Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města Skuteč na rok 2016"

Transkript

1 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok jednání zastupitelstva města Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne a doporučen ke schválení Usnesením 27/027/2015. Celkové příjmy byly navrženy ve výši Kč, výdaje Kč a financování Kč. V oblasti příjmů předpokládáme daňové příjmy ve výši Kč, nedaňové příjmy Kč, kapitálové příjmy Kč a dotace ve výši Kč. Daňové příjmy jsou navrženy dle skutečnosti roku 2015 a na základě konzultace s poradcem z ČS, a.s.. Poplatky, příjmy z bytových a nebytových nájmů jsou zahrnuty do rozpočtu dle platných vyhlášek a uzavřených smluv. U kapitálových příjmů počítáme s prodejem pozemků v obvyklém rozsahu. Souhrnný dotační vztah (SDV) na výkon státní správy je zapojen ve výši Kč dle informace z Pardubického kraje. Rozpočet ČR pro rok 2016 prozatím nebyl schválen, stále se jedná o návrh. Konečná výše SDV bude potvrzena po schválení návrhu státního rozpočtu (pravděpodobně v lednu 2016). U této položky došlo ke snížení o částku Kč proti roku Do rozpočtu je zapojen neinvestiční transfer od měst Luže a Proseč na činnost Městské policie Skuteč v částce Kč. Ve výdajové části byly jednotlivým ORJ ponechány výdaje na provoz a nejnutnější drobné opravy. U provozních výdajů je předpokládán setrvalý stav, nepočítá se s navýšením cen energií a služeb. Mzdové náklady jsou navýšeny dle nařízení vlády platného od Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí celkem Kč a neinvestiční dotace celkem Kč. Z celkových výdajů činí ostatní výdaje Kč a kapitálové výdaje Kč, tj. celkem Kč (viz přiložené tabulky). Do rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty akce z tabulky "Ostatní akce 2016" ve sloupci " 2016". Po ukončení roku 2015 budou zahrnuty do rozpočtu další akce ze sloupce "Předpokládaný přebytek 2015". Ve financování jsou zapojeny splátky jistin z úvěrů ve výši Kč. Revolvingový úvěr v roce 2015 čerpán nebyl. V případě požadavků na podrobnější informace se obracejte na ekonomický odbor Městského úřadu Skuteč. Zpracovala: Zdeňka Hrubešová, vedoucí ekonomického odboru, Městský úřad Skuteč

2 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Řádek Závazný ukazatel Částka Kč P Příjmy celkem P.1. Daňové příjmy P.2. Nedaňové příjmy P.3. Kapitálové příjmy P.4. Dotace V Výdaje celkem V.1. Provozní výdaje Provozní výdaje v členění na ORJ : V.1.1. ORJ 1 - Kancelář starosty V.1.2. ORJ 2 - Kancelář místostarosty V.1.3. ORJ 3 - Kancelář tajemníka V.1.4. ORJ 4 - Odbor ekonomický finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V neinvestiční příspěvky V neinvestiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V neinvestiční příspěvky V neinvestiční půjčky V.1.5. ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice V.1.6. ORJ 8 - Odbor kultura a školství finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V neinvestiční příspěvky V.2. Kapitálové výdaje finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: V.2.1. investiční příspěvky V.2.2. investiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: V.2.3. investiční příspěvky V.2.4. investiční půjčky F Financování F.1. Změna stavu peněžních prostředků F.2. Přijaté půjčky F.3. Splátky přijatých půjček F.4- x Ostatní financování Dle Usnesení Rady města Skuteč č. 26/027/2015 ze dne vyvěšeno dne: sejmuto dne :

3 Rozpočet na rok ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Ostatní nein.přijaté transfery ze SR , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , , , Neinv. dotace na udržení akcesch. SDH , , , ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0, , Investiční přijaté transfery od krajů 0, ,00 Bez ODPA , , , , , Přijaté neinvestiční dary ,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 146,00 0, ,00 0, Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin ,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , , Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 912,00 763,00 0, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majet 0,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , , , , PO - Dobrovolná část 0, , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

