D U B E N K V Ě T E N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9"

Transkript

1 D U B E N K V Ě T E N

2 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, Praha 2, telefon: , fax: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., náměstí Republiky 3a, Praha 1, číslo účtu: /2700, IČ: , DČ: CZ Ředitel Phdr. Jaroslav louka, úsek VzdĚlÁVÁní Bc. Petra Pangrácová, Jana havelková, anna skálová, ludmila lagronová, úsek certifikace Radka Buchalová, Judr. Věroslav sobotka, úsek PROVOznĚ-eKOnOMicKÝ Jana Poláková, daniela Šestáková, Pavlína nečesaná, lubomír husar, svše znojmo studijní středisko PRaha Bc. lucie zachařová, Mgr. Ľubica danková, institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, Brno, telefon: , fax: Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: /0300 IČ: DČ: CZ Ředitel Mgr. Vladislava Bartušková, Nově lze získat podrobné informace o certifikaci a vzdělávání účetních v ČR a navštívit vybrané vzdělávací akce (rekvalifikační kurzy Účetnictví podnikatelů a Mzdový účetní, přípravné kurzy a tréninky v Certifikaci účetní profese v ČR a semináře v rámci doplňkového profesního vzdělávání, vzdělávání na zakázku) také v Brně.

3 1. Příprava adeptů na certifikační zkoušky 3 Formy přípravy Předmětové osnovy (sylaby) Doporučené učební pomůcky Příprava na zkoušky v 1. stupni Certifikovaný účetní Účetnictví principy a techniky Právo Kvantitativní metody informační technologie Manažerská ekonomika Daně Finanční účetnictví a výkaznictví Profesní chování a komunikace Manažerské finance Příprava na zkoušky ve 2. stupni Účetní expert Manažerské účetnictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) Finanční řízení Podnikový management Auditing a vnitřní kontrola Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních 19 Základní principy systému Vzdělávací akce organizované ISÚ v rámci ( únor červen 2009) Termínový kalendář ostatních vzdělávacích akcí ISÚ na období únor červen Přihláška 24 Přihláška na školení formulář Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních OBSAH 1

4 Březen Účetnictví principy a techniky (přípravný kurz) Kvantitativní metody informační technologie (přípravný kurz) Manažerská ekonomika (přípravný kurz) Daně (přípravný kurz) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS specialista (přípravný kurz) Duben Manažerské účetnictví (přípravný kurz) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS specialista (přípravný kurz) Profesní chování a komunikace (přípravný kurz) Finanční účetnictví a výkaznictví (přípravný kurz) Právo (přípravný kurz) Podnikový management (přípravný kurz) Finanční řízení (přípravný kurz) Manažerské finance (přípravný kurz) Daně (trénink) Květen Auditing a vnitřní kontrola (přípravný kurz) Účetnictví principy a techniky (trénink) Manažerská ekonomika (trénink) Manažerské účetnictví (trénink) Profesní chování a komunikace (trénink) Finanční účetnictví a výkaznictví (trénink) Právo (trénink) Manažerské finance (trénink) Kvantitativní metody informační technologie (trénink) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS specialista (trénink) Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Místo konání vzdělávacích akcí Vzdělávací akce se konají v učebnách Institutu Svazu účetních, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. 2

