Obsah (věcný rejstřík)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah (věcný rejstřík)"

Transkript

1

2 vyhledat text Obsah (věcný rejstřík) V indexu jsou klíčová slova odlišena tučným písmem. Číslo před stranovým odkazem před lomítkem odkazuje na příslušný sešit; P na tomto místě na přílohu čísla 9, S pak na suplementum A Abdominal compartment syndrom /972 Abdominálna obezita /326, P9 Abdominálna ultrasonografia /586 Abdominální katastrofy P24 Ablácia AV uzla /947 ACE-inhibitory /512, 12/1310 Acetylsalicylová kyselina /1024, 10/1053 Addisonova choroba &8/804 Adefivor dipivoxil /1221 Adenom hypofýzy &8/816 Adipocytokiny /1358, 12/1378 Adipocyty /5 Adiponektin /5, 1/9, 4/359, 11/1142, 11/1144, 11/1190, 12/1343, 12/1357 Adjuvantní chemoterapie NSCLC /715 Adrenalektómia /1000 ADVANCE /1123 Aerobní cvičení /404 Aerobní trénink /979

3 A-FABP /9 Aferentní dráha /477 Achalázie jícnu P50 Akromegalie /386, 7&8/789 Aktivita acetylcholinesterázy /602 Aktivita sympatiku /554 Akutní cévní mozková příhoda /202, P15 Akutní infarkt myokardu /348, P31, P34, P37 Akutní koronární syndrom P4, P56 Akutní koronární syndromy /1164 Akutní krvácení /1274 Akutní myeloická leukemie P56 Akutní nenádorová bolest /79 Akutní pankreatitida /111, 2/135, 5/608 Akutní srdeční selhání /412 Alergická rýma /451 Aliskiren /364 Alkohol /396, 4/461, 5/605 Alkoholická jaterní cirhóza P18 Alogenní transplantace krvetvorných buněk /646 Alzheimerova choroba P28, P53 Amputace končetiny /566 Amputační pahýl /566 Amyloidóza /588, 5/591 Anabolická léčba osteoporózy P18 Anafylaktická reakce /451 Anagrelid /653

4 Androgenní alopecie Anémia /597 Aneuryzma mitrální chlopně P49 Angina pectoris /600 Angiogeneze /1171 Angiogenní faktory /590 Angiografie P13 Angiologie /573 Angioplastika P15 Angiotenzinogen /597 AntiCD20 monoklonální protilátka /1029 Anti-CD20 terapie P29 Antidiabetika /408 Antiepileptika /408 Antiepileptiká /46, 4/408 Antifosfolipidové protilátky /242 Antihypertenziva /408 Antihypertenzní účinek /364 Antikoagulační léčba /629, 6/662, P6 Antikoncepce /408 Antimannan /990 Antioxidační systém /1371, P54 Antiresorpční léčba /226, 3/293 Antracyklíny /669 Aorta /71 Aortální alograft /54 Aortální holograft /54

5 Aortální chlopeň /54 Aortální regurgitace /71 Apolipoprotein (a) /434 Apolipoprotein A /1345, 12/1366 Apolipoprotein B /181 Apolipoprotein E /461, 12/1356, 12/1362, 12/1365, 12/1366, P47 Apoptotický index B- a T-lymfocytů P32 APS-I + II /694 APS &8/804 Argonový laser /509 Arteria carotis communis /377 Arteriální hypertenze /615, 12/1352 Arytmie /231 Aspirační cytologie &8/799 Aspirinová rezistence /598 Ateroskleróza /286, 4/348, 4/359, 4/377, 4/386, 4/434, 4/463, 5/537,. 6/678, 10/1092, 12/1342, 12/1348, 12/1349,12/ 1351, 12/1352, 12/1356, 12/1359, 12/1367, P59 Atlas húb /1127 Atorvastatin /1352 Augmentační index /1372 Autoimunitní forma /354 Autoimunitní hepatitida P28 Autoimunitní polyglandulární syndromy &8/804 Autoimunitní tyroiditida &8/804 Autoimunitný diabetes mellitus /604 Autoimúnna tyreoiditída /300

