Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň. neprodleně dopravit do laboratoře 7-10 dnů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň. neprodleně dopravit do laboratoře 7-10 dnů"

Transkript

1 VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Klonální přestavba IgVH nebo kostní dřeň neprodleně 7-10 dnů Klonální / polyklonální přestavba U CLL: mutovaný/nemutovaný status IgV H MLPA u CLL DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Nebalancované aberace genomu (11q-,+12,13q-,17p-) nebo kostní dřeň do, neprodleně 10 dnů Aberace nalezena/nenalezena Analýza klonálních přestaveb u lymfoproliferací (IgL λ, IgL κ, nekompletní přestavby D H -J H ) DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Klonální přestavba nebo kostní dřeň neprodleně 7-10 dnů Klonální / polyklonální přestavba Strana 1 (celkem 40)

2 Vyšetření minimální reziduální nemoci u CLL, ALL, HCL pomocí klon-specifické eseje RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese IgVH (RNA), relativní kvantifikace IgVH (DNA) nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e7 Vyšetření prognostických translokací u AML (AcutePlexX) RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese hledané chromozomální translokace nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e4 Vyšetření mutací genů FLT3/ITD, MLL/PTD a c-kit (exony 8-9, 17) RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace FLT3/ITD, MLL/PTD, c-kit nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutací genu CEBPA DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu CEBPα nebo kostní dřeň Strana 2 (celkem 40)

3 do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutací genů NPM 1 (exon 12), WT1 (exony 7 a 9) DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu NPM1, WT1 nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření minimální reziduální nemoci u AML RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Kvantifikace klonálně specifického markeru nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e5 Vyšetření translokací BCR/ABL (major, minor, mikro), kvalitativně i kvantitativně RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese BCR/ABL nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e5 Strana 3 (celkem 40)

4 Vyšetření mutací v kinázové doméně BCR/ABL RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v kinázové doméně genu ABL nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutací genu PIG-A u paroxysmální noční hemoglobinurie a aplastické anémie DNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu PIG- A nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření mutace V617F a sekvenační vyšetření exonu 12 genu JAK2 a MPL W515 (S505) u myeloproliferativních onemocnění DNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace ve sledovaných genech nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Vyšetření fúzního genu FIP1L1/PDGFRA u HES a CEL RNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní dřeně fúzní gen FIP1L1/PDGFRA nebo kostní dřeň Strana 4 (celkem 40)

5 do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Vyšetření mutace D816V genu c-kit u systémové mastocytózy RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně (doporučeno) Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v aminokyselinovém místě 816 genu c-kit nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / mutace Detekce chromozomálních translokací TEL/PDGFRB u CMML, NPM1 /ALK u ALCL RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Fúzní produkt TEL/PDGFRB nebo NPM1/ALK nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Vyšetření mutací v genu p53 DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mutace v genu p53 nebo kostní dřeň do, neprodleně 21 dnů Nemutovaný / mutace Strana 5 (celkem 40)

6 Vyšetření chromozomálních translokací u ALL (AcutePlexX) RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Rekurentní fúzní transkripty u ALL nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Detekce klonální přestavby TCR beta, delta u T-lymfoproliferací s možnou přípravou klonspecifické eseje pro vyšetření minimální reziduální nemoci RNA nebo DNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Klonální přestavba TCR nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Klonální přestavba / polyklon Kvantifikace Bcl-2 a CyclinD1 u lymfoproliferací RNA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Relativní exprese genu Bcl-2 a CCND1 nebo kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů 0 10e3 Detekce mutací v genu HFE C282Y, H63D a S65C u hemochromatózy DNA z plné periferní krve Plná periferní krev Mutace C282Y, H63D, S65C v genu HFE Strana 6 (celkem 40)

