OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI"

Transkript

1 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu tampon TP t: sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportním médiem tampon TP d sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportním médiem tampon bez TP t: sterilní tampon na tyčince ve zkumavce bez transportního média : sterilní se šroubovacím víčkem L: sterilní se šroubovacím víčkem s lopatičkou odběr AN: jednorázová sterilní stříkačka (5 ml), s vytlačeným vzduchem, nasazenou sterilní záslepkou lahvička AE: aerobní hemokultivační lahvička lahvička AN: anaerobní hemokultivační lahvička odběr Quantiferon: 3 odběrové zkumavky (s šedým, fialovým a červeným víčkem) odběr myko/urea: transportní médium pro urogenitální mykoplazmata, ureaplazmata odběr HPV: odběrová souprava pro vyšetření lidského papilomaviru zkumavka s transportním médiem + kartáček odběr TV: transportní médium pro Trichomonas vaginalis odběr PCR: odběrová souprava na vyšetření Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae metou PCR suchá zkumavka + kartáček uchovávání: způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na příjem ) uvedena je maximální ba a podmínky uchování transport: podmínky transport, uvedeny jsou podmínky transportu m minuty h - hodiny d dny ms - měsíc pt pokojová teplota (15 25 C) cht chladničková teplota (2 8 C) chb chladicí box (5 20 C) pt/cht v rámci ON Trutnov a.s. je vzorek transportován při pt, od externích žadatelů při cht v chlazených přepravních boxech s monitorováním teploty čas N termín pro uvolnění negativního výsledku od dání materiálu laboratoře čas P průměrná ba vydání pozitivního výsledku od dání materiálu laboratoře (v případě konfirmace nebo určení NRL se prodlužuje o 1 3 týdny od vydání mezivýsledku TAT - čas odezvy je shodný s horní hranicí intervalu čas - P; kde je uvedeneno " pracovního ", je TAT konce pracovní by následujícího pracovního Změna str.: 1 Verze: 4 1/19

2 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na BAKTERIOLOGIE Vyšetření výtěru z horních cest dýchacích Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z krku, hltanu, výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t 48 h pt, odběr tonsil Kultivační vyšetření výtěru z krku pro surveillance v intenzivní péči Cílený kultivační průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z krku Krk screening na MRSA, cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z krku výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t 48 h pt výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t 48 h pt Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z nosohltanu výtěr ze zadní stěny nosohltanu tampon TP t 48 h pt Kultivační vyšetření výtěru z nosu pro surveillance v intenzivní péči Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus z výtěru z nosu Nos screening na MRSA, cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z nosu Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z paranazál. dutin punktát dutin AH hluboký výtěr z nosu tampon TP t 48 h pt výtěr z nosního vchodu tampon TP t 48 h pt výtěr z nosního vchodu tampon TP t 48 h pt punktát nebo výplach odsátý z dutiny odběr AN nebo plná sterilní zkumavka Stěr z dutiny úst stěr z dutiny ústní tampon TP t 48 h pt Cílený kultivační průkaz Bordetella pertussis a parapertussis laryngeální výtěr tampon TP d 48 h pt, odběr, odběr, odběr, odběr, odběr, odběr 4 7 d 5 7 d Verze: 4 2/19

3 vykašláním za kontroly sestry Základní mikrobiologické vyšetření sputa 24 h cht, odběr nebo lékaře Základní mikrobiologické vyšetření entracheálního aspirátu entracheální aspirát odsátím z intubace / tracheostomie 24 h cht Základní mikrobiologické vyšetření bronchiálního aspirátu aspirát z bronchů bronchoskopem 24 h cht Základní mikrobiologické vyšetření bronchoalveolární laváže BAL 24 h cht Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z tracheostomie výtěr z tracheostomie tampon TP t 24 h cht Entracheální kanyla Legionella pneumophila močový antigen, viz moč Streptococcus pnemoniae močový antigen Chřipka typu A/B entracheální aspirát odsátím z intubace / tracheostomie střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perman. katétru střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perman. katétru výtěr z nosu + faryngu, nasální výplach/aspirát tampon v transp. médiu UTM-RT, 24 h cht RS-virus nasofaryngeální výtěr/výplach tampon TP t / Sputum výtěr výtěr z kanyly tampon TP t Při kultivaci na Legionella sp. čas N = 7-9 d, čas P = 5 8 d min min min min min min min min Základní mikrobiologické vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu ze středního ucha _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Vzorek z lních cest dýchacích Ucho výtěr ze zevního zvukovodu tampon TP t 48 h pt tekutina ze střeuší punkcí nebo paracentézou asepticky na tampon tampon TP d (tampon 48 h pt), odběr Verze: 4 3/19

