Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk"

Transkript

1 Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek. Prjekt je pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Nrska v rámci Finančníh mechanismu EHP a Nrskéh finančníh mechanismu.

2 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 1. Obsah...1 Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk...1 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk...1 Únr Obsah Úvd a metdika Hdnticí kritéria Srvnávané areály Infrmační zdrje Klimatické pdmínky Dpravní dstupnst Vybavenst pr sjezdvé lyžvání Vybavenst pr další zimní aktivity Další infrastruktura a služby cestvníh ruchu Marketing a ceny základních služeb Využitelnst v letní sezóně Rzvj areálů a chrana přírdy Shrnutí a závěry z hlediska skiareálu Smrk...13 Přílha: Tabulkvý přehled prvnávaných lyžařských areálů...15 Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

3 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 2. Úvd a metdika Cílem analýzy knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk je analyzvat dstupné infrmace skiareálech knkurenčních neb typvě pdbných vůči zamýšlenému areálu na Smrku a uspřádat získané infrmace d něklika suhrnných závěrů, které by mhly přispět k hdncení záměru na výstavbu skiareálu na jednm z nejvyšších vrchlů Jizerských hr. 2.1.Hdnticí kritéria Srvnávané skiareály byly hdnceny pdle jedntně navržené metdiky, která umžňuje vytvření bjektivní závěrů jejich přírdních dispzicích, technickém vybavení i mžnstech případnéh dalšíh rzvje. Kmplexní hdncené ukazatele jsu uvedeny v následujícím seznamu: klimatické pdmínky, dpravní dstupnst, vybavenst pr sjezdvé lyžvání, vybavenst pr další zimní aktivity, ubytvání a stravvání, další infrastruktura a služby cestvníh ruchu, marketing a ceny základních služeb, využitelnst v letní sezóně, rzvj areálů a chrana přírdy. Klimatické pdmínky, dpravní dstupnst a zájmy chrany přírdy jsu rzhdujícími vnějšími pdmínkami determinujícími mžnsti rzvje skiareálů, statní pdmínky jsu z phledu prvzvatele pdmínkami vnitřními, tedy vlivnitelnými. Jedntlivým ukazatelům, resp. kruhům ukazatelů jsu věnvány dílčí kapitly tét analýzy. Závěrečná kapitla pak shrnuje mžnsti uplatnění lyžařskéh areálu Smrk na trhu prvnávaných lyžařských destinací. 2.2.Srvnávané areály Zamýšlený skiareál na úbčí Smrku byl prvnáván s knkurenčními českými a plskými skiareály v širším reginu Jizerských hr a dále se skiareály, které jsu se Smrkem typvě shdné svu dpravní dstupnstí neb přírdními pdmínkami a vykazují například různě intenzivní temp rzvje (neb vývjvu stagnaci). Za přím knkurenční vůči Smrku byly pvažvány následující skiareály: Świeradów Zdrój (Jizerské hry) Ještěd (Liberec - Ještědský hřbet) Tanvaldský Špičák (Albrechtice - Jizerské hry) Bedřichv (Jizerské hry) Severák (Janv nad Nisu - Jizerské hry) Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

4 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Parlament (Desná - Jizerské hry) Rejdice (Křenv - Krknše) Čertva hra (Harrachv - Krknše) Szrenica (Szklarska Pręba - Krknše) Dále byly hdnceny skiareály, které sice nejsu přímu knkurencí pr případný areál na Smrku, ale pdbně jak v případě Smrku mhu z marketingvéh hlediska využívat věhlasu lkality, kde se nacházejí: Luž (Mařenice - Lužické hry) Jedlvá (Jiřetín pd Jedlvu - Lužické hry) D pslední hdncené skupiny patří vybrané skiareály, které se Smrkem spjuje značná dlehlst a ztížená dpravní dstupnst z významných zdrjů ptenciální návštěvnsti (tj. z velkých měst a významných hrských středisek): Šachty (Vyské nad Jizeru - Krknše) Kamenec (Jablnec nad Jizeru - Krknše) Bukvá hra (Čenkvice - Orlické hry) Lyžařský areál Swieradów Zdrój nebyl v dbě hdncení ještě stavebně dknčen a zprvzněn, statní srvnávané areály byly p technlgické stránce v dbě zpracvání analýzy prvzuschpné. 2.3.Infrmační zdrje Při zpracvání analýzy byly využity především vlastní znalsti zpracvatele a internetvé prezentace jedntlivých skiareálů neb prvzvatelů, které bsahují pměrně velké mnžství technických údajů jedntlivých skiareálech a jejich částech. Zcela nedstupná jsu napak eknmická data jedntlivých skiareálech (data dpadech výstavby skiareálů na rzpčty dtčených měst a bcí jsu bsahem jiné analýzy v rámci části B tét studie) a až na výjimky také infrmace týkající se případných rzvjvých prjektů včetně jejich vztahu k chraně klní přírdy. Data byla získána především z následujících prezentací: - prezentace budvanéh skiareálu Swieradów Zdrój - splečná prezentace skiareálů Tanvaldský Špičák, Severák, Bedřichv a Parlament ve správě splečnsti SKI Bižu - splečná prezentace skiareálů Ještěd, Šachty, Kamenec a dalších ve správě splečnsti Snwhill - prezentace skiareálu Rejdice - prezentace skiareálu Čertva hra - splečná prezentace skiareálů Čertva hra, Rejdice, Šachty, Kamenec, Paseky, Příchvice a Rkytnice různých prvzvatelů - prezentace skiareálu Szrenica - prezentace skiareálu Luž - prezentace skiareálu Jedlvá - prezentace skiareálu Bukvá hra Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

