Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň. neprodleně dopravit do laboratoře 7-10 dnů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň. neprodleně dopravit do laboratoře 7-10 dnů"

Transkript

1 VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Klonální přestavba IgVH nebo kostní dřeň neprodleně 7-10 dnů Klonální / polyklonální přestavba U CLL: mutovaný/nemutovaný status IgV H MLPA u CLL DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Nebalancované aberace genomu (11q-,+12,13q-,17p-) nebo kostní dřeň do, neprodleně 10 dnů Aberace nalezena/nenalezena Analýza klonálních přestaveb u lymfoproliferací (IgL λ, IgL κ, nekompletní přestavby D H -J H ) DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Klonální přestavba nebo kostní dřeň neprodleně 7-10 dnů Klonální / polyklonální přestavba Strana 1 (celkem 40)

2 Vyšetření minimální reziduální nemoci u CLL, ALL, HCL pomocí klon-specifické eseje RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese IgVH (RNA), relativní kvantifikace IgVH (DNA) nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e7 Vyšetření prognostických translokací u AML (AcutePlexX) RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese hledané chromozomální translokace nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e4 Vyšetření mutací genů FLT3/ITD, MLL/PTD a c-kit (exony 8-9, 17) RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace FLT3/ITD, MLL/PTD, c-kit nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutací genu CEBPA DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu CEBPα nebo kostní dřeň Strana 2 (celkem 40)

3 do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutací genů NPM 1 (exon 12), WT1 (exony 7 a 9) DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu NPM1, WT1 nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření minimální reziduální nemoci u AML RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Kvantifikace klonálně specifického markeru nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e5 Vyšetření translokací BCR/ABL (major, minor, mikro), kvalitativně i kvantitativně RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese BCR/ABL nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e5 Strana 3 (celkem 40)

4 Vyšetření mutací v kinázové doméně BCR/ABL RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v kinázové doméně genu ABL nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutací genu PIG-A u paroxysmální noční hemoglobinurie a aplastické anémie DNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu PIG- A nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutace V617F a sekvenační vyšetření exonu 12 genu JAK2 a MPL W515 (S505) u myeloproliferativních onemocnění DNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace ve sledovaných genech nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření fúzního genu FIP1L1/PDGFRA u HES a CEL RNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně fúzní gen FIP1L1/PDGFRA nebo kostní dřeň Strana 4 (celkem 40)

5 do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Vyšetření mutace D816V genu c-kit u systémové mastocytózy RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně (doporučeno) Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v aminokyselinovém místě 816 genu c-kit nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Detekce chromozomálních translokací TEL/PDGFRB u CMML, NPM1 /ALK u ALCL RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Fúzní produkt TEL/PDGFRB nebo NPM1/ALK nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Vyšetření mutací v genu p53 DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu p53 nebo kostní dřeň do, neprodleně 21 dnů Nemutovaný / mutace Strana 5 (celkem 40)

6 Vyšetření chromozomálních translokací u ALL (AcutePlexX) RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Rekurentní fúzní transkripty u ALL nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Detekce klonální přestavby TCR beta, delta u T-lymfoproliferací s možnou přípravou klonspecifické eseje pro vyšetření minimální reziduální nemoci RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Klonální přestavba TCR nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Klonální přestavba / polyklon Kvantifikace Bcl-2 a CyclinD1 u lymfoproliferací RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese genu Bcl-2 a CCND1 nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e3 Detekce mutací v genu HFE C282Y, H63D a S65C u hemochromatózy DNA z plné periferní krve Plná periferní krev Mutace C282Y, H63D, S65C v genu HFE Strana 6 (celkem 40)

7 Odběr ml periferní krve, do, neprodleně 7 dnů Wild type / homozygotní mutanta / heterozygotní mutanta Detekce trombofilních mutací: F II Prothrombin G20210A, FV Leiden G1691A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, detekce polymorfismu R2 koagulačního faktoru V DNA, kostní dřeň Mutace: F II Prothrombin G20210A, FV Leiden G1691A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, FV R2 A4070G, nesrážlivá kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / homozygotní mutanta / heterozygotní mutanta Detekce HLA B27 DNA z plné periferní krve Plná periferní krev Přítomnost alely HLA B27 Odběr ml periferní krve do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Farmakogenomika Citlivost na warfarin: Detekce polymorfismu genu VKORC1 c.-1639g A Detekce polymorfismu genu CYP2C9 c.430c T *2 (R144C) a c.1075a C *3 (I345L) Citlivost na irinotecan: Detekce polymorfismu genu UGT1A1 - *7TA, *6TA DNA z periferní krve nebo kostní dřeně, kostní dřeň Polymorfismy v relevantních genech nebo kostní dřeň do, neprodleně Strana 7 (celkem 40)

