DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ"

Transkript

1 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ 5. ročník všeobecného směru, LS 2014 V. Ščudla BLOK č.1

2 1.1.1 DD ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY DIAGNÓZA VE VL Základem lékařské činnosti a léčby Východiskem adekvátní rozbor vedoucích příznaků/nálezů Anamnéza Fyzikální vyš. Labor. nálezy Pomocná/konzil. vyšetření DG. ZÁVĚR PŘÍMÝ DŮKAZ NEBO VYLOUČENÍ PODOBNÝCH STAVŮ každá dg. je dg. diferenciální choroba každého jedince je jedinečná kontrolou správné Dg je hodnocení průběhu/léčebné odezvy Dg. u lůžka - řešení je srovnatelné s nejlepší detektivkou - směr úvah a myšlenkový postup špičkového lékaře je podobný práci špičkového detektiva EXISTUJE SNAHA VYSVĚTLIT VŠECHNY NÁLEZY ZÁKLADNÍ NEMOCÍ NENÍ-LI TO MOŽNÉ, TAK KOINCIDENCÍ ČI KOMPLIKACÍ S DALŠÍMI CHOROBAMI

3 1.1.2 DD ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY DIF. DIAGNOSTIKA napovídá - které choroby se mohou projevovat určitým příznakem/y úkolem DD - ukázat u kterých chorob se daný příznak vyskytuje - podobné projevy - mohou mít různý původ a etiopatogenezu ukládá - hodnotit/analyzovat další příznaky a nálezy DD poskytuje stavební kameny, které lékař potřebuje, aby dospěl k individuálně správné diagnóze začíná - již při 1. kontaktu s nemocným ukládá - dovést hodnocení základních dat co nejdále sestavit cílený dg. program omezuje - paušální ordinaci složitých vyšetření snaží se - porozumnět jednotlivému případu každý jedinec vtiskuje nemoci pečeť své individuality výrazná biologická variabilita Dobrý lékař dospěje ke správné diagnóze nejkratší a nejhospodárnější cestou Vědecky a zkušenostmi podložený praktický postup přináší: bezprostřední užitek nemocnému lékaři uspokojení z vlastní práce

4 1.1.3 DD OBECNÁ KRITÉRIA DŮLEŽITÁ PRO DIAGNÓZU I PŘÍČINY CHYBNÉ DIAGNÓZY NEDOSTATEČNÉ ZNALOSTI ani velmi vzdělaný lékař nemůže znát celé VL útěk do specializace řešení - inteligentní využití dostupných informačních zdrojů NEDOSTATEČNÉ VYŠETŘENÍ špatné návyky, nedost. technické možnosti, nedostatek času CHYBNÝ ÚSUDEK chybění - konstruktivního/logického myšlení neomylnost/ješitnost nelogické závěry přecenění podružných vs. opomenutí klíčových nálezů nedostatečné sebevědomí lékaře touha po raritní diagnóze přílišná citová vazba ( neléčit rodinné příslušníky )

5 1.1.4 DD OBECNÁ KRITÉRIA DŮLEŽITÁ PRO DIAGNÓZU II OSOBNOST LÉKAŘE osobní vlastnosti jsou skoro stejně důležité jako odborné znalosti zmatené povahy chyby i v jednoznačných standardních situacích izolace PL nezbytnost celoživotního vzdělávání neschopnost vymanění z okruhu běžných dg. vše vždy jasné CHYBY TECHNICKÉHO RÁZU přehnaná důvěra v laboratorní nálezy (neodhalení nelogického labor. výsledku ) nutná permanentní konfrontace s klinickým obrazem dodržovat Suttonův zákon výběr vyšetření s největší nadějí na dosažení dg. cíle neprovádět zbytečná/necílená vyšetření pokus o fenomén zlaté rybky v síti? SPRÁVNÁ DIAGNÓZA vrcholný tvůrčí intelektuální výkon zohlednění možnosti zastření typického obrazu (anémie vs. dehydratace) odhalit nesprávné údaje nemocného dissimulace ( strach ze závažné dg., alkoholismus ) sy. barona Prášila (Műnchhausenův sy.) opakovaná vyšetření pod záminkou věrohodných obtíží simulace - PN

6 1.1.5 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. Dg-PER EXCLUSIONEM I VÝZNAM/PŘEDNOST POZITIVNÍCH ZNAKŮ/ PROJEVŮ VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ uvědomit si odlišnost morbidity/mortality ROČNÍ OBDOBÍ léto klíšťová encefalitida, letní gastroenteritidy jaro/podzim exacerbace vředové choroby metereotropní vlivy ACMP, EP, AIM, Asthma bronchiale cirkadiánní cyklus dna, RA, MB

