ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH"

Transkript

1 ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská Brno

2 Část 1 Úvod Pro sledování bylo v roce 2012 vybráno 12 významných rekreačních nádrží. Hlavními kriterii pro posuzování biologické kvality vody byla koncentrace chlorofylu a spolu se složením fytoplanktonu ze směsného čtyřmetrového vzorku epilimnia, získaného odběrovou trubicí. Zpráva začíná grafickým srovnáním koncentrací chlorofylu a pro jednotlivé přehrady a měsíce v letech 2011 a Jsou odlišeny jednotlivé základní taxonomické skupiny fytoplanktonu, dominující při odběru, kdy koncentrace chlorofylu a přesáhla 30 g/l. Další část je zaměřena na stručný popis rozvoje fytoplanktonu ve vegetační sezóně 2012 v jednotlivých nádržích. U nádrží, ve kterých byl sledován také zooplankton, je v tomto roce uvedeno jeho stručné zhodnocení. Zvláštní pozornost je věnována výskytu planktonních sinic a zvláště vodního květu. Poprvé tento rok bylo zahrnuto tabulkové hodnocení podle funkčních skupin fytoplanktonu (např. Reynolds). V poslední části je shrnuta úvaha o biologické kvalitě vody ve sledovaných nádržích a jejich rámcové srovnání. Vysvětlení jednotlivých funkčních skupin fytoplanktonu: A rozsivky čistých, míchaných vod hlavně rod Cyclotella B centrické rozsivky mezotrofních nádrží rodu Aulacoseira C rozsivky míchaných a eutrofních nádrží, zde zvláště Asterionella formosa D rozsivky eutrofních a hypertrofních, silně promíchaných nádrží P řasy eutrofních epilimnií; zde hlavně Fragilaria crotonensis, Aulacoseira granulata, rod Staurastrum SI sinice tenkých vláken ze silně promíchávaných vrstev hlavně Pseudanabaena, Limnothrix a Planktothrix aghardii Y velké jezerní skrytěnky, rodu Cryptomonas X2 malí bičíkovci Rhodomonas sp., Chrysochromulina sp. X3 drobné řasy i bičíkovci zde rod Chrysococcus F zelené kokální koloniální řasy čistých epilimnií J zelené kokální řasy nádrží silně obohacených živinami HI dusík fixující vláknité sinice, zvláště rod Anabaena a Aphanizomenon H2 dusík fixující vláknité sinice mezotrofních vod, např. Anabaena lemmermanii U koloniální zlativky zde rod Uroglena Lo letní a podzimní epilimnia mezotrofních nádrží zde hlavně Woronichinia naegeliana M zde společenstva sinic rodu Microcystis Q společenstva zelenivek dystrofních vod s huminovými látkami zde rod Gonyostomu 1

3 Brno Jevišovice Letovice Mor. Třebová N. Mlýny - horní nádrž N. Mlýny - střední nádrž N. Mlýny - dolní nádrž Oleksovice Vranov Bystřička Horní Bečva Podhradský rybník Brno Jevišovice Letovice Mor. Třebová N. Mlýny horní N. Mlýny střední N. Mlýny dolní Oleksovice Vranov Bystřička Horní Bečva Koncentrace chlorofylu a v μg/l ve vybraných rekreačních nádržích ve správě Povodí Moravy, s. p. Rok 2011 g/l duben květen 200 červen červenec srpen září 150 říjen g/l 250 duben červen květen červenec Rok srpen září 150 říjen

4 Část 2 Rozvoj fytoplanktonu v jednotlivých nádržích 1. Brněnská přehrada V dubnu u hráze převažovaly drobné centrické rozsivky, na ostatních profilech převažoval přímo druh Stephanodiscus hantzschii. Počátkem května ve slabé biomase u hráze převažovala skrytěnka Cryptomonas reflexa, na ostatních profilech pořád převažovaly rozmanité centrické rozsivky. V červnu již dominovala skrytěnka Cryptomonas reflexa na všech sledovaných profilech kromě přítoku. Současně se objevily v nevýrazném množství první sinice (Anabaena sigmoidea, Aphanizomenon gracile). V červenci u hráze a na profilu "střed" dominovala opět skrytěnka Cryptomonas reflexa, na profilech Rokle a Zouvalka jsme zaznamenali intenzívní rozvoj vláknitých centrických rozsivek Aulacoseira ambigua var. curva a Aulacoseira granulata. Nejvyšší koncentrace chlorofylu a byly podobně jako v květnu na profilu Zouvalka. V červnu se také objevily první buňky sinic rodu Microcystis. V srpnu již dominovaly sinice rodu Aulacoseira na všech sledovaných profilech nádrže, jako subdominanta se mírně rozmnožila sinice rodu Aphanizomenon, která byla zjištěna již na přítoku. V záři se rovnoměrně na všech profilech v nádrži prosadila penátní rozsivka Fragilaria crotonensis. Počátkem října byla hlavní součástí biomasy fytoplanktonu v celé nádrži mimo přítoku rozsivka Asterionella formosa. Aulacoseira ambigua var.curvata jedna z dominant fytoplanktonu Brněnské nádrže v létě 2012 Nádrž v roce 2012 hlavně u hráze odpovídala lepší eutrofii a její biologická kvalita byla ještě vyšší než v roce Výrazně se také snížilo zastoupení sinic a zvláště rodu Microcystis. S výjimkou profilu Zouvalka se celá přehrada vyznačovala velkou vyrovnaností biomasy, což platilo i pro srovnání celé vegetační sezóny. Největší část biomasy tvořily v létě roku 2012 centrické a penátní rozsivky, typické pro eutrofní epilimnia. 3

