ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Simulace příletů cestujících na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně a jejich přestupů na navazující lety SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Vybrané statistické metody Vyučující: Vypracoval: Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D. Bc. Pavel Nádeníček PRAHA 2011

2 Zadání semestrální práce: Popis situace v praxi (skutecné, nebo fiktivní), formulace problému termíny THO, popis rešení problému, řešení simulacní metodou THO, záver, návrh optimálního rešení, diskuze vztahu vstupních a výstupních parametrů. Obsah 1. Popis situace v praxi Problematika cestujících, kteří přilétají na schengenský terminál letiště Praha - Ruzyně 2. Stručný popis práce modelu 3. Formulace problému termíny THO 4. Popis řešení problému optimalizace využití nástupních mostů pro přílety a odlety (hlavní cíl), optimalizace celní a pasové kontroly zavazadel a dopravníkových pásů pro výdej odbavených zavazadel (vedlejší cíle) 5. Řešení simulační metodou THO simulace pomocí programu HP Sim. 6. Závěr, návrh optimálního řešení, diskuze vztahu vstupních a výstupních parametrů

3 1. Popis situace v praxi Problematika cestujících, kteří přilétají na schengenský terminál letiště Praha Ruzyně Přistoupením České republiky do Evropské unie byla oblast letecké infrastruktury zásadním způsobem dotčena. Podpisem dohody o přistoupení se Česká republika mimo jiné zavázala, že zajistí volný pohyb osob uvnitř zemí schengenského prostoru a že bude provádět důkladné kontroly osob z třetích zemí do tohoto prostoru vstupujících a všech osob z tohoto prostoru vystupujících. Letiště Praha na začátek nové éry civilního letectví u nás reagoval již v roce 2006 otevřením Terminálu Sever 2, známého pod názvem schengenský terminál. Tato práce je zaměřena na problematiku příletů letadel ze zemí schengenské dohody na Terminál 2 a pohybu cestujících, který je možno rozdělit do třech možností: 1. Cestující v Praze přestupuje na navazující let v rámci schengenského prostoru 2. Cestující v Praze přestupuje na navazující let do zemí mimo schengenský prostor 3. Cestující v Praze svou cestu končí K dispozici máme jeden terminál pražského letiště (viz obrázek schengenský terminál je označen červeně) a naším úkolem je umožnit obsluhu příletového cestujícího ze zemí schengenské dohody na všech třech zmíněných cestách při dodržení všech bezpečnostních předpisů a provozních nařízení. Obrázek 1: Rozdělení terminálů letiště Praha V praxi můžeme říct, že pokud cestující pokračuje navazujícím letem uvnitř schengenského prostoru, netýká se ho celní, ani bezpečnostní kontrola a cestující po vystoupení z letadla pokračuje

4 přes transitní halu Terminálu 2 rovnou do nástupního mostu pro odlet navazujícího letu. Pokud ovšem cestující pokračuje letem za hranice schengenského prostoru, musí projít přes celní a pasovou kontrolu do Terminálu 1 a dále do nástupního mostu pro svůj navazující let. 2. Stručný popis práce modelu Cestující v Praze přestupuje na navazující let v rámci schengenského prostoru Po vystoupení z letadla se cestující ocitne buď v nástupním/výstupním mostu (tzv. gate) s přímým výstupem do příletové haly, nebo na letové stojánce (tzv. stand), odkud je do příletové haly dopraven autobusem. Z příletové haly projde volným průchodem do transitní haly a dále do nástupního mostu (gate) pro svůj pokračující let. Cestující v Praze přestupuje na navazující let do zemí mimo schengenský prostor Stejně jako v prvním případě se cestující dostane do příletové haly buď nástupním mostem nebo autobusem, odkud dále pokračuje volným průchodem do transitní haly směrem na Terminál 1. U vchodu do non-schengenského terminálu se zařadí do fronty před celní a pasovou kontrolou a po odbavení jednou ze čtyř přepážek pokračuje dále k nástupním mostům v odletové hale. Cestující v Praze svou cestu končí První část cesty cestujícího je opět stejná jako v předchozích dvou případech a cestující se ocitne v příletové hale. Odtud již ale pokračuje opačným směrem, k východu do města. Pokud má cestující odbavené zavazadlo, dostaví se k jednomu ze čtyř dopravníkových pásů a vyzvedne si jej. Pokud odbavené zavazadlo nemá, projde rovnou k východu a opouští letiště. 3. Formulace problému termíny THO. Simulace příletů cestujících představuje Markovský řetězec se spojitým časem (provozní doba letiště je 16 hodin denně hod. kvůli hlukovým postupům). Poissonovský vstupní tok je dán střední dobou mezi událostmi 1/λ=4. Frontový režim celé simulace je FIFO (First In First Out), přičemž cestující se do front řadí v takovém pořadí, v jakém přišli, a stejně tak i odcházejí. Podle Kendallovy klasifikace je možné systém příletů mostů zapsat jako D/M/7/. Letadla přistávají dle pevně stanovených minimálních radarových rozestupů deterministicky jednou za 4 minuty, přičemž doba, za kterou opustí letadlo do gate nebo autobusu se pohybuje s exponenciálním rozdělením

