Závažná onemocnění trachey

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závažná onemocnění trachey"

Transkript

1 Závažná onemocnění trachey Petr Jakubec, Vítězslav Kolek Klinika plicních nemocí a TBC LF UP a FN Olomouc IX. kongres ČSIM, , Hradec Králové

2 Trachea šířka 2,1-2,7 cm x délka cm Nenahraditelná část respiračního ústrojí Jediná cesta přístupu vzduchu do plic Orgán (část orgánu) s velice špatným prokrvením Velmi obtížně přístupná pro operování stenóz, píštělí, traumat a nádorů

3 Závažná onemocnění trachey Stenózy (nenádorové intraluminální, extraluminální) Nádory: benigní -, polyp maligní - primární, sekundární (metastázy, prorůstání) Záněty infekční, neinfekční Tracheomalacie (tracheální kolaps) Píštěle tracheoezofageální (vrozené s atrézií jícnu, získané) Traumata - ruptury: bodné, řezné rány, iatrogenní Aspirace cizího tělesa - inhalační poškození včetně popálenin

4 Vyšetřování nemocí průdušnice Anamnéza: aspirace, tracheostomie, intubace, trauma Symptomy: dušnost (inspirační, exspirační), sufokace kašel, hemoptýza, Onnův příznak torakalgie, teploty, dysfagie café coronary syndrom - akutní klidová dušnost, bolest na hrudi, nemožnost dýchat a mluvit, cyanóza, asfyxie ztráta vědomí, kardiorespirační selhání (imituje náhlou srdeční smrt) penetrační syndrom - náhle vzniklé dušení, neovladatelný kašel, event. zvracení

5 Spirometrie: fixovaná obstrukce velkých dýchacích cest RTG nález: nespecifický, širší mediastinum, infiltrace CT hrudníku CT virtuální bronchoskopie: možnost měření Bronchoskopie: definitivní diagnóza

6 Stenózy trachey Nenádorové (iatrogenní, útlakové cysty, aneurysmata, cévní prstence, retrosternální struma a jiné) Nádorové Intraluminální Extraluminální Kombinované

7 asymptomatická stridor asfyxie Klasifikace stenóz (typ, stupeň, lokalizace, přechod) Stupeň dušnosti je úměrný průsvitu a délce stenózy Závisí na celkovém stavu pacienta a komorbiditách inspirační dušnost kašel permanentní dušnost

8 Klasifikace stenóz trachey (Freitag 2007)

9 Příčiny iatrogenních stenóz Postintubační: dlouhá intubace (déle než 2 dny) predispozice (tvorba granulací jinde, hojení ran per secundam, DM, léčba kortikoidy) Posttracheostomická: viz postintubační, poškození chrupavek při tracheostomii stenóza se začíná nejčastěji projevovat dušností asi 3 měsíce po výkonu Poresekční: po neúspěšné operaci nebo laserovém výkonu

10 Nádory průdušnice Benigní - polyp, papilom, fibrom, neurinom, lipom, hemangiom, chondrohamartom Potenciální maligní - karcinoid Maligní Primární - epidermioidní (spinocelulární) karcinom - adenokarcinom (cylindrom) - mukoepidermoidní karcinom (odvozený od buněk slinné žlázy) Metastázy - ca prsu, střeva, ledvin, melanom Pseudotumory papilomatóza, amyloidóza aneurysma aorty, cévní prstenec

11 Benigní nádory giant polyp lipom hemangiom adenom chondrohamartom polyp

12 Pseudotumory trachey Laryngotracheální papilomatóza Laryngotracheální amyloidóza

13 Extraluminální stenóza zevní útlak (retrosternální struma)

14 Kombinovaná stenóza (mediastinální lymfom)

15 Klasifikace stenóz dle terapie

16 Bronchoskopická rekanalizace Nd-YAG laser elektrokauter plasmabeamer kryokauter stenting tubus kleště endoresektor nůžky balonek

17

18 Stenting Polymerové (silikon,polyuretan,tygon) Dumon, Polyflex,Hood Kovové (ocel, tantal, nitinol) Palmaz, Wallstent, Gianturco Potahované kovové (nitinol, polyuretan) ultraflex, alveolus Hybridní (silikon, ocel) Orlowski, Freitag Bioderadabilní (polydioxanon)

19 Repozice jícnového stentu tubusem rigidního bronchoskopu Zavádění Y Dumon stentu (doublestenting)

20 Léčba Farmakologická chemoterapie, imunoterapie, biologická léčba Radioterapie zevní vnitřní- brachyterapie Chirugická resekce tracheostomie Montgomeryho kanyla (T-tubus)

21 Záněty 1/ infekční (bakteriální tracheitida, tuberkulóza, lues, mykotická tracheitida) 2/ neinfekční (polyangiitida s granulomatózou M. Wegener, relabující polychondritida)

