Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1"

Transkript

1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vývoj v českých zemích Vývoj v českých zemích do roku Vývoj v českých zemích po roce I.2 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva oddíl: Úvodní výklady oddíl: Společnost jako právnická osoba Základní otázky Jednočlenná společnost oddíl: Společnost jako obchodní korporace oddíl: Společnost jako podnikatel oddíl: Společnost jako společník oddíl: Národnost společnosti I.3 kapitola: Evropské souvislosti II. ČÁST: OBECNÉ VÝKLADY O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM II.1 kapitola: Identifikační údaje společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Obchodní firma Základní otázky Principy tvorby obchodní firmy Druhy obchodní firmy Obecně Firemní kmen Firemní dodatek XIII

2 4 Užití podobných prvků v obchodních firmách sdružených podnikatelů Změna obchodní firmy Předběžný zápis obchodní firmy do obchodního rejstříku oddíl: Sídlo oddíl: Identifikační číslo osoby oddíl: Daňové identifikační číslo II.2 kapitola: Ochrana obchodní firmy, pověsti a soukromí společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Ochrana obchodní firmy oddíl: Ochrana pověsti a soukromí II.3 kapitola: Informační povinnost společnosti s ručením omezeným vůči třetím osobám oddíl: Obligatorně uváděné údaje oddíl: Fakultativně uváděné údaje oddíl: Dodatek II.4 kapitola: Obchodní rejstřík; Společnost s ručením omezeným jako osoba zapisovaná do obchodního rejstříku oddíl: Úvodní výklady oddíl: Povaha zápisu do obchodního rejstříku oddíl: Publicita rejstříkových zápisů Základní otázky Materiální publicita Obecně Negativní princip materiální publicity Pozitivní princip materiální publicity A) Obecně B) Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu jednatele, člena dozorčí rady nebo likvidátora Princip formální publicity oddíl: Členění obchodního rejstříku Základní otázky Vlastní obchodní rejstřík Sbírka listin obchodního rejstříku Obecně Jazyk, ve kterém se listiny do sbírky listin obchodního rejstříku zakládají oddíl: Rejstříkové soudy oddíl: Rejstříkové řízení Základní otázky XIV

3 2 Formuláře na zápis Účastníci rejstříkového řízení Průběh rejstříkového řízení Zahájení rejstříkového řízení Odmítnutí návrhu Přezkum neodmítnutého návrhu Rozhodnutí; Provedení zápisu Lhůty pro rozhodnutí a provedení zápisu; Přerušení řízení Fikce zápisu Notifikační povinnost rejstříkového soudu Opravné prostředky Dodatek oddíl: Rejstříkové řízení k dosažení shody mezi stavem zapsaným a stavem skutečným Základní otázky Rejstříkové řízení v případě pravomocného rozhodnutí nalézacího soudu v řízení podle 191 korp. z Rejstříkové řízení v ostatních případech Společné výklady oddíl: Postup rejstříkového soudu v případech, kdy nelze zahájit rejstříkové řízení z moci úřední oddíl: Zveřejnění údajů a listin oddíl: Sankce za delikty na úseku obchodního rejstříku Sankce podle rejstříkového práva Sankce podle přestupkového práva oddíl: Zápis do obchodního rejstříku provedený notářem II.5 kapitola: Úschova a archivace některých dokumentů společnosti s ručením omezeným II.6 kapitola: Forma právních jednání v korporačním právu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Úřední ověření podpisu fyzické osoby II.7 kapitola: Uveřejňování a zveřejňování údajů a skutečností v korporačním právu II.8 kapitola: Doručování v soukromoprávních vztazích II.9 kapitola: Zvláštní procesněprávní otázky některých nesporných řízení oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příslušnost soudu oddíl: Účastenství v řízení XV

