Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Výzkumné centrum RURAL Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Radim Perlín a kol. WD (MMR ČR) Praha Venkov 2012

2 Motto: Jeden venkov či více venkovů? CÍL PROJEKTU identifikovat jednotlivé typy venkovského prostoru Česka, vymezit specifickétypy podpory pro venkovské regiony Česka (resp. specifickétypy regionální politiky) v závislosti na schopnosti jejich samostatného rozvoje kvantitativní analýza venkovských obcí do obyvatel a podle vertikálních a horizontálních kritérií vytvořit systematickou typologii venkovských oblastí Česka kvalitativní analýza venkovských obcí do obyvatel a v kombinaci s výsledky kvantitativní analýzy vytvořit komplexnítypologii venkovských oblastí Česka z hlediska jejich schopnosti zajišťovat vlastní rozvoj definovatsoubor nástrojů regionální politiky vlády ČR v souladu s trendy regionální politiky EU k usměrňování rozvoje venkovských obcí, stanovit diferencovanénástroje pro rozvoj rozdílných typů venkovských oblastí definovat a prověřit soubor kritérií, která jsou podstatná pro sledování lokálních změn na venkově, zhodnotit schopnosti lokálního rozvoje v dané venkovské obci (uplatnit kvantitativní, kvalitativnía polohové faktory rozvoje) 2

3 CÍLE přispět do diskuze o konceptu venkova empiricky zhodnotit územnídiferenciaci českého venkova na bázi: - tvrdých dat (statistických analýz) - měkkých dat (sociologického šetření) -terénního pozorování v měřítkové úrovni: (i) krajů (ii) mikroregionů (ORP, POÚ) (iii) venkovských obcí přispět k potvrzeníteze o existenci odlišných venkovů na území Česka venkovů srozdílným (hlavně endogenním) potenciálem rozvoje, rozdílnými problémy vyžadujícími si odlišné přístupy či nástroje jejich řešení(např. voblasti decisnísféry při koncipováníregionálníaagrárnípolitiky, politiky ochrany přírody a krajiny ad.),

4 OBSAH Úvod (výzvy přítomnosti kontext evropské politiky) Venkov či venkovy? (Kdo? Proč? Za jakým účelem? Pro koho?) Diferenciace českých venkovů (Předpoklady? Problém?) Typologie českého venkova (vnějšírámce vs. vnitřnípodmíněnosti) Ověřovánítypologie českého venkova (aktéři, lokálníelity, realizovaný potenciál rozvoje) Závěrečné poznámky (odlišné šance, možnosti a důsledky, nástroje rozvoje)

5 STRUKTURA PŘÍSPĚVKU územní diferenciace venkova a venkovských obcív Česku (struktura venkovských obcí) typologie českých venkovů venkov a venkovskéobce z pohledu představitelů venkovských obcí(aktéři rozvoje starostové) komunálnívolby a venkov (lokální elity) potenciál a nástroje rozvoje českých venkovů nástroje rozvoje

6

7

8 Zemědělský venkov? Procentuální podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v priméru, obvody ORP, 2001 Autoři: V. Jančák, Z. Kučera

9 Tradicionalismus?

10 Prostor pro odpočinek? Počet hromadných ubytovacích zařízení k roku 2008 v obcích s populační velikostní nižší než obyvatel Zdroj: Analýza potenciálních potřeb obcí po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Kučerová, Kučera pro CEP Hradec Králové.

11 Česká venkovská krajina? Typy krajiny v obcích Česka podle předpokladů pro cestovní ruch Zdroj: Vytvořeno s využitím databáze ARC ČR 500 podle údajů v publikaci Vystoupil, J., Holešínská, A., Kunc, J., Šauer, M. (2007): Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 98 s.

