Vaše uživatelský manuál SHARP SD-NX10H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP SD-NX10H http://cs.yourpdfguides.com/dref/1284048"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Dálkový ovladac Pipojení systému Ovládání vseobecn Regulace zvuku..... Opakovaná reprodukce a reprodukce v náhodném poadí...

3 Naprogramovaná reprodukce Píjem rozhlasu Pouzívání RDS (Radio Data System) Nez zacnete nahrávat na minidisk Nahrávání z CD na minidisk Nahrávání z rádia na minidisk.

4 Kontrola zobrazovaných údaj Názvy na minidisku Editace nahraného minidisku Rezim casovace a rezim usínání Rozsíení stereofonního systému.

5 n Rozhlas n Rozhlas RDS n Nahrávání na MD n Editace MD n Funkce pro pokrocilé uzivatele n Reference Co je to minidisk? Systémová omezení minidisk Chybová hlásení Tabulka k vyhledávání závad Údrzba...

6 .116 Technické údaje NEPA 1 SD-NX10H Upozornní n Vseobecn Pístroj instalujte v dobe vtraném prostoru a po stranách pístroje a za ním ponechte nejmén 10 cm volného místa. Nad pístrojem musí zstat nejmén 20 cm volného místa. Pístroj postavte na pevnou a rovnou podlozku, která není vystavena otesm. Pístroj nevystavujte pímému slunecnímu svtlu, silným magnetickým polím, vlh- kosti, velmi prasnému prostedí a vlivu elektronických/elektrických pístroj (osobní pocítace, kopírky atd.), které vyzaují rusivá elektrická pole. Na pístroj nic nestavjte. Pístroj nevystavujte vlhkosti, teplotám nad 60 C a mimoádn nízkým teplotám. Pokud systém nepracuje správn, vytáhnte pívodní síovou sru ze zásuvky. Síovou sru znovu pipojte a systém pak zapnte. NEPA 2 SD-NX10H Za bouky je nejjistjsí vytáhnout pívodní síovou sru ze zásuvky. Pívodní síovou sru vytahujte ze zásuvky tak, ze ji uchopíte za zástrcku; nikdy netahejte pímo za sru, protoze byste tak mohli poskodit její vnitní vodice. Nesnímejte kryt, protoze by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem. Vnitní údrzbu by mlo provádt stedisko sluzeb SHARP. Neomezujte vtrání tím, ze byste pikryli vtrací otvory pístroje pedmty jako novinami, ubrusy, závsy apod. Na pístroj nestavte otevené zdroje ohn jako zapálené svícky apod. Pi likvidaci baterií berte ohled na zivotní prostedí. Pístroj je zkonstruován pro pouzívání v mírném klimatu. Tento pístroj pouzívejte v teplotním rozsahu od 5 C do 35 C. NEPA 3 SD-NX10H Upozornní (pokracování) Výstrahy: Musíte pouzívat naptí uvedené na tomto pístroji. Provoz výrobku s naptím vyssím nez uvedeným je nebezpecný a mze vést k úrazu pi pozáru nebo jiném poskození pístroje. Firmu SHARP nelze cinit odpovdnou za skody vyplývající z provozu s naptím, které neodpovídá pedpism. Pro lepsí odvod tepla je tento výrobek na zadní stran zesilovace vybaven ventilátorem. n Regulace hlasitosti Hladina zvuku pi urcitém nastavení regulátoru hlasitosti závisí na výkonu reproduktorových soustav, jejich umístní a rzných dalsích okolnostech. Není radno vystavovat sluch zvukovému rázu pi zapnutí pístroje s regulátorem hlasitosti nastaveným na vysokou úrove a pílis vysoké hlasitosti bhem reprodukce. n Péce o kompaktní disky Kompaktní disky jsou pomrn odolné proti poskození, ale následkem usazování prachu na povrchu disku mze dojít k chybnému snímání. Na disk nesmíte nic psát, zvlást ne na stranu bez etikety; z ní se snímají zvukové signály. Disky nevystavujte pímým slunecním paprskm, horku nebo vlhkosti. Kompaktní disky drzte vzdy za okraj. Otisky prst, necistoty nebo voda na CD mohou zpsobit rusivý sum nebo chybné snímání. Je-li CD spinavý nebo reprodukce z nho není bezvadná, otete ho mkkým, suchým hadíkem od stedu ve smru polomru k okraji. Na kompaktní disk nelepte zádné etikety nebo lepicí pásku. Mze to vést k poruse pístroje. NEPA 4 SD-NX10H Píslusenství Zkontrolujte, zda dodávka obsahuje následující soucásti píslusenství: 1 x dálkový ovladac 2 x baterie "AA" (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo rovnocenná) 1 x rámová anténa SV (AM) 1 x anténa VKV (FM) 2 x pívodní kabel k reproduktorovým soustavám 1 x pívodní síová sra 1 x systémový propojovací kabel 1 x zvukový propojovací kabel 1 x mkká utrka Upozornní: K dodávce patí jen výse vyobrazené soucásti píslusenství. NEPA 5 SD-NX10H Ovládací prvky a zobrazovace NEPA 6 SD-NX10H n Celní panel jednotky MD/CD/tuner Odkaz na stranu Tlacítko pro vysouvání kompaktního disku 34 Tlacítko pro zastavení kompaktního disku

7 .32 Tlacítko pro reprodukci/pauzu CD Tlacítko pro rychlý chod CD vzad/ladní smrem dol....35, 48 Tlacítko pro rychlý chod CD vped/ladní smrem nahoru... 35, 48 Tlacítko pro nahrávání na minidisk..74, 75 Tlacítko pro zastavení minidisku.

8 Tlacítko pro reprodukci/pauzu MD Tlacítko úrovn nahrávání na MD/rychlý chod MD vzad.. 41, 43, 75 Tlacítko pro + 10 skladeb na MD smrem vped..41 Tlacítko úrovn nahrávání na MD/rychlý chod MD vped , 43, 75 Tlacítko pro vysouvání minidisku Tlacítko pro zapnutí/uvedení do pohotovostního rezimu...32 Tlacítko pro volbu tuner (vlnového rozsahu) Tlacítko pro volbu rezervního vstupu/demonstracního rezimu

9 ...25, 106, 107 Tlacítko pro výbr rezimu nahrávání na MD Tlacítko pro výmaz Výbrové tlacítko rezimu reprodukce CD/MD.. 45 Tlacítko pro zvysování nebo snizování hlasitosti 28 Tlacítko pro otvírání/zavírání dvíek zásuvek pro CD/MD...32 Zásuvka na kompaktní disk Zásuvka na minidisk.