4 4. oddíl: Řízení před soudem podle z. ř. s oddíl: Obrácení důkazního břemene III. ČÁST: ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM III.1 kapitola: Založení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příprava založení společnosti Plán založení Přípravná smlouva Doba trvání společnosti oddíl: Zakladatelé oddíl: Neplatnost společnosti oddíl: Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení společnosti III.2 kapitola: Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Společenská smlouva Základní otázky Vznik společenské smlouvy Náležitosti společenské smlouvy Obecně Obligatorní náležitosti A) Obecně B) Absolutně obligatorní náležitosti C) Relativně obligatorní náležitosti Fakultativní náležitosti Změna společenské smlouvy Obecně Jednotlivé způsoby změny společenské smlouvy A) Změna společenské smlouvy dohodou společníků B) Změna společenské smlouvy usnesením valné hromady C) Změna společenské smlouvy v důsledku jiné právní skutečnosti Společné výklady Zrušení společenské smlouvy Vady společenské smlouvy oddíl: Zakladatelská listina III.3 kapitola: Předběžná společnost s ručením omezeným XVI

5 III.4 kapitola: Vznik společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Návrh na prvozápis společnosti do obchodního rejstříku oddíl: Den vzniku společnosti IV. ČÁST: JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM IV.1 kapitola: Jednání za společnost s ručením omezeným obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé druhy zastoupení společnosti oddíl: Společné výklady Základní otázky Zákaz konkurence zástupců společnosti při provozu obchodního závodu IV.2 kapitola: Zákonné zastoupení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé případy obecného zákonného zastoupení společnosti Zastoupení zaměstnancem Zastoupení orgánem nebo jeho členem nezapsaným v obchodním rejstříku Zastoupení společníkem oddíl: Jednotlivé případy zvláštního zákonného zastoupení společnosti Zastoupení při provozování obchodního závodu Zastoupení vedoucím odštěpného závodu Zastoupení neoprávněným zástupcem oddíl: Neúčinnost omezení jednatelského oprávnění orgánu společnosti IV.3 kapitola: Smluvní zastoupení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zastoupení na základě obecné plné moci oddíl: Zastoupení na základě prokury Základní otázky Rozsah prokuristova zmocnění Jednání prokuristy Způsobilost k přijetí prokury Udělení a vznik prokury Regulace právního vztahu společnosti a prokuristy Kvalita plnění povinností prokuristy Střet zájmů prokuristy Zánik prokury XVII

6 IV.4 kapitola: Opatrovnictví společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zastoupení hmotněprávním opatrovníkem Základní otázky Jmenování hmotněprávního opatrovníka Práva a povinnosti hmotněprávního opatrovníka Odvolání hmotněprávního opatrovníka oddíl: Zastoupení procesním opatrovníkem IV.5 kapitola: Následky právních jednání společnosti s ručením omezeným učiněných v rozporu se zákonným požadavkem souhlasu valné hromady V. ČÁST: PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM, KTERÝ NENÍ PŘEDSTAVOVÁN CENNÝM PAPÍREM V.1 kapitola: Podíl, který není představován cenným papírem obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní povaha podílu oddíl: Význam podílu oddíl: Kvantitativní a kvalitativní stránka podílu Základní otázky Kvantitativní stránka Kvalitativní stránka Společné výklady oddíl: Jednotnost a dělitelnost podílu Základní otázky Jednotnost podílu Dělitelnost podílu Spojení podílů oddíl: Druhy podílů Základní otázky Úrokové podíly Vazba podílu na jeden z více obchodních závodů oddíl: Právní následky zákazu vlastnictví více než jednoho podílu V.2 kapitola: Podíl ve spoluvlastnictví oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Způsoby vzniku spoluvlastnictví podílu Správce společného podílu oddíl: Podíl jako předmět podílového spoluvlastnictví XVIII

7 1 Základní otázky Právní dispozice se spoluvlastnickými podíly na společném podílu Společné členství Zánik podílového spoluvlastnictví podílu Obecně Zánik podílového spoluvlastnictví podílu jeho rozdělením oddíl: Podíl jako předmět společného jmění manželů Základní otázky Právní jednání související s nabytím podílu do společného jmění manželů Jednotlivé varianty vztahu podílu a společného jmění manželů Obecně Společné členství bezpodílových spoluvlastníků podílu Výlučné členství jen jednoho z bezpodílových spoluvlastníků podílu A) Právní vztahy vzniklé od B) Právní vztahy vzniklé do C) Společné výklady Evidence bezpodílových spoluvlastníků podílu při výlučném členství jen jednoho z nich ve společnosti Výkon práv a povinností společníka Zvláštní zákonná ochrana bezpodílových spoluvlastníků Obecně Nabytí podílu; Zákonné ručení za dluhy Právní jednání týkající se společného podílu Zánik a vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví podílu Obecně Vypořádání dohodou A) Vypořádání dohodou, jsou-li oba bezpodíloví spoluvlastníci společnými společníky B) Vypořádání dohodou, je-li jen jeden z bezpodílových spoluvlastníků výlučným společníkem C) Společné výklady Vypořádání rozhodnutím soudu Vypořádání domněnkou vypořádání V.3 kapitola: Převod podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní režim převodu podílu Základní otázky Převod mezi společníky navzájem Převod mezi společníkem a extraneem Společné principy převodu XIX

