VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA"

Transkript

1 katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010

2 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, Praha 1, telefon: , fax: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., náměstí Republiky 3a, Praha 1, číslo účtu: /2700, IČ: , DČ: CZ Ředitel Phdr. Jaroslav louka, úsek VzdĚlÁVÁní Bc. Petra Pangrácová, Jana havelková, úsek certifikace Radka Buchalová, úsek PROVOznĚ-eKOnOMicKÝ Jana Poláková, lubomír husar, svše znojmo studijní středisko PRaha Jana Poláková, Mgr. Ľubica danková, institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, Brno, telefon: , fax: Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: /0300 IČ: DČ: CZ Ředitel Mgr. Vladislava Bartušková, Informace o certifikaci a vzdělávání účetních v ČR lze získat a vybrané vzdělávací akce (rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy a tréninky v rámci Certifikace účetní profese a semináře doplňkového profesního vzdělávání, vzdělávání na zakázku) navštívit také v brněnském Institutu Svazu účetních, s.r.o.

3 1. Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR 7 základ pro vstup do účetní profese Účetnictví podnikatelů prezenční forma studia Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia Mzdový účetní Vzdělávání v Certifikaci účetní profese 11 cesta k vrcholu profesionální účetní kariéry Příprava adeptů na certifikační zkoušky Doporučené učební pomůcky Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních Kvalifikace IFRS specialista 17 trh práce si žádá experty na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Základní informace Pravidla pro vykonání zkoušky Předmětové osnovy Doporučené učební pomůcky Přípravný kurz Doplňkové profesní vzdělávání 21 aktuální změny a vybrané otázky z praxe podnikatelů i nevýdělečných organizací Účetnictví podnikatelé Controlling při řízení společnosti Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek a jeho účtování v roce Dlouhodobý majetek a jeho účtování v roce Ekonomika podnikání (financování a účetnictví) Finanční analýza pro podnikatele v praktických příkladech Finanční analýza ve vztahu k IFRS Finanční řízení Jak se připravit na příchod interních auditorů do účtárny Krátkodobý majetek Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období Náklady a výnosy účetní a daňové aspekty Nejčastější chyby při vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky Novinky v účetní a daních podnikatelů 2009/ Odpisy v roce 2009 a Operace s podnikem Opravy, rezervy na opravy, technické zhodnocení Organizace, vedení a účtování pokladny Plánování cash flow Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady aktuality Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů ,46,49 Sestavení cash flow Účetní a daňová specifika obchodních společností Účetní a daňové doklady chyby a omyly Účetní a daňové problémy spojené s leasingem, vč. aktuálních změn v roce Účetní závěrka komplikované účetní případy Účetní závěrka podnikatelů za rok ,55 Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky Vybrané účetní operace a jejich daňové dopady Zásoby z pohledu účetního a daňového