12 Typologie českého venkova Na základě souboru statistických dat Hodnocenípodle POÚ, vyřazeny POÚ bez venkovských obcía vojenské újezdy Vyhodnocenístatistickými metodami (shluková a komponentníanalýza) Sociální, ekonomické a kulturnífaktory rozvoje, které zohledňují: velikost obcí(populační), růst (populační, hospodářský), obydlenost a funkce venkova (např. rekreace), lidský a sociálníkapitál (vzdělanost, rodáctví, účast ve volbách), vybavenost (infrastruktura, obslužnost veřejnou dopravou)

13 Ukazatele 1) celkový počet obyvatel k ) migrační saldo k roku 2005 na 100 obyvatel k roku ) podíl trvale obydlených domů postavených mezi roky 1991 a 2001 z celkového počtu trvale obydlených domů v roce ) počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 trvale bydlících obyvatel k roku ) podíl rodáků z celkového počtu obyvatel k ) podíl trvale obydlených domů z celkového počtu domů 7) turisticko-rekreační funkce = počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 100 obyvatel 8) registrovaná míra nezaměstnanosti v roce ) podíl vyjíždějících za prací z celkového počtu ekonomicky aktivních k ) index vzdělanosti k ) celkový počet odjezdů spojů ve středu ) podíl obyvatel žijících v bytech se zavedeným plynem z celkového počtu obyvatel k ) počet kandidátů na počet mandátů ve volbách v roce ) účast ve volbách v roce ) celkový objem dotací v Kč právním subjektům na celkový počet příjemců (právních subjektů) mezi roky 1998 a ) podíl dotací směřujících obci z celkového objemu dotací právním subjektům mezi roky 1998 a 2005

14 Typy českých venkovů

15 Velikostnístruktura venkovských obcí-česko Velikostní struktura venkovských obcí v Česku a v jednotlivých krajích 100% zastoupení počtu obcí podle velikostních kategorií 80% 60% 40% 20% 0% Česko ST JC PL KA US LB KH PA VY JM ZL OL MS do 200 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad 1500 obyvatel

16 Velikostnístruktura sociogeografický výzkum Struktura respondentů dotazníkového šetření (1074) z hlediska velikostní struktury obcí (do 3 tis. obyvatel) v Česku a v jednotlivých krajích 100% zastoupení počtu obcí podle velikostních kategorií 80% 60% 40% 20% 0% Česko ST JC PL KA US LB KH PA VY JM ZL OL MS do 200 obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel nad 1500 obyvatel

17 Dotazníkové šetření: Rozvojový potenciál venkovských obcí včr šetřeníproběhlo na přelomu roku 2008/2009 v 1074 venkovských obcích, které byly normativně stanoveny jako obce s počtem do obyvatel respondenti: starostové venkovských obcído 3 tisíc obyvatel (místostarostové, výjimečně zastupitelé) struktura respondentů odpovídá struktuře venkovských obcív kraji reprezentativní za kraj a velikostníkategorie venkovských obcí šetřenízrealizovala společnost GfK Praha prostřednictvím sítě svých tazatelů uskutečněno metodou PAPI umožňuje hodnocení faktorů rozvoje venkovských obcí, potažmo venkovských oblastí(percepce venkova, vztah obyvatel kúzemíobce, hrdost, podmínky a znaky úspěšné obce, vnímánísituace aj.) problémy spojené svyslovením obecnějších závěrů: starostové jednostranný pohled na realitu a často se také vtomto směru více chválí (budoucívýzkum by měl také zohlednit výpovědi obyvatel obcínebo opozičních zastupitelů venkovských obcí)

18

19

20 Co se Vám především vybaví vmysli, když se řekne venkov? 100% nevím, neodpověděl 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vhodné místo pro malé podnikání a řemeslnou výrobu místo pro rekreaci a oddech místo, kde nacházejí domov ti, co prchají z přelidněných měst fungující místní správa místo, kde se mohou uplatnit schopní lidé místo, kde lidé mají k sobě mnohem blíže a navzájem si pomáhají pohodlné bydlení 0%

21 Co se Vám především vybaví v mysli, když se řekne venkov? 100% představa venkova 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% vhodné místo pro malé podnikání a řemeslnou výrobu místo pro rekreaci a oddech místo, kde nacházejí domov ti, co prchají z přelidněných měst fungující místní správa místo, kde se mohou uplatnit schopní lidé místo, kde lidé mají k sobě mnohem blíže a navzájem si pomáhají pohodlné bydlení 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

