Laboratorní příručka LLM Hořovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka LLM Hořovice"

Transkript

1 Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO K Nemocnici 1395, Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci s LLM ) Provozní doba LLM Hořovice : Pondělí pátek: (příjem vzorků) sdělování výsledků, přítomnost lékaře Sobota: (příjem vzorků) sdělování výsledků, přítomnost lékaře 7:00 16:00 hodin 8: hodin 7:00 12:00 hodin 8:30 11:30 hodin Před použitím si ověřte platnost znění na vydání 13., Seznam kapitol: strana: 0. Úvodní strana 1 1. Obecné informace o laboratoří 2 2. Žádanka a označení materiálu 3 3. Doporučené odběrové soupravy 4 4. Seznam prováděných vyšetření pro přímou bakteriologickou diagnostiku Seznam prováděných vyšetření pro sérologickou diagnostiku Činnost antibiotického střediska Seznam smluvních laboratoří Ceník služeb 14 Příloha č. 1 seznam akreditovaných SOP Příloha č. 2 vzory žádanek 17 Příloha č. 3 vzor vyplnění žádanky o schválení ATB 18 Příloha č. 4 postup pro odběr hemokultur 19 1 z 19

2 1. Obecné informace o laboratoři Název organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ředitel: Ing. Pavel Bernáth Adresa organizace: Moskevská 15, Ústí nad Labem IČO DI CZ Bankovní spojení: ČNB ÚL /0710 Telefon: Fax: Název laboratoře: Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice IČZ IČP Vedoucí: RNDr. Věra Hásková Zástupce: MUDr. Bronislav Balkovský Miroslava Budínská manažér kvality Adresa: Telefon: Hořovice, K Nemocnici 1395 (areál nemocnice) přímá linka do kanceláře kancelář vedoucí laboratoře klinická laboratoř sérologická laboratoř řidič Horká linka: služební mobil Dr. Hásková pro ATB konzultace Laboratoř shromažďuje pouze informace nutné pro identifikaci vyšetření a ve vztahu k vyúčtování poskytnuté zdravotní péče v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. O ochraně osobních dat v platném znění a zajišťuje ochranu uložených informací před ztrátou a zneužitím. Veškeré stížnosti a reklamace lze podávat formou písemnou nebo ústní na výše uvedené kontakty. 2 z 19

3 2. Žádanka a označení materiálu!! Vzorek v neodpovídající odběrové soupravě nebude zpracován!! Základní požadavek laboratoře je vhodně vyplněná žádanka: žádanka ( průvodní list, průkaz na ošetření K VZP event. formulář z PC vzor na ) musí obsahovat čitelné informace: jméno a příjmení pacienta rodné číslo /č.pojištěnce, pohlaví ( nelze-li určit z č.p. ) event. číslo pojištění s datem narození pacienta adresu (i přechodnou) pacienta zdravotní pojišťovnu nebo: výrazně označeno, že se jedná o samoplátce (uvedena informace, jak bude provedena úhrada lze v hotovosti v LLM Hořovice event. po tel. domluvě fakturou) výrazně označeno, že se jedná o smluvního pojištěnce ZP ev pojištěnce EU ( uvedeno číslo pojistné smlouvy nebo dodány kopie nutných dokladů ) datum a hodinu odběru ( při odběru hemokultury i teplota event.čas podání ATB a jaké) a identifikaci odebírajícího pracovníka (podpis ) identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP) vč. odbornosti a jmenovka, podpis lékaře požadující vyšetření a telefon popis materiálu ( nestačí uvést punktát, ale nutno označit tkáňový původ - hrudní, kolenní atd. ) a požadované vyšetření, event. informaci o zahájené ATB terapii (vždy po odběru materiálu pro kultivační vyšetření ), o již dříve zjištěné pozitivitě pacienta ( HBsAg, TPHA, salmonela, kampylobakter, MRSA atd.) nebo jedná-li se o vyšetření pacienta v kontaktu s infekčním onemocněním ( nutno uvést jméno nemocného a sledované etiologické agens), u sérologických vyšetření nutno uvést datum prvních klinických příznaků s popisem, např. kdy přisátí klíštěte ev. hodnotu biochemických vyšetření zánětlivých markerů ) pro hodnocení vyšetření event. k doporučení pro další vyšetření pro diferenciální diagnostiku klinického stavu pacienta materiál vždy s žádankou (průvodním listem) a čitelně označen jméno a příjmení pacienta rok narození popis materiálu ( u hemokultur vč. času odběru a NEPŘELEPOVAT identifikační štítek) Označení STATIM lze použít pouze pro vyšetření CRP Výsledek bude předán do 30 minut pacientovi nebo sdělen telefonicky ( pokud je uveden Ω ) ošetřujícímu lékaři Po telefonické konzultaci lze na žádance označit další požadovaná vyšetření dle LP s následným dodání nové žádanky na doobjednané metody. Konfirmace výsledku z NRL nebo podrobná identifikace bude předána v kopii ošetřujícímu lékaři ihned po obdržení 3 z 19