7 Odběr ml periferní krve, do, neprodleně 7 dnů Wild type / homozygotní mutanta / heterozygotní mutanta Detekce trombofilních mutací: F II Prothrombin G20210A, FV Leiden G1691A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, detekce polymorfismu R2 koagulačního faktoru V DNA, kostní dřeň Mutace: F II Prothrombin G20210A, FV Leiden G1691A, MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, FV R2 A4070G, nesrážlivá kostní dřeň do, neprodleně 7 dnů Wild type / homozygotní mutanta / heterozygotní mutanta Detekce HLA B27 DNA z plné periferní krve Plná periferní krev Přítomnost alely HLA B27 Odběr ml periferní krve do, neprodleně 7 dnů Pozitivní / negativní Farmakogenomika Citlivost na warfarin: Detekce polymorfismu genu VKORC1 c.-1639g A Detekce polymorfismu genu CYP2C9 c.430c T *2 (R144C) a c.1075a C *3 (I345L) Citlivost na irinotecan: Detekce polymorfismu genu UGT1A1 - *7TA, *6TA DNA z periferní krve nebo kostní dřeně, kostní dřeň Polymorfismy v relevantních genech nebo kostní dřeň do, neprodleně Strana 7 (celkem 40)

8 7 dnů Aberace nalezena/nenalezena Celogenomové sekvenování a lidská genetika ABCA3 (dysfunkce surfaktantu) Stanovení mutačního stavu genu ABCA3 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ACVR1 (fibrodysplasia ossificans progressiva) Stanovení mutačního stavu genu ACVR1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně AKT1 (Proteův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu AKT1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ALPL (hypofosfatázie) Strana 8 (celkem 40)

9 Stanovení mutačního stavu genu ALPL Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ATM (ataxia teleangiectasia) Stanovení mutačního stavu genu ATM Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně BBS1 (syndrom Bardet-Biedl) Stanovení mutačního stavu genů BBS1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně BCKDHA, BCKDHB (leucinóza) Stanovení mutačního stavu genů BCKDHA, BCKDHB Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 9 (celkem 40)

10 B3GALTL (syndrom Peters-plus) Stanovení mutačního stavu genu B3GALTL Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně BRCA-1 a BRCA-2 (hereditární nádory prsu a ovárií) Stanovení mutačního stavu genů BRCA-1 a BRCA-2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CEP290 (Leberova vrozená slepota) Stanovení mutačního stavu genu CEP290 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CFTR (cystická fibróza) Detekce 36 nejčastějších mutací Strana 10 (celkem 40)

11 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně 2 týdny Výčet nalezených mutací CHD7 (syndrom CHARGE) Stanovení mutačního stavu genu CHD7 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CLCN5 (Dentova choroba, X-vázaná nephrolitiáza, X-vázaná hypofosfatemická rachitis) Stanovení mutačního stavu genu CLCN5 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně COL2A1 (Sticklerův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu COL2A1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně COL3A1 (syndrom Ehlers-Danlos) Strana 11 (celkem 40)

12 Stanovení mutačního stavu genu COL3A1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně COL4A5 (X-vázaný Alportův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu COL4A5 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně CPT1A (deficit karnitinpalmytoyltransferázy 1) Stanovení mutačního stavu genu CPT1A Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně CREBBP (syndrom Rubinstein-Taybi) Stanovení mutačního stavu genu CREBBP Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 12 (celkem 40)

13 CUL7 (3-M syndrom) Stanovení mutačního stavu genu CUL7 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně D2HGDH (D-2-hydroxyglutarová acidurie) Stanovení mutačního stavu genu D2HGDH Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně DBT (leucinóza) Stanovení mutačního stavu genu DBT Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně DCX (klasická lisencefalie,subkortikální laminární heterotopie) Stanovení mutačního stavu genu DCX Strana 13 (celkem 40)

14 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně DHH (testikulární feminizace) Stanovení mutačního stavu genu DHH Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně EFHC1 (Juvenilní myoklonická epilepsie) Stanovení mutačního stavu genu EFHC1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně EVC1, EVC2 (syndrom Ellis-van Creveld) Stanovení mutačního stavu genů EVC1, EVC2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 14 (celkem 40)

15 ERCC1,2,5,6,8 (Cockaynův syndrom) Stanovení mutačního stavu genů ERCC1,2,5,6,8 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně EXT1,2 (mnohočetné exostózy) Stanovení mutačního stavu genů EXT1,2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně F7 (deficience faktoru VII) Stanovení mutačního stavu genu F7 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně FGD1 (X-vázaná mentální retardace, syndrom Aarskog-Scott) Stanovení mutačního stavu genu FGD1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do Strana 15 (celkem 40)