10 .38 Indikátor casovace Indikátor rezimu usínání Indikátor rezimu monofonního nahrávání...69 Indikátor zapnutí sít Indikátor rezimu stereofonního nahrávání.. 24 Ventilátor Zdíka pro pipojení pívodní síové sry

11 .25 NEPA 13 SD-NX10H Ovládací prvky a zobrazovace (pokracování) NEPA 14 SD-NX10H n Reproduktorové soustavy Odkaz na stranu 1. Celní maska reproduktorové soustavy 2. Výskový reproduktor 3. Hloubkový reproduktor 4. Hloubkový reproduktor 5. Basreflexový kanál 6. Pípoje reproduktorové soustavy Tlacítka oznacená na obrázku vlevo hvzdickou jsou k dispozici jen na dálkovém ovladaci. Ostatní tlacítka jsou k dispozici na hlavním pístroji i na dálkovém ovladaci. NEPA 17 SD-NX10H Dálkový ovladac n Vkládání baterií 1 Otevete vícko pihrádky pro baterie. 2 Nasate dodané baterie; dodrzte pitom polaritu uvedenou v pihrádce pro baterie. Pi nasazování nebo vyjímání baterií zatlacte ve smru svorky baterie. 3 Pihrádku pro baterie uzavete. Upozornní pro manipulaci s bateriemi: Vsechny staré baterie nahrate novými soucasn. Nesmsujte staré a nové baterie. Jsou-li baterie vybité nebo nebudete pístroj delsí dobu pouzívat, baterie vyjmte, abyste zabránili pípadnému poskození pístroje pi vytecení kyseliny z baterií. Pozor: Nepouzívejte baterie, které se dají dobíjet (nikl-kadmiové baterie apod.). Chybné nasazení baterií mze poskodit pístroj. Upozornní pro pouzívání: Baterie vymte, kdyz se snízí dosah dálkového ovladace nebo kdyz se zacnou objevovat funkcní poruchy. Kupte 2 baterie "AA" (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo rovnocenné). Vysílac na dálkovém ovladaci a snímac na stereofonním pístroji pravideln cistte mkkým hadíkem. Dopadá-li na snímac pro dálkové ovládání na pístroji silné svtlo, mze dojít k rusení provozu. V takovém pípad zmte osvtlení nebo umístní pístroje. Dálkový ovladac nevystavujte vlhkosti, horku, nárazm nebo otesm. NEPA 18 SD-NX10H n Zkouska dálkového ovladace Zkontrolujte, zda je vse správn zapojeno, a potom pezkousejte dálkový ovladac. (Viz strany 20 az 25.) Dálkový ovladac namite pímo na snímac dálkového ovládání na pístroji. Dálkový ovladac mzete pouzívat v rozsahu uvedeném na obrázku dole: Stisknte tlacítko ON/STAND-BY. Zapne se pístroj? Pokud ano, mzete poslouchat hudbu. Snímac dálkového ovládání NEPA 19 SD-NX10H Pipojení systému NEPA 20 SD-NX10H Legenda k obrázku vlevo: Anténa VKV (FM) Rámová anténa SV (AM) Pravá reproduktorová soustava K vstupním zdíkám systému K zdíce pro ízení systému Ke svorkám pro reproduktorovou soustavu (R) Pozor: Zdíky SYSTEM CONTROL jsou urceny jen pro jednotku MD/CD/tuner a zesilovac pístroje SD-NX10H. Nikdy k nim nepipojujte zádné jiné pístroje. NEPA 21 SD- NX10H Pipojení systému (pokracování) Levá reproduktorová soustava Síová zásuvka ve zdi (stídavé naptí 230 V, 50 Hz) NEPA 22 SD-NX10H n Pipojení antén Dodaná anténa VKV (FM): Anténní drát VKV pipojte ke zdíce FM 75 OHMS a pak ho nastavte do smru, ve kterém je pijímaný signál nejsilnjsí. Dodaná rámová anténa SV (AM): Rámovou anténu SV pipojte ke svorkám AM a GND. Potom ji nastavte na optimální píjem. Anténu SV postavte na policku nebo na stojánek nebo ji pisroubujte na ze (srouby nejsou soucástí dodávky). Bílý Cerný Upozornní: VKV/SV anténu neumísujte do blízkosti zesilovace, jednotky MD/CD/tuner, síové pívodní sry a pipojovacích vodic reproduktorových soustav. Pokud tomu tak není, mze být pijímaný signál znehodnocen sumem. Instalace rámové antény SV (AM): <Montáz> <Montáz na ze> Ze Srouby NEPA 23 SD-NX10H Pipojení systému (pokracování) n Venkovní anténa VKV nebo SV Pouzitím venkovní antény VKV (FM) resp. SV (AM) mzete docílit lepsího píjmu. Obrate se na vaseho prodejce. Venkovní anténa SV Venkovní anténa VKV Rámová anténa SV Uzemovací tyc Upozornní: Pouzíváte-li venkovní anténu VKV, dodaný anténní drát VKV vytáhnte ze zdíky FM 75 OHMS.

