Obsah (věcný rejstřík)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah (věcný rejstřík)"

Transkript

1

2 vyhledat text Obsah (věcný rejstřík) V indexu jsou klíčová slova odlišena tučným písmem. Číslo před stranovým odkazem před lomítkem odkazuje na příslušný sešit; P na tomto místě na přílohu čísla 9, S pak na suplementum A Abdominal compartment syndrom /972 Abdominálna obezita /326, P9 Abdominálna ultrasonografia /586 Abdominální katastrofy P24 Ablácia AV uzla /947 ACE-inhibitory /512, 12/1310 Acetylsalicylová kyselina /1024, 10/1053 Addisonova choroba &8/804 Adefivor dipivoxil /1221 Adenom hypofýzy &8/816 Adipocytokiny /1358, 12/1378 Adipocyty /5 Adiponektin /5, 1/9, 4/359, 11/1142, 11/1144, 11/1190, 12/1343, 12/1357 Adjuvantní chemoterapie NSCLC /715 Adrenalektómia /1000 ADVANCE /1123 Aerobní cvičení /404 Aerobní trénink /979

3 A-FABP /9 Aferentní dráha /477 Achalázie jícnu P50 Akromegalie /386, 7&8/789 Aktivita acetylcholinesterázy /602 Aktivita sympatiku /554 Akutní cévní mozková příhoda /202, P15 Akutní infarkt myokardu /348, P31, P34, P37 Akutní koronární syndrom P4, P56 Akutní koronární syndromy /1164 Akutní krvácení /1274 Akutní myeloická leukemie P56 Akutní nenádorová bolest /79 Akutní pankreatitida /111, 2/135, 5/608 Akutní srdeční selhání /412 Alergická rýma /451 Aliskiren /364 Alkohol /396, 4/461, 5/605 Alkoholická jaterní cirhóza P18 Alogenní transplantace krvetvorných buněk /646 Alzheimerova choroba P28, P53 Amputace končetiny /566 Amputační pahýl /566 Amyloidóza /588, 5/591 Anabolická léčba osteoporózy P18 Anafylaktická reakce /451 Anagrelid /653

4 Androgenní alopecie Anémia /597 Aneuryzma mitrální chlopně P49 Angina pectoris /600 Angiogeneze /1171 Angiogenní faktory /590 Angiografie P13 Angiologie /573 Angioplastika P15 Angiotenzinogen /597 AntiCD20 monoklonální protilátka /1029 Anti-CD20 terapie P29 Antidiabetika /408 Antiepileptika /408 Antiepileptiká /46, 4/408 Antifosfolipidové protilátky /242 Antihypertenziva /408 Antihypertenzní účinek /364 Antikoagulační léčba /629, 6/662, P6 Antikoncepce /408 Antimannan /990 Antioxidační systém /1371, P54 Antiresorpční léčba /226, 3/293 Antracyklíny /669 Aorta /71 Aortální alograft /54 Aortální holograft /54

5 Aortální chlopeň /54 Aortální regurgitace /71 Apolipoprotein (a) /434 Apolipoprotein A /1345, 12/1366 Apolipoprotein B /181 Apolipoprotein E /461, 12/1356, 12/1362, 12/1365, 12/1366, P47 Apoptotický index B- a T-lymfocytů P32 APS-I + II /694 APS &8/804 Argonový laser /509 Arteria carotis communis /377 Arteriální hypertenze /615, 12/1352 Arytmie /231 Aspirační cytologie &8/799 Aspirinová rezistence /598 Ateroskleróza /286, 4/348, 4/359, 4/377, 4/386, 4/434, 4/463, 5/537,. 6/678, 10/1092, 12/1342, 12/1348, 12/1349,12/ 1351, 12/1352, 12/1356, 12/1359, 12/1367, P59 Atlas húb /1127 Atorvastatin /1352 Augmentační index /1372 Autoimunitní forma /354 Autoimunitní hepatitida P28 Autoimunitní polyglandulární syndromy &8/804 Autoimunitní tyroiditida &8/804 Autoimunitný diabetes mellitus /604 Autoimúnna tyreoiditída /300

