cestovní kancelář BAlI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz"

Transkript

1 ctví kclář BAlI

2 vyvětlvky (pktgrmy trv) V Y S V Ě T L I V K Y WF zrm htlů tkt zčých mát mžt přpjí Všh pčítč k wf zrm, ť ž v lbby htl, bz b přím pkj. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Rá vlá htly vh přvším p ry ětm. U htlů tkt zčých jt kvltí zázmí pr ět, ětkým bzy, klzvkm, hřště, m klby, lprky t. včtě mžt hlíáí ětí htlvým prálm. Plážvý rv zrm htlů tkt zčých j lpň j z těcht plžk htlv pláž zrm lčíky, lhátk, mtrc, plážv šky b plážvý br. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Sklzvk bz htlů tkt zčých j k pzc bz mmálě j klzvk, přípě j htl vybv qprkm. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Klmtzc htlů tkt zčých j pkj k pzc válě řízá klmtzc b přípě ctrálě řízá klmtzc htlm. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Ví prty htlů tkt zčých j k pzc ví prty, ěktrých htlů j vybr rhy zrm, ěktr z ppltk. Ifrmc pkyt přím Vám vybrý htl. Ft ctrm htlů tkt zčých j k pzc zrm ft ctrm. Otvírcí hy ctr j válě tvy jtlvým htly. Tp ctví kclář htlů tkt zčých Vám prčjm tt htl k pržtí bájč vl. Tkt zč htly j zárk vykh rv. Ptápěí htlů tkt zčých j mž z xtr ppltk bjt ptápěí b šrchlváí. All clv All cl. Síě, běy, včř lší bčrtví běhm, půlčí plvk, trck pclty, zmrzl pr ět v vybrých htlch, mítí lkhlck lkhlck ápj. Přý rzp kcpt trvváí tt př příjz. Plá pz FB Síě, běy včř frm bft. Vškr lkhlck lkhlck ápj z ppltk. Plpz HB Síě včř frm bft. Vškr lkhlck lkhlck ápj z ppltk. 2

3 Váží ctvtl, vlt ám přtvt Vám áš ktlg Bl. Všchy ám bíz htly jm bě prvěřl zktrlvl, kžý htl bě vštívím běhm rk mmálě jkrát, prt mám př frmc kvltě pkytvh bytváí všch ttích lžb.smzřjmtí j kvltí lgátký rv přím v mítě pbyt. Nš lgát j zkší šklí prfálv, ktří j přprv Vám přát Vš vyě vl. Bl j Iký trv. J jzápější z Mlých S, lží mz Jáv zápě Lmbkm výchě. Bl tvří pl ěklk mlým trvy j z 33 Ikých prvcí, hlvím jvětším mětm j půlmlvý Dpr jh trv. N Bl jt jm krá pláž, l přvším pt áhrých pmátk. Nky zpmt úžý záp lc Th Lt, b bljk trčí tc Kck, ktr kjí tk př záp lc. Úž chrámy bájčí phví l mcňjí kl tmfr clh trv. Vyzkšjt lxí htly v ltvk N D. Vychtjt bájč ph rlxc v blt Ub. Užjt ákp číh žvt v blíbm ky íjícím třk Kt. Ncht v těl hýčkt v rlxčích lch ltvk Sr. Přjm Vám příjm chvíl př ltváí tímt ktlgm. JUDr. Jrlv Hr, Stlv Tůmvá tým CARE Styl.r.. bh Str Názv htl Kt. Ltvk 08 Gr Nkk Bl 5* N D 09 Bvlgr Rrt 5* 10 Ml Bl 5* 11 Gr Hytt 5* 12 Ay 5* Gr At 4* 13 Bl Trpc Rrt 4* K Vll Btg 4* 14 Dcvry Krtk 5* Kt Rmy 4* 15 Bl R 4* Dhy Pr Bch 4* 16 Hytt Rgcy Bl 5* Sr 17 Mrcr Rrt 4* 18 Sgr Vllg 4* Stv Cttg 3* 19 Prgt Vll 3* I Sh Bch 3* 20 My Ub 5* Ub 21 Th Ub Vllg 5* 22 Kmk 4* Chmplg Sr 3* 23 Tjmph Sp 3* Ub Vllg Htl 3* 24 Všbc pmíky 26 Důlžtá pzrěí Ifrmc, rzrvc, prj: Htká 820/ PRAHA 3 Tl.: Fx: Mb.: Eml: Wb: IČ: DIČ: CZ Číl účtů: ČSOB /0300 CZK ČSOB /0300 EUR b l Splčt j zpá v OR vh Měkým m v Prz, íl C, vlžk Új v v ktlg byly zprcváy záklě frmcí tpých pltých v bě jh zprcváí. Cr tyl.r.. vyhrzj práv jjch změ. Tkv chyby v ktlg v cík j vyhrzy. DTP St TY - zprcvl Tt Plcvá Yrm. Ft rchv Cr Styl, Pxmx tbáz htlů. 3

4 b l Bl j Iký trv. J jzápější z Mlých S, lží mz Jáv zápě Lmbkm výchě. Bl tvří pl ěklk mlým trvy j z 33 Ikých prvcí, hlvím jvětším mětm j půlmlvý Dpr jh trv. N Bl žj větš přílšíků k htck mšy. Prtž v přípě Bl j mě hm mítí trčí víry, hvřím bljkm hm. Otrv j tk jvětší trtck tc v I, zám měím tc, hby, chřtvím, mlbm, výrbky z kůž kvtpctvím. Bl lží výchě trv Jv (ěl 3,2 km šrkým Bljkým průlvm) přblžě 8 tpňů jžě rvík. O trv Lmbk výchě, j Bl ěl Lmbckým průlvm. Svrí břhy mývá Jávk mř, jží pk Icky cá. O vých k záp j trv 153 km šrký, vr k jh j t 112 km. Rzlh čí 5632 km2. Njvyšším bm j ktví vlká Mt Agg (3142 m. m.). Vlk Mt Btr j tk tl ktví. Př lty prěll kttrfck rpc - j z jvětších vlkckých áltí Zm. Hry pkrývjí tř trv táh výchí tr. N jh krj tpj frmy áv rvy zvlžv mělkým řkm, chým bbí ch rzlvjícím v bbí šťů. Njlší řk trv j řk Ayg. N trvě mlví bljšt. Klm trv má běhm clh rk bájč klmtck pmíky pr vl pzáví. Iálí klmtck pmíky pr pbyt mř j z p cly rk. Bl rzkláá v blízkt rvík,průměrá tplt 31 C j prt tjá jk v bbí ch (květ září), tk v bbí mzvých šťů (říj b). Tplt klá mřk výšk měrm vtrzmí. Iká rpblk Prktck frmc Státí zřízí: Plrltí rpblk vkmrvým prlmtm Rzlh: km2 Amtrtví člěí: 8 krů Hlví mět: Dpr Njvětší mět: Dpr cc 0.5 ml.byvtl Obyvtltv: cc 3,6 ml. byvtl Úří jzyk: Išt, Bljšt Nábžtví: Hm př 90%, lám, křťtví Mě: Iká rp (IDR) Čvý p: + 6 h prt ltím č + 7 h prt zmím č Ztptlk úřy: Vlvylctví ČR v I: Jl Grj Thr N.20 Mtg, Jkrt Pt P.O.Bx 1319 tl.: fx: ml: wb: Hrárí kzlát ČR Bl: Hrry Clt f th Czch Rpblc Jl Pgmbk 17, Sr - Bl Mr. Grhm Jm tl.: ( ) fx: ( ) ml: Měíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Vzch V htl