5 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 3. Klimatické pdmínky Klimatické pdmínky v českých hrách jsu v sučasné dbě v důsledku glbálních změn klimatu pr zimní sprty becně méně příznivé než v uplynulých bdbích, a prt je pr rzhdvání případné výstavbě nvéh skiareálu nutné prvést v dané lkalitě jejich pdrbnu a dbrnu analýzu. Nepříznivé sněhvé pdmínky lze ttiž sice zmírnit umělým zasněžváním technickým sněhem, ale tut činnst je zejména z eknmických důvdů nezbytné časvě minimalizvat (v žádném případě nelze z hlediska rentability prvzu uvažvat mnhčetném pakvaném umělém zasněžvání sjezdvek vyvlaném například častými, dluhdbými a intenzivními dešťvými srážkami). Z prvedené analýzy vybraných skiareálů vyplývá, že eknmicky úspěšné a perspektivní areály zpravidla leží v nadmřských výškách nad 700 metrů neb tam, kde je díky nedstatečnému slunečnímu svitu neb velké větrnsti klima chladnější, než by dpvídal dané nadmřské výšce (příkladem je Harrachv sevřený v mál sluněném údlí). Vzhledem k sučasným klimatickým pdmínkám a perspektivě jejich dalšíh zhršvání v buducnsti je dnes již také nemyslitelné budvat nvý skiareál bez zajištění uměléh zasněžvání (a t i ve vyšších plhách). V pačném případě není reálné udržet areál v prvzu p eknmicky nezbytnu délku zimní sezóny. Tat studie byla zpracvávána v únru 2008 a všechny sledvané areály bez uměléh zasněžvání byly v tmt bdbí kvůli dluhdbému nedstatku sněhvé pkrývky mim prvz (celé skiareály Jedlvá, Luž a Parlament a nezasněžené sjezdvky statních areálů), cž tut skutečnst prkazuje velmi výmluvně. Všechny statní areály dispnují alespň částečně systémem uměléh zasněžvání. Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

