Sešit pro laboratorní práci z chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit pro laboratorní práci z chemie"

Transkript

1 Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Reakce aminokyselin a bílkovin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Reakce aminokyselin a bílkovin Teorie Aminokyseliny jsou krystalické látky, které ve své molekule obsahují bazickou skupinu NH 2 a zároveň kyselou skupinu -COOH. Díky svému složení mohou reagovat s kyselinami i se zásadami. Jsou součástí peptidů, bílkovin, enzymů, hormonů. Účastní se poskytování uhlíkových řetězců při vzniku důležitých látek v rámci metabolických pochodů. Účastní se syntézy močoviny, jejich deriváty jsou biogenní aminy, které jako neurotransmitery slouží k přenosu nervového vzruchu. Podle schopnosti těla syntetizovat aminokyseliny je rozdělujeme na postradatelné a nepostradatelné esenciální, které musíme přijímat v potravě viz schémata v příloze. V rámci bílkovin jsou aminokyseliny zdrojem dusíku, který je v těle dále využíván, nebo v rámci udržení vyvážené dusíkové bilance je z těla vyloučen. Metabolické pochody probíhají na biochemických principech transaminace, oxidativní deaminace končí vznikem amoniaku, který jakožto látka toxická musí být z těla vyloučen. Přímo amoniak vylučují z těla ryby, ptáci vylučují kyselinu močovou a většina suchozemských živočichů a člověk vylučují močovinu. Tato vzniká v rámci ureosyntetického cyklu v játrech, kde vznikají některé aminokyseliny (např. Arginin). Poruchy metabolismu aminokyselin vedou ke vzniku různých onemocnění, např. fenylketonurie, hyperamononémie a dalším. Aminokyseliny se snadno rozpouštějí v polárních rozpouštědlech (voda a ethanol), v nepolárních jsou nerozpustné. Aminokyseliny se mezi sebou vážou do řetězců pomocí peptidické vazby, za odštěpení vody a dodání energie. Tak vznikají peptidy a bílkoviny. Bílkoviny se skládají z 20 základních aminokyselin, s výjimkou prolinu jsou to alfaaminokyseliny (primární aminoskupina a karboxylová vázána na stejném atomu uhlíku). Svými vlastnostmi se liší podle toho, jakou úlohu v organismu sehrávají, ovšem žádná forma života se bez nich neobejde. Mají funkci stavební, katalytickou (enzymy a hormony), mají různé specifické funkce, genetický kód specifikuje 20 základních aminokyselin. Struktura makromolekul bílkovin je pro každou charakteristická. Primární strukturu určuje pořadí aminokyselin v řetězci, sekundární strukturu vytváří prostorové uspořádání pomocí vodíkových můstků (alfa- šroubovice a alfa- helix). Terciární struktura vytváří globulární, nebo vláknitý tvar bílkovin na tomto se podílí iontové vazby, disulfidické můstky a Van der Waalsovy síly. Kvarterní struktura tvoří polypeptidové řetězce, které nejsou spojeny peptidovými vazbami. Kvalitativní důkazy bílkovin spočívají v určitých charakteristických barevných reakcích, které bílkoviny dávají prostřednictvím funkčních skupin aminokyselin s jinými látkami, nebo ve změně některých vlastností bílkovin, nejčastěji rozpustnosti a to na základě vysrážení, koagulace nebo denaturace bílkovin.