5 Příprava adeptů na certifikační zkoušky 1. FORMY PŘÍPRAVY Forma přípravy adeptů k certifikačním zkouškám není certifikací předepsána. Přestože je ponechána při přípravě ke zkouškám relativní volnost, je věnována mimořádná pozornost vzdělávacímu systému a tvorbě učebních pomůcek. Každý adept si tedy volí sám některý z níže uvedených způsobů, jak dosáhnout vědomostí, aby byl u zkoušky úspěšný. SAMOSTUDIUM Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují předmětové osnovy. Doporučení: začněte se samostudiem nejméně 2 měsíce před termínem zkoušky vytvořte si pevný a reálný studijní plán studujte pravidelně po menších dávkách učivo si průběžně opakujte a procvičujte na dostupných trainingových příkladech využívejte při studiu dostupných učebních pomůcek, které vám zprostředkují různé pohledy na probíranou látku využijte otázky a příklady z předchozích zkoušek a pilotní zkoušky pro simulaci vlastní zkouškové situace snažte se nalézat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými lekcemi daného předmětu i mezi jednotlivými předměty snažte se získané teoretické znalosti spojovat s vlastními zkušenostmi pokud nemáte tolik vůle a disciplíny, abyste dodržovali stanovený režim samostudia, zvolte prezenční formu vzdělávání PREZENČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ Výsledky dosavadních zkoušek ukazují, že u adeptů, kteří zvolili prezenční formu vzdělávání, je úspěšnost vyšší než u adeptů, kteří se připravují individuálně. Kontakt adepta s lektorem a kolektivem třídy posiluje motivaci ke studiu mnohem více, než je tomu při samostudiu. Výklad a pedagogické vedení lektora usnadní pochopení učiva a zrychlí celý proces. Primárním cílem kurzů je, aby adepti v certifikaci získali takový rozsah a úroveň znalostí, které jsou předpokladem k úspěšnému složení zkoušky. Kurzy jsou však zároveň vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou seznámit. V rámci prezenční formy vzdělávání nabízí Institut Svazu účetních adeptům dva typy kurzů: a) Přípravné kurzy intenzivní výkladové kurzy, které jsou v 1. i 2. stupni otevřeny pro všechny předměty přípravné kurzy jsou zahájeny přibližně 2 3 měsíce před termínem konání zkoušek u předmětů Účetnictví principy a techniky a Daně se u posluchačů předpokládají znalosti základů účetnictví (začátečníkům doporučujeme před vstupem do certifikace absolvovat rekvalifikační kurz Účetnictví podnikatelů ) v přípravných kurzech pro 2. stupeň se u posluchačů předpokládají znalosti z 1. stupně s jednotlivými tématy se posluchači seznamují nejen formou přednášky, ale i vypracováním řady příkladů a případových studií, na kterých si ověřují zvládnutí probrané látky (pozn.: nutná kalkulačka) s ohledem na časový plán výuky je nezbytné aktivní zapojení adeptů do výuky a samostudium podle zadání lektora b) Tréninky tréninky jsou vhodné pro adepty, kteří se na zkoušky připravují formou samostudia a těsně před zkouškou si potřebují látku zopakovat a ověřit si znalosti na typových zkouškových příkladech (pozn.: nutná kalkulačka) tréninky jsou zahájeny přibližně 3 týdny před termínem konání zkoušek u tréninků se předpokládá taková úroveň znalostí daného předmětu, která umožní, aby se lektor mohl zaměřil na řešení konkrétních vzorových příkladů a vysvětlení složitějších oblastí, ve kterých adepti nejvíce chybují bez nutnosti vysvětlovat teoretický základ předmětu 3

6 PARTNERSKÉ ORGANIZACE V rámci prezenční formy vzdělávání spolupracuje Institut Svazu účetních smluvně s partnerskými organizacemi, které oslovují adepty registrované v certifikaci vlastní nabídkou kurzů. Všechna vzdělávací zařízení, které Institut Svazu účetních ve svých informacích uvádí a doporučuje, mají povinnost dbát na vysokou úroveň výuky. Seznam partnerských organizací spolupracujících s ISÚ v oblasti přípravy adeptů na certifikační zkoušky naleznete na internetových stránkách ISÚ. VZDĚLÁVÁNÍ NA ZAKÁZKU PRO UZAVŘENÉ KOLEKTIVY FIREM Pokud je v certifikaci registrováno více adeptů z jedné firmy, kteří se budou účastnit stejných zkoušek, je možno realizovat přípravu formou akce na zakázku podle požadavků klienta. Primárním cílem je samozřejmě příprava adeptů na zkoušky, ale zároveň může být program akcí rozšířen o další problémy související s probíranou látkou, které jsou pro firmu aktuální, příp. lze obohatit výuku o vzorové příklady připravené podle charakteru činnosti klienta. PŘEDMĚTOVÉ OSNOVY (SYLABY) Předmětové osnovy (sylaby) pro jednotlivé předměty vymezují učební látku (témata), která může být obsažena ve zkoušce. Osnovy jsou uvedeny na internetových stránkách Institutu Svazu účetních v rubrice Zkoušky, příp. Vám je na vyžádání zašleme. V rámci tohoto katalogu uvádíme u jednotlivých předmětů zkrácenou verzi předmětových osnov. DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKY Na podporu Certifikace účetní profese připravil Institut Svazu účetních celou řadu učebních pomůcek, které jsou vhodné pro prezenční studium i samostudium. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (tj. pracovní sešity k procvičení a upevnění studia), sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod. Podrobný a průběžně aktualizovaný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty naleznete na internetových stránkách Institutu Svazu účetních a zároveň je uveřejňován v bulletinu ISÚ. Učební pomůcky, které jsou zahrnuty do ceny kurzů, obdrží posluchači v den zahájení kurzu, příp. si je lze po uhrazení vložného za kurz a předchozí domluvě s pracovníky oddělení vzdělávání v ISÚ vyzvednout osobně. Ostatní doporučené učební pomůcky, které nejsou v ceně kurzu, lze zakoupit: on-line na osobně v prodejně Institutu Svazu účetních, V Tůních 15, Praha 2 na dobírku na základě písemné objednávky, kterou zasílejte: - poštou na adresu Institutu Svazu účetních - faxem na číslo na 4

