Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST"

Transkript

1 Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené klísáním reálnéh prduktu, zaměstnansti, investic, zisků, sleduje se vývj RHDP (Y), rčně, kvartálně RHDP< pt.hdp nevyužití VF RHDP> pt.hdp přetěžvání eknmiky Okunův zákn = každá 2% sk. HDP vůči pt. HDP = nezaměstnansti 1%; D prdukce, fy prpuštějí 2 základní fáze bdbí pklesu eknmické aktivity (tj. pkles výstupu eknmiky a zaměstnansti) reálný prdukt klesá (alespň 2 čtvrtletí p sbě) eknmika se psuvá pd svůj ptenciální prdukt (pd svůj dluhdbý trend) firmám se hrmadí zásby, začnu mezvat investice a svu prdukci rste nezaměstnanst lidé mají nižší příjmy, prt mezují svu sptřebu knec = AS = AD Tzv. technická = mezirční pkles reálnéh HDP v alespň dvu p sbě následujících čtvrtletích Reálný prdukt vrchl expanze vrchl trend (ptenciální prdukt) dn Průvdní jevy : Odbytvé ptíže firem a růst zásb Pkles zisků firem Zkracvání pracvní dby, růst nezaměstnansti Pkles investic firem Pkles sptřeby dmácnstí Vývj cen statků a cenvé hladiny není jednznačný (negativní pptávkvý šk pkles cenvé hladiny, negativní nabídkvý šk růst cenvé hladiny) čas expanze reálný prdukt rste eknmika se psuvá nad svůj ptenciální prdukt firmy nabírají nvé zaměstnance, zvyšují výrbu a začínají investvat lidem rstu příjmy a zvyšují svu sptřebu RHDP tyt fáze jsu d sebe ddělené vrchlem (při přechdu z expanze d ) neb dnem (při přechdu z d expanze) mezera prduktu= dchylka skutečnéh reálnéh prduktu d ptenciálníh 0vá reálný a ptenciální prdukt na stejné úrvni záprná reálný prdukt je pd ptenciálním kladná reálný prdukt je nad ptenciálním stagnace prdukt výrazně nestupá ani neklesá deprese dluhtrvající a hlubká, RHDP více než 10% - 1 -

2 Příčiny hspdářských cyklů: pptávkvé šky (pzitivní /vedu k expanzi/, negativní /vedu k recesi/) přichází ze strany agregátní pptávky agregátní pptávka sptřeba, investice, vládní nákupy, čistý exprt faktry vlivňující kmpnenty agregátní pptávky a. mnetární fa změny peněžní zásby b. reálné fa statní (vypuknutí pesimismu sptřebitelů, pesimismus investrů, mezení vládních výdajů, pkles exprt) půvdní rvnváha bude v bdě E1 zde se střetává agregátní pptávka s krátkdbu i dluhdbu nabídku psun křivky AD pvede k hspdářským cyklům Recese psun křivky AD dleva reálné fa vypuknutí pesimismu sptřebitelů pesimismus investrů mezení vládních výdajů pkles exprtu Výsledkem th je: fy hrmadí zásby, mezují prdukci, prpuští zamce, snižují cenu své prdukce tzn. RHDP P Recese pkles AD dlů mnetární fa pkles peněžní zásby (t vede k růstu úrkvé míry) Výsledek: peněžní zásba i, fy mezují I a lidé mezují C. Křivka AD se psuvá dlů. Expanze Reálné fa Vypuknutí ptimismu sptřebitelů Optimismus investrů Vláda výdaje Světvá pptávka se přesune na dmácí zbží Mnetární peněžní zásby Křivka AD se psuvá dprava tzn. fy se zvyšují bjednávky, zvyšují prdukci, najímají ddatečné pracvníky, zvyšují ceny své prdukce. Výsledkem je RHDP a P. P i I a dmácnsti sptřeb. výdaje - 2 -

