OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI"

Transkript

1 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu tampon TP t: sterilní tampon na tyčince ve zkumavce s transportním médiem tampon TP d sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportním médiem tampon bez TP t: sterilní tampon na tyčince ve zkumavce bez transportního média : sterilní se šroubovacím víčkem L: sterilní se šroubovacím víčkem s lopatičkou odběr AN: jednorázová sterilní stříkačka (5 ml), s vytlačeným vzduchem, nasazenou sterilní záslepkou lahvička AE: aerobní hemokultivační lahvička lahvička AN: anaerobní hemokultivační lahvička odběr Quantiferon: 3 odběrové zkumavky (s šedým, fialovým a červeným víčkem) odběr myko/urea: transportní médium pro urogenitální mykoplazmata, ureaplazmata odběr HPV: odběrová souprava pro vyšetření lidského papilomaviru zkumavka s transportním médiem + kartáček odběr TV: transportní médium pro Trichomonas vaginalis odběr PCR: odběrová souprava na vyšetření Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae metou PCR suchá zkumavka + kartáček uchovávání: způsob uchovávání vzorku před transportem (pouze pokud není možný okamžitý transport na příjem ) uvedena je maximální ba a podmínky uchování transport: podmínky transport, uvedeny jsou podmínky transportu m minuty h - hodiny d dny ms - měsíc pt pokojová teplota (15 25 C) cht chladničková teplota (2 8 C) chb chladicí box (5 20 C) pt/cht v rámci ON Trutnov a.s. je vzorek transportován při pt, od externích žadatelů při cht v chlazených přepravních boxech s monitorováním teploty čas N termín pro uvolnění negativního výsledku od dání materiálu laboratoře čas P průměrná ba vydání pozitivního výsledku od dání materiálu laboratoře (v případě konfirmace nebo určení NRL se prodlužuje o 1 3 týdny od vydání mezivýsledku TAT - čas odezvy je shodný s horní hranicí intervalu čas - P; kde je uvedeneno " pracovního ", je TAT konce pracovní by následujícího pracovního Změna str.: 1 Verze: 4 1/19

2 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na BAKTERIOLOGIE Vyšetření výtěru z horních cest dýchacích Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z krku, hltanu, výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t 48 h pt, odběr tonsil Kultivační vyšetření výtěru z krku pro surveillance v intenzivní péči Cílený kultivační průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z krku Krk screening na MRSA, cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z krku výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t 48 h pt výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t výtěr z krku (tonsily, hltan, hrtan) tampon TP t 48 h pt Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z nosohltanu výtěr ze zadní stěny nosohltanu tampon TP t 48 h pt Kultivační vyšetření výtěru z nosu pro surveillance v intenzivní péči Cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus z výtěru z nosu Nos screening na MRSA, cílený kultivační průkaz Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z nosu Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z paranazál. dutin punktát dutin AH hluboký výtěr z nosu tampon TP t 48 h pt výtěr z nosního vchodu tampon TP t 48 h pt výtěr z nosního vchodu tampon TP t 48 h pt punktát nebo výplach odsátý z dutiny odběr AN nebo plná sterilní zkumavka Stěr z dutiny úst stěr z dutiny ústní tampon TP t 48 h pt Cílený kultivační průkaz Bordetella pertussis a parapertussis laryngeální výtěr tampon TP d 48 h pt, odběr, odběr, odběr, odběr, odběr, odběr 4 7 d 5 7 d Verze: 4 2/19