6 Autonomní nervový systém /554 Autoprotilátky /1077 Azathioprin /620 B Bakteriální infekce /1255, P8 Bariatrická operace /1364 Bariatrické řešení obezity P10 Baromedicína P35 Barrettův jícen /578 Bazální membrána glomerulů /609 Bcl-2/IgH /1057 Benigní a maligní příčiny /1211 Beta-blokátory /25 Betaxolol hydrochlorid /25 bfgf /1171 Big endotelin /38 Biliární komplikace /1182 Biochemické markery /293, 7&8/841 Biologická léčba /618 Bisfosfonáty &8/826, 7&8/831 Biventrikulární stimulace /1153 B-lymfoproliferace /591 BMD /293 BMI /1346, 12/1360, 12/1366 Bolest /573

7 Bolest na hrudi P51 Budoucnost farmakoterapie diabetu /545 C CDAD Cefalea &8/816 Celiakia /585, 12/1296 Celiakie /1241, 12/1243 Cévní mozková příhoda /63, 2/202 Cévní onemocnění /1129 Cévní vazomoce /1286 CHR test /560 Cílená biologická protinádorová léčba P16 Cílená molekulární léčba solidních nádorů P25 Cílové hodnoty /421 Cirhóza jater /588, 9/968, P18 Cirhóza pečene /580 Cirkadiánní rytmus /1071 Clostridium difficile /1100 Crohnova choroba /620, 10/1035, P33, P63 CRP /391 CT angiografie P12 Cushingova nemoc &8/789 Cushingův syndrom /386, 5/615, 12/1352, P68 Cytoadhezivní molekuly /602 Cytokinetické parametry /589 Cytokiny /498, 12/1361, 12/1369

8 Cytologie S1 Cytomegalovirus /286 Č Česká internistická společnost /325, 9/917 Česká nefrológia /775 Česká společnost intenzivní medicíny &8/851 Časná diagnostika /253 Čichové funkce /483 D Dechový test s 13 C metacetinem /578 Dekompresní nemoc /143 Demence /486 Deoxyribonukleová kyselina /678 Deprese /1040, 12/1379, P40 Depresivní porucha P42 1,3-b-D-glukan /990, S1 Diabetes mellitus /396, 5/471, 5/474, 5/476, 5/483, 5/486, 5/489,5/506, 5/512, 5/524, 5/528, 5/534, 5/537, 5/545, 5/551, 5/580, 5/601, 5/603, 5/604, 5/605, 5/606, 5/608, 5/615, 6/632, 6/637,6/694, 7&8/804, 7&8/859, 11/1233,12/1278, 12/1310, 12/1352, 12/1370, 12/1377, P3, P31, P63, P66 Diabetes mellitus 1. typu /637 Diabetes mellitus 2. typu 1/5, 1/9, 5/560, 5/563, 7&8/853, 9/929, 9/934, 9/960, 9/1005, 10/1109, 12/1361, 12/1369, 12/1373, P40, P42 Diabetická angiopatie /1278

9 Diabetická autonómna neuropatia /593 Diabetická noha /103, 5/489, 12/1278, P66 Diabetická makulopatie /495 Diabetická nefropatie /1310 Diabetická neuropatie /489, 5/495, 12/1278 Diabetická obuv /1278 Diabetická oftalmopatie /495 Diabetická retinopatie /495, 5/498, 5/509, 5/512 Diabetický makulární edém /509 Diagnostický postup /169 Diagnostika /428, 7&8/795, 11/1147, S1 Diagnóza &8/821 Dialyzovaný pacient P40 Dieta u tinnitu /534 Dietní potraviny P64 Dietoterapie při sportu /545 Difuzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) /918,9/936 Digestivní endoskopie P27 Disekce tepen zásobujících mozek P23 Diuretika /412 Dlouhověkost P41 Dna P20 Dobrá funkce levé komory /1071 Dobutamínová záťažová echokardiografia /1303 Dočasná kardiostimulace /729 Domácí parenterální výživa /588 Doporučení /181