16 , neprodleně FGF23 (X-vázaná hypofosfatémie) Stanovení mutačního stavu genu FGF23 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně FGFR1 (Kallmannův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu FGFR1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně GLA (Fabryho nemoc) Stanovení mutačního stavu genu GLA Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně GPR143 (okulární albinismus typ I) Strana 16 (celkem 40)

17 Stanovení mutačního stavu genu GPR143 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně GUCY2D (Leberova vrozená slepota) Stanovení mutačního stavu genu GUCY2D Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně HESX1 (Pickardtův syndrom, Morsierův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu HESX1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně HLA DQ2/DQ8 (celiakie) Detekce alel DQ2 a DQ8 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně 1 měsíc Alela DQ2/DQ8 detekována/nedetekována Strana 17 (celkem 40)

18 HRAS (Costellův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu HRAS Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně JAG1 (Alagillův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu JAG1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně KAL1 (Kallmannův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu KAL1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně KCNJ1 (Bartterův syndrom typ II) Stanovení mutačního stavu genu KCNJ1 Strana 18 (celkem 40)

19 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně KIAA1279 (syndrom Goldberg-Shprintzen) Stanovení mutačního stavu genu KIAA1279 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně KRT17 (vrozená pachyonychie, steatocystoma multiplex) Stanovení mutačního stavu genu KRT17 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně L1CAM (MASA syndrom) Stanovení mutačního stavu genu L1CAM Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně L2HGDH (L-2-hydroxyglutarová acidurie) Strana 19 (celkem 40)

20 Stanovení mutačního stavu genu L2HGDH Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně LDLR (hypercholesterolémie) Stanovení mutačního stavu genu LDLR Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně LMX1B (syndrom nail-patella ) Stanovení mutačního stavu genu LMX1B Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně MAPT (progresivní supranukleární paralýza) Stanovení mutačního stavu genu MAPT Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 20 (celkem 40)

21 MCPH1 (mikrocefalie) Stanovení mutačního stavu genu MCPH1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně MED12 (X-vázaná mentální retardace) Stanovení mutačního stavu genu MED12 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně NF1 (neurofibromatóza typ I) Stanovení mutačního stavu genu NF1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně NOTCH3 (syndrom CADASIL) Stanovení mutačního stavu genu NOTCH3 Strana 21 (celkem 40)

22 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně NSD1 (Sotosův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu NSD1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PAX3 (Waardenburgův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu PAX3 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PAX6 (aniridie) Stanovení mutačního stavu genu PAX6 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PCNT (MOPD II) Strana 22 (celkem 40)

23 Stanovení mutačního stavu genu PCNT Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PHEX (X-vázaná hypofosfatémie) Stanovení mutačního stavu genu PHEX Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PKHD1 (polycystóza ledvin) Stanovení mutačního stavu genu PKHD1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně PTH1R (Ollierova nemoc) Stanovení mutačního stavu genu PTH1R Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 23 (celkem 40)

24 PTPN11 (syndrom Noonanové) Stanovení mutačního stavu genu PTPN11 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RAF1 (syndrom LEOPARD) Stanovení mutačního stavu genu RAF1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RAPSN (myastenické syndromy) Stanovení mutačního stavu genu RAPSN Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RECQL2 (Wernerův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu v RECQL2 Strana 24 (celkem 40)

25 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ROR2 (brachydaktylie) Stanovení mutačního stavu genu ROR2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RP2 (X-vázaná retinitis pigmentosa) Stanovení mutačního stavu genu RP2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně RPGR (X-vázaná retinitis pigmentosa) Stanovení mutačního stavu genu RPGR Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 25 (celkem 40)

26 RPS6KA3 (syndrom Coffin-Lowry) Stanovení mutačního stavu genu RPS6KA3 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SERPINA1 (deficit α1-antitrypsinu) Stanovení mutačního stavu genu SERPINA1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně SERPING1 (vrozený angioedém) Stanovení mutačního stavu genu SERPING1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně SFTPC (dysfunkce surfaktantu) Stanovení mutačního stavu genu SFTPC Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 26 (celkem 40)

27 SLC12A1 (Bartterův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu SLC12A1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SMS (X-vázaná mentální retardace) Stanovení mutačního stavu genu SMS Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SOS1 (syndrom Noonanové) Stanovení mutačního stavu genu SOS1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SOX2 (hypoplázie optiku, mikroftalmie) Strana 27 (celkem 40)

