Provozní doba OLM Hořovice :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní doba OLM Hořovice :"

Transkript

1 Oddělení lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO K Nemocnici 1395, Hořovice Laboratorní příručka OLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM ) Provozní doba OLM Hořovice : Pondělí pátek: (příjem vzorků) sdělování výsledků, přítomnost lékaře Sobota: (příjem vzorků) sdělování výsledků, přítomnost lékaře Neděle, svátky: (příjem vzorků ) sdělování výsledků, nepřítomnost lékaře 7:00 16:00 hodin 8: hodin 7:00 12:00 hodin 8:30 11:30 hodin 8:30 10:30 hodin 8:30 10:30 hodin Před použitím si ověřte platnost znění na vydání 16., Seznam kapitol: strana: 0. Úvodní strana 1 1. Obecné informace o laboratoří 2 2. Žádanka a označení materiálu 3 3. Doporučené odběrové soupravy 4 4. Seznam prováděných vyšetření pro přímou bakteriologickou diagnostiku Seznam prováděných vyšetření pro sérologickou diagnostiku Činnost antibiotického střediska Seznam smluvních laboratoří Ceník služeb 14 Příloha č. 1 seznam akreditovaných SOP Příloha č. 2 vzory žádanek 17 Příloha č. 3 vzor vyplnění žádanky o schválení ATB 18 Příloha č. 4 postup pro odběr hemokultur 19 1 z 19

2 1. Obecné informace o laboratoři Název organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ředitel: Ing. Pavel Bernáth Adresa organizace: Moskevská 15, Ústí nad Labem IČO DI CZ Bankovní spojení: ČNB ÚL /0710 Telefon: Fax: Název laboratoře: Oddělení lékařské mikrobiologie Hořovice IČZ IČP Vedoucí: RNDr. Věra Hásková Zástupce: MUDr. Bronislav Balkovský Miroslava Budínská manažér kvality Adresa: Telefon: Hořovice, K Nemocnici 1395 (areál nemocnice) přímá linka do kanceláře kancelář vedoucí laboratoře klinická laboratoř sérologická laboratoř řidič Horká linka: mobil Dr. Hásková pro ATB konzultace Laboratoř shromažďuje pouze informace nutné pro identifikaci vyšetření a ve vztahu k vyúčtování poskytnuté zdravotní péče v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. O ochraně osobních dat v platném znění a zajišťuje ochranu uložených informací před ztrátou a zneužitím. Veškeré stížnosti a reklamace lze podávat formou písemnou nebo ústní na výše uvedené kontakty. 2 z 19

3 2. Žádanka a označení materiálu!! Vzorek v neodpovídající odběrové soupravě nebude zpracován!! Základní požadavek laboratoře je vhodně vyplněná žádanka: žádanka ( průvodní list, průkaz na ošetření K VZP event. formulář z PC vzor na ) musí obsahovat čitelné informace: jméno a příjmení pacienta rodné číslo /č.pojištěnce, pohlaví ( nelze-li určit z č.p. ) event. číslo pojištění s datem narození pacienta adresu (i přechodnou) pacienta zdravotní pojišťovnu nebo: výrazně označeno, že se jedná o samoplátce (uvedena informace, jak bude provedena úhrada lze v hotovosti v OLM Hořovice event. po tel. domluvě fakturou) výrazně označeno, že se jedná o smluvního pojištěnce ZP ev pojištěnce EU ( uvedeno číslo pojistné smlouvy nebo dodány kopie nutných dokladů ) datum a hodinu odběru ( při odběru hemokultury i teplota event.čas podání ATB a jaké) a identifikaci odebírajícího pracovníka (podpis ) identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP) vč. odbornosti a jmenovka, podpis lékaře požadující vyšetření a telefon popis materiálu ( nestačí uvést punktát, ale nutno označit tkáňový původ - hrudní, kolenní atd. ) a požadované vyšetření, event. informaci o zahájené ATB terapii (vždy po odběru materiálu pro kultivační vyšetření ), o již dříve zjištěné pozitivitě pacienta ( HBsAg, TPHA, salmonela, kampylobakter, MRSA atd.) nebo jedná-li se o vyšetření pacienta v kontaktu s infekčním onemocněním ( nutno uvést jméno nemocného a sledované etiologické agens), u sérologických vyšetření nutno uvést datum prvních klinických příznaků s popisem, např. kdy přisátí klíštěte ev. hodnotu biochemických vyšetření zánětlivých markerů ) pro hodnocení vyšetření event. k doporučení pro další vyšetření pro diferenciální diagnostiku klinického stavu pacienta materiál vždy s žádankou (průvodním listem) a čitelně označen jméno a příjmení pacienta rok narození popis materiálu ( u hemokultur vč. času odběru a NEPŘELEPOVAT identifikační štítek) Po telefonické konzultaci lze na žádance označit další požadovaná vyšetření dle LP s následným dodání nové žádanky na doobjednané metody. Konfirmace výsledku z NRL nebo podrobná identifikace bude předána v kopii ošetřujícímu lékaři ihned po obdržení 3 z 19

