Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní"

Transkript

1 , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, Praha 2 telefn: (+420) web: Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita Ministerstv práce a sciálních věcí ČR kmplexní transfrmační plány na úrvni krajů

2 Obsah 1. Úvd Sučasný stav ústavní péče a její transfrmace Pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením ve Středčeském kraji: ústavní a neústavní..4 Shrnutí hlavních výsledků analýzy ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením ve Středčeském kraji...4 Dmvy pr sby se zdravtním pstižením...5 Dmvy se zvláštním režimem...5 Chráněné bydlení...6 Týdenní stacináře...6 Finanční prstředky pskytnuté Středčeským krajem na prvz sciálních služeb...7 Nvé ústavní služby Zhdncení stavu transfrmace ústavní péče v péči kmunitní Dpručení k transfrmaci ústavní péče Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 1) Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 2) Rzvj sciálních služeb ve Středčeském kraji Organizační zajištění deinstitucinalizace na úrvni Středčeskéh kraje Financvání sciálních služeb (kraj jak zadavatel sciálních služeb) Právní úprava v blasti sciálních služeb Metdické vedení pskytvatelů sciálních služeb a zapjení dalších aktérů Oblast kmunikace Závěr Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 2/20

3 1. Úvd Dpručení kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní navazují na dsavadní práci, kteru v transfrmaci Středčeský kraj vyknal, a přinášejí pdněty pr t, jak v ní pkračvat. Jejich účelem je pdpřit kraj jakžt zadavatele sciálních služeb v tm, aby uskutečnil nezbytnu změnu směrem d ústavních služeb k pdpře zajišťvané v běžném prstředí. Účelem dpručení je, aby uživatelé sciálních služeb mhli žít běžným způsbem živta a v běžném prstředí. Dpručení vycházejí ze zkušenstí s transfrmací ústavní péče, učiněných zejm. v prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb financvaném z Evrpskéh sciálníh fndu prstřednictvím Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále jen OP LZZ) a státníh rzpčtu ČR. V datvé části staví na analýze ústavních sciálních služeb ve Středčeském kraji. Odrážejí zkušensti pracvníků Nárdníh centra pdpry transfrmace sciálních služeb. Jsu tvřena v suladu se Znaky a vdítky deinstitucinalizace. 1 Dpručení jsu určena: zástupcům samsprávy Středčeskéh kraje, kterým pmhu při nastavení strategie v sciální blasti a při zajištění kvalitních a dstupných služeb, které dpvídají skutečným ptřebám bčanů kraje; pracvníkům krajskéh úřadu Středčeskéh kraje, kterým pmhu při zajištění jedntlivých agend zejm. v sciální blasti a při výknu jejich prfese v suladu s pznáním nejlepší dstupné praxi v sciální blasti a s chranu práv a zájmů lidí využívajících sciální služby. Dpručení využije rvněž Ministerstv práce a sciálních věcí České republiky při nastavení strategie deinstitucinalizace. Dpručení lze využít také při plánvání kmunitních služeb menších samsprávných celků, sučasně mhu být prspěšná také (dbrné) veřejnsti, aby se mhla pdílet na deinstitucinalizaci sciálních služeb ve Středčeském kraji a sledvat krky, které v tét blasti kraj dělá. 1 Dtt neb přístupné z: Detail&p1=OID_INT_6326&p2=ShwDcInf_BOOL_True&p3=RundPanel_BOOL_True&acde= Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 3/20

4 2. Sučasný stav ústavní péče a její transfrmace 2.1 Pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením ve Středčeském kraji 2 : ústavní a neústavní Rzdělení pbytvých sciálních služeb na ústavní a neústavní vychází z materiálu Ústavní sciální služby pr sby s pstižením ve Středčeském kraji, ve kterém byly pdrbně analyzvány pbytvé sciální služby pr lidi s pstižením. Pr tyt účely byly stanveny indikátry určující ústavní služby. Za ústavní je značena sciální služba (neb její část), která má registrvaný jeden z následujících druhů služby: dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, týdenní stacináře, chráněné bydlení a jestliže sučasně splňuje alespň jednu z následujících pdmínek: v jedné budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů) rvna neb je vyšší než hdnta 19 (tj. v jednm místě pskytvání), kapacita je nižší než pdle pdmínky první, ale služba je pskytvána v budvě/bjektu (případně areálu neb v místě blízkém) s další pbytvu neb ambulantní sciální službu a splečná kapacita v budvě/areálu (neb v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek. Pdrbnsti k metdice naleznete v materiálu Ústavní sciální služby pr sby s pstižením ve Středčeském kraji (MPSV 2013). Shrnutí hlavních výsledků analýzy ústavních sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením ve Středčeském kraji Ve Středčeském kraji byl k celkem 91 služeb sciální péče (knkrétně dmvy pr sby se zdravtním pstižením, dmvy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacináře) se suhrnnu kapacitu 3426 lůžek. Z th byla značena kapacita: 377 lůžek je neústavních, tj. 11 %z celkvé kapacity, 3049 lůžek je ústavních, tj. 89 % z celkvé kapacity. Materiál je zaměřen puze na výše uvedené služby sciální péče, jejichž cílvu skupinu jsu sby se zdravtním pstižením, vylučeny byly služby pr seniry a sby závislé na návykvých látkách. Z tht důvdu se tent materiál dále zabývá puze 67 službami, se suhrnnu kapacitu 2306 lůžek. Z th byla značena kapacita: 345 lůžek je neústavních, tj. 15 % z celkvé kapacity, 1961 lůžek je ústavních, tj. 85 % z celkvé kapacity 3. 2 Ústavní sciální služby pr sby s pstižením ve Středčeském kraji (MPSV 2013) 3 Kapacity jedntlivých míst pskytvání ústavních služeb (a některé další údaje) jsu pčítány pměrem z celku. T v některých případech může vést k tmu, že se údaje pčtu sb, pracvníků apd. nevyskytují jak celá čísla. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 4/20

