E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY"

Transkript

1 E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

2 Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud i název v rce 1440 byl míst bchdvání přesunut d Antverp rku 1531 byla v Antverpách tevřena první burzvní budva další burzy byly v Linu, Paříži a Hamburku bchdy prbíhaly prstřednictvím směnek 2. bdbí rku 1608 vznikla Amsterdamská burza bchduje se směnkami, ale i s naturálním zbžím bjevují se první cenné papíry a t akcie vydávali se akcie Nizzemské západindické a výchdindické splečnsti 3. bdbí v 18. a 19.stletí se bjevily specializvané burzy a t zbžvá a peněžní pzději se bjevily tiché autmatizvané burzy, cž je pak burz z ruky d ruky celkvě je na světě 150 burz a t v každém velkém městě Burza je zvláštní frma trhu: Obchduje se se vzájemně zastupitelným zbžím, které se na burze fyzicky nenachází (kupujícím je jedn, jestli kupí knkrétní barel rpy či ne) Burzvní bchdy se knají pravidelně na určitém místě a v určitu dbu Pr bchdvání jsu stanvena přesná pravidla (daná zákny a stanvená řídícími rgány burzy)

3 Obchdu na burze se může zúčastnit puze vymezený kruch sb (makléři, burzvní dhdci,..) Burza cenných papírů speciální instituce, kde jsu tržním mechanismem vytvářeny ceny cenných papírů kurzy. Vývj kurzů je vlivněn mnha faktry: Eknmická situace emitenta, státu, mezinárdní eknmicku situací Stabilita plitické scény dmácí i zahraniční, plitické skandály Přírdní katastrfy DRUHY BURZ: Pdle předmětu bchdu 1. všebecné bchduje se z více druhy zbží (zemědělské pldiny, drahé kvy, cenné papíry, ) 2. specializvané bchduje se zde s určitým druhem zbží Kmditní (zbžvé) káva, kaka, bilí, bavlna, rpa, mas, měď Cenných papírů bchdy s CP kapitálvéh trhu (dluhdbými) Devizvé bchdy s devizami zalžené na phybech kurzů nárdních měn Pdle stupně využití VT Plně autmatizvané (terminál) Pl-autmatizvané (parket) Ruční (sbní kntakt) Pdle významu Mezinárdní Nárdní Místní

4 NÁVŠTĚVNÍCI BURZY 1) Zprstředkvatelé - banka, firmy, zastupují je makléři, brkeři, dealeři, představitelé firem neb bchdních bank, které jsu členy burzy a které jim dali právnění uzavírat transakce 2) Hsté - sby, které se mhu účastnit burzy, ale bez právní účasti na bchdech (např. nvináři) 3) Úředníci - uzavírají bchdy jménem a na účet firmy, které jsu pracvníky 4) Burzvní bchdníci - FO uzavírající bchdy vlastním jménem a na vlastní účet ORGÁNY BURZY Valná hrmada nejvyšší rgán, schvaluje pravidla burzvních bchdů, burzvní řád Burzvní kmra státní rgán řídící činnst burzy Burzvní rzhdčí sud řeší spry z burzvních bchdů Dzrčí rada kntrluje činnst burzvní kmry Burzvní výbry Burza cenných papírů Praha Histrie Burza cenných papírů Praha - BCPP (Prague Stck Exchange - PSE) byla zapsána d bchdníh rejstříku ve frmě akcivé splečnsti 24. listpadu Mezi zakladatele patřil 12 českslvenských bank a 5 nezávislých bchdníků s cennými papíry. První bchdní seance se knala 6.dubna s puhými sedmi cennými papíry. K velkému zvýšení bchdvaných emisí dšl nestandardním způsbem v letech 1993 a 1995, a t uvedením akcií, které se privatizvali

5 v bu vlnách kupnvé privatizace, cž vývj bhužel negativně pznamenal (svéh času byl na burze přítmn přes 1700 emisí cenných papírů. D listpadu 1993 se bchdval puze jedenkrát týdně. Frekvence bchdvání se pstupně zvyšvala z důvdu rstucíh zájmu investrů. Dnes 5 dní v týdnu. Burzvní rgány 1) Valná hrmada akcinářů burzy je nejvyšším rgánem rzhdujícím zásadních tázkách týkající se burzy (vlba burzvní kmry a dzrčí rady, schvaluje základní burzvní předpisy a další činnsti určené valné hrmadě v bchdním zákníku). 2) Burzvní kmra je statutárním rgánem burzy. Jedná jejím jménem a řídí její běžnu činnst. Může mít 10 až 24 členů zvlené na tři rky. 3) Dzrčí rada dhlíží na činnst burzvní kmry a burzy. Má pět členů zvlené na tři rky. 4) Generální tajemník řídí prvz burzy a je jmenván burzvní kmru. 5) Burzvní výbry, které zřizuje burzvní kmra pr jedntlivé kruhy činnstí. V sučasnsti existují tři burzvní výbry - pr členské tázky, pr burzvní bchdy, pr ktaci. 6) Burzvní rzhdčí sud rzhduje ve sprech, které vznikly na základě burzvních bchdů. 7) Garanční fnd burzy zajišťuje závazky a pkrývá rizika, které mhu vzniknut z burzvních bchdů. 8) UNIVYC, a.s. je dceřinu splečnstí Burzy cenných papírů Praha. Byla zřízena za účelem vypřádávání burzvních a mimburzvních bchdů a vedení evidence cenných papírů na účtech svých členů. Vzhledem k tmu, že pražská burza je zalžena na členském principu, mhu se účastnit bchdvání s cennými papíry puze její členvé. Členy na BCPP jsu sby právněné bchdvat s cennými papíry, které jsu přijati burzvní kmru p slžení členskéh pplatku. Většina členů jsu zárveň akcináři BCPP. Burzvní trhy Všechny emise, jež se bchdují na burze, jsu v zájmu zvýšení transparentnsti, rzděleny d něklika trhů na základě své atraktivity pr investry. Přijetí na kvalitnější trh je mžné jen p