3 vykašláním za kontroly sestry Základní mikrobiologické vyšetření sputa 24 h cht, odběr nebo lékaře Základní mikrobiologické vyšetření entracheálního aspirátu entracheální aspirát odsátím z intubace / tracheostomie 24 h cht Základní mikrobiologické vyšetření bronchiálního aspirátu aspirát z bronchů bronchoskopem 24 h cht Základní mikrobiologické vyšetření bronchoalveolární laváže BAL 24 h cht Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z tracheostomie výtěr z tracheostomie tampon TP t 24 h cht Entracheální kanyla Legionella pneumophila močový antigen, viz moč Streptococcus pnemoniae močový antigen Chřipka typu A/B entracheální aspirát odsátím z intubace / tracheostomie střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perman. katétru střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perman. katétru výtěr z nosu + faryngu, nasální výplach/aspirát tampon v transp. médiu UTM-RT, 24 h cht RS-virus nasofaryngeální výtěr/výplach tampon TP t / Sputum výtěr výtěr z kanyly tampon TP t Při kultivaci na Legionella sp. čas N = 7-9 d, čas P = 5 8 d min min min min min min min min Základní mikrobiologické vyšetření výtěru ze zevního zvukovodu Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu ze středního ucha _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Vzorek z lních cest dýchacích Ucho výtěr ze zevního zvukovodu tampon TP t 48 h pt tekutina ze střeuší punkcí nebo paracentézou asepticky na tampon tampon TP d (tampon 48 h pt), odběr Verze: 4 3/19

4 Oko Základní mikrobiologické vyšetření výtěru ze spojivkového výtěr ze spojivkového vaku tampon TP t, odběr vaku Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru ze spojivkového vaku metou PCR Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z rohovkového vředu Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z nitroočního prostoru _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na razantní výtěr ze spojivkového vaku se zachycením buněk epitelu tampon bez TP t 7 d cht / pt výtěr z rohovkového vředu tampon TP t tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně odběr AN tampon TP t, odběr 1-7 d 1-7 d Základní kultivační vyšetření stolice Komplexní vyšetření stolice Průkaz toxinu Clostridium difficile ve stolici Adenoviry/rotaviry/noroviry imunochromatograficky Kultivační vyšetření stolice pro surveillance v intenzivní péči Helicobacter pylori - biopt. Zažívací ústrojí výtěr z rekta, vzorek stolice vel. vlašského ořechu vzorek stolice vel. vlašského ořechu vzorek stolice vel. vlašského ořechu vzorek stolice vel. vlašského ořechu výtěr z rekta, vzorek stolice vel. vlašského ořechu bioptát zanořený transportní půdy tampon TP -t, L L L L tampon TP t zkumavka s thioglykolátovým bujónem 48 h pt 24 h cht 24 h cht 72 h cht (výtěr 48 h pt), odběr 1 h (vyšetře ní RT- PCR) 1 h 1 h 1 h 1 d 1 d Základní kultivační vyšetření obsahu žlučových cest obsah žlučových cest získaný punkcí či aspirací, peroperačně, při ERCP, případně z drenáže odběr AN, sterilní zkumavka, odběr Verze: 4 4/19

5 Základní mikrobiologické vyšetření moči střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perm. katétru (5ml-10 ml, min. 1 ml) 24 h cht 1-2 d 2-6 d Průkaz urogenitálních mykoplasmat z moči střední proud moči, cévkovaná moč, moč z perm. katétru (5ml -10 ml, min. 1 ml) 24 h cht 2-4 d 2 3 d Základní kultivační vyšetření výtěru z uretry hluboký výtěr z uretry tampon TP d Průkaz urogenitálních mykoplasmat z výtěru z uretry hluboký výtěr z uretry s abrazí buněk epitelu odběr myko/urea 48 h pt 2-4 d 2 3 d hluboký výtěr z uretry s abrazí 7 d Průkaz Chlamydia trachomatis z výtěru z uretry PCR odběr PCR 1-7 d 1-7 d buněk epitelu cht /pt hluboký výtěr z uretry s abrazí 7 d 1-7 d Průkaz Neisseria gonorrhoae z výtěru z uretry PCR odběr PCR 1-7 d buněk epitelu cht /pt střední proud moči, cévkovaná Legionella pneumophila močový antigen moč, moč z permanentního 24 h cht min imunochromatografickou metou (5ml -10 ml, min. 1 ml) min katétru Streptococcus pnemoniae močový antigen imunochromatografickou metou _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Močové ústrojí střední proud moči, cévkovaná moč, moč z permanentního katétru (5ml -10 ml, min. 1 ml) 24 h cht min min Pohlavní ústrojí muže Základní mikrobiologické vyšetření sekretu prostaty výtěr z uretry po masáži prostaty tampon TP t Průkaz Neisseria gonorrhoae v sektretu prostaty- PCR per rectum odběr PCR 7 d cht / pt 1-7 d 1-7 d Průkaz urogenitálních mykoplasmat, ureaplasmat v sekretu tampon TP d 48 h pt 2-3 d 2-3 d prostaty, ejakulátu výtěr z uretry po masáži prostaty odběr myko/urea nebo 72h cht Průkaz Chlamydia trachomatis v sekretu prostaty, per rectum, ejakulát odběr PCR 7 d cht / pt 1-7 d 1-7 d ejakulátu - PCR Základní mikrobiologické vyšetření ejakulátu ejakulát Cílená kultivace na pohlavní patogeny výtěr z rekta, faryngu výtěr z rekta, faryngu tampon TP t Stěr z glans penis stěr z glans penis tampon TP t Spermiogram ejakulát nevhodné nesmí schladnout 1-2 d 1-2 d Verze: 4 5/19

