Ú N O R Č E R V E N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9"

Transkript

1 Ú N O R Č E R V E N

2 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, Praha 2, telefon: , fax: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., náměstí Republiky 3a, Praha 1, číslo účtu: /2700, IČ: , DČ: CZ Ředitel Phdr. Jaroslav louka, úsek VzdĚlÁVÁní Bc. Petra Pangrácová, Jana havelková, anna skálová, ludmila lagronová, úsek certifikace Radka Buchalová, Judr. Věroslav sobotka, úsek PROVOznĚ-eKOnOMicKÝ Jana Poláková, daniela Šestáková, Pavlína nečesaná, lubomír husar, svše znojmo studijní středisko PRaha Bc. lucie zachařová, Mgr. Ľubica danková, institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, Brno, telefon: , fax: Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: /0300 IČ: DČ: CZ Ředitel Mgr. Vladislava Bartušková, Nově lze získat podrobné informace o certifikaci a vzdělávání účetních v ČR a navštívit vybrané vzdělávací akce (rekvalifikační kurzy Účetnictví podnikatelů a Mzdový účetní, přípravné kurzy a tréninky v Certifikaci účetní profese v ČR a semináře v rámci doplňkového profesního vzdělávání, vzdělávání na zakázku) také v Brně.

3 1. Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR 7 základ pro vstup do účetní profese Účetnictví podnikatelů prezenční forma studia Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia Mzdový účetní Vzdělávání v Certifikaci účetní profese 11 cesta k vrcholu profesionální účetní kariéry Příprava adeptů na certifikační zkoušky Doporučené učební pomůcky Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních Kvalifikace IFRS specialista 17 trh práce si žádá experty na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Základní informace Pravidla pro vykonání zkoušky Předmětové osnovy Doporučené učební pomůcky Přípravný kurz Doplňkové profesní vzdělávání 21 aktuální změny a vybrané otázky z praxe podnikatelů i nevýdělečných organizací Účetnictví podnikatelé Cash flow v teorii a praxi Controlling při řízení společnosti Detailní rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho účtování v r Fakturace v praxi Finanční analýza v praktických příkladech pro podnikatele Interní audit Leasing v roce 2009 účetní a daňové aspekty Náklady a výnosy účetní a daňový pohled Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví Novelizace obchodního zákoníku Nové trendy ve finanční analýze Odpisy v praktických příkladech Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady aktuality a vybrané operace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů Přeměna obchodních společností Speciální a složité účetní operace a jejich daňové dopady Specifika účetnictví bank Specifika účetnictví stavebních společností Specifika účetnictví vysokých škol Účetní a daňové odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Účetní uzávěrka podnikatelů komplikované účetní případy Účetní závěrka podnikatelů 2008 praktický průvodce v příkladech Účetní závěrka pro podnikatele Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Účetnictví v příkladech pro pokročilé Účtování a oceňování zásob Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Účtování o zálohách, odpisy pohledávek, opravné položky k pohledávkám procvičujeme na příkladech z praxe Výroční zpráva podniku a zveřejňování účetní závěrky Základy finančního řízení Změny účetních a daňových předpisů od Změny v účetnictví a daních podnikatelů v roce , 34 1

4 Účetnictví a daně - nevýdělečné organizace DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů změny Finanční analýza pro státní správu Finanční hospodaření příspěvkových organizací v daňových souvislostech Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Rozpočtová pravidla a jejich odraz v účetnictví územních samosprávných celků Specifika účetnictví občanských sdružení Účetnictví nevýdělečných nevládních organizací v roce Účetnictví obcí v roce Účetnictví příspěvkových organizací v roce Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle IFRS hlavní úpravy při převodu z českých předpisů Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy IFRS aktuality IFRS praktické aplikace IFRS pro vrcholový management Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS pro začátečníky Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pro pokročilé (podle novelizovaných verzí IFRS od ) Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Principy oceňování podle IFRS Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Sestavení účetní závěrky podle IFRS Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví v anglickém jazyce Výkaznictví podle IFRS Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Zavedení IFRS do účetní praxe US GAAP Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Účetní závěrka podle US GAAP US GAAP základní kurz US GAAP pro pokročilé Daně a celní problematika Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Daň z příjmů fyzických osob aktuální problémy a změny Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Detailní rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH praktické příklady DPH pro začátečníky DPH u finančních a pojišťovacích institucí DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů změny DPH ve stavebnictví změny Finanční hospodaření příspěvkových organizací v daňových souvislostech Chyby při uplatňování DPH Intrastat v Evropském společenství úvod do problematiky Intrastat v Evropském společenství praktické příklady Leasing v roce 2009 účetní a daňové aspekty Mezinárodní daňové vztahy vybraná témata Mezinárodní doprava zboží Minimum celního deklaranta Nejčastější problémy při uplatňování DPH Novela zákona o DPH Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů Praktikum z daní podnikatelů Přiznání k dani z příjmů fyzických osob účetní a daňové aspekty Přiznání k dani z příjmů právnických osob účetní a daňové aspekty Účetní a DPH , 58 Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Uplatňování DPH v roce 2009 vybraná témata Vývozní a dovozní obchodní případ Zdanění fyzických osob v mezinárodním kontextu Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Změny účetních a daňových předpisů od