4 Účetnictví a daně - nevýdělečné organizace Aktuální úprava účetnictví obcí pro rok Aktuální úprava účetnictví nevýdělečných nevládních organizací pro rok Aktuální úprava účetnictví příspěvkových organizací pro rok Daňová specifika nevýdělečných organizací Dotace z veřejných financí a vše co s nimi souvisí Finanční analýza pro státní správu Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Vedení účetnictví organizačních složek státu od v plném rozsahu podle 9 Zákona o účetnictví Příspěvkové organizace a územní samosprávné celky po novele od Účetní a daňová specifika vlastníků bytových jednotek Účetní závěrka nevýdělečných nevládních organizací za rok Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Účetní závěrka v rozpočtovém hospodaření územních samosprávných celků za rok Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy IFRS aktuality IFRS praktické aplikace Komplexní pohled na leasing z hlediska ČUS, daňových předpisů a IFRS vč. odložené daně Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS pro začátečníky Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pro pokročilé (podle novelizovaných verzí IFRS od ) Majetek podle IFRS v praxi Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Roční účetní závěrka podle IFRS Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Výkaznictví podle IFRS Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Zavedení IFRS do účetní praxe US GAAP US GAAP praktické aplikace Úvod do problematiky US GAAP a krátkodobý majetek Zásoby, majetek a výnosy (US GAAP) Závazky a vlastní kapitál (US GAAP) Daně a celní problematika Aktuality v dani z příjmů fyzických osob Aktuality v dani z příjmů právnických osob Aktuální změny v daních pro rok 2009 protikrizová opatření Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Daňové změny u automobilů pro rok 2009 praktické příklady Dodací doložky INCOTERM Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH praktické příklady DPH aktuality ,47,53 DPH v silniční dopravě DPH ve stavebnictví Mezinárodní daňové vztahy vybrané okruhy a aktuality pro pokročilé Novinky v účetnictví a daních podnikatelů 2009/ Poskytování služeb z pohledu uplatňování DPH v praktických příkladech po novele zákona o DPH pro rok Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů v roce ,46,49 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Specifické a komplikované případy při uplatňování DPH Transfer pricing/obvyklé ceny v ČR Účetní a daňová specifika obchodních společností Účetní a daňové problémy spojené s leasingem, vč. aktuálních změn v roce Účetní a DPH Uplatňování DPH v roce Uplatňování DPH v roce Úvod do mezinárodního zdanění příjmů

5 Zahraniční obchod se zbožím a službami po novele zákona o DPH v roce Zahraniční obchod (zboží, služby) z pohledu slovenského zákona o DPH Změny v daních přijaté v rámci protikrizových opatření a rekapitulace hlavních změn pro rok Mzdová problematika a právo Aktuality a vybraná témata z pracovního práva pro mzdové účetní Aktuality pro mzdové účetní Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Právní minimum pro řízení společnosti Právo pro mzdové účetní kurz Přeměna obchodních společností Praktikum pro mzdové účetní Propuštění zaměstnanců a další pracovněprávní důsledky ekonomické krize, aktuální problémy a sporná ustanovení zákoníku práce Tuzemské a zahraniční pracovní cesty v roce Výpočet mezd (v roce 2010) procvičujeme na příkladech z praxe Zákoník práce pro mzdové účetní v roce Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Fondy EU Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Projekty EU metodika tvorby vlastního projektu Měkké dovednosti Komunikace napříč vztahovou linií a jednání s kontrolními úřady Time management Anglický jazyk v účetní profesi Finanční angličtina středně pokročilá úroveň (Financial English Intermediate level) Přípravný kurz na studium ACCA (Pre-ACCA English for Accounting) e-learning 56 Místo a čas pro studium si určujete sami Multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví struktura Zkoušky a certifikáty Doplňkové vzdělávací akce Aktuální ceník, objednávky, prodej Profesní vzdělávání na zakázku 60 příprava, organizace a realizace vzdělávacích akcí podle vašich požadavků Jak si objednat vzdělávací akci na zakázku Jaké služby nabízíme Orientační nabídka tematického zaměření Jak se přihlásit 63 přihlášku odešlete on-line přes internet, faxem, poštou nebo ji zaneste osobně Přihláška na školení formulář Smluvní podmínky Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních 3