6 Mikroskopický obraz poševní Základní mikrobiologické vyšetření výtěru z pochvy, cervixu poševní sekret zachycený na sterilní tampon a válivým pohybem rozetřený na podložní sklo podložní sklo v krabici pro mikroskopické preparáty výtěr z pochvy, stěr cervixu tampon TP t Pochva těhotné screening na Streptococcus agalactiae výtěr z pochvy tampon TP t Plová voda amniocentéza sterilní zkumavka, Sekret z prsu stěr z prsu tampon TP t Očistky vzorek tkáně Průkaz urogenitálních mykoplasmat ve výtěru z pochvy, děložního hrdla, dělohy Průkaz Chlamydia trachomatis ve výtěru z děložního hrdla PCR Průkaz Neisseria gonorrhoae ve výtěru z děložního hrdla PCR Základní mikrobiologické vyšetření sekretu z Bartholinské žlázy Základní mikrobiologické vyšetření tekutiny z ax Průkaz urogenitálních mykoplasmat z tekutiny z ax Cystis ovarii, punktát z Douglasova prostoru _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Pohlavní ústrojí ženy výtěr z pochvy, děložního hrdla, dělohy výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu výtěr z děložního hrdla s abrazí buněk epitelu tekutina z Bartholinské žlázy získaná punkcí tekutina z ax získaná při invazivním výkonu v malé pánvi tekutina z ax získaná při invazivním výkonu v malé pánvi punktát nebo výplach a odsát z dutiny tampon TP t odběr myko/urea odběr PCR odběr PCR odběr AN odběr AN tampon TP t odběr myko/urea, sterilní zkumavka 48 h pt pt posel, 1-4 d 1-4 d 48 h pt nebo 72h cht 7 d cht / pt 7 d cht / pt 48 h pt nebo 72h cht Základní mikrobiologické vyšetření intauterinního tělíska intrauterinní tělísko nevhodné 1-7 d 1-7 d 1-7 d 1-7 d 7-9 d 7-10 d Verze: 4 6/19

7 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Kůže, sliznice, žlázy s vnější sekrecí Hráz screening na MRSA, cílený kultivační průkaz stěr z hráze tampon TP t Staphylococcus aureus MRSA z výtěru z hráze Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z ložiska: Atherom Axilla Bércový vřed Defekt Dekubitus Dutina ústní Furunkl Incize Kožní cysta stěr z ložiska tampon TP t Panaricium Popálenina Pupek Stěr z jazyka Stěr z jícnu Stěr z kůže Stěr z okolí konečníku Stěr z perinea Slinná žláza 2-4 d 2-6 d Rány a hluboké defekty Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z výtěr z rány tampon TP t rány 5-10 d 5-13 d Základní mikrobiologické vyšetření klinického materiálu z výtěr z hlubokého defektu tampon TP t hlubokého defektu 5-10 d 5-13 d Verze: 4 7/19