7 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Účetnictví - principy a techniky Předmětové osnovy (zkrácená verze) Vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví Světová harmonizace účetnictví harmonizace účetních výkazů, harmonizace v Evropě Základy účetnictví - rozvaha, účty rozvahové a výsledkové, nástroje průkaznosti účetnictví, účetní knihy a účetní techniky, přezkušování formální správnosti účetních zápisů Finanční účetnictví podnikatelů v ČR všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví jako nástroj stanovení vnitropodnikových cen Doporučené učební pomůcky Účetnictví I. učebnice (vyd. ISÚ, 2007) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví principy a techniky (pracovní sešit, vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy sborníky zkouškových zadání s řešením Účetnictví - principy a techniky (přípravný kurz) , , , , 6. 4., , 9:00 16: , 4. 5., 5. 5., , , :00 16: Kč ( Kč)* výukových dní Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví principy a techniky (pracovní sešit, vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy Účetnictví - principy a techniky (trénink) 6.5., 12.5., 19.5., 26.5., :00 16: Kč (9 280 Kč)* výukových dní Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví principy a techniky (pracovní sešit, vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních 5

8 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Právo Předmětové osnovy (zkrácená verze) Právo v ČR - právo jako pojem, dělení a odvětví práva Základní principy práva Evropské unie historie, orgány ES, právní systém EU Systém rozhodování o právech a povinnostech občanů a podnikatelů v ČR rozhodování soudů ve věcech občanskoprávních, řízení podle trestního řádu, správní řízení, řízení ve věcech správy daní a poplatků Základní zákony používané podnikateli v praxi občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákon o cenných papírech, zákon směnečný a šekový, trestný zákon, zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálním zabezpečení a zákon o všeobecném zdravotním pojištění, zákoník práce a související prameny pracovního práva Základní zásady vzniku smluvních závazků, změny a zánik závazků Základní smlouvy týkající se právních vztahů při podnikání, důsledky porušení smluvních závazků kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o prodeji podniku, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu, náhrada škody podle OZ, odpovědnost za vady plnění podle OZ, bezdůvodné obohacení Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznik a obsah pracovního poměru a doplňkových pracovněprávních vztahů Základní znaky právnických osob podle OZ vznik právnické osoby podle OZ a zánik této právnické osoby s likvidací a bez likvidace, statutární a jiné orgány obchodních společností a družstva a jejich vztah ke společnostem (k družstvu), právní vztahy mezi společníky navzájem a právní vztahy mezi společníky a společností Obchodní společnosti a družstvo veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo Systém cenných papírů v ČR druhy, podoba, forma a vydání cenných papírů, registrované a veřejně nabízené cenné papíry, akcie podle OZ a postavení akcionářů, prodej cenných papírů na burze a mimo burzu, směnky a šeky, smlouvy týkající se cenných papírů Doporučené učební pomůcky Právní systém v ČR I. učebnice (vyd. ISÚ, 2004) Právní systém v ČR II. učebnice (vyd. ISÚ, 2007) obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o cenných papírech (úplná znění) sborníky zkouškových zadání s řešením Právo (přípravný kurz) , , , , , 4. 5., 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o cenných papírech (úplná znění) Právo (trénink) , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** výukové dny JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o cenných papírech (úplná znění) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