4 Oko Základní mikrobiologické vyšetření výtěru ze spojivkového výtěr ze spojivkového vaku tampon TP t, odběr vaku Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru ze spojivkového vaku metou PCR Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z rohovkového vředu Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z nitroočního prostoru _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na razantní výtěr ze spojivkového vaku se zachycením buněk epitelu tampon bez TP t 7 d cht / pt výtěr z rohovkového vředu tampon TP t tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně odběr AN tampon TP t, odběr 1-7 d 1-7 d Základní kultivační vyšetření stolice Komplexní vyšetření stolice Průkaz toxinu Clostridium difficile ve stolici Adenoviry/rotaviry/noroviry imunochromatograficky Kultivační vyšetření stolice pro surveillance v intenzivní péči Helicobacter pylori - biopt. Zažívací ústrojí výtěr z rekta, vzorek stolice vel. vlašského ořechu vzorek stolice vel. vlašského ořechu vzorek stolice vel. vlašského ořechu vzorek stolice vel. vlašského ořechu výtěr z rekta, vzorek stolice vel. vlašského ořechu bioptát zanořený transportní půdy tampon TP -t, L L L L tampon TP t zkumavka s thioglykolátovým bujónem 48 h pt 24 h cht 24 h cht 72 h cht (výtěr 48 h pt), odběr 1 h (vyšetře ní RT- PCR) 1 h 1 h 1 h 1 d 1 d Základní kultivační vyšetření obsahu žlučových cest obsah žlučových cest získaný punkcí či aspirací, peroperačně, při ERCP, případně z drenáže odběr AN, sterilní zkumavka, odběr Verze: 4 4/19

5 Základní mikrobiologické vyšetření moči střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perm. katétru (5ml-10 ml, min. 1 ml) 24 h cht 1-2 d 2-6 d Průkaz urogenitálních mykoplasmat z moči střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perm. katétru (5ml -10 ml, min. 1 ml) 24 h cht 2-4 d 2 3 d Základní kultivační vyšetření výtěru z uretry hluboký výtěr z uretry tampon TP d Průkaz urogenitálních mykoplasmat z výtěru z uretry hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu odběr myko/urea 48 h pt 2-4 d 2 3 d hluboký výtěr z uretry s abrazí 7 d Průkaz Chlamydia trachomatis z výtěru z uretry PCR odběr PCR 1-7 d 1-7 d buněk epitelu cht /pt hluboký výtěr z uretry s abrazí 7 d 1-7 d Průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z uretry PCR odběr PCR 1-7 d buněk epitelu cht /pt střední proud moči, cévkovaná Legionella pneumophila močový antigen moč, moč z permanentního 24 h cht min imunochromatografickou metou (5ml -10 ml, min. 1 ml) min katétru Streptococcus pnemoniae močový antigen imunochromatografickou metou _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Močové ústrojí střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru (5ml -10 ml, min. 1 ml) 24 h cht min min Pohlavní ústrojí muže Základní mikrobiologické vyšetření sekretu prostaty výtěr z uretry po masáži prostaty tampon TP t Průkaz Neisseria gonorrhoae v sektretu prostaty- PCR per rectum odběr PCR 7 d cht / pt 1-7 d 1-7 d Průkaz urogenitálních mykoplasmat, ureaplasmat v sekretu tampon TP d 48 h pt 2-3 d 2-3 d prostaty, ejakulátu výtěr z uretry po masáži prostaty odběr myko/urea nebo 72h cht Průkaz Chlamydia trachomatis v sekretu prostaty, per rectum, ejakulát odběr PCR 7 d cht / pt 1-7 d 1-7 d ejakulátu - PCR Základní mikrobiologické vyšetření ejakulátu ejakulát Cílená kultivace na pohlavní patogeny výtěr z rekta, faryngu výtěr z rekta, faryngu tampon TP t Stěr z glans penis stěr z glans penis tampon TP t Spermiogram ejakulát nevhodné nesmí schladnout 1-2 d 1-2 d Verze: 4 5/19

