Laboratorní příručka. Účinnost od : Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,"

Transkript

1 Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Rozdělovník lékař, vedoucí lékař, vrchní sestra, staniční sestra, porodní asistentka, všeobecná sestra, zdrav.asistent Role Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracoval RNDr.Marie Boháčková Přezkoumal MUDr.Zdenka Hronová Schválil RNDr.Marie Boháčková OBSAH : Verze 06 Strana 1 (celkem 25)

2 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ KONTAKT PRACOVNÍ DOBA A PROVOZNÍ DOBA NA OKM UMÍSTĚNÍ LABORATOŘE CHARAKTERISTIKA LABORATOŘE SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ: ŽÁDANKA BIOLOGICKÝ MATERIÁL OBECNÉ ZÁSADY ODBĚRU, DOPORUČENÉ ODBĚROVÉ SOUPRAVY, ULOŽENÍ A TRANSPORT Odběry pro přímou bakteriologickou diagnostiku Odběry pro serologickou diagnostiku BEZPEČNOST PŘI ODBĚRU A ZACHÁZENÍ SE VZORKY ULOŽENÍ VZORKŮ V OKM PO ZPRACOVÁNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PRO PŘÍMOU BAKTERIOLOGICKOU DIAGNOSTIKU SEZNAM VYŠETŘENÍ PRO SEROLOGICKÉ A MOLEKULÁRNĚ DIAGNOSTICKÉ METODY HARMONOGRAM SEROLOGICKÝCH A MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝCH METOD DOPRAVA MATERIÁLU NA ODDĚLENÍ PŘÍJEM VZORKŮ DŮVODY K ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU POSTUP PŘI NESPRÁVNÉ IDENTIFIKACI ŽÁDANKY NEBO VZORKU VYŠETŘENÍ SMLUVNÍMI LABORATOŘEMI VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLÁŠENÍ NÁLEZŮ V KLINICKY ZÁVAŽNÉM MATERIÁLU FORMY A OBSAH VYDÁVÁNÝCH VÝSLEDKŮ TELEFONICKÉ HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZMĚNY VÝSLEDKŮ A NÁLEZŮ INTERVALY OD DODÁNÍ VZORKU K VYDÁNÍ VÝSLEDKU- TAT TURAROUNDTIME STÍŽNOSTI A PODNĚTY OD KLIENTŮ LÉKAŘŮ A PACIENTŮ OSTATNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY KONZULTAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH ODBĚROVÝCH SOUPRAV PŘÍLOHY Č.1 NABÍDKA VYŠETŘENÍ PRO ELEKTRONICKOU ŽÁDANKU POUZE PRO POUŽITÍ V NIS Č.2 ŽÁDANKA PRO EXTERNÍ DODAVATELE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU Č.3 ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKŮ OKM Č.4 SEZNAM KÓDŮ NASMLOUVANÝCH POJIŠŤOVNAMI Č.5 SEZNAM PŘÍSTROJŮ NA OKM Č.6 HLAVNÍ INDIKACE MIKROBIOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ A INTERPRETACE JEJICH VÝSLEDKŮ Č.7 CENÍK PRO VETERINÁRNÍ VYŠETŘENÍ Verze 06 Strana 2 (celkem 25)

3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE, A.S. Verze 06 Strana 3 (celkem 25)

4 1 ÚVOD Tato laboratorní příručka je vydána Oddělením klinické mikrobiologie (OKM) Chrudimské nemocnice za účelem zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Laboratorní příručka obsahuje základní informace o laboratoři, seznam nabízených laboratorních vyšetření, návody pro správné odebírání primárních vzorků a zacházení s nimi, návody pro správné vyplňování žádanek, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení stížností a o konzultačních činnostech laboratoře. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření biologických materiálů humánního původu v odbornostech: bakteriologie, parazitologie, diagnostiky tbc, serologie. Laboratoř je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky tohoto registru. V roce 2008 obdržela laboratoř Certifikát kvality ISO 9001:2001 a v roce 2011 proběhl v laboratoři audit dle ISO 9001:2009 a ISO/IEC 27001: proběhl v laboratoři audit I NASKL a laboratoř získala Osvědčení o splnění podmínek Auditu I. V roce 2013 laboratoř získala Osvědčení o splnění podmínek NASKL Auditu II. Od je je sjednocena spolu s ostatními nemocnicemi Pardubického kraje do jedné akciové společnosti a to Nemocnice Pardubického kraje, a.s. s následným organizačním členěním: 2.1 Identifikační údaje: Název zařízení: Statutární orgán: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská Pardubice DIČO: CZ představenstvo Nemocnic Pardubického kraje MUDr. Tomáš Gottwald předseda představenstva a generální ředitel Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva MUDr. Vladimír Niger, Ph.D., člen představenstva Pracoviště: Václavská Chrudim Ředitel Chrudimské nem. MUDr. Vladimír Kučera Telefon: , fax: Verze 06 Strana 4 (celkem 25)

5 telefon: , fax: Název laboratoře: Oddělení klinické mikrobiologie - OKM Adresa laboratoře: Václavská 570, Chrudim IČZ : Základní kontakt Primář: Zástupce: Vedoucí laborant: RNDr. Marie Boháčková telefon , MUDr. Zdena Hronová telefon , Dana Mašindová telefon , Telefon: příjem materiálu + sdělování výsledků laboratoř serologická laboratoř klinická laboratoř střevních infekcí 2.3 Pracovní doba a provozní doba na OKM Příjem materiálu (Provozní doba): Pracovní dny + sobota 7:00-15:00 Neděle + svátky 7:00 12:00 Pracovní doba: Pracovní dny 6:00-15:30 Soboty 6:00 15:30 Neděle, vč.svátků 6:00 13:30 Verze 06 Strana 5 (celkem 25)

