1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku"

Transkript

1 1 Somatický a psychický vývoj dítěte předškolního věku Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: charakterizovat specifika dítěte v období vývojové etapy předškolního věku, definovat podmínky rozvoje osobnosti z pohledu somatického a psychického, porozumět zákonitostem poznávacích procesů, umět využít vhodné metody pro rozvoj paměťových a komunikačních schopností. Průvodce studiem V této kapitole Vás chci především upozornit na to, že vývoj každého dítěte je celistvý proces, zahrnující složku tělesnou (somatickou), psychickou a sociální, které spolu úzce souvisí. Existují obecné zákonitosti vývoje každého jedince, ale jsou pouze rámcovým ukazatelem. Průběh vývoje konkrétního dítěte je dán genetickými dispozicemi a životními podmínkami, proto je vždy individuálně specifický a probíhá určitým tempem. Při studiu zjistíte, že vývoj dítěte předškolního věku ve všech jeho fázích probíhá jako zrání v uvedených složkách. 6

2 Předškolní věk je označením vývojové fáze jedince mezi třetím až šestým, popřípadě sedmým rokem života. Konec této fáze není zpravidla určen pouze fyzickým věkem dítěte, ale určující je především jeho somatický a psychosociální rozvoj, který umožňuje nástup do školy. 1.1 Specifika somatického vývoje dítěte předškolního věku Základním ukazatelem tělesného vývoje je růst do výšky a přibývání tělesné hmotnosti. Mezi třetím až čtvrtým rokem je dítě ještě ve fázi plnosti, tělo má válcovitý tvar, končetiny jsou vůči trupu krátké, hlava je velká. V pátém až šestém roce tělo ztrácí zaoblené tvary, začínají růst končetiny, hlava se opticky vůči tělesným proporcím zmenšuje. Růst akceleruje kolem sedmého roku. V tuto dobu začíná výměna mléčného chrupu za chrup trvalý. Kvalitativní vývoj nervové soustavy včetně mozku je biologickou podmínkou rozvoje psychických a sociálních funkcí jedince. Rovněž se vyvíjí percepce prostřednictvím smyslů. Temperament dítěte, který je dán geneticky, ovlivňuje jeho způsob reakcí a chování, které je zprvu bez kontroly. Otázky k zamyšlení Jak ovlivňuje výživa současných dětí jejich somatický vývoj? Jaké máte zkušenosti se stravovacími návyky dětí? Máte zkušenost s únavou dětí? Čemu ji přikládáte? 7

3 1.2 Psychický vývoj dítěte předškolního věku Psychický vývoj dítěte sledovaného věku zahrnuje poznávací procesy, vnímání, myšlení, paměť, pozornost, emoce, komunikaci, motoriku, hru a kresbu Vývoj poznávacích procesů Poznávání (kognice) dítěte je zaměřeno na nejbližší okolí a pravidla, která zde platí. Myšlení je intuitivní, opírá se o názor, je nepřesné. Nejdůležitější je pro jeho rozvoj v tomto směru porozumět souvislostem a vztahům na úrovni objektů i pojmů. Znaky myšlení předškolního dítěte: Informace redukuje, to znamená, že ulpívá na jednom znaku, který je pro něj percepčně nápadný. Neuvažuje komplexně. Je egocentrik, to znamená, že poznání filtruje jen přes svou osobu a není schopno pochopit, že existuje jiný názor druhého. Vidí se jako střed všeho dění. Typickým znakem je fenomenismus, což znamená, že svět kolem má pouze viditelné znaky, které jsou pro něj vždy dané ( velryba je ryba, protože plave vodě ). Dítě žije přítomností (presentismus), je to tak, jak to v tuto chvíli vidí a jak to je. Časová perspektiva je krátkodobá: večer je, až bude tma, ráno je, až se vyspím. Dítě ještě nechápe konečnost života. Dítě všechno polidšťuje - antropomorfismus ( ten stůl je zlý, protože mne uhodil ). Svět je podle nich oživen podobnými vlastnostmi jako lidé. Tento způsob myšlení vrcholí kolem 4 let věku. Kolem čtyř let se rovněž vývoj inteligence dítěte dostává z předpojmové (symbolické) úrovně na úroveň názorně - intuitivního myšlení. Dítě se zaměřuje na to, co vidí, je vázáno na názorné představení situace. Zcela mu chybí logické uvažování, které v pozdějším věku situaci koriguje. 8