4 3. Doporučené odběrové soupravy Pracovníci provádějící odběry primárních vzorků mají povinnost identifikovat pacienta a získat jejich informovaný souhlas k odběru Odběry pro přímou bakteriologickou diagnostiku Předpokladem správných výsledků bakteriologického vyšetření a stanovení etiologie infekčního procesu s následným doporučením antimikrobiální terapie a protiepidemických opatření je správný odběr materiálu odpovídající odběrovou soupravou a včasným dodáním do laboratoře. Doporučené odběrové soupravy: odběr moči: sterilní zkumavka, kontejner odběr pro vyšetření dle Grahama( průkaz přítomnosti vajíček roupů): otisk průhledné izolepy análního otvoru na podložním sklíčku výtěr stolice, výtěry z krku, nosu, tonsil, ze spojivkového vaku, z ucha, z pochvy, z kůže a ran: suchý tampon na plastové nebo dřevěné tyčince vložen do sterilní zkumavky lépe s transportní půdou např. Amies odběr stolice pro průkaz antigenů: stolice velikosti lískového oříšku do kontejneru se šroubovacím uzávěrem odběr sputa: sterilní kontejner odběr z hrtanu (laryngu): navlhčený tampon na kovové tyčince (drát) vložen do sterilní zkumavky lépe s transportní půdou např. Amies odběr mozkomíšního moku: sterilní zkumavka odběr punktátů, výpotků, hnisů: aseptický odběr ve sterilní zkumavce lépe v injekční stříkačce s jehlou vpíchnutou do sterilní gumové zátky, aby bylo zabráněno přístupu vzduchu k materiálu odběr žaludeční nebo dvanáctníkové šťávy, zvratků a podobně: sondou do sterilní zkumavky, kontejneru rozměrnější materiál odebraný při operacích: sterilní kontejner, Petriho miska ( nejlépe po dohodě s laboratoří ) odběry při pitvách: suchý tampon na plastové nebo dřevěné tyčince vložen do sterilní zkumavky nebo materiál vložen do sterilního kontejneru, Petriho misky ( nejlépe po dohodě s laboratoří ) odběr krve pro hemokultivaci při sepsi: asepticky odebráno 10 ml krve v hemokultivačních nádobkách, které lze vyzvednout v laboratoři ( Příloha č. 4 ) odběr pro průkaz antigenu Chlamydia sp.: suchý tampon na plastové nebo kovové tyčince vložen do sterilní zkumavky odběr kanyl, katetrů, apod.: asepticky se odstřihne distální část do suché sterilní zkumavky 3.2. Odběry pro sérologickou diagnostiku aseptický odběr 7 10 ml srážlivé krve z loketní žíly do krevní (Wassermannovy) zkumavky nebo sérum ve zkumavce Poznámky: 4 z 19

5 4. Seznam prováděných vyšetření pro přímou bakteriologickou diagnostiku Legenda k tabulce: - materiál: popis a zpracování provedeno dle akreditovaného SOP (Standardní operační postup) - odběr: stručný popis odběru vzorku - transport: podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15-30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2-8º C ) - uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře Č (čas): maximální délka uchování ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15-30º C ) CHT ( chladničková teplota: 2-8º C ) - referenční meze: nejsou v bakteriologii stanoveny Klinicky významný nález: izolace patogenního kmene se stanovením antibiogramu even. podléhajícího hlášení KHS z důvodu epidemiologického - doba odezvy: doba sdělení výsledku N nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) P průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) Poznámky: 5 z 19