6 2.4 Umístění laboratoře Laboratoř mikrobiologie je umístěna v 1. patře nízké budovy nemocnice s bočním vchodem proti nemocniční lékárně. 2.5 Charakteristika laboratoře spektrum nabízených služeb Předmětem činnosti oddělení klinické mikrobiologie je průkaz infekčních agens v biologickém materiálu kultivačními, genetickými, serologickými případně dalšími metodami. Oddělení klinické mikrobiologie Chrudimské nemocnice provádí mikroskopická a kultivační vyšetření pro záchyt širokého spektra patogenních bakterií (včetně tuberkulózy a přenosných pohlavních chorob) v biologickém materiálu z horních i dolních dýchacích cest, v likvoru, ve stolici, v hnisech, punktátech, stěrů z ran, kůže, oka, ucha, urogenitálního traktu, krve při sepsi, pitevního materiálu. Diagnostikuje přímo virové původce (rotaviry, adenoviry, noroviry a astroviry) při průjmových onemocněních. Provádí přímou diagnostiku střevních i krevních parazitóz, kultivačně průkaz trichomonád. Provádí kultivaci na průkaz plísní (např. onychomykózy). V serologické laboratoři stanovuje protilátky proti EB viru, cytomegaloviru, původcům atypických pneumonií Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae, boréliím, toxoplasmě, původci syfilis. Stanovujeme hladiny ASLO, reumatoidní faktor a protilátky proti zoonózám tularémie a listérie. Provádíme přímý průkaz původců chřipky a to: Influenza A a B, RSV a adenovirus respir.. Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole č.4 a č. 5. Laboratoř poskytuje konzultační služby v oblasti mikrobiologie a antibiotické terapie. Spektrum vyšetření je ve všech odbornostech laboratoře průběžně doplňováno a obměňováno vzhledem k rychlému vývoji poznání a diagnostiky v tomto oboru. Laboratoře jsou nově vybaveny přístroji, které zvyšují výtěžnost všech metodik, např. mikroskopy, laminárními boxy, termostaty, hemokultivačním a anaerobním systémem apod. Součástí laboratoře je antibiotické středisko, které se podílí na: Vyšetřování citlivosti bakteriálních kmenů k antibiotikům (ATB) o kvalitativní metodou (diskovou) ke stanoveným sestavám ATB dle klinické diagnózy a charakteru vzorku o kvantitativní metodou MIC ke stanoveným sestavám ATB dle vytypovaných lůžkových oddělení a u polyrezistentních bakteriálních kmenů o stanovení produkce beta laktamáz u vybraných bakteriálních kmenů o identifikace problematických bakteriálních kmenů (MRSA, producentů širokospektrých betalaktamáz ESBL, apod.) Zpracování přehledů rezistence nozokomiálních a komunitních bakteriálních kmenů k ATB v chrudimském regionu (v nemocnici Chrudim pro jednotlivá lůžková oddělení ) Konzultace k ATB terapii Verze 06 Strana 6 (celkem 25)

7 Schvalování ATB, která jsou pojišťovnou hrazena pouze formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZÚLP) 3 MANUÁL PRO ODBĚR PRIMÁRNÍCH VZORKŮ: Odběrový systém používaný naší laboratoří je zajišťován pro jednotlivá oddělení zdravotním skladem nemocnice (tampony s transportním mediem, sterilní zkumavky na odběr sput, moče i jiného biologického materiálu, lahvičky s živnými půdami pro hemokultivaci, zkumavky se separátorem pro odběr venózní krve a pod.), lékaři z terénu si zajišťují doporučený odběrový materiál sami Pro některá speciální vyšetření jsou nicméně odběrové soupravy vydávány na telefonické vyžádání přímo mikrobiologickou laboratoří. Tato vyšetření jsou uvedena v podrobném seznamu v kapitole č.4 Každý vzorek k laboratornímu vyšetření musí být zaslán/předán společně s vystavenou žádankou. V nemocničním systému elektronických žádanek může jedna elektronická žádanka nést požadavek na více vyšetření. 3.1 Žádanka Žádanka na bakteriologická, parazitologická, serologická a molekulárně-biologická vyšetření je součástí této LP a je uložena v Příloze 1. Žádanka (průvodní doklad ) k materiálu - musí být čitelně vyplněna a obsahovat následující informace: příjmení, jméno, popř. titul pacienta/ pojištěnce rodné číslo (popř. číslo pojistky) pacienta/ pojištěnce kód pojišťovny pacienta/ pojištěnce - výrazně označit v případě, že se jedná o samoplátce - výrazně označit v případě, že se jedná o smluvního pojištěnce ZP popř. pojištěnce EU (uvedeno číslo pojistné smlouvy) identifikace objednavatele ústav,oddělení či soukromá ordinace včetně adresy,ičp,odbornost minimálně základní, případně i další diagnózy pacienta požadovaná vyšetření vázaná k dodanému vzorku či vzorkům datum a případně i čas odběru, popř.způsob a místo odběru popis biologického materiálu (nestačí uvést např. pouze punktát, nutno označit tkáňový původ hrudní, kolenní apod.), případně specifikaci požadovaného vyšetření (např. kultivaci na BK, kultivace na plísně apod.), informaci o zahájené ATB terapii, vhodný je zápis o již dříve zjištěné pozitivitě, nebo jedná -li se o vyšetření pacienta v kontaktu s infekčním onemocněním (nutno uvést sledované etiologické agens). Je nepřípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance. Verze 06 Strana 7 (celkem 25)

8 Laboratoř nemusí přijmout žádanku od praktického dětského lékaře (odbornost 002) u pacientů starších 19 let a vyšetření dítěte mladšího než 10 let nebude přijato od praktického lékaře pro dospělé. Laboratoř nemusí přijmout žádanku pacienta muže od lékaře s odborností 603 a 604 (gynekologie). Důvody a postup při odmítnutí vzorku viz kapitola 8.1. Postup při nesprávné identifikaci viz. Kapitola 8.2. Dodatečná vyšetření lze u některých vzorků provádět..vždy je nutné ústní (telefonické) jednání. 3.2 Biologický materiál Biologický materiál musí být doručen vždy s žádankou (průvodním listem) a čitelně označen: jméno a příjmení pacienta rodné číslo pacienta popis materiálu (u hemokultur nepřelepovat čárový kód identifikačním štítkem) Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta zadány do laboratorního informačního systému (LIS). 3.3 Obecné zásady odběru, doporučené odběrové soupravy, uložení a transport Odběry pro přímou bakteriologickou diagnostiku Předpokladem kvalitních výsledků kultivačního vyšetření, stanovení etiologie infekčního procesu s následným doporučením antibiotické terapie je správný odběr materiálu do odpovídající odběrové soupravy s včasným dodáním do laboratoře. Odběr se provádí před podáním antiinfektiv, v případě selhání léčby (tam kde je to s ohledem na stav pacienta možné) je vhodné odebrat nový vzorek 1 3 dny po ukončení nebo vysazení terapie. Vzorek musí být odebrán správným způsobem tak, aby nedošlo k druhotné kontaminaci nebo jinému znehodnocení. OS = odběrová soustava Bakteriologické vyšetření dýchacích cest Výtěr z krku OS: tampon s transportním mediem Odběr: nejlépe ráno nalačno, pacient by neměl před odběrem jíst, pít, kouřit nebo si vyplachovat ústa. Provede se stěr z tonzil s pomocí špachtle, stlačující kořen jazyka. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Při podezření na záškrt konzultovat toto vyšetření s laboratoří předem. Výtěr z nosu OS: tampon s transportním mediem Verze 06 Strana 8 (celkem 25)

