Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s.,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015"

Transkript

1 Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s.,

2 Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o. Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Petr Kučera Koordinátor výroby Hlavní agronom Technik rostlinné výroby Ing. Roman Hlava Ing. Jiří Pilař Miloš Zuzánek Hlavní zootechnik Zootechnik Technik mechanizace, správa budov Ing. Miloš Franc Koordinátor výroby Koordinace výroby Ve společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. figuruji jako hlavní koordinátor výroby. Tato pozice je zaměřená na vytváření souladu mezi oběma sesterskými organizacemi DS Agro. Do této oblasti patří zajišťování smluvních vztahů v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů v kompetenci mi svěřených vlastníky firem, podílím se na jednání s vlastníky půdy a jsem součástí týmu, který připravuje rozvojové programy pro další zefektivnění činnosti firem. Zároveň jsem v jednotlivých případech pověřován vedením firmy ve specifických činnostech dle potřeby. I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytváření dobrého pracovního klima v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných úkolů.

3 Rostlinná výroba Lukáš Hašek Hlavní agronom V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Neustále sleduji trendy v pěstebních technologiích a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je podpořena studiem ČZU v Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické znalosti, které bych chtěl následně využívat v praxi. Petr Kučera Technik rostlinné výroby Naším společným cílem je v rámci kooperace s DS Agro Libštát s.r.o. zajistit dostatek kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS DS Agro Libštát s.r.o., a to s co nejlepšími ekonomickými výsledky a zároveň co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. Provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit živin. Chceme i nadále zvyšovat kvalitu odvedené práce našich zaměstnanců, podpořenou kvalitním strojovým parkem. V roce 2014 jsme hospodařili na ploše 721ha (orná půda 305ha, TTP 416ha). V roce 2015 obhospodařujeme zemědělskou půdu o ploše 682 ha (orná půda 342ha, TTP 328ha, tráva na orné půdě 12ha). Sklizeň plodin v roce Osev Plocha (ha) Sklizeň (t) Prům. výnos (t/ha) Plocha (ha) Sklizeň (t) Prům. výnos (t/ha) Plocha (ha) Sklizeň (t) Prům. výnos (t/ha) Triticale ozimé 40, ,2 27,6 134,5 4,8 24,2 Pšenice ozimá 45,3 201,5 4,4 25,2 121,3 4,8 79,7 Triticale jarní 39, ,1 132,8 561,6 4,2 111,1 Triticale jarní s podsevem jetele Kukuřice 16,8 44, ,7 79,2 1901,1 23,9 72,7 Žito ozimé 19,4 Hrách 25, ,8 Ječmen krmný 40, ,5 Oves krmný 11,3 42,3 3,7 Plocha celkem 246,1 305,0 341,7 Pozn.: V roce 2013 se sklidilo 643t volné slámy a 767t sena. V roce 2014 se sklidilo 1033 balíků slámy a 323t volné slámy. TTP Sklizeň (t) seč seč seč seč 690 Celkem

