MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví"

Transkript

1 MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014

2 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN OBSAH Strana POPIS A ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. Popis a analýza sociálních služeb poskytovaných dětem a mládeži 3 II. Popis a analýza sociálních služeb poskytovaných rodinám s dětmi 31 III. Popis a analýza sociálních služeb poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým osobám IV. Popis a analýza sociálních služeb poskytovaných osobám, které vedou rizikový způsob života POPIS A ANALÝZA SLUŽEB SOVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI I. Popis a analýza služeb poskytovaných rodinám s dětmi 111 II. Popis a analýza služeb poskytovaných dětem a mládeži 117 2

3 POPIS A ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.. POPIS A ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH DĚTEM A MLÁDEŽI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM A MLÁDEŽI DENNÍ STACIONÁŘ Denní stacionář Apropo Adresa: Soudná 15, Jičín Ředitelka: Bc. Jitka Králová Telefon: , E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Apropo Jičín, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Soudná 13, Jičín Statutární zástupce: Bc. Jitka Králová, ředitelka Telefon: , E- mail: 3

4 Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální péče Forma sociální služby: Ambulantní sociální služba Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1) při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek a při manipulaci s osobními věcmi, 2) při přesunech z vozíku, židle nebo lůžka (za pomoci zvedacího zařízení a schodolezu ), 3) při prostorové orientaci, 4) při podávání jídla a pití. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1) pomoc při úkonech osobní hygieny. Do této činnosti patří pravidelná hygiena uživatelů, např. mytí rukou, obličeje, čištění zubů po jídle atd. 2) pomoc při použití WC. Poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Stravování pro uživatele služby, kteří ukončili povinnou školní docházku, je zajištěno prostřednictvím Sociálních služeb města Jičína, pro uživatele, kteří absolvují povinnou školní docházku, je zajištěno stravování ve školní jídelně. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1) pracovně výchovná činnost, 2) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění. Artefiletika, keramika, muziko-hrátky, snoezelen, speciální formy polohování, plavecký kurz, dramaterapie, výuka vaření, uklízení, praní, žehlení, nakupování a jiných prací. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Pomoc spočívá v zajištění nabídky společenského vyžití (výlety, plesy, rekreace, sportovní akce, divadelní představení, kino, jiné společenské události). Zajištění informačních zdrojů pomoc spočívá ve vyhledávání informací pro uživatele na internetu a sdělování získaných informací uživateli srozumitelnou formou, zprostředkování objednávky denního tisku, časopisů, používání u. Poskytnutí pomoci a podpory při vyřizování si drobných záležitosti na poště, u lékaře, na rehabilitaci a na úřadě a cestování místní autobusovou dopravou. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Udržení a rozvíjení schopností a dovedností uživatele např. v oblastech sebeobsluhy, životu v domácnosti, v komunitě, příprava a organizace pracovních aktivit v oblasti péče o zdraví (masáže, canisterapie, hipoterapie), zajištění vlastní bezpečnosti, vlastní sociální aktivity (5ti denní psychorehabilitační pobyt), výuka sebeovládání (individuální konzultace psychoterapie), chování, které je okolím přijímáno pozitivně, organizace volného času apod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Poskytnutí, nebo zprostředkování odborného poradenství uživatelům a zákonným zástupcům zaměřeného na výchovu, rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, dále pak pomoc při prosazování jejich práv a zájmů, spolupráci a jednání se zájmovými organizacemi. Fakultativní činnosti sociální služby: Fyzioterapie, doprava autem 4

5 Další činnosti, které jsou uživatelům sociální služby poskytovány: Canisterapie, hipoterapie, masáže shiatsu, snoezelen, pobytové akce Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je určena dětem a mládeži od 6 let do 30 let věku s tělesným, mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Provozní doba časová dostupnost sociální služby: Celoročně, pondělí pátek, 7,00 16,00 hod. Kapacita sociální služby: Kapacita uvedená v rozhodnutí o registraci sociální služby ( Počet osob ) 18 Celková kapacita sociální služby: ( Počet osob, se kterými lze uzavřít smlouvu o poskytování služby - klient nevyužívá službu denně ) Okamžitá kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze službu poskytnout v jednom okamžiku ) Denní kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze denně službu poskytnout ) 18 Využití sociální služby: Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována 20 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle jejich trvalého pobytu: Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné Počet uživatelů Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle na pomoci jiné osoby k příspěvku na péči: přiznaného stupně závislosti Stupeň závislosti Počet uživatelů do 18 let věku nad 18 let věku Celkem Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV CELKEM Bez stupně závislosti 0 Žádný žadatel o poskytnutí sociální služby nebyl z kapacitních důvodů odmítnut. Cíl poskytování sociální služby: Soubor poskytovaných služeb je zaměřen na podporu soběstačnosti uživatelů, na maximálně možné zachování jejich životního stylu, individuálních denních zvyklostí, udržení nebo rozvoj osobních a sociálních dovedností a schopností. Regionální působnost sociální služby: Jičín a široké okolí 5