22 Co se Vám především vybaví v mysli, když se řekne venkov? představa venkova 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% vhodné místo pro malé podnikání a řemeslnou výrobu místo pro rekreaci a oddech místo, kde nacházejí domov ti, co prchají z přelidněných měst fungující místní správa místo, kde se mohou uplatnit schopní lidé 20% 10% 0% méně než více než 1000 místo, kde lidé mají k sobě mnohem blíže a navzájem si pomáhají pohodlné bydlení počet obyvatel v obci

23

24

25 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů kúzemívašíobce? 100% 90% 80% vztah k území obce 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% spíše negativní spíše pozitivní pozitivní velmi pozitivní 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

26 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů kúzemívašíobce? 100% 90% 80% vztah k území obce 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% spíše negativní spíše pozitivní pozitivní velmi pozitivní 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci

27 Co je podle Vás nejdůležitějšípodmínkou úspěšnosti obce, jako je ta Vaše? 100% 90% nejdůležitější podmínka úspěšnosti obce 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% dobrá poloha umění získat dotace na projekty dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově schopný starosta na radnici ochota lidí sdružovat se a společně řešit problémy 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

28 Co je podle Vás nejdůležitějšípodmínkou úspěšnosti obce, jako je ta Vaše? 100% 90% nejdůležitější podmínka úspěšnosti obce 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% dobrá poloha umění získat dotace na projekty dostatek mladých lidí, kteří mají zájem bydlet na venkově schopný starosta na radnici ochota lidí sdružovat se a společně řešit problémy 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci

29 Co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce jako je ta Vaše? 100% jiná možnost 90% 80% dostatek pracovních příležitosti v obci nejdůležitější znak úspěšné obce 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský dobrý vztah obyvatel k obci růst počtu obyvatel dostatek kandidátů do zastupitelstva starosta, který dokáže získat dostatek finančních prostředků pro obec hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obslužnost ) kraj

30 Co je podle Vás nejdůležitějším znakem úspěšné obce jako je ta Vaše? 100% jiná možnost nejdůležitější znak úspěšné obce 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci dostatek pracovních příležitosti v obci dobrý vztah obyvatel k obci růst počtu obyvatel dostatek kandidátů do zastupitelstva starosta, který dokáže získat dostatek finančních prostředků pro obec hodně kulturních, sportovních a společenských aktivit rozvinutá infrastruktura (vodovod, kanalizace, dopravní obslužnost )

31 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? 100% nejvíce jsem hrdý/á na 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% jsem hrdý(á) na jiné věci zájem podnikatelů o spolupráci krásné okolí obce přírůstek mladých rodin s dětmi působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí místní tradice, zvyky a spolkový život 10% 0% dobrou občanskou vybavenost (služby, dopravní obslužnost, škola, možnosti ubytování ) Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

32 Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? nejvíce jsem hrdý/á na 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% jsem hrdý(á) na jiné věci zájem podnikatelů o spolupráci krásné okolí obce přírůstek mladých rodin s dětmi působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci místní tradice, zvyky a spolkový život dobrou občanskou vybavenost (služby, dopravní obslužnost, škola, možnosti ubytování )

33

34 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? 100% nejvýznamnější podpora státu 80% 60% 40% 20% žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce předávání informací, výměna názorů a zkušeností 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

35 Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? nejvýznamnější podpora státu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce předávání informací, výměna názorů a zkušeností

36 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? 100% nejvýznamnější podpora kraje 80% 60% 40% 20% žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský předávání informací, výměna názorů a zkušeností kraj

37 Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější? nejvýznamnější podpora kraje 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali spolufinancování aktivit v obci pomoc při přípravě projektů v obci převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) metodická pomoc při řízení obce předávání informací, výměna názorů a zkušeností