6 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 4. Dpravní dstupnst Důležitým faktrem pr úspěšné prvzvání skiareálu je jeh dpravní dstupnst pr klíčvé cílvé skupiny návštěvníků. Význam tht ukazatele dále rste, pkud je skiareál méně známý, menší neb relativně dlehlý vůči dalším střediskům sjezdvéh lyžvání, d nich ž se kncentrují hlavní prudy návštěvníků. Při hdncení dpravní dstupnsti je třeba také samstatně psuzvat jedndenní a vícedenní návštěvníky, prtže jejich chvání se pměrně liší. Zárveň se ukazuje, že z hlediska dstupnsti má pr návštěvníky větší význam cestvní dba (čas strávený na cestě) než cena přepravy (sptřeba paliva či cena jízdnéh) neb fyzická vzdálenst. Z prvnání nabídek skiareálů (které by vzhledem ke zkušenstem prvzvatelů měly alespň přibližně dpvídat reálné pptávce) vyplývá, že maximální akceptvatelná cestvní dba pr jedndenní návštěvníky leží v intervalu 1-2 hdiny pr jednu cestu. Například pr jedndenní návštěvníky z Prahy je tak v Jizerských hrách a Krknších reálně dstupný díky rychlstní silnici puze skiareál Ještěd, případně Harrachv, prtže cesta d statních areálů již akceptvatelnu cestvní dbu přesahuje. Z phledu jedndenní návštěvnsti jsu tak v dalších skiareálech reginu dminantní cílvu skupinu byvatelé přilehlých částí Libereckéh kraje (zejména jádrvé aglmerace Liberec- Jablnec nad Nisu) a plskéh Dlníh Slezska (zejména Jelenhrska a Zhřelecka). V dlehlejších skiareálech (například Čenkvice neb Luž) je pak zřejmě jedndenní návštěvnst pměrně slabá (a vytváří ji převážně návštěvníci z bezprstředníh klí dané lkality) a zcela dminantní význam má návštěvnst vícedenní. Opakem jsu bez hledu na svu velikstní dlišnst "městské" skiareály (například Ještěd, Šachty neb Kamenec), které služí především (neb alespň rvncenně) pr rekreaci místních byvatel. Pr vícedenní návštěvníky již časvá dstupnst nehraje tak velku rzhdvací rli, pkud je jediný skiareál neb jejich blízký subr dstatečně velký a variabilní a umžňuje tak strávit celu zamýšlenu dbu pbytu (zpravidla v intervalu 2-7 dní) na jednm místě. Dprava návštěvníků d skiareálů z místa bydliště je ve většině případů zajišťvána individuálně sbními autmbily, ale přest téměř všechny areály nabízejí p předběžné bjednávce také mžnst využití skibusů (v případě Tanvaldskéh Špičáku skivlaků). Dprava z místa ubytvání je krmě autmbilů čast uskutečňvána v kncentrvanějších (například Rejdice a Luž) neb větších střediscích s rzsáhlu splečensku nabídku (Harrachv, Špindlerův Mlýn, Čenkvice apd.) pěšky, prvz lkálních skibusů je všem také bvyklý (Ještěd, Harrachv, Špindlerův Mlýn, Rejdice, Bedřichv a další skiareály). Mtrizvaní návštěvníci také čekávají kapacitní, bezpečné a bezplatné parkvání pr svá vzidla v těsné blízksti skiareálů. Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

7 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 5. Vybavenst pr sjezdvé lyžvání Pdmínky pr sjezdvé lyžvání v hdncených skiareálech jsu samzřejmě zcela klíčvé pr rzhdvání jedntlivých skupin návštěvníků. Tyt pdmínky ptenciální návštěvníci zpravidla hdntí ze čtyř základních hledisek: nárčnst a kmfrt lyžvání (jaké lyžařské schpnsti jsu ptimální) lyžařský styl (klasické neb carvingvé lyže, snwbard) variabilita lyžvání (klik různých sjezdvek lze během návštěvy využít) návštěvnická kapacita skiareálu (sjezdvek, lanvek a vleků) a její využití Z hlediska nárčnsti lyžvání se některé lyžařské areály prfilují jak vhdné pr začátečníky a pr rdiny s dětmi (mdré sjezvky a tréninkvé luky), jiné jsu zaměřeny spíše na výknnstně nárčnější klientelu (červené a černé sjezdvky) a větší areály jsu kmbinvané a nabízejí ba typy sjezdvek. Z prvedenéh prvnání nabídek jedntlivých areálů pak vyplývá, že eknmicky nejvýhdnější (vzhledem k ubytvání a dalším dplňkvým službám) je kmbinace nabídky pr pkrčilé lyžaře i začátečníky, napak čistě rdinné areály generují spíše jedndenní návštěvnicku klientelu. Suvisejícím kritériem je také kmfrt základních nabízených lyžařských služeb, a prt dnes již řada skiareálů například míst vleků, které přestávají dstačvat nárkům většiny lyžařů na kmfrt, buduje phdlnější sedačkvé lanvky. Pr návštěvníky skiareálů jsu vzhledem k dlišnému phybu p sjezdvce a hržení bezpečnsti významné také vstřícnst a přizpůsbení skiareálu prefervanému lyžařskému stylu. Prvzvatelé skiareálů i přes téměř vyrvnaný pčet vyznavačů bu základních stylů jízdy zpravidla dsud upřednstňují na většině sjezdvek carvingvé a klasické lyžvání a některé sjezdvky jsu vyhrazeny pr jízdu na snwbardu. Variabilita lyžvání má velký význam zejména pr vícedenní návštěvníky a tam, kde je daný skiareál v reginu samcený (beze změny ubytvání nelze v průběhu pbytu využít i jiný blízký skiareál). Velké skiareály z hdncenéh vzrku nabízejí 8-11 sjezdvek různých délek a nárčnstí, cž umžňuje relativně pestré lyžvání i při delším pbytu. Významným rzhdvacím kritériem návštěvníků je také návštěvnická kapacita sjezdvek, lanvek a vleků a její využití. Pkud jsu tyt sučásti skiareálu přeplněné, atraktivita i bezpečnst lyžvání v dané lkalitě lgicky výrazně klesá. Celkvá délka sjezdvých tratí ve větších skiareálech se tedy dnes bvykle phybuje nad metrů (maximum z hdncených areálů vykazuje Ještěd s metry sjezdvek) a úhrnná přepravní kapacita všech lanvek a vleků nad sb za hdinu. Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