8 1. Udělování souhlasu Právní následky neudělení souhlasu Účinnost smlouvy Právní účinky převodu podílu vůči společnosti Dodatek oddíl: Smlouva o převodu podílu Základní otázky Forma smlouvy Dodatek oddíl: Právní následky převodu podílu; Ručení převodce podílu oddíl: Přistoupení extranea ke společenské smlouvě oddíl: Povinnost k převodu podílu oddíl: Předkupní právo k podílu oddíl: Neúčinnost některých právních dispozic s podílem oddíl: Sporné otázky převodu podílu Převod podílu před vznikem společnosti Převod podílu po zrušení společnosti Převod podílu v rámci převodu obchodního závodu Převod podílu dobrovolnou veřejnou dražbou Převod podílu od neoprávněné osoby V.4 kapitola: Přechod podílu oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Přechod podílu děděním Přechod podílu odkazem oddíl: Vydržení podílu oddíl: Vyvlastnění podílu oddíl: Přechod podílu v soudní exekuční dražbě V.5 kapitola: Zastavení podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Subjekty zástavního práva oddíl: Vznik zástavního práva k podílu oddíl: Postavení zástavního věřitele před splatností pohledávky zajištěné zástavním právem k podílu Výkon hlasovacího práva Důsledky některých operací na postavení zástavního věřitele Obecně Důsledky jednotlivých operací A) Důsledky některých převodů a přechodů zastaveného podílu 154 B) Důsledky uvolnění zastaveného podílu C) Důsledky rozdělení zastaveného podílu D) Důsledky zvýšení základního kapitálu XX

9 E) Důsledky snížení základního kapitálu F) Důsledky zpeněžení podílu v exekuční dražbě G) Důsledky zániku společnosti bez univerzálního právního nástupce H) Důsledky úpadku společnosti oddíl: Postavení zástavního věřitele po splatnosti pohledávky zajištěné zástavním právem k podílu Uspokojení ze zástavy Obecně Právo zástavního věřitele na nucený převod zastaveného podílu Právo zástavního věřitele na plnění plynoucí z účasti společníka ve společnosti Výkon společnických práv zástavním věřitelem V.6 kapitola: Zákaz zcizení a zatížení podílu V.7 kapitola: Zvláštní předpisy o vlastním podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákonné restrikce společnosti při vlastnictví jejího podílu oddíl: Zvláštní postup při vlastnictví všech podílů V.8 kapitola: Zvláštní předpisy o uvolněném podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Důvody existence uvolněného podílu oddíl: Naložení s uvolněným podílem Základní otázky Naložení s uvolněným podílem, jehož převod nebo přechod není ani omezen, ani vyloučen Naložení s uvolněným podílem, jehož převod nebo přechod je omezen nebo vyloučen Právní následky porušení povinnosti naložení s uvolněným podílem VI. ČÁST: PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM, KTERÝ JE PŘEDSTAVOVÁN CENNÝM PAPÍREM VI.1 kapitola: Kmenový list obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pojmové vymezení kmenového listu oddíl: Oprávnění k výkonu práv a povinností společníka při nevydání kmenového listu oddíl: Obligatorní náležitosti kmenového listu XXI