8 7 dnů Aberace nalezena/nenalezena Celogenomové sekvenování a lidská genetika ABCA3 (dysfunkce surfaktantu) Stanovení mutačního stavu genu ABCA3 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ACVR1 (fibrodysplasia ossificans progressiva) Stanovení mutačního stavu genu ACVR1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně AKT1 (Proteův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu AKT1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ALPL (hypofosfatázie) Strana 8 (celkem 40)

9 Stanovení mutačního stavu genu ALPL Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ATM (ataxia teleangiectasia) Stanovení mutačního stavu genu ATM Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně BBS1 (syndrom Bardet-Biedl) Stanovení mutačního stavu genů BBS1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně BCKDHA, BCKDHB (leucinóza) Stanovení mutačního stavu genů BCKDHA, BCKDHB Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 9 (celkem 40)

10 B3GALTL (syndrom Peters-plus) Stanovení mutačního stavu genu B3GALTL Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně BRCA-1 a BRCA-2 (hereditární nádory prsu a ovárií) Stanovení mutačního stavu genů BRCA-1 a BRCA-2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CEP290 (Leberova vrozená slepota) Stanovení mutačního stavu genu CEP290 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CFTR (cystická fibróza) Detekce 36 nejčastějších mutací Strana 10 (celkem 40)

11 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně 2 týdny Výčet nalezených mutací CHD7 (syndrom CHARGE) Stanovení mutačního stavu genu CHD7 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CLCN5 (Dentova choroba, X-vázaná nephrolitiáza, X-vázaná hypofosfatemická rachitis) Stanovení mutačního stavu genu CLCN5 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně COL2A1 (Sticklerův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu COL2A1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně COL3A1 (syndrom Ehlers-Danlos) Strana 11 (celkem 40)

12 Stanovení mutačního stavu genu COL3A1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně COL4A5 (X-vázaný Alportův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu COL4A5 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně CPT1A (deficit karnitinpalmytoyltransferázy 1) Stanovení mutačního stavu genu CPT1A Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CREBBP (syndrom Rubinstein-Taybi) Stanovení mutačního stavu genu CREBBP Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 12 (celkem 40)

13 CUL7 (3-M syndrom) Stanovení mutačního stavu genu CUL7 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně D2HGDH (D-2-hydroxyglutarová acidurie) Stanovení mutačního stavu genu D2HGDH Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně DBT (leucinóza) Stanovení mutačního stavu genu DBT Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně DCX (klasická lisencefalie,subkortikální laminární heterotopie) Stanovení mutačního stavu genu DCX Strana 13 (celkem 40)

14 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně DHH (testikulární feminizace) Stanovení mutačního stavu genu DHH Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně EFHC1 (Juvenilní myoklonická epilepsie) Stanovení mutačního stavu genu EFHC1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně EVC1, EVC2 (syndrom Ellis-van Creveld) Stanovení mutačního stavu genů EVC1, EVC2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 14 (celkem 40)

15 ERCC1,2,5,6,8 (Cockaynův syndrom) Stanovení mutačního stavu genů ERCC1,2,5,6,8 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně EXT1,2 (mnohočetné exostózy) Stanovení mutačního stavu genů EXT1,2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně F7 (deficience faktoru VII) Stanovení mutačního stavu genu F7 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně FGD1 (X-vázaná mentální retardace, syndrom Aarskog-Scott) Stanovení mutačního stavu genu FGD1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do Strana 15 (celkem 40)

16 , neprodleně FGF23 (X-vázaná hypofosfatémie) Stanovení mutačního stavu genu FGF23 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně FGFR1 (Kallmannův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu FGFR1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně GLA (Fabryho nemoc) Stanovení mutačního stavu genu GLA Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně GPR143 (okulární albinismus typ I) Strana 16 (celkem 40)

