DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ"

Transkript

1 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ 5. ročník všeobecného směru, LS 2014 V. Ščudla BLOK č.1

2 1.1.1 DD ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY DIAGNÓZA VE VL Základem lékařské činnosti a léčby Východiskem adekvátní rozbor vedoucích příznaků/nálezů Anamnéza Fyzikální vyš. Labor. nálezy Pomocná/konzil. vyšetření DG. ZÁVĚR PŘÍMÝ DŮKAZ NEBO VYLOUČENÍ PODOBNÝCH STAVŮ každá dg. je dg. diferenciální choroba každého jedince je jedinečná kontrolou správné Dg je hodnocení průběhu/léčebné odezvy Dg. u lůžka - řešení je srovnatelné s nejlepší detektivkou - směr úvah a myšlenkový postup špičkového lékaře je podobný práci špičkového detektiva EXISTUJE SNAHA VYSVĚTLIT VŠECHNY NÁLEZY ZÁKLADNÍ NEMOCÍ NENÍ-LI TO MOŽNÉ, TAK KOINCIDENCÍ ČI KOMPLIKACÍ S DALŠÍMI CHOROBAMI

3 1.1.2 DD ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY DIF. DIAGNOSTIKA napovídá - které choroby se mohou projevovat určitým příznakem/y úkolem DD - ukázat u kterých chorob se daný příznak vyskytuje - podobné projevy - mohou mít různý původ a etiopatogenezu ukládá - hodnotit/analyzovat další příznaky a nálezy DD poskytuje stavební kameny, které lékař potřebuje, aby dospěl k individuálně správné diagnóze začíná - již při 1. kontaktu s nemocným ukládá - dovést hodnocení základních dat co nejdále sestavit cílený dg. program omezuje - paušální ordinaci složitých vyšetření snaží se - porozumnět jednotlivému případu každý jedinec vtiskuje nemoci pečeť své individuality výrazná biologická variabilita Dobrý lékař dospěje ke správné diagnóze nejkratší a nejhospodárnější cestou Vědecky a zkušenostmi podložený praktický postup přináší: bezprostřední užitek nemocnému lékaři uspokojení z vlastní práce

4 1.1.3 DD OBECNÁ KRITÉRIA DŮLEŽITÁ PRO DIAGNÓZU I PŘÍČINY CHYBNÉ DIAGNÓZY NEDOSTATEČNÉ ZNALOSTI ani velmi vzdělaný lékař nemůže znát celé VL útěk do specializace řešení - inteligentní využití dostupných informačních zdrojů NEDOSTATEČNÉ VYŠETŘENÍ špatné návyky, nedost. technické možnosti, nedostatek času CHYBNÝ ÚSUDEK chybění - konstruktivního/logického myšlení neomylnost/ješitnost nelogické závěry přecenění podružných vs. opomenutí klíčových nálezů nedostatečné sebevědomí lékaře touha po raritní diagnóze přílišná citová vazba ( neléčit rodinné příslušníky )

5 1.1.4 DD OBECNÁ KRITÉRIA DŮLEŽITÁ PRO DIAGNÓZU II OSOBNOST LÉKAŘE osobní vlastnosti jsou skoro stejně důležité jako odborné znalosti zmatené povahy chyby i v jednoznačných standardních situacích izolace PL nezbytnost celoživotního vzdělávání neschopnost vymanění z okruhu běžných dg. vše vždy jasné CHYBY TECHNICKÉHO RÁZU přehnaná důvěra v laboratorní nálezy (neodhalení nelogického labor. výsledku ) nutná permanentní konfrontace s klinickým obrazem dodržovat Suttonův zákon výběr vyšetření s největší nadějí na dosažení dg. cíle neprovádět zbytečná/necílená vyšetření pokus o fenomén zlaté rybky v síti? SPRÁVNÁ DIAGNÓZA vrcholný tvůrčí intelektuální výkon zohlednění možnosti zastření typického obrazu (anémie vs. dehydratace) odhalit nesprávné údaje nemocného dissimulace ( strach ze závažné dg., alkoholismus ) sy. barona Prášila (Műnchhausenův sy.) opakovaná vyšetření pod záminkou věrohodných obtíží simulace - PN

