Ú N O R Č E R V E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9"

Transkript

1 Ú N O R Č E R V E N

2 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, Praha 2, telefon: , fax: Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., náměstí Republiky 3a, Praha 1, číslo účtu: /2700, IČ: , DČ: CZ Ředitel Phdr. Jaroslav louka, úsek VzdĚlÁVÁní Bc. Petra Pangrácová, Jana havelková, anna skálová, ludmila lagronová, úsek certifikace Radka Buchalová, Judr. Věroslav sobotka, úsek PROVOznĚ-eKOnOMicKÝ Jana Poláková, daniela Šestáková, Pavlína nečesaná, lubomír husar, svše znojmo studijní středisko PRaha Bc. lucie zachařová, Mgr. Ľubica danková, institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, Brno, telefon: , fax: Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu: /0300 IČ: DČ: CZ Ředitel Mgr. Vladislava Bartušková, Nově lze získat podrobné informace o certifikaci a vzdělávání účetních v ČR a navštívit vybrané vzdělávací akce (rekvalifikační kurzy Účetnictví podnikatelů a Mzdový účetní, přípravné kurzy a tréninky v Certifikaci účetní profese v ČR a semináře v rámci doplňkového profesního vzdělávání, vzdělávání na zakázku) také v Brně.

3 1. Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR 7 základ pro vstup do účetní profese Účetnictví podnikatelů prezenční forma studia Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia Mzdový účetní Vzdělávání v Certifikaci účetní profese 11 cesta k vrcholu profesionální účetní kariéry Příprava adeptů na certifikační zkoušky Doporučené učební pomůcky Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních Kvalifikace IFRS specialista 17 trh práce si žádá experty na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Základní informace Pravidla pro vykonání zkoušky Předmětové osnovy Doporučené učební pomůcky Přípravný kurz Doplňkové profesní vzdělávání 21 aktuální změny a vybrané otázky z praxe podnikatelů i nevýdělečných organizací Účetnictví podnikatelé Cash flow v teorii a praxi Controlling při řízení společnosti Detailní rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho účtování v r Fakturace v praxi Finanční analýza v praktických příkladech pro podnikatele Interní audit Leasing v roce 2009 účetní a daňové aspekty Náklady a výnosy účetní a daňový pohled Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví Novelizace obchodního zákoníku Nové trendy ve finanční analýze Odpisy v praktických příkladech Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady aktuality a vybrané operace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů Přeměna obchodních společností Speciální a složité účetní operace a jejich daňové dopady Specifika účetnictví bank Specifika účetnictví stavebních společností Specifika účetnictví vysokých škol Účetní a daňové odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Účetní uzávěrka podnikatelů komplikované účetní případy Účetní závěrka podnikatelů 2008 praktický průvodce v příkladech Účetní závěrka pro podnikatele Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Účetnictví v příkladech pro pokročilé Účtování a oceňování zásob Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Účtování o zálohách, odpisy pohledávek, opravné položky k pohledávkám procvičujeme na příkladech z praxe Výroční zpráva podniku a zveřejňování účetní závěrky Základy finančního řízení Změny účetních a daňových předpisů od Změny v účetnictví a daních podnikatelů v roce , 34 1

4 Účetnictví a daně - nevýdělečné organizace DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů změny Finanční analýza pro státní správu Finanční hospodaření příspěvkových organizací v daňových souvislostech Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Rozpočtová pravidla a jejich odraz v účetnictví územních samosprávných celků Specifika účetnictví občanských sdružení Účetnictví nevýdělečných nevládních organizací v roce Účetnictví obcí v roce Účetnictví příspěvkových organizací v roce Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle IFRS hlavní úpravy při převodu z českých předpisů Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy IFRS aktuality IFRS praktické aplikace IFRS pro vrcholový management Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS pro začátečníky Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pro pokročilé (podle novelizovaných verzí IFRS od ) Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Principy oceňování podle IFRS Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Sestavení účetní závěrky podle IFRS Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví v anglickém jazyce Výkaznictví podle IFRS Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Zavedení IFRS do účetní praxe US GAAP Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Účetní závěrka podle US GAAP US GAAP základní kurz US GAAP pro pokročilé Daně a celní problematika Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Daň z příjmů fyzických osob aktuální problémy a změny Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Detailní rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH praktické příklady DPH pro začátečníky DPH u finančních a pojišťovacích institucí DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů změny DPH ve stavebnictví změny Finanční hospodaření příspěvkových organizací v daňových souvislostech Chyby při uplatňování DPH Intrastat v Evropském společenství úvod do problematiky Intrastat v Evropském společenství praktické příklady Leasing v roce 2009 účetní a daňové aspekty Mezinárodní daňové vztahy vybraná témata Mezinárodní doprava zboží Minimum celního deklaranta Nejčastější problémy při uplatňování DPH Novela zákona o DPH Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů Praktikum z daní podnikatelů Přiznání k dani z příjmů fyzických osob účetní a daňové aspekty Přiznání k dani z příjmů právnických osob účetní a daňové aspekty Účetní a DPH , 58 Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Uplatňování DPH v roce 2009 vybraná témata Vývozní a dovozní obchodní případ Zdanění fyzických osob v mezinárodním kontextu Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Změny účetních a daňových předpisů od