9 Odběr: tampon se zavede do obou nosních průduchů asi 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem se setře nosní sliznice. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Výtěr z nosu na průkaz chřipkových virů OS: tampon bez transportního media Odběr: tampon se zavede do obou nosních průduchů asi 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem se setře nosní sliznice. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Na vyšetření jsou třeba 2 odebrané tampóny. Výtěr z nosohltanu OS: : tampon s transportním mediem Odběr: ráno nalačno, drát ohnout o okraj zkumavky, špachtlí stlačit kořen jazyka, provést stěr zadní klenby nosohltanu, vyhnout se tonzilám. Drát narovnat a zasunout do transportního media. Sputum OS: sterilní kontejner Odběr: ráno nalačno po provedení ústní hygieny nebo vypláchnutí ústní dutiny vodou pacient vykašle sputum do sterilního kontejneru. Bronchoalveolární laváž, endotracheální aspirát OS: sterilní kontejner nebo zkumavka Odběr: dle metodického návodu pro obor TRN. Bakteriologické vyšetření klinického materiálu Stěr/výtěr z rány OS: tampon s transportním mediem Odběr: provede se stěr nebo výtěr postiženého místa, nejlépe z hloubky a okraje rány. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Stěr ze spojivek OS: tampon s transportním mediem Odběr: po oddálení očního víčka se setře sekret ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k vnějšímu koutku oka. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Výtěr ze zevního zvukovodu OS: tampon s transportním mediem Odběr: tahem za boltec se vyrovná zevní zvukovod a za použití světelného zdroje se pod zrakovou kontrolou provede stěr z ložiska. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Tekutý materiál OS: sterilní zkumavka nebo injekční stříkačka s chráněným konusem Odběr: odběr s postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji. Po odběru je nutné zabránit přístupu vzduchu, aby bylo možno provést i anaerobní kultivaci. Likvor OS: sterilní zkumavka Verze 06 Strana 9 (celkem 25)

10 Odběr: odběr likvoru provádí lékař za sterilních podmínek punkční jehlou. První porce vytékajícího likvoru nejsou vhodné pro bakteriologické vyšetření.. K vyšetření je třeba 2 ml likvoru. Pokud je materiálu méně, nelze provést detekci antigenů latexovou aglutinací. Katetr, kanyla, cévka, drén OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner Odběr: pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstřihne cca 5 cm materiálu a asepticky se vloží do zkumavky nebo kontejneru. Sekční materiál OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner, sterilní Petřino miska nebo jiná sterilní odběrová nádoba, injekční stříkačka s chráněným konusem Odběr: odběr provádí lékař sterilními nástroji se snahou o co nejmenší kontaminaci mikroflórou z okolních lokalit. Žaludeční biopsie na průkaz Helicobacter pylori OS: zkumavka s transportním mediem (na vyžádání v laboratoři) Odběr: provádí lékař pomocí endoskopu na specializovaném pracovišti. Hemokultura krev na hemokultivaci OS: hemokultivační lahvička pro aerobní kultivaci, anaerobní kultivaci, pro dětské pacienty pediatrická dostupné ve zdravotním skladu nemocnice Odběr: za aseptických podmínek, vhodné je použití sterilních rukavic, provede se dezinfekce místa odběru, dezinfekce gumové zátky lahvičky. Po zaschnutí dezinfekčního přípravku se doporučuje před vlastním odběrem provést stěr z kůže z místa vpichu k vyloučení případné kožní kontaminace. Odebraná krev (dospělí 10 ml, děti do 5 ml) se ihned po odběru inokuluje sterilně do hemokultivačních lahviček. Odebírá se vždy minimálně1 lahvička na aerobní a 1 lahvička na anaerobní kultivaci a dle charakteru teplotní křivky ještě 1 lahvička na aerobní kultivaci. V případě podezření na endokarditidu se doporučují další odběry. Gumovou zátku není třeba přelepovat. Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu Moč na kultivaci OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner Odběr: odebírá se střední proud ranní moče, u infekce prostaty poslední porce moče u infekcí močové trubice první porce moče. Odběr u muže: po přetažení předkožky si pacient omyje glans vlažnou mýdlovou vodou a otře sterilní gázou. Poté provede odběr. Odběr u ženy: pacientka si jednou rukou oddálí labia a druhou rukou si gázovým tamponem namočeným ve vlažné mýdlové vodě očistí genitál směrem zepředu dozadu. Poté provede odběr. Cévkovaná moč: po aseptickém zavedení sterilní cévky se prvních několik mililitrů moče odstraní a k vyšetření se posílá až vzorek z následující porce. Odběr z permanentního katetru: viz cévkovaná moč. Dostatečné množství na provedení vyšetření je cca 5 ml moče. Stěr z uretry Verze 06 Strana 10 (celkem 25)