5 Změny v účetnictví a daních podnikatelů v roce , 34 Změny v zahraničním obchodě pro rok Mzdová problematika Aktuality a vybraná témata z pracovního práva pro mzdové účetní Aktuality pro mzdové účetní Náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti a další úkoly zaměstnavatele Odměňování, benefity, vzdělávání zaměstnanců Poskytování náhrad cestovních výdajů Poskytování náhrad cestovních výdajů procvičujeme na příkladech z praxe Praktikum pro mzdové účetní Výpočet mezd v roce 2009 procvičujeme na příkladech z praxe Základní znalosti při zpracování mezd v malých firmách Zaměstnávání cizinců Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Fondy EU Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Projekty EU metodika tvorby vlastního projektu Měkké dovednosti Efektivní komunikace Jednání s kontrolními úřady a jinými subjekty Prezentační a rétorické dovednosti Time management Vedení a řízení pracovních kolektivů Anglický jazyk v účetní profesi ACCA studium Daně v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Tax) ACCA studium Právo v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Law ) Finanční angličtina mírně pokročilá úroveň (Financial English Pre-Intermediate level) Finanční angličtina středně pokročilá úroveň (Financial English Intermediate level) Přípravný kurz na studium ACCA (Pre-ACCA English for Accounting) Současný vývoj etického výkaznictví v účetnictví (Current Developments in Ethical Reporting in Accounting) Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví v anglickém jazyce Účetnictví a IT Formy vedení účetnictví a informační systémy Implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS Internetové účetnictví web accounting Účetnictví a reporting e-learning 59 Místo a čas pro studium si určujete sami Multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví struktura Zkoušky a certifikáty Doplňkové vzdělávací akce Aktuální ceník, objednávky, prodej Profesní vzdělávání na zakázku 63 příprava, organizace a realizace vzdělávacích akcí podle vašich požadavků Jak si objednat vzdělávací akci na zakázku Jaké služby nabízíme Orientační nabídka tematického zaměření Jak se přihlásit 67 přihlášku odešlete on-line přes internet, faxem, poštou nebo ji zaneste osobně Přihláška na školení formulář Smluvní podmínky Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních 3

6 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Únor DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů změny Novela zákona o DPH Přípravný kurz na studium ACCA (Pre-ACCA English for Accounting) Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady aktuality a vybrané složitější operace Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS pro začátečníky Novelizace obchodního zákoníku Změny účetních a daňových předpisů od Aktuality a vybraná témata z pracovního práva pro mzdové účetní Daň z příjmů fyzických osob aktuální problémy a změny Mezinárodní daňové vztahy vybraná témata Leasing v roce 2009 účetní a daňové aspekty Mzdový účetní rekvalifikace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Efektivní komunikace IFRS praktické aplikace Účetní závěrka podnikatelů praktický průvodce v příkladech Výkaznictví podle IFRS Výroční zpráva podniku a zveřejňování účetní závěrky Aktuality pro mzdové účetní Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Účetní závěrka podle US GAAP Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma studia) rekvalifikace Finanční hospodaření příspěvkových organizací v daňových souvislostech Interní audit Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Jednání s kontrolními úřady a jinými subjekty Přiznání k dani z příjmů fyzických osob účetní a daňové aspekty Specifika účetnictví stavebních společností Účetní závěrka podnikatelů komplikované účetní případy Účtování a oceňování zásob Náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti a další úkoly zaměstnavatele Změny v účetnictví a daních podnikatelů Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Finanční angličtina pro mírně pokročilé Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) rekvalifikace Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Nové trendy ve finanční analýze Formy vedení účetnictví a informační systémy Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pro pokročilé (podle novelizovaných verzí IFRS od ) Změny v zahraničním obchodě pro rok Poskytování náhrad cestovních výdajů Přiznání k dani z příjmů právnických osob účetní a daňové aspekty Březen Fakturace v praxi US GAAP základní kurz Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Zdaňování fyzických osob v mezinárodním kontextu Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví Uplatňování DPH v roce 2009 vybraná témata Změny v účetnictví a daních podnikatelů v roce ACCA studium Daně v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Tax) Účetní závěrka pro podnikatele Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS Prezentační a rétorické dovednosti Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho účtování v r Základní znalosti při zpracování mezd v malých firmách Detailní rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů DPH u finančních a pojišťovacích činností