8 Základní mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku lumbální punkce sterilní zkumavka statim/ Mikrobiologické vyšetření mozkomíšního moku při monitorování zevních drenáží CNS _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Centrální nervový systém, likvor likvor z drenáže tampon TP t statim/ Krev (hemokultura) Hemokultivační vyšetření (odebírají se vždy nejméně dvě hemokultury!!!) aseptická venepunkce (standardní odběr) odběr z cévního katétru (pouze při podezření na katétrovou infekci) 1 5 ml každé lahvičky lahvička AE lahvička AN (nebo 37 C) pt posel, 7-9 d 2-10 d Stěr kůže před hemokulturou stěr z kůže před odběrem hemokultury tampon TP t Základní mikrobiologické vyšetření hnisu nebo obsahu patologické dutiny Hnis a obsah patologických dutin, sekret punkce abscesu nebo patologické dutiny nebo výtěr odběr AN, tampon TP t 5-10 d 5-13 d Základní mikrobiologické vyšetření tkáně z patologické dutiny excize pyogenní membrány, atp. nevhodné 5-10 d 5-13 d Verze: 4 8/19

9 Základní mikrobiologické vyšetření primárně sterilních tělesných tekutin: Ascites Bursa Douglasův prostor Hrudní punktát Kloubní tekutina Mateřské mléko Perikardiální tekutina Peritoneální dilyzát Peritoneální tekutina Pleurální tekutina Punktát Výpotek Mikrobiologické vyšetření tělesných tekutin v kultivačním analyzátoru (viz výše uvedený materiál) _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Primárně sterilní tělesné tekutiny punkce (1-5 ml) odběr AN punkce (1-5 ml každé lahvičky) lahvička AE lahvička AN 5-10 d 5-13 d 7-9 d 2-10 d Základní mikrobiologické vyšetření tkáně Kost Tkáně měkké, kosti vzorek tkáně vzorek kosti 5-10 d 5-13 d 5-10 d 5-13 d NRL kultivace Národní referenční laboratoř pro patogenní aktinomycety dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření 24 h cht pt 2 t 1 ms 2 d 1 ms Verze: 4 9/19

10 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Cizorodý materiál (cévní katétry, elektrody, drény, implantáty) Mikrobiologické vyšetření cévních katétrů odstřižení 5cm špičky vyjmutého katétru Mikrobiologické vyšetření elektrod z centrálního nervového odstřižení 5cm koncové části sytému elektrody - nasucho!!! 24 h cht Mikrobiologické vyšetření chirurgických drénů odstřižení 5cm koncové části Mikrobiologické vyšetření drénů z centrálního nervového drenu systému Mikrobiologické vyšetření likvorových shuntů odstřižení jedné nebo více částí shuntu dle lokalizace infekce Mikrobiologické vyšetření umělých chlopenních náhrad d 2-14 d operační vyjmutí náhrady Mikrobiologické vyšetření biologických chlopenních náhrad pt, posel, chb d 2-14 d - nasucho!!! 24 h cht Mikrobiologické vyšetření cévních protéz odstřižení části protézy d 2-14 d Mikrobiologické vyšetření čidel pro měření nitrolebního vyjmutí intrakraniální části čidla tlaku Osteosyntetický materiál osteosyntetický materiál Nehty na mykologii seškrab z postiženého nehtu sterilní zkumavka 72 h cht 3-4 t 1-4 t, odběr Kůže na mykologii seškrab z okraje ložiska sterilní zkumavka 72 h cht 3-4 t 1-4 t Vlasy, chlupy na mykologii Stěr z ložiska na mykologii Tělesné tekutiny na mykologii Mykologie celé vlasy / chlupy i s kořenovými váčky dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření jako na bakteriologické vyšetření (1 5 ml) sterilní zkumavka 72 h cht 3-4 t 1-4 t, odběr tampon TP t 3-4 t 1-4 t sterilní zkumavka, 3-4 t 1-4 t Verze: 4 10/19