6 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Září Aktuální změny v daních pro rok 2009 protikrizová opatření Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy Finanční účetnictví a výkaznictví přípravný kurz Profesní chování a komunikace přípravný kurz Příspěvkové organizace a územní samosprávné celky po novele od Účetnictví podnikatelů (prezenční forma) - rekvalifikace Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS pro začátečníky Přeměna obchodních společností Změny v daních přijaté v rámci protikrizových opatření a rekapitulace hlavních změn pro rok Zahraniční obchod se zbožím a službami po novele zákona o DPH v roce Náklady a výnosy účetní a daňové aspekty Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi Uplatňování DPH v roce Účetní a daňové doklady chyby omyly Dlouhodobý majetek a jeho účtování v roce Účetnictví podnikatelů (prezenční forma) rekvalifikace Účetnictví přípravný kurz Přípravný kurz na studium ACCA (Pre-ACCA English for Accounting) Úvod do mezinárodního zdanění příjmů Daňová specifika nevýdělečných organizací Právo přípravný kurz Manažerská ekonomika přípravný kurz Mzdový účetní rekvalifikace Propouštění zaměstnanců a další pracovněprávní důsledky ekonomické krize, aktuální problémy sporná ustanovení zákoníku práce Aktuality v dani z příjmů fyzických osob Daně přípravný kurz Daňové změny u automobilů pro rok 2009 praktické příklady Kvantitativní metody přípravný kurz Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz , Praktikum pro mzdové účetní Podnikový management přípravný kurz Sestavení cash flow Aktuality v dani z příjmů právnických osob Plánování cash flow Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Finanční řízení - přípravný kurz US GAAP praktické aplikace Úvod do problematiky US GAAP Zásoby, majetek a výnosy (US GAAP) Říjen Závazky a vlastní kapitál (US GAAP) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz , Finanční analýza ve vztahu k IFRS Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pro pokročilé Nejčastější chyby při vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky Poskytování služeb z pohledu uplatňování DPH v praktických příkladech po novele zákona o DPH pro rok Účetní a daňová specifika obchodních společností DPH v silniční dopravě Manažerské účetnictví přípravný kurz Finanční angličtina pro středně pokročilé Opravy, rezervy na opravy, technické zhodnocení Manažerské finance přípravný kurz Specifické a komplikované případy při uplatňování DPH Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma) rekvalifikace Zákoník práce pro mzdové účetní v roce Controlling při řízení společnosti Manažerské finance trénink

7 Daně - trénink Právní minimum pro řízení společnosti Organizace, vedení a účtování pokladny Komunikace napříč vztahovou linií a jednání s kontrolními úřady Účetnictví trénink Listopad Manažerská ekonomika - trénink Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Auditing a vnitřní kontrola - přípravný kurz Finanční analýza pro podnikatele v praktických příkladech Právo trénink Manažerské účetnictví trénink Účetní a daňové problémy spojené s leasingem, včetně aktuálních změn v roce Zásoby z pohledu účetního a daňového Profesní chování a komunikace trénink Zahraniční obchod (zboží, služby) z pohledu slovenského zákona o DPH Finanční účetnictví a výkaznictví trénink Kvantitativní metody trénink Zavedení IFRS do účetní praxe Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink , Vybrané účetní operace a jejich daňové dopady Účetní závěrka nevýdělečných nevládních organizací za rok Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok Odpisy v roce 2009 a Prosinec Roční účetní závěrka podle IFRS Účetní závěrka v rozpočtovém hospodaření územních samosprávných celků za rok Účetní a DPH Transfer pricing/obvyklé ceny v ČR Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Účetnictví podnikatelů (prezenční forma) rekvalifikace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Účetní závěrka komplikované účetní případy Novinky v účetnictví a daních podnikatelů 2009/ DPH (praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Praktikum z daní podnikatelů 2009/ Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů v roce Účetní závěrka podnikatelů za rok IFRS praktické aplikace Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období Mezinárodní daňové vztahy vybrané okruhy a aktuality pro pokročilé Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Výkaznictví podle IFRS DPH aktuality Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Uplatňování DPH v roce Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady aktuality Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Leden Aktuální úprava účetnictví nevýdělečných nevládních organizací pro rok Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek rezervy podle IFRS Dlouhodobý majetek Aktuální úprava účetnictví příspěvkových organizací pro rok Dodací doložky INCOTERM Finanční analýza pro státní správu Aktuální úprava účetnictví obcí pro rok TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ 5