7 Účetnictví přípravný kurz Sestavení účetní závěrky podle IFRS Kvantitativní metody přípravný kurz Manažerská ekonomika přípravný kurz Daně přípravný kurz Přeměna obchodních společností Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) - přípravný kurz , Účetní a DPH Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Účetnictví nevýdělečných nevládních organizací v roce Účetnictví v příkladech pro pokročilé Internetové účetnictví web accounting Účetnictví obcí v roce Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Účetnictví příspěvkových organizací v roce Duben DPH ve stavebnictví změny Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Zavedení IFRS do účetní praxe Manažerské účetnictví přípravný kurz Minimum celního deklaranta Náklady a výnosy účetní a daňový pohled Odměňování, benefity, vzdělávání zaměstnanců Vedení a řízení pracovních kolektivů Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz , Zaměstnávání cizinců Profesní chování a komunikace přípravný kurz IFRS praktické aplikace zkouška Poskytování náhrad cestovních výdajů v praktických příkladech Speciální a složité účetní operace a jejich daňové dopady Specifika účetnictví vysokých škol US GAAP pro pokročilé Základy finančního řízení Účetní a daňové odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Finanční účetnictví a výkaznictví přípravný kurz Právo přípravný kurz Rozpočtová pravidla a jejich odraz v účetnictví územních samosprávných celků Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) rekvalifikace Mezinárodní doprava zboží Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle IFRS hlavní úpravy při převodu z českých předpisů Finanční angličtina pro středně pokročilé Podnikový management přípravný kurz Finanční řízení přípravný kurz Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Manažerské finance přípravný kurz Praktikum pro mzdové účetní Daně trénink Účetnictví a reporting Odpisy v praktických příkladech Nejčastější problémy při uplatňování DPH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Květen ACCA studium Právo v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Law) Auditing a vnitřní kontrola IFRS aktuality IFRS pro vrcholový management analytický pohled Účetnictví trénink

8 Manažerská ekonomika trénink Manažerské účetnictví trénink Profesní chování a komunikace trénink Finanční účetnictví a výkaznictví trénink Specifika účetnictví bank Právo trénink Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy převod účetní závěrky podle českých předpisů na IFRS, příprava zahajovací rozvahy, reporting Finanční analýza v praktických příkladech pro podnikatele Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví v anglickém jazyce Manažerské finance trénink Kvantitativní metody trénink Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Praktikum z daní podnikatelů Současný vývoj etického výkaznictví v účetnictví v anglickém jazyce Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Controlling při řízení společnosti Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) - trénink , Zdanění příjmů ze závislé činnosti (Praktikum z daní podnikatelů 2009) TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Červen Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) rekvalifikace Specifika účetnictví občanských sdružení Intrastat v Evropském společenství úvod do problematiky Finanční analýza pro státní správu Chyby při uplatňování DPH EU projekty metodika tvorby vlastního projektu IFRS specialista zkouška Cash flow v teorii a praxi Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Time management Výpočet mezd v roce 2009 procvičujeme na příkladech z praxe Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH praktické příklady DPH pro začátečníky Vývozní a dovozní obchodní případ Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů Principy oceňování podle IFRS Intrastat v Evropském společenství praktické příklady Účtování o zálohách, odpisy pohledávek, opravné položky k pohledávkám procvičujeme na příkladech z praxe Účetní a DPH Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních MÍSTO KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Vzdělávací akce se konají v učebnách Institutu Svazu účetních, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. 6