17 Stanovení mutačního stavu genu GPR143 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně GUCY2D (Leberova vrozená slepota) Stanovení mutačního stavu genu GUCY2D Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně HESX1 (Pickardtův syndrom, Morsierův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu HESX1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně HLA DQ2/DQ8 (celiakie) Detekce alel DQ2 a DQ8 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně 1 měsíc Alela DQ2/DQ8 detekována/nedetekována Strana 17 (celkem 40)

18 HRAS (Costellův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu HRAS Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně JAG1 (Alagillův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu JAG1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně KAL1 (Kallmannův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu KAL1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně KCNJ1 (Bartterův syndrom typ II) Stanovení mutačního stavu genu KCNJ1 Strana 18 (celkem 40)

19 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně KIAA1279 (syndrom Goldberg-Shprintzen) Stanovení mutačního stavu genu KIAA1279 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně KRT17 (vrozená pachyonychie, steatocystoma multiplex) Stanovení mutačního stavu genu KRT17 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně L1CAM (MASA syndrom) Stanovení mutačního stavu genu L1CAM Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně L2HGDH (L-2-hydroxyglutarová acidurie) Strana 19 (celkem 40)

20 Stanovení mutačního stavu genu L2HGDH Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně LDLR (hypercholesterolémie) Stanovení mutačního stavu genu LDLR Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně LMX1B (syndrom nail-patella ) Stanovení mutačního stavu genu LMX1B Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně MAPT (progresivní supranukleární paralýza) Stanovení mutačního stavu genu MAPT Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 20 (celkem 40)

21 MCPH1 (mikrocefalie) Stanovení mutačního stavu genu MCPH1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně MED12 (X-vázaná mentální retardace) Stanovení mutačního stavu genu MED12 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně NF1 (neurofibromatóza typ I) Stanovení mutačního stavu genu NF1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně NOTCH3 (syndrom CADASIL) Stanovení mutačního stavu genu NOTCH3 Strana 21 (celkem 40)

22 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně NSD1 (Sotosův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu NSD1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PAX3 (Waardenburgův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu PAX3 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PAX6 (aniridie) Stanovení mutačního stavu genu PAX6 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PCNT (MOPD II) Strana 22 (celkem 40)

23 Stanovení mutačního stavu genu PCNT Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PHEX (X-vázaná hypofosfatémie) Stanovení mutačního stavu genu PHEX Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PKHD1 (polycystóza ledvin) Stanovení mutačního stavu genu PKHD1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PTH1R (Ollierova nemoc) Stanovení mutačního stavu genu PTH1R Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 23 (celkem 40)

24 PTPN11 (syndrom Noonanové) Stanovení mutačního stavu genu PTPN11 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RAF1 (syndrom LEOPARD) Stanovení mutačního stavu genu RAF1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RAPSN (myastenické syndromy) Stanovení mutačního stavu genu RAPSN Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RECQL2 (Wernerův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu v RECQL2 Strana 24 (celkem 40)

25 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ROR2 (brachydaktylie) Stanovení mutačního stavu genu ROR2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RP2 (X-vázaná retinitis pigmentosa) Stanovení mutačního stavu genu RP2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RPGR (X-vázaná retinitis pigmentosa) Stanovení mutačního stavu genu RPGR Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 25 (celkem 40)

26 RPS6KA3 (syndrom Coffin-Lowry) Stanovení mutačního stavu genu RPS6KA3 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SERPINA1 (deficit α1-antitrypsinu) Stanovení mutačního stavu genu SERPINA1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně SERPING1 (vrozený angioedém) Stanovení mutačního stavu genu SERPING1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně SFTPC (dysfunkce surfaktantu) Stanovení mutačního stavu genu SFTPC Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 26 (celkem 40)

27 SLC12A1 (Bartterův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu SLC12A1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SMS (X-vázaná mentální retardace) Stanovení mutačního stavu genu SMS Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SOS1 (syndrom Noonanové) Stanovení mutačního stavu genu SOS1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SOX2 (hypoplázie optiku, mikroftalmie) Strana 27 (celkem 40)

28 Stanovení mutačního stavu genu SOX2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SOX10 (Waardenburgův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu SOX10 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně SPINK1 (hereditární pankreatitida) Stanovení mutačního stavu genu SPINK1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně TRPS1 (tricho-rhino-falangeální syndrom) Stanovení mutačního stavu genu TRPS1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 28 (celkem 40)