4 Příklad Před zrakem dítěte se nasype stejné množství kuliček do jedné vysoké a druhé široké sklenice. Na otázku, kde je kuliček víc ukáže na vysokou. Pojem příčina následek je ještě pro dítě předškolního věku vzdálený. Při setkávání s věcmi uvažuje pouze o účelu: jablíčko to se jí, míč - do toho kopu, pejsek s tím si hraji Zkušenost s okolním světem vzrůstá, dítě je neúnavně činné a je vedeno velkým zájmem o vše kolem. Od dospělých přejímají slova, ale významu často nerozumí, proto je používají špatně, vznikají z toho humorné situace. Myšlení se prolíná s fantasií. Dítě tohoto věku přehání své zážitky, zveličuje, je přesvědčeno, že něco umí (např. plavat) nebo že zvládne nějakou činnost. Obsah vyprávění a pohádek vztahuje k vlastním prožitkům a situacím, fabuluje. Nepoučeným dospělým se to může jevit jako lež. Pozor: nejedná se o morální přestupek, dítě nemá v úmyslu klamat a podvádět, samo svým slovům věří. V tomto vývojovém období je jedinec vysoce sugestibilní. Přejímá výroky jiných dětí nebo dospělých, je důvěřivé, lehkomyslně splní pokyn nebo se dá snadno zastrašit. Příklad Jedno dítě řekne, že má žízeň či hlad nebo že ho bolí bříško nebo je mu smutno a vzápětí se ozvou další se stejným požadavkem či potřebou. 9

5 Předškolní dítě uvažuje kauzálně, což znamená, že poznání příčinných souvislostí mu pomáhá zapamatování. Proto se stále ptá proč a jak a důsledně vyžaduje odpověď. Má sklon hledat jednoznačné příčiny dění, odmítá náhodu. Příklad Dítě řekne: Dnes jdeme na výlet, proto je krásně. Příště, když náhodou prší, tak je nespokojené. Nebo: Dítě jede s babičkou poprvé vlakem a je náhodou prázdné kupé, což se mu líbí a spojí si to s cestováním. Když pak jede příště a vlak je plný cestujících, nelíbí se mu to a je nespokojené a stěží potlačuje pláč. Chtělo, aby situace byla stejná, jako ji zažilo poprvé. Nechápe, že je to také možný (a nejčastější) způsob cestování. Navíc je velmi konzervativní. Děti toho období nedovedou plánovat, to nastupuje až po šestém roce života a souvisí to s rozvojem pozornosti a situační paměti, což je důležitá podmínka plnění školních úkolů. Ale i v toto školní období jsou závislé při přípravě (aktovky, úkolů, oblečení atd.) na pomoci dospělých. Někdy to trvá dva i více let, než se požadované chování zvnitřní. Otázky k zamyšlení Uveďte, na základě své zkušenosti, příklady k některým výše uvedeným znakům myšlení dítěte. 10

