Nemoci páteře a jejich chirurgická léčba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoci páteře a jejich chirurgická léčba"

Transkript

1 Nemoci páteře a jejich chirurgická léčba Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Kompresní myelopatie Atlantoaxiální instabilita Výskyt trpasličí plemena psů, obvykle do 1 roku vzácně u velkých plemen psů i u koček (siamská) Atlantoaxiální instabilita E t i o p a t o g e n e z e vrozená a/nebo vývojová porucha skloubení C1, C2 komprese míchy Příčina instability: 1. fraktura, aplazie, hypoplazie či malformace dens axis 2. laxita či ruptura vazů ligg. alare, apicale, transversum, atlantoaxiale dorsale sebemenší trauma vyvolá klinické potíže Atlantoaxiální instabilita S y m p t o m y bolestivost, neochota k pohybu hlava skloněna k zemi potíže zvednout hlavu k misce s krmením progresivní tetraparéza s ataxií Atlantoaxiální instabilita D i a g n o s t i k a Ddg.: fraktura C, protruze/extruze, meningitis neurologické vyšetření

2 Při manipulaci s krkem se vyhneme přílišné flexi! rtg nejdříve LL snímek na neanestezovaném zvířeti lépe se hodnotí v anestézii (boční projekce) VD + projekce přes otevřená ústa k diagnostice aplazie nebo fraktury dens axis Atlantoaxiální instabilita T e r a p i e konzervativní 3-4 týdenní klid v kotci imobilizace krční páteře v extenzi (korzet z kastu) prvních h steroidy Recidivy časté Atlantoaxiální instabilita T e r a p i e chirurgická tetraparéza + kde selhala konzervativní repozice dekomprese (hemilaminektomií nebo repozicí subluxace) stabilizace: dorzálně smyčka ventrálně atlantoaxiální artrodéza s odontoidektomií při malformaci dens axis metylprednisolon sukcinát-sodný 30 mg/kg Atlantoaxiální instabilita Pooperační péče klid v kotci dnů v omezeném prostoru do zhojení artrodéze krmíme z vyvýšené misky, korzet +/- do konce života nevodit na vodítku Atlantoaxiální instabilita

3 P r o g n ó z a u konzervativně léčených nepříznivá recidivy u ventrální stabilizace obratlů příznivá Kompresní myelopatie V ý s k y t relativně častý u mladých německých dog a starších dobrmanů E t i o p a t o g e n e z e přesná příčina není známa jde o syndrom s multifaktoriální etiologií Předpokládá se hereditární podstata + vlivy nutriční a traumatické pět nosologických jednotek způsobují kompresi 1. chronické degenerativní onemocnění disků fibrinoidní degenerace s Hansenovou protruzí typu II s následnou hypertrofií anulu a vazu C5-C7 komprese větší při extenzi, menší při flexi natažení lig. longitudinale dorsale nejčastěji dospělí dobrmani samčího pohlaví porucha endochondrální osifikace deformita těla obratle, kloubních výběžků i laminy stenóza páteřního kanálu kraniální částí obratle mícha komprimována laterálně nebo dorzoventrálně C3-C7

4 mladé německé dogy (mohou i dobrmani) instabilita obratle sekundárně ke chronické degeneraci disku může být predisponujícím faktorem pro malpozici těla obratle (a naopak) komprese míchy z ventrální strany kraniodorzálním úsekem těla obratle C6 nebo C7 hlavně dospělí dobrmani samčího pohlaví hypertrofie sekundárně při instabilitě obratlů genetická povaha nebo nutriční abnormality oblouk obratle a kloubní výběžky zesílí, deformují se komprese z dorzální strany zčásti statická (zbytnělý arcus a kloubní výběžky) zčásti dynamická (při extenzi arcus vertebrae) ve flexi se zmenší C4-C7 mladé německé dogy dorzálně (hypertrofie/hyperplazie ligamentum flavum) ventrálně (hypertrofie/hyperplazie anulus fibrosus) laterálně (artróza kloubních ploch nebo jejich malformace/malartikulace) dynamická komprese kdekoli od C2 po C7 mladé německé dogy S y m p t o m y v průběhu měsíců až let se postupně zhoršuje koordinace hypermetrie, ataxie ve 40 % případů i bolestivost krku

