Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s.,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s., 27. 6. 2015"

Transkript

1 Výroční členská schůze ZD Košťálov a.s.,

2 Vedoucí pracovníci DS Agro Košťálov s.r.o. Ing. Miloš Franc Lukáš Hašek Petr Kučera Koordinátor výroby Hlavní agronom Technik rostlinné výroby Ing. Roman Hlava Ing. Jiří Pilař Miloš Zuzánek Hlavní zootechnik Zootechnik Technik mechanizace, správa budov Ing. Miloš Franc Koordinátor výroby Koordinace výroby Ve společnosti DS Agro Košťálov s.r.o. figuruji jako hlavní koordinátor výroby. Tato pozice je zaměřená na vytváření souladu mezi oběma sesterskými organizacemi DS Agro. Do této oblasti patří zajišťování smluvních vztahů v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů v kompetenci mi svěřených vlastníky firem, podílím se na jednání s vlastníky půdy a jsem součástí týmu, který připravuje rozvojové programy pro další zefektivnění činnosti firem. Zároveň jsem v jednotlivých případech pověřován vedením firmy ve specifických činnostech dle potřeby. I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytváření dobrého pracovního klima v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných úkolů.

3 Rostlinná výroba Lukáš Hašek Hlavní agronom V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Neustále sleduji trendy v pěstebních technologiích a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je podpořena studiem ČZU v Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické znalosti, které bych chtěl následně využívat v praxi. Petr Kučera Technik rostlinné výroby Naším společným cílem je v rámci kooperace s DS Agro Libštát s.r.o. zajistit dostatek kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS DS Agro Libštát s.r.o., a to s co nejlepšími ekonomickými výsledky a zároveň co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. Provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit živin. Chceme i nadále zvyšovat kvalitu odvedené práce našich zaměstnanců, podpořenou kvalitním strojovým parkem. V roce 2014 jsme hospodařili na ploše 721ha (orná půda 305ha, TTP 416ha). V roce 2015 obhospodařujeme zemědělskou půdu o ploše 682 ha (orná půda 342ha, TTP 328ha, tráva na orné půdě 12ha). Sklizeň plodin v roce Osev Plocha (ha) Sklizeň (t) Prům. výnos (t/ha) Plocha (ha) Sklizeň (t) Prům. výnos (t/ha) Plocha (ha) Sklizeň (t) Prům. výnos (t/ha) Triticale ozimé 40, ,2 27,6 134,5 4,8 24,2 Pšenice ozimá 45,3 201,5 4,4 25,2 121,3 4,8 79,7 Triticale jarní 39, ,1 132,8 561,6 4,2 111,1 Triticale jarní s podsevem jetele Kukuřice 16,8 44, ,7 79,2 1901,1 23,9 72,7 Žito ozimé 19,4 Hrách 25, ,8 Ječmen krmný 40, ,5 Oves krmný 11,3 42,3 3,7 Plocha celkem 246,1 305,0 341,7 Pozn.: V roce 2013 se sklidilo 643t volné slámy a 767t sena. V roce 2014 se sklidilo 1033 balíků slámy a 323t volné slámy. TTP Sklizeň (t) seč seč seč seč 690 Celkem

