat poznatky o tom, jak činnost lidí pracujících ve sféře mediální komunikace omezuje nebo inspiruje okolí, c) klasifikovat informace v médiích podle zaměření na cílovou skupinu, d) rozlišit souvislost zdrojů informací a předpokládaných poznatků, e) vysvětlit a zhodnotit vliv médií na jednotlivce a společnost. Učivo / obsah výuky h média (pojem), dělení, dějiny médií h vliv médií na člověka společnost (vytváření image, předpokládané účinky) h - lidská práva a svobody vzhledem činnostem médií h - reprezentace, stereotypy (společenské instituce, mezilidské vztahy, sociální role v médiích) 11. h - co je to publikum ( jak média podporují ustanovení a stabilitu publika) h cílová skupina ( jedna zpráva, mnoho podob ), jazyk médií 15. h skladba zpráv v tištěné podobě h reklama (psychologie reklamy), tvorba reklamy, cílová skupina h komunikace (typy komunikace, šumy, tiskový mluvčí) 22. h násilí v médiích h praktické zpracování informací pro určitou cílovou skupinu 25. h kontrola poznatků z kurzu Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, rozbory textů a ukázek, sledování nejvýznamnějších témat a hledání podobností, posuzování postojů projevujících se v médiích, formulování jednoduchých výstupů pro média, hledání výrazových prostředků navádějících ke konkrétní interpretaci a zpracování informací pro média a praktická interpretace. Způsob ukončení modulu Zápočet, test - kontrola základních probíraných pojmů. Test obsahuje 30 otázek: 15

16 20 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná 10 otevřených otázek stačí stručná (max. 2 věty) odpověď Čas vymezený na zpracování testu je 35 minut, maximální počet bodů je 30. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 6 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. Portál, Praha, 2006, ISBN McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon, Praha, 1991, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, ISBN Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN

17 Název modulu Role médií z hlediska historické a současné perspektivy Kód DV2-M4 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je získávání poznatků o vzniku, fungování a společenské roli médií v minulosti. Účastník získá informace o postavení médií ve společnosti a způsobech jejich financování včetně dopadů na vlastní mediální vývoj. Získá informace o vlivu médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy. Cílem modulu je i interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru jak z hlediska minulosti, tak i současnosti. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: g) využívat základní znalosti o fungování a společenské roli médií v historickém kontextu, h) vyjmenovat a popsat nejdůležitější současná světová média podle jejich funkce a společenského využití, i) vysvětlit historickou realitu, diskutovat o ní a srovnávat ji se současnou praxí, j) vysvětlit a popsat roli médií v každodenním životě v minulosti i současnosti, k) analyzovat obsah médií a osvojí si kritický odstup od nich, l) rozeznávat platnost a význam argumentů ve veřejné komunikaci. Učivo / obsah výuky h - Dějiny médií vznik, fungování a společenská role médií v minulosti, srovnání se současností h - Práce s konkrétními historickými médii jejich analýza a interpretace, srovnání se současnou realitou h - Financování médií v minulosti a současnosti h - Vliv médií na každodenní život v minulosti a současnosti h - Vliv médií na politický život v minulosti a současnosti h - Vliv médií na kulturu v minulosti a současnosti h - Interpretace historických sdělení a vyhodnocení jejich komunikačního záměru z hlediska současnosti a minulosti 25. h - Kontrola poznatků z kurzu Doporučené postupy výuky Výklad pojmů, rozbory textů, ukázek, sledování nejvýznamnějších témat a hledání podobností, posuzování postojů projevujících se v médiích, zpracování informací pro média a praktická interpretace. Způsob ukončení modulu Zápočet, test kontrola základních probíraných pojmů. 17

18 Test obsahuje 20 otázek 16 uzavřených otázek 3 nabízené odpovědi, pouze 1 správná 4 otevřené otázky vyžadující stručnou odpověď Čas na vypracování testu je 25 minut, maximální počet bodu je 20. K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 4 body. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení doporučená literatura a informační zdroje Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová B.: Dějiny českých médií. Grada, Praha, 2003, ISBN Končelík, J., Večeřa, P., Orság P.: Dějiny českých médií 20. století. Portál, Praha, 2010, ISBN McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 2009, ISBN McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Odeon Praha, 1991, ISBN Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN

19 Název modulu Rétorika mluvený projev na veřejnosti a v médiích Kód DV2-M5 Délka modulu 25 hodin Platnost 1/2012 Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně ukončené základní vzdělání, základní dovednosti při práci s výpočetní technikou (základní orientace na internetu). Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit účastníky základní pravidla mluveného veřejného vystoupení. Seznámit je s historií rétoriky. Připravit a uskutečnit mluvený projev na zadané téma. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) strukturovat své řečnické vystoupení, b) uplatnit své řečové a komunikační dovednosti, c) používat základní techniky pro odbourání trémy při veřejném vystoupení, d) formulovat a prezentovat své názory, e) vytvořit a interpretovat své řečnické vystoupení na zadané téma. Učivo / obsah výuky h - Stručné dějiny rétoriky, ukázky veřejných projevů h - Zásady správné struktury veřejného vystoupení (zásady projevu) h - Správná výslovnost, řečové dovednosti, tréma, nonverbální komunikace h - Mám svůj názor interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 15. h - Zadání tématu k vlastnímu rétorickému vystoupení např. projev k zahájení výstavy, informace o významné životní události, projev k životnímu jubileu spolupracovníka, zhodnocení ukončeného pracovního úkolu apod.) h - Příprava obsahu a provedení zadaného řečnického cvičení h - Natočení připraveného cvičení na videokameru h - Zhlédnutí a komentování (sebehodnocení) natočených ukázek 25. h - Zhodnocení zhlédnutých vystoupení Doporučené postupy výuky Výklad základních pojmů, praktické ukázky, samostatná práce, vzájemná spolupráce, hodnocení a sebehodnocení řečnických cvičení. Způsob ukončení modulu Zápočet vlastní řečnický projev na zadané téma v rozsahu cca 3 4 minuty. Kritéria hodnocení výsledků výuky 19

20 výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. Struktura projevu, obsah sdělení, řečová úroveň, obsahová a formální stránka projevu. doporučená literatura a informační zdroje Jirák, J., Köpllová, B.: Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, ISBN Reifová, I.: Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, ISBN Švandová, B., Jelínek, M.: Argumentace a umění komunikovat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Špačková, A.: Moderní rétorika. 1.vyd. Praha, Grada Publishing a.s., 2006, ISBN

21 Příloha č. 1 Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Vážení účastníci, žádáme Vás laskavě o zodpovězení několika otázek, které se týkají právě ukončeného kurzu. Naším cílem je nabídnout Vám co nejkvalitnější formu vzdělávání, k čemuž nám pomohou Vaše názory a postřehy, získané během výuky. Za vyplnění děkujeme Dotazník: 1. Kurzu Mediální výchova jsem se zúčastnil/a a) z vlastního zájmu b) z doporučení zaměstnavatele c) z jiného důvodu (prosíme, doplňte).. 2. Ze svého pohledu kurz hodnotím jako a) velmi přínosný b) přínosný c) pouze částečně přínosný d) nepřínosný 3. Jednotlivé moduly hodnotím známkou 1 5 (jako ve škole): M1 - M2 - M3 - M4 - M5 4. Z obsahu jednotlivých modulů budu moci uplatnit tyto získané poznatky (prosíme, doplňte).. 5. Získané znalosti ve svém současném zaměstnání a) využiji b) nevyužiji 6. Na základě získaných poznatků se a) pokusím b) nepokusím své zaměstnání změnit tak, abych je využil/a. 21

22 Příloha č. 2 Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Úřad práce ČR Krajská pobočka Příbram Kontaktní pracoviště Rakovník Mgr. Jitka Ledvinová Mgr. Alena Balladová Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera Připomínky Jediný drobný nedostatek vzdělávacího programu spatřuji v nezajištění doporučené odborné literatury. Obecně je odborná literatura finančně nákladná, v rozsahu 10ti klientů není možné zajistit literaturu z veřejné knihovny. Vypořádání připomínek Možné řešení: vyučující modulů vyberou z doporučené literatury potřebné části a ty účastníkům nakopírují (finančně se pokryje v režijních nákladech). Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Nevylučovat osoby se zdravotním postižením. Kurz je určen i pro tyto osoby (nikde se neuvádí, že by byly vyloučeny). Zvážit, popř. upravit poměry hodin teorie a praxe u jednotlivých modulů. Nákup učebnic zvyšuje cenu kurzu pro zařazenou osobu o cca Kč 3900,-. Podle názoru tvůrců modulů jsou hodiny teorie a praxe vzhledem k poslání modulu vyváženy. Možné řešení: vyučující modulů vyberou z doporučené literatury potřebné části a ty účastníkům nakopírují (finančně se pokryje v režijních nákladech). 22

23 Příloha č. 3 Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu Kalkulace nákladů na jednu vyučovací hodinu: odměna lektora Kč 300,- odměna administrace Kč 24,- odměna účetní Kč 24,- režijní náklady (energie, uč. materiály, předpokládané opravy PC) Kč 200,- CELKEM Kč 548,- Při 125 hodinách vzdělávacího programu: Kč 548,- x 125 h = Kč ,-. Pokud se kurzu účastní 10 účastníků, zaplatí každý účastník Kč 6 850,-. 23

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 2 Vzdělávací modul VM Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Autor: PaedDr. Vladimír Heger Varnsdorf 2013 Projekt

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Copyright: Ministerstvo školství,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více