9 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Kvantitativní metody informační technologie Předmětové osnovy (zkrácená verze) Informační technologie - základy teorie systému, úloha informací v podniku, počítačové komponenty, životní cyklus vývoje informačního systému, data a jejich zpracování, řízení rizik informačních systémů, zajištění bezpečnosti účetních dat, elektronické obchodování, vývojové trendy v oblasti informačních technologií Statistické metody v účetnictví - elementární statistická zkoumání, hospodářská statistika, základy počtu pravděpodobnosti, statistická indukce, úsudky na základě výběru vzorků, regresní a korelační analýza, analýza vývoje ekonomických ukazatelů časové řady Statistický model národního hospodářství (účetnictví) - národní účetnictví jako systém makroekonomických informací, základní účetní principy, agregáty národního účetnictví a jejich vzájemné vazby Finanční a pojistná matematika - jednoduché úročení a diskont v rámci krátkodobých cenných papírů, pokročilejší partie úrokového počtu, výpočetní aspekty obligací a akcií, burzy a indexy cenných papírů, analýzy portfolia, výpočetní aspekty pojištění osob a majetku Doporučené učební pomůcky Kvantitativní metody a informatika učebnice (vyd. ISÚ, 2003) Kvantitativní metody a informační technologie učebnice (vyd. ISÚ, 2006) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informatika pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2004) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informační technologie pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) sborníky zkouškových zadání s řešením Kvantitativní metody informační technologie (přípravný kurz) , , 1. 4., , , , 9:00 16: , 7. 5., :00 16: Kč ( Kč)* výukových dní prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informatika pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2004) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a IT pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2006) Kvantitativní metody informační technologie (trénink) , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* výukové dny prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informatika pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2004) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a IT pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2006) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních

10 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Manažerská ekonomika Předmětové osnovy (zkrácená verze) Úvod do ekonomie ekonomický styl myšlení, základní ekonomické pojmy a principy, formy ekonomické organizace, trh a tržní konkurence Makroekonomie národní důchod a zaměstnanost, peníze v ekonomice, makroekonomická politika Mikroekonomie poptávková a nabídková funkce, základy teorie výroby a nákladů, trh výrobních faktorů Mezinárodní ekonomika mezinárodní obchod, platební bilance, měnové kurzy Podnik a internacionalizace podnikových činností podnik a podnikání, životní cyklus podniku, sdružování podniků, společné a nadnárodní podniky, restrukturalizace podniku Řízení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření vztahy mezi náklady, výnosy a výsledkem hospodaření, manažerské pojetí nákladů, kalkulační systém, systém plánů a rozpočtů Marketing podstata a úloha marketingu, marketingový mix, logistika a propagace, marketingový controlling a audit Logistika podstata a úloha logistiky, řízení nákupu, zásob a prodeje, příklady využití metod a nástroj logistiky Výroba plánování výroby, výrobní kapacita, produktivita Investice makroekonomické a podnikové pojetí investic, plánování investic Řízení výkonnosti podniku rozbor výkonnosti podniku, controlling a jeho úloha při řízení výkonnosti podniku, interní audit a jeho úloha při řízení výkonnosti podniku Doporučené učební pomůcky Úvod do ekonomie učebnice (vyd. ISÚ, 2009) Vybrané statě z Podnikové ekonomiky (vyd. ISÚ, 2008) Manažerská ekonomika učebnice (vyd. Grada, 2007) Ekonomie a ekonomika učebnice (vyd. ASPI a ISÚ, 2006) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerská ekonomika pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) sborníky zkouškových zadání s řešením Manažerská ekonomika (přípravný kurz) , , 1. 4., , , , 9:00 16: , , , :00 16: Kč ( Kč)* výukových dní Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerská ekonomika pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) Manažerská ekonomika (trénink) , , 25. 5, :00 16: Kč (7 020 Kč)* výukové dny Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerská ekonomika pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních

11 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Daně Předmětové osnovy (zkrácená verze) Daňová teorie Vybrané problémy daní z příjmů členění příjmů a výdajů z hlediska zahrnování do základu daně, daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby, daňový režim pohledávek a závazků, operativní a finanční leasing, položky odčitatelné od základu daně, uplatňování zvláštní sazby daně Daňové odpisy hmotného majetku vymezení majetku pro účely daňového odpisování, poplatníci, kteří mohou majetek daňově odpisovat, vstupní cena, postup při výpočtu daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku Daň z příjmů fyzických osob základ daně, příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku a pronájmů, ostatní příjmy, přiznání k dani z příjmů FO Daň z příjmů právnických osob poplatníci, zdaňovací období, osvobození od daně, základ daně, postup výpočtu daňové povinnosti, specifika zdaňování u v.o.s. a k.s., přístup ke zdaňování investičních spol. a fondů, přiznání k dani z příjmů PO Přístup ke zdanění neziskových organizací Základy mezinárodního zdanění Spotřební daně podstata, předmět a plátci daně, vznik daňové povinnosti, způsob výpočtu daně, osvobození od daně, vracení daně, zdaňovací období a daňové přiznání DPH předmět daně, druhy plnění, plátci daně, daň na výstupu, základ daně, sazby daně, evidence a daňové doklady, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, výpočet daňové povinnosti v daňovém přiznání, dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU, dovoz a vývoz zboží, poskytování služeb do/ze třetích zemí, vracení daně v tuzemsku, zvláštní režimy Daň z nemovitostí daň z pozemků, staveb, osvobození od daně, správa daně z nemovitostí Daň silniční Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Ekologické daně Poplatky Správa daní a poplatků postavení zákona o správě daní a poplatků v soustavě daňových zákonů, řízení přípravné, vyměřovací, řádné a mimořádné opravné prostředky, placení daní Veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení Doporučené učební pomůcky Daně 2009 (vyd. ASPI, 2009) Daňová teorie (vyd. ASPI) Sociální a zdravotní pojištění (vyd. ASPI, 2008) Cvičné příklady pro studium předmětu Daně pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2008) daňové zákony (úplná znění) sborníky zkouškových zadání s řešením Daně (přípravný kurz) , , 9. 4., , , 7. 5., 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Cvičné příklady pro studium předmětu Daně pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2008) daňové zákony (úplná znění), daňová přiznání (tiskopisy) Daně (trénink) , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** výukové dny Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Cvičné příklady pro studium předmětu Daně pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2008) daňové zákony (úplná znění), daňová přiznání (tiskopisy) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 9

12 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Finanční účetnictví a výkaznictví Předmětové osnovy (zkrácená verze) Úvod do IFRS a základní odlišnosti IFRS a CAS (s důrazem na přílohu k účetní závěrce) koncepční rámec, IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky, IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, interpretace IFRIC 1, IAS 11 Smlouvy o zhotovení, IAS 17 Leasingy, IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, IAS 38 Nehmotná aktiva Výkaz peněžních toků sestavení výkazu peněžních toků podle CAS, rozdíly v cash flow sestaveném podle CAS a IFRS Rozdíly mezi IFRS a US GAAP výzkum, vývoj a odlišnosti v jejich vykazování, odlišné přístupy k zúčtování opravných položek, snížení hodnoty aktiv apod. Základy konsolidované účetní závěrky (IFRS) úvod do KÚZ podle IFRS, konsolidace dceřiných podniků podle IFRS, výpočet goodwillu, sestavení konsolidované rozvahy a výsledovky, jednoúrovňová konsolidace, jednorázový nákup podílů v dceřiném podniku, základní rozdíly mezi CAS a IFRS v oblasti konsolidace Audit účetní závěrky cíle, obsah auditorské zprávy, povinnost auditu účetní závěrky Finanční analýza předmět, účel a zdroje finanční analýzy, metody finanční analýzy, přístup finanční analýzy orientovaný na externí uživatele účetních informací, přístup finanční analýzy orientovaný na potřeby mezipodnikové komparace ekonomické výkonnosti Doporučené učební pomůcky Finanční účetnictví a výkaznictví (vyd. ASPI a ISÚ, 2009) Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy sborníky zkouškových zadání s řešením Finanční účetnictví a výkaznictví (přípravný kurz) , , , , , 4. 5., 9:00 16: , , , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy Finanční účetnictví a výkaznictví (trénink) 13.5., 20.5., 27.5., :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** výukové dny Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 10

13 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Profesní chování a komunikace Předmětové osnovy (zkrácená verze) Správa a řízení organizace organizace a její vztah k okolí, funkce a podstata cílů organizace, firemní kultura v podnikání, výbor v organizaci Podnikatelská etika a etické chování etické chování v podniku, společenská zodpovědnost podnikání Historie a role účetní profese v podnikání právo a pravidla regulace účetnictví, role profesního účetního, vztah mezi účetnictvím a jednotlivými odděleními uvnitř firmy Vedení a řízení jednotlivců a týmů vedení, řízení a kontrola, individuální a skupinové chování v organizaci, sestavování, rozvoj a řízení týmu, motivace jednotlivců a skupin, coaching, hodnocení pracovníků Řízení lidských zdrojů nábor a výběr zaměstnanců, zajištění rozmanitosti a rovných příležitostí, techniky pro zlepšení efektivity v práci Komunikace formy a způsoby, znaky efektivní komunikace, písemná komunikace a prezentace, styly profesionálního chování, chování při výkonu profese Psychohygiena management času, potřeba rovnováhy, prevence stresu, konflikt Doporučené učební pomůcky Profesní chování a komunikace učebnice (vyd. ISÚ, 2009) Management a organizační chování učebnice (vyd. Grada, 2005) Velká kniha manažerských dovedností učebnice (vyd. Grada, 2008) Sborník zkouškových zadání s řešením Etický kodex Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu Profesní chování a komunikace (přípravný kurz) 6. 4., 7. 4., , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 070 Kč)** výukových dní Bc. Libuše Neščáková, Ing. Vojtěch Brant specialisté na problematiku soft skills a manažerských dovedností Etický kodex Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu Profesní chování a komunikace (trénink) , , , :00 16: Kč (7 120 Kč)* (5 240 Kč)** výukové dny Bc. Libuše Neščáková, Ing. Vojtěch Brant specialisté na problematiku soft skills a manažerských dovedností Etický kodex Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 11