5 Zooplankton Objemová biomasa zooplanktonu byla vyvinuta srovnatelně s rokem 2011; hodnoty u hráze se pohybovaly mezi 2 až 13 g/m 3 (maximum v červenci 13,8 g/m 3 na profilu "střed"). Duben pouze vířníci, buchanky minimálně. Květen biomasu tvořily velké buchanky Cyclops vicinus spolu s vířníky Brachionus calyciflorus, Brachionus angularis, Conochilus unicornis (objemově malí, ale v obrovských množstvích až jedinců / m 3 ). Červen k buchankám (Cyclops, Thermocyclops) se přidávají perloočky (Bosmina coregoni, Daphnia cucullata, Daphnia galeata). Červenec velké buchanky Cyclops vicinus nahrazeny menšími druhy (Thermocyclops crassus, Mesocyclops leuckarti); nástup perlooček - drobné Bosmina coregoni a malé i velké dafnie (D. cucullata, D. galeata), které zejména v jezerní části nádrže dosahují značných rozměrů (> 2 mm). Od července setrvale vznášivka Eudiaptomus gracilis. Srpen ke stávajícím perloočkám se přidává Diaphanosoma brachyurum; srpnem počínaje až do října je biomasa zooplanktonu smíchána s masivní biomasou fytoplanktonu (rozsivky). V září a říjnu velkých perlooček ubývá; kromě naupliových a kopepoditových stadií buchanek nadále zůstává dominantní perloočkou drobná Bosmina coregoni, v jezerní části Daphnia galeata. Zejména v závěru sezóny se prosadí vznášivka Eudiaptomus gracilis a drobná buchanka Mesocyclops leuckarti. Drobná perloočka Bosmina coregoni "tváří v tvář" masivnímu vegetačnímu zákalu rozsivky Aulacoseira (profil "Rokle", srpen 2012) 4

6 2. Letovice (Křetínka) V dubnu se poměrně silně prosadily skrytěnky Rhodomonas minuta a Cryptomonas reflexa, v květnu biomase dominoval velký druh C. reflexa. Současně došlo k poklesu celkové biomasy, který pokračoval i v červnu., kdy se více prosadila rozsivka Fragilaria crotonensis a zelené kokální řasy zekupiny F. V červenci biomasa vzrostla a k převažující rozsivce Fragilaria crotonensis se přidal slabý vodní květ, tvořený druhem Woronichinia naegeliana a rodem Microcystis. V srpnu se prosadily zelené řasy Planktosphaeria gelatinosa a Elakatothrix genevensis a rovněž přetrvával slabý vodní květ, který se stal dominantou fytoplanktonu v září a v říjnu. Sinice Woronichinia naegeliana byla hlavní složkou biomasy. Nádrž v tomto roce odpovídala opět mezotrofii a její stav pro rekreační využití byl vysoce uspokojivý. společenstvo X2, Y Y P, F P F Lo Lo Elakatothrix gelatinosa - zelená kokální řasa typická pro letní fytoplankton nádrže Letovice. Zooplankton Biomasa zooplanktonu byla oproti roku 2011 vyvinuta méně, vysoká objemová biomasa se opakovala prakticky pouze v dubnu: 18 g/m 3 (loni téměř celou sezónu 10 g/m 3, letos zdaleka ne). V dubnu a květnu jsou jednoznačnou dominantou biomasy buchanky rodu Cyclops (C. vicinus, ojediněle C. strenuus); doplňuje je Daphnia galeata (jedinci > 2 mm). V červnu se situace prohodí: rozvoj dafnií (stále "obří" kusy), doplňují velké buchanky Cyclops. V červenci zooplankton tvoří pestrá směs druhů ve spoustě fytoplanktonu, perloočky v podstatě žádné. Srpen se vyznačuje návratem perlooček (velké Diaphanosoma brachyurum, Bosmina coregoni). Tyto perloočky spolu s Daphnia galeata zůstávají objemově dominantní skupinou zooplanktonu po celý zbytek sezóny. Po celé sledované období trvalý výskyt vznášivky Eudiaptomus gracilis a běžných druhů vířníků. Od léta víceméně trvale drobné buchanky (Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops crassus). 5

7 3. Oleksovice Skrytěnku Cryptomonas reflexa, dominující v dubnu v květnu vystřídal menší druh Rhodomonas minuta. Počátkem června v biomase převážily centrické rozsivky a v červenci se prosadil silný vegetační zákal rozsivky Aulacoseira granulata. V srpnu se podobně intenzívně prosadila zelená kokální řasa Crucigenia tetrapedia. V září dominovala skrytěnka Cryptomonas reflexa a v říjnu opět Crucigenia tetrapedia. Přestože nedošlo k rozvoji sinicového vodního květu, nádrž svou biomasou zvláště v září odpovídala hypertrofii a ve srovnání s rokem 2011 došlo dokonce k určitému zhoršení. společenstvo Y X2 D P J Y J 4. Jevišovice Napouštěnou nádrž jsme začali sledovat až v červenci, kdy již byl rozvinutý masový vodní květ, tvořený hlavně vláknitou sinicí Anabaena flos aquae. V srpnu byla ve vodním květu více zastoupena sinice Microcystis aeruginosa a současně se objevila vláknitá sinice Planktothrix aghardii, která spolu s druhem Anabaena flos aquae v září dominovala. Anabaena flos aquae se opět více prosadila v říjnu. Koncentrace chlorofylu a byly po celou dobu sledování nádrže velmi vysoké, nádrž odpovídala silné hypertrofii a byla jednou z výjimek, kde se v tomto roce rozvíjel masový vodní květ. společenstvo HI M SI HI Anabaena flos aquae - sinice, která se významně podílela na vodním květu v červnu a v červenci v nádrži Jevišovice Planktothrix agardhii vláknitá sinice, tvořící mohutnou biomasu v nádrži Jevišovice v srpnu a v září 6