12 Pi pouzívání venkovní antény SV ponechte drát rámové antény SV bezpodmínecn pipojený. n Pipojení reproduktorových soustav Vodic s cerným pruhem pipojte ke svorce (-) a bezbarvý vodic ke svorce (+). Pravá reprosoustava Bezbarvý Levá reprosoustava Cerný pruh Pozor: Pipojovací vodice reproduktorových soustav pipojte nejprve k reprosoustavám a potom k pístroji. Pouzívejte reproduktorové soustavy s impedancí 6 W nebo vyssí, protoze kdybyste pipojili reproduktory s nizsí impedancí, mohl by se pístroj poskodit. Nikdy nezamte levý a pravý kanál. Pravá reproduktorová soustava je ta, jez je pi pohledu na pístroj vpravo. Odizolované konce vodic se nesmjí navzájem dotýkat! Na skíky reproduktorových soustav si nestoupejte a nesedejte. Mohli byste se zranit. NEPA 24 SD- NX10H n Propojení jednotky MD/CD/tuner a zesilovace Jednotku tuneru a zesilovace propojte zvukovým a systémovým propojovacím kabelem. Oba jsou soucástí dodávky. Jednotka MD/CD/tuner Zesilovac Bílý Bílý Cervený Zastrcte znackou nahoru. Zastrcte znackou dol. Cervený Zvukový propoj. kabel Pi odpojování konektoru stisknte jazýcek. Systémový propojovací kabel n Pipojení pívodní síové sry Zkontrolujte, ze jste veskeré propojování provedli správn, a potom pístroj pipojte k elektrické síti. Pi prvním pipojení k síti pístroj pejde do demonstracního rezimu. Upozornní: Jestlize pístroj nebudete delsí dobu pouzívat, vytáhnte zástrcku ze síové zásuvky. n Demonstracní rezim Pi prvním pipojení k síti pístroj pejde do demonstracního rezimu. Na displeji se budou petácet slova. Zrusení demonstracního rezimu: Kdyz je pístroj v pohotovostním rezimu (demonstracním rezimu), stisknte tlacítko AUX (DEMO). Pístroj pejde do úsporného energetického rezimu. Návrat do demonstracního rezimu: Kdyz je pístroj v pohotovostním rezimu, stisknte znovu tlacítko AUX (DEMO). NEPA 25 SD-NX10H Ovládání vseobecn NEPA 26 SD-NX10H n Mzete si vybrat jednu ze 7 rzných barev a také ji zmnit Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. 2 sekundy nebo déle tisknte tlacítko DISPLAY. Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > vyberte "COLOR". Stisknte tlacítko ENTER. Stisknte tlacítko REC LEVEL/CURSOR < nebo >. INITIAL FIXED DAILY RANDOM Barva se mní automaticky spolu s ovládáním. Mzete si zvolit pozadovanou barvu. Barva se mní podle dne v týdnu. Barva se mní v náhodném poadí. 6 7 Stisknte tlacítko ENTER. Zvolíte-li FIXED nebo DAILY: Pomocí tlacítka REC LEVEL/CURSOR < nebo > zvolte svoji oblíbenou barvu a potom stisknte tlacítko ENTER. Pozadovanou barvu mzete vybírat ze 7 barev (COLOR 1 az COLOR 7). n Zmna jasu osvtlení displeje Chcete-li tmavsí displej: Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. 2 sekundy nebo déle tisknte tlacítko DISPLAY. Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > vyberte "DIMMER ON?". Stisknte tlacítko ENTER. Svtlo zhasne a znaky ztmavnou. Chcete-li svtlejsí displej: sekundy nebo déle tisknte tlacítko DISPLAY. Stisknte tlacítko ENTER. NEPA 27 SD-NX10H Regulace zvuku NEPA 28 SD-NX10H n Regulace hlasitosti Pro zvýsení hlasitosti tisknte tlacítko VOLUME ¾; pro snízení hlasitosti tisknte tlacítko VOLUME. n Regulace hloubek Stisknete-li tlacítko X-BASS, pejde pístroj do rezimu extrabas, který zvýrazuje hloubky. Chcete-li rezim extrabas zrusit, stisknte znovu tlacítko X- BASS. Hloubky jsou zdraznny. Zruseno. n Surround Stiskem tlacítka SURROUND získáte efekt prostorového hudebního vjemu. Objeví se "SURROUND". Chcete-li rezim surround zrusit, stisknte znovu tlacítko SURROUND. "SURROUND" zhasne. n Equalizer Opakovan tisknte tlacítko PASS/EQ, dokud se neobjeví pozadovaný rezim zvuku. Zvuk není modifikován. Jsou zvýraznny hloubky a výsky. Jsou potlaceny výsky. Jsou zvýraznny vokály (stední kmitocty). NEPA 29 SD-NX10H Nastavení hodin V tomto píkladu se hodiny nastavují na 9:30 s datem ' Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. Stisknte tlacítko TIMER/DELETE. Do 10 sekund vyberte tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > "TIME ADJUST". 4 5 Do 10 sekund stisknte tlacítko ENTER. Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > nastavte rok a potom stisknte tlacítko ENTER. 6 Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > nastavte msíc a potom stisknte tlacítko ENTER. NEPA 30 SD-NX10H 7 Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > nastavte den v msíci a potom stisknte tlacítko ENTER. 8 Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > nastavte hodinu a potom stisknte tlacítko ENTER. 9 Tlacítkem REC LEVEL/CURSOR < nebo > nastavte minuty a potom stisknte tlacítko ENTER. Hodinový údaj se neposune dopedu, ani kdyz se minuty zmní z "59" na "00". Chod hodin zacíná od "0" sekund. (Sekundy se nezobrazují.) Po nkolika sekundách zobrazení casu zmizí. Kontrola casu na hodinách: [Kdyz se pístroj nachází v pohotovostním rezimu] Stisknte tlacítko DISPLAY na dálkovém ovladaci. Asi na 5 sekund se objeví casový údaj. [Pi zapnutém napájení] Stisknte tlacítko TIMER/DELETE. Do 10 sekund stisknte tlacítko REC LEVEL/CURSOR < nebo >. Asi na 10 sekund se objeví casový údaj. Upozornní: Jestlize vytáhnete pívodní síovou sru ze zásuvky nebo dojde k výpadku proudu, nastavení hodin se vymaze.

13 Nové nastavení hodin: Provete od zacátku kroky uvedené v odstavci "Nastavení hodin". NEPA 31 SD-NX10H Pehrávání kompaktního disku NEPA 32 SD- NX10H 1 Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. 2 Stisknte tlacítko CD n. 3 Tlacítkem OPEN/CLOSE otevete dvíka CD/MD. 4 Do zásuvky pro CD zalozte kompaktní disk etiketou smrem k sob. Celkový pocet skladeb Celková doba pehrávání 5 Tlacítkem CD ÄÉ spuste reprodukci. Uzavete zase dvíka CD/MD. Po pehrání poslední skladby se pehrávac CD automaticky zastaví. Perusení reprodukce: Stisknte tlacítko CD ÄÉ. Chcete-li pokracovat v reprodukci ze stejného místa, stisknte tlacítko CD ÄÉ jest jednou. Ukoncení reprodukce: Stisknte tlacítko CD n. NEPA 33 SD-NX10H Pehrávání kompaktního disku (pokracování) Vyjmutí kompaktního disku: V rezimu zastavení stisknte tlacítko CD Æ. Upozornní: Chcete-li znovu zalozit napl vysunutý disk, vyjmte ho a potom zalozte. Disk o prmru 8 cm se vysune o nco více, jestlize tlacítko CD Æ stisknete dvakrát. Jsou-li na stran CD s nahrávkou otisky prst nebo je tato strana jinak znecistná, ocistte ji podle odstavce "Péce o kompaktní disky" na stran 4. Po pouzití: Tlacítkem OPEN/CLOSE uzavete dvíka CD/MD. Pi pechodu pístroje do pohotovostního rezimu se otevená dvíka CD/MD automaticky zavou. Pozor: Dávejte pozor, aby vám dvíka nepiskípla prsty. Dvíka CD/MD nikdy nezastavujte rukou ani jimi rucn nepohybujte. Mohlo by to vést k poruse pístroje. Zásuvky pro CD a MD jsou umístny svisle. Dávejte pozor, aby do nich nespadly mince nebo jiné pedmty. Aby se do zásuvek neprásilo, vzdy kdyz pístroj nepouzíváte, dvíka uzavete. Je-li pístroj vystaven otesm nebo vibracím, mze docházet k chybnému snímání. Pi pehrávání nkterých kompaktních disk pi vysoké hlasitosti mze rovnz dojít k chybnému snímání. V takovém pípad snizte hlasitost. Je-li provozem CD rusen píjem rozhlasu nebo televize, umístte pístroj dále od rozhlasového resp. televizního pijímace. Jestlize se bhem provozu CD objeví chybové hlásení, ite se pokyny v odstavci "Chybová hlásení" na stran 110 a 111. NEPA 34 SD-NX10H n Vyhledání zacátku skladby Pechod na zacátek dalsí skladby: Bhem reprodukce stisknte tlacítko Â. Urcitou skladbu mzete vyhledat tak, ze budete opakovan tisknout tlacítko Â, dokud se neobjeví císlo pozadované skladby. Opakované spustní aktuální skladby: Bhem reprodukce stisknte tlacítko Á. Urcitou skladbu mzete vyhledat tak, ze budete opakovan tisknout tlacítko Á, dokud se neobjeví císlo pozadované skladby. n Vyhledání pozadovaného místa Rychlý chod vped s odposlechem: Bhem reprodukce drzte stisknuté tlacítko Â. Rychlý chod vzad s odposlechem: Bhem reprodukce drzte stisknuté tlacítko Á. Upozornní: Po uvolnní tlacítka Á nebo  zacne zase normální reprodukce. Jeli pi rychlém chodu vped dosazeno konce poslední skladby, objeví se na displeji "END" a provoz CD se perusí. Jestlize je pi rychlém chodu vzad dosazeno zacátku první skladby, pejde pístroj do rezimu reprodukce. NEPA 35 SD-NX10H Pehrávání kompaktního disku (pokracování) n Pepínání casového displeje Pi kazdém stisku tlacítka TIME na dálkovém ovladaci bhem reprodukce se mní údaj na displeji. Zobrazuje se doba, která uplynula od spustní reprodukce aktuální skladby: Zobrazuje se doba, po kterou jest bude pokracovat reprodukce aktuální skladby: Zobrazuje se celková doba, která zbývá do ukoncení reprodukce disku: Upozornní: Pi reprodukci v náhodném poadí se nezobrazuje celková doba zbývající do ukoncení reprodukce disku. V závislosti na CD se mze stát, ze doba reprodukce nesouhlasí s celkovou dobou reprodukce uvedenou na obálce kompaktního disku, protoze není zapoctena doba mezi skladbami. NEPA 36 SD-NX10H n Pepnutí na indikaci úrovn vybuzení Pi kazdém stisku tlacítka DISPLAY na dálkovém ovladaci bhem reprodukce se mní zobrazení na displeji. Zobrazuje se doba, která uplynula od spustní reprodukce aktuální skladby: Zobrazuje se indikátor úrovn vybuzení: NEPA 37 SD-NX10H Pehrávání minidisku NEPA 38 SD-NX10H Skladbu lze pehrávat v rezimu, ve kterém byla nahrána: monofonní rezim nebo (stereofonní) dlouhohrající rezim s 2-násobnou píp. 4-násobnou délkou nahrávky. 1 Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. 2 Stisknte tlacítko MD n. 3 Tlacítkem OPEN/CLOSE otevete dvíka CD/MD. 4 Do zásuvky pro MD zalozte minidisk etiketou smrem k sob. Název disku Celkový pocet skladeb Celková doba reprodukce Jestlize minidisk nezalozíte správn, objeví se na displeji "?MD DISC" nebo "Can't READ". V takovém pípad stisknte tlacítko MD Æ. Název disku se zobrazí jen tehdy, pokud byl naprogramován, a potom se zobrazí celkový pocet skladeb a celková doba nahrávky na minidisku. 5 Stiskem tlacítka MD ÄÉ spuste reprodukci. Je-li na minidisku název skladby, zobrazí se a petácí na displeji.