14 1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Manažerské finance Předmětové osnovy (zkrácená verze) Funkce finančního řízení a vazba na korporátní strategii podstata a účel finančního řízení, cíle a vztah ke korporátní strategii, akcionáři a jejich vliv na korporátní cíle, cíle neziskových organizací, ekonomické prostředí podniku, úloha finančních trhů a institucí Řízení pracovního kapitálu podstata, prvky a význam pracovního kapitálu, řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků, požadavky na pracovní kapitál a způsoby jeho financování Hodnocení projektů podstata investičního rozhodování a proces hodnocení projektů, techniky nediskontovaných peně-žních toků, diskontované peněžní toky, zohlednění rizika a nejistoty při hodnocení investičních projektů, zvláštní typy rozhodování Podnikové finance zdroje krátkodobých a dlouhodobých financí, dividendová politika, zadluženost a kapitálová struktura, financování malých a středních podniků Náklady kapitálu a náklady dluhu zdroje financí a jejich náklady, náklady vlastního kapitálu, náklady dluhových a kapitálových nástrojů, odhady celkových kapitálových nákladů, teorie kapitálové struktury, dopad nákladů kapitálu na investiční rozhodování Oceňování podniků účel a podstata oceňování podniku a finančních aktiv, modely oceňování akcií, oceňování různých typů finančních aktivit a závazků, hypotézy efektivního trhu Doporučené učební pomůcky Manažerské finance učebnice (vyd. nakl. Bilance, 1997) Studijní průvodce financemi podniku (vyd. nakl. EKOPRESS, 2006) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2001) sborníky zkouškových zadání s řešením Manažerské finance (přípravný kurz) , , , , 6. 5., 7. 5., 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 480 Kč)** výukových dní Ing. Josef Mrkvička finanční analytik Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2001) Manažerské finance (trénink) , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* (4 110 Kč)** výukové dny Ing. Josef Mrkvička finanční analytik Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2001) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 12

15 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT Manažerské účetnictví Předmětové osnovy (zkrácená verze) Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví Členění nákladů Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů Kalkulace plných a variabilních nákladů Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám Kalkulační systém Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví Systém plánů a rozpočtů Řízení režijních nákladů Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů Metoda standardních nákladů a výnosů Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování Řízení odpovědnostních středisek Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek Rozhodování na existující kapacitě Rozhodování o budoucí kapacitě Informace manažerského účetnictví pro cenová rozhodování Strategicky orientované manažerské účetnictví Doporučené učební pomůcky Manažerské účetnictví učebnice (vyd. nakl. Management Press, 2005) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské účetnictví pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) sborníky zkouškových zadání s řešením Manažerské účetnictví (přípravný kurz) 2. 4., 8. 4., , , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské účetnictví pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) Manažerské účetnictví (trénink) , , , :00 16: Kč (8 910 Kč)* (6 560 Kč)** výukové dny prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) zkušební zadání vč. řešení pro předmět Manažerské účetnictví, která byla využita při řádných zkouškách v letech *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 13