9 Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT základ pro vstup do účetní profese 1. REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Zájemcům o vstup do účetní profese nabízíme rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR Účetnictví podnikatelů a Mzdový účetní, které již několik let úspěšně organizujeme. Rekvalifikaci Účetnictví podnikatelů nabízíme formou prezenčního i kombinovaného studia. Rekvalifikační kurzy jsou ukončeny závěrečnou písemnou zkouškou. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a. s. o absolvování rekvalifikačního kurzu na základě akreditace MŠMT ČR s celostátní platností (č.j. akreditace ISÚ /07-20/585). Akreditace byla vydána v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 7

10 Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Kurz je svým charakterem rekvalifikační a jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Legislativní úprava účetnictví zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy Základy účetnictví podstata účetnictví, rozvaha (bilance), účty rozvahové a výsledkové, účetní doklady, inventarizace, účetní zápisy a účetní knihy Finanční účetnictví podnikatelů v ČR všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty Procvičování probírané látky na konkrétních účetních případech Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese a po osvojení nezbytných praktických zkušeností může být velice vhodným základem pro vstup do Certifikace účetní profese v ČR, která umožňuje dosažení kvalifikace (certifikátu) a splňuje kritéria obvyklá pro účetní kvalifikaci v zemích EU. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UČEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Účetnictví I. (učebnice, vydává ISÚ) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví I. (vydává ISÚ) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy daňové zákony (úplná znění) trainingové příklady Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT 1. a 3. termín Alena Kulíšková účetní poradce Ing. Eva Sládková auditor 2. termín Ing. Mgr. Miloslav Hnátek daňový poradce Ing. Ludmila Muzikářová učitel odborných předmětů na obchodní akademii, účetní poradce Ing. Jiřina Valehrachová učitel odborných předmětů na obchodní akademii, účetní poradce 1. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :30 13: Kč ( Kč)* 2201 po - pá 2. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :15 20: Kč ( Kč)* 2202 po, st, čt 3. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :30 13: Kč ( Kč)* 2203 po pá

11 Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma studia) Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Kurz je svým charakterem rekvalifikační a jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Kombinované studium je vhodné zejména pro zájemce o předmět účetnictví, kteří z důvodů časových, zdravotních nebo místa konání kurzů mají omezené možnosti účastnit se prezenčního studia, zároveň mají dostatečnou motivaci k samostatnému studiu a upřednostňují pedagogické vedení lektora, které usnadní pochopení učiva a zrychlí celý vzdělávací proces. Legislativní úprava účetnictví zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy Základy účetnictví význam a funkce účetnictví, zásady vedení účetnictví, majetek podniku a zdroje jeho krytí, náklady a výnosy, účet a podvojný účetní zápis, nástroje průkaznosti účetnictví, účetní knihy a účetní zápisy, kontrolní systém v účetnictví Metody účetnictví dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční účty, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, rezervy a dlouhodobé závazky, kapitálové účty, náklady, výnosy Účetní závěrka postup při uzavírání účetních knih (uzávěrka), účetní závěrka (účetní výkazy), základy finanční analýzy Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty Z hlediska formy vzdělávání je kurz připraven formou studia kombinovaného, které využívá výhod studia distančního a prezenčního, tj. zachovává interakci mezi adeptem a lektorem a zároveň umožňuje adeptovi přizpůsobit si studium svým časovým možnostem. Vzdělávací řešení distančního studia je založeno na metodě elektronického vzdělávání tzv. e-learningu. Jako základní studijní opora byla pro tuto metodu distančního studia účetnictví speciálně vytvořena multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví na CD ROM. Kurz účetnictví na CD ROM svým obsahem pokrývá celou problematiku účetnictví. Pro přehlednost je rozdělena do tří základních modulů (Modul A - Základy účetnictví, Modul B - Metody účtování, Modul C - Účetní závěrka), jež jsou dále členěny do dílčích kapitol. Součástí každého modulu je vedle výkladové části i část animovaná (multimediální), která částečně nahrazuje výklad lektora. Nedílnou součástí této učební pomůcky je úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které pomohou při osvojení učiva. Podrobné informace o multimediální učební pomůcce včetně požadavků na minimální konfiguraci PC naleznete v tomto katalogu na str. 59. V rámci prezenčního studia se adept zúčastní 6 dvoudenních bloků (celkem 11 výukových dní + závěrečná písemná zkouška). V průběhu jednotlivých výukových bloků se formou výkladu a řešení praktických příkladů posluchači seznamují s novou látkou, získávají od lektora návod jak si správně rozložit samostudium, lektor kontroluje formou samostatného řešení příkladů pokrok ve studiu a posluchači s lektorem konzultují nepochopené části učiva. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese a po osvojení nezbytných praktických zkušeností může být velice vhodným základem pro vstup do Certifikace účetní profese v ČR, která umožňuje dosažení kvalifikace (certifikátu) a splňuje kritéria obvyklá pro účetní kvalifikaci v zemích EU. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UČEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Kurz účetnictví na CD ROM Modul A, B, C (multimediální učební pomůcka, vydává ISÚ, a.s., Cígler Software a.s.) Účetnictví I. (učebnice, vydává ISÚ) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia (vydává ISÚ) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy daňové zákony (úplná znění) trainingové příklady REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Jiřina Severová - účetní a ekonomický poradce TERMÍN (vč. zkoušky) DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS , , , , , :00 16: , , 5. 6., 6. 6., , 9:00 16: :00 13: Kč ( Kč)*