5 Změny v účetnictví a daních podnikatelů v roce , 34 Změny v zahraničním obchodě pro rok Mzdová problematika Aktuality a vybraná témata z pracovního práva pro mzdové účetní Aktuality pro mzdové účetní Náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti a další úkoly zaměstnavatele Odměňování, benefity, vzdělávání zaměstnanců Poskytování náhrad cestovních výdajů Poskytování náhrad cestovních výdajů procvičujeme na příkladech z praxe Praktikum pro mzdové účetní Výpočet mezd v roce 2009 procvičujeme na příkladech z praxe Základní znalosti při zpracování mezd v malých firmách Zaměstnávání cizinců Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Fondy EU Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Projekty EU metodika tvorby vlastního projektu Měkké dovednosti Efektivní komunikace Jednání s kontrolními úřady a jinými subjekty Prezentační a rétorické dovednosti Time management Vedení a řízení pracovních kolektivů Anglický jazyk v účetní profesi ACCA studium Daně v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Tax) ACCA studium Právo v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Law ) Finanční angličtina mírně pokročilá úroveň (Financial English Pre-Intermediate level) Finanční angličtina středně pokročilá úroveň (Financial English Intermediate level) Přípravný kurz na studium ACCA (Pre-ACCA English for Accounting) Současný vývoj etického výkaznictví v účetnictví (Current Developments in Ethical Reporting in Accounting) Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví v anglickém jazyce Účetnictví a IT Formy vedení účetnictví a informační systémy Implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS Internetové účetnictví web accounting Účetnictví a reporting e-learning 59 Místo a čas pro studium si určujete sami Multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví struktura Zkoušky a certifikáty Doplňkové vzdělávací akce Aktuální ceník, objednávky, prodej Profesní vzdělávání na zakázku 63 příprava, organizace a realizace vzdělávacích akcí podle vašich požadavků Jak si objednat vzdělávací akci na zakázku Jaké služby nabízíme Orientační nabídka tematického zaměření Jak se přihlásit 67 přihlášku odešlete on-line přes internet, faxem, poštou nebo ji zaneste osobně Přihláška na školení formulář Smluvní podmínky Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních 3

6 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Únor DPH u veřejnoprávních a neziskových subjektů změny Novela zákona o DPH Přípravný kurz na studium ACCA (Pre-ACCA English for Accounting) Pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady aktuality a vybrané složitější operace Konsolidace podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS pro začátečníky Novelizace obchodního zákoníku Změny účetních a daňových předpisů od Aktuality a vybraná témata z pracovního práva pro mzdové účetní Daň z příjmů fyzických osob aktuální problémy a změny Mezinárodní daňové vztahy vybraná témata Leasing v roce 2009 účetní a daňové aspekty Mzdový účetní rekvalifikace Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Efektivní komunikace IFRS praktické aplikace Účetní závěrka podnikatelů praktický průvodce v příkladech Výkaznictví podle IFRS Výroční zpráva podniku a zveřejňování účetní závěrky Aktuality pro mzdové účetní Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roční zúčtování záloh za rok Účetní závěrka podle US GAAP Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma studia) rekvalifikace Finanční hospodaření příspěvkových organizací v daňových souvislostech Interní audit Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Jednání s kontrolními úřady a jinými subjekty Přiznání k dani z příjmů fyzických osob účetní a daňové aspekty Specifika účetnictví stavebních společností Účetní závěrka podnikatelů komplikované účetní případy Účtování a oceňování zásob Náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti a další úkoly zaměstnavatele Změny v účetnictví a daních podnikatelů Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Finanční angličtina pro mírně pokročilé Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) rekvalifikace Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Nové trendy ve finanční analýze Formy vedení účetnictví a informační systémy Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS pro pokročilé (podle novelizovaných verzí IFRS od ) Změny v zahraničním obchodě pro rok Poskytování náhrad cestovních výdajů Přiznání k dani z příjmů právnických osob účetní a daňové aspekty Březen Fakturace v praxi US GAAP základní kurz Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Zdaňování fyzických osob v mezinárodním kontextu Nejčastější chyby a omyly při vedení účetnictví Uplatňování DPH v roce 2009 vybraná témata Změny v účetnictví a daních podnikatelů v roce ACCA studium Daně v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Tax) Účetní závěrka pro podnikatele Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS Prezentační a rétorické dovednosti Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho účtování v r Základní znalosti při zpracování mezd v malých firmách Detailní rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů DPH u finančních a pojišťovacích činností