28 Stanovení mutačního stavu genu SOX2 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně SOX10 (Waardenburgův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu SOX10 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně SPINK1 (hereditární pankreatitida) Stanovení mutačního stavu genu SPINK1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně TRPS1 (tricho-rhino-falangeální syndrom) Stanovení mutačního stavu genu TRPS1 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně Strana 28 (celkem 40)

29 UGT1A1 (Gilbertův syndrom) Detekce inzerce nukleotidů TA v promotoru genu UGT1A1 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně 1 měsíc Inzerce TA v promotoru genu UGT1A1 nalezena/nenalezena; heterozygot/homozygot UPF3B (X-vázaná mentální retardace) Stanovení mutačního stavu genu UPF3B Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně USH2A (Usherův syndrom) Stanovení mutačního stavu genu USH2A Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně WT1 (Wilmsův tumor) Stanovení mutačního stavu genu WT1 Strana 29 (celkem 40)

30 Odběr 5 15 ml periferní krve do, neprodleně ZEB2 (syndrom Mowat-Wilson) Stanovení mutačního stavu genu ZEB2 Odběr 5 15 ml periferní krve nebo 1-3 ml kostní dřeně, do, neprodleně Molekulární detekce patogenů: BactoPlexX: G(-) : Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia G(+) : Staphylococcus aureus, CoNS, Streptococcus pneumoniae, Str. spp (Streptococcus pyogenes, S. mitis, S. agalactiae), Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Pozitivní / negativní, semikvantitativní hodnocení Pandetekce bakterií se sekvenačním dourčením patogena: Neomezený rozsah detekce, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Detekce kauzálního agens, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Strana 30 (celkem 40)

31 Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní - Identifikace patogena Pneumoplex: Legionella pneumoniae, Legionella micdadei, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis, Burkholderia spp., Moraxella catarrhalis, Corynebacterium spp., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Meningoplex: Neisseria meningitidis, Fusobacterium nucleatum, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenza, Borrelia burgdorferi sensu lato, Porphyromonas endodontalis/gingivalis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Uroplex: Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Morganella morganii, Corynebacterium spp., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický Strana 31 (celkem 40)

32 do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení GastroEnteroPlexX Helicobacter pylori, Citrobacter spp. (Citrobacter freundii, C. koseri), Clostridium spp. (Clostridium novyi, C. perfringens, C. histolyticum, C. difficile), Yersinina spp. (Yersinia enterocolitica subs. Enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis), tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení GastroEnteroPlexX II Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum, Dientamoeba fragilis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení DentoPlexX Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Porphyromonas spp.(zahrnuje Porphyromonas gingivalis/endodontalis), Treponema denticola, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Strana 32 (celkem 40)

33 Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Mycobacterium spp. s typizací sekvenačně Mycobacterium tuberculosis, M. ulcerans, M. gordonae, M. scrofulaceum, M. bovis, M. malmoense, M. xenopi, M. kansasii, M. intracellulare, M. avium subsp. avium, M. fortuitum, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení; sekvenační dourčení druhu Mycobacterium Leptospira interrogans L. icterohaemorrhagica, L. grippotyphosa, L. pomona, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Borrelia burgdorferi sensu lato Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garini, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Neisseria gonorrhoeae Strana 33 (celkem 40)

34 , tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Treponema pallidum, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Tropheryma whipplei, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Candidatus neoehrlichia mikurensis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Strana 34 (celkem 40)

35 Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Trichomonas vaginalis, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Cryptosporidium hominis/parvum, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Toxoplasma gondii, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Strana 35 (celkem 40)

36 FungiPlexX Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida inconspicua, Candida lusitaniae, Candida (Pichia) fabianii, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida (Pichia) gulliermondii, Fusarium spp., Cladosporium cladosporioides, Pneumocystis jiroveci, Mucoraceae (Rhizopus microsporus, Rhizopus oryzae, Mucor plumbeus, Mucor indicus), Cryptococcus spp. (Cryptococcus aureus, Cryptococcus carnescens, Cryptococcus flavescens, Cryptococcus neoformans), Aspergillus fumigatus, Aspergillus spp. (Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, Aspergillus nidulans, Aspergillus versicolor, Aspergillus ustus, Aspergillus cervinus, Aspergillus candidus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus), tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve, do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Lidské herpetické viry HSV-1, HSV-2, HHV-6, HHV-7, HHV-8, CMV, EBV, VZV, tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, bioptický materiál, stěry aj. Odběr ml periferní krve do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, kvantitativní hodnocení Influenza A, B, H1N1 RNA izolovaná z biologického materiálu Stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky s virologickým médiem, neprodleně Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Strana 36 (celkem 40)