8 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 6. Vybavenst pr další zimní aktivity O atraktivitě jedntlivých skiareálů nerzhdují puze pdmínky pr sjezdvé lyžvání, ale také jejich vybavenst pr další zimní aktivity, které lze prvzvvat při delším pbytu variantně k pbytu na sjezdvkách neb v případě nepříznivéh pčasí. Ve vybraném vzrku skiareálů byla hdncena následující infrastruktura pr další zimní aktivity: snwparky plavecké bazény upravené běžecké tratě relaxační centra Snwparky jsu speciálně upravené venkvní tratě pr akrbaticku jízdu na lyžích neb snwbardu a příbuzné aktivity (například jízdu v bulích apd.). Přestže tat zařízení jsu v českých skiareálech pměrně nvá, během krátké dby si získala zejména u mladší generace návštěvníků velku ppularitu a dnes je jimi vybavena většina středních a velkých lyžařských areálů (včetně sledvanéh vzrku). Lze prt předpkládat, že ppularita snwparků i nadále prste a v buducnsti budu ještě více patřit mezi "pvinnu výbavu" každéh úspěšnéh skiareálu. Mezi návštěvníky českých lyžařských areálů stále rste pptávka p alternativním rekreačním vyžití představvaném p vzru alpských a jiných středisek zejména plaváním a relaxačními aktivitami (masážemi apd.). Vzhledem k velké fnanční nárčnsti budvání a prvzu uvedených zařízení (zejména plaveckých areálů) je všem nabídka pdbných služeb ve sledvaných skiareálech zatím značně mezená a mezuje se puze na využití již vybudvaných center v klních městech neb na velká hrská střediska (Špindlerův Mlýn apd.). S prblémem nedstatečnéh alternativníh vyžití se tak ptýkají především dlehlejší skiareály, které nemají ve svém zázemí k dispzici žádné středisk vybavené ptřebnými zařízeními. Psledním sledvaným kruhem dplňkvých zimních aktivit byla existence upravených běžeckých tratí v klí skiareálů. Z výsledků prvedenéh průzkumu je patrné, že se většinu jedná náhdnu návaznst, které prvzvatelé skiareálů až na výjimky nepřikládají velký význam, přestže by běžecké lyžvání mhl dále rzšířit nabídku alternativních zimních aktivit i zvýšit návštěvnst skiareálů. Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

9 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 7. Další infrastruktura a služby cestvníh ruchu Pkud mají prvzvané skiareály eknmický příns pr své blízké klí, je představván především pskytváním služeb cestvníh ruchu, které suvisí s vícedenními pbyty návštěvníků (a s tím suvisející zaměstnanstí a pdnikatelskými zisky místních byvatel). Mezi tyt služby především patří: ubytvání stravvání zábava lyžařské škly a půjčvny vybavení nákup ptravin a dalšíh zbží běžné ptřeby parkvné a nákup phnných hmt jízdné ve veřejné dpravě pskytvání infrmací a prdej suvenýrů návštěva turistických míst v klí Dminantní příznivý eknmický dpad skiareálů na klní regin představuje zajištění ubytvání a stravvání jejich návštěvníků (s výjimku "městských" areálů s výrazným zastupením jedndenních lkálních návštěvníků). V klí všech sledvaných areálů, které půsbí djmem prbíhajícíh rzvje, existvala neb pstupně vznikala dpvídající nabídka ubytvacích a stravvacích služeb. Přestže tat nabídka byla velmi rzptýlená mezi drbné ubytvatele a velké kmplexy, ve větších střediscích byla patrná její pstupná kncentrace d čast architektnicky rušivých areálů s širku nabídku dplňkvých služeb a zábavy a vyšším kmfrtem (včetně nákupu tzv. apartmánů ze strany pravidelných návštěvníků). Z tht phledu se více vymykal puze skiareál Bukvá hra v Čenkvicích, kde je nabídka lyžvání rzptýlena mezi více prvzvatelů a i přes větší mnžství sjezdvek a vleků zde zatím žádné velké ubytvací kmplexy nevznikly. Ve většině sledvaných skiareálů patřila k nabídce dplňkvých služeb také lyžařská škla pr začátečníky a mžnst zapůjčení či nákupu ptřebnéh lyžařskéh vybavení. Tyt služby jsu zpravidla prvzvány přím prvzvateli skiareálů neb jimi vybranými externími firmami. Přímý eknmický příns skiareálů v statních sledvaných dvětvích je méně výrazný, ale přest může u velkých areálů vést k pzitivnímu vlivnění celkvéh pdnikatelskéh klimatu v reginu. Prblematický je přitm cyklický vztah úspěšnéh prvzvání nvéh skiareálu a rzvje navazujících služeb: Nvý skiareál pr své úspěšné fungvání kamžitě ptřebuje rzvinuté navazující služby (zejména ubytvací a stravvací), které všem zpravidla vznikají pmalu a pstupně, cž zpětně zpmaluje rzvj skiareálu a hržuje plánvanu rentabilitu pdnikatelskéh záměru. Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