6 Mikroskopický obraz poševní Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z pochvy, cervixu poševní sekret zachycený na sterilní tampon a válivým pohybem rozetřený na podložní sklo podložní sklo v krabici pro mikroskopické preparáty výtěr z pochvy, stěr cervixu tampon TP t Pochva těhotné screening na Streptococcus agalactiae výtěr z pochvy tampon TP t Plová voda amniocentéza sterilní zkumavka, Sekret z prsu stěr z prsu tampon TP t Očistky vzorek tkáně Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z pochvy, děložního hrdla, dělohy Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru z děložního hrdla PCR Průkaz Neisseria gonorrhoae ve výtěru z děložního hrdla PCR Základní mikrobiologické vyšetření sekretu z Bartholinské žlázy Základní mikrobiologické vyšetření tekutiny z ax Průkaz urogenitálních mykoplasmat z tekutiny z ax Cystis ovarii, punktát z Douglasova prostoru _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Pohlavní ústrojí ženy výtěr z pochvy, děložního hrdla, dělohy výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu tekutina z Bartholinské žlázy získaná punkcí tekutina z ax získaná při invazivním výkonu v malé pánvi tekutina z ax získaná při invazivním výkonu v malé pánvi punktát nebo výplach a odsát z dutiny tampon TP t odběr myko/urea odběr PCR odběr PCR odběr AN odběr AN tampon TP t odběr myko/urea, sterilní zkumavka 48 h pt pt posel, 1-4 d 1-4 d 48 h pt nebo 72h cht 7 d cht / pt 7 d cht / pt 48 h pt nebo 72h cht Základní mikrobiologické vyšetření intauterinního tělíska intrauterinní tělísko nevhodné 1-7 d 1-7 d 1-7 d 1-7 d 7-9 d 7-10 d Verze: 4 6/19

7 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Kůže, sliznice, žlázy s vnější sekrecí Hráz screening na MRSA, cílený kultivační průkaz stěr z hráze tampon TP t Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z hráze Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z ložiska: Atherom Axilla Bércový vřed Defekt Dekubitus Dutina ústní Furunkl Incize Kožní cysta stěr z ložiska tampon TP t Panaricium Popálenina Pupek Stěr z jazyka Stěr z jícnu Stěr z kůže Stěr z okolí konečníku Stěr z perinea Slinná žláza 2-4 d 2-6 d Rány a hluboké defekty Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z výtěr z rány tampon TP t rány 5-10 d 5-13 d Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z výtěr z hlubokého defektu tampon TP t hlubokého defektu 5-10 d 5-13 d Verze: 4 7/19

8 Základní mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku lumbální punkce sterilní zkumavka statim/ Mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku při monitorování zevních drenáží CNS _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Centrální nervový systém, likvor likvor z drenáže tampon TP t statim/ Krev (hemokultura) Hemokultivační vyšetření (odebírají se vždy nejméně dvě hemokultury!!!) aseptická venepunkce (standardní odběr) odběr z cévního katétru (pouze při podezření na katétrovou infekci) 1 5 ml každé lahvičky lahvička AE lahvička AN (nebo 37 C) pt posel, 7-9 d 2-10 d Stěr kůže před hemokulturou stěr z kůže před odběrem hemokultury tampon TP t Základní mikrobiologické vyšetření hnisu nebo obsahu patologické dutiny Hnis a obsah patologických dutin, sekret punkce abscesu nebo patologické dutiny nebo výtěr odběr AN, tampon TP t 5-10 d 5-13 d Základní mikrobiologické vyšetření tkáně z patologické dutiny excize pyogenní membrány, atp. nevhodné 5-10 d 5-13 d Verze: 4 8/19