7 Účetnictví přípravný kurz Sestavení účetní závěrky podle IFRS Kvantitativní metody přípravný kurz Manažerská ekonomika přípravný kurz Daně přípravný kurz Přeměna obchodních společností Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) - přípravný kurz , Účetní a DPH Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Účetnictví nevýdělečných nevládních organizací v roce Účetnictví v příkladech pro pokročilé Internetové účetnictví web accounting Účetnictví obcí v roce Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Účetnictví příspěvkových organizací v roce Duben DPH ve stavebnictví změny Účetnictví a daně podnikatelů nadstavbový kurz Zavedení IFRS do účetní praxe Manažerské účetnictví přípravný kurz Minimum celního deklaranta Náklady a výnosy účetní a daňový pohled Odměňování, benefity, vzdělávání zaměstnanců Vedení a řízení pracovních kolektivů Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz , Zaměstnávání cizinců Profesní chování a komunikace přípravný kurz IFRS praktické aplikace zkouška Poskytování náhrad cestovních výdajů v praktických příkladech Speciální a složité účetní operace a jejich daňové dopady Specifika účetnictví vysokých škol US GAAP pro pokročilé Základy finančního řízení Účetní a daňové odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Finanční účetnictví a výkaznictví přípravný kurz Právo přípravný kurz Rozpočtová pravidla a jejich odraz v účetnictví územních samosprávných celků Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) rekvalifikace Mezinárodní doprava zboží Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle IFRS hlavní úpravy při převodu z českých předpisů Finanční angličtina pro středně pokročilé Podnikový management přípravný kurz Finanční řízení přípravný kurz Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Manažerské finance přípravný kurz Praktikum pro mzdové účetní Daně trénink Účetnictví a reporting Odpisy v praktických příkladech Nejčastější problémy při uplatňování DPH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Květen ACCA studium Právo v anglickém jazyce (ACCA ongoing English for Law) Auditing a vnitřní kontrola IFRS aktuality IFRS pro vrcholový management analytický pohled Účetnictví trénink

8 Manažerská ekonomika trénink Manažerské účetnictví trénink Profesní chování a komunikace trénink Finanční účetnictví a výkaznictví trénink Specifika účetnictví bank Právo trénink Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy převod účetní závěrky podle českých předpisů na IFRS, příprava zahajovací rozvahy, reporting Finanční analýza v praktických příkladech pro podnikatele Terminologie finančního účetnictví a výkaznictví v anglickém jazyce Manažerské finance trénink Kvantitativní metody trénink Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Praktikum z daní podnikatelů Současný vývoj etického výkaznictví v účetnictví v anglickém jazyce Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech Controlling při řízení společnosti Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace Implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) - trénink , Zdanění příjmů ze závislé činnosti (Praktikum z daní podnikatelů 2009) TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ Červen Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) rekvalifikace Specifika účetnictví občanských sdružení Intrastat v Evropském společenství úvod do problematiky Finanční analýza pro státní správu Chyby při uplatňování DPH EU projekty metodika tvorby vlastního projektu IFRS specialista zkouška Cash flow v teorii a praxi Terminologie IFRS a US GAAP v anglickém jazyce Time management Výpočet mezd v roce 2009 procvičujeme na příkladech z praxe Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Kurz účetnictví (Modul B) zkouška Kurz účetnictví (Modul C) zkouška Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH praktické příklady DPH pro začátečníky Vývozní a dovozní obchodní případ Praktický průvodce novinkami v účetnictví a daních podnikatelů Principy oceňování podle IFRS Intrastat v Evropském společenství praktické příklady Účtování o zálohách, odpisy pohledávek, opravné položky k pohledávkám procvičujeme na příkladech z praxe Účetní a DPH Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2009) Vysvětlivka: kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních MÍSTO KONÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Vzdělávací akce se konají v učebnách Institutu Svazu účetních, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. 6