8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ DPH ve stavebnictví Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů v roce DPH aktuality Majetek podle IFRS v praxi Time management Daň z přidané hodnoty Ekonomika podnikání (financování a účetnictví) Aktuality pro mzdové účetní Dlouhodobý majetek a jeho účtování v roce Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů v roce 2009/ Výpočet mezd (v roce 2010) v praktických příkladech Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Komplexní pohled na leasing z pohledu ČUS, daňových předpisů a IFRS vč. odložené daně Účetnictví podnikatelů (prezenční forma) rekvalifikace Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Krátkodobý majetek Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Aktuality a vybraná témata z pracovního práva pro mzdové účetní Finanční řízení Účetní a daňová specifika vlastníků bytových jednotek Dotace z veřejných rozpočtů a vše co s nimi souvisí Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška IFRS aktuality Jak se v účtárně připravit na příchod interních auditorů Projekty EU metodika tvorby vlastního projektu Vedení účetnictví organizačních složek státu od v plném rozsahu podle 9zákona o účetnictví Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky DPH aktuality Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy Právo pro mzdové účetní kurz Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH praktické příklady Tuzemské a zahraniční pracovní cesty v roce Účetní závěrka podnikatelů za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2009/2010) Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních MÍSTO KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Vzdělávací akce se konají v učebnách Institutu Svazu účetních, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. 6

9 Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT základ pro vstup do účetní profese 1. REKVALIFIKAčNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Zájemcům o vstup do účetní profese nabízíme rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR Účetnictví podnikatelů a Mzdový účetní, které již několik let úspěšně organizujeme. Rekvalifikaci Účetnictví podnikatelů nabízíme formou prezenčního i kombinovaného studia. Rekvalifikační kurzy jsou ukončeny závěrečnou písemnou zkouškou. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a. s. o absolvování rekvalifikačního kurzu na základě akreditace MŠMT ČR s celostátní platností (č.j. akreditace ISÚ /07-20/585). Akreditace byla vydána v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 7

10 Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Kurz je svým charakterem rekvalifikační a jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Legislativní úprava účetnictví zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy Základy účetnictví podstata účetnictví, rozvaha (bilance), účty rozvahové a výsledkové, účetní doklady, inventarizace, účetní zápisy a účetní knihy Finanční účetnictví podnikatelů v ČR všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty Procvičování probírané látky na konkrétních účetních případech Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese a po osvojení nezbytných praktických zkušeností může být velice vhodným základem pro vstup do Certifikace účetní profese v ČR, která umožňuje dosažení kvalifikace (certifikátu) a splňuje kritéria obvyklá pro účetní kvalifikaci v zemích EU. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. REKVALIFIKAčNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT UčEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Účetnictví I. (učebnice, vydává ISÚ) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví principy a techniky (vydává ISÚ) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy daňové zákony (úplná znění) trainingové příklady 1. a 3. termín Alena Kulíšková účetní poradce Ing. Eva Sládková auditor 2. a 4. termín Ing. Mgr. Miloslav Hnátek daňový poradce Ing. Ludmila Muzikářová učitel odborných předmětů na obchodní akademii, účetní poradce Ing. Jiřina Valehrachová učitel odborných předmětů na obchodní akademii, účetní poradce 1. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :30 13: Kč ( Kč)* 5201 po - pá 2. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :15 20: Kč ( Kč)* 5202 po, st, čt 3. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :30 13: Kč ( Kč)* 5203 po pá ( volno) 4. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :15 20: Kč ( Kč)* 5204 po, st, čt