4 Rozpočet na rok ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0, , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0,00 0, ,00 0, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 0,00 414,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0, ,50 436, , , Nákup materiálu j.n. 100, ,00 560, , , Studená voda 0,00 89,00 219, , , Nákup ostatních služeb , , ,00 0,00 0, Budovy,haly a stavby ,10 0,00 0, ,00 0, Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás ,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. 900,00 900,00 900, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 0,00 0,00 0, ,00 0, Podpora ostatních produkčních činností , , , , , Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0, , , Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní záležit. pozem. komunikací ,00 0,00 0, , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Potraviny 195,00 178,00 673, , , Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0, , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 4 459,00 130,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , ,00

5 Nákup materiálu j.n , , , , , Úroky , ,00 79,00 100, , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby pošt 85,00 242,00 240,00 500,00 500, Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 2 600, ,00 800, , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , ,00 0, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. 0,00 0, , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení 4 997, , , , , Cestovné , ,00 0, , , Ostatní nákupy 0, , , , , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 000,00 0, Nákup kolků 8 100, ,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 500,00 800,00 0, , , Náhrady mezd v době nemoci 8 397,00 0, , , , Ostatní neinvestiční transfery - stravenky 0, , , , , Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , , , , Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0, , , Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0, , , Ostatní platy , , , , , Ostatní osobní výdaje * , ,00 0, , , Ostatní platby za prov.práci j.n , , , , , Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem 3 820,00 257,00 683, , , Ochranné pomůcky 0,00 0, , , , Léky a zdravotnický materiál 0, ,00 350,00 500, , Prádlo,oděv a obuv , ,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,00 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva* , , , , ,00

6 Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 0, , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Pohoštění 1 422, , , , , Věcné dary , , , , , Neinvestiční transfery občanským sdruž 0, ,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,00 0,00 800, , , Dary obyvatelstvu 0, , , , , Dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO - dobrovolná část , , , , ,00 *V rozpočtu na r (sl.4) je zahrnuta dotace ve výši ,- Kč. Rozpočtujte pouze vlastní zdroje. Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00 Financování 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostř , Uhrazené splátky dlouhod. přij. prostředků , , , , ,00

7 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) Popl. za provoz,shrom.,..a odstr. kom.odpadu , , , , ,00 Bez ODPA , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Využívání a zneškodňování odpadů , , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ 2 Rozpočet na rok ORJ 2 Kancelář místostarosty ROK , , , , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Výdaje na dopravní územní obslužnost 0,00 0, , , , Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0, , , , Ostatní osobní výdaje 299,00 0,00 0, , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,85 0,00 0,00 0,00 0, Rozhlas a televize , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0, , , , Studená voda 3 136, , , , , Elektrická energie , , , , , Nájemné 1 400, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 0,00 0,00 449,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů , , , , , Nákup ostatních služeb 0, ,00 0, ,00 0, Sběr a svoz ostatních odpadů 0, ,00 0, ,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00

8 Rozpočet na rok ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Správní poplatky , , , , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0, , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0, , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 333,00 0, , , , Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 2,00 0, Cestovní ruch , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000, ,00 0,00 0, Ostatní služby 6 000, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Přijaté neinvestiční dary 5 000, , , , Činnosti knihovnické , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro 120,00 120,00 330, Přijaté neinvestiční dary ,00 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0,00 0, Činnost muzeí a galerií , , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