37 Enterovirus, RSV, TBEV RNA izolovaná z biologického materiálu Mozkomíšní mok, stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Mozkomíšní mok, stěry, tělní tekutiny, bioptický materiál aj. Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky s virologickým médiem, neprodleně Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Hepatitis A, Hepatitis C, Hepatitis E, HIV-1 Sérum s gelem Odběr 5 15 ml periferní krve do zkumavky s gelem, neprodleně Negativní / pozitivní, kvantitativní hodnocení Hepatitis B Sérum s gelem Odběr 5 15 ml periferní krve do zkumavky s gelem, neprodleně Negativní / pozitivní, kvantitativní hodnocení JCV, BKV, AdV typ A-F, B19, tělní tekutiny, mozkomíšní mok, bioptický materiál, stěry aj., tělní tekutiny, mozkomíšní mok, bioptický materiál, stěry aj. Strana 37 (celkem 40)

38 Odběr ml periferní krve do, jiný biologický do laboratoře Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení HPV High-Risk Stěry z urogenitálního traktu Stěry z urogenitálního traktu Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně 10 dnů Negativní / pozitivní, semikvantitativní hodnocení Klasická a molekulární cytogenetika Molekulární cytogenetika (mfish, mband, ifish, G-Band) Kultivované buňky periferní krve nebo kostní dřeně Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní dřeně Celogenomové aberace nebo kostní dřeň do, neprodleně 10 dnů Normální karyotyp / Cytogenetické změny Vyšetření karyotypu z periferní krve Stimulované T-lymfocyty periferní krve Stanovení karyotypu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů (10ml) Odběrová zkumavka s heparinem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně dní Normální karyotyp/ Patologický karyotyp Strana 38 (celkem 40)

39 Vyšetření karyotypu z fetální krve Fetální krev Stimulované T-lymfocyty fetální krve Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Fetální krev (1-2ml) Odběrová zkumavka s heparinem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně Statimově 7 dní dle požadavku Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření karyotypu z plodové vody Plodová voda Buňky plodu (fibroblasty, epitelie, buňky urogenitálního traktu, aj.) Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Plodová voda (20 ml) Odběrová zkumavka bez aditiv (žlutý uzávěr) Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně dní Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření karyotypu plodu z choriové biopsie Placenta Choriové klky Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Choriové klky (10-15mg) Odběrová zkumavka s heparinem a fyziologickým roztokem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně dní Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření karyotypu plodu z potracené tkáně Obsah revize dutiny děložní po SAB, IAB Placenta, tkáň plodu Strana 39 (celkem 40)

40 Stanovení karyotypu plodu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů Potracená tkáň Odběrová zkumavka/nádobka s fyziologickým roztokem Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky, neprodleně 1-2 měsíce Normální karyotyp / Patologický karyotyp Vyšetření Amnio PCR z plodové vody, choriové biopsie, fetální krve Plodová voda, choriová biopsie, fetální krev DNA ze vzorku plodové vody, choriové biopsie, fetální krve Vyloučení nejčastějších aneuploidií chromozomů 13,18,21,X a Y. Zjištění pohlaví plodu. Plodová voda, choriová biopsie, fetální krev Odběrová zkumavka bez aditiv, odběrová zkumavka s heparinem, pro fetální krev zkumavka Biologický materiál přímo do odběrové zkumavky + stěr z bukální sliznice (speciální odběrové zkumavky s kartáčkem) - nutné k vyšetření Amnio PCR z plodové vody, choriové biopsie, neprodleně 24 hodin Zjištění / vyloučení aneuploidií chromozomů 13,18,21,X a Y. Strana 40 (celkem 40)

