Plán rozvoje zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán rozvoje zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. na období 2015-2020"

Transkript

1 Plán rozvoje zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích na období Zpracoval: Mgr. Dagmar Klučková, DiS. Datum: Podpis: 1

2 ROZVOJOVÝ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZBOROVICÍCH pro období Zpracoval: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice 2

3 Obsah 1. Identifikace organizace: Úvod Historie zařízení Hodnoty rozvojového plánu Popis výchozího stavu Popis objektů Analýza uživatelů Popis personálního obsazení Popis dostupnosti veřejných a sociálních služeb Plánované vize organizace pro období Vize, Strategické cíle, opatření organizace Závěr Seznamy Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam grafů

4 1. Identifikace organizace: Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. Tomáše Bati 3792, Zlín Číslo registrace: Adresa: Hlavní 1, Zborovice Jméno vedoucího: Mgr. Dagmar Klučková, DiS. Kontakty: tel: ; web: Datum zpracování rozvojového plánu:

5 2. Úvod Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích (dále jen Domov) je poskytovatelem sociálních služeb, spadající pod Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, přičemž zřizovatelem služby je Krajský úřad Zlínského kraje. Domov má registrovanou sociální službu pobytové formy podle 48 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.). Zařízení je svým charakterem specifické. Skládá se ze tří samostatných budov, které jsou umístěny v rozsáhlém areálu parku (téměř 7 ha), jehož součástí je rybník, ovocná a zelinářská zahrada, dřevěné altány, vlastní prádelna i kuchyně a v horní části parku se nachází objekt hrobky. Dvě budovy Domova určené k bydlení uživatelů, hrobka i část parku jsou památkově chráněny. 2.1 Historie zařízení Nejstarší budovou je dolní budova zámku, která vznikla v roce 1720, a dosud jsou zde zachovány klenby z pozdně gotické tvrze. Dolní budova zámku sloužila k ubytování úředníků a rovněž fungovala jako kanceláře pracovníků. V roce 1955 byla budova upravena pro bydlení důchodců a následně upravena pro bezbariérové bydlení. V roce 2011 byla dolní budova rekonstruována a upravena jako cvičné byty uživatelů Domova s nízkou mírou podpory. Horní budova zámku byla vystavěna v roce 1760, jako barokní zámek a v letech byla vídeňskými architekty Kellnerem a Helnerem (mimo jiné stavěli také Mahenovo divadlo v Brně) přestavěna na gotický zámek. Budova byla obývána majiteli zámku, konkrétně rodinou Friessů do začátku druhé světové války. Za války byli v horní budově zámku umístěni představitelé Hitlerjugendu, díky čemuž došlo k jejímu značnému zničení, a to zejména vnitřního zařízení. V roce 1946 byla horní budova zámku nákladem Kč upravena na domov důchodců, ve kterém byl v říjnu téhož roku zahájen provoz. Prvním správcem domova důchodců se stal pan Šafer (bývalý vrchní strážmistr) a o klienty se staraly řádové sestry. Pokoje byly vícelůžkové a počet obyvatelů domova důchodců se pohyboval v průměru v počtu 146. V polovině 20. století došlo k přístavbě půdní části budovy, určené k bydlení uživatelů. V roce 1976 byl domov důchodců přebudován na ústav pro mentálně a tělesně retardované muže. Důchodci byli přestěhování do domovů v okolních lokalitách regionu Kroměřížska, do Zdounek, Kvasic a Kroměříže. V roce 1991 se ústav koedukoval, 14 mužů bylo přestěhováno do ústavního zařízení umístěného ve vedlejší obci ve Zdislavicích a naopak 14 žen přišlo ze Zdislavic do Zborovic. 5

6 Na pozemku zařízení se nachází památkově chráněný objekt hrobky, která byla postavena v r ze žuly a hořického pískovce a dodnes jsou v ní uloženy ostatky dřívějších majitelů. Do konce roku 2003 byl Domov součástí Okresního ústavu sociálních služeb Kroměříž (jako ústav sociální péče). V souladu s 2, zákona č. 290/2002 Sb., byl převeden pod Zlínský kraj a následně začleněn pod Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci. V souladu s platností zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., byla ve Zborovicích registrována v roce 2007 sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením, pod identifikačním číslem V roce 2009 byla vystavěna zcela nová budova, nacházející se v dolní části areálu a skládající se ze dvou oddělení pro uživatele se střední a vysokou mírou podpory. 2.2 Hodnoty rozvojového plánu Hodnoty, z nichž rozvojový plán vychází, jsou v souladu s posláním zařízení. Posláním Domova je poskytovat podporu a péči dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Jedná se o uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují 24 hodinovou podporu a péči. Tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, s rozvojem podpory jejich samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem uživatele, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace. Hodnoty, z kterých rozvojový plán Domova vychází: individuální a empatický přístup k uživateli respektování hodnoty a jedinečnosti člověka podpora a vzájemná spolupráce s rodinnými příslušníky a opatrovníky uživatelů jedinečnost cílové skupiny komplexní týmová podpora a péče o uživatele kvalifikovanými pracovníky poskytování sociální služby v souladu s principy normality integrace uživatelů do návazných sociálních služeb podpora ve vzdělávání a zvyšování motivace pracovníků zařízení vzájemná spolupráce v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v regionu Kroměřížska. 6