7 1.1.6 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. Dg-PER EXCLUSIONEM II VĚK senioři OA, ICHS, AS, MDS, PR, AT, MM, CLL, PA mladá populace: SLE, ITP, MB bimodální výskyt: M. Hodgkin POHLAVÍ ženy: Sheehanův sy, SLE, A. nervosa, Takayashova muži: choroba M. Bechtěrev, hemochromatóza, hemofilie, dna, gigantismus GEOGRAFICKÉ VLIVY tropy: malárie, leishmanióza, srpkovitost turistika cizokrajné nemoci RASA židovská populace: M. Bűrger, afroameričané: MM

8 1.1.7 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. PER EXCLUSIONEM III ŽIVOTNÍ STYL alkoholismus: ci. jaterní, a. polyneuropatie, a.kardiomyopatie kouření: ca plic, M. Bűrger, IM, ACHP, vřed. choroba, CHOCHP narkomanie/homosexualita: AIDS, hepatitida B konzumace masa: ca tračníku PROFESE tiskaři Pb horníci/slévači silikóza zdravotníci infekce/alergie hudebníci tendovaginitidy ptáčníci psitakóza zemědělci aktinomykóza, leptospiróza, ornitóza, farm. plíce veterináři dříve Bangova choroba hostinští alkoholismus neúspěšný manažer HN, AP, neurastenický sy.

9 1.1.8 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. PER EXCLUSIONEM IV KONSTITUCE leptosomní M. Addison, hypopituitarismus, pyknická habituální hypotenze, TBC M. Cushing, Raevenův sy., DM-II, dna, OA, AS, cholecystolitiáza ČASTÉ KOMBINACE plurimetabol. sy. (sy. 5H - tj. sy. inzulinové rezistence) chlopňová vada a endokarditida ci jaterní a ca jater sek. amyloidóza a M. Crohn nebo RA a MB MÁLO OBVYKLÉ KOMBINACE vředová nemoc a cholecystolitiáza nebo dna

10 1.1.9 DD SPRÁVNÁ INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH NÁLEZŮ HODNOTA JEDNOTLIVÝCH PŘÍZNAKŮ PRO DD Vysoká dg. hodnota jednoho nálezu jistota určité diagnózy blast. elementy akutní leukémie megaloblasty A. perniciózní M. tuberculosis TBC Kombinace 2 nálezů: ak. pleur. bolest + bolest. otok lýtka EP dilatace Ao + pos. BWR/AKP mezaortitis luetica Triáda znaků: - ortopnoe, bilat. otoky DKK, náplň krč. žil měst. srd. slabost Obvyklá dg kombinace více příznaků a nálezů Diag. kritéria automatická dg + terapie DD POSKYTUJE STAVEBNÍ KAMENY K INDIVIDUÁLNĚ SPRÁVNÉ DG DD V PRAXI Hlavní příznak určuje směr úvah a vyšetření Anamnéza krutá retrost. bolest AIM ( výtěžnost na zkušenosti lékaře) Fyz. vyš. splenomegálie splenomegálie Labor. vyš. M.protein MG Nutnost stálého kritického hodnocení Dg v průběhu nemoci

11 DD SPRÁVNÁ INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH NÁLEZŮ DD MÁ SOUHRNNÝ VÝZNAM DD vyžaduje tvůrčí výkon a celoživotní výcvik je základem klinického myšlení DD-myšlení prostupuje celý průběh choroby až do vyléčení cílem DD optimální léčebný zásah DD POSTUP Shromáždění klíčových informací Sestavení prac. Hypotézy resp. předběžné diagnózy Srovnávací metoda obraz odpovídá známé chorobě (např. hyperthyreóza) Hypoteticko-deduktivní metoda ze získaných informací sestavení žebříčku možných diagnóz Ověření/vyloučení prac. dg. - doplňkovými vyšetřeními - sledováním vývoje v průběhu léčby Intuitivní vcítění do situace nemocného S výjimkou urgentní medicíny vyplývá léčba z předběžné pracovní dg. Zapojení počítač. programů do diagnostiky ve VL zatím nedostatečný úspěch

