Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou"

Transkript

1 Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, Lomnice nad Popelkou Telefon : e- mail : p. výroční zpráva organizační složky za rok 2015 Motto: Mám dvě ruce: jednu, abych stiskl dlaň těch, s kterými kráčím, a druhou, abych zvedl ty, kteří padají. Jean - Marie Guyau Lomnice nad Popelkou ke dni předkládá : Nosková Olga 1

2 Obsah Základní údaje o organizaci str. 3 Poslání str. 3 Cíle str. 3 Cílové skupiny str.3-4 Časová dostupnost str. 3-4 Zpráva z činnosti organizace str Personální zajištění str. 5 Profesní rozvoj pracovníků str. 5-6 Stáže, praxe v organizaci str. 6 Klienti str. 6-7 Statistika poskytnuté péče str Cena za poskytnutou péči leden prosinec 2015 str. 12 Hospodaření organizace str Zhodnocení cílů v roce 2015 str. 16 Cíle pro rok 2016 str. 17 Závěr str. 17 2

3 Základní údaje o organizaci : název : adresa : statutární zástupce : ředitelka: druh služby : Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, Lomnice nad Popelkou Mgr. Josef Šimek, starosta Olga Nosková pečovatelská služba identifikátor služby : forma poskytování: ambulantní, terénní telefon : mobil : , , www stránky : kapacita terénní a ambulantní služba klientů Jedná se o maximální denní kapacitu počtu klientů na jednoho pracovníka. Pečovatelská služba je registrovanou terénní sociální službou dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Je členem České asociace poskytovatelů pečovatelské služby. Poslání Posláním Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou je poskytovat služby klientům v místě bydliště, které vedou k podpoře dosavadního způsobu života ve vlastním prostředí. 3

4 Cíle podpořit klienty v soběstačnosti a v péči o vlastní osobu podpořit klienty v tom, aby mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí Cílová skupina pro poskytování pečovatelské služby klienti, kteří pobírají starobní důchod, potřebují podporu v péči o vlastní osobu, výživu a domácnost, tuto jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci, žijí na území města Lomnice nad Popelkou a v integrovaných obcích (Chlum, Rváčov, Skuhrov, Želechy, Nové Dvory, Košov, Ploužnice, Rváčov, Dráčov, Černá, Tikov, Morcinov) a v okolních obcích (Nová Ves nad Popelkou, Stružinec) po sepsání smlouvy o poskytování finančního příspěvku na provoz pečovatelské služby, s Městem Lomnice nad Popelkou klienti, kteří mají přechodně snížené schopnosti z důvodu zdravotního stavu, nepobírají starobní důchod, potřebují podporu v péči o vlastní osobu, výživu a domácnost, a tuto jim nemohou poskytnout rodinní příslušníci (jsou po těžké nemoci, operaci, po úrazu, ), v obcích viz výše Časová dostupnost pečovatelské služby Terénní pečovatelskou službu je možno využívat : pondělí- pátek 6:30-15:00 17:00-19:00 dny pracovního volna a klidu 8:00-9:00 12:00-13:00 17:00-19:00 Jiný než výše uvedený čas dle aktuální potřeby klientů sociální služby je možno domluvit. Ambulantní pečovatelskou službu je možno využívat: pondělí-pátek 8:00-14:00 Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s klientem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb a vše je zaznamenáno v osobním plánu péče. Vychází se vždy z jeho konkrétních potřeb pro aktuální období, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. Zpráva z činnosti organizace 4

5 Personální zajištění zaměstnanci počet úvazek ředitelka 1 1 Sociální pracovnice 1 0,5 pracovníci v sociálních službách 5 4,9 veřejně prospěšné práce : 1 1 řidič 1 0,5 pracovníci na DPP 1 0,01 Celkem 10 7,91 Profesní rozvoj zaměstnanců pracujících v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. počet zaměstnanců počet hodin téma semináře, školení, stáže 7 5 Psychohygiena Akreditovaný vzdělávací program č. 2013/0273-PC/PS 4 4 Psychologie vztahů Školící akce 2 16 Duševní choroby Akreditovaný sem. 6 6 Péče a komunikace s uživateli se syndromem demence Akreditovaný vzdělávací program č. 2012/0918-PC/PS 6 6 Sociální služby Semily stáž 2 8 Jak umíme komunikovat? 2 8 Problematika inkontinencí 2 8 Osoby s duševním onemocněním jako Akreditovaný vzdělávací program č. 2012/0057-PC/VP/PP Akreditovaný vzdělávací program č. 2014/0724-PC/SP/VP/PP Akreditovaný vzdělávací program č.2015/00369-pc 5