5 V ústavních službách žil k : celkem 1873 uživatelů, z th 113 dětí. Výdaje na prvz těcht služeb byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Pracval zde celkem 1259 pracvníků v přímé péči na 934,26 úvazku 4, statníh persnálu 766 v rámci 424,07 úvazku. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn celkem u 10 pskytvaných služeb. Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ve Středčeském kraji byl k registrván 26 služeb dmvy pr sby se zdravtním pstižením s celkvu kapacitu 1515 lůžek. Všechny tyt služby byly zhdnceny jak ústavní. 26 sledvaných ústavních služeb je pskytván na 33 různých místech. Z th 5 míst pskytvání byl vyhdncen jak neústavní kapacitě 35 lůžek. Zbylých 28 míst pskytvání byl značen jak ústavní s kapacitu V těcht službách žil k : celkem 1421 uživatelů, z th je 93 dětí. Pracval zde celkem 877 pracvníků v přímé péči (755,55 úvazku) a 494 statních pracvníků (342,02 úvazku). Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč a měsíční Kč. D těcht zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn u čtyř pskytvatelů služby dmvy pr sby se zdravtním pstižením. Nejdelší závazek je stanven u pskytvatele Zvneček Bylany, pskytvatele sciálních služeb (závazek udržitelnsti stanven d rku 2050) a u Dmva sciálních služeb Vlašská (závazek udržitelnsti stanven d rku 2030). Dmvy se zvláštním režimem Ve Středčeském kraji byl k pskytván celkem 23 služeb dmvů se zvláštním režimem s kapacitu 1145 lůžek. Jak neústavní byly vyhdnceny 2 služby s kapacitu 28 lůžek, všechny statní služby (21) byly zhdnceny jak ústavní. S hledem na cílvé skupiny byl 19 těcht služeb vylučen z dalšíh zkumání. Blíže se materiál věnuje puze 2 službám se zaměřením na sby se zdravtním pstižením s celkvu kapacitu 160 lůžek. 4 Vyský rzdíl mezi pčtem pracvníků a úvazků může být způsben jednak rzdělením výknu činnsti pracvníků mezi jedntlivými službami pskytvanými pskytvatelem neb v návaznsti na kumulaci pzic u jednh zaměstnance (jeden pracvník v rámci části úvazku může pracvat ve funkci údržbáře, správce a pracvníka v kuchyňském prvzu). Tt platí pr všechny níže sledvané služby. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 5/20

6 V daných dvu službách žil k : celkem 167 uživatelů, 5 z th 0 dětí. Pracval zde 69 pracvníků v přímé péči v rámci 54,7 úvazku a 35 statních pracvníků v rámci 25,1 úvazku. Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jednh uživatele se phybvaly rčně v rzmezí d d Kč. Průměrný rční náklad na jednh uživatele v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D těcht zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic nebyl zjištěn u žádné z těcht služeb. Chráněné bydlení Ve Středčeském kraji byl k pskytván celkem 27 služeb chráněné bydlení s kapacitu 542 lůžek. Z th byl zhdncen: neústavních 12 služeb se suhrnnu kapacitu 216 lůžek, ústavních 15 služeb se suhrnnu kapacitu 326 lůžek. S hledem na cílvu skupinu sby se zdravtním pstižením, která je pr tent materiál určena, byly některé služby vylučeny. Bližší infrmace byly zjišťvány u 12 služeb chráněnéh bydlení s kapacitu 191 lůžek, pskytvaných na 28 místech. Z th byl značen: 14 míst pskytvání se suhrnnu kapacitu 69 lůžek jak neústavních; 14 míst pskytvání se suhrnnu kapacitu 122 lůžek jak ústavních. V ústavních místech pskytvání žil k : celkem 113 uživatelů, z th byl 0 dětí. Pracval zde 72 pracvníků v přímé péči v rámci 51,49 úvazku a statních pracvníků 85 v rámci 17,10 úvazku. Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d Kč d Kč. Průměrný rční náklad na lůžk v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D těcht zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti sciálních služeb plynucí z prvedených investic byl zjištěn u Dmva Barbra Kutná Hra, pskytvatele sciálních služeb a je stanven d rku Týdenní stacináře Ve Středčeském kraji byl k pskytván celkem 15 služeb týdenní stacinář s celkvu kapacitu 224 lůžek. Z th: 5 Pčet uživatelů a pčet lůžek se může lišit s hledem na t, že v průběhu rku využije pstupně jedn lůžk více uživatelů (jeden uživatel dchází a přichází jiný). Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 6/20

7 neústavní je 1 služba s kapacitu 17 lůžek; ústavních je 14 služeb s kapacitu 207 lůžek. Z th 1 ústavní služba (míst pskytvání) je určena primárně senirům týdenní stacinář sv. Anežky České pr seniry v Beruně a tent materiál se jí dále nezabývá. Materiál se dále zabývá 13 ústavními službami týdenní stacinář pr cílvu skupinu sby se zdravtním pstižením, které jsu pskytvány na 14 místech s kapacitu 199 lůžek. V těcht službách žije: celkem 172 uživatelů, z nichž byl 20 dětí. Pracval zde 241 pracvníků v přímé péči na 72,52 úvazku a pracvníků statních 152 na 39,85 úvazku. Výdaje na prvz těcht zařízení byly d rku 2007 d rku 2011 (včetně) celkem Kč, tj. průměrně Kč za rk. Náklady na jedn lůžk se phybvaly v rce 2011 v rzmezí d Kč d Kč. Průměrný rční náklad na jedn lůžk v rce 2011 činil Kč, tj Kč měsíčně. D těcht zařízení byl d rku 2007 investván celkem Kč. Závazek udržitelnsti byl zjištěn u 5 pskytvatelů ústavní služby týdenní stacinář, u nichž nejdelší je stanven u pskytvatele Zvneček Bylany, pskytvatele sciálních služeb Český Brd a je stanven d rku Finanční prstředky pskytnuté Středčeským krajem na prvz sciálních služeb Středčeský kraj pskytuje finanční prstředky na prvz sciálních služeb pr sby se zdravtním pstižením frmu dtačníh prgramu a příspěvkem zřizvatele. Příspěvek zřizvatele směřuje převážně d ústavních služeb. Dalšími zdrji financvání jsu příjmy d klientů, dtace d státu (přímé dtace z MPSV a dtace pskytnuté krajským úřadem na základě rzhdnutí MPSV), příjmy z vlastní činnsti, příjmy d zdravtních pjišťven, statní příjmy, případně přijaté dary (d právnických a fyzických sb) 6. Středčeský kraj pdpruje pbytvé a kmunitní sciální služby ve svém reginu prstřednictvím Humanitárníh fndu, a t dvěma způsby: Pdpra sciálních služeb na místní a reginální úrvni pskytvaných zejména senirům a sbám se zdravtním pstižením (investiční neb neinvestiční). Investiční finanční dtace pskytnuté ze Středčeskéh Humanitárníh fndu v rámci Tematickéh zadání - sciální blast pr rk Středčeský kraj dále využívá další mžnsti čerpání finančních prstředků na pdpru sciálních služeb z fndů Evrpské unie v rámci OP LZZ: Základní síť sciálních služeb ve Středčeském kraji prjekt se zaměřuje na zajištění pskytvání a zajištění dstupnsti vybraných sciálních služeb sbám sciálně vylučeným neb hrženým sciálním vylučením na celém území Středčeskéh kraje. Prjekt je realizván v bdbí 1. březen 2009 až 31. prsinec Pdrbnsti viz Ústavní sciální služby pr sby s pstižením ve Středčeském kraj (MPSV 2013) Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 7/20