12 DD SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA JEN V PŘÍPADĚ NEJASNÉ POČÁTEČNÍ DIAGNÓZY! ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ místní projevy: color, rubor, dolor, functio laesa celkové projevy nespecifické (horečka, RAF, Le ) pozitivní odezva na ATB IMUNOPATOLOGICKÝ/AUTOIMUNNÍ STAV imunitní reakce: CIK, autoantigeny, zevní antigeny, autoprotilátky projevy kožní, kloubní, víceorgánové reakce na kortikosteroidy SLE, PM/AIHA, Hashimotova thyreoiditida NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ obecné příznaky plíživý začátek, únavový sy., hmotnosti, subfebrilie, pocení, nechutenství střední/vyšší věk anémie ±, Thr, (- N) FW specifičtější příznaky pohmatový nález (resistence, meléna, hemoptýza ) rtg vyšetření/ct/mr/pet paraneoplastické sy: Cushingův sy., DM (dermatomyositis), Herpes zoster, hyperkalcémie, thromboflebitida podezření vždy zavazuje lékaře k pátrání po zhoubném tumoru

13 DD SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA ALERGICKÝ/ANAFYLAKTICKÝ STAV náhlé, reverzibilní ataky provokující vlivy inhalace/požití alergenu často eosinofilie pozitivita specifických např. kožních testů DEGENERATIVNÍ NEMOCI (CHOROBY STÁŘÍ ) postupně progredující irreversib. projevy nenápadné/chybějící labor. projevy - OA, AS projevy, involuční změny.. NEUROVEGETATIVNÍ/PSYCHOGENNÍ PORUCHY vagotonie bradykardie, hypotenze sympatikotonie tachykardie, hypertenze psychosomatické HN, obesita, psych. revmatismus, NCA VROZENÉ-GENETICKY PODMÍNĚNÉ CHOROBY hemofilie mongolismus (trisomie 21)

14 DD DIAGNOSTICKÁ PYRAMIDA Správné zhodnocení základních údajů anamnéza (OA, RA, PA, AA ) NO (časová posloupnost, vzájemné vztahy, trvání, závislosti ) klinické vyšetření (úplné/opakované) Získání klíčových/ diagnostických nálezů KLINICKÁ DIAGNÓZA Posouzení do jaké míry bude použití dg. možností přínosem a budou-li vyváženy přínosem pro nemocného

15 1.2 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA nejčastější subjektivní příznaky ve VL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2.0 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KAZUISTIKY - III. Interní klinika

34 Kasuistika 1

35 2.1.1 I. W (1) OA 10/2004 flebotrombóza v. poplitea l.sin 6/2005 flebotrombóza v. brachiális l. dx. - 1.EP 10/2005 bilater. bronchopneumonie s atelektázou 11/ recidiva EP při flebotrombóze v. femorális l.sin při INR 3.1! 1/ recidiva EP (INR 3.8!) RTG perzist. pneumonické infiltrace parahilózně bilat. APC rezistence, hraniční pozitivita ACLA a ANA? PET-CT negat. (?) RA let, bronchog. ca plic/kuřák, ca prostaty M 66 let, melanoblastom FA Clexan, Zinnat, Helicid, Prednison, Glyvenol, Augmentin PA zedník, invalidní důchodce SA kuřák 30 cig/den/stop 2005, pravidelně abusus alkoholu

36 2.1.2 I. W (2) NO 2/2006 překlad k dořešení stavu, zavedení kaválního filtru v rámci trombofil. stavu, susp. systémové onemocnění? - Subj. - lehká dušnost, pokašlávání, hemoptýza již nepřítomna, váha -20kg/rok - jinak zcela bez subj. stesků ON Hyperstenický habitus, 180cm/84 kg Kůže bledší, asymetr. větší pravý lalok štítné žlázy ~ 3 cm Játra +1 cm, paličkovité prsty, palmární erytém, artrot. deformace kolenních kloubů s drásoty, hojící se defekt v oblasti dorsa LDK Přiměřený nález: šíje, hrudník (plíce(?) a srdce), břicho Labor. vyšetření: Patologie KO: Le 15.8x10 9 /l, Gr 13x10 9 /l, T 0.14, Met APC resistence positivní, F-VIII CRP 32, ALP 8,6 - sputum: Hemophilus influenzae, BAL-Streptococus vir. Normální: testy minerálního, jaterního a renálního souboru, moč, Astrup, Quick, aptt, Elfo séra, glykémie - Ziehl-Nielsen barvení sputa - ANA, ANCA, ENA, dsdna, anticcp, anti NSP, CIK, IgG/IgA/IgM, vysoké hodnoty CYFRA/21-1, Ca 15-3