9 Základní mikrobiologické vyšetření primárně sterilních tělesných tekutin: Ascites Bursa Douglasův prostor Hrudní punktát Kloubní tekutina Mateřské mléko Perikardiální tekutina Peritoneální dilyzát Peritoneální tekutina Pleurální tekutina Punktát Výpotek Mikrobiologické vyšetření tělesných tekutin v kultivačním analyzátoru (viz výše uvedený materiál) _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Primárně sterilní tělesné tekutiny punkce (1-5 ml) odběr AN punkce (1-5 ml každé lahvičky) lahvička AE lahvička AN 5-10 d 5-13 d 7-9 d 2-10 d Základní mikrobiologické vyšetření tkáně Kost Tkáně měkké, kosti vzorek tkáně vzorek kosti 5-10 d 5-13 d 5-10 d 5-13 d NRL kultivace Národní referenční laboratoř pro patogenní aktinomycety dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření 24 h cht pt 2 t 1 ms 2 d 1 ms Verze: 4 9/19

10 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Cizorodý materiál (cévní katétry, elektrody, drény, implantáty) Mikrobiologické vyšetření cévních katétrů odstřižení 5cm špičky vyjmutého katétru Mikrobiologické vyšetření elektrod z centrálního nervového odstřižení 5cm koncové části sytému elektrody - nasucho!!! 24 h cht Mikrobiologické vyšetření chirurgických drénů odstřižení 5cm koncové části Mikrobiologické vyšetření drénů z centrálního nervového drenu systému Mikrobiologické vyšetření likvorových shuntů odstřižení jedné nebo více částí shuntu dle lokalizace infekce Mikrobiologické vyšetření umělých chlopenních náhrad d 2-14 d operační vyjmutí náhrady Mikrobiologické vyšetření biologických chlopenních náhrad pt, posel, chb d 2-14 d - nasucho!!! 24 h cht Mikrobiologické vyšetření cévních protéz odstřižení části protézy d 2-14 d Mikrobiologické vyšetření čidel pro měření nitrolebního vyjmutí intrakraniální části čidla tlaku Osteosyntetický materiál osteosyntetický materiál Nehty na mykologii seškrab z postiženého nehtu sterilní zkumavka 72 h cht 3-4 t 1-4 t, odběr Kůže na mykologii seškrab z okraje ložiska sterilní zkumavka 72 h cht 3-4 t 1-4 t Vlasy, chlupy na mykologii Stěr z ložiska na mykologii Tělesné tekutiny na mykologii Mykologie celé vlasy / chlupy i s kořenovými váčky dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření jako na bakteriologické vyšetření (1 5 ml) sterilní zkumavka 72 h cht 3-4 t 1-4 t, odběr tampon TP t 3-4 t 1-4 t sterilní zkumavka, 3-4 t 1-4 t Verze: 4 10/19

11 Hnis na TBC Hrudní výpotek na TBC Krev na TBC Likvor na TBC Punktát na TBC Stolice na TBC Tkáň na TBC Výplach bronchů na TBC Výtěr na TBC Moč na TBC Sputum na TBC Parazitologie Enterobiosa Moč, sputum (krevnička, motolice, škrkavka) _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Mykobakteriologie (vyšetření na TBC) dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření 1 5 ml perianální otisk dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření 1 5 ml, moč poslední porce moči sterilní zkumavka, lepex na podložním sklíčku Lamblie duodenální obsah vzorek duodenální šťávy sterilní zkumavka žádné 24 h cht 48 h pt 2 h pt 1-2 d 1-2 d ihned pt posel, 9-11 t 3-11 t 1-2 d 1-2 d 1-2 d 1-2 d Malárie tlustá kapka na podložním sklíčku, tenký roztěr na podložním sklíčku 2x podložní sklo v krabici pro mikroskopické preparáty 1-2 d 1-2 d Mikrobiální obraz poševní Paraziti střevní Scabies / ektoparazit (blecha, veš) poševní sekret zachycený na sterilní tampon a valivým pohybem rozetřený na podložní sklo vzorek stolice vel. vlašského ořechu, celý parazit či jeho část seškrab pokožky / ektoparazit podložní sklo v krabici pro mikroskopické preparáty (stolice), s/bez formalínu (parazit) / suchý nebo s 10 formaldehydem 48 h pt 48 h pt 1-4 d 1-4 d 1-8 d 1-8 d 1-2 d 1-2 d Trichomonas vaginalis (kultivace) výtěr z pochvy, uretry odběr TV pt, posel, 3-4 d 3-4 d Verze: 4 11/19