8 Zvyšvání kvality sciálních služeb ve Středčeském kraji prjekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců příspěvkvých rganizací zřizvaných krajem, na pskytvatele pbytvých služeb pr seniry a sby se zdravtním pstižením nezřizvané krajem; na pskytvatele pečvatelské služby; sciální pracvníky bcí a kraje. Prjekt je realizván v bdbí d 1. srpna 2011 d 31. července Nvé ústavní služby Od rku 2009 vznikly ve Středčeském kraji 4 nvé služby, které byly značeny jak ústavní. Jedná se službu dmvy pr sby se zdravtním pstižením pskytvanu Centrem služeb Slunce všem.p.s., služba chráněné bydlení pskytvaná Dmvem Barbra Kutná Hra, p.s.s., a 2 služby týdenní stacináře pskytvané Týdenním stacinářem Handicap centra Srdce,.p.s. a Dbrmysl.p.s. 2.2 Zhdncení stavu transfrmace ústavní péče v péči kmunitní Přehled silných a slabých stránek kraje s hledem na transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní (SWOT analýza). Silné stránky Slabé stránky Středčeský kraj: Středčeský kraj: má zpracvané a schválené zásadní strategické má 85 % z celkvé kapacity pbytvých služeb materiály, které zahrnují aktivity na pdpru transfrmace, deinstitucinalizace a kmunitních pr lidi se zdravtním pstižením ústavníh charakteru; služeb: Střednědbý plán rzvje sciálních má v ústavních službách 113 dětí d 18 let; služeb Středčeskéh kraje na bdbí , Plán vyrvnávání příležitstí pr sby se zdravtním pstižením; nemá strategii transfrmace ústavních služeb na úrvni kraje (plánvání, řízení prcesu, analýzy, vnitřní kmunikace apd.); má zanesenu pdpru pečujících sb ve má ve Střednědbém plánu transfrmaci strategických dkumentech; becně, bez knkrétních krků. Sučasně plán je zapjen d prjektu MPSV Pdpra bsahuje patření směřující k udržení stávající transfrmace sciálních služeb realizvanéh kapacity ústavních služeb, u senirských služeb z OP LZZ; směřuje k pdpře investic d bjektů a pdpruje transfrmaci zařízení zapjenéh d k výstavbě nvých; prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb nemá u zřizvaných rganizací nastaven systém Vyšší Hrádek, p. s. s.; plánvání tak, aby rzvjvé plány rganizací pdpruje čerpání investičních prstředků směřvaly k transfrmaci; z Integrvanéh peračníh prgramu (dále jen nemtivval zařízení Bellevue, p. s. s. k většímu IOP), kraj je chten financvat neuznatelné náklady spjené s realizací tht prjektu; zapjení d prjektu Pdpra transfrmace, ani mu neumžnil čerpání finančních prstředků realizuje individuální prjekty zaměřené na z IOP; pdpru sciálních služeb: Základní síť sciálních služeb ve Středčeském kraji jak zadavatel sciálních služeb upřednstňuje eknmické tázky před naplňváním lidských práv; Zvyšvání kvality sciálních služeb ve psuzuje finanční únsnst u nvě budvaných Středčeském kraji zaměřen na vzdělávání kmunitních služeb nikli stávajících; zaměstnanců příspěvkvých rganizací nezabývá se účelnstí vynakládaných zřizvaných krajem; prstředků d ústavních služeb, financuje realizval další prjekty z Reginálníh činnsti, které nesuvisí se zajišťváním peračníh prgramu Střední Čechy finanční pdpry uživatelům služby (údržba parků, prstředky využity na zlepšení kvality a bazén, vyský pdíl prvzních pracvníků); dstupnsti pskytvaných sciálních služeb směřuje finanční prstředky určené pr sciální Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 8/20