7 3. Popis výchozího stavu Tato kapitola se věnuje popisu výchozího stavu na zařízení ke dni Jedná se o popis objektů, v nichž je sociální služba poskytována, popis uživatelů zařízení, personálního obsazení a dostupnosti veřejných či návazných sociálních služeb. 3.1 Popis objektů Areál Domova tvoří oplocený rozsáhlý park s výměrou 7 ha, na němž se nachází 3 budovy sloužící k bydlení uživatelů, dále je zde umístěna hrobka, budova prádelny, hospodářská budova a garáž. Na pozemku parku se nachází také rybník o rozloze téměř 4 tisíce m2. Horní budova zámku (viz obrázek 1) je historická budova památkově chráněná, která má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. V současné době zde žije 30 mobilních uživatelů v jedno až třílůžkových pokojích s nízkou a střední mírou podpory, kteří mají k dispozici na každém podlaží společné sociální zařízení. V budově se dále nachází veškeré kanceláře administrativy Domova a v podzemním podlaží kuchyňský provoz. Vzhledem k výstupům z analýz uskutečněných v rámci Projektu Zvyšování kvality uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji reg. č.. CZ.1.04/3.1.00/A (dále jen Projekt A9) a vzhledem k nastaveným hodnotám rozvojového plánu zařízení s cílem zajištění kvalitnějšího poskytování sociální služby, se horní budova zámku jeví jako nevhodná k dalšímu bydlení uživatelů. Mezi negativní faktory horní budovy patří zejména její bariérovost, havarijní stav stavebně technického zařízení budovy (výtahy, elektroinstalace, odpady apod.), které by představovaly předpokládané vysoké finanční náklady ve výši téměř 20 mil Kč. Lze konstatovat, že pokud by i došlo k nákladné rekonstrukci horní budovy, stále by neměla charakter komunitního bydlení. Obrázek 1 7

8 Nová budova (viz obrázek 2) byla postavena v roce 2009 jako samostatný bezbariérový objekt určený k bydlení uživatelů, přičemž stavba byla dotována z Programu reprodukce majetku Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb (ISPROFIN), pod identifikačním číslem EDS 113D , pod číslem jednacím 2010/ , s udržitelností do Skládá se ze dvou podlaží, přičemž na horním podlaží se nachází odd. B a je zde umístěno 30 uživatelů se střední a vysokou mírou podpory. V přízemí se nachází odd. A, kde bydlí 21 většinou imobilních uživatelů s vysokou mírou podpory, kteří vzhledem ke svým potřebám, vyžadují zvýšenou podporu a péči. V nové budově jsou umístěny jedno až třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a většina z nich má vlastní balkony a terasy. Vybavení oddělení A je přizpůsobeno imobilním uživatelům s vyšší mírou podpory, a to včetně zvedacího zařízení, sociálního zařízení, stravování apod. Obrázek 2 Dolní budova zámku (viz obrázek 3) byla rekonstruována v roce 2011 z dotačního Programu reprodukce majetku Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb (ISPROFIN), pod identifikačním číslem EDS 113D , pod číslem jednacím 2011/ , s udržitelností do V této budově se nachází odd. C pro 14 uživatelů s nejnižší mírou podpory, a to ve dvoulůžkových malometrážních cvičných bytech s kuchyňským koutem a vlastním sociálním zařízením. Jsou zde umístěni uživatelé, kteří se díky nácvikům bydlení a samostatnějšího života s principy normality mohou integrovat více do společnosti, a to formou přechodu do návazných druhů sociálních služeb, jako jsou např. chráněné bydlení, podporované samostatné bydlení, sociální rehabilitace či sociálně terapeutické dílny. 8

9 Obrázek 3 V rámci Projektu A9 probíhala technická analýza Domova, jejímž cílem bylo zhodnocení technického stavu všech tří budov a vytvoření možnosti adaptace služby na komunitní typy bydlení. Jedním z hlavních výstupů, díky získaným informacím z jednotlivých analýz, bylo doporučení pro adaptaci ke komunitnímu bydlení pouze u dvou budov (nová budova odd. A, B) a dolní budova (odd. C). Horní budova zámku se jevila jako nevhodná pro bydlení uživatelů a následně tedy i pro samotnou adaptaci, z důvodu nesplnění požadavků na bydlení dané Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí. 3.2 Analýza uživatelů Kapacita Domova je 95 uživatelů, přičemž obložnost ke dni byla 100%. Cílová skupina uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od devatenácti let s mentálním, tělesným, zdravotním, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Domov není schopen poskytnout sociální služby těmto osobám: osobám s aktuální diagnózou závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách osobám s poruchou autistického spektra osobám nevidomým 9

10 osobám, které jsou nositeli infekčních chorob osobám se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychotické onemocnění, které vyžadují specifický režim služby osobám, které z důvodu duševní poruchy (poruchy chování) závažným způsobem narušují kolektivní soužití. V Domově žije 65 mužů a 30 žen, tedy muži tvoří 68% většinu. Z hlediska věkové struktury je zastoupena v největší míře skupina uživatelů ve věku let, a to ve výši 70% (více viz graf 1). Věková struktura uživatelů domova let let let let 6% 3% 21% 70% Graf 1 V Domově žijí uživatelé s několika druhy zdravotního postižení. V největší míře jsou zastoupeni lidé s mentálním postižením, a to 61%. U většiny uživatelů s mentálním postižením se objevuje kombinace s jiným handicapem, například s tělesným postižením (více viz graf 2). 10