38 Co považujete vsoučasnosti za největšíhrozbu pro vaši obec? 100% 80% málo podnikatelských příležitostí největší hrozba 60% 40% 20% zhoršování životního prostředí v obci a okolí malý počet obyvatel a vylidňování zadluženost obce a další závazky obce nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše nezájem schopných lidí o funkce v obci pasivitu obyvatel žádnou hrozbu pro obec nevidím 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský kraj

39 Co považujete vsoučasnosti za největšíhrozbu pro vaši obec? největší hrozba 100% 80% 60% 40% 20% málo podnikatelských příležitostí zhoršování životního prostředí v obci a okolí malý počet obyvatel a vylidňování zadluženost obce a další závazky obce nezájem státu či kraje o osud obcí jako je ta naše nezájem schopných lidí o funkce v obci pasivitu obyvatel 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci žádnou hrozbu pro obec nevidím

40 Je Vaše obec členem Místníakčnískupiny (MAS)? 100% 90% 80% 100% člen Místní akční skupiny (MAS) 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano člen Místní akční skupiny (MAS) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano 10% 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci kraj

41 Jestliže ano, požádala Vaše MAS o podporu vrámci Programu rozvoje venkova? 100% žádost MAS o podporu v rámci Programu rozvoje venkova 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský ne ano, jsme o tom informováni ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování žádosti žádost MAS o podporu v rámci Programu rozvoje venkova 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci ne ano, jsme o tom informováni ano, aktivně jsme se podíleli na zpracování žádosti kraj

42 Zažádala Vaše obec někdy o dotaci zfondů Evropskéunie? 100% 90% 80% 100% žádost o dotaci z fondů Evropské unie 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano žádost o dotaci z fondů Evropské unie 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ne ano 10% 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský 10% 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci kraj

43 Získala Vaše obec dotaci zfondů Evropské unie? 100% zisk dotace z fondů Evropské unie 80% 60% 40% 20% ne ano zisk dotace z fondů Evropské unie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ne ano 0% Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Zlínský 0% méně než více než 1000 počet obyvatel v obci kraj

44

45

46

47

48 aktivizující (pohraniční, periferní) pasivní aktivní (žitý) venkov

49

50

51

52

53

54 Typologie českého venkova

55 Zájmová území v různých typech venkova

56 Index stability lokálních elit ve venkovských obcích POÚ ( ) Vejprty Bor Klášterec n. O. Most Sokolov Jílové u Prahy Javorník Slavkov u Brna Valašské Meziříčí Benátky n. J. Městec Králové Litovel Pohořelice Hrušovany Jilemnice Soběslav Březnice Jemnice 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 6,25 6,5 6,75 7

57 Hodnoceníve vybraných POÚ Hodnocenípodle sídel, hodnoceníprovedeno ve více než 500 sídlech 1. Budova radnice 2. Budova školy 3. Budova pro společenský život 4. Pomník, boží muka, kříž, výklenkovákaple, socha 5. Stav návsi, hlavního veřejného prostoru 6. Obchod s potravinami 7. Restauračnízařízení 8. Velképodnikatelské areály 9. Nástěnka, veřejnátabule 10. Vývěsky spolků a politických hnutí 11. Infrastruktura vsídle 12. Subjektivníhodnocení Škála 1 4, definovanéznaky pro jednotlivébody 57

58 Realizovaný potenciál rozvoje (etalony)

59 Periferie -venkov Periferie nenívenkov, venkov neníperiferie Periferie vymezenína ose intenzity sociálně ekonomických vazeb (vymezeníperiferiímusil, Müller, Jančák, Chromý a kol.) Venkov vymezenína ose velikostních kategoriísídel (obcí).