3 nabídkvé šky přichází ze strany agregátní nabídky faktry způsbující změny v agregátní nabídce nminální změny cen vstupů d výrby reálné změny mnžství výrbních faktrů a jejich prduktivity půvdní rvnváha bude v bdě E1 psun křivky SAS Recese psun křivky SAS nahru růst cen vstupů (nejčastěji růst cen rpy) růst nminálních mezd růst nepřímých daní firmy budu chtny nabízet stejné mnžství prdukce puze za vyšší ceny snížení pčtu výrbních faktrů zhršení prduktivity výrbních faktrů přírdní katastrfy (negat.reálný nabíd.fa) Expanze psun křivky SAS dprava Pzitivní nabídkvé šky Technlgické invace Růst prduktivity práce fy nabízí víc prdukce za cenu. Expanze může vzniknut i vlivem ceny VF Pptávkvé a nabídkvé šky - shrnutí: při recesi: vždy klesá reálný prdukt cenvá hladina rste v případě negativníh nabídkvéh šku klesá v případě negativníh pptávkvéh šku při expanzi: vždy rste reálný prdukt cenvá hladina rste v případě pzitivníh pptávkvéh šku klesá v případě negativníh nabídkvéh šku plitický hspdářský cyklus eknmika klísá v závislsti na vlbách strana je u mci a chce tam zůstat před vlbami: zvyšuje své výdaje (expanzivní plitika), tím rste reálný prdukt, klesá nezaměstnanst tím se zvyšuje míra inflace p vlbách: mezí své výdaje (restriktivní plitika), tím sice klesá míra inflace, ale klesá i prdukce a rste nezaměstnanst - 3 -

4 Eknmický růst: eknmický růst = růst ptenciálníh prduktu Y* ptenciální prdukt prdukt při plném využití všech zdrjů (maximální prdukční kapacita) zachycen jak psun agregátní nabídky dprava krátkdbě by se eknmika mhla nacházet mim ptenciální prdukt z důvdu: a) Δ agregátní nabídky nminální změny Δ cen vstupů reálné změny Δ mnžství VF Δ prduktivity VF b) Δ agregátní pptávky Zdrje eknmickéh růstu: faktry vlivňující výši ptenciálníh prduktu zvýšení mnžství výrbních vstupů více práce více fyzickéh kapitálu více přírdních zdrjů pzn. Půda mezené mnžství Přírdní zdrje bnvitelné (dřev); nebnvitelné (rpa, zem. plyn, uhlí) zlepšení prduktivity výrbních vstupů Zdrje eknmickéh růstu MNOŽSTVÍ výrbních faktrů PRÁCE - mnžství pracvníků, dpracvaných hdin FYZIKCÝ KAPITÁL - strje, budvy, infrastruktura (dchází k ptřebvání) PŘÍRODNÍ ZDROJE - půda, surviny PRODUKTIVITA výrbních faktrů LIDSKÝ KAPITÁL - kvalita pracvní síly Výpčet eknmickéh růstu: HDPt HDPt 1 ghdp 100 (%) HDP t 1 ghdp temp růstu skutečnéh hrubéh dmácíh prduktu temp RHDP na 1 byvatele: ghdp gob ghdp b gob temp růstu byvatelstva (%) TECHNOLOGIE - pkrk - 4 -

5 Eknmický růst: 1) Extenzivní pužití většíh mnžství VF 2) Intenzivní kvalitativní Δ např. vyšší prduktivita Prduktivita práce a nminální jedntkvé pracvní náklady (NJPN) NH prduktivita práce = HDP/L, tj. HDP na pracvníka prduktivita práce ve firmě = přidaná hdnta na pracvníka NJPN = W/prduktivita práce (W jsu mzdvé náklady na pracvníka) Kapitálvá vybavenst práce (tj. K/L) prhlubvání kapitálu kapitál rste rychleji než pracvní síla (kapitálvá vybavenst práce se zvyšuje) rzšiřvání kapitálu kapitál rste stejně rychle jak pracvní síla (kapitálvá vybavenst práce se nemění) Základní rvnice růstvéh účetnictví: rvnice bez přírdních zdrjů (Sulův mdel) Y* w k (1 w) L Y* temp růstu ptenciálníh prduktu ψ temp růstu prduktivity w váha kapitálu v prduktu k temp růstu kapitálu (1-w) temp růstu práce L temp růstu pracvní síly Temp růstu ptenciálníh prduktu na byvatele: Y * L w ( k L) Př: Dpad rapidníh znehdncení CZK na klísání ČR EKO: EX IM (AD se psune dprava). Zárveň znehdncení CZK bude vlivňvat ceny dvážených survin (rpa) jejich P N firem. Následkem th se křivka SAS krátkdbě psune nahru. Vliv restrukturalizace EKO v 1989: nejdříve Y* LAS se psunula dleva TA firem: I tzn. pzitivní dpad na Y* ceny rpy: RHDP zaměstnanst P Negativní čekávání dmácnstí C I: KO RHDP zaměstnanst P ZHODNOCENÍ: křivka AD dleva, SAS psun dlů - 5 -

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více