11 OS: tampon s transportním mediem, popř. podložní sklíčko Odběr: výtěr se provádí v ranních hodinách, pokud pacient ještě nemočil nebo 3-4 hod. po posledním močení. Před odběrem se otře ústí močové trubice sterilním tamponem. Odběrový tampon se zavede do ústí močové trubice ( u muže do hloubky 2 3 cm, u ženy několik milimetrů), po odběru se tampon zasune do transportního media. Pro zhotovení mikroskopického preparátu se odebere samostatný vzorek, natře se na sklíčko a nechá se zaschnout. Výtěr z vaginy a cervixu OS: tampon s transportním mediem, popř. podložní sklíčko na vyhodnocení MOP dle Grama. Odběr: výtěr z cervixu provádí lékař za použití zrcadel. Po odstranění hlenové zátky sterilním tamponem se zavede odběrový tampon do cervikálního kanálu 2 3 cm hluboko. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Odběr z vaginy se provádí po ukončení odběru z cervixu. Pro zhotovení mikroskopického preparátu se odebere samostatný vzorek, natře se na sklíčko a nechá se zaschnout. Při podezření na Trichomonas vaginalis je nutné odebrat ještě jedno sklíčko na barvení dle Giemsy. Odběr na screeningové vyšetření na Streptococcus agalactiae se provádí z bočních stěn dolní třetiny vaginy bez použití zrcadel. Ejakulát OS: sterilní kontejner Odběr: ejakulát odebrat po sexuální abstinenci (2 3 dny) do prezervativu, poté přelít do kontejneru. Vyšetření na mykoplazmata a ureaplazmata OS: odběrová souprava pro průkaz mykoplazmat a ureaplazmat (na vyžádání v laboratoři) na průkaz ze stěru, nebo sterilní kontejner či zkumavka na odběr první porce ranní moče nebo ejakulátu. Vyšetření na Neisseria gonorrhoeae kultivačně OS: tampon s transportním mediem, kultivační půda (k vyžádání na mikrobiologickém odd.) Odběr: viz stěr z uretry a cervixu. Odebraný materiál je okamžitě inokulován roztěrem na kultivační půdu. Poté se tampon zasune do transportního media. Jak půda, tak tampon je doručen neprodleně do laboratoře. Nutné zachovat při transportu teplotu cca 37 C Vyšetření stolice: Bakteriologické vyšetření stolice OS: tampon s transportním mediem Odběr: tampon se zavede 1-2 cm do konečníku. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Průkaz toxínů Clostridium difficile ve stolici OS: kontejner s lopatičkou Odběr: odebírá se kusová stolice (velikost hrachu) nebo tekutá stolice ( 1 ml ). Stolice na rotaviry, adenoviry, noroviy a astroviry OS: kontejner s lopatičkou Odběr: odebírá se kusová stolice (velikost hrachu ) nebo tekutá stolice Verze 06 Strana 11 (celkem 25)

12 Průkaz zbytkového antigenu Helicobacter pylori ve stolici OS: kontejner s lopatičkou Odběr: odebírá se kusová stolice (velikost hrachu) Parazitologické vyšetření OS: kontejner s lopatičkou Odběr: odebírá se kusová stolice (velikost lískového oříšku) nebo tekutá stolice (1 ml) Perianální otisk dle Grahama (průkaz vajíček roupů ) OS: podložní sklíčko, izolepa 2 cm široká Odběr: provádí se ráno, konečník se před odběrem neumývá ani neotírá. Lepící páska se důkladně přitlačí do intergluteální rýhy, poté se přilepí na délku na podložní sklíčko. Jmenovkou nalepte na sklíčko mimo odběrovou lepící pásku (na okraj). Průkaz ektoparazitů: Seškrab na svrab - Sarcoptes scabiei OS: zkumavka nebo kontejner, skalpel, 10% KOH nebo NaOH Odběr: Suspektní místa na kůži pacienta (eflorescence, hemoragické krusty, chodbičky) se opakovaně zvlhčují vatovým tampónem, namočeným do 10% NaOH (NaOH mikrobiologická laboratoř na vyžádání dodá). Louh se nechá působit asi 3 minuty pro maceraci horních vrstvy pokožky. Ostrou stranou skalpelu se pak kožní eflorescence seškrábnou. Získaný materiál se přenese např. do zkumavky a dodá co nejrychleji na mikrobiologické oddělení Odběry pro serologickou diagnostiku aseptický odběr 5 7 ml srážlivé krve z loketní žíly nalačno do zkumavky s gelem v množství 5 10 ml, popř. 1 2 ml séra Sérum je nutno uchovávat při 4-8 C a poslat do laboratoře do 12 hodin. Množství odebírané krve záleží na počtu prováděných vyšetření - přibližně 5 ml plné krve při požadavcích na 5 vyšetření. hemolytické a chylózní sérum nebude zpracováno 3.4 Bezpečnost při odběru a zacházení se vzorky Každý vzorek je nutné považovat za potencionálně infekční. Proto je nutné zabránit nevhodné manipulaci se vzorky. Především je nutné zabránit: poškození odběrové nádobky nebo materiálu kontaminaci pokožky a sliznice osoby, která přijde se vzorky do styku vzniku infekčního aerosolu Žádanka ani vnější strana odběrové soupravy nesmí být kontaminována biologickým materiálem. Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou musí být viditelně označeny. Verze 06 Strana 12 (celkem 25)

13 Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou uloženy do přepravního boxu, aby během přepravy do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení. Pokud nemohou být vzorky okamžitě doručeny do laboratoře, musí být skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem vyšetření, viz. Kapitola Uložení vzorků v OKM po zpracování Vzorky jsou po zpracování uloženy v chladnici určené pro infekční materiál. Po uzavření celkového vyšetření a odeslání výsledků jsou likvidovány podle platného provozního řádu - Odpadové hospodářství a Provozního řádu OKM (hygienický). 4 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PRO PŘÍMOU BAKTERIOLOGICKOU DIAGNOSTIKU Definice, zkratky, pojmy k tabulce: materiál: popis a zpracování dle SOPVxxx (Standardní operační postup vyšetřovací xxx = číslo SOPV) odběr: stručný popis odběru vzorku transport: podmínky transportu o o Č (čas): maximální délka transportu h (hodiny) T (teplota): TT (Transportní teplota: 8 18 C) uchování: způsob uchování vzorku před transportem do laboratoře (pouze pokud není možný okamžitý transport na příjem OKM) o Č (čas): maximální délka uchování h (hodiny) o T (teplota): PT (pokojová teplota: C) CHT (chladničková teplota: 2-8 C) doba odezvy (TAT - Turnaround Time )- časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do uvolnění výsledku. o N nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře (d dny, t týdny, h hodiny) o P průměrný časový interval pro sdělení pozitivního výsledku od dodání do laboratoře Verze 06 Strana 13 (celkem 25)