6 1.1.5 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. Dg-PER EXCLUSIONEM I VÝZNAM/PŘEDNOST POZITIVNÍCH ZNAKŮ/ PROJEVŮ VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ uvědomit si odlišnost morbidity/mortality ROČNÍ OBDOBÍ léto klíšťová encefalitida, letní gastroenteritidy jaro/podzim exacerbace vředové choroby metereotropní vlivy ACMP, EP, AIM, Asthma bronchiale cirkadiánní cyklus dna, RA, MB

7 1.1.6 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. Dg-PER EXCLUSIONEM II VĚK senioři OA, ICHS, AS, MDS, PR, AT, MM, CLL, PA mladá populace: SLE, ITP, MB bimodální výskyt: M. Hodgkin POHLAVÍ ženy: Sheehanův sy, SLE, A. nervosa, Takayashova muži: choroba M. Bechtěrev, hemochromatóza, hemofilie, dna, gigantismus GEOGRAFICKÉ VLIVY tropy: malárie, leishmanióza, srpkovitost turistika cizokrajné nemoci RASA židovská populace: M. Bűrger, afroameričané: MM

8 1.1.7 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. PER EXCLUSIONEM III ŽIVOTNÍ STYL alkoholismus: ci. jaterní, a. polyneuropatie, a.kardiomyopatie kouření: ca plic, M. Bűrger, IM, ACHP, vřed. choroba, CHOCHP narkomanie/homosexualita: AIDS, hepatitida B konzumace masa: ca tračníku PROFESE tiskaři Pb horníci/slévači silikóza zdravotníci infekce/alergie hudebníci tendovaginitidy ptáčníci psitakóza zemědělci aktinomykóza, leptospiróza, ornitóza, farm. plíce veterináři dříve Bangova choroba hostinští alkoholismus neúspěšný manažer HN, AP, neurastenický sy.

9 1.1.8 DD POZITIVNÍ ZNAKY vs. PER EXCLUSIONEM IV KONSTITUCE leptosomní M. Addison, hypopituitarismus, pyknická habituální hypotenze, TBC M. Cushing, Raevenův sy., DM-II, dna, OA, AS, cholecystolitiáza ČASTÉ KOMBINACE plurimetabol. sy. (sy. 5H - tj. sy. inzulinové rezistence) chlopňová vada a endokarditida ci jaterní a ca jater sek. amyloidóza a M. Crohn nebo RA a MB MÁLO OBVYKLÉ KOMBINACE vředová nemoc a cholecystolitiáza nebo dna

10 1.1.9 DD SPRÁVNÁ INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH NÁLEZŮ HODNOTA JEDNOTLIVÝCH PŘÍZNAKŮ PRO DD Vysoká dg. hodnota jednoho nálezu jistota určité diagnózy blast. elementy akutní leukémie megaloblasty A. perniciózní M. tuberculosis TBC Kombinace 2 nálezů: ak. pleur. bolest + bolest. otok lýtka EP dilatace Ao + pos. BWR/AKP mezaortitis luetica Triáda znaků: - ortopnoe, bilat. otoky DKK, náplň krč. žil měst. srd. slabost Obvyklá dg kombinace více příznaků a nálezů Diag. kritéria automatická dg + terapie DD POSKYTUJE STAVEBNÍ KAMENY K INDIVIDUÁLNĚ SPRÁVNÉ DG DD V PRAXI Hlavní příznak určuje směr úvah a vyšetření Anamnéza krutá retrost. bolest AIM ( výtěžnost na zkušenosti lékaře) Fyz. vyš. splenomegálie splenomegálie Labor. vyš. M.protein MG Nutnost stálého kritického hodnocení Dg v průběhu nemoci

11 DD SPRÁVNÁ INTERPRETACE ZJIŠTĚNÝCH NÁLEZŮ DD MÁ SOUHRNNÝ VÝZNAM DD vyžaduje tvůrčí výkon a celoživotní výcvik je základem klinického myšlení DD-myšlení prostupuje celý průběh choroby až do vyléčení cílem DD optimální léčebný zásah DD POSTUP Shromáždění klíčových informací Sestavení prac. Hypotézy resp. předběžné diagnózy Srovnávací metoda obraz odpovídá známé chorobě (např. hyperthyreóza) Hypoteticko-deduktivní metoda ze získaných informací sestavení žebříčku možných diagnóz Ověření/vyloučení prac. dg. - doplňkovými vyšetřeními - sledováním vývoje v průběhu léčby Intuitivní vcítění do situace nemocného S výjimkou urgentní medicíny vyplývá léčba z předběžné pracovní dg. Zapojení počítač. programů do diagnostiky ve VL zatím nedostatečný úspěch

