Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: , Languages: cs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs"

Transkript

1 Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: , Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf

2 Zkušební laboratoř akreditovaná společností DAkkS GmbH podle DIN EN Akreditace platí pro zkušební metody uvedené v dokumentech, na které lze nahlédnout na Pracovní úsek III Stavební požární ochrana Ředitel pracovního úseku: Dr. Ing. Peter Nause Pracovní skupina 3.2 Chování konstrukcí při požáru Znalecké stanovisko GS 3.2/ Nové vyhotovení *) ze dne vyhotovení Předmět: Zadavatel: Víceúčelový spojovací systém BERNER MCS Uni Plus Berner AG Bernerstraße Künzelsau Datum zadání: Vyřizuje: M. Claus Platnost tohoto znaleckého stanoviska končí dne *) Toto znalecké stanovisko představuje nové vyhotovení znaleckého stanoviska GS 3.2/ ze dne , které bylo vypracováno pro jiného žadatele, resp. výrobek s jiným obchodním názvem (dokumentace se nachází ve složce zkušebny). Toto znalecké stanovisko nenahrazuje potvrzení o použitelnosti nezbytné při německém řízení stavebního dozoru. Znalecké stanovisko obsahuje 4 strany. Toto znalecké stanovisko lze kopírovat pouze v nezkrácené podobě. K jeho zveřejňování, a to i jeho částí, je zapotřebí předcházející písemné svolení společnosti MFPA Leipzig GmbH. Jako právně závazná forma platí písemné vyhotovení s originálními podpisy a originálním razítkem osoby / osob s podpisovým právem. Platí Všeobecné obchodní podmínky (VOP) MFPA Leipzig GmbH. Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt Obchodní rejstřík: Okresní soud v Lipsku HRB für das Bauwesen Leipzig mbh Jednatel: Prof. Dr. Ing. Frank Dehn Č. plátce daně z obratu: DE Sídlo. Hans Weigel Straße 2b D Leipzig Bankovní spojení: Sparkasse Leipzig Telefon: +49 (0) 341/ Č. účtu Fax: +49 (0) 341/ Směrový kód banky str. 1 (4)

3 MFPA Leipzig GmbH Znalecké stanovisko Strana 2 1. Důvod a zadání Dopisem ze dne jste pověřili společnost MFPA Leipzig vypracováním znaleckého stanoviska k převedení dat týkajících se chování při požáru ze zkušební zprávy 3253/ Nau [2] na víceúčelový spojovací systém BERNER MCS Uni Plus. 2. Všeobecné informace Podkladem pro znalecké stanovisko je následující zkušební zpráva 3253/ Nau [2]. Podle Vašich informací se u výrobku víceúčelový spojovací systém BERNER MCS Uni Plus jedná pouze o převedení dob požární odolnosti podle zkušební zprávy č. 3253/ ze dne [2] a ETA-11/0079 ze dne [4]. Posouzení víceúčelového spojovacího systému BERNER MCS Uni Plus se provádělo na základě TR020 [1]. 3. Podklady a dokumenty ke znaleckému stanovisku Ve znaleckém stanovisku jsou použity následující dokumenty: [1] Technical Report TR 020 Evaluation of Anchorages in Concrete concerning Resistance to Fire (květen 2004) z Evropské organizace pro technická schválení (EOTA), [2 Zkušební zpráva č. 3253/ Nau ze dne vypracovaná v MPA Braunschweig: Zkouška a vyhodnocení chování injektážních kotev o velikostech M8 až M30 při požáru, které jsou uloženy v tahové oblasti stropních částí z armovaného betonu a zatíženy axiálním tahem při namáhání podle : ke stanovení doby požární odolnosti, [3] Porovnání rozměrů a materiálů injektážních kotev, dopis žadatele ze dne , [4] Evropské technické schválení ETA-11/0079 ze dne str. 2 (4)