14 Potom se objeví doba reprodukce, která uplynula. Jestlize na minidisku nejsou zádné názvy skladeb, objeví se doba reprodukce, která uplynula. Po pehrání poslední skladby se pehrávac minidisk automaticky zastaví. NEPA 39 SD-NX10H Pehrávání minidisku (pokracování) Perusení reprodukce: Stisknte tlacítko MD ÄÉ. Chcete-li pokracovat v reprodukci ze stejného místa, stisknte tlacítko MD ÄÉ jest jednou. Ukoncení reprodukce: Stisknte tlacítko MD n. Vyjmutí minidisku: V rezimu zastavení stisknte tlacítko MD Æ. Pozor: Dávejte pozor, aby vám dvíka nepiskípla prsty. Dvíka CD/MD nikdy nezastavujte rukou ani jimi rucn nepohybujte. Mohlo by to vést k poruse pístroje. Zásuvky pro CD a MD jsou umístny svisle. Dávejte pozor, aby do nich nespadly mince nebo jiné pedmty. Aby se do zásuvek neprásilo, vzdy kdyz pístroj nepouzíváte, dvíka uzavete. Minidisk zakládejte bezpodmínecn pi zapnutém napájení. Jestlize budete minidisk zakládat násilím bez zapnutého napájení, mze to vést k poruchám funkce. Ped pepravou pístroje minidisk vyjmte. Mohl by se v pístroji vzpícit a vyvolat poruchy funkce. Je-li provozem MD rusen píjem rozhlasu nebo televize, umístte pístroj dále od rozhlasového resp. televizního pijímace. U minidisk obvykle nedochází k výpadkm zvuku ani pi otesech. Pokud by vsak byl pístroj otesm vystaven trvale, mohlo by to vést k perusování zvuku. V závislosti na nahrávce mze docházet k výpadkm zvuku i pi pílis vysoké hlasitosti. V takovém pípad výpadkm zabráníte snízením hlasitosti. Jestlize se bhem reprodukce MD objeví chybové hlásení, ite se pokyny v odstavci "Chybová hlásení" na stran 110 a 111. NEPA 40 SD-NX10H n Vyhledání zacátku skladby Pechod na zacátek dalsí skladby: Bhem reprodukce stisknte tlacítko Â. Urcitou skladbu mzete vyhledat tak, ze budete opakovan tisknout tlacítko Â, dokud se neobjeví císlo pozadované skladby. Opakované spustní aktuální skladby: Bhem reprodukce stisknte tlacítko Á. Urcitou skladbu mzete vyhledat tak, ze budete opakovan tisknout tlacítko Á, dokud se neobjeví císlo pozadované skladby. n Vyhledání pozadovaného místa Rychlý chod vped s odposlechem: Bhem reprodukce drzte stisknuté tlacítko Â. Rychlý chod vzad s odposlechem: Bhem reprodukce drzte stisknuté tlacítko Á. Upozornní: Po uvolnní tlacítka Á nebo  zacne zase normální reprodukce. Je-li pi rychlém chodu vped dosazeno konce poslední skladby, objeví se na displeji "END" a provoz MD se pechodn perusí. Jestlize je pi rychlém chodu vzad dosazeno zacátku první skladby, pejde pístroj do rezimu reprodukce. n Výbr skladby, ped níz je více nez 10 skladeb V rezimu zastavení nebo bhem reprodukce: 1 Stiskem tlacítka +10 se posute o 10 skladeb vped. 2 Tlacítkem Á nebo  se posouvejte o 1 skladbu vped nebo vzad. Píklad: Pechod na 27. skladbu pi reprodukci 5. skladby: (5. skladba) (15.) (25.) (26. ) (27.) NEPA 41 SD-NX10H Pehrávání minidisku (pokracování) n Pepínání casového displeje Pi kazdém stisku tlacítka TIME na dálkovém ovladaci bhem reprodukce se mní údaj na displeji. Zobrazuje se doba, která uplynula od spustní reprodukce aktuální skladby: Zobrazuje se doba, po kterou jest bude pokracovat reprodukce aktuální skladby: Zobrazuje se celková doba, která zbývá do ukoncení reprodukce disku: Upozornní: Pi reprodukci v náhodném poadí se nezobrazuje celková doba zbývající do ukoncení reprodukce disku. V závislosti na minidisku se mze stát, ze doba reprodukce nesouhlasí s celkovou dobou reprodukce uvedenou na obálce minidisku, protoze není zapoctena doba mezi skladbami. NEPA 42 SD-NX10H n Pepínání mezi názvem skladby, indikátorem úrovn... Pi kazdém stisku tlacítka DISPLAY na dálkovém ovladaci bhem reprodukce se mní zobrazení na displeji. Zobrazuje se doba, která uplynula od spustní reprodukce aktuální skladby: Zobrazuje se název skladby: Jestlize skladba nemá název, zobrazuje se "NO NAME". Zobrazuje se indikátor úrovn vybuzení: Monofonn nahrané skladby se zobrazují jako "M". Zobrazuje se zbývající doba nahrávky: Zobrazuje se datum, kdy byla nahrávka poízena: Zobrazuje se cas, kdy byla nahrávka poízena: Upozornní: Zobrazuje-li se indikátor úrovn vybuzení, bhem reprodukce se nemní. Po vyjmutí minidisku dojde k návratu na normálnímu zobrazení. U pedem nahraných minidisk (jen k reprodukci) se nezobrazuje zbývající doba nahrávky a datum a cas, kdy byla nahrávka poízena. NEPA 43 SD-NX10H Pímá reprodukce V rezimu CD nebo MD vyberte pímými tlacítky pozadovanou skladbu. Výbr skladby s císlem mezi 11 a 99: Stisknte tlacítko >10 a potom vyberte skladbu. A. Chcete-li nap. vybrat 28. skladbu 1 Stisknte tlacítko ">10". 2 Stisknte tlacítko "2". 3 Stisknte tlacítko "8". Výbr skladby s císlem vyssím nez 99 (jen MD): Dvakrát stisknte tlacítko >10 a potom vyberte skladbu. B. Chcete-li nap. vybrat 105. skladbu 1 Dvakrát stisknte tlacítko ">10". 2 Stisknte tlacítko "1".

