Akutní vertebrogenní onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akutní vertebrogenní onemocnění"

Transkript

1 Akutní vertebrogenní onemocnění dělení, symptomatologie, kauzální terapie MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc

2 Akutní vertebrogenní onemocnění % pacientů neurologické amb.. OUP Převažují těžší nálezy odesílan lané PL Frekvence onemocnění Krční pateř - velmi častá Hrudní pateř - méně častá Bederní pateř - velmi častá

3 Akutní vertebrogenní onemocnění Etiologie Bolesti pátep teře e bez kořenov enové propagace. Blokáda i.v. kloubků, deg.. změny bez herniace. Obecně lepší prognóza Bolesti pátep teře e s kořenovou propagací. Kořenov enové syndromy při p hernii disku Obecně horší prognóza Častější na OUP

4 Akutní vertebrogenní onemocnění Krční pateř Cervikokraniáln lní sy Cervikovestibulárn rní sy Cervikobrachiáln lní Hrudní pateř Bederní pateř Lumbago Kořenov enové sy Syndrom kaudy sy

5 Cervikokraniální syndrom Iradiace bolestí z okcipitáln lní oblasti postupně nad uši u i aža za oči, o kdy nemocný má pocit vytlačov ování očí. Potíže e jsou jedno nebo oboustranné. Bolesti jsou většinou v tupého charakteru. Provokuje práce ve vynucené poloze hlavy. Meteotropní vlivy jsou značné.

6 Cervikovestibulární syndrom Nejčast astější vertigo v neurologické amb. Provokují pohyby hlavy rotace záklon a předklon. Velmi často doprovází cervikokraniáln lní sy. Vertigo může e být intenzivnější než bolesti Dif.. dg. nutno odlišit it závaz važnou intrakraniáln lní patologii řádově procent nemocných velmi záludnz ludná dg.

7 Cervikobrachiální syndrom Radikulárn rní C 5 m. Deltoideus C6 m. Biceps br. nižší bicipitáln lní reflex C7 m. Triceps br. nižší tricipitáln lní reflex C8 m. ADM nižší reflex felxorů prstů Pseudoradikulárn rní

8 Algické syndromy hrudní pateře Pseudoradikulárn rní imitují i jiná onemocnění klinicky velmi významné pro nebezpečí omylu za sy AP. Radikulárn rní klasické kořenov enové syndromy.

9 Algické syndromy hrudní páteře U pseudoradikulárn rních vždy dif.. diagnostika proti AP. Vertebrogenní bolesti mají obecně delší trvání hodiny a dny a nebývá úzkost. Zpravidla je neprovokuje fyzická zátěž chůze do schodů a kopce. Provokují pohyby hrudní páteře. e. Vyvolává tlak na ramena, hlavu a axiáln lní tlak na hrudník. Nereagují na NTG.

10 Algické syndromy bederní páteře Lumbago Kořenov enové syndromy Syndrom kaudy

11 Lumbago Nejčast astější onemocnění LS pátep teře. e. Blokádá kloubků,, postižen ení měkkých tkání. Nemusí být hernie disku. Relativně dobrá prognóza na vyléčen ení.

12 Kořenové syndromy bederní páteře Klinicky významné koř.sy L4, L5 a S1 Vzácn cné koř. Sy L1, L2, L3 Vždy herniace disku, teorie o kompresi koř.. vláken ve svalu se opouští. Prognóza na vyléčen ení je špatná,, lze očeko ekávat jen zlepšen ení,, protože e medikamenty neodstraní hernii. Recidivy téměřt jisté. Nutné omezení zátěže e bederní páteře, e, u povolání se zátěží pateře nutné posudkové řešení.

13 Syndrom kaudy Jediná indikace k akutní operaci hernie disku Velmi vzácn cná na OUP cca 1x za 2 měsíce. m Komprese Caudae equinae hernií nebo sekvestrem. Bolesti zpravidla vyzařuj ují do obou DKK. Retence nebo inkontinence moči. Perianogenitáln lní hypestézie zie. Vyšet etření nutná MRI. Nad kaudou nesmí slunce zapadnout nebo vyjít!!!!!