12 Mzdový účetní Kurz je určen začínajícím mzdovým účetním (rekvalifikace), ve kterém se budoucí mzdová účetní naučí nejen teorii ale i její praktické využití, tj. systematickým postupem se probírá teorie a praktické příklady tak, aby se danou oblast adepti naučili, pochopili a uměli v praxi použít. Kurz lze doporučit i pro rozšíření kvalifikace finančních účetních menších podnikatelských subjektů, kde jsou zpravidla finanční účetnictví a mzdová problematika kumulovány do jednoho pracovního místa. Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je příprava směřující k získání znalostí, které umožní absolventům kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců včetně seznámení s aktuálními změnami. Pracovně právní předpisy Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na Mzda a odměňování Mzdové předpisy v podnikatelské sféře Formy odměňování časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u vedlejších pracovních poměrů Mzdová evidence mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy exekuce Zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojištění výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období Výpočet odvodů pojistného pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činností Povinnost plátců pojistného oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného Sociální zabezpečení Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky Nemocenské pojištění zaměstnanců okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění Důchodové pojištění okruh dávek, evidenční list REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků Terminologie, legislativní úprava zákon o daních z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Výpočet daně a záloh na daň stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek ze základu daně Vybírání a placení daně sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně Roční zúčtování záloh na daň Zvláštní sazba daně Vyplňování předepsaných hlášení Při výuce jsou využívány učební texty, příklady a doplňkové materiály (např. tiskopisy), na nichž si posluchači procvičí získané znalosti. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UČEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Abeceda mzdové účetní (učebnice) Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění, Daně z příjmů, Zákoník práce, Pracovněprávní předpisy (edice ÚZ nakl. Sagit) tiskopisy (např. mzdový list, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, tiskopisy k dani z příjmů atd.) trainingové příklady Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Vlasta Nováčková specialista na oblast sociálního a zdravotního zabezpečení, ekonomický poradce Jaroslav Waldmann vedoucí oddělení Mzdy a personalistika TERMÍN (vč. zkoušky) DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS 9. 2., , , , , , 9. 3., :30 15: , , , , , :30 15: Kč ( Kč)*

13 Vzdělávání v Certifikaci účetní profese cesta k vrcholu profesionální účetní kariéry 2. VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména adepty Certifikace účetní profese v ČR, kteří se připravují na certifikační zkoušky, které budou probíhat v červnu Kurzy jsou vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou seznámit. Podrobné informace k obsahovému zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí naleznete na internetových stránkách v rubrice Vzdělávání a v samostatném nabídkovém katalogu Katalog vzdělávání Certifikace účetní profese v ČR, který bude rozeslán všem adeptům registrovaným v certifikaci začátkem března 2009 a ostatním zájemcům zdarma na vyžádání. Dále jsou zde informace pro certifikované účetní o kontinuálním profesním vzdělávání () a partnerských organizací ISÚ pro vzdělávání k certifikaci a. 11