5 Ctví kly Ntý j ctví p pltý mmálě áljících 6 měíců. Př přílt I j třb vyplt pv vtpí průvk, rh čát průvky, ktr Vám vrátí pv ktrl, j třb chvt vzt př lt pvm úříkv. Trtck vízm ělj čkým bčům p přílt Bl z 25 USD. Vízm j vyává k jm vtp b pbyt mx. 30. Dprčjm vltí p pr ítě, ktr ctj rč. Přjt tk přípým prblmům př bv ltck plčt. Výmě pěz V většě bchů lz pltt j ž mítí mě. Dprčjm mět píz p přílt ltšt v příltv hl. V ltvcích j mž mět píz v měárách b rcpcích htl. V Dpr ltvcích j mž vybrt píz z bkmtů. Clí přpy P příjz změ j t vyplt ltšt clí klrc. Bzclě můžt vzt z 250 USD b, př vz z vyšší hty plhá zbží vzím cl. Dpělá b můž vážt 200 k cgrt, ál 50 k cgár, 100 g tbák b 1 ltr lkhlckých ápjů. Nprt j zkázá vz rktk ( jjch pšváí vzthj trt mrt), lčv (vyjm rčých k bím žíví), plých, lrvých jých zbrí, mc, výbš, vyílčk prgrf. Můž tát, ž vkzty b DVD ky b ktrlváy clc. Dvz vývz měy í fcálě lmtvá, vyšší čátky j všk prčvá př přílt lžt v zájm jjch bzprblmvh vývz. Imprt mítí měy j pvl v mxmálí výš 5 ml. RP b, čátk 5 ml. RP j třb klrvt vz čátky 10 ml. RP j mžý pz přm vytvým pvlím Ik tt bky (Lttr f Prm, Bk I). Dprv Htá ltcká íť vlm bř prpjj jvětší jůlžtější mět trvy v I. Dlší mž vrt j lí prv, ktrá přtvj jště mě ákl vrt prj prktcky v cl I. N Bl j jlpší ctvt tbv prv. Stl pplárějším tává (př pbyt v rčt lkltě) půjč t b mtrky, vlm přhlý prvz všk víc vyžj jíz vlv. V větších mětch prčjm vyžt krtší vzált lžb tx, ktr j v rváí Evrp lvější. Nákpy Bl bízí trtům šrk škál výběr růzých přmětů výrů k kp pmátk tt byčj krá zm. Vlm pplárím trčím přmětm ákp trtů j řvě mky. Njzámější j mk bh chrtl mv Brg. Dlším zjímvým prktm j btkv blč jk z bvly, tk z hvábí. Můžt t vět růz tchky btkví, vlm krá j btkv brzy. Dlší bík, ktrá Vá zjm, j áhr šprky z zlt tříbr. Nmím zpmt tk mlíř, ktří j Bl ztp v vlk míř zjt Vám p k ěktrý z mh áhrých brzů. Zrvtctví N Bl pkytj kvltí zrvtck pč přvším krmá zrvtcká zřízí. V hlvím mětě Dpr í prblm štřím v mcc. Dprčvá j čkví prt vrv hpttě typ A (B př lším pbyt, vyc mcká j všk vrvá hptt E), ál prt plmyltě břším tyf. Př ctváím Bl j třb zktrlvt pltt čkváí prt tt. Kchyě Záklm bljk kchyě j rýž, ktrá t tvří čát prktcky všch ích jíl, t íě. Nárí pclt j jíl příbz špělk Pl, ktr ty zývá N grg, cž j rýž pká zl, mm, vjcm růzým rhy kř. Oblíb přílh k rýž j růz rhy m b zly v rmtck máčc, ktrým říká Crr. Dlší mítí pclt j pč l, ktrm mítí říkjí Bb Glg. Iká kchyě trčě vyžívá kří pálv příy, jk j čk, chll b zázvr. Jílíčk mzřjmě zhrj ryby mřk ply, ktr j Bl vžy črtv lkátí. Vlm bř pměrě lvě jít v mítích rtrcích, ktr j vlm lš hygck úrv. Nzpmňt, ž v, ktrá vytká z vv, í ptá, prt kzmjt výhrě v bl. Ovc zl j Bl výtčá, všk prčjm j př kzmc ůklě myt v. b l - htl

6 Ltvk KUTA Ltvk Kt Kt Bch ptří mz jblíbější pláž Bl, vlká ávštěvt hrj v křšťálvm průzrčm mř, v jmm pík v mžtví plm, ktr tvářjí jm th prvh ráj. Pbřží jh j mývá Ickým cám tvří z vlk vly, prt j tk mít zám pr rfřk závěí zbyt pčátčí výk pr zčátčíky. Ltvk Kt má jvíc rzvtý čí žvt pl pbřží chází mh brů ktk k pbví tc. NUSA DUA Njlxější ltvk N D chází jží trě jt z ty jlpší htly rrty, ktr můžt Bl jít. Náhr čt pláž bízjí úž kpáí v křšťálv vě. Vlm lxí přpychvá mít pkjí ty járčější klty. Mlvíc glf z j j z jlpších glfvých hřšť Bl mlvíc t, b ákpů b mc žít bjíh yt. SANUR Prví trtck ltvk trv Bl. I př tálý rzvj mví výtvb htlů chvl Sr v klck, bljk trc mítím zvyky rtály, ky lcích můžt závzě ptřt tčící rt byvtl. Sr lží výchí trě hlvíh mět Bl, bklpý kkvým plmm. V ltvk jt pt bchů rtrcí brů fttck bljk mzárí kchyí. Mm j mím zpmt mítí žy, ktr Vá b vlt mz mz b ptěš pk pláž lht zrv t jjch máží lhátk, chát ášt vl rlxc. UBUD Vlm krá třk, ktr lží v vtrzmí trv. Přkrá rýžv try, trpcká vgtc příjm htly všch ktgrí Vám bít t p čm bt právě tžt. Pk bt přát rlxvt v záplvě zlě kl í c žšíh, ž vybrt Ub, pk bt přát zžít mtčí prgrm, wll p prgrm pět j z přkráý Ub. Pk bt mít chť pzávt trv t j vlm vh mít k pkáí výltů. Dprčjm jk kmbc ttím ltvky. b l 6 - htl