29 UGT1A1 (Gilbertův syndrom) Detekce inzerce nukleotidů TA v promotoru genu UGT1A1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně 1 měsíc Inzerce TA v promotoru genu UGT1A1 nalezena/nenalezena; heterozygot/homozygot UPF3B (X-vázaná mentální retardace) Stanovení mutačního stavu genu UPF3B Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně USH2A (Usherův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu USH2A Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně WT1 (Wilmsův tumor) Stanovení mutačního stavu genu WT1 Strana 29 (celkem 40)

30 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ZEB2 (syndrom Mowat-Wilson) Stanovení mutačního stavu genu ZEB2 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně Molekulární detekce patogenů: BactoPlexX: G(-) : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia G(+) : Staphylococcus aureus, CoNS, Streptococcus pneumoniae, Str. spp (Streptococcus pyogenes, S. mitis, S. agalactiae), Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Pozitivní / negativní, semikvantitativní hodnocení Pandetekce bakterií se sekvenačním dourčením patogena: Neomezený rozsah detekce, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Detekce kauzálního agens, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Strana 30 (celkem 40)

31 Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní - Identifikace patogena Pneumoplex: Legionella pneumoniae, Legionella micdadei, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis, Burkholderia spp., Moraxella catarrhalis, Corynebacterium spp., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Meningoplex: Neisseria meningitidis, Fusobacterium nucleatum, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenza, Borrelia burgdorferi sensu lato, Porphyromonas endodontalis/gingivalis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Uroplex: Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Morganella morganii, Corynebacterium spp., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický Strana 31 (celkem 40)

32 do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení GastroEnteroPlexX Helicobacter pylori, Citrobacter spp. (Citrobacter freundii, C. koseri), Clostridium spp. (Clostridium novyi, C. perfringens, C. histolyticum, C. difficile), Yersinina spp. (Yersinia enterocolitica subs. Enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis), tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení GastroEnteroPlexX II Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, Dientamoeba fragilis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení DentoPlexX Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Porphyromonas spp.(zahrnuje Porphyromonas gingivalis/endodontalis), Treponema denticola, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Strana 32 (celkem 40)

33 Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Mycobacterium spp. s typizací sekvenačně Mycobacterium tuberculosis, M. ulcerans, M. gordonae, M. scrofulaceum, M. bovis, M. malmoense, M. xenopi, M. kansasii, M. intracellulare, M. avium subsp. avium, M. fortuitum, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení; sekvenační dourčení druhu Mycobacterium Leptospira interrogans L. icterohaemorrhagica, L. grippotyphosa, L. pomona, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Borrelia burgdorferi sensu lato Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garini, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Neisseria gonorrhoeae Strana 33 (celkem 40)

34 , tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Treponema pallidum, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Tropheryma whipplei, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Candidatus neoehrlichia mikurensis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Strana 34 (celkem 40)

35 Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Trichomonas vaginalis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Cryptosporidium hominis/parvum, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Toxoplasma gondii, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Strana 35 (celkem 40)

36 FungiPlexX Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida inconspicua, Candida lusitaniae, Candida (Pichia) fabianii, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida (Pichia) gulliermondii, Fusarium spp., Cladosporium cladosporioides, Pneumocystis jiroveci, Mucoraceae (Rhizopus microsporus, Rhizopus oryzae, Mucor plumbeus, Mucor indicus), Cryptococcus spp. (Cryptococcus aureus, Cryptococcus carnescens, Cryptococcus flavescens, Cryptococcus neoformans), Aspergillus fumigatus, Aspergillus spp. (Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, Aspergillus nidulans, Aspergillus versicolor, Aspergillus ustus, Aspergillus cervinus, Aspergillus candidus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus), tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Lidské herpetické viry HSV-1, HSV-2, HHV-6, HHV-7, HHV-8, CMV, EBV, VZV, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, kvantitativní hodnocení Influenza A, B, H1N1 RNA izolovaná z biologického materiálu Stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky s virologickým médiem, neprodleně Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Strana 36 (celkem 40)

37 Enterovirus, RSV, TBEV RNA izolovaná z biologického materiálu Mozkomíšní mok, stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Mozkomíšní mok, stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky s virologickým médiem, neprodleně Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Hepatitis A, Hepatitis C, Hepatitis E, HIV-1 Sérum s gelem Odběr 5 15 ml periferní krve do zkumavky s gelem, neprodleně Negativní / pozitivní, kvantitativní hodnocení Hepatitis B Sérum s gelem Odběr 5 15 ml periferní krve do zkumavky s gelem, neprodleně Negativní / pozitivní, kvantitativní hodnocení JCV, BKV, AdV typ A-F, B19, tělní tekutiny, mozkomíšní mok, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, mozkomíšní mok, bioptický materiál, stěry aj. Strana 37 (celkem 40)