9 Rozpočet na rok ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Ostatní osobní výdaje 0, ,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0, , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , , , Nákup materiálu j.n , ,94 0, , , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, , , Opravy a udržování 0, , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 0,00 0, , , Pohoštění 0,00 0,00 0, ,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdruž 4 000, , , , , Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000, ,00 0, , , Nákup materiálu j.n. - hrazeno z dotace , ,00 0,00 0,00 0, Budovy,haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 0, Cestovní ruch , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje 9 570, , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Odměny za užití počítačových programů 0, ,00 0, , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek * 9 171, , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 4 089, , , , , Elektrická energie , , , , , Poštovní služby 4 023, , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby školení a vzdělávání 350,00 0,00 0,00 0,00 0, Zpracování dat a služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1 642, , , , , Pohoštění 0,00 512,00 0, , , Věcné dary 0,00 940,00 490,00 0,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdruž 900, , , , ,00

10 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org , , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , ,00 0, Činnosti knihovnické , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 0, ,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0, ,00 0, Prádlo, oděv, obuv 497, , , , , Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 333, ,00 90, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,60 0, , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva 177,00 0,00 0,00 500,00 500, Poštovní služby 321,00 244,00 492, , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Služby peněžních ústavů 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Nájemné ,00 0,00 0, , , Služby školení a vzdělávání 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Zpracování dat a služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 4 142, , , , , Programové vybavení , ,00 0, , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 9 678, , , ,00 0, Pohoštění 1 799, , , , , Nákup uměleckých předmětů 4 760, ,00 283, , , Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám 0,00 0, ,00 0,00 0, Věcné dary 271,00 677,00 614,00 700,00 500, Neinvestiční transfery občanským sdruž 1 960, , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 310,00 0,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 0, , , ,00 0, Stroje,přístroje a zařízení 0, ,00 0,00 0,00 0, Činnost muzeí a galerií , , , , , Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0, , , Nájemné , , , , , Zachování a obnova kulturních památek , , , , ,00

11 Platy zaměstnanců v prac.poměru 6 157, , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 3 664, , , , , Povinné poj. na veřejné zdr. pojištění 1 319,00 425,00 403, , , Nákup materiálu j.n ,00 278,00 838, , , Pohoštění 0,00 0,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy j.n , ,00 0, , , Věcné dary , , , , , Ostatní nákupy j.n , ,00 0, , , Ostatní záležitosti kultury atd. - SPOZ , , , , ,00 Celkové výdaje za ORJ , , , , ,00 Na ODPA 3315 na pol.5011,5031,5032 je v rozpočtu (sl.4) zahrnuta dotace z Úřadu práce ve výši ,- Kč.

12 Rozpočet na rok ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST PAR POL Název položky (01-08) 2015 ROK Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.po , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnos , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,00 0, DPH , , , , , Poplatek ze psů , , , , , Odvod loterií a podobných her mimo VHP , , ,01 0, Odvod z VHP , , ,38 0, Správní poplatky - rybářské lístky , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , Splátky půjčených prostředků od obč.sdružení 0,00 0,00 0, , Splátky půjčených prostředků od obyv , , , ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery ze SR ,00 0,00 0, Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf , , , , , Neinvest.přijaté transfery od obcí , , , , , Neinvest.přijaté transfery od krajů , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z pronájmů pozemků , , , , , Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 210,00 0, , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Sociální fond - ubytovací popl. za chatu , , , , , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2 000, , , , , Bezpeč. a veř. pořádek - přestup. agenda , , , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0, ,00 0, Zastupitelstva obcí 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatního HDM 0,00 0, , , Přijaté pojistné náhrady 3 248, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0,00 0, , , Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,50 0, , Příjmy z úroků (část) , , , , , Pojištění - ostatní příspěvky 0, ,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 100,00 0,00 0,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00