9 Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT základ pro vstup do účetní profese 1. REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Zájemcům o vstup do účetní profese nabízíme rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT ČR Účetnictví podnikatelů a Mzdový účetní, které již několik let úspěšně organizujeme. Rekvalifikaci Účetnictví podnikatelů nabízíme formou prezenčního i kombinovaného studia. Rekvalifikační kurzy jsou ukončeny závěrečnou písemnou zkouškou. Úspěšným adeptům je vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a. s. o absolvování rekvalifikačního kurzu na základě akreditace MŠMT ČR s celostátní platností (č.j. akreditace ISÚ /07-20/585). Akreditace byla vydána v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 7

10 Účetnictví podnikatelů (prezenční forma studia) Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Kurz je svým charakterem rekvalifikační a jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Legislativní úprava účetnictví zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy Základy účetnictví podstata účetnictví, rozvaha (bilance), účty rozvahové a výsledkové, účetní doklady, inventarizace, účetní zápisy a účetní knihy Finanční účetnictví podnikatelů v ČR všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty Procvičování probírané látky na konkrétních účetních případech Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese a po osvojení nezbytných praktických zkušeností může být velice vhodným základem pro vstup do Certifikace účetní profese v ČR, která umožňuje dosažení kvalifikace (certifikátu) a splňuje kritéria obvyklá pro účetní kvalifikaci v zemích EU. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UČEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Účetnictví I. (učebnice, vydává ISÚ) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví I. (vydává ISÚ) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy daňové zákony (úplná znění) trainingové příklady Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT 1. a 3. termín Alena Kulíšková účetní poradce Ing. Eva Sládková auditor 2. termín Ing. Mgr. Miloslav Hnátek daňový poradce Ing. Ludmila Muzikářová učitel odborných předmětů na obchodní akademii, účetní poradce Ing. Jiřina Valehrachová učitel odborných předmětů na obchodní akademii, účetní poradce 1. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :30 13: Kč ( Kč)* 2201 po - pá 2. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :15 20: Kč ( Kč)* 2202 po, st, čt 3. TERMÍN vč. zkoušky DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS :30 13: Kč ( Kč)* 2203 po pá