11 Hnis na TBC Hrudní výpotek na TBC Krev na TBC Likvor na TBC Punktát na TBC Stolice na TBC Tkáň na TBC Výplach bronchů na TBC Výtěr na TBC Moč na TBC Sputum na TBC Parazitologie Enterobiosa Moč, sputum (krevnička, motolice, škrkavka) _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Mykobakteriologie (vyšetření na TBC) dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření 1 5 ml perianální otisk dle lokalizace, jako na bakteriologické vyšetření 1 5 ml, moč poslední porce moči sterilní zkumavka, lepex na podložním sklíčku Lamblie duodenální obsah vzorek duodenální šťávy sterilní zkumavka žádné 24 h cht 48 h pt 2 h pt 1-2 d 1-2 d ihned pt posel, 9-11 t 3-11 t 1-2 d 1-2 d 1-2 d 1-2 d Malárie tlustá kapka na podložním sklíčku, tenký roztěr na podložním sklíčku 2x podložní sklo v krabici pro mikroskopické preparáty 1-2 d 1-2 d Mikrobiální obraz poševní Paraziti střevní Scabies / ektoparazit (blecha, veš) poševní sekret zachycený na sterilní tampon a valivým pohybem rozetřený na podložní sklo vzorek stolice vel. vlašského ořechu, celý parazit či jeho část seškrab pokožky / ektoparazit podložní sklo v krabici pro mikroskopické preparáty (stolice), s/bez formalínu (parazit) / suchý nebo s 10 formaldehydem 48 h pt 48 h pt 1-4 d 1-4 d 1-8 d 1-8 d 1-2 d 1-2 d Trichomonas vaginalis (kultivace) výtěr z pochvy, uretry odběr TV pt, posel, 3-4 d 3-4 d Verze: 4 11/19

12 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Ostatní Nesterilní stěry (pro potřebu ON Trutnov a.s., event. ostatních nemocnic holdingu Královéhradeckého kraje) Parenterální výživa Potraviny v souvislosti s outbreakem gastrointestinální infekce Zkouška sterility transfúzních přípravků v automatickém analyzátoru (pro THO ONT a.s.) odběr v nemocnici provádějí pracovníci speciálních půd, případně proškolení pracovníci příslušného oddělení zasílá se nenačatá stejná šarže balení část podezřelé potraviny v množství cca 100ml zasílá se nenačatá nová šarže balení CYTOGENETIKA výtěr v thiogylkolátovém bujónu originální balení v originálním balení v originálním baleni žádné pt 7-9 d 7-8 d 24 h cht 24 h cht dle PP THO NT a.s. 2-4 d 2-6 d 2-4 d 2-6 d 2-10 d 7-9 d Karyotyp plodu Choriové klky CYTOGENETIKA plová voda při amnoicentéze, ml vzorek tkáně sterilní zkumavky pro tkáňové kultury sterilní zkumavka pro odběr choriových klků transport nejlépe ihned/ 24 h při 5 10 C (ne méně) transport nejlépe ihned/ 24 h při 5 10 C (ne méně) pt 3 4 t 3 4 t pt 3 4 t 3 4 t Získané chromozomální aberace venepunkce k získání nesrážlivé krve, 2 ml zkumavka s heparinem (příp. s citronanem sodným) 5 6 h pt/ 36 h při 6 10 C (ne méně) 3 4 t 3 4 t Karyotyp venepunkce k získání nesrážlivé krve, 2 ml zkumavka s heparinem (příp. s citronanem sodným) 5 6 h pt/ 36 h při 6 10 C (ne méně) 2 h pt posel, cht 3 4 t 3 4 t Verze: 4 12/19