11 Procentuální podíl uživatelů dle druhu zdravotního postižení 2% 1% 2% 10% 24% 61% osoby s demencí osoby s Huntingtonovou nemocí osoby s poruchami osobnosti osoby s Downovým syndromem osoby s mentálním postižením osoby s psychotickým onemocněním Graf 2 Na základě Projektu A9 byl vytvořen dotazník pro zjišťování míry podpory uživatelů Domova, který byl následně zpracován s každým uživatelem zařízení. Tento dotazník se stal následně jedním ze základních prvků pro vytvoření nového systému jednání se zájemcem o sociální službu. Dle zjištění žije v Domově největší podíl osob s vysokou mírou potřebné podpory (více viz graf 3). Podíl uživatelů podle míry podpory osoby s nízkou mírou podpory osoby s vysokou mírou podpory osoby se střední mírou podpory 18% 43% 39% Graf 3 11

12 Dle statistiky lze konstatovat, že na zařízení bydlí v největším zastoupení uživatelé, kteří do služby přišli ze Zlínského kraje, přičemž z jiných krajů je reprezentováno nejvíce uživatelů z Jihomoravského kraje, což je dáno geografickým umístěním zařízení (více viz graf 4). Ve Zlínském kraji jsou nejčastěji zastoupeny osoby z Kroměříže a okolí (více viz graf 5). Podíl uživatelů ze Zlínského a jiného kraje Zlínský kraj jiný kraj 45% 55% Graf 4 Zlínský kraj 2% 2% 2% 9% 2% 7% 21% 4% 2% 49% Zlín a okolí Vsetín a okolí Uherské Hradiště a okolí Kroměříž a okolí Holešov a okolí Otrokovice a okolí Valašské Meziříčí a okolí Vizovice a okolí Uherský Brod a okolí Luhačovice a okolí Graf 5 Průměrná úhrada uživatelů Domova je ve výši Kč, přičemž na plnou úhradu dosáhne pouze 7% uživatelů, u 1% uživatelů doplácí úhradu rodinní příslušníci a 87% uživatelů má sníženou úhradu s doplatkem z rozpočtu zařízení. 12

13 Součástí úhrady péče o uživatele je sociální dávka příspěvek na péči, která by měla kopírovat míru podpory uživatele. V Domově má přiznaný příspěvek všech 95 uživatelů, přičemž uživatelé s nejvyšším stupněm příspěvku (III. a IV. Stupeň) tvoří 41% z celkové kapacity zařízení (více viz graf 6). Rozložení příspěvku na péči uživatelů Domova I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 13% 32% 28% 27% Graf Popis personálního obsazení O byla upravena a reorganizována organizační struktura zařízení. Předešlé schéma vycházelo prioritně z vedení zdravotního personálu, pod které spadal rovněž sociální úsek. Nyní je struktura upravena tak, aby byl nastaven jako prioritní sociální úsek přímé péče, který je členěn na jednotlivá oddělení, na nichž jsou zřízeny funkce vedoucích oddělení, díky čemuž dochází k participaci na úsecích přímé péče. Nově byla zřízena pozice sociálního pracovníka, jako metodika a koordinátora individuálního plánování. Byl upraven počet pracovních úvazků v nepřímé péči, tak aby vyhovoval potřebám jednotlivých provozů. Rovněž došlo k úpravám v počtu pracovníků v přímé obslužné péči a klíčových pracovníků na odděleních. Cílem bylo mimo jiné jasně specifikovat pracovní činnosti individuálních pozic. Odbouráno bylo také střídavé kolování pracovníků v přímé péči po jednotlivých odděleních. V souvislosti se změnou organizační struktury, nastavením participace dalších pracovníků Domova a díky demokratickému stylu vedení dochází k postupnému nastavování změn v souvislosti s kvalitou poskytování sociální služby. Byl vytvořen manažerský tým, který se přímo podílí na tvorbě procesů probíhajících na zařízení. Díky mapování potřeb uživatelů, analýze cílové skupiny a analýze technického stavu domova, můžeme blíže specifikovat cílovou skupinu zařízení a jasněji plánovat další směřování zařízení. Na zajištění sociální služby se podílejí jednotlivá oddělení Domova a také uživatelé služby, které tvoří komplexní spolupracující tým, včetně předávání si informací o procesech ve službě (viz obrázek 4). 13

14 Manažerský tým Uživatelé služby Oddělení přímé sociální péče Technické provozy Oddělení přímé zdravotní péče Obrázek 4 Na zařízení pracují na pozici sociálních pracovníků 2 pracovnice, dále je zde 38 pracovníků v sociálních službách, kdy 17 z nich vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost, 17 pracuje v přímé obslužné péči a 4 vedou jednotlivá oddělení přímé péče. Dále v Domově působí 5 všeobecných sester na úseku přímé zdravotní péče. Na úseku technicko hospodářském je zaměstnáno celkem 18 osob (více viz Příloha č. 1 Organizační struktura Domova). 3.4 Popis dostupnosti veřejných a sociálních služeb Obec Zborovice se rozprostírá pod vrchem Troják, v pahorkatém kraji na východě Litenčických vrchů, a to 13 kilometrů jihozápadně od Kroměříže a 40 km západně od krajského města Zlín. Její původní název Sborowicz je údajně odvozen od jména majitele první zdejší starobylé hospodářské usedlosti. Spolu s přidruženou obcí Medlov mají Zborovice okolo 1600 obyvatel (v roce 2006 to bylo 1624, k celkem 1594). Zborovice spadají pod obec s rozšířenou působností Kroměříž. a) Veřejně dostupné služby Všichni uživatelé Domova mají možnost využívat veřejných služeb, a to samostatně nebo v případě podpory s doprovodem pracovníků. 14