12 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Ostatní Nesterilní stěry (pro potřebu ON Trutnov a.s., event. ostatních nemocnic holdingu Královéhradeckého kraje) Parenterální výživa Potraviny v souvislosti s outbreakem gastrointestinální infekce Zkouška sterility transfúzních přípravků v automatickém analyzátoru (pro THO ONT a.s.) odběr v nemocnici provádějí pracovníci speciálních půd, případně proškolení pracovníci příslušného oddělení zasílá se nenačatá stejná šarže balení část podezřelé potraviny v množství cca 100ml zasílá se nenačatá nová šarže balení CYTOGENETIKA výtěr v thiogylkolátovém bujónu originální balení v originálním balení v originálním baleni žádné pt 7-9 d 7-8 d 24 h cht 24 h cht dle PP THO NT a.s. 2-4 d 2-6 d 2-4 d 2-6 d 2-10 d 7-9 d Karyotyp plodu Choriové klky CYTOGENETIKA plová voda při amnoicentéze, ml vzorek tkáně sterilní zkumavky pro tkáňové kultury sterilní zkumavka pro odběr choriových klků transport nejlépe ihned/ 24 h při 5 10 C (ne méně) transport nejlépe ihned/ 24 h při 5 10 C (ne méně) pt 3 4 t 3 4 t pt 3 4 t 3 4 t Získané chromozomální aberace venepunkce k získání nesrážlivé krve, 2 ml zkumavka s heparinem (příp. s citronanem sodným) 5 6 h pt/ 36 h při 6 10 C (ne méně) 3 4 t 3 4 t Karyotyp venepunkce k získání nesrážlivé krve, 2 ml zkumavka s heparinem (příp. s citronanem sodným) 5 6 h pt/ 36 h při 6 10 C (ne méně) 2 h pt posel, cht 3 4 t 3 4 t Verze: 4 12/19

13 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na SÉROLOGIE A IMUNOLOGIE PŘEHLED VYŠETŘENÍ VIROVÉ A PARAZITÁRNÍ INFEKCE Hepatitis A anti-hav IgG anti-hav IgM Hepatitis B HBsAg (přeperační screening a diagnostické vyšetření průkaz povrchového antigenu HBsAg ) anti-hbs (průkaz protilátek proti povrchovému antigenu HBsAg ) anti-hbc total (průkaz celkových protilátek proti core antigenu) anti-hbc IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti core antigenu) HBe Ag (průkaz Hbe antigenu) anti-hbe (průkaz protilátek proti HBe antigenu) Konfirmační test HBsAg (průkaz protilátek proti HBsAg antigenu) Hepatitis C anti-hcv (průkaz protilátek proti HCV antigenu) HCV Ag (průkaz antigenu viru) Hepatitis E HEPATITIDY / statim / statim / statim, odběr, odběr, odběr anti-hev IgG anti-hev IgM, odběr 1 8 d 1 8 d Verze: 4 13/19