8 5. Nové Mlýny horní nádrž V dubnu se rozvinulo bohaté společenstvo rozsivek, skrytěnek a zelených kokálních řas. Dominantou biomasy však byla velká invazivní centrická rozsivka Actinocyclus normanii. Koncem května se rozvinul vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon flos aquae. Koncem června již v biomase opět převažoval Actinocyclus normanii. V červenci se k rozsivce přidala skrytěnka Cryptomonas reflexa a opět vodní květ ze sinice Aphanizomenon flos aquae. V srpnu došlo k poklesu koncentrace chlorofylu a. V září se prudce zvýšilo zastoupení Actinocyclus normanii, který biomase dominoval i koncem října. Nádrž v tomto roce odpovídala silné eutrofii až hypertrofii, trofie tedy oproti roku 2012 poněkud poklesla, objevil se však silný sinicový vodní květ. společenstvo Ac HI Ac Ac, Y, HI HI Ac Ac Zooplankton Biomasa zooplanktonu byla dobře vyvinutá, víc než v minulosti. Během sezóny se projevila dvě maxima: v červnu (téměř 24 g/m 3 ) a v říjnu (téměř 28 g/m 3 ). Jarní zooplankton tvořen výhradně vířníky (Brachionus, Keratella) + naupliová stadia buchanek. V květnu a červnu zaznamenán nástup perlooček (drobnější Daphnia galeata) a buchanek Acanthocyclops; tito zástupci se v biomase pak trvale objevují po celou sezónu. V červenci a srpnu se přidávají drobné druhy perlooček (Bosmina coregoni, Chydorus sphaericus) a drobné buchanky Thermocyclops; od srpna masivně vodní květ sinic. V září početní dominance vířníků; ústup perlooček (dafnie nicméně stále velké) a do spektra buchanek se po zbytek sezóny přidává Cyclops vicinus. Během října získávají převahu opět drobné perloočky Bosmina coregoni (velké kusy). Celoročně běžné druhy vířníků. 6. Nové Mlýny střední nádrž Koncem dubna byly silně rozvinuty centrické rozsivky a penátní druh Nitzschia gracilis. V květnu dominovala hlavně kokální zelená řasa Oocystis cf.marssonii. V červnu dominoval silný vodní květ, tvořený druhem Aphanizomenon flos squaw, který pokračoval i v červenci, kdy však již dominovala centrická invazivní rozsivka Actinocyclus normanii. Koncem srpna se vytvořil poměrně silný vodní květ z druhu Microcystis aeruginosa. V září se silně prosadil Actinocyclus normanii, který byl hlavní součástí biomasy fytoplanktonu až do konce října. Nádrž v tomto roce odpovídala typické hypertrofii. společenstvo D J HI AcHI M Ac Ac Zooplankton Biomasa zooplanktonu byla oproti poslednímu sledovanému období dobře vyvinutá. Během sezóny se projevila dvě maxima - v červnu (téměř 48 g/m 3, tj. za rok 2012 největší biomasa zooplanktonu ze všech sledovaných nádrží PM) a v září (téměř 24 g/m 3 ). Po celou sezónu chybí velké buchanky (jen malí jedinci). Časné jaro bylo typické masivním rozmnožením vířníků (Brachionus, Keratella), doplňují je buchanky (Acanthocyclops, Cyclops). V květnu dochází k nástupu perlooček (nejvíce Bosmina longirostris; dále Bosmina coregoni, Daphnia galeata). Ve vrcholném létě (červen, červenec) se 7

9 na biomase zooplanktonu nejvíce podílejí Daphnia galeata (drobné, ale také > 2 mm); perloočka Bosmina longirostrs na ústupu. Srpnový zooplankton je tvořen nejvíce drobnými perloočkami (Chydorus sphaericus, Bosmina coregoni) v záplavě vodního květu Microcystis. Po celé jaro a léto hojný výskyt buchanky Acanthocyclops (na podzim ústup). Podzim je charakteristický početní převahou běžných druhů vířníků, objemově dominují Chydorus sphaericus, Bosmina coregoni (drtivá dominanta v říjnu) a Daphnia galeata. 7. Nové Mlýny dolní nádrž Po nevýrazném rozvoji skrytěnek rodu Cryptomonas v dubnu se v květnu vytvořil poměrně silný vodní květ, tvořený sinicí Aphanizomenon flos aquae. Tato sinice vytvořila koncem června v nádrži extrémně silný vodní květ, ke kterému se přidal také druh Microcystis aeruginosa, který ve zvyšování biomasy pokračoval i v červenci. Koncem srpna biomasa vodního květu výrazně poklesla a dominantou se stal druh Microcystis aeruginosa. V září a v říjnu byla nevelká biomasa tvořena převážně centrickou rozsivkou Actinocyclus normanii. Nádrž byla v tomto roce nejhorší za celé sledované období a odpovídala hypertrofii! společenstvo Y HI HI HI, M M Ac Ac Zooplankton Biomasa zooplanktonu byla dobře vyvinutá (maximum v říjnu: přes 20 g/m 3 ); z dlouhodobého hlediska (2010, 2011) byl ale zaznamenán celkový pokles. Duben byl charakteristický početní převahou běžných druhů vířníků, zbytek biomasy tvořily drobné buchanky (Acanthocyclops, Cyclops). V květnu biomasu tvoří velké dospělé buchanky (Acanthocyclops, Cyclops) a Daphnia galeata; zooplankton je výrazně okrově zbarven. Prudký nárůst biomasy zooplanktonu v červnu byl spojen s rozvojem "obřích" perlooček (> 2 mm) Daphnia galeata a Daphnia pulicaria; okrové zbarvení některých jedinců přetrvává. Dominance těchto druhů trvá i po celý červenec (v záplavě vodního květu sinic). V srpnu zaznamenán nástup drobných perlooček (Chydorus sphaericus) a naupliových stádií buchanek. Září stále převaha Chydorus sphaericus a hojně nauplia a Acanthocyclops, Thermocyclops (souběžně oba v České republice známé druhy: T. crassus i T. oithonoides). Říjen biomasu zooplanktonu tvoří v drtivé většině velcí jedinci Daphnia galeata (> 2 mm); dále Bosmina coregoni, Chydorus sphaericus a Eudiaptomus gracilis. Zajímavost: stejně jako v minulých letech potvrzena hojná populace Daphnia pulicaria (červen až srpen). Daphnia pulicaria velká perloočka velkých jezerních vod (dolní nádrž Nové Mlýny, červen 2012) 8