6 Personální zajištění sociální služby: Pracovníci zajišťující sociální službu na základě uzavřené pracovní smlouvy: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Pracovníci v sociálních službách 14 6,04 Sociální pracovníci 2 0,70 Další odborní pracovníci 1 0,16 Vedoucí a administrativní pracovníci 5 1,94 CELKEM 22 8,84 Pracovníci zajišťující sociální službu na základě DPP nebo DPČ: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Pracovníci v sociálních službách 3 0,21 Další odborní pracovníci 1 0,10 Ostatní pracovníci (např. uklízečky, pradleny) 1 0,30 CELKEM 5 0,61 Financování sociální služby: Výdaje související s poskytováním sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Mzdové výdaje Hrubé mzdy (HPP) Z toho Z toho OON na DPP OON na DPČ Ostatní Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní výdaje Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Úhrady od uživatelů služby Dotace MPSV Dotace Královéhradecký kraj Dotace město Jičín Dotace ostatní obce Vlastní příjmy (mimo úhrad od uživatelů) Ostatní Celkové příjmy na realizaci sociální služby

7 Financování sociální služby obcemi: Název obce, města Částka v Kč Město Jičín Jičíněves Kněžnice Kopidlno Mlázovice Nová Paka Ostroměř Turnov Úbislavice Úlibice Valdice Vitiněves Zámostí-Blata Železnice CELKEM Výdaje související s poskytováním fakultativních činností sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Skutečnost rok 2013 Předpoklad rok 2014 Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Ostatní výdaje 0 0 Celkové výdaje na realizaci sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním fakultativních činností sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Úhrady od uživatelů služby Sponzoři Nadace Celkové příjmy na realizaci fakultativních činností

8 TÝDENNÍ STACIONÁŘ Týdenní stacionář Handicap centra Srdce, o.p.s. Adresa: Chotěšice Dymokury 75 Ředitel: Mgr. Michal Šmíd Telefon: , E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Handicap centrum Srdce, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Ostende čp. 88, Poděbrady Statutární zástupce: Mgr. Michal Šmíd, ředitel Telefon: , E- mail: Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální péče Forma sociální služby: Pobytová sociální služba Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytnutí ubytování: 1) ubytování od pondělí do pátku, 2) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1) při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek a při manipulaci s osobními věcmi, 2) při přesunech z vozíku, židle nebo lůžka, 3) při prostorové orientaci, 4) při podávání jídla a pití. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1) pomoc při úkonech osobní hygieny. 2) pomoc při použití WC. Poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Stravování v prostorách stacionáře. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1) pracovně výchovná činnost, 2) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 8

9 3) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, čtení, psaní, počítání, člověk a příroda, praktické činnosti (ergoterapie), práce s textilem, keramika, práce na zahradě, výroba koupelové soli, příprava pokrmů, práce s fimo hmotou, aranžování květin, muzikoterapie, dramatický kroužek, vyšívání, pletení, háčkování, malování na textil, různé sportovní aktivity např. cvičení na trampolíně a gymnastických míčích, posilovací stroje, plážový volejbal, přehazovaná, fotbal, košíková, plavání atd. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Pomoc spočívá v zajištění nabídky společenského vyžití zajišťovaného poskytovatelem služby, výlety, jednodenní kulturní akce ( divadlo, kino atd..) sportovní akce (paintball, rafty ) a rehabilitační letní a zimní pobyty v tuzemsku i zahraničí. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Udržení a rozvíjení schopností a dovedností uživatele např. prostřednictvím těchto aktivit: - muzikoterapie, dramatický kroužek, vyšívání, pletní, háčkování, malování na textil, různé sportovní aktivity např. cvičení na trampolíně a gymnastických míčích, posilovací stroje, plážový volejbal, přehazovaná, fotbal, košíková, plavání, práce s keramickou hlínou, vaření, šití, stolní tenis, sportovní hry, různé soutěže, diskotéky atd. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Fakultativní činnosti sociální služby: svoz uživatelů, tuzemské a zahraniční pobyty. Další činnosti, které jsou uživatelům sociální služby poskytovány: pravidelné návštěvy bazénů, sportovní a kulturní akce. Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je určena dětem a mládeži od 16 let do 64 let věku s tělesným, mentálním, sluchovým, zrakovým a kombinovaným zdravotním postižením. Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav v době přijetí vyžaduje léčení v lůžkovém zařízení, závislým na návykových látkách a dále osobám trpícími těmito zdravotními obtížemi: a) infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, b) tuberkulózou, c) psychózami a psychickými poruchami, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem, d) zdravotním postižením a chorobami, které podstatně omezují schopnost pohybu a sebeobsluhy. Služba není poskytnuta, pokud poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Provozní doba časová dostupnost sociální služby: Celoročně, od pondělí 7,00 hod. do pátku 13,30 hod. Kapacita sociální služby: Kapacita uvedená v rozhodnutí o registraci sociální služby ( Počet osob ) 35 Celková kapacita sociální služby: ( Počet osob, se kterými lze uzavřít smlouvu o poskytování služby - klient nevyužívá službu denně ) Okamžitá kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze službu poskytnout v jednom okamžiku ) Denní kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze denně službu poskytnout ) 35 9