6 materiál: odběr: transport: uchování: klinicky významný nález: doba odezvy: Poznámka event. doporučení: výtěr z rekta SOP S001 lepex SOP S002 moč SOP S003 krk a nos vyšetření HCD SOP S004 laryngeální výtěr SOP S005 sputum vyšetření DCD SOP S005 tampónem se provádí výtěr z rekta šroubovitým pohybem bez násilí tak daleko, až se povrch vatového tampónu zbarví stolicí a vloží se do transportního média sklíčko s nalepenou průhlednou lepící páskou otisknutou v okolí rekta střední proud ranní moči cévkovaná moč uvést na žádance moč z permanentního katétru uvést na žádance odběr z nefrostomie uvést na žádance výtěr z krku ( patrové oblouky, tonsily, hltan ) na lačno hluboký výtěr z nosu předoperační vyšetření na MRSA uvést na žádance výtěr navlhčeným tamponem na kovové tyčince (drát),který se ohne o okraj zkumavky a je zaveden nad hrtanovou záklopku (epiglotitis ) bez dotyku sliznice a pacient je vyzván, aby zakašlal sputum získané vykašláním bronchoskopicky získaný aspirát výtěr z tracheotomie BAL CHT CHT CHT CHT salmonela shigela kampylobacter Staphylococcus aureus patogenní E.coli patogenní vibria Yersinia sp. Mikroskopický průkaz vajíček roupa dětského Patogen v množství 10 5 a více v 1ml moči je signifikantní bakteriurie. Patogen v množství 10 4 v 1 ml moči je fyziologický nález u žen, suspektní u mužů, malých dětí, v graviditě, při riziku pyelonefritidy a abscesu ledviny. Četná bakteriální flóra není validním výsledkem. Streptococcus pyogenes Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 6dní N i 1 den 1 den 4 dny 4 dny 4 dny 4 dny Nález střevního patogena je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Pro průkaz Yersinia sp. nutno 2.odběrový tampon Na žádance nutno vyznačit: * jméno pacienta a sledované agens při vyšetření kontaktů * návrat z exotických zemí * důvod pro vyšetření Clostridium difficile Odběr je vhodné provádět ráno Při akutní pyelonefritidě je vhodný odběr hemokultur Cílený kultivační průkaz vzácných patogenů nutno vyznačit na žádance např. Bordetella per. / parapertusis Neisseria meningitidis Tento odběr je kontraindikován při epiglotitidě! Odběr ráno na lačno- možná kontaminace ústní florou event. potravinami 6 z 19

7 materiál: odběr: transport: uchování: klinicky významný nález: doba odezvy: poznámka: hemo kultivace SOP S006 likvor SOP S007 stěry SOP S008 aseptická venepunkce ( + stěr z místa vpichu ) odběr z cévního katétru likvor odebraný asepticky lumbální punkcí stěr z kožní leze výtěr ze spojivkového vaku výtěr ze zevního zvukovodu z rány (lépe 37 o C) Pře dat ihned po odběr u Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta. Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta. Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní 10dní 10dní 4 dny Pozitivní nález ihned telefonicky sdělen lékaři. Mikroskopie hlášena ihned po provedení tekutý materiál SOP S009 žluč punkcí nebo peroperačně, při ERCP obsah abscesů obsah získaný punkcí výpotku Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7dní Mikroskopie hlášena ihned po provedení urogeni - tální trakt mužů SOP S010 výtěr z uretry po masáži prostaty prostatický sekret Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní Vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea a kvasinky nutno vyznačit na žádance urogeni - tální trakt žen SOP S010 vaginální výtěr výtěr z děložního hrdla sekret z Bartholinské žlázy tekutina z adnex intrauterinní tělísko (IVD) pro anaerobní kultivaci injekční stříkačka Mikroskopie hlášena ihned po provedení Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní Vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoea a kvasinky nutno vyznačit na žádance pevné kompo nenty SOP S011 kanyla drén tkáň vždy v suché sterilní nádobce Nález mikroba nutno posoudit dle klinického stavu pacienta 7 dní 7 z 19

