PRAHA ČERVENEC PROSINEC 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA ČERVENEC PROSINEC 2012"

Transkript

1 VÝROČÍ FÓRA Interní komunikace Kč Marketing Challenge Forum Kč Sales Excellence Forum Kč Training & Development Forum Kč Manufacturing Management Forum Kč Setkání mistrů Kč Strategické fórum Kč Efektivní logistika Kč TRÉIKY S OSOBOSTMI Delegování účinný nástroj zvyšování výkonu a motivace s Milanem Pryponěm Klíčové faktory k dosažení (nejen) diplomatického úspěchu s Magdalénou Vášáryovou Kč Kč Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem Kč Se stylem! Profesionální mediální komunikace se Štěpánkou Duchkovou Kč Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten Kč Trénink přesvědčivého projevu a strategie sdělování informací médiím s Janou Víškovou Kč Vítězný tým! Trénink vůdčích schopností s Mirkem Cabanem Kč Rétorika s Milenou Steinmasslovou I Rétorika s Milenou Steinmasslovou II Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou Kč OSOBOSTÍ ROZVOJ Keep cool: bravurní zvládání nesnadných situací Kč LA FEMME hloubkový trénink pro ženy na vedoucích pozicích Kč Mozkový jogging trénink zvyšování potenciálu obou mozkových hemisfér Kč A PLÝ PLY! hloubkový trénink pro muže na vedoucích pozicích Kč Priority Management & Work Life Balance umění dosáhnout životní harmonie Kč Strategie rychlého čtení a práce s informacemi Kč Etiketa v pracovní praxi Kč Jak rozvinout potenciál paměti Kč Psychologie v pracovní praxi Kč Stress management Kč Time management Kč Time management pro pokročilé Kč Emoční management v interpersonálních vztazích Kč Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu Kč

2 PREZETAČÍ DOVEDOSTI Suverénní vystupování před kritickým publikem Kč Prezentační design business dokumenty, které je radost číst Kč Prezentační dovednosti pro zkušené manažery zaujměte obsahem Akademie prezentačních a rétorických dovedností Kč Prezentační dovednosti Kč Profesionální prezentace Kč MAAŽERSKÉ DOVEDOSTI Jisté vedení a motivace při změnách manažerská komunikace změn Kč Firemní systemické konstelace: od příčin problémů k efektivní změně Kč E-leadership umění vést virtuální tým Kč Koučování pro manažery nejúčinnější styl vedení lidí Kč Manažerské dovednosti zaměřeno na ženy manažerky Kč ově na manažerské pozici Kč Rozvoj týmu a využívání potenciálu členů týmu Kč Trénink suverenity a techniky vedení lidí metody vedení lidí pro pokročilé Kč Umění prodat sám sebe využijte své silné stránky a neukazujte ty slabé Kč Umění prodat sám sebe II. využijte své silné stránky a neukazujte ty slabé Kč Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu Kč 7 nejčastějších chyb ve vedení lidí Kč 7 nejobtížnějších situací manažera Kč Efektivní delegování Kč Klíčové manažerské rozhovory motivující, koučující, hodnoticí, zpětná vazba Kč Gamestorming rozvoj týmu v prostředí inovací a změn Kč Hodnocení a motivace zaměstnanců Kč Hodnocení zaměstnanců Kč Change management umění řízení změn Kč Koučink Kč Leadership vedení lidí Kč Manažerská akademie I. Manažerská akademie II Manažerské dovednosti Kč Manažerské dovednosti pro pokročilé Kč Motivace zaměstnanců Kč Praktické dovednosti pro offi ce manažery/ky Kč Vedení porad Kč Základní dovednosti pro offi ce managery/ky Kč Základy projektového řízení Kč