4 Živočišná výroba Ing. Roman Hlava Hlavní zootechnik V roce 2014 jsme provedli zásadní změny v přístupu chovu skotu na střediscích Košťálov. Přepracovali jsme přípravu dojnic na laktaci v době stání na sucho a ve spolupráci s VVS Verměřovice změnili výživu v průběhu laktace. Tento krok nám přinesl očekáváné výsledky, kdy se začal projevovat genetický potenciál stáda a došlo i ke zvýšení užitkovosti v průměru o cca 1500l na dojnici. Změnili jsme celý systém péče o mléčnou žlázu před a po dojení, čímž jsme dosáhli snížení počtu somatických buněk v mléce a tím i množství vytřiďovaného mléka. Daří se nám velmi dobře odchovávat telata a jalovice jako základ budoucího stáda. Dle růstových tabulek u většiny kusů dosahujeme velmi dobých výsledků. Během roku 2014 jsme snížili průměrné stáří jalovic při zabřeznutí ze 715 na 644 dní. Odchov jalovic je podpořen výstavbou nové odchovny na Kamínce. Zlepšujeme podmínky pro ustájený skot (na KI a KII jsme instalovali nucené větrání a na KI a KII dva nové zásobníky na doplňkovou směs). Budoucnost vidíme v navázání úzké kooperace se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce). Ing. Jiří Pilař Zootechnik (OMD na Kamínce) V roce 2014 byla dokončena výstavba OMD na Kamínce. Dobytek sem byl postupně naskladňován od 1. do 3. prosince Celkem jsme přivezli 246 jalovic, z toho 127 ks z DS Agro Košťálov s.r.o. a 119ks z DS Agro Libštát s.r.o. Tím bylo dosaženo toho, že jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou obsluhu nenáročné stáji. Jalovice jsou od té doby průběžně naskladňovány z teletníků v Bělé a v Košťálově ve věku kolem 6 měsíců a váze kg. Po zapuštění a dokončení odchovu jsou vysokobřezí jalovice převáženy na kravíny - do Košťálova jich přešlo 38, do Libštátu a Svojku celkem 17. Prodej jalovic Nadpočetné jalovice, nevhodné pro obnovu našeho stáda dojných krav, jsou prodávány zájemcům mimo podnik do chovů v ČR i v zahraničí. - 26ks jalovic (z Košťálova 22 a z Libštátu 4) v ceně od ,-Kč do ,-Kč. - 20ks chovných jaloviček po matkách s nedostatečnou užitkovostí ve váze kolem 350 kg za cenu 45,-Kč/kg. - 5ks slabých jaloviček na jatky Přírůstek Po počátečních obtížích se přírůstek stabilizoval na úrovni >více než 1,2 kg/ks/den u mladší kategorie, >cca 0,8 kg/ks/den u vysokobřezích jalovic. Připouštění Jalovice zapouštíme v průměrném věku 17,1 měsíců. Do 17 měsíců máme zapuštěno 56% stáda, do 18 měsíců je to 69%.

5 OMD na Kamínce OMD na Kamínce - Květen 2014 OMD na Kamínce - Prosinec 2014 Investice - kravíny v Košťálově Silo na K3 Regulované větrání K1, K2

6 Živočišná výroba Produkce mléka Kravíny Košťálov Realizační cena mléka v roce 2014 (Kč) 9,90 9,76 9,85 9,90 9,75 9,70 9,50 9,30 9,56 9,42 9,44 9,30 9,10 8,90 8,70 8,86 8,84 8,69 8,66 8,50 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Produkce mléka - Kravíny Košťálov (l) vl. krmiva nak. krmiva prac.n+pojištění odpisy DHM + opr. a energie odpisy krav plemenářské služby veter. Sl. + léky ost. přím a rež. N narozená telata chlévská mrva Náklady na 1l mléka 2014 (Kč) 0,78 0,57-0,25-0,17 0,48 0,22 0,74 0,45 2,09 3,58 Celkové náklady činí 8,49 Kč/l.

7 Živočišná výroba Produkce mléka Kravíny Košťálov Tržby za mléko v roce 2014 (Kč) , , , , leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rok Celková produkce mléka (l) ø realiz. cena mléka (Kč) Celkové tržby za mléko (Kč) , , , , Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015 Mlékárna Dodáno litry celkem Kč prům. cena tuk bílkovina Mlékárna Pragolaktos, a.s , ,13 7,616 3,777 3,346 Mlékárna Hlinsko, a.s , ,82 7,688 3,839 3,418 Polabské mlékárny a.s. Poděbrady , ,33 7,729 3,870 3,371 AGRICOL s.r.o. Polička , ,70 7,900 3,583 3,214 Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO , ,13 9,702 3,841 3,220 Celkem , ,11 7,646 3,786 3,356 Aktuální stavy skotu v České republice K datu Dojné krávy Krávy bez tržní produkce Krávy celkem Skot celkem