13 Návrh rozpočtu na rok ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Úroky vlastní - rekonstrukce ČOV ,10 X X Úroky vlastní - rekonstrukce muzea ,85 X X Úroky vlastní - rekonstrukce KK ,00 X X Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala ,20 X X Úroky vlastní - IV a NIV výdaje ,40 X X Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala-opt , , , , Úroky vlastní - dočas. nesoulad fin. prostř , ,00 Uhrazené provozní úroky , , , , , Služby peněžních ústavů ,00 0,00 0, ,00 0, Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os , , , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , , , Neinvestiční transfery obcím , , , , , Stomatologická péče , , , , , Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím 2 430, Účelové neinvestiční transfery FO 9 351, , Neinvestiční transfery církvím , Neinvestiční transfery spolkům 3 000, , Neinvestiční transfery spolkům ,00 0, , , Účelové neinvestiční transfery FO 0, , , Neinvestiční transfery spolkům 5 000, Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery církvím a náb. Společnostem 0, , , Neinvestiční transfery spolkům , ,00 Příspěvky spolkům, církvím , , , , Neinvestiční příspěvky zříz. přísp. org , , , , , Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org. 0, , , , Domovy , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Konzult.,poradenské a právní služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpeč. a veřej. pořádek - přestup. agenda , , , , , Ostatní platy 0,00 0,00 192,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kra , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , ,00

14 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Nákup materiálu j.n ,80 0,00 589,00 600, , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 509,00 474, , , Pohoštění , , , , , Věcné dary 9 022,00 582, , , , Zastupitelstva obcí , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 0, ,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití pořítačových programů 0, , , , , Prádlo,oděv a obuv 0, ,57 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky a tisk , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Plyn , ,50 0, , , Elektrická energie , , , , , Poštovní služby , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací , , , , , Konzult.,poradenské a právní služby , , , , , Služby školení a vzdělávání , , , , , Zpracování dat a služby 0, , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Programové vybavení , , , , , Cestovné (tuzemsko+zahraničí) , , , , , Pohoštění , , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0, ,00 0,00 0, Zaplacené sankce 0, ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 1 500, , , Neinv.transfery nezisk.a podobným orga , , , , , Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Nákup kolků 2 100, ,00 0, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f ,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , , , , Ost.neinv.transfery obyvatel. - stravenky , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyv ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dopravní prostředky ,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , , ,00

15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , ,48 303, , , Elektrická energie 6 533, , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb 1 109,00 609,00 609, , , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f. 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu org , , , , , Budovy,haly a stavby 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Činnost místní správy - sociální fond , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nákup ostatních služeb 2 881, , , , , Opravy a udržování , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 500, , , , , Vratky transferů poskytnutých v min. letech ,80 0,00 0,00 0, Činnost místní správy - osobní auta , , , , , Poplatky dluhové služby 0,00 0, , , , Ost. úroky a ost.fin. výdaje , ,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , , , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Pojištění majetku , , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - daň z právnických osob 5362 za obec , , , ,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - odvod DPH , , , , , Ostatní finanční operace , , , , ,00 Volby ,30 0,00 0,00 0, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , , ,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 Celkové výdaje za ORJ 4 Financování , , , , , Krátkodobé přijaté půj.prostř. 0,00 0, Změna stavu krátk. prostředků 0, , Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0,00 0,00 0, Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř. 0,00 0,00 0, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , , , ,00

16 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Rozpočet na rok ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) Poplatky za znečišťování ovzduší 1 600,00 0,00 0, ,00 0, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního , , , , , Poplatek za užívání veřej.prostranství , , , , , Správní poplatky , , , , , Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu , , , ,00 Bez ODPA , , , , , Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 936, ,00 0,00 0, Ostatní služby 1 936, ,00 0,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subje , , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3 000, , ,00 0, Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a služ , , ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 9 989, , ,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 0, Silnice 9 989, , ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0, ,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 0, ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0, ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , , Přijaté pojistné náhrady 5 546, ,00 0,00 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Bytové hospodářství , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , , , Přijaté pojistné náhrady , , , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra , , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá , , , , , Pohřebnictví , , , , , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 0,00 0, ,97 0, , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0, ,97 0, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , , , Příjmy z pronájmů pozemků , , , , , Příjmy z pronájmů ost. Nemovitostí 1 000, , ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 776, , ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, ,00 314,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Komunální služby a územní rozvoj , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 400, , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 400, , , , ,00 Celkové příjmy za ORJ , , , , ,00 na položce 4116 (sl. 4) - dotace od ÚP ,- Kč rozpočtujte pouze vlastní zdroje ROK 2016

