Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uran = energie 21. století Štěpán Pírko, 12/2/2007 pirko@colosseum.cz, tel. +420-246088888"

Transkript

1 Uran = energie 21. stletí Štěpán Pírk, 12/2/2007 tel Suhrn Uhlí byl energií 19. stletí, rpa energií 20. stletí. Zdrjem energie v 21. stletí bude uran. Splečnsti, které se zabývají vyhledáváním, těžbu a bchdváním s uranem, patří k nejzajímavějším investicím sučasnsti. Základní infrmace: Uran je někliktisíckrát účinnější než fsilní paliva. Energie v jedné uranvé peletě (velké jak článek vašeh prstu) se vyrvná 481 kubíkům zemníh plynu, 806 kg uhlí neb 564 litrům rpy. Pptávka p uranu významně překnává nabídku. Rční prdukce ze všech uranvých dlů na světě pkrývá sptřebu puze z 62%. Pptávka dále vysce stupá, prtže největší světvé eknmiky rzšiřují své kapacity v jaderné energetice. Některé dhady předpkládají d rku 2015 růst pptávky na 264 miliónů liber ze sučasných 171 miliónů liber. Cena uranu v psledních letech stupla na něklikanásbek. Uranvé dly nyní budu prfitvat z vyské a rstucí ceny i pptávky p tét strategické survině. Prstřednictvím CFDs kntraktů nakupíme prtfli splečnstí, které se budu na tmt uranvém bmu pdílet. Obr. 1 Cena uranu, USD/libra, Zdrj: Blmberg 1

2 Analýza Silné světvé eknmiky si teprve nyní uvědmují význam uranu. Pdle některých názrů je uran jediným známým zdrjem energie, který dkáže pkrýt stále rstucí energeticku nárčnst světvé eknmiky. Vyská cena rpy, zemníh plynu a dalších fsilních paliv vede světvé vlády k přehdncení významu uranu ve své energetické plitice. Velký význam hraje také důležitst energetické bezpečnsti a sběstačnsti Spjené státy, Čína, Evrpa a další reginy nechtějí být závislé na rpě z nestabilních neb nesplehlivých reginů jak je Venezuela, Nigérie, Írán, ale i Rusk. Zatímc rpu lze skladvat v rezervách na puhé desítky dní, uranem lze předzásbit na mnhem delší dbu a snížit tak bezpečnstní rizik. Kvůli bavám z dcházející rpy (Peak Oil) je uran jedinu alternativu, která dkáže zajistit přísun energie ve velkém rzsahu. Žádná z alternativ vdní energie, větrná energie neb bienergie není schpna pskytnut dstatečný přísun energie. Prt se státy s vysku sptřebu energie rzhdly stavět nvé jaderné elektrárny. Fakta uranu a jaderné energetice: 1 tuna uranu dkáže vyrbit 40 gigawatt hdin. T je srvnatelné se spálením 16 tisíc tun uhlí neb 80 tisíc barelů rpy. Výrba jaderné energie je mnhem šetrnější k atmsféře a nezpůsbuje glbální teplvání. Prdukce skleníkvých plynů z atmvé energetiky je 47krát nižší než z elektráren na zemní plyn a 97krát nižší než v případě uhelných elektráren. Tent argument