6 uživatelé pečovatelských služeb 1 8 Trénování paměti I. Akreditovaný vzdělávací program č.2014/1104-pc/pp 7 6 supervize 7 2 BOZP, PO 5 2 Školení řidičů Stáže a praxe vykonané v pečovatelské službě počet stážistů, praktikantů vysílající organizace počet hodin datum 2 praxe bfz o.p.s. Cheb stáž Zdravotně sociální služby Turnov 5 září-říjen stáž Pečovatelská služba Jilemnice praxe SOŠ Hořice Klienti pečovatelské služby Muži 22 Ženy 91 6

7 Věková struktura klientů 2015 Vývoj počtu klientů Rok Počet klientů k Počet klientů za sledovaný rok Průměrný počet klientů za měsíc Počet nových klientů Důvody ukončení služby 7

8 Sazebník úhrad Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, Obránců míru 1188 Schváleno usnesením RM č. 204/13/R ze dne Úkon úhrada všední dny úhrada dny pracovního volna, klidu a svátky 1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby Základní sociální poradenství zdarma neposkytuje se Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110,- /1hod. 120,-/ 1hod Pomoc při oblékání a svlékání 110,-/ 1hod. 120,-/ 1hod Pomoc při prostorové orientaci 110,-/ 1hod. 120,-/ 1hod Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 110,-/ 1hod. 120,-/ 1hod Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při úkonech osobní hygieny /1hod. 120,-/ 1hod Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 110,-/ 1hod. neposkytuje se Pomoc při použití WC 110,-/ 1hod. 120,-/ 1hod Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Dovoz nebo donáška jídla 20,-/ úkon 23,-/ úkon Pomoc při přípravě jídla a pití 110,-/úkon 120,-/ 1hod Příprava a podání jídla a pití 110,-/úkon 120,-/ 1hod Pomoc při zajištění domácnosti Běžný úklid domácnosti, údržba spotřebičů 110,-/ 1hod. 120,-/ 1hod Pomoc při zajištění velkého úklidu 120,-/ 1hod. neposkytuje se Donáška vody 110,-/ 1hod. neposkytuje se Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 110,-/ 1hod. 120,-/ 1hod Běžný nákup 110,-/ 1hod. neposkytuje se Velký nákup,nákup týdenní,ošacení, vybavení domácnosti, 110,-/ úkon neposkytuje se 8

9 Pochůzka 110,-/ 1hod. neposkytuje se Praní prádla 60,-/ 1kg neposkytuje se Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovázení klientů ( k lékaři, na úřady, ) 110,-/ 1hod. neposkytuje se 2. Fakultativní služby Dohled a kontrola klienta 110,-/1 hod. 120,-/ 1 hod. Dovoz klientů město Lomnice n.p. 24,-/ 1 km neposkytuje se Jídelníček 2,-/ list neposkytuje se Zapůjčení pomůcek pro klienty pečovatelské služby WC křeslo, sedátko do vany 5,- Kč/den 5,- Kč/den Chodítko 5,- Kč/den 5,- Kč/den Invalidní vozík 10,-Kč/den 10,-Kč/den Pokud zajištění úkonu vykonává více než jedna pečovatelka, násobí se spotřebovaný čas počtem pečovatelek, které úkon provádějí (velký úklid, běžný úklid, apod.). K času strávenému u klientů se započítává čas nezbytný pro zajištění služby (příprava, cesta, administrativa ). Fakultativní služby lze poskytnout pouze při využívání základních činností. Úhrada za fakultativní úkony může být dle 77, zákona 108/2006 Sb., v platném znění, stanovena v plné výši za tyto služby. Účastníci odboje-uvedeni v 75 budou mít bezplatné služby uvedené v b.1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby, v b.2. Fakultativní služby bude požadována úhrada. Pracovnice sociální péče (pečovatelka) může službu odmítnout, je- li ohrožen její život nebo zdraví (agresivita klienta, poškozené elektrické přístroje, volně pobíhající pes, atd.) Tento přehled úhrad nabývá účinností dnem a zároveň se ruší Ceník úhrad schválený usnesením RM č. 19 /12/R, ze dne Pečovatelská služba byla poskytnuta zdarma dvěma klientům v cenové výši ,00 Kč. 9