15 3 Stisknte tlacítko "0/10". 4 Stisknte tlacítko "5". NEPA 44 SD-NX10H Opakovaná reprodukce a reprodukce v náhodném poadí Mzete zvolit nkterý z rezim reprodukce CD nebo MD: "opakovaná reprodukce", "reprodukce v náhodném poadí" a "normální reprodukce". 1 Opakovaným tisknutím tlacítka PLAY MODE vyberte v rezimu CD nebo MD rezim reprodukce. 2 Stiskem tlacítka CD ÄÉ nebo MD ÄÉ spuste reprodukci. Opakování naprogramovaného sledu skladeb: Provete kroky 1 az 5 v odstavci "Naprogramovaná reprodukce" a potom zvolte opakovanou reprodukci. Upozornní: Rezim reprodukce mzete zvolit tlacítkem PLAY MODE na hlavním pístroji. Pi naprogramované reprodukci není mozná reprodukce v náhodném poadí. Po ukoncení opakované reprodukce je bezpodmínecn nutné stisknout tlacítko n. Jinak se bude pehrávání disku stále opakovat. Reprodukce v náhodném poadí se automaticky zastaví, kdyz byly vsechny skladby jedenkrát pehrány. (Stejná skladba se nepehraje dvakrát.) V rezimu reprodukce v náhodném poadí skladby automaticky vybírá a pehrává CD nebo MD pehrávac. (Nemzete si sami zvolit poadí skladeb.) Zrusení opakované reprodukce nebo reprodukce v náhodném poadí: Opakovaným tisknutím tlacítka PLAY MODE zvolte normální reprodukci. NEPA 45 SD-NX10H Naprogramovaná reprodukce Naprogramovat lze az 20 skladeb na CD nebo 20 skladeb na MD. Nelze soucasn programovat skladby na CD a na MD. 1 V rezimu zastavení stisknte tlacítko CD n nebo MD n. 2 Stiskem tlacítka PROGRAM pejdte do rezimu ukládání programu do pamti. PROGRAM 3 Pímými tlacítky vyberte pozadovanou skladbu. Poadí pehrávání Doba pehrávání 4 Pro naprogramování dalsích skladeb opakujte krok 3. Lze naprogramovat az 20 skladeb. Pekrocí-li celková naprogramovaná doba reprodukce 400 minut, zobrazí se "--:--". Ukládání do pamti vsak probhne správn. 5 Stisknte tlacítko CD n nebo MD n. 6 Tlacítkem CD ÄÉ nebo MD ÄÉ spuste reprodukci. NEPA 46 SD-NX10H Výmaz naprogramovaných skladeb: Kdyz bliká indikátor "PROGRAM", stisknte tlacítko CLEAR. Pi kazdém stisku tlacítka se vymaze jedna skladba pocínaje poslední naprogramovanou skladbou. Zrusení naprogramované reprodukce: V rezimu zastavení stisknte tlacítko CLEAR. Indikátor "PROGRAM" zmizí a vse, co jste naprogramovali, se vymaze. Pidávání skladeb do programu: Pokud jste jiz díve ulozili njaký program, zobrazuje se indikátor "PROGRAM". Chcete-li pidat dalsí skladby, opakujte kroky 1 az 5. Nové skladby se ulozí za poslední skladbu pvodního programu. Kontrola naprogramovaných skladeb: Kdyz je pístroj bhem naprogramované reprodukce v rezimu zastavení, tisknte tlacítko Á nebo Â. Upozornní: Vyjmutím CD nebo MD se program automaticky zrusí. Naprogramované skladby se z programu nevymazou, ani kdyz tlacítkem ON/ STAND-BY pejdete do pohotovostního rezimu nebo pepnete funkci CD píp. MD na jinou funkci. Pi naprogramované reprodukci není mozná reprodukce v náhodném poadí. NEPA 47 SD-NX10H Píjem rozhlasu NEPA 48 SD-NX10H n Ladní 1 Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. 2 Opakovaným tisknutím tlacítka TUNER (BAND) vyberte pozadovaný vlnový rozsah (FM STEREO, FM nebo AM). 3 Tlacítkem TUNING nebo ¾ nalate pozadovanou stanici. Rucní ladní: Opakovaným tisknutím tlacítka TUNING nebo ¾ nalate pozadovanou stanici. Automatické ladní: Podrzíte-li tlacítko TUNING nebo ¾ stisknuté déle nez 0,5 sekundy, spustí se automatické vyhledávání a tuner se zastaví na první stanici, kterou lze pijímat. Pozadovanou stanici mzete naladit tlacítkem Á nebo  na dálkovém ovladaci. Upozornní: Dojde-li k poruse rozhlasového vysílání, mze se v tomto okamziku vyhledávání automaticky zastavit. Pi vyhledávání stanic se peskakují vysílace se slabým signálem. Je-li naladna stanice RDS (Radio Data System), nejprve se zobrazí frekvence a potom se rozsvítí indikátor RDS. Pak se objeví jméno stanice. U RDS stanic lze docílit pln automatického ladní (viz odstavec "ASPM" na stran 56). 4 Pro píjem stereofonního vysílání na VKV stisknte tlacítko TUNER (BAND). Rozsvítí se indikátor "STEREO". Je-li poad na VKV vysílán stereofonn, objeví se "ST". Je-li signál na VKV slabý, stisknte tlacítko TUNER (BAND). Indikátor "STEREO" zhasne. Píjem bude monofonní, ale zvuk bude jasnjsí. Po pouzití: Stisknte tlacítko ON/STAND-BY pro pepnutí do pohotovostního rezimu. NEPA 49 SD-NX10H Píjem rozhlasu (pokracování) n Pedvolba stanic (Ovládání pomocí dálkového ovladace.) Do pamti mzete ulozit 40 stanic SV (AM) a VKV (FM) a stiskem tlacítka je vyvolat. 1 Provete kroky 1-4 v odstavci "Ladní" na stran Stiskem tlacítka ENTER pejdte do rezimu ukládání stanic do pamti pedvolby. 3 Do 5 sekund zvolte stiskem tlacítka TUN. PRESET nebo ¾ císlo pamti pedvolby. Stanice postupn ukládejte od pamti pedvolby císlo 1. 4 Do 5 sekund ulozte stanici do pamti stiskem tlacítka ENTER. Jestlize se ped ulozením stanice pestane zobrazovat císlo pamti pedvolby, provete postup znovu od kroku 2.