5 všechny čtyři končetiny, nejdříve na pánevních exacerbaci navodí i malé trauma u chronických atrofie m. supraspinatus/m. infraspinatus drží krk ve flexi extenze při vyšetření může přechodně zhoršit motorický deficit D i a g n o s t i k a Ddg.: IVDD, DKK bil., LCC bil., atlantoaxiální subluxace, generalizovaná slabost při Addisonově chorobě, sekundární nutriční hyperparathyroidismus, tumory krční míchy a páteřního kanálu, polyartritida/polymyositida, diskospondylitida, meningitida, fraktura/luxace C nacionále, anamnéza, neurologické a rtg vyšetření Stresové rtg vyšetření (extenze a lineární trakce krku) může přechodně zhoršit neurologický stav! T e r a p i e konzervativní nezabrání progresi medikamentózní léčba (nesteroidy/steroidy) omezený pohyb 3-4 týdny krmení z vyvýšené misky dočasně uleví potlačí se edém míchy a dojde k remyelinizaci 1. SLOT protruze 2. trakce obratlů, stabilizace K-dráty a PMMA ventrální dynamické komprese 3. trakce a stabilizace polyvinylidinovou spinální ploténkou ventrální dynamické komprese 4. trakce a stabilizace Harringtonovým distraktorem dvě sousední ventrální komprese (C6 a C7) 5. dorzální laminektomie při hypertrofii lig. flavum a malformaci arcus vertebrae

6 Perioperačně metylprednisolon sukcinát-sodný 30 mg/kg 2-3 týdny po operaci klid v kotci dalších 6-8 týdnů postupně návrat k normální aktivitě do konce života bez vodítka Výsledky chirurgické léčby = správný výběr pacienta jen některé případy mají dlouhodobě dobrou prognózu P r o g n ó z a konzervativně - pravděpodobnost progresivního zhoršování chirurgicky - relativně příznivou chronické onemocnění disků někteří s patologickým sklonem obratle někteří s hypertrofií lig. flavum/malformací oblouku - dubiózní hourglass compression - nepříznivou vrozená malformace krčních obratlů Kompresní myelopatie Fraktury/luxace obratlů V ý s k y t incidence nízká psi i kočky bez ohledu na plemeno, stáří, pohlaví Fraktury a luxace obratlů E t i o p a t o g e n e z e patologické hereditární či kongenitální anomálie vazů chronické imbalance Ca a P, novotvary

7 traumatické Fraktury a luxace obratlů Typy poranění páteře: 1. hyperextenze 2. hyperflexe 3. komprese 4. rotace s flexí 5. pouze výběžky obratle Fraktury a luxace obratlů S y m p t o m y od bolestivosti po plegii s případnou poruchou mikce krepitace Fraktury a luxace obratlů D i a g n o s t i k a Ddg.: akutní traumatická extruze, kontuze/komoce míchy šetrně neurologické vyšetření hluboká bolestivost rtg LL + DV na neanestezovaném zvířeti 20 % pacientů fx na dvou místech myelografie potřebujeme-li vyloučit dislokaci fragmentů a extruzi nekoreluje-li klinický nález s nativním snímkem Fraktury a luxace obratlů T e r a p i e konzervativní zlomeniny s nepatrnou dislokací fragmentů klid v kotci alespoň 2-3 týdny krční korzet prvních h steroidy

8 3x denně revidujeme močení Fraktury a luxace obratlů T e r a p i e chirurgická repozice a stabilizace fraktury/luxace Z v á ž i t : 1) lokalizaci (krční, hrudní.) 2) přítomnost fragmentů a disku 3) tělesný rámec a hmotnost 4) věk 5) dostupné vybavení 6) zkušenosti 7) schopnost majitele starat se o pacienta po operaci Fraktury a luxace obratlů Metody stabilizace: 1. fixace těl obratlů ploténkou a šrouby kaudální hrudní a kraniální bederní 2. fixace K-dráty a kostním cementem 3. fixace hřebem ve tvaru U přichyceného cerklážemi k processus spinosi a processus articulares obratlů 4. přiložení ploténky na processus spinosi 5. křižné K-dráty do těl sousedních obratlů 6. transiliální hřeb L7 Křižné hřeby a PMMA Fraktury a luxace obratlů P r o g n ó z a dobrou minimálně dislokované i po konzervativní léčbě u instabilních se i po operaci vyjadřujeme opatrně starší 48 h + kanál zúžen z více než 80 % nepříznivá