8 Miloš Zuzánek Technik mechanizace, správa budov Mechanizace, správa budov a majetku V roce 2014 jsme vynaložili značné investice do majetku a areálů společnosti. Za nejvýznamnější považujeme výstavbu OMD na Kamínce. Stáj s kapacitou 260ks dobytka jsme započali stavět v květnu 2014 a uvedli do provozu v prosinci V současnosti zde usilovně pracujeme na dokončení venkovních přeháněcích chodeb. Za zmínku rovněž stojí naše snaha zlepšit podmínky pro ustájený skot na košťálovských kravínech. Instalovali jsme zde ventilátory, opravili krmné vaničky, vyměnili chlazení mléka aj. Průběžně pracujeme na kultivaci okolí areálu a na opravě cest. A nemůžeme opomenout mechanizaci. Dílnou postupně prošly všechny traktory a stroje tak, aby byly řádně připraveny na sezónu. Zbavili jsme se pro nás již nepotřebných strojů a průběžně investujeme do nových a modernějších, abychom minimalizovali náklady a především zvýšili produktivitu práce. Vybrané stavební a dílenské práce v roce 2014 a 2015 Kravíny, OMD - Výstavba odchovny mladého dobytka na Kamínce, Rekonstrukce seníku u kravína v Košťálově - Ventilátory na kravínech KI a KII, Oprava krmných vaniček včetně rolen a dráhy na KII Areál společnosti - Plochy pro uskladnění senáže, Vstupní brána v areálu dílen - Oprava výdejního stojanu na PHM, Úprava plochy u Heřmánkovny, Oprava cest Úprava plochy Vstupní brána, výdejní stojan PHM Senážní plac

9 Dílny - výměna kotle na LTO za kotel na tuhá paliva (automat na uhlí) - Výměna výplní v oknech - Kultivace prostředí okolo dílen likvidace nepotřebných strojů, odvoz šrotu Mechanizace - Opravy o Krmný vůz Černín o Nakladač Hon (montáž vykusovače senáže) o John Deere 7820 (montáž čelní hydrauliky s vývodem) - Prodej staré nepotřebné techniky o 2x Zetor 10045, 2x Zetor 7245, John Deere 6910, John Deere 7800, Rozmetadlo hnoje RMA, ŠT 180 Vybraný majetek pořízený v roce Stroje Kolové a pásové traktory, kontejnerové nosiče, cisterny, vleky od ZDK tis. Kč Stroje a zemědělské zařízení, přívěsy, vleky, fekál, cisterna od ZDK tis. Kč Stroje obráběcí, zařízení na sváření, nakladače od ZDK tis. Kč Stroje sběrný vůz, secí stroj, mulčovač, žací kombinace, rozmetadlo od ZDK 320 tis. Kč Traktor John Deere 7530 Premium L tis. Kč Škoda Octavia Amb. 1,6 TDI 231 tis. Kč Polonesený kypřič Ecoland 435 tis. Kč Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP tis. Kč Lesní fréza FAO FAR tis. Kč Traktorový návěs WTC 566 tis. Kč Traktor MCCormick 330 tis. Kč Zvířata Koupeno dle znaleckého posudku za tis. Kč. Z toho tis. Kč mladý dobytek a tis. základní stádo Pozemky Kundratice Košťálov 1/5 Košťálov 798 tis. Kč 34 tis. Kč 772 tis. Kč Vložené budovy Dle znaleckého posudku k Dle znaleckého posudku k za tis. Kč za tis. Kč Vybudování - zpevněné plochy pro uskladnění senáží 388 tis. Kč - vstupní brány 304 tis. Kč - technické zhodnocení Heřmánkovny 154 tis. Kč - technické zhodnocení kravín Košťálov 50 tis. Kč Nedokončené - OMD Kamínka, Silo Košťálov, Silo Kamínka - Technické zhodnocení dílen kotelna, sociální zařízení 185 tis. Kč

10 Vybrané pořízené stroje Stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812 Lesní fréza FAO FAR John Deere 7530 Premium Traktorový návěs WTC Zaměstnanci, odměňování Průměrná hodinová mzda (Kč) 160,00 140,00 120,00 100,00 114,87 100,10 109,13 102,99 142,15 80,00 73,67 72,43 71,57 60,00 40,00 Rostlinná výroba Živočišná výroba Dílny THP Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč) Rostlinná výroba Živočišná výroba Dílny THP

11 Mzdové náklady (Kč) Počet zaměstnanců Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců rok 2013 a Celkové mzdové náklady Počet zaměstnanců Pozn.: Rok 2013 ukazuje hodnoty týkající se ZD Košťálov, rok 2014 hodnoty DS Agro Košťálov. Provozní výsledovka DS Agro Košťálov s.r.o. za rok 2014 Náklady SU AU Název účtu Obrat za období Spotřeba nakoupených osiv a sadby , Spotřeba nakoupených hnojiv , Spotřeba čistících prostředků , Spotřeba chemických prostředků , Spotřeba nakoupených krmiv , Spotřeba paliv - LTO 4 600, Spotřeba paliv - uhlí , Spotřeba stavebního materiálu , Spotřeba náhradních dílů , Spotřeba pneumatiky, duše , Spotřeba PHM nafta , Spotřeba PHM benzín , Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně , Pracovní oděvy a ochranné pomůcky , Inseminační dávky býků , Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč , Spotřeba DDHM časové rozlišení , Spotřeby léky a desinfekce , Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury , Spotřeba ostatního materiálu , Spotřeba senážních plachet , Rozpuštění doprovodných nákladů , Spotřeba materiálu , Spotřeba elektrické energie , Spotřeba plynu , Spotřeba energie , Spotřeba vody , Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek , Opravy a údržba staveb a budov , Opravy a udržba strojů a zařízení , Opravy a udržování , Cestovne 1 243, Cestovné 1 243,00