10 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 8. Marketing a ceny základních služeb Marketingvá plitika prvzvatelů jedntlivých skiareálů je jedním ze základních determinantů jejich ptenciálníh úspěchu či neúspěchu. V tét blasti se také nejvíce prjevují rzdíly mezi silnými prvzvateli skiareálů (například Snwhill neb SKI Bižu) a skiareály s kapitálvě slabšími prvzvateli neb rztříštěnu vlastnicku strukturu (například Bukvá hra, Jedlvá neb Luž). Ze sledvaných prvzvatelů skiareálů se na pli reklamy a veřejné kmunikace nejvíce uplatňuje splečnst Snwhill, která prvzuje mim jiné skiareály Ještěd, Kamenec a Šachty. Marketingvá kampaň splečnsti je v případě areálu na Ještědu zaměřena na ptenciální návštěvníky z reginu i z Prahy a pracuje i se splečnu nabídku s libereckým zábavním parkem Babyln. V případě skiareálů Kamenec a Šachty je kampaň zaměřena více lkálně. Ve všech skiareálech prvzvaných splečnstí Snwhill jsu navíc uznávány stejné bdvé vstupenky, které tak vytvářejí reginálně silný síťvý efekt. Dalším výrazným marketingvým uskupením sledvaných skiareálů je Skiregin, který mderním způsbem zastřešuje 7 velkých i malých skiareálů na pmezí Krknš a Jizerských hr. Ačkli dminantní pzici v uskupení mají skiareály v Harrachvě a Rkytnici nad Jizeru, jsu zde dknce pět zastupeny i malé reginální skiareály Kamenec a Šachty prvzvané splečnstí Snwhill. Sučástí uskupení je také malý, ale prgresivní skiareál Rejdice. Méně výrazná je marketingvá kampaň psledníh velkéh prvzvatele skiareálů, kterým je splečnst SKI Bižu půsbící v Jizerských hrách. V tét kampani jsu splečně představeny skiareály Tanvaldský Špičák, Severák, Bedřichv a Parlament. Také tyt skiareály z marketingvéh hlediska vytvářejí splečnu nabídku. Naprst nedstatečné marketingvé nástrje napak pužívají prvzvatelé skiareálů Luž a Jedlvá (které nebyly navíc v únru 2008 prvzvány pr nedstatek přírdní sněhvé pkrývky) a eknmický vývj v bu skiareálech bude pravděpdbně bez vstupu silnéh partnera v buducnu velmi nepříznivý. Zajímavu sučástí marketingu je také cenvá plitika v blasti vstupnéh. Ceny vstupenek ve sledvaných českých i plských (p přepčtu) skiareálech se phybují d 280 d 590 krun za den. Většina skiareálů přitm stanvuje vyšší ceny pr hlavní sezónu než pr vedlejší, ale například splečnst Snwhill udržuje své ceny p celu sezónu stále na stejné výši. Z marketingvéh hlediska je také velmi zajímavým pznatkem, že i v sučasné dbě jsu velmi mál prvázané české a plské trhy v blasti nabídky cestvníh ruchu, takže žádný z prvzvatelů nevyvíjí silnější marketingvu kampaň na pačné straně státní hranice (i přes minimální vzdálenst některých areálů). Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