9 (převážně služby chráněné bydlení); aktivně mtivval pskytvatele sciálních služeb d čerpání z prstředků OP LZZ Výzvy pr předkládání grantvých prjektů v rámci blasti pdpry 3.1 Pdpra prcesu transfrmace pbytvých sciálních služeb dále jen výzva č. 87); realizuje investice z vlastníh rzpčtu, které pdprují vznik kmunitních typů služeb u zřizvaných ústavních služeb; zřizuje rganizace, které mají zkušensti s prcesem transfrmace a deinstitucinalizace i mim prjekt Pdpra transfrmace sciálních služeb a jsu částečně transfrmvány, např. Zahrada, p. s. s.; pskytuje investiční prstředky na rzvj kmunitních služeb prvzvaných neziskvým sektrem (Asciace pmáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy,. s.); vyhlašuje dtační prgramy na prvz a navazující aktivity i pr rganizace, které nejsu zřizvány krajem; pdpruje zřizvané rganizace v pskytvání kmunitních pbytvých služeb frmu nájemníh bydlení; pdpruje rzvj kvality sciálních služeb frmu vzdělávání ředitelů a statních pracvníků zřizvaných příspěvkvých rganizací (např. prstřednictvím prjektu Zvyšvání kvality sciálních služeb ve Středčeském kraji )l zajišťuje na úrvni dbru sciálních věcí agendu transfrmace sciálních služeb pvěřeným pracvníkem; vytvřil Adresář sciálních služeb ve Středčeském kraji (k dispzici je i v elektrnické pdbě na webvých stránkách Středčeskéh kraje); přádá kulaté stly, semináře a další setkání k tématům týkajících se sciálních služeb a prcesu plánvání sciálních služeb; využil příležitsti vzdělávat management v sciální blasti v akreditvaném vzdělávacím prgramu Řízení transfrmace sciálních služeb realizvaným Nárdním centrem. služby převážně d ústavních služeb, pdpra nestátních neziskvých rganizací pskytující kmunitní služby je minimální; transfrmuje některá ústavní zařízení jen částečně dchází k neúměrnému navyšvání prvzních nákladů nvě vznikajících a stávajících ústavních sciálních služeb (Bellevue, p. s. s.); umžňuje přijímání nvých uživatelů d ústavních služeb; nedstatečně pdpruje infrmvanst laické a dbrné veřejnsti prcesu transfrmace a deinstitucinalizace; deklaruje puze frmální pdpru cílvé skupiny pečujících sb nejsu činěny knkrétní krky k zapjení tét cílvé skupiny např. d plánvání služeb; nezapjuje uživatele sciálních služeb d hdncení kvality pskytvané služby; nedstatečně zajišťuje uplatňvání práv lidí s pstižením v rámci svých zřizvaných rganizací, např. bariérvé stavby, bjekty (Bellevue, p. s. s.), vylučené lkality (Dmv Buda, p.s.s), vícelůžkvé pkje, nedstupné veřejné služby; nedstatečně pdpruje zaměstnávání lidí se zdravtním pstižením v reginu; umžňuje uživatelům s nízku míru nezbytné pdpry být pasivními příjemci péče, nedstatečně se pracuje na jejich seberzvji, vlnčasvé aktivity jsu nabízeny v rámci zařízení; nepskytuje zřizvaným rganizacím metdicku pdpru veducí k deinstitucinalizaci; vnímá prces transfrmace puze vzhledem k cílvé skupině sby se zdravtním pstižením tzn. nerzvinutí myšlenky, že becné principy lidské důstjnsti a ddržvání práv člvěka se týkají všech pbytvých sciálních služeb (seniři). Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 9/20

10 Příležitsti (vnější, existující) Ohržení (vnější, existující) Využití dbré praxe d kvalitních pskytvatelů kmunitních sciálních služeb v kraji i v celé ČR - např. výměnné stáže pr pracvníky v sciálních službách. Využití výstupů a metdik Nárdníh centra k dalšímu rzvji deinstitucinalizace v kraji. Využití dbrníků k pdpře deinstitucinalizace napříč různými bry (řízení změny, risk management, architektura, PR). Zrušení závazků udržitelnsti u ústavních služeb. Při registračním řízení neschvalvat změny veducí k navýšení kapacity stávajících ústavních zařízení, případně veducích ke vzniku ústavních služeb (viz Mravskslezský kraj - využití zkušenstí kraje, který v rce 2012 zamítl změnu registrace sciální služby, která zvyšvala její kapacitu s dvláním na práva uživatelů a kvalitu jejich živta). Pdpra kraje pskytvatelům sciálních služeb ústavníh typu při tvrbě rzvjvých plánů směřujících k transfrmaci a deinstitucinalizaci. Využití finančních zdrjů pr pdpru transfrmace z dalších zdrjů (např. výzva č. 87) Zapjení cílvé skupiny pečujících sb d kmunitníh plánvání v jedntlivých lkalitách. Změna plitických pririt v kraji plitická pdpra deinstitucinalizace v kraji. Zkušensti s využitím běžných a dstupných frem bydlení pr pskytvání služeb v kmunitě (např. frmu prnájmu bytů Vyšší Hrádek, p. s. s., Bellevue, p. s. s.). Zkušensti s pskytváním pbytvé sciální služby v kmunitě i lidem s vysku míru nezbytné pdpry (Bellevue, p. s. s.). Časvé mezení využití finančních prstředků z Evrpských fndů (např. zánik některých služeb sciální prevence p uknčení Evrpských dtací) Útlum neb absence dtačních titulů na pdpru kmunitních služeb (investiční i neinvestiční). Nedstatečná plitická pdpra pr realizaci transfrmace a deinstitucinalizace ve větším měřítku jak na úrvni státu, tak na úrvni vedení kraje. Odbrná veřejnst vnímá humanizaci jak dstatečnu Principy deinstitucinalizace nejsu dstatečně reflektvány v blasti vzdělávání buducích dbrníků. Sučasná právní úprava umžňuje vznik nvých ústavních služeb Nedstatečné pkrytí služeb umžňující lidem s pstižením žít ve svém přirzeném prstředí. Dluhdbý závazek udržitelnsti u některých bjektů, kde jsu pskytvány pbytvé sciální služby (např. Zvneček Bylany, p.s.s. má závazek udržitelnsti d rku 2050) Návrat a pskytvání pbytvé sciální služby v půvdním bjektu v Ledcích - Bellevue, p. s. s. Nedstatečná infrmvanst dbrné veřejnsti mžnstech živta lidí s pstižením v kmunitě - sudci, sudní znalci, zdravtnický persnál, veřejní patrvníci, pracvníci bcí, samsprávy V kraji půsbí pskytvatelé pskytující velkkapacitní pbytvé služby sciální péče, kteří nejsu zřizváni Středčeským krajem (např. Centrum sciálních služeb Tlskv, státní příspěvkvá rganizace, zařízení zřizvaná hlavním městem Prahu). Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 10/20