15 Nákupy: Přímo v obci mají obyvatelé k dispozici čtyři obchody s potravinami, z toho dvě se smíšeným zbožím (nabízí drogistické, papírenské a jiné zboží) prodejnu masa a uzenin, ovoce, zeleniny, oděvů, obuvi, výkup ovoce a specializovanou prodejnu vín. Dále se zde nachází dvě kadeřnictví, dámské krejčovství a dvě restaurace. Pekařství, prodejna elektro a benzínová čerpací stanice jsou ve 4,5 km vzdálené obci Zdounky. Další veřejné služby v široké nabídce se nacházejí v Kroměříži. Školství: V místě se nachází základní a mateřská škola. Působí zde také několik spolků: modelářský, myslivecký, šachový, fotbalový oddíl, sdružení dobrovolných hasičů. V nedaleké obci Zdounky lze využívat Základní uměleckou školu, kurzy výuky němčiny a angličtiny. Od školního roku 2015/2016 začne na základě svého přání využívat výuku hudby na klavír na Základní umělecké škole jeden z uživatelů zařízení. Ostatní školská zařízení (praktická škola, střední odborné školy, gymnázia, speciální střední škola, vysoká škola, speciálně pedagogické centrum, pedagogicko psychologická poradna) jsou umístěny v Kroměříži. Zdravotnictví: V místě je zdravotní středisko s ordinacemi praktického lékaře pro děti, praktického lékaře pro dospělé, zubního lékaře a chirurgické ambulance. Nejbližší nemocnice, ordinace odborných lékařů a lékařská pohotovost se nachází v Kroměříži. Ostatní veřejné služby: V obci jsou dále dostupné tyto služby: knihovna s přístupem na internet, veřejná Wifi, pošta (pobočka ČSOB), zastávka meziměstské autobusové dopravy, železniční zastávka, penzion, hřbitov. Nejbližší bankomat lze použít v Morkovicích (8km) a pak v Kroměříži. Kultura a sport: Místně jsou dostupné: hřiště pro děti, fotbalové hřiště, tenisové kurty, sportovní centrum a budova Sokolovny. Obec zajišťuje pravidelná kulturní představení (zájezdová divadla, koncerty apod.). Rozšířené podmínky pro kulturní nebo sportovní vyžití se vyskytují Kroměříži. Veřejná a státní správa: Ve Zborovicích se nachází obecní úřad. V Morkovicích je pobočka Státní policie. Další státní úřady (úřad práce, finanční úřad, živnostenský úřad, okresní správa sociálnícho zabezpečení, okresní soud aj.) jsou v Kroměříži. Doprava: Dopravní obslužnost je zajišťována autobusy a vlakem. Časově a finančně však není zcela vyhovující. 15

16 Přímo v zařízení mají uživatelé možnost využívat zprostředkované veřejné služby holení, stříhání, pedikúry, bohoslužby. Každé pondělí odpoledne zde ordinuje praktický lékař a minimálně jedenkrát za měsíc psychiatr, přičemž všichni uživatelé mají také možnost navštívit své ošetřující lékaře přímo v jejich ordinacích. b) Návazné sociální služby Pro poskytovatele sociálních služeb je velmi důležitá intenzivní a blízká spolupráce s jednotlivými samosprávnými celky v kraji, a to zejména s vazbou na plánování a rozvoj sociálních služeb v kraji. Pro Domov z hlediska lokality obce je partnerem v této oblasti obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) Kroměříž. Nejužší a nejintenzivnější spolupráce je s Obcí Zborovice. Statutární zástupce obce starosta obce vykonává funkci veřejného opatrovníka téměř 50% uživatelů Domova, díky čemuž existuje již několik let efektivní a intenzivní vzájemná spolupráce. Rovněž s okolními obcemi v rámci mikroregionu je navázána spolupráce, zejména ve smyslu podpory služby formou dotací od obcí, ale rovněž sociálně kulturní integrací uživatelů Domova do dění jednotlivých obcí. Domov naopak může nabídnout pracovní uplatnění občanům okolních obcí nebo poskytnout sociální služby potřebným osobám. Kontinuitním cílem Domova je účinné zapojení se do procesu komunitního plánování a rozvoje sociálních služeb v ORP Kroměříž. Jedním z hlavních úkolů v oblasti sociálních služeb Města Kroměříže by mělo být zajištění potřebných sociálních služeb pro občany na svém území. Na tuto skutečnost navazuje spolupráce se Zlínským krajem jako nástroj pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Zlínského kraje, pro který je vzájemná spolupráce s obcemi a poskytovateli sociálních služeb na svém území legislativně určena. 1 Vzhledem k cílové skupině uživatelů Domova a k jejich potřebám lze konstatovat, že se v ORP Kroměříž pro ně nenacházejí téměř žádné návazné sociální služby. Jako nejvíce vhodné by se jevil vznik sociálních služeb chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen nebo sociální rehabilitace. V ORP Kroměříž se nachází pouze služba podporovaného samostatného bydlení, která ovšem patří k těm menším službám (přepočtený počet úvazků v přímé péči 2,40) 2 a spadá pod Sociální služby města Kroměříže, p. o. Na základě výše uvedených skutečností, vnímáme jako potřebné zřízení zmiňovaných sociálních služeb, přičemž prioritou se nám jeví zejména služba chráněné bydlení, a to díky cvičným domácnostem, které jsou v Domově k dispozici. V těchto cvičných domácnostech žije 14 uživatelů s nízkou mírou podpory. Kvalitně a reálně vybavené cvičné domácnosti umožňují uživatelům přípravu pro život v běžné domácnosti a zamezují tak obavám a riziku z možného nezvládnutí navazující sociální služby. Zajištění návazných pobytových sociálních služeb je možné zřízením nových sociálních služeb v rámci vlastní příspěvkové organizace, případně je možné využít jiné neziskové organizace, 1 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 95 2 Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok

17 které by služby poskytovaly. Zde je ovšem nutná podpora vzniku těchto sociálních služeb ze strany zřizovatele organizace, tedy Zlínského kraje. 17

18 4. Plánované vize organizace pro období Domov má zpracovaný Rozvojový plán pro období (dále jen Plán), který je v souladu s Koncepcí rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období (schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0613/R15/15 dne ) a formuje opatření cílů, které si Zlínský kraj v dokumentu definoval. Na základě schválení Plánu orgány Zlínského kraje se tento dokument stává strategickým dokumentem zařízení. Podkladem pro vznik Plánu se staly výstupy z Projektu A 9 (více viz obrázek 5), dále Strategický plán zařízení a podněty ze strany pracovníků Domova. Obrázek 5 Základním prvkem Plánu zařízení jsou teze a strategické cíle, uvedené ve strategickém dokumentu Zlínského kraje Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období Teze: Zlínský kraj usiluje o to, aby osoby se zdravotním postižením nemusely žít ve specifickém prostředí (soulad s čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Ve Zlínském kraji jsou veřejné a návazné sociální služby běžně dostupné lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli být součástí místního společenství (soulad s 18

19 čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a 2 a 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Lidé se zdravotním postižením ve Zlínském kraji dostávají takovou podporu, jakou potřebují (soulad s 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Organizace zřizované Zlínským krajem poskytují pouze pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok ). Potřeby osob se zdravotním postižením se řeší primárně na úrovni obcí (soulad s 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, s 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok ). Strategické cíle: 1. Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se zdravotním postižením. Cíl vytvoření sítě služeb, umožňující osobám se zdravotním postižením bydlet v běžné komunitě s odpovídající podporou. Vznik a rozvoj komunitních služeb, které navazují na ústavní pobytové služby domovů pro osoby se zdravotním postižením a zajištují poskytování služeb dle individuálně určených potřeb osob, je v souladu s prioritami 2.2. a 2.3. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku Cílem do roku 2020 je upravit kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením tak, aby byly využívány především osobami, které mají vysokou míru potřeby podpory. Domovy pro osoby se zdravotním postižením budou revidovat pravidla pro přijímání klientů tak, aby v zařízeních byla poskytována podpora osobám, které vyžadují intenzivní pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 3. Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením. Pro akceptaci změn v poskytovaných sociálních službách je nezbytný přechod od paternalistického přístupu k participaci a občanské odpovědnosti. Tato změna v přístupu je přijímána komunitou velmi pozvolně. Na změny v přístupu k poskytování služeb osobám se zdravotním postižením musí být komunita připravována. Příprava je nezbytná na úrovni běžné komunity, pečujících osob a municipalit, aby tyto změny byly nejen přijímány, ale i podporovány a v komunitě vytvářeny příležitosti pro integraci osob se zdravotním postižením. 19

20 4. Posílení kapacit a kompetencí pracovníků v přímé práci, v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby. Pro rozvoj kvality poskytovaných služeb je nezbytné odpovídající personální zabezpečení, a to nejen kvantitativní, ale zejména kvalitativní. Jak prokázaly provedené analýzy, zařízení Zlínského kraje jsou personálně poddimenzovaná. Zajištění odpovídající podpory osobám umístěným v zařízeních Zlínského kraje je rovněž limitováno stávajícími kompetencemi pracovníků. Zásadním problémem je ošetřovatelský model, který v sociálních službách přežívá, nedostatečný počet a omezené kompetence sociálních pracovníků, kteří nejsou zapojováni do řízení sociální služby, plošný systém vzdělávání nezohledňující individuální potřeby a situace jednotlivých zařízení a potřeby osob využívající tato zařízení. Cílem v následujícím období bude popsané limity snížit nebo odstranit (vzdělávání a zvyšování počtu pracovníků). Z těchto tezí a strategických cílů Zlínského kraje byly konformovány vize, strategické cíle Domova, včetně nastavení opatření pro jejich naplnění (viz obrázek 6). Teze, Vize (koncepce Zlínského kraje) Rozvojový plán Domova Vize Domova Strategické cíle Domova Opatření pro naplnění cílů Obrázek 6 20