14 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na PANELY PANEL HEPATITID (HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total, anti-hbc IgM, anti-hav IgG, anti-hav IgM, anti-hcv, anti-hev IgG, anti-hev IgM) / statim, odběr PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ (HBsAg, anti-hbc total, anti- HBc IgM, anti-hcv, syfilis anti-tp protilátky a RPR, HIV Ag/Ab Combo na vyžádání zaškrtnout na žádance) / statim, odběr TĚHOTENSKÝ PANEL (HBsAg, HIV Ag/Ab Combo, syfilis anti-tp protilátky a RPR) / statim, odběr HIV / AIDS HIV Ag/Ab Combo - Průkaz antigenu HIV p24 a protilátek proti viru HIV 1+2 včetně přeperačního screeningu, odběr anti-toxo IgG, IgM, IgE, KFR, odběr 1 14 d 1 14 d anti-cmv IgG, IgM TOXOPLASMOSA CYTOMEGALOVIRY (CMV), odběr Verze: 4 14/19

15 anti-ebv VCA IgG, VCA IgM, anti-ebna IgG, odběr Klíšťová encefalitis IgG, IgM, odběr 1 14 d 1 14 d anti-hsv 1+2 IgG, IgM _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na VIRUS EPSTEIN BARROVÉ (EBV) VIRUS KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY VIRUS HERPES SIMPLEX (HSV) RUBEOLA PROTILÁTKY METODOU ELISA, odběr 1 14 d 1 14 d anti-rubeola IgG, IgM, odběr 1 7 d 1 7 d anti-parotitis IgG, IgM PAROTITIS PROTILÁTKY METODOU ELISA, odběr 1 14 d 1 14 d Verze: 4 15/19

16 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM, IgA, odběr 1 14 d 1 14 d Chlamydia pneumoniae IgG, IgM, IgA, odběr 1 14 d 1 14 d ANTISTREPTOLYSIN O (ASLO) ASLO titr (antistreptolysin O), kvantitativní stanovení antistreptolysinu O, odběr 1 14 d 1 14 d Borrelia recombinant IgG, IgM Borrelia Westernblot IgG, IgM (+ Anaplasma WB IgM p44, IgG k44) krve 5 ml / venepunkce k získání srážlivé krve 5 ml + likvor krve 5 ml / sterilní zkumavka 1 14 d 1 14 d 1 14 d 1 14 d B.garinii Westernbloty IgG, IgM likvor 2 ml sterilní zkumavka 1 14 d 1 14 d Pertusse+parapertusse IgG, IgM, IgA Pertusse + parapertusse - aglutinace titr _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na SÉROLOGIE BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ MYCOPLASMA PNEUMONIAE CHLAMYDIA PNEUMONIAE BORELIÓZA PERTUSSE A PARAPERTUSSE krve, krev odběr, odběr 1 14 d 1 14 d Verze: 4 16/19

17 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na HELICOBACTER PYLORI PROTILÁTKY METODOU ELISA, WESTERNBLOT, PRŮKAZ ANTIGENU VE STOLICI METODOU ELISA Helicobacter pylori IgG, IgA 1 2 t 1 2 t krve venepunkce k získání, odběr srážlivé krve 2 h pt Helicobacter Westernblot IgG, IgA posel, cht, 1 3 t 1-3 t vzorek stolice vel. vlašského odběr Průkaz Ag Helicobacter pylori ve stolici O 24 h cht 1 2 t 1 2 t ořechu SYFILIS Přeperační screening a diagnostické vyšetření Průkaz protilátek proti Treponema pallidum 24 h cht, odběr Treponema pallidum anti-tp krve RPR TYFUS A SALMONELÓZY Salmonella typhi H Ag, O Ag, Vi Ag Salmonella paratyphi A, B, C - H Ag, O Ag Salmonella enteritidis H Ag, odběr krve Salmonella newport H Ag 1-3 d Salmonella typhi-murium H Ag YERSINIÓZA, BRUCELÓZA, LISTERIÓZA Yersinia enterocolitica 0:3 Yersinia enterocolitica 0:9 Yersinia pseutuberculosis Ag typ 1 Brucella abortus Ag Brucella mellitensis Ag Listeria monocytogenes Ag Listeria ivanovii Ag krve, odběr Verze: 4 17/19