13 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na SÉROLOGIE A IMUNOLOGIE PŘEHLED VYŠETŘENÍ VIROVÉ A PARAZITÁRNÍ INFEKCE Hepatitis A anti-hav IgG anti-hav IgM Hepatitis B HBsAg (přeperační screening a diagnostické vyšetření průkaz povrchového antigenu HBsAg ) anti-hbs (průkaz protilátek proti povrchovému antigenu HBsAg ) anti-hbc total (průkaz celkových protilátek proti core antigenu) anti-hbc IgM (průkaz protilátek třídy IgM proti core antigenu) HBe Ag (průkaz Hbe antigenu) anti-hbe (průkaz protilátek proti HBe antigenu) Konfirmační test HBsAg (průkaz protilátek proti HBsAg antigenu) Hepatitis C anti-hcv (průkaz protilátek proti HCV antigenu) HCV Ag (průkaz antigenu viru) Hepatitis E HEPATITIDY / statim / statim / statim, odběr, odběr, odběr anti-hev IgG anti-hev IgM, odběr 1 8 d 1 8 d Verze: 4 13/19

14 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na PANELY PANEL HEPATITID (HBsAg, anti-hbs, anti-hbc total, anti-hbc IgM, anti-hav IgG, anti-hav IgM, anti-hcv, anti-hev IgG, anti-hev IgM) / statim, odběr PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ (HBsAg, anti-hbc total, anti- HBc IgM, anti-hcv, syfilis anti-tp protilátky a RPR, HIV Ag/Ab Combo na vyžádání zaškrtnout na žádance) / statim, odběr TĚHOTENSKÝ PANEL (HBsAg, HIV Ag/Ab Combo, syfilis anti-tp protilátky a RPR) / statim, odběr HIV / AIDS HIV Ag/Ab Combo - Průkaz antigenu HIV p24 a protilátek proti viru HIV 1+2 včetně přeperačního screeningu, odběr anti-toxo IgG, IgM, IgE, KFR, odběr 1 14 d 1 14 d anti-cmv IgG, IgM TOXOPLASMOSA CYTOMEGALOVIRY (CMV), odběr Verze: 4 14/19

15 anti-ebv VCA IgG, VCA IgM, anti-ebna IgG, odběr Klíšťová encefalitis IgG, IgM, odběr 1 14 d 1 14 d anti-hsv 1+2 IgG, IgM _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na VIRUS EPSTEIN BARROVÉ (EBV) VIRUS KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDY VIRUS HERPES SIMPLEX (HSV) RUBEOLA PROTILÁTKY METODOU ELISA, odběr 1 14 d 1 14 d anti-rubeola IgG, IgM, odběr 1 7 d 1 7 d anti-parotitis IgG, IgM PAROTITIS PROTILÁTKY METODOU ELISA, odběr 1 14 d 1 14 d Verze: 4 15/19

16 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM, IgA, odběr 1 14 d 1 14 d Chlamydia pneumoniae IgG, IgM, IgA, odběr 1 14 d 1 14 d ANTISTREPTOLYSIN O (ASLO) ASLO titr (antistreptolysin O), kvantitativní stanovení antistreptolysinu O, odběr 1 14 d 1 14 d Borrelia recombinant IgG, IgM Borrelia Westernblot IgG, IgM (+ Anaplasma WB IgM p44, IgG k44) krve 5 ml / venepunkce k získání srážlivé krve 5 ml + likvor krve 5 ml / sterilní zkumavka 1 14 d 1 14 d 1 14 d 1 14 d B.garinii Westernbloty IgG, IgM likvor 2 ml sterilní zkumavka 1 14 d 1 14 d Pertusse+parapertusse IgG, IgM, IgA Pertusse + parapertusse - aglutinace titr _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na SÉROLOGIE BAKTERIÁLNÍCH INFEKCÍ MYCOPLASMA PNEUMONIAE CHLAMYDIA PNEUMONIAE BORELIÓZA PERTUSSE A PARAPERTUSSE krve, krev odběr, odběr 1 14 d 1 14 d Verze: 4 16/19

