Patologie jater a žlučových cest

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patologie jater a žlučových cest"

Transkript

1 Patologie jater a žlučových cest

2 Základní pojmy Uniformní reakce hepatocytů na poškození: degenerativní změny hepatocytů a intracelulární akumulace (vakuolární dystrofie, ballooning, steatóza, cholestáza, pigmenty - Fe, Cu, melanin, lipofuscin, inkluze - viry, Denk - Malloryho hyalin, eozinofilní globule) nekróza/ apoptóza (monocelulární - rezorbtivní uzlík, apoptotická Councilmannova tělíska, splývající - zonální, přemosťující - bridging, submasivní, masivní) zánět (portální, piecemeal nekrózy - interface aktivita, lobulární) regenerace fibróza (portální/periportální/septální) - cirhóza

3 Cirhóza = konečné stadium chronických jaterních onemocnění charakterizované: a) difúzním narušením architektoniky jaterní tkáně - celého orgánu b) tvorbou přemosťujících fibrózních sept portoportálních a portocentrálních c) regenerací vitálních hepatocytů s tvorbou parenchymových uzlů porucha jaterních funkcí, portální hypertenze, hepatocelulární CA Etiologie: ethyl, virové hepatitidy B+C, NAFLD

4

5 Patogeneze cirhózy

6 Cirhóza Klasifikace : morfologická (malouzlová 3mm/ velkouzlová/ smíšená) etiologická klinická (Child-Pughova, MELD skóre) kompenzovaná/ dekompenzovaná (malnutrice, krvácení, ascítés, icterus, encefalopatie, hepatocelulární CA) Patogeneze: zánik hepatocytů + regenerace vitálního parenchymu ukládání složek ECM (HSC) cévní reorganizace

7 Infekční hepatitidy a) virové - viry hepatotropní (ABCDE), jiné (CMV, EBV, žlutá zimnice) b) bakteriální (G+koky, G- tyčky), mykobakteriální c) mykotické (Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, ) d) spirochety (leptospiróza - Weilova žloutenka, lues, Lyme disease, ) e) parazitární (amébóza, leishmanióza, malárie, echinokokóza, )

8 Jaterní absces

9 Virové hepatitidy Hepatitis A RNA virus, F-O cesta přenosu, doživotní imunita bezpříznaková, akutní žloutenka x relapsy, fulminantní,!!! nepřechází do chronicity!!! Hepatitis B DNA virus (dřeň HBcAg, HBeAg, DNA polymeráza, DNA + povrch HBsAg) s parenterální cestou přenosu (krev, sexuální styk, vertikálně) Klinika: D inkubace akutní x 1% fulminantní chronická ( 6 měsíců přítomnost infekce) fáze přirozeného vývoje: a) Chronická HBV ve fázi replikační, HBeAg pozitivní wild type b) Chronická HBV ve fázi replikační, HBeAg negativní mutovaný c) Inaktivní nosič HBsAg, fáze nízké replikace d) Fáze HBsAg negativity st.p. HBV pozitivita Ab (anti HBc) Komplikace : cirhóza, karcinom

10 Virové hepatitidy Hepatitis C RNA Flavivirus, geneticky variabilní (genotypy 6, Evropa 1b), parenterální cesta přenosu x 25% nejasná Diagnostika : sérologie, molekulární genetika Klinika : akutní (15% - ikterická, anikterická forma) chronická - fibróza, cirhóza, hepatocelulární karcinom Hepatitis D - satelitní RNA virus u HBV infekce (koinfekce, superinfekce 20% fulminantní), endemický Hepatitis E - RNA virus, F-O cesta, genotypy 3,4 a 5 zoonózy sporadicky x vodní epidemie těhotné ženy 3. trimestr (20% mortalita), vertikální přenos

11

12 Morfologie virových hepatitid - akutní balónovitá degenerace hepatocytů + bilirubinostáza zánik hepatocytů apoptóza, resorptivní uzlíky, splývající nekrózy, přemosťující (bridging) nekrózy zánětlivý infiltrát v PP, interface hepatitis aktivace Kupfferových buněk

13 Morfologie virových hepatitid - chronické Aktivita procesu grading (Scheuer, Ishak): zánětlivý infiltrát v PP (agregáty HCV) piecemeal nekrózy/interface hepatitis lobulární zánět (rezorbtivní uzlíky, apoptotická tělíska, splývající až přemosťující nekrózy) Stupeň fibrózy staging (Ishak): portální periportální septální cirhóza + steatóza (HCV), virové inkluze (matnicové HBV), střádání Fe, zánětlivé postižení portálních žlučovodů, cholestáza,.