4 3. Doporučené odběrové soupravy Pracovníci provádějící odběry primárních vzorků mají povinnost identifikovat pacienta a získat jejich informovaný souhlas k odběru Odběry pro přímou bakteriologickou diagnostiku Předpokladem správných výsledků bakteriologického vyšetření a stanovení etiologie infekčního procesu s následným doporučením antimikrobiální terapie a protiepidemických opatření je správný odběr materiálu odpovídající odběrovou soupravou a včasným dodáním do laboratoře. Doporučené odběrové soupravy: odběr moči: sterilní zkumavka, kontejner odběr pro vyšetření dle Grahama( průkaz přítomnosti vajíček roupů): otisk průhledné izolepy análního otvoru na podložním sklíčku výtěr stolice, výtěry z krku, nosu, tonsil, ze spojivkového vaku, z ucha, z pochvy, z kůže a ran: tampon na plastové tyčince vložen do sterilní zkumavky s transportní půdou např. Amies odběr stolice pro průkaz antigenů: stolice velikosti lískového oříšku do kontejneru se šroubovacím uzávěrem odběr sputa: sterilní kontejner odběr z hrtanu (laryngu): navlhčený tampon na kovové tyčince (drát) vložen do sterilní zkumavky s transportní půdou např. Amies odběr mozkomíšního moku: sterilní zkumavka odběr punktátů, výpotků, hnisů: aseptický odběr ve sterilní zkumavce lépe v injekční stříkačce tak, aby bylo zabráněno přístupu vzduchu k materiálu odběr žaludeční nebo dvanáctníkové šťávy, zvratků a podobně: sondou do sterilní zkumavky, kontejneru rozměrnější materiál odebraný při operacích: sterilní kontejner, Petriho miska ( nejlépe po dohodě s laboratoří ) odběry při pitvách: suchý tampon na plastové tyčince vložen do sterilní zkumavky nebo materiál vložen do sterilního kontejneru, Petriho misky ( nejlépe po dohodě s laboratoří ) odběr krve pro hemokultivaci při sepsi: asepticky odebráno 10 ml krve v hemokultivačních nádobkách, které lze vyzvednout v laboratoři ( Příloha č. 4 ) odběr pro průkaz antigenu Chlamydia sp.: suchý tampon na plastové nebo kovové tyčince vložen do sterilní zkumavky odběr kanyl, katetrů, apod.: asepticky se odstřihne distální část do suché sterilní zkumavky 3.2. Odběry pro sérologickou diagnostiku aseptický odběr 7 10 ml srážlivé krve z loketní žíly do krevní (Wassermannovy) zkumavky nebo sérum ve zkumavce Poznámky: 4 z 19

5 4. Seznam prováděných vyšetření pro přímou bakteriologickou diagnostiku Legenda k tabulce: - materiál: popis a zpracování provedeno dle akreditovaného SOP (Standardní operační postup) - odběr: stručný popis odběru vzorku - transport: podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15-30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2-8º C ) - uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře Č (čas): maximální délka uchování ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15-30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2-8º C ) - referenční meze: nejsou v bakteriologii stanoveny Klinicky významný nález: izolace patogenního kmene se stanovením antibiogramu even. podléhajícího hlášení KHS z důvodu epidemiologického - doba odezvy: doba sdělení výsledku N nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) P průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) M maximální časový interval pro sdělení konečného výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) prodloužené kultivace ( anaerobní kultivace ) Poznámky: 5 z 19