7 Výlty Ktm jzr pk Btr Výlt zč ávštěv ry k hlt tc Brg & Kr v Btbl, Dál bm pkrčvt prhlík mělckh ctr Bl, k můžm bvvt výrbky z zlt, tříbr, mrí trčí mlby. Nzpmm vštívt řzbářk íl, k bt mc bvvt zrčt mítích řzbářů. Nzpmtlý zážtk žjt př phl jzr pk Btr v Ktm. Běhm bě bt mít mžt pzrvt tpjící ým mrky, ktr bč vrchl pky zhlí. Př ctě zpět htl ztvím chrám pvátým prmm v Tmpkrg. Chrám Ulwt, tc Kčk Tt mřká vtyě tjí vykm, trmm klk jžějším výběžk Bl. Chrám byl vytv v rc 976 jk králvký chrám v všch htckých pch j váě jk j z št jpvátějších chrámů. Pl pvět j kál, ktr Pr Ulwt tyčí, zkmělá lď bhyě mří jzr Dw D, ktrá prý Bl přpll tt lí, by trvě íll vlál ím. Chrám bývá tlp zbých pc, ktrá j tál přprv cht vám krmt. Vychtát lt chrám v brvm záp lc. J t úžá jčá pívá. Dál Vá čká včrí přtví trčíh tc Kčk, v ěmž vytpj tvk mžů pžívá žáý hbí átrj. Mtvm tc j ú prczy Síty zlým Ráv, králm z Lky, ky j kc Sít vbz vým mžlm prcm Rám z přpěí pčíh vjvůc Hm. V pzí šplchá Ický cá vy chávát phlcvt ávým příběhm láky Rámy Sty. Nálj přtví zámh hňvh tc, př ktrm mž vý tr tčí rzžhvých rp. hřících lpkách z kkvých řchů. Pr Evrp j jčý zážtk. Chrám Pr Lmpyg, trpcký prl, cířký ví plác Trtgg Jím z áhrých chrámů Bl j mjtátí bílý chrám Pr Lmpyg, ktrý chráí trv z vých. Čká á z j z jkráějších vyhlík clm Bl. Př lvtch tkávám průvy lvtě blčých Bljců, ktří vytpjí p lhm chšt ž vrchl kpc. Schy v htým trpckým prlm zbým trmvým kprm plmm. Ptkát z pc růz rhy ptáků. Výtp lm vrchl vám zbr cc 2 h. Phl pk Gg Agg mmm trtů prv tjí z ávštěv. Dál á čká Cířký ví plác Trtgg /Svtý prm/ byl ptv pr král Krgm. Ct v mz pt áhrých ftgckých rýžvých plíčk. V kmplx plác vím áržm, vpáy bzy jm příjm rtrc. I vy můžt vykpt v bzch, ktr řív ptřl j král. Ptčí plzí prk, P jz v rích hách b prví ší ztávk PTAČÍ PARK. Náhrě prv mít jzírky, pvly pt květ. Můžt v ěm prhlt vlk mžtví růzých kých ptáků. Zltým hřbm j růz rhy rjk (větš z Ir Jy), jě črv vlvky, pvě vyhlížjící zbržc, mhtý pár Kárů hvě zbrví mří jáváští láčc, ktr můžt zhlt rýžvých plích klm Ub. Nkc byt měl cht jít jč přílžtt vět ých bíl bljk špčky, jý mcký ( vlc hržý) rh pták Bl. Ptčí prk j rčtě pěký tp výlt pr všchy mlvíky příry. Výlt Th Lt Úžý chrám Th Lt - chrám rzklm út v mř, j jím z jtrších htckých chrámů Bl. Určtě ptří k jftgrfvějším bljkým bjktům. P kál vývěry prmů můžt phlt pvát hy, ktří přášjí štětí. Nzpmtlým zážtkm j pk záp lc. Kk tht chrám mát mžt záp lc přím cá. Kžý tt pív jzí ívt j trt, l mítí byvtltv. Prhlík Dpr Dpr j hlvím mětěm Bl z ávštěv rčtě tjí blt Kmbr Bg trčím trhm mácím zbžím, blčím, křím, vcm t. Pt álj ávštěv M Bl, zlžm v rc 1932, k vít mtry z žvt trvě. V Bl Art Ctr zhlt měí rchtktr typck pr mítí pmíky. V kžm přípě pk mít tk vycht ákpí ctrm MATAHARI, žít bájčých ákpů. b l - htl

8 Gr Nkk Bl ***** Lxí rrt chází v krá, kl plz út výhlm Ický cá. Obchí ctrm chází cc 5 mt htl. Htl lží přím áhr píč pláž. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 N Vybví htl: 24h rcpc, ěklk rtrcí vč. čík, jpk rtrc jkým pcltm, br bz, pb, čtyř prpj bzy, kfrčí mítt, b ctrm,, jczz, bch výry, ětký bz, ětký klb Jgl Cmp. V htl chází lxí Mr p bík trčích jkých prcr, máž trpí. Vybví pkj: klmtzc, tlf, tltí TV, vrá kvc čjm káv zrm, vyšč vlů, mbr, trzr, kpl WC blk. Z přípltk j mž khvt pkj výhlm mř. Mxmlí bzt: 3 pělí; 2 pělí + 1 ítě. Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk lčíky zrm. Sprt zábv: 3 tv krty, ft, ví prty z ppltk, 5 mt htl chází 18-t jmkv glfv hřště. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

9 Bvlgr Rrt ***** Rrt j ptv vrchlk út pblíž včky Pct chrám Pl Lhr Ulvt. Ukátí plh v výšc vc ž 150 m. mřm bízí úchvtý výhl Ický cá. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Bvlgr rrt j úžý kmplx pjjící trčí bljk měí čý tlký g. Plh v výšc vc ž 150 m. mřkým pbřžím bízí úchvtý výhl Ický cá. 1,5 km lhá pláž j tpá lvkvým výthm. Vybví htl: 24h rcpc, 2 rtrc, br, plčká mítt, l kráy mážm z ppltk, bch, bz, lčí tr. K pzc lkř prál, mžt zjštěí půjčí tmbl. Vybví pkj: všchy vlky j lxě vybv, čátí j mzřjmě vltí bz v vl, pzí p prgl, všchy vlky mjí klmtzc, kpl v prch, WC, vyšč vlů, mbr, jf, tltí TV, vrá kvc čjm káv zrm. Pláž: htl chází út krá píč pláží. N pláž jzí výthm. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: htl tyt lžby bízí. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. N U S A D U A - htl

10 Ml Bl ***** Htl chází v trtck blt N D, ktrá ptř mz jlxější čát Bl, hlvíh mět D pr vzálá 25 mt jízy tm. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 N Htl j zz přkrá trpck zhry lží přím pláž. Zhr kýtá ktč mžtví pr á xtckých rtl vlk mžtví jzr bzů. Vybví htl: 24 h rcpc, ěklk rtrcí, bry, plčká mítt, l kráy, bchy, ěklk bzů, ětký bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: klmtzc, tlf, tltí TV, vrá kvc čjm káv zrm, vyšč vlů, mbr, trzr, kpl WC blk. Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, bch vljbl, tlí t. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

11 Gr Hytt ***** Kmplx j vzál cc 30 mt jízy ltště v Dpr. Htl lží přím áhr píč pláž. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Vlm pěký htlvý kmplx v ltvk N D ptv v áhr trpck zhrě pt bzů, jzírk ftá. Vybví htl: 24 h rcpc, k pzc 648 pkjů, 5 rtrcí, 3 bry, plčká mítt, ló kráy, bchy, 5 bzů, ětký bz, lčí tr br bz, k pzc lkř prál. Vybví pkj: klmtzc, tlf, tltí TV, vrá kvc čjm káv zrm, vyšč vlů, mbr, trzr, kpl WC blkm. Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, bch vljbl, tlí t. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. www. bl.gr.hytt.cm N U S A D U A - htl

12 Ay ***** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Rrt v typckm bljkm tyl rzáhl trpck zhr chází v krám klm prtří lxíh ltvk N D. Trfr z ltště cc 30 mt. Vybví htl: 24 h rcpc, lbby br, rtrc Wtrfll mzárí kchyí, jpká rtrc Gj, rtrc pláž Lg, rtrc třmřk kchyí Octp, rtrc bz, bz, bch výry, b ctrm, kfrčí mítt. Vybví pkj: klmtzc, tltí TV, tlf, mbr, kávvr, trzr, kpl WC, vyšč vlů, blk. Mžt přpjí k trt pkjích z ppltk. Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk, plážv šky lčíky j zrm. Sprt zábv: ft ctrm, z ppltk t, qh, hy jógy. Mžt prájm kl, mčí prgrmy pr ět pěl, zábv včry kázkm bljkých tců. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. Gr At **** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 N Lxí rrt chází v krá, kl plz út výhlm Ický cá. Obchí ctrm chází cc 5 mt htl. Vybví htl: 24 h rcpc, ěklk rtrcí vč. čík, jpk rtrc jkým pcltm, br bz, pb, 4 bzy, kfrčí mítt, b ctrm,, jczz, bch výry, ětký bz, ětký klb Jgl Cmp, Mr p bík trčích jkých prcr. Vybví pkj: klmtzc, tlf, tltí TV, kávvr čjm káv zrm, vyšč vlů, mbr, trzr, kpl WC, blk. Z přípltk pkj výhlm mř. Obzt: 3 pělí, 2 pělí + 1 ítě. Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk lčíky zrm. Sprt zábv: 3 tv krty, ft, ví prty pláž z ppltk, mčí prgrmy pr ět pěl, zábv včry kázkm bljkých tců. Cc 5 mt htl chzí 18-t jmkv glfv hřště. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