9 Fraktury a luxace obratlů Kompresní myelopatie Cauda equina V ý s k y t velká plemena psů, především NO Syndrom cauda equina S y n o n y m a komprese cauda equina, lumbosakrální stenóza, lumbosakrální spondylóza, lumbosakrální malformace-malartikulace, lumbosakrální instabilita V ý s k y t většinou psi středního věku Kongenitální stenóza cauda equina není spojena s plemennou či pohlavní predispozicí Získaný syndrom cauda equina velká plemena, především NO Syndrom cauda equina E t i o p a t o g e n e z e komprese míchy a míšních kořenů L7, S1-S3 a Cd1-Cd5 (tzv. cauda equina) v úrovni obratlů L5-L7, S1-S3 a Cd1-Cd5 Syndrom cauda equina Příčiny 2. získané: a) fraktura/luxace obratle b) diskospondylitida c) osteomyelitida obratle d) spondylosis deformans e) IVDD (akutní extruze disku) f) novotvary obratlů (L7-S1) přilehlých měkkých tkání a nervových kořenů Syndrom cauda equina

10 S y m p t o m y chronická bolestivosti LS někdy s kulháním na pánevní končetiny odmítají chodit do schodů, zdolávat překážky nepřirozeně sedají při chůzi odírají dorzální plochy drápů postupně incontinentia alvi et urinae abnormální nesení a motorika ohonu atrofie svalů pánevních končetin Syndrom cauda equina D i a g n o s t i k a Ddg.: DKK, degenerativní myelopatie anamnéza nacionále neurologické vyšetření laboratorní - krve a CSF Syndrom cauda equina T e r a p i e fraktura/luxace, diskospondylitida, novotvary léčíme vyvolávající příčinu konzervativní IVDD, LS stenóza omezení pohybu 4-6 týdnů + nesteroidy chirurgická 1. dorzální laminektomie L7-S1 někdy s dorzální fenestrací a foramenotomií 2. dorzální laminektomie L6-S1 někdy s facetektomií při lumbosakrální stenóze Syndrom cauda equina P r o g n ó z a

11 konzervativní dobrá u bolestivosti zad není vyloučeno postupné zhoršení a recidivy chirurgická akutní bez inkontinence příznivá chronické s inkontinencí a těžkou paraparézou dubiózní až nepříznivá IVDD - rozdíly Člověk věk pohlaví anatomické rozdíly délka páteře páteřní kanál působení sil na disk: pilíř x luk IVDD - rozdíly člověk x pes klinické projevy IVDD V ý s k y t především chondrodystrofická plemena psů ve 3-6 letech typu I podle Hansena u nechondrodystrofických typu II podle Hansena mezi rokem IVDD Riziko extruze psi > kastrované feny > feny

12 vliv estrogenů? IVDD E t i o p a t o g e n e z e Hansen - dva odlišné typy metaplastických změn mezi 8 měsíci až 2 roky mezi rokem chondroidní metaplazie fibroidní metaplazie koncept možná příliš zjednodušený IVDD S y m p t o m y stupeň I: první epizoda bolesti, bez motorického deficitu stupeň II: opakující se bolestivost a/nebo lehká až střední paraparéza stupeň III: těžká paraparéza stupeň IV A: paraplegie se zachovalou hlubokou bolestivostí stupeň IV B: paraplegie, hluboká bolestivost chybí < 48 hodin stupeň IV C: paraplegie, hluboká bolestivost chybí 48 hodin IVDD D i a g n o s t i k a nacionále anamnéza neurologické vyšetření nativní a kontrastní rtg CT/MRI vyšetření CSF IVDD T e r a p i e hlavním trendem promptní chirurgická intervence P r o g n ó z a závisí na lokalizaci stupni postižení době trvání příznaků

13 způsobu léčby IVDD CHYBY!!! okamžité naordinování steroidů pacientům se stupněm I a II trvajícím 1 den léčení psa se st. III, IV někdy i týdny!! Steroidy steroidy x nesteroidy KDY? Neurochirurgické techniky Dekompresní operace ventrální krční dekomprese (SLOT) hemilaminektomie minihemilaminektomie pedikulotomie dorzální laminektomie Fenestrace profylaxe Nemoci disků v krčním úseku páteře 14-16% problémů s disky Příznaky bolestivost v krčním úseku páteře hemi- až tetraparéza 3 stupně: I náhodné rtg nálezy II bolestivost III motorický deficit Volba terapie vychází ze stupně postižení! Nemoci disků v krčním úseku páteře Fenestrace krčních disků Indikace protruze (mineralizace) s návratnou bolestivostí krku a svalovými spazmy rutinně C2-3 až C6-7

14 Postup ve hřbetní poloze identifikace meziobratlových prostorů fenestrace SLOT Dorzální krční dekomprese Laminektomie Hemilaminektomie Indikace laterální a intraforaminální extruze dorzální přístup zřídka Neurochirurgické techniky Dekompresní operace hemilaminektomie minihemilaminektomie dorzální laminektomie Fenestrace = profylaxe RF jednotka Laser Nukleolýza Nemoci disků v TL úseku páteře Fenestrace TL disků Dorzolaterální od Th10-11 po L3-4 separace dorzolaterálních svalů Ventrální torakotomie v 10. IC v kombinaci s parakostální laparotomií komplikované