může být velmi silný bzvláště v sučasnsti, kdy se glbálním teplvání začínají světvé vlády více zajímat. Pptávka výrazně převyšuje nabídku, rzdíl je krytý ze zásb, které ale velmi rychle klesají. Typický reaktr s výknem 1 GWh sptřebuje zhruba 200 tun uranu rčně. V rce 2005 svět sptřebval 77 tisíc tun uranu. Aktuální světvá těžba je 46 tisíc tun. Rzdíl byl pkryt zejména z likvidvaných jaderných zbraní z Ruska. V sučasnsti se ale blíží knec tht zdrje, prtže jaderné zbraně určené k likvidaci pmalu dchází. Zásby tak budu rychle klesat. Jaderná energetika je na rzdíl d vdní či větrné energie neb d bi energie, skutečným řešením stále rstucí sptřeby elektřiny. Vdní neb větrná energie dkáže zajistit puze nepatrnu část sptřeby elektrické energie a je vázána na vhdné přírdní pdmínky, kterými většina zemí nedispnuje. Rzsáhlejší využití bi energie naráží na glbální nedstatek zemědělské půdy a na velku energeticku nárčnst výrby energie tímt způsbem. Napak jaderná energie nabízí nemezený ptenciál růstu. Francie vyrábí 78 prcent své elektrické energie v jaderných elektrárnách. Ve Spjených státech pchází 20% elektrické energie z jádra a se 103 elektrárnami a se 780 tisíci MWh jsu USA světvu jadernu velmcí. Čína plánuje d rku 2020 výrbu elektřiny z jádra zpětinásbit, avšak i přest bude pkrývat z tht zdrje svu energeticku sptřebu z puhých 4 prcent. Prstr pr růst je stále velký. Svět staví neb plánuje výstavbu velkéh mnžství nvých elektráren a reaktrů. V plvině rku 2006 byl na světě v prvzu 442 jaderných elektráren. 28 dalších je ve výstavbě, 38 dalších je schválen a 115 navržen. Čína plánuje pstavit každý rk 2 reaktry kapacitě 1000 megawatt. Pdle dhadů Wrld Nuclear Assciatin se tak čínská sptřeba uranu zvýší ze 3 miliónů liber na 10 miliónů v rce 2010 a 18 miliónů v rce 2020 a pdle mnhých jsu tyt dhady stále velmi knzervativní. Pkud by se prblém glbálníh teplvání začal intenzivněji řešit a svět se významněji pstavil prti čínskému znečišťvání planety, bude se muset výstavba jaderných reaktrů prti dhadům znásbit. Indie má v mnha blastech elektřinu puze na plvinu dne! Indie zufale ptřebuje energii a vzhledem k tmu, že nemá žádná fsilní paliva, zvlila si jádr. D rku 2020 chce spustit dalších 33 jaderných elektráren, pptávka se zvýší z 1 mil. liber na 2 milióny v rce 2010 a více než 4 milióny v rce Rusk také plánuje zvýšit výrbu elektřiny z jádra. D rku 2030 se má pdíl jaderné energie zvýšit z 15% na 25%. T představuje přidat každrčně výkn 40 gigawatt a pstavit minimálně 40 jaderných reaktrů d rku Pdle předsedy ruskéh Úřadu pr atmvu energii se má pstavit d rku až 58 nvých reaktrů. 2