60 Novéparadigma venkova podle OECD Cíle Starý přístup Vyrovnávání, příjmy farmářů, konkurenceschopnost farem Nový přístup Konkurenceschopnost venkova, ocenění lokálních výhod, využití nevyužívaných zdrojů Hlavní sektory Zemědělství Různé sektory ekonomiky, venkovská turistika, řemeslná výroba, informační technologie, průmysl apod. Hlavní nástroje Dotace Investice Klíčoví aktéři Národní vlády, farmáři Všechny úrovně veřejné správy, rozdílní lokální aktéři (veřejný, privátní, neziskový sektor) The New Rural Paradigm, OECD 2006

61 Novéparadigma rozvoje venkova Původníparadigma venkova zemědělství, zemědělci jako reprezentanti venkova Nové paradigma: multifunkčnívenkov? Multifunkčnost jako znak globalizace nenícharakteristickápro venkovské prostředí OECD definice paradigmatu venkova Nové paradigma rozvoje venkova je založeno na odlišném vnímáníprostoru, jinak budovaných sociálních sítích a vazbách, jinak formované komunitě obyvatel. NÁVRAT K PŮVODNÍM ZNAKŮM VENKOVA V NOVÉ KVALITĚ

62 Nástroje regionálnípolitiky, nástroje SZP Účelovápodpora -dotace na konkrétní projekty x globální dotace lokálnímu aktérovi a přenesení odpovědnosti na jeho rozhodování Jakétypy projektů, aktérů mohou (mají být podporování, kdo je charakteristický reprezentant venkova? Zemědělci? V Česku?

63 Doporučenípro formulaci rozvojových programů Snížení důrazu na tvrdéprojekty (do infrastruktury), Více prostředků na měkképrojekty na rozvoj lidského kapitálu a sociálního kapitálu. Tedy přechod od teoretického konceptu Jádro periferie ke konceptu učících se regionů, institucionálních teoretických konceptů REGIONALIZACE TRADIČNÍCH FOREM PODPORY ZMĚNA

64 Děkujeme za pozornost!

65 DOPORUČENÍ PRO PRAXI 1. Vymezenívenkova -vymezenívenkovských obcía venkovských areálů 2. Regionalizace forem podpory pro venkov při plánovánípodpůrných projektů pro venkovské obce s ohledem na jejich specifické problémy 3. Orientace na většípodíl měkképrojekty pro širšíokruh uživatelů, menšídůraz na velké a investičně náročné velké infrastrukturníprojekty. podpora zasíťování, bottom-up přístupy, využitíglobální dotace apod. 65

66 NÁMĚTY PRO VÝZKUM MMR Výkon veřejné správy: ve spolupráci s ČSU a zájmovými organizacemi (SMO, Spolek,.) stanovit rozsah venkovského prostoru na základě správních obvodů ORP formou vyhlášky nebo jinou legislativně normativníformou. Výzkum MMR Nové venkovské paradigma Role klíčových osobností(leadrů) na venkově Sociálnía lidský kapitál 66

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Rozvojové priority podle typů venkova

Rozvojové priority podle typů venkova Rozvojové priority podle typů venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionálnídiferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Venkov nebo venkovy?

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2013. Adresa 341 92 Srní 113 IČ: 00256081

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2013. Adresa 341 92 Srní 113 IČ: 00256081 Název obce: Obec Srní Adresa 341 92 Srní 113 IČ: 00256081 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2013 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Komunální financování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 www.strukturalni-fondy.cz Sociální pilíř v procesu pořizování ÚAP Jiří Jedlička, ČSÚ Osnova sběr statistických dat rozbor formální náležitosti, chyby rozbor sídelní struktura, demografie vyhodnocení sociálního pilíře vyváženost

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Společnost pro regionální ekonomické poradenství NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 1. Co se vám vybaví, když se řekne venkov? Tetčice, 9. 9. 2010 2 NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 2. Co považujete za rozvoj venkova? Tetčice,

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy

Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy Listopad 2013 Pavel Finger & CRIF tým Právní forma Příjemci dotací dle počtu 36% 37% OS ostatní PO FOP nejvýznamnější

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Pavlíková Gabriela, Maříková Pavlína, Herová Irena Sociologická laboratoř, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol pavlikovag@pef.czu.cz,

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Co to je Plzeňsk ský kraj? Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Pardubického kraje Litomyšl 27.11.2008

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Pardubického kraje Litomyšl 27.11.2008 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Pardubického kraje Litomyšl 27.11.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Komunální financování

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více