12 DD SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA JEN V PŘÍPADĚ NEJASNÉ POČÁTEČNÍ DIAGNÓZY! ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ místní projevy: color, rubor, dolor, functio laesa celkové projevy nespecifické (horečka, RAF, Le ) pozitivní odezva na ATB IMUNOPATOLOGICKÝ/AUTOIMUNNÍ STAV imunitní reakce: CIK, autoantigeny, zevní antigeny, autoprotilátky projevy kožní, kloubní, víceorgánové reakce na kortikosteroidy SLE, PM/AIHA, Hashimotova thyreoiditida NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ obecné příznaky plíživý začátek, únavový sy., hmotnosti, subfebrilie, pocení, nechutenství střední/vyšší věk anémie ±, Thr, (- N) FW specifičtější příznaky pohmatový nález (resistence, meléna, hemoptýza ) rtg vyšetření/ct/mr/pet paraneoplastické sy: Cushingův sy., DM (dermatomyositis), Herpes zoster, hyperkalcémie, thromboflebitida podezření vždy zavazuje lékaře k pátrání po zhoubném tumoru

13 DD SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA ALERGICKÝ/ANAFYLAKTICKÝ STAV náhlé, reverzibilní ataky provokující vlivy inhalace/požití alergenu často eosinofilie pozitivita specifických např. kožních testů DEGENERATIVNÍ NEMOCI (CHOROBY STÁŘÍ ) postupně progredující irreversib. projevy nenápadné/chybějící labor. projevy - OA, AS projevy, involuční změny.. NEUROVEGETATIVNÍ/PSYCHOGENNÍ PORUCHY vagotonie bradykardie, hypotenze sympatikotonie tachykardie, hypertenze psychosomatické HN, obesita, psych. revmatismus, NCA VROZENÉ-GENETICKY PODMÍNĚNÉ CHOROBY hemofilie mongolismus (trisomie 21)

14 DD DIAGNOSTICKÁ PYRAMIDA Správné zhodnocení základních údajů anamnéza (OA, RA, PA, AA ) NO (časová posloupnost, vzájemné vztahy, trvání, závislosti ) klinické vyšetření (úplné/opakované) Získání klíčových/ diagnostických nálezů KLINICKÁ DIAGNÓZA Posouzení do jaké míry bude použití dg. možností přínosem a budou-li vyváženy přínosem pro nemocného

15 1.2 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA nejčastější subjektivní příznaky ve VL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 2.0 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KAZUISTIKY - III. Interní klinika

34 Kasuistika 1

35 2.1.1 I. W (1) OA 10/2004 flebotrombóza v. poplitea l.sin 6/2005 flebotrombóza v. brachiális l. dx. - 1.EP 10/2005 bilater. bronchopneumonie s atelektázou 11/ recidiva EP při flebotrombóze v. femorális l.sin při INR 3.1! 1/ recidiva EP (INR 3.8!) RTG perzist. pneumonické infiltrace parahilózně bilat. APC rezistence, hraniční pozitivita ACLA a ANA? PET-CT negat. (?) RA let, bronchog. ca plic/kuřák, ca prostaty M 66 let, melanoblastom FA Clexan, Zinnat, Helicid, Prednison, Glyvenol, Augmentin PA zedník, invalidní důchodce SA kuřák 30 cig/den/stop 2005, pravidelně abusus alkoholu

36 2.1.2 I. W (2) NO 2/2006 překlad k dořešení stavu, zavedení kaválního filtru v rámci trombofil. stavu, susp. systémové onemocnění? - Subj. - lehká dušnost, pokašlávání, hemoptýza již nepřítomna, váha -20kg/rok - jinak zcela bez subj. stesků ON Hyperstenický habitus, 180cm/84 kg Kůže bledší, asymetr. větší pravý lalok štítné žlázy ~ 3 cm Játra +1 cm, paličkovité prsty, palmární erytém, artrot. deformace kolenních kloubů s drásoty, hojící se defekt v oblasti dorsa LDK Přiměřený nález: šíje, hrudník (plíce(?) a srdce), břicho Labor. vyšetření: Patologie KO: Le 15.8x10 9 /l, Gr 13x10 9 /l, T 0.14, Met APC resistence positivní, F-VIII CRP 32, ALP 8,6 - sputum: Hemophilus influenzae, BAL-Streptococus vir. Normální: testy minerálního, jaterního a renálního souboru, moč, Astrup, Quick, aptt, Elfo séra, glykémie - Ziehl-Nielsen barvení sputa - ANA, ANCA, ENA, dsdna, anticcp, anti NSP, CIK, IgG/IgA/IgM, vysoké hodnoty CYFRA/21-1, Ca 15-3