6 materiál: odběr: transport: uchování: klinicky významný nález: doba odezvy: Poznámka event. doporučení: výtěr z rekta SOP S001 lepex SOP S002 moč SOP S003 krk a nos vyšetření HCD SOP S004 laryngeální výtěr SOP S005 sputum vyšetření DCD SOP S005 tampónem se provádí výtěr z rekta šroubovitým pohybem bez násilí tak daleko, až se povrch vatového tampónu zbarví stolicí a vloží se do transportního média sklíčko s nalepenou průhlednou lepící páskou otisknutou v okolí rekta střední proud ranní moči cévkovaná moč uvést na žádance moč z permanentního katétru uvést na žádance odběr z nefrostomie uvést na žádance výtěr z krku ( patrové oblouky, tonsily, hltan ) na lačno hluboký výtěr z nosu předoperační vyšetření na MRSA uvést na žádance výtěr navlhčeným tamponem na kovové tyčince (drát),který se ohne o okraj zkumavky a je zaveden nad hrtanovou záklopku (epiglotitis ) bez dotyku sliznice a pacient je vyzván, aby zakašlal sputum získané vykašláním bronchoskopicky získaný aspirát výtěr z tracheotomie BAL / CHT CHT CHT CHT CHT salmonela shigela kampylobacter Staphylococcus aureus patogenní E.coli patogenní vibria Yersinia sp. Mikroskopický průkaz vajíček roupa dětského Patogen v množství 10 5 a více v 1ml moči je signifikantní bakteriurie. Patogen v množství 10 4 v 1 ml moči je fyziologický nález u žen, suspektní u mužů, malých dětí, v graviditě, při riziku pyelonefritidy a abscesu ledviny. Četná bakteriální flóra není validním výsledkem. Streptococcus pyogenes Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 6dní N i 1 den 1 den 4 dny 4 dny 4 dny 4 dny Nález střevního patogena je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Pro průkaz Yersinia sp. nutno 2.odběrový tampon Na žádance nutno vyznačit: * jméno pacienta a sledované agens při vyšetření kontaktů * návrat z exotických zemí * důvod pro vyšetření Clostridium difficile Odběr je vhodné provádět ráno Při akutní pyelonefritidě je vhodný odběr hemokultur Cílený kultivační průkaz vzácných patogenů nutno vyznačit na žádance např. Bordetella per. / parapertusis Neisseria meningitidis Tento odběr je kontraindikován při epiglotitidě! Odběr ráno na lačno- možná kontaminace ústní florou event. potravinami 6 z 19

7 materiál: odběr: transport: uchování: klinicky významný nález: doba odezvy: poznámka: hemo kultivace SOP S006 likvor SOP S007 stěry SOP S008 tekutý materiál SOP S009 urogeni - tální trakt mužů SOP S010 aseptická venepunkce ( + stěr z místa vpichu ) odběr z cévního katétru likvor odebraný asepticky lumbální punkcí stěr z kožní leze výtěr ze spojivkového vaku výtěr ze zevního zvukovodu z rány žluč punkcí nebo peroperačně, při ERCP obsah abscesů obsah získaný punkcí výpotku výtěr z uretry po masáži prostaty prostatický sekret (lépe 37 o C) Pře dat ihned po odběr u Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta. Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta. Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní 10dní 10dní 4 dny M: 12 dní 7dní M: 12 dní 7 dní Pozitivní nález ihned telefonicky sdělen lékaři. Mikroskopie hlášena ihned po provedení. M platí pro ortopedické odběry Mikroskopie hlášena ihned po provedení M platí pro ortopedické odběry Vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea a kvasinky nutno vyznačit na žádance urogeni - tální trakt žen SOP S010 pevné kompo nenty SOP S011 vaginální výtěr výtěr z děložního hrdla sekret z Bartholinské žlázy tekutina z adnex intrauterinní tělísko (IVD) pro anaerobní kultivaci injekční stříkačka kanyla drén tkáň vždy v suché sterilní nádobce t Mikroskopie hlášena ihned po provedení Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní 7 dní M: 12dní Vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea a kvasinky nutno vyznačit na žádance M platí pro ortopedické odběry r a u c h d o b 7 z 19

8 materiál: odběr: klinicky významný nález: Poznámka event. doporučení: stěry pro kontrolu venepunkce SOP S013 1) stěry z prostředí SOP S014 stanovení citlivosti SOP S015 Průkaz antigenu Rotavirus /Adenovirus ve stolici SOP S016 Průkaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici SOP S017 1) Průkaz antigenu Chlamydia v moči a urogenitálních vzorcích SOP S018 1) Průkaz antigenu Streptococcus pneumonie Legionella v moči a likvoru SOP S019 1) Průkaz antigenu a toxinu Clostridium difficile ve stolici SOP S020 1) Průkaz antigenu salmonella a kampylobakte r ve stolici 1) stěr tamponem na plastové tyčince provedený po dezinfekci kůže před venepunkcí stěr tamponem na plastové tyčince v transportním médiu (pro kontrolu nozokomiálních infekcí ) bakteriální kmeny izolované při kultivaci stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku moč, výtěr z uretry suchý tampon - - moč, likvor stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku a současně výtěr z rekta pro kultivační vyšetření 1) neakreditovaná metoda Nejsou 7 dní Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. 7 dny 9 dní od od od od od od od od od od od od Každý nález nutno hodnotit jako nedostatečná dezinfekce. Každý nález nutno hodnotit vzhledem k dané situaci Pozitivní průkaz antigenu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Pozitivní průkaz antigenu/toxinu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Pozitivní průkaz antigenu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) 8 z 19