11 3. Dpručení k transfrmaci ústavní péče Deinstitucinalizace je v sučasné splečenské situaci nutnu pdmínku pr naplnění úklů a cílů, které stjí před sciálními službami. Ústav jak instituce reprezentující sciální péči minuléh stletí není schpen svým uživatelům zaručit naplnění jejich bčanských a lidských práv a práva na jejich sebeurčení tedy rzhdvání sbě, a ani je v tmt hledu pdprvat. Tak vzniká napětí mezi pstavením lidí s pstižením, které mají splečensky přiznané, a způsbem, jakým je jejich pdpra realizvána. Deinstitucinalizace sciálních služeb znamená změnu (transfrmaci) institucinální (ústavní) péče v péči kmunitní. Je t změna, která usiluje t, aby i uživatelé sciálních služeb žili ve svém dmvě a živtem pdle své vlastní vlby tak, jak je t ve většinvé splečnsti běžné. Pr zadavatele sciálních služeb je deinstitucinalizace úspěšně završena, když mají bčané přístup ke službám, které reagují na jejich ptřeby a jsu pskytvány za dstupnu cenu v místě a čase, kdy je bčan ptřebuje. Deinstitucinalizace prběhla úspěšně, když zadavatel plánuje, vytváří pdmínky a pdpruje rzvj zdrjů v kmunitě tak, aby sciální služby uživatele neizlvaly a nenahrazvaly jiné dstupné mžnsti pdpry; a když neprvzuje žádná ústavní zařízení. Pdpra pskytvaná v kmunitě vytváří lepší předpklady pr uplatňvání práv člvěka, jejich chranu a naplňvání, než je tmu v ústavním prstředí. Individuálně pskytvaná pdpra a péče v běžném prstředí vytváří méně příležitstí pr mezvání práv člvěka. 7 Středčeský kraj se prblematiku transfrmace sciálních služeb aktivně zabývá, d prjektu Pdpra transfrmace sciálních služeb zapjil dvě zařízení. Kraj úspěšně předlžil prjektvé žádsti d Integrvanéh peračníh prgramu, které řeší transfrmaci jednh zařízení frmu investic d nvých kmunitních služeb. Účelem následujících dpručení je pdpřit pkračvání transfrmace ve Středčeském kraji tak, aby uživatelé sciálních služeb mhli žít běžným způsbem živta a v běžném prstředí. Dpručení prt směřují k naplnění tří základních cílů deinstitucinalizace: 1. zamezit institucinalizaci dalších lidí; 2. deinstitucinalizvat stávající sciální služby: zrušit ústavy; 3. zajistit dstupnst pdpry v kmunitě. Dpručení zárveň vycházejí z následujících dkumentů, které mhu kraji pskytnut další vdítka a pdpru při plánvání a realizaci transfrmace ústavní péče: Znaky a vdítka deinstitucinalizace; Kritéria kmunitní sciální služby 8 ; Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012). Transfrmace ústavní péče představuje nárčný úkl, jehž realizace vlivňuje práva a kvalitu živta mnha uživatelů sciálních služeb. Pr jeh rzsah a nárčnst je třeba jej rzvrhnut v čase a zvlit pririty pr pstupné rušení ústavních zařízení a jejich nahrazvání pdpru v kmunitě. V následujících dpručeních prt vycházíme z těcht předpkladů: zastavit příjem nvých uživatelů d sciálních služeb je mžné kamžitě zabrání se tak vystavvání dalších lidí negativním vlivům ústavníh prstředí; 7 S využitím Manuálu transfrmace ústavů (MPSV 2013) 8 Manuál transfrmace (MPSV 2013) Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 11/20

12 sučasně s tím je třeba důsledně naplňvat pdpru služeb v kmunitě jak základní frmu pmci lidem, kteří jsu závislí na pmci druhé sby tt patření (níže je rzveden d knkrétních dpručení) je nezbytné převést z rviny prklamací d reálných krků (zejm. v blasti financvání sciálních služeb), přičemž uskutečnit je lze pět kamžitě; rušení existujících ústavních zařízení je třeba s hledem na zvládnutelnst prcesu rzlžit d časvéh bdbí, které pskytne prstr pr kvalitní přípravu a realizaci transfrmace, zárveň ale nebude zbytečně prdlužvat pbyt lidí v ústavním prstředí; na základě zkušenstí ze zahraniční a se sučasným průběhem transfrmace v ČR dhadujeme, že existující ústavní služby ve Středčeském kraji je mžné transfrmvat d rku při transfrmaci ústavních pbytvých sciálních služeb dpručujeme začít těmi zařízeními (transfrmace - fáze 1), která mají dětské uživatele (s hledem na zajištění pdmínek pr jejich zdravý vývj) a následně těmi zařízeními, jejichž technický stav by v brzké dbě vyžadval investiční náklady (reknstrukce a přestavby), nebť není žáducí investvat d nevyhvujícíh ústavníh prstředí (a tím ještě prdlužvat jeh živtnst a dbu, p kteru d něh budu směřváni další lidé) Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 1) S hledem na ptřebu zajistit vhdné pdmínky pr zdravý vývj dětí a mezit dpady, které na ně má pbyt v ústavním prstředí, dpručujeme přednstně najít knkrétní řešení pr každé jedntlivé dítě, které využívá ústavní pbytvu službu ve Středčeském kraji tak, aby se dstal z ústavu zpět d rdiny, případně d vhdné kmunitní služby. Tabulka č. 1. Ústavní služby 11 s dětskými uživateli Název zařízení Druh služby Pčet uživatelů Z th pčet dětí Centrum 83, pskytvatel sciálních služeb Týdenní stacinář 34 3 Centrum u Bartlměje, pskytvatel sciálních služeb Diagnstický ústav sciální péče v Tlskvě Dmv Laguna Psáry Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Časvý hriznt byl stanven s hledem na pčet ústavních zařízení pskytujících služby sciální péče pr sby se zdravtním pstižením ve Středčeském kraji. Termíny stanveny s hledem na pčet ústavních zařízení v jedntlivých krajích: 10 rk 2025 pr kraje s pčtem d 25 ústavních zařízení v kraji; rk 2030 pr kraje s pčtem vyšším než 25 ústavních zařízení v kraji; rk 2035 pr kraje s pčtem vyšším než 50 ústavních zařízení v kraji. Kraj může zvlit také další kritéria pr nastavení pririt transfrmace. Pdrbněji k tmut tématu viz materiál Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji, MPSV Služby s nižší kapacitu než 19 zhdnceny jak ústavní, nebť se nachází v areálu s dalšími sciálními službami. Viz kapitla 2.1 tht materiálu. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 12/20