37 2.1.3 I. W RTG S+P

38 2.1.4 I. W (3) POMOCNÁ VYŠETŘENÍ EKG bez dg. změn Sonografie - drobná cysta levé ledviny - solit. uzel pr. laloku a kalcifikace levého laloku UZ DKK femoropoplit. trombóza vlevo RTG srdce a plic výrazné parahilózní snížení transparence nápadněji vpravo (alární transparence), zvětšení srdečního stínu, městnání v MO + zánětl. infiltrace vpravo?, zvýraznění vedlejšího interlobia vpravo PET/CT masivní nález v obou plic. křídlech s výrazným hypermetabolismem glukózy, a to i v lymfat. uzlinách šíje, mediastina a retroperitonea, těla L 1 a SI skloubení vpravo Zá: nelze odlišit zánět od neoplázie Scintigrafie skeletu velmi časná fáze drobnoložiskového rozsevu patol. procesu ve skeletu vs. maligní etiologie CT břicha metastaticképostižení obratl.těl a kostí SI oblasti Jaká je pracovní dg? Jaký navrhujete další diagnostický postup?

39 2.1.5 I. W CT břicha

40 2.1.6 I. W PET

41 2.1.7 I. W (4) Pneumologické vyšetření: Infiltrat. plicní oboustr. proces s pravostrannou prevalencí u stopkuřáka, dop. bronchoskopie a BAL k vyloučení endobronchiální neoplázie Bronchoskopie (6. den od přijetí): V dolních 2/3 trachey cirkulárně nerovná hrbolatá až polypoidní sliznice s bělavými útvary, obdobný nález i v hlavním i horním bronchu. Vpravo rozšířený kýl hilu a stenotická větev B 10 l.dx. - Histologie: nádorová tkáň vzhledu hůře dif. adenokarcinomu Závěr: (bronchoalveol. ca bez hlenotvorby?) Pokročilý generalizovaný bronchoalveolární karcinom plic s metastázami do regionálních uzlin a do skeletu. Stp. recid. EP a recid. flebotrombózách DKK v rámci trombofilního stavu (paraneoplastický + APC resistence/heterozygotní forma) Stp. recid. bronchopneumonii (Hemophillus influenzae) Struma nodóza

42 Kasuistika 2

43 2.2.1 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (1) OA IH v dětství, 1970 vagotomie/ulcus duodeni RA O a M + Ca PA strojvedoucí, SA kouření (10 cig/d) NO let vertebr. alg.sy/c, LS úseku, herniace disku C4-5 náhlý, noční vývin ostré bolesti a ztuhlosti Th/L páteře - irradiace oboustranně po stranách hrudníku a do LDK - vazba bolesti na pohyb a dechové exkurze analgetická léčba (i.m., i.v. infuze), lok. obstřiky - rehabilitace, elektroléčba bez symptomů: GIT, uropoet. traktu, respir. aparátu - nepřítomny: teploty, hubnutí ON omezená mobilita chůze analgetická o francouzských holích, 177 cm/100 kg Hrudník palp. citlivost dolní poloviny sterna, TF 76/min., TK-160/100 kg DKK varixy, artrot. deformace kol.kloubů, Lasegue negat. HKK rizarthróza, artrot.změny DIP a PIP, palm.erytém Páteř poklep. a palp. citlivost Th-L přechodu, akcentace C-Th přechodu a Th-kyfózy, a..lanace L-úseku Ostatní fyzikální nález přiměřený věku per rectum hypertonus sfinkteru, orient. vyš. prostata se zdá tužší

44 2.2.2 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (2) LABORATORNÍ OBRAZ SE 9/hod., moč: pouze U-ery 2, U-Leuk 10 Patol. nálezy: ALP 11.4, PSA 91.9 UZ štítné žlázy: struma nodóza (uzel vlevo 1.5 ml) - cytologie: difusně kaloid, nečetné benigní folikulární buňky Norm. hodnoty: KO + dif., koag. vyš. Testy souboru: mineralogram, jaterní a renální, lipidové spektrum, včetně S-Ca, ELFO - PTH, KM, CEA, Ca 19-9, AFP, Ca 125 8, Astrup, TSH, FT4 - sérologie: anti HAV, CMV, borélie, yersinie, IM, chlamydie RTG plic a EKG abd. sonografie (steatóza jater) Gastroskopie hiátová hernie RTG páteře -?