10 1 Základní otázky Změna obligatorních náležitostí oddíl: Zákaz emise zaknihovaných kmenových listů oddíl: Slučování a štěpení kmenového listu oddíl: Právo na výměnu poškozeného kmenového listu oddíl: Aplikace právních předpisů o podílu, který není představován cenným papírem, na kmenový list VI.2 kapitola: Převod kmenového listu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákaz veřejného nabízení a obchodování kmenového listu na veřejném trhu VI.3 kapitola: Zastavení kmenového listu VI.4 kapitola: Zákaz zcizení a zatížení kmenového listu VI.5 kapitola: Vydání nových kmenových listů; Stažení nebo výměna dosavadních kmenových listů oddíl: Vydání nových kmenových listů Základní otázky Dodatečná lhůta; Poučení o následcích jejího zmeškání Prodej nebo zrušení nepřevzatých nových kmenových listů oddíl: Stažení a výměna dosavadních kmenových listů Základní otázky Dodatečná lhůta; Poučení o následcích jejího zmeškání Prohlášení nepředložených nebo neodevzdaných kmenových listů za neplatné oddíl: Společné výklady Právní následky nepřevzetí kmenového listu Dispozice společnosti s kmenovými listy Majetkové vypořádání s bývalým vlastníkem Zničení kmenových listů Některé sporné otázky VII. ČÁST: SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A JEJICH PRÁVNÍ POSTAVENÍ VII.1 kapitola: Společník obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Fyzická osoba jako společník oddíl: Právnická osoba jako společník oddíl: Omezení dané předpisy na ochranu hospodářské soutěže XXII

11 VII.2 kapitola: Vznik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Způsoby vzniku účasti ve společnosti Originární vznik účasti Derivativní vznik účasti oddíl: Vznik a zánik oprávnění k výkonu práv a povinností společníka VII.3 kapitola: Práva a povinnosti společníka obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Rozhodování společníků společné výklady oddíl: Zastoupení společníka společné výklady oddíl: Předpisy o jediném společníkovi VII.4 kapitola: Jednotlivá práva společníka oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právo účasti na správě společnosti Základní otázky Podmínky výkonu práva na informace Obecně Zákonné výluky z práva na informace Postup při neposkytnutí informace Společné výklady Zastoupení při výkonu práv oddíl: Právo podat společnickou žalobu Základní otázky Právo podat společnickou žalobu o náhradu újmy Právo podat společnickou žalobu při neplnění některých povinností jiným společníkem Společné výklady Notifikační povinnost společníka Procesní otázky Dodatek oddíl: Právo na podíl na zisku oddíl: Právo na vypořádací podíl Základní otázky Výše, splatnost a podoba vypořádacího podílu Obecně Zvláštní předpisy o výši vypořádacího podílu Osoba povinná k výplatě vypořádacího podílu Osoba oprávněná k přijetí vypořádacího podílu Obecně Zákonné ručení při nesplaceném vkladu XXIII

12 5 Vypořádací podíl a společné jmění manželů Dodatek oddíl: Právo na podíl na likvidačním zůstatku oddíl: Právo na kompenzaci reflexní škody oddíl: Zvláštní práva kvalifikovaného společníka VII.5 kapitola: Jednotlivé povinnosti společníka oddíl: Úvodní výklady oddíl: Povinnost loajality Základní otázky Zákaz zneužití hlasovacího práva oddíl: Povinnost k majetkovým plněním ve prospěch společnosti Vkladová povinnost Příplatková povinnost Obecně Vracení příplatků Společné výklady Dodatek oddíl: Ručení společníků z titulu jejich účasti ve společnosti Základní otázky Obecná úprava ručení společníka Obecně Rozsah ručení; Solidarita ručitelů Subsidiarita ručení Započtení Právo regresu Zvláštní úprava ručení společníka po zrušení společnosti s likvidací Zvláštní úprava ručení společníka při prohlášení konkursu na majetek společnosti Dodatek oddíl: Zákaz konkurence společníka oddíl: Střet zájmů společníka VII.6 kapitola: Seznam společníků oddíl: Úvodní výklady oddíl: Údaje evidované v seznamu společníků VII.7 kapitola: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Způsoby zániku účasti společníka ve společnosti Právní účinky zániku účasti společníka ve společnosti XXIV