11 Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma studia) Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Kurz je svým charakterem rekvalifikační a jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Kombinované studium je vhodné zejména pro zájemce o předmět účetnictví, kteří z důvodů časových, zdravotních nebo místa konání kurzů mají omezené možnosti účastnit se prezenčního studia, zároveň mají dostatečnou motivaci k samostatnému studiu a upřednostňují pedagogické vedení lektora, které usnadní pochopení učiva a zrychlí celý vzdělávací proces. Legislativní úprava účetnictví zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy Základy účetnictví význam a funkce účetnictví, zásady vedení účetnictví, majetek podniku a zdroje jeho krytí, náklady a výnosy, účet a podvojný účetní zápis, nástroje průkaznosti účetnictví, účetní knihy a účetní zápisy, kontrolní systém v účetnictví Metody účetnictví dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční účty, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, rezervy a dlouhodobé závazky, kapitálové účty, náklady, výnosy Účetní závěrka postup při uzavírání účetních knih (uzávěrka), účetní závěrka (účetní výkazy), základy finanční analýzy Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty Z hlediska formy vzdělávání je kurz připraven formou studia kombinovaného, které využívá výhod studia distančního a prezenčního, tj. zachovává interakci mezi adeptem a lektorem a zároveň umožňuje adeptovi přizpůsobit si studium svým časovým možnostem. Vzdělávací řešení distančního studia je založeno na metodě elektronického vzdělávání tzv. e-learningu. Jako základní studijní opora byla pro tuto metodu distančního studia účetnictví speciálně vytvořena multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví na CD ROM. Kurz účetnictví na CD ROM svým obsahem pokrývá celou problematiku účetnictví. Pro přehlednost je rozdělena do tří základních modulů (Modul A - Základy účetnictví, Modul B - Metody účtování, Modul C - Účetní závěrka), jež jsou dále členěny do dílčích lekcí. Součástí každého modulu je vedle výkladové části i část animovaná (multimediální), která částečně nahrazuje výklad lektora. Nedílnou součástí této učební pomůcky je úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které pomohou při osvojení učiva. Podrobné informace o multimediální učební pomůcce včetně požadavků na minimální konfiguraci PC naleznete v tomto katalogu na str. 56. V rámci prezenčního studia se adept zúčastní 6 dvoudenních bloků (celkem 11 výukových dní + závěrečná písemná zkouška). V průběhu jednotlivých výukových bloků se formou výkladu a řešení praktických příkladů posluchači seznamují s novou látkou, získávají od lektora návod jak si správně rozložit samostudium, lektor kontroluje formou samostatného řešení příkladů pokrok ve studiu a posluchači s lektorem konzultují nepochopené části učiva. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese a po osvojení nezbytných praktických zkušeností může být velice vhodným zá-kladem pro vstup do Certifikace účetní profese v ČR, která umožňuje dosažení kvalifikace (certifikátu) a splňuje kritéria obvyklá pro účetní kvalifikaci v zemích EU. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UčEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Kurz účetnictví na CD ROM Modul A, B, C (multimediální učební pomůcka, vydává ISÚ, a.s., Cígler Software a.s.) Účetnictví I. (učebnice, vydává ISÚ) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia (vydává ISÚ) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy daňové zákony (úplná znění) trainingové příklady REKVALIFIKAčNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Jiřina Severová - účetní a ekonomický poradce TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS ,17.10.,13.11.,14.11.,4.12., :00 16: , , , , :00 16: :00 13: Kč ( Kč)* 5205