11 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 9. Využitelnst v letní sezóně Významným faktrem pzitivně vlivňujícím celrční zaměstnanst v reginu i eknmicku rentabilitu skiareálů je také využitelnst některých částí areálů v letní sezóně: lanvky - nástup turistů na hrské hřebeny (ideálně i s přepravu kl), sjezdvky - sjezdvá cyklistika (většinu nevhdné z důvdu pškzvání vegetace), stravvací a ubytvací zařízení, parkviště a další infrastruktura. Z hdncených skiareálů je v sučasné dbě v letní sezóně využitelná puze malá část. Tent stav je dán zejména jejich plhu ve velkplšných chráněných územích (nežáducí zvyšvání návštěvnsti, nepřípustná jízda terénních cyklistů p sjezdvce) a malým pčtem prvzvaných sedačkvých lanvek (stále převládají v létě nevyužitelné vleky). Letní prvz je v sučasnsti zaveden puze u sedačkvé lanvky na Skalku ve skiareálu Ještěd (zde je navíc tat lanvka částečně paralelní ke kabinvé lanvce na Ještěd). Ptenciál pr letní prvz by přitm jistě měla například i sedačkvá lanvka na Jedlvu (v sučasnsti všem puze lyžařský vlek) a na dalších místech. Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

12 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 10.Rzvj areálů a chrana přírdy Je nesprné, že plšný rzvj stávajících skiareálů má téměř v každém případě negativní vliv na přím zasažené i klní přírdní prstředí. Rzšiřvání existujících neb vznik nvých sjezdvek vyžadují značné kácení lesních prstů, výstavba vleků a lanvek s sebu navíc přináší zemní práce, betnvání, pkládku kabelů a další vůči přírdě nešetrné zásahy. Přest je zřejmé, že jiné než plšné rzšiřvání skiareálů při vyčerpání návštěvnické kapacity jejich sjezdvek není mžné, a prtže tlaky některých prvzvatelů v tmt směru jsu pměrně silné, dchází zcela lgicky ke sprům, pkud daný areál leží v chráněném neb jinak cenném přírdním území. Tyt spry nejčastěji v případě sledvaných skiareálů bvykle vedly puze k dlžení realizace zamýšlené výstavby, prtže ve většině sledvaných lkalit nebyla dsud stanvena míra únsnéh turistickéh zatížení, které by se musela dluhdbě přizpůsbit i kapacita skiareálů a navazujících služeb (především ubytvání). Značným paradxem v permanentním subji zastánců sjezdvéh lyžvání a chránců přírdy je také stav, kdy řada sučasných skiareálů je využívána velmi extenzivně (vzhledem k absenci zasněžvání ze sledvanéh vzrku například Jedlvá, Luž a Parlament), zatímc jinde se v dsud přírdním a zalesněném území navrhují neb budují areály zcela nvé (například areál Swieradów Zdrój, kde se pr lanvku a sjezdvku vykácely suvislé pruhy lesa). Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