13 Bl Trpc Rrt & Sp **** Kráý htlvý kmplx chází v třk N D přím pláž. Vlm kvltě vybvý kmplx pkjí vým lžbm árč kltl. Trpcká zhr bízí ttk kl prtr k rlxc pčk. Htl lží přím áhr píč pláž. Vybví htl: 24h rcpc, měár, vlký bz, br bz, ěklk rtrcí mítí mzárí kchyí, mčí prgrmy, ětký klb, rbk, wll ctrm, BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 p, máž, mkúr/pkúr, křctví, kmtk. Vybví pkj: vlká kpl WC, blk b tr výhlm trpck zhry, klmtzc, TV, tlf, lc mbrm. 24h pkjvá lžb (z ppltk). Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft ctrm. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. K Vll Btg **** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Vlm pěký htlvý rrt chází přím j z jkráějších jlxějších pláží Bl v rrt N D výběžk jmm Tjg B. Htl j bklp áhr trpck zhr. N v přj mlvíc glf, bť lk rrt chází glfv hřště. Vybví htl: 24 h rcpc, 2 lxí rtrc, ktr změřjí jpk, čík mzárí kchy, bry, b ctrm, ft ctrm, bz, wll ctrm p, měár, čtír lkř tlf. Vybví pkj: tlvz, tlf, lc, mbr, vrá kvc, blk b tr výhlm mř b zhry kpl WC, vyšč vlů. Pláž: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk, lčíky plážv šky j zrm. Sprt zábv: ví prty z ppltk pláž, plážv prty, ft ctrm. Htl přáá mčí prgrmy pr ět pěl, zábv včry kázkm bljkých tců. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. N U S A D U A - htl

14 Dcvry Krtk Plz ***** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl chází v trtcky zámější čát Bl v blt Kt, hlvíh mět Dpr vzál 30 mt jízy tm mzáríh ltště Ngrh R Arprt 10 mt jízy. Htl j zz přkrá zhry lží přím pláž. D ctr ltvk Kt j t cc 5 mt pěší chůz. Vybví htl: 24 h rcpc, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. K pzc vrá kvc čjm káv zrm. Pláž: htl lží přím píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, tlí t, plážvý vljbl. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. Rmy **** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 k t Htl lží v mm ctr ltvk Kt j vzál cc 15 mt jízy ltště. Htl pj clkm 206 pkj v bglvch ctrálí bvě. Vybví htl: 24 h rcpc, 2 bzy z th 1 ětk čátí, kgrvá mítt, rtrc, br, pzzr, p ctrm, máž (z ppltk), bchy, lkř, prál, ětk hřště, trt cf, půjčv t. Vybví pkj: kpl WC v, f, tlf, tltí TV, vrá kvc káv čjm zrm, mbr, válí klmtzc, jf, 24h rv (z ppltk). Pláž: vřjá píčá pláž cc 100 m htl, lhátk lčíky z ppltk. Sprt zábv: ví prty z ppltk. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

15 Bl R **** Htl lží v ltvk Kt, ktr ptří mz vlm žv ctrm trv Bl. O ltště j vzál cc 15 mt jízy. Vybví htl: 24 h rcpc, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Pláž: htl lží přím píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty z ppltk, ft, tlí t, šrchlváí, vljbl. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. Dhy Pr Bch **** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Náhrý htlvý kmplx ptvý v trpck zhrě rzlz 3,8 hktr. Htl lží v ltvk Kt Lg j vzál cc 15 mt jízy ltště. Htl pj clkm 118 pkj kžý z ch ržj typck tmfr. Vybví htl: bz lk v, rtrc á l crt E, rtrc Ktm, H br, kgrv mítt, b ctrm trtm, prál, lkř. Vybví pkj: kpl WC v, f, tlf, tltí TV, vrá kvc káv čjm zrm, mbr (z ppltk), válí klmtzc, trzr k pzc rcpc, pkjvý rv 24h z ppltk. Pláž: htl lží přím píč pláž, lhátk lčíky zrm. Sprt zábv: Ví prty z ppltk. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. k t - htl

16 Hytt Rgcy Bl ***** Bl Hytt chází v trtck blt Sr, ktrá j hlvíh mět Dpr vzál phých 15 m jízy tm. Htl j zz přkrá trpck zhry. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl j zz přkrá trpck zhry. Zhr kýtá ktč mžtví pr á xtckých rtl kráých jzr. r Vybví htl: 24 h rcpc, měár, 5 rtrcí, 3 bry, plčká mítt, l kráy, bch, 5 bzů, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. K pzc vrá kvc čjm káv zrm. Pláž: htl lží přím píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, tlí t, šrchlváí, plážvý vljbl. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

17 Mrcr Rrt **** Tt vlm pěký htlvý kmplx chází cc 3 km ctr mětčk Blk. Vzált ltště v Atly j cc 35 km. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl chází v trtck blt Sr, ktrá j hlvíh mět Dpr vzálá phých 15 mt jízy tm. Htl j zz přkrá trpck zhry. Zhr kýtá ktč mžtví pr á xtckých rtl. Vybví htl: 24 h rcpc, měár, rtrc, bry, plčká mítt, l kráy, bch, ěklk bzů, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. K pzc vrá kvc čjm káv zrm. Pláž: htl lží přím píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, bch vljbl, tlí t. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. r - htl

18 Sgr Vllg **** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl lží v ltvk Sr j ptv v tyl klck bljk vc. D ctr Dpr trvá ct cc 10 mt. Vybví htl: 24 h rcpc, měár, rtrc, bry, plčká mítt, l kráy, bch, ěklk bzů, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. K pzc vrá kvc čjm káv zrm. Pláž: htl lží přím píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, tlí t, šrchlváí, rfváí, wrfg, mřký kjk, ví kůtr, cykltk, půjčví mtrk, plážvý vljbl, t, glf, bmt. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. Stv Sr Cttg *** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 r Htl chází v ctr trtckh třk Sr. Ctrm Dpr j vzál cc 15 m jízy ltště j vzál cc 25 m jízy. Vybví htl: 24 h rcpc, měár, rtrc mzárí mítí kchyí, br, trzr rcpc, půjčv t, fxv lžby. Lkř tlf, prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Pláž: htl lží 300 m krá vřj píč pláž. Lhátk, šky lčíky z ppltk. Sprt zábv: ví prty z ppltk. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

19 Prgt Vll *** Htl chází v rzlhl trpck zhrě v tě blízkt přkrá pláž bílým píkm. V klí htl bízí pt rtrcí, brů bchů. Vybví htl: 24h rcpc, rtrc, br, plčká mítt, ló kráy, bchy, bz, ětký bz, lčí tr br bz, lkř prál. Vybví pkj: klmtzc, tlf, tltí TV, vrá kvc čjm káv zrm, f, mbr, trzr, kpl WC blk. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Pláž plážvý rv: htl chází přím krá píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft, bch vljbl, tlí t. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. I Sh Bch *** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl chází v trtck blt Sr, ktrá j hlvíh mět Dpr vzálá phých 15 m jízy tm mzáríh ltště Ngrh R Arprt 20 m jízy. Htl j zz trpck zhry. Vybví htl: 24 h rcpc, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, ětký bz, lčí tr br v bz, lkř prál (z ppltk). Vybví pkj: klmtzc, tlf, tltí TV, vrá kvc čjm káv zrm, vyšč vlů, mbr, trzr, kpl WC blk. Pláž: htl lží přím krá píč pláž. Lhátk, šky lčíky zrm. Sprt zábv: ví prty pláž z ppltk, ft ctrm, bch vljbl, tlí t. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. r - htl