12 Mzdový účetní Kurz je určen začínajícím mzdovým účetním (rekvalifikace), ve kterém se budoucí mzdová účetní naučí nejen teorii ale i její praktické využití, tj. systematickým postupem se probírá teorie a praktické příklady tak, aby se danou oblast adepti naučili, pochopili a uměli v praxi použít. Kurz lze doporučit i pro rozšíření kvalifikace finančních účetních menších podnikatelských subjektů, kde jsou zpravidla finanční účetnictví a mzdová problematika kumulovány do jednoho pracovního místa. Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je příprava směřující k získání znalostí, které umožní absolventům kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců včetně seznámení s aktuálními změnami. Pracovně právní předpisy Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na Mzda a odměňování Mzdové předpisy v podnikatelské sféře Formy odměňování časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u vedlejších pracovních poměrů Mzdová evidence mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy exekuce Zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojištění výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období Výpočet odvodů pojistného pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činností Povinnost plátců pojistného oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného REKVALIFIKAčNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Sociální zabezpečení Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky Nemocenské pojištění zaměstnanců okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění Důchodové pojištění okruh dávek, evidenční list Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků Terminologie, legislativní úprava zákon o daních z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Výpočet daně a záloh na daň stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek ze základu daně Vybírání a placení daně sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně Roční zúčtování záloh na daň Zvláštní sazba daně Vyplňování předepsaných hlášení Při výuce jsou využívány učební texty, příklady a doplňkové materiály (např. tiskopisy), na nichž si posluchači procvičí získané znalosti. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UčEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Abeceda mzdové účetní (učebnice) Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění, Daně z příjmů, Zákoník práce, Pracovněprávní předpisy (edice ÚZ nakl. Sagit) tiskopisy (např. mzdový list, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, tiskopisy k dani z příjmů atd.) trainingové příklady Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Vlasta Nováčková specialista na oblast sociálního a zdravotního zabezpečení, ekonomický poradce Jaroslav Waldmann vedoucí oddělení Mzdy a personalistika TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS , , , , , , , 8:30 15: , , , , , , :30 15: Kč ( Kč)*

13 Vzdělávání v Certifikaci účetní profese cesta k vrcholu profesionální účetní kariéry 2. VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚčETNÍ PROFESE Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména adepty Certifikace účetní profese v ČR, kteří se připravují na certifikační zkoušky, které budou probíhat v prosinci Kurzy jsou vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou seznámit. Podrobné informace k obsahovému zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí naleznete na internetových stránkách v rubrice Kurzy a školení a v samostatném nabídkovém katalogu Katalog vzdělávání Certifikace účetní profese v ČR, který bude rozeslán všem adeptům registrovaným v certifikaci v polovině srpna 2009 a ostatním zájemcům zdarma na vyžádání. Dále jsou zde informace pro certifikované účetní o kontinuálním profesním vzdělávání () a partnerských organizací ISÚ pro vzdělávání k certifikaci a. 11

14 PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAčNÍ ZKOUŠKy Forma přípravy adeptů k certifikačním zkouškám není předepsána. Přestože je ponechána při přípravě ke zkouškám relativní volnost, je věnována mimořádná pozornost vzdělávacímu systému a tvorbě učebních pomůcek. Každý adept si tedy volí sám některý z níže uvedených způsobů jak dosáhnout vědomostí, aby byl u zkoušky úspěšný. Samostudium Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují sylaby, resp. předmětové osnovy. Sylaby naleznete v učebnicích vydaných pro každý předmět a zároveň na internetových stránkách ISÚ. Prezenční forma vzdělávání Výsledky dosavadních zkoušek ukazují, že u adeptů, kteří zvolili prezenční formu vzdělávání, je úspěšnost vyšší než u adeptů, kteří se připravují individuálně. V rámci prezenční formy vzdělávání nabízí Institut Svazu účetních dva typy kurzů: a) Přípravné kurzy - intenzivní výkladové kurzy, posluchači se s jednotlivými tématy seznamují nejen formou přednášky, ale i vypracováním řady příkladů a případových studií, na kterých si ověřují zvládnutí probrané látky. b) Tréninky - opakování učiva, ověření znalostí na typových zkouškových příkladech a výklad problematiky, ve které adepti nejvíce chybují. Účetnictví přípravný kurz Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , , , , , , 9:00 16: , , , , , :00 16: Kč ( Kč)* 5101 VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚčETNÍ PROFESE Účetnictví - trénink Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce , , , , :00 16: Kč (9 280 Kč)* 5102 Právo přípravný kurz Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát , , , , , , 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5103 Právo trénink JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát 5.11., , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 5104 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 12