13 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk 11.Shrnutí a závěry z hlediska skiareálu Smrk Tat kapitla bsahuje shrnutí pznatků z předešlých kapitl a jejich aplikaci na záměr výstavby nvéh skiareálu Smrk. Ze shrmážděných pznatků vzrku českých plských skiareálů vyplývá, že pr bezprblémvé prvzvání areálu v zimní sezóně je nezbytné se velmi vážně zbývat klimatickými pdmínkami a jejich dalším vývjem. Prt by nvé areály neměly vznikat v nadmřské výšce d 700 metrů s výjimku míst, kde dluhdbě existují vzhledem k nízké nadmřské výšce extrémně příznivé sněhvé pdmínky. Žádný skiareál všem nemůže být vzhledem ke změnám klimatu eknmicky rentabilní, pkud nebude dispnvat zařízením pr umělé zasněžvání. Klimatické pdmínky pr výstavbu skiareálu na Smrku jsu tedy vzhledem k nadmřské výšce lkality dstatečně příznivé jen v hrní části areálu, takže ani tat případná investice se bez zasněžvání eknmicky nebejde. Pr jedndenní návštěvníky jsu využívány puze skiareály s časvu dstupnstí d 1-2 hdin cesty. Ostatní skiareály budu využívány především vícedenními návštěvníky. Sučástí služeb většiny skiareálů jsu také skibusy a bezplatné parkvání v dcházkvé vzdálensti. Případný skiareál Smrk tedy by pravděpdbně byl navštěvván především vícedenními návštěvníky, kteří se z hlediska příjmů místních subjektů eknmicky vyplácí více než jedndenní návštěvníci, ale přijíždějí v menších pčtech. Právě tat skutečnst (hrší časvá dstupnst zejména pr jedndenní návštěvníky) vychází ze srvnání s knkurenčními lyžařskými areály jak velmi pdstatné rizik pr ptenciální výstavbu lyžařskéh areálu na Smrku. Z hlediska zdrjvých blastí by mezi návštěvníky pravděpdbně měli dminvat návštěvníci z Libereckéh kraje, velkých českých měst (zejména Prahy) a Německa a dále jedndenními návštěvníky z Frýdlantska. Nelze čekávat vyský pčet plských návštěvníků, prtže v těsné blízksti Smrku vzniká nvý lyžařský areál Świeradzów Zdrój a v česk-plském kntextu je zatím pptávka p tmt druhu služeb d značné míry nárdní. V blízksti skiareálu Smrk by byl třeba zajistit bezplatné kapacitní parkvání a dále je vhdné prvzvat lkální skibus alespň z Frýdlantu, Raspenavy, Hejnic a Nvéh Města pd Smrkem. Pdmínky pr sjezdvé lyžvání ptenciální návštěvníci skiareálů psuzují především pdle nárčnsti a mnžství sjezdvek, pdle míry preference vyznávanéh lyžařskéh stylu ze strany prvzvatelů danéh skiareálu a pdle naplnění kapacity skiareálu dané například čekací dbu u vleků a lanvek neb zaplněním zvlené sjezdvky. V předešlém kntextu jsu nejúspěšnější velké areály, které nabízejí dstatečné mnžství a délku variantních sjezdvek různé btížnsti (něklik variantních a dstatečně širkých sjezdvek celkvé délce minimálně metrů), kapacitní lanvky a vleky (alespň přepravených sb za hdinu). Z eknmickéh hlediska má tedy ptenciální skiareál Smrk největší pravděpdbnst rentability, bude-li splňvat tyt parametry. Velmi důležitá pr eknmicku rentabilitu prvzu skiareálu je také jeh vybavenst infrastrukturu pr další zimní aktivity a dplňkvými turistickými službami. Lyžařský areál Smrk by tedy měl dispnvat minimálně snwparkem a vyřešenu návaznstí na blízku trasu Jizerské lyžařské magistrály. Prblematické by byl zajištění dstatečně kvalitníh a kapacitníh ubytvání a stravvání, prtže Nvé Měst pd Smrkem v sučasné dbě dpvídajícími zařízeními téměř nedispnuje a jejich případný rzvj bude pmalý (alternativu by snad mhl být částečné využití kapacit blízkých Lázní Libverda). Obdbně je také třeba řešit alternativní vyžití návštěvníků skiareálu v případě nepříznivéh pčasí, prtže nejbližší plavecký areál je ve Frýdlantu a pr ptřeby rekreačníh vyžití není příliš vhdný. Pkud bude skiareál Smrk z eknmickéh hlediska ptimálně veliký, lze také čekávat pstupný rzvj velkých a rušivých ubytvacích kmplexů, které nejsu v suladu s ptenciálem Frýdlantska pr rzvj rdinné turistiky (rzvj bu frem cestvníh ruchu Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

14 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk rdinné turistiky a sjezdvéh lyžvání je v rzpru). Prblémem by byl také převládající využití ubytvacích kapacit na Hejnicku v letní sezóně a susedním Nvměstsku v zimní sezóně a jejich nenaplněnst p zbytek rku. Marketingvá plitika skiareálů je vedle vybavensti a dstupnsti jedním z hlavních nástrjů na cestě k jejich úspěchu. Výrazně se přitm liší uplatňvání tht mezi nástrje kapitálvě silnými a statními prvzvateli skiareálů. Pkud tedy nebude investr případnéh skiareálu Smrk dstatečně kapitálvě silný, nevybuduje dstatečně velký a kvalitní areál a nebude prvádět cílenu marketingvu plitiku, nvý skiareál prakticky nemá šanci na vlném trhu eknmicky bstát. Vzhledem k vzájemné blízksti by také byl vhdné připravit a prezentvat splečnu nabídku skiareálů Smrk a Świeradzów Zdrój, která by mhla slvit ptenciální návštěvníky v Česku, Plsku i Německu. Značnu výhdu pr eknmiku prvzu skiareálů i celrční zaměstnanst v jeh klí je mžnst prvzvat některé části areálů také v letní turistické sezóně. Letní prvz by byl výhdný zejména v případě vybudvání sedačkvých lanvek v některých sledvaných areálech míst lyžařských vleků. Takvý přístup by byl eknmicky výhdný i v případě výstavby skiareálu Smrk (a v tmt případě nebereme v ptaz aspekty chrany přírdy a krajiny), prtže by celrčně prvzvaná lanvka zkrátila návratnst vynalžených finančníc prstředků, zlepšila dstupnst rzhledny na vrchlu hry a značně usnadnila nástup d vrchlvých partií na české i plské straně Jizerských hr. Na dlní stanici lanvky by také mhl být navázán stravvání a případně i ubytvání. Jakýkli plšný rzvj skiareálů s sebu přináší větší či menší zásah d přírdníh prstředí, který se zvláště negativně prjevuje při plšném kácení lesa. Pdbné zásahy by měly být vždy pečlivě zvažvány s hledem na chranu přírdy a nelze je becně dpručit alespň d dby, dkud nebude intenzivně využívána kapacita všech stávajících a využitelných skiareálů (například instalací zařízení na umělé zasněžvání, které je v sučasné dbě pr dluhdbý zimní prvz nezbytné a které stále v něklika klních areálech chybí). V tmt kntextu by měla být psuzvána také případná výstavba skiareálu Smrk, která by sice na jedné straně mhla částečně přispět k rzvji Nvměstska (patrně však ne celéh Frýdlantska) jak další destinace cestvníh ruchu, ale na straně druhé by přinesla závažné zásahy d eksystémů nejvyšší hry na české straně Jizerských hr (přestže sučasná druhvá skladba lesa na Smrku není půvdní). Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