20 My Ub ***** Náhrý htlvý kmplx v ctrálí čát trv Bl v blt Ub. O ctr Ub cc 10 m, ltště j vzál cc 35 m. Htl pkytj bájč pmíky pr kl rlxc. Htl lží v vtrzmí. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 b l Vybví htl: 24 h rcpc, wf přpjí, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí ptv v záplvě zlě, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Sprt zábv: ft ctrm, k pzc k způjčí kl, z ppltk rftg, lk htl chází glfv hřště. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

21 Th Ub Vllg Rrt & Sp ***** Vlm kráý htlvý kmplx ptvý v ctrálí čát trv Bl - Ub. J vzál cc 10 m ctr včky Ub. Htl lží v vtrzmí. BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htlvý kmplx j ptv mz rýžvým plíčky pt trpck vgtc. Vybví htl: 24 h rcpc, wf přpjí, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí ptv v záplvě zlě, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Sprt zábv: ft ctrm, k pzc k způjčí kl, z ppltk rftg. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. b l - htl

22 BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Vlm kráý mší htl lží v áhr čát vtrzmí Bl - Ub. J vzál cc 30 m jízy ltště 10 m pěší chůz Opčíh prl. Vybví htl: 24 h rcpc, wf přpjí, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Sprt zábv: k pzc k způjčí kl, z ppltk rftg. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. Kmk **** Chmplg Sr *** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 b Htlvý kmplx chází v zhrě v blízkt Opčíh prl, 5 m ctr třk Ub. O ltště j vzálý cc 30 m jízy. Htl chází v vtrzmí. Vybví htl: 24 h rcpc, přpjí k wf, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Sprt zábv: k pzc způjčí kl, z ppltk rftg. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk htl

23 Tjmph Sp *** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl chází v áhr čát trv Ub, cc 30 km ltště. Htl j přvším vhý pr mlvíky příry hlvě pr ty, ktří vyhlávjí rlxc phv tmfr. Htl chází v vtrzmí trv. Vybví htl: 24 h rcpc, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Sprt zábv: k pzc způjčí kl. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. Ub Vllg Htl *** BB/íě Obzt 3+1 b 2+2 Htl lží úptí kpc Ub výhlm trvtá rýžvá plíčk, 45 m mzáríh ltště Ngrh R. Opčí prl j vzál 10 m chůz. Htl lží v vtrzmí. Vybví htl: 24 h rcpc, wf přpjí, měár, rtrc, br, plčká mítt, l kráy, bch, bz, lčí tr br v bz, lkř prál. Vybví pkj: vkě zříz pkj klmtzcí, kpl prchvým ktm b v WC, tltí TV, mbr (z ppltk), trzr blk. Sprt zábv: k pzc způjčí kl, z ppltk rftg. Strvváí: íě frm bft, plpz b plá pz z přípltk. b - htl