14 Grading virových hepatitid

15 Staging virových hepatitid

16 HBV

17 Detekce virových antigenů ve tkáni HBsAg HBcAg

18 HCV

19 Autoimunní hepatitis = chronický zánět jater s typickými imunitními a AI fenomény, s tendencí ke vzniku cirhózy a s reakcí na IS terapii Klinika: 4x více ženy, AI choroby (Hashimoto, AIHA, Sjogren, ) Sérologie elevace TA, hypergamaglobulinémie AIH I. typu - + ANA, ASMA, panca, - častější AIH II. typu - + anti LKM (x mikrozomálním Ag jater/ledvin) Histologie: vysoká aktivita, plazmatické buňky x nespecifická Klinika, laboratoř (biochemie, imunologie, patologie), vyloučení infekce či toxicity skórovací systém

20 Autoimunní hepatitis

21 Primární biliární cirhóza = AI onemocnění charakterizované nehnisavou zánětlivou (granulomatózní) destrukcí portálních žlučovodů provázené rozvojem fibrózy/ cirhózy Klinika: 6x více ženy (hl dec.), ne děti pruritus, únava, xanthelasmata, steatorrhea, deficit vitamínu D, artropatie, hyperpigmentace kůže (melanin) pozdní fáze ikterus, známky portální hypertenze, hepatocelulární karcinom JT: elevace ALP, GMT, hypercholesterolémie 95% antimitochondriální protilátky (AMA PDH-E2 pyruvát dekarboxyláza), hyper IgM + jiná AI onemocnění

22 Histologie: Primární biliární cirhóza portální žlučovody - floridní duktální léze, granulomatózní destrukce, duktopenie (vanishing bile duct syndrome) portální/periportální zánět plazmatické buňky marginální duktulární proliferace biliární interface aktivita akutní a chronická cholestáza (bilirubinostáza, cholátstatické změny hepatocytů, metaloprotein) fibróza (portální-periportální biliární cirhóza) Stadia: Mayo, dle Ludwiga, (I.-IV.)

23 PBC

24 Diferenciální diagnóza granulomů v játrech infekce (viry, mykobakteriózy TBC, atypické, mykózy, protozoa, ) sarkoidóza (neodlišitelná od PBC) PBC Crohnova choroba imunodeficity reakce typu z cizích těles

25 Primární sklerozující cholangitis = primárně cholestatický syndrom neznámé etiologie charakterizovaný difúzním zánětem a fibrózou/segmentálním jizvením žlučových cest (obraz růžence) Klinika: muži do 40 let, i děti (!) + IBD (UC) icterus, pruritus cholangiogenní karcinom sérologie: elevace ALP, GMT, + ANA, + panca Diagnostika: MRCP, ERCP, PTC

26 Primární sklerozující cholangitis Histologie: explantát x punkce??? fibrotizující zánět extra- i intrahepatálních žlučovodů portální žlučovody - koncentrická periduktální fibróza zánik žlučovodu (jizva) duktopenie morfologie poruchy žlučové drenáže (biliární interface aktivita, bilirubinostáza, metaloprotein) sekundární infekce karcinom žlučovodů

27 PSC

28 PSC

29 Metabolická onemocnění jater Toxické poškození (alkohol, léky, chemikálie, těžké kovy, jedy ) NAFLD (Nonalcoholic fatty liver disease)/ NASH (nealkoholická steatohepatitis) Wilsonova choroba Primární hemochromatóza Deficit alfa -1 antitrypsinu Porfyrie

30 Toxické poškození jater Typy jaterních lézí: hepatocelulární nekróza - přímá reakce - idiosynkrastická reakce cholestáza (steroidy, fenothiazin) reakce smíšeného typu steatóza chronická hepatitis (INH, metyldopa, ) tumory (adenom, hepatocelulární karcinom) Buddův Chiariho syndrom

31 Alkoholické postižení jater Formy : a) alkoholická steatóza (malo-velkokapénková) b) alkoholická steatohepatitis - ballooning, nekrózy hepatocytů, hemosideróza, bilirubinostáza - Denk-Malloryho hyalinní tělíska - infiltrace neutrofilními leukocyty - fibróza (perivenulární, perisinusoidální) c) alkoholická cirhóza (malouzlová - Laenneckova) + elevace GMT

32 Alkoholická steatohepatitis

33 Alkoholická steatofibróza

34 Denk Malloryho hyalinní tělíska

35 Primární hemochromatóza = AR, trvalé nadměrné vstřebávání železa v důsledku porušené syntézy HFE proteinu (krátké raménko 6. chromozómu) afinita Rc pro transferin na povrchu enterocytů vysoká Mutace před generacemi (Keltové, Skandinávci???) Genetické dělení (Pietrangelo): podmíněná HFE juvenilní (hemojuvelin, hepcidin) podmíněná transferinovým Rc 2. typu podmíněná feroportinem

36 Primární hemochromatóza Diagnostika: saturace transferinu (screening) nad 50% (norma cca 30%) vysoká sérová koncentrace ferritinu index jaterního Fe (norma do 35 umol/g suché hmotnosti) molekulárně genetické vyšetření (C282Y, H63D, S65C) Klinika: hl. muži nad 40 let malouzlová cirhóza (pigmentovaná) CAVE: karcinom diabetes mellitus bronzové zbarvení kůže (melanin, Fe) kardiomyopatie (arytmie, srdeční selhávání) pseudodna testikulární atrofie