11 Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma studia) Kurz je určen zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Kurz je svým charakterem rekvalifikační a jeho hlavním cílem je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Kurz je vhodný i pro potřeby vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Kombinované studium je vhodné zejména pro zájemce o předmět účetnictví, kteří z důvodů časových, zdravotních nebo místa konání kurzů mají omezené možnosti účastnit se prezenčního studia, zároveň mají dostatečnou motivaci k samostatnému studiu a upřednostňují pedagogické vedení lektora, které usnadní pochopení učiva a zrychlí celý vzdělávací proces. Legislativní úprava účetnictví zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy Základy účetnictví význam a funkce účetnictví, zásady vedení účetnictví, majetek podniku a zdroje jeho krytí, náklady a výnosy, účet a podvojný účetní zápis, nástroje průkaznosti účetnictví, účetní knihy a účetní zápisy, kontrolní systém v účetnictví Metody účetnictví dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční účty, dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek, zúčtovací vztahy, rezervy a dlouhodobé závazky, kapitálové účty, náklady, výnosy Účetní závěrka postup při uzavírání účetních knih (uzávěrka), účetní závěrka (účetní výkazy), základy finanční analýzy Seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního správa daní a poplatků, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty Z hlediska formy vzdělávání je kurz připraven formou studia kombinovaného, které využívá výhod studia distančního a prezenčního, tj. zachovává interakci mezi adeptem a lektorem a zároveň umožňuje adeptovi přizpůsobit si studium svým časovým možnostem. Vzdělávací řešení distančního studia je založeno na metodě elektronického vzdělávání tzv. e-learningu. Jako základní studijní opora byla pro tuto metodu distančního studia účetnictví speciálně vytvořena multimediální učební pomůcka Kurz účetnictví na CD ROM. Kurz účetnictví na CD ROM svým obsahem pokrývá celou problematiku účetnictví. Pro přehlednost je rozdělena do tří základních modulů (Modul A - Základy účetnictví, Modul B - Metody účtování, Modul C - Účetní závěrka), jež jsou dále členěny do dílčích kapitol. Součástí každého modulu je vedle výkladové části i část animovaná (multimediální), která částečně nahrazuje výklad lektora. Nedílnou součástí této učební pomůcky je úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které pomohou při osvojení učiva. Podrobné informace o multimediální učební pomůcce včetně požadavků na minimální konfiguraci PC naleznete v tomto katalogu na str. 59. V rámci prezenčního studia se adept zúčastní 6 dvoudenních bloků (celkem 11 výukových dní + závěrečná písemná zkouška). V průběhu jednotlivých výukových bloků se formou výkladu a řešení praktických příkladů posluchači seznamují s novou látkou, získávají od lektora návod jak si správně rozložit samostudium, lektor kontroluje formou samostatného řešení příkladů pokrok ve studiu a posluchači s lektorem konzultují nepochopené části učiva. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Úspěšné absolvování kurzu je dostatečnou přípravou pro vstup do účetní profese a po osvojení nezbytných praktických zkušeností může být velice vhodným základem pro vstup do Certifikace účetní profese v ČR, která umožňuje dosažení kvalifikace (certifikátu) a splňuje kritéria obvyklá pro účetní kvalifikaci v zemích EU. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UČEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Kurz účetnictví na CD ROM Modul A, B, C (multimediální učební pomůcka, vydává ISÚ, a.s., Cígler Software a.s.) Účetnictví I. (učebnice, vydává ISÚ) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví podnikatelů kombinovaná forma studia (vydává ISÚ) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, české účetní standardy daňové zákony (úplná znění) trainingové příklady REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Jiřina Severová - účetní a ekonomický poradce TERMÍN (vč. zkoušky) DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS , , , , , :00 16: , , 5. 6., 6. 6., , 9:00 16: :00 13: Kč ( Kč)*

12 Mzdový účetní Kurz je určen začínajícím mzdovým účetním (rekvalifikace), ve kterém se budoucí mzdová účetní naučí nejen teorii ale i její praktické využití, tj. systematickým postupem se probírá teorie a praktické příklady tak, aby se danou oblast adepti naučili, pochopili a uměli v praxi použít. Kurz lze doporučit i pro rozšíření kvalifikace finančních účetních menších podnikatelských subjektů, kde jsou zpravidla finanční účetnictví a mzdová problematika kumulovány do jednoho pracovního místa. Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je příprava směřující k získání znalostí, které umožní absolventům kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců včetně seznámení s aktuálními změnami. Pracovně právní předpisy Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na Mzda a odměňování Mzdové předpisy v podnikatelské sféře Formy odměňování časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u vedlejších pracovních poměrů Mzdová evidence mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy exekuce Zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojištění výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období Výpočet odvodů pojistného pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činností Povinnost plátců pojistného oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného Sociální zabezpečení Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky Nemocenské pojištění zaměstnanců okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění Důchodové pojištění okruh dávek, evidenční list REKVALIFIKAČNÍ KURZy S AKREDITACÍ MŠMT Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků Terminologie, legislativní úprava zákon o daních z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Výpočet daně a záloh na daň stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek ze základu daně Vybírání a placení daně sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně Roční zúčtování záloh na daň Zvláštní sazba daně Vyplňování předepsaných hlášení Při výuce jsou využívány učební texty, příklady a doplňkové materiály (např. tiskopisy), na nichž si posluchači procvičí získané znalosti. Rekvalifikační kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR. Podmínkou pro zařazení posluchače do kurzu je ukončené úplné střední vzdělání, které posluchač dokládá kopií maturitního vysvědčení. UČEBNÍ POMŮCKy V CENĚ KURZU Abeceda mzdové účetní (učebnice) Sociální zabezpečení, Zdravotní pojištění, Daně z příjmů, Zákoník práce, Pracovněprávní předpisy (edice ÚZ nakl. Sagit) tiskopisy (např. mzdový list, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, tiskopisy k dani z příjmů atd.) trainingové příklady Ing. Marie Hajšmanová soudní znalec v oboru mezd a účetnictví Vlasta Nováčková specialista na oblast sociálního a zdravotního zabezpečení, ekonomický poradce Jaroslav Waldmann vedoucí oddělení Mzdy a personalistika TERMÍN (vč. zkoušky) DOBA KONÁNÍ CENA (osvobozeno od DPH) VS 9. 2., , , , , , 9. 3., :30 15: , , , , , :30 15: Kč ( Kč)*