24 v š b c p m í k y 24 Všbc mlví pmíky ctví kclář CARE STYLE.r.. I. Úví tví I.1. Všbc mlví pmíky ctví kclář CARE STYLE.r.. ílm Náchká 708/9, Hrí Pčrc Prh 9, PSČ , IČ: , plčt zpá v OR MS v Prz v.c, vlžk Čká rpblk (ál j CARE STYLE ) j plt pr všchy zájzy, pbyty lžby ctvíh rch CARE STYLE (ál j Pmíky ). I.2. Všbc mlví pmíky účt zájzch CARE STYLE j íl čátí mlvy zájz. Pltí pr všchy zájzy rgzv CARE STYLE. Vzthy mz zákzíkm CARE STYLE, ktr j prvy mlv jjím ílým čátm, říí přílšým tvím zák. č. 89/2012 Sb., bčkh zákík (ál j ObčZ, vjícím přpy, zák ěktrých pmíkách pkáí v blt ctvíh rch, jjchž txt tímt kzj. II. Účtíc mlvíh vzth Účtíky mlvíh vzth j: ) prvzvtl ctví kclář CARE STYLE, ktrá zvírá mlví vzth prtřctvím vltích prjích mít b prtřctvím xtrích prjců, rp. bchích zátpců (ál j bchí zátpc ), b) zákzík, ktrým můž být jk fyzcká, tk právcká b (ál j zákzík ), přčmž pjm zákzík zhrj rvěž by, v jjchž prpěch byl ctví mlv zvř. III. Vzk mlvíh vzth III.1. Smlví vzth mz zákzíkm CARE STYLE vzká zvřím mlvy zájz / vyáím ptvrzí zájz, l pmík bžých v ObčZ, t záklě ávrh, ktrý přkláá zákzíkv ctví kclář č jjí bchí zátpc. Přjtí (ppáí) můž být zákzíkm, jh zákým zátpcm b zátpcm záklě přlž věř pl mc. V přípě rlzc mlvíh vzth prtřctvím xtrích prjích mít vzká mlví vzth kmžkm btrh přjtí (ppm) bchíh zátpc zákzík. III.2. Ppm mlvy zájz zákzík tvrzj, ž j plě bzám hlí jjím bhm, včtě Pmík, Rklmčíh řá Důlžtých pzrěí. Zárvň tvrzj, ž bržl všchy přílhy tvřící íl čát mlvy všchy mlví pmíky přjímá hlí m. III.3. Stvrzím mlvy zájz zákzík CARE STY- LE zvzj btrt pr zákzík přm přprvý br lžb ctvíh rch (zájz). III.4. Zákzík zvzj zpltt c l bíky. IV. Pltbí pmíky IV.1. CARE STYLE má práv zplcí cy zájz lžb př jjch pkyttím zákzík j pv hrt c př jjch pkyttím. IV.2. Kčá c zájz j j c z lžby vymz v ctví mlvě zhrj prv, ltckh zájz ltští bzpčtí txy plvvý přípltk, trfr z ltště v mítě pbyt, bytváí trvváí pl výběr z ktlgů CARE STYLE, pjštěí ctví kclář CARE STYLE pr příp úpk, vtálě cy lších lžb běhm zájz, pk tyt tvří íl čát zájz, ál lžby lgát, í-l v pp zájz v jk. V přípě, ž zrvtí tv klt mžňj běžý trfr z ltště v mítě pbyt (běžě pžíváy tby č mkrby), j klt tt ktčt pv pzrt př pp mlvy zájz tím, ž pr zjštěí pcfckh trfr můž být z try CK pžvá úhr ppltk z tt lžb. IV.3. C zájz zhrj lžby, ktr j přmětm mlvy zájz, jk lžk zájz, tj. zjm fklttví lžby, ktr j mž k zájz kpt, č j zákzík zjšťj ám vltí ákly, příkl vízm, vškr vtpy l prgrm výltů, mítí brý průvc, lší pltby v mítě pbyt - pbytv txy, ctví pjštěí zákzíků (vz ál čl. XIII. Pmík). Dál c zájz zhrj pjštěí zákzík pr příp, ž m vzk ákly v vlt jh tpím ctví mlvy (tzv. pjštěí tr) příp pltby, jž zákzíkv vzk jh bvím ltšt (váh zvzl). Zákzík zvzj všchy pltby řáě hrt v trmí pltt. IV.4. Z zplcí cy zájz lžb pvžj pl frmy úhry přvztí htvt č pltby pltbí krt b přpáí pltby účt CARE STYLE (tj. účt ctví kclář č v přípě zvří mlvy zájz xtrím prjcm jh účt) v výš 100% j cy. Prší tht závzk zákzíkm prvňj CARE STYLE bz lšíh mlvy tpt, čímž í tč jjí práv tp, rp. áhr šky. IV.5. Zákzík j pv př vzk mlvíh vzth hrt zálh mmálě v výš 50 % tv cy zájz lžb, pltk clkv cy j pv hrt jpzěj 30 ů př rlzcí zájz. V přípě vzk mlvíh vzth v lhůtě krtší ž 30 ů př zhájím zájz j zákzík pv hrt 100% tv cy. IV.6. Ppltky z změy v khváí z tpí mlvy (X. Otp) j plt h. IV.7. CARE STYLE j právě jtrým úkm zvýšt c zájz ( 2530 ObčZ), pk j tt zámí zvýší cy lá zákzíkv jpzěj 21 í př zhájím zájz, t j v přípě, ž p t tví c v ktlg, l 21 př zhájím zájz, j k zvýší: ) cy z prv včtě c phých hmt b b) pltb pjých prv, př. ltštích přítvích ppltků, ktr j zhrty v cě zájz b c) měh krz čk kry pžth pr tví cy zájz v průměr víc ž 10 %, pk k tt změě j 21 př zhájím zájz. Příp zvýší cy zájz b prv čátk h čátk, ktr šl k výší cy v p pímy ) b), rpktv čátk pvíjící výší měh krz čk kry pžth pr tví cy zájz l b c). V jých přípch j zvýší cy mž pz záklě hy CARE STYLE zákzíkm. IV.8. Příp lvy, vyhláš CARE STYLE p t pp mlvy zájz zákzíkm, zklájí práv zákzík lv z cy zájz l jž zvř plt mlvy zájz. V. Práv pvt zákzík V.1. Záklí práv zákzík říí pltým právím přpy, zjm. zák.č. 89/2012 Sb., přípě zákm chrě ptřbtl v pltm zěí. V.2. K záklím pvtm zákzík všch účtíků zájz - ptří: ) pkytt CARE STYLE čt, ktrá j zbytá k řám zbzpčí plěí lžb, zjm pk úplě prvvě vyplt pžv új v ctví mlvě b bjávc, ělt jkkl změy těcht újů přlžt lší pkly pl kkrtích pžvků CARE STYLE, b) zbzpčt b mlších 15 lt b, jjchž zrvtí tv t vyžj, prv hl pělh účtík zájz, c) lžt hl zákh zátpc v přípě, ž zákzík j trší 15 lt mlší 18 lt črpá lžby bz prv hl zákh zátpc, ) zámt účt czích tátích přílšíků, ) bz zbytčh prlí zámt v tvk k přípým změám v pmíkách č v bh jých lžb, f) zákzík mí plňvt pmíky účt ržvt pv, clí, vzv, trztí, zrvtí, prví bzpčtí přpy, jkž záky zvyklt změ mít, ktrých ctj. Zpvíá z t, ž pltt jh ctvích klů b mmálě 6 (št) měíců p kčí zájz. Př přprvě tělě ptžh č mch ctjícíh b těhtých ž (všk mx. kc 34. tý těhttví), j třb přlžt ptvrzí štřjícíh lkř, ž ctjící j chp ltck přprvy účt zájz. U těhtých ž 34. tý těhttví ltcká plčt zříká jkklv zpvět. U zrvtě ptžých, kázých vlí vzík, pzrňjm, ž ltcká plčt vyžj přlží ptvrzí tchckých prmtrch vzík. Ltcká plčt má práv mítt přprv mch ctjícíh č těht žy, í-l lž lkřk ptvrzí, ktr přprv pvlj. Př zvíráí mlvy zájz j zákzík pv pzrt jkklv těl ptží, mcěí těhttví účtík zájz lžt přílšá lkřká ptvrzí, t pr příp, žáá-l ějk pcálí mítěí v ltl, j zvýhěí, č má-l b žvtě ůlžt lky, g) v přípě črpáí lžb v zhrčí, j zákzík pv vybvt kly pžvým pr vtp přílšých zmí, pbyt, přípě trzt (pltý ctví p, vízm, kl zrvtím pjštěí zvří ctvíh pjštěí p.). Zákzíc j ž čk tátí přílští j pv frmvt v příp vízv pvt btrt vškr pžv ctví kly vltí ákly bz čt CARE STYLE, h) zpltt c zájz v l tvím čl. IV. Pmík, ) přvzít CARE STYLE kly t pr ál črpáí lžb tvt v přm tvm čvm bbí mít rčí, j) pčít tk, by cházl k škám zrví b mjtk úkr ttích účtíků zájz, vtlů lžb č CARE STYLE, hrt šk, ktr vým jáím způbl, k) zjtt přílč čkváí č plt příp j zrvtí pvt př ctách zmí, chž xtjí mzárí zrvtck přpy, l) ptpvt l pkyů průvc zájz č j by rč CARE STYLE, ržvt tvý prgrm, jkž přpy plt v vštív zm, ílě tím přpy prvců bytvtlů, ) v přípě tpí mlvy j zákzík pv tt ktčt CARE STYLE pímě zámt zpltt tp l tví čl. X, t. X.1. Pmík, ) v přípě, ž zákzík v tv lhůtě vyžj vh práv zámí změy v bě účtík zájz l tht čl. t. V.1., b ) Pmík, j pv tt ktčt pímě zámt zlt prč pšt b rčt prjí mít. K tmt zámí j zákzík pv přlžt prhláší vh zákzík jh úřě věřým ppm, ž hlí zvř ctví mlv plňj vškr pmíky tv zájzě, pk j tyt pmíky fváy v ctví mlvě b v ktlg. V přípě změy v bě účtík zájz l tht tví půví vý zákzík plčě rzílě pvíjí z zplcí cy zájzy úhr áklů, pk CARE STYLE změ zákzík vzk. Vškr ákly, ktr vzk z rží vh ptp, zákzík k v tíž, p) zákzík mí vt zrvtí mzí b v ctví mlvě j pv tt ktčt pzrt př zvíráí mlvy zájz (př. krc, btc, by mzým phybvým chptm č jým hcpm, těht žy, lrgc), jk vytvj bzpčí pvět z šky tím pj, q) věřt jpzěj 24 h př plávým ltm ltv čy, bď přím CARE STYLE b lgát v mítě pbyt. V.3. K pvtm zákzíků právckých b ál ptří: ) zámt v účtíky těmt Pmíkm, jkž lším frmcm, ktr CARE STYLE brží, zjm j pk frmvt rzh kvltě lžb, b) v přípch, ky přmětm mlvíh vzth j zájz, zámt účtíky zájz klm pjšťvy, ktrý bržl l člák VI. t. VI.4. Pmík, c) zbzpčt zvázt všchy účtíky, by pll pvt zákzíků, zjm těch, ktr vyžjí jjch bí čt jjchž tlm můž být j jtlvý účtík, ) rčt vcíh kpy v přípě, ky pl hy CARE STYLE í zjště prv průvcm CARE STY- LE. Tt vcí rgzčě zbzpčj řá pkyttí lžb vtlů bá plěí prgrm lžb, ) vzt CARE STYLE přm jmý zm účtíků, ětí 15 lt vt pl tm rzí vt by pvě z hl prv. VI. Práv pvt CARE STYLE VI.1. K právům pvtm zákzíků vým v člák V. Pmík vzthjí pvíjící pvt práv CARE STYLE l zák č. 89/2012 Sb.,bčký zákík, zák ěktrých pmíkách ctvíh rch v pltm zěí. VII. Zrší zájz VII.1. CARE STYLE j právě zršt zájz př jh zhájím z bjktvích ůvů, tj. v ůlk vrttl ált, ktr mhl zbrát př vylží vškrh úlí, ktr lz rzmě pžvt, j právě v tt vlt tpt mlvy zájz. Dál má práv zršt zájz, jtlž př zhájím zájz b ž tvh mmálíh pčt zákzíků; mmálí pčt vyplývá z pp zájz v ktlg, rp. bíky. U ltckých zájzů j mmálí pčt 85 b ltů ízk kpct 10 b. Jtlž CARE STYLE zrší zájz z ův ží tvh mmálíh pčt účtíků, j pv tt ktčt zákzíkv pímě zámt, jpzěj všk v lhůtě 7 (m) í př zhájím zájz. VII.2. Jtlž CARE STYLE zájz pl tvc VII.1. Pmík zrší, má zákzík práv pžvt, by m CARE STYLE záklě v mlvy pkytl jý zájz jmě v kvltě pvíjící půví ctví mlvě, můž-l tkvý zájz bít. Nj- l k zvří v mlvy, j CARE STYLE pv bz zbytčh kl vrátt zákzíkv vš, c ěh bržl úhr cy zájz pl zrš mlvy, ž by zákzík byl pv pltt CARE STYLE tp. VII.3. Jtlž j k zvří v mlvy, pltby ktčě záklě půví mlvy pvžjí z pltby pl v mlvy. Dh-l try áhrím zájz, má přtl práv zvýšt c, kyž j áhrí zájz vyšší jkt. J-l áhrí zájz žší jkt, vypltí přtl zákzíkv rzíl v cě bz zbytčh kl. VII.4. Pr příp, ž CARE STYLE zrší zájz v lhůtě krtší ž 20 ů př trmím jh zhájí, zvzj zákzíkv hrt pál v výš 10 % z cy zájz. Práv zákzík áhr šky tím í tč. CARE STYLE můž těcht pvtí zprtt, prkáž-l, ž k zrší zájz šl v ůlk ží mmálíh pčt zákzíků č v ůlk vrttl ált, ktr mhl zbrát př vylží vškrh úlí, ktr lz rzmě pžvt. VIII. Změ jých lžb VIII.1. Změ př zhájím zájz črpáí lžb VIII.1.1. J-l CARE STYLE c z bjktvích ůvů