10 8. Bystřička V dubnu byl vytvořen vegetační zákal ze skrytěnek Cryptomonas reflexa a centrických rozsivek, v květnu se silně rozmnožila rozsivka Nitzschia acicularis. V červnu se při rozvoji společenstev rozmanitých zelených řas začaly objevovat první sinice. Biomasa byla nízká. Koncem července se vytvořil slabý vodní květ, tvořený sinicemi Woronichinia naegeliana a hlavně rodem Microcystis. V polovině srpna došlo k rozvoji centrické rozsivky Cyclotella balatonis, který v menší intenzitě pokračoval i v září. V říjnu významně poklesla koncentrace chlorofylu a, současně se rozvinula slabší populace rozsivky Fragilaria crotonensis. Nádrž v tomto roce odpovídala slabší eutrofii, podobně jako v předcházející sezóně. společenstvo D, Y D J M, Lo C C P 9. Horní Bečva Po dubnovém rozvoji zlativky Chrysococcus triporus se v květnu prosadila drobná skrytěnka Rhodomonas minuta a v červnu centrická rozsivka Cyclotella balatonis. Koncem července došlo k vytvoření výjimečné biomasy z pozoruhodné krásivky, určené jako Staurastrum cf.anatinum. V srpnu se biomasa výrazně snížila a její dominantou se stala další krásivka Closterium limneticum. V září dominovala rozsivka Fragilaria crotonensis a v říjnu se vytvořil slabší vodní květ tvořený sinicí Woronichinia naegeliana. Nádrž v tomto roce odpovídala hlavně díky červencovému krásivkovému zákalu eutrofii. společenstvo X3 X2 C P P P Lo Staurastrum sp. pozoruhodná krásivka, která vytvořila v létě 2012 v nádrži Horní Bečva intenzivní vegetační zákal 9

11 10. Moravská Třebová V jediném odebraném, dubnovém vzorku dominovala v biomase centrická rozsivka Cyclostephanos dubios a nádrž odpovídala silné eutrofii. Od května byla přehrada vypuštěna a nesledovala se. společenstvo D 11. Vranov Počátkem dubna se nepříliš hojně rozvíjely rozmanité rozsivky, skrytěnky, zlativky i obrněnky. V květnu dominovaly skrytěnky (C. reflexa a Rhodomonas minuta) a poklesla koncentrace chlorofylu a. Na přelomu května a června se mírně prosadily první vzdušný dusík fixující sinice (Anabaena sigmoidea) a zelené kokální řasy, které dominovaly rovněž v červenci. Od července je výrazně zastoupena pozoruhodná zelená kokální řasa (snad Eremosphaera sp.), která byla důležitou součástí fytoplanktonu až do počátku září. Od srpna se přidává rozsivka Fragilaria crotonensis a slabý vodní květ, tvořený sinicemi Woronichinia naegeliana a Chroococcus limneticus. V říjnu již fytoplanktonu dominovala funkční skupina Y, reprezentována druhem Cryptomonas reflexa. společenstvo Y, X2, X3 Y HI, F J, F P, J, Lo J, Lo Y Nádrž v tomto roce odpovídala horší mezotrofii, u hráze došlo oproti roku 2011 k určitému zlepšení, což však neplatí pro horní část Vranova. společenstvo Y, X2, X3 Y HI, F J, F P, J, Lo J, Lo Y Eremosphaera sp. jedna z letních dominant vodní nádrže Vranov Zooplankton Biomasa zooplanktonu byla dobře vyvinuta, rozvržení v průběhu sezóny klasické - nejvíce na jaře, maximum v květnu (8,3 g/m 3 ), dál postupné ubývání. 10