3 Spjené státy kryjí v sučasnsti zhruba 20% své sptřeby elektrické energie z jádra. Prvzují 104 kmerčních jaderných elektráren s prdukcí 97 gigawatt hdin. Prezident Bush v rce 2006 schválil nvý prgram, který bude znamenat bnvení expanze jaderné energetiky p něklika desetiletích.. Energy Infrmatin Agency dhaduje, že sptřeba elektřiny vzrste v příštích 20 letech 50%. Francie je světvu atmvu velmcí a drží světvý primát plných 78% prcent elektrické energie pchází z jádra. Jižní Krea prdukuje 40% své elektřiny z atmu a plánuje zvýšit tent pměr na 60% d rku V sučasnsti buduje 4 nvé reaktry a plánuje další 4 d rku Kanada plánuje vydat 18 miliard dlarů na zvýšení kapacity a mdernizaci svých jaderných elektráren. Obr. 2 Světvé velmci v uranu, % světvých zásb, Zdrj: Weiss Research 3

4 Jak prfitvat na rstucí ceně uranu a zvyšující se těžbě? Výše uvedené argumenty hvří pr rstucí cenu uranu a zvyšující se bjem těžby. Pptávka p uranu již nyní převyšuje nabídku, zásby se snižují. Nvé významné státy jak je Čína, Indie, Rusk neb Brazílie budu ještě mnh let silně eknmicky růst a t bude spjen s výrazným růstem sptřeby elektrické energie. Prakticky všechny světvé velmci daly zelenu atmvé energii defact garantují stálé zvyšvání sptřeby uranu. Se zhršváním prblému glbálníh teplvání je mál pravděpdbné, že by se tent nastupený kurz v buducnu výrazně měnil. Napak dcházející a stále dražší zdrje rpy a zemníh plynu činí atmvu energii ještě výhdnější. Dvěma mžnstmi, jak investvat d uranvéh bmu, je kupit přím uran a neb firmy, které uran těží. Nakupit přím uran je mžné prstřednictvím Nufcr Uranium, fndu zalženém významným bchdníkem s uranem, splečnstí Nufcr. Druhu mžnstí je kupit splečnst vlastnící uranvé dly. Jelikž firem je celá řada, pr výběr té nejvhdnější investice byla pužita tat kriteria: 1) Firmy, které zprvzní dly během příštích něklika let. 2) Firmy, které nakupily prvzy, které byla využívány v psledním uranvém bmu v 70. letech (firmy již investvaly milióny dlarů d průzkumu a budvání infrastruktury). 3) Firmy, které by mhly být pravděpdbně cílem převzetí. Akcie takvých firem mhu vzrůst p známení převzetí přes nc desítky prcent. 4) Firmy, které mají velké věřené zásby neb zásby, které by mhly být brzy věřené 5) Firmy v zemích s nízkým plitickým rizikem (případ znárdňvání rpných firem ve Venezuele je dstatečným upzrněním na t, c představuje plitické rizik) 6) Firmy se zkušeným managementem. Zkušený tým dkáže realizvat nvé prjekty rychle, úsprně a efektivně, vyhledávat nvé příležitsti a neplatit za ně přespříliš a dkáže rzpznat mezi dbrým a špatným dluhem. Firmy, které pvažujeme za nejperspektivnější jsu: 1) SXR Uranium One (SXR) kanadská firma, která má dly v Kanadě, Jižní Africe a Austrálii. V dle Dminin v Jižní Africe má dle Weiss Research prvěřené zásby uranu 47,5 mil. liber a krmě th i 910 tisíc uncí zlata, v dle Hneymn v Austrálii 9,3 miliónu liber uranu, v dle Gulds Dam v Austrálii má 4,4 mil. liber uranu a v dle Biller v Austrálii má 7,9 miliónu liber uranu. Pkud zvážíme náklady na těžbu ve výši 15 dlarů na libru uranu a cca 200 USD na unci zlata, mají jen prvěřené zásby uranu při aktuálních cenách 75 USD/lb hdntu 4,1 mld. USD a zásby zlata při ceně 650 USD/z. hdntu 409 mil. USD. Celkem je tedy hdnta zásb cca 4,5 mld. USD, tj. při 112 mil. akciích 40,18 USD na 1 akcii. Aktuálně se 1 akcie bchduje za 15 CAD, tj. cca 12,75 USD. Můžete tedy akcii kupit za 32% hdnty jejích zásb. 4

5 Obr. 3 Kurz akcie SXR Uranium 2) Denisn Mining Crp (DML) firma, která vznikla v rce 2006 slučením firem Denisn Mines a Internatinal Uranium Crpratin. Firma vlastní dly ve stabilních blastech USA, Kanada a przkumává také mžnsti v Mnglsku. Prvzuje jediný v sučasnsti tevřený důl na uran v USA a má také zařízení pr recyklaci a získávání uranu z radiaktivníh dpadu. Obr. 4 Kurz akcie Denisn Mining 5

6 3) Strathmre Minerals (STM) kanadská těžební firma, kteru řídí gelgvé, kteří v psledních letech skupvali těžební lkality, které jiné firmy puštěly. Nyní je velmi reálné, že se v dlech kntrlvaných tut firmu nachází zhruba 200 miliónů liber uranu, tj. jměná za něklik miliard USD. Aktuální tržní hdnta firmy je puze 273 mil. CAD, prt se jedná stále velmi výhdnu investici. Obr. 5 Kurz akcie Strathmre Minerals Obr. 6 Kurz Nufcr Uranium (GBp) Největší veřejně bchdvatelná uranvu těžařsku firmu světa Camec nebudeme nakupvat. Její investice d průzkumu nebyly takvé, aby přinesla výrazné pzitivní překvapení, které skýtají výše uvedené firmy. Je také btížněji představitelná jak ptenciální předmět převzetí. 6

7 Návrh prtflia Z výše uvedených titulů je sestaven prtfli rientvané na růstvý ptenciál v sektru těžby uranu. 40% tvří fnd Nufcr Uranium, tj. investice přím d uranu. 60% tvří 3 firmy se shdným pdílem 20%. Knkrétní infrmace načasvání vstupu d trhu a nakupvaném mnžství zknzultujte se svým sbním makléřem. Pdíl Název Ppis 40% Nufcr Uranium Fnd investující d uranu 20% SXR Uranium One Těžební firma uran, zlat 20% Denisn Mining Crp Těžební firma uran, vanadium 20% Strathmre Minerals Těžební firma uran 7