14 Materiál: Odběr: Transport: Uchování: Doba odezvy (TAT): Poznámka: stolice na kultivaci SOPV001 výtěr rekta šroubovitým pohybem N: 2 d P: 5 d nález střevních patogenů je hlášen epidemiolog.odd. KHS *kultivaci na Campylobacter sp. provedeme pouze u stěrů v transportním mediu *na žádance vyznačit návrat z exotických zemí Grahamův stěr na záchyt vajíček roupa SOPV028 lepící pásku otisknout přes anální otvor a nalepit na sklíčko N: 1d P: 1 d odběr provádět ráno před omytím stolice na parazity SOPV003 SOPV004 kousek stolice velikosti lískového ořechu N: 1 d P: 3 d Průkaz vajíček plochých i kulatých červů, cysty parazitických prvoků a mikrosporidií, doporučujeme provést 3x odběr * provádíme i identifikaci článků tasemnic i celých červů * na žádance vyznačit návrat z exotických zemí stolice na viry SOPV002 kousek stolice velikosti hrachu N: 1d P: 1 d průkaz rotavirů, adenovirů, norovirů a astrovirů Průkaz ze stolice Helicobacter pylorii kousek stolice velikosti hrachu N: 1 d P: 1 d průkaz zbytkového antigenu Moč SOPV008 po dokonalém omytí zevního ústí uretry zachytit střední proud ranní moči 5-7 ml - cévkovaná moč, - moč z permaneního katetru, do sterilní zkumavky nebo kontejneru N: 1 d P: 4 d *informaci o cévkované moči nebo moči z permanentního katetru uvést na žádance * požadavek kultivace na mykoplasmata a urealplasmata sdělit na žádance při akutní pyelonefritidě je vhodný odběr hemokultur při nevhodném odběru vysoké riziko sekundární kontaminace při nevhodném skladování vysoké riziko zkreslení signifikantní kvantity při podezření na Verze 06 Strana 14 (celkem 25)

15 mykoplasmata, ureaplasmata nebo chlamydie - první proud ranní moči Pro průkaz Chlamyda trachomatis je vhodnější odběr na vatový tampon bez transportní půdy viz. uroinfekce Materiál: Odběr: Transport: Uchování: Doba odezvy: Poznámka: krk, nos horní cesty dýchací HCD SOPV006 -výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) nalačno N: 2 d P: 5 d cílený průkaz vzácných patogenů nutno vyznačit na žádance -hluboký výtěr z nosu na sterilní tampon v transportním mediu sputum dolní cesty dýchací DCD SOPV009 -sputum získané vykašláním -aspirát získaný bronchoskopicky -BAL N: 2 d P: 5 d -ranní sputum po ústní hygieně - u pneumonií nutný odběr hemokultur - při podezření na pertussi předem informovat laboratoř hemokultivace SOPV010 -aseptická venepunkce +stěr z místa vpichu N: 7 d P: 10 d pozitivní nález ihned sdělen lékaři -odběr z žilního katetru likvor - kultivace SOPV011 odebraný asepticky lumbální punkcí Č: okamžitě není vhodné N: 2 d P: 4 d Minimálně 1 ml materiálu!!! mikroskopie hlášena ihned po provedení likvor - latexová aglutinace na průkaz antigenů hlavních agens odebraný asepticky lumbální punkcí Č: okamžitě není vhodné P: 2 h Minimálně 1 ml materiálu!!! výsledek hlášen ihned po provedení urogenitální trakt žen SOPV007 vaginální výtěr, výtěr z hrdla děložního sekret z Bartholinské žlázy intrauterinní tělísko výtěry nebo tekutina z adnex Č: 2h N: 2 d P: 5 d vyšetření na Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum nutno odebrat na další sterilní tampón a uvést na žádanku, transportní půda na odběr je k dispozici v laboratoři cílené vyšetření na Neisseria gonorhoae kultivačně; na půdu, kterou dodá na vyžádání laboratoř OKM intrauterinní tělísko + MOP veškeré výtěry na sterilní tampon do transportní půdy cílené vyšetření na Chlamyda trachomatis odebrat na suchý vatový tampon bez transportní půdy Verze 06 Strana 15 (celkem 25)

16 urogenitální trakt mužů SOPV007 výtěr z uretry po masáži prostaty prostatický sekret N: 2 d P: 5 d vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum nutno odebrat na další sterilní tampón a uvést na žádanku, transportní půda na odběr je k dispozici v laboratoři cílené vyšetření na Neisseria gonorhoae kultivačně; na půdu, kterou dodá na vyžádání laboratoř OKM cílené vyšetření na Chlamyda trachomatis odebrat na suchý vatový tampon bez transportní půdy Oko SOPV011 výtěr ze spojivkového vaku N: 2 d P: 4 d vyšetření na Chlamydia trachomatis - výtěr se zachycením buněk epitelu na tampon bez transportní půdy Ucho SOPV011 - výtěr ze zevního zvukovodu - tekutina ze středouší získaná punkcí nebo po paracentéze, zachycená asepticky na tampón N: 2 d P: 4 d Nutno vyslovit na průvodce požadavek na kultivaci na plísně Materiál: Odběr: Transport: Uchování: Doba odezvy: Poznámka: stěry z kožních lézí stěry pro kontrolu venepunkce SOPV011 stěry z lézí, furunklů, povrchových ran stěr z kůže po dezinfekci před venepunkcí N: 2 d P: 5 d hnisy, stěry SOPV011 -hnis, tekutý materiál z dutin, žluč, punktáty z kloubů, paranasálních dutin - materiál aspirován do sterilní injekční stříkačky, hrot jehly do gumové zátky N: 2 d P: 5 d tekutý obsah aspirovaný do injekční stříkačky je preferován před výtěrem při projevech celkové infekce vždy odebrat hemokultivace -stěry z hlubokých ran, dutin, abscesů, dekubitů, gangrén sterilní tampón ponořený hluboko do transportní půdy Verze 06 Strana 16 (celkem 25)