10 Využití sociální služby: Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována 35 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle jejich trvalého pobytu: Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné Počet uživatelů Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle na pomoci jiné osoby k příspěvku na péči: přiznaného stupně závislosti Stupeň závislosti Počet uživatelů do 18 let věku nad 18 let věku Celkem Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV CELKEM Bez stupně závislosti 0 Žádný žadatel o poskytnutí sociální služby nebyl z kapacitních důvodů odmítnut. Cíl poskytování sociální služby: Soubor poskytovaných služeb je zaměřen na podporu soběstačnosti uživatelů, na maximálně možné zachování jejich životního stylu, individuálních denních zvyklostí, udržení nebo rozvoj osobních a sociálních dovedností a schopností. Regionální působnost sociální služby: území Středočeského kraje, Hlavního města Prahy a Královéhradeckého kraje Personální zajištění sociální služby: Pracovníci zajišťující sociální službu na základě uzavřené pracovní smlouvy: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Pracovníci v sociálních službách 7 7 Sociální pracovníci 1 0,2 Vedoucí a administrativní pracovníci 3 0,6 Ostatní pracovníci (např. uklízečky, pradleny) 2 1,75 CELKEM 13 9,55 10

11 Financování sociální služby: Výdaje související s poskytováním sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Mzdové výdaje Hrubé mzdy ( HPP ) Z toho Z toho OON na DPP OON na DPČ Ostatní Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní výdaje Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Úhrady od uživatelů služby Dotace MPSV Dotace město Jičín Dotace ostatní obce Sponzoři Vlastní příjmy (mimo úhrad od uživatelů) Ostatní Celkové příjmy na realizaci sociální služby Financování sociální služby obcemi: Název obce, města Částka v Kč Magistrát hlavního města Prahy MČ Praha Město Nymburk Město Poděbrady MČ Praha Město Jičín MČ Praha Město Kolín Obec Dymokury Město Lysá nad Labem Město Sadská MČ Praha Zličín

12 Název obce, města Částka v Kč Obec Rožďalovice Obec Volárna Obec Pečky Obec Úmyslovice Obec Hradčany Obec Hlavenec CELKEM Výdaje související s poskytováním fakultativních činností sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Skutečnost rok 2013 Předpoklad rok 2014 Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem 0 0 Ostatní výdaje 0 0 Celkové výdaje na realizaci sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním fakultativních činností sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Rok 2013 Rok 2014 Úhrady od uživatelů služby Celkové příjmy na realizaci fakultativních činností OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence Apropo Adresa: Soudná 15, Jičín Ředitelka: Bc. Jitka Králová Telefon: , E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Apropo Jičín, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Soudná 13, Jičín Statutární zástupce: Jitka Králová, ředitelka Telefon: , E- mail: 12

13 Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální péče Forma sociální služby: Terénní sociální služba Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1) pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, Tato činnost zahrnuje též přesuny ze židle nebo speciálních polohovacích postelí. Pomoc při osobní hygieně: 1) pomoc při úkonech osobní hygieny ( do této činnosti patří pomoc při pravidelné hygieně uživatelů mytí rukou, obličeje, čištění zubů po jídle a výměna inkontinenčních pomůcek), 2) pomoc při použití WC. Pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1) pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2) nákupy a běžné pochůzky. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1) pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3) pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, (dětské hry, vyprávění, čtení pohádek, pomoc při práci na počítači, ). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Zejména doprovod na dramaterapii, kurzy plavání, na koncerty, sportovní utkání, do cirkusu, divadla a jiné kulturní akce (Jičín město pohádky apod.). Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2) pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Spolupráce a jednání se školami (ZŠ Soudná 12, Jičín, zájmovými organizacemi K- klub, Aqua centrum, úřady ). Fakultativní činnosti sociální služby: nejsou poskytovány Další činnosti, které jsou uživatelům sociální služby poskytovány: Doprava autem fyzioterapie, canisterapie, hipoterapie, masáže shiatsu, snoezelen, pobytové akce, chirofonetika. Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je určena dětem a mládeži od 3 let do 30 let věku s tělesným, mentálním, kombinovaným zdravotním postižením, kteří potřebují osobní asistenci z důvodu jejich nepříznivého zdravotního stavu. Provozní doba časová dostupnost sociální služby: Celoročně, nepřetržitě po celých 24 hodin denně. 13