18 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na QUANTIFERON K PRŮKAZU PAMĚŤOVÝCH LYMFOCYTŮ U LATENTNÍ TBC Quantiferon 3 x 1 ml krve získané venepunkcí OS Quantiferon 14 h pt pt 2 8 d 2 8 d Autoprotilátky AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ: PRŮKAZ AUTOPROTILÁTEK krve, odběr MOLEKULÁRNÍ MIKROBIOLOGIE Multiplex PCR stanovení původců pneumonie: Chlamydia pneumoniae Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae b Moraxella catarrhalis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Bordetella pertussis Bordetella parapertussis PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍCH PŮVODCŮ PNEUMONIE METODOU MULTIPLEX-PCR sputum, bronchoalveolární laváž, moč PRŮKAZ PAPILOMAVIRŮ Z CERVIKÁLNÍCH VZORKŮ U ŽEN METODOU HYBRIDIZACE High - Risk HPV DNA test (lidský papilomavirus) cervikální stěr odběr HPV 2 t pt pt 1 t 3 m 1 t 3 m 24 h cht pt posel, cht 1 8 d 1 8 d Verze: 4 18/19

19 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na PRŮKAZ INFEKČNÍCH AGENS POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ (REAL TIME PCR) PCR Borrelia burgrferi sensu lato synoviální tekutina, likvor, krev, sérum, moč, biopsie dle materiálu vždy odběrovky bez transportního média PCR CMV likvor sterilní zkumavka PCR EBV likvor sterilní zkumavka PCR Hepatitis C Ag HCV plná krev sterilní zkumavka PCR HSV 1 sterilní zkumavka - vždy PCR HSV 2 likvor, plná krev zkumavky bez transportního média PCR Chlamydia pneumoniae PCR Chlamydia trachomatis PCR Legionella pneumophila PCR Mycobacterium tuberculosis complex PCR Neisseria gonorrhoeae sputum, bronchoalveoární laváž moč, výtěr z uretry, děložního čípku, oční rohovky, ejakulát sputum, bronchoalveolární laváž, moč sputum, bronchoalveoální laváž, moč, krev moč, výtěr z uretry, děložního čípku, oční rohovky nebo spojivky, ejakulát, výtěr z krku, výtěr z rekta vždy bez transportního média dle materiálu vždy odběrovky bez transportního média, stěr: odběr PCR 24 h cht, déle zamrazit pt posel, chb, odběr (pokud byl materiál již zamražen, pravit zamražený) 1 8 d 1-8 d PCR VZV plná krev sterilní zkumavka PCR toxin Clostridium difficile stolice serilní ek s lopatičkou 2. pracovníh o 2. pracovní ho cne Vypracoval: Mgr. Petra Vítková Zkontroloval: MUDr. Eva Vítová Schválil: MUDr. Josef Scharfen, CSc. Datum: Verze: 4 19/19

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Ceník oddělení klinické mikrobiologie

Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník oddělení klinické mikrobiologie Ceník laboratorních vyšetření - lázeňské domy, hotely + Čech samoplátce Poř. čísl o Oddělení Označení služby Na žádanku lékaře, ze zdr. důvodů Na požadavek pacienta

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Obsah: Strana A/ Kultivační vyšetření... 3 Dýchací ústrojí horní cesty dýchací.. 3 Krk Nos Vedlejší dutiny nosní - punktát Vyšetření průkaz bordetel (pertuse)

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 7 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart MUDr. Marián Medňanský MVDr. Václav Fejt primář (vyšetření č. 1-19, 50-53, 70-73, 100-112, 114, 116-119, 121-123, 129-133) lékař (vyšetření č. 1-19, 50-53,

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! MATERIÁL vyšetření zahrnuje co a jak odebrat 1. Zažívací ústrojí Manuál pro odběr primárních vzorků určení sérotypu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Mikrobiologické oddělení. Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1. Platnost od Výtisk č.:

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Mikrobiologické oddělení. Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1. Platnost od Výtisk č.: Název útvaru, kde jsou pořizovány řízené kopie: Výtisk č.: (číslo řízené kopie na útvaru) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Znojmo, p. o. Verze 2.1 Platnost od 01. 05. 2016 NZ_MO účinnost_01_05_16.doc Strana

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.)