13 Týdenní stacinář 4 1 Diaknie ČCE středisk Čáslav Týdenní stacinář 14 8 Dmv Krajánek, pskytvatel sciálních služeb Dmv Mladá, pskytvatel sciálních služeb Dmv pd lípu, pskytvatel sciálních služeb Dmv pr sby se zdravtním pstižením Lchvice Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Handicap centrum Srdce, becně prspěšná splečnst Týdenní stacinář 35 4 Integrvané centrum sciálních služeb Odlchvice Kniklec Suchmasty, pskytvatel sciálních služeb Rybka, pskytvatel sciálních služeb Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Splečenství Dbrmysl Týdenní stacinář 11 2 Zahrada, pskytvatel sciálních služeb Zvneček Bylany, pskytvatel sciálních služeb Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Zvneček Bylany, pskytvatel sciálních služeb Týdenní stacinář 3 1 Dále dpručujeme Středčeskému kraji dknčit úplnu transfrmaci zařízení zapjených v prjektu MPSV Pdpra transfrmace sciálních služeb: zařízení Vyšší Hrádek, p. s. s. tak, aby ve stávajícím bjektu nežili žádní lidé ani zde nebyla pskytvána žádná jiná pbytvá sciální služba; zařízení Bellevue, p. s. s. tak, aby sciální služba dmvy pr sby se zdravtním pstižením již nebyla pskytvána v prnajatém bjektu Villa Praga (stávající bjekt neumžňuje ani bezbariérvý přístup). S hledem na hspdárné nakládání s veřejnými prstředky dpručujeme Středčeskému kraji: neinvestvat d budv ústavů žádné prstředky, s výjimku výdajů na řešení havarijních situací. Investice nezbytné k řešení havarijních situací zajišťvat tak, aby neprdlužvaly dbu pbytu lidí v ústavu (zejm. aby nebsahvaly závazek udržitelnsti investic). Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 13/20

14 zajistit transfrmaci zařízení, která se nacházejí ve špatném technickém neb havarijním stavu (míst investvání d bjektů, které dprují ptřebám lidí a pžadavkům na kvalitu sciálních služeb investvat d rzvje pdpry v kmunitě): Tabulka č. 2. Ústavní služby ve vztahu k technickému stavu bjektů vyžadující rzsáhlé pravy Název zařízení Druh služby Stav bjektu Centrum služeb Slunce všem,. p. s. Dmv na Hrádku, p. s. s. Vyšší Hrádek, p. s. s. Dmv Barbra Kutná Hra, p. s. s. SPMP ČR Centrum služeb HVOZDY Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Chráněné bydlení Týdenní stacinář Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Splečenství Dbrmysl Týdenní stacinář Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce Dmv Svjšice Dmvy se zvláštním režimem Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce 3.2 Transfrmvat ústavní zařízení (fáze 2) Suběžně s transfrmací zařízení uvedených v kapitle 3.1 dpručujeme Středčeskému kraji prvést tyt krky pr přípravu transfrmace statních ústavů: zajistit zrušení závazků udržitelnsti plynucích z pskytnutých investičních dtací. Dpručujeme zaměřit se na závazky, které jsu d rku 2018 a dále. S hledem na délku celéh prcesu transfrmace pbytvých sciálních služeb by nebyl efektivní zabývat se zrušením závazků udržitelnsti kratších než d rku Cestu ke zrušení závazků udržitelnsti je úprava smluvních pdmínek pskytnuté dtace, např. frmu ddatku. Tabulka č. 3. Ústavní služby ve vztahu k udržitelnsti investic nutné řešit udržitelnst Název zařízení Pčet uživatelů Stav bjektů Závazek udržitelnsti d rku Zdrj investice Dmv sciálních služeb Vlašská - DOZP 16 zachvalá 2030 Investiční fnd zřizvatele Zvneček pskytvatel Bylany, sciálních 60 nvá/nvě zreknstruvaná 2050 Investiční tituly MPSV Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 14/20

15 služeb Dmv sciálních služeb Vlašská 15 zachvalá 2030 Investiční fnd zřizvatele Zvneček pskytvatel služeb Bylany, sciálních 3 nvá/nvě zreknstruvaná 2050 Investiční tituly MPSV Tabulka č. 4. Ústavní služby ve vztahu k udržitelnsti investic - udržitelnst není nutné řešit Název zařízení Pčet uživatelů Stav bjektů Závazek udržitelnsti d rku Zdrj investice Dmv pskytvatel služeb Zavidv Dmin, sciálních 34 nvá/nvě zreknstruvaná Investiční fnd zřizvatele Dmv Pd Skalami Kurvdice, pskytvatel sciálních služeb 80 zachvalá 2015 Investiční fnd zřizvatele Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb 6 Vyžaduje rzsáhlé reknstrukce 7 nvá/nvě zreknstruvaná 2015 Dtační tituly EU 2015 Dtační tituly EU Splečenství Dbrmysl 11 vyžaduje rzsáhlé reknstrukce 2016 Státní zemědělský intervenční fnd Prgram rzvje venkva dtace určena na vybudvání Infrmačníh a kulturníh centra Dbrmysl zpracvat plán transfrmace všech zbývajících zařízení (viz kapitla 3.3) tak, aby v těcht ústavních službách d rku 2035 nežili žádní lidé. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 15/20

