LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD"

Transkript

1 Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní korespondence a německá konverzace Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR.

2 NĚMECKÝ JAZYK obchodní korespondence a německá konverzace Autorský tým: Mgr.Romana Kábelová Mgr.Libuše Kubovská Mgr.Antonín Sekyrka Mgr.Jana Vrbová Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2006

3 NĚMECKÝ JAZYK obchodní korespondence a německá konverzace 3

4 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY... 7 ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY 12 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Zřizovatel školy Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Jazyk německý obchodní korespondence a německá konverzace odborný kurz žádné základní znalosti německého jazyka prezenční konverzace 50 vyučovacích hodin korespondence 30 vyučovacích hodin závěrečná zkouška + písemná práce schopnost běžné komunikace a vyřizování soukromé i obchodní korespondence v německém jazyce osvědčení 5

6 2. Profil absolventa Cílem kurzu celoživotního vzdělávání studijního programu Německý jazyk - obchodní korespondence a německá konverzace je získání všeobecných i odborných vědomostí a dovedností v oblasti komunikace s německy hovořícími partnery. Je určen všem, kteří potřebují pro výkon svého povolání aktivní znalost německého jazyka, jako jsou například pracovníci ve firmách se zahraniční účastí, pracovníci obchodní sféry, pracovníci v cestovním a turistickém ruchu nebo poskytovatelé ubytovacích služeb. Absolvent kurzu se naučí užívat německý jazyk jako prostředek k dorozumění, ke sdělování a získávání informací. Získá znalosti z oblasti práce s kancelářskými aplikacemi MS Windows (Word, Powerpoint, Publisher), naučí se psát cizojazyčnou korespondenci při použití počítačových programů na tvorbu obchodních dopisů a seznámí se se základy tvorby multimediálních prezentací v německém jazyce. Výsledky vzdělávání - umí vést neformální rozhovor s rodilým mluvčím v běžných životních situacích - dokáže podávat informace a odpovídat na dotazy obchodních partnerů - používá správně překladové i jiné slovníky a jazykové příručky - zná základní kulturní zvyklosti občanů a reálie německy hovořících zemí - rozumí hlavním myšlenkám delších souvislých projevů rodilých mluvčích - chápe obsah mediálních zpráv a přiměřeně náročných odborných textů - dovede připravovat multimediální prezentace v německém jazyce - ovládá užívání softwarových programů při tvorbě obchodních dopisů - je schopen tvořit stručné cizojazyčné publikace, katalogy, vizitky, pozvánky, aj. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Vzhledem k charakteru náplně vzdělávacího programu je uplatnění úspěšného absolventa kurzu celoživotního vzdělávání především tam, kde dochází ke styku s klienty z německy mluvících zemí v privátním nebo státním sektoru a všude tam, kde je žádána aktivní znalost německého jazyka v mluvené i psané formě. 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníka kurzu vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro komunikaci v německém jazyce ústní i písemnou formou. Učivo je rozděleno modulů, které na sebe navazují a je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou a písemnou prací / vypracování konkrétních obchodních písemností/, kde absolvent prokáže získané vědomosti a dovednosti. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Kurz se skládá ze 2 modulů, jejich obsahová náplň je uvedena přímo v popisech jednotlivých modulů (viz níže). 01 NK Německá konverzace 02 OK Obchodní korespondence - Modul 01 NK Německá konverzace seznámí účastníky kurzu se základy komunikace v rozsahu konverzačních okruhů běžného každodenního života, vede k rozšíření jejich znalostí v oblasti reálií a kultury a k rozvoji jejich sociálně kulturních dovedností. - Modul 02 OK Obchodní korespondence naučí účastníky kurzu vypracovat základní obchodní dopisy (poptávka, nabídka, objednávka, ) při použití PC. Obsah celého vzdělávacího programu je koncipován v souladu s požadavky ovládání informačních technologií v administrativních činnostech. Organizace výuky Výuka bude zajištěna ve tříhodinových blocích jedenkrát týdně od září do června prezenční formou studia. Metodické postupy Lektor bude při výuce vycházet z autentických cizojazyčných materiálů, počítá se s využitím multimédií / PC, internet, interaktivní tabule, scanner, aj./ a možností korespondence s rodilými mluvčími. Kurz bude odpovídat nejnovějším trendům ve výuce cizího jazyka s důrazem na posilování konverzační složky. Vstupní předpoklady Kurz celoživotního vzdělávání Jazyk německý obchodní korespondence a německá konverzace je určen pro uchazeče se základními znalostmi německého jazyka. 7

8 Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Zpětná vazba účastníků kurzu bude zabezpečena formou přiloženého dotazníku. 8

9 4. Učební plán Střední škola obchodu, služeb a Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice podnikání Jazyk německý obchodní korespondence a německá konverzace POVINNÉ MODULY Název modulu Kód Hodinová dotace Ukončení modulu modulu Teorie(samostudium) /praxe T S Px Německá 01 NK závěrečná zkouška konverzace Obchodní korespondence 02 OK závěrečná písemná práce CELKEM 80 POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY CELKEM VOLITELNÉ MODULY CELKEM Optimální trajektorie 01 NK 02 OK 9