38 Odběr ml periferní krve do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení HPV High-Risk Stěry z urogenitálního traktu Stěry z urogenitálního traktu Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně 10 dnů Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Klasická a molekulární cytogenetika Molekulární cytogenetika (mfish, mband, ifish, G-Band) Kultivované buňky periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Celogenomové aberace nebo kostní dřeň do, neprodleně 10 dnů Normální karyotyp / Cytogenetické změny Vyšetření karyotypu z periferní krve Stimulované T-lymfocyty periferní krve Stanovení karyotypu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů (10ml) Odběrová zkumavka s heparinem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně dní Normální karyotyp/ Patologický karyotyp Strana 38 (celkem 40)

39 Vyšetření karyotypu z fetální krve Fetální krev Stimulované T-lymfocyty fetální krve Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Fetální krev (1-2ml) Odběrová zkumavka s heparinem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně Statimově 7 dní dle požadavku Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření karyotypu z plodové vody Plodová voda Buňky plodu (fibroblasty, epitelie, buňky urogenitálního traktu, aj.) Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Plodová voda (20 ml) Odběrová zkumavka bez aditiv (žlutý uzávěr) Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně dní Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření karyotypu plodu z choriové biopsie Placenta Choriové klky Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Choriové klky (10-15mg) Odběrová zkumavka s heparinem a fyziologickým roztokem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně dní Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření karyotypu plodu z potracené tkáně Obsah revize dutiny děložní po SAB, IAB Placenta, tkáň plodu Strana 39 (celkem 40)

40 Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Potracená tkáň Odběrová zkumavka/nádobka s fyziologickým roztokem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně 1-2 měsíce Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření Amnio PCR z plodové vody, choriové biopsie, fetální krve Plodová voda, choriová biopsie, fetální krev DNA ze vzorku plodové vody, choriové biopsie, fetální krve Vyloučení nejčastějších aneuploidií chromozomů 13,18,21,X a Y. Zjištění pohlaví plodu. Plodová voda, choriová biopsie, fetální krev Odběrová zkumavka bez aditiv, odběrová zkumavka s heparinem, pro fetální krev zkumavka Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky + stěr z bukální sliznice (speciální odběrové zkumavky s kartáčkem) - nutné k vyšetření Amnio PCR z plodové vody, choriové biopsie, neprodleně 24 hodin Zjištění / vyloučení aneuploidií chromozomů 13,18,21,X a Y. Strana 40 (celkem 40)

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1:

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA

Více

Žádanka na molekulární vyšetření mikroorganismů (bakterie, houby, DNA/RNA viry, mikroskopičtí parazité)

Žádanka na molekulární vyšetření mikroorganismů (bakterie, houby, DNA/RNA viry, mikroskopičtí parazité) KITGEN spol s.r.o. Žádanka na molekulární vyšetření mikroorganismů (bakterie, houby, DNA/RNA viry, mikroskopičtí parazité) Informace o klientovi: Jméno a příjmení: Adresa: Číslo pojištěnce: Pojišťovna:

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

F. Množina laboratorních vyšetření poskytovaných spolupracující laboratoří Euroclinikum

F. Množina laboratorních vyšetření poskytovaných spolupracující laboratoří Euroclinikum F. Euroclinikum 3 (F-1) Seznam vyšetření VYŠETŘENÍ V SÉRU A PLAZMĚ Název vyšetření Alaninaminotransferáza α1-fetoprotein Albumin Alkalická fosfataza Amyláza Amyláza pankreatická ASLO Aspartátaminotransferáza

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls153624/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Septomixine 286 mg/g + 190 000 IU/g dentální pasta 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g pasty obsahuje hydrocortisoni acetas 286

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

VEMODIA a.s. Laboratoř veterinární molekulární diagnostiky. Seznam veterinárních vyšetření a služeb Molekulární detekce mikroorganismů (patogenů)

VEMODIA a.s. Laboratoř veterinární molekulární diagnostiky. Seznam veterinárních vyšetření a služeb Molekulární detekce mikroorganismů (patogenů) VEMODIA a.s. Laboratoř veterinární molekulární diagnostiky Seznam veterinárních vyšetření a služeb Molekulární detekce mikroorganismů (patogenů) Seznam veterinárních vyšetření nabízených a prováděných

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium,

KATALOG. Chlamydia trachomatis,neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium, CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Institute of Applied Biotechnologies a.s. (IAB) je biotechnologická společnost působící v oblasti výzkumu a vývoje technologií, metodik a postupů molekulární biologie s cílem

Více

Před samotným testem si ověřte dostupnost nových revizí elektronického značení na adrese www.qiagen.com/p/artus-gbs-qs-rgq-kit-ce.