6 1.2.2 Vývoj paměti Vývoj paměti v předškolním věku závisí na zrání příslušných nervových struktur, na dědičnosti a na zkušenosti. Rozvoji paměti prospívají různé paměťové hry. Vágnerová (2005) uvádí, že pokud bychom měřili počet jednotek (slov, číslic), které si po našem vyslovení zapamatuje a zopakuje tříleté dítě, tak jsou to 2 jednotky. A každým rokem přibývá (při normálním vývoji dítěte) jedna jednotka. To znamená, že pětileté dítě si pamatuje řadu 4 čísel nebo slov. Avšak pokud sdělíme smysluplnou větu (a ne nahodilá slova), zapamatuje si i více slov. Na příklad Maminka mi dnes koupila plyšového medvěda. V toto vývojové období jsou dětem zcela vzdáleny paměťové strategie, které napomáhají a usnadňují zapamatování, to začnou užívat až s rozvojem logického myšlení. Epizodická situační paměť uchovává v paměti zážitky, které v pozdějším věku patří do vzpomínek. Trvalejší osobní vzpomínky se u většiny lidí vztahují k věku 4 let. Pouze velmi silný citový zážitek se může vztahovat k mladšímu věku (pokud není ovlivněn vyprávěním rodičů nebo jiných příbuzných). Epizodická paměť se zpravidla váže na interakci s druhými lidmi. Rodiče učí děti vyprávět o tom, co zažily, a tím podporují nejen paměť, ale i rozvoj příslušných pojmů. Interpretace prožitého je u dítěte vázána na to, co ho nejvíc zaujalo. Často je zcela odlišné od stejného prožitku a interpretace dospělého. Podstatu pohádky nebo příběhu ve filmu dovedou v základní osnově převyprávět zpravidla až šestileté děti. Pro dítě je typická implicitní paměť, to je paměť v souvislosti se situací (pro dospělého třeba skrytou). Otázky k zamyšlení Pokuste se vzpomenout na svůj nejranější zážitek z dětství a odůvodněte, proč si právě toto v paměti vybavujete. 11

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vývojová psychologie. (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. 2010 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE PhDr. Iva Wedlichová,

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Školní zralost dětí při zápisu do 1. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitelky

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku Blanka Ďulíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. První teoretická část se skládá

Více

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5.

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5. 0 Obsah Seznam otázek... 7 1 Prenatální období... 9 1.1 Fáze prenatálního období... 9 1.2 Projevy lidského plodu... 10 1.3 Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji... 10 1.4 Interakce matky a

Více

Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J13/98:112100001 Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace

Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR CEZ: J13/98:112100001 Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.). Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2010. 248 s. ISBN 978-80-7367-627-8

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ONTOGENEZE DĚTSKÉ ŘEČI A PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce : Vypracovala

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Vliv předškolního zařízení na optimální rozvoj osobnosti dítěte. Monika Sklářová

Vliv předškolního zařízení na optimální rozvoj osobnosti dítěte. Monika Sklářová Vliv předškolního zařízení na optimální rozvoj osobnosti dítěte Monika Sklářová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce Vliv předškolního zařízení na optimální rozvoj osobnosti dítěte podává

Více

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

Vliv animovaného filmu na dětského diváka

Vliv animovaného filmu na dětského diváka Vliv animovaného filmu na dětského diváka BcA. Marcela Skácelová Diplomová práce ABSTRAKT Vnímání audiovizuálního díla dětským divákem a jeho psychologie Klíčová slova: Animovaný film, dítě, dětský divák,

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

VNITŘNÍ SVĚT DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

VNITŘNÍ SVĚT DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU VNITŘNÍ SVĚT DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Dílčí seminární práce PÉČE O DĚTI 0-15 LET Mgr. Martina Pecnová Motto: Předškolní věk? Hromada nepochopitelného! (dvanáctiletá sestra pětiletého:-) EDUCA - Institut

Více

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MATEMATICKÉ MYŠLENÍ V ÚLOHÁCH PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Mgr. Jiří Henzl Mgr. Ivana Hotová Obsah 1 Schopnosti

Více

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty

Písemná práce KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Psychologie Filozofické fakulty KOMUNIKACE U DĚTÍ S AUTISMEM Písemná práce Autor: Vedoucí práce: Jana Burdová PhDr. Eleonora Smékalová, PhD. Olomouc 2007 Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pohádky a morální vývoj dítěte BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSs.

Více

Vzdělávací potřeby v důchodovém věku

Vzdělávací potřeby v důchodovém věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávací potřeby v důchodovém věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala:

Více