13 2. oddíl: Jednotlivé obecné způsoby zániku účasti společníka ve společnosti Výkon rozhodnutí postižením podílu Obecně Výkon rozhodnutí postižením podílu, který je převoditelný Výkon rozhodnutí postižením podílu, který je nepřevoditelný nebo reálně neprodejný Obnovení účasti povinného ve společnosti Exekuce postižením podílu Prohlášení konkursu na majetek společníka Obecně Obnovení účasti dlužníka ve společnosti Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti v souvislosti s insolvenčním řízením Společné výklady oddíl: Jednotlivé zvláštní způsoby zániku účasti společníka ve společnosti Vystoupení společníka ze společnosti Obecně Jednotlivé důvody vystoupení Společné výklady o vystoupení Dohoda o zániku účasti společníka Vyloučení společníka Obecně Vyloučení v kadučním řízení Vyloučení soudem Zrušení účasti společníka soudem VIII. ČÁST: ORGÁNY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČNÉ VÝKLADY VIII.1 kapitola: Orgány společnosti s ručením omezeným obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Aplikace některých předpisů na rozhodnutí orgánů společnosti oddíl: Platnost a účinnost rozhodnutí orgánu společnosti oddíl: Postup v případě sporu, zda rozhodnutí orgánu společnosti bylo přijato či nikoliv oddíl: Povinnosti člena kolektivního orgánu při výkonu hlasovacího práva Základní otázky Odpovědnost člena kolektivního orgánu společnosti za výkon hlasovacího práva XXV

14 VIII.2 kapitola: Střet zájmů orgánu společnosti nebo jeho člena oddíl: Úvodní výklady oddíl: Obecné předpisy o (hrozícím) střetu zájmů oddíl: Střet zájmů při některých právních jednáních Základní otázky Obligatorní náležitosti notifikačního oznámení Zákaz právního jednání; Informační povinnost dozorčí rady Zákonná výjimka oddíl: Dodatek VIII.3 kapitola: Jiné fakultativní orgány společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní postavení jiných fakultativních orgánů a jejich členů IX. ČÁST: VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM IX.1 kapitola: Valná hromada základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Působnost valné hromady základní a společné otázky Základní otázky Zákonná působnost valné hromady základní vymezení Problematika další (nepsané) působnosti valné hromady IX.2 kapitola: Základní zákonná působnost valné hromady podle korporačního zákona oddíl: Rozhodování o změně společenské smlouvy oddíl: Rozhodování o změně výše základního kapitálu, o připuštění nepeněžitého vkladu a o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splnění vkladové povinnosti oddíl: Rozhodování o volbě a odvolání statutárního orgánu nebo jeho členů a členů dozorčí rady Základní otázky Volba do funkce Odvolání z funkce oddíl: Rozhodování o volbě a odvolání likvidátora oddíl: Rozhodování o udělení a odvolání prokury oddíl: Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací oddíl: Schvalování hospodaření společnosti Základní otázky Schvalování účetní závěrky Rozhodování o úhradě ztráty XXVI

15 8. oddíl: Rozhodování o schválení přeměny oddíl: Schvalování některých smluv týkajících se obchodního závodu nebo pobočky oddíl: Schvalování smlouvy o tichém společenství oddíl: Schvalování finanční asistence oddíl: Schvalování jednání učiněných za společnost před jejím vznikem oddíl: Rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem oddíl: Rozhodování o změně druhu kmenového listu IX.3 kapitola: Další zákonná působnost valné hromady podle korporačního zákona oddíl: Schvalování rozdělení podílu oddíl: Rozhodování o omezení jednatelského oprávnění statutárního nebo jiného orgánu oddíl: Přijetí vyžádaného pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti oddíl: Schválení smlouvy o vypořádání újmy oddíl: Pozastavení výkonu funkce voleného orgánu nebo jeho člena oddíl: Zakázání některých právních jednání oddíl: Schvalování smlouvy o výkonu funkce a některých odměn za výkon funkce oddíl: Schvalování odměn při souběhu funkce a pracovněprávního vztahu oddíl: Schválení jiného okamžiku zániku funkce některých osob, jež odstoupily z funkce voleného orgánu nebo jeho člena oddíl: Rozhodování o vyloučení společníka v kadučním řízení oddíl: Procedurální rozhodování v souvislosti se zasedáním valné hromady oddíl: Schvalování převodu a zastavení podílu oddíl: Rozhodování o naložení s uvolněným podílem IX.4 kapitola: Zákonná působnost valné hromady podle jiných zákonů oddíl: Rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací oddíl: Schvalování konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a konečné účetní závěrky oddíl: Schvalování auditora IX.5 kapitola: Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou a usnesením valné hromady oddíl: Úvodní výklady Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou Působnost valné hromady založená usnesením valné hromady XXVII