17 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na HELICOBACTER PYLORI PROTILÁTKY METODOU ELISA, WESTERNBLOT, PRŮKAZ ANTIGENU VE STOLICI METODOU ELISA Helicobacter pylori IgG, IgA 1 2 t 1 2 t krve venepunkce k získání, odběr srážlivé krve 2 h pt Helicobacter Westernblot IgG, IgA posel, cht, 1 3 t 1-3 t vzorek stolice vel. vlašského odběr Průkaz Ag Helicobacter pylori ve stolici O 24 h cht 1 2 t 1 2 t ořechu SYFILIS Přeperační screening a diagnostické vyšetření Průkaz protilátek proti Treponema pallidum 24 h cht, odběr Treponema pallidum anti-tp krve RPR TYFUS A SALMONELÓZY Salmonella typhi H Ag, O Ag, Vi Ag Salmonella paratyphi A, B, C - H Ag, O Ag Salmonella enteritidis H Ag, odběr krve Salmonella newport H Ag 1-3 d Salmonella typhi-murium H Ag YERSINIÓZA, BRUCELÓZA, LISTERIÓZA Yersinia enterocolitica 0:3 Yersinia enterocolitica 0:9 Yersinia pseutuberculosis Ag typ 1 Brucella abortus Ag Brucella mellitensis Ag Listeria monocytogenes Ag Listeria ivanovii Ag krve, odběr Verze: 4 17/19

18 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na QUANTIFERON K PRŮKAZU PAMĚŤOVÝCH LYMFOCYTŮ U LATENTNÍ TBC Quantiferon 3 x 1 ml krve získané venepunkcí OS Quantiferon 14 h pt pt 2 8 d 2 8 d Autoprotilátky AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ: PRŮKAZ AUTOPROTILÁTEK krve, odběr MOLEKULÁRNÍ MIKROBIOLOGIE Multiplex PCR stanovení původců pneumonie: Chlamydia pneumoniae Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae b Moraxella catarrhalis Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Bordetella pertussis Bordetella parapertussis PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍCH PŮVODCŮ PNEUMONIE METODOU MULTIPLEX-PCR sputum, bronchoalveolární laváž, moč PRŮKAZ PAPILOMAVIRŮ Z CERVIKÁLNÍCH VZORKŮ U ŽEN METODOU HYBRIDIZACE High - Risk HPV DNA test (lidský papilomavirus) cervikální stěr odběr HPV 2 t pt pt 1 t 3 m 1 t 3 m 24 h cht pt posel, cht 1 8 d 1 8 d Verze: 4 18/19

19 _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na PRŮKAZ INFEKČNÍCH AGENS POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ (REAL TIME PCR) PCR Borrelia burgrferi sensu lato synoviální tekutina, likvor, krev, sérum, moč, biopsie dle materiálu vždy odběrovky bez transportního média PCR CMV likvor sterilní zkumavka PCR EBV likvor sterilní zkumavka PCR Hepatitis C Ag HCV plná krev sterilní zkumavka PCR HSV 1 sterilní zkumavka - vždy PCR HSV 2 likvor, plná krev zkumavky bez transportního média PCR Chlamydia pneumoniae PCR Chlamydia trachomatis PCR Legionella pneumophila PCR Mycobacterium tuberculosis complex PCR Neisseria gonorrhoeae sputum, bronchoalveoární laváž moč, výtěr z uretry, děložního čípku, oční rohovky, ejakulát sputum, bronchoalveolární laváž, moč sputum, bronchoalveoální laváž, moč, krev moč, výtěr z uretry, děložního čípku, oční rohovky nebo spojivky, ejakulát, výtěr z krku, výtěr z rekta vždy bez transportního média dle materiálu vždy odběrovky bez transportního média, stěr: odběr PCR 24 h cht, déle zamrazit pt posel, chb, odběr (pokud byl materiál již zamražen, pravit zamražený) 1 8 d 1-8 d PCR VZV plná krev sterilní zkumavka PCR toxin Clostridium difficile stolice serilní ek s lopatičkou 2. pracovníh o 2. pracovní ho cne Vypracoval: Mgr. Petra Vítková Zkontroloval: MUDr. Eva Vítová Schválil: MUDr. Josef Scharfen, CSc. Datum: Verze: 4 19/19

