Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová"

Transkript

1 Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze

2 Klinický význam cytogenetických nálezů v onkohematologii Analýza karyotypu nádorových buněk patří k základním laboratorním vyšetřením U pacientů s různými subtypy hematologických malignit přispívá ke: stanovení diagnózy upřesnění prognózy sledování úspěšnosti terapie Doporučené vyšetřovací postupy závisí na typu onemocnění a léčebném protokolu

3 CML Chronická myeloidní leukémie (CML) Konvenční cytogenetická analýza: KD 24h/48h kultivace alespoň 20 metafází normální karyotyp bez t(9;22) nebo nedostatek metafází FISH: BCR/ABL1 aberantní karyotyp cílená FISH nebo jiná molekulárně cytogenetická metoda (mfish/mband, array CGH) Popis karyotypu podle ISCN

4 CML Cytogenetika, FISH a RT-PCR při diagnose Cytogenetika FISH RT-PCR Při diagnóze Kostní dřeň Periferní krev X X Konvenční cytogenetická analýza - záchyt Ph chromosomu (fúzní gen BCR/ABL) a všech dalších aberací. FISH - záchyt Ph chromosomu (fúzní gen BCR/ABL1), delece 9q34, dalšího Ph chromosomu a případně dalších změn (trisomie 8); poskytuje informace o procentuálním zastoupení patologického klonu RT-PCR - umožňuje pouze detekci fúzního genu BCR/ABL1 (ale je nejcitlivější).

5 CML Cytogenetika, FISH a RT-PCR při monitorování účinku léčby Cytogenetika FISH RT-PCR Kostní dřeň (jestliže je negativní pak FISH / PCR) X Během terapie Periferní krev MRD (minimální residuální onemocnění) X Konvenční cytogenetická analýza - monitorování kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) FISH nebo PCR - monitorování velké molekulární odpovědi (Major Molecular Response) PCR - každé 3 měsíce (výsledky mohou kolísat!!) Cytogenetika + FISH - každých 6 měsíců až do dosažení CCyR, poté 1x ročně

6 CLL Chromosomové aberace u chronické lymfatické leukémie (CLL) Chromosomová aberace Frekvence Klinický význam del(13)(q14) 30-50% relativně dobrá prognóza trisomie % horší prognóza kratší celkové přežití del(11)(q22-q23) ATM del(17)(p13) TP53 5-8% 9-15% špatná prognóza progrese onemocnění velmi špatná prognóza rezistence na léčbu Konvenční cytogenetická analýza - většinou neinformativní (nalézány pouze buňky s normálním karyotypem). Cílená I-FISH s panelem specifických DNA sond záchyt klonálních aberací u ~ 90% nemocných s CLL. Stimulace pomocí B-buněčných mitogenů

7 CLL Chronická lymfatická leukémie (CLL) Periferní krev (PK) Přímé zpracování Kostní dřeň (KD) 24h kultivace (případně mitotická stimulace) FISH: FISH: cytogenetika Centromera 12 ATM (11q22) 13q14/13q34 TP53 (17p13) (14q32) Centromera 12 ATM (11q22) 13q14/13q34 TP53 (17p13) (14q32) Normální karyotyp Aberrantní karyotyp Popis karyotypu podle ISCN Cílená FISH Nebo jiné molekulárně cytogenetické techniky (mfish/mband, array CGH)

8 CLL Klonální vývoj u CLL Klonální vývoj zisk nových genomových aberací v průběhu onemocnění. Klonální vývoj je pozorován u ~26-30% nemocných s CLL del(13)(q14.3) (monoalelická a/nebo bialelická) del(11)(q22.3) ATM delece del(17)(p13.1) TP53 delece trisomie 12 Zisk delecí genů TP53 nebo ATM (tzv. high-risk delece) v průběhu onemocnění nepříznivě ovlivňuje celkové přežití nemocných s CLL. Doporučení: pravidelné sledování nemocných s CLL metodou I-FISH časná detekce high-risk delecí následná volba vhodné terapie. FISH analýza každých 6 měsíců (PK)

9 MM Chromosomové aberace u mnohočetného myelomu (MM) chromosomové aberace delece /monosomie 13 přestavby IgH genu t(11;14)(q13;q32) t(4;14)(p16;q32) delece genu p53 zisk 1q21 hyperdiploidie hypodiploidie prognóza střední/špatná špatná dobrá? velmi špatná velmi špatná velmi špatná dobrá velmi špatná