10 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Německá konverzace Kód modulu: Modul 01 NK Nominální délka: 50 Počet kreditů*: Typ modulu: povinný Platnost od: Vstupní základní znalosti německého jazyka předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: seznámí účastníky kurzu se základy komunikace v rozsahu konverzačních okruhů běžného každodenního života, vede k rozšíření jejich znalostí v oblasti reálií a kultury a k rozvoji jejich sociálně kulturních dovedností. Předpokládané výsledky výuky: Posluchač: - umí vést neformální rozhovor s rodilým mluvčím v běžných životních situacích - dokáže podávat informace a odpovídat na dotazy obchodních partnerů - používá správně překladové i jiné slovníky a jazykové příručky - zná základní kulturní zvyklosti občanů a reálie německy hovořících zemí - rozumí hlavním myšlenkám delších souvislých projevů rodilých mluvčích Obsah modulu: - rodina, členové, kde žijeme, charakteristika osob, záliby, oslavy - česká kuchyně, v restauraci, životní styl, rychlé občerstvení - služby, obchody, nakupování, půjčovny, kulturní a sportovní zařízení - volný čas, víkendové aktivity, kino, divadlo, četba, výstavy, masmédía - denní program, pracovní náplň běžného dne, dovolená, prázdniny - zdraví, lidské tělo, civilizační nemoci, lékařská péče - cestování, dopravní prostředky, výletní cíle, orientace ve městě, jízdní řád - počasí, roční období, oblékání, ochrana životního prostřední - naše bydliště, město,venkov, služby, dopravní obslužnost, domácí práce - kultura, věda a technika, osobnosti německé, rakouské, švýcarské a české kultury - každodenní situace, životopis, na úřadě, na poště, v zaměstnání, formuláře - Česká republika města, přírodní krásy, pamětihodnosti, historie, současnost - Praha orientace, hlavní památky, turisticky atraktivní cíle, kulturní zařízení, aj. - České Budějovice a jižní Čechy, další jihočeská města, Šumava, Lipensko - Německo, Rakousko, Švýcarsko hospodářství, kultura, města, zeměpis Doporučené postupy výuky: Řízený rozhovor, překlad textů, souvislý jazykový projev /referát/, videoprojekce, poslech a tvorba jednoduchých textů Způsob ukončení modulu: závěrečná zkouška Hodnocení výsledků výuky: 80% účast a jazykový projev při zkoušce Doporučená literatura: Hana Justová, Wir wiederholen fürs Abitur, Fragment 10

11 Hana Justová, Deutschsprachige Länder, Fragment Doris Dusilová, Sprechen Sie Deutsch 1.-3.díl, Polyglot 2001 prozatím nevyplňovat Název modulu: Obchodní korespondence Kód modulu: Modul 02 OK Nominální délka: 30 Počet kreditů*: Typ modulu: povinný Platnost od: Vstupní základní znalosti německého jazyka předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: naučí účastníky kurzu vypracovat základní obchodní dopisy (poptávka, nabídka, objednávka, ) při použití PC Předpokládané výsledky výuky: Posluchač: - rozumí hlavním myšlenkám delších souvislých projevů rodilých mluvčích - chápe obsah mediálních zpráv a přiměřeně náročných odborných textů - dovede připravovat multimediální prezentace v německém jazyce - ovládá užívání softwarových programů při tvorbě obchodních dopisů - je schopen tvořit stručné cizojazyčné publikace, katalogy, vizitky, pozvánky, aj. Obsah modulu: - poptávka vývoz, dovoz, placení, balení, clo, pojištění - nabídka vývoz, dovoz, platební podmínky, předběžná odpověď - objednávka vývoz, dovoz - cena oznámení, zvýšení, snížení, ceník, přirážka - expedice vývoz, dovoz, avízo, urgence - fakturace vyjasňování, oprava, změna, doklady - placení inkasní doklady, akreditivy, upomínky - reklamace odmítnutí, uznání, pojišťovna, odklad vyřízení - práce v kancelářské aplikaci Microsoft Publisher - práce v kancelářské aplikaci PowerPoint Doporučené postupy výuky: přednášky a praktická cvičení, samostatná práce na PC, domácí práce Způsob ukončení modulu: závěrečná zkouška vypracování písemností Hodnocení výsledků výuky: 80% účast a písemná práce Doporučená literatura: 11

12 Příloha č. 1 - Prvotní evaluace vzdělávacího programu sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Termax, s.r.o. České Budějovice Hraniční České Budějovice telefon: fax:

13 Příloha č. 2 - Dotazník pro zjištění zpětné vazby absolventů kurzu a) Odpovídala náplň kurzu Vašemu očekávání? 1. určitě ano 2. ano 3. spíše ne 4. ne 5. určitě ne b) Vyhovovalo Vám časové rozvržení kurzu? 1. určitě ano 2. ano 3. spíše ne 4. ne 5. určitě ne d) Bylo přiměřené množství účastníků kurzu? 1. určitě ano 2. ano 3. spíše ne 4. ne 5. určitě ne e)považoval/a jste prostředky a metody výuky za vhodné? 1. určitě ano 2. ano 3. spíše ne 4. ne 5. určitě ne f) Byl/a jste spokojen/a s prací lektora? 1. určitě ano 2. ano 3. spíše ne 4. ne 5. určitě ne g)myslíte si, že získané vědomosti využijete ve svém povolání? 1. určitě ano 2. ano 3. spíše ne 4. ne 5. určitě ne 13

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více