37 2.1.3 I. W RTG S+P

38 2.1.4 I. W (3) POMOCNÁ VYŠETŘENÍ EKG bez dg. změn Sonografie - drobná cysta levé ledviny - solit. uzel pr. laloku a kalcifikace levého laloku UZ DKK femoropoplit. trombóza vlevo RTG srdce a plic výrazné parahilózní snížení transparence nápadněji vpravo (alární transparence), zvětšení srdečního stínu, městnání v MO + zánětl. infiltrace vpravo?, zvýraznění vedlejšího interlobia vpravo PET/CT masivní nález v obou plic. křídlech s výrazným hypermetabolismem glukózy, a to i v lymfat. uzlinách šíje, mediastina a retroperitonea, těla L 1 a SI skloubení vpravo Zá: nelze odlišit zánět od neoplázie Scintigrafie skeletu velmi časná fáze drobnoložiskového rozsevu patol. procesu ve skeletu vs. maligní etiologie CT břicha metastaticképostižení obratl.těl a kostí SI oblasti Jaká je pracovní dg? Jaký navrhujete další diagnostický postup?

39 2.1.5 I. W CT břicha

40 2.1.6 I. W PET

41 2.1.7 I. W (4) Pneumologické vyšetření: Infiltrat. plicní oboustr. proces s pravostrannou prevalencí u stopkuřáka, dop. bronchoskopie a BAL k vyloučení endobronchiální neoplázie Bronchoskopie (6. den od přijetí): V dolních 2/3 trachey cirkulárně nerovná hrbolatá až polypoidní sliznice s bělavými útvary, obdobný nález i v hlavním i horním bronchu. Vpravo rozšířený kýl hilu a stenotická větev B 10 l.dx. - Histologie: nádorová tkáň vzhledu hůře dif. adenokarcinomu Závěr: (bronchoalveol. ca bez hlenotvorby?) Pokročilý generalizovaný bronchoalveolární karcinom plic s metastázami do regionálních uzlin a do skeletu. Stp. recid. EP a recid. flebotrombózách DKK v rámci trombofilního stavu (paraneoplastický + APC resistence/heterozygotní forma) Stp. recid. bronchopneumonii (Hemophillus influenzae) Struma nodóza

42 Kasuistika 2

43 2.2.1 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (1) OA IH v dětství, 1970 vagotomie/ulcus duodeni RA O a M + Ca PA strojvedoucí, SA kouření (10 cig/d) NO let vertebr. alg.sy/c, LS úseku, herniace disku C4-5 náhlý, noční vývin ostré bolesti a ztuhlosti Th/L páteře - irradiace oboustranně po stranách hrudníku a do LDK - vazba bolesti na pohyb a dechové exkurze analgetická léčba (i.m., i.v. infuze), lok. obstřiky - rehabilitace, elektroléčba bez symptomů: GIT, uropoet. traktu, respir. aparátu - nepřítomny: teploty, hubnutí ON omezená mobilita chůze analgetická o francouzských holích, 177 cm/100 kg Hrudník palp. citlivost dolní poloviny sterna, TF 76/min., TK-160/100 kg DKK varixy, artrot. deformace kol.kloubů, Lasegue negat. HKK rizarthróza, artrot.změny DIP a PIP, palm.erytém Páteř poklep. a palp. citlivost Th-L přechodu, akcentace C-Th přechodu a Th-kyfózy, a..lanace L-úseku Ostatní fyzikální nález přiměřený věku per rectum hypertonus sfinkteru, orient. vyš. prostata se zdá tužší

44 2.2.2 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (2) LABORATORNÍ OBRAZ SE 9/hod., moč: pouze U-ery 2, U-Leuk 10 Patol. nálezy: ALP 11.4, PSA 91.9 UZ štítné žlázy: struma nodóza (uzel vlevo 1.5 ml) - cytologie: difusně kaloid, nečetné benigní folikulární buňky Norm. hodnoty: KO + dif., koag. vyš. Testy souboru: mineralogram, jaterní a renální, lipidové spektrum, včetně S-Ca, ELFO - PTH, KM, CEA, Ca 19-9, AFP, Ca 125 8, Astrup, TSH, FT4 - sérologie: anti HAV, CMV, borélie, yersinie, IM, chlamydie RTG plic a EKG abd. sonografie (steatóza jater) Gastroskopie hiátová hernie RTG páteře -?

