Specifika investice do SUKUK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika investice do SUKUK"

Transkript

1 Luděk Benada Ekonomicko-správní fakulta MU Katedra financí, Lipová 41a, Brno, Specifika investice do SUKUK Úvod Islámský finanční trh je nedílnou součástí globálního finančního trhu. Má však své specifika vycházející z islámského práva. V tomto ohledu musí být konstruovány i finanční instrumenty tohoto osobitého trhu. Jedním ze stavebních kamenů konvenčního finančního světa je úrok. Jeho pomocí je možné vystihnout časovou hodnotu peněz nebo preference ve spotřebě. Tento esenciální prvek financí v islámském světě neexistuje, respektive jeho použití je striktně zakázáno. I přes toto úskalí se v poslední dekádě islámský finanční trh těší rostoucího zájmu. Jak mohou fungovat finanční instrumenty za absence použití úroku bude představeno na příkladu islámských dluhopisů. Základní principy islámských financí Základními prameny islámského práva Sharia, kterým se řídí islámský finanční svět jsou Korán a Hadith. 1 V souladu s právem Sharia je nutné dbát restrikce, jejichž porušení je pro islámské finančnictví nepřípustné. První z těchto zákazů se týká úroku a je označován jako Riba. Respektováním tohoto zákazu pro islámské bankovnictví nepřichází v úvahu nabízení jakýchkoli produktů založených na úroku. Proto využití dluhopisů ať už s kupónovou platbou nebo zero bondů není možné. Podobně použití obchodního diskontu, faktoringu nebo forfaitingu není dovoleno. 2 Z toho vyplývá i rozdílný pohled na časovou hodnotu peněz. U zmíněných operací nemá faktor času žádný vliv na hodnotu. Čas je zde neocenitelnou veličinou. Jednou stanovená cena nemůže být v důsledku času změněna. Jiná situace je u reálných aktiv zde je přípustné, aby kupní a prodejní cena s časovým posunem 1 Adam Durchslag, Thomson Reuters; ISLAMIC FINANCE - INSTRUMENTS AND MARKETS, Bloomsbury Information Lfd, 2010 London, p. 238, ISBN-10: , p.3. 2 Muhammad Ayub; Undestanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd., 2007 England, p. 544, ISBN , pp

2 byla v důsledku tržních sil rozdílná. 3 Změna ceny je povolena také u termínovaného obchodu, podle islámského práva nazývaný Salam, někdy také bayº al-salam. Zde je možné, aby se spotová cena lišila od forwardové ceny. 4 Druhá norma, která není slučitelná s právem Sharia je tzv. Gharar. Jedná se o obchodní transakce spojené s prvkem nejistoty či rizika. Zákaz se vztahuje na nejistotu plynoucí ze smlouvy pro smluvní strany - cena, kvalita, rozsahu nebo předmětu plnění. 5 Mezi další nepřípustné chování na poli islámských financí patří Maysir. Někteří autoři jako Ayub (2007) uvádí Maisir a Qimar. Maisir je upraven v Koránu a Qimar pochází z Hadith. Ve všech případech se zákaz týká jednání spojeného s hazardem, resp. se situací nepřiměřené odměny, popřípadě bohatství nabytého na základě náhody nebo bez vynaložení úsilí. 6 Nepřípustným jednáním je arbitráž. Investor může dosáhnout odměny jen pokud podstoupí riziko spojené s investováním do reálných aktiv nebo podnikatelské činnosti. V neposlední řadě je nutné poukázat na zákaz všech neetických aktivit, které nejsou v souladu s Koránem. Islámské dluhopisy Častěji označované jako sukuk 7 jsou finanční instrumentypoužívanév islámském finančním světě. Značný rozmach a oblibu si sukuk získaly v posledních letech, přestože první zmínky o sukuk sahají do středověkých muslimských společností. Byly zde využívány v obchodě, kde sloužili jako papírová forma potvrzení o závazcích plynoucích z transakce. 8 Novodobá historie sukuk spadá do osmdesátých a devadesátých let, kdy vzniká potřeba vytvořit alternativu konvenčním 3 Muhammad Ayub; Undestanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd., 2007 England, p. 544, ISBN , pp Muhammad Akram Khan; Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd edition, Routhledge Taylor & Finance Group, London and New York, pp M. Fahim Khan, Mario Porzio; Islamic Banking and Finance in the European Union, Edward Elgar Publishing Limited, 2010 Gheltenham, p. 253, ISBN ,Pp Muhammad Ayub; Undestanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd., 2007 England, p. 544, ISBN , pp Sukuk vyjadřuje množné číslo. Jednotné číslo pro sukuk je sakk. 8 NathifJama Adam; A panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries, pp. 1-2, online dostupnéna: <http://www.kantakji.com/fiqh/files/markets/m167.pdf> [cit ]