4 Živočišná výroba Ing. Roman Hlava Hlavní zootechnik V roce 2014 jsme provedli zásadní změny v přístupu chovu skotu na střediscích Košťálov. Přepracovali jsme přípravu dojnic na laktaci v době stání na sucho a ve spolupráci s VVS Verměřovice změnili výživu v průběhu laktace. Tento krok nám přinesl očekáváné výsledky, kdy se začal projevovat genetický potenciál stáda a došlo i ke zvýšení užitkovosti v průměru o cca 1500l na dojnici. Změnili jsme celý systém péče o mléčnou žlázu před a po dojení, čímž jsme dosáhli snížení počtu somatických buněk v mléce a tím i množství vytřiďovaného mléka. Daří se nám velmi dobře odchovávat telata a jalovice jako základ budoucího stáda. Dle růstových tabulek u většiny kusů dosahujeme velmi dobých výsledků. Během roku 2014 jsme snížili průměrné stáří jalovic při zabřeznutí ze 715 na 644 dní. Odchov jalovic je podpořen výstavbou nové odchovny na Kamínce. Zlepšujeme podmínky pro ustájený skot (na KI a KII jsme instalovali nucené větrání a na KI a KII dva nové zásobníky na doplňkovou směs). Budoucnost vidíme v navázání úzké kooperace se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce). Ing. Jiří Pilař Zootechnik (OMD na Kamínce) V roce 2014 byla dokončena výstavba OMD na Kamínce. Dobytek sem byl postupně naskladňován od 1. do 3. prosince Celkem jsme přivezli 246 jalovic, z toho 127 ks z DS Agro Košťálov s.r.o. a 119ks z DS Agro Libštát s.r.o. Tím bylo dosaženo toho, že jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou obsluhu nenáročné stáji. Jalovice jsou od té doby průběžně naskladňovány z teletníků v Bělé a v Košťálově ve věku kolem 6 měsíců a váze kg. Po zapuštění a dokončení odchovu jsou vysokobřezí jalovice převáženy na kravíny - do Košťálova jich přešlo 38, do Libštátu a Svojku celkem 17. Prodej jalovic Nadpočetné jalovice, nevhodné pro obnovu našeho stáda dojných krav, jsou prodávány zájemcům mimo podnik do chovů v ČR i v zahraničí. - 26ks jalovic (z Košťálova 22 a z Libštátu 4) v ceně od ,-Kč do ,-Kč. - 20ks chovných jaloviček po matkách s nedostatečnou užitkovostí ve váze kolem 350 kg za cenu 45,-Kč/kg. - 5ks slabých jaloviček na jatky Přírůstek Po počátečních obtížích se přírůstek stabilizoval na úrovni >více než 1,2 kg/ks/den u mladší kategorie, >cca 0,8 kg/ks/den u vysokobřezích jalovic. Připouštění Jalovice zapouštíme v průměrném věku 17,1 měsíců. Do 17 měsíců máme zapuštěno 56% stáda, do 18 měsíců je to 69%.

5 OMD na Kamínce OMD na Kamínce - Květen 2014 OMD na Kamínce - Prosinec 2014 Investice - kravíny v Košťálově Silo na K3 Regulované větrání K1, K2

6 Živočišná výroba Produkce mléka Kravíny Košťálov Realizační cena mléka v roce 2014 (Kč) 9,90 9,76 9,85 9,90 9,75 9,70 9,50 9,30 9,56 9,42 9,44 9,30 9,10 8,90 8,70 8,86 8,84 8,69 8,66 8,50 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Produkce mléka - Kravíny Košťálov (l) vl. krmiva nak. krmiva prac.n+pojištění odpisy DHM + opr. a energie odpisy krav plemenářské služby veter. Sl. + léky ost. přím a rež. N narozená telata chlévská mrva Náklady na 1l mléka 2014 (Kč) 0,78 0,57-0,25-0,17 0,48 0,22 0,74 0,45 2,09 3,58 Celkové náklady činí 8,49 Kč/l.

7 Živočišná výroba Produkce mléka Kravíny Košťálov Tržby za mléko v roce 2014 (Kč) , , , , leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rok Celková produkce mléka (l) ø realiz. cena mléka (Kč) Celkové tržby za mléko (Kč) , , , , Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015 Mlékárna Dodáno litry celkem Kč prům. cena tuk bílkovina Mlékárna Pragolaktos, a.s , ,13 7,616 3,777 3,346 Mlékárna Hlinsko, a.s , ,82 7,688 3,839 3,418 Polabské mlékárny a.s. Poděbrady , ,33 7,729 3,870 3,371 AGRICOL s.r.o. Polička , ,70 7,900 3,583 3,214 Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO , ,13 9,702 3,841 3,220 Celkem , ,11 7,646 3,786 3,356 Aktuální stavy skotu v České republice K datu Dojné krávy Krávy bez tržní produkce Krávy celkem Skot celkem