10 Statistika poskytnutých činností pečovatelské služby činnosti pečovatelské služby rok 2013 rok 2014 rok 2015 Základní sociální poradenství Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání Pomoc při prostorové orientaci Pomoc při přesunu na lůžko, vozík Pomoc při úkonech osobní hygieny v SOH Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta Pomoc při použití WC Dovážka teplého jídla Pomoc při přípravě jídla a pití Příprava a podání jídla a pití Doprovázení Běžný úklid domácnosti, údržba spotřebičů Pomoc při zajištění velkého úklidu, mytí oken) Donáška vody Topení v kamnech Nákup- běžný, velký nákup Pochůzka Praní a žehlení prádla Dohled a kontrola klienta Dovoz Pedikúra Pronájem, opotřebení jídlonosičů neevidováno neevidováno 490 hod. 293 hod. 289 hod. 300 hod. 145 hod. 176 hod. 163 hod. 2,5 hod. 4 hod. 8 hod. 41 hod. 34 hod. 32 hod. 192 hod. 166 hod. 80 hod. 362 hod. 402 hod. 378 hod. 28 hod. 81 hod. 52 hod úkonů 7411 úkonů 8189 úkonů 24 hod. 23 hod. 8 hod. 108 hod. 228 hod. 215 hod. 57 hod. 76 hod. 75 hod. 457 hod. 487 hod. 643 hod. 70 hod. 77 hod. 104 hod hod. 1 hod hod. 430 hod. 460 hod. 280 hod. 259 hod. 324 hod. 430 kg 446 hod. 625 kg 351 hod. 199 hod. 111 hod. 81 úkonů 62 úkonů 108 úkonů 409 úkonů neposkytuje se neposkytuje se 444 úkonů

11 Jídelníček Zapůjčení pomůcek pro klienty pečovatelské služby 409 listů 493 listů 771 listů 61 úkonů 274 úkonů 365 úkonů Činnosti vykonané za rok 2015 v % Celkem odpracované hodiny (dny pracovního volna a klidu, odpolední služba) a počet klientů, kteří je využili za rok 2015 I.Q.2015 II.Q.2015 III.Q.2015 IV.Q.2015 Celkem r.2015 So,ne,sv, 48 hod. 37 hod. 36 hod. 63 hod. 184 hodin odpolední služba 67 hod. 63 hod. 59 hod. 81 hod. 270 hodin využilo klientů klientů 11

12 Cena za poskytnutou péči (leden-prosinec 2015) Základní činnosti hodin 2 915, ,81 Kč úkonů 8 189, ,50 Kč kg 625, ,00 Kč Celkem: ,31 Kč Fakultativní činnosti hodin 110, ,42 Kč Doprava km ,00 Kč jídelníček ,00 Kč Zapůjčení pomůcek ,00 Kč Celkem: ,42 Kč 12

13 Celkem příjmy za rok 2015 Příjmy za PS Účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje Dotace úřadu práce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem příjmy: ,00 Kč Celkem výdaje za rok 2015 Mzdové náklady Nákup materiálu (ochranné pomůcky, úklidové, prací prostředky, ) ,00 Kč ,41 Kč Energie( teplo, el. energie, studená voda) Pohonné hmoty: Nákup služeb(školení,služby peněžních ústavů, ostatní nákupy) ,00 Kč ,60 Kč ,39 Kč 13

14 Neinvestiční nákupy a související výdaje (opravy a údržba, cestovné, ) Neinvestiční transfery (náhrady mezd v době nemoci, neinvestiční transfery spolkům, obyvatelstvu) ,46 Kč , 00 Kč Celkem výdaje: ,00 Kč Finanční náklady Města Lomnice nad Popelkou- zřizovatele za rok

15 Vývoj nákladů na pečovatelskou službu r r rok Náklady na PS celkem Úhrady od klientů PS Dotace Liberecký kraj (MPSV) Dotace Liberecký kraj Město Lomnice nad Popelkou Úřad práce Obce Auta pečovatelské služby 15