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Ekonomické řešení podhledů

Ekonomické řešení podhledů Ky čí f př : úpr CSOBINC Srpí kz v bílé é é clvá b á k plh í zy CprICK-LOCK š p l j k QU N vé gp prví bz prfrc. Jý ý rrvý pík pvrchu kzy zy R kr rukc ár k á Kky vyváří přrzý pvrch phlu vzr přpíjící íku.

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic

Sádlové rohlíky z kvásku i z kvasnic Slé ly z i z i Č é ly K by i l ěli i ňé, řpé, plé ly? 250 l lžé y, 400 g plbé y, 100 g lé y, 12 g li, lžič lěy, 1/2 blč ž b lžič, 2 lž l. Č y plbé y, lě ž z řý žďý, ý zj. P při zby plbé y, z ( pě) i pči.

Více

Cibulový chleba tety Marti

Cibulový chleba tety Marti Ciblý lb y Mi C l zi lb, ý j j ý, lb ibly, ňý ěý? N jš ž l ž zl b j ibl zl yl. Nb ibl ůb ž při ji ě y, j b. Nč i 2 lž lěý 2 lž zý. Zlšť li č 1 lži pylli i 2 l y. Vš. V pě i 75 l pl, 75 l lé y, 300 g lé

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo číslo: 02718/21. 28. října 117, 702 18 Ostrava KPE86 PERAČÍ PRGRAM ŽVTÍ PRTŘEDÍ EVRPKÁ E Fnd držn Pr vd, vzdh přírd Vřjná zkázk č. 2/205 DDATEK č.2 k mlvě díl číl: 0278/2 ^ K LEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘAD MLVÍ TRAY: ČÍL MLVY (DDATK. Mrvklzký krj ídlm: Ztpn:

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF. case study společnosti LOGIK, s.r.o.

VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF. case study společnosti LOGIK, s.r.o. VÁNOČNÍ BALÍČKY PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY SCHWARZKOPF c ty lčti LOGIK,... OBSAH ŘEŠÍME SKUTEČNÉ POTŘEBY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY KOMUNIKACE 4 ŘEŠENÍ 8 PRÉMIOVÝ OBSAH 2 EFEKTIVNÍ

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ke smlouvě o dílo čísio: 02875/2013/KŘ

ke smlouvě o dílo čísio: 02875/2013/KŘ KHPFW PRAČÍ PRRA ŽVT PRTŘD JÍ K WKÍ Í-/K V kka,' Kí-AJKV ÚŘAD 'AM'\ \ {DDATK) 9Í\? V.RP:K_A'.! - Z' '". - " Pvvvzdh L - / ' k ' db - vrpký fd pr rgá rzvj přírd č k lvě díl čí: 7//KŘ. Mklzký krj ídl:, říj

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb

Accommodation / Seznam poskytovatelu pohostinských služeb / z pyv pý ž p y Pzy Pváy Pázvé yy 2013/2014 2 Ly,, T y D, vy, v Cvy D Cz p, D Ep x, p z J y y, v D p q xp v L y, N, v, D q y,, äz pp y, y L v,, I v, y y, y D Dp Ejy v py v, v p y y y v v D D v, v C y!

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00F2J2F. SMLOUVA ^ J: o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00FJF -. -:;.. A ; :\! ' SMLUVA J: pkytntí dte z rzpčt Mvklezkéh kje I. SMLUVÍ STRAY. Mvklezký kj e ídlem:. říjn 7, 70 tv ztpen: Iftf RSDR Svtmírem Remnem Báfflte I(x. 709069 * ffl t m m DIČ: Z709069

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy

Ukradená mince ZRAK. Budete potřebovat. minci. odměrku. list bílého papíru. vodu. hlížející odměrka. jste to snad byli vy ZRAK U c B ř c z c zř č jš c ch ř P! j Z j h K č j j ř c zř z M j? z N hžjc? j h 42 Ex_001_073 42 752014 14:47:46 P jc 1 Vz c ž j ř h 2 P z c c j z ř S c? Szřj ž! C j? N j c c P c šj č z j z ř 4 Lž ř!

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

ošetřování včelstev během roku obchod apropagace nové směry ve včelaření historie včelařství

ošetřování včelstev během roku obchod apropagace nové směry ve včelaření historie včelařství L rů ČSV,.s. veu, stv EU tuí áz v včí t, šttsá ý v vč stv,, čváí r vu vč r štřváí včstv ě ru vé sěry v včří t, s včí ruty sáží á trí čst čsý sruží, ůsíí v ru Učté Kr Ttu Jé Příí Ttu U PSČ Měst T _ Hví

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda")

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda) KUMSP00D7AH nvetie d vší budunti _ í (!'ÍSi 0'MVÍLUV \ (i)qi)áikiy. Y- m.. :_kr. inib. '< PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU PR RGNÁLNÍ RZVJ ke mluvě díl č. 02/204/M (dále jen dhd"). Smluvní trny. Mrvklezký krj Sídl:

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu

I/50 Brno - MÚK Bělohorská Lokální oprava krytu PTRZNÍ PLTNTI DKNTC: Ú JK - BLT BRN: PLICI ČKÉ RPBLIKY - DPRNÍ INPKTRÁT BRN: č.j.: KRPB-.../ČJ-05-0600DIBrno, dne.../.../05 Platnost pouze pro PDZ a ZK. Dne.../.../05 GITRÁT ĚT BRN - DBR DPRY: BRNĚNKÉ

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků).

Obr. DI-1. K principu reverzibility (obrácení chodu paprsků). Učebí text k předášce UFY8 Dvojvzková tererece teké vrtvě Dvojvzková tererece teké vrtvě Předpokládejme, vl o mpltudě dvou delektrk tk, že mpltud održeé vly bude o dexu lomu bude t (vz obr. DI-1). v protředí

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč

141 838 Kč. 138 325 Kč 78% 38% 117% 1 316 517 Kč. 105% 917 937 Kč. 250 344 Kč. 317 758 Kč 116% 105% 117 571 Kč. 86 086 Kč 66% 97% 479 512 Kč 25.10.2012 1 z 8 Txté hnní Insting, tisk JR D:\kunty\_VZ LBC\JR 6 lzn\tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční tisk 2012 Lzně - srnní nbík s yznční SO 03 - Dpzitř ČÁST: STAVEBNÍ ČÁST nbík I. % nbík II. % nbík

Více

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ თ卷 vá átk : u t cu 2, ( d. u, ) v j d j kთ卷 í hv თ卷c. Ú ý s c ých át k v b d. 3. LÉKOVÁ FORMA P áš k ᖗ哧í vu u íh t ku.