3 GEERAL MAAGEMET Centralizační projekty optimalizace procesů a nákladů pro CEO a CFO Kč Franchising sdílení manažerských zkušeností s řízením franchis Kč Jednatel společnosti s ručením omezeným Kč Lean management pro nevýrobní společnosti Kč Monitoring průběhu projektu a jeho úspěšnosti pro management Kč Knowledge management inspirace best practice Kč Praktické vedení projektů pro top manažery Kč Řízení malé a střední fi rmy Kč Strategický management Kč Franchising Start Vašeho podnikání nebo Vaší expanze! Kč OBCHOD / PRODEJ / ÁKUP 5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky Kč nejvíce stresujících situací v obchodní praxi Kč C Key Account Manager celý cyklus s certifi kátem Kč 10 kroků k posílení suverenity v obchodu Kč Key Account Management praktický workshop Kč C Purchase Manager celý cyklus s certifi kátem Kč ákup v praxi kompaktní know-how Kč Techniky vyjednávání pro nákupčí Kč CRM v praxi účinný nástroj akvizice a řízení vztahů se zákazníky Kč Efektivní řízení call centra a zákaznického centra Kč Merchandising aktuální trendy v in-store komunikaci Kč Umění akvizice pro profesionální obchodníky Kč Vedení obchodního týmu, motivace a odměňování Kč Působivá prezentace techniky, které prodávají Kč Strategické řízení nákupu nové i osvědčené přístupy Kč Problematika mezinárodního práva v nákupu Kč Trénink prodejních stylů Kč Vyjednávání s řetězci pro obchodníky Kč Akademie prodeje pro obchodní zástupce Emoční obchod v praxi Kč Obchodní korespondence Kč Prodejní dovednosti Kč Prodejní dovednosti II Kč Psychologie prodeje v praxi Kč Vedení obchodního jednání Kč Zásady anglické obchodní korespondence Kč ASISTET/KA MAAŽERA C Soft skills profesionální asistentky manažera s certifi kátem Kč C Soft skills profesionální asistentky manažera s certifi kátem II. zvládání náročných situací Kč Dovednosti pro úspěšné asistenty/ky Kč Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů Kč Komunikativní asistent/ka Kč Úspěšný/á asistent/ka podpora prestiže fi rmy Kč

4 C HUMA RESOURCES Compensation & Benefi ts Manager celý cyklus s certifi kátem C&B Performance Management motivace zaměstnanců a řízení jejich výkonu prostřednictvím odměňování C&B Profesionální systémy odměňování v praxi vyvážený mix fi nančních složek a benefi tů Kč Kč Kč C Manažer interní komunikace celý cyklus s certifi kátem Kč MIK Efektivní strategie a cíle interní komunikace nejen Kč v období změn MIK Moderní nástroje interní komunikace v praxi Kč C Recruitment Manager celý cyklus s certifi kátem Kč RCM Efektivní nábor a osvědčené metody výběru zaměstnanců Kč RCM Profesionální techniky vedení přijímacího pohovoru Kč C Training & Development Manager celý cyklus s certifi kátem Kč T&D Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Kč T&D Výběr vzdělávacích programů, realizace a hodnocení jejich efektivnosti Kč ábor zaměstnanců prostřednictvím sociálních sítí Kč ástroje pro měření efektivity vzdělávacích programů diskuzní seminář Kč Principy genderové rovnosti ve fi remní praxi Kč Aktuální použití zákoníku práce Kč Efektivní využívání agenturních pracovníků Kč Talent management praktické zkušenosti fi rem Kč Teambuilding atraktivní programy bez využití služeb agentury Kč Assessment centre v praxi best practices profesionálů Kč Akademie pro personalisty Akademie pro personalisty II Controlling výkonu zaměstnanců Kč Personální controlling Kč Controlling vzdělávání: jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců Kč Efektivní výběr zaměstnanců Kč Systém fi remního vzdělávání Kč Vedení výběrového pohovoru Kč Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců Kč Vzdělávání pomocí interních lektorů zavádění a praxe společností Základy grafologie nejen pro personalisty Kč Základy personalistiky Kč Základy personalistiky II Kč LEKTORSKÉ DOVEDOSTI Train the trainers trénink lektorských dovedností pro pokročilé Kč Lektorské dovednosti Kč