9 5. Seznam prováděných vyšetření pro sérologickou diagnostiku Legenda k tabulce: - materiál: vzorek krev je zpracováno dle akreditované SOP ( Standardní operační postup ) - odběr: venepunkcí odebraná srážlivá krev na lačno do plastové zkumavky v množství nejméně 10 ml nebo 1 2 ml séra hemolytické a chylózní sérum může ovlivnit výsledek - transport: podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15 30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2 8º C ) - uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře Č (čas): maximální délka uchování ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15 30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2 8º C ) - referenční meze: jsou pomocné údaje a nutno je hodnotit ve vztahu ke klinickému stavu pacienta - doba odezvy: doba sdělení výsledku N nejkratší čas pro sdělení konečného výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) P průměrný časový interval pro sdělení výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny )!!! zbytek séra je uchováván 14 dní po závěrečném zhodnocení!!! ( v této době lze telefonicky požadovat další vyšetření ale je nutno dodat novou žádanku pro doobjednané metody) vyšetření / metoda: transport: uchování: referenční meze: doba odezvy: ASLO kvalitativní stanovení antistreptolysinu O metodou makroskopické aglutinace SOP S101 1) /CHT 24h CHT POZITIVNÍ ( > 200 IU/ml ) NEGATIVNÍ ( < 200 IU/ml ) 48 h poznámka: chylózní sérum nelze vyšetřit Borrelie ( LB) stanovení protilátek metodou ELISA B.afzelii IgM, IgG B.garinii IgM, IgG SOP S109 1) /CHT 24 CHT Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 24 negativní IP 0,9 až 1,1 raniční IP >1,1 pozitivní 1 2x týdně hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje kdy přisátí klíštěte, kožní projevy, uvedená terapie 9 z 19

10 vyšetření / metoda: transport: uchování: referenční meze: doba odezvy: CMV cytomegalovirus Index pozitivity stanovení protilátek IgM a 24h ( IP ): 1 2x IgG metodou ELISA CHT IP < 0,9 týdně SOP S107 /CHT 24 negativní IP 0,9 až 1,1 raniční IP >1,1 EBV virus Epstein- Barrové stanovení protilátek EA IgM a IgG, VCA IgM a IgG a EBNA-1 IgM a IgG metodou ELISA SOP S106 Chlamydie stanovení protilátek metodou ELISA Ch.pneumoniae IgA, IgM a IgG Ch.trachomatis IgA,IgM a IgG SOP S110 RF ( LATEX ) kvalitativní stanovení revmatoidního faktoru metodou makroskopické aglutinace SOP S102 1) Treponema allium RPR nespecifická reakce makroskopickou aglutinací TPHA specifická reakce hemaglutinací SOP S105 Mykoplasma stanovení protilátek metodou EIA Mycoplasma pneumoniae IgM a IgG SOP S112 1) /CHT /CHT /CHT /CHT /CHT 24h CHT 24h CHT 24h CHT 24h CHT 24h CHT pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 raniční IP >1,1 pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 24 negativní IP 0,9 až 1,1 raniční IP >1,1 pozitivní POZITIVNÍ ( > 30 IU/ml ) NEGATIVNÍ ( < 30 IU/ml ) negativní nález reaktivní vzorek Index pozitivity ( IP ) IgM: IP < 0,9 25 negativní IP 0,9 až 1,1 25 hraniční IP >1,1 pozitivní Koncentrace v AU/ml IgG: 24 AU/ml negativní >24 až <36 AU/ml hraniční 36 AU/ml - pozitivní 1 2x týdně 1 2x týdně 48 h 48 h poznámka: hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje od kdy klinické příznaky a jaké hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje od kdy klinické příznaky a jaké hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek chylózní sérum nelze vyšetřit Reaktivní vzorek je zaslán k ověření do NRL pro diagnostiku syfilis hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek 10 z 19

11 Poznámky: Při odběru 5 10 ml krve lze z jedné zkumavky požadovat na 1 žádance uvedená vyšetření: 1. ASLO, Latex, LB, chlamýdie 2. EBV, CMV, LB 3. BWR ( LUES ) 6. Činnost Antibiotického střediska AS pro kontrolu používání a spotřeby antibiotik 6.1. Vyšetřování citlivosti bakteriálních kmenů k antimikrobním preparátům ( ATB ) kvalitativní metodou ( diskový difuzní test ) ke stanoveným sestavám ATB dle klinické diagnózy, charakteru vzorku a izolovaného patogena s fotoarchivací v systému ADAGIO kvantitativní metodou ( MIC VITEK2 Compact ) stanovení produkce betalaktamáz u vybraných bakteriálních kmenů identifikace problematických bakteriálních kmenů( MRSA, VRE, Enterobacteriacae s produkcí širokospektrých betalaktamáz atd. ) 6.2. Zpracování přehledů rezistence nozokomiálních a komunitních bakteriálních kmenů k ATB v berounském regionu ( pro region, nemocnici Hořovice a Beroun a pro jednotlivá lůžková oddělení ) 6.3. Konzultace k ATB terapii 6.4. Semináře k ATB terapii pro praktické lékaře a pediatry pro lékaře lůžkových oddělení 6.5. Schvalování vázaných ATB pro berounský region s následnými přehledy o spotřebě 6.6. Spolupráce s ústavním farmakologem ohledně spotřeby a dávkování ATB preparátů 6.7. Spolupráce s MK N Ho a vedoucí Centrální sterilizace při kontrole účinnosti myček oddělení a kontroly stěrů z prostředí při sledování výskytu nozokomiálních nákaz Kontrola sterility prostředí - kontroly jsou prováděny ve spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí a ve spolupráci s pracovníky epidemiologického oddělení ÚP Beroun KHS Středočeského kraje 6.9. Kontrola sterility terapeutických a diagnostických pomůcek - ve spolupráci s pracovníky epidemiologického oddělení ÚP Beroun KHS Středočeského kraje 11 z 19