45 2.2.3 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (3) RTG páteře: lehká sinistroskolióza Th úseku výše obratl. těl je zvyklá, pedikly sledovatelné nepravidelná struktura obratl. těl, nepravidelná sklerotizace, nejvíce Th-1,6,10 a 12, L-1, 2 a 4 Ré: na rtg Th-L páteře nepravidelná struktura s ložisky sklerotizace jako možný projev metastat. postižení

46

47 2.2.5 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (4) MR Th-L páteře s kontrastem: prolomení horní krycí ploténky Th5, zadní kontura není odlišitelná od durál. vaku, mícha se zářezem na dors. kontuře na transv. řezech je přední epidur. prostor vyplněn patol. tkání, šíře až 4 mm, v T2 a T1 lehce hypersignální, v obl. L4/5 a L5/S1 protruze disků difuzně nepravidelná struktura obratlů, okrsky hypersignální na všech sekvencích sklerotizace? Ré: metastatický proces s difuzním postihem obratlů Th a L oblasti s prorůstáním meta procesu Th 5 do předního epidurálního prostoru. Protruse disků L4-L5 a L5-S1

48 2.2.6 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (5) Neurochirurg. konzilium není známek míšní komprese, není indikace k neurochirurgickému zákroku Onkol. konzilium doplnit onkol. markery nejde o zánětl. onemocnění? Bez znalosti prim. onemocnění není indikována aktinoterapie. 99m Tc scintigrafie skeletu: Mnohočetné osteoplastické léze celého skeletu: - kalva, ramenní klouby, C, Th a L páteř, žebra, distální části pravého humeru - SI skloubení bilat., pánev, kyčel. klouby bilat. Ré: generalizované metastatické postižení skeletu (PSA?)

49

50 2.2.8 Klinické pozorování S.Ch., M-59 (6) Urolog. vyšetření Ca prostaty T2-3, M1b, PSA den hospitalizace překlad k dovyšetření (biopsie prostaty) na urologickou kliniku Závěr: generalizovaný ca prostaty (T2-3, M1b) s metastatickým postižením skeletu, dominantně oblast Th-L páteře s šířením nádorové masy v obl. Th5 do předního epidurálního prostoru vřed. choroba duodena/po vagotomii (1970), hiátová hernie nodózní struma stp. infekční hepatitidě (v dětství) dyslipidémie, jaterní steatóza

51 Kasuistika 3

52 2.3.1

53 2.3.2

54

55

56 2.3.5

57 2.3.6

58 Kasuistika 4

59 2.4.1

60 2.4.2

61 2.4.3

62 2.4.4

63 2.4.5

64 2.4.6

65 2.4.7

66 2.4.8

67 2.4.9

68 2.4.10

69 2.4.11

70 2.4.12

71 Kasuistika 5

72 2.5.1

73 2.5.2

74

75 2.5.4

76 2.5.5

77 2.5.6

78 2.5.7

79 2.5.8

80 2.5.9

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ 5. ročník všeobecného směru, LS 2014/2015 V. Ščudla BLOK č.1 DD ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY (1) DIAGNÓZA VE VL Základem lékařské činnosti a léčby Východiskem

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika Hematurie z IgA nefropatie kazuistika MUDr. Rudolf Metelka, 3. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty

Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty Klinika onkologická Fakultní nemocnice Ostrava a Mobilní hospicová jednotka Ondrášek Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty Atestační práce v oboru : paliativní medicína

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

KASUISTIKA - léčba MM s možností využití nových účinných léků

KASUISTIKA - léčba MM s možností využití nových účinných léků KASUISTIKA - léčba MM s možností využití nových účinných léků Ullrychová Jana Hematologická ambulance, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice DěčD ěčín Muž, nar. 1938 Anamneza: OA:Arteriáln lní hypertenze DM