8 materiál: odběr: transport: uchování: klinicky významný nález: doba odezvy: Poznámka event. doporučení: stěry pro kontrolu venepunkce SOP S013 1) stěry z prostředí SOP S014 stanovení citlivosti SOP S015 Průkaz antigenu Rotavirus /Adenovirus ve stolici SOP S016 Průkaz antigenu Helicobacter pylori ve stolici SOP S017 1) Průkaz antigenu Chlamydia v moči a urogenitálních vzorcích SOP S018 1) Průkaz antigenu Streptococcus pneumonie Legionella sp. v moči a likvoru SOP S019 1) Průkaz antigenu a toxinu Clostridium difficile ve stolici SOP S020 1) Průkaz antigenu Norovirus ve stolici 1) stěr tamponem na plastové tyčince provedený po dezinfekci kůže před venepunkcí stěr tamponem na plastové tyčince v transportním médiu (pro kontrolu nozokomiálních infekcí ) bakteriální kmeny izolované při kultivaci stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku moč, výtěr z uretry suchý tampon - - moč, likvor stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku stolice v lahvičce se šroubovacím uzávěrem velikosti lískového oříšku 1) neakreditovaná metoda Nejsou 7 dní Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. Pozitivní nález je ihned telefonicky sdělen. 7 dny 9 dní od od od od od od od od od od od od Každý nález nutno hodnotit jako nedostatečná dezinfekce. Každý nález nutno hodnotit vzhledem k dané situaci Pozitivní průkaz antigenu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Pozitivní průkaz antigenu/toxinu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) Pozitivní průkaz antigenu je hlášeno ÚP KHS ( ID 058 ) 8 z 19

9 5. Seznam prováděných vyšetření pro sérologickou diagnostiku Legenda k tabulce: - materiál: vzorek krev je zpracováno dle akreditované SOP ( Standardní operační postup ) - odběr: venepunkcí odebraná srážlivá krev na lačno do plastové zkumavky např.dispolab červený uzávěr v množství 5 10 ml nebo 1 2 ml séra hemolytické a chylozní sérum může ovlivnit výsledek - transport: podmínky transportu Č (čas): maximální délka transportu ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15-30º C ), CHT ( chladničková teplota: 2-8º C ) - uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře Č (čas): maximální délka uchování ( h hodiny, m minuty ) T (teplota): ( pokojová teplota : 15-30º C ), CHT ( chladničková teplota: 2-8º C ) - referenční meze: jsou pomocné údaje a nutno je hodnotit ve vztahu ke klinickému stavu pacienta - doba odezvy: doba sdělení výsledku N nejkratší čas pro sdělení konečného výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny ) P průměrný časový interval pro sdělení výsledku od dodání do laboratoře ( d dny, h hodiny )!!! zbytek séra je uchováván 14 dní po závěrečném zhodnocení!!! ( v této době lze telefonicky požadovat další vyšetření a je nutno dodat novou žádanku pro doobjednané metody) vyšetření / metoda: transport: uchování: referenční meze: ASLO - kvalitativní stanovení antistreptolysinu O metodou makroskopické aglutinace SOP S101 1) /CHT 24h CHT POZITIVNÍ ( > 200 IU/ml ) NEGATIVNÍ ( < 200 IU/ml ) doba odezvy: 48 h poznámka: chylózní sérum nelze vyšetřit Borrelie ( LB) stanovení protilátek metodou ELISA B.afzelii IgM, IgG B.garinii IgM, IgG SOP S109 /CHT 24 CHT Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní 1-2x týdně hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje kdy přisátí klíštěte, kožní projevy, uvedená terapie 9 z 19

10 vyšetření / metoda: transport: uchování: referenční meze: CRP kvantitativní stanovení C-reaktivního proteinu imunoturbidimetrickou metodou na analyzátoru QUIK read SOP S103 1) CMV cytomegalovirus stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA SOP S107 /CHT /CHT 24h CHT 24h CHT > 10 mg/l pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní doba odezvy: 1 h 1 2x týdně poznámka: chylózní sérum nelze vyšetřit hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje od kdy klinické příznaky a jaké EBV virus Epstein-Barrové stanovení protilátek EA IgM a IgG, VCA IgM a IgG a EBNA-1 IgM a IgG metodou ELISA SOP S106 Chlamydie stanovení protilátek metodou ELISA Ch.pneumoniae IgA, IgM a IgG Ch.trachomatis IgA,IgM a IgG SOP S110 RF ( LATEX ) kvalitativní stanovení revmatoidního faktoru metodou makroskopické aglutinace SOP S102 1) Treponema pallidum RPR nespecifická reakce makroskopickou aglutinací TPHA specifická reakce hemaglutinací SOP S105 /CHT /CHT /CHT /CHT 24h CHT 24h CHT 24h CHT 24h CHT Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní Index pozitivity ( IP ): IP < 0,9 negativní IP 0,9 až 1,1 hraniční IP >1,1 pozitivní POZITIVNÍ ( > 30 IU/ml ) NEGATIVNÍ ( < 30 IU/ml ) negativní nález reaktivní vzorek 1 2x týdně 1 2x týdně 48 h hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek Nutno uvést klinické údaje od kdy klinické příznaky a jaké hemolytické a chylózní sérum ovlivní výsledek chylózní sérum nelze vyšetřit Reaktivní vzorek je zaslán k ověření do NRL pro diagnostiku syfilis Poznámky: Při odběru 5 10 ml krve lze z jedné zkumavky požadovat na 1 žádance uvedená vyšetření: 1. ASLO, Latex, CRP, LB, chlamýdie 2. EBV, CMV, LB 3. BWR ( LUES ) 10 z 19