12 Duben, květen jednoznačnou dominantou byly buchanky rodu Cyclops (C. vicinus, ojediněle C. strenuus). Červen velké buchanky zmizely a byly nahrazeny pestrou směsí všech skupin zooplanktonu, ale všechny jsou velmi drobné nezabrání masivnímu rozvoji fytoplanktonu. Červenec hodně velkých dafnií (Daphnia galeata a Daphnia pulicaria), ostatní zooplankton velmi drobný; začátek vodního květu sinic. Srpen velké dafnie zmizely, pestrá směs všech možných druhů zooplanktonu (jen drobní jedinci). Září biomasa zooplanktonu minimální; v ní objemově dominuje perloočka Diaphanosoma. Říjen biomasa zooplanktonu minimální; ústup Diaphanosoma, nahradili ji droboučké buchanky. Zajímavost: znovu potvrzena Daphnia pulicaria (poslední nález v roce 2009). 12. Podhradský rybník V dubnu bylo v nepříliš intenzivním fytoplanktonu zastoupeno množství druhů rozsivek, skrytěnek a zelených řas. Biomasou dominantní byla skrytěnka Cryptomonas reflexa a rozsivka Fragilaria acus. V květnu byla větší část biomasy tvořena drobnou skrytěnkou Rhodomonas minuta. V červnu se silně prosadily zelené kokální řasy. V červenci se poprvé prosadil intenzivní sinicový vodní květ tvořený hlavně druhem Anabaena sigmoidea. Počátkem srpna byl vytvořen výjimečně masový vodní květ ze sinice Anabaena flos aquae. Sinice dominovaly mohutné biomase i v září a říjnu. Dominantou pro tyto dva měsíce však byl druh Planktothrix aghardii. Rybník v roce 2012 odpovídal silné hypertrofii, nebylo pozorováno sebemenší zlepšení po asanaci sedimentů. společenstvo Y, J, D X2 J HI HI SI SI Zooplankton Biomasa zooplanktonu byla nejvíce vyvinuta v květnu (skoro 12 g/m 3 ). Lze srovnat pouze s rokem 2008 (poslední sledování), kdy bylo biomasy v průběhu sezóny průměrně celkově víc. Duben pouze vířníci (Brachionus angularis, Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Synchaeta pectinata, Notholca squamula). Květen bohatá populace perlooček: Bosmina longirostris, Simocephalus vetulus, Daphnia curvirostris, Daphnia parvula; k tomu množství dravých obrovských Asplanchna girodi (některé jsou větší než drobní Simocephalus). Červen perloočky pokračují (Daphnia galeata ale jen "malé"). Červenec buchanky ("monokultura" Acanthocyclops trajani). Srpen dominují buchanky Acanthocyclops, navíc Bosmina longirostris a draví vířníci. Září situace se prohodí, tj. dominuje Bosmina longirostris, kterou doplňuje Acanthocyclops. Říjen vůdčí složkou zooplanktonu je Bosmina longirostris; svědčí to o eutrofii a silném predačním tlaku ryb. 13. Bydélec Zooplankton Historicky první odběr zooplanktonu (jednorázově v červenci). Naprostá převaha Acanthocyclops trajani; perloočky pouze drobné a ojediněle (Daphnia ambigua, Daphnia parvula). 11

13 Vysvětlení některých pojmů: Trofie úživnost prostředí, v našem případě vody. Je dána množstvím živin a jejich dostupností pro řasy, sinice a vyšší rostliny ve vodním prostředí. Jednotlivé konkrétní vodní lokality (přehrada, rybník, profil na řece, atd.) je možno řadit do tříd trofie. Trofii je možno posuzovat podle různých autorů a podle různých parametrů. Stupně (třídy) trofie: Oligotrofie málo úživné nádrže, čistá, průzračná voda, zanedbatelné koncentrace chlorofylu a (maxima nanejvýš do koncentrace 10 g/l). Nevyskytuje se sinicový vodní květ. Nejsou kyslíkové deficity (v povodí Moravy snad pouze VD Karolinka). Mezotrofie střední úživnost, slabé vodní květy a silnější vegetační zákaly se vyskytují vzácně, maxima chlorofylu a nejvýš do 30 g/l, vysoká průhlednost vody, mohou se vyskytovat přechodné kyslíkové deficity. V povodí Moravy vodárenské nádrže Landštejn, Slušovice, Opatovice, Koryčany, možná Nová Říše a Ludkovice, z rekreačních nádrží pouze Horní Bečva. Mezotrofní nádrže se mohou blížit některými parametry k oligotrofii, některými k eutrofii. Eutrofie silná úživnost, běžně se vyskytují koncentrace chlorofylu a nad 30 g/l, průhlednost vody klesá až na hodnoty kolem jednoho metru, sinicové vodní květy se vyskytují často, kyslíkové deficity jsou samozřejmostí. Na této úrovni je většina nádrží v povodí Moravy. Slabě eutrofní je například Bystřička, Boskovice nebo Vír, silně eutrofní Mostiště, Znojmo, Plumlov, Jevišovice aj. Hypertrofie nadměrná úživnost, maximální koncentrace chlorofylu a přesahuje 100 g/l, silné a dlouhotrvající vodní květy jsou často nahrazovány mohutnou biomasou zelených řas a rozsivek, průhlednost klesá někdy až na několik centimetrů (střední Novomlýnská nádrž, Oleksovice, Moravská Třebová, Brněnská přehrada, Fryšták). Poznámka: Uvedené přehrady v této kapitole v závorkách jsou do trofického stupně řazeny podle dlouhodobého vývoje, v kapitole shrnutí jsou přehrady hodnoceny pouze podle vývoje ve vegetační sezóně Fytoplankton - je společenstvo řas a sinic, udržujících se většinu svého životního cyklu ve volné vodě buďto prostým vzlínáním nebo různými způsoby aktivního pohybu (bičíky, plynové měchýřky). Nejsou to tedy například chomáče řas přirostlých ke dnu a k různému vodárenskému zařízení. Charakteristika základních skupin fytoplanktonu Sinice - tyto organismy jsou díky stavbě své buňky a chemismu v ní řazeny mezi bakterie. Termíny cyanobakterie a sinice znamenají totéž. Sinice se vyskytují ve všech vodárenských nádržích, pouze v těch úživných však způsobují intenzivní vodní květ. Vodní květ je terminus technicus, který si často různí autoři v různých zemích vykládají velice různě. V současnosti se jich však většina blíží této společné charakteristice: Vodní květ je takové intenzivní pomnožení planktonních sinic, kdy dochází ke tvoření okem viditelných struktur, například vloček, žmolků, jehliček, kousků nebo hladinových čmouh a povlaků. Jeho intenzita kolísá od jemných průsvitných nazelenalých vloček až po situaci, kdy povrchovou vrstvou vodního květu není možno prohodit odběrový železný kyblík. Vodní květ působí potíže estetické, pachové a při svém rozkladu přispívá k odčerpávání kyslíku. Největším problémem je jeho toxicita. 12