5 KOMUIKAČÍ DOVEDOSTI Asertivita jako tvořivý komunikační styl Kč Brain control umění řídit svůj mozek jako klíč k maximálně efektivní komunikaci pro pokročilé Kč Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi Kč Řečnické triky nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku Kč Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami Kč Interkulturní trénink Kč Trénink restrukturalizačních rozhovorů jak zvládat fi remní krizi s minimem emocí Kč Asertivita v pracovní praxi Kč Komunikační dovednosti Kč Obratná komunikace v konfl iktních situacích Kč Trénink profesionální telefonické komunikace Kč MARKETIG / PR / ITERÍ KOMUIKACE Balíček těchto kurzů dohromady za zvýhodněnou cenu Kč Event management směrem k partnerům a klientům inspirace z praxe fi rem Kč Interní kampaně a eventy komunikace důležitých informací zaměstnancům Kč Balíček těchto kurzů dohromady za zvýhodněnou cenu Kč Firemní časopis praxe, účinnost, efektivita Kč Firemní intranet v interní komunikaci společnosti Kč Balíček těchto kurzů dohromady za zvýhodněnou cenu Kč Marketingová komunikace: nové nástroje a trendy Kč Mobilní marketing weby, videa a sociální sítě Kč Design pro marketéry základy designu a vizuální komunikace pro obchodní praxi Kč Efektivita marketingových kampaní co neměříš, to neřídíš Kč Efektivní on-line marketing 2012 získejte náskok před konkurencí Kč Brand management řízení a budování značky Kč Guerilla marketing nekonvenčně, účinně a s omezeným rozpočtem Kč Kreativní psaní ve fi remní praxi Kč Produktový management zkušenosti z praxe Kč Sociální sítě jako nový efektivní marketingový nástroj zaměřeno na FACEBOOK Kč Účinná Corporate Identity nové i osvědčené přístupy, zkušenosti z praxe Kč Zákaznické věrnostní systémy a programy inspirace best practice Kč Marketingová akademie Marketingová akademie pro profesionály Základy marketingu Kč Základy Public Relations Kč Kreativita v marketingu Kč Marketingové plánování Kč

6 FIACE Credit management snížení rizik a nákladů v systému řízení pohledávek Kč Finance pro nefi nanční manažery Kč Finanční analýza praktické hodnocení výkonnosti podniku Kč Investiční rozhodování, plánování a controlling investic Kč Krizové řízení a snižování nákladů pro fi nanční manažery Kč Optimalizace řízení a plánování cash fl ow Kč Praktický operativní controlling ve fi remní praxi Kč Profesionální risk management strategie řízení fi nančních rizik Kč Risk management Kč Akademie fi nančního řízení Ekonomické minimum pro nefi nanční pozice Kč Finanční analýza základní nástroje a metody Kč ákladový controlling praktické řízení nákladů Kč Optimalizace cash fl ow Kč DAĚ Cestovní náhrady v praxi Kč Daň z příjmů a DPH na Slovensku Kč Daň z příjmů fyzických a právnických osob Kč Daně právnických osob A Z Kč Daňové aspekty nemovitostí v roce Kč Daňové aspekty zaměstnávání cizinců v ČR / vysílání zaměstnanců do zahraničí Kč Daňové minimum pro podnikovou praxi Kč Komplexní průvodce DPH Kč Mezinárodní zdanění příjmů vybrané oblasti, aktuality Kč Mzdová agenda krok za krokem Kč Refundace DPH zaplacené ve státech EU Kč Roční zúčtování záloh a změny ve zdaňování mezd zaměstnanců Kč ÚČETICTVÍ Cenné papíry z pohledu účetnictví a daní Kč Daňově uznatelné/neuznatelné náklady nač si dát pozor, fi nanční kontrola Kč Fúze a akvizice účetní a daňové aspekty Kč Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní Kč IAS a IFRS I vstup do problematiky a rozdíly od českých účetních předpisů Kč IAS a IFRS II pro pokročilé Kč Komplikované případy roční účetní závěrky Kč Manažerské účetnictví nástroj fi nančního řízení Kč Účetní minimum pro offi ce manažery/ky účetní daňové doklady Kč US GAAP v kostce Kč Vyúčtování zahraničních pracovních cest, včetně tzv. valutové pokladny Kč Základy účetnictví pro neekonomy Kč