8 Miloš Zuzánek Technik mechanizace, správa budov Mechanizace, správa budov a majetku V roce 2014 jsme vynaložili značné investice do majetku a areálů společnosti. Za nejvýznamnější považujeme výstavbu OMD na Kamínce. Stáj s kapacitou 260ks dobytka jsme započali stavět v květnu 2014 a uvedli do provozu v prosinci V současnosti zde usilovně pracujeme na dokončení venkovních přeháněcích chodeb. Za zmínku rovněž stojí naše snaha zlepšit podmínky pro ustájený skot na košťálovských kravínech. Instalovali jsme zde ventilátory, opravili krmné vaničky, vyměnili chlazení mléka aj. Průběžně pracujeme na kultivaci okolí areálu a na opravě cest. A nemůžeme opomenout mechanizaci. Dílnou postupně prošly všechny traktory a stroje tak, aby byly řádně připraveny na sezónu. Zbavili jsme se pro nás již nepotřebných strojů a průběžně investujeme do nových a modernějších, abychom minimalizovali náklady a především zvýšili produktivitu práce. Vybrané stavební a dílenské práce v roce 2014 a 2015 Kravíny, OMD - Výstavba odchovny mladého dobytka na Kamínce, Rekonstrukce seníku u kravína v Košťálově - Ventilátory na kravínech KI a KII, Oprava krmných vaniček včetně rolen a dráhy na KII Areál společnosti - Plochy pro uskladnění senáže, Vstupní brána v areálu dílen - Oprava výdejního stojanu na PHM, Úprava plochy u Heřmánkovny, Oprava cest Úprava plochy Vstupní brána, výdejní stojan PHM Senážní plac

9 Dílny - výměna kotle na LTO za kotel na tuhá paliva (automat na uhlí) - Výměna výplní v oknech - Kultivace prostředí okolo dílen likvidace nepotřebných strojů, odvoz šrotu Mechanizace - Opravy o Krmný vůz Černín o Nakladač Hon (montáž vykusovače senáže) o John Deere 7820 (montáž čelní hydrauliky s vývodem) - Prodej staré nepotřebné techniky o 2x Zetor 10045, 2x Zetor 7245, John Deere 6910, John Deere 7800, Rozmetadlo hnoje RMA, ŠT 180 Vybraný majetek pořízený v roce Stroje Kolové a pásové traktory, kontejnerové nosiče, cisterny, vleky od ZDK tis. Kč Stroje a zemědělské zařízení, přívěsy, vleky, fekál, cisterna od ZDK tis. Kč Stroje obráběcí, zařízení na sváření, nakladače od ZDK tis. Kč Stroje sběrný vůz, secí stroj, mulčovač, žací kombinace, rozmetadlo od ZDK 320 tis. Kč Traktor John Deere 7530 Premium L tis. Kč Škoda Octavia Amb. 1,6 TDI 231 tis. Kč Polonesený kypřič Ecoland 435 tis. Kč Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP tis. Kč Lesní fréza FAO FAR tis. Kč Traktorový návěs WTC 566 tis. Kč Traktor MCCormick 330 tis. Kč Zvířata Koupeno dle znaleckého posudku za tis. Kč. Z toho tis. Kč mladý dobytek a tis. základní stádo Pozemky Kundratice Košťálov 1/5 Košťálov 798 tis. Kč 34 tis. Kč 772 tis. Kč Vložené budovy Dle znaleckého posudku k Dle znaleckého posudku k za tis. Kč za tis. Kč Vybudování - zpevněné plochy pro uskladnění senáží 388 tis. Kč - vstupní brány 304 tis. Kč - technické zhodnocení Heřmánkovny 154 tis. Kč - technické zhodnocení kravín Košťálov 50 tis. Kč Nedokončené - OMD Kamínka, Silo Košťálov, Silo Kamínka - Technické zhodnocení dílen kotelna, sociální zařízení 185 tis. Kč

10 Vybrané pořízené stroje Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812 Lesní fréza FAO FAR John Deere 7530 Premium Traktorový návěs WTC Zaměstnanci, odměňování Průměrná hodinová mzda (Kč) 160,00 140,00 120,00 100,00 114,87 100,10 109,13 102,99 142,15 80,00 73,67 72,43 71,57 60,00 40,00 Rostlinná výroba Živočišná výroba Dílny THP Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč) Rostlinná výroba Živočišná výroba Dílny THP