Před samotným testem si ověřte dostupnost nových revizí elektronického značení na adrese www.qiagen.com/p/artus-gbs-qs-rgq-kit-ce. artus GBS QS-RGQ Kit Charakteristiky chování artus GBS QS-RGQ Kit, Verze 1, 4576366 Správa verzí Dokument o charakteristikách výkonu soupravy artus GBS QS-RGQ Kit, verze 1, R1. Před samotným testem si

Více

1 Vzorek C, vaginální výtěr

1 Vzorek C, vaginální výtěr Pavel Dušek, kruh 3001, 13. 17.12.2010 1 1 Vzorek C, vaginální výtěr 1.1 Úvod Kromě mikrobiálního obrazu poševního je kultivace vaginálního výtěru na Sabouraudově půdě důležitá diagnostická metoda pro

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE Kód Vyšetření cena v Kč bez DPH cena v Kč s DPH (15%) cena v Kč s DPH (21%) Odběry 09117 Odběr krve ze žíly - dítě do 10 let 66 76 80 09119 Odběr krve ze žíly - dítě nad 10 let, dospělí 37 43 45 09111

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců Tomáš Gabrhelík Hanulík V, Jakubec P, Uvízl R, Doubravská L, Röderová M, Adamus M, Kolář M, Kolek V. Hospital-Acquired Pneumonia Infekční onemocnění

Více

Ceník slu eb Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. (od 20. 10. 2015) pro samoplátce

Ceník slu eb Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. (od 20. 10. 2015) pro samoplátce Ceník slu eb Laboratoří EUROCLINICUM s.r.o. (od 20. 10. 2015) pro samoplátce Výkony jsou zdaňovány DPH podle 58zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Případné osvobození od daně je třeba deklarovat.

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

Imipenemum 500 mg (jako imipenemum monohydricum 530 mg) a cilastatinum 500 mg (jako cilastatinum natrium 530 mg) v jedné injekční lahvičce

Imipenemum 500 mg (jako imipenemum monohydricum 530 mg) a cilastatinum 500 mg (jako cilastatinum natrium 530 mg) v jedné injekční lahvičce Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159066/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imecitin 500 mg/500 mg Prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Hypersenzitivita na léčivou látku ofloxacin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na kterýkoli z dalších chinolonů.

Hypersenzitivita na léčivou látku ofloxacin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na kterýkoli z dalších chinolonů. sp.zn.sukls193220/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Floxal 3 mg/g oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram masti obsahuje ofloxacinum 3,0 mg Jeden cm proužku masti obsahuje

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls201848/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku očních kapek obsahuje ofloxacinum 3 mg.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Nové technologie v diagnostice septických pacientů. Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A.,

Nové technologie v diagnostice septických pacientů. Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A., Nové technologie v diagnostice septických pacientů Franeková J., Hrouda M., Ročeň M., Kieslichová E., Jabor A., Revize definice sepse z roku 1991 Diagnostika sepse: 1. Není zlatý standard pro diagnostiku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TIENAM 500 mg/500 mg i.v. prášek pro infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje imipenemum monohydricum odpovídající

Více

Seznam prováděných vyšetření

Seznam prováděných vyšetření Laboratoř pro ologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku Počet stran: 1/12 Seznam prováděných vyšetření Panel metod / Název metody Biologický materiál Jednotka Referenční meze Akreditace

Více

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 Směrnice 8/008/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG SME/8/008/VERZE 06 Přehled laboratorních vyšetření, referenčních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls36308-09/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cefuroxim-ratiopharm 250 mg Cefuroxim-ratiopharm 500 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38160/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXYBENE 100 mg TABLETY DOXYBENE 200 mg TABLETY 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Doxycyclinum