15 Přílha: Tabulkvý přehled prvnávaných lyžařských areálů Lyžařský areál Świeradów Zdrój Tanvaldský Špičák Severák Bedřichv Parlament Ještěd Luž Hrský masiv Jizerské hry Jizerské hry Jizerské hry Jizerské hry Jizerské hry Ještědský hřbet Lužické hry Obec Świeradów Zdrój Albrechtice v Jizerských hrách Janv nad Nisu Bedřichv Desná Liberec Mařenice Prvzvatel Klej Gndlwa SKI Bižu SKI Bižu SKI Bižu SKI Bižu Snwhill různé subjekty Stránky Nadmřská výška max (m) Nadmřská výška min (m) 620 Pčet sjezdvek Celkvá délka tratí (m) Max převýšení (m) Min převýšení (m) Zasněžvání an an an an ne an ne Pčet vleků/lanvek Kapacita vleků (s/hd) Večerní lyžvání an an an an an an an Lyžařská škla an an an an ne an ne Půjčvna vybavení an an an ne an ne Snwpark ne an an ne ne an an Bazén ne an ne Skibus an ne an ne Běžecké tratě an an Letní prvz an ne ne ne an ne Splupráce ne areály SKI Bižu areály SKI Bižu areály SKI Bižu areály SKI Bižu areály Snwhill ne Jedndenní vstupné HS (Kč) x x 490 x Jedndenní vstupné VS (Kč) x x 490 x

16 B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Lyžařský areál Jedlvá Rejdice Čertva hra Szrenica Šachty Kamenec Bukvá hra Hrský masiv Lužické hry Krknše Krknše Krknše Krknše Krknše Orlické hry Obec Jiřetín pd Jedlvu Křenv Harrachv Szklarska Pręba Vyské nad Jablnec nad Jizeru Jizeru Čenkvice Prvzvatel Slvan Varnsdrf různé subjekty SA Harrachv Sudety Lift Snwhill Snwhill různé subjekty Stránky Nadmřská výška max (m) Nadmřská výška min (m) Pčet sjezdvek Celkvá délka tratí (m) Max převýšení (m) Min převýšení (m) Zasněžvání ne an an an an an Pčet vleků/lanvek Kapacita vleků (s/hd) Večerní lyžvání an an an an an an an Lyžařská škla ne an an an an ne an Půjčvna vybavení ne an an an an an an Snwpark ne an ne an an an Bazén ne ne an ne ne ne Skibus ne an an an an an Běžecké tratě an an an an ne an Letní prvz ne ne an ne ne ne Splupráce ne Skiregin Skiregin ne areály Snwhill areály Snwhill ne Jedndenní vstupné HS (Kč) Jedndenní vstupné VS (Kč) Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk SPF Grup, v..s., únr

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost

Evropská vysokorychlostní doprava má budoucnost Evrpská vyskrychlstní dprava má buducnst Dipl. Ing. Gunther Ellwanger Ředitel sekce vyskrychlstní dpravy UIC se sídlem v Paříži V rce 1999 byl devíti drahami v Evrpské unii realizván 52,7 mld sbkilmetrů

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více