15 Kvantitativní metody přípravný kurz prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) , , , , , , 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* 5105 Kvantitativní metody trénink prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* 5106 Manažerská ekonomika - přípravný kurz Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , , , , , 9:00 16: , , , :00 16: Kč ( Kč)* 5107 Manažerská ekonomika trénink Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , , :00 16: Kč (7 020 Kč)* 5108 Daně přípravný kurz Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , , , , , , 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5109 VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚčETNÍ PROFESE Daně trénink Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 5110 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 13

16 Finanční účetnictví a výkaznictví přípravný kurz Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , 8. 9., , , , , 9:00 16: , , , 2.11., :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5111 Finanční účetnictví a výkaznictví trénink Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 5112 Profesní chování a komunikace přípravný kurz Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností 7. 9., , , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 070 Kč)** 5113 VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚčETNÍ PROFESE Profesní chování a komunikace trénink Ing. Libuše Neščáková, MBA specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností , , , :00 16: Kč (7 120 Kč)* (5 240 Kč)** 5114 Manažerské finance přípravný kurz Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , , , 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* (9 480 Kč)** 5115 Manažerské finance trénink Ing. Josef Mrkvička finanční analytik Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* (4 110 Kč)** 5116 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 14

17 Manažerské účetnictví přípravný kurz prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , , , , , 9:00 16: , , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5117 Manažerské účetnictví trénink prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) , , , :00 16: Kč (8 910 Kč)* (6 560 Kč)** 5118 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na 1. TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , , , , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , , , , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5120 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , :30 14: Kč (6 290 Kč)* (4 630 Kč)** 5121 Finanční řízení přípravný kurz doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Tomáš Brabenec - VŠE v Praze (katedra podnikových financí a oceňování podniku), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. VŠE v Praze (katedra měnové teorie a politiky) , , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5122 Podnikový management přípravný kurz prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 5123 Auditing a vnitřní kontrola přípravný kurz VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚčETNÍ PROFESE Ing. Eva Sládková auditor Ing. Rodan Svoboda - Eurodan, s.r.o., certifikovaný interní auditor , , :00 16: Kč (7 840 Kč)* (5 780 Kč)** 5124 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 15

18 DOPORUčENÉ UčEBNÍ POMŮCKy Na podporu Certifikace účetní profese připravil Institut Svazu účetních celou řadu učebních pomůcek, které jsou vhodné pro prezenční studium i samostudium. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (tj. pracovní sešity k procvičení a upevnění studia), sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod. Podrobný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty naleznete na internetových stránkách Institutu Svazu účetních a zároveň je uveřejňován v bulletinu ISÚ. Učební pomůcky lze zakoupit lze zakoupit on-line na osobně v prodejně ISÚ, Hybernská 24, Praha 1 nebo na dobírku na základě písemné objednávky, kterou zasílejte poštou na adresu ISÚ (Hybernská 24, Praha 1), faxem na číslo nebo na KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH ÚčETNÍCH - VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚčETNÍ PROFESE Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň a s tím souvisejících procedur vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex). V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora certifikovaných účetních (KCÚ) systém kontinuálního profesního vzdělávání (), který byl zahájen v roce Nyní je nově vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory č. 7/2006. Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy ) do obou částí započítávají. je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát. Hlášení o plnění se zasílá na KCÚ do 31. ledna následujícího roku. Systém zastřešuje KCÚ, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata na konkrétní rok vyhlašuje výbor KCÚ. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Akce pořádané ISÚ a partnerskými organizacemi jsou však pro členy KCÚ cenově zvýhodněny. Podrobné a aktuální informace o systému naleznete na internetových stránkách KCÚ Vzdělávací akce organizované ISÚ v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání jsou v tomto katalogu i na internetových stránkách ISÚ označeny zkratkou. 16