5 kolem 3 minut. Během provozní doby letiště tedy přistane na schengenský terminál 240 letadel. Terminál má 7 nástupních/výstupních mostů, 4 jsou používány pro přílet, 3 pro odlet. Dále jsou pro přílet k dispozici 3 stojánky obsluhované autobusy. Obrázek 2: Přehled práce simulace příletů cestujících na schengenský terminál Nejpoužívanějším typem letadla v Praze je Airbus A320 s kapacitou kolem 160 cestujících (záleží na verzi) a ze statistik Českých aerolinií za rok 2009 vyplývá, že průměrná obsazenost letadel se pohybuje kolem 60% kapacity letadla, tudíž lze konstatovat, že každým letadlem v průměru přiletí 100 cestujících.

6 Po příletu trvá v průměru 4 minuty, než cestující vystoupí z letadla. Pokud pokračují mostem přímo do terminálu, zabere jim to další 3 minuty. Pokud ale jedou ze vzdálené stojánky autobusem, trvá jim cesta z letadla do haly v průměru 15 minut. Dalším subsystémem je doprava cestujících autobusem od letadel ze vzdálených stojánek do terminálu. Tento systém lze zapsat jako M/M/3/300. Příjezd letadel po pojezdových drahách na stojánku i doba přestupu z letadla do autobusu je dána exponenciálním rozdělením, k dispozici máme 3 stojánky a 3 autobusy. Do každého autobusu se vejde 100 lidí. Tento subsystém je jako jediná součást celého systému frontovým systémem typu LIFO Last In First Out, protože pokud nastoupíte do autobusu první, s velkou pravděpodobností vystoupíte až jako poslední. Kapacitu příletové haly jsem stanovil podle výpočtu statické kapacity. Statická kapacita vyjadřuje maximální možné na plnění určitého prostoru cestujícími při současném požadavku na udržení předem zamýšlené úrovně komfortu. Spočteme ji jako podíl užitné plochy určitého místa s koeficientem standardního prostoru připadajícímu na jednoho cestujícího. Můj odhad užitečné plochy příletové haly je 2700 m 2. Za předpokladu, že by letiště Praha chtělo i nadále poskytovat služby ve třídě A, můžeme vzít aritmetický průměr z hodnot uvedených v příslušném sloupci a dosadit jej do jmenovatele ve vzorci. Úroveň služeb užitečný prostor na jednoho cestujícího v m 2 Subsystém A B C D E F Odbavovací přepážky 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 - Příletová hala 2,7 2,3 1,9 1, Výdej zavazadel 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 - Celní a pasová kontrola 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 - Výsledná statická kapacita příletové haly schengeského terminálu je 2700/2,7 = 1000 cestujících.