11 6. Činnost Antibiotického střediska AS pro kontrolu používání a spotřeby antibiotik 6.1. Vyšetřování citlivosti bakteriálních kmenů k antimikrobním preparátům ( ATB ) kvalitativní metodou ( diskovou ) ke stanoveným sestavám ATB dle klinické diagnózy a charakteru vzorku stanovení produkce betalaktamáz u vybraných bakteriálních kmenů identifikace problematických bakteriálních kmenů( MRSA, VRE atd. ) 6.2. Zpracování přehledů rezistence nozokomiálních a komunitních bakteriálních kmenů k ATB v berounském regionu ( pro region, nemocnici Beroun a Hořovice a pro jednotlivá lůžková oddělení ) 6.3. Konzultace k ATB terapii 6.4. Semináře k ATB terapii pro praktické lékaře a pediatry pro lékaře lůžkových oddělení 6.5. Schvalování vázaných ATB pro berounský region s následnými přehledy o spotřebě 6.6. Spolupráce se ZP ohledně spotřeby ATB preparátů 6.7. Kontrola sterility prostředí - kontroly jsou prováděny ve spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí a ve spolupráci s pracovníky epidemiologického oddělení ÚP Beroun KHS Praha 6.8. Kontrola sterility terapeutických a diagnostických pomůcek - ve spolupráci s pracovníky epidemiologického oddělení ÚP Beroun KHS Praha 6.9. Kontrola sterility venepunkce ( HTS ) 11 z 19

12 7. Seznam smluvních laboratoří A smluvní laboratoř: provádějící vyšetření, která doplňují výsledek LLM - konfirmace, LLM dodává vzorky k vyšetření, která sama neprovádí označení: název: prováděná vyšetření: SL001 - A SL002 - A SL003 - A SL004 - A Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení imunologie Praha vedoucí: Mgr.Jana Ledvinková tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení virologie vedoucí: Mgr. Naděžda Sojková tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení parazitologie, mykologie a TBC Praha vedoucí: RNDr. Zuzana Hůzová tel.: Laboratoře Budějovická k.s. odd.autovakcín MUDr. Hana Voříšková tel.: , 112 imunologická vyšetření viz. žádanka na vyžádání tištěná žádanka virologická vyšetření viz. žádanka ( hepatitidy, atd. ) na vyžádání tištěná žádanka WB LB, parazitologické vyšetření stolice, toxoplasmóza, toxokaróza, viz žádanka na vyžádání tištěná žádanka příprava inj. a p.o. autovakcín ze zaslaných kmenů SL005 A SL006 A SL007 A SL008 A SL009 A SL010 A SL011 A SZÚ Praha, NRL pro stafylokoky vedoucí: RNDr. Petr Petráš, CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro streptokoky vedoucí: MUDr. Jana Kozáková tel.: SZÚ Praha, NRL pro ATB vedoucí: Mgr.Vladislav Jakubů tel.: SZÚ Praha, NRL pro dg. syfilis vedoucí: MUDr. Hana Zákoucká tel.: SZÚ Praha, NRL pro salmonelly vedoucí: MUDr. Daniela Dědičová,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro neisserie vedoucí: MUDr. Pavla Křížová,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro hepatitidy vedoucí:rndr. Vratislav Němeček,CSc. tel.: identifikace stafylokoků, stanovení produkce toxinů identifikace streptokoků a enterokoků, typizace invazivních kmenů stanovení MIC multirezistentních kmenů, kmeny zasílané pro surveillance z hemokultur a závažných klinických materiálů konfirmační testy pro vyšetření syfilis ( primární záchyt reaktivního vzorku nebo vzorky od dispenzarizovaných pacientů ) identifikace méně běžných druhů salmonell identifikace méně běžných druhů neisserií konfirmace reaktivních vzorků 12 z 19