6 Autonomní nervový systém /554 Autoprotilátky /1077 Azathioprin /620 B Bakteriální infekce /1255, P8 Bariatrická operace /1364 Bariatrické řešení obezity P10 Baromedicína P35 Barrettův jícen /578 Bazální membrána glomerulů /609 Bcl-2/IgH /1057 Benigní a maligní příčiny /1211 Beta-blokátory /25 Betaxolol hydrochlorid /25 bfgf /1171 Big endotelin /38 Biliární komplikace /1182 Biochemické markery /293, 7&8/841 Biologická léčba /618 Bisfosfonáty &8/826, 7&8/831 Biventrikulární stimulace /1153 B-lymfoproliferace /591 BMD /293 BMI /1346, 12/1360, 12/1366 Bolest /573

7 Bolest na hrudi P51 Budoucnost farmakoterapie diabetu /545 C CDAD Cefalea &8/816 Celiakia /585, 12/1296 Celiakie /1241, 12/1243 Cévní mozková příhoda /63, 2/202 Cévní onemocnění /1129 Cévní vazomoce /1286 CHR test /560 Cílená biologická protinádorová léčba P16 Cílená molekulární léčba solidních nádorů P25 Cílové hodnoty /421 Cirhóza jater /588, 9/968, P18 Cirhóza pečene /580 Cirkadiánní rytmus /1071 Clostridium difficile /1100 Crohnova choroba /620, 10/1035, P33, P63 CRP /391 CT angiografie P12 Cushingova nemoc &8/789 Cushingův syndrom /386, 5/615, 12/1352, P68 Cytoadhezivní molekuly /602 Cytokinetické parametry /589 Cytokiny /498, 12/1361, 12/1369

8 Cytologie S1 Cytomegalovirus /286 Č Česká internistická společnost /325, 9/917 Česká nefrológia /775 Česká společnost intenzivní medicíny &8/851 Časná diagnostika /253 Čichové funkce /483 D Dechový test s 13 C metacetinem /578 Dekompresní nemoc /143 Demence /486 Deoxyribonukleová kyselina /678 Deprese /1040, 12/1379, P40 Depresivní porucha P42 1,3-b-D-glukan /990, S1 Diabetes mellitus /396, 5/471, 5/474, 5/476, 5/483, 5/486, 5/489,5/506, 5/512, 5/524, 5/528, 5/534, 5/537, 5/545, 5/551, 5/580, 5/601, 5/603, 5/604, 5/605, 5/606, 5/608, 5/615, 6/632, 6/637,6/694, 7&8/804, 7&8/859, 11/1233,12/1278, 12/1310, 12/1352, 12/1370, 12/1377, P3, P31, P63, P66 Diabetes mellitus 1. typu /637 Diabetes mellitus 2. typu 1/5, 1/9, 5/560, 5/563, 7&8/853, 9/929, 9/934, 9/960, 9/1005, 10/1109, 12/1361, 12/1369, 12/1373, P40, P42 Diabetická angiopatie /1278

9 Diabetická autonómna neuropatia /593 Diabetická noha /103, 5/489, 12/1278, P66 Diabetická makulopatie /495 Diabetická nefropatie /1310 Diabetická neuropatie /489, 5/495, 12/1278 Diabetická obuv /1278 Diabetická oftalmopatie /495 Diabetická retinopatie /495, 5/498, 5/509, 5/512 Diabetický makulární edém /509 Diagnostický postup /169 Diagnostika /428, 7&8/795, 11/1147, S1 Diagnóza &8/821 Dialyzovaný pacient P40 Dieta u tinnitu /534 Dietní potraviny P64 Dietoterapie při sportu /545 Difuzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) /918,9/936 Digestivní endoskopie P27 Disekce tepen zásobujících mozek P23 Diuretika /412 Dlouhověkost P41 Dna P20 Dobrá funkce levé komory /1071 Dobutamínová záťažová echokardiografia /1303 Dočasná kardiostimulace /729 Domácí parenterální výživa /588 Doporučení /181