12 7. Seznam smluvních laboratoří A smluvní laboratoř: provádějící vyšetření, která doplňují výsledek LLM - konfirmace, OLM dodává vzorky k vyšetření, která sama neprovádí označení: název: prováděná vyšetření: SL001 - A SL002 - A SL003 - A SL005 A SL006 A SL007 A SL008 A SL009 A SL010 A SL011 A SL012 A SL013 A Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, laboratoř imunologie Praha vedoucí: Mgr.Jana Ledvinková tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení virologie Praha vedoucí: Mgr. Naděžda Sojková tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení parazitologie, mykologie a TBC Praha vedoucí: RNDr. Zuzana Hůzová tel.: SZÚ Praha, NRL pro stafylokoky vedoucí: RNDr. Petr Petráš, CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro streptokoky vedoucí: MUDr. Jana Kozáková tel.: SZÚ Praha, NRL pro ATB vedoucí: Mgr.Vladislav Jakubů tel.: SZÚ Praha, NRL pro dg. syfilis vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká tel.: SZÚ Praha, NRL pro salmonelly vedoucí: MUDr. Daniela Dědičová,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro neisserie vedoucí: MUDr. Pavla Křížová,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro hepatitidy vedoucí:rndr. Vratislav Němeček,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro lymeské borreliózy vedoucí: RNDr. Kateřina Kybicová, PhD. tel.: SZÚ Praha, NRL pro herpetické viry Vedoucí: Ing. Hana Hrbáčková tel.: imunologická vyšetření viz. žádanka na vyžádání tištěná žádanka virologická vyšetření viz. žádanka ( hepatitidy, atd. ) na vyžádání tištěná žádanka WB LB, parazitologické vyšetření stolice, toxoplasmóza, toxokaróza, viz žádanka na vyžádání tištěná žádanka identifikace stafylokoků, stanovení produkce toxinů identifikace streptokoků a enterokoků, typizace invazivních kmenů stanovení MIC multirezistentních kmenů, kmeny zasílané pro surveillance z hemokultur a závažných klinických materiálů konfirmační testy pro vyšetření syfilis ( primární záchyt reaktivního vzorku nebo vzorky od dispenzarizovaných pacientů ) identifikace méně běžných druhů salmonell identifikace méně běžných druhů neisserií konfirmace reaktivních vzorků konfirmace reaktivních vzorků konfirmace reaktivních vzorků SL020 A Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad příprava autovakcín inj. a p.o. za 12 z 19

13 Labem, laboratoř vakcín Ústí vedoucí: MUDr.Karola Haasová tel.: zaslaných kmenů Materiály těmto pracovištím odváží OLM dle potřeby. Po telefonické domluvě lze zajistit denně. 13 z 19

14 8. Ceník služeb ( orientační ) Zpracování vzorků je laboratoři hrazeno ze zdravotního pojištění na základě platných smluv se zdravotními pojišťovnami ( včetně dodatků pro pojištěnce EU a smluvní pojištěnce ) dle platného Sazebníku výkonů: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 228 MEDIA Úhrada vyšetření pro samoplátce: Při příjmu těchto vzorků pacient nejprve uhradí plnou cenu sérologických vyšetření nebo u bakteriologických vyšetření uhradí zálohu, která mu bude doúčtována s předáním výsledné zprávy. Záloha na bakteriologické vyšetření..500,00 Kč Výpis ze zdravotní dokumentace ( OPIS VÝSLEDKU ).100,00 Kč Orientační ceník základních vyšetření: STOLICE MOČ VÝTĚR z KRKU, NOSU VYŠETŘENÍ SPUTA STĚR z RÁNY, z KŮŽE, z UCHA, z OKA atd. Hrdlo děložní,pochva,uretra - výtěr Kultivace na kapavku Adeno/Rotaviry ve stolici Chlamydia ag. průkaz antigenu z výtěru nebo moči Helicobacter ag. průkaz antigenu ve stolici ASO LATEX TOXOPLASMA Průkaz hepatitidy B - HBsAg Průkaz hepatitidy A - protilátky EBV CMV LUES: TPHA - RPR Vyšetření HIV/AIDS Vyšetření na borreliózu Vyšetření na chlamydie - serologie 600,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 450,- Kč 450,- Kč 600,- Kč 350,- Kč 160,- Kč 150,- Kč 300,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 1 500,- Kč 230,- Kč 380,- Kč 1 650,- Kč 1 440,- Kč 150,- Kč 500,- Kč 2 000,- Kč 5 940,- Kč 14 z 19