16 5 Chcete-li ulozit dalsí stanice nebo zmnit jiz ulozenou stanici, opakujte kroky 1-4. Ulozíte-li novou stanici na jiz obsazené místo, pedtím ulozená stanice se zrusí. Upozornní: I kdyz dojde k výpadku proudu nebo odpojíte pívodní síovou sru od sít, zstanou ulozené stanice díky funkci ochrany pamti pedvolby nkolik hodin zachovány. NEPA 50 SD-NX10H n Vyvolání pedvolené stanice (Ovládání pomocí dálkového ovladace.) Tlacítkem TUN. PRESET nebo ¾ vyberte pozadovanou stanici. Vyvolání pedvolené stanice vám umozují pímá tlacítka. Výbr stanice ulozené v pamti pedvolby císlo 11 az 40: Chcete-li napíklad zvolit stanici na císle 28: 1 Stisknte tlacítko ">10". 2 Stisknte tlacítko "2". 3 Stisknte tlacítko "8". n Zrusení vsech pedvolených stanic (Ovládání pomocí dálkového ovladace.) 1 Stisknte tlacítko TUNER (BAND). 2 Po dobu 3 sekund nebo déle drzte stisknuté tlacítko CLEAR. 3 Stisknte tlacítko ENTER. NEPA 51 SD-NX10H Pouzívání RDS (Radio Data System) RDS je rozhlasová sluzba, kterou dnes nabízí stále více stanic na VKV. Tyto VKV stanice vysílají vedle svých bzných signál, penásejících poad, doplkové signály. Mohou vysílat jméno své stanice a informace o druhu poadu, jako je sport, hudba atd. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se "RDS" a jméno stanice. Obsahuje-li pijímaný poad dopravní informace, objeví se na displeji "TP" (Traffic Programme); v okamziku skutecného vysílání tchto informací se objeví "TA" (Traffic Announcement, dopravní hlásení) (viz strana 64). Bhem vysílání dat EON (Enhanced Other Networks information, informace o rozsíení o stanice jiných sítí) se objeví "EON". Pi píjmu stanice s dynamickým PTY se objeví "PTYI" (indikátor dynamického druhu poadu). RDS mzete ovládat jen pomocí dálkového ovladace. NEPA 52 SD-NX10H n Informace, které nabízí RDS Pi kazdém stisku tlacítka DISPLAY se displej mní takto: Jméno stanice (PS) Druh poadu (PTY) (anglicky) Frekvence Indikátor úrovn Naladíte-li jinou stanici nez RDS stanici nebo RDS stanici se slabým signálem, mní se displej v tomto poadí: Frekvence Indikátor úrovn NEPA 53 SD-NX10H Pouzívání RDS (Radio Data System) (pokrac. ) Popis kód PTY (druh poadu), TP (poad s dopravními informacemi) a TA (dopravní hlásení). Mzete vyhledávat a pijímat tyto signály PTY, TP a TA: News Affairs Info Sport Educate Drama Culture Science Varied Pop M Rock M Easy M Light M Classics Other M Weather Finance Children Krátká fakta, události a veejn vyjadované názory, reportáze a skutecnosti. Aktuální zprávy pojaté vseobecn a rznými zpsoby, vcetn diskusních poad a analýz. Poradenství (v nejsirsím slova smyslu). Sportovní poady. Vzdlávací poady (základní). Rozhlasové hry a seriály. Kulturní poady (národní nebo regionální, vcetn jazyk, divadla atd.). Pírodovdné a technické poady. Zábavné poady jako kvizy, hry a rozhovory s rznými osobnostmi. Populární hudba, casto vycházející z aktuální nabídky desek. Moderní hudba, obvykle slozená a provedená mladými hudebníky. Zábavná hudba, ale ne pop, rock a klasika, nebo hudba jako jazz, folk nebo country (obvykle s písnmi a krátké). Populární, klasická hudba. Nap. instrumentální hudba a vokální díla a chorály. Pedevsím orchestrální hudba, symfonie, komorní hudba atd. vcetn velké opery. Hudba jako rhythm & blues a reggae. Pocasí: zprávy, pedpovdi a informace. Burzovní zprávy, obchod atd. Poady urcené mladým lidem (v prvé ad zábava a zajímavosti). NEPA 54 SD-NX10H Social Religion Phone in Travel Poady o sociologii, djinách, geografii, psychologii a spolecnosti. Nábozenství vcetn boha a bozstev, otázky bytí a etiky. Poady, kde posluchaci telefonují do rozhlasu a píp. kladou otázky veejným cinitelm, telefonické vyjadování názor a fóra. Poady o cestování na blízká i vzdálená místa, o cestování vseobecn, tipy a moznosti. Nepouzívá se pro zprávy o rzných problémech, zpozdních a stavebních pracích na silnicích, které mají vliv na cestu v daném okamziku. K tomu se pouzívá TP/TA. Poady o aktivitách ve volném case, jichz se mohou zúcastnit posluchaci. Nap. práce na zahrad, rybaení, sbírání starozitností, vaení, výziva, víno atd. Polyfonická, synkopická hudba charakterizovaná improvizací. Písn vycházející z hudební tradice jizních stát USA nebo na ni navazující. Jsou charakteristické prostou melodií a textem podobajícím se vyprávní. Soucasná populární hudba národa nebo jazykové oblasti; lisí se od mezinárodního `popu' v anglictin, jenz je obvykle inspirován anglosaskou hudbou. Hudba z tzv. "zlatých cas" populární hudby. Hudba, jez odpovídá hudební kultue urcitého národa, obvykle hraná na akustických nástrojích. Vyprávní nebo historky mohou vycházet z djinných událostí nebo historických postav. Faktografické poady prezentované formou resersí.