16 2. oddíl: Některé otázky, jež mohou být svěřeny do působnosti valné hromady společenskou smlouvou nebo usnesením valné hromady Základní otázky Některé sporné otázky IX.6 kapitola: Svolání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Osoby a orgány společnosti oprávněné ke svolání valné hromady Základní otázky Orgány společnosti oprávněné ke svolání valné hromady Statutární orgán Dozorčí rada Likvidátor Osoby oprávněné ke svolání valné hromady Kvalifikovaný společník Kterýkoliv společník Společné výklady oddíl: Důvody a lhůty svolání valné hromady Obligatorní svolání valné hromady Obligatorní svolání valné hromady statutárním orgánem Obligatorní svolání valné hromady dozorčí radou Obligatorní svolání valné hromady likvidátorem Fakultativní svolání valné hromady Důsledky porušení povinnosti svolat valnou hromadu oddíl: Způsob a procedura svolání valné hromady Základní otázky Pozvánka na zasedání valné hromady Právní povaha pozvánky Náležitosti pozvánky Forma pozvánky Přílohy pozvánky Místo, datum a čas zahájení zasedání valné hromady Doručení pozvánky Vzdání se práva společníka Dodatek oddíl: Odvolání a odložení termínu zasedání již svolané valné hromady oddíl: Doplnění programu zasedání již svolané valné hromady IX.7 kapitola: Osoby účastnící se zasedání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Osoby, jejichž účast na zasedání valné hromady je povinná Společníci XXVIII

17 1. Obecně Povinnost účasti na zasedání valné hromady Důsledky porušení povinnosti účasti na zasedání valné hromady Statutární orgán nebo jeho členové a dozorčí rada nebo její člen Likvidátor Insolvenční správce Jiné osoby oddíl: Osoby, jejichž účast na zasedání valné hromady je dobrovolná oddíl: Zastoupení společníka na zasedání valné hromady Základní otázky Smluvní zastoupení Povaha plné moci podle 168 odst. 1 korp. z Obligatorní náležitosti plné moci podle 168 odst. 1 korp. z Forma plné moci podle 168 odst. 1 korp. z Způsobilost být zmocněncem; Notifikace střetu zájmů Paralelní účast společníka a jeho zmocněnce Společné zastoupení dvou nebo více společníků jediným zmocněncem Nepřípustnost zastoupení společníka více než jedním zmocněncem Substituční plná moc Další otázky Společné výklady oddíl: Nepřípustnost zastoupení jiné osoby než společníka na zasedání valné hromady IX.8 kapitola: Rozhodování společníků na zasedání valné hromady oddíl: Hlasovací právo společníků Základní otázky Obecně Nedělitelnost hlasovacího práva Právní povaha hlasování společníka Pravidla stanovení počtu hlasů Zákaz výkonu hlasovacího práva Obecně Jednotlivé případy sistace hlasovacího práva A) Obecná úprava B) Zvláštní úprava Dodatek Kumulativní hlasování oddíl: Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí valné hromady Usnášeníschopnost valné hromady Počty hlasů potřebné pro přijetí rozhodnutí valné hromady XXIX

18 3 Zvláštní předpisy pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí valné hromady Obecně Zvláštní předpisy pro rozhodování o změně společenské smlouvy A) Obecně B) Zvláštní pravidlo Dodatek oddíl: Právo společníka předkládat návrhy a protinávrhy oddíl: Jednací jazyk na zasedání valné hromady oddíl: Způsob hlasování na zasedání valné hromady Základní otázky Hlasování s využitím technických prostředků Obecně Korespondenční hlasování oddíl: Průběh zasedání valné hromady Listina přítomných Jednací řád Jednotlivé fáze zasedání valné hromady Zjišťování usnášeníschopnosti Volba funkcionářů valné hromady Schvalování navrženého programu; Doplnění a zúžení programu Průběh zasedání Přijímání usnesení oddíl: Náklady spojené se svoláním a zasedáním valné hromady IX.9 kapitola: Dodatečný výkon hlasovacího práva nepřítomným společníkem oddíl: Úvodní výklady oddíl: Forma dodatečného výkonu hlasovacího práva oddíl: Právní následky dodatečného výkonu hlasovacího práva oddíl: Dodatek IX.10 kapitola: Rozhodování společníků per rollam oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pravidla rozhodování per rollam oddíl: Hlasování per rollam s využitím technických prostředků IX.11 kapitola: Výkon působnosti valné hromady jediným společníkem oddíl: Úvodní výklady oddíl: Výkon působnosti valné hromady statutárním orgánem jediného společníka XXX