10 DPP-IV /934, 9/1005, 10/1109 Duální inhibice cholesterolu /421 Dynamika krevního tlaku P55 Dysbetalipoproteinemie /461 Dyslipidemie /181,4/ 339, 4/371, 4/382, 4/396, 4/421, 12/1353, 12/1354,. 12/1356, 12/1357, 12/1359, 12/1381. P23, P29 E Edukace /551 E-FABP /9 Efekty sportu u diabetika /545 Echokardiografie /116, P36, P67 Ektopická žaludeční sliznice /307 Elearningové vzdělávací programy P33 Endocytoskopie /1215 Endoglin /1352 Endokarditida /54 Endoskopická neurochirurgie /1014 Endoskopická léčba /1182 Endoskopická mikroskopie /1215 Endoskopické nálezy /968 Endoskopie /942, 12/1274, P19, P66 Endosonografie P67 Endotel /377, 12/1352, 12/1368 Endotelová dysfunkce /1363 Endotelin /1139 Endotoxin /286

11 Endovaskulární léčba P23, P63 Enkapsulující peritoneální skleróza /164 Enoxaparin P58 Entecavir /1221 Enterální výživa P17 Enteroragie /307 Epidemiológia /326 Epilepsia /46 ERCP /1182 Esenciální hypertenze /554, 5/615, 12/1345, P39 Esenciální trombocytemie /653 ESPEN /230 Estrogeny /386, 7&8/831 Etika /1127 Expanze hypotalamo-hypofyzární oblasti &8/816 Exprese genu pro cholesterol 7a-hydroxylázu /462 Extrakorporální eliminace lipoproteinů /1361, P43 Ezetimib /421 F Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů /1077 Fallotova tetralogie /116 Familiárna adenomatózna polypóza /580 Familiárna hypercholesterolémia /459 Familiární hypercholesterolemie /459, 6/703, 12/1344, 12/1353, 12/1379 Familiární kombinovaná hyperlipidemie /604, 12/1367, 12/1368 Familiární výskyt /1119

12 Farmakodynamika statinů /1370 Farmakologické ovlivnění tepové frekvence /401 Farmakoterapie /79, 1/91, 4/333, 4/408 FDG-PET /918, 9/936 FDG PET/CT /614 Felodipin /63 Fenofibrát /339, 12/1378 Feochromocytom /428, 12/1345, P64 FEVER studie /63 Fibráty /465, 12/1353, P23 Fibrilace síní /112, 2/151, 3/217,3/ 220,3/ 231, 9/919, 9/923,. 9/947, 12/1248, P9, P49, P50 Fibrilácia predsiení /947 Financování léčiv /760 Finasterid /1364 Fludarabin /1171 Folikulární lymfom /1029, 10/1057 Foramen ovale patens /143 Fraktura obratle P9 Fraktury /293 Funkce levé komory srdeční P42 Funkční potraviny /1359 Funkční tyreopatie P16 Fyzická aktivita /537, 5/560,5/563, 5/607 Fyziologie smyslů /477

13 G Galaktomannan /990, S1 Gastrický bypass /1364, P65 Gastrointestinální krvácení /147, 942 Gastroskopie /454 Genetická analýza /428 Genetika /678, 6/694 Genotyp /348 Genová léčba /371 Genové polymorfizmy /460 Gerontoonkologie P5 Glargin /632 Glaukom /506 GLP /1005 Glukokortikoidy /18, 3/300, 5/583, 7&8/831 Glykemický index /613 Glykemie /1047, P31, P63 Glykogenfosforyláza BB /1164 Glykovaný hemoglobin /637 Gravidita /586 H Halotanová hepatitida /585 Hashimotova encefalopatia /300 Hashimotova encefalopatie /227, 3/229, 3/300 HDL-cholesterol /1374, 12/1351, 12/1353 HDL modifikující terapie /1353