14 Diagnostika vertebrogenních onemocnění

15 Cervikokraniální syndrom Anamnéza můžm ůže e být velmi podobná u expanzí ZJL a částečně i u SAH ZJL. Klinické vyšet etření. RTG základní metoda CT mozku - vyloučí jinou etiologii než vertebrogenní. MRI je ideáln lní,, ale není dostupná pro většinu pacientů.

16 Cervikovestibulární syndrom Anamnéza můžm ůže e být velmi podobná u VBI a expanzí ZJL. Klinické vyšet etření. CT mozku je nutné. RTG jen pomocná metoda. MRI dokonale odliší cervikovestibulárn rní syndrom od VBI anamnesticky to můžm ůže být problém, ale v praxi nelze rutině provádět.

17 Cervikobrachiální syndrom Anamnéza je rozhodující a zpravidla stanoví dg. Klinické vyšet etření samostatné diapozitivy RTG základní metoda CT velmi vhodné pokud stačí vyšet etření 3 prostorů. MRI nejlepší ší,, ale není dostupná pro všechny pacienty. EMG a TMS.

18 Kořenový syndrom C5 Autodermografie a hypestézie C5 Velmi vzácný. Deficit síly s m. Deltoideus. Hypotrofie m. Deltoideus. Dif.. dg. u traumatu nutno odlišit it paresu n. Axilaris. EMG a TMS.

19 Kořenový syndrom C6 Autodermografie a hypestezie C6 Velmi častý. Dif.. dg. proti sy KT. Deficit síly s m. Biceps br. Hypotrofie m. Biceps br. Snížen bicipitáln lní reflex. EMG a TMS.

20 Kořenový syndrom C7 Autodermografie a hypestezie C7 Velmi častý. Deficit síly s m. Triceps br. Hypotrofie m. Triceps br. Snížen tricipitáln lní reflex. EMG a TMS.

21 Kořenový syndrom C8 Autodermografie a hypestezie C8 Velmi častý. Dif.. dg. proti sy kub.. kanálku. Deficit síly s m. ADM a Interosseáln lních svalů. Hypotrofie m. ADM a Interosseáln lních svalů. Snížen reflex flexoru prstů. EMG a TMS.

22 Algické syndromy hrudní pateře Pseudoradikulárn rní imitují i jiná onemocnění nutné interní vyšet etření. Radikulárn rní klasické kořenov enové syndromy. RTG základní metoda CT není použiteln itelné pro nutnost vyšet etření více než 3 prostorů. MRI nutné pokud je třeba t verifikovat hernii. EMG a TMS nepoužiteln itelné.

23 Kořenové syndromy bederní pateře Pseudoradikulárn rní imitují i jiná onemocnění, nutné vyšet etření kyč.. kloubů,, chirurgické, urologické a u žen i gynekologické. Radikulárn rní klasické kořenov enové syndromy.

24 Kořenové syndromy bederní pateře Klinicky významné koř.sy L4, L5 a S1 Anamnéza. Klinické vyšet etření samostatné diapozitivy RTG základní metoda CT velmi vhodné pokud stačí vyšet etření 3 prostorů. MRI nejlepší ší,, ale není dostupná pro všechny pacienty. EMG a TMS.

25 Kořenový syndrom L4 Není častý, do dermatomu spíš íše e vyzařuje peudoradikulárn rní bolesti z kyč.. kloubu. Klinické vyšet etření slabost a snížen ení obvodu stehna pro atrofie m. Kvadriceps a je snížen patelárn rní reflex, poz. obrácen cené napínac nací manévry. RTG základní metoda CT velmi vhodné pokud stačí vyšet etření 3 prostorů. MRI nejlepší ší,, ale není dostupná pro všechny v pacienty. EMG a TMS.

26 Kořenový syndrom L5 Velmi častý. Klinické vyšet etření slabost m. Ext.. hal.longus longus a m. Tib. ant. nepostaví se na patu, není alterován žádný reflex, pozitivní napínac nací manévry. RTG základní metoda CT velmi vhodné pokud stačí vyšet etření 3 prostorů. MRI nejlepší ší,, ale není dostupná pro všechny v pacienty. EMG a TMS.

27 Kořenový syndrom S1 Velmi častý. Klinické vyšet etření slabost m. Triceps sur.. nepostaví se na špičku, alterován n r. šl. Achilovy a menší obvod bérce, b pozitivní napínac nací manévry. RTG základní metoda CT velmi vhodné pokud stačí vyšet etření 3 prostorů. MRI nejlepší ší,, ale není dostupná pro všechny pacienty. EMG a TMS.