13 Vzdělávání v Certifikaci účetní profese cesta k vrcholu profesionální účetní kariéry 2. VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Vzdělávacími akcemi v této části oslovujeme zejména adepty Certifikace účetní profese v ČR, kteří se připravují na certifikační zkoušky, které budou probíhat v červnu Kurzy jsou vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou seznámit. Podrobné informace k obsahovému zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí naleznete na internetových stránkách v rubrice Vzdělávání a v samostatném nabídkovém katalogu Katalog vzdělávání Certifikace účetní profese v ČR, který bude rozeslán všem adeptům registrovaným v certifikaci začátkem března 2009 a ostatním zájemcům zdarma na vyžádání. Dále jsou zde informace pro certifikované účetní o kontinuálním profesním vzdělávání () a partnerských organizací ISÚ pro vzdělávání k certifikaci a. 11

14 PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKy Forma přípravy adeptů k certifikačním zkouškám není předepsána. Přestože je ponechána při přípravě ke zkouškám relativní volnost, je věnována mimořádná pozornost vzdělávacímu systému a tvorbě učebních pomůcek. Každý adept si tedy volí sám některý z níže uvedených způsobů jak dosáhnout vědomostí, aby byl u zkoušky úspěšný. Samostudium Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují sylaby, resp. předmětové osnovy. Sylaby naleznete v učebnicích vydaných pro každý předmět a zároveň na internetových stránkách ISÚ. Prezenční forma vzdělávání Výsledky dosavadních zkoušek ukazují, že u adeptů, kteří zvolili prezenční formu vzdělávání, je úspěšnost vyšší než u adeptů, kteří se připravují individuálně. V rámci prezenční formy vzdělávání nabízí Institut Svazu účetních dva typy kurzů: a) Přípravné kurzy - intenzivní výkladové kurzy, posluchači se s jednotlivými tématy seznamují nejen formou přednášky, ale i vypracováním řady příkladů a případových studií, na kterých si ověřují zvládnutí probrané látky. b) Tréninky - opakování učiva, ověření znalostí na typových zkouškových příkladech a výklad problematiky, ve které adepti nejvíce chybují. Účetnictví přípravný kurz Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce , , , , 6. 4., , 9:00 16: , 4. 5., 5. 5., , , :00 16: Kč ( Kč)* 2101 VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Účetnictví - trénink Tomáš Líbal účetní a ekonomický poradce Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na , , , , :00 16: Kč (9 280 Kč)* 2102 Právo přípravný kurz JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát , , , , , 4. 5., 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2103 Právo trénink JUDr. Jan Pavlok, PhD. advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek advokát , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 2104 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 12

15 Kvantitativní metody přípravný kurz prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) , , 1. 4., , , , 9:00 16: , 7. 5., :00 16: Kč ( Kč)* 2105 Kvantitativní metody trénink prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* 2106 Manažerská ekonomika - přípravný kurz Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , 1. 4., , , , 9:00 16: , , , :00 16: Kč ( Kč)* 2107 Manažerská ekonomika trénink Ing. Jitka Pavelková účetní a ekonomický poradce prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , 25. 5, :00 16: Kč (7 020 Kč)* 2108 Daně přípravný kurz VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce , , 9. 4., , , 7. 5., 9:00 16: , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2109 Daně trénink Ing. Petr Kout, CSc. daňový a účetní poradce , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 2110 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 13

16 Finanční účetnictví a výkaznictví přípravný kurz Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , , , 4. 5., 9:00 16: , , , , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2111 Finanční účetnictví a výkaznictví trénink Ing. Eva Sládková auditor Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , :00 16: Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)** 2112 Profesní chování a komunikace přípravný kurz Bc. Libuše Neščáková, Ing. Vojtěch Brant specialisté na problematiku soft skills a manažerských dovedností 6. 4., 7. 4., , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 070 Kč)** 2113 Profesní chování a komunikace trénink Tato vzdělávací akce se koná v jiném termínu také v Institutu Svazu účetních Brno s.r.o., více na VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Bc. Libuše Neščáková, Ing. Vojtěch Brant specialisté na problematiku soft skills a manažerských dovedností , , , :00 16: Kč (7 120 Kč)* (5 240 Kč)** 2114 Manažerské finance přípravný kurz Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , , , 6. 5., 7. 5., 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* (9 480 Kč)** 2115 Manažerské finance trénink Ing. Josef Mrkvička finanční analytik , , :00 16: Kč (5 560 Kč)* (4 110 Kč)** 2116 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 1

