VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Zlínský kraj tř. T. Bati 21/ Zlín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za kraje , , , Daň z přidané hodnoty , , , Správní poplatky , , , Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a , ,00 podob.subje Splátky půjčených prostředků od regionálních rad , , , Splátky půjčených prostředků od přísp.izací , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , , , Neinvestiční převody z Národního fondu , Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , , Převody z vlast.fondů ,00 hospodářské(podnikat.)činnos Převody z ostatních vlastních fondů , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , , , Investiční převody z Národního fondu , Investiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , Bez ODPA , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Silnice , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní záležitosti v dopravě , , , Platby za odebrané množství podzemní vody , , , Pitná voda , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 500, :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 36

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 7 321, Základní školy 7 321, Odvody příspěvkových izací , , Ostatní odvody příspěvkových izací 2 861, Speciální základní školy , , , Odvody příspěvkových izací , , , Ostatní odvody příspěvkových izací , , Gymnázia , , , Odvody příspěvkových izací , , , Ostatní odvody příspěvkových izací 2 240, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , Střední odborné školy , , , Odvody příspěvkových izací , , Ostatní odvody příspěvkových izací 2 617, , Střední odborná učiliště a učiliště , , , Odvody příspěvkových izací , , Speciální střední školy , , Odvody příspěvkových izací , , Konzervatoře , , Odvody příspěvkových izací , Základní umělecké školy , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 631, Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov 631, Ostatní odvody příspěvkových izací , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 226, , Ostatní záležitosti vzdělávání , , Odvody příspěvkových izací , , Činnosti muzeí a galerií , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Ostatní záležitosti kultury , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 987,00 987, Využití volného času dětí a mládeže 987,00 987, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nemocnice 6 000, , , Odvody příspěvkových izací , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Zdravotnická záchranná služba , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 843, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 2,00 2,00 1, :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 36

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Příjmy z prodeje pozemků , Územní rozvoj , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Ostatní nakládání s odpady , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní dávky sociální pomoci , Ostatní přijaté vratky transferů 200, Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 200, Ostatní přijaté vratky transferů 1 300, Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n , Odvody příspěvkových izací , Odborné sociální poradentství , Odvody příspěvkových izací , , , Ústavy péče pro mládež , , , Odvody příspěvkových izací , , Domovy pro seniory , , Odvody příspěvkových izací , , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000, Krizová pomoc 5 000, Odvody příspěvkových izací , , , Příjmy z prodeje pozemků , , Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 2 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Příjmy z prodeje krátk.a drobného , ,00 672,00 dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 272, Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje akcií , Činnost regionální správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Realizované kurzové zisky 2 000, ,00 749, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Finanční vypořádání minulých let , ,30 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 36

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Neinvestiční transfery obcím , , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , , Pěstební činnost , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Ostatní výdaje na lesní hospodářství , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným Investiční transf.obecně prospěšným Invest.půjčené prostř. obecně prosp , , , , , , , , , Úspora energie a obnovitelné zdroje , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 6 000, , Služby peněžních ústavů 3 000,00 440, Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , ,00 (část) Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinvestiční transfery krajům , , Cestovní ruch , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , , Invest.transf. příspěvkových a podobným org , , Silnice , , , Nákup ostatních služeb , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 36

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Neinvestiční transfery obcím , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Bezpečnost silničního provozu , , , Nájemné , Pohoštění , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu , , Železniční dráhy , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veřejné železniční dopravy , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Ostatní správa v dopravě , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Provoz ostatních drah , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Výpočetní technika , , Ostatní záležitosti v dopravě , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Pitná voda , Konzultační, poradenské a právní služby , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční půjčené prostředky obcím , , Investiční transfery obcím , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní , , ,00 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím , , Činnost OOSS ve vodním hospodářství , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Ostatní záležitosti vodního hospodářství , , Nákup ostatních služeb , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transfery vysokým školám , , Podpora podnikání , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Předškolní zařízení , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , Speciální předškolní zařízení , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 36

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Základní školy , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým Invest. transf.zřízeným příspěvkovým Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , , , , , , , , , , , Speciální základní školy , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , První stupeň základních škol , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinv.transfery státnímu , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , , Gymnázia , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinv.transfery státnímu , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , , Střední odborné školy , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinv.transfery státnímu 2 617, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 36

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , Střední odborná učiliště a učiliště , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , , , , , , , Speciální střední školy , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , Konzervatoře , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Ostatní školní stravování , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Školní družiny a kluby , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Internáty , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , Domovy mládeže , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 36