16 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v Certifikaci účetní profese se zkouškou IFRS specialista, a to včetně přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci certifikace uznána, a to se zpětnou platností. Předmětové osnovy (zkrácená verze) Zkoušeno je znění standardů zveřejněné více jak 6 měsíců před datem zkoušky, tedy v případě červnové zkoušky to bude znění standardů a interpretací zveřejněné do Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS - Dceřiné, přidružené a společné podniky - Postupný nákup a prodej podílu - Výpočet goodwillu - Konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu - Konsolidované cash flow Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky IAS 2 Zásoby IAS 7 Výkaz peněžních toků IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 11 Smlouvy o zhotovení IAS 12 Daně ze zisku IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 17 Leasingy IAS 18 Výnosy IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory IAS 21 Dopady změn měnových kurzů IAS 23 Výpůjční náklady IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IAS 27 Konsolidovaná a samostatná účetní závěrka IAS 28 Investice do přidružených podniků IAS 31 Účasti ve společném podnikání IAS 32 Finanční nástroje vykazování IAS 33 Zisk na akcii IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 39 Finanční nástroje účtování a oceňování IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 41 Zemědělství IFRS 1 První přijetí IFRS IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 8 Segmenty činnosti Veškeré platné interpretace SIC Interpretace IFRIC až do IFRIC 12 Oblasti, jejichž znalost nebude u zkoušky vyžadována: - výkazy organizačních složek a jiných nezapsaných entit - komplexní konsolidované skupiny a zahraniční dceřiné společnosti - výkazy bank a podobných finančních institucí - účtování a vykazování plánů definovaných požitků - znění Zveřejněných návrhů (Exposure drafts) nebo Diskusních dokumentů (Discussion papers) Doporučené učební pomůcky IFRS praktické aplikace učebnice (vyd. ISÚ, 2009) Cvičné příklady IFRS pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zkoušková zadání s řešením v rámci kvalifikace IFRS specialista (ke stažení na webu ISÚ) 14

17 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) - přípravný kurz 1. TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , , , , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS 3. 4., 4. 4., 5. 4., , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor IFRS praktické aplikace učebnice (vyd. ISÚ, 2009) Cvičné příklady IFRS pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , :30 14: Kč (6 290 Kč)* (4 630 Kč)** výukové dny Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor Cvičné příklady IFRS pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) DOPORUČENÍ Začátečníkům v problematice IFRS doporučujeme absolvovat kurz Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR. V průběhu této vzdělávací akce získají základní orientaci v zásadních rozdílech mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR a tyto znalosti jim usnadní pochopení probírané látky v kurzu IFRS specialista. Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Všeobecné požadavky IFRS a CAS koncepce Účetní závěrka v souladu s IFRS a CAS Konsolidovaná účetní závěrka Aktiva Závazky Vykazování výnosů Vykazování nákladů Finanční nástroje Zajišťovací účetnictví Zvláštní požadavky IFRS (zisk na akcii, vykazování podle segmentů) Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor , :30 14: Kč (3 640 Kč)* (2 680 Kč)** 2215 *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 15

18 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT Finanční řízení Předmětové osnovy (zkrácená verze) Role a odpovědnost vůči akcionářům konflikt zájmů managementu a akcionářů, role CFO, formulace finanční strategie, etika ve finančním řízení Hodnocení projektů dopady způsobů financování na investiční rozhodování, aplikace opčních modelů, mezinárodní investice a jejich financování, dopad kapitálových investic na finanční reporting Akvizice a fúze akvizice a fúze jako metoda expanze, zhodnocení plánované akvizice, dopad akvizic na bohatství akcionářů, synergie tržeb, nákladů a finanční synergie, oceňování akvizic a fúzí, dopad akvizice na rizikový profil nabyvatele, právní rámec akvizic a fúzí, financování akvizic a fúzí Reorganizace a rekonstrukce financování předvídání úpadku podniku, riziko úpadku, modely Z a ZETA SCORE, rozdíly mezi podniky na rozvinutých a rozvojových trzích, podmínky místní regulace a místního finančního trhu, finanční rekonstrukce jako řešení konkrétního řešení problému podniku, dopad na kapitálové trhy, poskytovatele výpůjčního kapitálu, strategie reorganizace a její výhody a nevýhody, management BUY-OUT a BUY-IN Treasury a řízení rizik měnové, transakční a ekonomické riziko, riziko úrokových sazeb, důvody kolísání měnových kurzů a úrokových sazeb, předpovídání měnových kurzů, zajišťování měnového a úrokového rizika, role peněžních trhů, bank, finančních institucí, instrumenty peněžního trhu a jejich charakteristiky, úloha treasury managementu řízení krátkodobých finančních zdrojů, řízení rizik, finanční deriváty a zajištění měnových rizik (forvardy, futures, safe s, swapy, opce), finanční deriváty a zajištění úrokových rizik (forvardy, futures, safe s, swapy, opce capy and collars), ostatní formy rizika, dividendová politika Ekonomické prostředí nadnárodních podniků řízení mezinárodního obchodu a financí, strategické podnikové a finanční plánování pro nadnárodní podniky Aktuální otázky finančního řízení vývoj na světových finančních trzích, vývoj mezinárodního obchodu Doporučené učební pomůcky Manažerské finance - učebnice (vyd. C.H.BECK Praha, 2007) Finanční strategie (vyd. Bilance, 1997) Finanční řízení (přípravný kurz) , , , , 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Tomáš Brabenec - VŠE v Praze (katedra podniko-vých financí a oceňování podniku), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. VŠE v Praze (katedra měnové teorie a politiky) Manažerské finance - učebnice (vyd. C.H.BECK Praha, 2007) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 1