14 PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKy Forma přípravy adeptů k certifikačním zkouškám není předepsána. Přestože je ponechána při přípravě ke zkouškám relativní volnost, je věnována mimořádná pozornost vzdělávacímu systému a tvorbě učebních pomůcek. Každý adept si tedy volí sám některý z níže uvedených způsobů jak dosáhnout vědomostí, aby byl u zkoušky úspěšný. Samostudium Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují sylaby, resp. předmětové osnovy. Sylaby naleznete v učebnicích vydaných pro každý předmět a zároveň na internetových stránkách ISÚ. Prezenční forma vzdělávání Výsledky dosavadních zkoušek ukazují, že u adeptů, kteří zvolili prezenční formu vzdělávání, je úspěšnost vyšší než u adeptů, kteří se připravují individuálně. V rámci prezenční formy vzdělávání nabízí Institut Svazu účetních dva typy kurzů: a) Přípravné kurzy - intenzivní výkladové kurzy, posluchači se s jednotlivými tématy seznamují nejen formou přednášky, ale i vypracováním řady příkladů a případových studií, na kterých si ověřují zvládnutí probrané látky. b) Tréninky - opakování učiva, ověření znalostí na typových zkouškových příkladech a výklad problematiky, ve které adepti nejvíce chybují. Účetnictví přípravný kurz Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce , , , , 6. 4., , 9:00 16: , 4. 5., 5. 5., , , :00 16: Kč ( Kč)* 2101 VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Účetnictví - trénink Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , , , , :00 16: Kč (9 280 Kč)* 2102 Právo přípravný kurz JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát , , , , , 4. 5., 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2103 Právo trénink JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 2104 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 12

15 Kvantitativní metody přípravný kurz prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) , , 1. 4., , , , 9:00 16: , 7. 5., :00 16: Kč ( Kč)* 2105 Kvantitativní metody trénink prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* 2106 Manažerská ekonomika - přípravný kurz Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , 1. 4., , , , 9:00 16: , , , :00 16: Kč ( Kč)* 2107 Manažerská ekonomika trénink Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , 25. 5, :00 16: Kč (7 020 Kč)* 2108 Daně přípravný kurz VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce , , 9. 4., , , 7. 5., 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2109 Daně trénink Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 2110 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 13

16 Finanční účetnictví a výkaznictví přípravný kurz Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , , , 4. 5., 9:00 16: , , , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2111 Finanční účetnictví a výkaznictví trénink Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 2112 Profesní chování a komunikace přípravný kurz Bc. Libuše Neščáková, Ing. Vojtěch Brant specialisté na problematiku soft skills a manažerských dovedností 6. 4., 7. 4., , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 070 Kč)** 2113 Profesní chování a komunikace trénink Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Bc. Libuše Neščáková, Ing. Vojtěch Brant specialisté na problematiku soft skills a manažerských dovedností , , , :00 16: Kč (7 120 Kč)* (5 240 Kč)** 2114 Manažerské finance přípravný kurz Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , , 6. 5., 7. 5., 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 480 Kč)** 2115 Manažerské finance trénink Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* (4 110 Kč)** 2116 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 1

17 Manažerské účetnictví přípravný kurz prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) 2. 4., 8. 4., , , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2117 Manažerské účetnictví trénink prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) , , , :00 16: Kč (8 910 Kč)* (6 560 Kč)** 2118 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor 1. TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , , , , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS 3. 4., 4. 4., 5. 4., , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2120 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , :30 14: Kč (6 290 Kč)* (4 630 Kč)** 2121 Finanční řízení přípravný kurz doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Tomáš Brabenec - VŠE v Praze (katedra podnikových financí a oceňování podniku), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. VŠE v Praze (katedra měnové teorie a politiky) , , , , 7. 5., , 9:00 16: :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2122 Podnikový management přípravný kurz VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , 5. 5., , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2123 Auditing a vnitřní kontrola přípravný kurz Ing. Eva Sládková auditor Ing. Rodan Svoboda - Eurodan, s.r.o., certifikovaný interní auditor 4.5., 11.5., 25.5., :00 16: Kč ( Kč)* (7 570 Kč)** 2124 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 15