17 Manažerské účetnictví přípravný kurz prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) 2. 4., 8. 4., , , , , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2117 Manažerské účetnictví trénink prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví) , , , :00 16: Kč (8 910 Kč)* (6 560 Kč)** 2118 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) přípravný kurz Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor 1. TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , , , , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS 3. 4., 4. 4., 5. 4., , , :30 14: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2120 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) trénink Ing. Alice Šrámková, FCCA účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA auditor TERMÍN DOBA KONÁNÍ CENA vč. DPH VS , :30 14: Kč (6 290 Kč)* (4 630 Kč)** 2121 Finanční řízení přípravný kurz doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Tomáš Brabenec - VŠE v Praze (katedra podnikových financí a oceňování podniku), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. VŠE v Praze (katedra měnové teorie a politiky) , , , , 7. 5., , 9:00 16: :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2122 Podnikový management přípravný kurz VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc. ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace , , 5. 5., , , 9:00 16: , :00 16: Kč ( Kč)* ( Kč)** 2123 Auditing a vnitřní kontrola přípravný kurz Ing. Eva Sládková auditor Ing. Rodan Svoboda - Eurodan, s.r.o., certifikovaný interní auditor 4.5., 11.5., 25.5., :00 16: Kč ( Kč)* (7 570 Kč)** 2124 **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání () pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních 15

18 DOPORUČENÉ UČEBNÍ POMŮCKy Na podporu Certifikace účetní profese připravil Institut Svazu účetních celou řadu učebních pomůcek, které jsou vhodné pro prezenční studium i samostudium. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (tj. pracovní sešity k procvičení a upevnění studia), sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod. Podrobný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty naleznete na internetových stránkách Institutu Svazu účetních a zároveň je uveřejňován v bulletinu ISÚ. Učební pomůcky lze zakoupit on-line na osobně v prodejně ISÚ, V Tůních 15, Praha 2 nebo na dobírku na základě písemné objednávky, kterou zasílejte poštou na adresu ISÚ (V Tůních 15, Praha 2), faxem na číslo nebo na KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH - VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň a s tím souvisejících procedur vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex). V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora certifikovaných účetních (KCÚ) systém kontinuálního profesního vzdělávání (), který byl zahájen v roce Nyní je nově vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory č. 7/2006. Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy ) do obou částí započítávají. je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát. Hlášení o plnění se zasílá na KCÚ do 31. ledna následujícího roku. Systém zastřešuje KCÚ, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata na konkrétní rok vyhlašuje výbor KCÚ. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Akce pořádané ISÚ a partnerskými organizacemi jsou však pro členy KCÚ cenově zvýhodněny. Podrobné a aktuální informace o systému naleznete na internetových stránkách KCÚ Vzdělávací akce organizované ISÚ v rámci Kontinuálního profesního vzdělávání jsou v tomto katalogu i na internetových stránkách ISÚ označeny zkratkou. 16

19 Kvalifikace IFRS specialista TRH PRÁCE SI ŽÁDÁ EXPERTY NA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 3. KVALIFIKACE IFRS SPECIALISTA Povinnost společností kótovaných na evropských burzách účtovat a vykazovat od roku 2005 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) zvyšuje požadavky na účetní a auditorskou profesi v České republice, která musí poskytnout služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby zajistila potřeby společností v této oblasti. Od roku 2004 s velkým úspěchem nabízíme v českém jazyce certifikovaný vzdělávací program IFRS specialista, který je postaven na principech mezinárodní kvalifikace Diploma in International Financial Reporting (zkr. ACCA DipIFR) realizované ACCA, se kterou Institut Svazu účetních dlouhodobě úzce spolupracuje. Formou profesního vzdělávání na zakázku nabízíme v angličtině přípravný kurz před zkouškou v rámci kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. 17