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

PCR diagnostika lymeské borreliózy. Mgr. D. Berenová, J. Hořejší, Ing. A. Lukavská, RNDr. P. Kodym, CSc. Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní

Více

AKUTNÍ INFEKCE A PREPARÁTY JOALIS

AKUTNÍ INFEKCE A PREPARÁTY JOALIS www.kr-stredocesky.cz AKUTNÍ INFEKCE A PREPARÁTY JOALIS Mgr. Marie Vilánková www.andelskeorgonity.cz Akutní versus chronické onemocnění Akutní trvá kratší dobu Chronické trvají delší období nebo se periodicky

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Kód dokumentu: Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o. Veveří 476/39, 602 00, BRNO S-02 Vydání: 05 Datum vydání: 1.9.2014 Počet stran: 25 Revize dokumentu Datum revize Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 4 5 Rozdělovník

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 5 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 16.6.2015 Přezkoumal: Marcela

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125068-70/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xorimax 125 mg potahované tablety Xorimax 250 mg potahované tablety Xorimax 500

Více

Příloha III. Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace. Poznámka:

Příloha III. Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace. Poznámka: Příloha III Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace Poznámka: Tento Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace jsou výsledkem procedury přezkoumání, ke

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Evid. značka: PL-OLG Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: --- Revize číslo: 03 účinnost

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls143390/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

F- 2 Informace o poskytovaných laboratorních vyšetřeních

F- 2 Informace o poskytovaných laboratorních vyšetřeních F- 2 Informace o poskytovaných laboratorních ch Úvod: Tato část laboratorní příručky poskytuje podrobnější informace k hlavním prováděným m a k interpretaci výsledků testování mikrobů k antibiotikům. Informace

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

sp.zn.sukls17901/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXYBENE 200 mg TABLETY

sp.zn.sukls17901/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXYBENE 200 mg TABLETY sp.zn.sukls17901/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOXYBENE 200 mg TABLETY 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Doxycyclinum monohydricum 208,2 mg (odpovídá doxycyclinum 200 mg) v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls59472/2009, sukls59473/2009, sukls59474/2009 a příloha k sp.zn.: sukls233284/2010, sukls233285/2010, sukls233286/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

V&V, nové produkty a služby pro prevenci, detekci a podporu léčby mastitid Jan Říha

V&V, nové produkty a služby pro prevenci, detekci a podporu léčby mastitid Jan Říha V&V, nové produkty a služby pro prevenci, detekci a podporu léčby mastitid Jan Říha Větrný Jeníkov 20. 3. 2012 Projekt NAMC NAZV KUS 2012 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce

Více

CEFZIL 500 mg - cefprozilum monohydricum 523,14 mg odpovídá cefprozilum 500 mg v l potahované tabletě.

CEFZIL 500 mg - cefprozilum monohydricum 523,14 mg odpovídá cefprozilum 500 mg v l potahované tabletě. sp.zn.sukls211445/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CEFZIL 250 mg, potahované tablety CEFZIL 500 mg, potahované tablety CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ

Více

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g.

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Amity_kat_9_13.indd 1 24.9.2013 9:02:50 Společnost Amity je producentem speciálních chemických prostředků, které vyrábí za pomoci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls75310/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chloramphenicol VUAB 1 g Prášek pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje chloramphenicolum

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI 1 ŽENA 33 LET bez BRT a bez plazmy Vyšetření 26.5.2012-3x TRIGELM + JATERNÍ ČAJ - Přeměření 25.7.2012 0,000 0,285 vždy živý mikroorganismus 0,000 0,199 akutni, aktivní 0,200 0,399 chronické, nestabilni

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens

Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens 334 Seznam pracovišť, která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních agens List of laboratories providing specialized microbiological analyses and identification

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13074/2011 a sukls13103/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13074/2011 a sukls13103/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13074/2011 a sukls13103/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AZITROX 250 AZITROX 500 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJ OP ÍPRAVKU CEFTRIAXON TORREX 0,5 g CEFTRIAXON TORREX 1,0 g CEFTRIAXON TORREX 2,0 g