12 Reprezentace , Náklady na reprezentaci , Služby-pomocné práce , Ostatní polní práce , Plemenářské výkony , Veterinární výkony , Koordinace výroby živočišná výroba , Daňové poradenství , Úprava paznehtů , Laboratorní služby , Doprava, práce jeřábem, bagrem a stroji , Ostatní přepravné , Nájemné plynových lahví , Nájemné ostatní - stroje , Nájem budov a staveb - kancelář , Nájemné pozemky , Telefony , Poštovné 9 946, Reklama společnosti - dresy, plakáty, poutače 2 500, Ostatní služby , Programy - Org. kancelář, Duel a jiné 5 055, AG info , Školení 6 441, Technické prohlídky, emise, , Revize,posudky,právní služby , Čištění sušení obilí , Odvoz odpadu, desinfekce, deratizace, bílení , Ostatní služby , Mzdove naklady , Mzdové náklady - fakturace , Mzdové náklady , Zakonné sociální pojištění , Zákonné sociální pojištění , Lékařské prohlídky , Příspěvek na obědy 55% , Nedaňové - příspěvky na obědy 28, Zákonné sociální náklady , silniční daň 7 246, Daň silniční 7 246, Dálniční známky 1 485, Rozhlasové poplatky 225, Spotřeba kolků 400, Správní a soudní poplatky 730, Ostatní daně a poplatky 2 840, Zůstatková cena DHM , Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj , Prodaný materiál , Prodaný materiál , Dary 2 000, Dary 2 000, Ostatní pokuty a penále 73, Ostatní pokuty a penále 73, odpis pohledávek - postoupení , Odpis pohledávky 6 669, Odpis pohledávky , Haléřové vyrovnání 12, Havarijní pojištění 2 551, Povinné ručení , zákonné pojištění odpovědnosti 0, , Pojištění strojní ,00

13 Pojištění firemní odpovědnosti za škodu , Ostatní provozní náklady , Úroky od banky , Úroky z půjček , Úroky z úvěru , Úroky , Bankovní poplatky , Ostatní finanční náklady ,67 Náklady celkem ,97 Výnosy SU AU Název účtu Obrat za období Tržby z prodeje služeb rostliné výroby , Tržby výkrm zvířat , Trzby z refundace mezd, mzdové náklady 2 070, Tržby dílna , Tržba autodoprava , Tržba traktory , půjčovné , Nájemné za pozemky , Pronájem budov a staveb , Tržby z prodeje služeb , Tržby z prodeje DDHM , Tržby z prodeje DHM , Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku , Tržby z prodeje materiálu , Tržba za železný šrot , Tržby z prodeje materiálu , výnosy z postoupených pohledávek , Výnosy z odepsaných pohledávek , Haléřové vyrovnání 0, Dotace z úřadu práce , Pojistné plnění , Náhrada škody zaměstnanci 5 000, Ostatní provozní výnosy , Uroky 14, Úroky 14, Ostatní finanční výnosy - úroky od PGRLF , Ostatní finanční výnosy ,00 Výnosy celkem ,55 Náklady: ,97 Výnosy: ,55 Zisk/ztráta: ,42 Pozn.: V roce 2014 činily účetní odpisy ,00 Kč.

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl: Váženi akcionáři, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou předsedy představenstva firmy Horal, akciová společnost, Hláska na jednání Valné hromady společnosti konané dne 14.6.2014 v Prorubkách.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Školní statek, Opava, příspěvková organizace IČ: 00098752 Englišova 526, 746 01 Opava V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Opava 30. 9. 2014 Ing.

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 3 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 Sb., ZÁKON O

Více

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah :

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah : Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 2007 Obsah : 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek

Více

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2012 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stavební úpravy

Více

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích. Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích Jana Poláčková a kolektiv 2013 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv METODIKA KALKULACÍ NÁKLADŮ

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více