18 DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKy Na podporu Certifikace účetní profese připravil Institut Svazu účetních celou řadu učebních pomůcek, které jsou vhodné pro prezenční studium i samostudium. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (tj. pracovní sešity k procvičení a upevnění studia), sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod. Podrobný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty naleznete na internetových stránkách Institutu Svazu účetních a zároveň je uveřejňován v bulletinu ISÚ. Učební pomůcky lze zakoupit on-line na osobně v prodejně ISÚ, V Tůních 15, Praha 2 nebo na dobírku na základě písemné objednávky, kterou zasílejte poštou na adresu ISÚ (V Tůních 15, Praha 2), faxem na číslo nebo na KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH - VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň a s tím souvisejících procedur vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex). V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora certifikovaných účetních (KCÚ) systém kontinuálního profesního vzdělávání (), který byl zahájen v roce Nyní je nově vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory č. 7/2006. Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy ) do obou částí započítávají. je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát. Hlášení o plnění se zasílá na KCÚ do 31. ledna následujícího roku. Systém zastřešuje KCÚ, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata na konkrétní rok vyhlašuje výbor KCÚ. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Akce pořádané ISÚ a partnerskými organizacemi jsou však pro členy KCÚ cenově zvýhodněny. Podrobné a aktuální informace o systému naleznete na internetových stránkách KCÚ Vzdělávací akce organizované ISÚ v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání jsou v tomto katalogu i na internetových stránkách ISÚ označeny zkratkou. 16

19 Kvalifikace IFRS specialista TRH PRÁCE SI ŽÁDÁ EXPERTY NA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 3. KVALIFIKACE IFRS SPECIALISTA Povinnost společností kótovaných na evropských burzách účtovat a vykazovat od roku 2005 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zvyšuje požadavky na účetní a auditorskou profesi v České republice, která musí poskytnout služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby zajistila potřeby společností v této oblasti. Od roku 2004 s velkým úspěchem nabízíme v českém jazyce certifikovaný vzdělávací program IFRS specialista, který je postaven na principech mezinárodní kvalifikace Diploma in International Financial Reporting (zkr. ACCA DipIFR) realizované ACCA, se kterou Institut Svazu účetních dlouhodobě úzce spolupracuje. Formou profesního vzdělávání na zakázku nabízíme v angličtině přípravný kurz před zkouškou v rámci kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. 17

20 ZÁKLADNÍ INFORMACE V roce 2004 uzavřel Institut Svazu účetních smlouvu s ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), která umožnila ISÚ vytvořit a realizovat v českém jazyce ekvivalent mezinárodní kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. Tato kvalifikace začala být nabízena zájemcům od podzimu 2004 pod názvem IFRS specialista. Vzdělávacím cílem je připravit adepty na sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu. Adepti by měli být schopni aplikovat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky a objasnit jejich východiska a pravidla. Kvalifikace je určena především pro účetní-ekonomy a finanční manažery, auditory, asistenty auditorů, daňové poradce, interní auditory a finanční analytiky. Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v Certifikaci účetní profese se zkouškou IFRS specialista, a to včetně přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci Certifikace účetní profese uznána, a to se zpětnou platností. PRAVIDLA PRO VyKONÁNÍ ZKOUŠKy Možnost skládat zkoušku není vázána na účast v nabízených kurzech, tj. zkoušky se mohou zúčastnit i ostatní zájemci, kteří potřebné znalosti získali v jiných vzdělávacích akcích, příp. formou samostudia. K přihlášení na zkoušku využijte standardní přihlášku na konci katalogu nebo on-line přihlášku k účasti na školení na internetových stránkách ISÚ. Diplom IFRS specialista lze získat po složení jedné tříhodinové písemné zkoušky, která probíhá v češtině. Zkoušky se pořádají pravidelně dvakrát ročně a to vždy v červnu a v prosinci v Praze a v Brně. Zkušební zadání obsahuje 5 otázek v části A je jedna otázka na sestavení konsolidovaných výkazů za 25 bodů, jejíž vypracování je povinné, v části B je možný výběr tří otázek z celkových čtyř nabízených otázek. Za každou otázku ve druhé části může adept získat max. 25 bodů, resp. 75 bodů za všechny tři správně vyřešené příklady. Celkový počet bodů za správné odpovědi je 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby a kalkulačka s funkcemi (kalkulačka může být programovatelná, ale bez možnosti zapisovat text). TERMÍN ZKOUŠKy DOBA KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ CENA (včetně DPH) VS :30 11:30 Praha Kč 2125 KVALIFIKACE IFRS SPECIALISTA TERMÍN ZKOUŠKy DOBA KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ CENA (včetně DPH) VS :30 11:30 Brno Kč 2126 Úspěšným absolventům bude v září 2009 slavnostně předán dvojjazyčný diplom IFRS specialista za účasti zástupce ACCA. 1

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více