3 dluhopisům v souladu s islámským právem. Takto konstruované instrumenty používané například v Malajsii byly schopny zajistit vrácení vložené investice, tedy obdoba vyplacení nominálu u dluhopisu s fixním kupónem. Jiné z raných islámských dluhopisů byly vázány na riziko spojené s investicí a proto zajišťovaly variabilní výnos. Majitel tohoto dluhopisu mohl utrpět i ztrátu v závislosti na vývoji podkladového aktiva. Příkladem trhů s těmito instrumenty jsou Sudán a Pakistán. Velký podíl na jejich tržním postavení v současné době má sofistikovaná konstrukce zaručující fixní výnosnost. Někdy se hovoří o kvazi-fixní výnosnosti. V souladu s úpravou AAOIFI 9 může být fixní výnosnost zajištěna i prostřednictvím třetí strany. 10 Garance fixní platby je mimo jiné zabezpečována také prostřednictvím ratingu konkrétního cenného papíru. Přestože je pay-offprofil sukuk konstruován tak, aby se co nejvíce blížil výplatnímu profilu dluhopisu typu plainvanilla, jedná se o zcela rozdílné nástroje. Sukuk jsou svou podstatou certifikáty. Podkladovým aktivem zde mohou být jen určitá reálná aktivaa s omezením také dluh. 11 Je možné investovat v rámci tvorby podkladového aktiva rovněž do vybraných služeb např. leasing. 12 Právě díky jeho využití bylo možné replikovat fixní výnosový profil. Zcela zvláštním příkladem jsou peníze. Nejsou považovány za aktivum. 13 Jejich funkce je pouze transakční a oceňovací. U úvěrového vztahu plynoucího z realizované půjčky, musí dlužník věřiteli vrátit pouze dlužnou částku bez ohledu na faktor času. 14 Proto není možné zahrnout do koše podkladových aktiv např. měny.podobně není povoleno použít pro tyto účely komodity Accounting and Auditing OrganizationforIslamic Finance. 10 Muhammad Ayub; Undestanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd., 2007 England, p. 544, ISBN , pp Nepřípustná je investice od alkoholu, produktů z vepřového masa, zbrojního průmyslu, geneticky modifikovaných potravin atd. 12 Zábavní průmysl, herní průmysl či hotelnictví apod. Nejsou s pohledu islámského práva povoleny. 13 Adam Durchslag, Thomson Reuters; ISLAMIC FINANCE - INSTRUMENTS AND MARKETS, Bloomsbury Information Lfd, 2010 London, p. 238, ISBN-10: , pp Muhammad Ayub; Undestanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd., 2007 England, p. 544, ISBN , p Např. stříbro, zlato.

4 Zjednodušený model sukuk N á k u p s N á k u p P Investor Emitent Pravi delná platb a držit eli suku k Výno sy z inves tice Podkladové aktivum Zdroj:Vlastní konstrukce Struktura sukuk Sukuk se svou podstatou odlišují od vlastnických i dluhových cenných papírů. Dluhopisy pro svou úrokovou komponentu jsou neslučitelné s islámským právem. Investice do akcie představuje majetkový podíl ve vybrané entitě a z časového hlediska neomezenou participaci na zisku. Islámské dluhopisy ani jedné z těchto charakteristik neodpovídají. Jejich profil je spíše kombinací vybraných vlastnosti akcií a dluhopisů. Generované výnosy jsou v jejich případě zajištěny zakomponovaným podkladovým aktivem a jejich životnost je předem stanovená.největší tržní podíl mají sukuk s maturitou 3-5 let. Přičemž pět let je víc standardem pro konzervativnější investory z Asie a Blízkého východu. Poptávka evropského trhu po těchto