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2

Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážená paní Ing. Helena Rögnerová náměstkyně ministra Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 2 128 01 P r a h a 2 Vážený pan MUDr. JUDr. Petr Honěk náměstek ředitele Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha

Laboratorní příručka Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. Praha Typ dokumentace: Verze: 10 Autor (jméno, podpis): chválil (jméno, podpis): Veřejná Platnost od: 1.3.2015 Výtisk číslo: 1 Jiné informace: Mgr. Pavel Nezbeda, vedoucí laboratoře MUDr. Petr Podroužek, Cc.,

Více

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008

Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Cytologie a cytodiagnostika nejen na patologii. Jaroslava Rutarová 4.12.2008 Opakování matka moudrosti BUŇKA - je základní morfologickou a funkční jednotkou mnohobuněčných organismů - je schopna základních

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření Cytologie Cytologické vyšetření mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu Materiál a způsoby odběru tekutý materiál

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Respirační infekce. Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Respirační infekce. Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Respirační infekce Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Úvod Infekce dýchacích cest je možné rozdělit Infekce horních dýchacích cest (např. rýma) Infekce dolních dýchacích cest

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií MUDr. Dana Hrubá VIDIA-DIAGNOSTIKA Poliklinika Černý Most, Praha 9 hruba@vidia-diagnostika.cz Onemocnění u lidí způsobovaná chlamydiemi Druh chlamydií Sérotypy

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Infekce, které jsou zahrnuty v systému epidemiologické bdělosti, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 473/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. prosince 2008 o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění vyhlášek č. 275/2010 Sb. a č. 233/2011 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE. Miroslav Votava Petr Ondrovčík MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta VYBRANÉ KAPITOLY Z KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Miroslav Votava Petr Ondrovčík Brno 2002 Miroslav Votava, Petr Ondrovčík, 1998 ISBN 80-210-1805-4 1 OBSAH Úvod (M.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinických laboratoří, Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 63600 Brno Směrnice: Laboratorní příručka Exemplář č.: Revize: ročně Rozdělovník Funkce Jméno Exemplář Datum převzetí Převzal: Podpis

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

Maturitní témata pro školní rok 2011-2012. Obor 53-43-M/005 laboratorní asistent

Maturitní témata pro školní rok 2011-2012. Obor 53-43-M/005 laboratorní asistent Maturitní témata pro školní rok 2011-2012 Obor 53-43-M/005 laboratorní asistent Klinická biochemie 1. Biochemické vyšetření, biochemická laboratoř, preanalytická fáze laboratorního vyšetření 2. Analytická

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

SP 003 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení imunologie Praha Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

SP 003 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení imunologie Praha Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Strana č. 1 SP 003 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ÚVOD Laboratorní příručka Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem poskytuje informace o činnosti oddělení. Obsahuje

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŢEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku sluţeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA VYDÁNÍ Č. 6

PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA VYDÁNÍ Č. 6 KLINICKÉ LABORATOŘE ÚSTAVU LÉKAŘSÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE a 1. LF UK U NEMOCNICE 2, 128 08 PRAHA 2 PREANALYTICKÁ PŘÍRUČKA VYDÁNÍ Č. 6 KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie 3 Stránka 1 z 24 Vydání č.: 1 Revize č.: 0 Číslo/počet výtisku: 1/E Soubor: PC Laboratoř biochemie Laboratoř Hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

laboratorní diagnostika a očkování

laboratorní diagnostika a očkování Bordetella pertussis laboratorní diagnostika a očkování Olga Štěpáníková Imunologické oddělení laboratoří IFCOR-99, Brno XI. Den laboratorní diagnostiky - nejen lymeské boreliózy, Brno, 27.3.2012 Kdo jednou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 262 České vydání Právní předpisy Svazek 55 27. září 2012 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ 2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012,

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A. ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více