16 Auto SZP Průměrně najeto za 1 den Průměrná spotřeba na 100 km Najeto celkem Spotřeba litry Celkem najeto km Kč Citroen Berlingo 3L km 9,7 l 8812 km 863 l Kč Suzuki 4L km 13 l 2768 km 370 l Kč Kontrolní činnost Pravidelné kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje na úseku : provozovny zajišťující dovoz stravy, střediska osobní hygieny a prádelny nezjištěny žádné nedostatky Inventarizace majetku nezjištěny žádné nesrovnalosti Kontrola ředitelky- bezpečnost práce, docházka, poskytování služeb, kontrola osobních plánů Vyhodnocení plánu a cílů za rok 2015 Kvalifikace a odbornost zaměstnanců se zvyšovala dle vzdělávacího plánu na rok 2015, byla zaměřena hlavně na duševní choroby a komunikaci s uživateli. Zaměstnanci se pravidelně účastnili týmové supervize s Mgr. Helenou Housovou. Dne 12.listopadu se konal den otevřených dveří, veřejnost byla seznámena jak s prostory domu i s poskytovanými pečovatelskými službami. Celkem se přišlo podívat 21 lidí, z toho 3 zaměstnanci města, 2 sociální pracovníci z Domova pro seniory z Rokytnice nad Jizerou, 2 sociální pracovníci z nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou. Vyhodnocení dotazníku na kvalitu poskytované služby zaměřené na : všeobecnou informovanost o nabídce služeb, spokojenost, zájem o služby, které nejsou v nabídce, zájem o aktivizační činnosti. Celkem rozdáno 77 dotazníků, vrátilo se 59 vyplněných. Zjištěn zájem o aktivizační programy (relaxační cvičení, besedy, práce na PC. Aktivizační činnosti byly začleněny do nového úhradového ceníku služeb a budou poskytovány jako fakultativní v roce Celé vyhodnocení dotazníku je k nahlédnutí u ředitelky PS. Pravidelně 1 x měsíčně se scházela skupina obyvatel domu na trénování paměti s lektorem p. Zdeňkem Chourou Organizace si udržela finanční stabilitu za podpory dotací Libereckého kraje, který z rozpočtu MPSV podpořil pečovatelskou službu ,-Kč, úřadu práce a zřizovatele Města Lomnice nad Popelkou Podařilo se uskutečnit naplňovat ustanovení zákona o sociálních službách a umožnit občanům setrvání v přirozeném prostředí, v souladu s posláním organizace, doma dožilo 76 % klientů (včetně zrušených smluv ), do domova pro seniory odešlo 6 klientů -24 %. 16

17 V roce 2015 byly přijaty 4 stížnosti od klientů, 1 byla předána k řešení na odbor majetku města, týkala se problému s bytem, další se týkaly poskytování pečovatelské služby a byly řešeny v týmu pracovníků na poradě Konec roku byl slavnostně ukončen předvánočním posezením s našimi klienty, za krásnou atmosféru děkuji panu Mgr. Hrdinovi, paní Soně Šulcové a dětem z pěveckého souboru Základní školy Lomnice nad Popelkou. Hlavní plány a cíle na rok 2016 Dále pracovat na zvýšení kvality poskytovaných služeb (anonymní dotazníky, průběžné sledování kvality poskytované péče, zaměřit se na týmovou práci, předávání informací v týmu,) Zvyšovat a udržet kvalifikaci a odbornost zaměstnanců PS. Předcházet syndromu vyhoření pravidelnou supervizí. Průběžně aktualizovat standardy kvality sociálních služeb dle aktuálních potřeb organizace Prezentovat pečovatelskou službu na veřejnosti (rozdávat propagační letáky, publikovat články, pořádat den otevřených dveří, ) Upravit webové stránky tak, aby byly lépe přístupné pro informace veřejnosti. Aktualizovat informační letáček. Zpracovat pro klienty- Zkrácené zjednodušené informace ohledně provozu služby Zpracovat jednoduchý postup při ukončení nájemního vztahu s Městem Lomnice nad Popelkou a ukončení pečovatelské služby. Udržet finanční stabilitu organizace (plánovat a dodržet rozpočet města, požádat o dotace, přijímat sponzorské dary) hledat možné úspory ve spotřebě energií a pohonných hmot Informovat občany z okolních obcí o možnosti využití pečovatelské služby (Lomnické noviny, webové stránky). Rozšířit nabídku služeb o aktivizační činnosti : relaxační cvičení, trénování paměti, besedy, práce na PC, Závěr Každý žadatel o službu i klient má právo na základní sociální poradenství zdarma. Z důvodu zvyšování životních nákladů vždy informujeme klienty i o možnosti podání žádosti příspěvku na péči, příspěvku na bydlení, získání průkazu ZTP a příspěveku na mobilitu. Díky takto získaným finančním prostředkům mají klienti našich služeb větší šanci, aby mohli i ve stáří dále pobývat ve svých důvěrně známých domovech. S ohlédnutím za celým rokem 2015 bych ráda vyjádřila vřelé díky všem zaměstnancům, kteří se podíleli na provozu pečovatelské služby, pečovatelkám za jejich vysoké pracovní nasazení, za snahu vyhovět klientům v jejich přáních a potřebách, rozveselit je a zpříjemnit jim každodenní život. Moje díky patří institucím a lidem, kteří nás podporují finančně i svým organizačním zapojením. Díky patří Městu Lomnice nad Popelkou, Domácím zdravotním agenturám, praktickým lékařům, Základní škole v Lomnici nad Popelkou, Technickým službám, Nemocnici následné péče, paní Vedralové Aleně, knihovnici. Děkuji rovněž rodinným příslušníkům klientů za vstřícné jednání a spolupráci při poskytovaných službách a v neposlední řadě děkuji i klientům za jejich důvěru v nás. Nosková Olga 17