7 PRÁVO AML Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Kč Autorské právo, patenty v podnikové praxi Kč BOZP speciál pro výrobní společnosti Kč ovela zákona o veřejných zakázkách v podnikové praxi Kč Obchodní smlouvy nač si dát pozor při uzavírání obchodních smluv Kč Ochrana osobních údajů zaměřeno na obchod, marketing, personalistiku Kč Pracovně právní vztahy, zákoník práce Kč Pracovní právo pro mzdové účetní Kč Pracovní smlouvy nač si dát pozor při jejich uzavírání, nejčastější chyby Kč Právní minimum pro ekonomy a účetní Kč Právní odpovědnost ve funkci fi nančního manažera Kč Vymáhání pohledávek z právního hlediska Kč Zákon o platebním styku Kč Zahraniční platební styk Kč VÝROBA Základy zavádění štíhlé výroby Kč Efektivní řízení údržby ve výrobě Kč Efektivní týmová spolupráce ve výrobě Kč Hledání úspor a zlepšování ve výrobě Kč Kaizen v praxi českých výrobních závodů Kč ové trendy v oblasti logistiky, štíhlá logistika best practice Kč Praktické know-how pro mistry ve výrobě vedení pracovního týmu, motivace a odměňování Kč Systémy řízení kvality ve výrobě zaměřeno na automotive Kč Štíhlá výroba v době zeštíhlování společností praxe, zkušenosti Kč Zvyšování produktivity ve výrobě Kč Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky Kč EVROPSKÁ UIE Projektový management v evropských fondech na programovací období Kč IT Cloud Computing praktické možnosti využití Kč IT Security v praxi fi rem účinná řešení IT bezpečnosti s minimálními náklady Kč IT Services defi nování a kalkulace IT služeb Kč Management smluv v IT Kč Praktické řízení projektů pro IT Kč Řízení IT služeb dle ITIL Kč Service Level Management a optimalizace IT procesů Kč Systémy IT ukazatelů defi nování, výběr a zavádění do praxe Kč

8 PC DOVEDOSTI Excel analýza dat a tvorba grafů Kč Excel kontingenční tabulky Kč Excel makra pro uživatele Kč Excel statistické funkce a metody Kč Excel 2007 výhody praktického využití oproti verzi Kč Excel pro pokročilé Kč Excel pro středně pokročilé prohloubení praktického využití Excelu v praxi Kč Excel pro začátečníky a mírně pokročilé základy pro praktické použití Excelu Kč Outlook praktické využití a pomůcky pro time management Kč PowerPoint pro profesionální prezentaci Kč PowerPoint pro středně pokročilé Kč PowerPoint pro začátečníky a mírně pokročilé Kč Spolupráce nástrojů sady Microsoft Offi ce Kč Word pro začátečníky a mírně pokročilé pro offi ce využití Kč KURZY VEDEÉ V AJ Manažerské dovednosti v AJ Kč Prodejní dovednosti v AJ Kč Komunikační dovednosti v AJ Kč Prezentační dovednosti v AJ Kč KURZY VEDEÉ V J Manažerské dovednosti v J Kč Komunikační dovednosti v J Kč Prodejní dovednosti v J Kč Prezentační dovednosti v J Kč OVIKA! Jednodenní večerní kurz zaměřený na angličtinu ve vaší praxi: PROFESÍ JAZYKOVÉ KURZY Anglicky o Evropské unii Kč Efektivní vyjednávání v AJ Kč Obchodní korespondence v AJ Kč Prezentování v AJ Kč Telefonování v AJ Kč Vedení obchodního jednání v AJ Kč Životopis a motivační dopis v AJ Kč

9 BRO TRÉIKY S OSOBOSTMI Rétorika s Milenou Steinmasslovou I OSOBOSTÍ ROZVOJ Etiketa v pracovní praxi Kč Jak rozvinout potenciál paměti Kč Psychologie v pracovní praxi Kč Stress management Kč Time management Kč Time management pro pokročilé Kč MAAŽERSKÉ DOVEDOSTI Hodnocení a motivace zaměstnanců Kč Hodnocení zaměstnanců Kč Change management umění řízení změn Kč Koučink Kč Leadership vedení lidí Kč Manažerská akademie I. Manažerská akademie II Manažerské dovednosti Kč Motivace zaměstnanců Kč Praktické dovednosti pro offi ce manažery/ky Kč Vedení porad Kč Základní dovednosti pro offi ce managery/ky Kč Základy projektového řízení Kč GEERAL MAAGEMET Franchising Start Vašeho podnikání nebo Vaší expanze! Kč Řízení malé a střední fi rmy Kč OBCHOD / PRODEJ / ÁKUP Akademie prodeje pro obchodní zástupce Obchodní korespondence Kč Prodejní dovednosti Kč Psychologie prodeje v praxi Kč Vedení obchodního jednání Kč Zásady anglické obchodní korespondence Kč KOMUIKAČÍ DOVEDOSTI Asertivita v pracovní praxi Kč Emoční management v interpersonálních vztazích Kč Komunikační dovednosti Kč Obratná komunikace v konfl iktních situacích Kč Trénink profesionální telefonické komunikace Kč PREZETAČÍ DOVEDOSTI Prezentační dovednosti Kč Profesionální prezentace Kč