21 4.1 Vize, Strategické cíle, opatření organizace Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice plánuje a vyhodnocuje poskytování sociální služby OPATŘENÍ č Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice má zpracovaný rozvojový plán Popis Predikovatelnou ambicí Domova je poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci, které potřebují 24 hodinovou podporu a péči, s cílem naplnění veřejného závazku služby. Rozvojový plán zařízení bude reagovat na potřeby občanů Zlínského kraje v návaznosti na koncepci Zlínského kraje. VÝSTUP Termín rozvojový plán ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Bez finančních nároků ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ - Rizika - 21

22 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice plánuje a vyhodnocuje poskytování sociální služby OPATŘENÍ č Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje opatření rozvojového plánu Popis Procesem, který souvisí s naplňováním stanovených cílů, je vyhodnocování nastavených opatření. Na základě této procedury může dojít k naplnění stanovených cílů, případně k definici nových opatření pro jejich implementaci. VÝSTUP Termín ODPOVĚDNOST Roční vyhodnocení Průběžně PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Bez finančních nároků ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ - Rizika - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice 22

23 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice podporuje vznik návazných ambulantních a terénních sociálních služeb pro uživatele zařízení OPATŘENÍ č Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice naváže spolupráci s neziskovými organizacemi s cílem vzniku sociální služby sociálně terapeutické dílny v ORP Kroměříž Popis Ambulantní a terénní sociální služby pro uživatele zařízení jsou v ORP Kroměříž v nedostatečné kapacitě nebo vůbec neexistují. Pro zajištění struktury režimu dne a posílení principu normality je možnost využívání návazných ambulantních sociálních služeb pro uživatele pobytových sociálních služeb prioritní. VÝSTUP Vznik služby sociálně terapeutické dílny v ORP Kroměříž na základě podpory a spolupráce Domova a neziskové organizace Termín ODPOVĚDNOST PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Rizika Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Bez finančních nároků - nezájem neziskových organizací nenalezení vhodného poskytovatele sociální služby 23

24 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice podporuje vznik návazných ambulantních a terénních sociálních služeb pro uživatele zařízení OPATŘENÍ č Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice se aktivně zapojí do komunitního plánování v ORP Kroměříž s cílem podpořit rozvoj návazných ambulantních a terénních sociálních služeb Popis Ambulantní a terénní sociální služby pro uživatele zařízení jsou v ORP Kroměříž v nedostatečné kapacitě nebo vůbec neexistují. Cílem zařízení je spolupracovat na úrovni ORP Kroměříž se zástupci města i poskytovateli sociálních služeb v rámci komunitního plánování na úrovni regionu Kroměřížska. VÝSTUP Vznik návazných ambulantních a terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením v ORP Kroměříž Termín ODPOVĚDNOST PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Rizika Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o./zlínský kraj Bez finančních nároků - nepodpoření ze strany zástupců komunitního plánování a politické reprezentace ORP Kroměříž nedostatečná informovanost obcí a nedostatečná podpora Zlínského kraje 24

25 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 3 Změna způsobu poskytování sociální služby OPATŘENÍ č Zpracování transformačního plánu zařízení Popis Cílem je změnit způsob poskytování služby, aby osoby se zdravotním postižením užívaly službu dle zjištěných zmapovaných potřeb, a to v přirozeném prostředí s podporou služeb komunitního typu. Aby mohl být proces zahájen, byl kvalitní, efektivní a pro obyvatele Domova a všechny ostatní aktéry procesu transformace bezpečný, je třeba zpracovat kvalitní transformační plán. Transformační plán bude svým obsahem respektovat Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče vydanými MPSV. VÝSTUP Zpracovaný transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice Termín 6 / 2017 ODPOVĚDNOST Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o./ Zlínský kraj PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Budou vyčísleny v projektové žádosti o dotaci z ESF zpracované Zlínským krajem ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ ESF, Zlínský kraj Rizika neschválení projektové žádosti Zlínského kraje o dotaci z ESF 25

26 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 4 Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice OPATŘENÍ č Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice zastaví příjem osob se zdravotním postižením bez dopadu na počet pracovníků v přímé péči Popis Vzhledem k trendu neustálého snižování počtu zájemců o sociální službu, dále z důvodu nevyhovujícího technického stavu jedné z budov zařízení sloužící v současné době k bydlení uživatelů a ke koncepci Zlínského kraje, bude zařízení ihned po uvolnění místa snižovat kapacitu. Konečná kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice by měla být 65 uživatelů. Vzhledem ke snížení kapacity zařízení je nutné počítat s finanční ztrátou zdrojů pro poskytování sociální služby. VÝSTUP Snížení kapacity zařízení na 65 osob Termín ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice PŘEDPOKLÁDANÉ Bez finančních nároků NÁKLADY ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ - nedostatečně dlouhý časový termín vzhledem k nastavení stejného trendu i u ostatních zařízení Zlínského kraje stejného druhu sociální služby, může dojít Rizika ke zvýšené poptávce po této sociální službě ve Zlínském kraji neuspokojení potřeb žadatelů o službu domova pro osoby se zdravotním postižením 26