14 Helicobacter pylori /968 Hemaferéza P44 Hemangioendoteliom P46 Hematologické malignity /990 Hematologie /198, 2/208 Hematopoetické kmenové buňky /646 Hemodialýza /38, 5/610, 10/1092, 11/1139, 11/1177, 12/1349,. 12/1362, 12/1366, P52, P61 Hemofiltrace /972 Hemostáza /579 Hemosuccus pancreaticus /582 Hemovigilance P45 Hepatogastroenterologie P15 Hexosaminy /498 Histologie S1 HIV /605 Hluboká žilní trombóza /662, P64 Hmotnost /1360 Hodgkinův lymfom /7, 1/31 Hojení ran P61 Homocystein /1371 Hormonální substituce /709 Hormonální substituční terapie /408 HRCT S1 Humorální rejekce /223, 3/246 Hydrochlorothiazid /63 Hypereozinofilný syndróm /621

15 Hyperglykemie /498, 12/1269 Hyperhomocysteinemie /464 Hypercholesterolemie /607 Hyperinzulinemie /463, 12/1378 Hyperkalcemie &8/826 Hyperkalcemie nádorových onemocnění Hyperkalemie P44 Hyperlipidemie /465, 5/607, 12/1367 Hyperprolaktinemie P17 Hypertenze /25, 1/63, 2/202, 4/401, 5/498, 5/554, 5/580, 5/599,. 5/603, 5/615, 11/1234, P34, P38, P39, P42, P55 Hypertrofická kardiomyopatie /203, P36 Hypertyreóza /300, 5/606, 7&8/795 Hyperurikemie P20 Hyperventilační echokardiografie /724 Hypofýza &8/789 Hypofyzární adenomy &8/789 Hypoglykemie /637 Hypogonadizmus /709 Hypocholesterolemie /1035 Hypokalemie P53 Hypolipidemika /512, P5 Hypopituitarizmus &8/812, 7&8/816 Hypotyreóza /300, 4/396, 6/778, 7&8/795

16 CH Chemokiny &8/789 Chemoterapie /7, 1/31, 11/1211 Chirurgická kryoablace /112, 2/151 Chirurgická léčba NSCLC /715 Chlamydia pneumoniae /286 Chlopenní srdeční vady dospělých /54 Cholestatické choroby jater P26 Cholesterol /382, 4/404, 4/408, 4/466, 5/602, 12/1374, 12/1366, 12/1376 Cholesterol 7a-hydroxyláza /1347 Cholestyramin /1347 Chorioretinitis /521 Chronická exsudativní benigní perikarditida /1119 Chronická fibrilace síní /112, 2/151, 3/217,3/220, 3/231 Chronická hepatitida B /1221 Chronická lymfocytární leukemie /590, 11/1171 Chronická myeloidní leukemie /735 Chronická nenádorová bolest /79 Chronická pankreatitida /111, 2/135, 4/354 Chronická perikarditida /1119 Chronická renální insuficience /396 Chronická sepsa /620 Chronická žilní nedostatečnost /1286 Chronické onemocnění ledvin &8/841, 12/1342 Chronické selhání ledvin /709, 7&8/841, 10/1122 Chronické srdcové zlyhávanie /597 Chronické srdeční selhání /38, 7&8/877, 11/1139, 11/1177

17 Chronické virové hepatitidy P28 Chronický stres /554 Chuťové funkce /483 I Ibandronát /1114 IBD /577, 5/586 IDEA Slovakia /326 Idiopatická forma /354 Idiopatická hluboká žilní trombóza horní končetiny P45 Idiopatická osteoporóza /1296 Immodin /954 Implantabilní monitorovací zařízení /1137, 11/1147 Implantovateľný slučkový rekordér /1147 Imunocytologická diferenciální diagnostika /591 Imunoendokrinologie /104 Imunofenotypizace /646 Imunomodulační terapie /925 Imunoparalýza /954 Imunostimulace /954 Imunosuprese /164 Imunosupresiva /396 Incidentalom &8/816, 7&8/821 Individuální přístup /551 Indukční chemoterapie NSCLC /715 Inegy /421 Individuální citlivost na glukokortikoidy &8/831