11 Mzdové náklady (Kč) Počet zaměstnanců Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců rok 2013 a Celkové mzdové náklady Počet zaměstnanců Pozn.: Rok 2013 ukazuje hodnoty týkající se ZD Košťálov, rok 2014 hodnoty DS Agro Košťálov. Provozní výsledovka DS Agro Košťálov s.r.o. za rok 2014 Náklady SU AU Název účtu Obrat za období Spotřeba nakoupených osiv a sadby , Spotřeba nakoupených hnojiv , Spotřeba čistících prostředků , Spotřeba chemických prostředků , Spotřeba nakoupených krmiv , Spotřeba paliv - LTO 4 600, Spotřeba paliv - uhlí , Spotřeba stavebního materiálu , Spotřeba náhradních dílů , Spotřeba pneumatiky, duše , Spotřeba PHM nafta , Spotřeba PHM benzín , Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně , Pracovní oděvy a ochranné pomůcky , Inseminační dávky býků , Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč , Spotřeba DDHM časové rozlišení , Spotřeby léky a desinfekce , Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury , Spotřeba ostatního materiálu , Spotřeba senážních plachet , Rozpuštění doprovodných nákladů , Spotřeba materiálu , Spotřeba elektrické energie , Spotřeba plynu , Spotřeba energie , Spotřeba vody , Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek , Opravy a údržba staveb a budov , Opravy a udržba strojů a zařízení , Opravy a udržování , Cestovne 1 243, Cestovné 1 243,00

12 Reprezentace , Náklady na reprezentaci , Služby-pomocné práce , Ostatní polní práce , Plemenářské výkony , Veterinární výkony , Koordinace výroby živočišná výroba , Daňové poradenství , Úprava paznehtů , Laboratorní služby , Doprava, práce jeřábem, bagrem a stroji , Ostatní přepravné , Nájemné plynových lahví , Nájemné ostatní - stroje , Nájem budov a staveb - kancelář , Nájemné pozemky , Telefony , Poštovné 9 946, Reklama společnosti - dresy, plakáty, poutače 2 500, Ostatní služby , Programy - Org. kancelář, Duel a jiné 5 055, AG info , Školení 6 441, Technické prohlídky, emise, , Revize,posudky,právní služby , Čištění sušení obilí , Odvoz odpadu, desinfekce, deratizace, bílení , Ostatní služby , Mzdove naklady , Mzdové náklady - fakturace , Mzdové náklady , Zakonné sociální pojištění , Zákonné sociální pojištění , Lékařské prohlídky , Příspěvek na obědy 55% , Nedaňové - příspěvky na obědy 28, Zákonné sociální náklady , silniční daň 7 246, Daň silniční 7 246, Dálniční známky 1 485, Rozhlasové poplatky 225, Spotřeba kolků 400, Správní a soudní poplatky 730, Ostatní daně a poplatky 2 840, Zůstatková cena DHM , Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj , Prodaný materiál , Prodaný materiál , Dary 2 000, Dary 2 000, Ostatní pokuty a penále 73, Ostatní pokuty a penále 73, odpis pohledávek - postoupení , Odpis pohledávky 6 669, Odpis pohledávky , Haléřové vyrovnání 12, Havarijní pojištění 2 551, Povinné ručení , zákonné pojištění odpovědnosti 0, , Pojištění strojní ,00

13 Pojištění firemní odpovědnosti za škodu , Ostatní provozní náklady , Úroky od banky , Úroky z půjček , Úroky z úvěru , Úroky , Bankovní poplatky , Ostatní finanční náklady ,67 Náklady celkem ,97 Výnosy SU AU Název účtu Obrat za období Tržby z prodeje služeb rostliné výroby , Tržby výkrm zvířat , Trzby z refundace mezd, mzdové náklady 2 070, Tržby dílna , Tržba autodoprava , Tržba traktory , půjčovné , Nájemné za pozemky , Pronájem budov a staveb , Tržby z prodeje služeb , Tržby z prodeje DDHM , Tržby z prodeje DHM , Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku , Tržby z prodeje materiálu , Tržba za železný šrot , Tržby z prodeje materiálu , výnosy z postoupených pohledávek , Výnosy z odepsaných pohledávek , Haléřové vyrovnání 0, Dotace z úřadu práce , Pojistné plnění , Náhrada škody zaměstnanci 5 000, Ostatní provozní výnosy , Uroky 14, Úroky 14, Ostatní finanční výnosy - úroky od PGRLF , Ostatní finanční výnosy ,00 Výnosy celkem ,55 Náklady: ,97 Výnosy: ,55 Zisk/ztráta: ,42 Pozn.: V roce 2014 činily účetní odpisy ,00 Kč.