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr

ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR. VI. Aplikace qrt-pcr ÚVOD DO KVANTITATIVNÍ REAL-TIME PCR VI. Aplikace qrt-pcr 1. Detekce DNA - Diagnóza infekčních onemocnění (přítomnost patogenů v krvi, séru, plazmě ) - Sledování minimální reziduální nemoci - Detekce patogenů

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Evid. značka: PL-OLG Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: --- Revize číslo: 03 účinnost

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka IČ 00064165, tel. 224961111 VFN a 1. LF UK, Albertov 4 www.vfn.cz www.lf1.cuni.cz Strana 1 z 21 Verze 3 Zpracoval: MUDr. Romana Mihalová Ing. Jitka Štekrová Mgr. Marie Valeriánová, Ph.D. Odborný garant:

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu

Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Validace a verifikace molekulárně biologických metod založených na analýze extrahumánního genomu Doplněk k doporučení výboru České společnosti klinické biochemie o validaci a verifikaci analytických metod

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_LMBG_SME_12_001 Laboratorní příručka verze A Účinnost dokumentu od: 1.10.2012 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LMBG_SME_12_001 Verze dokumentu: A Laboratorní příručka LMBG Typ dokumentu: Systémový

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ Strana 1/34 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-GL-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GENETICKÁ LABORATOŘ Zpracoval Schválil Pracovní funkce Odborný vedoucí GL Vedení laboratoří SP Jméno RNDr.M.Kosařová,

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

O původu života na Zemi Václav Pačes

O původu života na Zemi Václav Pačes O původu života na Zemi Václav Pačes Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR centrální dogma replikace transkripce DNA RNA protein reverzní transkripce translace informace funkce Exon 1 Intron (413

Více

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří

Seznam vyšetření odesílaných do externích laboratoří Strana: 1 z 11 Oddělní laboratoře odesílá vyšetření přednostně do laboratoře společnosti Synlab Czech, s.r.o. Na přání lékaře lze vyšetření odeslat i do jiné externí laboratoře. Seznam všech externích

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK

NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK CHROMOSOMÁLN LNÍ ABERACE NUMERICKÉ ANEUPLOIDIE POLYPLOIDIE MONOSOMIE TRISOMIE TRIPLOIDIE TETRAPLOIDIE STRUKTURÁLN LNÍ MIXOPLOIDIE MOZAICISMUS CHIMÉRISMUS ZÁKLADNÍ SYNDROMY

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka podle ČSN EN ISO 15189:2013 (Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky Sanatoria REPROMEDA) Všechna práva, zejména právo na rozmnožování a rozšiřování jakož i překlad, jsou vyhrazena Číslo dokumentu PG

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meronem 500 mg. Jedna

Více

Prenatální diagnostika. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Prenatální diagnostika. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Prenatální diagnostika KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Prenatální diagnóza Pod tímto pojmem se skrývá diagnóza genetických chorob v průběhu těhotenství. Tyto informace mohou vést k naplánování odpovídající

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013

Lékařská genetika a onkologie. Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 Lékařská genetika a onkologie Renata Gaillyová OLG a LF MU Brno 2012/2013 *genetické souvislosti *onkogenetická vyšetření u onkologických onemocnění * genetické vyšetření u hereditárních nádorů *presymptomatické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls123529/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dexa-Gentamicin, oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dexamethasonum 0,3 mg, gentamicini sulfas 5,0 mg (odpovídá gentamicinum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1 GENLABS s.r.o. Verze 001; dokument vytvořen: 22.4.2014 17:30:00 Str. 1 Strana: 2 Obsah A. Úvod..4 B. Informace o laboratoři.. 4 B.1 Základní informace.. 5 B.2 Provozní doba laboratoře...5 B.3

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Genomia s.r.o. Genomia Janáčkova 51, 323 00 Plzeň

Genomia s.r.o. Genomia Janáčkova 51, 323 00 Plzeň Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci požadovaného flexibilního rozsahu je k dispozici na webových stránkách laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 1/25 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATORNÍM ZÁZEMÍ... 4 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE A SPEKTRUM NABÍZENÝCH SLUŽEB... 5 4. PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU... 7 5. MANUÁL PRO ODBĚR

Více

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika.

Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. Konsensus používání antibiotik I. Penicilinová antibiotika. HOZA J., JINDRÁK V., MAREŠOVÁ V., NYČ O., SECHSER T., SUCHOPÁR J., ŠVIHOVEC J., URBÁŠKOVÁ P. Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

PROVÁDĚNÍ VŠEOBECNÉHO PRENATÁLNÍHO SCREENINGU

PROVÁDĚNÍ VŠEOBECNÉHO PRENATÁLNÍHO SCREENINGU Doporučený postup č. 1: PROVÁDĚNÍ VŠEOBECNÉHO PRENATÁLNÍHO SCREENINGU VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD Účinnost k 15. 1. 2014 Stav změn: 1. vydání. Tento postup navazuje na snahu o vytvoření Metodického návodu

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách Lékařská genetika 208 Koncepce oboru 2. ODBORNÁ NÁPLŃ OBORU Lékařská genetika (LG) je samostatným vědním oborem v systému lékařských věd. Po stránce kvalifikační jde o nástavbový obor pro lékaře s nejméně

Více

SEPSE. MUDr. Drahomíra Rottenbornová. /rozpracováno/

SEPSE. MUDr. Drahomíra Rottenbornová. /rozpracováno/ SEPSE MUDr. Drahomíra Rottenbornová /rozpracováno/ Ignác Filip Semmelweis (1818-1865) maďarský lékař pracující v porodnictví zkoumal příčiny epidemií horečky omladnic v nemocnicích horečka omladnic (puerperální

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie

Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Změny genomu a jeho exprese u chronické lymfocytární leukémie Šárka Pospíšilová Centrum molekulární biologie a genové terapie Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Konference DNA Analýza V,

Více

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6

Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, PhD, MBA. Datum platnosti: 1.10.2014 Označení dokumentu: BLP01/LMB Verze č.: 6 Laboratoř lékařské genetiky - úsek molekulární biologie Vypracoval: RNDr. Richterová Radmila Mgr. Tavandzis Spiros Ing. Cibulková Petra Ing. Bóday Arpád Mgr. Augste Eva Mgr. Radka Sítková Mgr. Magdaléna

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika

binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Transkripční faktor CCAAT/enhancer binding protein alpha (CEBPA) a prognostický význam mutací v jeho genu u akutní myeloidní leukemie Ota Fuchs, Arnošt t Kostečka, Monika Holická,, Martin Vostrý, ÚHKT

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 ml infuzního roztoku obsahuje levofloxacinum hemihydricum 5,12 mg, což odpovídá levofloxacinum 5 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls97627/2011 Příloha k sp.zn. sukls44573/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levofloxacin Mylan 250 mg/50 ml Levofloxacin Mylan 500 mg/100 ml Infuzní roztok levofloxacinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls42565/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 mg/ml

Více

MUTACE mutageny: typy mutací:

MUTACE mutageny: typy mutací: MUTACE charakteristika: náhodné změny v genotypu organismu oproti normálu jsou poměrně vzácné z hlediska klinické genetiky, jsou to právě mutace, které způsobují genetické choroby nebo nádorové bujení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EC) 852/2004 o hygieně potravin

Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EC) 852/2004 o hygieně potravin Modulu 1 Základy hygieny a mikrobiologie k zajištění správného zavedení Nařízení Evropského parlamentu a rady (EC) 852/2004 o hygieně potravin Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka \ Dokumentace systému řízení jakosti Laboratorní příručka Číslo : LP/03 Vypracoval Schválil Funkce Vedoucí laboratoře Vedoucí lékař Jméno RNDr. Blažena Zbořilová Doc.MUDr.Aleš Sobek, CSc. Datum 16.5.2014

Více

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba?

HD - Huntingtonova chorea. monogenní choroba HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? HD - Huntingtonova chorea monogenní choroba HD 4 HDF (CAG) 6-35 (CAG) 36-100+ čistě genetická choroba? 0% geny 100% podíl genů a prostředí na rozvoji chorob 0% prostředí 100% F8 - hemofilie A monogenní

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové

Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika. Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové Akutní netraumatická nitrolební hypertenze u mladého muže - kazuistika Roman Šimek Neurologická klinika FN Hradec Králové 35letý muž, J.B. Začátek neurologických obtíží náhle v 11-2013 - vertigo, bolesti

Více

obsah Úvodní slovo vedoucího lékaře... 5 IV. Preimplantační diagnostika (PGD)... 7 V. Postnatální laboratorní diagnostika... 9 I. Úvod...