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční transf.obecně prospěšným Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , Vyšší odborné školy , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , Základní umělecké školy , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,65 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Nákup materiálu j.n , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění 5 400, , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a ,00 podob Neinv.transfery státnímu , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery vysokým školám , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Budovy, haly a stavby , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , Investiční transf.obecně prospěšným , , Invest.transf. příspěvkových a podobným org , , Ostatní záležitosti vzdělávání , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným Investiční transf.obecně prospěšným , , , , , , Hudební činnost , , , Neinvestiční transfery obcím , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 36

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Činnosti knihovnické , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým 7 963, , Budovy, haly a stavby , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , , , Činnosti muzeí a galerií , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a ,00 podob Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transf.veřejným výzkumným , ,00 institucím Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Dary obyvatelstvu , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz ,00 osob Programové vybavení , , , Ocenitelná práva , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Výpočetní technika , , , Umělecká díla a předměty , , , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , , , Ostatní záležitosti kultury , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Neinvestiční transfery obcím , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 36

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , Zachování a obnova kulturních památek , , Nákup ostatních služeb , , , Rozhlas a televize , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Investiční transfery občanským sdružením , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , , Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinv.transfery církvím a naboženským 4 000, Ostatní neinv.transfery nezisk.a ,00 podob Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz , ,00 osob Investiční transfery občanským sdružením , , Investiční transfery obcím , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Neinv.transfery státnímu 987,00 987, Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , Všeobecná ambulantní péče , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Lékařská služba první pomoci , , , Teplo , , Elektrická energie 2 600, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Budovy, haly a stavby , , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , Ostatní nemocnice , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Ostatní ústavní péče , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 36

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , , Dopravní prostředky , Investiční transfery obcím , , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , Zdravotnická záchranná služba , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , , Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát , , , Pohoštění ,00 599, Ostatní správa ve zdravotnictví j.n ,00 599, Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 (část) Nákup akcií , , Ostatní činnost ve zdravotnictví , , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného , ,00 majetku Investiční transfery obcím , , Územní plánování , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 138, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 146, , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 736, Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 (část) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery regionálním radám , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 36

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv. půjčené prostředky obecně , , ,00 prosp.spoečnostem Neinvestiční půjčené prostředky regionálním , ,00 radám Budovy, haly a stavby , , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , , , Investiční transfery obcím , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní , ,00 úrovně Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob , , Územní rozvoj , , , Nájemné , Pohoštění , Platby daní a poplatků státnímu , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , Monitoring ochrany ovzduší , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní nakládání s odpady , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ochrana druhů a stanovišť , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , , Chráněné části přírody , , , Nákup materiálu j.n , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinvestiční transfery obcím 8 400, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Ekologická výchova a osvěta , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní ekologické záležitosti , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp , , Odborné sociální poradentství , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , , , , , Ústavy péče pro mládež , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 36

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Zařízení pro výkon pěstounské péče , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Neinvestiční transfery obcím , Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům , , , Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , Domovy pro seniory , , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , , Pozemky , , Chráněné bydlení , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým , , Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Investiční transfery obcím , , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým , , Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.izac , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 6 740, , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 36

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Pohoštění , , , Náhrady mezd v době nemoci , , Krizová pomoc , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , Budovy, haly a stavby ,00 580, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní záležitosti obrany , Investiční transfery obcím , , Ochrana obyvatelstva , , Neinvestiční transfery obcím , Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy , Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 498, Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného ,00 majetku Výpočetní technika , , , Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st , , , Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč , Požární ochrana - profesionální část , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Investiční transfery obcím , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 36

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Služby peněžních ústavů , ,00 400, Nájemné , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , , Ostatní nákupy j.n , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Zastupitelstva krajů , , , Ostatní osobní výdaje , , Pohoštění 3 000, , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatní osobní výdaje , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , Volba prezidenta republiky , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,35 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky , ,00 103, Léky a zdravotnický materiál , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 4 000, , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference , , , Ostatní nákupy j.n , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Ostatní poskytované zálohy a jistiny , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 36

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 (část) Věcné dary , , , Neinvestiční transfery krajům , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 309, , Náhrady mezd v době nemoci , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Programové vybavení , , , Ocenitelná práva , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného , ,00 majetku Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , Výpočetní technika , , , Pozemky , , , Činnost regionální správy , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , Humanitární zahraniční pomoc přímá , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob , , , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , , , Úroky vlastní , , , Realizované kurzové ztráty , , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu , , , Ostatní finanční operace , , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , Finanční vypořádání minulých let , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , , Ostatní neinv. transfery podnikatelským , ,00 subjektům Neinvestiční transf.obecně prospěšným , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Neinv.transfery církvím a naboženským , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , , ,00 podob Neinv.transfery státnímu , Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 36