16 3.3 Rzvj sciálních služeb ve Středčeském kraji V blasti rzvje sciálních služeb dpručujeme Středčeskému kraji: vytvřit plán rzvje sciálních služeb, který bude bsahvat knkrétní cíle transfrmace ústavní péče v péči kmunitní: 12 přednstně je řešena situace dětí umístěných v ústavních službách (viz tabulka č. 1) definvané cíle deinstitucinalizace jsu specifické, měřitelné, adekvátní, realistické a termínvané, výsledky jsu veřejné a pravidelně zveřejňvané. strategie deinstitucinalizace nezahrnuje jak jedn z patření změnu druhu pskytvané služby, ale směřuje výhradně ke změně pdmínek pr živt uživatelů. Zárveň je definván, že půvdní bjekty nebudu využívány pr jiné pbytvé sciální služby. strategie směřuje ke zrušení ústavních služeb bez hledu na věk neb míru pstižení. při stanvení plánu transfrmace a při zajišťvání rzvje sciálních služeb respektvat skutečné ptřeby místní kmunity. Sučasnu kumulvanu kapacitu pbytvých služeb v některých blastech přesměrvat d blastí, které nejsu ptřebnými službami vybaveny. Vyská kumulace pbytvých (a zárveň ústavních) sciálních služeb pr lidi s pstižením se týká především blastí: Kladenska; Benešvska; Klínska; Kutnhrska. 12 Deinstitucinalizace a plánvání sciálních služeb v kraji (MPSV 2012) Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 16/20

17 ve stávajících ústavních službách prvést vyhdncení nezbytné míry pdpry 13 u všech uživatelů ústavních služeb, které bude služit jak pdklad pr stanvení pstupu deinstitucinalizace a zhdncení stavu ptřebnsti sciálních služeb. při plánvání služeb zmapvat ptřeby pečujících sb a naplánvat jejich pdpru s cílem zachvání živta lidí se zdravtním pstižením v kmunitě. Učinit z sb pečujících své blízké v dmácnsti (kmunitě) jednu z klíčvých skupin v rámci kmunitníh plánvání již na úrvni bcí, případně i na úrvni kraje. zahájit kmunikaci s pskytvateli ústavních služeb sciální péče na území Středčeskéh kraje, kde není Středčeský kraj zřizvatelem. Jedná se např. Centrum sciálních služeb Tlskv, státní příspěvkvá rganizace, zařízení zřizvaná hlavním městem Prahu Dmv Svjšice, Dmv pr sby se zdravtním pstižením Lchvice, Integrvané centrum sciálních služeb Odlchvice a Dmv pr sby se zdravtním pstižením Lentýn, dále s pskytvateli zřizvanými bcemi, církevními rganizacemi. ptřeby bydlení lidí se zdravtním pstižením řešit přirzenými frmami bydlení nejen výstavbu a investicemi, ale nadále využívat byty, prnájmy. aktivně zapjit zástupce Středčeskéh kraje d kmunitníh plánvání na úrvni bcí tak, aby byl v suladu s deinstitucinalizací sciálních služeb. při nastavvání transfrmace knkrétníh zařízení dbát na specifika různých cílvých skupin, viz dpručení pracvních skupin Organizační zajištění deinstitucinalizace na úrvni Středčeskéh kraje V blasti rganizačníh zajištění deinstitucinalizace dpručujeme Středčeskému kraji: psuzvat veškeré plitiky a činnst kraje z phledu deinstitucinalizace plán rzvje, plány začleňvání, plitiku šklství, zdravtnictví, dpravy, a využívat mžnsti připmínkvání právních nrem v suladu s principy deinstitucinalizace. Všechny aktivity kraje směřvat k naplňvání cíle deinstitucinalizace: zajistit metdicku pdpru v zařízeních pskytujících pbytvé sciální služby ústavníh typu, metdické vedení v bcích, vzdělávání, knzultace při tvrbě kmunitníh plánu tak, aby byly naplňvány cíle deinstitucinalizace, upravit zřizvací listiny zřizvaných rganizací tak, aby byly v suladu s principy deinstitucinalizace, v rámci vedení ředitelů příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby stanvit následující úkly: vypracvat rzvjvé plány rganizací tak, aby jejich realizace pdpřila rzvj kmunitních služeb, zajistit vzdělávání pracvníků zřizvaných rganizací v suladu s deinstitucinalizací, pravidelně hdntit činnst ředitelů příspěvkvých rganizací pskytujících sciální služby, zda je v suladu s principy deinstitucinalizace, 13 Psuzvání míry nezbytné pdpry uživatelů (MPSV 2013) 14 Dpručení pracvních skupin: Specifické ptřeby lidí s duševním nemcněním, Specifické ptřeby pr lidi s tělesným pstižením, Specifické ptřeby pr lidi se zrakvým a duálním pstižením, Oblasti sciálníh začlenění a jejich vazba na služby pr lidi s ptížemi v učení, Ptřeby dětí s pstižením (MPSV 2013) Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 17/20