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 E- mail : p.sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2013 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 80 /2014/ IV ze dne 14.4.2014 Nevážit si stáří

Více

Pečovatelská služba města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon: 481 671 962, e-mail: p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Města. Pečovatelská. služba. Lomnice. nad Popelkou

Města. Pečovatelská. služba. Lomnice. nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 E- mail : ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční zpráva organizační složky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Naše služba je určena: Naše služba není určena:

Naše služba je určena: Naše služba není určena: Název: Kontakt: Kvalitní podzim života, z.ú., Vestecká 11, 252 50, Vestec, Praha-západ tel.: 778 095 645 email: administrativa.kpz@email.cz www stránky: www.kvalitnipodzimzivota.cz IČ: 033 38 878 Statutární

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín

Výroční zpráva 2011. Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Výroční zpráva 2011 Název organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace Adresa náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín Právní forma příspěvková organizace IČO 75123215 Identifikátor

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba

Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Závěrečná zpráva za 2017 pečovatelská služba Poskytovatel: Město Moravské Budějovice, IČO: 00289931, nám. Míru 31, Moravské Budějovice 2 starosta: Ing. Vlastimil Bařinka Druh služby: pečovatelská služba

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

M Ě S TA L O M N I C E N A D P O P E L K O U

M Ě S TA L O M N I C E N A D P O P E L K O U P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA L O M N I C E N A D P O P E L K O U Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 E- mail : ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Sociální služby Lanškroun Pečovatelská služba NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY ( 49 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění) Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, Tel. 284 001 711, www.ddkobylisy.cz Zřizovatel:

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018 Město Šluknov, nám. Míru 1 407 77 Šluknov Pečovatelská služba města Šluknov, Lužická 1093, 407 77 Šluknov Výroční zpráva za rok 2018 Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov Název: Pečovatelská

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2007 Výroční zpráva za rok 2007 1. Kontakty: Název: Pečovatelská služba města Pečky Adresa: Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa Obsah 1 Úvodní slovo 2 Charitní ošetřovatelská služba 3 Charitní pečovatelská služba 4 Denní stacionář sv. Damiána 5 Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel 6 Domov pro matky a otce v tísni 7 Tereza - pomoc

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Zpráva o činnosti Pečovatelské služby Vracov 2017

Zpráva o činnosti Pečovatelské služby Vracov 2017 Zpráva o činnosti Pečovatelské služby Vracov 2017 Název: Pečovatelská služba Vracov Identifikátor pečovatelské služby: 1243476 Sídlo: Luční 1590, Vracov Tel.: 518 628 324, 778 431 133, e-mail: ps@mestovracov.cz

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 206 Listopad 205 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Výroční zpráva rok 2016 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2016 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2016 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Název organizace: Pečovatelská služba Vracov Zřizovatel: Město Vracov,

Více

ZÁKLADNÍ ÚKONY. Město Přeštice. SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice. Platný od ÚKONY POPIS ÚHRADY. Základní sociální poradenství

ZÁKLADNÍ ÚKONY. Město Přeštice. SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice. Platný od ÚKONY POPIS ÚHRADY. Základní sociální poradenství Město Přeštice Pečovatelská služba Přeštice, organizační složka města, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125 SAZEBNÍK ÚKONŮ Pečovatelské služby Přeštice Platný od 1. 3. 2019 Schválen Radou

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Výroční zpráva pečovatelská služba.

Výroční zpráva pečovatelská služba. Obec Dětmarovice Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice e-mail: obec@detmarovice.cz, tel.: 596 540 140 ------------------------------------------------------------------------------------ pečovatelská

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2008 Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Úvodem Touto cestou bych chtěla poděkovat zřizovateli vedení Města Rokytnice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou ul.obce Ležáků Jitřenka, Pohoda

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více