Valná hromada ZD Košťálov a.s.,

Valná hromada ZD Košťálov a.s., Valná hromada ZD Košťálov a.s., 18. 6. 2016 Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o. Josef Chuchlík Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Ing. Roman Hlava Miloš Zuzánek Dagmar Sádková Koordinátor výroby Hlavní

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E s e s í d l e m v P R A V O N Í N Ě z a r o k 2 0 1 3 Struktura půdního fondu ha stav k 1. 3. 2014 Druh Pravonín Vyšetice Celkem podnik

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 Červen 2014 Předkládá : Ing. Tomáš Kysilka jednatel společnosti 1 I. Charakteristika společnosti Společnost

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok ZOD Brniště a.s Brniště, Jáchymov 1 IČO: V Brništi dne VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015 ZOD Brniště a.s. 471 29 Brniště, Jáchymov 1 IČO: 00119407 V Brništi dne 31. 3. 2016 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce

Více

Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015

Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015 Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015 Vedoucí pracovníci DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Energie s.r.o. Lukáš Hašek Věra Satránská Ing. Miloš Franc Hlavní agronom Koordinátor BPS, správa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015

Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 Zpráva o podnikatelské činnosti 2015 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 V Opavě Kylešovicích 23. 2. 2016 Stránka 1 tis. Kč Rozbor hospodaření za rok 2015 byl zpracován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti za rok 2013 Valná hromada se koná 20. 6. 2014 od 13.00 hodin v sále pohostinství ve Velkém Újezdě. Prezence od 12.30 hodin. Program jednání:

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Výroční zpráva za rok POLABÍ Vysoká a.s. DIČ: CZ Vysoká nad Labem 160. oddíl B, vložka 1781

Výroční zpráva za rok POLABÍ Vysoká a.s. DIČ: CZ Vysoká nad Labem 160. oddíl B, vložka 1781 Výroční zpráva za rok 2015 POLABÍ Vysoká a.s. IČO: 252 901 42 Sídlo společnosti: DIČ: CZ 252 901 42 OR KS Hradec Králové okres Hradec Králové oddíl B, vložka 1781 Ing. Vladimír Tichý předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 549 191,62 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 79651,00 76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630

Více

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014 Březen/ 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 1. Základní údaje o akciové společnosti 2. Profil společnosti 3. Statutární a dozorčí

Více

Běžný měsíc: Od počátku roku ( ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje služeb - praní prádla

Běžný měsíc: Od počátku roku ( ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Tržby z prodeje služeb - praní prádla UCT/VEMA 28.02 S005 Org.: 61325422/0 12. 2015 19/05/16 7.21 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Pražská 206 41801 Bílina

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, do příslušného uvede 0. t = poslední uzavřený účetní rok předcházející

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2015

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2015 Duben/ 2016 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2015 1. Základní údaje o akciové společnosti 2. Profil společnosti 3. Statutární a dozorčí

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

Pracovní skupiny rostlinná výroba živočišná výroba. Jan Boudný, Bohdana Janotová ÚZEI, 1. dubna 2016

Pracovní skupiny rostlinná výroba živočišná výroba. Jan Boudný, Bohdana Janotová ÚZEI, 1. dubna 2016 Pracovní skupiny rostlinná výroba živočišná výroba Jan Boudný, Bohdana Janotová ÚZEI, 1. dubna 2016 Obsah Výběrové šetření nákladů a výnosů ÚZEI (systém sběru dat, reprezentativnost) Výsledky šetření ŽV

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Přehled výrobních ukazatelů za rok 2014 (v tisících Kč):