18 při vypisvání výběrvéh řízení na pzici ředitele příspěvkvé rganizace pskytující sciální služby stanvit pvinnst předlžit kncepci rzvje zařízení v suladu s principy deinstitucinalizace. zajistit účast pracvníků krajskéh úřadu na inspekcích pskytvání sciálních služeb, jejichž hlavním cílem bude sledvat, zda sciální služby přispívají k začlenění uživatelů d běžnéh živta. zajistit meziresrtní splupráci při plánvání sciálních služeb (dbr dpravy, dbr šklství integrace dětí s pstižením d škl, návaznst týdenníh stacináře na speciální šklu, ad.). 3.5 Financvání sciálních služeb (kraj jak zadavatel sciálních služeb) V blasti financvání dpručujeme: Krajskému úřadu Středčeskéh kraje navrhvat takvé přerzdělení státních finančních prstředků, které pdpruje rzvj kmunitních služeb a je v suladu s cíli deinstitucinalizace (týká se zejm. předkládání suhrnné žádsti Krajskéh úřadu Středčeskéh kraje k pskytnutí dtace MPSV ze státníh rzpčtu pr právnické a fyzické sby, které pskytují sciální služby v reginu). Středčeskému kraji zajistit, že stávající finanční tky jducí d ústavních zařízení budu v průběhu transfrmace přesměrvány na nvě vytvářené kmunitní služby. Středčeskému kraji upravit pdmínky krajských dtačních prgramů pdprujících pskytvání sciálních služeb tak, aby byly v suladu s principy deinstitucinalizace, zejm.: stanvit rganizacím, které Středčeský kraj pdpruje v rámci dtačníh prgramu, pvinnst pstupvat v suladu s principy deinstitucinalizace, úpravu dtačních pdmínek zajistit pvinnst účastnit se na kmunitním plánvání všem zřizvaným rganizacím a statním službám, které pdpruje v dtačním řízení, vyžadvat zpracvání rzvjvéh plánu služeb tak, aby byl v suladu s principy deinstitucinalizace. 3.6 Právní úprava v blasti sciálních služeb Středčeskému kraji dpručujeme v rámci jeh zákndárné iniciativy v buducnu předkládat takvé úpravy zákna sciálních službách, které zamezí další institucinalizaci lidí: zejm. mezit pčet sb v jednm areálu pbytvé sciální služby nejvýše na 12 a znemžnit kumulaci více bjektů spjených s pskytváním sciální služby v jednm místě. Krajskému úřadu Středčeskéh kraje dpručujeme aplikvat chranu práv lidí s pstižením při registraci pbytvých sciálních služeb tím, že nebude registrvat sciální služby, které nezajišťují dstatečné pdmínky pr důstjný a kvalitní živt uživatelů (viz zkušensti z Mravskslezskéh kraje) Zkušensti z Mravskslezskéh kraje, který v rce 2012 zamítl změnu registrace sciální služby, která zvyšvala její kapacitu s dvláním na práva uživatelů a kvalitu jejich živta. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 18/20

19 3.7 Metdické vedení pskytvatelů sciálních služeb a zapjení dalších aktérů V tét blasti dpručujeme Středčeskému kraji: definvat kmpetence a dpvědnst pvěřených pracvníků krajskéh úřadu a ředitelů zařízení za prblematiku deinstitucinalizace a transfrmace ve Středčeském kraji. stanvit krdinátra pvěřenéh řízením prcesu transfrmace. prstřednictvím pracvníků krajskéh úřadu prvádět metdické návštěvy zaměřené na kvalitu pskytvaných služeb a ddržvání a chrany práv uživatelů ve zřizvaných rganizacích a ve všech službách, na jejichž prvz Středčeský kraj přispívá. Vyžadvat nápravu zjištěných nedstatků při metdických návštěvách. D hdncení kvality sciální služby zapjit uživatele sciálních služeb v rli hdntitelů, výsledky hdncení zveřejňvat. Dále dpručujeme Středčeskému kraji stanvit příspěvkvým rganizacím kraje pvinnsti a u statních pskytvatelů sciálních služeb pdpřit: zpracvání rzvjvých plánů služeb v suladu s principy deinstitucinalizace. U zřizvaných rganizací je každrčně kntrlvat, u statních pskytvatelů tut skutečnst zhlednit při dtačním řízení. snížení kapacity služby, včetně prvedení příslušné změny v registru služeb, v kamžiku snížení pčtu uživatelů ústavní služby. U statních pskytvatelů tut skutečnst zhlednit při dtačním řízení. infrmvání zájemce službu dstupných službách v přirzeném prstředí a dpadech ústavnsti na jedntlivce; v rámci jednání se zájemcem službu řešit situaci žadatele i s dalšími aktéry (bec, pskytvatelé ) tak, aby byly nejdříve čerpány mžnsti pdpry v přirzeném prstředí, řešení frmu pbytvé služby by měl být až t pslední. Tut skutečnst bude mít pskytvatel sciální služby písemně zaznamenanu; účast na kmunitním plánvání v lkalitách, kde sciální služba půsbí. Tut skutečnst dpručujeme Středčeskému kraji jak zadavateli sciálních služeb v kraji zhlednit v dtačním řízení. 3.8 Oblast kmunikace V blasti kmunikace Středčeskému kraji dpručujeme: zajistit kmunikaci s veřejnstí zveřejňvat infrmace důvdech transfrmace sciálních služeb a tm, jak a d kdy se uskuteční. Klíčvé infrmace by měly být předávány srzumitelnu frmu ve zjedndušeném čtení (rzhdnutí transfrmaci, část plánu rzvje). pdprvat kmunikaci s dbrnu veřejnstí a tevírat témata suvisející s deinstitucinalizací (např. pkračvat v realizaci diskuzních setkání ke knkrétní prblematice týkající se změn v pskytvání sciálních služeb) psilvat kmunikaci mezi rezrty, kterých se deinstitucinalizace týká (šklství, zdravtnictví ). realizvat infrmační a prpagační aktivity směrem k patrvníkům. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 19/20

20 4. Závěr Věříme, že dpručení pmhu k tmu, aby lidé se zdravtním pstižením ve Středčeském kraji mhli žít běžným živtem v kmunitě. Věříme, že předkládaná dpručení vytvří ve Středčeském kraji příležitsti k tmu, aby se nejen lidé se zdravtním pstižením, ale i statní bčané, kteří budu ptřebvat pdpru z důvdu stáří, nemci, apd. mhli navracet d splečnsti a zůstávat sučástí kmunity. Kmunity připravené na sužití s uvedenými cílvými skupinami nejen c se týká sítě ptřebných služeb a pdpry, ale především kmunity vnímající lidí s pstižením jak svji sučást a respektvané partnery. Na závěr bychm rádi pděkvali představitelům Středčeskéh kraje a pracvníkům krajskéh úřadu za práci, kteru dvádějí pr začlenění uživatelů sciálních služeb d běžnéh živta splečnsti. Věříme, že jim dpručení pmhu v tét práci pkračvat a zajistit lepší sciální služby bčanům Středčeskéh kraje. Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní 20/20

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Libereckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Libereckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Pardubickému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Pardubickému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Olomouckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Nárdní centrum pdpry transfrmace sciálních služeb, 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Olmuckému kraji k transfrmaci

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Kraji Vysočina k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Kraji Vysčina k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Plzeňskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Plzeňskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka Aktivita

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Královéhradeckému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Králvéhradeckému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Moravskoslezskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Mravskslezskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více