13 SL012 A SL013 A SZÚ Praha, NRL pro lymeské borreliózy vedoucí: RNDr. Petr Kodym,CSc. tel.: SZÚ Praha, NRL pro herpetické viry Vedoucí: Ing. Hana Hrbáčková tel.: konfirmace reaktivních vzorků konfirmace reaktivních vzorků Materiály těmto pracovištím odváží auto LLM dle potřeby. Po telefonické domluvě lze zajistit denně. 13 z 19

14 8. Ceník služeb ( orientační ) Zpracování vzorků je laboratoři hrazeno ze zdravotního pojištění na základě platných smluv se zdravotními pojišťovnami ( včetně dodatků pro pojištěnce EU a smluvní pojištěnce ) dle platného Sazebníku výkonů: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 Vojenská zdravotní pojišťovna 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 211 Zdravotní pojišťovna MV ČR 228 MEDIA Úhrada vyšetření pro samoplátce: Při příjmu těchto vzorků pacient nejprve uhradí plnou cenu sérologických vyšetření nebo u bakteriologických vyšetření uhradí zálohu, která mu bude doúčtována s předáním výsledné zprávy. Záloha na bakteriologické vyšetření..500,00 Kč Výpis ze zdravotní dokumentace ( OPIS VÝSLEDKU ).100,00 Kč Orientační ceník základních vyšetření: STOLICE MOČ VÝTĚR z KRKU, NOSU VYŠETŘENÍ SPUTA STĚR z RÁNY, z KŮŽE, z UCHA, z OKA atd. Hrdlo děložní,pochva,uretra - výtěr Kultivace na kapavku Adeno/Rotaviry ve stolici Chlamydia ag. průkaz antigenu z výtěru nebo moči Helicobacter ag. průkaz antigenu ve stolici ASO LATEX CRP TOXOPLASMA Průkaz hepatitidy B - HBsAg Průkaz hepatitidy A - protilátky EBV CMV LUES: TPHA - RPR Vyšetření HIV/AIDS Vyšetření na borreliózu Vyšetření na chlamydie - serologie 600,- Kč 300,- Kč 300,- Kč 450,- Kč 450,- Kč 600,- Kč 350,- Kč 160,- Kč 150,- Kč 300,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 1 500,- Kč 230,- Kč 380,- Kč 1 650,- Kč 1 440,- Kč 150,- Kč 500,- Kč 2 000,- Kč 5 940,- Kč 14 z 19

15 Příloha č. 1 seznam akreditovaných SOP Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice K Nemocnici 1395, Hořovice Postupy vyšetření: Pořadové 1) číslo Přesný název postupu vyšetření /metody 1 Průkaz bakterií základním vyšetřením stolice metodou kultivace [ výtěr anální sliznice] 2 Mikroskopický průkaz vajíček roupů [ Vajíčka Enterobius vermicularis] 3 Průkaz bakterií a kvasinek základním semikvatitativním vyšetřením moči metodou kultivace [ moč ] 4 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z horních cest dýchacích metodou kultivace [ výtěr krk, výtěr nos ] 5 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z dolních cest dýchacích metodou kultivace a mikroskopie [ sputum, výtěr laryng,, BAL ] 6 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením hemokultury metodou kultivace v analyzátoru BACTEC [ hemokultura] 7 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením mozkomíšního moku metodou kultivace a mikroskopie [ mok ] 8 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z ran metodou kultivace[ stěr rána, stěr ucho, stěr punkce, stěr oko] 9 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením tekutých materiálů metodou kultivace a mikroskopie [ hnis, punktát, výpotek ] 10 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením z urogenitálního traktu metodou kultivace a mikroskopie [ výtěr pochva, výtěr uretra, prostatický sekret, intrauterinní tělísko, MOP ] 11 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením pevných komponent metodou kultivace Identifikace postupu vyšetření /metody SOP S001 SOP S002 SOP S003 SOP S004 SOP S005 SOP S006 SOP S007 SOP - S008 SOP S009 SOP S010 SOP S011 Výtěr z rekta Předmět vyšetření Průhledná izolepa s otiskem análního otvoru na podložním sklíčku Moč Výtěr z krku a z nosu Sputum, laryngeální výtěr, BAL Hemokultury Mozkomíšní mok Stěry rána, stěr ucho, stěr punkce, stěr oko Hnis, punktát, výpotek Výtěr z pochvy nebo uretry, prostatický sekret, intrauterinní tělísko, MOP Tkáň, kanyla, katetr,implantát 15 z 19