17 pevné komponenty SOPV011 Kanyla, katetr, redon, drén,tkáň vždy ve sterilní nádobce N: 2 d P: 5 d transportní půdu, která by zamezila vysychání, lze obdržet na OKM kontrola MRSA SOPV014 výtěr z krku (patrové oblouky, tonsily, hltan) N: 2 d P: 4 d na žádanku vždy zřetelně označit, že je požadováno pouze vyšetření na MRSA výtěr z nosního vchodu stěry z kůže Streptococcus pneumoniaerychlý průkaz zbytkového antigenu v moči moč 1 den Moč odebrat před podáním ATB!!! Dodat v nejkratší možné době do laboratoře Legionella pneumophila - rychlý průkaz zbytkového antigenu v moči moč 1 den Dodat v nejkratší možné době do laboratoře Mykologická kultivace Nehet, šupiny vlasy, jiné 5-15 dnů kultivace na BK (bacil Kochův) SOPV020 sputum, aspirát z bronchů, BAL,, pleurální výpotek, mozkomíšní mok, moč, hnis, bioptický materiál N: 9 týdnů P: 10 týdnů Průkaz svrabu Seškrab z kůže macerované KOH nebo NaOH Č: ihned T. PT 1 den Verze 06 Strana 17 (celkem 25)

18 5 SEZNAM VYŠETŘENÍ PRO SEROLOGICKÉ A MOLEKULÁRNĚ DIAGNOSTICKÉ METODY Vyšetření/ metoda: Transport : Uchování: Doba odezvy (TAT): Referenční meze: ASLO kvantitativní stanovení antistreptolyzinu O maximálně 1 týden > 200 IU/ ml pozitivní Lymeská borrelióza - stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA + konfirmace pozitivity /CHT maximálně 1 týden Index pozitivity (IP): IP < 0,9 IP 0,9 až 1,1 IP > 1,1 - negativní - hraniční - pozitivní pozn.: nutno uvést klinické údaje kdy přisátí klíštěte, kožní projevy, terapie Mycoplasma pneumoniae - Stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA ČT: 2 h T: T maximálně 1 týden Index pozitivity (IP): IP < 0,9 - negativní IP 0,9 až 1,1 - hraniční IP > 1,1 - pozitivní Chlamydia pneumoniae - Stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA ČT: 2 h T: T Index pozitivity (IP): IP < 0,9 - negativní IP 0,9 až 1,1 - hraniční IP > 1,1 - pozitivní CMV - cytomegalovirus Stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA ČT: 2 h T: T maximálně 1 týden Index pozitivity (IP): IP < 0,9 - negativní IP 0,9 až 1,1 - hraniční IP > 1,1 - pozitivní EBV - virus Epstein-Barrové stanovení protilátek IgM a IgG metodou ELISA (antigen EBNA a VCA) + screening na heterofilní protilátky IM nebo OCH test maximálně 1 týden Index pozitivity (IP): IP < 0,9 - negativní IP 0,9 až 1,1 - hraniční IP > 1,1 - pozitivní Chlamydia trachomatis přímý průkaz antigenu z biologického materiálu imunochromatograficky 1 den Pozitivní nález Negativní nález Pozn.: nestanovuje se ze séra, odběr na tampon bez transportní půdy Latex (reumatoidní faktor RF) - latexová aglutinace T:TT maximálně 1 týden Titr: < 1 : 20 - negativní 1 : 40 - mírně zvýšené Verze 06 Strana 18 (celkem 25)

19 Pertusse a parapertusse stanovení IgE, IgM a IgG protilátek metodou ELISA Chřipka přímý průkaz původců onemocnění imunochromatograficky Diagnostika syfilis -průkaz protilátek: RRR nespecifická latexová aglutinace TPPA specifická aglutinace na senzibil. latexových partikulích Toxoplasma gondii stanovení IgE, IgM a IgG protilátek metodou ELISA Zoonózy - listerióza tularemie - aglutinační metoda T:TT Č: 8 h 2 dny po dodání druhého vzorku 1 : 80 - zvýšené 1 : 160 a víc - pozitivní Index pozitivity (IP): IP < 0,9 - negativní IP 0,9 až 1,1 - hraniční IP > 1,1 - pozitivní 1 den Pozitivní nález maximálně 1 týden maximálně 1 týden maximálně 1 týden Negativní nález Pozn.: nestanovuje se ze séra, odběr na tampon bez transportní půdy Pozitivní nález Negativní nález Každý první pozitivní záchyt u pacienta je zaslán k ověření do NRL. Index pozitivity (IP): IP < 0,9 - negativní IP 0,9 až 1,1 - hraniční IP > 1,1 - pozitivní Za pozitivní se považuje sérum s titrem 1 : 80. Je vhodné provést kontrolní odběr v intervalu 3 týdnů. 6 HARMONOGRAM SEROLOGICKÝCH A MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝCH METOD Vyšetření prováděná každý den diagnostika syfilis, průkaz antigenu Chlamydia trachomatis ve stěru, antigenů Legionella pneumoniae a Strept. pneumoniae v moči Pondělí diagnostika pertusse Úterý borrelióza, Chlamydia pneum. a Mycopl. pneum. Středa borrelióza konfirmace, ASLO, RF Čtvrtek EBV, CMV Pátek Toxoplasmoza Ostatní vyšetření provádíme průběžně během týdne podle nasbíraných vzorků. 7 DOPRAVA MATERIÁLU NA ODDĚLENÍ smluvně zajištěný svoz soukromou firmou Biochemická laboratoř ing Dufka, Nádražní ulice 873, Hlinsko pokrývá praktické a odborné lékaře z celého chrudimského regionu; materiál je firmou doručován 2x denně a to dopoledne v cca 11:00 a odpoledne v cca 13:30 Verze 06 Strana 19 (celkem 25)