27 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 4 Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice OPATŘENÍ č Uživatelé opustí horní budovu zámku Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice Popis Objekt horní budovy zámku se nachází v nevyhovujícím technickém stavu a celkové náklady na jeho opravu by byly i vzhledem k památkově chráněnému objektu vysoké. V budově se nachází rovněž komplexní administrativa a kuchyňský provoz zařízení. V současné době žije na horní budově zámku 30 uživatelů s nízkou a střední mírou podpory. Vzhledem k termínu stanovenému v koncepci Zlínského kraje (do konce roku 2018) bude nutno vytvořit plánovaný přechod těchto uživatelů s cílem zachování kvality poskytované sociální služby. Dále bude nutno upravit využití místností ostatních objektů domova. VÝSTUP č. 1 VÝSTUP č. 2 VÝSTUP č. 3 VÝSTUP č. 4 VÝSTUP č. 5 Přechod 6 uživatelů s nízkou mírou podpory v rámci zařízení na oddělení cvičných domácností Přechod 3 uživatelů do existující sociální služby chráněného bydlení poskytované v rámci Zlínského kraje Přechod 2 uživatelů do existující sociální služby podpory samostatného bydlení poskytované v rámci ORP Kroměříž Přechod 6 uživatelů se střední mírou podpory v rámci zařízení na oddělení cvičných domácností, v návaznosti na přechod 6 uživatelů s nízkou mírou podpory do služby chráněného bydlení v ORP Kroměříž Odchod 13 uživatelů ze sociální služby přirozeným úbytkem Termín ODPOVĚDNOST PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o./zlínský kraj Bez finančních nároků 27

28 ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ - Rizika nedostatečně dlouhý časový termín pro realizaci ekonomicky neefektivní využití budovy po jejím opuštění uživateli nedodržení přechodu plánovaného počtu uživatelů 28

29 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 5 Zvýšit připravenost komunity v ORP Kroměříž přijímat osoby se zdravotním postižením OPATŘENÍ č Podpora aktivit směřujících k prezentaci návazných sociálních služeb pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice v ORP Kroměříž Popis Cílem zařízení je podporovat aktivity směřující k prezentaci sociální služby chráněného bydlení, do které přecházejí uživatelé ze sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením. Významné je zapojení a začlenění se do místní komunity, kdy zdroji se stanou společná setkání, besedy s příklady dobré praxe a dostatečné množství pozitivní medializace sociální integrace osob do běžné společnosti. VÝSTUP 2 kulaté stoly v plánovaném termínu, tiskové zprávy v místních periodicích, informační letáky, besedy s příklady dobré praxe uživatelů žijících v komunitních typech bydlení sociální služby chráněného bydlení Termín ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Kč (náklady na konání kulatých stolů)/ Kč náklady na prezentaci a besedy ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Zlínský kraj/sociální služby Uherské Hradiště, p. o. Rizika nedostatek finančních prostředků nezájem komunity 29

30 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 5 Zvýšit připravenost komunity v ORP Kroměříž přijímat osoby se zdravotním postižením OPATŘENÍ č Spolupráce se samosprávami obcí v ORP Kroměříž, v nichž se předpokládá vznik sociální služby chráněného bydlení, případně vznik návazných ambulantních či terénních sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením Popis Podpůrné aktivity budou směřovat na představitele města Kroměříže a obcí, v jejichž komunitě by sociální služby chráněného bydlení měly vzniknout. Cílem je vzájemná spolupráce, a to i v návaznosti na vyhledávání vhodných nemovitostí či pozemků, ke vzniku sociálních služeb typu chráněného bydlení pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice. Jako vhodné se jeví také aktivní zapojení opatrovníků a veřejného opatrovníka. VÝSTUP Setkání s obcemi, prezentace dobré praxe Termín ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Rizika Bez finančních nároků - chybějící podpora ze strany samosprávy obcí nedostatek možností získat vhodné nemovitosti k bydlení názory politické reprezentace 30

31 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 6 Posílit kompetence a kapacity pracovníků v sociálních službách Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice v návaznosti na realizaci změn a zjištěné potřeby OPATŘENÍ č Základní organizační složkou usměrňující proces poskytování sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích je úsek sociální práce Popis Vzhledem k neustále se vyvíjejícímu rozvoji sociálních služeb s nutností reagování na potřeby uživatelů služby je nutná revize a reorganizace organizační struktury s přechodem od ošetřovatelskozdravotnického směru péče k individuálnímu poskytování sociálních služeb se základnou na úseku sociální práce. Nicméně je více než důležitá vzájemná týmová spolupráce pro zachování kvality poskytované služby na zařízení. VÝSTUP Organizační struktura Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice Termín 2016 ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Rizika Bez finančních nároků - nedostatek pracovních pozic v přímé péči o uživatele nedostatečné kompetence sociálních pracovníků 31