obsah Úvodní slovo vedoucího lékaře... 5 IV. Preimplantační diagnostika (PGD)... 7 V. Postnatální laboratorní diagnostika... 9 I. Úvod... 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA obsah Úvodní slovo vedoucího lékaře... 5 I. Úvod... 6 II. Výsledky prenatální diagnostiky... 6 III. Výsledky centra asistované reprodukce... 7 IV. Preimplantační diagnostika (PGD)...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

TwinOxide. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide :

TwinOxide. Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody. TwinOxide : Čistá pitná voda je základní lidskou potřebou. Bohužel, více než každý šestý člověk nemá přístup k jejímu bezpečnému zdroji Jak můžeme pomoci? Po více než 40 let chlorování pitné vody, tím že eliminovalo

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

KDE MŮŽE POMOCI MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE GASTROENTEROLOGIE

KDE MŮŽE POMOCI MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE GASTROENTEROLOGIE KDE MŮŽE POMOCI MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE GASTROENTEROLOGIE A) GENETICKY PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍ Celiakální sprue Celiakální sprue je hereditární autoimunitní onemocnění dětí a dospělých s celosvětovým výskytem

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie.

Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Návrh směrnic pro správnou laboratorní diagnostiku Friedreichovy ataxie. Připravila L.Fajkusová Online Mendelian Inheritance in Man: #229300 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA *606829 FRDA GENE; FRDA Popis onemocnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ

Úřední věstník L 262. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 55 27. září 2012. České vydání. Obsah ROZHODNUTÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 262 České vydání Právní předpisy Svazek 55 27. září 2012 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ 2012/506/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2012,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls94122/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2.

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

Využití GS Junior v projektu hledání nových markerù pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií

Využití GS Junior v projektu hledání nových markerù pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií MUDr. Soòa Peková, PhD. CHAMBON s.r.o., Laboratoø molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha Využití GS Junior v projektu hledání nových markerù pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních

Více

Metody detekce poškození DNA

Metody detekce poškození DNA STABILITA GENOMU II. Metody detekce poškození DNA Metody detekce poškození DNA Možnosti stanovení: 1. poškození DNA per se nebo 2. jeho následky mutace genů a mutace chromosomů 1. Detekce poškození DNA

Více

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ

Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ Výuka genetiky na PřF OU K. MALACHOVÁ KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Experimentální Systematická Aplikovaná (prezenční, kombinovaná) Jednooborová Dvouoborová KATEDRA BIOLOGIE

Více

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H.

Sérologie Sérologie pertusse. Sérologie tularémie. Sérologie brucelózy. Sérologie listeriózy. Sérologie yersiniózy. Sérologie H. Sérologie Sérologie pertusse Charakteristika: zahrnuje stanovení IgM a IgG proti B. pertussis slouží k stanovení dg. pertusse i po léčbě antibiotiky Sérologie tularémie Charakteristika: stanovení celkových

Více

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód)

Sandwichová metoda. x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) Jindra Vrzalová x druhů mikrokuliček rozlišených různou kombinací barev (spektrální kód) na každém druhu je navázána molekula vázající specificky jeden analyt (protilátka, antigen, DNAsonda,,) Sandwichová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Zpráva o zkoušení. Srovnání výrobků Water Jel vs. Burnshield Obvazy na popáleniny a opařeniny. Pouze pro vnitřní potřebu!

Zpráva o zkoušení. Srovnání výrobků Water Jel vs. Burnshield Obvazy na popáleniny a opařeniny. Pouze pro vnitřní potřebu! Advanced Healthcare Technology Ltd. The Gate House, Bluecoats Avenue Hertford, Herts; SG14 1PB, Velká Británie E-mail: ahtltd@aol.com Zpráva o zkoušení Srovnání výrobků Water Jel vs. Burnshield Obvazy

Více

Současný algoritmus likvorologického vyšetření

Současný algoritmus likvorologického vyšetření Současný algoritmus likvorologického vyšetření MUDr. Ondřej Sobek, CSc(1), RNDr. Ing. Petr Kelbich(1,2), MUDr. Martina Koudelková (1), MUDr. Jiřina Lukášková(1), MUDr. Lenka Hajduková(1,3) MUDr. Zuzana

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tygacil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Tygacil obsahuje tigecyclinum

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více