20 nemocniční svoz - zajišťuje svoz od některých praktických a odborných lékařů ordinujících mimo Chrudimskou nemocnici v rámci chrudimského regionu. Materiál je doručován 2x denně a to dopoledne v cca hodin a odpoledne v cca hodin. osobní doručení - zdravotnickým personálem nebo pacientem přímo na pracoviště mikrobiologie potrubní poštou (v areálu nemocnice) Materiál dopravovaný nemocničním a smluvně zajištěným svozem je přepravován v termoboxech, ve kterých je teplota kontrolována kalibrovaným teploměrem. O kontrole přepravních teplot je veden v laboratoři zápis. 8 PŘÍJEM VZORKŮ Žádanky a vzorky jsou přijímány laborantem na příjmovém pracovišti. Zde jsou roztříděny a vzorky jsou přiřazeny k žádankám. Žádanka, ke které byl přiřazen materiál, je označena parafou pracovníka příjmu, který přiřazení provedl. Vzorku i žádance je přiděleno identické číslo, pod kterým je pacient zadán do laboratorního informačního systému (LIS). Laboratoř používá laboratorní informační systém Envis LIMS. 8.1 Důvody k odmítnutí zpracování biologického materiálu Laboratoř nemá povinnost přijmout vzorky : biologický materiál bez žádanek, vzorky bez označení nebo nedostatečně označené, vzorky vylité nebo s nečitelnou žádankou, při použití nestandardní nebo nevhodné odběrové soupravy u vzorků, kde je žádanka s údaji pacienta správně vyplněná, ale nejsou nebo jsou chybně vyznačena požadovaná vyšetření, příjmový laborant telefonicky zkontaktuje žadatele vyšetření tj. příslušného lékaře a provede opravu se svým podpisem. žádanku ambulantního pacienta od odesílatele s odborností lůžkového oddělení žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů žádanku dítěte pod 10 let věku od praktického lékaře bez pediatrické specializace žádanku dospělého pacienta od odesílatele s pediatrickou odborností žádanku muže od odesílatele s odborností gynekologie žádanku nebo odběrovou nádobku znečištěnou biologickým materiálem nádobku s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi 8.2 Postup při nesprávné identifikaci žádanky nebo vzorku Pokud je nesprávně identifikovaná žádanka nebo vzorek a nelze-li s jistotou přiřadit žádanku k materiálu, materiál laboratoř nepřijme ke zpracování. Pracovníkem zajišťující příjem je tato skutečnost oznámena lékaři a jsou doplněny potřebné údaje. Pokud není možno ani po konzultaci s odesílajícím lékařem bezpečně identifikovat žádanku nebo vzorek, materiál bude odmítnut. Verze 06 Strana 20 (celkem 25)

21 Není-li možná telefonická konzultace je materiál uložen s ohledem na požadované vyšetření a pokud do 24 hod. nedojde k vyřešení problému, materiál nebude zpracován. O odmítnutí je proveden zápis do Knihy odmítnutých vzorků. 9 VYŠETŘENÍ SMLUVNÍMI LABORATOŘEMI Konfirmaci prvních pozitivních nálezů syfilis, dourčení kmene mykobakterií a stanovení citlivosti na antituberkulotika, typizace kmenů izolovaných ze závažných materiálů (likvor, hemokultura), a pod.zasíláme do smluvních laboratoří. Smluvními laboratořemi jsou příslušné Národní referenční laboratoře při Státním zdravotním ústavu, Šrobárova ul. 48, Praha 10 Vinohrady. Seznam smluvních Národních referenčních laboratoří při SZÚ: Název: Prováděná vyšetření: SZÚ Praha, NRL pro salmonelly tel.: Identifikace méně běžných nebo obtížně diagnostikovatelných druhů salmonel SZÚ Praha, NRL pro mykobakterie tel.: SZÚ Praha, NRL stafylokokových a alimentárních nákaz tel.: SZÚ Praha, NRL bakteriálních vzdušných nákaz Tel SZÚ Praha, NRL pro STD Tel SZÚ Praha, NRL pro ATB tel.: SZÚ Praha, NRL pro E.coli a shigely tel.: SZÚ Praha, NRL pro meningokokové nákazy tel.: SZÚ Praha, NRL pro zoonózy tel.: Identifikace a stanovení citlivosti mykobakterií Identifikace stafylokoků ze závažných klinických materiálů, stanovení produkce toxinů Identifikace obtížně dourčitelných bakteriálních původců střevních nákaz Identifikace a serotypizace původců infekcí horních i dolních cest dýchacích Konfirmační testy pro vyšetření syfilis při primárním záchytu pacienta Ověření multirezistence u vybraných kmenů, kmeny ze závažných klinických materiálů zasílané pro surveillance Identifikace méně běžných nebo obtížně diagnostikovatelných druhů shigel Typizace meningokoků izolovaných ze závažných materiálů (likvor, hemokultura) Stanovení protilátek toxoplasmóze, borreliím a leptospirám. Verze 06 Strana 21 (celkem 25)

22 Do LIS je konkrétnímu pacientovi učiněn záznam o odeslání vzorku do smluvní laboratoře. Současně se provede zápis o odeslání do Sešitu Odeslané vzorky. Výsledek zaslaný ze smluvní laboratoře je zapsán do LIS a origiál je přiložen k vytištěnému výsledku. Kopie je uložena v laboratoři a podléhá Skartačnímu řádu. 10 VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ 10.1 Hlášení nálezů v klinicky závažném materiálu Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu, představuje epidemiologické riziko apod. je sdělován požadujícímu subjektu co nejrychleji od zjištění tzv : Kritické hlášení. Tyto výsledky jsou hlášeny na klinická pracoviště nemocnice pracovníkem VŠ nebo jím pověřenou osobou. Telefonující provede záznam do LIS a uvede jméno osoby, které byl výsledek ohlášen. Poté je výsledek předán běžnou formou požadujícímu oddělení. V případě 1. pozitivního záchytu střevních patogenů, enterovirů a parazitů je kopie výsledku zasílána epidemiologickému oddělení Hygienické služby a zaznamenáno v LIS. Kritické hlášení závažné nálezy: Likvor - výsledek latexové aglutinace na průkaz antigenů Likvor - výsledek mikroskopického vyšetření Likvor - pozitivní výsledek kultivačního vyšetření Hemokultivace - výsledek mikroskopického vyšetření Hemokultivace - pozitivní výsledek kultivačního vyšetření Epidemiologicky závažné nálezy: Pozitivní mikroskopie a kultivace na BK Pozitivní kultivační průkaz Neisseria gonorrhoeae Pozitivita protilátek na Treponema pallidum Nález střevních patogenů (salmonely, shigely, yersinie, campylobacter a pod.) Průkaz produkce toxínů Clostridium difficile Nález enterovirů (rota-, adeno-, astro- nebo noroviry) Nález jakýchkoliv ekto- i endoparazitů Dle uvážení VŠ, který vyhodnocuje výsledky analýz biologického materiálu, mohou být ohlášeny i další závažné nálezy Formy o obsah vydáváných výsledků Výsledky laboratorních vyšetření jsou po uzavření vyšetření a autorizování vysokoškolákem vydávány a rozesílány na klinická pracoviště v tištěné i elektronické formě. Verze 06 Strana 22 (celkem 25)