32 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 6 Posílit kompetence a kapacity pracovníků v sociálních službách Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice v návaznosti na realizaci změn a zjištěné potřeby OPATŘENÍ č Vzdělávání a zvyšování kompetencí pracovníků Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích reaguje na potřeby cílové skupiny osob zařízení a na potřeby pracovníků. Popis Cílem opatření je zvýšit kompetence pracovníků a následné zajištění kvalitního poskytování sociální služby s ohledem na cílovou skupinu osob. Zaměřuje se především na procesy probíhajících změn jako je transformace sociální služby, přechod do komunitního typu sociální služby, na podporu komunikace, práce s riziky, sexuální a partnerský život uživatelů. VÝSTUP č. 1 VÝSTUP č. 2 VÝSTUP č. 3 Zařízení má nastavený funkční komunikační systém uživatelů domova Zařízení má zpracován plán rizik pro uživatele, u nichž jsou rizika s poskytováním sociální služby identifikována Zařízení má dostatek potřebných informací k procesu transformace VÝSTUP č. 4 VÝSTUP č. 5 Zařízení má vytvořený protokol o sexualitě a partnerském životě uživatelů Zařízení je připraveno na přechod uživatelů do sociální služby komunitního typu Termín 2017 ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o./ Zlínský kraj PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY Náklady jsou součástí rozpočtu organizace (přepokládané náklady na vzdělávání pro období 4 let pro pracovníky v přímé péči ve výši Kč; přepokládané náklady na kompenzační pomůcky v rámci komunikačního systému uživatelů zařízení ve výši Kč) ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Rizika Zlínský kraj/vlastní výnosy organizace/evropský sociální fond nedostatek finančních prostředků nekvalitní lektoři nepřijetí kompetencí ze strany pracovníků 32

33 Vize Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice poskytuje efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby Strategický cíl č. 6 Posílit kompetence a kapacity pracovníků v sociálních službách Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice v návaznosti na realizaci změn a zjištěné potřeby OPATŘENÍ č Počet pracovníků v přímé péči odpovídá potřebám uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích. Popis Pro zajištění kvalitnějšího poskytování sociální služby je nutný individuální přístup k uživatelům. Díky změnám na zařízení souvisejícími se změnou ve specifikaci cílové skupiny uživatelů Domova, v návaznosti na vznik služby chráněného bydlení a s nastavenými procesy ve způsobu poskytování sociální služby, je nutno navýšit počet pracovních úvazků v přímé péči. VÝSTUP č. 1 VÝSTUP č. 2 VÝSTUP č. 3 Přijetí 2 sociálních pracovníků Přijetí 1 fyzioterapeuta Přijetí minimálně 4 pracovníků v sociálních službách na pozici pracovníků vykonávajících základní výchovnou nepedagogickou činnost Termín 2016 ODPOVĚDNOST Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice/Sociální služby Uherské Hradiště, p. o./zlínský kraj PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VÝSTUP č. 1 VÝSTUP č. 2 VÝSTUP č Kč / měsíc Kč / měsíc Kč / měsíc ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ Vlastní výnosy organizace/zlínský kraj Rizika nedostatek finančních prostředků 33

34 5. Závěr Rozvojový plán Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích pro období je jedním z významných nástrojů pro poskytování kvalitních, efektivních a dostupných sociálních služeb pro cílovou skupinu uživatelů zařízení, tedy pro osoby se zdravotním postižením žijících ve Zlínském kraji. Plán je vytvořen v souladu s Koncepcí rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období (schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0613/R15/15 dne ). K zajištění naplnění vize slouží stanovené cíle a opatření, které bude Domov pravidelně každoročně vyhodnocovat, a to ve formě zpracovaných výročních zpráv. Výroční zprávy jsou předkládány Odboru sociálních věcí Zlínského kraje a následně Radě Zlínského kraje. 34

35 6. Seznamy 6.1 Seznam zkratek ČSOB Československá obchodní banka ESF Evropský sociální fond ORP obec s rozšířenou působností p. o. příspěvková organizace 6.2 Seznam obrázků Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Seznam grafů Graf Graf Graf Graf Graf Graf

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 2 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Struktura modelu: 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH "Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoli." Helena Kellerová, americká hluchoslepá spisovatelka, aktivistka a lektorka Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 TICHÝ DŮM NESLYŠÍCÍCH

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

1.Nemocnice jsou složitou strukturou

1.Nemocnice jsou složitou strukturou 1.Nemocnice jsou složitou strukturou 2.Provozní toky nemocnice 1.ambulantní pacienti 2.hospitalizovaní pacienti 3.pacienti v akutním stavu 4.pacienti v ohrožení života 5.návštěvy 6.personál 7.čistý, sterilní

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A: Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Domov Horizont, příspěvková organizace Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Název a místo zařízení poskytované sociální služby: Domov Horizont, příspěvková

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE..

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.. ii. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o.

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI SRDCE V DOMĚ, p.o. PŘEDSTAVENÍ Srdce v domě je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, se sídlem zařízení

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLIKY

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLIKY PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLIKY Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria Dokument/zdroj informace 1a Místní dostupnost Výkon

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Projekt Děti patří do rodiny

Projekt Děti patří do rodiny Projekt Děti patří do rodiny Za finanční podporu projektu, bez které bychom nebyli schopni projekt realizovat, děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti Cíl a moto Týmu Hnízdo: Děti patří do rodiny"

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 CÍLE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1.1. DEFINICE POSLÁNÍ 1.2. SLUŽBY ZAŘÍZENÍ

STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 CÍLE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1.1. DEFINICE POSLÁNÍ 1.2. SLUŽBY ZAŘÍZENÍ DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 CÍLE A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1.1. DEFINICE POSLÁNÍ 1.2. SLUŽBY ZAŘÍZENÍ 1.3. OKRUH OSOB,

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Návrh modelu sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ

Návrh modelu sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ Návrh modelu sociální služby DENNÍ STACIONÁŘ Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 5 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Dle 46 zákona, odst.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2010 1 strana centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Obsah I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více