16 Pořadové 1) číslo Přesný název postupu vyšetření /metody [ tkáň, kanyla, katetr, implantát] 12 Průkaz bakterií a kvasinek základním vyšetřením stěrů z prostředí metodou kultivace pro vyšetření nosokomiálních nákaz [ stěr ] 13 Stanovení citlivosti k antimikrobním látkám diskovou difusní metodou 14 Přímý průkaz antigenu Rotaviru/Adenoviru ve stolici imunochromatografickou metodou [ průkaz rotavirového antigenu, průkaz adenovirového antigenu ] 15 Vyšetření syfilis metodou makroskopické aglutinace (RPR) a metodou mikrohemaglutinace (TPHA) [RPR, TPHA ] 16 Vyšetření protilátek proti viru Epsteina Barrové (EBV) metodou ELISA [ IgM anti - EBV EA-D, IgG anti EBV EA-D, IgM anti EBV VCA, IgG anti EBV VCA, IgM anti EBV EBNA-1, IgG anti EBV EBNA-1 ] 17 Vyšetření protilátek proti cytomegaloviru (CMV) metodou ELISA [IgM anti CMV, IgG anti CMV ] 18 Vyšetření protilátek k borreliím metodou ELISA [IgM anti Borrelia afzelii, IgG anti Borrelia afzelii, IgM anti Borrelia garinii, IgG anti Borrelia garinii] 19 Vyšetření protilátek k chlamydiím metodou ELISA [ IgA anti Chlamydophila pneumoniae, IgM anti Chlamydophila pneumoniae, IgG anti Chlamydophila pneumoniae, IgA anti Chlamydia trachomatis, IgM anti Chlamydia trachomatis, IgG anti Chlamydia.trachomatis ] Identifikace postupu vyšetření /metody SOP S014 SOP S015 SOP S016 SOP S105 SOP S106 SOP S107 SOP S109 SOP S110 Předmět vyšetření Stěry z prostředí Bakteriální kmeny izolované z materiálů klinických vzorků Stolice Sérum Sérum Sérum Sérum Sérum 16 z 19

17 Příloha č. 2 vzor žádanky na vyšetření Každý materiál ( vzorek ) musí být doplněn řádně vyplněnou žádankou na vyšetření ( objednávkou ). Vzor A: tiskopis schválený VZP Kód pojišťovny IČP ppoo žžaa dduuj jee Odbornost ddí ííl ll AA Datum a čas odběru POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ K IČP Pacient Č.pojištěnce Základní diagnóza Adresa Ost.dg ATB: Čís.doklad Poř.č. pprroo vv eeddl ll ddí ííl ll BB IČP Odbornost Datum Kód Poč. Materiál a požadovaná vyšetření: důvod požadavku / doporučení: Dne: razítko a podpis požadujícího lékaře razítko a podpis laboratoře Vzor B: tiskopis LLM Hořovice Žádanka na laboratorní vyšetření BAKTERIOLOGIE Žádanka pro odběr setu hemokultur lze vyžádat v laboratoři nebo na Vzor C: tiskopis LLM Hořovice Žádanka na laboratorní vyšetření - SÉROLOGIE lze vyžádat v laboratoři nebo na Žádanky pro imunologické, virologické a parazitologické vyšetření lze také vyžádat v laboratoři nebo na 17 z 19

18 Příloha č. 3 vzor žádanky na schválení ATB VZOR Kód ZP ŽÁDANKA O SCHVÁLENÍ (POVOLENÍ) výkonu léčiva ZP ostatní Čís.schválení:.doplní LLM Předběžně dne:. Pro pacienta Čís.pojištěnce: Rč.. (zařízení) Příjmení a jméno pacienta IČ SK Kód XXXXX (např ) Název preparát a obsah ( např. AXETINE 750 mg ) Specifikace požadavku: Např.1. Profylaktické podání ( P ) dle dohody 2. Terapeutické podání ( T ) po konzultaci nebo dle výsledku kultivace Zdůvodnění: Např, 1.TEP coxae l.dx, S.c., 2. Pneumonie haemofilové etiologie dle antibiogramu 3. číslo diagnózy Počet provedení balení ks km Platnost do 2 ks 59 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n.l 333 ATB středisko Hořovice 069 RNDr. Věra Hásková Stanovisko revizního lékaře OP Z Dne: datum požadavku razítko oddělení a jmenovka a podpis lékaře razítko a podpis žadatele datum, razítko podpis na formulář DITID z 19