5 instrumentech vyžaduje pestřejší nabídku produktů s různou dobou splatnosti. 16 Podle AAOIFI existuje 14 různých forem těchto finančních nástrojů. Ve skutečnosti však byly na trh uvedeny pouze některé. 17 Model islámských financí lze rozdělit na dva typy. Přímé financování založené na podnikatelské spolupráci je první z možných podob těchto financí, např. tzv. Musharaka. Druhou formou pak je nepřímé financování prostřednictvím leasingu nebo obchodních kontraktů. 18 Zde je možné zahrnout Ijara nebo Murabaha. Musharaka Jedná se o provázanou kapitálovou strukturu realizovanou převážně bankami. Prostřednictvím prodeje sukuk investorům je akumulován kapitál. Vytvořený kapitálový fond je následně vložen do Joint Ventrure. Budoucí výnosy plynoucí z investice jsou emitentem přerozděleny vlastníkům sukuk v závislosti na investovaných prostředcích. Analogicky je kryta také ztráta. Je možné se setkat se dvěma formami tohoto typu podnikání. Buď je držen do doby maturity certifikátu konstantní poměr nakoupených akcií do investovaného projektu nebo se podíl v joint venture postupně zmenšuje, tj. emitent v čase prodává akcie European Sukuk Issue - A survey into Characteristics and potential Demand; University of Oxford 2009, on-line - dostupnéna<http://www.google.cz/#sclient=psyab&hl=cs&site=&source=hp&q=average+sukuk+maturity&pbx=1&oq=average+sukuk+maturity&aq=f&aqi=&aql= &gs_sm=e&gs_upl=161l4389l0l4574l22l17l0l2l2l0l219l1774l8.7.1l19l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=64650 b &biw=1354&bih=702> (cit ), Pp Omar M. El-Quqa, Sukuks - A new dawn of Islamic finance era; Global Investment House, January 2008, pp Adam Durchslag, Thomson Reuters; ISLAMIC FINANCE - INSTRUMENTS AND MARKETS, Bloomsbury Information Lfd, 2010 London, p. 238, ISBN-10: , p Adam Durchslag, Thomson Reuters; ISLAMIC FINANCE - INSTRUMENTS AND MARKETS, Bloomsbury Information Lfd, 2010 London, p. 238, ISBN-10: , p. 7.

6 Struktura Musharaka Majitel Sukuk Podíl na zisku/ztrátě Výno s z prod eje suku k Pravi delná výpla ta/ú hrad a Originator Emitent Peněžní vklad Joint Venture Peněžní vklad Zdroj: Konstruováno podle - Omar M. El-Quqa, Sukuks - A new dawn of Islamic finance era; Global Investment House, January Ijara Tento forma generování výnosů je obdobou leasingu. Emitent zakoupí konkrétní aktiva. Tato aktiva jsou následně pronajata formou leasingu. Pravidelná platba nájemného, které nemusí být určeno pouze na fixním základě 20, tvoří zdroj k pravidelným platbám držitelům sukuk. 20 Omar M. El-Quqa, Sukuks - A new dawn of Islamic finance era; Global Investment House, January 2008, p. 10.

7 Struktura Ijara Majitel Sukuk Výno s z prod eje suku k Výno sy z Ijara Prodejce aktiva Vlastnické právo k majetku Emitent Pronájem/leasing Platba nájemného Nájemce Zdroj: Konstruováno podle - Omar M. El-Quqa, Sukuks - A new dawn of Islamic finance era; Global Investment House, January Murabaha Základem této podoby investování je,často v součinnosti s investiční bankou, vytvoření speciální účelové firmy. 21 Investiční aktivita je založena na spotovém obchodu, kdy je k nákladům souvisejícím s realizací obchodu přičtena obchodní marže. Platba může probíhat později. Od sedmdesátých let bylo touto formou investováno 80-90% kapitáluislámských bank. 22 Uvedená obchodní strategie bývá někdy kritizována. Hlavní výtky spočívají v tom, že v případě obchodu nemusí docházet k fyzickému předání zboží, tedy v konečném důsledku jde jen o přesun cash flow mezi zúčastněnými stranami. V transakcích také mohou být zainteresovány podnikatelské 21 Specialpurpose entity, Specialpurposevehicle. 22 Adam Durchslag, Thomson Reuters; ISLAMIC FINANCE - INSTRUMENTS AND MARKETS, Bloomsbury Information Lfd, 2010 London, p. 238, ISBN-10: , p. 7.

8 subjekty, které využívají obchodované zboží pouze k obchodním účelům, tedy například bezpodmínečně neslouží k výkonu jejich podnikatelské činnosti. Struktura Murabaha Majitel Sukuk Výnos z prodeje sukuk Výnosy z Murabaha Společnost Odklad v platbě SPV Nákup aktiva Dodání aktiva Prodejce Zdroj: Konstruováno podle - Omar M. El-Quqa, Sukuks - A new dawn of Islamic finance era; Global Investment House, January Závěr Velký rozmach těchto produktů v posledních deseti letech svědčí o rostoucím zájmu investorů.rozvoj je bezesporu důsledkem vyšší sofistikovanosti při konstrukci islámských dluhopisů. S ohledem na globální charakter světových ekonomik, financí nevyjímaje, byl strmý nárůst trhu s těchto finančními nástroji od roku 2008 korigován. Jeden z faktorů proč o těchto produktech může uvažovat investor západního světa je určitá garance etiky. Islámské finance se mohou pohybovat v pevně stanovených mantinelech, které vylučují přespekulovanost typickou pro finanční engeneering moderních finančních trhů.na druhou stranu respektování islámského práva také do značné míry svazuje tuto alternativu ke klasickým dluhopisům. Zdá se, že jedním ze závažných nedostatků může být hrozba likviditního rizika díky vyloučení některých typů