10 DPP-IV /934, 9/1005, 10/1109 Duální inhibice cholesterolu /421 Dynamika krevního tlaku P55 Dysbetalipoproteinemie /461 Dyslipidemie /181,4/ 339, 4/371, 4/382, 4/396, 4/421, 12/1353, 12/1354,. 12/1356, 12/1357, 12/1359, 12/1381. P23, P29 E Edukace /551 E-FABP /9 Efekty sportu u diabetika /545 Echokardiografie /116, P36, P67 Ektopická žaludeční sliznice /307 Elearningové vzdělávací programy P33 Endocytoskopie /1215 Endoglin /1352 Endokarditida /54 Endoskopická neurochirurgie /1014 Endoskopická léčba /1182 Endoskopická mikroskopie /1215 Endoskopické nálezy /968 Endoskopie /942, 12/1274, P19, P66 Endosonografie P67 Endotel /377, 12/1352, 12/1368 Endotelová dysfunkce /1363 Endotelin /1139 Endotoxin /286

11 Endovaskulární léčba P23, P63 Enkapsulující peritoneální skleróza /164 Enoxaparin P58 Entecavir /1221 Enterální výživa P17 Enteroragie /307 Epidemiológia /326 Epilepsia /46 ERCP /1182 Esenciální hypertenze /554, 5/615, 12/1345, P39 Esenciální trombocytemie /653 ESPEN /230 Estrogeny /386, 7&8/831 Etika /1127 Expanze hypotalamo-hypofyzární oblasti &8/816 Exprese genu pro cholesterol 7a-hydroxylázu /462 Extrakorporální eliminace lipoproteinů /1361, P43 Ezetimib /421 F Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů /1077 Fallotova tetralogie /116 Familiárna adenomatózna polypóza /580 Familiárna hypercholesterolémia /459 Familiární hypercholesterolemie /459, 6/703, 12/1344, 12/1353, 12/1379 Familiární kombinovaná hyperlipidemie /604, 12/1367, 12/1368 Familiární výskyt /1119

12 Farmakodynamika statinů /1370 Farmakologické ovlivnění tepové frekvence /401 Farmakoterapie /79, 1/91, 4/333, 4/408 FDG-PET /918, 9/936 FDG PET/CT /614 Felodipin /63 Fenofibrát /339, 12/1378 Feochromocytom /428, 12/1345, P64 FEVER studie /63 Fibráty /465, 12/1353, P23 Fibrilace síní /112, 2/151, 3/217,3/ 220,3/ 231, 9/919, 9/923,. 9/947, 12/1248, P9, P49, P50 Fibrilácia predsiení /947 Financování léčiv /760 Finasterid /1364 Fludarabin /1171 Folikulární lymfom /1029, 10/1057 Foramen ovale patens /143 Fraktura obratle P9 Fraktury /293 Funkce levé komory srdeční P42 Funkční potraviny /1359 Funkční tyreopatie P16 Fyzická aktivita /537, 5/560,5/563, 5/607 Fyziologie smyslů /477

13 G Galaktomannan /990, S1 Gastrický bypass /1364, P65 Gastrointestinální krvácení /147, 942 Gastroskopie /454 Genetická analýza /428 Genetika /678, 6/694 Genotyp /348 Genová léčba /371 Genové polymorfizmy /460 Gerontoonkologie P5 Glargin /632 Glaukom /506 GLP /1005 Glukokortikoidy /18, 3/300, 5/583, 7&8/831 Glykemický index /613 Glykemie /1047, P31, P63 Glykogenfosforyláza BB /1164 Glykovaný hemoglobin /637 Gravidita /586 H Halotanová hepatitida /585 Hashimotova encefalopatia /300 Hashimotova encefalopatie /227, 3/229, 3/300 HDL-cholesterol /1374, 12/1351, 12/1353 HDL modifikující terapie /1353