15 Příloha č. 1 seznam akreditovaných SOP Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice K Nemocnici 1395, Hořovice Postupy vyšetření: Pořadové 1) číslo Přesný název postupu vyšetření /metody 1 Průkaz bakterií základním vyšetřením stolice metodou kultivace [ výtěr anální sliznice] 2 Mikroskopický průkaz vajíček roupů [ Vajíčka Enterobius vermicularis] 3 Průkaz bakterií a kvasinek základním semikvatitativním vyšetřením moči metodou kultivace [ moč ] 4 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z horních cest dýchacích metodou kultivace [ výtěr krk, výtěr nos ] 5 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z dolních cest dýchacích metodou kultivace a mikroskopie [ sputum, výtěr laryng,, BAL ] 6 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením hemokultury metodou kultivace v analyzátoru BACTEC [ hemokultura] 7 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením mozkomíšního moku metodou kultivace a mikroskopie [ mok ] 8 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z ran metodou kultivace[ stěr rána, stěr ucho, stěr punkce, stěr oko] 9 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením tekutých materiálů metodou kultivace a mikroskopie [ hnis, punktát, výpotek ] 10 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z urogenitálního traktu metodou kultivace a mikroskopie [ výtěr pochva, výtěr uretra, prostatický sekret, intrauterinní tělísko, MOP ] 11 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením pevných komponent metodou kultivace Identifikace postupu vyšetření /metody SOP S001 SOP S002 SOP S003 SOP S004 SOP S005 SOP S006 SOP S007 SOP - S008 SOP S009 SOP S010 SOP S011 Výtěr z rekta Předmět vyšetření Průhledná izolepa s otiskem análního otvoru na podložním sklíčku Moč Výtěr z krku a z nosu Sputum, laryngeální výtěr, BAL Hemokultury Mozkomíšní mok Stěry rána, stěr ucho, stěr punkce, stěr oko Hnis, punktát, výpotek Výtěr z pochvy nebo uretry, prostatický sekret, intrauterinní tělísko, MOP Tkáň, kanyla, katetr,implantát 15 z 19

16 Pořadové 1) číslo Přesný název postupu vyšetření /metody [ tkáň, kanyla, katetr, implantát] 12 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z prostředí metodou kultivace pro vyšetření nosokomiálních nákaz [ stěr ] 13 Stanovení citlivosti k antimikrobním látkám diskovou difusní metodou 14 Přímý průkaz antigenu Rotaviru/Adenoviru ve stolici imunochromatografickou metodou [ průkaz rotavirového antigenu, průkaz adenovirového antigenu ] 15 Vyšetření syfilis metodou makroskopické aglutinace (RPR) a metodou mikrohemaglutinace (TPHA) [RPR, TPHA ] 16 Vyšetření protilátek proti viru Epsteina Barrové (EBV) metodou ELISA [ IgM anti - EBV EA-D, IgG anti EBV EA-D, IgM anti EBV VCA, IgG anti EBV VCA, IgM anti EBV EBNA-1, IgG anti EBV EBNA-1 ] 17 Vyšetření protilátek proti cytomegaloviru (CMV) metodou ELISA [IgM anti CMV, IgG anti CMV ] 18 Vyšetření protilátek k borreliím metodou ELISA [IgM anti Borrelia afzelii, IgG anti Borrelia afzelii, IgM anti Borrelia garinii, IgG anti Borrelia garinii] 19 Vyšetření protilátek k chlamydiím metodou ELISA [ IgA anti Chlamydophila pneumoniae, IgM anti Chlamydophila pneumoniae, IgG anti Chlamydophila pneumoniae, IgA anti Chlamydia trachomatis, IgM anti Chlamydia trachomatis, IgG anti Chlamydia.trachomatis ] Identifikace postupu vyšetření /metody SOP S014 SOP S015 SOP S016 SOP S105 SOP S106 SOP S107 SOP S109 SOP S110 Předmět vyšetření Stěry z prostředí Bakteriální kmeny izolované z materiálů klinických vzorků Stolice Sérum Sérum Sérum Sérum Sérum 16 z 19