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , , Neinvestiční transfery vysokým školám , , , Dary obyvatelstvu , , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz ,00 osob Investiční transfery obcím , Ostatní činnosti j.n , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 36

18 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank , , ,78- účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř , , ,00- (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř , , ,16- (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů izace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , , :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 36

19 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,17 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,63 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,60 PŘÍJMY CELKEM , , ,40 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,59 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let , ,61 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let , ,60 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních , , ,00 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních , , ,08 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,64 * Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí , , Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , , Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje , ,61 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,81 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,55 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,91 VÝDAJE CELKEM , , ,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,59 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům , , , Neinvestiční transfery regionálním radám , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp , , ,00 územní úrovně * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 krajů * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,16 * Ostatní převody vlastním fondům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 36

20 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím , , Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním , ,00 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím , , , Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným , , ,00 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím , , Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,87 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,94 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,94- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,94- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,38- Běžné účty fondů ÚSC , , ,60 Běžné účty celkem , , ,78- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé :28:04 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 36

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. Pro zastupitele ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘíJMY. Ministerstvo financí FIN 2-12 M

I. ROZPOČTOVÉ PŘíJMY. Ministerstvo financí FIN 2-12 M Licence: O/BA XCRGBA1A / A1A (13032012/01012012) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kč) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2015 Sestavený pro jednání ZM 18.12.2014 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2014 12 00254231 Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní 9 351 34 Skalná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 obec Mladeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00299219 název obec Mladeč ulice, č.p. Mladeč 78 obec Mladeč PSČ, pošta 783 21 Kontaktní

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D756 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený dne 03.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ;

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: ; ; I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 8. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 Č.j.: OuKn 1635 /2014 Přítomni : Jaroslav Abraham (odešel v čase 18:53 hod.), Jitka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 2. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 2. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 2. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 760 000,00 760

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 7.2.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec CEJLE, Cejle,588 51 Batelov IČ: 00488615 Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtových

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902..

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: ; ; ; ;8902.. I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 12. měsíce POL: 1..4133;4135..5344;5346..8114;8116..8900;8902..9999 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SKALNÁ NA ROK 2014 Sestavený pro jednání ZM 12.12.2013 (v Kč) Rok Měsíc IČO 2013 12 00254231 Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní 9 351 34 Skalná I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Poniklá IČO 276006 Adresa ulice, č.p. obec PSČ, pošta Poniklá čp. 65 Poniklá 51242 Poniklá Kontaktní údaje telefon fax

Více

Návrh rozpočtu obce HROBCE na rok 2016

Návrh rozpočtu obce HROBCE na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod Ralskem ulice, č.p. Revoluční 164 obec Stráž

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 3/2009 (v tisících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Rok Měsíc I Č O

Rok Měsíc I Č O (ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 12:13:28 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2018 12 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Více

Rok Měsíc I Č O

Rok Měsíc I Č O (ostra M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 10:09:32 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2017 11 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Rozpčet po změnách. Výsledek od počátku roku. rozpočet Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 0 Období: Do. měsíce :..4;45..544;54..9999 I. Rozpočtové příjmy 00 00 45 00,00 44 00,00 809 90,00 00 00 5,00 45 00,00 44 00,00 04 900,00 48 55,00 90 9,4 4,5

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Všelibice 2055 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263303 název Obec Všelibice 2055 ulice, č.p. Všelibice čp. 65 obec Všelibice PSČ,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Kunčice nad Labem 2017 IČO 278033 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Kunčice nad Labem

Více

ROZPOČET NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 550 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 000 0000 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce pro rok 2018

Rozpočet obce pro rok 2018 Obec Zlatá Olešnice IČ 00278483 Rozpočet obce pro rok 2018 P Ř Í J M Y Položka Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 530 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 1113 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: Období: Do 7. měsíce :..4;4..44;4..9999 I. Rozpočtové příjmy 4 7 4 4 44 4 4 4 4 4 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2015 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Městys Křtiny Křtiny Křtiny

Licence: D53C XCRGBA1A / B1A ( / ) Městys Křtiny Křtiny Křtiny Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice

ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/ Mostkovice ROZPOČET PRO ROK 2018 Obec Mostkovice Prostějovská 197/79 798 02 Mostkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Rozpočet 2018 a b částka v tis. Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: D9HS XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Rozstání IČO 288721 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Rozstání 77 Rozstání 79862

Více