22 Bakteriální tracheitida vzácné onemocnění difuzní zánětlivý proces laryngu, trachey a bronchů těžký edém sliznice, masivní množství hustého mukopurulentního sekretu tvořícího plaky a pseudomembranózní formace, které stenozují až obturují tracheu Predisponující faktory virová infekce poranění trachey intubací nebo traumatem poškození sliznice a/nebo postižení lokálních imunitních mechanismů může usnadnit invazivní infekci primární bakteriální infekce X bakteriální superinfekce nasedající na virovou infekci Agens - Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, streptokoky včetně Streptococcus pneumoniae,, Pseudomonas aeruginosa

23 KLINICKÝ OBRAZ 1/ krátké prodromální období s rýmou, kašlem, bolestmi v krku, chrapotem a zvýšenou teplotou 2/ rychle dochází k prudkému zhoršení stavu s progredující dušností, štěkavým kašlem, stridorem, horečkou, šokovým vzhledem nemocných a rozvojem respiračního selhání DIAGNOSTIKA A/ anamnéza + fyzikální vyšetření B/ laryngoskopie (ORL vyšetření): negativní C/ laterální skiagram hrudníku: nerovný průsvit trachey intratracheální membrány D/ skiagram hrudníku: infiltráty, atelektázy, air trapping, plicní edém E/ CT hrudníku F/ Bronchoskopie: zlatý standard

24 KOMPLIKACE - akutní obstrukce dýchacích cest, respirační selhání - zástava dýchání a oběhu - pneumonie, plicní edém, syndrom akutní dechové tísně (ARDS) - septický šok, multiorgánové selhání (MODS) - syndrom toxického šoku - stenóza trachey

25 Léčba 1/ i.v. podávání širokospektrých antibiotik 2/ podpora dýchání a oběhu - oxygenoterapie, nebulizace, mukolytika a dal. 3/ udržování průchodnosti dýchacích cest - opakované bronchoskopické intervence 4/ adekvátní ventilační podpora - často nutná endotracheální intubace - v některých případech tracheostomie - možnost zavedení stentu, resekce postiženého úseku?

26 Tracheomalacie (tracheobronchomalacie) slabost tracheálních chrupavek a atrofie elastických vláken se ztrátou jejich tonusu Strukturální abnormalita - nezralost (kongenitálně) - degenerace (získaná) Tracheální kolaps exspirium (usilovné, poloha na zádech) minimálně 50% (75%) průsvitu trachey stenóza až obstrukce trachey inspirium exspirium

27 1. typ (vrozená) - samostatně (tracheobronchomegalie Mounier Kuhn) - u kongenitálních malformací - u systémových nemocí (Ehler Danlos sy,marfan sy) 2. typ (zevní komprese) - cévy, retrosternální struma, nádor 3. typ (získaná) - chronická iritace kouřem cigaret - CHOPN, astma, GERD, OSAS (degenerace nebo vliv tlakových změn při periferní obstrukci dýchacích cest) - chronické neinfekční záněty - systémové kortikoidy ve vyšších dávkách - laserová terapie, stenting - opakovaná intubace, tracheostomie - po pneumonektomii - transplantace plic

28 Klinický obraz - exspirační dušnost, stridor - laryngeální kokrhání, suchý kašel riziko: aspirační pneumonie i pneumonitida akcentace obtíží: respirační infekty oligosymptomatické až asymptomatické případy Diagnostika - flexibilní bronchoskopie v lokální anestézii (změny polohy, usilovné dechové manévry) zlatý standard - CT (inspirační, exspirační skeny, usilovný výdech) - virtuální 3D CT bronchoskopie

29 Léčba 1/ neinvazivní ventilace (režimy CPAP, BiPAP) 2/ stenting (včetně Montgomeryho T tubusu) 3/ tracheostomie 4/ operační metody - resekce, štěpy, vyztužení, tracheobronchoplastika - aortopexe (fixace aorty fixuje k zadní ploše sterna, současně tah trachey) - tracheopexe (přichycení prstence trachey stehem k infrahyoideálním svalům nebo kůži)

30 Tracheoesofageální píštěle - vrozené - získané A/ BENIGNÍ 1/ infekční záněty: TBC, lues, aktinomykóza, krční infekce 2/ neinfekční záněty: peptická, korozivní ezofagitida, M. Crohn 3/ divertikly jícnu a/nebo trachey 4/ traumata: bodná, tupá poranění hrudníku 5/ iatrogenní: bronchoskopie, ezofagoskopie, radioterapie operace jícnu, respiračního traktu endotracheální intubace, tracheostomie B/ MALIGNÍ 1/ karcinom jícnu, trachey, plic 2/ tumory mediastina (lymfomy, karcinomy štítnice ) 3/ metastázy