14 Kapacita sociální služby: Kapacita uvedená v rozhodnutí o registraci sociální služby ( Počet osob ) 23 Celková kapacita sociální služby: ( Počet osob, se kterými lze uzavřít smlouvu o poskytování služby - klient nevyužívá službu denně ) Okamžitá kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze službu poskytnout v jednom okamžiku ) dělená / individuální Denní kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze denně službu poskytnout ) dělená / individuální / 3 23 / 3 Využití sociální služby: Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována 24 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle jejich trvalého pobytu: Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné Počet uživatelů Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle na pomoci jiné osoby k příspěvku na péči: přiznaného stupně závislosti Stupeň závislosti Počet uživatelů do 18 let věku nad 18 let věku Celkem Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV CELKEM Bez stupně závislosti 0 Žádný žadatel o poskytnutí sociální služby nebyl z kapacitních důvodů odmítnut. Cíl poskytování sociální služby: Soubor poskytovaných služeb je zaměřen na podporu soběstačnosti uživatelů, na maximálně možné zachování jejich životního stylu, individuálních denních zvyklostí, udržení nebo rozvoj osobních a sociálních dovedností a schopností. Regionální působnost sociální služby: Jičín a široké okolí Personální zajištění sociální služby: Pracovníci zajišťující sociální službu na základě uzavřené pracovní smlouvy: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Pracovníci v sociálních službách 7 3,12 Sociální pracovníci 2 0,75 Vedoucí a administrativní pracovníci 5 1,83 CELKEM 14 5,70 14

15 Pracovníci zajišťující sociální službu na základě DPP nebo DPČ: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Pracovníci v sociálních službách 4 0,65 CELKEM 4 0,65 Financování sociální služby: Výdaje související s poskytováním sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Mzdové výdaje Hrubé mzdy (HPP) Z toho Z toho OON na DPP OON na DPČ Ostatní Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní výdaje Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Úhrady od uživatelů služby Dotace MPSV Dotace Královéhradecký kraj Dotace město Jičín Dotace ostatní obce Ostatní Celkové příjmy na realizaci sociální služby Financování poskytované služby obcemi Název obce, města Částka v Kč Město Jičín Kněžnice Kopidlno Lužany Mlázovice Nová Paka Ostroměř Turnov Úbislavice Úlibice

16 Název obce, města Částka v Kč Valdice Vitiněves Zámostí Blata Železnice Židovice Žlunice CELKEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE Sociální rehabilitace Apropo Adresa: Soudná 15, Jičín Ředitelka: Bc. Jitka Králová Telefon: , E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Apropo Jičín, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Soudná 13, Jičín Statutární zástupce: Jitka Králová, ředitelka Telefon: , E- mail: Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální prevence Forma sociální služby: Terénní a ambulantní sociální služba Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 16

17 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: 1) nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (např. rychlovarná konvice, kávovar, mikrovlnná trouba, indukční varná deska, vysavač, žehlička, výtah, počítač, televizor, tiskárna), 2) nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, (nácvik péče o domácnost probíhá ve cvičném bytě či v domácnosti uživatele služby, v domácnosti uživatele je brán ohled na další členy domácnosti), 3) nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 4) nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 5) nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu (vyplňování žádostí, formulářů, ). Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, 2) nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 3) nácvik chování v různých společenských situacích, 4) nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi. Pomoc spočívá ve zprostředkování nabídky společenského vyžití a v doprovodu uživatele např. na plesy, rekreace, sportovní akce, divadelní představení, kino, rehabilitace, školské zařízení. Nácvik vyhledávání informačních zdrojů pomoc spočívá ve vyhledávání informací pro uživatele na internetu a sdělování získaných informací uživateli srozumitelnou formou, zprostředkování objednávky denního tisku, časopisů, používání u. Nácvik schopností využívání místní dopravy. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1) upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1) podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 2) informační servis a zprostředkovávání služeb. Poskytnutí nebo zprostředkování odborného poradenství uživatelům a zákonným zástupcům zaměřeného na rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, dále pak pomoc při prosazování jejich práv a zájmů, spolupráci a jednání se zájmovými organizacemi, zdravotními zařízeními či úřady. Fakultativní činnosti sociální služby: nejsou poskytovány Další činnosti, které jsou uživatelům sociální služby poskytovány: canisterapie, hipoterapie, masáže shiatsu, snoezelen, pobytové akce, fyzioterapie, doprava autem. Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je určena dětem a mládeži od 18 let do 30 let věku s tělesným, mentálním, kombinovaným zdravotním postižením. Provozní doba časová dostupnost sociální služby: Celoročně: Den Ambulantní sociální služba Terénní sociální služba Po: 7,00 16,00 hod St: 7,00 16,00 hod Čt: 13,00 16,00 hod. 8,00 16,00 hod. Pá: ,00 16,00 hod. 17