10 MM Detekce chromosomových aberací u MM Konvenční cytogenetika (KC) 30-40% pacientů U přibližně 60% nemocných je KC neinformativní nízká mitotická aktivita plasmocytů nízká infiltrace plasmocytů v KD Nalézány pouze buňky s normálním karyotypem Abnormální karyotyp je spojen se špatnou prognózou I-FISH chromosomové aberace až u 80-90% pacientů Kombinace imunocytochemického značení nádorových buněk a I-FISH Imunomagnetická separace plasmatických buněk

11 MM Mnohočetný myelom (MM) Vzorek KD 24h kultivace infiltrace KD 10 % 10 % cytogenetika cytogenetika cig-fish analýza LSI IGH Normální karyotyp Aberantní karyotyp Aberantní karyotyp Normální karyotyp zlom IGH LSI RB1/13q34 cílená FISH nebo jiná molekulárně cytogenetická metoda (mfish/mband, array CGH) Popis karyotypu podle ISCN LSI CCND1/IGH - LSI FGFR3/IGH - LSI IGH/MAF LSI 1q21/1p36 LSI TP53

12 AML Cytogenetické nálezy u akutní myeloidní leukémie (AML) Chromosomová aberace geny prognóza t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1 dobrá inv(16)(p13.1q22) nebo t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11 dobrá t(15;17)(q22;q12) PML-RARA dobrá t(9;11)(p22;q23) MLLT3-MLL střední t(6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 špatná inv(3)(q21q26.2) nebo t(3;3)(q21;q26.2) RPN1-EVI1 velmi špatná t(1;22)(p13;q13) RBM15-MKL1 dobrá přestavby MLL genu MLL špatná monosomie 7 nebo delece 7q31? špatná delece 5q31? špatná komplexní chromosomové přestavby? velmi špatná

13 AML Akutní myeloidní leukémie (AML) Konvenční cytogenetická analýza: KD (PK pouze pokud jsou blasty) 24h/48h kultivace Alespoň 20 metafází normální karyotyp nebo málo metafází aberantní karyotyp subtyp-specifická FISH: MLL, 5q31/5p15, 7q31/7, 8/9 PML/RARA, AML1/ETO, CBFB, atd. cílená FISH nebo další molekulárně cytogenetické metody (mfish/mband, array CGH) Popis karyotypu podle ISCN

14 ALL Cytogenetické nálezy u akutní lymfoblastické leukémie (ALL) Riziková skupina Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Cytogenetický nález vysoká hyperdiploidie (51-65 chromosomů) ETV6-RUNX1 t(1;19)(q23;p13) IGH-CEBP IGH-ID4 del(6)(q) aberace 9p aberace 11q dup(1q) -7 dic(9;20)(p13;q11) dic(9;12)(p11-21;p11-13) jakákoliv jiná změna normální karyotyp t(9;22)(q34;q11) iamp21 MLL translokace near haploidie ( 30 chromosomů) nízká hypodiploidie (30-39 chromosomů) t(17;19)(q23;p13) aberace 17p ztráta 13q Moorman et al., Lancet Oncol 2010

15 ALL Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) I-FISH: Konvenční cytogenetická analýza: přímá/24h kultivace buněk KD G-pruhování aberantní karyotyp B-ALL: triple test ETV6/RUNX1 MLL Hyperdiploidie nebo T-ALL: TCR geny cílená FISH nebo další molekulárně cytogenetické metody (mfish/mband, array CGH) TCRαδ (14q11), TCRβ (7q34), TCRγ (7p14) TP16 (9p21) ABL1 (9q34) Popis karyotypu podle ISCN

16 Závěry: Cytogenetická a molekulárně cytogenetická analýza nádorových buněk Přispívá ke stanovení diagnózy onemocnění Přispívá k upřesnění prognózy onemocnění Umožňuje monitorování léčebné odpovědi Přispívá k časnému záchytu relapsu onemocnění Kombinace cytogenetických a molekulárně cytogenetických technik poskytuje komplexní informace o genomu nádorových buněk a umožňuje záchyt klonálních chromosomových aberací, které mohou významně ovlivnit průběh a prognózu onemocnění.

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký Popis případu Pacient K.J., chlapec 2 a 1/2 měsíce starý, z třetí fyziologické gravidity, porozen

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE ÚVOD DO PROBLEMATIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE prof. MUDr. Štěrba Jaroslav, Ph.D. Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno Dětská onkologie na počátku třetího tisícií Každý rok je v ČR diagnostikováno více než

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více