17 Rozpočet na rok ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR POL Název položky SKUTEČNOST (01-08) 2015 ROK Prádlo,oděv,obuv 762,30 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 0, ,00 0, , , Nájemné , ,00 0, , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté náhrady 0,00 0, , , , Silnice , , , , , Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0, , Opravy a udržování 0, , , , , Silnice - dopravní značení 0, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,90 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,49 0, , , Služby peněžních ústavů 632,00 849,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování ,00 0,00 0, , , Silnice - zimní údržba org , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 400,00 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 0,00 0, ,00 0,00 0, opravy - O.Ležáků,Rubešova,Dr.Znojemského,aj. 0, ,00 0,00 0,00 0, Ostatní zálež. pozemních komunikací , , , , , Nákup materiálu j.n. 0, , , , , Provoz veřejné silniční dopravy 0, , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 814,40 600, , , , Oprava kapličky Lhota , Opravy a udržování 0, ,00 0, , , Kašna 814, , , , , Ostatní osobní výdaje 6 375,00 0,00 0, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 0,00 0,00 0, ,00 0, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 0,00 0,00 0, ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , ,00 0, , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb 7 744, , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0, , , Dětské hřiště , , , , , Plyn 6 953,45 0,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie 5 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 3533 Zdravotnická záchranná služba ,45 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 9 000, , , , , Kniha,učební pomůcky a tisk 230,00 0,00 0, , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Teplo , , , , , Plyn 166,67 0,00 110,00 0, , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , ,00 0, , , Služby pošt 242,00 0,00 0,00 0,00 0, Nájemné 1 231,10 100,00 0, , , Konzultační, poradenské a právní služby 9 994, ,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Účastnické poplatky na konference 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás , ,00 0, , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nák. 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup kolků 0,00 0,00 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Bytové hospodářství , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Prádlo,oděv a obuv 289,00 0,00 0, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 624,00 624,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 3 752, , , , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nájemné 7 663, , , , , Konzultační,poradenské a právní služby , ,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní výdaje související s neinv. Nákupy 0, , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 1 000,00 500,00 0, , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Nebytové hospodářství , , , , , Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda , , , , , Teplo , , , , , Elektrická energie , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , , , , Zdravotní středisko , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 990, , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Elektrická energie , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , ,00

19 Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 0,00 0, , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Cestovné 1 255,00 0,00 0, , , Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 0,00 0,00 0, , , Veřejné osvětlení , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,00 0, , , Nákup materiálu j.n. 84, , , , , Studená voda , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 105,00 0,00 0,00 0,00 0, Konzultační,poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování 0, ,00 0, , , Pohřebnictví - hřbitovy , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, , , , Nákup materiálu j.n ,00 243,00 0,00 0,00 0, Studená voda 3 041, , , , , Elektrická energie , , , , , Služby telekomun.a radiokomunikací 1 274,50 456,00 63, , , Nákup ostatních služeb 556, ,00 0, , , Opravy a udržování 5 037, ,00 0, , , Pohřebnictví - smuteční síň , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Potraviny 3 458, ,00 761, , , Ochranné pomůcky 1 234, , , , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, ,70 0, , , Nákup materiálu j.n. 0, ,80 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 42,40 0,00 0,00 0, Elektrická energie 982,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, ,85 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 0, , , , , Platby daní a poplatkůkrajům,obcím a st. Fondům 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 6 501, , , , , Mzdové náklady - pracovní četa org , , , , , Léky a zdravotnický materiál 0,00 0, ,90 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n. 830, , , , , PHM 2 662, , , , , Služby peněžních ústavů 6 757, , , , , Nájemné 8 107, ,72 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , , , Opravy a udržování , , , , , Nákup, oprava a údržba strojů a zařízení org , , , , , Ostatní osobní výdaje 2 550, , , , , Prádlo,oděv,obuv 0,00 835,00 0, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 348,00 0, , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Studená voda 4 613, , , , , Plyn 0, , , , ,00