17 Příloha č. 2 vzor žádanky na vyšetření Každý materiál ( vzorek ) musí být doplněn řádně vyplněnou žádankou na vyšetření ( objednávkou ). Vzor A: tiskopis schválený VZP Kód pojišťovny IČP Datum a čas odběru ppoo žžaa dduuj jee Odbornost ddí ííl ll AA POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ K IČP Pacient Č.pojištěnce Základní diagnóza Adresa Ost.dg ATB: Čís.doklad Poř.č. pprroo vv eeddl ll ddí ííl ll BB IČP Odbornost Datum Kód Poč. Materiál a požadovaná vyšetření: důvod požadavku / doporučení: Dne: razítko a podpis požadujícího lékaře razítko a podpis laboratoře Vzor B: tiskopis LLM Hořovice Žádanka na laboratorní vyšetření BAKTERIOLOGIE Žádanka pro odběr setu hemokultur lze vyžádat v laboratoři nebo na Vzor C: tiskopis LLM Hořovice Žádanka na laboratorní vyšetření - SÉROLOGIE lze vyžádat v laboratoři nebo na Žádanky pro imunologické, virologické a parazitologické vyšetření lze také vyžádat v laboratoři nebo na 17 z 19

18 Příloha č. 3 vzor žádanky na schválení ATB VZOR Kód ZP ŽÁDANKA O SCHVÁLENÍ (POVOLENÍ) výkonu léčiva ZP ostatní Čís.schválení:.doplní LLM Předběžně dne:. Pro pacienta Čís.pojištěnce: Rč.. (zařízení) Příjmení a jméno pacienta IČ SK Kód XXXXX (např ) Název preparát a obsah ( např. AXETINE 750 mg ) Specifikace požadavku: Např.1. Profylaktické podání ( P ) dle dohody 2. Terapeutické podání ( T ) po konzultaci nebo dle výsledku kultivace Zdůvodnění: Např, 1.TEP coxae l.dx, S.c., 2. Pneumonie haemofilové etiologie dle antibiogramu 3. číslo diagnózy Počet provedení balení ks km Platnost do 2 ks 59 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l 333 ATB středisko Hořovice 069 RNDr. Věra Hásková Stanovisko revizního lékaře OP Z Dne: datum požadavku razítko oddělení a jmenovka a podpis lékaře razítko a podpis žadatele datum, razítko podpis na formulář DITID z 19

19 Příloha č. 4 postup pro odběr hemokultury ODBĚR HEMOKULTUR Indikace: septické a horečnaté stavy, endokarditidy a další chorobné ( septické ) stavy s předpokládanou bakteriémií a) tělesná teplota > 38 o C nebo < 36 o C b) tepová frekvence > 90/ min c) dechová frekvence > 20 / min nebo pa CO 2 < 32 torr d) leukocyty >12000 nebo < 4000 e) CRP > 10 mg/l Odběr: vždy nejméně 10 ml krve rozdělit do 2 nádobek: Modrobílý uzávěr ( aerobní ) + Oranžový uzávěr ( anaerobní ) ( u malých dětí nejméně 4 ml krve do lahvičky s růžovým uzávěrem ) na nádobce uvedeno jméno, datum a čas odběru ( identifikační štítek ne přes čárový kód!!!!! ) na řádně vyplněné žádance informace o času odběru, místě odběru, teplotě pacienta při odběru a času podání poslední dávky ATB ( název, dávkování ) Počet a načasování odběru hemokultur: při příjmu pacienta a před nasazením ATB nejméně 1 odběr dvou nádobek při ATB terapii: před aplikací další dávky nejméně 1 odběr dvou nádobek intermitentní bakteriémie 1.odběr na počátku teploty či třesavky 2.odběr pokud teplota stoupá pravidelně v určitou denní dobu, pak asi 1 hodinu před tímto vzestupem klinicky závažný stav 3x odběr v 30 minutovém intervalu ak. forma infekční endokarditidy 2 3x odběr během 2 až odin subak. forma infekční endokarditidy 3 5x odběr během 2 až 3 dnů Odběr nutno provést za aseptických podmínek! kůže se v místě vpichu očistí 70% alkoholem a otře se 1-2% jodovou tinkturou vhodné provést stěr v místě vpichu pro vyloučení případné kontaminace kožní mikroflórou a zaslat současně s hemokulturou ( připsat na průvodku k hemokultuře, ne novou žádanku!) po odstranění víčka není nutno ošetřit gumovou zátku lahvičky, pokud není kontaminována personálem po odběru a inokulaci do lahvičky se zátka již nepřelepuje! inokulovat lze i jiný tekutý materiál např. hnis a do laboratoře dodat i část v injekční stříkačce pro zhotovení preparátu ( vhodné při akutních operacích v nočních hodinách ) PO ODBĚRU NÁDOBKY IHNED TRANSPORTOVAT DO LABORATOŘE event. ponechat při pokojové teplotě Hemokultivační nádobky lze vyžádat na pracovišti OLM Hořovice 19 z 19