14 Helicobacter pylori /968 Hemaferéza P44 Hemangioendoteliom P46 Hematologické malignity /990 Hematologie /198, 2/208 Hematopoetické kmenové buňky /646 Hemodialýza /38, 5/610, 10/1092, 11/1139, 11/1177, 12/1349,. 12/1362, 12/1366, P52, P61 Hemofiltrace /972 Hemostáza /579 Hemosuccus pancreaticus /582 Hemovigilance P45 Hepatogastroenterologie P15 Hexosaminy /498 Histologie S1 HIV /605 Hluboká žilní trombóza /662, P64 Hmotnost /1360 Hodgkinův lymfom /7, 1/31 Hojení ran P61 Homocystein /1371 Hormonální substituce /709 Hormonální substituční terapie /408 HRCT S1 Humorální rejekce /223, 3/246 Hydrochlorothiazid /63 Hypereozinofilný syndróm /621

15 Hyperglykemie /498, 12/1269 Hyperhomocysteinemie /464 Hypercholesterolemie /607 Hyperinzulinemie /463, 12/1378 Hyperkalcemie &8/826 Hyperkalcemie nádorových onemocnění Hyperkalemie P44 Hyperlipidemie /465, 5/607, 12/1367 Hyperprolaktinemie P17 Hypertenze /25, 1/63, 2/202, 4/401, 5/498, 5/554, 5/580, 5/599,. 5/603, 5/615, 11/1234, P34, P38, P39, P42, P55 Hypertrofická kardiomyopatie /203, P36 Hypertyreóza /300, 5/606, 7&8/795 Hyperurikemie P20 Hyperventilační echokardiografie /724 Hypofýza &8/789 Hypofyzární adenomy &8/789 Hypoglykemie /637 Hypogonadizmus /709 Hypocholesterolemie /1035 Hypokalemie P53 Hypolipidemika /512, P5 Hypopituitarizmus &8/812, 7&8/816 Hypotyreóza /300, 4/396, 6/778, 7&8/795

16 CH Chemokiny &8/789 Chemoterapie /7, 1/31, 11/1211 Chirurgická kryoablace /112, 2/151 Chirurgická léčba NSCLC /715 Chlamydia pneumoniae /286 Chlopenní srdeční vady dospělých /54 Cholestatické choroby jater P26 Cholesterol /382, 4/404, 4/408, 4/466, 5/602, 12/1374, 12/1366, 12/1376 Cholesterol 7a-hydroxyláza /1347 Cholestyramin /1347 Chorioretinitis /521 Chronická exsudativní benigní perikarditida /1119 Chronická fibrilace síní /112, 2/151, 3/217,3/220, 3/231 Chronická hepatitida B /1221 Chronická lymfocytární leukemie /590, 11/1171 Chronická myeloidní leukemie /735 Chronická nenádorová bolest /79 Chronická pankreatitida /111, 2/135, 4/354 Chronická perikarditida /1119 Chronická renální insuficience /396 Chronická sepsa /620 Chronická žilní nedostatečnost /1286 Chronické onemocnění ledvin &8/841, 12/1342 Chronické selhání ledvin /709, 7&8/841, 10/1122 Chronické srdcové zlyhávanie /597 Chronické srdeční selhání /38, 7&8/877, 11/1139, 11/1177

17 Chronické virové hepatitidy P28 Chronický stres /554 Chuťové funkce /483 I Ibandronát /1114 IBD /577, 5/586 IDEA Slovakia /326 Idiopatická forma /354 Idiopatická hluboká žilní trombóza horní končetiny P45 Idiopatická osteoporóza /1296 Immodin /954 Implantabilní monitorovací zařízení /1137, 11/1147 Implantovateľný slučkový rekordér /1147 Imunocytologická diferenciální diagnostika /591 Imunoendokrinologie /104 Imunofenotypizace /646 Imunomodulační terapie /925 Imunoparalýza /954 Imunostimulace /954 Imunosuprese /164 Imunosupresiva /396 Incidentalom &8/816, 7&8/821 Individuální přístup /551 Indukční chemoterapie NSCLC /715 Inegy /421 Individuální citlivost na glukokortikoidy &8/831