9 sukuk ze sekundárního trhu. Řešením by mohla být větší emise produktů, které mohou vstupovat na sekundární trh.se sílícím apetitem investorů po těchto produktech je patrný zájem o zlepšení postavení sukuk na finančních trzích i v oblasti obchodování. Jiná pozitivní vlastnost vázaná k islámským dluhopisům vyplývá z podstaty konstrukce. Nabízí se zde využití k diversifikaci portolia pro snížení nesystematického rizika. Použitá literatura: [1] Adam Durchslag, Thomson Reuters; ISLAMIC FINANCE - INSTRUMENTS AND MARKETS, Bloomsbury Information Lfd, 2010 London, p. 238, ISBN-10: [2] David T. Llewellyn; Islamic Banking and Finance - New Perspectives on Profit-Sharing and Risk, Edward Elgar publishing Limited, 2002 Cheltenham, p 267, ISBN [3] European Sukuk Issue - A survey into Characteristics and potential Demand; University of Oxford 2009, [on-line] - dostupnéna<http://www.google.cz/#sclient=psyab&hl=cs&site=&source=hp&q=average+sukuk+maturity&pbx=1&oq=average+sukuk+maturity &aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=161l4389l0l4574l22l17l0l2l2l0l219l1774l8.7.1l19l0&ba v=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=64650b &biw=1354&bih=702> (cit ). [4] Islamic banking and finance to continue expanding in 2012, Business Times, [on-line] dostupnéna: <http://www.btimes.com.my/articles/29qemzi/article/> (cit ). [5] Jamal Abbas Zaidi: Sukuk - A global Trend, September 2007, [on-line] dostupnéna: <http://www.iirating.com/presentation/200709_article_analyst_magazine.pdf> (cit ) [6] M. Fahim Khan, Mario Porzio; Islamic Banking and Finance in the European Union, Edward Elgar Publishing Limited, 2010 Gheltenham, p. 253, ISBN [7] Mahmoud Amin El-Gamal; Overview of Islamic Finance, Occasional Paper No. 4 August 2006, Department of the Treasury, Office of International Affairs. [8] Meysam Safari; Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds?,Univrsity Putra Malaysia, Working paper, January [9] Muhammad Akram Khan; Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd edition, Routhledge Taylor & Finance Group, London and New York. [10] Muhammad Ayub; Undestanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd., 2007 England, p. 544, ISBN

10 [11] NathifJama Adam; A panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries, s. 1, [on-line] dostupnéna: <http://www.kantakji.com/fiqh/files/markets/m167.pdf> (cit ). [12] Omar M. El-Quqa, Sukuks - A new dawn of Islamic finance era; Global Investment House, January [13] Rodney Wilson: Islamic Capital Markets: The Role of Sukuk; QFinance, [on-line] dostupnéna:<http://www.kantakji.com/fiqh/files/markets/m123.pdf> (cit ) [14] Rodney Wilson: Islamic Finance in Europe; RSCAS Policy Papers 2007/02, EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, Florence, ISSN [15] SohailJaffer; Global Growth, Opportunities and Challenges in the Sukuk Market; Euromoney Books, [on-line] dostupnéna: <http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/euromoney_2011_the_role_of_sukuk_in_meeting_glob al_developement_challenges.pdf> (cit ) [16] ZariyawatiMohdAshhari; Conventional vs Islamic Bond Announcements: The Effect on Shareholder's Wealth.

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Specifické finanční systémy: Islámské finančnictví a bankovnictví

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Specifické finanční systémy: Islámské finančnictví a bankovnictví ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Specifické finanční systémy: Islámské finančnictví a bankovnictví Specific financial systems: Islamic finance and banking Bc. Kristina

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera

BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Stanislav Kučera J I H OČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí

SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Tomáš Tichý SIMULACE MONTE CARLO VE FINANCÍCH Aplikace při ocenění jednoduchých opcí Ostrava, 2010 Tomáš Tichý Department of Finance

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více

Finanční. trhy. prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Finanční. trhy. prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Finanční trhy prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Třetí rozšířené vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Recenzovali: prof. Ing. Otto Sobek, CSc. prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. prof. Ing. Lumír Kulhánek,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ Collective investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter Mokrička Autor: František

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více