19 Příloha č. 4 postup pro odběr hemokultury ODBĚR HEMOKULTUR Indikace: septické a horečnaté stavy, endokarditidy a další chorobné ( septické ) stavy s předpokládanou bakteriémií a) tělesná teplota > 38 o C nebo < 36 o C b) tepová frekvence > 90/ min c) dechová frekvence > 20 / min nebo pa CO 2 < 32 torr d) leukocyty >12000 nebo < 4000 e) CRP > 10 mg/l Odběr: vždy nejméně 10 ml krve rozdělit do 2 nádobek: Modrobílý uzávěr ( aerobní ) + Oranžový uzávěr ( anaerobní ) ( u malých dětí nejméně 4 ml krve do lahvičky s růžovým uzávěrem ) na nádobce uvedeno jméno, datum a čas odběru ( identifikační štítek ne přes čárový kód!!!!! ) na řádně vyplněné žádance informace o času odběru, místě odběru, teplotě pacienta při odběru a času podání poslední dávky ATB ( název, dávkování ) Počet a načasování odběru hemokultur: při příjmu pacienta a před nasazením ATB nejméně 1 odběr dvou nádobek při ATB terapii: před aplikací další dávky nejméně 1 odběr dvou nádobek intermitentní bakteriémie 1.odběr na počátku teploty či třesavky 2.odběr pokud teplota stoupá pravidelně v určitou denní dobu, pak asi 1 hodinu před tímto vzestupem klinicky závažný stav 3x odběr v 30 minutovém intervalu ak. forma infekční endokarditidy 2 3x odběr během 2 až odin subak. forma infekční endokarditidy 3 5x odběr během 2 až 3 dnů Odběr nutno provést za aseptických podmínek! kůže se v místě vpichu očistí 70% alkoholem a otře se 1-2% jodovou tinkturou vhodné provést stěr v místě vpichu pro vyloučení případné kontaminace kožní mikroflórou a zaslat současně s hemokulturou ( připsat na průvodku k hemokultuře, ne novou žádanku!) po odstranění víčka není nutno ošetřit gumovou zátku lahvičky, pokud není kontaminována personálem po odběru a inokulaci do lahvičky se zátka již nepřelepuje! inokulovat lze i jiný tekutý materiál např. hnis a do laboratoře dodat i část v injekční stříkačce pro zhotovení preparátu ( vhodné při akutních operacích v nočních hodinách ) PO ODBĚRU NÁDOBKY IHNED TRANSPORTOVAT DO LABORATOŘE event. ponechat při pokojové teplotě Hemokultivační nádobky lze vyžádat na pracovištích LLM Hořovice v nejnutnějším množství ( zpravidla max 6 ks na oddělení )! 19 z 19

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Miroslav Votava Petr Ondrovčík Brno 2002 Miroslav Votava, Petr Ondrovčík, 1998 ISBN 80-210-1805-4 1 OBSAH Úvod (M.

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií MUDr. Dana Hrubá VIDIA-DIAGNOSTIKA Poliklinika Černý Most, Praha 9 hruba@vidia-diagnostika.cz Onemocnění u lidí způsobovaná chlamydiemi Druh chlamydií Sérotypy

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie 3 Stránka 1 z 24 Vydání č.: 1 Revize č.: 0 Číslo/počet výtisku: 1/E Soubor: PC Laboratoř biochemie Laboratoř Hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0

Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Skladba Informačního bulletinu KMIL č.4. 2004 ver.0 Zprávy odborných společností Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Zápis ze 4. schůze výboru konané dne 1.6.2004-14. Kongres ECCMID Praha

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Problematika chlamydiových infekcí. L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Problematika chlamydiových infekcí L. Petroušová, L. Hozáková Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava Chlamydie G negativní bakterie Obligátní intracelulární parazit 2 fázový životní cyklus: 1. fáze:

Více

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha Typ dokumentace: Verze: 10 Autor (jméno, podpis): chválil (jméno, podpis): Veřejná Platnost od: 1.3.2015 Výtisk číslo: 1 Jiné informace: Mgr. Pavel Nezbeda, vedoucí laboratoře MUDr. Petr Podroužek, Cc.,

Více

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 473/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza?

Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? Antifosfolipidový syndrom nebo neuroborelióza? I. Stiborová a kol. Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 29. 11. 2010 přijata na rizikové těhotenství MN Grav. 29

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně Enviromentální mastitidy 1 Ο Kontagiosní mastitidy Klinická mastitida 2 Subklinická mastitida Mastitidní mléko pod mikroskopem Bakterie Kontagiosní

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více