18 Infarkt myokardu /964, 12/1365, P47, P57 Infekce /286 Infekční endokarditida /54, P49 Infliximab /584, 5/620 Informace v medicíně /198 Infuzní dávkovač /1047 Inhibice renin-angiotenzinového systému P11 Inhibitor absorpce cholesterolu /421 Inhibitor DPP-IV /1109 Inhibitory protonové pumpy /582 Inhibitory reninu /364 Inkretinová strategie /934, 10/1109 Intenzifikovaná konvenční inzulinová terapie /637 Intenzivní inzulinová terapie /606 Intenzivní péče /925, 9/954, P67 Interferon (INF) a /1221 Interleukin 8 (US) /1348 Interna , P12 Interní medicína /97, 2/198, P54 Interní ošetřovatelství /210 Intimo-mediální tloušťka společné karotidy /1345 Intraabdominální hypertenze /972 Intraabdominální tlak /972 Intrakraniální trombolýza P15 Intrauterinní růstová retardace /1371, 12/1376 Invazivní aspergilóza S1 Invazivní kardiologie /1231

19 Invazivní myotické infekce /931, 9/990, S1 Inzulin /632, 10/1047, 12/1367, P65 Inzulinemie /608 Inzulinorezistence /18, 4/461 Inzulinotrerapie při sportu /545 Inzulinová analoga /632 Inzulinová pumpa /637 Inzulinová rezistence /540, 5/578, 5/558, 5/597, 5/604, 11/1142, 12/1343,. 12/1348, 12/1354, 12/1357, 12/1372, 12/1381, P47, P48 IPEX /694 Iridocyclitis /521 Iritis /521 Ischemická choroba dolných končatín /1370 Ischemická choroba srdca /1303 Ischemická choroba srdeční /434, 5/599, 12/1245, P40 IUD /621 Izokalorická vysokotuková dieta /1343 J Jaterní cirhóza /968, 12/1255, 12/1274, P18, P41 Jaterní steatóza /396, 5/578, 12/1343, 12/1357 Jícen /618 K Kalcifikácie /1092 Karbimazol /300 Karcinomy /253

20 Karcinom plic /715 Karcinom prsu P22 Karcinom štítné žlázy &8/807 Karcinom žaludku /316 Kardiálne troponíny /669 Kardiochirurgický zákrok /597 Kardiochirurgie /112 Kardiologie /207 Kardiomyopatie P63 Kardioprotektin /464 Kardiorenální syndrom P37 Kardiostimulace /919 Kardiotoxicita /669 Kardiovaskulárne ochorenie P19 Kardiovaskulárne riziko /326, 4/382, 6/678, P5 Kardiovaskulární choroby /537, 5/592 Kardiovaskulární komplikace P42 Kardiovaskulární mortalita /401, 12/1363 Kardiovaskulární nemoci /391, 4/463, 12/1351 Kardiovaskulární onemocnění /181, 4/364, 4/371, 4/391, 12/1344 Kardiovaskulární riziko /382, 5/595, 12/1364, P42 Karotické povodí P12 Katarakta /506 Katecholaminy /1040 Katetrová ablace /217, 3/220, 3/231, 9/919, 9/923, 12/1248, P9, P50 Katetrová ablace AV junkce /919 Káva /1371

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava

OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava Časť A OTÁZKY NA ÚSTNU SKÚŠKU Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 5.ročník všeobecného lekárstva na LFUK Bratislava 1. Kardiopulmocerebrálna resuscitácia v internej medicíne 2. Šok: etiopatogenéza, klinický obraz,

Více

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství Datum 8.00-8.45 Zahájení kurzu Prof. MUDr. Michal Anděl 8.50-9.35 Endokrinologie a diabetologie Prof. MUDr. Michal Anděl Diabetes mellitus 1. typu Akutní komplikace diabetu 9.45-10.30 Endokrinologie a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Výuka je organizována ve formě přednášek, klinických stáží a povinných seminářů.