14 Předpokládaná je u všech druhů sinic, potvrzena pouze u některých. Nejznámější toxické sinice jsou například Microcystis aeruginosa, M.ichthyoblabe, M.viridis, Aphanizomenon flosaquae, sinice rodu Anabaena, Planktothrix agardhi, dále jsou potom známy druhy, u kterých toxicita nebyla zjištěna například Microcystis wessenbergii (nebyla však zjištěna pouze nejčastěji sledovaná toxicita, zapříčiněna mikrocystiny, ostatní méně známé typy toxicity bude nutno i u tohoto druhu ověřit). Je důležité dodat, že toxické druhy mohou být toxické na určité lokalitě, v určité části vegetační sezóny a za určitých životních podmínek. Při změně těchto podmínek může toxicita klesat, zvyšovat se, nebo úplně vymizet. Proto je důležité její měření na stejné lokalitě průběžně opakovat v době masového výskytu sinic. Tato náročná a finančně nákladná zkouška mimo jiné upozornila na skutečnost, že sinice jsou často nejtoxičtější v době počínajícího odumírání vodního květu. Rozsivky jsou to jednobuněčné řasy, jejichž buňka leží v často nádherně zdobené schránce z kysličníku křemičitého. Preferují kalnější vodu a poněkud nižší teplotu, některé druhy však mohou být významnou složkou letního fytoplanktonu. Mohou působit hnědé zákaly a silné pachové závady vody (např. Hubenov). Často převažují ve fytoplanktonu v jarních měsících. Zlativky řasy často hnědozelené až zlatožluté barvy, které při masovém pomnožení určují zbarvení vody. Některé vytváří schránku a preferují čistější a chladnější vodu. Vyskytují se zvláště v jarních a v podzimních měsících v kvalitnějších nádržích (Karolinka, Slušovice, Landštejn). Mohou působit zelenohnědé až zlatohnědé zbarvení vody spojené s pachovými a chuťovými závadami surové vody. Skrytěnky poměrně velcí bičíkovci schopni účinného samostatného pohybu pomocí bičíků, kteří se tedy mohou pohybovat nahoru za světlem a dolů za živinami. Využívají situace, kdy jedno společenstvo řas mizí a druhé nastupuje a využijí uvolněného životního prostoru pro své pomnožení. Většinou nepůsobí velké vodárenské potíže. Mohou však vodu zabarvit do olivově zelena. Jsou zranitelné rozvojem velkého zooplanktonu. Obrněnky pohybové schopnosti podobné jako u skrytěnek, jejich buňka je pokryta silným pancířem. Vzácně se mohou pomnožit a způsobit zelenohnědý (Ludkovice) nebo červenohnědý (Koryčany 1995) vegetační zákal. Někdy jsou schopny při přemnožení působit pachové a chuťové závady vody. U sladkovodních (na rozdíl od mořských) druhů v našich ekologických podmínkách nebyla zatím prokázána toxicita. Zelené řasy obrovská skupina rozmanitých řas, které mají společné složení barviv, které určují jejich jasně zelenou barvu. V eutrofních a hypertrofních nádržích jsou schopny za určitých podmínek vytlačovat a nahrazovat v letním období sinice (např. Plumlov, Luhačovice, Moravská Třebová). Vodárensky je to skupina nesmírně rozmanitá a problémy mohou působit například druhy, které díky své malé velikosti snadno pronikají filtry. 13

15 Část 3 Shrnutí V roce 2012 bylo horké a suché léto, takže se dalo předpokládat, že dojde k prudkému zvýšení primární produkce a k rozvoji masových sinicových vodních květů. Zatímco u nádrží vodárenských se tento předpoklad neprojevil, u nádrží rekreačních, zvláště těch, které jsou mělké a hypertrofií, skutečnost překonala očekávání. Postiženy byly zvláště nádrže Nové Mlýny, Jevišovice a Podhradský rybník. Zatímco v roce 2003 se vyskytly sinice jako dominanty při současném překročení koncentrace chlorofylu a 30 μg/l celkem 14, v roce 2004 pouze 6, v roce 2005 se silnější sinicový vodní květ vyskytl 9, v roce 2006 rovněž 9, v roce 2007 celkem 13, v roce 2008 už 19, v roce 2009 to bylo 13. V roce 2010 pouze jednou v případě srpnového rozvoje sinic v nádrži Jevišovice. V roce 2011 to bylo 7, z toho však 4 v nádrži Jevišovice. V roce 2012 to bylo celkem 14 u pěti výše zmíněných nádrží. Hodnota koncentrace chlorofylu a 50 μg/l byla v roce 2003 překročena při rozvoji libovolné skupiny řas nebo sinic 45, v roce , v roce 2005 celkem 36, v roce 2006 pouze 24, v roce 2007 celkem 28, v roce 2008 to bylo 36, a v roce 2009 celkem 41. V roce 2010 byla překročena celkem 39,v roce 2011 to bylo 32 a v roce 2012 jenom 29. Překročení koncentrace chlorofylu a 100 μg/l, které již indikuje hypertrofní situaci v nádrži, jsme v roce 2003 zaznamenali 9, v letech 2004 i , v roce 2006 pouze 2, v roce , v roce V roce V roce 2010 jsme zaznamenali rekord 12 překročení, který byl v roce 2011 překročen 13. Překročení v těchto dvou letech souvisí s hydrologicko meteorologickými podmínkami, které silně favorizují zvláště rozsivky, jež jsou schopny dlouhodobě tvořit vysokou biomasu. V roce 2012 jsme tuto situaci zaznamenali 7. Část 4 Závěr Mimořádná sezóna 2012 se velmi podobala složením fytoplanktonu a intenzitou jeho rozvoje předchozímu roku Nízké teploty v letním období zapříčinily favorizaci centrických rozsivek (např. Actinocyclus normanii v novomlýnských nádržích) a současně promíchaný vodní sloupec v některých přehradách umožnil větší obohacení živinami, které mělo za následek silný rozvoj biomasy. Většina zjištěných masových vodních květů byla omezena na hypertrofní nádrži Jevišovice. Hypertrofii v tomto roce odpovídaly nádrže Jevišovice, Oleksovice, Podhradský rybník, střední a dolní nádrž Nové Mlýny. Eutrofii odpovídaly horní nádrž Nové Mlýny, Brněnská přehrada, Bystřička a Horní Bečva, slabé eutrofii Letovice a Vranov. 14