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

'*T.-b;'T.4*-tyF.T:''F{h i lt'1* *.'l'{il6lllt ll ff $F{' ' 1.' * un. l1. F ffi 'B 1l' Áiv q l 1 n' *l('l -55't -'-'---{F*{ {** '*:-:===1:1'i+.:=*-*.= Ť lffij-p -'_tsťt{.3 Ť )l lt '* : Ť.ttffi l ffi pi

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

71 to{13!( f!ffpti!!ilír /I ťfo14w; t1iltj,.z- lit. Ufll, / J(). !/1f!J3ftJ;;f!I II. !tp1:lj!t ( 1. Podnět: (/ I

71 to{13!( f!ffpti!!ilír /I ťfo14w; t1iltj,.z- lit. Ufll, / J(). !/1f!J3ftJ;;f!I II. !tp1:lj!t ( 1. Podnět: (/ I (/ I!tP1:lJ!t ( lit. (V Ufll, /!/1f!J3ftJ;;f!I II 71 to{13!( ( 11/ťI( It/l;f!:kí ~ Ý 10 /J/t1/j f!ffpti!!ilír /I ťfo14w; t1iltj,.z- J(). 2. Zatřiďte Váš podnět do níže nabízených kategorií. Můžete vybrat

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

KUÍ1SP88KI140P ] v?'? \ y.y -*;«*;: SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUÍ1SP88KI140P ] v?'? \ y.y -*;«*;: SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje IIJII \', p Vv-.Kí í r/ v,: K''!'- :! íh Í-- V; -". '' L ", _ í " \./fy_.y KP88KI4P ] v?'? \ y.y -*;«*;: LUVA pkyttí dt rpčt rvklkéh kr I. LUVÍ TRAY. rvklký krj íd: 8. říj Í7, 7 8 trv tp: Ig, Rr, vtí R

Více

Ą š ě íš ĺ ěř í ŕ ř ř č č ý í č ý í č ř ý ě í ě ší ř ů í Č čĺ í ě í í říč í Úč í í Č ří ě ř ří í ů í í čí Č Đ Ć í ří ý í Ž í í č í č čí Úč Ú ĺ ľĺ ě ĺ ří í ř ř í ří í š ě í ý Š ĺ í ř č Š ĺ ěř ĺ řĺ í ř ř

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenční č. 00979/2015/SOC) f " -~_. ::-,...::,_... ČÍSL SMVY (IX>DATKU)~~Tí KUMSP9KM77H DDATEK č._ ke smlvě pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje (evidenční č. 979/215/SC) I. SMVNÍ STRANY Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn 117,

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz

Víc než záruka. 4leté servisní zabezpečení. Tiskárny a multifunkční tiskárny formátu A4. r o k č. b a. www.xerox.cz Vc ž áu lté Tá multfu tá fmátu A www.xx.c C j t Čtřlté, t j lá é t Xxu Váš uý tj. Jdá lužu, d ž át ému tému ř řdu ýhd, d ámc tdd áu tě gtých áldů t ámc mluch dm. Ftc t můžt dlužt hlut áuu, t ž. Výhdm luž

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK

GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK 2-3 4-5 6-7 8-9 0-2 - 3 4-5 6-7 8-9 20-2 22-23 24 OBSAH NAŠE SLUŽBY CHTĚJTE VÍC OD SVÉ TISKÁRNY NAŠE SLUŽBY 3 - GRAFICKÉ STUDIO 3 GRAFICKÉ STUDIO SPOLEČNOSTI LOGIK - ORIGINÁLNÍ

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu.

MPIB2015000000,38. Název : Žádost MC Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu. MPIB205000000,8 J Rd mět Brn 7JI0A. zedání Ztpitelt mět Brn knné dne 7..205 áze : Žádt M Brn-trý Líke hl pžitím čáti ptpenýh příjmů z prdeje nemittí k jiném účel bh : Důdá zprá Žádt MČ Brn-trý Líke Výpi

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1 III/2 Invce zkvitněn výuky prtřenictvm ICT Oznen mteriu Název vzěávch mteriáu Mteriá vytvři/ Jmén Přjmen Dtum Tř Přemět Tém hiny Ppi Ppi řeitee VY_32_INOVACE_01 Mtemtik pr 1. rnk Lubr Dur 23.11.2011

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

ňwesfice do vosi buooucncsti Evropská unie ke smlouvě o dílo číslo; 027I9/2014/IM I. Smluvní strany

ňwesfice do vosi buooucncsti Evropská unie ke smlouvě o dílo číslo; 027I9/2014/IM I. Smluvní strany RAVKLEZKÝ KRAJ - KRAJKÝ ÚŘA KPEE l. LVY (ATK) k tb - k zkr, db, ňefe d v bt Evrpká ne Veřejná zkázk č. /5 ke lvě díl číl; 7I/4/I. vklezký kj e ídle: Ztpen: I: IČ: nkvní pjení: Čí účt: I. lvní tn. njn 7,

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

ě ý úř í ý úř í ěř ý í í í í í ó í ý č ě é é é ý č Í é ž í Č ž í Č ě é Č ř í Č ý ě í í Č é ěž Č é ě Č Č í ž í é ě é ýš č í ří š í ú í ýš č ě č č í é í ř í é Ž í í ž í š ž ě í ý ě ž í ž č ří ť š ž éč í

Více

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu

Dívka e-fektu. Sudoku a DeFekt. Hudba z FEKTu Kulinářské okénko. Kulturní okénko. Zuřivý fotograf. Téma čísla: Realizační tým Dívky e-fektu Č P ť, ť ř K 2009 4., 5. ://..b.z/f é : Rz ý D -f K é D -f SDENI Hb z EK Kářé é S D Zřý ff PRO SDENY S ú I Aj š, ý ž, zšé j é š á řáš š -f. P b ý, b é 53 Hb z EK. Dfá, ž á b b. M b, ž řš b ž z zřj ý ž

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ

1. Trapézový plech poloha pozitivní (betonem jsou vyplněna úzká žebra) TR 50/250-1mm. Tloušťka Hmotnost PL Ý PRŮŘEZ EFEKTIV Í PRŮŘEZ Příkld 0: Nvrhěte pouďte protě uložeou oelobetoovou tropii rozpětí 6 m včetě poouzeí trpézového plehu jko ztreého beděí. - rozteč tropi m - tloušťk betoové dek elkem 00 mm - oel S 5 - beto C 0/5 - užité

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz

KOVMAT. email: objednavka@kovmat.cz web: www.kovmat.cz Domovní čísla Cena Držáky na dveře Cena Elementy Cena Elementy Cena CD 0-10 221 Kč DR01 771 Kč KH06 24 Kč EL38P 435 Kč DR02 1350 Kč KH07 36 Kč EL39L 177 Kč Dekorace Cena DR03 882 Kč KH08 42 Kč EL39P 177

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Úť ž č Ť ň š Ý č ž Ť š ž ť Ť ň Í ž č Ť Ť ň ž š č Ť š ž ť ť Í ť Ť š ž Ž š ň Ž ň š Í ž ň š Ž ž Í š Ť Ž Ť š š ť ž č ď Í Ť šž ž Ž š Ť Ť š Ť Ť č č ž ž ž Ť Ť šš ň š Ť ž Ď ž ú Ó č Ó š ž š č č ž č Ť č š č ň ň

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

ABECEDNÍ HESLOVITÝ SEZNAM

ABECEDNÍ HESLOVITÝ SEZNAM GRUPPE 25.02.2003 9:28 Uhr Seite.15 AP_3 Raid_1:K:Klauke:KLAU#0210-35Textron Tschech: ABECEDNÍ HESLOVITÝ SEZNAM strana Abecední numerický seznam.17.29 Bezpečnostní stříhací přístroj, jmenovité napětí do

Více