18 Kapacita sociální služby: Kapacita uvedená v rozhodnutí o registraci sociální služby ( Počet osob ) 5 Celková kapacita sociální služby: ( Počet osob, se kterými lze uzavřít smlouvu o poskytování služby - klient nevyužívá službu denně ) Okamžitá kapacita ambulantní sociální služby: ( Počet osob, kterým lze službu poskytnout v jednom okamžiku ) Okamžitá kapacita terénní sociální služby: poskytnout v jednom okamžiku ) ( Počet osob, kterým lze službu Denní kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze denně službu poskytnout ) 5 Využití sociální služby: Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována 7 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle jejich trvalého pobytu: Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné Počet uživatelů Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle na pomoci jiné osoby k příspěvku na péči: přiznaného stupně závislosti Stupeň závislosti Počet uživatelů do 18 let věku nad 18 let věku Celkem Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV CELKEM Bez stupně závislosti 0 Žádný žadatel o poskytnutí sociální služby nebyl z kapacitních důvodů odmítnut. Cíl poskytování sociální služby: Soubor poskytovaných služeb je zaměřen na rozvoj osobních a sociálních dovedností a schopností uživatelů směřující k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v jejich přirozeném prostředí. Regionální působnost sociální služby: Jičín a široké okolí Personální zajištění sociální služby: Pracovníci zajišťující sociální službu na základě uzavřené pracovní smlouvy: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Pracovníci v sociálních službách 3 1,665 Sociální pracovníci 2 0,3 Vedoucí a administrativní pracovníci 4 0,79 Ostatní pracovníci (např. uklízečky, pradleny) 0 0 CELKEM 10 2,755 18

19 Pracovníci zajišťující sociální službu na základě DPP nebo DPČ: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Ostatní pracovníci (např. uklízečky, pradleny) 1 0,10 CELKEM 1 0,10 Financování sociální služby: Výdaje související s poskytováním sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Mzdové výdaje Hrubé mzdy ( HPP ) včetně odvodů Z toho OON na DPP včetně odvodů Z toho OON na DPČ včetně odvodů Ostatní Ostatní výdaje Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Dotace MPSV Dotace Královéhradecký kraj Dotace město Jičín Dotace ostatní obce Celkové příjmy na realizaci sociální služby Financování poskytovaných činností sociální služby obcemi Název obce, města Částka v Kč Město Jičín Jičíněves Turnov Úlibice CELKEM

20 RANÁ PÉČE Středisko rané péče Liberec Adresa: Matoušova 406, Liberec Koordinátorka: Mgr. Lucie Vodehnalová Telefon: , E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Středisko rané péče SPRP Liberec, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: Adresa organizace: Matoušova 406/20, Liberec Statutární zástupce: PaedDr. Alexandra Bečvářová, ředitelka Telefon: , E- mail: Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální prevence Forma sociální služby: Terénní a ambulantní sociální služba Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: a) aktivizace a informování rodičů: konzultace v domácím prostředí, předávání a zasílání informací, vytváření podmínek pro setkání rodin, semináře pro rodiče, pravidelná setkávání rodin, kluby rodičů, b) instruktáž rodičů v oblasti podpory psychomotorického vývoje dítěte, výchovné poradenství podpora svépomoci, c) půjčování literatury, speciálních pomůcek a hraček, d) stimulace zraku, zrakový trénink, posouzení zrakových funkcí, podpora psychomotorického vývoje dítěte, podpora pohybového vývoje dítěte, podpora smyslové integrace, podpora komunikace, hry a sociálních dovedností dětí, e) konzultace zaměřené na bazální stimulaci. Sociálně terapeutické činnosti: Veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí rodiny v jednotlivých oblastech života. Jedná se např. o začlenění do života v širší komunitě a organizaci volného času. Rozvoj sociálních dovedností u dětí a rozvoj kompenzačních mechanizmů. Rodiny mají možnost navštěvovat lekce muzikoterapie. 20

21 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: a) doprovázení do zdravotnických zařízení, na úřady, do školských zařízení, b) pomoc s výběrem předškolního či školního zařízení. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: a) sociálně-právní a psychologické poradenství, b) pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině, c) v případě potřeby a zájmu rodičů, zajištění konzultace v předškolním či jiném zařízení, které dítě navštěvuje. Fakultativní činnosti sociální služby: Pobytový kurz pro rodiny, vydávání časopisu Raná péče. Další činnosti, které jsou uživatelům sociální služby poskytovány: nejsou poskytovány Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je určena rodinám s dětmi se zrakovým, duálním nebo kombinovaným postižením či ohrožením vývoje od narození do 7 let věku. Služba se neposkytuje rodinám s dětmi, které nespadají do cílové skupiny služby. Provozní doba časová dostupnost sociální služby: Celoročně: Po: 7,00 19,00 hod. Čt: 7,00 19,00 hod. Út: 7,00 19,00 hod. Pá: 7,00 19,00 hod. St: 7,00 19,00 hod. Konzultace v rodinách jsou plánovány na základě vzájemné domluvy podle potřeb rodiny. Aktivity Střediska jako je např. setkání rodin dětí s postižením, pobytový kurz, kluby rodičů, semináře a některé ambulantní programy pro podporu vývoje dítěte s postižením jsou organizovány i mimo obvyklou pracovní dobu. Úřední hodiny Střediska jsou v pondělí a středu od 8-15 hodin. Kapacita sociální služby: Kapacita uvedená v rozhodnutí o registraci sociální služby ( Počet osob ) 160 Celková kapacita sociální služby: ( Počet osob, se kterými lze uzavřít smlouvu o poskytování služby - klient nevyužívá službu denně ) Okamžitá kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze službu poskytnout v jednom okamžiku ) Denní kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze denně službu poskytnout ) 27 Využití sociální služby: Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována 160 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle jejich trvalého pobytu: Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné Počet uživatelů Žádný žadatel o poskytnutí sociální služby nebyl z kapacitních důvodů odmítnut. 21