17 Vysílání pi kontrole vysílac nebo pijímac pouzívaných v pípad ohrození. Informace o pírodních katastrofách. Zádný druh poadu (jen píjem). Poady, v nichz se objevují dopravní hlásení. Práv se vysílají dopravní hlásení. Leisure Jazz Country Nation M Oldies Folk M Document TEST Alarm! None TP TA Upozornní: Zvolíte-li v pohotovostním rezimu EON njaký poad, zobrazí pístroj "TI" místo "TA". NEPA 55 SD-NX10H Pouzívání RDS (Radio Data System) (pokrac.) n Pouzívání automatické pamti stanic (ASPM) V rezimu ASPM (Auto Station Programme Memory) tuner automaticky vyhledává nové RDS stanice. Ulozit lze az 40 stanic. Pokud jste jiz do pamti njaké stanice ulozili, odpovídajícím zpsobem se snízí pocet nových stanic, které lze ulozit. 1 Tlacítkem TUNER (BAND) zvolte pásmo VKV. 2 Nejmén 3 sekundy drzte stisknuté tlacítko ASPM. Asi 4 sekundy bliká "ASPM", pak zacne vyhledávání (87,50-108,00 MHz). Jeli nalezena RDS stanice, objeví se krátce "RDS" a stanice se ulozí do pamti. Po ukoncení hledání se na 4 sekundy zobrazí pocet stanic ulozených v pamti a pak se na 4 sekundy objeví "END". NEPA 56 SD-NX10H Zrusení operace ASPM: Bhem vyhledávání stanic stisknte tlacítko ASPM. Jiz ulozené stanice zstanou v pamti. Upozornní: Vysílá-li jedna stanice na rzných frekvencích, ulozí se vysílac s nejsilnjsím signálem. Vysílac, který má stejnou frekvenci jako jiz ulozený vysílac, se opakovan neukládá. Je-li jiz v pamti ulozeno 40 stanic, vyhledávání se ukoncí. Kdybyste chtli operaci ASPM provést znovu, museli byste vymazat pam pedvoleb. U vysílac s velmi slabým RDS signálem nelze ulozit jméno stanice. Zrusení vsech pedvolených stanic: Stisknte tlacítko TUNER (BAND). Po dobu 3 sekund nebo déle drzte stisknuté tlacítko CLEAR. Stisknte tlacítko ENTER. Opakované ulození jména stanice pi ulození chybného jména: Mze se stát, ze se pomocí funkce ASPM ulozí jména stanic, kdyz je signál siln znehodnocený sumem nebo kdyz je pílis slabý. V takovém pípad postupujte takto: Tlacítkem TUN. PRESET nebo ¾ zkontrolujte, zda jsou jména správná. Najdete-li pi píjmu stanice chybné jméno, pockejte, az se zobrazí správné jméno. Potom stisknte tlacítko ENTER. 3 Do 5 sekund stisknte tlacítko TUN. PRESET nebo ¾, abyste jest jednou zobrazili císlo pamti pedvolby, které se má opravit. 4 Do 5 sekund stisknte tlacítko ENTER. Nové jméno stanice se ulozilo správn. 1 2 Upozornní: Jedno a totéz jméno stanice se mze ulozit pod rzná císla pamti pedvolby. V urcité oblasti nebo v urcitých obdobích mohou být jména stanic docasn jiná. NEPA 57 SD-NX10H Pouzívání RDS (Radio Data System) (pokrac.) n Vyvolávání pedvolených stanic Urcování druh poad a volba stanic (vyhledávání PTY): Urcením druhu poadu (zprávy, sport, dopravní poad atd., viz strany 54, 55) mzete vyhledat nkterou stanici, která je ulozena v pamti pedvolby. 1 Tlacítkem TUNER (BAND) zvolte pásmo VKV. 2 Stisknte tlacítko PTY- TI. Po dobu asi 6 sekund se stídav zobrazuje "PTY TI" a "SELECT". 3 Do 6 sekund zvolte tlacítkem TUN. PRESET nebo ¾ pozadovaný druh poadu. Pi kazdém stisku tlacítka se objeví druh poadu. Podrzíte-li tlacítko stisknuté déle nez 0,5 sekundy, budou se druhy poad zobrazovat prbzn. 4 Kdyz bliká vybraný druh poadu (po dobu 4 sekund), stisknte tlacítko ENTER. Po dobu 2 sekund se zobrazuje zvolený druh poadu, pak se objeví "SEARCH" a zacíná vyhledávání. NEPA 58 SD-NX10H Upozornní: Poté co pestal displej blikat, zopakujte postup od kroku 2. Kdyz je nalezen pozadovaný druh poadu, bliká asi 10 sekund odpovídající jméno stanice a potom se blikání zmní na trvalé zobrazení. Kdybyste chtli poslouchat jinou stanici, která vysílá stejný druh poadu, stisknte tlacítko PTY-TI, kdyz bliká císlo pamti pedvolby a jméno stanice. Pístroj pak vyhledává dalsí stanici. Kdyz nelze nalézt zádnou stanici, objeví se na 4 sekundy "NOT FOUND". Kdyz vyberete dopravní poad: Kdyz v kroku 4 vyberete dopravní poad (TP), objeví se "TP". (To neznamená, ze v daném okamziku uslysíte dopravní informace.) Pi vysílání dopravních informací se objeví "TA". Urcování jmen stanic a volba stanic rucn: Nkterou ze stanic ulozených v pamti pedvolby mzete zvolit tak, ze stanovíte její jméno (BBC R1, BBC R2 apod.). Ped touto operací musíte mít v pamti ulozeno jedno nebo nkolik jmen stanic. 1 Tlacítkem TUNER (BAND) zvolte pásmo VKV. 2 Tlacítkem TUN. PRESET nebo ¾ vyberte pozadovanou stanici. 3 Po dobu 3 sekund se zobrazuje jméno stanice. 4 sekund je stisknte jest jednou. Svítí Nesvítí poadu. Význam Naladna stanice s dynamickým PTY. Objeví se "TI" a pístroj pejde do pohotovostního rezimu EON- TI. NEPA 62 SD-NX10H 5 Zacíná-li urcité TA (dopravní hlásení) na nkteré ON stanici (Other Network, jiná sí), pístroj se automaticky pepne na tuto stanici a zacne blikat "TI". 6 Po skoncení dopravního hlásení se pístroj automaticky pepne zpt na pvodní stanici, kterou jste naladili.