19 IX.12 kapitola: Zápis o zasedání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Prostý zápis Základní otázky Náležitosti zápisu Obligatorní náležitosti zápisu Fakultativní náležitosti zápisu Přílohy zápisu oddíl: Notářský zápis Základní otázky Obligatorní notářský zápis Fakultativní notářský zápis Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady oddíl: Právní povaha zápisu; Vady zápisu oddíl: Právo společníka na zápis oddíl: Důsledky porušení povinnosti pořídit zápis Základní otázky Právní následky nepořízení obligatorního notářského zápisu IX.13 kapitola: Usnesení valné hromady obecné otázky oddíl: Právní povaha usnesení valné hromady Základní otázky Vlastní rozbor oddíl: Soulad usnesení valné hromady se společenskou smlouvou oddíl: Náležitosti usnesení valné hromady oddíl: Právní účinky usnesení valné hromady oddíl: Usnesení valné hromady a právní podmínky oddíl: Revokace usnesení valné hromady Základní otázky Revokace usnesení valné hromady ex lege oddíl: Závaznost usnesení valné hromady Personální závaznost usnesení valné hromady Společnost a její volené orgány nebo jejich členové Společníci Další osoby Věcná závaznost usnesení valné hromady Obecně Závaznost nerozumných a nevhodných usnesení valné hromady Časová závaznost usnesení valné hromady oddíl: Důsledky porušení usnesení valné hromady Základní otázky XXXI

20 2 Porušení usnesení valné hromady a neplatnost právního jednání oddíl: Odůvodnění usnesení valné hromady oddíl: Právní povinnost valné hromady přijmout usnesení oddíl: Obrana proti nečinnosti valné hromady oddíl: Nahrazení usnesení dohodou společníků mimo rámec valné hromady IX.14 kapitola: Právní následky vadného usnesení valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní následky podle druhu vady usnesení valné hromady Základní klasifikace Neplatnost usnesení valné hromady Obecně Povaha neplatnosti usnesení valné hromady Některé důvody neplatnosti usnesení valné hromady Některé důvody, jež neplatnost usnesení valné hromady nevyvolávají Právní následky znemožnění výkonu hlasovacího práva společníkovi pro platnost usnesení valné hromady Nicotnost usnesení valné hromady Obecně Některé důvody nicotnosti usnesení valné hromady Právní následky absence obligatorních náležitostí usnesení valné hromady oddíl: Úvaha k pojetí neplatnosti a nicotnosti usnesení IX.15 kapitola: Soudní řízení ve věci neplatnosti usnesení valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Lhůty pro podání návrhu Základní otázky Výjimka pro přezkum (ne)platnosti usnesení v rejstříkovém řízení oddíl: Aktivní legitimace Základní otázky Jednotlivé aktivně legitimované osoby Společník A) Obecně B) Podíloví spoluvlastníci podílu C) Bezpodíloví spoluvlastníci podílu společní společníci D) Bezpodílový spoluvlastník podílu výlučný společník Jednatel a člen dozorčí rady Likvidátor Protest společníka XXXII

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát ZOK a NOZ Vztah mezi ZOK a NOZ Použití NOZ Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. Společnosti. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A Společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. I. Společníci Společníky společnosti jsou: 1. Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velká hradební 8, PSČ

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Obchodní podíl. Práva a povinnosti společníka vůči SRO

Obchodní podíl. Práva a povinnosti společníka vůči SRO SRO: Práva a povinnosti společníků 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Obchodní podíl Práva a povinnosti společníka vůči SRO Kvantitativní a kvalitativní stránka Vztah společníka k SRO je závazkovým

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 2 3 4 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Důvody zániku účasti

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více