SOUHRN ÚDAJ OP ÍPRAVKU CEFTRIAXON TORREX 0,5 g CEFTRIAXON TORREX 1,0 g CEFTRIAXON TORREX 2,0 g SOUHRN ÚDAJ OP ÍPRAVKU CEFTRIAXON TORREX 0,5 g CEFTRIAXON TORREX 1,0 g CEFTRIAXON TORREX 2,0 g 1. NÁZEV P ÍPRAVKU CEFTRIAXON TORREX 0,5 g CEFTRIAXON TORREX 1,0 g CEFTRIAXON TORREX 2,0 g 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Datum schválení: 20.09.2013 Celkový počet stran: 19 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Kristina Kotlanová JOP Ing. Markéta Lysá Vedoucí úseku CG Schválil: MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Kontroloval:

Více

Bodové ohodnocení výkonů

Bodové ohodnocení výkonů IFCOR-99, s.r.o. IMUNOLOGICKÁ A ALERGOLOGICKÁ LABORATOŘ KRAJNÍ 25, 678 01 BLANSKO, tel. 516 419 497 e-mail: flek@ifcor.cz laborator.blansko@seznam.cz www.ifcor.cz Bodové ohodnocení výkonů Skutečná cena

Více

Kořenského 1210/10, 703 00 Ostrava Vítkovice

Kořenského 1210/10, 703 00 Ostrava Vítkovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř patologie Kořenského 10, 703 00 Ostrava Vítkovice 2. Laboratoř cytogenetiky Kořenského 12, 703 00 Ostrava Vítkovice 3. Laboratoř molekulární genetiky Kořenského

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2015

KATALOG PRODUKTŮ 2015 KATALOG PRODUKTŮ 2015 www.geneproof.com Váš specialista na PCR diagnostiku! KATALOG PRODUKTŮ 2015 GeneProof a.s. je biotechnologická společnost zabývající se molekulární in vitro diagnostikou závažných

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Účinnost k 1. 12. 2014 Doporučený postup č. 3 Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Stav změn: 1. vydání Základním předpokladem genetického laboratorního vyšetření v reprodukční genetice

Více

Poruchy imunity v hematologii Stomatologické komplikace léčby v hematologii. Seminář pro mediky E.Faber

Poruchy imunity v hematologii Stomatologické komplikace léčby v hematologii. Seminář pro mediky E.Faber Poruchy imunity v hematologii Stomatologické komplikace léčby v hematologii Seminář pro mediky E.Faber Témata Poruchy imunity v hematologii Principy léčby v hematologii a transplantace krvetvorných buněk

Více

(odbornost 816; aktualizovaná verze, schválená výborem SLG.cz - per rollam) Praha 16. listopadu 2015

(odbornost 816; aktualizovaná verze, schválená výborem SLG.cz - per rollam) Praha 16. listopadu 2015 Informace pro revizní pracovníky VZP ČR ke kontrole indikací, správnosti a oprávněnosti provádění (a vykazování k úhradě) laboratorních genetických vyšetření a vedení zdravotnické dokumentace u těchto

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha

Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha Mikrobiologická diagnostika v éře narůstající rezistence k antibiotikům obtížný odhad citlivosti původce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ing. Tomáš Nix Manažer kvality. MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ing. Tomáš Nix Manažer kvality. MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Datum schválení: 26.5.2008 Celkový počet stran: 19 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: IngBarbora Kváčová, PhD JOP Ing. Markéta Lysá Vedoucí úseku CG Schválil: MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Kontroloval:

Více

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ

M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ M. Laichmanová NOVINKY V NABÍDCE KONTROLNÍCH KMENŮ ČESKÉ SBÍRKY MIKROORGANISMŮ držitel certifikátu Kompletní nabídku referenčních mikroorganizmů tvoří 157 kontrolních kmenů bakterií vláknitých hub kvasinek

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka IČ 00064165, tel. 224961111 VFN a 1. LF UK, Albertov 4 www.vfn.cz www.lf1.cuni.cz Strana 1 z 21 Verze 3 Zpracoval: MUDr. Romana Mihalová Ing. Jitka Štekrová Mgr. Marie Valeriánová, Ph.D. Odborný garant:

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s. Ondřej Scheinost Nemocnice České Budějovice, a.s. Nové technologie přelomové období principy technologií klinická použitelnost chips (arrays) sekvenační technologie Důležitost genetických informací i další

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÉ LABORATOŘE TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ DNA LABORATOŘ. Krajská zdravotní, a.s.

SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÉ LABORATOŘE TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ DNA LABORATOŘ. Krajská zdravotní, a.s. SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÉ LABORATOŘE TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ DNA LABORATOŘ Krajská zdravotní, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v Ústí nad Labem, o.z. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem http://www.kzcr.eu

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více