6 splnění určitých pdmínek, díky nímž se tyt akcie stávají předmětem zájmu širšíh kruhu ptencinálních investrů, cž má většinu za následek nárůst kurzu. D rku 1995 existvaly dva trhy - ktvaný a nektvaný. V sučasné dbě můžeme rzlišvat tři segmenty trhu: 1) Hlavní trh, kde se bchduje puze s největšími a nejkvalitnějšími splečnstmi (Česká spřitelna, Český Telecm, ČEZ, IPB, Kmerční banka, Unipetrl, RIF a KB IF). Emise tht trhu se bchdují též v systému SPAD (vyjma KB IF). O přijetí na tent trh žádá emitent prstřednictvím pvěřenéh člena burzy. O žádsti rzhduje Burzvním výbru pr ktaci a zkumá zda jsu splněny tyt pdmínky: - Výše základníh jmění minimálně 500 mil.kč - Výše veřejné nabídky minimálně 200 mil.kč a 20% celkvéh bjemu emise - Dba pdnikatelské činnsti emitenta minimálně 2 rky - Předlžení prspektu emitenta cennéh papíru - Plnění základních infrmačních pvinnstí, které mhu mít vliv na změnu kurzu cennéh papíru (čtvrtletně infrmace hspdaření, rčně auditvané výsledky, infrmace z valných hrmad a výrční zprávy V sučasné dbě (únr 2000) je na hlavním trhu 6 emisí akcií a 2 emise fndů. 2) Vedlejší trh by měl mít také slidní úrveň. Jsu zde akcie kvalitních českých firem a lze je bchdvat v KOBOSu, ale likvidita tht trhu je žalstná. Například dne na vedlejším trhu je 67 emisí firem, ale předmětem bchdvání byl puhých 18 emisí (26%). Cenný papír, který má být přijat na tent trh, musí splňvat následující pdmínky: - Výše základníh jmění minimálně 500 mil.kč - Výše veřejné nabídky minimálně 100 mil.kč a 15% celkvéh bjemu emise - Dba pdnikatelské činnsti emitenta minimálně 2 rky - Předlžení prspektu cennéh papíru - Plnění základních infrmačních pvinnstí, které mhu mít vliv na změnu kurzu cennéh papíru (čtvrtletně infrmace hspdaření, rčně auditvané výsledky, infrmace z valných hrmad a výrční zprávy V sučasné dbě je na vedlejším trhu umístěn 67 emisí akcií a 11 emisí fndů.

7 3) Vlný trh, kde jsu umístěny emise nesplňující kritéria na přijetí na kvalitnější trh. Dnedávna zde byly umístěny všechny veřejně bchdvané akcie. Ovšem i v dbách největšíh bmu pčet bchdvaných akcií zřídka přesáhl hranici 700 emisí, tedy asi necelu plvinu. V průběhu let 1998 a 1999 BCPP radikálně snižvala tent pčet hlavně na základě likvidity až k puhé stvce. - ficiálním kurzem tét burzy je index PX 50 základem tht indexu je 50 vybraných emisí nejlépe prsperujících pdniků (Škda, Telecm), měří změnu tržní hdnty prtfólia, které je zařazen d struktury tht indexu Pldinvá burza Brn bilí, řepka, hrách, kukuřice Českmravská kmditní burza v Kladně nerstné surviny, barevné a drahé kvy, druhtné surviny RM systém - je rganizátrem bchdu s CP, a. s., zúčastnit se může každý bčan ČR i cizinec, pkud je na trhu zaregistrvaný, může se zúčastnit PO i FO NYSE - New Yrk Stck Exchange Burza drahých kvů v Lndýně Ukazatele vývje cen CP - Indexy matematické průměry cen skupin akcií, bligací, valut či survin, které jsu zvleny tak, aby reprezentvaly určitý aspekt finančníh trhu a průběžně se vypčítávají, vyhdncují a zveřejňují - nejrzšířenějším hdntvým ukazatelem vývje kurzu CP je americký DOW Jnesův index Dw Jnesův akcivý index:

8 tvřen akciemi 30ti průmyslvých firem, které jsu pvažvány za nejdůležitější představitele americkéh průmyslu Dw Jnes bligační kurz: sleduje průměrnu hdntu 20ti železničních amerických splečnstí PX-50 (Praha): výběr 50ti nejvýznamnějších emisí DAX-30 (Franfurkt), FTSE-100 (Lndýn) Burzvní spekulace burzvní spekulace služí ke snaze získat výhdu nad svým prtihráčem záknnými prstředky s myšlenku, že jsme v dané blasti lepší a na základě tht vlastníh úsudku jednáme spekulace na burze je zcela záknná a mrální záležitst rzdělujeme dvě skupiny burzvních spekulací: a) investři, kteří spekulují na vzestup cen: bulls ( býci) b) investři, kteří spekulují na pkles cen: bears ( medvědi)

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More

Restrukturalizace jako součást zefektivňování managementu podniku. Restructuring as a Part of Making Company Management More Restrukturalizace jak sučást zefektivňvání managementu pdniku Filip Bušina Abstrakt: Restrukturalizace je disciplína, kteru lze chápat z něklika úhlů phledu. Zpravidla ji zavádíme při jakékli eknmické

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více