18 Powered by TCPDF ( "WAITING"). Zrusení pohotovostního rezimu EON: V pohotovostním rezimu EON stisknte tlacítko EON. Bhem 4 sekund je stisknte jest jednou. ("TI" zhasne.) NEPA 63 SD-NX10H Pouzívání RDS (Radio Data System) (pokrac.) n Poznámky k rezimu RDS Dojde-li k nkteré z následujících událostí, neznamená to, ze je pístroj vadný: Stídav se zobrazuje "PS", "NO PS" a jméno stanice a pístroj nefunguje správn. Funkce RDS píjmu nemusí být správná, kdyz urcitý vysílac správn nevysílá nebo provádí zkousky. Pi píjmu RDS vysílace se slabým signálem se nemusí zobrazit nkteré informace, nap. jméno stanice. Po dobu asi 5 sekund bliká "NO PS" nebo "NO PTY" a potom se zobrazí frekvence. Poznámky k indikátorm "TP" a "TA": "TP" Nesvítí Nesvítí Svítí "TA" Nesvítí Svítí Nesvítí Význam Nevysílají se dopravní hlásení a ani stanice, která je vysílá, nebude prostednictvím EON rozeznána. Vysílá se EON informace o jiném poadu, který poskytuje dopravní informace. V poadu jsou zaazena dopravní hlásení, ale práv se zádné nevysílá a rovnz se nevysílá EON informace o jiných dopravních hláseních. se k pvodní stanici. na jiný vstupní zdroj. Vyjímáte minidisk. minidisk chránn proti nechtnému výmazu. z digitálního zdroje nahrávky (audio CD apod.) vytvoíte jednu digitální kopii (kopie první generace), nebude dovoleno dalsí digitální kopírování (kopie druhé generace). SCMS nemá vliv na analogové nahrávání. (Kopie 1. generace) Není mozné Digitální pipojení (Kopie 2. generace) Digitální pipojení Objeví se "Can't COPY" a nahrávání není mozné. Je mozné Analogové pipojení n Poznámky k nahrávání Firma SHARP nerucí za poskození nebo ztrátu vasí nahrávky, jez je zpsobena poruchou tohoto pístroje. Ped dlezitými nahrávkami byste mli provést nahrávací zkousku, abyste mli jistotu, ze se nahrávka povede. Ovladace VOLUME, SURROUND, X-BASS a PASS/EQ nemají vliv na nahrávaný signál (regulovatelný odposlech). n ATRAC Systém ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) redukuje mnozství dat na 1/5 tak, ze eliminuje data, jez lidský sluch nedokáze zachytit. Protoze se zvuková data volí na základ hledisek sluchové psychologie, jakost zvuku se nezhorsí. Tento pístroj je vybaven systémem komprese dat ATRAC3, který redukuje mnozství dat na 1/10 nebo 1/20. Pouzitím tohoto systému lze realizovat dlouhohrající stereofonní nahrávky 2-násobné a 4-násobné délky. NEPA 67 SD-NX10H Nahrávání z CD na minidisk NEPA 68 SD-NX10H Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. Stisknte tlacítko CD n a zalozte pozadovaný kompaktní disk. Do zásuvky pro MD zalozte minidisk, na který lze nahrávat. Tlacítkem REC MODE vyberte rezim nahrávání. skladba 2. skladba skladba 3. skladba Skladba A Skladba B Skladba C NEPA 70 SD-NX10H Upozornní k dlouhohrajícímu rezimu nahrávání: Skladby nahrané v dlouhohrajícím rezimu 2-násobné nebo 4-násobné délky nelze pehrávat na pístrojích, které tento rezim nepodporují. Na takovém pístroji se na zacátku skladby objeví "LP:" a nic neuslysíte. (Podle pístroje mohou být cinnost a údaj na displeji jiné.) Upozornní k nahrávání vysokou rychlostí: Vinou poskrábání, prachu nebo stavu zdrojové nahrávky mze na minidisku nahraném vysokou rychlostí docházet k výpadkm zvuku nebo mze být nahrávka znehodnocena sumem. Pokud by k tomu doslo, provete nahrávku normální rychlostí. Upozornní k dlouhohrajícím nahrávkám 4-násobné délky (LP4): Díky speciální metod komprese dat lze realizovat stereofonní nahrávky 4-násobné délky. Proto se obcas mze nahrát trochu sumu. Pokud je jakost zvuku hlavním pozadavkem, doporucujeme stereofonní nahrávání nebo dlouhohrající rezim 2-násobné délky. NEPA 71 SD-NX10H Nahrávání z CD na minidisk (pokracování) n Nahrání pozadovaných skladeb z CD 1 Stiskem tlacítka ON/STAND-BY pístroj zapnte. 2 Stisknte tlacítko CD n a zalozte pozadovaný kompaktní disk. 3 Do zásuvky pro MD zalozte minidisk, na který lze nahrávat. 4 Tlacítkem Á nebo  vyberte pozadovanou skladbu. 5 Stiskem tlacítka TRACK naprogramujte císlo skladby. Císlo vybrané skladby T-EDIT NEPA 72 SD-NX10H 6 Pro dalsí skladby zopakujte kroky 4-5. Naprogramovat lze az 20 skladeb. Vyberete-li více nez 20 skladeb, zobrazí se "EDIT OVER" a 21. skladba a následující skladby se nenaprogramují. 7 Tlacítkem CD Ä MD EDIT (HIGH/NORMAL) spuste nahrávání. Po skoncení nahrávání zmizí vybrané skladby z displeje. Ulození aktuální skladby: 1 Pi pehrávání skladby, kterou byste bhem reprodukce chtli nahrát, stisknte tlacítko TRACK.

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H.

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H. ČESKY Mikrosystém H se skládá z hlavní jednotky H a reproduktorového systému CP-E15H. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál LG LAC8900RN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256156

Vaše uživatelský manuál LG LAC8900RN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256156 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM ČEŠTINA UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. FA162 (FA162N, FAS162F) FA162N-D0U_DHUNLL_CZE_0381.indd

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 450

Univerzální dálkové ovládání CV 450 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 33 00 00 www.conrad.sk Univerzální dálkové ovládání CV 450 Obj..: 330 000 1 Obsah Strana 1. ÚEL POUŽITÍ PÍSTROJE... 3 2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DÁLKOVÉMU

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Úvod. Obsah. Zvláštní poznámka. Příslušenství. Obecné informace CZ-1. Příprava k používání Připojení systémů... 7-9 Dálkové ovládání...

Úvod. Obsah. Zvláštní poznámka. Příslušenství. Obecné informace CZ-1. Příprava k používání Připojení systémů... 7-9 Dálkové ovládání... Obecné informace CZ-1 Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte si důkladně tento návod. Provede vás používáním vašeho přístroje

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Pipojení síového kabelu Pipojení antény Pipojení ke konektoru SCART Pipojení ke

Více

MINI DJ MIXÁŽNY PULT MC CRYPT DJ 50 Obj..: 301 354

MINI DJ MIXÁŽNY PULT MC CRYPT DJ 50 Obj..: 301 354 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 30 13 54 www.conrad.sk MINI DJ MIXÁŽNY PULT MC CRYPT DJ 50 Obj..: 301 354 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON STANDBY / ON STANDBY/ON COMPACT DIGITAL AUDIO Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 Consists of CA-UXP55

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více