19 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT Podnikový management Předmětové osnovy (zkrácená verze) Význam a základní pojmy managementu a podnikání podnik, jeho okolí a podnikové integrace, úloha podnikového managementu, systémový přístup k řízení podniku Manažerské funkce koncept manažerských funkcí a rolí, plánování jako primární manažerská funkce, organizování a typy organizačních struktur, řízení lidských zdrojů (personální zajištění), kontrola v řízení, manažerské rozhodování, manažerská etika, kultura a sociální zodpovědnost Strategické a operativní řízení úloha strategického a operativního řízení, metody a nástroje strategického řízení, metody a nástroje operativního řízení Procesní řízení procesní přístupy řízení, etapy zavádění procesního řízení, metody a nástroje reengineeringu Znalostní a inovační řízení znalostní management (úloha, cíle a funkce), řízení intelektuálního kapitálu, řízení inovací Projektové řízení projektový management (úloha, cíle a funkce), fáze řízení projektu, softwarová podpora projektového managementu Řízení rizik risk management (úloha, cíle), manažerské rozhodování v podmínkách jistoty, rizika a neurčitosti, analýza rizik podnikatelských aktivit a projektů Řízení informačních technologií a informačních systémů informační technologie a informační management, operační systémy, manažerské informační systémy Environmentální řízení systém environmentálního řízení, standardizace environmentálního řízení, environmentální politika EU a ČR Vývojové tendence v teorii a praxi řízení 21. století změny obsahové náplně manažerské práce, změny ve formách manažerské práce, změny v technice a technologii manažerské práce, změny v chování manažerů a jejich spolupracovníků Doporučené učební pomůcky Podnikový management - učebnice (vyd. nakl. ASPI a ISÚ, 2008) Management učebnice (vyd. nakl. Grada, 2004) Podnikový management ( přípravný kurz) , , 5. 5., , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** výukových dní prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace Podnikový management - učebnice (vyd. nakl. ASPI a ISÚ, 2008) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 1

20 2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT Auditing a vnitřní kontrola Předmětové osnovy (zkrácená verze) Historická podmíněnost a vývoj auditu Podstata a cíle auditu Právní úprava Odpovědnost auditora Etika v auditorské činnosti Zpráva auditora Auditorské postupy před uzavřením zakázky Auditorské postupy po uzavření zakázky Audit a výpočetní technika Obsah a forma účetní závěrky a výroční zprávy Audit rozvahy Audit výkazu zisků a ztrát (výsledovky) Audit přílohy k účetní závěrce Audit výkazu peněžních toků (cash flow) Audit výroční zprávy Spis auditora Auditorské důkazní informace Dokumentace jednotlivých fází procesu auditu Interní audit, audit jakosti, ekologický audit Interní audit a vnitřní kontrola Doporučené učební pomůcky Auditing pro manažery - učebnice (vyd. nakl. ASPI, 2007) Interní audit a kontrola učebnice (vyd. nakl. C.H.BECK, 2004) sborníky zkouškových zadání Auditing a vnitřní kontrola (přípravný kurz) 4. 5., , , :00 16: Kč ( Kč)* (7 570 Kč)** výukové dny Ing. Eva Sládková auditor Ing. Rodan Svoboda - Eurodan, s.r.o., certifikovaný interní auditor Auditing pro manažery učebnice (vyd. nakl. ASPI, 2007) Interní audit a kontrola učebnice (vyd. nakl. C.H.BECK, 2004) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 1

VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE

VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE katalog VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE září listopad 2009 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz,

Více

N O V É S Y L A B Y. Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní:

N O V É S Y L A B Y. Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní: N O V É S Y L A B Y Sylaby jsou nově upraveny a učivo každého předmětu je rozděleno do tří znalostních úrovní: očekává se obecná znalost pojmů, přehled o problematice a schopnost využít tyto znalosti pro

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz únor červen 2010 kontakty INSTITUT CERTIFIKACE účetních, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 6, fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz, e-mail: vzdelavani@icu-praha.cz, e-mail:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2011 srpen 2011 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2010 leden 2011 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více