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2014 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno Úvod V roce 2014 jsme podobně jako v roce 2013 sledovali čtrnáct

Více

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga

Realizace opatřen. ení na. Ing. Jan Moronga Realizace opatřen ení na Brněnsk nské údoln dolní nádr drži Ing. Jan Moronga Kritéria projektu snížení množství sinic v sedimentech o 50% zvýšení koncentrace kyslíku 1,0 m nade dnem na 2 mg/l Kritéria

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem

Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Jevy a organismy pozorovatelné pouhým okem Determinační kurz 2013 Bohuslavice, 10.-13.6.2013 Petr Pumann Moto: Pro posouzení rizika nezáleží na tom, zda je napočítáno např. 191 360 buněk/ml nebo odhadnuto

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

Základy limnologie pro vzorkaře

Základy limnologie pro vzorkaře Základy limnologie pro vzorkaře Seminář Vzorkování přírodních koupališť (co všechno by vzorkař mohl/měl znát) Státní zdravotní ústav, 10.5.2012 Petr Pumann (s vydatnou pomocí prezentací Jindry Durase)

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 11 Číslo 2, 2007 Vodní bezobratlí mikulovských rybníků I. Sukop

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

ZOOPLANKTON ZÁMECKÉHO RYBNÍKU

ZOOPLANKTON ZÁMECKÉHO RYBNÍKU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVI 23 Číslo 1, 28 ZOOPLANKTON ZÁMECKÉHO RYBNÍKU I. Sukop Došlo:

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ ČERVEN ŘÍJEN 27 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie správné odpovědi, vy a komentáře PT#V/8/2016 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 15. 6. 2016 Účastníci programu

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds

Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds Hydrobiologie Lednických rybníků Hydrobiology of the Lednické rybníky ponds Jiří Heteša*, Ivo Sukop**, Radovan Kopp** *Limni s.r.o. Brno, **MZLU Brno Abstract Ponds of the Lednice region have became the

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře

správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře Test byl připraven v rámci projektu TA01020675 - Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání. Malý test znalostí odběrových skupin: Přírodniny vyskytující se na Šeberáku

Více

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2011 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí 2 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Praktická část. Sinice a řasy v praxi. Přírodovědecká fakulta UK, Petr Pumann, Státní zdravotní ústav Lenka Šejnohová, MBÚ

Praktická část. Sinice a řasy v praxi. Přírodovědecká fakulta UK, Petr Pumann, Státní zdravotní ústav Lenka Šejnohová, MBÚ Praktická část Sinice a řasy v praxi Přírodovědecká fakulta UK, 19.-21.4.2013 Petr Pumann, Státní zdravotní ústav Lenka Šejnohová, MBÚ Sinice a řasy (a věci podobné) pouhým okem Státní zdravotní ústav

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 4, 2004 Zooplankton a zoobentos NPP Pastvisko I. Sukop

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

ZOOPLANKTON A ZOOBENTOS RYBNÍKŮ ŽĎÁRSKÉHO REGIONU

ZOOPLANKTON A ZOOBENTOS RYBNÍKŮ ŽĎÁRSKÉHO REGIONU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 22 Číslo 5, 2007 ZOOPLANKTON A ZOOBENTOS RYBNÍKŮ ŽĎÁRSKÉHO REGIONU

Více

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství:

Pesticidy. Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: Soldep hnědá tekutina (účinná látka - 25% trichlorfon) Využití v rybářství: k redukci hrubého dafniového zooplanktonu (50 200 ml.ha -1 ) k zabránění kyslíkových deficitů, k převedení na drobné formy zooplanktonu

Více

Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek)

Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě (zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2013 6.-7.2.2013, Praha Mikroskopické organismy v pitné

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA Vlastimil Krejčí, Marek Viskot Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75, Brno, krejci@pmo.cz, viskot@pmo.cz Klíčová slova: vodní hospodářství soubor

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů:

Každý ekosystém se skládá ze čtyř tzv. funkčních složek: biotopu, producentů, konzumentů a dekompozitorů: 9. Ekosystém Ve starších učebnicích nalezneme mnoho názvů, které se v současnosti jednotně synonymizují se slovem ekosystém: mikrokosmos, epigén, ekoid, biosystém, bioinertní těleso. Nejčastěji užívaným

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a PT#V/9/2006 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Praha 30.11.2006 upraveno pro publikaci na internetu Nová literatura Hindák CD zelené řasy

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatického preparátu SEKOL Lakus aqua Pokusná aplikace na vodní nádrži Pod Santonem vegetační sezóna 2007 Zemědělská vodohospodářská zpráva Brno 2007 Zpracoval:

Více

rozpuštěného kyslíku v rybnících.

rozpuštěného kyslíku v rybnících. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Stanovení sinic (revize ČSN ) a chlorofylu

Stanovení sinic (revize ČSN ) a chlorofylu Stanovení sinic (revize ČSN 75 7717) a chlorofylu Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann Seminář

Více

Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov

Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov Monitoring kvality vody přivaděčů do VN Hubenov Vodárenská biologie 216 3. a 4. 2. 216, Praha Dušan Kosour, Rodan Geriš, Ondřej Kruml Povodí Moravy, s.p. Vodní nádrž Hubenov Nenahraditelný zdroj vody pro

Více

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY

HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY HYDROBIOLOGICKÝ AUDIT VODÁRENSKÉ SOUSTAVY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z ÚPRAVNY VODY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 1), Mgr. Petra Oravcová 2) 1) Poradenská činnost v oblasti ekologie,

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva.

Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva. Ztrátové faktory Grazing filtrační rychlost, filtrační rychlost společenstva. Grazing Změny abundance v přírodních podmínkách dn/ dt = µ (S + G + Pa + D) N... koncentrace buněk řas µ......specifická růstová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM)

Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AOM) Hydrochemie přírodní organické látky (huminové látky, AM) 1 Přírodní organické látky NM (Natural rganic Matter) - významná součást povrchových vod dělení podle velikosti částic: rozpuštěné - DM (Dissolved

Více

PT#V/9/2010 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/9/2010 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/9/2010 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Seminář k vyhodnocení PT#V/9/2010 11.11.2010 Organizační změny významné

Více

Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce

Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce Czech Phycology, Olomouc, 1: 53-61, 2001 53 Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce Phytoplankton of gravel-pit Chomoutov near Olomouc Marek N a v r á t i l a Aloisie P o u l í č k o v á Katedra

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Charakteristiky Abiotické faktory: hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Biotické faktory: společenstva Abiotické faktory Hydrogeomorfologické

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Revitalizace vodní nádrže Luhačovice.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Revitalizace vodní nádrže Luhačovice. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Revitalizace vodní nádrže Luhačovice Bakalářská práce Autor: Nikola Žmolíková Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96 Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): mrazkovalucka96 Řasy (algae=řasy) - různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

ODBĚRY A ROZBORY FYTOPLANKTONU: PŘÍMÉ POČTY BUNĚK VERSUS SLOŽENI VZORKŮ SÍŤOVÉHO PLANKTON:

ODBĚRY A ROZBORY FYTOPLANKTONU: PŘÍMÉ POČTY BUNĚK VERSUS SLOŽENI VZORKŮ SÍŤOVÉHO PLANKTON: ODBĚRY A ROZBORY FYTOPLANKTONU: PŘÍMÉ POČTY BUNĚK VERSUS SLOŽENI VZORKŮ SÍŤOVÉHO PLANKTON: VÝHODY A NÁSTRAHY OBOU METOD Olga Lepšová-Skácelová Katedra botaniky, přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita,

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2005 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Roční srážkový úhrn 732 mm lze hodnotit jako srážkově normální,

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU

Mikrokosmy&mezokosmy. BM pro MU Mikrokosmy&mezokosmy BM pro MU Klasifikace Nejednotná Mikrokosmy 1-13.000litrů Mezokosmy 13 (15) 000 a více litrů (FAO 1.000litrů) Otevřené (vždy, výjimky pouze CO 2 pokusy) Dno umělé/přírodní- rostlé

Více

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit

2014 Operační program rybářství opatření 3.4.pilotní projekty Identifikace a eliminace rizik kyslíkových deficit 2 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Cíle projektu... 5 2.1 Definování cíle projektu podle žádosti o dotaci z OP Rybářství... 5 2.2 Inovativnost... 5 2.3 Nutnost inovace... 5 3. Úvod... 6 4. Metodika... 7 4.1

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Czech Phycology, Olomouc, 4: 123-132 123 Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Algae and cyanobacteria in freshwater sponges (Porifera) in the Dalešice and Mohelno

Více

Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek

Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek Czech Phycology, Olomouc, 1: 113-120, 2001 113 Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek Qualitative analysis of cyanobacteria in interlaboratory comparison test Petr P u m a n n

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení biosestonu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace.

SINICE. Kde se vzaly? Co jsou to sinice? cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života ve vod. nádržích. důsledek eutrofizace. Kde se vzaly? SINICE charakteristika cyanotoxiny prevence masového rozvoje možnosti jeho omezení odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi cyanobakterie (sinice) a řasy přirozená součást života

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému

Tlumení rozvoje sinic a řas pomocí mikrobiálněenzymatickému SANBIEN Trade s.r.o... :: f; % "ť '1 t Tlumen rozvoje sinic a řas pomoc mikrobiálněenzymatickému preparátu SEKOL Lakus aqua (Čisté jezrko Fischbacking) Pokusná aplikace na vodn nádrži,, Pod Santonem vegetačn

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Vladimír Kořínek: Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České republiky

Vladimír Kořínek: Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České republiky Vladimír Kořínek: Dichotomický klíč perlooček (Cladocera) České republiky (bez čeledi Chydoridae stav 2005, navíc metody) (použité zkratky: A1 antenuly, A2 antény, PA postabdomen, CA carapax, P 1-5 hrudní

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2003 2013 5 Potratovost V roce bylo hlášeno 10 37,7 tisíce potratů, z toho 13,7 tisíce samovolných potratů a 22,7 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT). Celkový počet potratů se dlouhodobě snižuje, přitom klesá

Více