Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky"

Transkript

1 Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné papíry Cenné papíry, které mají dobu splatnosti kratší jak 1 rok je tedy možno využít principů jednoduchého úročení (je uvažováno roční úrokovací období) Vybrané krátkodobé cenné papíry: a) Směnka b) Pokladniční poukázky c) Depozitní certifikát Směnka Listina není ovšem řečeno jaká! Co to je? Bezpodmínečný příkaz!!! Tři funkce směnky (platební, zajišťovací, úvěrová) Splatnost směny (konkrétní datum, lhůtní směnka, vista směnka, lhůtní vista směnka) Doložky (např. úroková doložka) Platba v době splatnosti (nominální hodnota směnky nebo nominální hodnota plus úrok)

2 Směnka Směnka vlastní (solosměnka) Směnka cizí (trata) směnka cizí na vlastnířad Výstavce směnky Směnečný dlužník Směnečný věřitel Směnka směnečné úvěry Eskont směnky Eskontní úvěr průběh eskontního úvěru Reeskont směnky Akceptační úvěr akcept směnky banka v pozici hlavního směnečního dlužníka banka prodává své dobré jméno = akceptační provize Avalový (ručitelský úvěr) banka v pozici vedlejšího směnečného dlužníka Eskont směnek

3 Eskont směnek Diskont závisí na: Nominální hodnota směnky (směnečnáčástka, jmenovitá hodnota), popř. plus úroky -- v případě úrokové doložky Doba do splatnosti směnky Diskontní (eskontní) sazba Předlhůtní jednoduché úročení nacházíme v rámci jednoho úrokovacího období Eskont směnek př. 1 Podnikatel eskontoval dne 15. září 2007 na banku směnku znějící na částku 1,5 mil. Kč se splatností 15. října Jakou částku mu banka 15. září 2007 (tj. v den eskontu) připsala na účet? Banka používá diskontní míru 10 % p. a. Eskont směnek př. 2 Osoba A vystavila 1. března 2007 osobě B směnku s jmenovitou hodnotou USD s roční úrokovou sazbou 10 %. Datum splatnosti směnky je 1. prosince května 2007 osoba B eskontovala směnku na banku, která účtuje roční diskontní sazbu 9 %. Jakou částku osoba B od banky obdržela?

4 Eskont směnek př. 3 Za kolik dnů byla splatná směnka znějící na částku Kč, jestliže za ni banka vyplatila částku Kč při diskontní sazbě 15 % p. a.? Cena směnky a míra výnosu ze směnečných operací Poznámky: C N cena nákup C r = C P N 1 C P cena prodej; v případě držby do splatnosti se jedná o nominální hodnotu směnky (v případě směnky bez úrokové doložky) nebo o nominální hodnotu směnky včetně úroků (v případě směnky s úrokovou doložkou) Výnosnost je obvykle nutno přizpůsobit ročnímu formátu ve výše uvedeném vzorci se jedná o výnosnost pro období od nákupu do prodeje směnky. Vzorec vychází z rovnice jednoduchého polhůtního úročení jedná se tedy o polhůtní míru výnosu, na rozdíl od diskontní sazby, což je předlhůtní míra výnosu. Cena směnky a míra výnosu ze směnečných operací př. 1 Osoba eskontovala na banku směnku znějící na Kč s dobou splatnosti půl roku. a) Jakou používá banka roční diskontní sazbu, jestliže osoba za směnku obdržela Kč? b) Jaká byla roční míra zisku pro banku z této operace?

5 Cena směnky a míra výnosu ze směnečných operací př. 2 Obchodní firma vydala směnku znějící na částku Kč se splatností 1. prosince Finanční společnost tuto směnku zakoupila dne 1. září 2008 při diskontní sazbě 10 % p. a. 1. října 2008 směnku dále prodala při diskontní sazbě 9 % p. a. Jaká byla roční míra zisku z tohoto obchodu se směnkou u finanční společnosti? Cena směnky a míra výnosu ze směnečných operací př. 3 Jakou roční diskontní sazbu nese směnka znějící na Kč splatná za 4 měsíce, je-li její cena Kč? Jaký je její diskont? Cena směnky a míra výnosu ze směnečných operací př. 4 Obchodní banka se rozhodla uložit část svých peněžních prostředků do pokladničních poukázek s celkovou nominální hodnotou 10 mil. Kč s dobou splatnosti 84 dnů nabízených za 9,87 mil. Kč. Za 35 dní je však prodala investiční firmě, která potřebovala 49 dnů před plánovanou investicí vhodně umístit připravenou částku a byla ochotna za pokladniční poukázky zaplatit 9,940 mil. Kč. Byl prodej pro banku výhodný? A co pro investiční společnost?