45 2.2.3 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (3) RTG páteře: lehká sinistroskolióza Th úseku výše obratl. těl je zvyklá, pedikly sledovatelné nepravidelná struktura obratl. těl, nepravidelná sklerotizace, nejvíce Th-1,6,10 a 12, L-1, 2 a 4 Ré: na rtg Th-L páteře nepravidelná struktura s ložisky sklerotizace jako možný projev metastat. postižení

46

47 2.2.5 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (4) MR Th-L páteře s kontrastem: prolomení horní krycí ploténky Th5, zadní kontura není odlišitelná od durál. vaku, mícha se zářezem na dors. kontuře na transv. řezech je přední epidur. prostor vyplněn patol. tkání, šíře až 4 mm, v T2 a T1 lehce hypersignální, v obl. L4/5 a L5/S1 protruze disků difuzně nepravidelná struktura obratlů, okrsky hypersignální na všech sekvencích sklerotizace? Ré: metastatický proces s difuzním postihem obratlů Th a L oblasti s prorůstáním meta procesu Th 5 do předního epidurálního prostoru. Protruse disků L4-L5 a L5-S1

48 2.2.6 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (5) Neurochirurg. konzilium není známek míšní komprese, není indikace k neurochirurgickému zákroku Onkol. konzilium doplnit onkol. markery nejde o zánětl. onemocnění? Bez znalosti prim. onemocnění není indikována aktinoterapie. 99m Tc scintigrafie skeletu: Mnohočetné osteoplastické léze celého skeletu: - kalva, ramenní klouby, C, Th a L páteř, žebra, distální části pravého humeru - SI skloubení bilat., pánev, kyčel. klouby bilat. Ré: generalizované metastatické postižení skeletu (PSA?)

49

50 2.2.8 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (6) Urolog. vyšetření Ca prostaty T2-3, M1b, PSA den hospitalizace překlad k dovyšetření (biopsie prostaty) na urologickou kliniku Závěr: generalizovaný ca prostaty (T2-3, M1b) s metastatickým postižením skeletu, dominantně oblast Th-L páteře s šířením nádorové masy v obl. Th5 do předního epidurálního prostoru vřed. choroba duodena/po vagotomii (1970), hiátová hernie nodózní struma stp. infekční hepatitidě (v dětství) dyslipidémie, jaterní steatóza

51 Kasuistika 3

52 2.3.1

53 2.3.2

54

55

56 2.3.5

57 2.3.6

58 Kasuistika 4

59 2.4.1

60 2.4.2

61 2.4.3

62 2.4.4

63 2.4.5

64 2.4.6

65 2.4.7

66 2.4.8

67 2.4.9

68 2.4.10

69 2.4.11

70 2.4.12

71 Kasuistika 5

72 2.5.1

73 2.5.2

74

75 2.5.4

76 2.5.5

77 2.5.6

78 2.5.7

79 2.5.8

80 2.5.9

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza?

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? I. Stiborová a kol. Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 29. 11. 2010 přijata na rizikové těhotenství MN Grav. 29

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení

IN0/VCB11. 10 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických cvičení Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Klinická propedeutika Rozvrhová zkratka : IN0/VCB Rozvrh výuky : 45 hodin seminářů (klinická propedeutika) 0 hodin seminářů (anatomie) 45 hodin praktických

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 61-letá žena, která se dostavila na plicní kliniku ke kontrolnímu vyšetření. Na rtg snímku byl zjištěn suspektní nález (rozpadový proces) na pravé plíci. Doporučena hospitalizace.

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Sociálně-zdravotní kazuistiky

Sociálně-zdravotní kazuistiky Sociálně-zdravotní kazuistiky Spolupráce terénního pracovníka, sociálního pracovníka a zdravotníka Aleš Strnad, Petra Stehlíková, Andrea Pekárková Cíle terénního programu Vyhledat a kontaktovat osoby z

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

diagnostice nádorových onemocnění.

diagnostice nádorových onemocnění. Paraneoplastické neuronální autoprotilátky význam v časné diagnostice nádorových onemocnění. Kazuistika. J. Pohořská 1, V. Král 1, D. Jílek 1, I. Stiborová 1, M. Vachová 2 1 Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Neuroendokrinní nádory GIT (GEP-NEN) epidemiologie, klasifikace, klinika MUDr. Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno 22. února 2013 1 Prokázán NET a co dál? 40 letá žena přichází na chirurgii

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více