7 Subsystém odletových nástupních mostů v schengenském terminálu lze zapsat jako M/M/3/1000, s exponenciálním rozdělením doby nástupu cestujících na navazující let 12 minut. Podobně platí i pro stanoviště celní a pasové kontroly M/M/4/1000. Hlavním problémem je nutnost optimalizace rozložení sedmi nástupních/výstupních mostů, přičemž každý může být využíván jak pro přílety, tak pro odlety. Výchozí stav je 4 mosty pro přílety a 3 mosty pro odlety. Dalším problémem je nutnost optimalizovat dobu, za kterou cestující projde přes pasovou kontrolu do non-schengen terminálu, tak, aby bez problému stihnul navazující let a zároveň aby nedocházelo k nevytíženosti zaměstnanců celní správy, což by bylo neekonomické. 5. Řešení simulační metodou THO simulace pomocí programu HP Sim. Obrázek 3: Schéma simulace příletů cestujících na schengenský terminál

8 Původní stav - viz obrázek První optimalizace Změna jednoho ze sedmi nástupních/výstupních mostů z příletového na odletový na nový stav 3 mosty pro přílety, 4 pro odlety Druhá optimalizace Rozdělení čtyř přepážek celní a pasové kontroly na 2 pro občany EU a 2 pro občany ostatních zemí. Kontrola evropského pasu digitální čtečkou trvá přibližně 1 minutu Obrázek 4: Schéma simulace příletů cestujících na schengenský terminál po 1. optimalizaci Číslo Obsloužení cestující Neobsloužení Obsloužení cestující Neobsloužení cestujcí měření cestující (po 1. optimalizaci) (po 1. optimalizaci)

9 Neobsloužení cestující před optimalizací Neobsloužení cestující po první optimalizaci Aritmetický průměr 168,2 2,47 Modus Medián 145,5 2 Rozptyl 8041,63 4,05 Směrodatná odchylka 89,68 2,01

10 Variační koeficient 0, , Variační rozpětí T-Test (typ 1) T-Test (typ 2) T-Test (typ 3) 6,79291E-11 3,73502E-14 7,31296E-11 Graf obsloužených cestujících před optimalizací Graf neobsloužených cestujících před optimalizací

11 Histogram neobsloužených cestujících před optimalizací Odhad rozdělení: 2 rozdělení Histogram neobsloužených cestujících po první optimalizaci Odhad rozdělení: Exponenciální rozdělení

12 Počty obsloužených cestujících po 1. optimalizaci podle cílové destinace za 14 dnů odletělo v rámci schengenského prostoru odletělo mimo schengenský prostor zůstalo v Praze aritmetický průměr 11688, , , modus medián rozptyl 11488, , , směrodatná odchylka 107, , , variační koeficient 0, , ,

13 Graf cestujících transitujících v rámci schengenského prosotru, mimo schengenských prostor a cestujících končících svojí cestu v Praze statistika za 1 den provozu Letiště Praha Druhá optimalizace Rozdělení čtyř přepážek celní a pasové kontroly na 2 pro občany EU a 2 pro občany ostatních zemí. Kontrola evropského pasu digitální čtečkou trvá přibližně 1 minutu Neobsloužení cestující na pasové kontrole číslo měření (nestihli navazující let)

14 aritm. průměr 93,33 modus 89 median 94,5 rozptyl 8042, směrodatná odchylka 89, variační koeficient 0, T-Test typ 1 T-Test typ 2 T-Test typ 3 8,6415E-11 4,44258E-14 7,93784E-11 Graf cestujících, kteří zůstali neobslouženi na pasové kontrole (před druhou optimalizací)