20 Elektrická energie , , , , , Pevná paliva 5 000,00 0, , , , PHM 868, , , , , Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0, , , Nájemné , , , , , Konzultační,poradenské a právní služby , , , , , Nákup ostatních služeb , , , , , Průkazy energ.náročnosti nemovitostí 0,00 0, , , , Opravy a udržování , , , , , Zaplacené sankce 0,00 6,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinv. Příspěvky ,00 0, , , , Nákup kolků 2 000, , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 9 075, ,20 4, , , Platby daní a poplatků ,00 0,00 0, , , Budovy, haly a stavby 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozemky 8 180,00 0,00 0,00 0, Komunální sl. a územní r. - budovy obce , , , , , Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0, , Sběr a svoz komunálního odpadu 0,00 0,00 0,00 0, , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Ochranné pomůcky 0,00 0, , , , Prádlo,oděv a obuv , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Elektrická energie , , , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů , , , , , Nájemné 0,00 0, , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , ,00 0, , , Ostatní nákupy 0,00 400,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , , , , , Péče o vzhled obcí - čistota města , , , , , Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , , , Ostatní osobní výdaje ,00 0, , , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po , , , , , Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn , , , , , Ochranné pomůcky 0,00 0, , , , Prádlo,oděv a obuv 7 246,80 997, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , , Nákup materiálu j.n , , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , , Služby peněžních ústavů 1 705,00 388,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , , Opravy a udržování , , , , , Ostatní nákupy 0,00 800, , , , Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí - veřejná zeleň , , , , , , , , , ,00 Ostatní akce ,00 Výdaje celkem včetně navržených neinvestičních akcí ,00

Rozpočet města Skuteč na rok 2017

Rozpočet města Skuteč na rok 2017 Rozpočet města Skuteč na rok 2017 Řádek Závazný ukazatel Částka Kč P Příjmy celkem 95 584 800 P.1. Daňové příjmy 62 296 000 P.2. Nedaňové příjmy 26 383 400 P.3. Kapitálové příjmy 300 000 P.4. Dotace 6

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Skutecnost - Skutecnost - RU

Skutecnost - Skutecnost - RU ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1200 9022300000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42,00 40,50-1,50 96,43% 64,81 22,81 24,31 154,31% 160,02% P 1200 9022300000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 3. 7. 2014 Č.j.: OuKn 1635 /2014 Přítomni : Jaroslav Abraham (odešel v čase 18:53 hod.), Jitka

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2016 Václav Němeček, starosta obce Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno: 23. 11. 2015 Sejmuto: Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2015 Václav Němeček starosta obce Vyvěšeno na ÚD: 1. 12. 2014 Sejmuto z ÚD: Paragraf Položka Částka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 180 000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2017 Václav Němeček, starosta obce Návrh zveřejněn na ÚD a v elektronické podobě: do 12. 12. 2016 do 30. 12. 2016 Rozpočet schválen ZO dne: PŘÍJMY Paragraf Položka

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 5 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 27 395 790 1 171 270 28 567 060 0000 1111 Daň

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný)

Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) Schválený rozpočet Města Smiřice na rok 2011 (položkově členěný) OdPa pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 600 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 I. Rozpočtové příjmy 0 Kč Poznámka Položky 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 500 000,00 Fú-609,617,2612,4634 1112 Daň z příjmů fyz.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Závazný ukazatel je paragraf Příjmy Daňové příjmy ODPA POL Text Částka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 720 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto :

CELKEM po zahrnutí financování : Zveřejněno : Příjmy Kč Sejmuto : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2019. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2018 Popis Popis Rozpočet uprav. Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 23 015 520 Položka R o