20 ZÁKLADNÍ INFORMACE V roce 2004 uzavřel Institut Svazu účetních smlouvu s ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), která umožnila ISÚ vytvořit a realizovat v českém jazyce ekvivalent mezinárodní kvalifikace ACCA Diploma in International Financial Reporting. Tato kvalifikace začala být nabízena zájemcům od podzimu 2004 pod názvem IFRS specialista. Vzdělávacím cílem je připravit adepty na sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu. Adepti by měli být schopni aplikovat Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky a objasnit jejich východiska a pravidla. Kvalifikace je určena především pro účetní-ekonomy a finanční manažery, auditory, asistenty auditorů, daňové poradce, interní auditory a finanční analytiky. Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v Certifikaci účetní profese se zkouškou IFRS specialista, a to včetně přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci Certifikace účetní profese uznána, a to se zpětnou platností. PRAVIDLA PRO VyKONÁNÍ ZKOUŠKy Možnost skládat zkoušku není vázána na účast v nabízených kurzech, tj. zkoušky se mohou zúčastnit i ostatní zájemci, kteří potřebné znalosti získali v jiných vzdělávacích akcích, příp. formou samostudia. K přihlášení na zkoušku využijte standardní přihlášku na konci katalogu nebo on-line přihlášku k účasti na školení na internetových stránkách ISÚ. Diplom IFRS specialista lze získat po složení jedné tříhodinové písemné zkoušky, která probíhá v češtině. Zkoušky se pořádají pravidelně dvakrát ročně a to vždy v červnu a v prosinci v Praze a v Brně. Zkušební zadání obsahuje 5 otázek v části A je jedna otázka na sestavení konsolidovaných výkazů za 25 bodů, jejíž vypracování je povinné, v části B je možný výběr tří otázek z celkových čtyř nabízených otázek. Za každou otázku ve druhé části může adept získat max. 25 bodů, resp. 75 bodů za všechny tři správně vyřešené příklady. Celkový počet bodů za správné odpovědi je 100 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby a kalkulačka s funkcemi (kalkulačka může být programovatelná, ale bez možnosti zapisovat text). TERMÍN ZKOUŠKy DOBA KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ CENA (včetně DPH) VS :30 11:30 Praha Kč 2125 KVALIFIKACE IFRS SPECIALISTA TERMÍN ZKOUŠKy DOBA KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ CENA (včetně DPH) VS :30 11:30 Brno Kč 2126 Úspěšným absolventům bude v září 2009 slavnostně předán dvojjazyčný diplom IFRS specialista za účasti zástupce ACCA. 1

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: louka@icu-praha.cz únor červen 2010 kontakty INSTITUT CERTIFIKACE účetních, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 6, fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz, e-mail: vzdelavani@icu-praha.cz, e-mail:

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2011 srpen 2011 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE

VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE katalog VZDĚLÁVÁNÍ V CERTIFIKACI ÚČETNÍ PROFESE září listopad 2009 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz,

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2010 leden 2011 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz

Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 www.icu-praha.cz Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor:

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Bakalářský seminář A - 117315 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Účetnictví a daně Semestr: 5. semestr Ročník: 3. ročník Rozsah: 0+4z Počet kreditních bodů: 2 Doba konání semináře:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy listopad 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (v souladu s 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Minimální rozsah rekvalifikace bez zkoušek (počet hodin)

Minimální rozsah rekvalifikace bez zkoušek (počet hodin) Příloha č. 1: Specifikace a technické podmínky jednotlivých rekvalifikací Část 1.: Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL pro okres Děčín 1.1 1.2 1.3 Obsluha PC dle ECDL 3 moduly (M2, M3, M7) Obsluha PC

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE Dne 28. 2. 2008 schválil Komitét pro certifikaci a vzdělávání upravenou koncepci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. NOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ STRUKTURA SYSTÉMU Dříve 15 zkoušek

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY. www.bovapolygon.cz LEDEN BŘEZEN 2015 KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN BŘEZEN 2015 DANĚ, ÚČETNICTVÍ DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, PERSONALISTIKA, MZDY www.bovapolygon.cz LEDEN 2015 19. 1. 2015 DPH V ROCE 2015 Ing. Václav BENDA

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723

Věcný rejstřík článků. zveřejněných v časopise. AUDITOR v roce Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise AUDITOR v roce 2003 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Výklady, stanoviska, odpovědi na dotazy, názory a informace k účetním metodickým

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více