31 Klinický obraz - náhle vzniklý kašel při polykání tekutin a/nebo tuhé potravy (Onovo znamení) - sputum s příměsí jídla - opakované respirační infekty - hubnutí, slabost - malé píštěle mohou být asymptomatické Diagnostika - klinický obraz - test s metylénovou modří - rentgenová pasáž jícnu vodnou kontrastní látkou - endoskopie (bronchoskopie, ezofagoskopie) - virtuální 3D bronchoskopie

32 p p p p p

33 p p trachea trachea p jícnový stent p

34 Léčba 1/ léčba základní příčiny - farmakologická (chemoterapie, imunoterapie, biologická léčba) - radioterapie (zevní, vnitřní- brachyterapie) 2/ bronchoskopické uzavření defektu tkáňovým lepidlem 3/ stenting - jícnový stent - tracheobronchiální stent (event. T-tubus) - kombinace obou typů stentů (vysoké riziko tlakové nekrózy) 4/ ezofageální bypass 5/ operace - sešití jícnového defektu + resekce stenotického úseku trachey 6/ symptomatická terapie - nazogastrická sonda, PEG - gastrostomie, jejunostomie - tracheostomie, podpůrná léčba

35 Ruptura trachey Penetrující nebo tupé poranění krku a hrudníku Iatrogenní - bronchoskopie, stenting, tracheotomie, ezpofagektomie - intubace: incidence - 1/ intubací inzerce kanyly, tlak balónku kanyly Rizikové faktory 1/ mechanické emergentní intubace, Opakované pokusy, použití zavaděče, malpozice kanyly, neadekvátní velikost kanyly, vysoký tlak v balónku kanyly 2/ anatomické abnormality trachey, ochablá pars membranacea, záněty trachey, deviace a útlaky trachey jinými patologickými procesy, chronická léčba systémovými steroidy, CHOPN,

36 Klinický obraz - dušnost, tíseň, kašel, hemoptýza, zvukové fenomény - pneumomediastinum, podkožní emfyzém Komplikace časné: mediastinitida, sepse + MODS pozdní: granulační tkáň a stenóza trachey Diagnostika klinický obraz CT hrudníku bronchoskopie zlatý standard

37 ruptura trachey ruptura trachey

38 Léčba 1/ konzervativní - klinicky lehčí a neprogredující průběh - nemocní s mechanickou ventilací z důvodu jiného respirační nemoci - kriticky nemocní pacienti velké riziko operace 1/ mechanická ventilace (balónek kanyly umístěn pod rupturou) 2/ kontinuální odsávání z dolních dýchacích cest 3/ širokospektrá ATB léčba (betalaktam + aminoglykosid) 4/ hrudní drenáž (pokud indikována) 5/ respirační fyzioterapie 2/ chirurgická resekce + end-to-end anastomóza, segmentální tracheální disekce, tracheotomie

39 ASPIRACE CIZÍHO TĚLESA

40 PRVNÍ POMOC (dušení) nucení ke kašli (pokud je nemocný schopen) Gordonův manévr - silný úder otevřenou dlaní mezi lopatky - opakovat 5x stlačení hrudníku (střed sterna) stlačení břicha

41 Heimlichův manévr - maximálně 5x opakovat - kontraindikace: těhotné dětí do 8 let věku (USA 1 rok věku!) laryngoskop + Magillovy kleště

42 Bronchoskopie výborné léčebné výsledky blížící se 100% úspěšnosti kleště - košíček - balónek - smyčka - packy, magnetky

43 Problematika transplantace průdušnice

44 Různé možnosti tracheální náhrady Lidský tracheální allograft - heterotopická transplantace s přechodným uložením v omentu dutiny břišní. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,,2004 Volume 127, Issue 3, Pages W. Klepetko, G. Marta, W. Wisser, E. Melis, A. Kocher, G. Seebacher, C. Aigner, S. Mazhar Aortální autograft Jacques F. Azorin, Francois Bertin, Emmanuel Martinod and Marc Laskar. Tracheal replacement with an aortic autograft. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29: PT Arteficial graft Steger,V et al Clinical tracheal replacement: transplantation, bioprostheses and artificial graft, 2008, Vol. 5, No. 5, Pages Aortální alograft Wurtz A, Porte H, Conti M, Dusson C, Desbordes J, Copin MC, Marquette CH.Surgical technique and results of tracheal and carinal replacement with aortic allografts for salivary gland-type carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg Aug;140(2): Pac 4x velká morbidita fistuly ezofago-tracheální, nutnost stentu Tracheální alotragraft s nepřímou revaskularizací štěpu v heterotopické pozici - předloktí (4 měsíce + imunosuprese). Pierre Delaere, Jan Vranckx, Geert Verleden, Paul De Leyn, Dirk Van Raemdonck, M.D., Ph.D.for the Leuven Tracheal Transplant Group. Tracheal Allotransplantation after Withdrawal of Immunosuppressive Therapy. N Engl J Med 2010;362:

45 První transplantace dýchacích cest pomocí bioinženýrství Paolo Macchiarini, Thorsten Walles, Christian Biancosino,Heike Mertsching. J Thorac Cardiovasc Surg 2004;128: Záplata na kompletní dehiscenci hlavního bronchu levé plíce

46 Postup u transplantace průdušnice pomocí kmenových buněk Stejnoskupinový (0) dárce (viry, treponema, HCG negativní) Odstranění pojiva, decelularizace štěpu (PBS + 1% Penicilin, Streptomycin, Amfotericin B, následně 25 cyklů inkubace s 4% k. deoxycholovou ku deoxyribonukleázy I) Biopsie bronchiální sliznice příjemnce epiteliální bb, biopsie kostní dřeně kmenové buňky, chondrocyty Média: PBS-PNC-STM, DMEM, pituitární extrakt, rekombinantní EGFR, fibroblast GF Inokulace buněk do matrix - stálá centrifugace v bioreaktoru lidský transforming growth factor-β 3, rekombinantní parathyroid hormone-related peptid + insulin

47 transplantace průdušnice pomocí kmenových buněk Levostranná torakotomie, náhrada hl. bronchu vlevo a bifurkace transplantátem Nekomplikovaný pooperační průběh Serologie anti HLA protilátek negativní (flowpra) V biopsiích viabilní tkáně, chondrocyty a epitelie Po 18 měsících byla pac. v normální kondici, bez omezení, bez imunosuprese Prokázána mikrovaskularizace (laser doppler sonda) V matrix jsou přítomny angiogenní cytokiny: (basic fibroblast growth factor, transforming growth factor β8) Prokrvená, ev krvácivá (30D sliznice) Macchiarini P, Jungebluth P, Go T, Asnaghi MA, Rees LE, Cogan TA, Dodson A, Martorell J, Bellini S, Parnigotto PP, Dickinson SC, Hollander AP, Mantero S, Conconi MT, Birchall MA. Clinical transplantation of a tissue-engineered airway. Lancet Dec 13;372(9655):

48 stav po transplantaci s insercí samovstřebatelného ELLA stentu (70 x 20 mm) při předání na naše pracoviště

49 CT po zavedení Y Dumon stentu a pokrytí píštěle

50 Pacient není bojištěm, na kterém bojujeme s nemocí Salus aegroti suprema lex Primum non nocere

51 Děkuji za pozornost

Respirační insuficience

Respirační insuficience Respirační insuficience Stav nedostatečnosti zevního dýchání Nedostatečné výměna krevních plynů: 1/ kyslík (O 2 ) selhání oxygenace (selhání plic) hypoxémie: parciální arteriální tlak O 2 (p ao2 ) < 8,0

Více

7 Nemoci jícnu. 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu

7 Nemoci jícnu. 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu 7 Nemoci jícnu 7.1 Vývojové vady jícnu 7.2 Záněty jícnu 7.2.1 Oesophagitis acuta (též 7.7.1) 7.2.2 Oesophagitis chronica 7.2.2.1 Refluxní ezofagitidy Gastroezofageální reflux Supraezofageální reflux (extraezofageální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON K základním životním funkcím člověka patří dýchání. Při zástavě dýchání dochází z nedostatku kyslíku v krvi do několika minut k zástavě srdeční

Více

VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ

VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ Ivan Hybášek: eotorinolaryngologie. Kapitola 13 VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ Kapitola by měla přispět rozvoji medicínského myšlení s cílem dosáhnout přesné diagnózy a stanovit optimální léčbu pro

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy. MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno

Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy. MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno Úvod Definice komunitní infekce: Vznik mimo nemocnici nebo do 48hodin po

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČNATÝCH STAVŮ. zubní lékařství, LS 2013 V. Ščudla

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČNATÝCH STAVŮ. zubní lékařství, LS 2013 V. Ščudla DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČNATÝCH STAVŮ zubní lékařství, LS 2013 V. Ščudla DEFINICE ZVÝŠENÁ TEPLOTA definice a příčiny (I) Vzestup teploty nad fyziologickou mez 36.2 37.0 (axila), 36.2 37.5 (orálně)

Více

Vypracované otázky z patologie - část speciální

Vypracované otázky z patologie - část speciální Vypracované otázky z patologie - část speciální 0 Kuba Holešovský, část speciální 1.Vaskulitis Obecné symptomy: horečka, myalgie, artralgie, malátnost Terminologie: aortitis, arteriitis střední a malé

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více