3 Laboratorní cvičení postup Biuretova reakce Má jméno po biuretu, sloučenině H 2 N-CO-NH-CO-NH 2, která poskytuje s měďnatými solemi komplex se specifickým zbarvením. Peptidická vazba bílkovin dává stejné zbarvení, které při nepozorné práci je překryto barvou měďnatých kationtů. Do zkumavky nalijte roztok vaječného bílku 1 cm 3, přidejte roztok síranu měďnatého 0,2 ml a roztok hydroxidu sodného 1 ml. Směs ve zkumavce protřepejte a pozorujte změnu zbarvení. Modrofialové zbarvení je důkazem přítomnosti bílkovin. Xantoproteinová reakce Název této reakce je odvozen řeckého výrazu pro žlutý xantos. Při reakci dochází k nitraci aromatického jádra aminokyselina za vzniku žlutých nitrosloučenin. Ve zkumavce zahřívejte 2 ml bílku s koncentrovanou kyselinou dusičnou nabírejte opatrně pipetou v digestoři. Pozorujte vznik žlutého zbarvení. Do reakční směsi přidejte roztok amoniaku asi 2 ml, aby byla výsledná reakce alkalická. Zapište změnu zbarvení reakční směsi. Důkaz tryptofanu Tryptofan je jednou z 22 proteinogenních aminokyselin, má aromatický charakter a patří k esenciálním. K jeho biologicky významným derivátům patří melatonin, serotonin a nikotinamid. Ve zkumavce protřepejte roztok vaječného bílku 1 ml s kyselinou octovou. Směs potom opatrně podvrstvěte kyselinou sírovou. Vytvoří-li se na rozhraní barevný prstenec, je přítomna ve vzorku aminokyselina tryptofan. Úkoly: 1. Vypracujte pracovní protokoly. 2. Prostudujte si teorii k danému tématu. 3. Do protokolu biuretova reakce do teorie připište rovnici vzniku biuretu. 4. Vysvětli vznik peptidové vazby. Zjistěte u vyučujícího koncentraci použitých roztoků. Zapište pracovní protokol pro každou zkoušku zvláště (předloha laboratorního protokolu v příloze). Protokol vypracuje každý student samostatně a odevzdá ho vyučujícímu před následujícím cvičením společně s krátkým kontrolním testem ze zadaných úkolů.

4 Pracovní protokol musí obsahovat: jméno studenta a číslo pracovní skupiny: datum provedené práce: název laboratorního cvičení: princip: chemikálie: pomůcky: pracovní postup v krocích: Vyhodnocení výsledků experimentu a závěr:

5 Metodické poznámky pro vyučujícího Pro toto cvičení je nutné pro studenty předem připravit tyto roztoky: - roztok 1 vaječného bílku rozšleháme v 50 cm 3 vody - 0,5% roztok síranu měďnatého - 10% roztok hydroxidu sodného - 45% kyselina dusičná - 10% roztok amoniaku - 40% kyselina octová - 40% kyselina sírová - vysvětlit vznik biuretu, připomenout vznik močoviny v rámci metabolismu bílkovin, vysvětlit, že podobný pokus lze provést i s močovinou, kterou zahříváme ve zkumavce, až do úniku amoniaku. Na tabuli napište rovnici vzniku biuretu z močoviny: H 2 N-CO-NH 2 + H 2 N-CO-NH 2 H 2 N-CO-NH-CO-NH 2 + NH 3 Biuretova reakce je využívána ve zdravotnictví (důkaz bílkovin v moči), v potravinářství i jinde. Pokus lze provést rovněž s výluhem masa, luštěnin, a podobně. - Před provedením xantoproteinové reakce připomeneme nezbytné opatrnosti práce s kyselinou dusičnou, která sráží bílkoviny, při polití následně kůže zežloutne, obdobně jako při průkazu bílkovin, protože dochází k nitraci aromatického jádra aminokyseliny. Aminokyseliny účastnící se teto reakce, mají strukturu s aromatickými jádry (tryptofan, tyrosin). - Před provedením důkazu tryptofanu je možné vysvětlit význam této aminokyseliny v metabolismu, také připomenout, že je často nabízen jako doplněk výživy, ale jeho nepřiměřené množství v denních dávkách je pro zdraví škodlivé. Aminokyseliny je důležité přijímat v potravinách (maso, luštěniny). Ekologie Vysvětlit studentům problematiku odpadních vod, zejména z potravinářského průmyslu, mlékárenského, farmaceutického. Možnosti likvidace bílkovin systém likvidace na ČOV. Na příkladu vzorců vysvětlíme stavbu aminokyselin, je nutné vysvětlit princip peptidové vazby.