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice ( Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM )

Laboratorní příručka LLM Hořovice ( Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM ) Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice ( Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření Laboratoře Mikrochem a.s. Nezvalova 984/2, 77900 Olomouc http://www.michem.cz Infolinka: 800 101 141 Zdravotnická laboratoř č.8062 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO 15189

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1.4.2015 Vypracoval: Schválil: Garant dokumentu: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Drahomíra Rottenbornová, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Drahomíra

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 7 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart MUDr. Marián Medňanský MVDr. Václav Fejt primář (vyšetření č. 1-19, 50-53, 70-73, 100-112, 114, 116-119, 121-123, 129-133) lékař (vyšetření č. 1-19, 50-53,

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Obsah: Strana A/ Kultivační vyšetření... 3 Dýchací ústrojí horní cesty dýchací.. 3 Krk Nos Vedlejší dutiny nosní - punktát Vyšetření průkaz bordetel (pertuse)

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKBH Plzeň 2. OKBH Praha Italská 37, 121 43 Praha 2 3. OLM 4. Odběrové pracoviště Bor Přimdská 501, 348 02 Bor 5. Odběrové pracoviště Přeštice Sedláčkova 553, 334

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1.6.2016 Vypracoval: Schválil: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Šuchmanová, vedoucí Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň Garant dokumentu: vedoucí

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

SD 001 (související dokument)

SD 001 (související dokument) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Telefon: 371 408 202-4 Zelená linka: 800 800 770, 800 800 868 Vydání č.: 8, platnost od 1.6.2012 Vypracoval: Ing. Pelešková Zdeňka, MUDr.Rottenbornová Drahomíra,

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. vedoucí Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň. 17.listopadu 1, Plzeň

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. vedoucí Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň. 17.listopadu 1, Plzeň 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 20.7.2016 Vypracoval: Schválil: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Šuchmanová, vedoucí Oddělení lékařské mikrobiologie Plzeň

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s. strana : 1 z 31 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie (OKIM) LP č. 08 Platnost od: 25.03.2013 Počet stran: 31 Stran příloh: 0 Externí

Více

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Mikrobiologická laboratoř 2. Laboratoř alergologická a imunologická Krajní 25, 678 01 Blansko 3. Laboratoř alergologická, imunologická Stojanova 1366 a mikrobiologická

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce bakteriologie Bakteriologické vyšetření klinického materiálu mikroskopií a kultivací 1 stěr z kůže,stěr z kožní léze,výtěr z rány nebo tkáňového defektu,hnis,výpotek,punktát z patol.dutiny,drény,katetry,cévky,umělé

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 05 Datum vydání: 1. 12. 2014 Účinnost od: 1. 12. 2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Jana Valešová, Jitka Nejedlá MUDr. Pavel Havránek

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 1 0 0 9 3 6 1 IČZ smluvního ZZ 5 9 3 3 3 0 0 0 Číslo smlouvy 9 U 5 9 K 0 1 1 Název IČO Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l.p.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

Hlavní indikace mikrobiologických vyšetření a interpretace jejich výsledků

Hlavní indikace mikrobiologických vyšetření a interpretace jejich výsledků Horní cesty dýchací vyšetření hlavní indikace interpretace výsledků nejčastější chyby výtěru z krku Streptococcus pyogenes Kultivační vyšetření výtěru z krku pro surveillance v intenzivní péči Cílený kultivační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Mikrobiologické oddělení. Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1. Platnost od Výtisk č.:

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Mikrobiologické oddělení. Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1. Platnost od Výtisk č.: Název útvaru, kde jsou pořizovány řízené kopie: Výtisk č.: (číslo řízené kopie na útvaru) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1 Platnost od 01. 05. 2016 NZ_MO účinnost_01_05_16.doc Strana

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! MATERIÁL vyšetření zahrnuje co a jak odebrat 1. Zažívací ústrojí Manuál pro odběr primárních vzorků určení sérotypu

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika

Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/024/155 Infekce močových cest -

Více

Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05

Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05 Strana/celkem 1/25 Zpracoval dne 2013-03-05 IMUNOBACT s.r.o., Laboratoř klinické mikrobiologie Kamenická 566/42, Děčín II, 40501 Děčín www.imunobact.unas.cz L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A A.Obsah

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 06 Datum vydání: 17. 10. 2016 Účinnost od: 1. 11. 2016 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alice Kuchařová, Jana Valešová MUDr.

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Oddělení lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie Příloha č.4 Seznam mikrobiologických Obsah Dýchací cesty... 2 Močová soustava... 2 Trávicí soustava... 2 Pohlavní soustava... 2 Klinický materiál... 2 Odběry na kultivační vyšetření... 3 Chyby při odběru

Více