15 6. Závěr, návrh optimálního řešení, diskuze vztahu vstupních a výstupních parametrů Z analýzy výstupních dat vyplývá, že optimalizační krok vedoucí k výměně jednoho příletového nástupního mostu za odletový, se ukázal jako ideální řešení, které výrazně urychlilo tok transitních cestujících schengenským terminálem. Čísla neobsloužených cestujících, kteří nestihli navazující let, jsou v řádu jednotek, a tudíž lze říci, že pražské ruzyňské letiště může využívat svojí plnou kapacitu a je dobře připraveno na další rozšíření, jakým má být v budoucnu nová paralelní vzletová a přistávací dráha. V případě druhé optimalizace se jednalo o rozdělení celní a pasové kontroly na dvě přepážky obsluhující občany s evropským pasem a dvě pro občany ostatních zemí. U občanů evropské unie tak došlo k výraznému snížení čekací doby ve frontě. Dobrou úroveň optimalizace potvrzují i provedené T-Testy (celkem šest). Program HP-Sim je prvním simulačním programem, se kterým jsem se během svých studií setkal. Je nutné podotknout, že ačkoliv HP-Sim není ideálním programem pro simulaci velkých toků, jako je například pohyb cestujících na letišti, vhodným nastavením simulace lze dosáhnout velmi uspokojivých výsledků simulace, které jsou blízké reálnému provozu pražského letiště. Programování samotné situace jsem založil na kvalifikovaném odhadu a znalosti prostředí letiště Praha. V prostředí pražského letiště pracuji při studiu již několik let a data pro svou simulaci jsem získal převážně z výročních zpráv Letiště Praha, a.s. a Českých aerolinií, a.s., tudíž bylo možné dosáhnout až překvapivě přesných výsledků ve statistikách příletových letadel a cestujících.

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24.

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru Letiště Vodochody, které se konalo v Praze - Letňanech ve dnech 23. a 24. července 2013-1/236 - Předsedající Petr Studenovský: Vážení přítomní,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 4. LETECKÁ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav Křivda Vydání: první, 2007

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Analýza garantovaných investičních fondů Diplomová práce Autor: Jonáš Mach

Více

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

Sborník 11. konference Prezentace projektů

Sborník 11. konference Prezentace projektů ISBN 978-80-01-05415-4 Sborník 11. konference Prezentace projektů Editoři: Michal Jeřábek Jan Krčál Lucie Krčálová SBORNÍK 11. KONFERENCE PREZENTACE PROJEKTŮ České vysoké učení technické v Praze Fakulta

Více

Analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy

Analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Podnikání a právo Vedlejší specializace: Logistika Mezinárodní přeprava a zasílatelství Analýza integrovaných dopravních

Více

Reálné opce v investičním rozhodování

Reálné opce v investičním rozhodování ČEKÉ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Reálné opce v investičním rozhodování Diplomová práce tudijní program: elektrotechnika a informatika

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Letecká doprava Autoři: Jiří Pruša a kolektiv Gaudeamus srpen 2002 Obsah 1. ÚVOD...7 1.1 HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY...7 1.2 ORGANIZACE LETECKÉ

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ SOFTWARE SUPPORT OF PROJECT PLANNING

SOFTWAROVÁ PODPORA PLÁNOVÁNÍ PROJEKTŮ SOFTWARE SUPPORT OF PROJECT PLANNING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT SOFTWAROVÁ PODPORA

Více

Služby cestovního ruchu Obsah:

Služby cestovního ruchu Obsah: Služby cestovního ruchu Obsah: 1 Služby v cestovním ruchu... 2 2 Dopravní služby... 2 2.1 Silniční doprava... 2 2.1.1 Charakteristika silniční dopravy... 2 2.1.2 Členění silniční dopravy... 3 2.1.3 Materiálně

Více

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Ondřej Hojer 1, Jiří

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladislav Martínek Efektivní hledání nejkratších cest v sítích hromadné přepravy osob Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové

Více

EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA

EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA www.prg.aero EXKURZE NA LETIŠTI PRAHA POPIS TRAS PRO SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ EXKURZE Létejte z Prahy RWY 06/24 16 17 18 21 22 15 30 29 14 13 12 10 23 31 20 24 11 9 25 32 33 34 19 26 27 28 35 RWY 13/31

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ České Budějovice, říjen 2011 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2, 7 Zpracovatel: JIKORD s. r.

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

Expertní analýza na téma: Brněnská karta

Expertní analýza na téma: Brněnská karta Expertní analýza na téma: Brněnská karta Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Brněnská karta Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Lukáš Bača Luboš Juránek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Denisa Kaderková Matematická optimalizace v podniku potravinářského průmyslu DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,

Více