15 Hemilaminektomie Výhody menší traumatizace tkání, menší jizva biomechanická stabilita páteře šetrné odstranění vyhřezlého disku Maximální délka hemilaminektomie 3 meziobratlové prostory Durotomie Hemilaminektomie Hemilaminektomie Dorzální laminektomie LS páteř jediná metoda dekomprese typ A (Funkquistová) typ B (Funkquistová) modifikovaná Metoda volby v TL úseku Dorzální laminektomie Metoda volby v TL úseku Nevýhody! větší jizva neumožňuje přístup ke dnu kanálu Faktory úspěšnosti léčby Přesná diagnostika a lokalizace léze Správně zvolená metoda léčby Atraumatický přístup Časový faktor IV A 48 hod.! Perioperační péče Kortikoidy

16 metylprednisolon (sukcinát sodný) mg/kg jednorázově v infúzi ATB při bakteriální cystitidě Monitoring močení 3-4 x denně Cvičení a fyzikální terapie co nejdříve Papilom choroidálního plexu Indikátory prognózy u pacientů s chirurgicky léčeným onemocněním disků Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Prognóza zotavení z neurologického deficitu po operaci závisí na závažnosti poškození míchy Ke stanovení prognózy před operací se používá: anamnéza a neurologické vyšetření Zjistili jsme další objektivní prognostické faktory - Nečas A. Clinical Aspects of Surgical Treatment of Thoracolumbar Disc Disease in Dogs. A Retrospective Study of 300 Cases. Acta vet. Brno, 1999, 68: Nečas A, Sedláková D. Changes in the creatine kinase and lactate dehydrogenase activities in cerebrospinal fluid of dogs with thoracolumbar disc disease. Acta vet. Brno, 1999; 68: Nečas A. Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in Dogs with Surgically Treated Thoracolumbar Disc Disease. Vet Med-Czech, 2000, 45: Nečas A, Dvořák M, Zatloukal J. Rate of neurologic recovery as an Indicator of long-term Prognosis in surgically treated dogs with grade IV A paraplegia due to Thoracolumbar Disc Disease. Vet. Surg., 2000, 29: 289 Cíl studie najít nové prognostické faktory u chirurgicky léčeného pacienta s TL-IVDD čtyři různé aspekty laboratorní myelografické chirurgické/klinické = aktivita enzymů v CF = rozsah edému míchy = recidiva neurologického

17 deficitu = postup a rozsah zotavení po dekompresní operaci 1. Vyšetření CSF 97 psů s TL-IVDD (49 psů + 48 fen) punkce: cisterna magna 97 lumbální 45 Cíl: určit, zda může myelopatie způsobená výhřezem TL disku způsobit elevaci CK a LDH v CSF Byly nalezeny signifikantní rozdíly v aktivitě těchto enzymů mezi CSF zdravých psů a psů s TL-IVDD: Mann-Whitney U-test (p<0.01) 1. Vyšetření CSF Normální hodnoty: 23 zdravých psů (lumbální punkce) CK = µkat/l LDH = µkat/l Byla stanovena nejvyšší normální aktivita (mean+2sd) CK > 1.27 µkat/l abnormální LDH > 0.96 µkat/l Postižení psi (45 vzorků po lumbální punkci) CK = µkat/l LDH = µkat/l 1. Vyšetření CSF aktivita CK u vzorků odebraných den 1< den 2 > den 3-4 < den 7-17 aktivita LDH u vzorků odebraných den 1< den 2 > den 3-4 ~ den 7-17 Byla zjištěna závislost aktivity enzymů na době odběru CSF 1. Vyšetření CSF Předběžné výsledky našich posledních studií zjišťujících aktivitu enzymů v CSF u vzorků odebraných od paraplegických pacientů bez hluboké citlivosti naznačují, že