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Závěrečný účet za rok 2015 Obec Písty Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 16.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Písty Písty 28913 Písty 00239623 Obec nebo městská

Více

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2018 Návrh rozpočtu obce Mezholezy na rok 2018 Zveřejněno na ÚD od: 30. 11. 2017 do Zveřejněno na EÚD od: 30. 11. 2017 do Jako součást návrhu rozpočtu na rok 2018 je v elektronické podobě zveřejněn výkaz Fin

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Obec Dubenec IČO: 00277801 Návrh rozpočtu obce na rok 2017 PŘÍJMY paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh 2017 (Kč) 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1936000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 92000 1113

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n. PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 obec Mladeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00299219 název obec Mladeč ulice, č.p. Mladeč 78 obec Mladeč PSČ, pošta 783 21 Kontaktní

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

CELKEM po zahrnutí financování :

CELKEM po zahrnutí financování : Návrh rozpočtu obce Horní Maršov pro rok 2018. Informace dle 5, odst.3), zák. 23/2017 / Očekávané plnění 2017 Popis Popis Rozpočet upravený Položka R o z p o č t o v é p ř í j m y 21 810 080 Položka R

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 02/2017/VII/XX ze dne XX ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 02/2017/VII/XX ze dne XX ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 a NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU 217 - VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 2/217/VII/XX ze dne XX.2.217) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída a 6 114 119 132 136 137 2141 2143 2212 2219 2221 Položka Název položky ozdravování

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016

Rozpočet obec Dubenec pro rok 2016 ODPA POL Text a b c Obec Dubenec IČ: 0027780 Návrh rozpočtu pro rok 206 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf Příjmy bez ODPA Rozpočet 206 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 730 0000 2

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více

Rozpočet výdajů na rok 2019

Rozpočet výdajů na rok 2019 Rozpočet výdajů na rok 2019 položka text rozpočet v tisících Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5122 Podlimitní věcná břemena 2 5165 Nájemné za půdu 6 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2013 Schválený na zasedání zastupitelstva obce 27.3.2013 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 150 000,00 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3

Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 Rozpis rozpočtového opatření Obce Horní Maršov pro rok 2017 č.: 3 OdPa Pol. Popis Rozpočet pův. opatření Rozpočet upravený R o z p o č t o v é p ř í j m y 25 218 780 498 830 25 717 610 0000 1111 Daň z

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017

II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 II. Rozpočtové výdaje-návrh ROZPOČTU NA ROK 2017 Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Návrh rozpočtu a b 2016 2016 2017 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25

Více

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 7.95 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2100607.72 2300000.00 91.33 2300000.00 91.33-199392.28 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2014 4 181,6 CELKEM 5 045,6 4 181,6. Rekapitulace příjmů a výdajů. Souhrn Souhrn Příjmy Výdaje. Tabulka č.

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2014 4 181,6 CELKEM 5 045,6 4 181,6. Rekapitulace příjmů a výdajů. Souhrn Souhrn Příjmy Výdaje. Tabulka č. Rozpočet příjmů a výdajů na rok 214 Rekapitulace příjmů a výdajů Čásky Částky zaokrouhlené v tisících na celé stokoruny Souhrn Souhrn Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 4 432 Tabulka č. 2 613,6 Tabulka č. 3 4

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D756 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený dne 03.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce

Plnění rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2018 Období: Do 11. měsíce I. Rozpočtové příjmy Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 900 000,00 3 900 000,00 4 156 672,94 106,58

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Huštěnovice Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Obec Huštěnovice Adresa Huštěnovice 92 68703 Huštěnovice IČ 00290971 Právní forma obec Kontaktní údaje Telefon 572 585 135 E-mail hustenovice@hustenovice.cz

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK Schválený rozpočet , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 IČO: 00484776 Městys Velký Vřešťov I. Rozpočtové příjmy ODPA Bez ODPA POL SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 Text Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více