10 BRO ASISTET/KA MAAŽERA Dovednosti pro úspěšné asistenty/ky Kč Komunikativní asistent/ka Kč Úspěšný/á asistent/ka podpora prestiže fi rmy Kč HUMA RESOURCES Akademie pro personalisty Akademie pro personalisty II Efektivní výběr zaměstnanců Kč Systém fi remního vzdělávání Kč Vedení výběrového pohovoru Kč Vedení výběrového pohovoru a efektivní výběr zaměstnanců Kč Základy grafologie nejen pro personalisty Kč Základy personalistiky Kč LEKTORSKÉ DOVEDOSTI Lektorské dovednosti Kč MARKETIG / PR / ITERÍ KOMUIKACE Kreativita v marketingu Kč Marketingová akademie Marketingové plánování Kč Základy marketingu Kč Základy Public Relations Kč FIACE Akademie fi nančního řízení Ekonomické minimum pro nefi nanční pozice Kč Finanční analýza základní nástroje a metody Kč ákladový controlling praktické řízení nákladů Kč DAĚ Cestovní náhrady v praxi Kč Daň z příjmů a DPH na Slovensku Kč Daně právnických osob A Z Kč Komplexní průvodce DPH Kč Mzdová agenda krok za krokem Kč Daňové aspekty zaměstnávání cizinců v ČR / vysílání zaměstnanců do zahraničí ÚČETICTVÍ Kč Cenné papíry z pohledu účetnictví a daní Kč Daňově uznatelné / neuznatelné náklady nač si dát pozor, fi nanční kontrola Kč Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví a daní Kč IAS a IFRS I vstup do problematiky a rozdíly od českých účetních předpisů Kč Manažerské účetnictví nástroj fi nančního řízení Kč Účetní minimum pro offi ce manažery/ky účetní daňové doklady Kč

11 BRO PRÁVO AML Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Kč Obchodní smlouvy nač si dát pozor při uzavírání obchodních smluv Kč Ochrana osobních údajů zaměřeno na obchod, marketing, personalistiku Kč Pracovně právní vztahy, zákoník práce Kč Vymáhání pohledávek z právního hlediska Kč Právní minimum pro ekonomy a účetní Kč PC DOVEDOSTI Excel 2007 výhody praktického využití oproti verzi Kč Excel pro pokročilé Kč Excel pro středně pokročilé prohloubení praktického využití Excelu v praxi Kč Excel pro začátečníky a mírně pokročilé základy pro praktické použití Excelu Kč PowerPoint pro profesionální prezentaci Kč PowerPoint pro středně pokročilé Kč PowerPoint pro začátečníky a mírně pokročilé Kč Word pro začátečníky a mírně pokročilé pro offi ce využití Kč Excel makra pro uživatele Kč Excel statistické funkce a metody Kč Excel analýza dat a tvorba grafů Kč Excel kontingenční tabulky Kč FIREMÍ ZAKÁZKOVÉ VZDĚLÁVÁÍ Rádi byste některý z našich seminářů uspořádali v rámci své firmy? aše společnost také nabízí fi remní zakázkové vzdělávání rádi pro Vás připravíme kurzy na míru pro Vaše zaměstnance, dle Vašich potřeb a požadavků. To vše navíc v prostorách Vaší fi rmy. Kontaktujte nás na nebo na

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY

leden červen 2009 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY leden červen 2009 KURZY SEMINÁŘE WORKSHOPY VÝCVIKY 3 manažerské a obchodní znalosti a dovednosti, osobní růst Mediální partner Založena v roce 1990. Držitel certifikátu ISO 9001:2000. Akreditace MŠMT.

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

VNITROFIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VNITROFIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VNITROFIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2015 Orientační nabídka vnitrofiremního vzdělávání společnosti SOVA STUDIO, Křenová 52, 602 00 Brno tel./fax: 543 254 037, mobil 603 565 182, e-mail: info@sovastudio.cz, stránky:

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více