Přehled výrobních ukazatelů za rok 2014 (v tisících Kč): VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 název : ZEVERA, a.s. vznik : 17. 2. 1998 sídlo : Horní Radouň 109, okres Jindřichův Hradec, 378 43 Horní Radouň IČ : 25173189 DIČ : CZ 25173189 Akciová společnost ZEVERA, a.s. vznikla

Více

Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu MO ČRS Rožnov p/r, přednesená na výroční členské schůzi dne

Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu MO ČRS Rožnov p/r, přednesená na výroční členské schůzi dne Účetní uzávěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu MO ČRS Rožnov p/r, přednesená na výroční členské schůzi dne 16. 3. 2014 Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s výsledky hospodaření

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014

Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014 Agro Záblatí, a.s. se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČO: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. Rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 Rozbor hospodaření společnosti

Více

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011

Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Vyhodnocení roku 2012 + porovnání 2011 Náklady 31.12.2011 31.12.2012 plán 2012 plán 2013 Spotřebované nákupy celkem 3 240 243 3 912 997 3 305 3 930 Spotřebované materiálu 501110 Spotřeba materiálu-hřiště

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Vážení akcionáři, Výroční zprávu za rok 2014 V oblasti živočišné výroby

Vážení akcionáři, Výroční zprávu za rok 2014 V oblasti živočišné výroby Výroční zpráva 14 Vážení akcionáři, předkládám dnešní Valné hromadě k posouzení Výroční zprávu za rok 14. V tomto roce společnost Žilovská zemědělská a. s. dosáhla v komplexní zemědělské výrobě mimořádných

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Název organizace: Městské technické služby Bílina Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace)

Vyúčtování hospodaření leden - prosinec 2014 Název organizace: Městské technické služby Bílina Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace) Oddíl a : celkem - hlavní činnost ( dotace) SR UR čerpání % k SR 521 platy zaměstnanců 13 158 12 997 283,00 98,78% 52810 náhrada mzdy - nemoc 37 131,00 521 mzdy soc.projekt EU 160 824,00 521 zapojení FO

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků

Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Koncepce energetické analýzy zemědělských podniků Jindřich Špička Alltech.com konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Význam zemědělství v konečné spotřebě energie. Zemědělství

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a

Další vlna investic byla zahájena v roce 2004 nákupem secí kombinace, píc ninářského programu do rostlinné výroby a Vážení, v roce 2007 oslaví naše firma 15 let od svého založení. Toto výročí bude jistě důvodem k oslavě, ale pojďme teď společně nahlédnout do uplynulých 14 let z pohledu investic a v závěru proveďme bilanci

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České republiky

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

IČO: 00228699 - Obec Předmíř List: 1 Čas: 16:16:59 Datum: 19.01.2015 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 019 0000

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (v celých tisících Kč) Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AGRO Záblatí a.s. IČ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015

Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2015 Struktura výnosů v roce 2015 Výnosy 2015 Kč dotace UZ 333 53 20 190 000,00 26 653 171,45 dotace UZ 330 34 91 892,00 dotace UZ 330 61 97 889,00 dotace UZ 330

Více

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE

Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Petr Kopeček NABÍDKA SKUPINY ČSOB PRO ZEMĚDĚLCE Cíl skupiny ČSOB v zemědělství dlouhodobé partnerství podpora zemědělců i v období kolísání tržních cen zemědělských komodit odborný přístup k řešení potřeb

Více

Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013

Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Výroční zpráva ZD Klučov-Lhota, družstvo za rok 2013 Představení firmy : Název fy: ZD Klučov - Lhota, družstvo Sídlo fy: Klučov 52, okr. Třebíč, PSČ 675 52 IČ: 001 39 807 Právní forma: Družstvo Zápsáno

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

Výsledovka analyticky APSS ČR

Výsledovka analyticky APSS ČR Výsledovka analyticky APSS ČR Číslo účtu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2013 Rok 2014 31.12.2011 do 31.12.2012 rozpočet do 30.6.2013 rozpočet skutečnost skutečnost skutečnost Náklady 501100 Spotřeba materiálu-tonery,kancel.potřeby

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více