8 UPOZORNĚNÍ TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU, OPCE NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. AČKOLIV FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, NEZARUČUJEME JEJICH PŘESNOST A SPOLEHLIVOST S TÍM, ŽE JAKÁKOLIV INFORMACE MŮŽE BÝT NEÚPLNÁ NEBO ZKRÁCENÁ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVESTIČNÍM NÁSTROJI ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. JEDNOTLIVÍ OBCHODNÍCI NEBO JINÉ FIREMNÍ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY, TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU PŮVODNÍ INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ZÁRUKOU VÝNOSŮ BUDOUCÍCH. ANALÝZA OBSAŽENA V TÉTO ZPRÁVĚ JE POUZE UKÁZKOVÁ A MOHOU, ALE NEMUSÍ BÝT NA JEJÍM ZÁKLADĚ PROVÁDĚNY OBCHODY V RÁMCI SLUŽBY ASISTENT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBCHODŮ, KTERÉ PROBÍHAJÍ V RÁMCI SLUŽBY ASISTENT. VYUŽIJETE-LI PORADENSTVÍ SPOLEČNOSTI, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ SE V BUDOUCNU MŮŽE UKÁZAT JAKO NESPRÁVNÁ, INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJÍM ZÁKLADĚ MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ. SPOLEČNOST MŮŽE V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍM VÝVOJI KDYKOLIV SVOU RADU V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO ZMĚNIT, A TO I NA RADU OPAČNOU. SPOLEČNOST VÁM POSKYTUJE POUZE RADY, SAMOTNÁ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ JSOU VŽDY NA VÁS A NESETE ZA NĚ PLNOU ODPOVĚDNOST. POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S OBCHODOVÁNÍM NEGATIVNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ VÝSLEDEK INVESTOVÁNÍ. POPLATKY JSOU UPLATŇOVÁNY, I KDYŽ JE VÝSLEDKEM OBCHODU ZTRÁTA. NA TUTO ZPRÁVU SE VZTAHUJE VYHLÁŠKA Č. 114/2006 Sb., O POCTIVÉ PREZENTACI INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. V TÉTO ZPRÁVĚ JE UVEDENA OSOBA, KTERÁ PRO SPOLEČNOST TUTO ZPRÁVU VYTVOŘILA NEBO PŘIPRAVILA. SPRÁVNÍM ÚŘADEM, KTERÝ NAD SPOLEČNOSTÍ VYKONÁVÁ DOZOR, JE ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI NEEXISTUJÍ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT OBJEKTIVITU TÉTO ZPRÁVY. ODMĚNA OSOB, KTERÉ SE PODÍLELY NA TVORBĚ TÉTO ZPRÁVY, NENÍ ODVOZENA OD OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. PŘÍPADNÝ STŘET ZÁJMŮ VE VZTAHU K TÉTO ZPRÁVĚ JE UPRAVEN VNITŘNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOSTI. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍŘENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZÁNO. Clsseum, a. s. Lndýnská Praha 2 tel fax

Dlouhodobá investice do uranu

Dlouhodobá investice do uranu Dlouhodobá investice do uranu Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 14.9.2007 Shrnutí Díky celosvětovému hladu po elektřině bude uran bezpochyby zdrojem energie 21. století. To si uvědomili i investoři,

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Platina - LONG Cena platiny je těsně nad produkčními náklady Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Ingersoll-Rand analýza

Ingersoll-Rand analýza Ingersoll-Rand analýza Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 8. srpna 2008 K nákupu jsme se rozhodli proto, že společnost má nízké hodnotové ukazatele, solidní tempo růstu zisků a tržeb, v poslední

Více

Japonskému jenu vychází slunce

Japonskému jenu vychází slunce Japonskému jenu vychází slunce Nákup japonského jenu prodej amerického dolaru Štěpán Pírko květen 2006 1 Japonský jen na vzestup Při důkladné analýze současných a očekávaných ekonomických faktorů vychází

Více

Euro - short: Sázka na problémy Evropy

Euro - short: Sázka na problémy Evropy Euro - short: Sázka na problémy Evropy Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 04. 11. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89

Více

Zlato long. Nákup zlata spekulace na vzestup ceny

Zlato long. Nákup zlata spekulace na vzestup ceny Zlato long Nákup zlata spekulace na vzestup ceny Září 2002 Zlato na vzestup Trh zlata se nacházel od začátku osmdesátých let v sestupném trendu. Podle všech indicií se na podzim roku 1999 vytvořilo dno.

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Japonský jen short. Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu. Říjen 2002

Japonský jen short. Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu. Říjen 2002 Japonský jen short Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu Říjen 2002 1 Japonský jen na pokles Hodnota japonského jenu se vůči americkému dolaru nachází v dlouholetém sestupném trendu. Japonská

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více