23 Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje název laboratoře, která výsledek vydala jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo) název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření datum a čas přijetí primárního vzorku datum a čas tisku nálezů identifikace vyšetřovaného materiálu výsledek vyšetření včetně jednotek tam, kde je to možné biologické referenční intervaly u výsledků měření v případě potřeby textové interpretace výsledků jiné poznámky (texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, apod.) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění výsledku Pacientům se jejich výsledkové protokoly vydávají tehdy, pokud je na průvodním listu lékařem uvedeno, že výsledek si osobně vyzvedne pacient. Vyžaduje se prokázání totožnosti. Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v tištěné i elektronické formě. Výsledky jsou archivovány elektronicky na dvou na sobě nezávislých serverech Telefonické hlášení výsledků V mimořádném případě mohou být výsledky poskytovány telefonicky. Oprávnění poskytovat informace o výsledcích má VŠ a zdravotní laborant. Výsledky smí být telefonicky sdělovány pouze oprávněnému příjemci, tj. lékaři požadujícímu vyšetření nebo SZP. Pracovník oddělení je povinen si před sdělením výsledku ověřit identitu příjemce a telefonické hlášení včetně jména příjemce zapsat do LIS. Výsledek je poté předán žadateli-lékaři prostřednictvím písemného výtisku nebo elektronické zprávy. Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují. Pro sdělování výsledků na telefonický dotaz je vyhrazen v laboratoři čas po 9,00 hodině do konce pracovní doby laboratoře. Před touto dobou pouze ze závažných důvodů Změny výsledků a nálezů Opravy výsledků pořízených LIS je možno provádět ve dvou oblastech identifikační část výsledková část Oprava identifikační části - rozumí se oprava rodného čísla, změna pojišťovny, oprava příjmení a jména. Oprava se provádí buď před odesláním protokolu nebo v rámci oprav databáze. Je-li opravovaná identifikační část v databázi, v LIS se automaticky objeví informace o provedené opravě. Oprava výsledkové části - rozumí se oprava číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledků, které byly ukončeny a odeslány na klinická pracoviště. Jsou výjimečné, provádějí se pouze s vědomím žadatele-lékaře Verze 06 Strana 23 (celkem 25)

24 Opravu výsledků schvaluje vedoucí laboratoře nebo jím pověřený pracovník. Opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam: nesprávný výsledek je nahrazen správným a v komentáři k výsledkům je uvedena informace o změně, datum a jméno pracovníka, který změnu provedl může-li mít změna vliv na péči o pacienta, ohlásí se změna i telefonicky vytiskne se původní i opravený protokol a oba se archivují, neshodu je třeba zapsat do Knihy neshod a nápravných opatření 11 INTERVALY OD DODÁNÍ VZORKU K VYDÁNÍ VÝSLEDKU- TAT turaroundtime Sledovaným intervalem se rozumí časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do uvolnění výsledku. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 97% dodaných vzorků. Zbývající 3% je vyhrazeno pro situace kdy se jedná o vzorek s bohatou mikrobiální florou, sdružování vzorků pro serologická vyšetření, prováděná 1x týdně apod. Podrobné časové údaje viz kapitola LP 4 a 5 TAT je vyhodnocován 1x měsíčně a uváděn v tabulce Indikátorů kvality. 12 STÍŽNOSTI A PODNĚTY OD KLIENTŮ lékařů a pacientů Cílem vedení laboratoře je spokojenost klienta, proto se snaží řešit všechny stížnosti zákazníků objektivně a bez zbytečného odkladu. Kvalitu své práce si laboratoř ověřuje pravidelným rozesíláním dotazníků jak lékařům nemocnice tak i v terénu. Dotazníky jsou následně vyhodnocovány a připomínky nebo případné požadavky jsou realizovány (pokud je to možné) okamžitě. Pokud požadavky klientů vyžadují změnu LIS, jsou vedením laboratoře nejprve posouzeny. Poté je vystaven požadavek na autory LIS o úpravu programu. 13 OSTATNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 13.1 Konzultační služby Provádí výhradně VŠ pracovník laboratoře na úrovni ordinujícího lékaře. Některé komentáře jsou připisovány přímo k výsledkům Poskytování některých odběrových souprav Laboratoř poskytuje odběrové soupravy pro některá speciální vyšetření (viz kapitoly 4 a 5. Laboratorní příručky). Soupravy jsou lékařům zasílány na vyžádání a bezplatně. Verze 06 Strana 24 (celkem 25)

25 14 PŘÍLOHY 14.1 Č.1 Nabídka vyšetření pro elektronickou žádanku pouze pro použití v NIS 14.2 Č.2 Žádanka pro externí dodavatele biologického materiálu 14.3 Č.3 Odpovědnosti pracovníků OKM 14.4 Č.4 Seznam kódů nasmlouvaných pojišťovnami 14.5 Č.5 Seznam přístrojů na OKM 14.6 Č.6 Hlavní indikace mikrobiologických vyšetření a interpretace jejich výsledků 14.7 Č.7 Ceník pro veterinární vyšetření Verze 06 Strana 25 (celkem 25)

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima)

Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Obecné požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) (návrh nepodkročitelného minima) Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci (PSSLP), vypracoval J.Scharfen Projednáno

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA

296/2012 Sb. - poslední stav textu 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA 296/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Miroslav Votava Petr Ondrovčík Brno 2002 Miroslav Votava, Petr Ondrovčík, 1998 ISBN 80-210-1805-4 1 OBSAH Úvod (M.

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více