18 koncentrace enzymů závisí na závažnosti poškození tkání centrálního nervového systému? Může pomoci ke spolehlivějšímu stanovování prognózy před operací! 2. Myelografická studie Ke zjištění výskytu a stanovení rozsahu edému míchy byly sledovány laterální myelografické snímky 2. Myelografická studie Rozsah edému je velmi přesným prognostickým indikátorem u psů s postižením stupně IV A (< 48 hod) > 3.17 ± 1.95 TL obratlů = minimální šance na kompletní zotavení sledování 9 až 51 měsíců post-op 3. Průběh obnovy funkcí Doba potřebná k tomu, aby pacienti znovu začali sami chodit bez pomoci se lišila mezi skupinami pacientů stupeň II < III < IV A < IV B doba, za kterou je pacient se stupněm IV A schopen znovu chodit bez pomoci je objektivním prognostickým indikátorem TABULKA 3. Průběh obnovy funkcí Výsledky terapie byly klasifikovány jako Výborný = úplný návrat motorické funkce a močení Velmi dobrý = minimální motorický deficit při chůzi na kluzkém povrchu, a kompletní návrat funkce močového měchýře Dobrý = zřetelná přetrvávající dysfunkce, motorická nebo močového měchýře, ale zvíře je schopné samostatného života Špatný = nedostatečné zlepšení stavu, zvíře není schopné samostatného života Dobrý výsledek léčby 3. Průběh obnovy funkcí Tabulka

19 byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi pacienty s velmi dobrým a dobrým výsledkem a těmi s výborným výsledkem Mann-Whitney U test; p Průběh obnovy funkcí V naší studii, NEJDELŠÍ čas potřebný k obnovení chůze bez pomoci po operaci, přesně předpovídal pravděpodobnost úplného zotavení pacientů s postižením stupně IV A Tento čas byl týdne (mean + 2 sd) u psů operovaných během 48 hod od nástupu paraplegie týdne při operaci provedené po 48 hod 3. Průběh obnovy funkcí Jinak řečeno psi se stupněm IV A dogs operovaní do 48 hod. od vzniku, kteří chodili bez pomoci během týdnů po operaci ( 0.95 = 5.84 týdnů), nikdy se kompletně nezotavili z paraplegie Podobně IV A psi operovaní později než za 48 hod. po vzniku příznaků, kteří začali sami chodit během týdnů po operaci ( 0.95 = 8.54 týdnů), se nikdy nezotavili úplně 3. Průběh obnovy funkcí Pokud se bavíme s majitelem o prognóze případu, je možné například předpovědět, že Pes s postižením stupně IV A paraplegie, operovaný během 48 hod od nástupu příznaků, který začne chodit bez pomoci během týdne ( týdne) má vysokou pravděpodobnost, že u něj dojde k úplnému uzdravení To předpokládá žádný neurologický deficit před touto epizodou myelopatie a řádnou pooperační péči Závěr Doba, za kterou pacient se stupněm postižení IV A začne znovu sami chodit je objektivním prognostickým indikátorem 95% spolehlivost ( 0.95) u pacientů, operovaných během 48 hod od nástupu paraplegie, i u těch, kdy byla operace provedena později než 48 hod

20 pokud byla provedena správná dekompresní operace

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 2. - 4. 4. 2008 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Markéta Jelínková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program:specializace ve zdravotnictví B5345 Markéta Jelínková

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Vydavatel: MSD, spol. s r.o., Brno ISBN 978-80-7392-240-5 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah řazený podle

Více

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB Bakalářská práce Autorka: Blanka Formánková Studijní

Více

ročník 5, 1998, číslo 1 + 2

ročník 5, 1998, číslo 1 + 2 POHYBOVÉ ÚSTROJÍ ročník 5, 1998, číslo 1 + 2 REDAKČNÍ RADA VEDOUCÍ REDAKTOR: MUDr. Ivo Mařík, CSc. ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA: Doc. Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc. VĚDECKÝ SEKRETÁŘ: MUDr. Miloslav Kuklík,

Více

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Doporuèené postupy Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Vypracovala Èeská myelomová skupina ve spolupráci se specialisty z oborù:

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Z POMEZÍ NEUROLOGIE. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha

Z POMEZÍ NEUROLOGIE. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha VÝZNAM HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VERTEBROGENNÍCH OBTÍŽÍ doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha I přes pokrok ve vyšetřovacích

Více

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy

Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitační postupy při bolestech v ramenním kloubu způsobených patologickými změnami v měkkých tkáních a degenerativními procesy Bakalářská práce

Více

Ostatní nemoci hříbat

Ostatní nemoci hříbat Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: 7.4.7 Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ SBORNÍK k odbornému semináři na témata VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ I. 30. května 2009 posluchárna Kliniky chorob psů a koček FVU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno N E Z A P O M E N U T E L N Ý Vasotop

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 28.3. 30.3. 2012 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové pod záštitou

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů

Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Poranění kolenního kloubu a následná fyzioterapie po plastice křížových kolenních vazů Autor práce: Libor Škabroud Vedoucí práce:

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více