37 Hemochromatóza

38 Deficit α1-antitrypsinu A1-AT - inhibitor sérových proteináz (elastáza leukocytů): emfyzém plic v dospělosti játra - polymerace strukturálně defektního proteinu retence v ER aktivace kaspázy poškození mitochondrií pannikulitis, arteriální aneurysmata, Diagnostika: snížená hladina A1-AT (15% normy) genetické vyšetření - alely PiM, S, Z, null (10% neonatální hepatitis - genotyp PiZZ) chromozom histologie (neonatální hepatitis, PAS+ globule, cholestáza, )

39 Deficit α1-antitrypsinu

40 Deficit α1-antitrypsinu

41 Wilsonova choroba = AR, mutace ATP7B genu s narušenou exkrecí Cu do žluče a poruchou inkorporace Cu do ceruloplazminu akumulace Cu ve tkáních (játra, oči, mozek, ) Klinika: rok A, CH jaterní onemocnění neuropsychiatrické změny mladé ženy hemolytická anémie Diagnostika: snížení ceruloplazminu v séru, zvýšená exkrece Cu močí (penicilamin), zvýšený obsah Cu v sušině jaterní tkáně mol gen (sourozenci nemocných) Histologie: játra (steatóza, glykogenová jádra, hepatitis, nekróza, cirhóza, ) mozek - bazální ganglia (putamen) oko - Kayser - Fleischerův prstenec

42

43 Wilsonova choroba

44 Oběhové poruchy jater Nemoci jaterní tepny - okluze, aneurysma, arterioportální píštěl Nemoci portální žíly trombóza (Zahnův infarkt), pyleflebitis Nemoci sinusoid - peliosis hepatis, venookluzivní syndrom Nemoci jaterních žil - Buddův Chiariho syndrom

45

46 Zahnův infarkt

47 Venookluzivní nemoc

48 Cystická fibróza = AR porucha transportu chloridových iontů exokrinními žlázami a epiteliemi gastrointestinálního, bronchopulmonálního a pohlavního systému s tvorbou abnormálně vazkého sekretu, vedoucí k poruše pasáže dutým systémem (více než 800 mutací CFTR genu -7q31.2) Klinika : porucha střevní pasáže (mekoniový ileus) pankreatická insuficience fokální biliární fibróza/multilobulární cirhóza chronické plicní onemocnění (bronchitis, emfyzém) infertilita (CBAVD kongenitální bilaterální absence vas deferens)

49 Cystická fibróza

50 Morfologie : akumulace vazkého hlenu v dutém systému s dilatací a atrofií sliznice či exokrinní žlazové složky dlaždicobuněčná metaplazie výstelky žlazových vývodů fibróza intersticia Cystická fibróza játra - fokální biliární/multilobulární cirhóza plíce - chronické bronchitidy, bronchiektazie bronchopneumonie, abscesy (Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia)

51 Cystická fibróza

52 Cystická fibróza

PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU PATOLOGIE GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU JÍCEN KLINICKÉ PŘÍZNAKY Dysfagie obtížné polykání Odynofagie bolestivé polykání Pyróza retrosternální pálivá bolest (pálení žáhy) Hematemesis zvracení krve ANATOMICKÉ

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

CIRHÓZA JAKO DŮSLEDEK METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ JATER

CIRHÓZA JAKO DŮSLEDEK METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ JATER CIRHÓZA JAKO DŮSLEDEK D METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ JATER Milan Jirsa Laboratoř Experimentální Hepatologie IKEM Ústav Klinické Biochemie a Laboratorní Diagnostiky UK 1.LF Monogenní choroby jater dospělého

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Muž, *1973 (38 let) B199 Neurčená virová hepatitida bez kómatu

Muž, *1973 (38 let) B199 Neurčená virová hepatitida bez kómatu Muž, *1973 (38 let) RA: negativní OA: v dětství vážněji nestonal, očkován dle očkovacího kalendáře, interně se s ničím neléčí. V 8 letech areátní alopecie, ústup po 3 letech, suplementace vitamíny. Operace:

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (3. ČÁST)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (3. ČÁST) VYŠETŘEÍ FUKCE JATER V PEDIATRII (3. ČÁST) prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Funkce jater bývá ovlivněna i v

Více

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater T. Fučíková Chronické záněty jater vývoj terminologie Chronická hepatitida 1947 (Kalk,laparoskopie) západní Evropa, později Amerika a Anglie Hypergamaglobulinemická

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Volf V. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, Praha Souhrn Chronické hepatitidy u dětí a jejich

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická Přednosta doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Patofyziologie trávícího systému I

Patofyziologie trávícího systému I 1 Patofyziologie trávícího systému I Ústní dutina a slinné žlázy Jícen Žaludek a duodenum Exokrinní pankreas Tenké a tlusté střevo GIT 2 1- jícen 2- orgány peritoneální dutiny 3- žaludek (1.5l) 4- gastroesofageální

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1 Změna č.: 2.1.2015 odborná část BLP1/LKB Vydání č. 7 Vypracoval: RNDr. Vladimíra Krišáková MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Lenka Hebká Mgr. Adam Fojtík Schválil: RNDr. L. Faldynová

Více