4 MFPA Leipzig GmbH Znalecké stanovisko Strana 3 4. Znalecké stanovisko Parametry materiálu, na který se vztahuje zkušební zpráva č. 3253/ Nau ze dne vypracovaná v MPA Braunschweig, a materiálu u víceúčelového spojovacího systému MCS Uni Plus jsou v relevantních oblastech zatížení v tahu v běžném nepopraskaném betonu (tahová a tlaková oblast) se třídou pevnosti minimálně C20/25 a maximálně C50/60 shodné [3]. Na základě této shody lze doby požární odolnosti při axiálním zatížení v tahu, uvedené ve zkušební zprávě 3253/0291-3, beze všeho převádět na víceúčelový spojovací systém BERNER MCS Uni Plus. Charakteristické parametry axiálního zatížení v tahu jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. Tabulka 1: Doby požární odolnosti víceúčelového spojovacího systému BERNER MCS Uni Plus se závitovaným prutem MCS Plus A o velikosti M8 až M30 z galvanicky pozinkované oceli v závislosti na maximálním axiálním zatížení v tahu. Doba požární odolnosti v minutách Velikost kotvy Max. N Max. N Max. N Max. N [kn] [kn] [kn] [kn] M8 1,90 0,80 0,30 0,15 M10 4,50 2,10 1,00 0,60 M12 8,50 3,60 2,10 1,50 M16 13,50 6,40 4,00 3,00 M20 21,00 10,00 6,00 4,50 M24 30,00 14,00 9,00 6,50 M30 45,00 22,00 14,00 10,00 Tabulka 1: Doby požární odolnosti víceúčelového spojovacího systému BERNER MCS Uni Plus se závitovaným prutem MCS Plus A o velikosti M8 až M30 z nerezové oceli A4 v závislosti na maximálním axiálním zatížení v tahu. Doba požární odolnosti v minutách Velikost kotvy Max. N Max. N Max. N Max. N [kn] [kn] [kn] [kn] M8 4,30 0,80 0,30 0,15 M10 7,50 2,10 1,00 0,60 M12 11,00 5,70 3,90 3,00 M16 25,00 10,00 5,80 4,00 M20 32,00 15,00 9,00 6,00 M24 45,00 22,00 13,00 9,00 M30 70,00 35,00 20,00 14,00 str. 3 (4)

5 MFPA Leipzig GmbH Znalecké stanovisko Strana 4 5. Zvláštní upozornění Toto znalecké stanovisko platí s uvážením technických datových listů žadatele pouze pro víceúčelový spojovací systém BERNER MCS Uni Plus se závitovaným prutem MCS Plus A o velikosti M8 až M30 z galvanicky pozinkované oceli třídy pevnosti 5,8 a nerezové oceli jakostní třídy A4. Posudek k víceúčelovému spojovacímu systému BERNER MCS Uni Plus platí pouze ve spojení se stavebními dílci z armovaného betonu se třídou pevnosti C20/25 a C50/60 podle EN 206-1: , které je možné zařadit minimálně do třídy požární odolnosti odpovídající době požární odolnosti kolíku. Toto znalecké stanovisko nenahrazuje potvrzení o použitelnosti nutné při německém řízení stavebního dozoru. V Lipsku dne Ředitel pracovního úseku Vedoucí pracovní skupiny Referent str. 4 (4)

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

(Post-tensioning kits for prestressing of structures)

(Post-tensioning kits for prestressing of structures) Evropská organizace pro technická schválení Vydání červen 2002 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PŘEDPÍNACÍ SESTAVY PRO DODATEČNÉ PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ (obvykle nazývané systémy dodatečného

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Provedení marketingových aktivit

Provedení marketingových aktivit ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY ÚČASTI k výběrovému řízení Provedení marketingových aktivit v rámci dotace z programu ICT a strategické služby III Zadavatel: Indust, s.r.o. IČ 293 72 011 Kounicova 290 /

Více

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Beton Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách.

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více