22 Cíl poskytování sociální služby: Umožnit rodinám s dítětem se speciálními potřebami z důvodu jeho zdravotního postižení nebo jinak ohroženým na vývoji začlenit se do společnosti a žít běžným a důstojným způsobem života. Soubor poskytovaných služeb je zaměřen na pomoc a podporu vedoucí: a) ke snížení negativních vlivů zdravotního postižení na kvalitu života dítěte a jeho rodiny, b) k rozvoji všech schopností zdravotně postiženého dítěte, a tím ke zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny. Regionální působnost sociální služby: území Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Personální zajištění sociální služby: Pracovníci zajišťující sociální službu na základě uzavřené pracovní smlouvy: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Sociální pracovníci Vedoucí a administrativní pracovníci 1 1 CELKEM Pracovníci zajišťující sociální službu na základě DPP nebo DPČ: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Další odborní pracovníci hodin Vedoucí a administrativní pracovníci hodin Ostatní pracovníci (např. uklízečky, pradleny) hodin CELKEM hodin Financování sociální služby: Výdaje související s poskytováním sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Mzdové výdaje Hrubé mzdy ( HPP ) Z toho Z toho OON na DPP OON na DPČ Ostatní Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní výdaje Celkové výdaje na realizaci činností sociální služby

23 Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Dotace MPSV Dotace Královéhradecký kraj Dotace ostatní kraje Dotace město Jičín Dotace ostatní obce Dotace od úřadu práce Nadace Vlastní příjmy ( mimo úhrad od uživatelů ) Sociální služby Statutární město Liberec Ostatní Celkové příjmy na realizaci sociální služby Financování sociální služby obcemi: Název obce, města Částka v Kč Liberec Jablonec n. N Tanvald Turnov Železný Brod Cvikov Harrachov Hodkovice n. Mohelkou Smržovka Levínská Olešnice Noviny p. Ralskem Stráž pod Ralskem Raspenava Kamenický Šenov Košťálov Zákupy Plavy Jičín Hronov Dvůr Králové Dolní Branná Lhota pod Libčany Svoboda nad Úpou Děčín Filipov, Jiříkov Hejnice

24 Název obce, města Částka v Kč Huntířov, Skuhrov Hrádek nad Nisou Kunratice u Cvikova Osečná Varnsdorf CELKEM Výdaje související s poskytováním fakultativních činností sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Skutečnost rok 2013 Předpoklad rok 2014 Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem 0 0 Ostatní výdaje 0 0 Celkové výdaje na realizaci sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním fakultativních činností sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Rok 2013 Rok 2014 Úhrady od uživatelů služby Ostatní dotace Nadace Ostatní Celkové příjmy na realizaci fakultativních činností Středisko rané péče - Sluníčko Adresa: Ulrichovo náměstí 733/ Hradec Králové Vedoucí: Mgr. Pavlína Chmelíková Telefon: , E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Oblastní charita Hradec Králové Právní forma: Církevní organizace IČ: Adresa organizace: Komenského 266, Hradec Králové Statutární zástupce: Mgr. Václav Hrček, ředitel Telefonní číslo: , E mail: 24

25 Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální prevence Forma sociální služby: Terénní a ambulantní sociální služba Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1) zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním, 2) specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních hraček, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení, 3) podpora a posilování rodičovských kompetencí, 4) upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny, podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, 5) vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury, půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, 6) nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, 7) instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 2) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, poskytování informací o všech službách pro danou cílovou skupinu, zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby, průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami. Sociálně terapeutické činnosti: 1) psychosociální podpora formou naslouchání, 2) podpora výměny zkušeností, 3) pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny, organizování odborných seminářů, svépomocných skupin, zajištění (zprostředkování) hipoterapie, canisterapie, rehabilitačního plavání a psychorehabilitačních pobytů (Psychorelaxační pobyt pro rodiny, přednášky na středisku s neurologem, s logopedem, s lékařem na téma první pomoc, setkávání rodin dětí s autismem, s Downovým syndromem, setkávání rodin s dětmi do jednoho roku. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1) pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, 2) doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte, sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálně-právní, pomoc při jednání s úřady dle aktuální potřeby. Fakultativní činnosti sociální služby: nejsou poskytovány Další činnosti, které jsou uživatelům sociální služby poskytovány: nejsou poskytovány Cílová skupina uživatelů sociální služby: Služba je určena rodinám s dětmi do 7 let věku s tělesným, mentálním, kombinovaným zdravotním postižením. 25