Výuka je organizována ve formě přednášek, klinických stáží a povinných seminářů. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Vnitřní lékařství I Napsal uživatel Marie Havlová dne 28. Srpen 2014-0:00. Sylabus přednášek předmětu Vnitřní lékařství

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost A Acanthosis nigricans ACE inhibitory Akupunktura Akutní komplikace diabetu Albumin Albuminurie Alkohol Amputace Analoga inzulínu Angina pectoris Angiografie Angioplastika Antidepresiva Antihypertenziva

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie 1. Zásady dietní léčby diabetu Tuková tkáň jako endokrinní a imunitní orgán Polohové anomálie varlat u chlapců a jejich následky, léčba

Více

Státní zkouš.kaz interního lékařství na 2..interní klinice

Státní zkouš.kaz interního lékařství na 2..interní klinice Státní zkouš.kaz interního lékařství na 2..interní klinice Student bude vybaven: pláštěm, přezůvkami, fonendoskopem a tužkou; baterku, špátli, osobní váhu, tonometr aj. si zapůjčí na oddělení Praktická

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Praktická kardiologie

Praktická kardiologie Praktická kardiologie František Kölbel a kolektiv K a r olinum Praktická kardiologie prof. MUDr. František Kölbel, DrCs. a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. doc. MUDr. Petr Ošťádal,

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Otázky z obecné onkologie podpůrná léčba

Otázky z obecné onkologie podpůrná léčba Otázky z obecné onkologie podpůrná léčba --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizace a struktura onkologické péče, týmová spolupráce.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní program : SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ FYZIOTERAPIE bakalářské studium Název předmětu : PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Rozvrhová zkratka : PFY/RA02 Rozvrh výuky : 5 hodin seminářů 5 hodin praktických

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Katedra interních oborů Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky 1. Příznaky peritoneálního dráždění Dušnost Infarkt

Více

Diabetes mellitus a onemocnění ledvin. Milan Kvapil

Diabetes mellitus a onemocnění ledvin. Milan Kvapil Diabetes mellitus a onemocnění ledvin Milan Kvapil Osnova Úvod Definice diabetické nefropatie Diagnóza diabetické nefropatie Klinické aspekty diabetické nefropatie Diabetické onemocnění ledvin Terapie

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči

VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči VITAKARTA ZDRAVÍ od akutních stavů až po dlouhodobou péči Ing. Vladimír Šolc www.styrax.cz VITAKARTA ZDRAVÍ - online, offline, on hand strana 2 Provedená (vykázaná) péče Vyhodnocení chronických stavů Verifikace

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Interna a geriatrie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Interna a geriatrie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Interna a geriatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Doc.MUDr. Staša Bartůňková, CSc.

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Gaťková A.,Kalita Z. X.Cerebrovaskulární seminář 23.9.2011 Kunětická Hora LÉČBA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ IKTŮ V PREVENCI RECIDIVY, SOUČASNÉ NÁZORY. RIZIKO RECIDIVY ISCHEMICKÝCH IKTŮ 5-15% pacientů s iktem má

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

OBSAH. Autorský kolektiv. Autorské poděkování. Zkratky. Předmluva. Díl I. 1. Úvod do~studia vnitřního lékařství

OBSAH. Autorský kolektiv. Autorské poděkování. Zkratky. Předmluva. Díl I. 1. Úvod do~studia vnitřního lékařství OBSAH Autorský kolektiv Autorské poděkování Zkratky Předmluva Díl I 1. Úvod do~studia vnitřního lékařství 2. Stavy vyžadující interdisciplinární přístup 2.1. Bolest 2.2. Dušnost 2.3. Cyanóza 2.4. Poruchy

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu DEGHAS-orgánové komplikace diabetu Langerhansovy ostrůvky celkem asi 1 milion, průměr 100-200μm rozptýlené ve tkáni exokrinního pankreatu, jednotlivé rozptýlené buňky deriváty entodermu hlavní typy buněk:

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více