18 Infarkt myokardu /964, 12/1365, P47, P57 Infekce /286 Infekční endokarditida /54, P49 Infliximab /584, 5/620 Informace v medicíně /198 Infuzní dávkovač /1047 Inhibice renin-angiotenzinového systému P11 Inhibitor absorpce cholesterolu /421 Inhibitor DPP-IV /1109 Inhibitory protonové pumpy /582 Inhibitory reninu /364 Inkretinová strategie /934, 10/1109 Intenzifikovaná konvenční inzulinová terapie /637 Intenzivní inzulinová terapie /606 Intenzivní péče /925, 9/954, P67 Interferon (INF) a /1221 Interleukin 8 (US) /1348 Interna , P12 Interní medicína /97, 2/198, P54 Interní ošetřovatelství /210 Intimo-mediální tloušťka společné karotidy /1345 Intraabdominální hypertenze /972 Intraabdominální tlak /972 Intrakraniální trombolýza P15 Intrauterinní růstová retardace /1371, 12/1376 Invazivní aspergilóza S1 Invazivní kardiologie /1231

19 Invazivní myotické infekce /931, 9/990, S1 Inzulin /632, 10/1047, 12/1367, P65 Inzulinemie /608 Inzulinorezistence /18, 4/461 Inzulinotrerapie při sportu /545 Inzulinová analoga /632 Inzulinová pumpa /637 Inzulinová rezistence /540, 5/578, 5/558, 5/597, 5/604, 11/1142, 12/1343,. 12/1348, 12/1354, 12/1357, 12/1372, 12/1381, P47, P48 IPEX /694 Iridocyclitis /521 Iritis /521 Ischemická choroba dolných končatín /1370 Ischemická choroba srdca /1303 Ischemická choroba srdeční /434, 5/599, 12/1245, P40 IUD /621 Izokalorická vysokotuková dieta /1343 J Jaterní cirhóza /968, 12/1255, 12/1274, P18, P41 Jaterní steatóza /396, 5/578, 12/1343, 12/1357 Jícen /618 K Kalcifikácie /1092 Karbimazol /300 Karcinomy /253

20 Karcinom plic /715 Karcinom prsu P22 Karcinom štítné žlázy &8/807 Karcinom žaludku /316 Kardiálne troponíny /669 Kardiochirurgický zákrok /597 Kardiochirurgie /112 Kardiologie /207 Kardiomyopatie P63 Kardioprotektin /464 Kardiorenální syndrom P37 Kardiostimulace /919 Kardiotoxicita /669 Kardiovaskulárne ochorenie P19 Kardiovaskulárne riziko /326, 4/382, 6/678, P5 Kardiovaskulární choroby /537, 5/592 Kardiovaskulární komplikace P42 Kardiovaskulární mortalita /401, 12/1363 Kardiovaskulární nemoci /391, 4/463, 12/1351 Kardiovaskulární onemocnění /181, 4/364, 4/371, 4/391, 12/1344 Kardiovaskulární riziko /382, 5/595, 12/1364, P42 Karotické povodí P12 Katarakta /506 Katecholaminy /1040 Katetrová ablace /217, 3/220, 3/231, 9/919, 9/923, 12/1248, P9, P50 Katetrová ablace AV junkce /919 Káva /1371

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013)

OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) OTÁZKY K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ (schváleno MZ ČR dne 14. 1. 2013) Otázky č. 1 1. Ateroskleróza a rizikové faktory 2. Akutní koronární syndrom a jeho komplikace 3. Chronická ICHS 4. Akutní

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty:

I. interní kardioangiologická klinika Kontaktní osoba: II. interní gastroenterologická klinika Kontakty: I. interní kardioangiologická klinika akutní koronární syndromy (rizikové faktory, porovnání různých invazívních přístupů, studium ischemicko/reperfúzních procesů) chronická trombembolická nemoc hypertrofická

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s.

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH LUHAČOVICE, a.s. 1. Zákon ze dne 22. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více