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21 Obsah Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12 2. Absolutní (trvalá) arytmie 14 3. Akné 16 4. Alzheimerova choroba 18 5. Arterioskleróza 19 6. Artróza

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová OSTEOPORÓZA Markéta Vojtová Kost 1 Metabolicky aktivní orgán mechanická role + zásobárna minerálů organická složka (osein = kolagenní fibrily) anorganická složka (Ca, P, F) Maximum kostní hmoty 3. dekáda

Více

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková Neobvyklá příčina bolesti třísla MUDr. Mirka Vacková K hospitalizaci přichází... Chlapec 10 let Bolest P třísla, vnitřní, zadní strany stehna Bez jiných klinických příznaků Anamnesa: Úraz neguje (pouze

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP

Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP Funkční vyšetření v monitorováníintersticiálních plicních chorob (ILD) zejména IIP V.Koblížek, V.Bartoš Plicníklinika FN a LF UK Hradec Králové Struktura přednášky Úvod Obecný popis metod Konkrétnívyužitíjednotlivých

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Katedra interních oborů Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky 1. Příznaky peritoneálního dráždění Dušnost Infarkt

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D.1,2, MUDr. Tomáš Waloschek1, MUDr. Markéta Pernicová3 1Ústav patologie FNO Ostrava 2CGB laboratoř a.s. 3 Ústav radiodiagnostiky

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU

- Hrudník - D.Czerný. RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU - Hrudník - D.Czerný RDG ústav FN Ostrava Poruba Katedra zobrazovacích metod LF OSU XX. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče Požadavky na zobrazování v urgentní medicíně

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

při i gynekologických operacích. ch. Přehled a kasuistika Hana Matulová Neurologická klinika FN a Medika s. r. o. Hradec Králové

při i gynekologických operacích. ch. Přehled a kasuistika Hana Matulová Neurologická klinika FN a Medika s. r. o. Hradec Králové Nebezpečí poškozen kození periferních nervů při i gynekologických operacích. ch. Přehled a kasuistika Hana Matulová Neurologická klinika FN a Medika s. r. o. Hradec Králové Úvod Přehled iatrogenních lézí

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Rozdělení diagnostických postupů Anamnéza Fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic Zobrazovací metody Rentgenologické metody

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Hynek Lachmann Neurologická klinika FN Motol, Centrum pohybové medicíny Praha LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULÁRNÍ BOLEST NEVERTEBROGENNÍ ETIOLOGIE

Hynek Lachmann Neurologická klinika FN Motol, Centrum pohybové medicíny Praha LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULÁRNÍ BOLEST NEVERTEBROGENNÍ ETIOLOGIE Hynek Lachmann Neurologická klinika FN Motol, Centrum pohybové medicíny Praha LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULÁRNÍ BOLEST NEVERTEBROGENNÍ ETIOLOGIE Sciatica Ischias, zánět sedacího nervu centrum.cz slovník Painis

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním krve - perniciózní anémie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1.Určete akutní a potencionální

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 10 Ukončení léčby... 10 Zahájení léčby novým přípravkem... 10

Více

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza?

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? I. Stiborová a kol. Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 29. 11. 2010 přijata na rizikové těhotenství MN Grav. 29

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 12 Ukončení léčby... 12 Zahájení léčby novým přípravkem...

Více

Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kasuistika nemoci z povolání. Eichlerová A. Centrum pracovního lékařství Pardubická krajská nemocnice a.s.

Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kasuistika nemoci z povolání. Eichlerová A. Centrum pracovního lékařství Pardubická krajská nemocnice a.s. Akutní intoxikace oxidem uhličitým. Kasuistika nemoci z povolání. Eichlerová A. Centrum pracovního lékařství Pardubická krajská nemocnice a.s. Pacient K.D., narozen 1955 PA: zámečník, ošetřovatel hovězího

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů 1 Bendová M., 2 Večeřová L. 1 Gynekologicko-porodnická klinika 2 Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FNKV Praha Zánětlivé procesy v oblasti prsů 6% všech

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním ledvin - chronické selhání ledvin

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním ledvin - chronické selhání ledvin Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním ledvin - chronické selhání ledvin Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte naměřené

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ÚNOR, 2011 Bc. Höferová Hana TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC = TEN Vypracovala: Bc.

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více