19 Kvalifikace IFRS specialista TRH PRÁCE SI ŽÁDÁ EXPERTY NA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 3. KVALIFIKACE IFRS SPECIALISTA Povinnost společností kótovaných na evropských burzách účtovat a vykazovat od roku 2005 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zvyšuje požadavky na účetní a auditorskou profesi v České republice, která musí poskytnout služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby zajistila potřeby společností v této oblasti. Od roku 2004 s velkým úspěchem nabízíme v českém jazyce certifikovaný vzdělávací program IFRS specialista, který je postaven na principech mezinárodní kvalifikace Diploma in International Financial Reporting (zkr. ACCA DipIFR) realizované ACCA, se kterou Institut Svazu účetních dlouhodobě úzce spolupracuje. Formou profesního vzdělávání na zakázku nabízíme v angličtině přípravný kurz před zkouškou v rámci kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. 17

20 ZÁKLADNÍ INFORMACE V roce 2004 uzavřel Institut Svazu účetních smlouvu s ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), která umožnila ISÚ vytvořit a realizovat v českém jazyce ekvivalent mezinárodní kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. Tato kvalifikace začala být nabízena zájemcům od podzimu 2004 pod názvem IFRS specialista. Vzdělávacím cílem je připravit adepty na sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu. Adepti by měli být schopni aplikovat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky a objasnit jejich východiska a pravidla. Kvalifikace je určena především pro účetní-ekonomy a finanční manažery, auditory, asistenty auditorů, daňové poradce, interní auditory a finanční analytiky. Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v Certifikaci účetní profese se zkouškou IFRS specialista, a to včetně přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci Certifikace účetní profese uznána, a to se zpětnou platností. PRAVIDLA PRO VyKONÁNÍ ZKOUŠKy Možnost skládat zkoušku není vázána na účast v nabízených kurzech, tj. zkoušky se mohou zúčastnit i ostatní zájemci, kteří potřebné znalosti získali v jiných vzdělávacích akcích, příp. formou samostudia. K přihlášení na zkoušku využijte standardní přihlášku na konci katalogu nebo on-line přihlášku k účasti na školení na internetových stránkách ISÚ. Diplom IFRS specialista lze získat po složení jedné tříhodinové písemné zkoušky, která probíhá v češtině. Zkoušky se pořádají pravidelně dvakrát ročně a to vždy v červnu a v prosinci v Praze a v Brně. Zkušební zadání obsahuje 5 otázek v části A je jedna otázka na sestavení konsolidovaných výkazů za 25 bodů, jejíž vypracování je povinné, v části B je možný výběr tří otázek z celkových čtyř nabízených otázek. Za každou otázku ve druhé části může adept získat max. 25 bodů, resp. 75 bodů za všechny tři správně vyřešené příklady. Celkový počet bodů za správné odpovědi je 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby a kalkulačka s funkcemi (kalkulačka může být programovatelná, ale bez možnosti zapisovat text). TERMÍN ZKOUŠKy DOBA KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ CENA (včetně DPH) VS :30 11:30 Praha Kč 5125 KVALIFIKACE IFRS SPECIALISTA TERMÍN ZKOUŠKy DOBA KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ CENA (včetně DPH) VS :30 11:30 Brno Kč 5126 Úspěšným absolventům bude v únoru 2010 slavnostně předán dvojjazyčný diplom IFRS specialista za účasti zástupce ACCA. 1

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz únor červen 2010 kontakty INSTITUT CERTIFIKACE účetních, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 6, fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz, e-mail: vzdelavani@icu-praha.cz, e-mail:

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2011 srpen 2011 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE

VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE katalog VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE září listopad 2009 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz,

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2010 leden 2011 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy listopad 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE. která se uskuteční. ve dnech 25. a 26. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá 1. ročník ÚČETNÍ A DAŇOVÉ KONFERENCE která se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2010 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Těšit se můžete na přednášky předních

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE Dne 28. 2. 2008 schválil Komitét pro certifikaci a vzdělávání upravenou koncepci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. NOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ STRUKTURA SYSTÉMU Dříve 15 zkoušek

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Autorský tým. Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková:

Autorský tým. Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková: Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODUL 4 Ekonomika internetového podnikání 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více