26 Negativní vymezení cílové skupiny osob: Služba není poskytována: Pokud zájemce žádá o službu, kterou zařízení neposkytuje, nebo nespadá do cílové skupiny poskytované sociální služby. Pokud poskytovatel služby nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Pokud zájemci byla v posledních 6ti měsících vypovězena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících. Provozní doba časová dostupnost sociální služby: Celoročně, pondělí pátek, 8,00 16,30 hod. Kapacita sociální služby: Kapacita uvedená v rozhodnutí o registraci sociální služby ( Počet osob ) 6 Celková kapacita sociální služby: ( Počet osob, se kterými lze uzavřít smlouvu o poskytování služby - klient nevyužívá službu denně ) Okamžitá kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze službu poskytnout v jednom okamžiku ) 95 5 Denní kapacita sociální služby: ( Počet osob, kterým lze denně službu poskytnout ) 10 Využití sociální služby: Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována 76 Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle jejich trvalého pobytu: Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné Počet uživatelů Počet uživatelů, kterým je sociální služba poskytována, a to dle na pomoci jiné osoby k příspěvku na péči: přiznaného stupně závislosti Stupeň závislosti Počet uživatelů do 18 let věku nad 18 let věku Celkem Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV CELKEM Bez stupně závislosti 15 Žádný žadatel o poskytnutí sociální služby nebyl z kapacitních důvodů odmítnut. Cíl poskytování sociální služby: Umožnit rodinám s dítětem se speciálními potřebami z důvodu jeho zdravotního postižení nebo jinak ohroženým na vývoji začlenit se do společnosti a žít běžným a důstojným způsobem života. Soubor poskytovaných služeb je zaměřen na pomoc a podporu vedoucí: 1) ke snížení negativních vlivů zdravotního postižení na kvalitu života dítěte a jeho rodiny, 2) k rozvoji všech schopností zdravotně postiženého dítěte, a tím ke zlepšení kvality života dítěte a jeho rodiny. 26

27 Regionální působnost sociální služby: území Královéhradeckého kraje Personální zajištění sociální služby: Pracovníci zajišťující sociální službu na základě uzavřené pracovní smlouvy: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Sociální pracovníci 1 1 Další odborní pracovníci 4 3,75 Vedoucí a administrativní pracovníci 8 1 CELKEM 13 5,75 Pracovníci zajišťující sociální službu na základě DPP nebo DPČ: Složení pracovního týmu Počet pracovníků Počet pracovních úvazků Sociální pracovníci 1 0,02 Další odborní pracovníci 2 0,01 Ostatní pracovníci (např. uklízečky, pradleny) 1 0,09 CELKEM 4 0,12 Financování sociální služby: Výdaje související s poskytováním sociální služby: Nákladová položka Výdaje v Kč Provozní výdaje celkem Osobní výdaje celkem Mzdové výdaje Hrubé mzdy ( HPP ) Z toho Z toho OON na DPP OON na DPČ Ostatní Odvody na sociální a zdravotní pojištění Ostatní výdaje Celkové výdaje na realizaci sociální služby Příjmy a zdroje příjmů na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální služby: Zdroje financování Příjmy v Kč Dotace MPSV Dotace Královéhradecký kraj Dotace město Jičín Dotace ostatní obce Sponzoři Nadace Vlastní příjmy ( mimo úhrad od uživatelů ) Ostatní Celkové příjmy na realizaci sociální služby

28 Financování sociální služby obcemi: Název obce, města Částka v Kč Broumov Dvůr Králové Hradec Králové Jaroměř Ostatní obce CELKEM POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DĚTEM A MLÁDEŽI OHROŽENÝM SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍMI JEVY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Nízkoprahový klub EXIT Adresa: Na Jihu 553, Jičín Vedoucí: Lenka Šrůtková, DiS. Telefon: E- mail: Údaje o organizaci poskytující sociální službu Název organizace: Oblastní charita Jičín Právní forma: Církevní organizace IČ: Adresa organizace: Na Jihu 553, Jičín Statutární zástupce: Bc. David Rejlek, ředitel Telefon: E- mail: Popis a analýza sociální služby Druh sociální služby: Služba sociální prevence Forma sociální služby: Ambulantní sociální služba 28