6 Příloha příklady vzorců aminokyselin a vznik peptidové vazby Struktura aminokyseliny alaninu Struktura aminokyseliny tryptofanu

7 Zdroje: FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie obecná a anorganická. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Sbírka příkladů pro studenty středních škol. 1. vyd. Brno: Proton, ISBN ČTRNÁCTOVÁ, H., HALNÝCH, J., HUDEČEK, J., ŠÍMOVÁ, J. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN VACÍK, J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie. 3. vyd. Praha: SPN, ISBN

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 8. červen 2014 Název zpracovaného celku: PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Přírodní látky organické sloučeniny vznikající chemickými

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Bezpečnost a hygiena práce v chemické školní laboratoři autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu

Více

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Physiologic Effects of Branched-chain Amino Acids on Human Body and Its Determination in Selected Suplements

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie LABRATRNÍ VIČENÍ Z BIEMIE Prof. RNDr. Pavel Peč, Sc. a kolektiv lomouc 2008 2 BSA Laboratorní řád... 6 Bezpečnost práce v chemické laboratoři...

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

VYBRANÁ TÉMATA PRO VÝUKU CHEMIE

VYBRANÁ TÉMATA PRO VÝUKU CHEMIE Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 VYBRANÁ TÉMATA PRO VÝUKU CHEMIE 1. část kolektiv autorů Olomouc 2012 2 Obsah Úvod. 4 Esterifikace... 5 Švandová Veronika Přírodní

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Chemie potravin - laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace:

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Bílkoviny příručka pro učitele Téma Bílkoviny přesáhne rámec jedné vyučovací hodiny. Vyučující rozdělí téma na 2 vyučovací hodiny, zadá klasifikaci bílkovin jako samostatnou práci popř.

Více

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE

NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z ORGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE UNIVERZITA KARLVA V PRAZE, PŘÍRDVĚDECKÁ FAKULTA Katedra učitelství a didaktiky chemie NETRADIČNÍ EXPERIMENTY Z RGANICKÉ A PRAKTICKÉ CHEMIE PŘÍRDNÍ MATERIÁLY, NEBVYKLÉ USPŘÁDÁNÍ A PMŮCKY Autorky: RNDr.

Více

Stanovení volných aminokyselin. Barbora Ivičičová

Stanovení volných aminokyselin. Barbora Ivičičová Stanovení volných aminokyselin Barbora Ivičičová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá stanovením volných aminokyselin v rostlinných a živočišných materiálech. V práci je popsána

Více

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22 OBSAH 1 KLASIFIKACE LÁTEK... 5 1.1 Dělení látek...5 1.1.1 Chromatografie...5 1.1.1.1 Složení potravinářských barviv... 5 1.1.1. Složení barviv ve fixech... 7 1.1. Adsorpce...9 1.1..1 Aktivní uhlí a červené

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie II Další deriváty uhlovodíků (organokovové, organoprvkové a kyslíkaté) Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská 1 BSA

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 2. díl JIŘÍ ROUBAL II. ZÁKLADY CHEMIE PŘÍRODNÍCH LÁTEK 11. Úvod do studia. Přírodní látky jsou organické sloučeniny syntetizované (= "vyráběné")

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

Aminokyseliny ve výživě člověka

Aminokyseliny ve výživě člověka Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Aminokyseliny ve výživě člověka Absolventská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Arnoštová Vypracovala: Zuzana Linhartová

Více

21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein

21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein 21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein Selen (Se), patří společně s kyslíkem a sírou mezi chalkogeny, ale na rozdíl od nich je to poměrně vzácný prvek. V přírodě spolu s tellurem doprovází síru v jejích

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více