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.) Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Mikrobiologická laboratoř 2. Laboratoř alergologická a imunologická Krajní 25, 678 01 Blansko 3. Laboratoř alergologická, imunologická Stojanova 1366 a mikrobiologická

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie Příloha č.4 Seznam mikrobiologických Obsah Dýchací cesty... 2 Močová soustava... 2 Trávicí soustava... 2 Pohlavní soustava... 2 Klinický materiál... 2 Odběry na kultivační vyšetření... 3 Chyby při odběru

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

SD 001 (související dokument)

SD 001 (související dokument) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Telefon: 371 408 202-4 Zelená linka: 800 800 770, 800 800 868 Vydání č.: 8, platnost od 1.6.2012 Vypracoval: Ing. Pelešková Zdeňka, MUDr.Rottenbornová Drahomíra,

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Oddělení lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 17.listopadu 1, 301 00 Plzeň LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1.4.2015 Vypracoval: Schválil: Garant dokumentu: Ing. Zdeňka Pelešková, MUDr. Drahomíra Rottenbornová, MUDr. Ljuba Šuchmanová MUDr. Drahomíra

Více

1 Mikrobiologická laboratoř Viniční 235, Brno

1 Mikrobiologická laboratoř Viniční 235, Brno List 1 z 13 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 Mikrobiologická laboratoř Viniční 235, 615 00 Brno Zprávy podepisuje: RNDr. Eva Plíšková-Pakrová MUDr. Dana Krčková Odborný vedoucí laboratoře VŠ pracovník

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 5 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 16.6.2015 Přezkoumal: Marcela

Více

Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s. strana : 1 z 31 Název dokumentu Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá

Více

G-4 Manuál pro odběr primárního vzorku Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie

G-4 Manuál pro odběr primárního vzorku Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie G-4 Manuál pro odběr primárního vzorku Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie OBSAH: 2. DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ: 3 3. OKO: 4 4. KŮŽE: 5 5. RÁNA: 5 6. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ: 5 7. UROGENITÁLNÍ TRAKT: 6 8.

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Seznam výkonů OKBMI pro placená vyšetření

Seznam výkonů OKBMI pro placená vyšetření Seznam výkonů OKBMI pro placená vyšetření BIOCHEMIE Název vyšetření Kód - rutina body Příjem a separace séra 97111 17 ABR 81585 73 Na 81593 20 K 81393 22 Cl 81469 15 Ca 81625 19 Ca2+ 81627 45 Mg 81465

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKBH Plzeň 2. OKBH Praha Italská 37, 121 43 Praha 2 3. OLM 4. Odběrové pracoviště Bor Přimdská 501, 348 02 Bor 5. Odběrové pracoviště Přeštice Sedláčkova 553, 334

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 06 Datum vydání: 17. 10. 2016 Účinnost od: 1. 11. 2016 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alice Kuchařová, Jana Valešová MUDr.

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Provozní doba OLM Hořovice :

Provozní doba OLM Hořovice : Oddělení lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka OLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 1.7.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 27.6.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 28.6.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 29.6.2016

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 05 Datum vydání: 1. 12. 2014 Účinnost od: 1. 12. 2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Jana Valešová, Jitka Nejedlá MUDr. Pavel Havránek

Více

B. Němcové 585/54, České

B. Němcové 585/54, České Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie (LKCHI) B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 2. Laboratoř klinické mikrobiologie (LKMB) B. Němcové 585/54,

Více

Seznam vyšetření a pokyny pro odběr biologického materiálu

Seznam vyšetření a pokyny pro odběr biologického materiálu Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C

SEROLOGIE HEPATITID. plazmu a skladovat při -20 C SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM ABBOTT Architect POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Typ dokumentu: Standardní operační postup Číslo dokumentu: ODBĚRY / 03 Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 1.10.2011 Verze č.: 6 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 14.11.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 8.11.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 9.11.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 10.11.2016

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Odběry biologického materiálu Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Typ dokumentu: Standardní operační postup Číslo dokumentu: ODBĚRY / 03 Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 1.5.2011 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ

Více