6 Střední doba splatnosti stanovení středního dne splatnosti směnek Aplikace váženého průměru, kde vahami jsou nominální částky směnek (směnečnéčástky, jmenovité hodnoty, popř. včetně úrokového výnosu). Střední doba splatnosti stanovení středního dne splatnosti směnek Střední den splatnosti tedy závisí na: Nominálních hodnotách směnek (popř. navýšených o úroky v případě směnek s úrokovou doložkou) a jejich dobách do splatnosti. Ve středním dni splatnosti je vyplacena suma nominálních hodnot všech směnek (popř. plus úroky) bez ohledu na skutečnost, že některé směnky ještě nedospěly do splatnosti! Střední doba splatnosti př. 1 Stanovte k střední dobu splatnosti u následujících směnek: směnka A zní na 10 tis. Kč a je splatná směnka B má nominální hodnotu 15 tis. Kč a je splatná směnka C se splatností má nominální hodnotu 8 tis. Kč. Jakáčástka a ke kterému datu bude majiteli směnek vyplacena?

7 Střední doba splatnosti př. 2 Banka přijala k eskontu tři směnky: směnka A má nominální hodnotu jeden milion Kč a je splatná směnka B zní na 195 tis. Kč a je splatná k směnka C má nominál 955 tis. Kč a má splatnost Banka používá diskontní sazbu 1,15 % p. m. Jakáčástka a ke kterému datu bude majiteli směnek vyplacena? Střední doba splatnosti versus eskont -- příklad Banka přijala k eskontu tři směnky: směnka A má nominální hodnotu 500 tis. Kč a je splatná směnka B znějící na 250 tis. Kč je splatná k směnka C s nominálem 750 tis. Kč má splatnost Diskontní sazba činí 10 % p.a. Jakáčástka a ke kterému datu bude majiteli směnek vyplacena? a) v případě prostého eskontování každé směnky b) v případě uplatnění střední doby splatnosti Depozitní směnky Směnku však můžeme využít k uložení peněz, jako formu finanční investice. To znamená, že směnku koupíme proto, aby se nám v době splatnosti vrátil investovaný kapitál, a to včetně určitého výnosu. Tento výnos může být dvojího druhu. Jednak to může být rozdíl mezi diskontovanou směnečnou částkou, za kterou tuto směnku kupujeme a obdrženou nominální hodnotou na konci splatnosti. Jednak to může být i úrok ze směnečnéčástky, který je na směnce stanoven úrokovou doložkou.

8 Další typy krátkodobých cenných papírů Pokladniční poukázka peněžní trh, nízká rizikovost, vysoká likvidita příklad státních pokladničních poukázek. Depozitní certifikát Skonto Skonto není cenný papír, skonto je sleva, kterou poskytuje prodávající kupujícímu v případě, že kupující platí za odebrané zboží okamžitě, případně během dohodnuté krátké lhůty. Výše skonta je zpravidla stanovena v procentech z prodejní ceny, a ne na roční bází, jako je tomu např. u eskontního úvěru. Vzhledem k tomu, že tímto způsobem kupující takto vlastně půjčuje peníze prodávajícímu (pokud využije možnosti skonta a zaplatí dříve), výhodnost skonta zjistíme porovnáním s úrokovou mírou, při které může kupující tyto peníze investovat (Opačně můžeme pozdější zaplacení chápat jako čerpání úvěru ode dne zakoupení zboží do skutečného zaplacení a skonto představuje úrok za tento úvěr. Pokud by chtěl zaplatit ihned a neměl by peníze, musel by si vypůjčit.). Viz příklad z webu

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn?

1. přednáška. Jak je úsek finančního řízení členěn? 1. přednáška Jak je úsek finančního řízení členěn? Úlohy Finanční úsek Kompetence Odpovědnost - úlohy horizontální nebo vertikální - kompetence práva a oprávnění, která jsou nutná k řádnému vykonávání

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz

Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz K1FCR3 Finance v cestovním ruchu - dvousemestrální kurz Přednášející: doc. Jan Pudlák, texty na pudlak.wbs.cz (heslo: ahojte) dotazy na pudlak@wbs.cz Rozvržení obsahu mezi zimní a letní semestr: zimní

Více

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více