29 Základní činnosti sociální služby: Služba obsahuje činnosti uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, 2) pracovně výchovná činnost s dětmi, 3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 4) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání. Výše uvedené činnosti zahrnují: a) kontaktní práci - cílená komunikace s uživatelem za účelem vytvoření dostatečné vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb, b) situační intervenci - sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v klubu interakce mezi pracovníkem a uživatelem, pracovník vnáší podněty a reflektuje situace, c) řešení vztahu ke škole hledání cest s uživatelem za účelem zlepšení jeho situace ve škole, d) pracovně výchovnou činnost - aktivity s uživatelem nebo skupinou zaměřené na posílení a upevnění pracovních dovedností a návyků nebo motorické dovednosti, e) volnočasové aktivity - aktivity realizované pracovníky, které slouží uživatelům ke zpestření rutiny (každodennosti) klubu a pracovníkům k lepšímu poznání uživatelů, f) podporu aktivit uživatelů - pomoc při přípravě a realizaci svých vlastních aktivit samotnými uživateli - podpora materiální, g) skupinové aktivity - prostor pro realizaci (řízení) vlastních aktivit samotnými uživateli bez nutnosti účasti pracovníka, h) pořádání besed - besedy s externími odborníky nebo pracovníky na předem připravené téma, které mají zároveň působit jako prevence. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí. Pořádání akcí pro uživatele konané v klubu nebo mimo klub se zaměřením na rozvoj a osvojování si společensky přijatelných norem chování a lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, zahrnují: a) poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem, obsahuje možná řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit, b) pomoc v krizi - poskytnutí odborné pomoci uživateli nacházejícímu se v krizi, jde o akutní intervenci a případné odkázání na odborníka, c) práci se skupinou - práce pracovníka se skupinou uživatelů, která je zaměřena na rozvoj či posílení komunikace, kooperace, vztahů ve skupině Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1) pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Výše uvedené činnosti zahrnují: a) informační servis - poskytnutí specifických informací uživateli, může být jak ústní tak v písemné formě (podobě letáků ) informace mohou být zaměřeny na základní témata, sociálně právní a zdravotní témata nebo specifická témata - dle dohody s uživatelem, b) jednání s institucemi - kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami za účelem zajištění práv a oprávněných zájmů uživatelů, c) spolupráci s osobami uživateli blízkými - spolupráce, kontakt s blízkými osobami uživatele (rodina, kamarádi ), uživatel nemusí být iniciátorem kontaktu, d) zprostředkování kontaktu na návazné služby - předání kontaktu na další návazné služby, které poskytnou uživateli další odborné služby, které již NZDM nemá v kompetenci, e) doprovod doprovod uživatele do institucí za účelem vyřízení jeho osobních záležitostí 29

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. ÚVOD 2. POSLÁNÍ A CÍLE 3. ČINNOST STŘEDISKA V ROCE 2014 4. ORGÁNY STŘEDISKA A TÝM STŘEDISKA 5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2014 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE 7.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012

SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 SLUŽBA DOZP: CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 01.01.2012 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Oblast: OBL - oblékání, svlékání osobní prádlo - výměna 2,00 5 9,00 5 22,00 10 oblékání / svlékání části

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu Článek 1 Předmět Tato příloha stanoví a) ceník za základní činnost ubytování a stravování v souladu s 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 17 vyhlášky MPSV

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr

Obsah. 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky Domova 2. Programy pro klienty 3. Péče o klienty 4. Služby 5. Statistiky 2011 6. Závěr Strana 1 (celkem 7) 1. Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, představuji vám obecně

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Obsah: Město Valašské Meziříčí - -

Obsah: Město Valašské Meziříčí - - 1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Obsah: Úvodem 3 Základní informace 4 Charakteristika

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2008 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. 2. Bozkov Cvikov Obecní úřad Bozkov, č.p.191, 512 13 Bozkov (kancelář v 1. patře) Městský úřad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2006 v oblasti sociálně humanitární

Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2006 v oblasti sociálně humanitární Rozdělení výnosů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 2006 v oblasti sociálně humanitární Nadace PRECIOSA v měsíci březnu vyhlásila pro rok 2006 grantové řízení na podporu humanitárních

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč Paprsek naděje Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč. Provozní řád

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč Paprsek naděje Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč. Provozní řád Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč Paprsek naděje Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč Provozní řád I. Základní údaje Organizace: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

Více

F 17_Provozní řád CZP LK o.s.

F 17_Provozní řád CZP LK o.s. Kategorie F Směrnice Interní číslo dokumentu: F 17 Provozní řád CZP LK o.s. Platnost od: 1. 4. 2009 Název organizace: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Sídlo organizace: Zahradní 415/10,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI. DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice. za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/20 Obsah

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz

Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Aktivační centrum Strakonice, Kurz Základy přípravy pokrmů ZŠ a MŠ, Strakonice, Plánkova 430 www.zmskolast.webz.cz Přednášející: Mgr. Eva Vácová vacova@zmskola.cz Obsah přednášky Aktivační centrum Kurz

Více

Výroční zpráva ESY HANDICAP HELP, o.s. za rok 2011. Obchodní jméno: ESY HANDICAP HELP, o.s. Sídlo: Rumunská 655/9, 460 01 Liberec IV - Perštýn

Výroční zpráva ESY HANDICAP HELP, o.s. za rok 2011. Obchodní jméno: ESY HANDICAP HELP, o.s. Sídlo: Rumunská 655/9, 460 01 Liberec IV - Perštýn Výroční zpráva ESY HANDICAP HELP, o.s. za rok 2011 Obchodní jméno: ESY HANDICAP HELP, o.s. Sídlo: Rumunská 655/9, 460 01 Liberec IV - Perštýn Stát: Česká republika IČ: 27058093 Právní forma: Občanské sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Denní stacionář - Veřejný závazek

Denní stacionář - Veřejný závazek Denní stacionář - Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. ČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název organizace: Adresa: Za Poštou 110 698 01 Veselí nad Moravou Telefon/fax/mob: 518 322 449 / 606 663 004, 601 666 689, 723 617 072 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz IČO: 29365007

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN 2006 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Druhý rok střediska rané péče byl zaměřen na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro rodiny s malými postiženými dětmi. Mnohokrát jsem se přesvědčila,

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více