28 Syndrom kaudy Jediná indikace k akutní operaci hernie disku Velmi vzácný na OUP cca 1x za 2 měsíce. m Komprese Caudae equinae hernií nebo sekvestrem. Bolesti zpravidla vyzařuj ují do obou DKK, nižší reflexy v postižených segmentech, nižší až vyhaslý análn lní reflex. Retence nebo inkontinence moči. Perianogenitáln lní hypestezie. Vyšet etření - při i podezřen ení nutná akutní MRI. Nad kaudou nesmí slunce zapadnout nebo vyjít!!!!!

29 Léčba vertebrogenních syndromů

30 Léčba Medikamentosní Analgetika Antiflogistika Myorelaxantia Vasoaktivní Fyzikáln lní Rehabilitace Elektroléčba

31 Analgetika Nutná klasická silná analgetika nebo opioidy Metamisol Novalgin Tramadol - Tramal Pentazocin Fortral Kodeinová analgetika Alnagon a Korylan Dihydrokodein - DHC

32 Klasická řada: Ibuprofen, diclofenac, Antiflogistika Základ léčbyl Nová antiflogistika: Meloxicam Movalis Nimesulid - Coxtral a Aulin

33 Myorelaxantia Doplňkov ková léčba Tizanidin - Sirdalud Mefenoxalon Dorsiflex Tetrazepam - Myolastan Tolperison - Mydocalm Thiocolchicosid Muscoril Baclofen - Baclofen

34 Vasoaktivní Velmi oblíben bená u pacientů účinek asi většív psychologický než farmakologický. Vasodilatancia: Procain Mesocain Kombinace: Orfenandrin + Dioclofenac - Neodolpasse

35 Děkuji za pozornost

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: 7.4.7 Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ

Více

Infekční a zánětlivá onemocnění CNS. MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc

Infekční a zánětlivá onemocnění CNS. MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Infekční a zánětlivá onemocnění CNS MUDr. Jan Bartoušek OUP FN Olomouc Neuroinfekce Denně jsou na OUP FN odeslání 2 3 nemocní k vyloučen ení neuroinfekce. Skutečná neuroinfekce se vyskytuje méněm než 1x

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Vydavatel: MSD, spol. s r.o., Brno ISBN 978-80-7392-240-5 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah řazený podle

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu

Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Doporuèené postupy Doporuèení pro èasné rozpoznání posti ení skeletu maligním procesem a pro èasnou diagnostiku mnohoèetného myelomu Vypracovala Èeská myelomová skupina ve spolupráci se specialisty z oborù:

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB

Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Formy fyzioterapie u patologie rotátorové manžety s důrazem na kliniku CLBB Bakalářská práce Autorka: Blanka Formánková Studijní

Více

Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy naše zkušenosti

Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po poranění míchy naše zkušenosti 153 Diagnostika a léčba bolesti u pacientů po míchy naše zkušenosti MUDr. Veronika Hyšperská, MUDr. Jiří Kříž Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol,

Více

MUDr. Jan Mareš, MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc

MUDr. Jan Mareš, MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc MOČOVÁ INKONTINENCE Z POHLEDU NEUROLOGA MUDr. Jan Mareš, MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc Močová inkontinence (MI) se vyskytuje u řady

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 2. - 4. 4. 2008 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost a Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy klinické použití pro léčbu chronické bolesti výhody a rizika Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Chronická bolest - metody analgezie farmakoterapie 90-95 % invazivní metody 5-10 % rehabilitační

Více

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA

ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky. Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA xxx. CZ9726603 ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES na počest 100. výročí české radiodiagnostiky Špindlerův Mlýn, 10. -12. října 1996 hotel Harmony ABSTRAKTA Radiologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene

Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Fyzioterapie u syndromu bolestivého ramene Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Kos Vypracovala: Barbora Koukalová

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

Z POMEZÍ NEUROLOGIE. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha

Z POMEZÍ NEUROLOGIE. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha VÝZNAM HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VERTEBROGENNÍCH OBTÍŽÍ doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha I přes pokrok ve vyšetřovacích

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více